Regulamin serii wyścigowej Supertrophy 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serii wyścigowej Supertrophy 2015."

Transkrypt

1 Regulamin serii wyścigowej Supertrophy Informacje ogólne: Nazwy Imprez: Supertrophy 2015 Daty Imprez: 8 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 13 września, 11 października. Miejsce Imprez: Tor Rzepakowa - Kraków, ul. Rzepakowa. Organizator: Stowarzyszenie ProMotorsports. Opis Imprez: amatorskie imprezy samochodowe dostępne dla każdego kierowcy posiadającego ważne prawo jazdy kategorii B. Harmonogram dnia Imprez: 7:30 otwarcie bramy dla Uczestników (Zawodników i serwisów) 7:45 8:45 Odbiór Administracyjny (OA), Badanie Kontrolne (BK), piesze zapoznanie z trasą; 9:00 odprawa Uczestników; 9:15 10:30 kwalifikacje czasowe; 10:50 opublikowanie listy startowej; 11:00 pierwszy wyścig. Rozdanie nagród 20 minut (czas na składanie ewentualnych protestów) po wywieszeniu wyników prowizorycznych. Wszystkie osoby wchodzące na teren Toru po godzinie 8:45, a nie posiadające identyfikatorów wydanych przez Organizatora będą musiały zakupić wejściówki. Identyfikatory mogą mieć formę pieczęci na rękę. 2. Organizacja: 2.1. Organizator: Stowarzyszenie ProMotorsports 2.2. Adres Organizatora: Kraków, ul. Królewska 65a/ Władze, osoby oficjalne, obsługa: Dyrektor Imprez: Piotr Kowal Kierownik Biura Imprez: Ewa Kowal Kierownik Komisji Obliczeń: Paulina Boroń Kierownik Sędziów Faktu: Daniel Krawczyk 3. Bezpieczeństwo i zachowanie się na terenie Imprez: 3.1. Uczestnicy Imprez oraz osoby im towarzyszące muszą bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora. Osoby nie stosujące się do poleceń wydawanych przez osoby funkcyjne zostaną wykluczone z Imprezy i mogą zostać usunięte z terenu Toru. Uczestnicy oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania Imprez do kulturalnego zachowania się w stosunku do innych Uczestników, przedstawicieli Organizatora jak i osób trzecich. W szczególności zakazuje się zachowań powszechnie uznanych za niebezpieczne i wulgarne, oraz wpływających na komfort przebywania na terenie Imprez innych osób W czasie trwania Imprez Uczestnicy nie mogą być w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika chcącego wyjechać na tor poddania się badaniu alkomatem w każdym momencie trwania

2 Imprez. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do startu Uczestnika w przypadku powzięcia wątpliwości co do stanu jego trzeźwości Podczas przebywania na terenie Toru Uczestnicy oraz ich osoby towarzyszące są bezwzględnie zobowiązani względem innych Uczestników Imprez, Organizatora i jego przedstawicieli, oraz osób trzecich do: zachowania maksymalnej ostrożności podczas poruszania się po obiekcie, w tym stosowania zasady ograniczonego zaufania; poruszania się wyłącznie po trasie i jej kierunku wyznaczonej przez Organizatora; ustąpienia pierwszeństwa pieszym; poruszania się z prędkością pozwalającą na całkowite panowanie nad samochodem. Na terenie Toru - poza wyznaczoną przez Organizatora trasą do wyścigów - obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Zakazuje się wszelkich zachowań mogących wpłynąć na komfort oraz bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Toru (kręcenia bączków, buksowania kołami, zderzania się z innymi uczestnikami, kręcenia silników w celu ich uszkodzenia, etc.). Organizator na wniosek Uczestnika może dopuścić w wyznaczonym miejscu oraz czasie do realizacji takich dodatkowych atrakcji/pokazów. Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń zostaną wykluczone z Imprez, a także mogą zostać usunięte z terenu Toru Uczestnicy podczas jazdy na trasie wytyczonej do wyścigów muszą mieć założone i zapięte kaski, oraz prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się wyłącznie kaski z drogową (samochodową lub motocyklową) homologacją. Zaleca się używanie podczas wyścigów przez jego Uczestników rękawiczek chroniących dłonie i zapewniających odpowiednią ich przyczepność do kierownicy. Podczas przejazdów po trasie wyścigów w samochodzie poza kierowcą oraz zgłoszonym pełnoletnim pilotem nie mogą przebywać pasażerowie Każdy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń Organizatora, a w szczególności reagować na pokazywane przez osoby Organizatora znaki (flagi) pod rygorem wykluczenia z Imprez. Sygnalizacja flagami podczas jazdy po trasie wyścigu: flaga żółta: Uwaga! Niebezpieczeństwo na trasie; flaga czerwona: Przerwanie jazdy, ostrożny zjazd do strefy serwisowej; flaga niebieska: Przepuść jadącego szybciej (jesteś dublowany); flaga szachownica: Koniec jazdy, ostrożny zjazd do strefy serwisowej; flaga czarna: wykluczenie, natychmiastowy zjazd do strefy serwisowej Każdy Uczestnik oraz osoby im towarzyszące są wyłącznie odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo oraz ubezpieczenie, i powinni posiadać własne ubezpieczenie w zakresie NNW. Zaleca się posiadanie przez Uczestników ubezpieczenia OC samochodu rozszerzonego o jazdy wyścigowe, konkursowe oraz treningi do tych jazd. 4. Uczestnicy i zgłoszenia do Imprez, OA, BK: 4.1. O dopuszczeniu do Imprez decydują terminy nadesłania zgłoszenia oraz pozytywna decyzja Organizatora. Maksymalna ilość dopuszczonych do jednej Imprezy Uczestników (załóg) wynosi 40. O kolejności przyjęcia zgłoszenia decyduje termin jego nadesłania oraz zaksięgowania wpisowego na koncie bankowym Organizatora, z uwzględnieniem zapisów punktu 10 Lista Priorytetowa Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: lista zgłoszeń do kolejnej Imprezy jest otwarta od godziny 00:00 dnia następnego po Imprezie zakończonej. Oryginał zgłoszenia musi być przekazany Organizatorowi najpóźniej przy Odbiorze Administracyjnym Wpisowe na Imprezy dla wszystkich Uczestników wynosi; I-szy termin: wpłata na konto bankowe organizatora na minimum 7 dni przed Imprezą (czyli do niedzieli poprzedzającej dzień Imprezy): 150,00 PLN;

3 II-gi termin: wpłata na konto bankowe organizatora w terminie krótszym niż 7 dni przed Imprezą oraz gotówkowa przy OA: 200,00 PLN. Konto bankowe Organizatora: adresat przelewu: Stowarzyszenie ProMotorsports numer konta: bank: Volkswagen Bank Polska S.A. tytuł przelewu: Imię i Nazwisko wpisowe na najbliższe Supertrophy Zwrot wpisowego może nastąpić tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, m. in. z powodu zbyt małej ilości prawidłowo nadesłanych zgłoszeń za prawidłowo nadesłane zgłoszenie uważa się przesłanie na adres Organizatora skanu wypełnionego zgłoszenia Uczestnika oraz zaksięgowanie wpłaty wpisowego do tego zgłoszenia na koncie bankowym Organizatora Przez sam fakt podpisania zgłoszenia Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że biorą udział w Imprezach na własną odpowiedzialność oraz zrzekają się wszelkich praw i roszczeń, w tym do odszkodowań za ich straty wynikłe podczas trwania Imprez. Zrzeczenie to dotyczy w szczególności Organizatora, osób oficjalnych uczestniczących w Imprezach, osób pomagających w organizacji Imprez, oraz innych uczestników Imprez Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika bez podania przyczyny Podpisane przez startujących Uczestników oryginały zgłoszeń muszą być przekazane Organizatorowi podczas Odbiorów Administracyjnych w Biurach Imprez. Podczas Odbiorów Administracyjnych należy również okazać: prawo jazdy Uczestnika-kierowcy; dokument tożsamości z datą urodzenia Uczestnika-pilota Załogę może stanowić kierowca lub kierowca i pilot. Uczestnik-kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B, natomiast Uczestnik-pilot ukończone 18-cie lat. Do obowiązków Uczestników należy: obecność na odprawach; przejazdy trasy toru w wyznaczonym kierunku, w zapiętych pasach bezpieczeństwa, w zapiętym kasku, z zamkniętymi oknami. Nieprzestrzeganie lub niedopełnienie któregokolwiek z przepisów może spowodować wykluczenie Uczestnika Podczas Badań Kontrolnych samochodów będą sprawdzane elementy wymienione w paragrafie 5. W samochodzie wyjeżdżającym na trasę wyścigu nie może być żadnych rzeczy, które nie są zabezpieczone przed samoczynnym przemieszczaniem się po jego wnętrzu (odpowiednio zamocowane). Organizator może nie dopuścić do startu samochodu, jeżeli uzna, że zagraża on bezpieczeństwu Uczestników lub osób przebywających na terenie Toru (w takim przypadku Uczestnik otrzyma zwrot zapłaconego wpisowego. Zakazuje się stosowania dodatków do paliwa powodujących nadmierne zanieczyszczenie powietrza oraz pogorszenie widoczności dla innych Uczestników W przypadku wykluczenia Uczestnika z Imprezy z jego winy (np. z powodu nieprzestrzegania Regulaminu) Organizator nie zwraca wpisowego. 5. Dopuszczone samochody: 5.1. Do Imprez dopuszcza się samochody osobowe lub dostawcze na bazie nadwozia samochodu osobowego z: napędem na jedną oś; z nadwoziem zamkniętym; ze wszystkimi szybami, wszystkimi drzwiami, oraz błotnikami przynajmniej nad osią napędową (błotniki mogą mieć lekkie podcięcią łuków nad kołami); z akumulatorem zamocowanym w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie; z prawidłowo zamocowanymi fotelami oraz (sprawnymi) pasami bezpieczeństwa (zaleca się stosowanie pasów szelkowych oraz foteli kubełkowych);

4 z przewodami paliwowymi zabezpieczonymi przed zsunięciem się metalowymi opaskami; ze sprawnym układem wydechowym (może być zmodyfikowanym); ze zdemontowanymi kołpakami kół; z dowolnym ogumieniem i rozmiarem kół. Uwaga: samochody z napędem na tylną oś muszą posiadać za nią fartuch (chlapacz). Fartuch musi: być wykonany z gumy o dużej sztywności lub usztywniony tak aby podczas jazdy nie unosił się; przy równo stającym samochodzie musi sięgać przynajmniej do 5 cm od podłoża; być na całą szerokość samochodu. Utrata fartucha podczas wyścigu traktowana jest jako sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu Uczestnikowi zostanie pokazana czarna flaga, i będzie on musiał zjechać z trasy. Do Imprez nie zostaną dopuszczone samochody: ze skorodowanymi nadmiernie elementami konstrukcyjnymi nadwozia; z zamontowanymi wystającymi elementami mogącymi zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników; z zamontowanymi elementami mającymi na celu uszkadzanie samochodów innych Uczestników; z wylotem rury wydechowej pod maską silnika lub w miejscu mogącym powodować przedostawanie się spalin do kabiny; w rurą wydechową przeprowadzoną przez kabinę samochodu; z chłodnicami lub ich zbiornikami wyrównawczymi zamontowanymi w kabinie, a nie odgrodzonymi w wystarczający sposób dodatkową ścianą grodziową od kierowcy i pilota, lub też z zamontowanymi na dachu samochodu; ze zbiornikami paliwa zamontowanymi w kabinie; z przeprowadzonymi przez kabinę i nie osłoniętymi w sposób uniemożliwiający oblanie kierowcy przewodami płynu chłodniczego lub paliwowymi; z instalacją gazową. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji osłaniających przednią część nadwozia (chłodnice oraz elementy osprzętu silnika), niemniej jednak konstrukcja ta nie może mieć na celu uszkodzenia innego samochodu w przypadku wystąpienia kontaktu z nim. Zaleca się: zamontowanie klatek lub półklatek bezpieczeństwa (lecz wyłącznie zgodnych z regulaminami technicznymi PZM); ofoliowanie szyb bocznych i tylnej zapobiegające ich rozpryskowi w przypadku stłuczenia; zamocowanie centralnego światła STOP (na wysokości tylnej szyby lub powyżej, w miejscu jak najmniej podatnym na zachlapanie). 6. Numery startowe, reklamy Organizatora: 6.1. Numery uczestników dostarczone przez Organizatora należy umieścić po obu stronach samochodu, w widocznym miejscu (zaleca się dla ich dobrej widoczności na tylnych bocznych szybach) Stare numery startowe z poprzednich imprez muszą być usunięte lub tak zaklejone, aby były niewidoczne Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia obowiązkowych reklam na samochodach biorących udział w Imprezach. W przypadku odmowy umieszczenia reklam Organizatora na samochodzie Uczestnik będzie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500,00 PLN, tytułem: uczestnictwo bez reklamy organizatora, płatną najpóźniej przed rozpoczęciem Imprezy. W innym przypadku Uczestnik nie zostanie dopuszczony do Imprezy. 7. Przebieg Imprez: 7.1. Kwalifikacje czasowe polegają na zmierzeniu czasu przejazdu okrążenia przez Uczestnika. Każdy z Uczestników na prawo do jednego przejazdu kwalifikacyjnego. Czas będzie mierzony od ruszenia z zatrzymania na linii startu/mety na sygnał osoby mierzącej czas - a jego pomiar zostanie zakończony w momencie przejazdu przez tą linię (tak zwana meta lotna ). Za falstart oraz za każde

5 uszkodzenie Punktu Przejazdu (szykany oraz opon wyznaczających trasę przejazdu) Uczestnikowi zostanie doliczone do jego czasu uzyskanego podczas kwalifikacji czasowych 5 sekund kary. Całkowite ominięcie któregokolwiek z Punktów Przejazdu (szykan) wyznaczających tor przejazdu, lub niewystartowanie w kwalifikacjach czasowych jest równoznaczne z niezaliczeniem próby czasowej, i powoduje przesunięcie Uczestnika na ostatnią pozycję startową. Organizator może dodatkowo dopuścić jeden przejazd treningowy dla każdego Uczestnika (może to być przejazd w kolumnie) o fakcie tym powiadomi on podczas odprawy z Uczestnikami Każdy z Uczestników będzie miał do przejechania po wyznaczonym torze 3 biegi trwające po 10 minut każdy, podczas których będą mu liczone przejechane okrążenia. Po upływie regulaminowych 10-ciu minut biegu Uczestnikom zostanie pokazana końcowa flaga z szachownicą. Ostatnim zaliczanym Uczestnikowi okrążeniem jest to, w którym pokazano mu flagę z szachownicą. Zwycięzcą biegu zostaje Uczestnik, który przejechał największą liczbę okrążeń. W przypadku jednakowej ilości okrążeń przejechanych przez kilku Uczestników o klasyfikacji w biegu decyduje kolejność przejazdu przez linię mety dotyczy również Uczestników, którzy wcześniej odpadli z biegu. Uczestnik, który nie ukończy jednego biegu np. z powodów technicznych może wystartować w następnych biegach swojej grupy Uczestnicy będą startować z grupach po maksymalnie 10 samochodów. O liczebności grup zadecyduje Organizator w zależności od ilości zgłoszonych Uczestników. Podział na grupy nastąpi na podstawie wcześniejszych kwalifikacji czasowych - do poszczególnych grup zawodnicy będą przydzielani według następującego klucza: 1 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie A; 2 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie B; 3 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie C; 4 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie D; 5 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 2 miejsce startowe w grupie A; dalsze miejsca analogicznie. O kolejności startowej w kolejnych biegach decyduje bieżący wynik Uczestnika w swojej grupie. W przypadku drastycznego zmniejszania się liczby Uczestników w trakcie trwania rundy Organizator może podjąć decyzję o łączeniu grup. Punktacja w poszczególnych biegach grupy jest zależna od ilości zawodników startujących w pierwszym biegu grupy, np. przy starcie 10-ciu zawodników przedstawia się ona następująco: 1 miejsce: 10 pkt; 2 miejsce: 8 pkt; 3 miejsce: 7 pkt; 4 miejsce: 6 pkt; 5 miejsce: 5 pkt; 6 miejsce: 4 pkt; 7 miejsce: 3 pkt; 8 miejsce: 2 pkt; 9 miejsce: 1 pkt. Klasyfikacja w grupach: w przypadku jednakowej ilości punktów zebranych podczas 3-ech biegów przez kilku Uczestników o wyniku decydują czasy uzyskane podczas przejazdów kwalifikacyjnych. W przypadku jednakowej ilości punktów oraz uzyskania jednakowych czasów podczas przejazdów kwalifikacyjnych miejsca są przyznawane na zasadzie pierwszeństwa - rozstrzyga fakt, który z Zawodników zdobył pierwszy tą liczbę punktów. Przerwy pomiędzy biegami jednej grupy wynoszą 20 minut. Przerwy pomiędzy biegami kolejnych grup wynoszą 5 minut. Superfinał: do wyścigu finałowego dopuszczani są Uczestnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w swoich grupach. Czas trwania Superfinału oraz jego zasady są analogicznie jak w wyścigach w grupach. W przypadku gdy Uczestnik, który zakwalifikował się do Superfinału, zrezygnuje ze startu w nim, w zamian zostanie dopuszczony do startu Uczestnik zajmujący kolejne miejsce w tej grupie. W przypadku mniejszej liczby niż 12-tu zakwalifikowanych do Superfinału Uczestników Organizator może do niego dopuścić Uczestników z kolejnych miejsc w grupach.

6 Uczestnicy Superfinału otrzymują punkty do klasyfikacji sezonu według następującego klucza: 1 miejsce: 12 pkt; 2 miejsce: 10 pkt; 3 miejsce: 8 pkt; 4 miejsce: 7 pkt; 5 miejsce: 6 pkt; 6 miejsce: 6 pkt; 7 miejsce: 4 pkt; 8 miejsce: 3 pkt; 9 miejsce: 2 pkt; 10 miejsce: 1 pkt. Aby Uczestnik został sklasyfikowany w rundzie, musi przejechać w Superfinale przynajmniej jedno pełne okrążenie Podczas jazdy po torze Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się z prędkością pozwalającą na całkowite panowanie nad samochodem oraz do nie wykonywania specjalnie manewrów mogących spowodować wyrzucenie samochodu innego Uczestnika poza wyznaczony przez Organizatora tor. Zabrania się celowego uderzania w samochody innych Uczestników, mającego na celu zniszczenie samochodu innego Uczestnika bądź jego wyrzucenie poza tor. Każde takie uderzenie w samochód innego Uczestnika (dotyczy również najechania na tył poprzedzającego samochodu) będzie karane odjęciem jednego okrążenia. Nie dotyczy to tak zwanych kontaktów w walce. W przypadku powtarzających się celowych kolizji lub powtarzającego się doprowadzania do niebezpiecznych sytuacji Uczestnikowi zostanie pokazana flaga w kolorze czarnym Podczas biegów oraz Superfinału potrącenia i uszkodzenia Punktów Przejazdów (szykan) oraz opon wyznaczających trasę nie będą karane, niemniej jednak Uczestnik biegu musi przejechać z ich właściwej strony. Całkowite ominięcie Punktu Przejazdu (szykany) lub ścięcie trasy jest karane odliczeniem jednego okrążenia w danym biegu - nie dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik zostanie wypchnięty z toru poprzez nieprzepisowe zachowanie innego Uczestnika Podczas jazdy na torze obowiązuje bezwzględna zasada: jadący z przodu ma prawo wyboru toru jazdy W przypadku powrotu na wyznaczony do jazdy tor lub konieczności zawrócenia samochodu (np. po wykręceniu bączka ) Uczestnik musi bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa Uczestnikom prawidłowo poruszającym się po torze. Zakazuje się pod rygorem natychmiastowego wykluczenia jazdy w kierunku odwrotnym niż wyznaczony przez Organizatora Klasyfikacja sezonu: suma punktów zdobytych przez Uczestników we wszystkich rundach. W przypadku jednakowej ilość punktów zdobytych przez kilku Uczestników z pierwszych trzech miejsc, Organizator zdecyduje o przeprowadzeniu dla nich dodatkowego biegu rozstrzygającego, w terminie nie późniejszym niż 21 dni od ostatniej rundy. Miejsca Uczestników o takiej samej ilości punktów z dalszych miejsc są przyznawane ex aequo. 8. Protesty: 8.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Imprez. Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 100% wpisowego. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany zostanie jako słuszny Terminy składania protestów: w sprawach wykroczeń regulaminowych: 30 minut od opublikowania wyników prowizorycznych; w sprawach technicznych i innych: Organizator nie przewiduje możliwości składania protestów W sprawach nieregulaminowego zachowania na torze bez udokumentowania tego zdarzenia na materiałach video, niepodważalny i ostateczny jest protokół Sędziego Faktu Protesty zbiorowe nie będą przyjmowane. 9. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora oraz odpowiedzialność Uczestników:

7 9.1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż biorą udział w Imprezach na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia, o czym oświadczają na piśmie, i zrzekają się wszelkich praw do odszkodowań za ich straty wynikłe podczas trwania Imprez. Zrzeczenie to dotyczy w szczególności Organizatora, osób oficjalnych uczestniczących w Imprezach, osób pomagających w organizacji Imprez, oraz innych Uczestników Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników oraz ich osoby towarzyszące - w sposób bezpośredni lub pośredni w stosunku do innych Uczestników, osób trzecich, ich mienia, oraz infrastruktury obiektu, na którym są organizowane Imprezy, jak również nie bierze na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych Uczestników lub ich mienia. Wszelkie te szkody ma obowiązek pokryć Uczestnik ze środków własnych lub polisy OC samochodu, którym spowodowano szkodę (nie dotyczy to szkód na samochodach innych Uczestników, które powstały podczas wyścigów) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie Organizator ma prawo żądania naprawienia każdej szkody od osoby, która jej dokonała. 10. Lista Priorytetowa Do startu w każdej rundy dopuszczonych będzie maksymalnie 40-tu Uczestników Organizator będzie prowadził i publikował po każdej rundzie Listę Priorytetową obejmującą 20- tu Uczestników, którzy w dotychczasowych rundach serii Supertrophy 2015 zdobyli w sumie najwięcej punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez więcej niż jednego Uczestnika o miejscu na Liście Priorytetowej decyduje fakt, kto pierwszy zdobył tą ilość punktów W przypadku większej niż 40 ilości zgłoszeń nadesłanych na rundę Uczestnicy znajdujący się na Liście Priorytetowej mają pierwszeństwo przed pozostałymi zgłaszającymi się pod warunkiem, że dokonają prawidłowego swojego zgłoszenia w I-szym terminie (patrz punkt 4) Numery startowe przyznawane są na cały sezon, według kolejności prawidłowo nadesłanych zgłoszeń począwszy od pierwszej rundy. 11. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, a także wydawania instrukcji oraz komunikatów, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu Osoby nieprzestrzegające zapisów niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z Imprez Osoby uczestniczące w Imprezach automatycznie wyrażają zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunku we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu, na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich etc., przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników, oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie) Organizatora oraz współpracujących z nim mediów. Osoby nie wyrażające na to zgody muszą pisemnie zgłosić ten fakt Organizatorowi. Piotr Kowal dyrektor serii Supertrophy 2015 Kraków, 23 maja 2015

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Regulamin I EDYCJA MaxiOES

Regulamin I EDYCJA MaxiOES Regulamin I EDYCJA MaxiOES 7.XI.2010r Regulamin imprezy sportowej: Program imprezy: Zamkniecie listy zgłoszeń (zgłoszneia wysyłane 5 XI 2010 Godz. 20:00 mailowo) Odbiór administracyjny 7 XI 2010 Godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW 2. ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE.

REGULAMIN ZAWODÓW 2. ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE. REGULAMIN ZAWODÓW 1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY 1.1. Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, z wyjątkiem Fiata 126p oraz samochodów wyposażonych w napęd na cztery koła, o wartości handlowej nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy Wrak-Race Kędzierzyn-Koźle 14.06.2015

Regulamin imprezy Wrak-Race Kędzierzyn-Koźle 14.06.2015 Regulamin imprezy Wrak-Race Kędzierzyn-Koźle 14.06.2015 1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY 1.1. Do imprezy dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, z wyjątkiem Fiata 126p oraz samochodów wyposażonych w napęd

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer licencji klubowej

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WALIMSKI KONKURS SAMOCHODOWY

REGULAMIN RAMOWY WALIMSKI KONKURS SAMOCHODOWY REGULAMIN RAMOWY WALIMSKI KONKURS SAMOCHODOWY 1. DEFINICJA - ORGANIZATOR 1.1 Walimski Konkurs Samochodowy pn. "3 Walimska Zimówka" zostanie zorganizowany w dniu 18.01.2015r. w miejscowości Walim na trasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WALIMSKI KONKURS SAMOCHODOWY

REGULAMIN RAMOWY WALIMSKI KONKURS SAMOCHODOWY REGULAMIN RAMOWY WALIMSKI KONKURS SAMOCHODOWY 1. DEFINICJA - ORGANIZATOR 1.1 Walimski Konkurs Samochodowy pn. " Grand Car Trophy" zostanie zorganizowany w dniu 28.03.2015r. w miejscowości Zagórze Śl. o

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Memoriał Janusz Kuliga i Mariana Bublewicza dla Amatorów

Regulamin. II Memoriał Janusz Kuliga i Mariana Bublewicza dla Amatorów Regulamin II Memoriał Janusz Kuliga i Mariana Bublewicza dla Amatorów Pod patronatem honorowym: Państwa Heleny i Jana Kulig oraz Pani Beaty Bublewicz 10.03.2012 Regulamin imprezy sportowej: Program Memoriału

Bardziej szczegółowo

Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015

Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015 Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015 Bytom, 27.07.2014 SPIS TREŚĆI: 1. PROGRAM 2. USTALENIA OGÓLNE 3. MIEJSCE TRENINGU 4. ORGANIZATOR 5. ZGŁOSZENIA I OBOWIĄZKI ZAŁOGI 6. WPISOWE 7. UBEZPIECZENIE 8. NUMERY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS Rajdowy Dzień Kobiet KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowy Dzień Kobiet REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 08.03.2015 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV RALLYSPRINT SMS IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 4.09.2011 Stargard WSTĘP IV RALLYSPRINT SMS 2011 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Ramowym Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie REGULAMIN Rally Sprint Św. Krzysztof 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie Data: 14.07.2013 Miejsce: Legionowo/Warszawa Impreza jest przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego Organizator Automobilklub Warmiński 10-162 Olsztyn ul. Nowowiejskiego 1 www.akwarminski.pl e-mail: biuro@akwarminski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowe Walentynki 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno, 08.02.2015 r. WSTĘP SUPER OS RAJDOWE WALENTYNKI 2015 Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów Wrak Race Silesia

Regulamin zawodów Wrak Race Silesia Wrak Race Silesia Stan prawny na dzień 24 kwietnia 2014 Regulamin zawodów Wrak Race Silesia 1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY 1.1. Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, z wyjątkiem Fiata 126p oraz

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN RALLY SPRINTU Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego 5 Runda o Puchar 5 Torów Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów

Bardziej szczegółowo

1.2 Zawody zostaną przeprowadzone w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Organizatora.

1.2 Zawody zostaną przeprowadzone w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Organizatora. REGULAMIN 1. DEFINICJA - ORGANIZATOR 1.1 Rajdowy Samochodowy Puchar Sudetów pn. "Autoracing.pl Walimskie Lato Rajdowe " zostanie zorganizowany w dniu 28, 29.05.2016r. Baza zawodów będzie w miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Runda SPAM i PMR o Puchar Prezydenta Gdyni 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gdynia 14.08.2016 Organizator Automobilklub Morski - Klub Obywatelski I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 10 lipca 2011 Tomaszów M. Łódź gdzie 9 lipca to Prząśniczka 2011 Runda A gdzie 10 lipca to Prząśniczka 2011 Runda B WSTĘP Rajd Prząśniczka 2011 zostanie przeprowadzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 4 eliminacja WRT EXTREME CUP. Rudawa 14 grudzień 2014 r.

Regulamin uzupełniający. 4 eliminacja WRT EXTREME CUP. Rudawa 14 grudzień 2014 r. Regulamin uzupełniający 4 eliminacja WRT EXTREME CUP Rudawa 14 grudzień 2014 r. WSTĘP 4 eliminacja WRT Extreme Cup zostanie rozegrany zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna Organizator Motoretta SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE...

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec A U TOMOBILKLUB Z A G Ł Ę B TUROSZOWSKIE IE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej XVII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012 23.06.2012 r. Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych 59/S/2011 www.automiblklubnml.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. Rajdowy Samochodowy Puchar Burmistrza Świątnik Górnych i Burmistrza Wieliczki + 2 eliminacja WRT EXTREME CUP

Regulamin uzupełniający. Rajdowy Samochodowy Puchar Burmistrza Świątnik Górnych i Burmistrza Wieliczki + 2 eliminacja WRT EXTREME CUP Regulamin uzupełniający Rajdowy Samochodowy Puchar Burmistrza Świątnik Górnych i Burmistrza Wieliczki + 2 eliminacja WRT EXTREME CUP Świątniki Górne 13 lipiec 2014 r. WSTĘP Rajdowy Samochodowy Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Dębicka Motoorkiestra 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 10 stycznia 2016 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821 www.akstomil.pl akstomil@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Miejsce i termin imprezy. 1.1 11 czerwca 2016r. na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Złotowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint Mikołajki 25.06.2011 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeo 15.06.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeo 24.06.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint 09.04.2011 Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA IMPREZA TOWARZYSKA WEWNĄTRZ KLUBOWA V ZLOT PLEJAD 24 maja 2008 Wałbrzych WSTĘP Piąty Zlot Plejad Subaru na trasie szosowej (Konkursowa Jazda Samochodem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2009 roku Toruń

15 listopada 2009 roku Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VII Runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 15 listopada 2009 roku Toruń 1 Wstęp Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Radom 2015 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Organizatorem imprezy jest Automobilklub Radomski z siedzibą przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego.

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego. I. Informacje ogólne 1. Organizatorem imprezy są Przeworska Grupa Rajdowa i Off Road Team Rzeszów 2. Rajd jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

Bardziej szczegółowo

3. Nocny Super OES Polska Nowa Wieś 31 stycznia 2016 r.

3. Nocny Super OES Polska Nowa Wieś 31 stycznia 2016 r. 3. Nocny Super OES Polska Nowa Wieś 31 stycznia 2016 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mini Konkursowa Jazda Samochodem Organizator: Automobilklub Opolski Ul. Wrocławska 102 45-837 Opole SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1 Rajd Zdrojowy z ERSTER HAND

1 Rajd Zdrojowy z ERSTER HAND REGULAMIN RAMOWY KONKURS SAMOCHODOWY LĄDEK ZDRÓJ 1. DEFINICJA - ORGANIZATOR 1 Rajd Zdrojowy z ERSTER HAND 1.1 Amatorski Konkurs Samochodowy pn. ''1 Rajd Zdrojowy z ERSTER HAND'' zostanie zorganizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 Uczestnicy biorący udział zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania i respektowania przepisów i zasad zawartych poniżej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Każdy zawodnik weźmie udział w czterech sesjach kwalifikacyjnych. Na podstawie sumy czasów z trzech kwalifikacji ( najgorszy wynik zostanie odrzucony ) zawodnikom zostaną przydzielone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA KJS SKOCZOWSKI KISIELÓW 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super Oes Dębica 2015 o Puchar Burmistrza Miasta Dębicy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 23 sierpień 2015 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 09.03.2013

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 09.03.2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 09.03.2013 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY I INTEGRACYJNY RAJD MONTE CASSINO REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WSTĘP I Integracyjny Rajd Monte Cassino jest imprezą towarzyską i w części sportowej przeprowadzony jest w oparciu o Regulamin Ramowy KJS na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School Legionowo 06.04.2013 WSTĘP Rally School jest imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów, i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP - DEFINICJA IMPREZY

WSTĘP - DEFINICJA IMPREZY Ę Ą Ę WSTĘP - DEFINICJA IMPREZY Sportowa jazda stanowi rundę KRYTERJUM SUPEROES TOR WYRAZÓW. Jest otwartą imprezą sportową dla wszystkich kierowców, zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem ramowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna RALLY SPRINT PROLOG - 19 RAJD WARMIŃSKI 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo