Regulamin serii wyścigowej Supertrophy 2015.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serii wyścigowej Supertrophy 2015."

Transkrypt

1 Regulamin serii wyścigowej Supertrophy Informacje ogólne: Nazwy Imprez: Supertrophy 2015 Daty Imprez: 8 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 13 września, 11 października. Miejsce Imprez: Tor Rzepakowa - Kraków, ul. Rzepakowa. Organizator: Stowarzyszenie ProMotorsports. Opis Imprez: amatorskie imprezy samochodowe dostępne dla każdego kierowcy posiadającego ważne prawo jazdy kategorii B. Harmonogram dnia Imprez: 7:30 otwarcie bramy dla Uczestników (Zawodników i serwisów) 7:45 8:45 Odbiór Administracyjny (OA), Badanie Kontrolne (BK), piesze zapoznanie z trasą; 9:00 odprawa Uczestników; 9:15 10:30 kwalifikacje czasowe; 10:50 opublikowanie listy startowej; 11:00 pierwszy wyścig. Rozdanie nagród 20 minut (czas na składanie ewentualnych protestów) po wywieszeniu wyników prowizorycznych. Wszystkie osoby wchodzące na teren Toru po godzinie 8:45, a nie posiadające identyfikatorów wydanych przez Organizatora będą musiały zakupić wejściówki. Identyfikatory mogą mieć formę pieczęci na rękę. 2. Organizacja: 2.1. Organizator: Stowarzyszenie ProMotorsports 2.2. Adres Organizatora: Kraków, ul. Królewska 65a/ Władze, osoby oficjalne, obsługa: Dyrektor Imprez: Piotr Kowal Kierownik Biura Imprez: Ewa Kowal Kierownik Komisji Obliczeń: Paulina Boroń Kierownik Sędziów Faktu: Daniel Krawczyk 3. Bezpieczeństwo i zachowanie się na terenie Imprez: 3.1. Uczestnicy Imprez oraz osoby im towarzyszące muszą bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora. Osoby nie stosujące się do poleceń wydawanych przez osoby funkcyjne zostaną wykluczone z Imprezy i mogą zostać usunięte z terenu Toru. Uczestnicy oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania Imprez do kulturalnego zachowania się w stosunku do innych Uczestników, przedstawicieli Organizatora jak i osób trzecich. W szczególności zakazuje się zachowań powszechnie uznanych za niebezpieczne i wulgarne, oraz wpływających na komfort przebywania na terenie Imprez innych osób W czasie trwania Imprez Uczestnicy nie mogą być w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika chcącego wyjechać na tor poddania się badaniu alkomatem w każdym momencie trwania

2 Imprez. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do startu Uczestnika w przypadku powzięcia wątpliwości co do stanu jego trzeźwości Podczas przebywania na terenie Toru Uczestnicy oraz ich osoby towarzyszące są bezwzględnie zobowiązani względem innych Uczestników Imprez, Organizatora i jego przedstawicieli, oraz osób trzecich do: zachowania maksymalnej ostrożności podczas poruszania się po obiekcie, w tym stosowania zasady ograniczonego zaufania; poruszania się wyłącznie po trasie i jej kierunku wyznaczonej przez Organizatora; ustąpienia pierwszeństwa pieszym; poruszania się z prędkością pozwalającą na całkowite panowanie nad samochodem. Na terenie Toru - poza wyznaczoną przez Organizatora trasą do wyścigów - obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Zakazuje się wszelkich zachowań mogących wpłynąć na komfort oraz bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Toru (kręcenia bączków, buksowania kołami, zderzania się z innymi uczestnikami, kręcenia silników w celu ich uszkodzenia, etc.). Organizator na wniosek Uczestnika może dopuścić w wyznaczonym miejscu oraz czasie do realizacji takich dodatkowych atrakcji/pokazów. Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń zostaną wykluczone z Imprez, a także mogą zostać usunięte z terenu Toru Uczestnicy podczas jazdy na trasie wytyczonej do wyścigów muszą mieć założone i zapięte kaski, oraz prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się wyłącznie kaski z drogową (samochodową lub motocyklową) homologacją. Zaleca się używanie podczas wyścigów przez jego Uczestników rękawiczek chroniących dłonie i zapewniających odpowiednią ich przyczepność do kierownicy. Podczas przejazdów po trasie wyścigów w samochodzie poza kierowcą oraz zgłoszonym pełnoletnim pilotem nie mogą przebywać pasażerowie Każdy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń Organizatora, a w szczególności reagować na pokazywane przez osoby Organizatora znaki (flagi) pod rygorem wykluczenia z Imprez. Sygnalizacja flagami podczas jazdy po trasie wyścigu: flaga żółta: Uwaga! Niebezpieczeństwo na trasie; flaga czerwona: Przerwanie jazdy, ostrożny zjazd do strefy serwisowej; flaga niebieska: Przepuść jadącego szybciej (jesteś dublowany); flaga szachownica: Koniec jazdy, ostrożny zjazd do strefy serwisowej; flaga czarna: wykluczenie, natychmiastowy zjazd do strefy serwisowej Każdy Uczestnik oraz osoby im towarzyszące są wyłącznie odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo oraz ubezpieczenie, i powinni posiadać własne ubezpieczenie w zakresie NNW. Zaleca się posiadanie przez Uczestników ubezpieczenia OC samochodu rozszerzonego o jazdy wyścigowe, konkursowe oraz treningi do tych jazd. 4. Uczestnicy i zgłoszenia do Imprez, OA, BK: 4.1. O dopuszczeniu do Imprez decydują terminy nadesłania zgłoszenia oraz pozytywna decyzja Organizatora. Maksymalna ilość dopuszczonych do jednej Imprezy Uczestników (załóg) wynosi 40. O kolejności przyjęcia zgłoszenia decyduje termin jego nadesłania oraz zaksięgowania wpisowego na koncie bankowym Organizatora, z uwzględnieniem zapisów punktu 10 Lista Priorytetowa Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: lista zgłoszeń do kolejnej Imprezy jest otwarta od godziny 00:00 dnia następnego po Imprezie zakończonej. Oryginał zgłoszenia musi być przekazany Organizatorowi najpóźniej przy Odbiorze Administracyjnym Wpisowe na Imprezy dla wszystkich Uczestników wynosi; I-szy termin: wpłata na konto bankowe organizatora na minimum 7 dni przed Imprezą (czyli do niedzieli poprzedzającej dzień Imprezy): 150,00 PLN;

3 II-gi termin: wpłata na konto bankowe organizatora w terminie krótszym niż 7 dni przed Imprezą oraz gotówkowa przy OA: 200,00 PLN. Konto bankowe Organizatora: adresat przelewu: Stowarzyszenie ProMotorsports numer konta: bank: Volkswagen Bank Polska S.A. tytuł przelewu: Imię i Nazwisko wpisowe na najbliższe Supertrophy Zwrot wpisowego może nastąpić tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, m. in. z powodu zbyt małej ilości prawidłowo nadesłanych zgłoszeń za prawidłowo nadesłane zgłoszenie uważa się przesłanie na adres Organizatora skanu wypełnionego zgłoszenia Uczestnika oraz zaksięgowanie wpłaty wpisowego do tego zgłoszenia na koncie bankowym Organizatora Przez sam fakt podpisania zgłoszenia Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że biorą udział w Imprezach na własną odpowiedzialność oraz zrzekają się wszelkich praw i roszczeń, w tym do odszkodowań za ich straty wynikłe podczas trwania Imprez. Zrzeczenie to dotyczy w szczególności Organizatora, osób oficjalnych uczestniczących w Imprezach, osób pomagających w organizacji Imprez, oraz innych uczestników Imprez Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika bez podania przyczyny Podpisane przez startujących Uczestników oryginały zgłoszeń muszą być przekazane Organizatorowi podczas Odbiorów Administracyjnych w Biurach Imprez. Podczas Odbiorów Administracyjnych należy również okazać: prawo jazdy Uczestnika-kierowcy; dokument tożsamości z datą urodzenia Uczestnika-pilota Załogę może stanowić kierowca lub kierowca i pilot. Uczestnik-kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B, natomiast Uczestnik-pilot ukończone 18-cie lat. Do obowiązków Uczestników należy: obecność na odprawach; przejazdy trasy toru w wyznaczonym kierunku, w zapiętych pasach bezpieczeństwa, w zapiętym kasku, z zamkniętymi oknami. Nieprzestrzeganie lub niedopełnienie któregokolwiek z przepisów może spowodować wykluczenie Uczestnika Podczas Badań Kontrolnych samochodów będą sprawdzane elementy wymienione w paragrafie 5. W samochodzie wyjeżdżającym na trasę wyścigu nie może być żadnych rzeczy, które nie są zabezpieczone przed samoczynnym przemieszczaniem się po jego wnętrzu (odpowiednio zamocowane). Organizator może nie dopuścić do startu samochodu, jeżeli uzna, że zagraża on bezpieczeństwu Uczestników lub osób przebywających na terenie Toru (w takim przypadku Uczestnik otrzyma zwrot zapłaconego wpisowego. Zakazuje się stosowania dodatków do paliwa powodujących nadmierne zanieczyszczenie powietrza oraz pogorszenie widoczności dla innych Uczestników W przypadku wykluczenia Uczestnika z Imprezy z jego winy (np. z powodu nieprzestrzegania Regulaminu) Organizator nie zwraca wpisowego. 5. Dopuszczone samochody: 5.1. Do Imprez dopuszcza się samochody osobowe lub dostawcze na bazie nadwozia samochodu osobowego z: napędem na jedną oś; z nadwoziem zamkniętym; ze wszystkimi szybami, wszystkimi drzwiami, oraz błotnikami przynajmniej nad osią napędową (błotniki mogą mieć lekkie podcięcią łuków nad kołami); z akumulatorem zamocowanym w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie; z prawidłowo zamocowanymi fotelami oraz (sprawnymi) pasami bezpieczeństwa (zaleca się stosowanie pasów szelkowych oraz foteli kubełkowych);

4 z przewodami paliwowymi zabezpieczonymi przed zsunięciem się metalowymi opaskami; ze sprawnym układem wydechowym (może być zmodyfikowanym); ze zdemontowanymi kołpakami kół; z dowolnym ogumieniem i rozmiarem kół. Uwaga: samochody z napędem na tylną oś muszą posiadać za nią fartuch (chlapacz). Fartuch musi: być wykonany z gumy o dużej sztywności lub usztywniony tak aby podczas jazdy nie unosił się; przy równo stającym samochodzie musi sięgać przynajmniej do 5 cm od podłoża; być na całą szerokość samochodu. Utrata fartucha podczas wyścigu traktowana jest jako sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu Uczestnikowi zostanie pokazana czarna flaga, i będzie on musiał zjechać z trasy. Do Imprez nie zostaną dopuszczone samochody: ze skorodowanymi nadmiernie elementami konstrukcyjnymi nadwozia; z zamontowanymi wystającymi elementami mogącymi zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników; z zamontowanymi elementami mającymi na celu uszkadzanie samochodów innych Uczestników; z wylotem rury wydechowej pod maską silnika lub w miejscu mogącym powodować przedostawanie się spalin do kabiny; w rurą wydechową przeprowadzoną przez kabinę samochodu; z chłodnicami lub ich zbiornikami wyrównawczymi zamontowanymi w kabinie, a nie odgrodzonymi w wystarczający sposób dodatkową ścianą grodziową od kierowcy i pilota, lub też z zamontowanymi na dachu samochodu; ze zbiornikami paliwa zamontowanymi w kabinie; z przeprowadzonymi przez kabinę i nie osłoniętymi w sposób uniemożliwiający oblanie kierowcy przewodami płynu chłodniczego lub paliwowymi; z instalacją gazową. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji osłaniających przednią część nadwozia (chłodnice oraz elementy osprzętu silnika), niemniej jednak konstrukcja ta nie może mieć na celu uszkodzenia innego samochodu w przypadku wystąpienia kontaktu z nim. Zaleca się: zamontowanie klatek lub półklatek bezpieczeństwa (lecz wyłącznie zgodnych z regulaminami technicznymi PZM); ofoliowanie szyb bocznych i tylnej zapobiegające ich rozpryskowi w przypadku stłuczenia; zamocowanie centralnego światła STOP (na wysokości tylnej szyby lub powyżej, w miejscu jak najmniej podatnym na zachlapanie). 6. Numery startowe, reklamy Organizatora: 6.1. Numery uczestników dostarczone przez Organizatora należy umieścić po obu stronach samochodu, w widocznym miejscu (zaleca się dla ich dobrej widoczności na tylnych bocznych szybach) Stare numery startowe z poprzednich imprez muszą być usunięte lub tak zaklejone, aby były niewidoczne Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia obowiązkowych reklam na samochodach biorących udział w Imprezach. W przypadku odmowy umieszczenia reklam Organizatora na samochodzie Uczestnik będzie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500,00 PLN, tytułem: uczestnictwo bez reklamy organizatora, płatną najpóźniej przed rozpoczęciem Imprezy. W innym przypadku Uczestnik nie zostanie dopuszczony do Imprezy. 7. Przebieg Imprez: 7.1. Kwalifikacje czasowe polegają na zmierzeniu czasu przejazdu okrążenia przez Uczestnika. Każdy z Uczestników na prawo do jednego przejazdu kwalifikacyjnego. Czas będzie mierzony od ruszenia z zatrzymania na linii startu/mety na sygnał osoby mierzącej czas - a jego pomiar zostanie zakończony w momencie przejazdu przez tą linię (tak zwana meta lotna ). Za falstart oraz za każde

5 uszkodzenie Punktu Przejazdu (szykany oraz opon wyznaczających trasę przejazdu) Uczestnikowi zostanie doliczone do jego czasu uzyskanego podczas kwalifikacji czasowych 5 sekund kary. Całkowite ominięcie któregokolwiek z Punktów Przejazdu (szykan) wyznaczających tor przejazdu, lub niewystartowanie w kwalifikacjach czasowych jest równoznaczne z niezaliczeniem próby czasowej, i powoduje przesunięcie Uczestnika na ostatnią pozycję startową. Organizator może dodatkowo dopuścić jeden przejazd treningowy dla każdego Uczestnika (może to być przejazd w kolumnie) o fakcie tym powiadomi on podczas odprawy z Uczestnikami Każdy z Uczestników będzie miał do przejechania po wyznaczonym torze 3 biegi trwające po 10 minut każdy, podczas których będą mu liczone przejechane okrążenia. Po upływie regulaminowych 10-ciu minut biegu Uczestnikom zostanie pokazana końcowa flaga z szachownicą. Ostatnim zaliczanym Uczestnikowi okrążeniem jest to, w którym pokazano mu flagę z szachownicą. Zwycięzcą biegu zostaje Uczestnik, który przejechał największą liczbę okrążeń. W przypadku jednakowej ilości okrążeń przejechanych przez kilku Uczestników o klasyfikacji w biegu decyduje kolejność przejazdu przez linię mety dotyczy również Uczestników, którzy wcześniej odpadli z biegu. Uczestnik, który nie ukończy jednego biegu np. z powodów technicznych może wystartować w następnych biegach swojej grupy Uczestnicy będą startować z grupach po maksymalnie 10 samochodów. O liczebności grup zadecyduje Organizator w zależności od ilości zgłoszonych Uczestników. Podział na grupy nastąpi na podstawie wcześniejszych kwalifikacji czasowych - do poszczególnych grup zawodnicy będą przydzielani według następującego klucza: 1 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie A; 2 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie B; 3 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie C; 4 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 1 miejsce startowe w grupie D; 5 miejsce w kwalifikacjach czasowych: 2 miejsce startowe w grupie A; dalsze miejsca analogicznie. O kolejności startowej w kolejnych biegach decyduje bieżący wynik Uczestnika w swojej grupie. W przypadku drastycznego zmniejszania się liczby Uczestników w trakcie trwania rundy Organizator może podjąć decyzję o łączeniu grup. Punktacja w poszczególnych biegach grupy jest zależna od ilości zawodników startujących w pierwszym biegu grupy, np. przy starcie 10-ciu zawodników przedstawia się ona następująco: 1 miejsce: 10 pkt; 2 miejsce: 8 pkt; 3 miejsce: 7 pkt; 4 miejsce: 6 pkt; 5 miejsce: 5 pkt; 6 miejsce: 4 pkt; 7 miejsce: 3 pkt; 8 miejsce: 2 pkt; 9 miejsce: 1 pkt. Klasyfikacja w grupach: w przypadku jednakowej ilości punktów zebranych podczas 3-ech biegów przez kilku Uczestników o wyniku decydują czasy uzyskane podczas przejazdów kwalifikacyjnych. W przypadku jednakowej ilości punktów oraz uzyskania jednakowych czasów podczas przejazdów kwalifikacyjnych miejsca są przyznawane na zasadzie pierwszeństwa - rozstrzyga fakt, który z Zawodników zdobył pierwszy tą liczbę punktów. Przerwy pomiędzy biegami jednej grupy wynoszą 20 minut. Przerwy pomiędzy biegami kolejnych grup wynoszą 5 minut. Superfinał: do wyścigu finałowego dopuszczani są Uczestnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w swoich grupach. Czas trwania Superfinału oraz jego zasady są analogicznie jak w wyścigach w grupach. W przypadku gdy Uczestnik, który zakwalifikował się do Superfinału, zrezygnuje ze startu w nim, w zamian zostanie dopuszczony do startu Uczestnik zajmujący kolejne miejsce w tej grupie. W przypadku mniejszej liczby niż 12-tu zakwalifikowanych do Superfinału Uczestników Organizator może do niego dopuścić Uczestników z kolejnych miejsc w grupach.

6 Uczestnicy Superfinału otrzymują punkty do klasyfikacji sezonu według następującego klucza: 1 miejsce: 12 pkt; 2 miejsce: 10 pkt; 3 miejsce: 8 pkt; 4 miejsce: 7 pkt; 5 miejsce: 6 pkt; 6 miejsce: 6 pkt; 7 miejsce: 4 pkt; 8 miejsce: 3 pkt; 9 miejsce: 2 pkt; 10 miejsce: 1 pkt. Aby Uczestnik został sklasyfikowany w rundzie, musi przejechać w Superfinale przynajmniej jedno pełne okrążenie Podczas jazdy po torze Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się z prędkością pozwalającą na całkowite panowanie nad samochodem oraz do nie wykonywania specjalnie manewrów mogących spowodować wyrzucenie samochodu innego Uczestnika poza wyznaczony przez Organizatora tor. Zabrania się celowego uderzania w samochody innych Uczestników, mającego na celu zniszczenie samochodu innego Uczestnika bądź jego wyrzucenie poza tor. Każde takie uderzenie w samochód innego Uczestnika (dotyczy również najechania na tył poprzedzającego samochodu) będzie karane odjęciem jednego okrążenia. Nie dotyczy to tak zwanych kontaktów w walce. W przypadku powtarzających się celowych kolizji lub powtarzającego się doprowadzania do niebezpiecznych sytuacji Uczestnikowi zostanie pokazana flaga w kolorze czarnym Podczas biegów oraz Superfinału potrącenia i uszkodzenia Punktów Przejazdów (szykan) oraz opon wyznaczających trasę nie będą karane, niemniej jednak Uczestnik biegu musi przejechać z ich właściwej strony. Całkowite ominięcie Punktu Przejazdu (szykany) lub ścięcie trasy jest karane odliczeniem jednego okrążenia w danym biegu - nie dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik zostanie wypchnięty z toru poprzez nieprzepisowe zachowanie innego Uczestnika Podczas jazdy na torze obowiązuje bezwzględna zasada: jadący z przodu ma prawo wyboru toru jazdy W przypadku powrotu na wyznaczony do jazdy tor lub konieczności zawrócenia samochodu (np. po wykręceniu bączka ) Uczestnik musi bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa Uczestnikom prawidłowo poruszającym się po torze. Zakazuje się pod rygorem natychmiastowego wykluczenia jazdy w kierunku odwrotnym niż wyznaczony przez Organizatora Klasyfikacja sezonu: suma punktów zdobytych przez Uczestników we wszystkich rundach. W przypadku jednakowej ilość punktów zdobytych przez kilku Uczestników z pierwszych trzech miejsc, Organizator zdecyduje o przeprowadzeniu dla nich dodatkowego biegu rozstrzygającego, w terminie nie późniejszym niż 21 dni od ostatniej rundy. Miejsca Uczestników o takiej samej ilości punktów z dalszych miejsc są przyznawane ex aequo. 8. Protesty: 8.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Imprez. Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 100% wpisowego. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany zostanie jako słuszny Terminy składania protestów: w sprawach wykroczeń regulaminowych: 30 minut od opublikowania wyników prowizorycznych; w sprawach technicznych i innych: Organizator nie przewiduje możliwości składania protestów W sprawach nieregulaminowego zachowania na torze bez udokumentowania tego zdarzenia na materiałach video, niepodważalny i ostateczny jest protokół Sędziego Faktu Protesty zbiorowe nie będą przyjmowane. 9. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora oraz odpowiedzialność Uczestników:

7 9.1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż biorą udział w Imprezach na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia, o czym oświadczają na piśmie, i zrzekają się wszelkich praw do odszkodowań za ich straty wynikłe podczas trwania Imprez. Zrzeczenie to dotyczy w szczególności Organizatora, osób oficjalnych uczestniczących w Imprezach, osób pomagających w organizacji Imprez, oraz innych Uczestników Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników oraz ich osoby towarzyszące - w sposób bezpośredni lub pośredni w stosunku do innych Uczestników, osób trzecich, ich mienia, oraz infrastruktury obiektu, na którym są organizowane Imprezy, jak również nie bierze na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych Uczestników lub ich mienia. Wszelkie te szkody ma obowiązek pokryć Uczestnik ze środków własnych lub polisy OC samochodu, którym spowodowano szkodę (nie dotyczy to szkód na samochodach innych Uczestników, które powstały podczas wyścigów) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie Organizator ma prawo żądania naprawienia każdej szkody od osoby, która jej dokonała. 10. Lista Priorytetowa Do startu w każdej rundy dopuszczonych będzie maksymalnie 40-tu Uczestników Organizator będzie prowadził i publikował po każdej rundzie Listę Priorytetową obejmującą 20- tu Uczestników, którzy w dotychczasowych rundach serii Supertrophy 2015 zdobyli w sumie najwięcej punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez więcej niż jednego Uczestnika o miejscu na Liście Priorytetowej decyduje fakt, kto pierwszy zdobył tą ilość punktów W przypadku większej niż 40 ilości zgłoszeń nadesłanych na rundę Uczestnicy znajdujący się na Liście Priorytetowej mają pierwszeństwo przed pozostałymi zgłaszającymi się pod warunkiem, że dokonają prawidłowego swojego zgłoszenia w I-szym terminie (patrz punkt 4) Numery startowe przyznawane są na cały sezon, według kolejności prawidłowo nadesłanych zgłoszeń począwszy od pierwszej rundy. 11. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, a także wydawania instrukcji oraz komunikatów, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu Osoby nieprzestrzegające zapisów niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z Imprez Osoby uczestniczące w Imprezach automatycznie wyrażają zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunku we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu, na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich etc., przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników, oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie) Organizatora oraz współpracujących z nim mediów. Osoby nie wyrażające na to zgody muszą pisemnie zgłosić ten fakt Organizatorowi. Piotr Kowal dyrektor serii Supertrophy 2015 Kraków, 23 maja 2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Japan Battle Time Attack

REGULAMIN Japan Battle Time Attack REGULAMIN Japan Battle Time Attack 1.1 Time Attack jest okrążeniem wyścigowym, w którym zawodnik pokonuje dystans okrążenia o określonej długości zdefiniowanej przez organizatorów. 1.2. W zawodach może

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo