Zarządzanie operacyjne: serwis wyzwania strategiczne i operacyjne. dr Witold B. Jankowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie operacyjne: serwis wyzwania strategiczne i operacyjne. dr Witold B. Jankowski"

Transkrypt

1 Zarządzanie operacyjne: serwis wyzwania strategiczne i operacyjne dr Witold B. Jankowski 1

2 Wszyscy wiemy, jak dostarczyć znakomity serwis i stracić na tym pieniądze. Wiemy takŝe, jak dostarczyć kiepski serwis Frances Frei 2

3 Konkurowanie obsługą i serwisem 3

4 Co to jest Customer Service? Nowoczesne pojęcie obsługi klienta (Customer Service lub Customer Care) obejmuje całą gamę działań i kontaktów pomiędzy klientem a firmą. NaleŜą do nich: komunikowanie się dwu stron w trakcie dostarczania usługi lub produktu oraz wszelkie działania związane ze składaniem zamówienia, jego realizacją oraz kontaktami pomiędzy stronami po zakończeniu transakcji, takimi jak reklamacja, czy naprawa gwarancyjna. 4

5 Customer Service nie jest działem, ale funkcją, która obejmuje róŝne działy firmy. 5

6 KaŜda firma oferuje serwis Produkt lub usługa uga Interface z klientem Klienci 6

7 Co my sprzedajemy? Dobra Jakość produktu / usługi Dobry produkt (usługa) + dobry sposób dostarczenia Zła Zła Jakość obsługi Dobra 7

8 Gdzie i jak konkurować? Produkt / Usługa podstawowa Produkt / Usługa towarzysząca Innowacja w produkcie / usłudze podstawowej jest trudna (np. kiedy ostatnio pojawiła się innowacyjna zmiana w produkcie podstawowym, takim jak: lot samolotem, hotel, usługa finansowa) MoŜliwości innowacji (a zatem i konkurowania) istnieją w produkcie / usłudze towarzyszącej 8

9 Ubezpieczenie samochodu: usługa podstawowa i towarzysząca ocena szkody przygotowanie dokumentacji informacja podanie porada prawna Zarządzanie ryzykiem dokumentacja polisy rekompensata naprawa płatność dokumentacja 9

10 10 Jak konkurować posługując się usługą towarzyszącą Oferuj albo skurczysz się (do or decline) Oferuj to samo, co oni (match them) Pokonaj ich (beat them)

11 RóŜnicowanie produktów/ usług: osiem grup usług uzupełniających Informacja Płatności Wystawianie rachunków Core Konsultacje Przyjmowanie zamówień Indywidualizacja Gościnność Bezpieczeństwo 11

12 Ćwiczenie Jakimi dodatkowymi usługami moglibyście odróŝnić się od konkurencji?

13 Inna strategia: zmniejszaj ryzyko dla klientów Transfer ryzyka od klientów do firmy moŝe tworzyć nową wartość. Hyundai oferuje nabywcom obawiającym się recesji zmniejszenie ryzyka (Przez 12 miesięcy moŝna zwrócić zakupiony nowy samochód jeśli klient doświadczy niedobrowolnej utraty przychodów). 13

14 14 Nowoczesna funkcja Customer Service w firmie integruje działania róŝnych działów, pracowników i technologii w celu obsługi i zaspokojenia potrzeb klienta.

15 Przykład wideo: Ritz Carlton Od wartości klienta do strategii serwisu. Serwis jako system. Rola głosu klienta i punktów nasłuchu. 15

16 RóŜne strategie Customer Service 16

17 Czy kaŝda firma jest firmą usługową? Interfejs klienta Firma produktowa lub usługowa ugowa Firma obsługuj ugująca kontakty z klientami Klienci Elementarna strategia: - Niskie koszty - ZróŜnicowanie - Koncentracja (bliska więź z klientem lub nisza rynkowa) 17

18 Klienci oczekują wyjątkowych przeŝyć w kontaktach z firmą Najlepsze doświadczenia powstają w wyniku współtworzenia pomiędzy firmą, a klientem A nie pasywnie, kiedy firma wykonuje całą pracę Outsourcing aktywności do klienta to układ na którym kaŝdy wygrywa Doświadczenie Jest Wartością Obie strony są odpowiedzialne za wynik 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Apple wewnątrz-sklepowe otoczenie edukacyjne 23

24 Doświadczenia konsumenckie Związki transformacyjne Transformacje Indywidualizacja Doświadczenia Indywidualizacja Indywidualizacja Towary Artykuły Usługi Utowarowienie Utowarowienie Źródło:IT&CA. Joseph Pine Utowarowienie 24

25 Jakość serwisu ma kluczowy wpływ na doświadczenie klienta 25

26 Tradycyjne wybory strategiczne Produkt lub usługa Interface z klientem Klienci Elementarna strategia: - Niskie koszty - ZróŜnicowanie - Koncentracja (bliska więź z klientem lub nisza rynkowa) 26

27 ZłoŜone strategie konkurowania serwisem Strategia kontaktu z klientem Niskie koszty ZróŜnicowanie Koncentracja (Nisza) Minimalne koszty (1) Przeciwwaga (2) Anielscy klienci (3) Minimalizacja wydatków Wydaj nieco więcej na Inwestuj, Ŝeby lepiej Strategia elementarna (Strategia zamknięta ta) Niskie koszty ZróŜnicowanie Koncentracja (Nisza) w duŝej mierze w skutek zastępowania kapitału ludzkiego Po pierwsze: nie szkodzić (4) Wydawaj tylko tyle, Ŝeby utrzymać markę i osiągać wysoką sprzedaŝ po niskich kosztach Opłacalność (7) ObniŜ koszty za pomocą technologii, Ŝeby stworzyć nowe, bardziej opłacalne nisze zrównowaŝenie efektów strategii zamkniętej niskich kosztów Wyraźne zróŝnicowanie (5) Zadbaj o wyróŝniające się doświadczenie klienta będące dopełnieniem odmienności oferty Obrona i ekspansja (8) ZróŜnicuj sposoby interakcji z klientami, Ŝeby pokrzyŝować szyki konkurencji i stworzyć identyfikować i obsługiwać najbardziej rentowne segmenty Prawdziwa lojalność (6) Inwestuj w rozwój relacji z klientami, którzy cenią twoją odmienność Pełna koncentracja (9) Inwestuj, Ŝeby lepiej identyfikować, obsługiwać i rozwijać relacje z docelowymi bariery wejścia klientami 27 Source: Accenture Analysis

28 Minimalne koszty (1) Cel i otoczenie konkurencyjne Utrzymanie i wzmocnienie strategii i pozycji niskich kosztów. Otoczenie: Wysoce konkurencyjne rynki/wielu rywali DuŜy stopień utowarowienia Zdecydowana przewaga operacyjna Wysoka wraŝliwość klienta na cenę Przykłady Najwięksi detaliści Tanie linie lotnicze Pecety i rutery 28

29 Przeciwwaga (2) Cel i otoczenie konkurencyjne ZrównowaŜenie głównej strategii i pozycji niskich kosztów Przykłady Detaliści na rynkach masowych Otoczenie: Silna przewaga kosztowa w głównej strategii Wysoka niezróŝnicowana konkurencja kosztowa Tanie linie lotnicze 29 29

30 Po pierwsze: nie szkodzić (3) Cel i otoczenie konkurencyjne Utrzymanie opłacalności głównej strategii Otoczenie: Ochrona marŝy zysków podstawowej oferty (np. patentowa) Silna, zróŝnicowana marka klasy premium Unikalne zdolności produkcyjne Eksploatacja Ŝyły gotówki Przykłady Producenci samochodów na rynek masowy Zintegrowane zarządzanie serwisem dla przemysłu 30 30

31 Wyraźne zróŝnicowanie (4) Cel i otoczenie konkurencyjne Wzmocnienie unikalności Otoczenie: Wielu silnych rywali Wyraziste znaczenie marki MoŜliwość zróŝnicowania segmentów rynkowych Przykłady Producenci samochodów luksusowych Producenci cięŝkiego sprzętu 31 31

32 Opłacalność (5) Cel i otoczenie konkurencyjne Przykłady Zamiana coraz węŝszych segmentów rynku w opłacalne źródła działalności Otoczenie: Początkowy segment docelowy jest zbyt mały do obsługi w inny sposób Główna strategia jest bardzo łatwa do naśladowania Firmy internetowe Firmy katalogowe 32

33 Jak naleŝy róŝnicować produkt lub usługę przez obsługę? RóŜnicowanie: 1. musi być trwałe. 2. musi przynieść korzyść klientowi. 3. firma ma osiągnąć większy zysk 33

34 34 Arytmetyka sukcesu: oceń jak znakomita obsługa klienta moŝe Ci pomóc w osiąganiu celów sprzedaŝowych

35 Trzy sposoby zwiększenia sprzedaŝy 1. Zwiększyć liczbę klientów 2. Zwiększyć wielkość przeciętnej transakcji 3. Zwiększyć częstotliwość ponownej sprzedaŝy przypadającą na kaŝdego klienta 35

36 Reguła wzajemności: Znakomity serwis pozwala więcej sprzedać w momencie transakcji. 36

37 Znakomity serwis pozwala budować relację z klientem, która pozwala więcej sprzedać w przyszłości. To zwiększa zysk uzyskany z relacji z danym klientem. 37

38 38 Przykłady firm, które zbudowały strategię firmy wokół doskonałości w Customer Service

39 Jak daleko moŝe się posunąć lojalność klienta? Bardzo daleko. Przykład: testament klientki 39

40 40 Kiedy jakość obsługi klienta daje większe moŝliwości odróŝnienia się od konkurencji?

41 1. Gdy relacja z klientem ma charakter jednorazowy 41

42 2. Gdy relacja z klientem ma charakter powtarzalny + 42

43 Marketing jest sztuką pozyskania, utrzymania i wzrostu wartości (zyskowności) klientów. Obsługa klienta moŝe przyczynić się do realizacji kaŝdego z tych celów. 43

44 praca z klientem Relacja 4 R marketingu prowadzi do Retencji-lojalności powoduje Rekomendacje innym łatwiejsze Reklamacje 44

45 Kreowanie wartości Powtórne zakupy Lojalność Retencja Rekomendacje Większy portfel klienta Satysfakcja Wartość 45

46 Wybrane modele konkurowania przy pomocy obsługi klienta: Zwiększyć skłonność klientów do płacenia za obsługę Zwiększyć sprzedaŝ przypadającą na kaŝdą transakcję Zwiększyć lojalność klientów Zaoszczędzić na całościowych kosztach, oferując atrakcyjny element obsługi: Progressive Insurance. Zapewnić klientowi doskonałą obsługę, ale sprawić aby klient nigdy nie musiał z niej korzystać 46

47 Fundamentalne pytanie Jak naleŝy róŝnicować produkt lub usługę przez serwis? - Tak, aby zróŝnicowanie było trwałe. - Tak, aby przyniosło to korzyść klientowi. - Tak, aby firma osiągnęła większy zysk. Jak skłonić klienta do działania w najlepiej pojętym interesie firmy? 47

48 Trzy historie i trzy róŝne strategiczne wyzwania Commerce Bank jak uŝyć lepszego serwisu jako narzędzia odróŝnienia się od konkurencji. Progressive Insurance jak konkurować serwisem w branŝy, gdzie klienci odmawiają płacenia za lepszy serwis. Intuit jak oferować wspaniały serwis, kiedy cena produktu jest niska i kiedy nas na to nie stać. 48

49 Commerce Bank Sektor bankowy: - dojrzały sektor - bank musi zaoferować najwyŝszeoprocentowanie lub przejąć inny Czy nie moŝna działać w inny sposób? 49

50 Commerce Bank Oferuje najniŝsze oprocentowanie na lokalnych rynkach Nie dokonuje przejęć innych firm Najszybciej rozwijający się bank w Stanach Zjednoczonych 50

51 Commerce Bank Zawsze otwarty Automaty do bilonu w oddziałach śyczliwi pracownicy Tylko kilka rodzajów rachunków Szkoli pracowników w zakresie obsługi, a nie procedur i specyfikacji produktów Kultura obsługi klienta 51

52 Commerce Bank Klienci zrezygnują z korzystnego oprocentowania w zamian za rzeczywiście wyjątkową obsługę Jak nakłonić klientów do płacenia za obsługę 52

53 Commerce Bank: budowanie kultury serwisu Pierwszego dnia pracy nowi pracownicy dostają pakiet wizytówek banku. Osobie, która wyjątkowo dobrze cię obsłuŝy gdziekolwiek daj taką karteczkę. KaŜdemu, kto dobrze wykona usługę. I poproś, Ŝeby przyszedł pracować w Commerce. W dziesiątej minucie pierwszego dnia przeznaczonego na ogólną orientację w nowej pracy kaŝdy pracownik ma zakodowaną w umyśle kulturę obsługi klienta. 53

54 Commerce Bank: budowanie kultury serwisu, czy kultury hipokryzji? Większość firm serwuje pracownikom pierwszej linii, zwłaszcza personelowi telefonicznych biur obsługi klienta taką oto formułkę: My naprawdę dbamy o swoich klientów. Bardzo nam zaleŝy, Ŝebyś zapewnił naszym klientom doskonałą obsługę... Aha, i jeszcze jedno: będziemy mierzyć czas twoich rozmów z klientami. Commerce Bank mówi inaczej: Nie będziemy cię oceniać na podstawie czasu rozmów telefonicznych z klientami. Ocena twojej pracy zaleŝy od jakości obsługi klienta. Od tego, czy i jak bardzo klient będzie zadowolony z tej obsługi. 54

55 55 Wideo: Lukas Bank

56 Ćwiczenie Czy według Ciebie jest moŝliwe zastosowanie modelu Commerce Bank w Polsce? Jakie ewentualnie modyfikacje sugerujesz?

57 Czy coś takiego jest moŝliwe w Polsce? Przedstawiamy: 57

58 Klient: centralny punkt strategii Daj klientowi lepszy serwis Daj lepszy serwis ale w tańszy sposób niŝ jest to normą w branŝy Lepszy serwis moŝe prowadzić do wyŝszych zysków 58

59 Zaoferuj więcej niŝ inni w podstawowych elementach oferty wartości Szybkość: eliminacja papierowej roboty i biurokracji Automatyzacja procesów decyzyjnych Uproszczona ocena ryzyk kredytowego Wygląd ma znaczenie: sympatyczne i nowocześnie wyglądające oddziały Miła obsługa i darmowa kawa Promocje 59

60 Zredukuj i uprość ofertę produktową Zatrudniaj dla osobowości, trenuj dla umiejętności Byli pracownicy banków nie są mile widziani Deleguj uprawnienia ale monitoruj i sprawdzaj Mierz satysfakcję klienta Wykorzystuj informację od klienta do stałej poprawy 60

61 Znajdź tańsze substytuty drogich komponentów oferty wartości: Ograniczona liczba oddziałów: aby zredukować tłok i kolejki, skłoń klientów do spłat rat kredytów na poczcie lub przez inne banki Lukaslinia przeniesienie zapytań klienta z oddziałów do tańszego medium. 61

62 Zredukuj koszty i popraw efektywność SprzedaŜ bezpośrednia: wykorzystaj pracowników w okresach mniejszego ruchu do zwiększenia sprzedaŝy Bankowość internetowa Eliminacja back-office z oddziałów 62

63 Progressive Insurance Sektor ubezpieczeń komunikacyjnych: klienci nie zapłacą za lepszą obsługę sektor wyczulony na wysokość cen 63

64 Progressive Insurance Sektor ubezpieczeń komunikacyjnych: klienci nie zapłacą za lepszą obsługę sektor wyczulony na wysokość cen towarzystwa tracą pieniądze na ubezpieczeniach komunikacyjnych towarzystwa zarabiają pieniądze na inwestowaniu składek ubezpieczeniowych 64

65 Progressive Insurance Zarabia na ubezpieczeniach Oferuje kosztowne elementy obsługi 65

66 Video clips: Progressive Insurance 2, 5, 16, 21 66

67 Progressive Insurance Furgony z ekipami szybkiego reagowania pierwsze docierają na miejsce wypadku: zmniejszenie kosztów obsługi prawnej zmniejszenie liczby wyłudzeń Stawki porównawcze oferowane klientom: analiza danych lepsza niŝ w innych towarzystwach szacuje rzeczywiste ryzyko lepiej niŝ konkurenci 67

68 Dlaczego konkurencyjne firmy nie stworzyły takiego systemu analizy danych? 68

69 Progressive Insurance Ma długoletnią tradycję analizy danych Utrzymuje się o krok przed konkurencją Przeprowadza bardziej szczegółowy podział klientów 69

70 70

71 71

72 Intuit: software Tanie Do osobistego uŝytku (podatki, finanse domowe) Mały biznes 72

73 Konkurenci uwaŝają nas za szaleńców... Gdyby klienci dzwonili do nas tak często, jak do nich, poszlibyśmy z torbami. Scott Cook, prezes firmy Intuit 73

74 Darmowy serwis od kolebki po grób dla produktów o wartości trzydziestu-pięćdziesięciu dolarów Minimalizacja zapotrzebowania na obsługę klienta Zasada: za drugim razem zrób to jak naleŝy Personel obsługi klienta jest częścią zespołu rozwoju produktu Pracownicy są lepiej opłacani Proste rozwiązania techniczne 74

75 Przykład wideo: Intuit Od wartości klienta do strategii serwisu. Serwis jako element badań i rozwoju. 75

76 Wyzwania konkurowania Customer Service 76

77 77 Przypowieść o róŝnicach między męŝczyznami a kobietami i co z niej wynika dla oceny jakości serwisu.

78 Większość męŝczyzn myśli, Ŝe wygląda lepiej niŝ w rzeczywistości 78

79 Większość kobiet myśli, Ŝe wygląda gorzej niŝ w rzeczywistości

80 JeŜeli myślisz o poprawie obsługi klienta nie zachowuj się jak męŝczyzna! Jest ona zapewne duŝo gorsza niŝ się Tobie wydaje! 80 80

81 Klienci: źródło problemów w jakości usług i serwisu Klienci są źródłem zmienności, która utrudnia dostarczanie najwyŝszej jakości usług. Przykłady zmienności: czas zakupu, gotowość do współpracy, gusta, zdolności. 81

82 Pięć rodzajów zmienności 1. Zmienność czasu zakupu (arrival variability) 82

83 Pięć rodzajów zmienności 2. Zmienność Ŝyczeń (request variability) 83

84 Pięć rodzajów zmienności 3. Zmienność zdolności (capability variability) 84

85 Pięć rodzajów zmienności 4. Zmienność własnego wkładu pracy (effort variability) 85

86 Pięć rodzajów zmienności 5. Zmienność osobistych preferencji (subjective preference variability) 86

87 Klienci: źródło problemów w jakości usług Gdy powodowana przez klientów zmienność stwarza problemy operacyjne, menedŝerowie stają przed alternatywą: dostosować się do zmienności, czy ją zmniejszyć? 87

88 Klasyczne sposoby dostosowania serwisu do zmienności generowanej przez klienta Wysoki Poziom zadowolenia z zakupionej usługi/serwisu Dostosowanie po niskim koszcie Bezwzględne - bezkompromisowe zmniejszenie Klasyczne zmniejszenie Klasyczne dostosowanie Niski Koszt obsługi Wysoki 88

89 W poszukiwaniu wyjścia poza tradycyjny kompromis MenedŜerom przedsiębiorstw usługowych najczęściej wydaje się, Ŝe mają do wyboru tylko dwa rozwiązania: albo dostosują się do rozmaitych Ŝyczeń i zachowań klientów, ryzykując wzrost kosztów, albo odmówią dostosowania się do zmienności wymagań, ryzykując utratę klientów. Nic bardziej błędnego. Istnieją równieŝ inne opcje znajdujące się powyŝej przekątnej macierzy. UmoŜliwiają one dostosowanie się do wymagań klienta przy niskich kosztach albo zmniejszenie zmienności bez szkody dla jego zadowolenia. 89

90 90 Ćwiczenie: Soup Nazi (Zupny Nazista)

91 Co składa się na sukces w customer service? 91

92 Przykład wideo: Od wartości klienta do strategii serwisu. Serwis jako element badań i rozwoju. 92

93 Co to jest Customer Service i jak osiągnąć sukces? 1. Ludzie 2. Procesy 3. Struktura 93

94 Wymiary Customer Service Kierownictwo kultura organizacyjna Rekrutacja właściwy personel Struktura Technologia Trening Retencja personelu, Zarządzanie Zadowolony Klient właściwie wyszkolony personel Procesy zarządzania 94

95 Przyczyna poraŝki? Kierownictwo Czegoś brak! Nam szkolenia nie potrzebne. Wydatek. Prezes wydaje się ignorować customer service Rekrutacja Nie mamy czasu na pracochłonny wybór kandydatów Trening Struktura Technologia Retencja personelu, Zarządzanie Zadowolony Klient Procesy zarządzania 95

96 96 Rola przywódcy w Customer Service

97 There must be fire. Musi być ogień. Kierownictwo musi wierzyć w filozofię Customer Service ( Customer Service to nie dział, to metoda na zarabianie pieniędzy w naszej firmie ). Kierownictwo musi przewodzić procesom niezbędnym do zbudowania Customer Service. 97

98 Kierownictwo musi: komunikować WSZYSTKIM, Ŝe celem firmy jest Customer Service budować systemy zarządzania wspomagające Customer Service łączyć strategie firmy i miary strategiczne z Customer Service budować standardy Customer Service i rozliczać z wyników dawać przykład swoim zachowaniem (role modeling) 98

99 Sztuka rekrutacji personelu kontaktu z klientem 1. Właściwi ludzie rekrutują. 2. Dobre zrozumienie, jakich pracowników poszukujemy Kogo musimy zatrudnić vs. czego moŝna nauczyć (zazwyczaj celem rekrutacji powinno być znalezienie pracowników o określonych cechach osobowości, poniewaŝ z pewnymi cechami trzeba się urodzić raczej niŝ wykształcić w trakcie treningu). 99

100 Filozofia rekrutacji Hire for attitude, train for skills Wybieraj osobowości, umiejętności dostarczaj w treningu 1-2 1/ 2/ 100

101 Model kompetencji góry lodowej pracownika obsługi klienta trening wiedza umiejętności rekrutacja status socjalny cechy osobowości motywacja Cechy, które są poniŝej linii wody są szczególnie istotne i decydują o sukcesie pracowników liniowych 101

102 Sztuka szkolenia personelu ds. kontaktu z klientem 1. Selekcja właściwych metod. 2. Właściwa inwestycja czasowa (większość programów szkoleniowych jest zbyt wąska i uboga). 3. Właściwe warunki szkoleniowe (call centre - infrastruktura) (centrum z atrapą miejsca kontaktu). 102

103 Sztuka retencji personelu ds. kontaktu z klientem 1. Personel ds. kontaktu z klientem jest niewłaściwie opłacany, źle motywowany i zarządzany. 2. NaleŜy umiejętnie posługiwać się technologią celem uczynienia pracy bardziej interesującą. 3. Nadawanie uprawnień pracownikom jest kluczem do zadowolenia klienta, poniewaŝ decyzje trzeba podejmować na miejscu w zaleŝności od sytuacji. 4. Konieczna jest właściwa postawa kierownictwa, kultura organizacyjna typu Klient jest królem. 5. Wysoka retencja personelu prowadzi do wysokiej retencji (lojalności) klienta. 103

104 Łańcuch obsługa-zysk MoŜliwości pracownika Zysk Zadowolony pracownik Lojalny klient Lojalny pracownik Zadowolony klient 104

105 Konsekwencje dla zarządzania HR rekrutacja jakość szkolenie lojalność wsparcie satysfakcja nagroda 105

106 Powiązania niskiej satysfakcji klienta z polityką HR niska lojalność brak relacji z klientem niska retencja kadry Niezadowolenie kadry znudzona kadra niska retencja klientów mierna jakość usługi brak dobrej selekcji brak dobrego treningu niska satysfakcja klienta niska zyskowność niskie płace Ciągła akwizycja klienta 106

107 Powiązania wysokiej satysfakcji klienta z polityką HR wysoka lojalność relacja z klientem wysoka retencja kadry satysfakcja kadry zmotywowana kadra wysoka retencja klientów wysoka jakość usługi dobry trening dobra selekcja wysoka satysfakcja klienta duŝa zyskowność wysokie płace 107

108 Koszty Rotacji Pracowniczej PoniŜszy arkusz jest raczej ogólny. Oszacuj dane i wprowadź je do odpowiednich kolumn poniŝej.. Czynniki Przeciętny Pracownik Nowy Pracownik RóŜnica Przychody na tydzień per week Koszt tygodniowy Wkład tygodniowy Średni szacowany koszt zatrudnienia nowego pracownika Średni szacowany koszt wyszkolenia nowego pracownika Średnie przychody utracone ze względu na wolne stanowisko Koszt wspierania pracownika w pracy, włączywszy osobę bezpośredniego kierownika Koszt rotacji pojedynczego pracownika (Dodaj zatrudnienie, szkolenie, wynagrodzenie, koszty pomocy) Liczba odejść (zwolnień) pracowników w ciągu roku Roczny koszt rotacji pracowniczej (Koszt pracownika przemnoŝony przez liczbę odejść (zwolnień) pracowników w ciągu roku) 108

109 Kalkulator Kosztu Rotacji Pracowników UŜyj poniŝszego formularza dla obliczenia rocznego kosztu rotacji pracownika na jednym stanowisku lub rozpiętości wynagrodzenia. Oblicz tylko koszt wymiany pracownika. Nie obliczaj kosztu dla pracowników zatrudnianych na nowych stanowiskach.. Stanowisko: Poziom miesięcznego wynagrodzenia: Koszty Zatrudnienia Bezpośrednie koszty zatrudnienia jednego pracownika Reklama Średnia opłata dla agencji rekrutacyjnej Premia za podpisanie dokumentów Premia za wpisowe dla innych, polecających pracowników PodróŜe i wydatki (włączywszy w to Twoje wydatki oraz pieniądze, które zwracasz kandydatom) Inne koszty bezpośrednie Całkowity Bezpośredni Koszt Zatrudnienia Koszty pośrednie zatrudnienia jednego nowego pracownika Oszacuj koszty poniesione przez wszystkich obecnych pracowników wykonujących poniŝsze czynności związane z zatrudnieniem nowego pracownika: Przeprowadzanie wywiadów (koszty obecnych pracowników na wszystkich etapach rozmów począwszy od wstępnej rozmowy telefonicznej, na ostatecznym wywiadzie zakończywszy) Sprawdzanie referencji Utracone przychody (włączywszy koszty czasu spędzonego poza pracą) Pozostałe koszty pośrednie (telefon, kserokopiarka, fax) Koszty Szkolenia Bezpośrednie koszty szkolenia jednego nowego pracownika Całkowity Pośredni Koszt Zatrudnienia Czas spędzony przez osobę (osoby) bezpośrednio odpowiedzialną za przeszkolenie nowego pracownika do wykonywania zawodu. Koszt na godzinę przemnoŝony przez liczbę godzin. Koszt jednostkowy (na uczestnika) ogólnego programu szkoleniowego, materiałów szkoleniowych, seminariów dla nowo-zatrudnionych. Wyjazdy i wydatki związane ze szkoleniami w ujęciu jednostkowym (na uczestnika) Inne koszty bezpośrednie Całkowite Bezpośrednie Koszty Szkolenia Pośrednie koszty szkolenia jednego, nowego pracownika Oszacuj czas spędzony przez wszystkich aktualnych pracowników zaangaŝowanych w szkolenia nowego kandydata: Ogólne szkolenia z zakresu technologii, procedur, procesów itp. Koszty szkoleń w miejscu pracy do momentu osiągnięcia pełnej produktywności przez pracownika. Całkowite Pośrednie Koszty Szkolenia 109

110 Technologia w Customer Service przykłady wykorzystania 110

111 Pojawiają się nowe moŝliwości w momencie, gdy technologia zmienia sposób, w jaki nabywcy spędzają czas podejmują decyzje zakupowe dokonują transakcji uŝytkują / zarządzają kontami i usługami Zmiany w codziennym korzystaniu z mediów reklamowych w USA ( ): Telewizja +25% Radio +23% Magazyny -18% Dzienniki -12% Internet +505% Kioski w sklepach 6 milionów wyszukań tygodniowo Kioski przynoszą o 50% wyŝsze wydatki na 1 odwiedziny i 20% wyŝsze zamówienia specjalne Rynek internetowy: 54% rynku turystycznego w USA Tanie linie sprzedają większość biletów przez Internet: Southwest 74%, easyjet ponad 95% Nabywcy usług finansowych pięćsześć razy częściej korzystają z kanałów samoobsługowych niŝ z kanałów obsługiwanych przez ludzi Gry +118% 111 Źródło: Veronis Suhler Stevenson

112 Wraz z rozpowszechnianiem się metod komunikacji z klientem, wzrosły złoŝoność, koszty powiązane oraz zarządzanie relacjami z nabywcą Rozmowa telefoniczna Call center i przedstawiciele telefoniczni Telewizja Strona internetowa firmy Przedstawiciele handlowi Druk Radio Kioski i bankomaty Sklepy/ oddziały 112

113 Internet staje się coraz waŝniejszym elementem mieszanki metod kontaktu z klientem Całkowita sprzedaŝ detaliczna w USA ( ) Udział w rynku bankowości internetowej wg liczby kont bankowych, 2007 r. Banki całkowicie Internetowe 5% bln USD Banki o wielu kanałach 95% 113 Źródło: Forrester Research, Jupiter Research, emarketer, Marketspace LLC

114 Istniejące trendy stworzyły moŝliwość zmiany kształtu usług stanowiących element obsługi klienta Substytucja Technologia, a nie ludzie Komplementarność Ludzie plus technologia, technologia plus ludzie Przemieszczanie się Przenoszenie ludzi lub technologii 114

115 Pomimo bogatej róŝnorodności permutacji interfejsowych, dostrzegamy trzy podstawowe elementy systemów obsługi klientów które nazywamy archetypami obsługi klienta Ludzie Interakcja i uczucia Rozwiązywanie problemów Usługi fizyczne Hybrydy Indywidualizacja produktów Produktywność Usługi fizyczne i informacyjne Technologia Transakcja Prędkość i dokładność Usługi informacyjne 115

116 Systemy samoobsługowe wspomagane technologią. 116

117 117 Apple Store w internecie

118 Apple Store w internecie - zamawianie komputera online - wybór opcji konfiguracyjnych - personalizacja niektórych produktów - płatność online Kogo zastępuje: - pracowników tradycyjnego sklepu 118

119 119 Internetowe Centrum Abonenta Cyfry Plus

120 Internetowe Centrum Abonenta Cyfry Plus - samodzielna zmiana usług - zamawianie nowych usług - obsługa programu lojalnościowego Kogo zastępuje: - pracownika infolinii 120

121 121 Konfigurator samochodu

122 Konfigurator samochodu - samodzielna konfiguracja wszystkich zmiennych elementów auta - wizualizacja 3D wybranych opcji - moŝliwość złoŝenia zapytania ofertowego - kalkulacja ceny Kogo zastępuje: - dealera samochodowego 122

123 123 Obsługa Klientów Microsoft

124 Obsługa Klientów Microsoft - samodzielne rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem - rozwiązywanie problemów krok po kroku - moŝliwość ściągania aktualizacji oprogramowania Kogo zastępuje: - pracownika infolinii 124

125 125 Bankowość internetowa

126 Bankowość internetowa - bieŝąca obsługa rachunku - zakup produktów bankowych - zmiany parametrów usług Kogo zastępuje: - pracownik placówki banku - pracownik infolinii banku 126

127 127 IKEA - planowanie kuchni

128 128 IKEA - planowanie kuchni

129 IKEA - planowanie kuchni - program dostępny na stronie producenta - zawiera wszystkie meble kuchenne, katalogowe ceny mebli i podzespołów - wprowadzenie danych o pomieszczeniu (wymiary, lokalizacja okien, kranów, gniazdek elektrycznych, etc.) - projektowanie kuchni (drag&drop) - generowanie wizualizacji 3D i kosztorysu Kogo zastępuje: - dekorator wnętrz - doradca w sklepie IKEA 129

130 130 Internetowe Biuro Obsługi Abonenta Era

131 Internetowe Biuro Obsługi Abonenta Era - samodzielna zmiana parametrów usług - zamawianie nowych usług - płatności (sprawdzanie salda i wydruk faktur) - przedłuŝanie kontraktu z operatorem - obsługa programu lojalnościowego (takŝe zamawianie nagród) Kogo zastępuje: - szeregowego pracownika BOA - sprzedawcę w sklepie tradycyjnym - pracownika infoliniii specjalizującego się w przedłuŝaniu kontraktów - redukcja działu windykacji naleŝności (drukowanie faktur przez klienta eliminuje problem z dostarczaniem papierowych wersji pocztą) 131

132 Serwis skupujący puste tonery i pojemniki na tusz do drukarek 132

133 Serwis skupujący puste tonery i pojemniki na tusz do drukarek 133

134 Serwis skupujący puste tonery i pojemniki na tusz do drukarek Cechy: - klient samodzielnie określa, jakie pojemniki przekazuje - system sam wylicza wartość zamówienia - klient drukuje specjalny protokół i umieszcza w przesyłce Kogo zastępuje: - cały punkt skupu pojemników (zwykle w 1 punkcie pracuje 2 pracowników) 134

135 135 Aplikacje na iphone

136 136 Aplikacje na iphone

137 Aplikacje na iphone - składanie zamówienia przez aplikację w telefonie - transmisja zamówienia przez internet do najbliŝszego punktu sprzedaŝy - moŝliwość personalizacji zamówienia - klient nie czeka w kolejce (odbiera zamówienie w oddzielnym okienku) - oszczędność czasu Kogo zastępuje: - kasjera przyjmującego zamówienie 137

138 138 SprzedaŜ biletów do teatru

139 SprzedaŜ biletów do teatru - przeglądanie repertuaru wielu teatrów w jednym miejscu - zakup biletu przez internet - moŝliwość wyboru miejsca na widowni Kogo zastępuje: - kasjera w teatrze - concierge 139

140 140 Zamawianie biletów lotniczych

141 Zamawianie biletów lotniczych - porównywanie róŝnych ofert cenowych - płatność przez internet - wybór dodatkowych opcji (ubezpieczenie, nadbagaŝ, etc.) - wybór miejsca w samolocie - moŝliwość realizacji części procedury przed odlotem w internecie Kogo zastępuje: - pracownika biura podróŝy / linii lotniczych - pracownika infolinii - pracownika lotniska 141

142 142 Paczkomaty InPost

143 Paczkomaty InPost - odbiór zamówionego w internetowym sklepie towaru w paczkomacie - wiele paczkomatów w duŝych miastach - zlokalizowane na stacjach benzynowych - dostępne 24 godziny na dobę - nie trzeba czekać na listonosza/kuriera - czasami niŝsze koszty dostawy Kogo zastępuje? - listonosza / kuriera / pracownika poczty obsługującego awizowane przesyłki 143

144 Elektroniczny Wydział Obsługi Mieszkańców - ewom 144

145 Elektroniczny Wydział Obsługi Mieszkańców - ewom - załatwianie całych procedur urzędowych online - załatwianie niektórych etapów procedur - oszczędność czasu dla petenta - oszczędność czasu dla urzędu (nie trzeba ręcznie wprowadzać danych do systemu) Kogo zastępuje? - urzędnika 145

146 146 Wirtualny Doradca InPost

147 Wirtualny Doradca InPost Cechy: - zautomatyzowany system informacyjny - naśladuje rozmowę z konsultantem - elementy sztucznej inteligencji (rozpoznawanie intencji wpisującego zapytanie) Kogo zastępuje? - pracownika infolinii 147

148 Kasy automatyczne Self checkout 148

149 Kasy automatyczne Self checkout Cechy: - klient samodzielnie skanuje produkty - klient samodzielnie dokonuje płatności - mniejsze kolejki do kas - kllient jest obsłuŝony szybciej Kogo zastępuje? - kasjera (4 kasy automatyczne obsługiwane przez 1 pracownika) 149

150 150 Bankomat / wpłatomat

151 Bankomat / wpłatomat - wypłata gotówki - wpłata gotówki - sprawdzanie salda - wykonywanie niektórych operacji (np. zasilenie telefonu) Kogo zastępuje: - kasjer - pracownik infolinii 151

152 AED - Automatyczny Defibrylator Elektryczny 152

153 AED - Automatyczny Defibrylator Elektryczny - moŝe być obsługiwany przez laika - dostępny w miejscach publicznych (metro, lotnisko, urząd) - wydaje instrukcje (głosowe, graficzne) Kogo zastępuje: - ratownika / lekarza / policjanta 153

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

ŁAMIEMY GRANICE KOMUNIKACJI ZOBACZ JAK PAN LIM ROZWIĄZAŁ PROBLEMY W SWOJEJ FIRMIE»

ŁAMIEMY GRANICE KOMUNIKACJI ZOBACZ JAK PAN LIM ROZWIĄZAŁ PROBLEMY W SWOJEJ FIRMIE» ZOBACZ JAK PAN LIM ROZWIĄZAŁ PROBLEMY W SWOJEJ FIRMIE» Co to jest Limtel.pl? Limtel.pl jest internetową platformą, dzięki której możesz przygotować infolinię lub centralę telefoniczną przy pomocy przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm Szanowni Państwo, Zarządzanie personelem nie musi być trudne i kosztowne. Elastyczne formy zatrudniania i nowoczesne metody doboru pracowników gwarantują tańsze i skuteczniejsze prowadzenie polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Którędy droga? Ścieżki wzrostu na polskim rynku motoryzacyjnym podsumowanie wywiadów z ekspertami z polskich firm motoryzacyjnych

Którędy droga? Ścieżki wzrostu na polskim rynku motoryzacyjnym podsumowanie wywiadów z ekspertami z polskich firm motoryzacyjnych Którędy droga? Ścieżki wzrostu na polskim rynku podsumowanie wywiadów z ekspertami z polskich firm motoryzacyjnych 1 Rynek 2 Klienci 3 Więcej klientów Ścieżki wzrostu biznesu 1. Lojalność i nowe wydatki

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Tomasz Bogus Dyrektor Banku ds. Sieci Oddziałów Korporacyjnych BRE Bank SA Prezentacja dla mediów 20 lipca 2006 r. Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży

Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży Dariusz Kwieciński Dyrektor Sprzedaży FJ Polska Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Do kogo kierujemy nasze pomysły? obsługa

Bardziej szczegółowo

KLIENT MOBILNY OD NARODZIN DO DOJRZAŁOŚCI. Katarzyna Prus-Malinowska

KLIENT MOBILNY OD NARODZIN DO DOJRZAŁOŚCI. Katarzyna Prus-Malinowska KLIENT MOBILNY OD NARODZIN DO DOJRZAŁOŚCI Katarzyna Prus-Malinowska KIM JEST TWÓJ KLIENT? DANE DEMOGRAFICZNE DANE ANALITYCZNE Z SYSTEMÓW DANE BIZNESOWE RAPORTY I BADANIA RYNKOWE ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Kim są docelowi użytkownicy koncepcji?

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Kim są docelowi użytkownicy koncepcji? Użytkownik Kim są docelowi użytkownicy koncepcji? Określ 3-5 różnych grup użytkowników twojej koncepcji i opisz osoby w każdej z grup. Przykład poniżej. Profile użytkowników powinny stworzyć żywy obraz

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

EBinfo. Osobisty Przewodnik Szkoleniowy. Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych

EBinfo. Osobisty Przewodnik Szkoleniowy. Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych Osobisty Przewodnik Szkoleniowy EBinfo Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych EduBroker Sp. z o.o. 01-402 Warszawa ul. E. Ciołka 12 lok. 230 tel./fax 0 22 877 35 38 2 Szanowny Kliencie, Współczesny

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy prowadzenie: dr Adam Chmielewski zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są stałe i zmienne?

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Relacje klienta z marką. Research International 2007

Relacje klienta z marką. Research International 2007 Wskaźnik potencjału klienta CUPID TM Relacje klienta z marką Research International 2007 Większość firm powie, że ciężko pracuje nad tym, aby bardziej nastawić się na klientów lecz mało która podchodzi

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

1 Koszty i przychody związane zane ze świadczeniem usług ug bankowości elektronicznej Ile to kosztuje i ile to przynosi? 2 Dla świadczącego cego usługi ugi bankowości elektronicznej: obciąż ążenia związane

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

W gąszczu cen.... czyli jak optymalizować cenę w dobie masowej customizacji?

W gąszczu cen.... czyli jak optymalizować cenę w dobie masowej customizacji? W gąszczu cen... czyli jak optymalizować cenę w dobie masowej customizacji? 1 2 3 4 5 O jakim gąszczu cen mówimy Case Study 1 skuter Case Study 2 konto bankowe Case Study 3 usługi telekomunikacyjne czy

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę Autor: Witold Wrotek Książka dedykowana edycji programu 1.5.2.0. Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego! Jak zbudować sklep internetowy, który

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo