REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY"

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Mikołów, Kwiecieo 2015r. ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlanych Tychy

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Organizacja Program Zgłoszenia Ubezpieczenie Reklama i znakowanie Opony Paliwo Zapoznanie z trasą Odbiór administracyjny Badanie kontrolne, plombowanie i znakowanie Inne procedury Identyfikacja osób oficjalnych Nagrody Badanie koocowe i protesty - 19 Załącznik nr 1 Harmonogram czasowy - 21 Załącznik nr 2 Harmonogram zapoznania z trasą - 22 Załącznik nr 3 Plan pracy odpowiedzialnego za kontakt z zawodnikami - 23 Załącznik nr 4 Rozmieszczenie reklamy dodatkowej - 24 Strona 2

3 1.WSTĘP 1.1 4Rajd Mikołowski - 1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 2015 (wraz z załącznikami), - Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA 2015 (wraz z załącznikami), - Regulaminu Ramowego Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015, - Regulaminu Ramowego Rajdów Okręgowych 2015, - Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015, - Regulaminu Ochrony Środowiska 2015, - Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP z wyłączeniem odcinków specjalnych, - Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłoszonych przez organizatora lub ZSS. 1.2 Nawierzchnia Asfalt 1.3 Całkowita długośd Rajdu i Odcinków Specjalnych Długośd trasy rajdu - 174,34 km Długośd odcinków specjalnych - 39,10 km 2. ORGANIZACJA 2.1 Nazwa zawodów PZM, do których zalicza się Rajd 1 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Numer Wizy 8 / RO / 2015 nadana przez OKSS Katowice w dniu r. 2.3 Nazwa organizatora, adres i dane Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlanych Tychy Tel , strona Rajdu : Strona 3

4 2.4 Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący - Jacek Spentany Członek - Andrzej Szkuta Członek - Maciej Stabrawa Sekretarz ZSS - Małgorzata Duda 2.5 Delegaci OKSS Delegat ds. bezpieczeostwa - Marcin Magiera Delegat ds. technicznych - Marek Dziuba 2.6 Główne osoby funkcyjne Dyrektor Rajdu - Jarosław Skwarek Asystent ds. sportowych - Bogdan Szkuta Asystent ds. zabezpieczenia - Andrzej Polaczy Asystent ds. sędziów - Joanna Skwarek Asystent ds. organizacyjnych - Grzegorz Wróbel Komisarz ds. ochrony środowiska - Marek Głowania Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami - Robert Szkuta Lekarz Zawodów - Andrzej Urbaniec Kierownik Biura Rajdu - Krystyna Bywalec Kierownik Badania Kontrolnego - Bogumił Hulist Kierownik CKR / Łącznośd - Radomir Motyl Pomiar Czasu - Ireneusz Miklaszewski Wyniki komputerowe / Komisja obliczeo - Witold Biłek Kierownik Parku Serwisowego - Piotr Włosioski Kierownik Komasacji - Wiesław Kubica Kierownik Parku Zamkniętego - Grzegorz Kurdyś Kierownik Start/ Meta - Waldemar Krześlak Kierownik OS Mikołów - Anna Sałacioska Kierownik Zabezpieczenia OS Mikołów - Bartek Pająk Kierownik OS Gostyo - Anna Sałacioska Kierownik zabezpieczenia OS Gostyo - Bartek Pająk Kierownik OS Żory - Tomasz Danielewicz Kierownik Zabezpieczenia OS Żory - Dariusz Bieokowski Kierownik OS Suszec - Marcin Kowalik Kierownik Zabezpieczenia OS Suszec - Grzegorz Szewczyk 2.7 Lokalizacja Biura Rajdu Do dnia (piątek) Biuro Rajdu mieści się w biurze sportu Automobilklubu Ziemi Tyskiej, ul. Budowlanych 43 Od (sobota) Biuro Rajdu Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 tel Strona 4

5 2.8 Lokalizacja Centrum Kierowania Rajdem Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski Lokalizacja Parku Serwisowego Parking AUCHAN, Mikołów, ul. Gliwicka Lokalizacja Parku Zamkniętego r. sobota, Parking AUCHAN, Mikołów, ul. Gliwicka r. niedziela, Mikołów Rynek 3. PROGRAM Publikacja Regulaminu Uzupełniającego 25marzec 2015r. - środa Otwarcie Listy Zgłoszeo 26marzec2015r. - czwartek Zamknięcie Listy Zgłoszeo 15 kwiecieo 2015r. - środa, godz. 24:00 Zamówienie Dodatkowej Powierzchni w Parku Serwisowym 16 kwiecieo 2015r. - czwartek, godz. 24:00 Opublikowanie Listy Zgłoszeo 17 kwiecieo 2015r. - piątek, godz. 14:00 na stronie Opublikowanie Harmonogramu Odbioru Administracyjnego, Badania Kontrolnego BK-1 oraz Parku Przedstartowego 17 kwiecieo 2015r. - piątek, godz. 14:00 na stronie Opublikowanie Książki Drogowej 17 kwiecieo 2015r. - piątek Godziny Pracy Biura Rajdu 18 kwiecieo 2015r. - sobota, od godz. 7:30 do 22:30 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, od godz. 8:00 do 21:00 Termin Podania Szczegółów Dotyczących Pilota 18 kwiecieo 2015r. - sobota, do czasu odbioru administracyjnego Strona 5

6 Odbiór Administracyjny i Wydawanie Dokumentów do Zapoznania z Trasą 18 kwiecieo 2015r. - sobota, od godz. 08:00 do godz. 10:30 wg. harmonogramu, Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 Program Zapoznania z Trasą Rozpoczęcie zapoznania: 18 kwiecieo 2015r. - sobota, godz. 08:30 Zakooczenie zapoznania: 18 kwiecieo 2015r. - sobota, godz. 16:30 Badanie Kontrolne BK-1 18 kwiecieo 2015r. - sobota, od godz. 11:00 do godz. 17:30 wg. harmonogramu Mikołów, ul. Pokoju 2, Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych Otwarcie Parku Serwisowego 18 kwiecieo 2015r. - sobota, godz. 10:30 (wjazd do godz. 22:30) 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, godz. 07:45 (wjazd do godz. 09:45) Pierwsze Posiedzenie ZSS 18 kwiecieo 2015r. - sobota, godz. 17:00 Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 Opublikowanie Listy Startowejrajdu oraz kolejności startu do OS Mikołów 18 kwiecieo 2015r. - sobota, godz. 18:15 Oficjalna Tablica Ogłoszeo - Biuro Rajdu oraz na stronie Start Rajdu 18 kwiecieo 2015r. - sobota, godz. 19:15 PKC-0 Mikołów, Rynek Meta Rajdu 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, godz. 16:42 PKC-7C Mikołów Rynek Badanie Kontrolne BK-2 (szczegółowe) 19 kwiecieo 2014r. - niedziela, godz. 17:15 Mikołów, ul. Wspólna 40, PZ Service Opublikowanie Koocowej Prowizorycznej Klasyfikacji 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, godz. 19:15 Oficjalna Tablica Ogłoszeo - Biuro Rajdu, Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 oraz Mikołów Rynek Strona 6

7 Opublikowanie Koocowej Oficjalnej Klasyfikacji 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, godz. 19:45 Oficjalna Tablica Ogłoszeo - Biuro Rajdu, Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 oraz Mikołów Rynek Ceremonia Rozdania Nagród 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, godz. 20:00 Mikołów, Rynek 4. ZGŁOSZENIA 4.1 Zamknięcie listy zgłoszeo 15 kwiecieo 2015r. - środa, godz. 24: Procedura zgłoszeo Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąd udział w 4 Rajdzie Mikołowskim do dnia 15 kwietnia 2015r. (środa), do godz. 24:00 - ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia pobranego ze strony rajdu przesłania go wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: Wraz z formularzem zgłoszenia konieczne jest przesłanie: - potwierdzenia przynależności klubowej (pieczątka na formularzu zgłoszeo lub jednorazowa lub stała na cały sezon zgoda macierzystego klubu), - potwierdzenie wpłaty wpisowego oraz zeskanowane w kolorze: - licencje zawodnika/kierowcy i pilota, - prawo jazdy obu członków załogi, - dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem technicznym, - ubezpieczenie pojazdu Opcjonalnie, w miarę potrzeb, również wyłącznie pocztą elektroniczną zawodnik w terminie zgłoszeo przesyła pobrane ze strony rajdu: - druk zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym, - wniosek o wspólne/sąsiednie stanowisko w parku serwisowym Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyd mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego. Strona 7

8 4.2.4 Podczas Odbioru Administracyjnego zawodnik ma obowiązek dostarczyd oryginał zgłoszenia z podpisami zawodnika i członków załogi, zgodę klubu na start w zawodach, pobraną ze strony internetowej rajdu, wypełnioną i wydrukowaną obustronnie kartę Odbioru Administracyjnego i BK-1 (karta OA i BK) oraz musi byd przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów. Wydrukowaną i wypełnioną, kartę wyposażenia bezpieczeostwa osobistego zawodnicy przedstawiają podczas BK Za niekompletne lub nieczytelne zgłoszenie zawodnik zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 50 złotych Każdy zawodnik, który chce otrzymad fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego oraz opłaty za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym musi dołączyd do przesłanego zgłoszenia dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma FV podczas Odbioru Administracyjnego Zgłoszenie do Klasyfikacji Klubowej - nie jest wymagane. Klasyfikacja ustalana jest zgodnie z pkt Regulaminu RO na rok Liczba przyjętych zgłoszeo i podział na klasy Maksymalna liczna załóg mogących startowad w rajdzie Podział na Klasy - klasa K-1 samochody do 1000cm 3 włącznie, - klasa K-2 samochody powyżej 1000cm 3 i do 1400 cm 3 włącznie, - klasa K-3 samochody powyżej 1400 cm 3 i do 1600 cm 3 włącznie, - klasa K-4 samochody powyżej 1600 cm 3 i do 2000 cm 3 włącznie, - klasa R samochody R1 i R2 do 1600 cm 3 - klasa RO4-31 powyżej 2000 cm 3 (max. średnica wew. wlotu powietrza do sprężarki = 31 mm) zgodnie z załącznikiem nr 1 RO Open RO samochody niehomologowane do 2000 cm 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 RO GOŚD kierowcy z licencją R, zgodnie z pkt.2.1 RO Puchar Legend - zgodnie z załącznikiem nr 1 RSMŚl Puchar CENTO RALLY (poza klasą K-2) PCR - zgodnie z załącznikiem nr 2 RSMŚl Puchar Peugeot/Citroen (poza klasą K-3) PPC - zgodnie z załącznikiem nr 3 RSMŚl 2015 Samochody homologowane, jako N4, R4, R5, RGT, Super 2000 (w tym 1.6 T i 2.0Atmospheric), Super 1600 i Kit Car o pojemności silnika powyżej 1600 cmoraz Strona 8

9 samochody R2C, R3C, R3T, R3D - nie są dopuszczone w RO dla kierowców posiadających licencję RN. Sklasyfikowanie samochodem klasy R, OPEN RO lubro4-31 upoważnia do ubiegania się o licencję R. W przypadku dużej liczby zgłoszonych do klasy GOŚD może zostad ona podzielona ze względu na grupę samochodów, czy pojemnośd skokową silnika Wszystkie samochody zgłoszone do 4 Rajdu Mikołowskiego muszą posiadad dopuszczenie do ruchu drogowego oraz spełniad wymagania Załącznika J (art. 253 w zakresie obowiązującego wyposażenia bezpieczeostwa) Do udziału w 4 Rajdzie Mikołowskim dopuszczone będą samochody z aktualną lub utraconą homologacją FIA lub PZM bez względu na rok jej wygaśnięcie oraz samochody nie posiadające homologacji FIA lub PZM (OPEN) Samochodami dopuszczonymi w grupach i klasach RSMPbędą mogli startowad wyłącznie kierowcy z licencją R w oparciu o regulaminy 2015 i będą klasyfikowani wyłącznie w klasie GOŚD. Powyższe nie dotyczy samochodów homologowanych w grupie N i A do 2000cm - zgodnie z Regulaminem Ramowym Rajdów Okręgowych Wpisowe Wysokośd wpisowego zgodnie z pkt. 4 Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 wynosi: 800 zł - z reklamą dodatkową organizatora 1200 zł- bez reklamy dodatkowej organizatora 600 zł - z reklamą dodatkową organizatora (Puchar Legend) 900 zł - bez reklamy dodatkowej organizator (Puchar Legend) W przypadku zgłoszenia do klasyfikacji zespołów sponsorskich obowiązuje dodatkowe wpisowe w wysokości 50,- PLN za jedną załogę. Pozostałe warunki uczestnictwa w klasyfikacji zespołów sponsorskich reguluje art Regulaminu RSMP W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w parku serwisowym wynosząca 50 m 2. Na wniosek zawodnika, w miarę dostępności miejsca, organizator będzie mógł przyznad dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Opłata za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym wynosi - 20,00 złotych/m 2 Również w ramach wpisowego każda załoga otrzyma pakiet zgodny z pkt Regulaminu RSMP 2015 Strona 9

10 Do kwoty wpisowego należy dodad obowiązkową kaucję zwrotną za czystośd i ład w strefie serwisowej w kwocie 50,00 zł, płatną w gotówce podczas odbioru administracyjnego Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC zawodnika wobec osób trzecich 4.5 Wpłaty Wpłaty wpisowego powinny byd dokonywane na rachunek: Bank PKO BP Numer konta: Tytuł przelewu: wpisowe 4 Rajd Mikołowski za: Imię i Nazwisko kierowcy 4.6 Zwroty 4.6.1Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu Organizator może zwrócid do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie potwierdzone przez władze macierzystego klubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą mogli wystartowad w Rajdzie. 5. UBEZPIECZENIE 5.1Każdy zawodnik i/lub kierowca bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialnośd.kierowca musi posiadad dokument stwierdzający zawarcie (posiadanie) umowy OC właściciela pojazdu zarejestrowanego w kraju lub zagranicą zawartej i ważnej zgodnie z obwiązującymiprzepisami prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty zawodników oraz osób trzecich powstałych z ich winny podczas rajdu. 5.2 Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik i/lub kierowca zrzeka się wszystkich praw do odszkodowao związanych z wypadkiem, które mogą się zdarzyd podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników i/lub kierowców biorących udział w rajdzie. 6. REKLAMA I ZNAKOWANIE 6.1 Reklama musi byd zgodna z przepisami obowiązującymi w RP. Strona 10

11 6.2 Reklama obowiązkowa organizatora znajdowad się będzie na numerach startowych oraz na tablicach rajdowych i musi byd umocowana w czasie trwania rajdu w miejscu zgodnym z załącznikiem nr 4do niniejszego regulaminu. 6.3Organizator przewiduję reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnymi z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu z zachowaniem wymogów pkt , Regulaminu RSMP 2015.Treśd reklamy dodatkowej Rajdu zostanie podana komunikatem na stronie internetowej Rajdu w dniu br zgodnie z art. 8.3 Regulaminu RSMP Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie w punkcie kontroli wjazdu na BK-1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem nr 4 traktowane będzie jak zgłoszenie się bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt regulaminu uzupełniającego rajdu odpowiada zwiększeniu wysokości wpisowego. 6.4 Numery startowe dostarczone przez Organizatora muszą znajdowad się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach oraz na szybie tylnej i dwóch tylnych bocznych szybach zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego Regulaminu, przez cały czas trwania Rajdu. Jeżeli w dowolnym momencie Rajdu zostanie stwierdzony brak numeru startowego lub tablicy rajdowej pociągnie to za sobą karę pieniężną do uznania przez ZSS. Brak dwóch numerów startowych lub tablicy rajdowej może spowodowad wykluczenie załogi z Rajdu przez ZSS. 6.5 W parku serwisowym umieszczanie reklam, z uwzględnieniem warunków podanych w pkt Regulaminu RSMP 2015, przez zawodnika poza granicami przyznanej powierzchni serwisowej zgodnie z pkt niniejszego regulaminu, może nastąpid tylko po uzgodnieniu z organizatorem i wyrażeniu zgody.w związku z podpisanymi przez organizatora umowami sponsorskimi w parku serwisowym obowiązuje całkowity zakaz handlu.naruszenie tego zakazu spowoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości 500 zł. 6.6 Podczas ceremonii startu i mety Rajdu, załogom nie mogą towarzyszyd na podium członkowie zespołów ani żadne inne osoby. Używanie materiałów reklamowych, takich jak flagi, banery, parasolki oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest niedozwolone. 7. OPONY 7.1Wszystkie opony używane przez załogę w trakcie trwania rajdu muszą byd oponami seryjnymi posiadającymi znak homologacyjny E zgodnie z regulaminami RO 2015 i RSMŚl Nie dopuszcza się stosowania opon zgodnych z zał. V do Regulaminu Sportowego Rajdów Strona 11

12 Regionalnych FIA, wymienionych w liście dopuszczonych opon asfaltowych do Rajdów FIA (nie dotyczy klas GOŚD, R oraz RO4-31 ). W klasach GOŚD, R i RO4-31 dopuszcza się stosowanie opon zgodnie z ustaleniami art regulaminu RSMP Zabronione jest stosowanie wszelkich urządzeo umożliwiających oponomzachowanie swoich właściwości. Umyślna zmiana wzoru rzeźby bieżnika,ręczne nacinanie lub modyfikacja opony jest zabroniona (nie dotyczy klasygośd, R i RO4-31). Kontrole sprawdzające zgodnośd ogumienia mogą byd przeprowadzane w każdej chwili podczas trwania zawodów. 7.3 Czynności związane z ręcznym nacinaniem opon dla klasy GOŚD, R i RO4-31mogą byd wykonane wyłącznie w parku serwisowym. 7.4 Jakakolwiek obróbka chemiczna i/lub mechaniczna opon jest zabroniona.jakiekolwiek urządzenie do grzania opon założone na oponę lub felgę jest zabronione. 7.5 Opony używane podczas zapoznania z trasą muszą posiadad znak homologacyjny E. 8. PALIWO 8.1 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są używad wyłącznie paliwa odpowiadającego wymogom załącznika J (art ) 8.2 Tankowanie może odbywad się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w książce drogowej. Podczas tankowania dopuszcza się obecnośd w strefie tankowania maksymalnie 2 osób na każdą załogę. Odpowiedzialnośd wynikająca z czynności tankowania ciąży wyłącznie na zawodniku. 9. ZAPOZNANIE Z TRASĄ 9.1 W dniu 18 kwiecieo sobota od godz. 08:00 do godz. 10:30 w Biurze Rajdu, Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 - dla zawodników zgłoszonych w Rajdzie - wydawane będą dokumenty do zapoznania z trasą Rajdu. Załogom wydane będą miedzy innymi dokumenty: - Regulamin Uzupełniający, Książka Drogowa, karta do zapoznania z trasą, karta wykroczeo, numery zapoznawcze, które należy nakleid w prawych górnych rogach na przedniej i tylnej szybie samochodu zapoznawczego, numery startowe i reklama dodatkowa organizatora. Kartę zapoznania z trasą i kartę wykroczeo zapoznania należy zwrócid na mecie ostatniego odcinka, z którym załoga się zapoznaje. Strona 12

13 9.2 Zapoznanie z trasą Rajdu odbywad się będzie w dniu 18 kwiecieo 2015r., zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 2). Zapoznanie z OS Mikołów tylko i wyłącznie pieszo. 9.3 Szczególne ograniczenia Załogi zgłoszone do rajdu mają prawo do 3 przejazdów trasy każdego odcinka specjalnego. W celu skrócenia czasu zapoznania z trasą rajdu, dopuszczalny jest przejazd w kierunku przeciwnym w stosunku do Książki Drogowej ale tylko i wyłącznie na odcinkach wyznaczonych przez organizatora, opisanych szczegółowo w Książce Drogowej. Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznania z trasą. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli Organizatora i Policji zawodnicy muszą okazywad odpowiednie dokumenty i stosowad się do poleceo i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole będą prowadzone również przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą. Każdy zawodnik, którego kierowca i/lub pilot, wykonujący zapoznanie z trasą OS (niezależnie od formy i sposobu tego zapoznania), poza czasem wyznaczonym przez organizatora i bez jego pisemnej zgody, na wniosek Dyrektora zawodów zostanie, po przeprowadzeniu dochodzenia, niedopuszczony do rajdu przez ZSS, a wpisowe nie zostanie zwrócone. Ponadto naruszenie tego przepisu spowoduje nałożenie przez GKSS na wniosek Dyrektora zawodów kary dodatkowej w postaci zawieszenia licencji od 1 roku wzwyż Wszystkie załogi otrzymają książkę drogową zawierającą szczegółowy opis trasy, która musi byd obowiązkowo przestrzegana. Jakiekolwiek celowe niszczenie pobocza drogi (poza krawędź jezdni), związane z przejeżdżaniem fragmentów drogi niezgodnie z informacjami dot. zakazu cięd określonymi w regulaminie uzupełniającym rajdu, w książce drogowej i/lub oznaczeniami umieszczonymi na jezdni jest niedozwolone. Każdazałoga, która mogła przestrzegad niniejszy przepis, ale go naruszyła będzie podlegała karze według uznania ZSS, z karą w postaci grzywny do 500,-PLN włącznie Podczas zapoznania z trasą załogi muszą zatrzymad się na starcie i mecie każdego odcinka specjalnego w celu uzyskania wpisu w karcie zapoznania z trasą Samochody zapoznawcze zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym RP, jako uczestniczące w normalnym ruchu drogowym, musza byd ubezpieczone zgodnie z prawe i żadna odpowiedzialnośd nie może byd przeniesiona na Organizatora Czynności związane z zapoznaniem się z trasa Rajdu, wszystkie załogi musza wykonywad samochodami seryjnymi odpowiadającymi Regulaminowi Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA 2015(art. 25) Strona 13

14 9.3.6 Każda załoga która wykonuje zapoznanie z trasą odcinków specjalnych z naruszeniem ustaleo zawartych w pkt 9.3 niniejszego regulaminu uzupełniającego zostanie ukarany karą wg. pkt Regulaminu RO 2015 niezależnie od kar administracyjnych W czasie zapoznawanie się z trasą załogi musza ściśle przestrzegad przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce, w tym m.in. używad pasów bezpieczeostwa, przestrzegad dozwolonych prędkości: - 50 km/h w terenie zabudowanym o ile znaki nie wykazują inaczej - 90 km/h poza terenem zabudowanym o ile znaki nie wykazują inaczej Zakazane są urządzenia wykrywające radar Każdy pierwszy przypadek złamania ustaleo dotyczących zapoznania z trasą zawartych w regulaminie uzupełniającym rajdu będzie karany kwotą do 1500 PLN. Drugie takie wykroczenie spowoduję niedopuszczenie do startu. 9.4 Rozmieszczenie systemów kontroli prędkości Podczas zapoznania z trasą na poszczególnych odcinkach specjalnych i trasie dojazdowej rozlokowane będą patrole Policji z urządzeniami do pomiaru prędkości, współpracujące z Kierownikami OS nadzorującymi ilośd przejazdów i prawidłowośd zapoznania z trasą Rajdu. 10. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 10.1 Lokalizacja Biuro Rajdu Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 Kontakt: 10.2 Harmonogram czasowy 18 kwiecieo 2015r. - sobota, od godz. 08:00 do 10: Dokumenty do okazania w Biurze Rajdu - Oryginał formularza zgłoszenia z podpisami załogi oraz potwierdzenie macierzystego klubu (pieczęd na zgłoszeniu lub zgoda na starty z klubu) - Licencje zawodnika oraz licencje kierowcy i pilota; - Prawo jazdy kierowcy i pilota; - Międzynarodowe karty zdrowia kierowcy i pilota z aktualnym badaniem; - Karta odbioru administracyjnego i BK 1, którą należy pobrad ze strony internetowej organizatora, (wydrukowana obustronnie) i wypełnid pierwszą stronę. Strona 14

15 11. BADANIE KONTROLNE BK-1, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE 11.1 Lokalizacja Badanie kontrolne BK-1, plombowanie i znakowanie odbędzie się w Warsztatach Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych, Mikołów ul. Pokoju Harmonogram czasowy 18 kwiecieo 2015 piątek, w godzinach 11:00 17:30, wg harmonogramu 11.3 Każda załoga musi przedstawid samochód do BK-1 w wyznaczonym dla niej czasie wg harmonogramu, który będzie ogłoszony komunikatem na oficjalnej tablicy ogłoszeo oraz na stronie internetowej Rajdu w dniu 17 kwietnia 2015 piątek o godz. 14:00. Obecnośd załóg w czasie BK1 nie jest obowiązkowa, niemniej, muszą one byd reprezentowane przez wskazanego w zgłoszeniu przedstawiciela. W czasie BK 1, wszystkie osoby znajdujące się w strefie badania muszą uwidocznid identyfikator rajdu upoważniający ich do przebywania w tym obszarze. 11.4W czasie BK1 zawodnik i/lub kierowca bądź wskazany w zgłoszeniu przedstawiciel załogi musi przedstawid kartę homologacyjną zgłoszonego samochodu homologowanego i/lub z utraconą homologacją na drukach FIA(PZM) pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.każdy samochód musi byd przygotowany wg posiadanej homologacjii regulaminu RSMŚl 2015 (nie dotyczy samochodów w klasie OPEN RO) Dokumenty do okazania na BK-1 - ważny dowód rejestracyjny samochodu - ważny dowód ubezpieczenia samochodu - książka sportowa samochodu - karta wyposażenia bezpieczeostwa osobistego - homologacja samochodu na drukach FIA - karta badania kontrolnego BK 1 wydrukowana obustronnie razem z kartą odbioru administracyjnego Inne wymagania Za stwierdzenie spóźnienia w punkcie kontroli wjazdu na Badanie Kontrolne BK-1 w stosunku do harmonogramu czasowego, na załogę nałożona będzie kara pieniężna w wysokości 100,00 złotych. Strona 15

16 Kontrola wyposażenia bezpieczeostwa osobistego załogi będzie odbywała się podczas BK-1 oraz w każdym momencie trwania zawodów. Brak kompletnego wyposażenia lub niezgodnośd z homologacją skutkuje nałożeniem kary przez ZSS W przypadku szczególnie uzasadnionych na wniosek zawodnika, Organizator może wyznaczyd nowy czas badania kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasowym Dopuszcza się stosowanie foli przyciemniającej na szybie tylnej oraz na szybach bocznych samochodu zgodnie z art załącznika J. Folia przyciemnianana szybach przednich drzwi musi byd dopuszczona do ruchu drogowego (przepuszczalnośd światła co najmniej 70%). Folie posrebrzanesą zabronione Limit głośności układu wydechowego wynosi 98 db w każdym momencie trwania zawodów. Pomiar głośności może byd dokonany podczas Badania Kontrolnego BK-1 oraz w każdym momencie trwania rajdu. 12. INNE PROCEDURY 12.1 Park przedstartowy 18kwiecieo 2015r sobota, godz. 18:45 20:00, Mikołów Rynek. W dniu startu zorganizowany zostanie park przedstartowy dla wszystkich załóg biorących udział w rajdzie. Samochody rajdowe muszą byd wstawione do parku przedstartowego tylko przez załogi. Harmonogram wjazdu do parku przedstartowego opublikowany będzie w dniu 17 kwiecieo 2015r. piątek, godz. 14:00 na stronie internetowej rajdu oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeo w Biurze Rajdu. Kara za inny niż wyznaczony czas wjazdu samochodu w punkcie kontrolnym do parku przedstartowego w stosunku do opublikowanego harmonogramu czasowego wynosid będzie 100 złotych Start Rajdu Start 4 Rajdu Mikołowskiego odbędzie się 18 kwietnia sobota o godz. 19:15 Mikołów Rynek 12.3 Wymiana kart drogowych w czasie Rajdu. Wręczenie kart drogowych podczas Rajdu będzie odbywad się: - sekcja I (cz.i) 18 kwiecieo 2015r. PKC sekcja I (cz.ii) 19 kwiecieo 2015r. PKC 1B - sekcja II 19 kwiecieo 2015r. PKC 4B - zwrot kart po sekcji II PKC 7C (Meta) Strona 16

17 12.4 System startu do odcinka specjalnego będzie następujący: Na starcie każdego odcinka specjalnego (nie dotyczy OS Mikołów)znajdowad się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w dwa cyfrowe wyświetlacze oraz dwa zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości 40cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światła. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartowad zgodnie z art Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA Pomiar czasu na odcinkach specjalnych będzie prowadzony z dokładnością do 1/10 sekundy Na starcie OS 1 Mikołów znajdowad się będzie sygnalizator wyposażony w 5 światełkoloru czerwonego, linię światła koloru zielonego oraz cyfrowe wyświetlacze. Sędzia Startu w chwili gdy uzna start załogi za bezpieczny włączy system i będzie to oznaczało odliczanie ostatnich 5 sekund do startu. Odliczaniu towarzyszy zapalanie się kolejnych czerwonych świateł oraz wyświetlanie kolejno cyfr:5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Moment zapalenia zielonego światła jest właściwym momentem startu załogi.fakt startu załogi w czasie świecenia czerwonych świateł zostanie odnotowany jako falstart. W tym celu w odległości 40cm za linią startu usytuowana będzie fotokomórka.samochód, który nie będzie mógł wystartowad w ciągu 20 sekund po podaniu sygnału startu będzie uznany jako wycofany i zostanie niezwłocznie usunięty w bezpieczne miejsce. Start do OS 1 Mikołów odbywał się będzie w kolejności odwrotnej do listy startowej Rajdu W trakcie przejazdu odcinka specjalnego załogi muszą mied włączone światła mijania i zamknięte wszystkie szyby Każdy samochód uczestniczący w 4 Rajdzie Mikołowskim musi byd wyposażony w czerwony trójkąt odblaskowy, który w przypadku zatrzymania samochodu na trasie odcinka specjalnego musi byd ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odległości co najmniej 50m z tyłu samochodu, w celu ostrzegania kolejnych kierowców. Trójkąt ostrzegawczy musi byd wystawiony nawet jeśli zatrzymany samochód znajduje się poza trasą. W każdym samochodzie musi znajdowad się również karta formatu A-3 ze znakami SOS/OK. Każda załoga która dopuści się naruszenia przepisu może byd ukarana na podstawie decyzji ZSS Jeżeli kierowca biorący udział w rajdzie uczestniczy w wypadku, w którym ktoś z publiczności odniesie obrażenia, kierowca ten obowiązany jest zawiadomid o tym najbliższy Strona 17

18 punkt łączności radiowej określony w Książce Drogowej i oznakowany na trasie. W przypadku niedopatrzenia tego obowiązku ZSS może nałożyd na załogę karę aż do wykluczenia włącznie W czasie trwania Rajdu obowiązywad będzie jeden Park Serwisowy Mikołów, parking Auchan,ul. Gliwicka 3 Dozwolony jest wjazd do parku serwisowego tylko pojazdów uprawnionych, oznaczonych tablicą serwisową z numerem startowym załogi, którą serwisują. Wjazd w dniu 18 kwiecieo 2015r. - sobota, godz. 10:30 (wjazd do godz. 22:30) 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, godz. 07:45 (wjazd do godz. 09:45) 12.9 W parku serwisowym zawodnik zobowiązany jest do serwisowania w granicach wyznaczonej powierzchni serwisowej. Kontrola zajmowanej powierzchni przez zawodnika przeprowadzona będzie przez Kierownika Parku Serwisowego. Stwierdzone przypadki zajęcia większej powierzchni serwisowej skutkowad będą rozliczeniem podwójnej opłaty za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym, tj. 40 zł/m W parku serwisowym obowiązuje całkowity zakaz używania własnych grillów węglowych, oraz otwartego ognia - prosimy o zachowanie czystości. Palenie papierosów tylko w wyznaczonych miejscach Park Zamknięty W czasie Rajdu obowiązywad będą 2 Parki Zamknięte: - po OS Mikołów 18 kwiecieo 2015r. parking CH Auchan, Mikołów, ul. Gliwicka 3 - po PKC7C (Meta Rajdu) 19 kwiecieo 2015r. Rynek, Mikołów 13. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH Kierownicy OS Kierownicy punktów Sędziowie Sportowi Kierownicy Zabezpieczenia OS Sędziowie punktu SOS Sędziowie zabezpieczenia trasy Odp. za kontakty z zawodnikami Sędziowie Techniczni Media kamizelka czerwona kamizelka pomaraoczowa/ Kierownik kamizelka pomaraoczowa kamizelka pomaraoczowa kamizelka żółta/ Łącznośd kamizelka żółta/ Zabezpieczenie kamizelka biała kamizelka niebieska kamizelka zielona/ Media Główne osoby oficjalne wyróżniad się będą odpowiednimi identyfikatorami imiennymi i poruszad się będą specjalnie oznakowanymi pojazdami. Strona 18

19 14. NAGRODY 14.1 Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 19 kwietnia 2015r., niedziela o godzinie 20:00, Mikołów Rynek 14.2 Nagrody w Rajdzie - za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej - po 2 puchary, - za 1 miejsce w klasie liczącej do 3-4 załóg - po 2 puchary, - za 1, 2 miejsce w klasie liczącej do 5 załóg - po 2 puchary, - za 1, 2, 3 miejsce w klasie do 6 i więcej załóg - po 2 puchary, - za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji klubowej - po 1 pucharze 14.3 Lista pozostałych nagród, o ile takie wystąpią zostanie podana do wiadomości na oficjalnej tablicy ogłoszeo w dniu 18 kwietnia 2015r. o godz. 14: BADANIE KOOCOWE I PROTESTY 15.1 Badanie Koocowe 19 kwiecieo 2015r. - niedziela, godz. 17:15 - Mikołów, ul. Wspólna 40, PZ Service Bezzwłocznie po zakooczeniu Rajdu (PKC 7C) samochody wyznaczone przez ZSS będą zabierane na Badanie Kontrolne szczegółowe BK - 2, które odbędzie się w PZ Service, ul. Wspólna 40, Mikołów. Załogi, których to dotyczy są zobowiązane stosowad się do wskazówek Organizatora. Zawodnicy obowiązani są zapewnid podczas BK - 2 co najmniej jednego przedstawiciela zgłaszającego oraz odpowiednią liczbę mechaników Kaucja przy proteście Wszystkie protesty muszą byd składane zgodnie z postanowieniami MKS (art. 13 i następne), na piśmie w Biurze Rajdu wraz z kaucją w wysokości 100% kwoty wpłaconego wpisowego, która nie będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany. Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części lub zespołów samochodu oraz kontroli rodzaju stosowanego paliwa, składający protest musi wnieśd depozyt, którego wysokośd zostanie określona przez ZSS na wniosek Delegata Technicznego. Strona 19

20 Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty poniesione w związku z jego rozpatrzeniem przewyższą wartośd wpłaconego depozytu, różnica zostanie dopłacona przez protestującego. Natomiast, gdy wartośd wpłaconego depozytu przewyższy koszty związane z rozpatrzeniem protestu różnica zostanie zwrócona protestującemu. W przypadku uznania protestu wszystkie koszty z nim związane zostaną przeniesione na zawodnika, przeciwko któremu został on złożony Kaucja przy odwołaniu Kaucja przy zapowiedzi odwołania od decyzji ZSS do OKSS wynosi 500 zł. Odwołanie od decyzji OKSS do GKSS wynosi 1000 zł Stosowniedo pkt Regulaminu RO 2015 po zakooczeniu Rajdu wszystkie dokumenty zdeponowane w Biurze Rajdu będą do odebrania przez członka załogi w miejscu wjazdu do Parku Zamkniętego po PKC 7C. Zwrot dokumentów w innym terminie nastąpi po otrzymaniu przez organizatora, potwierdzonego na jego rzecz przelewu w wysokości 100 zł. Dyrektor Rajdu Jarosław Skwarek Strona 20

21 Załącznik nr 1 - Harmonogram czasowy Strona 21

22 Załącznik nr 2 - Harmonogram zapoznania z trasą OS 1 MIKOŁÓW - 18 kwiecieo 2015w dowolnym czasie (tylko pieszo) OS 2-5 GOSTYO - 18 kwiecieo 2015 g OS 3-6 ŻORY - 18 kwiecieo 2015 g OS 4-7 SUSZEC - 18 kwiecieo 2015 g Strona 22

23 Załącznik nr 3 Plan pracy Odpowiedzialnego za Kontakty z Zawodnikami 4 Rajd Mikołowski 1 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Data godz Plan pracy osoby odpowiedzialnej za kontakty z zawodnikami Sobota, 18 kwiecieo 2015 Nr dokumentu:... godz. 11:00 16:50 Badanie Kontrolne BK-1, Warsztaty Szkolne przy ZST Mikołów, ul. Pokoju 2 godz. 17:00 I Posiedzenie ZSS,Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 godz. 18:15 Opublikowanie Listy Startowej, Oficjalna Tablica Ogłoszeo - Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 godz. 19:00 21:00 Start Rajdu, PKC-0, Mikołów, Rynek Niedziela, 19 kwiecieo 2015 godz. 10:45 12:25 Wyjazd z Parku Zamkniętego, CH Auchan, Mikołów, ul. Gliwicka 3 godz. 13:16 14:56 Komasacja, parking CH Auchan, Mikołów, ul. Gliwicka 3 godz. 16:42 18:22 Park Zamknięty, Mikołów Rynek godz.. II posiedzenie ZSS, Mikołów, Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 godz. 19:15 19:45 Prowizoryczna klasyfikacja koocowa, Oficjalna Tablica Ogłoszeo - Dom Parkowy, Plac Harcerski 1 Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Robert Szkuta Tel. kom Strona 23

24 Załącznik nr 4 - Rozmieszczenie reklamy dodatkowej Strona 24

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 16-17 sierpień 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio 1. Rajd Cielądza zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego Rajdowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013

2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013 II Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Rajd Okręgowy 2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MIKOŁÓW 26-27 Kwiecień 2013 http://rajd.mikolow.pl/ 1 Spis treści: 1 Wstęp.str 2 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio I Rajd Doliny Krzemionki zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami : - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego

Bardziej szczegółowo

41 RAJD CIESZYŃSKA BARBÓRKA

41 RAJD CIESZYŃSKA BARBÓRKA 41 RAJD CIESZYŃSKA BARBÓRKA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 7 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Cieszyn, 6-7 Listopad 2015r. ORGANIZATOR: Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3 43-400 Cieszyn SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 17 18 maja 2014r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 3 2. Organizacja...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy Karlino, 19-20 marca 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Koszaliński ul. Kaszubska 21 75-036 Koszalin SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ORGANIZACJA I OPIS... 3 3. PROGRAM RAJDU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 38. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 30-31.08.2014 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 24-25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint Mikołajki 25.06.2011 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeo 15.06.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeo 24.06.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Oświęcim, 21-22 sierpień 2015r. http:/ rajdoswiecimski.pl ORGANIZATOR Automobilklub SILESIA, ul. Generała Karola Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Runda Szuter Cup ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 27-28 czerwiec 2015 Olsztyn 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 27-28 czerwiec 2015 Olsztyn 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Jastrzębie-Zdrój, 10-11 październik 2014r. ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4 Data: Temat: Od: Do: 10.11.2015 Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu Wszystkich zawodników / Członków załóg Czas: Dokument nr: Liczba stron: Załączniki: 16:00 1.1 3+5 4 1. Zmiany w Harmonogramie rajdu Z przyczyn

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY (Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Mikołów Żory, 23-24 kwietnia 2016r. http:/rajd.mikolow.pl ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. X edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 18-19 kwietnia 2015. Wydział Mechaniczny

REGULAMIN. X edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 18-19 kwietnia 2015. Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny REGULAMIN X edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław Wrocław 18-19 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 20-22.09.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem WIOSNA 2015 Katowice 24 Maj 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry II RUNDA SZUTER CUP (RO) Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem V runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Olsztyn, 18-19.07.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Motoklub Olsztyn 10 224 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 17 SPIS TREŚCI 1. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Toruń 17.05.2015 Organizator: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń ul. Ducha Św. 5 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Powiatowy Rajd Młodych Kierowców Tarnowskie Góry/Krupski Młyn 25 październik 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Strona1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI Strona2 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE... 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY (Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 10-11 czerwca 2016r. http:/rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 Rajdy Okręgowe (Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 20 marca 2015)

Regulamin Ramowy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 Rajdy Okręgowe (Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 20 marca 2015) Regulamin Ramowy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 Rajdy Okręgowe (Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 20 marca 2015) 1. Ustalenia Ogólne 1.1 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 30-31 maja 2015 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: 8-M/2015 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych 59/S/2011 www.automiblklubnml.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Istebna/Wisła REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40-014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr RPP/6/BSPZM/140731 Spis treści 1. WSTĘP 2. ORGANIZACJA I OPIS 3. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Inter Cars Master Race 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 4 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 04-05 października 2014-1 - Program zawodów: 10.09.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.09.2014 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn 21-22 Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/20141021

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3109 51 65 www.

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem

Konkursowa Jazda Samochodem 2. Rajd Walentynkowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Pruszcz Gdański 14.02.2015 Organizator Automobilklub Morski -

Bardziej szczegółowo

Zimowy Rajd Nowomiejski

Zimowy Rajd Nowomiejski Zimowy Rajd Nowomiejski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1.Runda Mistrzostw Polski Północno-Wschodniej w Rajdach Samochodowych ORGANIZATOR Automobilklub Nowomiejski Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 Runda Samochodowych Mistrzostw Tychów o Puchar Auto Hit REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Tor prób FAP Tychy 7 czerwca 2015 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlany 90 43-100 Tychy SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna RALLY SPRINT PROLOG - 19 RAJD WARMIŃSKI 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS. 1 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 5 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie CZERNICHÓW. 10.05.2014r.

REGULAMIN KJS. 1 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 5 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie CZERNICHÓW. 10.05.2014r. REGULAMIN KJS 1 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 5 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie CZERNICHÓW 10.05.2014r. I RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 Powiatowy Rajd Młodych Kierowców Tarnowskie Góry 5 październik 2014 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: 10-M/2016 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super Oes Dębica 2015 o Puchar Burmistrza Miasta Dębicy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 23 sierpień 2015 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS. 1 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie CZERNICHÓW r.

REGULAMIN KJS. 1 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie CZERNICHÓW r. REGULAMIN KJS 1 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie CZERNICHÓW 28.03.2015 r. I RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 09.03.2013

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 09.03.2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 09.03.2013 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2016 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2016 Mikołajki 12.11.2016 20.10.2016 12.11.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. Kierowca Roku Opolszczyzny KĘDZIERZYN 2013. Kędzierzyn-Koźle

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. Kierowca Roku Opolszczyzny KĘDZIERZYN 2013. Kędzierzyn-Koźle REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Kierowca Roku Opolszczyzny KĘDZIERZYN 2013 Kędzierzyn-Koźle Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 Rajd Przedwiośnia - Regulamin uzupełniający USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu Sportowego Rajdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Runda SMT 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Tor prób FCA Tychy 20 marca 2016 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlanych 90 43-100 Tychy Spis treści 1. USTALENIA OGÓLNE... 3 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Podlaski ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok, Tel, fax (85) 732-76-85, Strona: www.rajdpodlaski.pl, Zgłoszenia i pytania: biurorajdu@ap.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Dębicka Motoorkiestra 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 10 stycznia 2016 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821 www.akstomil.pl akstomil@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna Organizator Motoretta SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE...

Bardziej szczegółowo

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa 8. Rajd Żarnowiecki REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Gmina Gniewino / Krokowa 10-11.10.2015 Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3 3. ZGŁOSZENIA 4 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo