32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA wrzesień 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005"

Transkrypt

1 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA wrzesień Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr /BS/RI z dnia INTERNET wap.rajdwarszawski.pl 1

2 Spis treści Wstęp 3 Program Rajdu 3 1. OPIS 4 2. ORGANIZACJA 5 3. ZGŁOSZENIA 6 4. UBEZPIECZENIA 7 5. REKLAMA 7 6. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 8 7. OPONY 8 8. PALIWO 8 9. TESTY ZAPOZNANIE Z TRASĄ ODBIÓR ADMINISTRACYJNY BADNIE KONTROLNE BK 1, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE ODCINEK TESTOWY START RAJDU PRZEBIEG RAJDU PARKI SERWISOWE SAMOCHODY INDYWIDUALNEGO ROZPOZNANIA TRASY NAGRODY BADANIE KOŃCOWE SZCZEGÓŁOWE BK WYNIKI, KLASYFIKACJE PROTESTY 14 ZAŁĄCZNIK 1a Harmonogram Etap 1 16 ZAŁĄCZNIK 1b Harmonogram Etap 2 17 ZAŁĄCZNIK 2 Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami 18 ZAŁĄCZNIK 3 Rozmieszczenie numerów startowych i reklam 19 ZAŁĄCZNIK 4 Formularz zgłoszenia 21 2

3 Wstęp Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2005 (wraz z załącznikami), - Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA na rok 2005 (wraz z załącznikami), - Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Europy FIA 2005, - Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2005, - Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP, - Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS. Program Rajdu OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ poniedziałek, r. ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ poniedziałek, r. OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ środa, r. TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOT. PILOTA środa, r. ODBIÓR DOKUMENTÓW ZAPOZNANIA Z TRASĄ środa, r. g ROZPOCZĘCIE ZAPOZNANIA Z TRASĄ środa, r. g ZAKOŃCZENIE ZAPOZNANIA Z TRASĄ czwartek, r. g OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE piątek, r g ODBIÓR ADMINISTRACYJNY (wg harmonogramu) piątek, r. g ODCINEK TESTOWY (SHAKEDOWN) piątek, r. g BK-1 ZNAKOWANIE I PLOMBOWANIE piątek, r. g PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS piątek, r. g OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ Etap 1 piątek, r. g CEREMONIA STARTU piątek, r. g PRZEDRAJDOWA KONFERENCJA PRASOWA Po oficjalnym starcie do rajdu, na dziedzińcu piątek, r. g Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ Etap 2 sobota, r. g BADANIE KONTROLNE (SZCZEGÓŁÓOWE) BK-2 niedziela, r. g PROWIZORYCZNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA niedziela, r. g ROZDANIE NAGRÓD niedziela, r. g KONFERENCJA PRASOWA ZE ZWYCIĘZCAMI RAJDU po ceremonii rozdania nagród w Ośrodku Automobilklubu niedziela, r. g Polski, Warszawa, Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 127 3

4 1. Opis 1.1 Miejsce i data Rajdu Warszawa, powiat płoński, powiat ciechanowski, powiat pułtuski, Piątek sobota niedziela września Kwalifikacja Rajdu 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 1.3 Numer wizy ASN: /BS/RI z dnia Lokalizacja Biura Rajdu: Automobilklub Polski Warszawa, ul Pańska 85 do wtorku 13 września 2005 w godzinach od 9.00 do Automobilklub Polski Warszawa ul Powstańców Śląskich 127 Środa 14 września 2005 w godzinach od 8.00 do Hotel Olimpijski Ciechanów ul.17 Stycznia 60a. Od czwartku 15 września do niedzieli 18 września Godziny pracy: W dniu 15 września 2005 (czwartek) w godzinach od 8.00 do W dniu 16 września 2005 (piątek) w godzinach od 8.00 do W dniu 17 września 2005 (sobota) w godzinach od 8.00 do W dniu 18 września 2005 (niedziela) w godzinach od 8.00 do Automobilklub Polski Warszawa ul Powstańców Śląskich 127 Niedziela 18 września 2005 w godzinach od do Lokalizacja Startu: Ciechanów Zamek Książąt Mazowieckich Lokalizacja Mety Rajdu: Warszawa ul. Powstańców Śląskich Park zamknięty po I etapie : Ciechanów ul. Niechodzka Park zamknięty po mecie : Warszawa ul. Powstańców Śląskich Park serwisowy etap I : Ciechanów ul. Niechodzka Park serwisowy etap II : Ciechanów ul. Niechodzka Biuro Prasowe: Hotel Olimpijski, Ciechanów ul.17 Stycznia 60a piątek, sobota, niedziela września 2005 Godziny pracy: Piątek 16 września Sobota 17 września Niedziela 18 września Automobilklub Polski Warszawa, ul Powstańców Śląskich 127 4

5 Niedziela 18 września Nawierzchnia: Szuter 2. Organizacja 2.1 Nazwa organizatora: Automobilklub Polski 2.2 Adres i kontakt Automobilklub Polski Ul. Pańska Warszawa tel. (+48 22) , tel. / fax: (+48 22) /23 Internet: 2.3 Komitet Organizacyjny Romuald Chałas Prezes Automobilklubu Polski Kazimierz Dąbkowski Starosta Powiatu Płońskiego Sławomir Morawski Starosta Powiatu Ciechanowskiego Waldemar Wardziński Prezydent Miasta Ciechanów Lech Chajduk Dyrektor Automobilklubu Polski Zdzisław Siwiński Dyrektor Rajdu Artur Pieńkowski Wicedyrektor - Szef zabezpieczenia Ewa Blankiewicz Kierownik Wydziału Promocji Ciechanowa 2.4 Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Marek Oziębło Członek Witold Bieńkowski Członek Paweł Owczyński Sekretarz Alina Bieńkowska 2.5 Obserwatorzy i delegaci Obserwator PZM Andrzej Szkuta Delegat Techniczny PZM Marek Tymiński Delegat PZM ds. bezpieczeństwa Joachim Skutta 2.6 Główne osoby oficjalne Dyrektor Rajdu Zdzisław Siwiński Wicedyrektor Sportowy Rajdu Marek Pawłowski Szef Zabezpieczenia Artur Pieńkowski Asystent dyrektora ds. publiczności Andrzej Król Asystent dyrektora ds. sędziów Jan Makarewicz Asystent dyrektora ds. sponsoringu i reklamy Armin Kasai Asystent ds. mediów i kontaktów z władzami terenowymi Krzysztof Nowakowski Lekarz zawodów Zbigniew Żmijewski 2.7 Kierownicy służb: Kierownik Centrum Kontroli Rajdu Władysław Łodziana Kierownik Biura Prasowego Andrzej Karaczun Kierownik Badania Kontrolnego Aleksander Choromański Kierownik Komisji Obliczeń Tomasz Lisicki Kierownik parku serwisowego Paweł Dąbrowski Kierownik łączności Mirosław Sabat 5

6 Kierownik Biura Rajdu Jacek Pietrusiewicz Pomiar czasu Ireneusz Miklaszewski Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Marek Jaczewski Obliczenia komputerowe PZM Jerzy Głuśniewski Finanse Lech Chajduk 3. Zgłoszenia 3.1 Data otwarcia i zamknięcia zgłoszeń Otwarcie listy zgłoszeń: poniedziałek 15 sierpnia Zamknięcia listy zgłoszeń: poniedziałek 5 września 2005, g Procedura zgłoszeń Zawodnik zamierzający wziąć udział w 32 Rajdzie Warszawskim musi przesłać swoje zgłoszenie plus dwa komplety fotografii (do zgłoszenia i karty identyfikacyjnej) kierowcy i pilota na adres organizatora wymieniony w art Zgłoszenia do Rajdu będą przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie opłata pełnej kwoty wpisowego lub pokwitowanie wystawione przez klub Jeżeli zgłoszenie jest wysłane faksem lub drogą elektroniczną, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do poniedziałku r Za niekompletne lub nieczytelne zgłoszenie zawodnik ukarany będzie karą pieniężną w wysokości 300 zł Zgłoszenie zespołów sponsorskich i producentów należy składać na piśmie w Biurze Rajdu w czasie odbioru administracyjnego. 3.3 Liczba przyjętych zgłoszeń i podział na klasy Maksymalna liczba załóg mogących startować w Rajdzie Samochody grupy N podzielone będą na klasy w zależności od pojemności skokowej silnika: klasa N-1 do 1400 cm 3 włącznie klasa N-2 pow i do 1600 cm 3 klasa N-3 pow i do 2000 cm 3 klasa N-4 pow cm Samochody grupy A podzielone będą na klasy w zależności od pojemności skokowej silnika: klasa A-5 do 1400 cm 3 włącznie klasa A-6 pow do 1600 cm 3 klasa RPP (1600 cm 3 ) klasa Super 1600 (1600 cm 3 ) klasa A-7 pow i do 2000 cm Samochody grupy HR podzielone będą na klasy, w zależności od pojemności skokowej silnika: klasa HR-9 do 750 cm 3 włącznie klasa HR-10 pow. 750 i do 1300 cm 3 klasa HR-11 pow i do 1600 cm 3 klasa HR-12 pow cm 3 6

7 3.4 Wpisowe Wysokość wpisowego Regulamin RSMP na rok 2005 art Wpłaty Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub zawodnika, chyba że organizator zadecyduje inaczej w indywidualnych przypadkach. Wpłaty wpisowego powinny być dokonywane na rachunek: KREDYT BANK S.A. IV oddział K.B. S.A. w Warszawie Zwroty Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu, Organizator może zwrócić 50% kwoty wpisowego tym, zawodnikom, którzy na skutek działania siły wyższej (potwierdzonego przez władze macierzystego klubu) nie będą mogli wystartować w Rajdzie. 4. Ubezpieczenie 4.1 Wpisowe zawiera opłatę ubezpieczeniową, która gwarantuje zawodnikowi pokrycie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich do wysokości PLN. Ubezpieczenie to ważne jest od momentu rozpoczęcia i wygasa w momencie zakończenia Rajdu lub z chwilą wycofania się, dyskwalifikacji lub wykluczenia załogi z zawodów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u zawodników. Załogi biorą udział w zawodach na własne ryzyko. W razie wypadku, załoga lub jej reprezentant winien zgłosić ten fakt ustnie na najbliższym PKC, a następnie złożyć pisemny raport w biurze Rajdu nie później jednak niż przed ogłoszeniem wyników. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą wydarzyć się podczas Rajdu. Zrzeczenie to dotyczy PZM, Organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników. 5. Reklama 5.1 Szczegóły dotyczące reklamy dodatkowej Rajdu będą podane komunikatem przed odbiorem administracyjnym ( pkt 8.5 Regulaminu RSMP-2005). Plakiety reklamowe dostarczone zawodnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem 3 niniejszego regulaminu. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie w punkcie kontroli wjazdu na BK-1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem 3 traktowane będzie przez organizatora jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej, co odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego. 7

8 5.2 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Rajdu, parku serwisowym, na starcie i mecie oraz na całej trasie Rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem. 5.3 Podczas ceremonii startu i mety Rajdu załogom nie mogą towarzyszyć na podium członkowie zespołów, ani żadne inne osoby. Używanie materiałów reklamowych takich, jak flagi, banery, parasolki oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest niedozwolone, chyba, że organizator wyrazi na to pisemną zgodę na wystąpienie zawodnika. 6. Numery Identyfikacyjne 6.1 Tablice rajdowe przez cały czas trwania Rajdu muszą znajdować się na samochodzie w miejscach jak w Załączniku 3. Przednia tablica nie może w żadnym przypadku zakrywać, nawet częściowo, tablic rejestracyjnych samochodu. Przekroczenie tego przepisu pociągnie za sobą karę nałożoną przez ZSS 6.2 Numery startowe dostarczone przez Organizatora muszą być znajdować się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach zgodnie z Załącznikiem 3, przez cały czas trwania Rajdu. Jeżeli w dowolnym momencie Rajdu zostanie stwierdzony -brak numeru startowego lub tablicy rajdowej pociągnie to za sobą karę do uznania przez ZSS. -brak dwóch numerów startowych lub tablic rajdowych w tym samym czasie może spowodować wykluczenie samochodu z rajdu przez ZSS. 6.3 Karta identyfikacyjna Karta identyfikacyjna, zawierająca aktualna informacje o członkach załogi i ich fotografie oraz podpisy musi znajdować się w czasie trwania Rajdu w miejscu widocznym przez prawą tylną boczną szybę. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary wg. uznania ZSS. 6.4 Karta wykroczeń Karty wykroczeń, które zawodnik otrzyma od organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania Rajdu. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania rajdu ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: - pierwsze wykroczenie kara pieniężna 1000 zł - drugie wykroczenie kara czasowa 5 min - trzecie wykroczenie wykluczenie z Rajdu 7. Opony 7.1 Wszystkie opony używane przez załogę w trakcie trwania Rajdu musza być zgodne z Załącznikiem V Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA. Podczas Rajdu wszystkie używane opony będą sprawdzane i znakowane zgodnie z procedurą FIA. 7.2 Opony używane podczas zapoznania z trasą muszą posiadać znak homologacji E 8. Paliwo 8

9 8.1 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są używać wyłącznie paliwa handlowego, odpowiadającego wymogom Załącznika J (art ). Maksymalna dopuszczalna zawartość ołowiu w paliwie wynosi w Polsce 0,15 g / litr. Zezwala się na używanie zamiast paliwa zgodnego z zał. J, paliwa dostawcy wyznaczonego przez FIA (tzw. paliwa FIA) 8.2 Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w Książce Drogowej. - Podczas tankowania dopuszcza się obecność w strefie tankowania maksymalnie 2 osób na każdą załogę. Odpowiedzialność wynikająca z czynności tankowania ciąży wyłącznie na zawodniku. 9. Testy 9.1 Zabrania się przeprowadzania wszelkich testów na jakiejkolwiek części trasy Rajdu. 10. Zapoznanie z trasą 10.1 Procedura zgłoszenia. Każda załoga, która zamierza zapoznać się z trasą musi zgłosić się w biurze Rajdu wskazanym w art. 1.4 niniejszego regulaminu w środę 14 września 2005 w godzinach 8:00 11:00 przed rozpoczęciem zapoznania. Załogom wydane będą dokumenty: karta zapoznania z trasą, karta wykroczeń, numery do naklejenia na samochodach zapoznawczych 10.2 Program Zapoznanie z trasą będzie odbywać się według następującego harmonogramu: OS 15 środa, 14 września 2005 g OS 9,12; 10,13; 11,14 środa, 14 września 2005 g OS 1,5; 2,6 czwartek, 15 września 2005 g OS 3,7; 4,8; czwartek, 15 września 2005 g Ograniczenia Zapoznanie z trasą odbędzie się w oparciu o art W czasie trwania zapoznania się z trasą załogi muszą ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza przestrzegać dozwolonych prędkości: 50 km/h w obszarze zabudowanym i 90 km/h poza obszarem zabudowanym. Niedozwolone jest używanie urządzeń wykrywających radar Podczas zapoznania każda załoga będzie mogła wykonać maksymalnie 3 przejazdy zapoznawcze każdego odcinka z szybkością 50 km/h Podczas zapoznania z trasą, w żadnym przypadku niedozwolona jest jazda na odcinku specjalnym w kierunku przeciwnym do właściwego Każdy członek załogi biorącej udział w Rajdzie lub zamierzającej wziąć udział w 32 Rajdzie Warszawskim, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie któregokolwiek odcinka specjalnego poza okresem dozwolonego zapoznania z trasą, będzie uważany za osobę dokonującą niedozwolonego zapoznania z trasą. 9

10 Każdy członek załogi biorącej udział w Rajdzie lub zamierzającej wziąć udział w 32 Rajdzie Warszawskim, który zamierza przejechać trasą któregokolwiek odcinka specjalnego przed dniem 14 września 2005, musi wcześniej zawiadomić organizatora pisemnie o swoim zamiarze podając datę i godzinę przejazdu i otrzymać pisemną zgodę organizatora Organizator będzie regularnie kontrolował przebieg zapoznania z trasą na wszystkich odcinkach specjalnych Każde wykroczenie przeciwko przepisom o zapoznaniu z trasą, a zwłaszcza zapoznanie poza wyznaczonym limitem czasowym będzie uważane za bardzo poważne wykroczenie i będzie przedstawione ZSS, który rozpatrzy każdy przypadek i będzie mógł nałożyć karę aż do odmowy zgody na start włącznie Podczas zapoznania z trasą załogi muszą używać wyłącznie seryjnych samochodów zapoznawczych odpowiadających przepisom art.14.3 Przepisów Ogólnych Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów zapoznania z trasą ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: - pierwsze wykroczenie kara pieniężna 2000 zł - drugie wykroczenie kara pieniężna 3000 zł obie te kary nakładane będą niezależnie od kar administracyjnych nałożonych przez Policję lub inne władze i podlegają uiszczeniu w kasie Organizatora Rajdu. - trzecie wykroczenie wykluczenie z Rajdu Zwrot karty wykroczeń zapoznania z trasą musi nastąpić podczas odbioru administracyjnego. Nie uiszczenie kary lub też nie zwrócenie karty skutkować będzie nie dopuszczeniem załogi do startu w rajdzie Rozmieszczenie systemów kontroli prędkości Podczas zapoznania z trasą na poszczególnych OS rozlokowane będą patrole Policji z urządzeniami do pomiaru prędkości, współpracujące z Kierownikami OS nadzorującymi ilość przejazdów i prawidłowość zapoznania. 11. Odbiór Administracyjny 11.1 Lokalizacja Odbiór administracyjny dla wszystkich zawodników odbędzie się w Biurze Rajdu Hotel Olimpijski Ciechanów ul.17 Stycznia 60a. W dniu 16 września 2005 (piątek) w godzinach od 8.00 do Harmonogram godzinowy Każda załoga powinna zgłosić się w wyznaczonym dla niej czasie, który będzie podany komunikatem wręczonym przy odbiorze dokumentów zapoznania z trasą Dokumenty do okazania: - Licencje zawodnika oraz członków załogi; - Prawa jazdy członków załogi; - Sportowe książeczki zdrowia członków załogi z aktualnym wpisem; - Ważny dowód rejestracyjny samochodu; - Dowód ubezpieczenia samochodu; - Książka samochodu sportowego 10

11 12. Badanie Kontrolne BK-1, Plombowanie i Znakowanie 12.1 Lokalizacja Badanie kontrolne BK 1, plombowanie oraz znakowanie odbędzie się w piątek 16 września 2005 w godzinach w Ciechanowie ul. Sońska 2 na stacji Fiat-Servmot 12.2 Harmonogram czasowy Każda załoga powinna zgłosić się w wyznaczonym dla niej czasie, który będzie podany komunikatem w terminie późniejszym Inne wymagania Za spóźnienie na Badanie Kontrolne BK 1 w stosunku do harmonogramu czasowego, na załogę nałożona będzie kara pieniężna w wysokości 50 % wpisowego podstawowego Dopuszcza się stosowanie folii przyciemniającej na szybie tylnej oraz na szybach bocznych samochodu, zgodnie z art Załącznika J do MKS W trakcie badania Organizator zainstaluje we wszystkich samochodach czujniki nawigacji satelitarnej. Z tego powodu zobowiązuje się wszystkie załogi pod rygorem niedopuszczenia do Rajdu do wyprowadzenia wiązki 2 przewodów elektrycznych (+) oraz (-) w okolice dolnego rogu tylnej szyby 13. Odcinek Testowy (Shakedown) 13.1 Uczestnicy Dwa przejazdy odcinka testowego będą dostępne bez żadnych dodatkowych opłat dla wszystkich zawodników prawidłowo zgłoszonych do Rajdu. Większa ilość przejazdów będzie możliwa po wcześniejszym wniesieniu opłaty w biurze rajdu, lub na starcie do odcinka w wysokości 50 zł za przejazd Do udziału w odcinku dopuszczone będą wyłącznie samochody zgłoszone do Rajdu prawidłowo oklejone (numery, tablice rajdowe, reklama) tak, jak do startu Rajdu Kierowcą samochodu na trasie odcinka testowego może być wyłącznie jeden z członków załogi, zgodnie ze zgłoszeniem. Pasażerem samochodu może być osoba inny członek zespołu niż członek załogi pod warunkiem podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec organizatora z tytułu skutków ewentualnego wypadku lub innych zdarzeń Odcinek testowy zostanie zorganizowany na drodze szutrowej (patrz książka serwisowa) w piątek 16 września 2005 w godz Harmonogram czasowy dla załóg zostanie ogłoszony komunikatem w terminie późniejszym. 11

12 14. Start Rajdu 14.1 Czas publikacji list startowych Etap 1: piątek 16 września 2005 g Etap 2: sobota 17 września 2005 g Oficjalny start Start Rajdu odbędzie się w piątek 16 września. g na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie 14.3 Obowiązywać będzie Park Przedstartowy. Harmonogram wjazdu ogłoszony będzie w terminie późniejszym 15. Przebieg Rajdu 15.1 Wręczenie kart drogowych w czasie Rajdu. Wręczenie kart drogowych podczas Rajdu będzie odbywać się : - sekcja I sobota w PKC 0 - sekcja II sobota w PKC 2B - sekcja III sobota w PKC 4B - sekcja IV sobota w PKC 6B - sekcja V niedziela w PKC 8C - sekcja VI niedziela w PKC 11B - sekcja VII niedziela w PKC 14 B 15.2 Procedura startu do odcinka specjalnego będzie następująca: Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2-cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 40 cm za linią startu. Gdy samochód z załogą ustawi się na linii startu, elektroniczny wyświetlacz urządzenia startowego usytuowany przed linią startu tak, by był dobrze widoczne dla załogi stojącej na linii startu, będzie odliczać sekundy pozostałe do startu. Kolejno będą wyświetlane liczby 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, pokazując czas pozostały do startu. Dokładnie w momencie startu zapalą się 2 zielone światła. Czas wyświetlania zielonych świateł wyniesie 20 sekund; w tym czasie załoga musi wystartować do odcinka specjalnego, zgodnie z art Przepisów Ogólnych. Pomiar czasu na odcinkach specjalnych będzie prowadzony z dokładnością do 1/10 sekundy Identyfikacja osób oficjalnych podczas Rajdu: Kierownicy OS kamizelka koloru czerwonego Kierownicy PKC kamizelka koloru pomarańczowego Szefowie Zabezpieczenia OS kamizelka koloru żółtego SAFETY Komisarze trasy kamizelka koloru żółtego Odpowiedzialni za kontakty z zawodnikami kamizelka koloru białego Komisarze techniczni kamizelka koloru czarno-czerwonego 12

13 16. Parki Serwisowe Park serwisowy Etapu I i II będzie zlokalizowany w Ciechanowie na parkingu Marketu Mrówka przy ul. Niechodzkiej Godziny wjazdu dla pojazdów serwisowych zostaną podane komunikatem w terminie późniejszym Inne postanowienia Serwisowanie musi być prowadzone zgodnie z art. 12 Przepisów Ogólnych W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w parku serwisowym wynosząca: 45 m 2 dla zawodników prywatnych oraz 60 m 2 dla zawodników osób prawnych. Na prośbę zawodnika, w miarę dostępności miejsca organizator będzie mógł przyznać dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty (pierwszeństwo będą mieli zawodnicy osoby prawne). Pisemne wnioski w tej sprawie powinny być kierowane do organizatora najpóźniej do dnia 12 września Opłata za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym na cały czas trwania Rajdu będzie wynosić 25 PLN / m Zawodnicy będą mogli zajmować w parku serwisowym wyłącznie powierzchnię przyznaną im przez organizatora przez cały czas trwania Rajdu Powołuje się sędziego faktu strefy serwisowej. Będzie nim Paweł Dąbrowski Lic P 431/ Podczas tankowania i innych czynności serwisowych, które mogą zanieczyścić środowisko, obowiązkowe jest umieszczenie pod samochodem folii chroniącej podłoże. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony przypadek. Załogi i ich serwisy są obowiązane do przestrzegania zasad ochrony środowiska we wszystkich aspektach. Folia ochronna w strefach tankowania będzie dostarczona przez organizatora. 17. Samochody Indywidualnego Rozpoznania Trasy 17.1 Samochody takie są zabronione. 18. Nagrody 18.1 Ceremonia rozdania nagród odbędzie się na podium w niedzielę 18 września 2005 godz. 18:30 po przejechaniu OS 15 Bemowo 18.2 Nagrody w Rajdzie Warszawskim: 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji generalnej - po 2 puchary 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji Grupy N - po 2 puchary 1, 2 i 3 miejsce w kategorii F-2 - po 2 puchary 13

14 1,2 i 3 miejsce w klasyfikacji Super po 2 puchary 1 miejsce w każdej klasie liczącej do 5 załóg - po 2 puchary 1 i 2 miejsce w klasie liczącej 6-8 załóg - po 2 puchary 1,2 i 3 miejsce w klasie liczącej więcej niż 8 załóg - po 2 puchary za 1 miejsce w każdej klasyfikacji zespołowej - 1 puchar 18.3 Lista pozostałych nagród zostanie podana do wiadomości na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w dniu 16 września 2005r Załogi, które zajęły miejsca nagrodzone, zobowiązane są do pozostania wraz ze swoim samochodem rajdowym do dyspozycji organizatora do ceremonii zakończenia rajdu. 19. Badanie Kontrolne BK Bezzwłocznie po wjechaniu na metę Rajdu samochody wyznaczone przez ZSS będą zabrane na Badanie Kontrolne BK 2, które odbędzie się w stacji obsługi MABI w Warszawie na ul. Sokratesa 15 (wjazd od ul. Kaliszówka). Badanie Kontrolne BK 2 odbędzie się w niedzielę 18 września 2005 i rozpocznie się o godzinie 16:20 Załogi, których to dotyczy są zobowiązane stosować się do wskazówek organizatora. Zawodnicy obowiązani są zapewnić obecność podczas BK 2 co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela zawodnika oraz odpowiednią liczbę mechaników. 20. Wyniki, Klasyfikacje 20.1 Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w Biurze Rajdu, Hotel Olimpijski Ciechanów ul.17 Stycznia 60a oraz Warszawa ul Powstańców Śląskich 127 wg następującego harmonogramu: Częściowa klasyfikacja nieoficjalna Etapu 1: sobota, 17 września 2005, g Prowizoryczna klasyfikacja końcowa: niedziela, 18 września 2005, g Oficjalna klasyfikacja końcowa: niedziela, 18 września 2005, g W czasie trwania Rajdu będą prowadzone i publikowane klasyfikacje zgodnie z art Przepisów Ogólnych. 21. Protesty, Odwołania 21.1 Kaucja przy proteście Kwota kaucji za złożenie protestu wyznaczona przez ASN: 100% wpisowego podstawowego (patrz definicja w art. 3.4 niniejszego regulaminu). Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części samochodu, składający protest musi wnieść dodatkową opłatę jako depozyt w wysokości: 200% wpisowego podstawowego, jeżeli protest dotyczy dokładnie określonych części lub zespołów samochodu (silnik, układ kierowniczy, układ przeniesienia napędu, układ hamulcowy, instalacja elektryczna, nadwozie itd.) 500% wpisowego podstawowego, jeżeli protest dotyczy całego samochodu. 14

15 Koszty prac oraz transportu poniesione będą przez składającego protest, jeżeli protest nie zostanie uznany lub przez zawodnika, przeciwko któremu protest został złożony, w przypadku jego uznania. Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty związane z rozpatrzeniem protestu (weryfikacja, transport itd.) są wyższe, niż kwota złożonej kaucji, różnica będzie pokryta przez składającego protest. W przeciwnym razie, jeżeli wydatki okażą się mniejsze, różnica zostanie zwrócona składającemu protest Kaucja przy odwołaniu: Kaucja przy odwołaniu od decyzji ZSS do GKSS wynosi: PLN; Dyrektor Rajdu Zdzisław Siwiński 15

16 Harmonogram czasowy - I etap Sobota, 17 września 2005 ZAŁĄCZNIK 1a Harmonogram Etap 1 PKC Lokalizacja OS Dojazd Odcinek Czas Czas OS km km km jazdy 1-go zaw. Serwis A (Ciechanów) Serwis wyjazd :00 1 Kraszewo 10,55 10, :15 OS 1 Kraszewo 17, :18 2 Zawady B - 7,39 24, :45 OS 2 Nowe Miasto 32, :48 2A Serwis wjazd - 35,62 67, :55 Serwis B (Ciechanów) 49,91 53,56 103,47 20,00 2B Przegrupowanie wjazd :15 2C Przegrupowanie wyjazd <15 11:30 3 Brody Młockie - 18,45 18, :52 OS 3 W Zaroślach 16, :55 4 Leśniczówka - 15,48 31, :27 OS 4 Rydzewo 18, :30 4A Serwis wjazd - 9,65 28, :00 Serwis C (Ciechanów) 34,47 43,58 78,05 20,00 4B Przegrupowanie wjazd :20 4C Przegrupowanie wyjazd <15 13:35 5 Kraszewo - 10,55 10, :50 OS 5 Kraszewo 17, :53 6 Zawady B - 7,39 24, :20 OS 6 Nowe Miasto 32, :23 6A Serwis wjazd - 35,62 67, :30 Serwis D (Ciechanów) 49,91 53,56 103, B Przegrupowanie wjazd :50 6C Przegrupowanie wyjazd < 15 16:05 7 Brody Młockie - 18,45 18, :27 OS 7 W Zaroślach 16, :30 8 Leśniczówka - 15,48 31, :02 OS 8 Rydzewo 18, :05 8A Serwis wjazd - 9,65 28, :35 Serwis E (Ciechanów) 34,47 43,58 78,

17 8B Serwis wyjazd Meta i etapu :20 I ETAP PODSUMOWANIE 168,76 194,28 363,04 Harmonogram czasowy - II etap Niedziela, 18 września 2005 ZAŁĄCZNIK 1b Harmonogram Etap 2 PKC Lokalizacja OS Dojazd Odcinek Czas Czas OS km km km jazdy 1-go zaw. 8C Serwis wjazd :00 Serwis F (CIECHANÓW) D Serwis wyjazd :20 9 Rutki - 6,75 6, :32 OS 9 Rutki 11, :35 10 Wólka Garwacka - 25,10 36, :17 OS 10 Zarośla 2 12, :20 11 Gostomin - 9,89 22, :52 OS 11 U Baby 6, :55 11A Serwis wjazd - 6,67 12, :15 Serwis G (CIECHANÓW) 30,00 48,41 78, B Przegrupowanie wjazd - 11:35 11C Przegrupowanie wyjazd <15 11:50 12 Rutki - 6,48 6, :02 OS 12 Rutki 11, :05 13 Wólka Garwarska - 25,10 36, :47 OS 13 Zarośla 2 12, :50 14 Gostomin - 9,89 22, :22 OS 14 U Baby 6, :25 14A Serwis wjazd - 6,67 12, :45 Serwis H (CIECHANÓW) 30,00 48,14 78, B Przegrupowanie wjazd :05 14C Przegrupowanie wyjazd <20 14:25 15 Bemowo - 99,21 99, :03 OS 15 Bemowo 3, :06 15A Meta II Etapu 0,30 3, :10 II ETAP PODSUMOWANIE 63,00 196,06 259,06 RAJD PODSUMOWANIE 231,76 390,34 622,10 17

18 ZAŁĄCZNIK 2 Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Plan pracy osoby odpowiedzialnej za kontakty z zawodnikami Marek Jaczewski odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Piątek, 16 września 2005 godz. 08:00 16:00 Odbiór Administracyjny Biuro Rajdu, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60a Hotel Olimpijski godz. 11:00 17:00 BK-1 Ciechanów, ul. Sońska 2 stacja Fiat-Servmot godz. 17:30 I posiedzenie ZSS Biuro Rajdu, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60a Hotel Olimpijski godz. 19:00 Ceremonia Startu Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich Sobota, 17 września 2005 godz. 08:50 10:40 Start I Etapu, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz. 11:05 12:45 Przegrupowanie, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz. 13:10 14:50 Przegrupowanie, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz. 15:40 17:20 Przegrupowanie, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz. 18:10 19:50 Park Zamknięty, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz.... II posiedzenie ZSS Biuro Rajdu, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60a Hotel Olimpijski Niedziela, 18 września 2005 godz. 07:50 09:30 Start II Etapu, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz. 10:25 12:05 Przegrupowanie, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz. 12:55 14:35 Przegrupowanie, Ciechanów, ul. Niechodzka 5 godz. 15:55 17:35 Meta Rajdu, Warszawa, ul. Powstańców Śląskich

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 REGULAMIN RAMOWY Patroni medialni WRSMP 2015: 1 Postanowienia ogólne: 1.1 Skrót WRSMP oznacza Wirtualne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, a zwycięzca

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo