REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY"

Transkrypt

1 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/

2 Spis treści 1. WSTĘP 2. ORGANIZACJA I OPIS 3. PROGRAM RAJDU 4. ZGŁOSZENIA 5. UBEZPIECZENIE 6. REKLAMA i ZNAKOWANIE 7. OPONY 8. PALIWO 9. ZAPOZNANIE Z TRASĄ RAJDU 10. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 11. BADANIA KONTROLNE BK-1, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE 12. INNE PROCEDURY 13. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH 14. NAGRODY 15. KOŃCOWE BADANIA KONTROLNE, PROTESTY ZAŁĄCZNIK 1 Harmonogram czasowy Rajdu ZAŁĄCZNIK 2 Harmonogram zapoznania z trasą rajdu ZAŁĄCZNIK 3 Plan Pracy Odpowiedzialnych za kontakty z zawodnikami ZAŁĄCZNIK 4 Rozmieszczenie reklamy organizatora ZAŁĄCZNIK 5 Instalacja i obsługa urządzenia ASTO 2

3 1. Wstęp Rajd Cieszyńska Barbórka, 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2014 (wraz z załącznikami), - Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA na rok 2014 (wraz z załącznikami), - Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2014 ( wraz z załącznikami), - Regulaminu Rajdowego Pucharu Polski 2014 ( wraz z załącznikami ), - Regulamin Ochrony Środowiska PZM, - Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP, z wyłączeniem odcinków specjalnych - Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienie niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą wprowadzane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS. 1.2 Nawierzchnia Asfalt 1.3 Całkowita długość OS i trasy Całkowita długość OS km Całkowita długość trasy rajdu km 2. Organizacja i opis 2.1 Nazwa zawodów PZM, do których zalicza się Rajd 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski Numer wizy: RPP/9/BSPPZM/ Nazwa organizatora, adres i dane Automobilklub Cieszyński Cieszyn, Plac Wolności 3 tel Komitet Organizacyjny Janusz Folga Andrzej Ciosk Andrzej Szkuta Grzegorz Szewczyk Andrzej Stebel 2.5 Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Członek Członek Sekretarz Prezes Automobilklubu Cieszyńskiego Wiceprezes Automobilklubu Cieszyńskiego Dyrektor Rajdu Wicedyrektor ds. Sportowych Wicedyrektor ds. Zabezpieczenia Łukasz Biegus Krzysztof Maciejewski Grzegorz Lewandowski Patrycja Bednarek 3

4 2.6 Obserwatorzy i Delegaci Obserwator PZM Delegat Techniczny PZM Delegat PZM ds. bezpieczeństwa 2.7 Główne osoby oficjalne Dyrektor Rajdu Asystent Dyrektora Asystent ds. Sportowych Asystent ds. Zabezpieczenia Asystent ds. Sędziów Asystent ds. Organizacyjnych Asystent ds. Trasy Komisarz ds. Ochrony Środowiska Lekarz Zawodów Odpowiedzialny za kontakty z zawod Kierownicy służb Kierownik Badania Kontrolnego Kontroler Techniczny PZM Centrum Kierowania Rajdem Kierownik Biura Rajdu Kierownik ds. Finansowych Kierownik Biura Prasowego Pomiar Czasu Kierownik Łączności Internet Komisja Obliczeń Obliczenia Komputerowe PZM Kierownik Start-Meta Rajdu Kierownik Parku Serwisowego Kierownik Parku Zamkniętego Kierownik Komasacji/Przegrupowania Arkadiusz Sąsara Wojciech Nowak Piotr Burdalski Andrzej Szkuta Bogdan Szkuta Grzegorz Szewczyk Andrzej Stebel Bożena Cholewa Andrzej Ciosk Marek Głowania Wojciech Brachaczek Robert Szkuta Piotr Gwóźdź Dariusz Marciniak Paweł Owczyński Krystyna Bywalec Genowefa Lipowczan Gabriel Borowy Ireneusz Miklaszewski Radomir Motyl Michał Szkuta Kornelia Szkuta Jerzy Głuśniewski Czesław Wajner Piotr Włosiński Paweł Kowalik Andrzej Tomanek 2.8 Lokalizacja Biura Rajdu i dane Do dnia r. w siedzibie Automobilklubu Cieszyńskiego, Plac Wolności 3, Cieszyn w dniach: poniedziałki w godzinach 10:00 13:00, czwartki w godzinach 15:00-17:00 Od dnia r. Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn internet: tel Lokalizacja Centrum Kierowania Rajdem r., piątek sobota Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn 2.10 Lokalizacja Parku Zamkniętego Park Zamknięty, po Mecie Rajdu: Cieszyn, Rynek 4

5 3. Program Rajdu OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO r. wtorek OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ r. wtorek ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ r. piątek, godz.24:00 (termin 1 ) r. poniedziałek, godz. 24:00 ( termin 2 ) TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM r. poniedziałek OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ r. poniedziałek OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU r. - poniedziałek OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ r. - wtorek OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO, BK 1 I WJAZDU DO PARKU PRZEDSTARTOWEGO r. piątek, godz. 12: r. czwartek, godz. 18:00 Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro Rajdu Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn GODZINY PRACY BIURA RAJDU w dniu r. czwartek w godzinach od 18:00 do 22:00 w dniu r. piątek w godzinach od 07:00 do 21:00 w dniu r. sobota w godzinach od 07:00 do 19:00 TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA r. czwartek do czasu odbioru administracyjnego ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ r. czwartek od godz. 18:00 22: r. piątek od godz. 7:00 9:00 (alternatywnie) Biuro Rajdu Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn 5

6 PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ r. piątek w godz. 07:00 14:00 BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS r. piątek od godz. 15:00 19:00 Car Speed Service, Cieszyn, ul. Stawowa 16 OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO r., piątek wjazd od godz. 15:00 OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE r. piątek, godz. 13:00 Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn Godziny pracy: r. piątek od godz. 13:00 20: r. sobota od godz. 7:00 21:00 PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS r. piątek godz. 19:00 Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ r. piątek, godz. 20:00 Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu: Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn PARK PRZEDSTARTOWY r. piątek, 20:00 20:30 Cieszyn, Rynek START RAJDU r. piątek, godz. 20:30 Cieszyn, Rynek CEREMONIA METY RAJDU r. sobota, godz. 15:00 Cieszyn, Rynek ROZDANIE NAGRÓD r. sobota, godz. 15:00 Cieszyn, Rynek BADANIE KONTROLNE (SZCZEGÓŁOWE) KOŃCOWE r. sobota, godz. 15:30 P.P.U.H CAR KRIS S.C. Laryssa Najda Węglarz, Jaromir Najda Cieszyn, ul. Korfantego 41 PROWIZORYCZNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w Biurze Rajdu Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn r. sobota, godz. 17:30 6

7 OFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w Biurze Rajdu Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn r. sobota, godz. 18:00 4. Zgłoszenia 4.1 Data zamknięcia zgłoszeń ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ r. poniedziałek, godz. 24: Terminy zgłoszeń (wpisowego): - termin 1 od dnia r. do r. (piątek), godz. 24:00, - termin 2 od dnia r. do r. (poniedziałek), godz. 24: Procedura zgłoszeń Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Cieszyńskiej Barbórki ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia na serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację klubową. Wypełniając zgłoszenie należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą przekazuje się na BK Zawodnik zobowiązany jest umieścić w serwisie Inside PZM następujące, zeskanowane obustronnie w kolorze, aktualne dokumenty: * licencję zawodnika i licencje kierowców, * prawa jazdy kierowców, * międzynarodową kartę zdrowia (MKZ), * pisemną (stałą na cały sezon) zgodę macierzystego klubu na starty w zawodach (dopuszcza się wysłanie skanu jednorazowej zgody bezpośrednio do organizatora, podczas wypełniania zgłoszenia na adres: * dowód rejestracyjny pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do organizatora na adres: * polisę ubezpieczeniową pojazdu ( dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do organizatora na adres: Po zalogowaniu się serwisie na Inside PZM i potwierdzeniu wzięcia udziału w Rajdzie Cieszyńskiej Barbórki, należy prawidłowo wypełnić zgłoszenie, do którego należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego, a po zatwierdzeniu zostanie ono automatycznie wysłane poczta elektroniczną do organizatora i do zawodnika na wskazany przez niego w formularzu adres Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego Na stronie Inside PZM w profilu organizator dostępne są również: - druk zamówienia dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym (opcjonalnie), - wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w Parku Serwisowym (opcjonalnie). 7

8 4.2.5 Podczas Odbioru Administracyjnego zawodnik ma obowiązek dostarczyć oryginał zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców oraz zgodę klubu na start w zawodach. Dodatkowo podczas OA zawodnik musi być przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów Każdy zawodnik, który chce otrzymać fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego oraz opłaty za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym musi poprzez stronę internetową zgłoszenia.pzm.pl podać dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku zawodnik otrzyma FV podczas Odbioru Administracyjnego Po upływie drugiego terminu zgłoszeń korzystanie ze strony internetowej zgłoszenia.pzm.pl będzie możliwe jedynie w zakresie zmian dotyczących członków załogi i samochodu zgodnie z pkt.21.3 oraz pkt.21.5 Regulaminu Sportowego FIA, możliwe jest to poprzez formularz aktualizacji zgłoszenia otrzymany na wskazany przez zawodnika adres e- mail. 4.3 Liczba przyjętych zgłoszeń i podział na klasy Maksymalna liczba załóg mogących startować w rajdzie Podział na klasy: Klasy FIA: Klasa 5 samochody Grupy A powyżej 1600 cm 3 i do 2000 cm 3 samochody R2C powyżej 1600 cm 3 i do 2000 cm 3 samochody R3C powyżej 1600 cm 3 i do 2000 cm 3 samochody R3T do 1620 cm 3 / nominalna samochody R3D do 2000 cm 3 / nominalna Klasa 6 samochody Grupy A powyżej 1400 cm 3 i do 1600 cm 3 samochody R2B powyżej 1390 cm 3 i do 1600 cm 3 samochody Kit-car powyżej 1400 cm 3 i do 1600 cm 3 Klasa 7 samochody Grupy A do 1400 cm 3 samochody Kit-car do 1400 cm 3 Klasa 8 samochody Grupy N powyżej 1600 cm 3 i do 2000 cm 3 Klasa 9 samochody Grupy N powyżej 1400 cm 3 i do 1600 cm 3 samochody R1B powyżej 1390 cm 3 i do 1600 cm 3 Klasa 10 samochody Grupy N do 1400 cm 3 samochody R1A do 1390 cm 3 Klasa Astra Opel Astra GSI/GTE 16V (hom. FIA A/N 5452) Klasa HRPP+20 samochody, które uzyskały homologację FIA przed 1994r. zał. Nr 2 Regulaminu Ramowego Klasa E 30 BMW E 30 (hom. FIA A/N 5401 i 5137) patrz zał. Nr 1 Regulaminu Ramowego Klasa N4/R4 31 powyżej 2000 ccm (max. Średnica wewnątrz wlotu powietrza do sprężarki wynosi 31 mm) patrz zał. Nr 3 Regulaminu Ramowego Samochody homologowane jako Kit Car o pojemności silnika pomiędzy 1400 cm 3 i do 1600 cm 3 są dopuszczone (Klasa 6), jeżeli są zgodne także z art Masa Zał. J. Samochody z napędem na jedną oś, wyposażone w turbodoładowany silnik Diesla o pojemności nominalnej do 2000 cm 3 (grupa A i/lub N), będą przydzielone do klasy 5. 8

9 Samochody homologowane, jako N4, R5, RGT, Super 2000 (w tym 1.6 i 2.0 Atmospheric), Super 1600 i Kit Car o pojemności silnika powyżej 1600 ccm nie są dopuszczone Samochody z utraconą homologacją mogą być zgłoszone do zawodów według poniższego schematu: Utracona homologacja FIA Grupa N w Grupie N lub A, Utracona homologacja FIA Grupa A lub B wyłącznie w Grupie A, Utracona homologacja PZM wyłącznie w Grupie A, Utracona homologacja FIA z okresu , wyłącznie w Grupie A, w klasie HRPP Wpisowe W rajdzie obowiązują dwa terminy opłaty wpisowego : - Termin 1 obowiązuje od dnia rozpoczęcia terminu zgłoszeń, tj. od r. do r., - Termin 2 obowiązuje przez ostatnie trzy dni terminu zgłoszeń, tj. 8,9 i r. Data realizacji płatności (nie złożenia) na dowodzie wpłaty (potwierdzeniu przelewu) decyduje o dniu jej wykonania. Wysokość wpisowego na rajd RPP w terminie 1 z reklamą organizatora wynosi: - dla zawodników klasy N4/R PLN, - dla pozostałych zawodników 1300 PLN. Dla zawodników/osób prawnych powyższe kwoty są powiększone o 500 PLN. Wpisowe bez reklamy dodatkowej organizatora jest wyższe o 100% od kwoty wpisowego w terminie 1. Wpisowe w terminie 2 jest wyższe o 300 PLN od wpisowego w 1 terminie. Data realizacji płatności (nie złożenia) na dowodzie wpłaty (potwierdzeniu przelewu) decyduje o dniu jej wykonania W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w parku serwisowym wynosząca: 50m 2. Na pisemny wniosek zawodnika, w miarę dostępności miejsca, organizator będzie mógł przyznać dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty: - 20 PLN/m 2 dla zawodników prywatnych, - 30 PLN/m 2 dla zawodników osób prawnych Na wniosek zawodnika, zaznaczony w zgłoszeniu, w miarę możliwości, organizator może dokonać sprzedaży pakietu dodatkowego dokumentów rajdowych zgodnie z tabelą zamieszczoną a art Regulaminu RSMP Cena pakietu dodatkowego wynosi 200PLN Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC zawodnika wobec osób trzecich. 4.5 Szczegółowe informacje na temat opłat. Wpłaty wpisowego powinny być dokonywane na rachunek: ING Bank Śląski o/cieszyn nr

10 4.6 Zwroty Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku nie przyjęcia z głoszenia przez Organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie potwierdzone przez władze macierzystego klubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą mogli wystartować w Rajdzie. 5. Ubezpieczenie 5.1 Każdy zawodnik i/lub kierowca bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierowca musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela pojazdu,zawartej i ważnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty zawodników powstałe podczas rajdu. 5.2 Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik i / lub kierowca zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników i/lub kierowców biorących udział w rajdzie. 6. Reklama i znakowanie 6.1 Reklama musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w RP 6.2 Reklama obowiązkowa organizatora znajdować się będzie na numerach startowych oraz na tablicach rajdowych i musi być umocowana w czasie trwania rajdu w miejscu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 6.3 Reklama dodatkowa Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej rajdu zostanie opublikowana w dniu r. Plakiety reklamowe dostarczone zawodnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu, z zachowaniem wymogów 8.3, 8.3.1, Regulaminu RSMP Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie w punkcie kontroli wjazdu na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem nr 4 traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt regulaminu uzupełniającego odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego. 6.4 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Rajdu, na Starcie i Mecie Rajdu, na terenie hali lodowiska podczas BK 1, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem. 6.5 Start-Meta Podczas ceremonii startu i mety Rajdu załogom nie mogą towarzyszyć na podium członkowie zespołów, ani żadne inne osoby. Używanie materiałów reklamowych, takich jak flagi, banery, parasolki oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest niedozwolone. 10

11 6.6 Park Serwisowy W Parku Serwisowym umieszczanie reklam, z uwzględnieniem warunków podanych w pkt Regulaminu RSMP 2014, przez zawodnika poza granicami przyznanej powierzchni serwisowej zgodnie z pkt niniejszego regulaminu, może nastąpić tylko po uzgodnieniu z organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości do 500% wpłaconego wpisowego dla zgłoszonej załogi. 6.7 Numery startowe dostarczone przez Organizatora muszą znajdować się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach oraz na szybie tylnej i dwóch tylnych bocznych szybach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu, przez cały czas trwania Rajdu. Jeżeli w dowolnym momencie Rajdu zostanie stwierdzony brak numeru startowego lub tablicy rajdowej pociągnie to za sobą karę pieniężną do uznania przez ZSS. Brak dwóch numerów startowych lub tablicy rajdowej może spowodować wykluczenie samochodu z Rajdu przez ZSS. 7. Opony 7.1 Wszystkie opony używane przez załogę w trakcie trwania Rajdu muszą być zgodne z erratą nr 2/2014 wydaną komunikatem przez GKSS w dniu r. Podczas Rajdu wszystkie używane opony będą sprawdzane i znakowane zgodnie z w/w regulaminem. Opony, które nie posiadają znaku homologacji E muszą być zgodne z w/w regulaminem. 7.2 Opony używane podczas zapoznania z trasą muszą posiadać znak homologacji E. 8. Paliwo 8.1 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są używać wyłącznie paliwa odpowiadającego wymogom załącznika J (art ). 8.2 Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w Książce Drogowej. Podczas tankowania dopuszcza się obecność w strefie tankowania maksymalnie 2 osób na każdą załogę. Odpowiedzialność wynikająca z czynności tankowania ciąży wyłącznie na zawodniku. 9. Zapoznanie z trasą 9.1 W dniu r. czwartek od godz. 18:00 do 22:00 oraz alternatywnie w dniu r. piątek od godz.07:00 do godz. 09:00 w Biurze Rajdu Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn dla zawodników zgłoszonych w Rajdzie - wydawane będą dokumenty do zapoznania z trasą Rajdu. 9.2 Zapoznanie z trasą Rajdu odbywać się będzie w dniu r, zgodnie z harmonogramem (patrz załącznik nr 2). 11

12 9.3 Szczególne ograniczenia Załogi zgłoszone do rajdu mają prawo do 3 przejazdów każdej trasy odcinka specjalnego. Podczas każdego przejazdu odcinkiem specjalnym, tylko załoga może przebywać w samochodzie. Załogi nie mogą poruszać się na odcinkach w kierunku przeciwnym do wyznaczonego Harmonogramem pod prąd z uwzględnieniem warunków zawartych w pkt Regulaminu Ramowego 2014, poza przypadkami określonymi w Książce Drogowej (lub w Książce do Zapoznania z Trasą jeśli taki dokument zostanie wydany). Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznawania z trasą. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli Organizatora i Policji zawodnicy muszą okazywać odpowiednie dokumenty i stosować się do poleceń i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole będą prowadzone również przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą. Każdy członek załogi biorący udział lub zamierzający wziąć udział w Rajdzie, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie OS poza terminem wyznaczonym do zapoznania z trasa rajdu, będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie się z trasą Podczas zapoznania z trasą, załogi muszą zatrzymać się na starcie i mecie każdego odcinka specjalnego w celu uzyskania wpisu w karcie zapoznania z trasą Zwrot karty zapoznania z trasą wraz z kartą wykroczeń musi być dokonany zgodnie z pkt Regulaminu Ramowego RPP Samochody zapoznawcze zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym RP, jako uczestniczące w normalnym ruchu drogowym, muszą być ubezpieczone zgodnie z prawem i żadna odpowiedzialność nie może być przeniesiona na Organizatora Czynności związane z zapoznawaniem się z trasą Rajdu, wszystkie załogi muszą wykonywać samochodami seryjnymi odpowiadającymi Regulaminowi Sportowemu Rajdów Regionalnych FIA Każda załoga, która wykonuje zapoznanie z trasą odcinka specjalnego z naruszeniem ustaleń zawartych w pkt. 9.3 niniejszego regulaminu uzupełniającego zostanie ukarana karą wg. pkt Regulaminu RPP 2014 niezależnie od kar administracyjnych W czasie zapoznawania się z trasą załogi muszą ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce, w tym m.in. używać pasów bezpieczeństwa, przestrzegać dozwolonych prędkości: - 50km/h w terenie zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej, - 90km/h poza terenem zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej. Zakazane są urządzenia wykrywające radar. 9.4 Rozmieszczenie systemów kontroli prędkości. Podczas zapoznania z trasą na poszczególnych odcinkach specjalnych i trasie dojazdowej rozlokowane będą patrole Policji z urządzeniami do pomiaru prędkości, współpracujące z Kierownikami OS nadzorującymi ilość przejazdów i prawidłowość zapoznania z trasą Rajdu. 10. Odbiór administracyjny Lokalizacja Biuro Rajdu Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn, 12

13 10.2 Harmonogram czasowy r. czwartek od godz. 18:00 22:00 - wg harmonogramu, r. piątek od godz. 7:00 9;00 (alternatywnie), 10.3 Dokumenty do okazania w Biurze Rajdu: - oryginał formularza zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców oraz potwierdzenie macierzystego klubu, - licencje zawodnika oraz licencje kierowcy i pilota, - prawa jazdy kierowcy i pilota, - międzynarodowe karty zdrowia kierowcy i pilota z aktualnym badaniem 10.4 Dokumenty organizatora: Zawodnik po Odbiorze Administracyjnym otrzyma wypełnione karty OA i BK-1 do okazania na Badaniu Kontrolnym 11. Badanie Kontrolne BK 1, Plombowanie i Znakowanie 11.1 Lokalizacja Cieszyn, ul. Stawowa 16 Car Speed Service 11.2 Harmonogram czasowy r. /piątek/ w godzinach 15:00-19:00 wg harmonogramu Każdy samochód (w obecności zawodnika lub wymienionego w zgłoszeniu przedstawiciela) powinien zostać przedstawiony na Badanie Kontrolne BK 1 w wyznaczonym dla niego czasie, który będzie opublikowany na oficjalnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej rajdu w dniu r piątek, godz. 12: Dokumenty do okazania na BK 1: - karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego, - ważny dowód rejestracyjny samochodu, - ważny dowód ubezpieczenia samochodu, - książka sportowa samochodu, - homologacja samochodu na drukach FIA /oryginał/, - karta BK 1, Podczas BK 1 należy przedstawić do kontroli kaski i kołnierze HANS załogi Inne wymagania Za stwierdzone spóźnienie w punkcie kontroli wjazdu na Badanie Kontrolne BK 1 w stosunku do harmonogramu czasowego, na zawodnika nałożona będzie kara pieniężna w wysokości 300zł. dla zgłoszonej załogi W przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek zawodnika, Organizator może wyznaczyć nowy czas badania kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasowym Każda załoga musi przedstawić podczas BK 1, zamontowane w samochodzie rajdowym, kamery/obiektywy (lub wskazać miejsce ich zamontowanie), które będą używane podczas zawodów. Komisja techniczna określi poprawność (miejsce) zamontowania w/w kamer/obiektywów. 13

14 W trakcie BK 1 Organizator zainstaluje w samochodach urządzenia GPS systemu ASTO. Samochody powinny zostać podstawione do BK z anteną i konsolą GPS zamontowaną zgodnie z instrukcją montażu dołączona do każdego zestawu. Demontaż systemu GPS odbędzie się przed PKC 6B. W przypadku nie ukończenia rajdu załoga zobowiązana jest dostarczyć elementy systemu do biura Rajdu Każdy zawodnik jest materialnie odpowiedzialny za zamontowane w jego samochodzie podczas rajdu urządzenie GPS. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy zawodnika jest on zobowiązany do wyrównania szkody przed rozpoczęciem ostatniego posiedzenia ZSS. Niedopełnienie powyższego będzie skutkowało karą nałożoną przez GKSS Dopuszcza się stosowanie folii przyciemniającej na szybie tylnej oraz na szybach bocznych samochodu, zgodnie z art Załącznika J. Folie posrebrzane są zabronione. Folia przyciemniana, na szybach przednich drzwi musi być dopuszczona do ruchu drogowego /przepuszczalność światła co najmniej 70%. 12. Inne procedury Procedura startu. Start Rajdu r. piątek, godz. 20:30 Cieszyn, Rynek 12.2 Wymiana kart drogowych w czasie Rajdu Wręczenie kart drogowych podczas Rajdu będzie odbywać się: - sekcja I r. PKC 0 Zwrot kart po sekcji I PKC 2B komasacja - wyjazd - sekcja II r. PKC 2B komasacja - wyjazd Zwrot kart po sekcji II PKC 4B komasacja wyjazd - sekcja III r. PKC 4B komasacja wyjazd Zwrot karty po sekcji III PKC 6B przegrupowanie - wyjazd 12.3 System startu do odcinka specjalnego będzie następujący: Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2 - cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 10cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować (zgodnie z art Regulaminu Sportowego). Pomiar czasu na odcinkach specjalnych będzie prowadzony z dokładnością do 1/10 sekundy. 14

15 12.5 Parki Serwisowe W czasie trwania Rajdu obowiązywać będzie jeden Park Serwisowy w Cieszynie, ul. Bolko Kantora 10 (wjazd od Al. J.Łyska) parkingi Kompleksu boisk Pod Wałką Sport Park Dozwolony jest wjazd do Parku Serwisowego tylko pojazdów uprawnionych, oznaczonych tablicą serwisową z numerem startowym załogi, którą serwisują, nie wcześniej niż w czasie określonym przez Organizatora r. piątek, od godz. 15: W Parku Serwisowym może znajdować się tylko 1 samochód z tablicą serwis, tablicą pojazd towarzyszący i tablicą zaplecze dla jednej załogi, z uwzględnieniem zaleceń Regulaminu RSMP 2014 (pkt.13.2, 8.3.3) W Parku Serwisowym zawodnik zobowiązany jest do serwisowania w granicach wyznaczonej powierzchni serwisowej. Kontrola zajmowanej powierzchni przez zawodnika przeprowadzona będzie przez Kierownika Parku Serwisowego. Stwierdzone przypadki zajęcia większej powierzchni serwisowej skutkować będą naliczeniem podwójnej opłaty za dodatkowa powierzchnię w parku Serwisowym, tj. 40zł/m 2 dla zawodników prywatnych i 60zł/m 2 dla zawodników prawnych Stanowisko serwisowe musi być wyposażone w matę środowiskową lub płachtę z materiału płynoszczelnego (folia o grubości min. 0.5 mm) o wymiarach większych od obrysu samochodu Odcinek testowy Nie dotyczy. 13. Identyfikacja osób oficjalnych: Kierownicy OS Kierownicy PKC Kierownicy zabezpieczenia OS Sędziowie punktów SOS Sędziowie zabezpieczenia trasy Odpow. za kontakty z zawod. Kontrolerzy techniczni Media kamizelka czerwona kamizelka niebieska kamizelka pomarańczowa kamizelka żółta kamizelka pomarańczowa kamizelka biała kamizelka granatowo-czerwona kamizelka zielona MEDIA 14. Nagrody 14.1 Ceremonia rozdania nagród odbędzie się w sobotę r. godz. 15:00 po przejechaniu mety Rajdu. Lokalizacja: Cieszyn, Rynek 14.2 Nagrody w Rajdzie - za 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji generalnej po 2 puchary; - za 1 miejsce w klasie liczącej 3-4 załogi 2 puchary; - za 1 i 2 miejsce w klasie liczącej 5 załóg po 2 puchary; - za 1, 2 i 3 miejsce w klasie liczącej 6 i więcej załóg po 2 puchary; - za 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji klubowej po 1 pucharze; 15

16 14.3 Lista pozostałych nagród o ile takie wystąpią zostanie podana do wiadomości na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w dniu r. o godz. 18:00 (czwartek). 15. Końcowe badania kontrolne, protesty 15.1 Badanie Końcowe: r. sobota, godz. 15:30 miejsce: P.P.U.H CAR KRIS S.C. Laryssa Najda-Węglarz, Jaromir Najda, Cieszyn, ul. Korfantego 41 Bezzwłocznie po zakończeniu Rajdu (PKC 6B) samochody wyznaczone przez ZSS będą zabrane na Badanie Kontrolne szczegółowe BK 2, które odbędzie się w/w miejscu. Załogi, które to dotyczy są zobowiązane stosować się do wskazówek Organizatora. Zawodnicy obowiązani są zapewnić podczas BK 2 co najmniej jednego przedstawiciela zgłaszającego oraz odpowiednią liczbę mechaników Kaucja przy proteście Kwota podstawowa kaucji za złożenie protestu jest to kwota 100% wpłaconego wpisowego. Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części lub zespołów samochodu, oraz rodzaju stosowanego paliwa składający protest musi wnieść depozyt, którego wysokość zostanie określona przez ZSS. Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty poniesione w związku z jego rozpatrzeniem przewyższą wartość wpłaconego depozytu, różnica zostanie dopłacona przez protestującego. Natomiast, gdy wartość wpłaconego depozytu przewyższy koszty związane z rozpatrzeniem protestu różnica zostanie zwrócona protestującemu. W przypadku uznania protestu wszystkie koszty z nim związane zostaną przeniesione na zawodnika, przeciwko któremu został on złożony Kaucja przy odwołaniu Kaucja przy zapowiedzi odwołaniu się od decyzji ZSS do GKSS wynosi 2000 PLN 15.4 Odbiór dokumentów po zakończeniu rajdu odbędzie się zgodnie z pkt Regulaminu RPP 2014, tj. w Punkcie Kontroli Czasu na wjeździe do Parku Zamkniętego. Załogi, które wycofały się z rajdu, po odbiór dokumentów muszą zgłosić się do biura rajdu. Zwrot dokumentów w innym terminie nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora, potwierdzonego na jego rzecz przelewu w wysokości 100PLN. Dyrektor Rajdu Andrzej Szkuta 16

17 Zał. nr 2 Harmonogram zapoznania z trasą rajdu. 21 listopada 2014r. piątek: w godz. 07:00 14:00 OS 1/3/5 BAŻANOWICE OS 2/4/6 OCHABY 17

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 REGULAMIN RAMOWY Patroni medialni WRSMP 2015: 1 Postanowienia ogólne: 1.1 Skrót WRSMP oznacza Wirtualne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, a zwycięzca

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo