JUBILEUSZOWA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM ISO Warszawa, kwietnia 2012 r. Anna Wajnbergier, Małgorzata Wybacz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUBILEUSZOWA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 r. Anna Wajnbergier, Małgorzata Wybacz"

Transkrypt

1 JUBILEUSZOWA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM ISO Warszawa, kwietnia 2012 r. Anna Wajnbergier, Małgorzata Wybacz

2 Agenda Dlaczego EMAS? Polskie Forum ISO a EMAS. EMAS dzisiaj. EMAS w polskiej administracji rządowej. 2

3 Zarządzanie środowiskowe System EMAS 1988 Waste Minimisation Opportunity Assessments, United States Environmenal Protection Agency 1991 Program Czystsza Produkcja 1992 BS 7750, 1994 nowelizacja normy Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1836/93 z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie dobrowolnego uczestnictwa przedsiębiorstw w Systemie Ekozarządzania i Audytowania - EMAS I 1996 norma ISO Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) EMAS II Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (weszło w życie 11 stycznia 2010 r.) EMAS III 3

4 EMAS zdefiniowane cele Realizacja polityki ekologicznej UE Poprawa efektów działalności na rzecz środowiska Systematyczna, obiektywna i okresowa ocena efektów działalności na rzecz środowiska Wymiana informacji i otwarty dialog grup zainteresowanych zewnętrzna komunikacja Aktywne zaangażowanie pracowników w działalność na rzecz środowiska 4

5 EMAS - Polskie Forum ISO r. - międzyresortowy Zespół ds. zarządzania środowiskowego i systemu EMAS - rozpoczęcie z inicjatywy resortu środowiska, w ramach przygotowań przedakcesyjnych, prac nad wypracowaniem zasad funkcjonowania w Polsce systemu EMAS, Udział członków Forum ISO w pracach Zespołu, znaczący wkład w opracowanie założeń funkcjonowania krajowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS, wsparcie merytoryczne w zakresie rozwiązań systemowych opracowanie założeń i realizacja programu pilotażowego: przygotowanie do rejestracji w EMAS organizacji sektora produkcyjnego resort środowiska, Narodowa Fundacja Ochron Środowiska, aktywny udział członków Forum 5

6 EMAS - Polskie Forum ISO opracowanie podstaw funkcjonowania krajowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS, prace nad projektem ustawy i aktów wykonawczych aktywny udział merytoryczny członków Forum ISO realizacja projektu Phare Wdrożenie EMAS, Promocja EMAS w Polsce blok szkoleniowy dla organów systemu EMAS działania popularyzacyjno-informacyjne opracowanie poradników EMAS dla administracji, dla organizacji i dla weryfikatorów środowiskowych udział ekspercki członków Forum 6

7 EMAS - Polskie Forum ISO współpraca z Ministerstwem Środowiska, organizacja konferencji EMAS, szkolenie dla weryfikatorów środowiskowych kampania promocyjna systemu EMAS, Centrum Informacji o Środowisku, GDOŚ przy aktywnym udziale członków Forum Aktywna działalność Forum na rzecz popularyzacji EMAS i wsparcia merytorycznego organizacji zainteresowanych systemem i przygotowaniem do rejestracji Współpraca Forum z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań organu rejestrującego. 7

8 EMAS - Polskie Forum ISO DZIĘKUJĘ ZA WIELOLETNIE ZAANGAŻOWANIE I WSPARCIE KRAJOWEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS, MAM NADZIEJĘ ŻE BĘDZIE ON NADAL STANOWIŁ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO FORUM ISO

9 EMAS w liczbach 4579 organizacji na dzień r. 9

10 EMAS w liczbach 10

11 EMAS w liczbach 82% organizacji zarejestrowanych w EMAS to MŚP 11

12 Rejestr EMAS w Polsce PGE Elektrownia Opole S.A. Arctic Paper S.A. TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. WFOŚiGW w Katowicach Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. Dolina Nidy Sp. z o.o. MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zagraniczne ALPHA EKO CYKL Organizacja Odzysku S.A. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. INTEMO S.A. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. Cementownia "WARTA" S.A. Centrum Informacji o Środowisku Petrochemia-Blachownia S.A. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO" S.A. Zakład Cementownia Chełm CEMEX Polska Sp. z o.o. Ministerstwo Środowiska Wydział Urzędu Miasta w Trzebini TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska Elektrociepłownia Wybrzeże S.A. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III KOBA Organizacja Odzysku S.A. MAN Trucks Sp. z o.o. (Niepołomice) AB S.A. (Wrocław) 12

13 EMAS W POLSKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

14 EMAS w Centrum Informacji o Środowisku 30 czerwca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Centrum Informacji o Środowisku jako 26 organizacja otrzymało Certyfikat EMAS - dniu objęcia przez POLSKĘ przewodnictwa w Unii Europejskiej 14

15 EMAS w Ministerstwie Środowiska Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej (realizowanym w ramach działania 5.1. PO KL). Czas trwania projektu: 15 grudnia 2010 r. do 12 sierpnia 2011 r. Sytuacja wyjściowa: brak wdrożonego formalnego systemu zarządzania dostępne wyniki Przeglądu środowiskowego (wykazano blisko 55 % stopień zgodności funkcjonującego w MŚ nieformalnego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy EN ISO 14001:2004) 15

16 EMAS w Ministerstwie Środowiska Ministerstwo jako organ właściwy wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), jest zobowiązane do promocji szerszego uczestnictwa w systemie. Wzorując się na rozwiązaniach zastosowanych w służbach Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim i wielu państwach członkowskich, Kierownictwo resortu podjęło w lutym 2009 r. decyzję o wdrożeniu w MŚ wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. 16

17 EMAS w Ministerstwie Środowiska Inicjatywa Zielony resort listopad 2008 r. Program oszczędnościowy MŚ luty 2009 r. (drukowanie dwustronne, segregacja odpadów, praca na wersji elektronicznej dokumentów) Decyzja o wdrażaniu systemu EMAS luty 2009 r. Akceptacja dokonania Wstępnego przeglądu środowiskowego Wspieranie prac nad zgłoszeniem propozycji usprawnień do realizacji w ramach projektu KPRM Podpisanie z KPRM Porozumienia nr 1/2010 na rzecz realizacji usprawnienia zarządczego 17

18 EMAS w Ministerstwie Środowiska 2 września 2011 r. rejestracja MŚ w EMAS 18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Anna Wajnbergier Warszawa, kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A SEKTOR PUBLICZNY DOŚWIADCZENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WE WDRAŻANIU SYSTEMU EMAS

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A SEKTOR PUBLICZNY DOŚWIADCZENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WE WDRAŻANIU SYSTEMU EMAS ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A SEKTOR PUBLICZNY DOŚWIADCZENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WE WDRAŻANIU SYSTEMU EMAS Emilia Konopka Zastępca Pełnomocnika ds. zarządzania środowiskowego w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji EMAS - system zarządzania ochroną środowiska w Unii Europejskiej Wprowadzenie W następstwie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt. Network. Okres realizacji: od grudnia 2011r. do listopada 2013r.

Projekt. Network. Okres realizacji: od grudnia 2011r. do listopada 2013r. Wdrażanie anie EMAS w MŚPM doświadczenia z projektu zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczo biorczości ci w Łodzi Andrzej Ociepa Konferencja EMAS, 19 grudnia 2013 r. Projekt Promocja systemu

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia.

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Kwiecień 2006 Bielsko-Biała. LIDER CP 2001 Prezentacja Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

Informacja na temat wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (48-22) 623 32 63, fax (48-22) 623 36 93, 623 36 95, www.ciop.pl Informacja na temat wdrażania systemów

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Podsumowanie działań Podsumowanie FNEZ w działań roku 2012 Plan działań na rok 2013 Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w roku 2012 Plan działań na rok

Bardziej szczegółowo