REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem prowadzony jest przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:"

Transkrypt

1 REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej 2. REGON NIP KRS Tel lub II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA 1. Sklep internetowy CASU.pl, dalej zwany Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. 2. Zamówienia w sklepie internetowym CASU.pl można dokonywać: poprzez strony internetowe sklepu wypełniając formularz na stronach sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu telefonicznie dzwoniąc pod numer lub (koszt według usług operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach Uwaga! Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu oraz telefonu kontaktowego. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru. 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje informację drogą elektroniczną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID). jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.

2 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, potwierdzenia odbywa się w momencie kliknięcia przycisku "Potwierdź zakup", podczas zamawiania produktu. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową w chwili autoryzacji karty, w przypadku płatności przelewem w chwili odnotowania wpływu należnej kwoty na nasz rachunek bankowy. 1. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu . W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru. 2. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu). Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe określenie przez Klienta rozmiaru zamawianego towaru 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność. 4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym em z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. 5. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.

3 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. 7. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem: 8. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 9. Dane osobowe Klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego Firmy Handlowej ILSCY Sp. J. i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich usunięcia. 10. Klient wyrażając swoją zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu o której mowa w punkcie 14 może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z późn. zmianami). 11. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. III. CENY TOWARÓW 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą

4 wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień. 4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Kupujący. IV. FORMY PŁATNOŚCI Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 1. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis PayU.pl. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie PayU.pl. 2. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu (przysłanie potwierdzenia wpłaty nie jest przez Sklep uznawane). Konto bankowe Dane do przelewu: Firma Handlowa ILSCY Sp. Jawna Wschowa, ul. Towarowa 2. W tytule przelewu prosimy o wpisanie NUMERU ZAMÓWIENIA 3. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki zamówienie realizowane jest w chwili odebrania zamówienia przez pracownika Sklepu. 4. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty za zamówiony towar w terminie 14 dni, zamówienie zostaje anulowane przez Sklep. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz serwisu płatności PayU znajdziesz tutaj. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI SZYFROWANIE DANYCH Dane Klienta przekazywane do Sklepu są zabezpieczone szyfrowaniem SSL, co uniemożliwia ich przechwycenie przez niepowołane osoby. Szyfrowanie danych uruchamia się przy składaniu zamówienia w sklepie. Klient zostaje powiadomiony o Certyfikacie Autentyczności, prosimy o zapoznanie się z jego treścią i zaakceptowanie. Od tego momentu Klient ma pewność, że dane przekazywane podczas finalizacji zamówienia będą dostępne tylko dla upoważnionych do tego osób i będą całkowicie bezpieczne.

5 V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym Sklepu w przypadku wybrania formy płatności przelew zwykły, w chwili autoryzacji wpłaty w systemie PayU.pl w przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl po odebraniu zamówienia przez pracownika Sklepu w przypadku wyboru płatności za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Przy zamówieniach powyżej 100 PLN dostawa jest bezpłatna! Szczegóły realizacji zamówień dostępne w zakładce KOSZTY DOSTAWY. NIE WYSYŁAMY TOWARU ZA GRANICĘ! VI. REKLAMACJA 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sklep CASU odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Klienta. 2. W przypadku Reklamacji Klient powinien odesłać towar i wypełniony formularz reklamacji na adres: Firma Handlowa ILSCY Sp.J. Ul. Towarowa 2, Wschowa (z dopiskiem REKLAMACJA).

6 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 4. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.), uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru, towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem, wygoda towaru, odbarwienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru. W przypadku braku porozumienia Klient może skorzystać z pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w Sądzie Konsumenckim, działającym przy Inspekcji Handlowej. Istneje również możliwość wszczęcia postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej. Procedura i zasady realizacji REKLAMACJI opisana jest w strefie: REKLAMACJA. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres VII. WYMIANA 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze). 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

7 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru). 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty a następnie odesłać towar do Sklepu. 5. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany. 6. Klient wpłaca na konto firmowe kwotę wymaganą do ponownej wysyłki: 13 zł przesyłka kurierska. Pieniądze należy wpłacić na konto firmowe : Konto bankowe Dane do przelewu: Firma Handlowa ILSCY Sp. Jawna Wschowa, ul. Towarowa 2. W tytule przelewu prosimy o wpisanie NUMERU ZAMÓWIENIA z dopiskiem WYMIANA. 7. Cena za wysyłkę, którą klient ponosi przy zakupie jest ceną promocyjną. 8. Po otrzymaniu przesyłki towar zostaje wymieniony na towar pożądany lub w przypadku braku towaru na wymianę, zwrócimy kwotę za odesłany towar i kwotę za ponowną wysyłkę, opłaconą przez Klienta na poczet wymiany towaru. 9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu. Procedura i zasady realizacji WYMIANY opisana jest w strefie: WYMIANA. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(dz. U poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie, NA SWÓJ KOSZT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.

8 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru, które musi nastąpić do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy. 3. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz odstąpienia od umowy. 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty a następnie odesłać towar do Sklepu. 5. Płatność tytułem odstąpienia od umowy zostanie przesłana na konto bankowe zawarte w formularzu odstąpienia od umowy. 6. Płatność tytułem odstąpienia od umowy zostanie dokonana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 7.Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem, a także nie wysyłamy płatności tytułem zwrotu przy pomocy przekazu pocztowego. Procedura i zasady realizacji ZWROTU opisana jest w strefie: ODSTĄPIENIE OD UMOWY. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres IX. REGULAMIN NEWSLETTERA Dopisując swój adres do bezpłatnej listy ingowej, Klient wyraża zgodę w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz ze zm.) na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach od obsługi sklepu internetowego i firmy F.H. ILSCY Sp. J. na udostępniony w tym celu adres .

9 UWAGA: niepodważalną zasadą, którą kieruje się firma ILSCY Sp. J. oraz obsługa sklepu internetowego w prowadzeniu swej działalności jest nie udostępnianie danych naszych Klientów osobom trzecim. Tą samą zasadę stosujemy do osób zarejestrowanych na liście newslettera. Podczas rejestracji newslettera Klient podaje wyłącznie adres swojej poczty elektronicznej. Aby otrzymywać newsletter Klient powinien: 1. Wpisać swój adres w odpowiednie pole na stronie głównej sklepu (prawa kolumna strony), następnie zaznaczyć opcję akceptacji regulaminu i kliknąć klawisz Zapisz się, 2. Odebrać swoją pocztę i odczytać potwierdzający chęć przyłączenia się do newslettera sklepu 3. Potwierdzić swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście (dopóki Klient nie potwierdzi chęci otrzymywania newslettera, nie będziemy przesyłać zamówionej poczty elektronicznej z naszego sklepu). Aby zrezygnować z newsletter Klient powinien: 1. Kliknąć na link znajdujący się w stopce każdego newslettera, dzięki czemu z bazy zostanie usunięta zgoda Klienta na subskrypcję (przesyłanie newslettera na konto Klienta zostanie wstrzymane). X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a FH ILSCY Sp. J. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT. 2. Firma Handlowa Ilscy oprócz sklepu internetowego posiada sklepy stacjonarne. Może nastąpić sytuacja, że towar zakupiony przez Klienta w sklepie internetowym może w tym samym momencie zostać sprzedany w sklepie stacjonarnym. W takiej sytuacji Klient sklepu, internetowego zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni i będzie miał możliwość wyboru innego towaru z asortymentu z opcją bezpłatnej dostawy lub będzie mógł odstąpić od zakupu a pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe (jeżeli zapłata za towar została już dokonana). 3. Sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

10 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia roku. 6. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

I Przyjmowanie i realizacja zamówień I Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza pod adresem www.rynekagd.com 2. Zamówienia od Klientów

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) Regulamin serwisu (zwany dalej Regulaminem ) I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej Nabywca ).

2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej Nabywca ). Regulamin Sklep internetowy działający pod adresem www.pudlomalucha.pl oraz www.pudlomalucha.com.pl jest własnością firmy VITA Paweł Przywara, z siedzibą w Bytomiu przy alei Olimpijskiej 23/18 wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo