Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych - rolnicy 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w pakiecie standard a) otwarcie rachunku: - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego 1. - każdego następnego rachunku 5,00 zł. b) prowadzenie rachunku bankowego - za każdy rachunek bieżący i pomocniczy dla rolnika posiadającego gospodarstwo rolne o pow. - do 2 ha 3,00 zł miesięcznie - powyżej 2-5 ha 7,00 zł miesięcznie - powyżej 5-10 ha 13,00 zł miesięcznie - powyżej ha 18,00 zł miesięcznie - powyżej ha 23,00 zł miesięcznie - powyżej 50 ha 25,00 zł miesiecznie - dla rolnika zajmującego się drobiarstwem korzystającego z kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym (bez względu na powierzchnię gospodarstwa) 2 miesięcznie - prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w pakiecie standard 5,90 zł miesięcznie - dla działów specjalnych produkcji rolnej 2 miesiecznie c) prowadzenie ror osoby małoletniej "JUNIOR" bez prowizji d) prowadzenie rachunku oszcz.-rozliczeniowego z programem ubezpieczeniowym 3,00 zł miesiecznie 2. Wpłaty gotówkowe a) na rachunki bankowe w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% (nie mniej niż 2,50zł.) - PZU 2,00zł za sztukę - Powiat Ostrowski - Wydz. Komunikacji, wg umów - Zakład Usług Komunalnych Odolanów, ZSW Krotoszyn, wg umów - opłaty na rzecz TP S.A. 0,75zł za sztukę b) na rachunki bankowe BS bez prowizji c) wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów bez prowizji ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego d) RTV, 1,00 zł za sztukę e) wpłaty na podstawie faktur za energię elektryczną 0,75zł za sztukę f) wpłaty za wywóz nieczystości z pojemników 0,90 zł za sztukę g) wpłaty na podstawie faktury za gaz 2,00 zł za sztukę h) wpłaty składek KRUS 2,50 zł za sztukę i) wpłaty na rachunki technicznekart kibica KKS Lech bez prowizji 3. Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty a) zlecenia do wypłaty 0,5% (nie mniej niż 2,50 zł nie więcej niż 5) b) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS i Oddziały bez prowizji c ) z rachunków lokat terminowych bez prowizji 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe za każdy przelew a) prowadzone w BS bez prowizji b) prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS, US 3,50 zł - 4,00 zł * c( ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET: za każdy przelew - za zlecenie < 1 mln. zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 5.Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe: za każdy przelew a) prowadzone w BS bez prowizji b) prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS, US 3,50 zł - 4,00 zł* c) ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET za każdy przelew - za zlecenie < 1 mln. zł 2 - za zlecenie >=1 mln. zł 15,00 zł 6. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia 5,00 zł. zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł. 7. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 1 za sztukę 8. Wydanie książeczki czekowej 1 za sztukę 9. Przyjecie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 1 za każde przyjęcie albo odwołanie 10. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego 2 za każdy dokument Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej Opłat nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku prawidłowość 3 za każde zaświadczenie obsługi oraz wysokość obrotów i salda z wyjątkiem, zaświadczenia wydanego w celu przedłożenia w ARiMR 15,00 zł za każde zaświadczenie a) za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w związku z ubieganiem się o zaliczkę z PROW Sporządzenie: a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 1 za każdy odpis b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł za każdy odpis 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% (nie mniej niż 25,00 zł) - naliczana od kwoty przelewu Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 14. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł od każdej dyspozycji 15. Otwarcie akredytywy krajowej naliczana od kwoty 2,0% 16.Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 1 miesięcznie 17. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku a) w przypadku podjęcia gotówki bez prowizji b) w przypadku nie podjęcia gotówki naliczana od kwoty dyspozycji 0,1% max Sporządzanie: a) wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca lub po każdej zmianie salda w terminach uzgodnionych w umowie bez prowizji 19. Za zmianę karty wzorów podpisów 1 za każdą dyspozycję

2 20. Zlecenie polecenia wypłaty za granicę 1 za każdą dyspozycję 21. Za likwidację rachunku lokaty terminowej bez opłat 22. Udzielenie informacji podmiotom w trybie art..105 Ustawy Prawo Bankowe 1. W przypadku konieczności sporządzania odpisów dokumentów prawnych pobiera się (od jednego oddziału) dodatkowo opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą 23. Za realizację cesji z rachunku 5,00 zł - za każdą dyspozycję na rachunku bankowym na rzecz innego banku 24. Za ustanowienie blokady środków 15,00 zł za każdą dyspozycję 25. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia 15,00 zł za sztukę 26. Opłata za usługę "Saldo SMS" 3,50 zł miesięcznie 27. Inkaso czeków rozrachunkowych 1 za sztukę 28. Za obsługę weksli: przedstawienie weksla do zapłaty, inkaso weksla 1 za sztukę 29. Za inkaso dokumentów oraz pełnomocnictwo do obciążenia rachunku 5 za sztukę 30. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 5 - za każdą dyspozycję posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy. * przy indywidualnych uzgodnieniach

3 II. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych - podmioty II. gospodarcze Obsługa rachunków i inne jednostki oszczędnościowych organizacyjne i wkładów terminowych - osoby fizyczne 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w pakiecie standard a) otwarcie rachunku: - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego 2. - każdego następnego rachunku 2. b) pobieranie prowizjij (pobierana raz dziennie)i: 1) od obrotów strony Wn od wszystkich rachunków bankowych 0,2% minimum 1,50 zł. od obrotów strony Ma od wszystkich rachunków bankowych 0,2% minimum 0,10 zł z wyjątkiem: - podmiotów budżetu - indywidualnych uzgodnień pomiędzy bankiem, a posiadaczami rachunków - przelewów na rzecz ZUS, US od przelewów na rzecz ZUS, US 4,00 zł za sztukę 2) od rachunków bankowych budżetów o d obrotów strony Wn+Ma (pobierana raz dziennie): 0,11 % minimum 0.10 zł z wyjątkiem: - przekazanej subwencji ogólnej od strony Ma - indywidualnych uzgodnień banku z budżetem - przelewów wewnętrznych w ramach tego samego klienta - przelewów na rzecz ZUS,US od przelewów na rzecz ZUS, US 2,00 zł za sztukę c) prowadzenie rachunku bankowego: - na podstawie indywidualnych uzgodnień 25,00 zł miesięcznie 2. Wpłaty gotówkowe a) na rachunki bankowe w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% (nie mniej niż 2,50 zł) - Powiat Ostrowski- Wydz. Komunikacji wg umów - Zakład Usług Komunalnych Odolanów, ZSW Krotoszyn, wg umów - opłaty na rzecz TP S.A. 0,75zł za sztukę - PZU 2,00 zł za sztukę - RTV 1,00 zł za sztukę b) wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy bez prowizji przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego c) wpłaty na podstawie faktury za energię elektryczną 0,75 zł za sztukę d) wpłaty za wywóz nieczystości z pojemników 0,90 zł za sztukę e) wpłaty na podstawie faktur za gaz 2,00 zł za sztukę f) wpłaty składek KRUS 2,50 zł za sztukę g) wpłaty na rachunki techniczne Kart Kibica KKS Lech bez prowizji 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe - prowadzone w BS bez prowizji a) prowadzone w innych bankach w przypadku indywidualnych uzgodnień 3,50 zł - 4,00 zł.* za każdy przelew b) w systemie SORBNET - za zlecenie < od 1 mln zł 2 za każdy przelew - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł za każdy przelew 4.Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe: za każdy przelew: a) prowadzone w innych bankach w przypadku indywidualnych uzgodnień 3,50 zł - 4,00 zł.* b) w systemie SORBNET - za zlecenie < od 1 mln zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 5. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 2,00 zł. b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia 5,00 zł. zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł. 6. Wypłaty gotówkowe - z rachunków lokat terminowych bez prowizji 7. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 1 za sztukę 8. Wydanie książeczki czekowej 1 za sztukę 9. Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 1 za każde przyjęcie albo odwołanie 10. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego 2 za każdy dokument Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej Opłat nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku, 3 za każde zaświadczenie prawidłowość obsługi oraz wysokość obrotów i salda a) za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w związku z ubieganiem się o zaliczkę z PROW

4 12.Wypłaty gotówkowe na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS na rzecz bez prowizji dostawców usług dla BS 13. Sporządzenie: za każdy odpis: a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 1 b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł c) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: - klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł. - klient nie określi daty dokonania operacji 3. Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% nie mniej niż 25,00 zł. Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego Dłużnika naliczana od kwoty przelewu 15. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł za każdą dyspozycję 16. Otwarcie akredytywy krajowej naliczana od kwoty 2,0% 17.Zlecenie polecenia wypłaty za granicę 1 za każdą dyspozycję 18.Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 1 miesięcznie 19. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku a) w przypadku podjęcia gotówki bez prowizji b) w przypadku nie podjęcia gotówki- naliczana od kwoty dyspozycji 0,1% max.60 zł. 20. Udzielenie informacji podmiotom w trybie art..105 Ustawy Prawo Bankowe 1. ( od jednego oddziału) W przypadku konieczności sporządzania odpisów dokumentów prawnych pobiera się dodatkowo opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą 21. Sporządzanie: - wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca lub po każdej zmianie salda w terminach bez prowizji uzgodnionych w umowie 22. Za zmianę karty wzorów podpisów 1 za sztukę 23. Za ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz innego banku 15,00 zł za każdą dyspozycję 24. Za realizację cesji z rachunku 5,00 zł za każdą dyspozycję 25. Za likwidację rachunku lokaty terminowej 3,00 zł za każdą dyspozycję 26. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia 15,00 zł za sztukę 27. Za usługę "Saldo SMS" 5,00 zł miesięcznie 28. Home Banking wg uzgodnień indywidualnych m-cznie do Inkaso czeków rozrachunkowych 1 za sztukę 30.Za obsługę weksli: - inkaso weksla, przedstawienie weksla do zapłaty 1 za sztukę 31. Za inkaso dokumentów oraz pełnomocnictwo do obciążenia rachunku 5 za sztukę 32. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 5 za każdą dyspozycję podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy. * przy indywidualnych uzgodnieniach

5 III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, wkładów terminowych i przeprowadzanie rozliczeń - osoby fizyczne 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych a vista i wkładów terminowych bez prowizji a) prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w pakiecie standard 5,90 zł. miesięcznie b) prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego Młodzieżowy i VIP 1,00 zł. miesięcznie c) prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego osoby małoletniej "JUNIOR" bez prowizji d) prowadzenie rachunku oszcz.- rozliczeniowego z programem ubezpieczeniowym 3,00 zł miesięcznie 2. Wpłaty gotówkowe a) na rachunki bankowe w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% (nie mniej niż 2,50 zł) - Powiat Ostrowski - Wydz. Komunikacji wg umowy - Zakład Usług Komunalnych Odolanów, ZSW Krotoszyn, wg umowy - opłaty na rzecz TP S.A. 0,75zł za sztukę - PZU 2,00 zł za sztukę b) na rachunki bankowe BS bez prowizji c) wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów bez prowizji ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego d) RTV 1,00 zł za sztukę e) wpłaty na podstawie faktur za energię elektryczną 0,75 zł za sztukę f) za wywóz nieczystości z pojemników 0,90 zł za sztukę g) wpłaty na podstawie faktur za gaz 2,00 zł za sztukę h) wpłaty składek KRUS 2,50 zł za sztukę i) wpłaty na rachunki techniczne Kart Kibica KKS Lech bez prowizji 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z: a) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych a' vista bez prowizji b) wkładów terminowych osób fizycznych bez prowizji c) zleceń do wypłaty z wyjątkiem wypłat z tytułu wynagrodzeń naliczana od wypłacanej kwoty 0,5% nie mniej niż 2,50 zł maksymalnie 5 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe : za każdy przelew: - na rachunki prowadzone w BS bez prowizji - na rachunki prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS,US 3,50 zł - 4,00 zł.* - ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET za każdą dyspozycję - za zlecenie < od 1 mln. zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 5. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 2,00 zł. b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł. c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia 5,00 zł. zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł. 6. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 5,00 zł za sztukę 7. Inkaso czeków rozrachunkowych wystawionych z ROR a) czeki bez potwierdzenia, powyżej 1000 zł 5,00 zł. (od każdego czeku) b) czeki potwierdzone, powyżej 2000 zł 1. (od każdego czeku) 8.. Wydanie książeczki czekowej według cen zakupu 9. Sporządzanie: - wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca, lub po każdej zmianie salda w terminach bez prowizji uzgodnionych w umowie 10. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego 1 za każdy odpis Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej Opłat nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Sporządzenie: za każdy odpis: a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 1. b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł. c) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: - klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł. - klient nie określi daty dokonania operacji 3. Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej.

6 12. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł od każdej dyspozycji 13.Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 1 miesięcznie 14. Udzielenie informacji podmiotom w trybie art. 105 Ustawy Prawo Bankowe 1. (od jednego oddziału) W przypadku konieczności sporządzenia odpisów dokumentów prawnych pobiera się dodatkowo opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą 15. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności, o obrotach, posiadanych rachunkach, występowaniu zajęć komorniczych i inne 3 za każde zaświadczenie 16. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 za każdą dyspozycję przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł od każdego spadkobiercy 18. Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 1 za każdą dyspozycję 19. Za przepisanie książeczki w związku z przekazaniem praw 15,00 zł za każdą dyspozycję 20. Za wydanie książeczki oszczędnościowej: - a vista wg ceny zakupu 21.Za likwidację wkładu oszczędnościowego bez prowizji 22. Dokonanie blokady na rachunku - z tytułu zabezpieczenia umów między Posiadaczem a BS bez prowizji -pozostałe Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia 15,00 za sztukę 24. Realizacja cesji z rachunku 5,00 zł za każdą dyspozycję 25. Zlecenia polecenia wypłaty za granicą 1 za każdą dyspozycję 26. Za zamknięcie rachunku ROR na życzenie klienta bez prowizji 27. Za usługę "Saldo SMS" 2,50 zł miesięcznie 28.Za zmianę karty wzorów podpisów 10,00 za sztukę 29. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 2 za każdą dyspozycję podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy. * przy indywidualnych uzgodnieniach

7 IV. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych 2% 1. Opłata wstępna - za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia,płatna jednorazowo w terminie najpóźniej udzielenia kredytu, od kwoty wnioskowanego kredytu/ pożyczki: a) kredyty promocyjne - na okres promocji produktu stawka ustalana przez Zarząd indywidualnie dla promowanego produktu b) pozostałe kredyty - w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu, z wyjątkiem kredytów z dopłatą ze środków ARiMR: a. w kwocie do kwoty zł 2 b. w kwocie od kwoty zł do zł 35,00 zł c. w kwocie powyżej zł: 0,15% - na działalność rolniczą, konsumenckie, pozostałe nie więcej niż 9 - dla podmiotów gospodarczych nie więcej niż 15 Opłata wstępna nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy udzielenia kredytu lub odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki. 2. Prowizja przygotowawcza - od kwoty udzielonego/odnowionego na kolejny okres roczny kredytu lub kwoty zwiększającej przyznany kredyt, płatna jednorazowo przed uruchomieniem/ odnowieniem kredytu: a) kredyty obrotowe na rzeczowe środki do produkcji rolnej - bez dopłat ARiMR 2,20% b) kredyty obrotowe z dopłatami do odsetek ze środków ARiMR 1,00% c) kredyty preferencyjne: a. kredyty z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR 1,00% b. kredyty z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR (CSK) 1,00% d) kredyty obrotowe rolnicze i dla podmiotów gospodarczych (w zależności od okresu kredytowania): a. do 8 m-cy 0,50% - 1,50% b. powyżej 8 miesięcy 0,50% - 2,50% e) kredyty odnawialne w rachunku bieżącym i rewolwingowe 0,50% - 2,50% a. kredyty w kwocie od zł 0,50% - 2,50% f) kredyty inwestycyjne rolnicze i dla podmiotów gospodarczych 0,50% - 2,80% a. kredyty na Rozwój rolnictwa 0,50% - 2,00% g) kredyty z EFRWP 0,50% - 2,00% h) kredyty Unijne SGB 0,50% - 2,00% a. kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie i) kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie j) kredyty konsumenckie: a. gotówkowe Na długi okres 2,90% b. gotówkowe "NON-STOP"(w zależności od okresu kredytowania): - do 24 miesięcy 2,95% - do 36 miesięcy 3,95% c. na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą NFOŚiGW 2,90% d. odnawialny w ROR 1,50% - 3,50% e. mieszkaniowe 0,50% - 1,50% f. Pożyczki hipoteczne, kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie. 1,80% - 2,50% g. gotówkowe zabezpieczone blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucja pieniężną 0,90% - 1,90% k) Kredyty promocyjne - na okres promocji produktu stawka ustalana przez Zarząd indywidualnie dla promowanego produktu 0,00% - 5,00% 3. Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego na działalność 0,00% - 4,00% gospodarczą naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania) a) kredyty oprocentowane od górnej stawki do 1/4 przedziału określonego w uchwale Zarządu 0% w sprawie oprocentowania kredytu odnawialnego na dzień zawarcia/odnowienia umowy b) pozostałe oraz kredyty o których mowa w pkt. a) indywidualnie negocjowane 0,00% - 4,00% 4. Prowizja rekompensacyjna 0% (liczona od kwoty spłaconej przedterminowo) 5. Prowizja za administrowanie kredytami długoterminowymi na działalność gospodarczą, mieszkaniowymi oraz kredytami i pożyczkami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi na okres powyżej 3 lat należna za każdy rozpoczęty miesiąc wg podanej stawki, pobierana kwartalnie (w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy), począwszy od pierwszego miesiąca po wypłacie ostatniej transzy kredytu, przy czym w przypadku kredytów konsumenckich prowizja naliczana jest za każdy pełen miesiąc korzystania z kredytu po wypłacie ostatniej transzy kredytu i płatna jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, w przypadku kredytów, o których mowa w pkt. c) za każdy miesiąc trwania kredytu: a) konsumenckiego udzielone do dnia r. 2,50 zł. b) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielone od dnia roku 0,02% od kwoty kredytu z umowy nie mniej niż 3,20 zł. c) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielane w konsorcjum bankowym z wyłączeniem konsorcjum zawieranego na mocy pełnomocnictw 0,02% - 0,03% d) pozostałe 3,20 zł. 6. Opłata za przechowywanie weksla w depozycie (za każdy weksel). 5,00 zł 7. Za świadczenie usług faktoringowych do 5,0% 8. Za obsługę weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia (za każdy weksel) Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 3 z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik (od szt.) 11. Za wydanie zaświadczenia do wpisu do księgi wieczystej (za każde zaświadczenie.) Za wydanie odpisu umowy o kredyt (za każdy odpis umowy) 15,00 zł. 13. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki lub zastawu rejestrowego, przewłaszczenia 3 i innych związanych ze zwolnieniem zabezpieczenia (za każdy wniosek) 14. Za czynności związane z decyzją w sprawie przesunięcia terminu spłaty kredytu (prolongata), 0,2% - 1,5% restrukturyzacji zadłużenia ( za każdą prolongatę). a) za przesunięcie terminu spłaty kredytów dla budżetów terenowych, prowizja negocjowalna b) za prolongatę techniczną Za wydanie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego 5. wniosek 16. Za sporządzenie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i osób trzecich zwiazanych z umowa kredytową) - za każde wezwanie/monit : a) upomnienia/ monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - w przypadku 15,00 zł wystapienia zaległości w spłacie kredytu lub naleznych odsetek b) wezwania do zapłaty - listem poleconym za potwierdzenim odbioru - w przypadku, gdy 2 zaległość w spłacie wynosi co najmniej dwie pełne raty kredytu,w kredycie odnawialnym w przypadku braku spłaty w terminie określonym w Umowie naliczonych i należnych odsetek od wykorzystanego kredytu za dwa miesięczne okresy rozliczeniowe c) wezwania o dostarczenie dokumentów lub informacji, które kredytobiorca jest zobowiazany 6,00 zł dostarczyć w związku z Umową kredytową 17. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki (za każdy wniosek) Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie zrestrukturyzowanego długu i kredytu przez innego dłużnika 0,10% nie więcej niż 300,- zł przystąpienie do długu (za każdy wniosek) 19. Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłaty bez prowizji gotówkowe kredytów, realizowane z rachunków kredytowych 20. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę min. 2. /pożyczkobiorcę (za każdą czynność) 21. Za zmianę warunków umowy kredytowej (aneks) na wniosek kredytobiorcy (za każdą zmianę/aneks) 15,00 zł 22. Za wydanie promesy kredytowej ( za każdą promesę) 0,01% (nie mniej niż 100,00 nie więcej niż Prowizja za udzielenie informacji bankowi na podst. art. 105 ust. 1 pkt. 1 Prawa Bankowego 3 z wyjątkiem: Banku Zrzeszającego i banków zrzeszonych w SGB.(za każde udzielenie informacji)

8 24. Sporządzenie wyceny nieruchomości (operat szacunkowy) przez uprawnionego rzeczoznawcę, cena według faktury zleconej przez Bank przyjetej lub proponowanej na zabezpieczenie spłaty kredytu lub pozyczki (koszty ponosi kredytobiorca lub pożyczkobiorca) 25. Interwencyjna wizyta bezpośrednia u klienta (za każdą wizytę) Za sporządzenie umowy cesji z polis ubezpieczeniowych (za każdą umowę) 15,00 zł

9 V. Gwarancje. 1. Przyjęcie zlecenia udzielenia gwarancji 5 od każdej dyspozycji a) przyjęcie zlecenia udzielenia gwarancji na zabezpieczenie gwarancji wystawionych przez 22,00 zł od każdej dyspozycji SGB-Bank S.A. na rzecz AriMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW Udzielenie gwarancji - naliczana od kwoty gwarancji 0,5%- 2%(nie mniej niż 150,- a) udzielenie gwarancji na zabezpieczenie gwarancji wystawionych przez SGB-Bank SA na rzecz 0,5% - 0,80% nie mniej niż ARiMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW ,00 zł b) na rzecz ARiMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW ,50% - 1,90% nie mniej niż 100 zł 3. monitorowanie gwarancji naliczana od kwoty gwarancji 0,20% - 0,90% a) monitorowanie gwarancji udzielonej na zabezpieczenie gwarancji wystawionej przez GBW S.A. 0,20% - 0,40% ( za każdy na rzecz ARiMR tytułem zwrotu zaliczki zprow rozpoczęty kwartał) b) udzielonej na rzecz ARiMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW ,20% - 0,50% za każdy rozpoczęty kwartał) 4. Zmiana warunków gwarancji naliczana od kwoty gwarancji 0,50% - 3% 5. awizowanie gwarancji beneficjentowi, bankowi beneficjenta 5 od każdego awiza 6. Za objęcie kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, pobierana za każdy rok obowiązywania 0,05% kwoty gwarancji, gwarancji w terminie upływu (odnowienia) kredytu nie mniej niż 50 zł. VI. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych 1. Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp. 5,00 zł. (miesięcznie) (od każdego depozytu) 2. Przechowywanie duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych od każdego 4,00 zł. ( miesięcznie) posiadacza. Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu itp. VII. Obsługa kart płatniczych 1. Wydanie karty dla za każdą kartę: a) posiadacze i współposiadacze rachunku ror i wkładu a'vista bez prowizji b) osoby wskazanej 2 c) posiadacze i współposiadacze pozostałych rachunków bieżących wg cen zakupu d) posiadacza i współposiadacza rb dla rolników indywidualnych 15,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę według cen zakupu 3. Wznowienie karty ( rocznie) za każdą kartę: a) dla karty "młodzieżowa" 1 b) dla osób fizycznych 23,00 zł c) dla podmiotów gospodarczych i rolników 33,00 zł 4. Zastrzeżenie kart bez opłat 5. Zmiana parametrów za każdą dyspozycję 1 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. I zrzeszonych bez prowizji b) w bankomatach obcych dla kart Visa Business Electron naliczana od wypłacanej kwoty 3% minimum 3,50 zł c) w kasach obcych naliczana od wypłacanej kwoty 3% minimum 4,50 zł d) w kasach własnych za każdą wypłatę 4,50 zł e) za granicą naliczana od wypłacanej kwoty 3% minimum 4,50 zł f) w bankomatach obcych dla kart Visa Electron i Maestro za każdą wypłatę 1,30 zł 7. Nieuzasadnione reklamacje za każdą reklamację 2 8. Przesłanie do klienta numeru PIN za każdą wysyłkę 3,50 zł 9. Zestawienie transakcji przesłanych do klienta ( opłata miesięczna ) 3,00 zł 10. Nieodebranie karty za każdą kartę wg ceny zakupu 11. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 12. Używanie karty bez prowizji 13. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę: a) banków SGB 4,50 zł b) innych, niż wskazane w pkt. a* 7,00 zł 14. Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u za każdy numer PIN 6.00 zł 15. Opłata za wypłatę gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 0.60 zł operacji 16. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie: a) banków SGB bez opłat b) innych niż wskazane w pkt. a* 1,00 zł * usługa dostępna od 01 listopada 2012 roku VIII. Czynności związane z obsługą e-bank A.Czynności związane z obsługą Kont Prywatnych ROR 1. Uruchomienie usługi e-bank (jednorazowo) 2. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) 5,00 zł 3. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) dla Posiadaczy Konta Młodzieżowy 4. Opłata za użytkowanie tokena od każdej dyspozycji: a) wydanie pierwszego tokena b) wydanie kolejnego tokena c) zastrzeżenie tokena 1 5. Wykonanie na wniosek Klienta od każdej dyspozycji: a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł b) odblokowanie kanału dostępu 5,00 zł c) odblokowanie indywidualnego hasła 1 d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) 5,00 zł 6. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe) - od każdej operacji a) w usłudze e-bank realizacja zlecenia stałego modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego b) W Oddziale Banku realizacja zlecenia stałego 2,00 zł modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej a) w usłudze e-bank b) w Oddziale Banku 8. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) od każdego przelewu : a) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w Banku b) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł c) w usłudze e-bank na rachunki ZUS, US 1,00 zł d) złożone w formie papierowej w Oddziale Banku (bez względu na rodzaj) 4,00 zł

10 9. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) 1 B. Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych (usługa e-bank dla posiadaczy rachunków bieżących) 1. Uruchomienie usługi e-bank (jednorazowo) 2. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) a) dla rolników (Konto firmowe): konto podstawowe 1. konto pomocnicze 3,00 zł. b) dla posiadaczy rachunków bieżących (Konto korporacyjne): konto podstawowe 15,00 do 15.** konto pomocnicze 1. c) dla posiadaczy rachunków bieżących (Konto firmowe): konto podstawowe 15,00 do 15.** konto pomocnicze Opłata za użytkowanie tokena (Konto firmowe) a) wydanie pierwszego tokena b) wydanie kolejnego tokena* - dla rolników (Konto firmowe) - dla pozostałych posiadaczy rachunków bieżących za każdy token stawka 15,00 zł rocznie* lub 75,00 zł jednorazowo c)zastrzeżenie tokena za każdą dyspozycję 1 4. Opłata za użytkowanie karty chipowej (Konto korporacyjne) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych b) wydanie kolejnej karty chipowej - za każdą kartę 20 c) wznowienie karty chipowej za każde wznowienie 1 d) wydanie nowej karty chipowej za każdą kartę 10 e) zastrzeżenie karty chipowej za każdą dyspozycję 1 f) wygenerowanie i przesłanie nowego PIN-u do karty chipowej za każdą przesyłkę 5,00 zł 5. Opłata za czytnik do kart chipowych (Konto korporacyjne) a)wydanie pierwszego czytnika b) wydanie kolejnego czytnika za każdy czytnik Wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu (Konto korporacyjne) za każdą dyspozycję 5 7. Wykonanie na wniosek Klienta (Konto firmowe i korporacyjne) a) zablokowanie kanału dostępu za każdą dyspozycję 5,00 zł b) odblokowanie kanału dostępu za każdą dyspozycję 5,00 zł c) odblokowanie indywidualnego hasła za każdą dyspozycję 1 d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) za każdą przesyłkę 5,00 zł 8. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe/z datą przyszłą) - od każdej operacji a) w usłudze e-bank realizacja zlecenia stałego modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego b) w Oddziale Banku realizacja zlecenia stałego 2,00 zł modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego 9. Założenie/zerwanie lokaty terminowej a) w usłudze e-bank b) w Oddziale Banku 10. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) za każdy przelew: 1) z rachunków bieżących (Konto korporacyjne): a. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w Banku b. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,40 do 1,00 zł*** c. W usłudze e-bank - na rachunki ZUS, US 0,40 do 1,00 zł*** d. złożone w formie papierowej w BS (bez względu na rodzaj) 0,40 do 4,00 zł*** 2) z rachunków bieżących (Konto firmowe): a. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w Banku. b. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,40 do 1,00 zł*** c. W usłudze e-bank - na rachunki ZUS, US 0,40 do 1,00 zł*** d. złożone w formie papierowej w BS (bez względu na rodzaj) 0,40 do 4,00 zł*** 3) z rachunków bieżących rolników (Konto firmowe): a. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w Banku. b. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,40 do 0,90 zł*** c. W usłudze e-bank - na rachunki ZUS, US 0,40 do 0,90 zł*** d. złożone w formie papierowej w BS (bez względu na rodzaj) 0,40 do 4,00 zł*** 11. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) Dyspozycje gotówkowe (pobierana raz dziennie): 0,00 % - 0,15% min. do a) wpłaty gotówkowe na konto naliczana od wpłacanej kwoty 5,00 zł ***. b) wypłaty gotówkowe z konta naliczana od wypłacanej kwoty 0,00% - 0,15% min. do 5,00 zł***. * opłata pobierana będzie z dniem wydania kolejnego tokena ** stosuje się stawkę minimalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy *** stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik do Uchwały Zarządu BS w Dobrzycy Nr 117/2012 z dnia 20.09.2012 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Obowiązuje od 05.02.2015 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Załącznik do Uchwały Zarządu nr 125/2010 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych I. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie rachunku 1.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność bez opłat gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych od otwieranego rachunku 1.2 dla rolników

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia 30.12. 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH W WALUCIE KRAJOWEJ ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo