Związek ma już 30 lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek ma już 30 lat"

Transkrypt

1 ISBN Rozdro a Październik 2012 NR 10 (113) Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie Czytaj nas także w Internecie - Związek ma już 30 lat Obecny rok, jak zapewne wszystkim związkowcom wiadomo, gdyż od pewnego czasu na łamach naszej gazety to anonsujemy, jest rokiem jubileuszu 30- lecia powstania naszej organizacji. Obchody tej okrągłej rocznicy zainauguruje uroczyste poświęcenie związkowego Sztandaru w dniu 23 listopada 2012 roku w kościele św. Klemensa przy Karolkowej 49. Kontynuacją obchodów będą, w kolejnych tygodniach uroczyste, otwarte zebrania związkowe z udziałem Prezydium ZZPKM w poszczególnych Oddziałach Związku w zakładach TW i MZA, poświęcone rocznicy, na które już dziś w imieniu Zarządu i Prezydium serdecznie zapraszamy. Wszak, 30-lecie Związku jest tylko raz. W najbliższych wydaniach Rozdroży poświęcimy tej rocznicy nieco więcej miejsca relacjonując nie tylko te oficjalne uroczystości na szczeblu całego Związku, ale również te w Oddziałach. Mamy nadzieję, że zebrania w Oddziałach będą okazją nie tylko uroczystych obchodów rocznicy, ale będą również okazją do wspomnień z lat ubiegłych, pewnych podsumowań, jak również budowania planów działalności Związku na kolejne lata w przyszłości. Przyczynią się do budowania naszej związkowej jedności, która, szczególnie w tych trudnych czasach, jest niezmiernie potrzebna, aby dotrwać trochę lepszych czasów. Liczymy, że przy okazji rocznicowych obchodów będziemy wraz z naszymi czytelnikami powracać do minionych lat, które mimo wszystko nadal są mało spisane i tym samym mało znane, a przecież nie może to być zapomniane i zaprzepaszczone. Nasza historia, to nie tylko historia związku, ale również historia TW i MZA na tle historii Warszawy. Gdy spojrzymy wstecz na te minione 30 lat, to zobaczymy jak wiele się zmieniło. Jak zmieniły się firmy, jak zmieniło się miasto, jak zmienili się ludzie. Dziś mało, kto pamięta, że 24 lata temu warszawskiej komunikacji pod szyldem MZK groziła upadłość. Brak było koncepcji na ratowanie firmy, brak było pieniędzy, a pierwszy oddech młodej demokracji polegał tylko i wyłącznie na sprywatyzowaniu wszystkiego co tylko się da. Mało, kto pamięta, że chciano rozbić MZK na kil- kanaście samodzielnych spółek w postaci zajezdni, zaplecza, sprywatyzować linie pod hasłem ich ajencji. Na szczęście zdecydowana wola obrony własnej firmy przez Związki Zawodowe, poprzez konsekwentne niedopuszczanie do rozdrabniania jej majątku. Tworzenie rzeczowych, konkretnych planów poprawy, następnie ich wspólna realizacja z Dyrekcją, a potem Zarządami i władzami miasta uchroniły firmę przed najgorszym przed jej bankructwem. Dziś nie chce się tego pamiętać. Chce się przemilczeć niewątpliwy wkład Związku w dzisiejszy obraz TW i MZA. Dlatego też, przy okazji rocznicowych obchodów, przypomnimy niektórym czy był, czym jest i czym być powinien Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej. Związek, który od 30 lat działa na rzecz swoich związkowców i na rzecz warszawskiej komunikacji. Wiwo w październiku Uroczyste poświęcenie związkowego Sztandaru Serdecznie zapraszamy wszystkich związkowców z ZZPKM oraz sympatyków na uroczyste poświęcenie związkowego Sztandaru w dniu 23 listopada 2012 roku o godzinie w Kościele św. Klemensa Hofbauera przy Karolkowej 49 w Warszawie. Uroczystość połączona będzie z mszą św., w intencji byłych i obecnych związkowców.

2 2 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Czy Sztandar jest potrzebny? Takie pytanie zadawano od początku powstania idei posiadania własnego sztandaru przez ZZPKM. Równie często pada i dzisiaj i zapewne będzie zadawane przez jakiś najbliższy czas. Czas, zatem na odpowiedź, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Otóż Sztandar, to nie jest tylko ręcznie haftowana tkanina na lakierowanym ozdobnym drzewcu zwieńczonym ozdobnym grotem w kształcie polskiego orła w koronie, która dla wielu nie dbających o własną tożsamość, historię jest tylko dodatkową fanaberią. Otóż nie! Sztandar to coś więcej. To swego rodzaju symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Sztandar jest symbolem historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja, historia. Jest znakiem, który wyznacza nowe kierunki wspólnego działania dla wspólnego dobra nie tylko ludzi idących pod nim i wierzących w jego moc wygrania słusznej idei, ale również dla tych, co stoją z boku i biernie oczekują wyniku. Najdobitniej i najtrafniej określają siłę, wagę sztandaru historycy mówiąc: To właśnie sztandary i proporce decydowały o wygranej lub o klęsce w bitwie. Legiony rzymskie pozbawione swojego znaku rozpadały się w proch, ale ratowali się ci, którzy zagubieni skupiali się powtórnie wokół swoich barw. Trudno dosłownie porównywać ZZPKM do legionu rzymskiego i wyznawanych przez niego wartości, ale pewne analogie są wspólne. Jak choćby ta, jak wiara w zwycięstwo, bo są nas liczne, zwarte, zdecydowane szeregi idące pewną ku zwycięstwu drogą. Nasz głos jest silny, donośny i nie może być zauważony. Gdyby przyjrzeć się dalej i dokładniej, znajdzie się jeszcze kilka analogii. Sztandar dla każdego związkowca winien być symbolem honoru i godności. Symbolem, z którym się identyfikuje, bo są w nim zawarte treści walki o jego godność i honor. Są w nim zawarte również elementy walki o godność i honor innych, współpracowników warszawskiego publicznego transportu zbiorowego. Wreszcie jest elementem kontynuacji ponad 100 letniej tradycji ruchu związkowego warszawskiej komunikacji. Niemal od samego początku istnienia warszawskiej komunikacji działały w niej związki zawodowe. Pierwsze zorganizowane strajki tramwajarzy warszawskich o lepszą pracę i płacę, czyli walka o obronę interesów pracujących były już w 1887 roku. Na ich fali powstał 13 grudnia 1905 roku Związek Zawodowy Tramwajarzy (ZZT), który działał do 1914 roku, a odrodził się wiosną 1919 roku. Dziesięć lat później w 10-tą rocznicę odrodzenia Związku w wolnej Polsce (1929) związkowcy z własnych składek ufundowali swój pierwszy związkowy sztandar. Sztandar, który w swej symbolice nawiązywał do ponad 40-letniej już tradycji związkowej. Umieszczone na nim hasło W jedności siła nie było tylko sloganem, a potwierdzeniem, że to hasło ma sens, że niejednokrotnie właśnie jedność wywalczyła tramwajarzom 8-mio godzinny dzień pracy, lepsze warunki płacy i pracy, warunki socjalne. W swym wydźwięku, znaczeniu - nawiązywało do tego, co było, a jednocześnie było posłaniem na przyszłość- trwania w jedności, bo w niej siła. To, co wywalczone, trzeba utrzymać. Tamten związkowy sztandar z 1929 roku niejednokrotnie towarzyszył związkowcom w licznych demonstracjach, strajkach do 1939 roku. Był ich dumą, drogowskazem. Również w czasie okupacji, gdy Związek Tramwajarzy działał w podziemiu, sztandar był razem ze związkowcami. Nie na ulicy, nie na wiecach, demonstracjach, bo takich prawie nie było, ale był w ich świadomości, pamięci dodając otuchę i wiarę na lepsze jutro. Po wojnie był dumą odrodzonego Związku Tramwajarzy i zawsze towarzyszył im w wiecach, pochodach. Dotrwał ze swym Związkiem do 1950 roku, kiedy to, rozwiązano decyzją polityczną branżowe związki i utworzono na ich miejsce Ogólnopolskie Związki Zawodowe (w miejsce Związku Tramwajarzy powołano Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej - ZZPGK). Nowy, narzucony związek tworzyli działacze ze Związku Zawodowego Tramwajarzy. Wśród nich wielu, przedwojennych związkowców, pamiętających, czym jest i czym powinien być związek zawodowy. Z ich inicjatywy ufundowano kolejny sztandar. Zgodnie z zaleceniami Centrali, z pozoru jednakowy dla wszystkich organizacji zakładowych w Polsce działających w przedsiębiorstwach komunalnych w tamtych czasach, ale jednak inny. Jakby pokazujący, że warszawski ZZPGK, to związek ØØ

3 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 3 Masz kłopoty nie bądź z nimi sam Nie ma się, co oszukiwać. Czasy są niepewne, a przyszłość raczej nie mieni się kolorami tęczy. Dlatego też, warto czasami zastanowić się, jak odnajdujemy się w teraźniejszości, i jak będziemy odnajdywać się w przyszłości. Czy mamy tzw. plan awaryjny i czy mamy odpowiednie zaplecze i potencjał, aby go zrealizować. Nie chodzi tutaj tylko o odpowiednie zabezpieczenie finansowe w postaci odłożonej gotówki na czarną godzinę, choć jest to ważne, ale o coś więcej, czego czasami nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzegać, jak jest nam w miarę dobrze i spokojnie. Chodzi o ludzką pomoc, o wsparcie dobrym słowem, o wsparcie naszych starań w sytuacjach zagrożenia. Czasami załatwienie sprawy, której sami nie jesteśmy w stanie załatwić. Czy mamy takie wsparcie? Jeśli nie, to warto pomyśleć, aby je mieć, choćby w postaci koleżanek i kolegów ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej (ZZPKM). Związku, dla którego najważniejszy jest człowiek pracownik TW i MZA. Związku, dla którego, często osobiste, indywidualne problemy, zmartwienia związkowców są równie ważne jak dobro ogółu związkowców czy pracowników TW i MZA. Warto o tym pamiętać. Warto również pamiętać, że będąc związkowcem w ZZPKM korzysta się z: ochrony interesów pracowniczych, obrony swoich praw i godności osobistej, ochrony przed zwolnieniem z pracy, pomocy prawnej, zawodowej i innych bezpłatnych porad. Każdy związkowiec może skorzystać ze statutowych świadczeń pieniężnych: bezzwrotnych zapomóg pieniężnych, dofinansowania do wczasów i pobytu w sanatoriach, dofinansowania dla dzieci do kolonii, obozów i zimowisk, dofinansowania do wycieczek jedno i wielodniowych, skorzystać bezpłatnie ze sprzętu pływającego przebywając w Ośrodku Wypoczynkowym SUS w Rybitwach, otrzymać 10% zniżki na wczasy organizowane przez SUS, skorzystać ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, czy zgonu członka rodziny, skorzystać razem ze swoja rodziną z różnych imprez organizowanych przez Związek. ZZPKM w trosce o swoich związkowców, objął wszystkich swoich związkowców dodatkowym ubezpieczeniem na życie, a należne składki z tytułu ubezpieczenia pokrywane ze wspólnej związkowej kasy. Żaden inny związek zawodowy działający w TW i MZA nie opłaca za swoich związkowców składek na ubezpieczenie. Warto dodać, bardzo korzystne ubezpieczenie (wysokość odszkodowań) w przypadku nieszczęśliwego wypadku( szczegóły u Przewodniczących Oddziałowych ZZPKM). A to nie wszystko. Wiedzą o tym wszyscy związkowcy z ZZPKM, którzy skorzystali z pomocy Związku, który zawsze służy im pomocą i wsparciem. Wsparciem, o które w tych trudnych czasach coraz trudniej, gdyż ludzie odwracają się od siebie, uciekają od problemów innych. ZZPKM nie ucieka od problemów swoich związkowców. Stara się je załatwić. Jak najwięcej i jak najlepiej. Warto o tym pamiętać, gdy dojdzie się do wniosku, że jest się samym i nikt nie chce nam pomóc. Szczególnie w miejscu pracy. Pomyśl, zastanów się podejmij decyzję. Nie bądź sam. W grupie możesz więcej. Przekonaj się o tym wstępując do ZZPKM. Zapomniane święto Dla współczesnych pracowników publicznego transportu zbiorowego, szczególnie w Warszawie, koniec września kojarzy się najczęściej z tzw. Dniami Transportu Publicznego (DTP). Pewnego rodzaju święta, w którym mogą pokazać, a jednocześnie pochwalić się swym usługobiorcom w postaci pasażerów - nowoczesnymi zajezdniami, taborem, organizacją ruchu, itd. Ukazać trud pracy i, co ciągle nie jest stale podkreślane, oddania swej służby na rzecz miasta i jego mieszkańców. Służby trudnej, często wymagającej poświęcenia i naprawdę niemal pełnego oddania. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy pracują od lat i ci, którzy odeszli, bo służba to ciężka i trzeba się do niej jakby urodzić, mieć powołanie. Jednak organizatorzy DTP wbijają w mentalność uczestników imprezy, że to dzień bez samochodu, dzień, tydzień przyjaznego transportu, itd., a nie pewnego rodzaju dzień wyrażenia swego szacunku pasażerów wobec ludzi tworzących komunikację. Niewiele mówią o ludziach, którzy ten transport tworzą na co dzień. Czasami odnosi się wrażenie, że tramwaje, autobusy niczym wojskowe samoloty, są bezzałogowe, że kieruje nimi wszechobecny komputer. Szkoda, że organizatorzy tak niewiele mówią właśnie o ludziach. A przecież wystarczy tylko odkurzyć pożółkły kalendarz z 1983 roku i znaleźć w nim datę 30 września (jakby nawet konweniowała bliskością z DTP) i na pożółkłej kartce przeczytać Dzień Pracownika Komunikacji Miejskiej ustanowiony w 1983 roku. Dzień wybrany nieprzypadkowo, gdyż w tym dniu w 1910 roku miał miejsce strajk tramwajarzy warszawskich, którzy walczyli nie tylko o swą pozycję materialną, ekonomiczną, ale również o niepodległą Polskę, o polskość komunikacji miejskiej, aby obok napisów rosyjskich były napisy w języku polskim, aby ich dzieci uczyły się w języku polskim, itd. Jednym słowem strajk o szerokim znaczeniu i w dodatku popierany przez wszystkie postępowe wówczas stronnictwa polityczne. Nawet te o zabarwieniu burżuazyjnym i kapitalistycznym mimo, że popierały tych co są im przeciwni, bo przecież walczyli z ich pobratymcami, którzy kierowali ówczesnym Zarządem Tramwajów w skład którego wchodzili m. in. Książe Seweryn Czetwertynski, J. Herman, hrabia Maciej Mikołaj Radziwiłł, hrabia Czy Sztandar jest potrzebny? tramwajarzy, autobusiarzy z tradycjami tamtego związku. Że jest to warszawski, komunikacyjny związek. Te wartości, owo nawiązanie do tradycji przekazywała na pozór, nie znaczna, mało istotna dla nie znających się na symbolice aparatczyków - główka drzewca. To ona dla związkowców była najważniejsza obok skrzętnie skrywanego przedwojennego sztandaru, który dopiero po 1956 roku znów mógł być oficjalnie ze swoimi związkowcami, choć jeszcze nie na wszystkich uroczystościach. Jak widać z tej krótkiej lekcji historii związkowych sztandarów w warszawskiej komunikacji sztandary były w niej zawsze obecne. Były jej nieodłącznym elementem, pewną wartością uhonorowaniem godności pracujących w niej ludzi. Po roku 1980 zabrakło owej ciągłości. Czas wypełnić tę lukę i podtrzymać ciągłość symboliki w postaci sztandaru związkowego. Z szacunku dla byłych związkowców i z pamięcią o obecnych. Wiwo w październiku 2012

4 4 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Bądźmy Razem Bezpieczni start kampanii Ruszyła kampania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w stolicy. W ramach jej inauguracji zaprezentowano symulację zderzenia na torowisku oraz dyskutowano podczas seminarium o minimalizowaniu zagrożeń na drogach. W uroczystości wziął udział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Symulację zderzenia samochodu z tramwajem połączono z widowiskową Rozdroża Gazeta ZZPKM, W-wa, ul. Siedmiogrodzka 20 Nakład 1500 egz. Wydaje: Prezydium ZZPKM Redaguje: Winek Włodzimierz Współpracuje Maria Roszuk, Juliusz Szymański Wydział Zarządzania Przewozami MZA Fotoskład: Materiały prosimy kierować pod adres: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, tel , akcją ratowniczą służb miejskich z udziałem m.in. nadzoru ruchu i pogotowia sieciowego tramwajów warszawskich, straży pożarnej i policji. Celem pokazu była prezentacja skutków nieuwagi na torowisku tramwajowym. W przypadku wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu motorniczy, mimo nagłego hamowania, nie może zatrzymać tramwaju w miejscu, ponieważ waży on ponad 40 ton, a jego droga zatrzymania wynosi ok. 60 m. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż droga hamowania samochodu. 97 % wypadków z udziałem tramwajów powodują piesi i kierowcy samochodów. W trakcie uroczystości Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, przedstawił stan bezpieczeństwa oraz działania na rzecz poprawy sytuacji na drogach w województwie. W ubiegłym roku na Mazowszu doszło do 5130 wypadków, w ich wyniku zginęło 712 osób, a 6148 zostało rannych. Od kilku lat modernizujemy infrastrukturę drogową na nie- spotykaną dotąd skalę. Zbudowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg ekspresowych, strategiczne dla ruchu obwodnice, Warszawa jest otoczona wielkimi inwestycjami drogowymi. Dobry stan dróg to jeden z najbardziej istotnych warunków bezpieczeństwa powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Wojewoda rozdziela też fundusze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do 2011 r. wybudowano lub zmodernizowano 782 km dróg w ramach programu. Samorządy mogą również otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej. Na jesieni br. odbywają się debaty społeczne w każdym powiecie, podczas których mieszkańcy m.in. mogą zgłaszać problemy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego ØØ Zapomniane święto Michał Woroniecki, Maurycy Spokorny. Ba, nawet Józef Piłsudski jako działacz PPS-u popierał strajk tramwajarzy. Czyli nie było to, jak nazywają to współcześni historycy - hałaśliwe klekotanie jakiś tam czerwonych związków. Miało swoje znaczenie dla historii publicznego transportu zbiorowego i po części ukształtowało jego późniejszy wygląd. Choć wiele z tamtych wywalczonych przez tramwajarzy rzeczy już zapomniano, ale warto o ich walce pamiętać. Dlatego też, czy nie warto by było jakoś przykleić do obchodów DTP tego zapomnianego już święta? Może trochę ubarwić ich znaczenie ideologiczne i dopasować do ówczesnych trendów powiedzmy politycznych. Oby tylko nie robił tego IPN. Warto na zakończenie dodać, że swego czasu, krótko, bo krótko bo zaledwie do 1991 roku w tym dniu wręczano piękne odznaczenia pracownikom warszawskiej komunikacji opatrzonym tytułem Zasłużony dla stołecznej komunikacji. Ot, kawałek blaszki, jednak tym którzy dostali było miło. Może, ktoś pomyśli o tzw. rozszerzeniu formuły DTP, bo nie wierzę aby powrócił ten dzień do kalendarza, właśnie o dzień pracownika publicznego transportu zbiorowego m. st. Warszawy.

5 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm 5 Agresja w ruchu drogowym Na zjawisko agresji w ruchu drogowym zwrócono uwagę w połowie ubiegłego wieku. Kanadyjscy psychiatrzy w 1949 roku porównali zachowania dwóch grup taksówkarzy różniących się wskaźnikiem wypadków. Okazało się, że kierowców z wysokim wskaźnikiem cechuje wyższy poziom zachowań nieakceptowanych społecznie oraz częstsze kontakty z policją i sądami w porównaniu z taksówkarzami o niskim wskaźniku wypadków. Wyniki badań opinii społecznej na świecie wskazują, że około 90% kierowców doświadcza przejawów agresywnego zachowania na drodze, a 60% przyznaje, że sami niejednokrotnie stracili panowanie za kierownicą. Oznacza to, że znaczna część kierowców zachowuje się agresywnie, pomimo, że sami są obiektem agresji ze strony innych prowadzących pojazdy. W literaturze poświęconej zjawisku agresji w ruchu drogowym występują trzy różne pojęcia, a mianowicie: wściekłość drogowa, - oznacza eks- tremalne przejawy agresji, włączając w to fizyczny napad (z użyciem pałek, ręki, nogi), będąca bezpośrednim efektem nieporozumień między kierowcami, agresywna jazda świadome zwiększanie ryzyka wypadku motywowane zniecierpliwieniem, złością, wrogością i/lub chęcią oszczędzenia czasu (utrzymywanie niewielkich odległości między pojazdami, uporczywe miganie światłami, agresywne gesty, uniemożliwianie innym kierowcom wykonania autem określonych manewrów, rzucanie obelg, oraz agresywny kierowca. W literaturze poświęconej temu zagadnieniu opisano dwa profile kierowcy agresywnego. Człowiek młody (18-26 lat), słabo wykształcony, mający na swoim koncie kolizje z prawem i dopuszczanie się aktów przemocy wobec innych ludzi, z problemami alkoholowymi lub nadużywający narkotyków. Drugi typ kierowcy agresywnego to człowiek starszy (5075 lat), bez kłopotów z policją i prawem, nienadużywający alkoholu, o którym Bądźmy Razem Bezpieczni Podczas II ogólnopolskiego seminarium na temat roli prawa, techniki i edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym analizowano m.in. przyczyny wypadków z winy kierowców i pieszych. Rozmawiano też o polityce rządu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni przewidziano również działania dla najmłodszych. Do dzieci będzie skierowane przedstawienie Ferdek o bezpieczeństwie w ruchu tramwajowym. W czasie spektaklu Ferdek będzie uczył prawidłowego zachowania na przystanku tramwajowym oraz w środkach komunikacji miejskiej. Tłumaczy, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia. Spektakl zakończy się interaktywnymi warsztatami z nauki pierwszej pomocy dla ponad 500 dzieci. W okresie kampanii od października 2012 r. do lutego 2013 r. spektakl obejrzy ponad 7 tysięcy uczniów z warszawskich szkół podstawowych w Teatrze Kamienica. Na potrzeby inicjatywy rozpowszechniane będą m.in. ulotki i plakaty. Planowane jest wyświetlanie spotów w telewizji oraz na monitorach LCD w tramwajach. Materiały promocyjne pojawią się również w radiu. Uruchomiono też stronę internetową www. brb.waw.pl. To już IV edycja kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni. Jej organizator to Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.. Partnerami są m.in. Zarząd Transportu Miejskiego, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Miejska PSP w Warszawie. Honorowy patronat nad imprezą objął m.in. wojewoda mazowiecki. znajomi mówią, ze jest człowiekiem spokojnym, dobrym ojcem i mężem oraz uczynnym sąsiadem. Jego agresywne zachowanie na drodze tłumaczą tym, że musiał zostać sprowokowany. Agresywny kierowca to osoba z tzw. syndromem Mad Maxa, który wg opracowania Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce przejawia się następującymi zachowaniami na drodze: traktowanie drogi jak przeciwnika, którego należy pokonać w jak najkrótszym czasie, traktowanie innych kierowców jak swoich rywali (przeciwników, zawalidrogi), uważanie siebie za bardzo dobrego kierowcę, któremu nikt nie jest w stanie dorównać, używanie klaksonu w celu pouczenia innych kierowców, dosadne określanie zachowań innych kierowców, obrzucanie innych kierowców wyzwiskami i obelgami, ØØ

6 6 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Newsy..., newsy..., newsy... Stały kontrakt przy trzeciej umowie W okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej przejściowo uchylono przepis przewidujący przekształcenie, pod pewnymi warunkami, trzeciej umowy na czas określony w umowę bezterminową. Pracodawcy nie musieli się wówczas martwić, że trzecie z rzędu czasowe zatrudnienie zwiąże ich na stałe z pracownikiem. Od 1 stycznia 2012 r. wróciły jednak kodeksowe zasady zawierania umów na czas określony, wraz z możliwością ich przekształcenia w umowę na czas nieokreślony. Czasowa umowa tylko dwa razy Od 1 stycznia 2012 r. pracodawcy ponownie zobowiązani są przestrzegać art. 251 K.p., na mocy którego trzecia z kolei umowa na czas określony zawarta z tym samym pracownikiem, ulega przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Przekształcenie to następuje pod warunkiem, że pomiędzy poszczególnymi umowami na czas określony nie wystąpią przerwy dłuższe niż 1 miesiąc. Ponadto do niektórych rodzajów umów na czas określony, ze względu na ich specyfikę zakładającą przejściowy i czasowy charakter podjętego na ich podstawie zatrudnienia, przepis art. 251 K.p. nie ma w ogóle zastosowania. Do umów wyłączonych spod zakresu tego przepisu należą umowy na czas określony zawarte: na zastępstwo, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym lub zadań realizowanych cyklicznie. Pracodawcy zatrudniający pracowników tylko okazjonalnie, sezonowo lub do prac, których cechą jest to, że są wykonywane według pewnego powtarzającego się cyklu czasowego, nie muszą więc zliczać poszczególnych umów na czas określony zawartych z danym pracownikiem, pod kątem sprawdzenia, czy nie wystąpiły warunki do ich przekształcenia na mocy art. 251 K.p. Pozostali pracodawcy, o ile nie są wyłączeni spod stosowania omawianego przepisu na podstawie przepisów odrębnych, zobowiązani są go przestrzegać. Z założenia przepis ten jest korzystniejszy dla pracownika, pozwala mu bowiem uzyskać u danego pracodawcy kontrakt bezterminowy zamiast dotychczasowej, mniej stabilnej, umowy czasowej. Pracodawcy z kolei podchodzą do regulacji art. 251 K.p. bardziej sceptycznie - umowa na czas nieokreślony kojarzy się im na ogół z bardziej sformalizowanych trybem jej rozwiązywania i większymi kosztami zwolnienia pracownika zatrudnionego na jej podstawie. Z tego względu podejmują czasami próby uniknięcia przekształcenia przewidzianego w art. 251 K.p., w większości przypadków prawnie nieskuteczne. Dodatek za pracę w nocy w 2013 r. Zgodnie z przepisami za pracę w porze nocnej pracownik ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151[8] 1 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1026), będzie ØØ Agresja w ruchu drogowym nierzadko pokazywanie obraźliwych gestów innym użytkownikom drogi, zatrzymywanie pojazdu, aby powiedzieć innemu kierowcy, co się o nim myśli, gwałtowne ruszanie z miejsca, mocne przyspieszenie i raptowne hamowanie, celowe utrudnianie jazdy innym niezadowolenie podczas wyprzedzania przez inny pojazd, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, umyślne oślepianie światłami drogowymi, włączanie dodatkowych świateł, aby podkreślić swoją obecność na drodze, sygnalizowanie swojej obecności na drodze głośną muzyką, słyszaną daleko poza pojazdem, demonstracyjne nie zapinanie pasów bezpieczeństwa, rozmowa przez telefon komórkowy. Warto zapamiętać kilka następujących wskazówek, które pomogą uniknąć agresji na drodze: nie traktuj problemów na drodze zbyt osobiście, unikaj kontaktu wzrokowego z innymi kierowcami, używaj klaksonu jedynie w ostateczności, staraj się trzymać prawego pasa ruchu, stojąc na światłach, staraj się nie blokować pasa skrętu w prawo, planuj przejazd z pewnym zapasem czasu, by się specjalnie nie śpieszyć. Fragment wybrano z wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców ; autorstwa Anny Łuczak i Andrzeja Najemca Warszawa 2012 dokończenie na stronie

7 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 7 Newsy..., newsy..., newsy... w roku 2013 wynosić 1600 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1500 zł do kwoty 1600 zł spowoduje więc, że wzrośnie też m.in. wartość dodatku za pracę w nocy. Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy nie tylko od aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale także od liczby godzin do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik pracował w nocy. Wartość dodatku oblicza się zgodnie z powyższym w następujący sposób: Wartość dodatku nocnego = wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20% W wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 27/11), który dotyczył zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy, stwierdzono, że art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom; wartość dodatku za godzinę pracy w nocy nie powinna się różnić w poszczególnych zakładach pracy. Poniżej podajemy wartości dodatku za godzinę pracy w nocy, obowiązujące w 2013 roku: styczeń: 1,82 zł, luty, maj, czerwiec, grudzień: 2,00 zł, marzec, kwiecień, sierpień, wrzesień: 1,90 zł, lipiec, październik: 1,74 zł, listopad: 2,10 zł. Przypominamy, iż zgodnie z art K.p., gdy praca jest wykonywana w porze nocnej stale poza zakładem, dodatek można zastąpić ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi prac w porze nocnej. W regulaminie lub innych dokumentach obowiązujących w zakładzie pracy pracodawca powinien wskazać zakres 8 godzin przeznaczonych na pracę, przypadających pomiędzy godz a 7.00, gdyż zgodnie z art K.p. w tym czasie trwa pora nocna. Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej i jest niezależny od prawa do innych dodatków, np. za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy. Dorota Kruger Prawo-pracy.pl Hiszpanie i Włosi szukają pracy w Polsce Recesja zmusza Hiszpanów do szukania pracy w egzotycznych z ich punku widzenia krajach Europy Wschodniej. Popularnym kierunkiem wyjazdów zarobkowych staje się również Polska. Nowy trend potwierdzają pracodawcy i analitycy, z którymi rozmawiał DGP. Oficjalnie w Warszawie mieszka ok. 200 Hiszpanów. Ale w ostatnich miesiącach to się drastycznie zmienia, na każdym kroku spotykam rodaków opowiada Gonzalo Angulo, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Zainteresowanie Polską widać też wśród Greków, Portugalczyków i Włochów, ale to migracja z Hiszpanii staje się znaczącym trendem na rynku pracy. Byłem na Euro w Polsce. Owszem ludzie narzekali na kryzys, ale w porównaniu z tym, jak jest w Hiszpanii, szczególnie wśród młodych ludzi, to ostoja prosperity mówi Diego Garea. Ten 32-letni specjalista od systemów IT do Warszawy przeprowadził się w sierpniu. Ledwie wróciłem z mistrzostw, gdy w mojej firmie zaczęły się kolejne zwolnienia. Ja też straciłem pracę. Wtedy pomyślałem: dlaczego nie spróbować w Polsce? Okazało się, że pracy dla informatyków tutaj nie brakuje dodaje. Od września Garea pracuje w niedużej firmie projektowej. Zarabia mniej niż w Barcelonie, ale koszty życia też są znacznie niższe. Za miesiąc przylatuje moja dziewczyna. Nie znalazła jeszcze pracy, ale w najgorszym przypadku może pracować jako lektorka hiszpańskiego. U nas nie może znaleźć pracy od pół roku dodaje. Emigrantów z Półwyspu Iberyjskiego jest coraz więcej. Do tej pory to Hiszpania czy Portugalia były kierunkiem docelowym dla milionów imigrantów zarobkowych z Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej. Dziś trendy się odwracają. W latach z Hiszpanii wyjechało 350 tys. osób, a w tym roku już ponad 114 tys. Są to głównie młodzi ludzie 25-, 35-letni, wykształceni, ze zdobytym już pewnym doświadczeniem zawodowym. Blisko 2 tys. młodych Hiszpanów emigruje co miesiąc na Kubę, ponad 22 tys. wyjechało w tym roku do Argentyny, a 8 tys. do Brazylii. Z Portugalii ucieka zaś co dziesiąty absolwent wyższej uczelni. Najwięcej wybiera Brazylię (w 2011 r. 50 tys.) i Angolę (10 tys., a łącznie jest ich tam już blisko 100 tys.). Dochodzi do zmian na migracyjnej mapie Europy. Można mówić o nasilającej się fali imigrantów z krajów starej Unii tłumaczy Alex Lazarowicz, analityk ds. migracji w European Policy Centre w Brukseli. Trend potwierdzają polscy pracodawcy. Twardych danych nie mamy. Mogę jednak powiedzieć, że coraz więcej osób dzwoni i pisze do nas, zadając pytania o warunki życia i pracy przyznaje Natalia Zglinicka z biura radcy ds. prasy i informacji w ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie cudzoziemców podjęciem pracy w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza osób z Hiszpanii, Grecji i Włoch. Na zatrudnianie zagranicznych pracowników szczególnie otwarte są centra usług wspólnych opowiada Daria Stefańska, menedżer z agencji Antal SSC/BPO. Poszukują one osób znających języki obce na stanowiska w obszarze księgowości, IT czy obsługi klienta. Niektóre oferują cudzoziemcom pakiety relokacyjne, czyli np. opłacenie kosztów przeprowadzki. Kryzys w sektorze budowlanym sprawił, że w Hiszpanii bodajże 97 proc. architektów jest bezrobotnych. Nic dziwnego, że szukają szczęścia wszędzie, nawet u nas, choć i w Polsce sytuacja w naszej branży nie jest dobra mówi Marek Kuryłowicz z warszawskiej pracowni Kuryłowicz & Associates. Przyznaje, że miesięcznie takich aplikacji jego pracownia dostaje po kilka. Podobnie w pracowniach Tomasza Koniora z Katowic, Andrzeja Zalewskiego z Krakowa czy Wojciecha Gęsiaka z Radomia. Jeszcze więcej zgłoszeń dostają szkoły językowe. Wpływa ich po kilkanaście miesięcznie mówi Joanna Ignańska z warszawskiej szkoły SinFronteras. Zazwyczaj rocznie dostawaliśmy 2 3 CV od Hiszpanów chcących pracować jako lektorzy. W tym roku tylko od maja wpłynęło ich już blisko dwadzieścia dodaje Michał Witołuszko z łódzkiej szkoły języka hiszpańskiego Toledo. Kilka razy próbowałem wrócić do Hiszpanii w ciągu tych trzech lat, odkąd mieszkam w Polsce. Ale tam na razie nie ma po prostu do czego wracać komentuje Gonzalo Angulo. W ostatnim czasie pracę stracili tam jego siostra, szwagierka i kilkoro przyjaciół. Też coraz poważniej zastanawiają się nad wyjazdem. Być może do Polski. Od 1 stycznia 2013 r. wzrosną płace, dodatki i odszkodowania. Zobacz, ile wyniosą W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1600 zł. Najniższe pensje netto w zależności od obciążeń podatkowych będą się wahać od 1064,86 zł do 1111,86 zł. Od 2013 roku pracodawcy będą musieli podwyższyć wynagrodzenia pracowników zarabiających wyłącznie pensje zasadnicze do 1600 zł brutto lub 1280 zł brutto, w przypadku gdy podwładny rozpocznie w przyszłym roku swoją pierwszą pracę. O 100 zł wzrośnie bowiem płaca minimalna. Taka podwyżka nie musi objąć osób otrzymujących dodatkowo np. premie czy dodatki. Ustalając, czy zatrudniony otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, należy bowiem sumować składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, Dz.U. nr 200, poz z późn. zm.). Należą do nich m.in. premie i nagrody.

8 Newsy..., newsy..., newsy... Jednak przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, mimo że znajdują się na liście GUS. Wartość netto wynagrodzenia nie będzie jednakowa dla wszystkich otrzymujących najniższą pensję. Różnice wynikają z kosztów uzyskania przychodów (KUP), jakie należy zastosować w przypadku konkretnego pracownika. Ważne jest także to, czy zatrudniony złożył PIT-2, czy nie (patrz tabela). Wyższe postojowe Wzrost płacy minimalnej oznacza, że wyższe będą też np. wynagrodzenia za czas przestoju w firmie. Nie może być ono niższe od wysokości minimalnej pensji. Dla przykładu ustalimy, ile wyniesie postojowe pracownika wynagradzanego w stawkach akordowych za przestój w czerwcu 2013 r. Najpierw należy zsumo- wać wynagrodzenie pracownika z trzech ostatnich miesięcy (przyjmijmy, że będzie to kwota 8 tys. zł). Następnie wysokość tę należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w trzech ostatnich miesiącach (496 godzin łącznie w marcu, kwietniu i maju 2013 r.). Otrzymaną w ten sposób wartość (16,13 zł) należy pomnożyć przez 60 proc. W omawianym przykładzie stawka wynagrodzenia postojowego wyniesie 9,68 zł. Tymczasem stawka wynikająca z minimalnego wynagrodzenia powinna wynieść 10 zł. Pracodawca będzie musiał więc wypłacić pracownikowi wyrównanie. Droższa pora nocna Wzrosną również dodatki za pracę w nocy. Przysługuje za nią dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnej płacy. Dla przykładu wskażmy, o ile wyniesie on w styczniu 2013 r. Przy obliczaniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnej pensji należy ustawowe minimum (1600 zł) podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w styczniu 2013 roku (176 godz. dla osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, która ma wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy). Otrzymaną stawkę (9,09 zł) należy pomnożyć przez 20 proc. W ten sposób obliczona zostanie stawka dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2012 roku (1,82 zł). Podwyżka płacy minimalnej wpłynie także na wysokość kwot, jakie mogą być potrącane z wynagrodzenia. Zgodnie z art. 87 k.p. pracodawca ma prawo potrącać z wynagrodzenia za pracę m.in. sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Pracodawca musi jednak pozostawić pracownikowi kwotę wolną od potrąceń. Przy alimentach jedyne ograniczenie to 3/5 wynagrodzenia netto, bez względu na to, ile faktycznie zostanie zatrudnionemu. W pozostałych przypadkach kwota wolna jest powiązana z płacą minimalną Przejechałem ponad 2 miliony km Jest taki czas, kiedy trzeba nieco zwolnić i spojrzeć w tył. Ocenić ten miniony czas i zadać sobie pytanie czy ten czas był stracony? Na pewno nie może tego powiedzieć Wojciech Kotlarski kierowca z Kleszczowej (nr służbowy 353/R2/MZA), nasz związkowy kolega, który w tych dniach odszedł na zasłużoną emeryturę po 26 latach w warszawskich autobusach. Zawsze jako drajwer z Kleszczowej. Zawsze oddany swojej pracy, znakomity fachowiec w swym zawodzie. W ciągu tych minionych lat przejechał po stołecznych ulicach i podstołecznych drogach ponad 2 miliony kilometrów. Jeździł niemal każdym typem autobusu, który stacjonował w Zajezdni. Jednak najbardziej w pamięci utkwił mu jego ulubiony DAB nr tab. 6344, którym pokonywał bezdroża niczym luksusowym Mercedesem. Niezwykle cichy, ciepły, przyjazny kierowcy był owym Mercedesem w porównaniu do głośnych i nie zawsze przyjaznych Ikarusów połowy lat 90-tych. Gdy MZA odsprzedawało jego DAB a z myślą o przerobieniu go na ruchomy punkt pobierania krwi od honorowych krwiodawców przy Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Warszawie, trochę zakręciła się łza w oku. Jak sam mówi aż trudno uwierzyć, ale identyfikowałem się z nim. Czułem, że jesteśmy jednością. Może to dziwnie zabrzmi, ale nie mieliśmy przed sobą żadnych tajemnic. Zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Później w swojej karierze prowadził Neoplany, Solarisy, które chwilami przypominały mu jego DAB a, jednak zawsze wspominał te wspólne kilometry z tamtym autobusem. Dzisiaj, mimo, że nie jest już czynnym kierowcą, to wchodząc na zakład jako emeryt, czuje jak znowu rośnie ciśnienie krwi, że za chwilę znowu będzie gdzieś na trasie. Znając Wojtka, wiemy, że to tylko kwestia czasu, jak znowu powróci do grona kierowców jako zasilający i choć przez te 3-4 godziny znowu usiądzie za sterami swego busa i niczym kapitan na pokładzie statku, będzie wiózł swych pasażerów bezpiecznie do celu. Dziękujemy Wojtku za to, że byłeś z nami przez te wszystkie lata. Liczymy, że niebawem znów będziesz jednym z naszej busiarskiej rodziny. Zarząd Oddziałowy ZZPKM Kazimierz Alberski Przew., Robert Jagiełło Z-ca Przew., Jerzy Fabijański Z-ca Przew. i Marek Wójcik Z-ca Przew. Warszawa 30 października 2012

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w Tramwajach

Porozumienie w Tramwajach issn 1640-9566 183 Porozumienie w Tramwajach Już w maju bieżącego roku związki zawodowe działające w Tramwajach Warszawskich, wystąpiły do Zarządu Spółki w sprawie podwyżek płac związanych z rekompensatą

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Numer 120 grudzień 2011 Koniec świata stawek godzinowych? Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1 Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza czwartą edycję konkursu Kryształowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. publiczna. nr 2 (39)/2010 MAJ-LIPIEC 2010 ISNN 1426-5788. komunikacja publiczna KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2/2010

Komunikacja. publiczna. nr 2 (39)/2010 MAJ-LIPIEC 2010 ISNN 1426-5788. komunikacja publiczna KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2/2010 ISNN 1426-5788 Komunik cja k w a r t a l n i k MAJ-LIPIEC 2010 publiczna nr 2 (39)/2010 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2/2010 SilesiaKOMUNIKACJA wydarzenie międzynarodowe Komunikacja miejska w Lizbonie Pomoc publiczna

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 2 z drugiej strony Wolność zaczyna się w umysłach czerwca Polacy świętowali 25 lat wolności. Wybory czerwcowe

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Komunik cja. publiczna. nr 3 (40)/2010 SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 ISNN 1426-5788. komunikacja publiczna KOMUNIKACJA PUBLICZNA 3/2010

Komunik cja. publiczna. nr 3 (40)/2010 SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 ISNN 1426-5788. komunikacja publiczna KOMUNIKACJA PUBLICZNA 3/2010 ISNN 1426-5788 Komunik cja k w a r t a l n i k SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 publiczna nr 3 (40)/2010 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 3/2010 Kierowca autobusu zawodowiec czy osoba z przypadku? Wiceprezydent od Australii

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne

numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne Konkurs Akcja społeczna Athlon Car Lease Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE?

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE? + magazyn klientów GBS Bank 03/2013 (08) Do Mrożka trzeba dorosnąć Mistrza wspomina Paweł Chara Bogdan mówi(ł) Bankowy Co wybrać ZUS czy OFE? Czas pożegnań 2 + wstępniak redakcyjny + przedmowa Polska złota

Bardziej szczegółowo