Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch"

Transkrypt

1 ISBN Gmina Okonek Informator turystyczny Szlakiem okonia The commune of Okonek Tourist guide Following the Traces of Perch Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pt. Przygotowanie i wydanie folderów informacyjnych Gminy Okonek współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małe projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pt. Przygotowanie i wydanie folderów informacyjnych Gminy Okonek współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małe projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Ciosaniec 5 3 Szczecinek Kruszka Borki Drzewice Loty Brzozówka J. Kacko 1 Borucino Brok cino Skoki Lubniczka W gorzewo Glinki Mokre Glinki Suche 11 Rydzynka Podgaje Lubnica omczewo OKONEK J. Borowe Chwalime L dyczek 4 Cz uchów Chojnice WITAMY W OKONKU! Okonek - korona Wielkopolski, gmina wysunięta najdalej na północ województwa wielkopolskiego. To przez nią przejeżdżasz zmierzając nad brzeg polskiego morza z południowych zakątków kraju. Od strony Poznania i Piły stanowi przedsionek Pomorza. Od strony Koszalina i Szczecinka - wrota Wielkopolski. TO TUTAJ: ZNAJDZIESZ spokój, wyciszenie oraz relaks w objęciach nieskazitelnej przyrody ODKRYJESZ tajemnicę dawnego poligonu wojskowego ZACHWYCISZ SIĘ fioletem królestwa wrzosów w ich rozkwicie ZŁOWISZ największą w swoim życiu rybę UZBIERASZ najwięcej grzybów i to często podczas zwykłego przystanku w lesie NAPOTKASZ leśną zwierzynę w gęstych lasach i na okrytych mgłą poranka łąkach NACIESZYSZ oko przyrodniczymi pejzażami malowniczej doliny ZAGŁĘBISZ SIĘ w sekrety historii Powierzchnia gminy: Liczba mieszkańców gminy: Liczba mieszkańców miasta Okonek: Jednostki terytorialne: Użytki rolne: Gospodarstwa rolne: Przynależność terytorialna: Współpraca zagraniczna: 35,9 km sołectw i osiedla ha, tj. ok. 43 % powierzchni 589 województwo wielkopolskie, powiat złotowski Stockelsdorf (Niemcy), Woronowice (Ukraina) * dane z października J. Pniewskie Pniewo J. Zimne Pi a GWDA Okonek to także świetna baza wypadowa. Atrakcje w zasięgu ręki to: Gmina Okonek 6 Urząd Miejski Okonek, ul. Niepodległości 53 tel , fax Mielno oraz inne nadmorskie kurorty: 105 km Park Linowy Rudnica k. Wałcza: 5 km 3 Wyciąg do nart wodnych w Szczecinku (najdłuższy w Europie): 4 km 4 Canpol k. Człuchowa: ZOO, tor kartingowy, hotel, centrum rekreacyjne: 4 km 5 Borne Sulinowo - Zlot Pojazdów Militarnych (sierpień): 45 km 6 Brzeźnica-Kolonia - dawny skład radzieckich głowic atomowych: 8 km 7 Kłomino - była baza Armii Radzieckiej, opustoszałe blokowisko: 36 km 1 Gmina Okonek

3 3 3 WELCOME TO OKONEK! HERZLICH WILLKOMMEN IN OKONEK! Okonek the crown of the Wielkopolska Region (Greater Poland), the commune located furthest to the north of the Wielkopolska Province. This is the area that people go through when heading towards the Baltic Sea from the southern parts of Poland. From the direction of Poznań and Piła it is a vestibule of Pomorze (the Pomeranian Region) From the direction of Koszalin and Szczecinek gate to the Wielkopolska Region. Okonek - die Krone von Großpolen, ist die nördlichste Gemeinde der Woiwodschaft Großpolen (wielkopolskie). Hier fahren Sie durch, wenn Sie aus Südpolen ans Ufer der polnischen Ostsee wollen. Von Poznan und Piła gesehen ist es das Tor von Pommern. Von Koszalin und Szczecinek das Tor von Großpolen. IT IS HERE THAT YOU CAN: EBEN HIER: The commune of Okonek FIND tranquility, peace and relaxation surrounded by intact nature DISCOVER the mystery of old military training grounds BE ENCHANTED BY violet colour of heath in their full bloom CATCH the biggest fish in your life COLLECT the biggest amount of mushrooms, even during an ordinary stop in a forest MEET forest animals in thick forests and on meadows covered with morning fog FEAST your eyes with natural landscapes of a picturesque valley SUBMERGE INTO into historical mysteries Area of the commune: Number of inhabitants in the commune: Number of inhabitants in Okonek: Territorial units: Arable lands: Farms: Territorial affiliation: International cooperation: Okonek is also a perfect starting point to visit other places. Attractions that you can find within an easy reach include: 35.9 sq km adminstrative units and districts 13,151 ha, i.e. about 43 % of the commune s area 589 it belongs to the Wielkopolska Province, złotowski county Stockelsdorf (Germany), Woronowice (Ukraine) 1 Mielno and other seaside resorts: 105 km Rope Park Rudnica near Wałcz: 5 km 3 Water ski tow in Szczecinek (the longest one in Europe): 4 km 4 Canpol near Człuchów: ZOO, carting racetrack, hotel, recreational centre: 4 km 5 Borne Sulinowo - Meeting of Military Vehicles (August): 45 km 6 Brzeźnica-Kolonia - a former place of storing Soviet atomic missile heads: 8 km 7 Kłomino - a former base of the Soviet Army, abandoned blocks of flats: 36 km * Data as of October 014 FINDEN SIE Ruhe und Erholung in der reinen Natur ENTDECKEN SIE das Geheimnis des ehemaligen Truppenübungsplatzes BEGEISTERN SIE SICH über das Violett des Heidenkönigtums in seiner Blütezeit FANGEN SIE den größten Fisch in Ihrem Leben LESEN SIE die meisten Pilze, oft während einer kurzen Pause im Wald TREFFEN SIE Waldtiere in dichten Wäldern und auf nebeligen Morgenwiesen FREUEN SIE SICH über die Naturlandschaften eines malerischen Tals VERTIEFEN SIE SICH in die Geheimnisse der Geschichte Fläche der Gemeinde: Einwohnerzahl der Gemeinde: Einwohnerzahl der Stadt Okonek: Territoriale Einheiten: Anbauflächen: Landwirtschaften: Territoriale Angehörigkeit: Ausländische Zusammenarbeit: Okonek ist auch ein perfekter Ausgangspunkt. Sehenswürdigkeiten in der direkten Nähe: 35,9 km Schulzenämter und Siedlungen ha, dh. ca. 43 % der gesamten Fläche 589 Woiwodschaft Großpolen, Landkreis Złotów Stockelsdorf (Deutschland), Woronowice (Ukraine) * Daten vom Oktober Mielno und andere Kurorte an der See: 105 km Seilpark Rudnica bei Wałcz: 5 km 3 Wasserskilift in Szczecinek (der längste in Europa): 4 km 4 Canpol bei Człuchów: Zoologischer Garten, Kartodrom, Hotel, Rekreationszentrum: 4 km 5 Borne Sulinowo - Militärfahrzeugtreffen (August): 45 km 6 Brzeźnica-Kolonia - der ehemalige Lager der sowjetischen Atomsprengköpfe: 8 km 7 Kłomino - der ehemalige Stützpunkt der sowjetischen Armee, eine menschenleere Plattensiedlung: 36 km Gemeinde Okonek

4

5 Okonek został założony jako wieś przed 1546 rokiem przez sołtysa osadźcę Heninga Woykę. Niemiecka nazwa Okonka, Ratzebohr, wiąże się ze słowiańskim imieniem księcia Racibora, stąd też pierwotna nazwa miejscowości to Racibórz. Od początku istnienia była to miejscowość głównie targowa. Krzyżowały się tutaj drogi prowadzące do Szczecina i Gdańska. W pobliżu natomiast przechodziła granica między księstwem Pomorskim a Polską, a sama wieś była we władztwie szczecineckim. W 1754 roku wieś otrzymała prawa miejskie z rąk Fryderyka II. Miasto zamiast burmistrza samorządowego otrzymało komisarza królewskiego zarządzającego oraz skarbnika miejskiego. 7Historia Okonka 6 Historia Okonka Można powiedzieć, że od początku istnienia mieszkańcy specjalizowali się w sukiennictwie. W 178 roku pracowało tu 89 sukienników na 58 krosnach. Lata mijały, a Okonek nadal się rozwijał. Niestety nie obyło się bez strat, gdyż w czasie II wojny szwedzkiej w 1658 roku wieś została spalona. Pożary niszczyły jeszcze Okonek w latach 1748, 18, 185. W 185 roku szalała w mieście, podobnie jak w wielu pobliskich miejscowościach, cholera. W 1883 r. zbudowany został ratusz, a w gazownia miejska. Podobnie jak w innych miastach w Okonku już w 180 r. istniało Bractwo Strzeleckie. Znaczne zmiany komunikacyjne i gospodarcze doprowadziły do otwarcia kolei na odcinku Piła Szczecinek w 1878 r. W 191 r. miasto korzystało już z elektryczności. W tym samym roku wybudowano wysoką wieżę widokową nazwaną Wieżą Bismarcka. Przed wojną istniały w Okonku dwie fabryki wełny i wyrobów wełnianych, cegielnia wapienna, dwa tartaki. Rolnictwo gospodarujące na piaszczystych glebach nie przynosiło wysokich plonów. Historia największego powojennego okoneckiego zakładu pracy rozpoczęło się 8 lipca 1946 r., kiedy to ówczesne władze oficjalnie przejęły od radzieckiej komendantury fabrykę włókienniczą. Uruchomieniem zajęli się głównie byli pracownicy fabryki, Niemcy, którzy jeszcze przez pewien czas mieszkali po II wojnie światowej w Okonku. Na chwilę obecną Okonek jest rozwiniętym miastem, gdzie funkcjonuje wiele instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Wielkim atutem tych terenów jest przyroda. Dużą atrakcję stanowi okonecka plaża nad jeziorem Bąk, gdzie w sezonie letnim wypoczywają tłumy ludzi. Podobnie jest z jeziorem Leśnym, którego przejrzysta woda przyciąga wielu płetwonurków, zarówno zawodowych jak i amatorów.

6 History of Okonek 9Die Geschichte von Okonek 8 Okonek was established as a village before 1546 by a village head and a settler - Hening Woyka. German name of Okonek Ratzebohr is connected with the Slavonic name of Racibor prince so the original name of the place was Racibórz. Since the beginning of its existence, it has been mainly a trading place. The roads leading to Szczecin and Gdańsk crossed here and in the neighbourhood there was a border between the Pomeranian Duchy and Poland and the village itself was under the Szczecinek rule. In 1754 the village was granted municipal rights by Fryderyk II. The town instead of a self-governing mayor was given a royal commissioner ruling that place and a municpal treasurer. One may say that since the beginning of the town s existence, its inhabitants have specialized in cloth making. In 178 there worked 89 cloth makers on 58 looms. As the years went by, Okonek was steadily developing. Unfortunately, there were some losses during the Second Swedish War in 1658 when the village was burnt. Fires destroyed Okonek also in the years 1748, 18 and 185. In 185 cholera disease was raging in the town as in many other neighbouring places. In 1883 the Townhall was erected, and in 1899 a municipal gas plant. As in other towns, already in 18 there existed a Shooting Brotherhood Company. Considerable communication and economic changes led in 1878 to the opening of a railway line between Piła and Szczecinek. In 191 the town enjoyed electricity and in the same year a tall viewing tower called Bismarck s Tower was built. Before the war there were two factories of wool and woolen goods, lime brick factory and two sawmills. Agriculture on sandy soils did not produce high crops. The history of the biggest post-war plant started on 8th July 1946, when the authorities at that time officially took over a textile factory from the Soviet military headquarters. The former workers of that factory, who were Germans living for some more time in Okonek after the Second World War, took care of starting production in that plant. At present, Okonek is a well developed town with many institutions and businesses. Nature is a great asset of that place. A beach in Okonek on lake Bąk is a great attraction with crowds of people resting there in summer. Similarly, Leśne lake attracts many divers, both professional and amateurs. Okonek wurde als Dorf vor 1546 vom Schulzen - Besiedler Hening Woyka gegründet. Der deutsche Name von Okonek, Ratzebohr, ist mit dem slawischen Name des Fürsten Racibor verbunden, deswegen lautet der ursprüngliche Name der Ortschaft Racibórz. Vom Anfang an war das ein Marktort. Hier kreuzten sich die Routen nach Szczecin und Gdańsk. In der Nähe verlief die Grenze zwischen dem Herzogtum Pommern und Polen und das Dorf befand sich in der Herrschaft von Szczecinek bekam das Dorf die Stadtrechte vom Friedrich II. Die Stadt bekam statt des Selbstverwaltungsbürgermeisters einen Kommissar des Königs und einen Stadtkassenverwalter. Man kann sagen, dass vom Anfang an sich die Bewohner in der Tuchmacherei spezialisierten. 178 arbeiteten hier 89 Tuchmacher auf 58 Webstühlen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Okonek allmählich. Leider gab es auch Verluste, weil während des II. schwedischen Kriegs das Dorf verbrannt wurde. Das Feuer vernichtete noch Okonek in den Jahren 1748, 18 und hatten die Bürger, sowie die Bewohner der anderen Ortschaften in der Nähe, mit Cholera zu tun wurde das Rathaus erbaut und das Stadtgaswerk. So wie in den anderen Städten war in Okonek bereits 180 eine Schützengilde (Bractwo Strzeleckie) tätig. Riesige Verkehrs- und Wirtschaftsveränderungen führten zur Eröffnung einer Bahnlinie Piła Szczecinek im Jahre Schon 191 hatte die Stadt Elektrizität zur Verfügung. In demselben Jahre wurde der Aussichtturm, Bismarck-Turm genannt, erbaut. Vor dem Krieg waren in der Stadt zwei Fabriken von Wolle und Wollerzeugnissen, eine Kalkziegelei und zwei Sägewerke tätig. Die Landwirtschaft auf dem Sandboden brachte keine guten Erträge. Die Geschichte der größten Arbeitsstätte in Okonek begann am 8. Juli Dann übernahmen die damaligen Behörden die Faserstofffabrik von der sowjetischen Kommandantur. Mit deren Inbetriebnahme beschäftigten sich die ehemaligen Mitarbeiter der Fabrik, Deutsche, die noch eine Zeit lang nach dem II. Weltkrieg in Okonek wohnten. Heutzutage ist Okonek eine entwickelte Stadt, wo viele Institutionen und Wirtschaftssubjekte funktionieren. Ein großer Vorteil dieser Umgebung ist die Natur. Eine wichtige Attraktion ist der Strand am See Bąk in Okonek, wo sich im Sommer eine Menge Leute erholen. So ist es auch am See Leśne, dessen reines Wasser viele Taucher an sich zieht, sowohl Profis als auch Amateure.

7 10 Borki Borucino 11 Liczba mieszkańców: 71 Powierzchnia: 6,6 km Położenie: północny zachód gminy Number of inhabitants: 508 Surface: sq km Location: south-west part of the commune Wieś jest położona na północny-zachód od Lotynia. Życie jej mieszkańców związane jest przede wszystkim z rolnictwem. W tej miejscowości znajdują się pozostałości po cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Borki Number of inhabitants:71 Surface: 6.6 sq km Location: north-west part of the commune The village is located north-west of Lotyń. The life of its inhabitants is mainly connected with agriculture. In the place, there are remains of Evangelical-Augsburg church cemetary. Borki The village is located 8 km from Okonek, on the road to Pniewo and Ciosaniec. There is Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Church (Church of the Ascension of Virgin Mary). In the area there conducts its production one of the most modern mushroom growing facilities - the company of Okechamp. Borucino Einwohnerzahl: 508 Fläche: 13,40 km Lage: im Südwesten der Gemeinde Das Dorf liegt 8 km von Okonek entfernt, auf dem Wege nach Pniewo und Ciosaniec. Hier befindet sich die Mariä-Himmelsfahrt-Kirche. Auf diesem Gebiet ist eine der modernsten Champignonzuchtanlagen Firma Okechamp. So³ectwa Einwohnerzahl:71 Fläche: 6,6 km Lage: im Nordwesten der Gemeinde Das Dorf liegt nordwestlich von Lotyń. Das Leben seiner Bewohner ist vor allem mit der Landwirtschaft verbunden. In diesem Ort befinden sich die Reste eines evangelisch- Brzozówka Liczba mieszkańców: 85 Powierzchnia: 4,65 km Położenie: północny zachód gminy Wieś położona na zachód od Lotynia. Brzozówka Einwohnerzahl: 85 Fläche: 4,65 km Położenie: północny zachód gminy Lage: im Nordwesten der Gemeinde Borucino Liczba Mieszkańców: 508 Powierzchnia: 13,40 km Położenie: południowy zachód gminy Brzozówka Number of inhabitants: 85 Surface: 4.65 sq km Location: north-west part of the commune The village is situated west of Lotyń. Wieś położona 8 km od Okonka na trasie do miejscowości Pniewo i Ciosaniec. Znajduje się tu Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na tym terenie działalność prowadzi jedna z najnowocześniejszych pieczarkarni firma Okechamp. Brokęcino Liczba mieszkańców: 48 Powierzchnia: 39,40 km Położenie: centralna część gminy, na północny-zachód od Okonka Wieś położona 4 km od Okonka przy linii kolejowej oraz drodze krajowej nr 11. Znajduje się tu cenny zabytek - piękny drewniany kościół pw. Św. Kazimierza z końca XVI w. (zabytek I klasy). W bliskim sąsiedztwie wsi znajduje się niepowtarzalny punkt widokowy przy Rezerwacie przyrody Wrzosowiska w Okonku, wchodzącym w skład sieci Natura 000. Nieopodal Brokęcina w kierunku na Koszalin funkcjonuje Karczemka Nad Jeziorem. Brokęcino Number of inhabitants: 48 Surface: sq km Location: central part of the commune, north-west of Okonek The village is located 4 km from Okonek, on the railway line and main road no 11. There is a very precious historical monument here a beautiful Św. Kazmierz (St. Casimir) Church from the end of the 16th century (historical monument of the first class). In the close neighbourhood of the village, there is a unique viewing point at Heath Areas in Okonek Natural Reserve that is included in the Natura 000 chain. Near Brokęcino, in the direction of Koszalin, there is Karczemka Nad Jeziorem ( Inn at the Lake ) Brokęcino Einwohnerzahl: 48 Fläche: 39,40 km Lage: zentraler Teil der Gemeinde, nordwestlich von Okonek Das Dorf ist 4 km von Okonek, an der Bahnlinie und an der Landesstraße Nr. 11. Hier befindet sich eine wertvolle historische Baut die schöne Kasimir-Holzkirche aus dem Ende des 16. Jahrhunderts (Baudenkmal I. Klasse). In der direkten Nähe befindet sich ein hervorragender Aussichtspunkt am Naturschutzgebiet Wrzosowiska w Okonku, das ein Teil des Netzes Natura 000 ist. Nicht weit von Brokęcin entfernt, Richtung Koszalin, funktioniert die Gaststätte Karczemka Nad Jeziorem. Adminstrative areas Schulzenämter

8 1 Chwalimie Drzewice 13 Liczba mieszkańców: 159 Powierzchnia: 15,56 km Położenie: południowy-wschód gminy Liczba mieszkańców: 51 Powierzchnia: 3,05 km Położenie: północ gminy Jest małą wsią położoną przy drodze krajowej nr. Można tutaj obejrzeć zabytkowy kościół p. w. św. Stanisława Szczepanowskiego - wybudowany w 1868 roku. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica z XIX w. Chwalimie Wieś położona w odległości km na północny-wschód od Lotynia. Atrakcją dla miłośników pomników przyrody jest tu potężny dąb szypułkowy o obwodzie 45 cm i wysokości 5 m. Drzewice Number of inhabitants: 159 Surface: sq km Location: south-east part of the commune It is a small village located on the main road no. One may see here a historical Stanisław Szczepanowski s Church erected in At the church, there is a wooden belfry from the 19th century. Chwalimie Number of inhabitants: 51 Surface: 3.05 sq km Location: north part of the commune The village is located km to the north-east of Lotyń. A big attraction for lovers of natural monuments is a huge English oak with a perimeter of 45 cm and height of 5 m. Drzewice So³ectwa Einwohnerzahl: 159 Fläche: 15,56 km Lage: im Südosten der Gemeinde Das ist ein kleines Dorf an der Landesstraße Nr.. Hier ist die Hl. Stanisław Szczepanowski- Denkmal-Kirche aus dem Jahre 1868 zu sehen. An der Kirche befindet sich ein kleiner Holzglockenturm aus dem 19. Jahrhundert. Ciosaniec Liczba mieszkańców: 43 Powierzchnia: 40,90 km Położenie: południowy-zachód gminy Wieś położona na skraju gminy. Podziwiać tu można zabytkowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - neogotyk budowany w 1864 r. W Ciosańcu prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich. Dobrze prosperują tu również duże gospodarstwa rolne. Ciosaniec Number of inhabitants: 43 Surface: sq km Location: south-west part of the commune The village is situated on the commune s edge. One may see here a historical Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Ascension of the Virgin Mary) Church neo-gothical architecture erected in In Ciosaniec, well functions the Countryside Housewives Circle. Also big farms operate here successfuly. Ciosaniec Einwohnerzahl: 43 Fläche: 40,90 km Lage: im Südwesten der Gemeinde Das Dorf liegt am Rande der Gemeinde. Hier steht die Mariä-Himmelsfahrt-Denkmal-Kirche eine neugotische Kirche aus dem Jahre In Ciosaniec ist Kreis der Hauswirtinnen (Koło Gospodyń Wiejskich) tätig. Hier blühen auch große Landwirtschaften. Einwohnerzahl: 51 Fläche: 3,05 km Lage: im Norden der Gemeinde Das Dorf liegt km nordöstlich von Lotyń. Eine Sehenswürdigkeit für Liebhaber der Naturdenkmäler ist hier die riesige Stieleiche mit dem Umfang von 45 cm und Höhe von 5 m. Glinki Mokre Liczba mieszkańców: 84 Powierzchnia: 3,33 km Położenie: północ gminy Położone w odległości 4 km od Lotynia, a 11 km od Okonka. Mieszkańcy utrzymują się tutaj głównie z rolnictwa. We wsi znajduje się Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny zbudowany w XIX wieku. Glinki Mokre Number of inhabitants: 84 Surface: 3.33 sq km Location: north part of the commune Located 4 km from Lotyń and 11 km from Okonek. The inhabitants mainly make their living from agriculture. In the village there is Najświętszej Marii Panny (The Virgin Mary) Church erected in the 19th century. Glinki Mokre Einwohnerzahl: 84 Fläche: 3,33 km Lage: im Norden der Gemeinde Das Dorf liegt 4 km von Lotyń und 11 km von Okonek entfernt. Die Bewohner leben hier hauptsächlich von der Landwirtschaft. Im Dorf steht die Marienkirche aus dem 19. Jahrhundert. Adminstrative areas Schulzenämter

9 14 Glinki Suche Lędyczek 15 Liczba mieszkańców: 49 Powierzchnia: 6,33 km Położenie: północ gminy Liczba mieszkańców: 485 Powierzchnia: 0,65 km Położenie: wschód gminy Jest małą wsią położoną km od miejscowości Glinki Mokre. Większość z mieszkańców utrzymuje się z rodzinnych gospodarstw rolnych. Glinki Suche Number of inhabitants: 49 Surface: 6.33 sq km Location: north part of the commune It is a small village km away from Glinki Mokre. Most of its inhabitants make their living from family agricultural farms. Jest to rozległa wieś położona nad rzeką Gwdą w miejscu, gdzie wpadają do niej cztery dopływy: Chrząstawa, Debrzynka i Szczyra z lewej oraz Czarna z prawej. Przebiega tędy droga krajowa nr od granicy z Niemcami do granicy z Rosją oraz droga do Złotowa i Okonka. W XIII wieku Krzyżacy wznieśli tu osadę obronną z zamkiem i przenieśli tutaj z pobliskiego Debrzna siedzibę włodarza zakonnego. Do 197 roku Lędyczek był najmniejszym miastem w Polsce i jednym z najmniejszych w Europie. W centrum miejscowości zachowały się resztki zabudowy pochodzącej z XIX w. w większości domów kalenicowych. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła Ap. o skromnych cechach eklektycznych zbudowany został jako zbór ewangelicki w latach Katolicki jest od 1945 r. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje mosiężny żyrandol z XVIII w. So³ectwa Glinki Suche Einwohnerzahl: 49 Fläche: 6,33 km Lage: im Norden der Gemeinde Das ist ein kleines Dorf km vom Ort Glinki Mokre entfernt. Die Mehrheit der Bewohner leben hier von Familienlandwirtschaften. Kruszka Liczba mieszkańców: 51 Powierzchnia: 3,7 km Położenie: północny-zachód gminy Wieś położona na skraju gminy i województwa wielkopolskiego. Znajduje się w niej wyjątkowy przystanek autobusowy, postawiony na początku lat 90-tych przez mieszkańców wsi. O szczególnym charakterze świadczy jego wystrój i wyposażenie godne co najmniej świetlicy wiejskiej. Kruszka Number of inhabitants: 51 Surface: 3.7 sq km Location: north-west part of the commune The village is situated on the verge of the commune and the Wielkopolska Province. There is a unique bus stop, built at the beginning of the nineties by the village inhabitants. Its special character is testified by its design and equipment worth at least a village day care centre. Kruszka Einwohnerzahl: 51 Fläche: 3,7 km Lage: im Nordwesten der Gemeinde Das Dorf liegt am Rande der Gemeinde und der Woiwodschaft Großpolen. Hier befindet sich eine besondere Bushaltestelle aus dem Anfang der 90er Jahre, die von den Dorfbewohnern erbaut wurde. Seinen Charakter widerspiegeln sein Ausputz und die Ausstattung wie mindestens in einem dörflichen Gemeinschaftsraum. Lędyczek Number of inhabitants: 485 Surface: 0.65 sq km Location: east part of the commune It is a large village located on the river Gwda in a place where four its tributaries - Chrząstawa, Debrzynka and Szczyra on the left and Czarna on the right flow into it. The main road no leading from the German border to the Russian one runs through that place as well as the road to Złotów and Okonek. In the 13th century the Teutonic Knights erected a defensive settlement with a castle and moved from nearby Debrzno the seat of the Teutonic local ruler there. Till 197 Lędyczek had been the smallest town in Poland and one of the smallest ones in Europe In the centre of that place there are preserved remains of buildings, mostly ridge houses, dating from the 19th century. Church of the Apostles St. Peter and Paul of modest eclectic features was erected as a Protestant church in the years and since 1945 it has been a Catholic temple. Inside the church one should pay attention to the brass chandelier from the 18th century. Lędyczek Einwohnerzahl: 485 Fläche: 0,65 km Lage: im Osten der Gemeinde Das ist ein breites Dorf am Fluss Gwda, wo seine vier Zuflüsse münden: Chrząstawa, Debrzynka und Szczyra links und Czarna rechts. Hier verlaufen die Landesstraße Nr. von der Grenze an Deutschland bis zur Grenze an Russland und der Weg nach Złotów und Okonek. Im 13. Jahrhundert erbauten hier die Kreuzritter ein befestigtes Dorf mit einem Schloss und brachten hier den Sitz des Vogtamts aus dem benachbarten Debrzno. Bis 197 war Lędyczek die kleinste Stadt Polens und eine der kleinsten in Europa. Im Zentrum der Ortschaft erhielten sich die Reste der Bebauung aus dem 19. Jahrhundert, die in der Mehrheit aus Häusern mit dem Dachfirst bestand. Die St. Peter und Paul Kirche mit schlichten eklektischen Eigenschaften wurde als ein evangelisches Gotteshaus in den Jahren erbaut. Katholisch ist es seit In der Kirche zeichnet sich der Messingkronleuchter aus dem 18. Jahrhundert aus. Adminstrative areas Schulzenämter

10 16 Lotyń Lubniczka 17 So³ectwa Liczba mieszkańców: 1098 Powierzchnia: 0,3 km Położenie: północ gminy Wieś położona jest ok. 9 km na północ od Okonka. W centrum wsi zachował się szachulcowy kościół p.w. Najświętszej Marii Panny zbudowany w 1734 r. jako zbór ewangelicki, użytkowany jako kościół katolicki od 1945 r. (zabytek II klasy), posiadający wysmukłą wieżę. Na wyposażenie wnętrza składają się ołtarz ludowej roboty z XVIII w. i krucyfiks. Na zewnątrz znajduje się tablica nagrobkowa Bogusława Hetzberga z XIX w. Lotyń Number of inhabitants: 1098 Surface: 0.3 sq km Location: north part of the commune The village is situated 9 km to the north from Okonek. In the village centre there has preserved a timber-framework Najświętszej Marii Panny (Virgin Mary) Church erected in 1734 as a Protestant church and used as a Catholoci church since 1945 (historical monument of the second class), with a slim tower. The interior equipment includes folk made altar dating from the 18th century and a crucifix. Outside, there is Bogusław Hetzberg s tomb plate from the 19th century. Lotyń Einwohnerzahl: 1098 Fläche: 0,3 km Lage: im Norden der Gemeinde Das Dorf liegt ca. 9 km nördlich von Okonek. Im Zentrum des Dorfes erhielt sich die Mariä- Fachwerkkirche, im Jahre 1734 als eine evangelische Kirche erbaut. Später wurde sie als eine katholische Kirche bis 1945 genutzt (Denkmal II. Klasse). Die Kirche hat einen schlanken Turm. Zur Ausstattung der Kirche gehören ein Volksaltar und ein Kruzifix. Draußen befindet sich die Grabtafel von Bogusław Hetzberg aus dem 19. Jahrhundert. Lubniczka Liczba mieszkańców: 75 Powierzchnia: 5 km Położenie: północny-wschód gminy Wieś rolnicza położona nad rzeką Gwdą. Występuje tu typowa zabudowa folwarczna. Lubniczka Number of inhabitants: 75 Surface: 5 sq km Location: nort-east part of the commune Agricultural village located on the river Gwda with typical manor-like architecture. Einwohnerzahl: 75 Fläche: 5 km Lage: im Nordosten der Gemeinde Ein Landwirtschaftsdorf am Fluss Gwda. Hier befindet sich eine typische Vorwerkbebauung. Lubnica Liczba mieszkańców: 10 Powierzchnia: 6,75 km Położenie: północny-wschód gminy Wieś rolnicza położona nad rzeką Gwdą, o typowej zabudowie folwarcznej. Funkcjonuje tu prywatna elektrownia wodna oraz atrakcja regionu, Rodzinny Park Rozrywki Park Owadów Owadogigant. Jest to nowe sołectwo, wyodrębnione w 014 r. Lubnica Number of inhabitants: 10 Surface: 6.75 sq km Location: north-east part of the commune An agricultural village on the river Gwda with typical manor-type architecture. A private water power station operates here and one can find here an attraction of the region Family Entertainment Park Insects Park - Owadogigant. It is a new administrative unit that was created in 014. Lubnica Einwohnerzahl: 10 Fläche: 6,75 km Lage: im Nordosten der Gemeinde Ein Landwirtschaftsdorf am Fluss Gwda mit einer typischen Vorwerkbebauung. Hier funktioniert ein privates Wasserkraftwerk und eine Sehenswürdigkeit für die ganze Region, Familienfreizeitpark Insektenpark (Park Owadów) Owadogigant. Das ist ein neues Schulzenamt, 014 entstanden. Łomczewo Liczba mieszkańców: 341 Powierzchnia: 3,86 km Położenie: centralna część gminy Wieś położona 4 km na wschód od Okonka. Około 3 km od tej miejscowości działa elektrownia wodna Żarki". Znajduje się tu kościół p.w. Pana Jezusa - neogotyk, budowany w latach Łomczewo Number of inhabitants: 341 Surface: 3.86 sq km Location: central part of the commune Adminstrative areas Schulzenämter The village is situated 4 km from Okonek. About 3 km from that place, there is Żarki" water power station. There is also Jesus Church in neo-gothic style, erected in the years

11 18 Łomczewo Podgaje 19 Einwohnerzahl: 341 Fläche: 3,86 km Lage: im zentralen Teil der Gemeinde Number of inhabitants: 386 Surface: sq km Location: south part of the commune So³ectwa Das Dorf liegt 4 km von Okonek entfernt. Ca. 3 km von diesem Ort ist das Wasserkraftwerk Żarki" tätig. Hier befindet sich die Jesus-Kirche Neugotik, in den Jahren erbaut. Pniewo Liczba mieszkańców: 343 Powierzchnia: 1,55 km Położenie: południowy-zachód gminy Jest to wieś leżąca 7 km na północny zachód od Jastrowia przy drodze do Okonka i Jastrowia, nad jeziorem Kacko. Znajduje się tutaj szachulcowy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 184 r. z wyposażeniem wnętrza z okresu budowy. Część okien ozdobiona jest witrażami. Pniewo Number of inhabitants: 343 Surface: 1.55 sq km Location: south-west part of the commune It is a village located 7 km to the north-west of Jastrów, on the road to Okonek and Jastrów, on Kacko Lake. There is a timber-framed Jan Chrzciciel (John the Baptist) Church from 184 with interior equipment from the times of its construction. Some of the windows are ornamented with stain-glasses. Pniewo Einwohnerzahl: 343 Fläche: 1,55 km Lage: im Südwesten der Gemeinde Das Dorf liegt 7 km nordwestlich von Jastrowie am Wege Richtung Okonek und Jastrowie, am See Klacko. Hier befindet sich die Johannes der Täufer-Fachwerkkirche aus dem Jahre 184 mit der Innenausstattung aus der Zeit der Erbauung. Ein Teil der Fenster wurde mit Glasmalerei verziert. Podgaje Liczba mieszkańców: 368 Powierzchnia: 31,80 km Położenie: południe gminy Wieś położona jest 7 km na południe od Okonka, przy drodze krajowej nr w miejscu odgałęzienia drogi krajowej nr 11. Wieś została założona w 1579 r. w ramach kolonizacji pogranicza pomorsko-polskiego. Podczas zimowej ofensywy wojsk 1 Armii WP w 1945 r. Podgaje były miejscem jednej z najcięższych bitew, jakie stoczyła na swym szlaku bojowym 1 DP im. T. Kościuszki. Wieś leżała w tzw. pasie przesłaniania Wału Pomorskiego. 31 stycznia 1945 r. wojska polskie dotarły do Gwdy. W toku walk o Podgaje Niemcy wzięli do niewoli, a następnie żywcem spalili w stodole 3 żołnierzy polskich. Zbrodnia hitlerowców została odkryta, gdy po trzydniowych bojach wieś zdobyto. W walkach o Podgaje poległo 4 oficerów oraz 09 podoficerów i szeregowców Wojska Polskiego. 510 żołnierzy zostało rannych, a 58 zaginęło bez wieści. Zniszczonych zostało ok. 90 proc. zabudowań wsi. Około 3 km od Podgaj znajduje się niewielka elektrownia wodna, wybudowana w 199 r. Nieopodal, nad Zalewem Grudnieńskim znajduje się stanica harcerska prowadzona przez ZHP Złotów. The village is located 7 km to the north of Okonek, on the main road no, in the place where main road no 11 bifurcates. The village was established in 1579 within the colonization of the Pomeranian and Polish border area. During the winter attack of the troops of the First Army of the Polish Army, Podgaje witnessed one of the heaviest battles that was fought by T. Kościuszko s 1 Infantry Division on its battle route. The village was situated in so called covering belt of Wał Pomorski (the Pomeranian Embankment). On 31st January 1945 the Polish troops reached the Gwda river. During the course of fighting for Podgaje, the German troops took captive and then burnt alive in a barn 3 Polish soldiers. That Nazi crime was discovered when after three day fights the village was conquered. During the fights for Podgaje, 4 higher rank as well as 09 lower rank officers and GIs from the Polish troops died. 510 soldiers were wounded and 58 missed in action. About 90 per cent of the village houses were destroyed. About 3 km from Podgaje, there is a small water power station, built in 199. In the neighbourhood, on the Grudnieński Reservoir, there is scout meeting place conducted by ZHP Złotów. Podgaje Einwohnerzahl: 368 Fläche: 31,80 km Lage: południe gminy Das Dorf liegt 7 km südlich von Okonek, an der Landesstraße Nr., wo sich die Landesstraße Nr. 11 abzweigt. Das Dorf wurde im Jahre 1579 im Rahmen der Koloniesierung des Grenzgebietes Pommern-Polen gegründet. Während der Winteroffensive der 1. Polnischen Armee (WP) im Jahre 1945 war Podgaje die Stelle einer der schwersten Schlachten auf der Kriegsbahn der 1. T. Kościuszko Infanterie-Division. Das Dorf lag auf dem sog. Vorfeld- Gürtel der Pommern-Stellung. Am 31. Januar 1945 kamen die polnischen Truppen an die Gwda. Während der Kämpfe nahmen die Deutschen gefangen und dann verbrannten 3 polnische Soldaten lebendig im Stall. Das Verbrechen wurde entdeckt, als das Dorf nach drei Tagen Kampf erobert wurde. In den Kämpfen um Pogaje fielen 4 Offiziere und 09 Unteroffiziere und gemeine Soldaten der Polnischen Armee. 510 Soldaten wurden verwundet, 58 vermisst. Ca. 90 Prozent der Gebäude im Dorf wurden vernichtet. Ca. 3 km von Pogaje befindet sich ein kleines Wasserkraftwerk aus dem Jahre 199. Nicht weit entfernt, an Zalew Grudnieński, funktioniert das Pfadfinderbootshaus von ZHP Złotów. Skoki Liczba mieszkańców: 95 Powierzchnia:,8 km Położenie: północny-zachód gminy Nowe sołectwo, wyodrębnione w 014 r. Skoki Number of inhabitants: 95 Surface:.8 sq km Location: north-west part of the commune New adminstrative unit established in 014. Skoki Einwohnerzahl: 95 Fläche:,8 km Lage: im Nordwesten der Gemeinde Ein neues Schulzenamt, 014 entstanden. Adminstrative areas Schulzenämter

P o w i a t S o k o ł o w s k i

P o w i a t S o k o ł o w s k i Powiat Sokołowski Spis Treści Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Naprawdę warto tu być

Naprawdę warto tu być Gmina Kosakowo 1 Dawniej i dziś - Then and now Commune Kosakowo is located in the northeastern part of the Pomeranian (pomorskie) province. Its north border with the commune of Puck runs along the Łyski

Bardziej szczegółowo

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i www.zakopane.pl Tatry od lat przyciągają swoją magią The magic of the Tatra Mountains has been attracting people for a number of years Die Tatra lockt seit

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO GIŻYCKO NIEMCY DEUTSCHLAND SZWECJA SCHWEDEN POLSKA POLEN ROSJA RUSSLAND ROSJA RUSSLAND ŁOTWA LETTLAND ESTONIA ESTLAND BIAŁORUŚ BELARUSS UKRAINA UKRAINE LITWA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK Podczas procesu oczyszczania ścieków zakład produkuje ok. 400 ton osadu ściekowego na dobę. Z osadu, po jego dalszej fermentacji, otrzymujemy biogaz, z którego po spaleniu w gazogeneratorach można wytworzyć

Bardziej szczegółowo

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 Strefa K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 magazyn Investors wanted! Regionalne Parki KSSE ZABRZE UJAZD TUCZNAWA [spistreści] 3. [strefastrefy] Zaproszenie na Śląskie Forum

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

POZNAJ ATRAKCJE POGRANICZA!

POZNAJ ATRAKCJE POGRANICZA! POZNAJ ATRAKCJE POGRANICZA! Przewodnik pogranicza wodzisławsko-karwińskiego Průvodce karvinsko-wodislavské pohraničí Tourist guide for Wodzisław and Karvina borderland Projekt jest współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 Kolory Peru COLORS OF PERU Portugalia na talerzu PORTUGAL ON THE PLATE Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA KALEJDOSKOP WRAŻEŃ Ż Ń / KALEIDOSCOPE OF IMPRESSIONS

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo. Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.pl Gmina Miejska Człuchów al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów tel. 59/83

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE

REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU JOANNA RAPACZ Nr indeksu: 83477 REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA POŻWIROWEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY 2 5 6

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo