Związek ma już 30 lat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek ma już 30 lat"

Transkrypt

1 ISBN Rozdro a Październik 2012 NR 10 (113) Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie Czytaj nas także w Internecie - Związek ma już 30 lat Obecny rok, jak zapewne wszystkim związkowcom wiadomo, gdyż od pewnego czasu na łamach naszej gazety to anonsujemy, jest rokiem jubileuszu 30- lecia powstania naszej organizacji. Obchody tej okrągłej rocznicy zainauguruje uroczyste poświęcenie związkowego Sztandaru w dniu 23 listopada 2012 roku w kościele św. Klemensa przy Karolkowej 49. Kontynuacją obchodów będą, w kolejnych tygodniach uroczyste, otwarte zebrania związkowe z udziałem Prezydium ZZPKM w poszczególnych Oddziałach Związku w zakładach TW i MZA, poświęcone rocznicy, na które już dziś w imieniu Zarządu i Prezydium serdecznie zapraszamy. Wszak, 30-lecie Związku jest tylko raz. W najbliższych wydaniach Rozdroży poświęcimy tej rocznicy nieco więcej miejsca relacjonując nie tylko te oficjalne uroczystości na szczeblu całego Związku, ale również te w Oddziałach. Mamy nadzieję, że zebrania w Oddziałach będą okazją nie tylko uroczystych obchodów rocznicy, ale będą również okazją do wspomnień z lat ubiegłych, pewnych podsumowań, jak również budowania planów działalności Związku na kolejne lata w przyszłości. Przyczynią się do budowania naszej związkowej jedności, która, szczególnie w tych trudnych czasach, jest niezmiernie potrzebna, aby dotrwać trochę lepszych czasów. Liczymy, że przy okazji rocznicowych obchodów będziemy wraz z naszymi czytelnikami powracać do minionych lat, które mimo wszystko nadal są mało spisane i tym samym mało znane, a przecież nie może to być zapomniane i zaprzepaszczone. Nasza historia, to nie tylko historia związku, ale również historia TW i MZA na tle historii Warszawy. Gdy spojrzymy wstecz na te minione 30 lat, to zobaczymy jak wiele się zmieniło. Jak zmieniły się firmy, jak zmieniło się miasto, jak zmienili się ludzie. Dziś mało, kto pamięta, że 24 lata temu warszawskiej komunikacji pod szyldem MZK groziła upadłość. Brak było koncepcji na ratowanie firmy, brak było pieniędzy, a pierwszy oddech młodej demokracji polegał tylko i wyłącznie na sprywatyzowaniu wszystkiego co tylko się da. Mało, kto pamięta, że chciano rozbić MZK na kil- kanaście samodzielnych spółek w postaci zajezdni, zaplecza, sprywatyzować linie pod hasłem ich ajencji. Na szczęście zdecydowana wola obrony własnej firmy przez Związki Zawodowe, poprzez konsekwentne niedopuszczanie do rozdrabniania jej majątku. Tworzenie rzeczowych, konkretnych planów poprawy, następnie ich wspólna realizacja z Dyrekcją, a potem Zarządami i władzami miasta uchroniły firmę przed najgorszym przed jej bankructwem. Dziś nie chce się tego pamiętać. Chce się przemilczeć niewątpliwy wkład Związku w dzisiejszy obraz TW i MZA. Dlatego też, przy okazji rocznicowych obchodów, przypomnimy niektórym czy był, czym jest i czym być powinien Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej. Związek, który od 30 lat działa na rzecz swoich związkowców i na rzecz warszawskiej komunikacji. Wiwo w październiku Uroczyste poświęcenie związkowego Sztandaru Serdecznie zapraszamy wszystkich związkowców z ZZPKM oraz sympatyków na uroczyste poświęcenie związkowego Sztandaru w dniu 23 listopada 2012 roku o godzinie w Kościele św. Klemensa Hofbauera przy Karolkowej 49 w Warszawie. Uroczystość połączona będzie z mszą św., w intencji byłych i obecnych związkowców.

2 2 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Czy Sztandar jest potrzebny? Takie pytanie zadawano od początku powstania idei posiadania własnego sztandaru przez ZZPKM. Równie często pada i dzisiaj i zapewne będzie zadawane przez jakiś najbliższy czas. Czas, zatem na odpowiedź, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Otóż Sztandar, to nie jest tylko ręcznie haftowana tkanina na lakierowanym ozdobnym drzewcu zwieńczonym ozdobnym grotem w kształcie polskiego orła w koronie, która dla wielu nie dbających o własną tożsamość, historię jest tylko dodatkową fanaberią. Otóż nie! Sztandar to coś więcej. To swego rodzaju symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Sztandar jest symbolem historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja, historia. Jest znakiem, który wyznacza nowe kierunki wspólnego działania dla wspólnego dobra nie tylko ludzi idących pod nim i wierzących w jego moc wygrania słusznej idei, ale również dla tych, co stoją z boku i biernie oczekują wyniku. Najdobitniej i najtrafniej określają siłę, wagę sztandaru historycy mówiąc: To właśnie sztandary i proporce decydowały o wygranej lub o klęsce w bitwie. Legiony rzymskie pozbawione swojego znaku rozpadały się w proch, ale ratowali się ci, którzy zagubieni skupiali się powtórnie wokół swoich barw. Trudno dosłownie porównywać ZZPKM do legionu rzymskiego i wyznawanych przez niego wartości, ale pewne analogie są wspólne. Jak choćby ta, jak wiara w zwycięstwo, bo są nas liczne, zwarte, zdecydowane szeregi idące pewną ku zwycięstwu drogą. Nasz głos jest silny, donośny i nie może być zauważony. Gdyby przyjrzeć się dalej i dokładniej, znajdzie się jeszcze kilka analogii. Sztandar dla każdego związkowca winien być symbolem honoru i godności. Symbolem, z którym się identyfikuje, bo są w nim zawarte treści walki o jego godność i honor. Są w nim zawarte również elementy walki o godność i honor innych, współpracowników warszawskiego publicznego transportu zbiorowego. Wreszcie jest elementem kontynuacji ponad 100 letniej tradycji ruchu związkowego warszawskiej komunikacji. Niemal od samego początku istnienia warszawskiej komunikacji działały w niej związki zawodowe. Pierwsze zorganizowane strajki tramwajarzy warszawskich o lepszą pracę i płacę, czyli walka o obronę interesów pracujących były już w 1887 roku. Na ich fali powstał 13 grudnia 1905 roku Związek Zawodowy Tramwajarzy (ZZT), który działał do 1914 roku, a odrodził się wiosną 1919 roku. Dziesięć lat później w 10-tą rocznicę odrodzenia Związku w wolnej Polsce (1929) związkowcy z własnych składek ufundowali swój pierwszy związkowy sztandar. Sztandar, który w swej symbolice nawiązywał do ponad 40-letniej już tradycji związkowej. Umieszczone na nim hasło W jedności siła nie było tylko sloganem, a potwierdzeniem, że to hasło ma sens, że niejednokrotnie właśnie jedność wywalczyła tramwajarzom 8-mio godzinny dzień pracy, lepsze warunki płacy i pracy, warunki socjalne. W swym wydźwięku, znaczeniu - nawiązywało do tego, co było, a jednocześnie było posłaniem na przyszłość- trwania w jedności, bo w niej siła. To, co wywalczone, trzeba utrzymać. Tamten związkowy sztandar z 1929 roku niejednokrotnie towarzyszył związkowcom w licznych demonstracjach, strajkach do 1939 roku. Był ich dumą, drogowskazem. Również w czasie okupacji, gdy Związek Tramwajarzy działał w podziemiu, sztandar był razem ze związkowcami. Nie na ulicy, nie na wiecach, demonstracjach, bo takich prawie nie było, ale był w ich świadomości, pamięci dodając otuchę i wiarę na lepsze jutro. Po wojnie był dumą odrodzonego Związku Tramwajarzy i zawsze towarzyszył im w wiecach, pochodach. Dotrwał ze swym Związkiem do 1950 roku, kiedy to, rozwiązano decyzją polityczną branżowe związki i utworzono na ich miejsce Ogólnopolskie Związki Zawodowe (w miejsce Związku Tramwajarzy powołano Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej - ZZPGK). Nowy, narzucony związek tworzyli działacze ze Związku Zawodowego Tramwajarzy. Wśród nich wielu, przedwojennych związkowców, pamiętających, czym jest i czym powinien być związek zawodowy. Z ich inicjatywy ufundowano kolejny sztandar. Zgodnie z zaleceniami Centrali, z pozoru jednakowy dla wszystkich organizacji zakładowych w Polsce działających w przedsiębiorstwach komunalnych w tamtych czasach, ale jednak inny. Jakby pokazujący, że warszawski ZZPGK, to związek ØØ

3 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 3 Masz kłopoty nie bądź z nimi sam Nie ma się, co oszukiwać. Czasy są niepewne, a przyszłość raczej nie mieni się kolorami tęczy. Dlatego też, warto czasami zastanowić się, jak odnajdujemy się w teraźniejszości, i jak będziemy odnajdywać się w przyszłości. Czy mamy tzw. plan awaryjny i czy mamy odpowiednie zaplecze i potencjał, aby go zrealizować. Nie chodzi tutaj tylko o odpowiednie zabezpieczenie finansowe w postaci odłożonej gotówki na czarną godzinę, choć jest to ważne, ale o coś więcej, czego czasami nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzegać, jak jest nam w miarę dobrze i spokojnie. Chodzi o ludzką pomoc, o wsparcie dobrym słowem, o wsparcie naszych starań w sytuacjach zagrożenia. Czasami załatwienie sprawy, której sami nie jesteśmy w stanie załatwić. Czy mamy takie wsparcie? Jeśli nie, to warto pomyśleć, aby je mieć, choćby w postaci koleżanek i kolegów ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej (ZZPKM). Związku, dla którego najważniejszy jest człowiek pracownik TW i MZA. Związku, dla którego, często osobiste, indywidualne problemy, zmartwienia związkowców są równie ważne jak dobro ogółu związkowców czy pracowników TW i MZA. Warto o tym pamiętać. Warto również pamiętać, że będąc związkowcem w ZZPKM korzysta się z: ochrony interesów pracowniczych, obrony swoich praw i godności osobistej, ochrony przed zwolnieniem z pracy, pomocy prawnej, zawodowej i innych bezpłatnych porad. Każdy związkowiec może skorzystać ze statutowych świadczeń pieniężnych: bezzwrotnych zapomóg pieniężnych, dofinansowania do wczasów i pobytu w sanatoriach, dofinansowania dla dzieci do kolonii, obozów i zimowisk, dofinansowania do wycieczek jedno i wielodniowych, skorzystać bezpłatnie ze sprzętu pływającego przebywając w Ośrodku Wypoczynkowym SUS w Rybitwach, otrzymać 10% zniżki na wczasy organizowane przez SUS, skorzystać ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, czy zgonu członka rodziny, skorzystać razem ze swoja rodziną z różnych imprez organizowanych przez Związek. ZZPKM w trosce o swoich związkowców, objął wszystkich swoich związkowców dodatkowym ubezpieczeniem na życie, a należne składki z tytułu ubezpieczenia pokrywane ze wspólnej związkowej kasy. Żaden inny związek zawodowy działający w TW i MZA nie opłaca za swoich związkowców składek na ubezpieczenie. Warto dodać, bardzo korzystne ubezpieczenie (wysokość odszkodowań) w przypadku nieszczęśliwego wypadku( szczegóły u Przewodniczących Oddziałowych ZZPKM). A to nie wszystko. Wiedzą o tym wszyscy związkowcy z ZZPKM, którzy skorzystali z pomocy Związku, który zawsze służy im pomocą i wsparciem. Wsparciem, o które w tych trudnych czasach coraz trudniej, gdyż ludzie odwracają się od siebie, uciekają od problemów innych. ZZPKM nie ucieka od problemów swoich związkowców. Stara się je załatwić. Jak najwięcej i jak najlepiej. Warto o tym pamiętać, gdy dojdzie się do wniosku, że jest się samym i nikt nie chce nam pomóc. Szczególnie w miejscu pracy. Pomyśl, zastanów się podejmij decyzję. Nie bądź sam. W grupie możesz więcej. Przekonaj się o tym wstępując do ZZPKM. Zapomniane święto Dla współczesnych pracowników publicznego transportu zbiorowego, szczególnie w Warszawie, koniec września kojarzy się najczęściej z tzw. Dniami Transportu Publicznego (DTP). Pewnego rodzaju święta, w którym mogą pokazać, a jednocześnie pochwalić się swym usługobiorcom w postaci pasażerów - nowoczesnymi zajezdniami, taborem, organizacją ruchu, itd. Ukazać trud pracy i, co ciągle nie jest stale podkreślane, oddania swej służby na rzecz miasta i jego mieszkańców. Służby trudnej, często wymagającej poświęcenia i naprawdę niemal pełnego oddania. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy pracują od lat i ci, którzy odeszli, bo służba to ciężka i trzeba się do niej jakby urodzić, mieć powołanie. Jednak organizatorzy DTP wbijają w mentalność uczestników imprezy, że to dzień bez samochodu, dzień, tydzień przyjaznego transportu, itd., a nie pewnego rodzaju dzień wyrażenia swego szacunku pasażerów wobec ludzi tworzących komunikację. Niewiele mówią o ludziach, którzy ten transport tworzą na co dzień. Czasami odnosi się wrażenie, że tramwaje, autobusy niczym wojskowe samoloty, są bezzałogowe, że kieruje nimi wszechobecny komputer. Szkoda, że organizatorzy tak niewiele mówią właśnie o ludziach. A przecież wystarczy tylko odkurzyć pożółkły kalendarz z 1983 roku i znaleźć w nim datę 30 września (jakby nawet konweniowała bliskością z DTP) i na pożółkłej kartce przeczytać Dzień Pracownika Komunikacji Miejskiej ustanowiony w 1983 roku. Dzień wybrany nieprzypadkowo, gdyż w tym dniu w 1910 roku miał miejsce strajk tramwajarzy warszawskich, którzy walczyli nie tylko o swą pozycję materialną, ekonomiczną, ale również o niepodległą Polskę, o polskość komunikacji miejskiej, aby obok napisów rosyjskich były napisy w języku polskim, aby ich dzieci uczyły się w języku polskim, itd. Jednym słowem strajk o szerokim znaczeniu i w dodatku popierany przez wszystkie postępowe wówczas stronnictwa polityczne. Nawet te o zabarwieniu burżuazyjnym i kapitalistycznym mimo, że popierały tych co są im przeciwni, bo przecież walczyli z ich pobratymcami, którzy kierowali ówczesnym Zarządem Tramwajów w skład którego wchodzili m. in. Książe Seweryn Czetwertynski, J. Herman, hrabia Maciej Mikołaj Radziwiłł, hrabia Czy Sztandar jest potrzebny? tramwajarzy, autobusiarzy z tradycjami tamtego związku. Że jest to warszawski, komunikacyjny związek. Te wartości, owo nawiązanie do tradycji przekazywała na pozór, nie znaczna, mało istotna dla nie znających się na symbolice aparatczyków - główka drzewca. To ona dla związkowców była najważniejsza obok skrzętnie skrywanego przedwojennego sztandaru, który dopiero po 1956 roku znów mógł być oficjalnie ze swoimi związkowcami, choć jeszcze nie na wszystkich uroczystościach. Jak widać z tej krótkiej lekcji historii związkowych sztandarów w warszawskiej komunikacji sztandary były w niej zawsze obecne. Były jej nieodłącznym elementem, pewną wartością uhonorowaniem godności pracujących w niej ludzi. Po roku 1980 zabrakło owej ciągłości. Czas wypełnić tę lukę i podtrzymać ciągłość symboliki w postaci sztandaru związkowego. Z szacunku dla byłych związkowców i z pamięcią o obecnych. Wiwo w październiku 2012

4 4 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Bądźmy Razem Bezpieczni start kampanii Ruszyła kampania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w stolicy. W ramach jej inauguracji zaprezentowano symulację zderzenia na torowisku oraz dyskutowano podczas seminarium o minimalizowaniu zagrożeń na drogach. W uroczystości wziął udział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Symulację zderzenia samochodu z tramwajem połączono z widowiskową Rozdroża Gazeta ZZPKM, W-wa, ul. Siedmiogrodzka 20 Nakład 1500 egz. Wydaje: Prezydium ZZPKM Redaguje: Winek Włodzimierz Współpracuje Maria Roszuk, Juliusz Szymański Wydział Zarządzania Przewozami MZA Fotoskład: Materiały prosimy kierować pod adres: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, tel , akcją ratowniczą służb miejskich z udziałem m.in. nadzoru ruchu i pogotowia sieciowego tramwajów warszawskich, straży pożarnej i policji. Celem pokazu była prezentacja skutków nieuwagi na torowisku tramwajowym. W przypadku wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu motorniczy, mimo nagłego hamowania, nie może zatrzymać tramwaju w miejscu, ponieważ waży on ponad 40 ton, a jego droga zatrzymania wynosi ok. 60 m. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż droga hamowania samochodu. 97 % wypadków z udziałem tramwajów powodują piesi i kierowcy samochodów. W trakcie uroczystości Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, przedstawił stan bezpieczeństwa oraz działania na rzecz poprawy sytuacji na drogach w województwie. W ubiegłym roku na Mazowszu doszło do 5130 wypadków, w ich wyniku zginęło 712 osób, a 6148 zostało rannych. Od kilku lat modernizujemy infrastrukturę drogową na nie- spotykaną dotąd skalę. Zbudowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg ekspresowych, strategiczne dla ruchu obwodnice, Warszawa jest otoczona wielkimi inwestycjami drogowymi. Dobry stan dróg to jeden z najbardziej istotnych warunków bezpieczeństwa powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Wojewoda rozdziela też fundusze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do 2011 r. wybudowano lub zmodernizowano 782 km dróg w ramach programu. Samorządy mogą również otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej. Na jesieni br. odbywają się debaty społeczne w każdym powiecie, podczas których mieszkańcy m.in. mogą zgłaszać problemy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego ØØ Zapomniane święto Michał Woroniecki, Maurycy Spokorny. Ba, nawet Józef Piłsudski jako działacz PPS-u popierał strajk tramwajarzy. Czyli nie było to, jak nazywają to współcześni historycy - hałaśliwe klekotanie jakiś tam czerwonych związków. Miało swoje znaczenie dla historii publicznego transportu zbiorowego i po części ukształtowało jego późniejszy wygląd. Choć wiele z tamtych wywalczonych przez tramwajarzy rzeczy już zapomniano, ale warto o ich walce pamiętać. Dlatego też, czy nie warto by było jakoś przykleić do obchodów DTP tego zapomnianego już święta? Może trochę ubarwić ich znaczenie ideologiczne i dopasować do ówczesnych trendów powiedzmy politycznych. Oby tylko nie robił tego IPN. Warto na zakończenie dodać, że swego czasu, krótko, bo krótko bo zaledwie do 1991 roku w tym dniu wręczano piękne odznaczenia pracownikom warszawskiej komunikacji opatrzonym tytułem Zasłużony dla stołecznej komunikacji. Ot, kawałek blaszki, jednak tym którzy dostali było miło. Może, ktoś pomyśli o tzw. rozszerzeniu formuły DTP, bo nie wierzę aby powrócił ten dzień do kalendarza, właśnie o dzień pracownika publicznego transportu zbiorowego m. st. Warszawy.

5 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm 5 Agresja w ruchu drogowym Na zjawisko agresji w ruchu drogowym zwrócono uwagę w połowie ubiegłego wieku. Kanadyjscy psychiatrzy w 1949 roku porównali zachowania dwóch grup taksówkarzy różniących się wskaźnikiem wypadków. Okazało się, że kierowców z wysokim wskaźnikiem cechuje wyższy poziom zachowań nieakceptowanych społecznie oraz częstsze kontakty z policją i sądami w porównaniu z taksówkarzami o niskim wskaźniku wypadków. Wyniki badań opinii społecznej na świecie wskazują, że około 90% kierowców doświadcza przejawów agresywnego zachowania na drodze, a 60% przyznaje, że sami niejednokrotnie stracili panowanie za kierownicą. Oznacza to, że znaczna część kierowców zachowuje się agresywnie, pomimo, że sami są obiektem agresji ze strony innych prowadzących pojazdy. W literaturze poświęconej zjawisku agresji w ruchu drogowym występują trzy różne pojęcia, a mianowicie: wściekłość drogowa, - oznacza eks- tremalne przejawy agresji, włączając w to fizyczny napad (z użyciem pałek, ręki, nogi), będąca bezpośrednim efektem nieporozumień między kierowcami, agresywna jazda świadome zwiększanie ryzyka wypadku motywowane zniecierpliwieniem, złością, wrogością i/lub chęcią oszczędzenia czasu (utrzymywanie niewielkich odległości między pojazdami, uporczywe miganie światłami, agresywne gesty, uniemożliwianie innym kierowcom wykonania autem określonych manewrów, rzucanie obelg, oraz agresywny kierowca. W literaturze poświęconej temu zagadnieniu opisano dwa profile kierowcy agresywnego. Człowiek młody (18-26 lat), słabo wykształcony, mający na swoim koncie kolizje z prawem i dopuszczanie się aktów przemocy wobec innych ludzi, z problemami alkoholowymi lub nadużywający narkotyków. Drugi typ kierowcy agresywnego to człowiek starszy (5075 lat), bez kłopotów z policją i prawem, nienadużywający alkoholu, o którym Bądźmy Razem Bezpieczni Podczas II ogólnopolskiego seminarium na temat roli prawa, techniki i edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym analizowano m.in. przyczyny wypadków z winy kierowców i pieszych. Rozmawiano też o polityce rządu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni przewidziano również działania dla najmłodszych. Do dzieci będzie skierowane przedstawienie Ferdek o bezpieczeństwie w ruchu tramwajowym. W czasie spektaklu Ferdek będzie uczył prawidłowego zachowania na przystanku tramwajowym oraz w środkach komunikacji miejskiej. Tłumaczy, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia. Spektakl zakończy się interaktywnymi warsztatami z nauki pierwszej pomocy dla ponad 500 dzieci. W okresie kampanii od października 2012 r. do lutego 2013 r. spektakl obejrzy ponad 7 tysięcy uczniów z warszawskich szkół podstawowych w Teatrze Kamienica. Na potrzeby inicjatywy rozpowszechniane będą m.in. ulotki i plakaty. Planowane jest wyświetlanie spotów w telewizji oraz na monitorach LCD w tramwajach. Materiały promocyjne pojawią się również w radiu. Uruchomiono też stronę internetową www. brb.waw.pl. To już IV edycja kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni. Jej organizator to Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.. Partnerami są m.in. Zarząd Transportu Miejskiego, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Miejska PSP w Warszawie. Honorowy patronat nad imprezą objął m.in. wojewoda mazowiecki. znajomi mówią, ze jest człowiekiem spokojnym, dobrym ojcem i mężem oraz uczynnym sąsiadem. Jego agresywne zachowanie na drodze tłumaczą tym, że musiał zostać sprowokowany. Agresywny kierowca to osoba z tzw. syndromem Mad Maxa, który wg opracowania Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce przejawia się następującymi zachowaniami na drodze: traktowanie drogi jak przeciwnika, którego należy pokonać w jak najkrótszym czasie, traktowanie innych kierowców jak swoich rywali (przeciwników, zawalidrogi), uważanie siebie za bardzo dobrego kierowcę, któremu nikt nie jest w stanie dorównać, używanie klaksonu w celu pouczenia innych kierowców, dosadne określanie zachowań innych kierowców, obrzucanie innych kierowców wyzwiskami i obelgami, ØØ

6 6 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Newsy..., newsy..., newsy... Stały kontrakt przy trzeciej umowie W okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej przejściowo uchylono przepis przewidujący przekształcenie, pod pewnymi warunkami, trzeciej umowy na czas określony w umowę bezterminową. Pracodawcy nie musieli się wówczas martwić, że trzecie z rzędu czasowe zatrudnienie zwiąże ich na stałe z pracownikiem. Od 1 stycznia 2012 r. wróciły jednak kodeksowe zasady zawierania umów na czas określony, wraz z możliwością ich przekształcenia w umowę na czas nieokreślony. Czasowa umowa tylko dwa razy Od 1 stycznia 2012 r. pracodawcy ponownie zobowiązani są przestrzegać art. 251 K.p., na mocy którego trzecia z kolei umowa na czas określony zawarta z tym samym pracownikiem, ulega przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Przekształcenie to następuje pod warunkiem, że pomiędzy poszczególnymi umowami na czas określony nie wystąpią przerwy dłuższe niż 1 miesiąc. Ponadto do niektórych rodzajów umów na czas określony, ze względu na ich specyfikę zakładającą przejściowy i czasowy charakter podjętego na ich podstawie zatrudnienia, przepis art. 251 K.p. nie ma w ogóle zastosowania. Do umów wyłączonych spod zakresu tego przepisu należą umowy na czas określony zawarte: na zastępstwo, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym lub zadań realizowanych cyklicznie. Pracodawcy zatrudniający pracowników tylko okazjonalnie, sezonowo lub do prac, których cechą jest to, że są wykonywane według pewnego powtarzającego się cyklu czasowego, nie muszą więc zliczać poszczególnych umów na czas określony zawartych z danym pracownikiem, pod kątem sprawdzenia, czy nie wystąpiły warunki do ich przekształcenia na mocy art. 251 K.p. Pozostali pracodawcy, o ile nie są wyłączeni spod stosowania omawianego przepisu na podstawie przepisów odrębnych, zobowiązani są go przestrzegać. Z założenia przepis ten jest korzystniejszy dla pracownika, pozwala mu bowiem uzyskać u danego pracodawcy kontrakt bezterminowy zamiast dotychczasowej, mniej stabilnej, umowy czasowej. Pracodawcy z kolei podchodzą do regulacji art. 251 K.p. bardziej sceptycznie - umowa na czas nieokreślony kojarzy się im na ogół z bardziej sformalizowanych trybem jej rozwiązywania i większymi kosztami zwolnienia pracownika zatrudnionego na jej podstawie. Z tego względu podejmują czasami próby uniknięcia przekształcenia przewidzianego w art. 251 K.p., w większości przypadków prawnie nieskuteczne. Dodatek za pracę w nocy w 2013 r. Zgodnie z przepisami za pracę w porze nocnej pracownik ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151[8] 1 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1026), będzie ØØ Agresja w ruchu drogowym nierzadko pokazywanie obraźliwych gestów innym użytkownikom drogi, zatrzymywanie pojazdu, aby powiedzieć innemu kierowcy, co się o nim myśli, gwałtowne ruszanie z miejsca, mocne przyspieszenie i raptowne hamowanie, celowe utrudnianie jazdy innym niezadowolenie podczas wyprzedzania przez inny pojazd, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, umyślne oślepianie światłami drogowymi, włączanie dodatkowych świateł, aby podkreślić swoją obecność na drodze, sygnalizowanie swojej obecności na drodze głośną muzyką, słyszaną daleko poza pojazdem, demonstracyjne nie zapinanie pasów bezpieczeństwa, rozmowa przez telefon komórkowy. Warto zapamiętać kilka następujących wskazówek, które pomogą uniknąć agresji na drodze: nie traktuj problemów na drodze zbyt osobiście, unikaj kontaktu wzrokowego z innymi kierowcami, używaj klaksonu jedynie w ostateczności, staraj się trzymać prawego pasa ruchu, stojąc na światłach, staraj się nie blokować pasa skrętu w prawo, planuj przejazd z pewnym zapasem czasu, by się specjalnie nie śpieszyć. Fragment wybrano z wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców ; autorstwa Anny Łuczak i Andrzeja Najemca Warszawa 2012 dokończenie na stronie

7 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 7 Newsy..., newsy..., newsy... w roku 2013 wynosić 1600 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1500 zł do kwoty 1600 zł spowoduje więc, że wzrośnie też m.in. wartość dodatku za pracę w nocy. Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy nie tylko od aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale także od liczby godzin do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik pracował w nocy. Wartość dodatku oblicza się zgodnie z powyższym w następujący sposób: Wartość dodatku nocnego = wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20% W wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 27/11), który dotyczył zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy, stwierdzono, że art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom; wartość dodatku za godzinę pracy w nocy nie powinna się różnić w poszczególnych zakładach pracy. Poniżej podajemy wartości dodatku za godzinę pracy w nocy, obowiązujące w 2013 roku: styczeń: 1,82 zł, luty, maj, czerwiec, grudzień: 2,00 zł, marzec, kwiecień, sierpień, wrzesień: 1,90 zł, lipiec, październik: 1,74 zł, listopad: 2,10 zł. Przypominamy, iż zgodnie z art K.p., gdy praca jest wykonywana w porze nocnej stale poza zakładem, dodatek można zastąpić ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi prac w porze nocnej. W regulaminie lub innych dokumentach obowiązujących w zakładzie pracy pracodawca powinien wskazać zakres 8 godzin przeznaczonych na pracę, przypadających pomiędzy godz a 7.00, gdyż zgodnie z art K.p. w tym czasie trwa pora nocna. Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej i jest niezależny od prawa do innych dodatków, np. za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy. Dorota Kruger Prawo-pracy.pl Hiszpanie i Włosi szukają pracy w Polsce Recesja zmusza Hiszpanów do szukania pracy w egzotycznych z ich punku widzenia krajach Europy Wschodniej. Popularnym kierunkiem wyjazdów zarobkowych staje się również Polska. Nowy trend potwierdzają pracodawcy i analitycy, z którymi rozmawiał DGP. Oficjalnie w Warszawie mieszka ok. 200 Hiszpanów. Ale w ostatnich miesiącach to się drastycznie zmienia, na każdym kroku spotykam rodaków opowiada Gonzalo Angulo, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Zainteresowanie Polską widać też wśród Greków, Portugalczyków i Włochów, ale to migracja z Hiszpanii staje się znaczącym trendem na rynku pracy. Byłem na Euro w Polsce. Owszem ludzie narzekali na kryzys, ale w porównaniu z tym, jak jest w Hiszpanii, szczególnie wśród młodych ludzi, to ostoja prosperity mówi Diego Garea. Ten 32-letni specjalista od systemów IT do Warszawy przeprowadził się w sierpniu. Ledwie wróciłem z mistrzostw, gdy w mojej firmie zaczęły się kolejne zwolnienia. Ja też straciłem pracę. Wtedy pomyślałem: dlaczego nie spróbować w Polsce? Okazało się, że pracy dla informatyków tutaj nie brakuje dodaje. Od września Garea pracuje w niedużej firmie projektowej. Zarabia mniej niż w Barcelonie, ale koszty życia też są znacznie niższe. Za miesiąc przylatuje moja dziewczyna. Nie znalazła jeszcze pracy, ale w najgorszym przypadku może pracować jako lektorka hiszpańskiego. U nas nie może znaleźć pracy od pół roku dodaje. Emigrantów z Półwyspu Iberyjskiego jest coraz więcej. Do tej pory to Hiszpania czy Portugalia były kierunkiem docelowym dla milionów imigrantów zarobkowych z Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej. Dziś trendy się odwracają. W latach z Hiszpanii wyjechało 350 tys. osób, a w tym roku już ponad 114 tys. Są to głównie młodzi ludzie 25-, 35-letni, wykształceni, ze zdobytym już pewnym doświadczeniem zawodowym. Blisko 2 tys. młodych Hiszpanów emigruje co miesiąc na Kubę, ponad 22 tys. wyjechało w tym roku do Argentyny, a 8 tys. do Brazylii. Z Portugalii ucieka zaś co dziesiąty absolwent wyższej uczelni. Najwięcej wybiera Brazylię (w 2011 r. 50 tys.) i Angolę (10 tys., a łącznie jest ich tam już blisko 100 tys.). Dochodzi do zmian na migracyjnej mapie Europy. Można mówić o nasilającej się fali imigrantów z krajów starej Unii tłumaczy Alex Lazarowicz, analityk ds. migracji w European Policy Centre w Brukseli. Trend potwierdzają polscy pracodawcy. Twardych danych nie mamy. Mogę jednak powiedzieć, że coraz więcej osób dzwoni i pisze do nas, zadając pytania o warunki życia i pracy przyznaje Natalia Zglinicka z biura radcy ds. prasy i informacji w ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie cudzoziemców podjęciem pracy w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza osób z Hiszpanii, Grecji i Włoch. Na zatrudnianie zagranicznych pracowników szczególnie otwarte są centra usług wspólnych opowiada Daria Stefańska, menedżer z agencji Antal SSC/BPO. Poszukują one osób znających języki obce na stanowiska w obszarze księgowości, IT czy obsługi klienta. Niektóre oferują cudzoziemcom pakiety relokacyjne, czyli np. opłacenie kosztów przeprowadzki. Kryzys w sektorze budowlanym sprawił, że w Hiszpanii bodajże 97 proc. architektów jest bezrobotnych. Nic dziwnego, że szukają szczęścia wszędzie, nawet u nas, choć i w Polsce sytuacja w naszej branży nie jest dobra mówi Marek Kuryłowicz z warszawskiej pracowni Kuryłowicz & Associates. Przyznaje, że miesięcznie takich aplikacji jego pracownia dostaje po kilka. Podobnie w pracowniach Tomasza Koniora z Katowic, Andrzeja Zalewskiego z Krakowa czy Wojciecha Gęsiaka z Radomia. Jeszcze więcej zgłoszeń dostają szkoły językowe. Wpływa ich po kilkanaście miesięcznie mówi Joanna Ignańska z warszawskiej szkoły SinFronteras. Zazwyczaj rocznie dostawaliśmy 2 3 CV od Hiszpanów chcących pracować jako lektorzy. W tym roku tylko od maja wpłynęło ich już blisko dwadzieścia dodaje Michał Witołuszko z łódzkiej szkoły języka hiszpańskiego Toledo. Kilka razy próbowałem wrócić do Hiszpanii w ciągu tych trzech lat, odkąd mieszkam w Polsce. Ale tam na razie nie ma po prostu do czego wracać komentuje Gonzalo Angulo. W ostatnim czasie pracę stracili tam jego siostra, szwagierka i kilkoro przyjaciół. Też coraz poważniej zastanawiają się nad wyjazdem. Być może do Polski. Od 1 stycznia 2013 r. wzrosną płace, dodatki i odszkodowania. Zobacz, ile wyniosą W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1600 zł. Najniższe pensje netto w zależności od obciążeń podatkowych będą się wahać od 1064,86 zł do 1111,86 zł. Od 2013 roku pracodawcy będą musieli podwyższyć wynagrodzenia pracowników zarabiających wyłącznie pensje zasadnicze do 1600 zł brutto lub 1280 zł brutto, w przypadku gdy podwładny rozpocznie w przyszłym roku swoją pierwszą pracę. O 100 zł wzrośnie bowiem płaca minimalna. Taka podwyżka nie musi objąć osób otrzymujących dodatkowo np. premie czy dodatki. Ustalając, czy zatrudniony otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, należy bowiem sumować składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, Dz.U. nr 200, poz z późn. zm.). Należą do nich m.in. premie i nagrody.

8 Newsy..., newsy..., newsy... Jednak przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, mimo że znajdują się na liście GUS. Wartość netto wynagrodzenia nie będzie jednakowa dla wszystkich otrzymujących najniższą pensję. Różnice wynikają z kosztów uzyskania przychodów (KUP), jakie należy zastosować w przypadku konkretnego pracownika. Ważne jest także to, czy zatrudniony złożył PIT-2, czy nie (patrz tabela). Wyższe postojowe Wzrost płacy minimalnej oznacza, że wyższe będą też np. wynagrodzenia za czas przestoju w firmie. Nie może być ono niższe od wysokości minimalnej pensji. Dla przykładu ustalimy, ile wyniesie postojowe pracownika wynagradzanego w stawkach akordowych za przestój w czerwcu 2013 r. Najpierw należy zsumo- wać wynagrodzenie pracownika z trzech ostatnich miesięcy (przyjmijmy, że będzie to kwota 8 tys. zł). Następnie wysokość tę należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w trzech ostatnich miesiącach (496 godzin łącznie w marcu, kwietniu i maju 2013 r.). Otrzymaną w ten sposób wartość (16,13 zł) należy pomnożyć przez 60 proc. W omawianym przykładzie stawka wynagrodzenia postojowego wyniesie 9,68 zł. Tymczasem stawka wynikająca z minimalnego wynagrodzenia powinna wynieść 10 zł. Pracodawca będzie musiał więc wypłacić pracownikowi wyrównanie. Droższa pora nocna Wzrosną również dodatki za pracę w nocy. Przysługuje za nią dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnej płacy. Dla przykładu wskażmy, o ile wyniesie on w styczniu 2013 r. Przy obliczaniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnej pensji należy ustawowe minimum (1600 zł) podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w styczniu 2013 roku (176 godz. dla osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, która ma wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy). Otrzymaną stawkę (9,09 zł) należy pomnożyć przez 20 proc. W ten sposób obliczona zostanie stawka dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2012 roku (1,82 zł). Podwyżka płacy minimalnej wpłynie także na wysokość kwot, jakie mogą być potrącane z wynagrodzenia. Zgodnie z art. 87 k.p. pracodawca ma prawo potrącać z wynagrodzenia za pracę m.in. sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Pracodawca musi jednak pozostawić pracownikowi kwotę wolną od potrąceń. Przy alimentach jedyne ograniczenie to 3/5 wynagrodzenia netto, bez względu na to, ile faktycznie zostanie zatrudnionemu. W pozostałych przypadkach kwota wolna jest powiązana z płacą minimalną Przejechałem ponad 2 miliony km Jest taki czas, kiedy trzeba nieco zwolnić i spojrzeć w tył. Ocenić ten miniony czas i zadać sobie pytanie czy ten czas był stracony? Na pewno nie może tego powiedzieć Wojciech Kotlarski kierowca z Kleszczowej (nr służbowy 353/R2/MZA), nasz związkowy kolega, który w tych dniach odszedł na zasłużoną emeryturę po 26 latach w warszawskich autobusach. Zawsze jako drajwer z Kleszczowej. Zawsze oddany swojej pracy, znakomity fachowiec w swym zawodzie. W ciągu tych minionych lat przejechał po stołecznych ulicach i podstołecznych drogach ponad 2 miliony kilometrów. Jeździł niemal każdym typem autobusu, który stacjonował w Zajezdni. Jednak najbardziej w pamięci utkwił mu jego ulubiony DAB nr tab. 6344, którym pokonywał bezdroża niczym luksusowym Mercedesem. Niezwykle cichy, ciepły, przyjazny kierowcy był owym Mercedesem w porównaniu do głośnych i nie zawsze przyjaznych Ikarusów połowy lat 90-tych. Gdy MZA odsprzedawało jego DAB a z myślą o przerobieniu go na ruchomy punkt pobierania krwi od honorowych krwiodawców przy Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Warszawie, trochę zakręciła się łza w oku. Jak sam mówi aż trudno uwierzyć, ale identyfikowałem się z nim. Czułem, że jesteśmy jednością. Może to dziwnie zabrzmi, ale nie mieliśmy przed sobą żadnych tajemnic. Zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Później w swojej karierze prowadził Neoplany, Solarisy, które chwilami przypominały mu jego DAB a, jednak zawsze wspominał te wspólne kilometry z tamtym autobusem. Dzisiaj, mimo, że nie jest już czynnym kierowcą, to wchodząc na zakład jako emeryt, czuje jak znowu rośnie ciśnienie krwi, że za chwilę znowu będzie gdzieś na trasie. Znając Wojtka, wiemy, że to tylko kwestia czasu, jak znowu powróci do grona kierowców jako zasilający i choć przez te 3-4 godziny znowu usiądzie za sterami swego busa i niczym kapitan na pokładzie statku, będzie wiózł swych pasażerów bezpiecznie do celu. Dziękujemy Wojtku za to, że byłeś z nami przez te wszystkie lata. Liczymy, że niebawem znów będziesz jednym z naszej busiarskiej rodziny. Zarząd Oddziałowy ZZPKM Kazimierz Alberski Przew., Robert Jagiełło Z-ca Przew., Jerzy Fabijański Z-ca Przew. i Marek Wójcik Z-ca Przew. Warszawa 30 października 2012

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017r w zakresie zatrudnienia

Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017r w zakresie zatrudnienia Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017r w zakresie zatrudnienia Mariusz Nyk mnyk@interia.pl Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki Edukacja zawodowa - profesjonaliści

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zmiany przy zgłaszaniu się do lekarza Nie wolno dyskryminować

Zmiany przy zgłaszaniu się do lekarza Nie wolno dyskryminować W pracy podlegamy wielu przepisom regulującym nasz status jako pracownika, nasze życie rodzinne, wynagrodzenia, uprawnienia w służbie zdrowia. Przepisy te ulegają stałym zmianom. Nie inaczej będzie i w

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl Miło nam oddać do Państwa rąk wyniki piątego (jubileuszowego) Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY obowiązującego od dnia 01.01.2004 r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników Wynagrodzenia w Spółce składaj ą si ę z : 1. składnika stałego 2. premii 3. dodatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe oferowane przez Clockwork to więcej niż tylko stawka

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/P/14 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/0B/2009 Dyrektora ZPO w Górach z dn.01.10.2009 r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Twojego okresu rozliczeniowego, a otrzymasz wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Rozliczanie zasiłków chorobowych ZA TYDZIEŃ: Komu przysługuje urlop rodzicielski UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 marca 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 10 (954) Praca zbiorowa Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze problemy z praktyki ISSN 1234-8325 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Aktualności Prawo pracy 2012 grudzień 2012

Aktualności Prawo pracy 2012 grudzień 2012 meritum Aktualności Prawo pracy 2012 grudzień 2012 Spis treści Strona Numer 2 Ostateczna korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych... 271 3 Dodatek za pracę w nocy w 2013 r.... 432 3 Szerszy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

pracy Kodeks e-poradnik po zmianach

pracy Kodeks e-poradnik po zmianach e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Kodeks pracy po zmianach Ustawa z oznaczonymi najnowszymi zmianami Kompendium prawa pracy na 2013 rok Tabele wynagrodzeń z wyliczeniem składek i podatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Wzrost płacy minimalnej W 2013 roku płaca minimalna wynosi 1600 zł brutto (1181.36 zł netto). Nowa wysokość najniższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Związku Gmin Dolnej Odry PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Związku Gmin Dolnej Odry PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Związku Gmin Dolnej Odry Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o: 1. ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U z 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa Minimalna stawka godzinowa Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia będzie wynosiła ponad 12 zł. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

D o r o t a Tw a r d o. R o z l i c z a n i e w y n a g r o d z e ń

D o r o t a Tw a r d o. R o z l i c z a n i e w y n a g r o d z e ń D o r o t a Tw a r d o R o z l i c z a n i e w y n a g r o d z e ń Rozliczanie wynagrodzeń wydanie 1. ISBN 978-83-255-0144-0 Autor: Dorota Twardo Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008

Bardziej szczegółowo