Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku"

Transkrypt

1 Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW r.

2 Przeładunek w TRACES Przedstawione zasady oparto o następujące uregulowania prawne i instrukcje: Decyzja Wykonawcza Komisji Nr 2011/215/UE z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do przeładunku w granicznym posterunku kontroli, przez który wprowadzono przesyłki produktów przeznaczonych do przywozu do Unii lub państw trzecich (Dz. U. UE L 90 z ); Przewodnik General guidance for consignments of live animals and animal products from third countries in transit or transshipment (SANCO/10844/2011 z dnia ); Opis wersji 5.10 aplikacji TRACES i kolejnych r., Warszawa 2

3 Decyzja Wykonawcza Komisji Nr 2011/215/UE Poinformowanie BIP o przesyłce Kontrola dokumentów Kontrola tożsamości Kontrola fizyczna Przesyłka nie jest wyładowywana Wyładunek krótszy niż okres minimalny Wyładunek w granicach obu okresów Wyładunek dłuższy niż okres maksymalny TAK TAK NIE lub kontrola manifestu pokładowego NIE/ TAK (w razie zagrożenia) NIE NIE TAK TAK NIE/ TAK (w razie zagrożenia) NIE NIE NIE/ TAK (w razie zagrożenia) TAK TAK TAK TAK r., Warszawa 3

4 Przeładunek w TRACES Przeładunek dotyczy przesyłek pochodzących bezpośrednio z kraju trzeciego, przeznaczonych do importu na terytorium UE lub do bezpośredniego tranzytu do innego kraju trzeciego, wprowadzanych drogą morską lub powietrzną przez BIP, w którym nie będzie przeprowadzona pełna kontrola i nastąpi przekazanie przesyłki do innego BIP, w którym nastąpi pełna kontrola. Okres minimalny: 12 godzin (L) / 7 dni (P) Okres maksymalny: 48 godzin (L) / 20 dni (P) Odstępstwa (wydłużenie okresu maksymalnego) art. 3 ust 2 dec. 2011/ r., Warszawa 4

5 Obowiązki osoby odpowiedzialnej za przesyłkę w kontekście transhipmentu: Złożenie prenotyfikacji. Poinformowanie BIP 1 o szacunkowym czasie rozładunku przesyłki, BIP przeznaczenia na terytorium UE (jeśli import) lub państwa trzeciego przeznaczenia (jeśli tranzyt bezpośredni), dokładnej lokalizacji przesyłki, szacunkowym czasie załadunku przesyłki w celu opuszczenia BIP r., Warszawa 5

6 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Pierwszy BIP: Przybycie przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego do pierwszego BIP musi być poprzedzone prenotyfikacją. Przesyłka musi: wypełniać unijne wymagania importowe, znajdować się pod nadzorem celnym r., Warszawa 6

7 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Obowiązkiem pierwszego BIP jest sprawdzenie i upewnienie się, że drugi BIP, do którego przesyłka zostanie skierowana, jest zatwierdzony do prowadzenia kontroli przesyłek odpowiedniej kategorii produktów. Jeśli drugi BIP nie jest zatwierdzony dla odpowiedniej kategorii produktów, obowiązkiem pierwszego BIP jest przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej przesyłki r., Warszawa 7

8 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Pierwszy BIP - cd: Pierwszy BIP: przeprowadza kontrolę dokumentacji towarzyszącej przesyłce, inicjuje dokument CVEDP w systemie TRACES, wypełnia niezbędne dane, wpisuje wynik kontroli dokumentacji, jeśli kontrola dokumentacji jest zakończona wynikiem zadowalającym, pierwszy BIP zatwierdza dokument CVEDP, zaznaczając procedurę przeładunku do drugiego BIP r., Warszawa 8

9 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Nadany numer dokumentu CVEDP jest właściwy dla państwa pierwszego BIP. Jeśli przesyłka objęta jest programem kontroli wzmocnionej, pobranie próbek następuje w drugim BIP r., Warszawa 9

10 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Pierwszy BIP cd: Jeśli kontrola dokumentacji jest negatywna i istnieje jakiekolwiek podejrzenie zagrożenia dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt, przesyłka musi zostać poddana kontroli identyfikacji i kontroli fizycznej w pierwszym BIP. W takiej sytuacji pierwszy BIP wypełnia odpowiednio dokument CVEDP, zatwierdza go i w przypadku decyzji o odrzuceniu przesyłki podejmuje dalsze niezbędne czynności urzędowe r., Warszawa 10

11 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia): Drugi BIP jest natychmiast automatycznie powiadamiany za pośrednictwem TRACES o zatwierdzeniu CVEDP do tranzytu/przeładunku przy pomocy wiadomości generowanej przez system i wysyłanej na skrzynkę mailową. BIP powinien upewnić się, że odpowiednia opcja jest zaznaczona w profilu użytkownika. Drugi BIP uzyskuje w ten sposób dostęp do inicjującego CVEDP, stworzonego przez pierwszy BIP r., Warszawa 11

12 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE r., Warszawa 12

13 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE r., Warszawa 13

14 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: Po otrzymaniu powiadomienia na skrzynkę pocztową, pracownik drugiego BIP otwiera CVEDP w systemie TRACES, może zapisać go w wersji elektronicznej w dedykowanym folderze (jeśli stosowane), drukuje dokument CVEDP, rejestruje go i docelowo dołącza do akt sprawy r., Warszawa 14

15 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: Jeśli stosowane pracownik BIP wysyła do właściwego Urzędu Celnego informację o spodziewanej przesyłce w procedurze przeładunku, aby Służba Celna nie dokonała odprawy celnej przesyłki bez wymaganej weterynaryjnej kontroli granicznej r., Warszawa 15

16 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: W dniu zgłoszenia przesyłki do kontroli weterynaryjnej w drugim BIP należy odszukać pierwotny CVEDP w systemie, zatwierdzony do procedury przeładunku, korzystając z funkcji Wyszukiwanie zaawansowane ( Advanced ) - Do przeładunku ( To tranship ) r., Warszawa 16

17 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: Przy pomocy funkcji Tranship należy stworzyć I część kolejnego CVEDP, którego numer jest właściwy dla państwa drugiego BIP. Do funkcji Tranship ma również dostęp agent celny związany z przesyłką r., Warszawa 17

18 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE r., Warszawa 18

19 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE r., Warszawa 19

20 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Nowy dokument CVEDP zawiera wszystkie niezbędne dane, zawarte w pierwotnym CVEDP. Drugi BIP ma możliwość zmiany lub uzupełnienia danych w rubrykach: I.4 osoba odpowiedzialna za ładunek, I.8 adres dostawy, I.9 data przewidywanego przybycia do PKG, I.11 środki transportu, I. 16 numer plomby, numer kontenera, I.17, I.18, I.19, I.21, I.22 rubryki związane z przeznaczeniem przesyłki r., Warszawa 20

21 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: Czynności kontrolne w drugim BIP polegają na przeprowadzeniu pełnej weterynaryjnej kontroli granicznej w tym kontroli dokumentacji towarzyszącej przesyłce i kontroli tożsamości (przynajmniej kontrola numerów plomb), celem potwierdzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem opisanym w dokumentacji r., Warszawa 21

22 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: W przypadku, gdy przesyłka podlega programowi kontroli wzmocnionej (art. 24 dyrektywy 97/78), obowiązkiem drugiego BIP jest: pobranie prób do badań, wypełnienia stosownych rubryk w module kontroli wzmocnionych w systemie TRACES r., Warszawa 22

23 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: Po zakończeniu czynności kontrolnych należy wypełnić część II dokumentu CVEDP, postępując jak w przypadku standardowych przesyłek i zatwierdzić CVEDP r., Warszawa 23

24 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Drugi BIP (BIP wejścia) cd.: Jak tylko dokument CVEDP zostanie zatwierdzony (dopuszczenie lub odrzucenie) przez drugi BIP, pierwszy BIP zostanie automatycznie powiadomiony przy pomocy aplikacji TRACES. W systemie zostanie automatycznie wygenerowana zakładka Kontrola, w której pojawiają się szczegóły kontroli przeprowadzonej w drugim BIP w celu zapewnienia uzupełnienia informacji dla pierwszego BIP r., Warszawa 24

25 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE r., Warszawa 25

26 Przeładunek z pierwszego BIP do drugiego BIP na terytorium UE Oba dokumenty CVEDP są ze sobą powiązane w systemie za pomocą linku. Na ekranie numery referencyjne obu dokumentów CVEDP pojawiają się w rubryce 2 w postaci hiperłączy. Numer referencyjny pierwotnego CVEDP pojawia się na wydruku kolejnych dokumentów CVEDP w rubryce 24. Numery referencyjne kolejnych dokumentów CVEDP pojawiają się na wydruku CVEDP pierwotnego w rubryce r., Warszawa 26

27 Przeładunek do kraju trzeciego nie przekroczone 12 godzin/7 dni Jeśli: BIP został poinformowany o przesyłce, przesyłka nie jest rozładowywana lub: przesyłka jest przeładowywana w obrębie jednego obszaru celnego tego samego lotniska/portu oraz: przesyłka pozostaje w porcie krócej niż 12 godzin (lotnisko) lub 7 dni (port morski), kontrola może ograniczyć się do manifestu pokładowego r., Warszawa 27

28 Przeładunek do kraju trzeciego nie przekroczone 12 godzin/7 dni W przypadku podejrzenia zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub gdy zachodzi podejrzenie niezgodności, może zostać przeprowadzona kontrola dokumentów i tożsamości (plomb) oraz wystawienie dokumentu CVED według zasad określonych dla tranzytu. Nie obowiązuje wykaz krajów trzecich, z których dopuszczalny jest przywóz danego towaru r., Warszawa 28

29 Przeładunek do kraju trzeciego nie przekroczone 12 godzin/7 dni BIP wejścia to równocześnie BIP wyjścia, więc powiadomienia i potwierdzenia w TRACES nie są wysyłane, nie są archiwizowane. W innych przypadkach kontrola odbywa się jak przy tranzycie r., Warszawa 29

30 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Przybycie przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego do pierwszego BIP musi być poprzedzone prenotyfikacją. Przesyłka musi wypełniać unijne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt. Przesyłka musi znajdować się pod nadzorem celnym. Przesyłka może pochodzić wyłącznie z krajów trzecich, z których przywóz danych produktów na terytorium UE jest dozwolony (zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 97/78/WE) r., Warszawa 30

31 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Pierwszy BIP: 1. Obowiązkiem pierwszego BIP jest sprawdzenie wspomnianych wymagań. 2. Pierwszy BIP przeprowadza kontrolę dokumentacji towarzyszącej przesyłce oraz częściową kontrolę tożsamości (sprawdzenie plomb). 3. Jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub ryzyka zdrowotnego, pierwszy BIP przeprowadza również kontrolę fizyczną r., Warszawa 31

32 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Pierwszy BIP cd.: 4. Pierwszy BIP musi upewnić się, czy przesyłka zostanie skierowana bezpośrednio do kraju trzeciego przy użyciu środka transportu lotniczego lub morskiego, czy też przy użyciu innego środka transportu (drogowego, kolejowego, wodnego śródlądowego) będzie przemieszczana po terytorium UE (procedura tranzytu) r., Warszawa 32

33 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Pierwszy BIP cd.: 5. Pierwszy BIP: inicjuje dokument CVEDP w systemie TRACES, wypełnia niezbędne dane, wpisuje wynik przeprowadzonych kontroli. jeśli kontrola jest zakończona wynikiem zadowalającym, pierwszy BIP zatwierdza dokument CVEDP, zaznaczając odpowiednio procedurę przeładunku lub tranzytu r., Warszawa 33

34 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Pierwszy BIP cd.: 6. Jeśli kontrola jest zakończona wynikiem negatywnym i istnieje jakiekolwiek podejrzenie zagrożenia zdrowotnego, pierwszy BIP: wypełnia odpowiednio dokument CVEDP, zatwierdza go, w przypadku decyzji o odrzuceniu przesyłki podejmuje dalsze niezbędne czynności urzędowe r., Warszawa 34

35 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Jeśli przesyłka jest odesłana bezpośrednio do kraju trzeciego, bez postoju na terytoriach wymienionych w załączniku I do dyrektywy 97/78/WE, wypełnienie zakładki RASFF w systemie TRACES nie jest wymagane. Nadany numer dokumentu CVEDP jest właściwy dla państwa pierwszego BIP r., Warszawa 35

36 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego UWAGA! W przypadku przeładunku bezpośrednio do kraju trzeciego nie ma konieczności uzupełniania rubryki 17 Przeładunek do. Istnieje możliwość wpisania do rubryki 10 Dokumenty weterynaryjne danych zakładu w kraju trzecim, który nie został umieszczony na listach publikowanych przez Komisję Europejską. W przypadku przeładunku połączonego z procedurą tranzytu BIP wyjścia musi w systemie TRACES potwierdzić opuszczenie przez przesyłkę terytorium UE r., Warszawa 36

37 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Aby odnaleźć w systemie TRACES dokumenty CVED związane z procedurą przeładunku, należy w zakładce Dokumenty weterynaryjne/cved dla produktów pochodzenia zwierzęcego, przy użyciu opcji zaawansowane zaznaczyć opcję To transship wyszukiwanie dokumentów CVED wytworzonych przez pierwszy BIP lub Transshiped wyszukiwanie dokumentów CVED utworzonych przez drugi BIP.: r., Warszawa 37

38 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego r., Warszawa 38

39 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego r., Warszawa 39

40 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Drugi BIP (wyjścia): 1. Drugi BIP przeprowadza kontrolę dokumentacji towarzyszącej przesyłce oraz częściową kontrolę tożsamości (sprawdzenie plomb). 2. Jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub ryzyka zdrowotnego, drugi BIP przeprowadza pełną kontrolę tożsamości i kontrolę fizyczną r., Warszawa 40

41 Przeładunek na terytorium Unii z ew. tranzytem do kraju trzeciego Drugi BIP (wyjścia) - cd: 3. Po zatwierdzeniu dokumentu CVEDP w TRACES przez drugi BIP (BIP wyjścia), pierwszy BIP otrzymuje powiadomienie, że przesyłka w procedurze tranzytu opuściła terytorium UE r., Warszawa 41

42 Dziękuję za uwagę! r., Warszawa 42

Ireneusz Bargieł GrIW Gdańsk

Ireneusz Bargieł GrIW Gdańsk Ireneusz Bargieł GrIW Gdańsk Kilka definicji dla jasności sytuacji Import >>> kraj III -> PL (UE) Reimport >>> PL (UE) -> kraj III -> PL (UE) Eksport >>> PL (UE) -> kraj III Tranzyt >>> kraj III -> PL

Bardziej szczegółowo

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów 1. Informacje wstępne System TRACES jest dostępny przez Internet, dla zarejestrowanych uŝytkowników, po zalogowaniu się i podaniu hasła, pod adresem https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KONTROLI WZMOCNIONEJ W TRACES. lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW r.

MODUŁ KONTROLI WZMOCNIONEJ W TRACES. lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW r. MODUŁ KONTROLI WZMOCNIONEJ W TRACES lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 27.09.2012 r. W związku z wejściem w Ŝycie wersji 5.30 i kolejnych wersji systemu TRACES, uwzględniających funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Opis wersji 6.20 systemu TRACES

Opis wersji 6.20 systemu TRACES Opis wersji 6.20 systemu TRACES Data instalacji 21/10/2014 Spis treści I. Moduł CED I.1. Wzór dokumentu CED - aktualizacja w zakresie dalszego transportu przesyłki w oczekiwaniu na wyniki kontroli bezpośrednich.

Bardziej szczegółowo

Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny. TRACES - instrukcja wprowadzająca 1. Informacje wstępne System TRACES dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników, po zalogowaniu się i podaniu hasła pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

Bardziej szczegółowo

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1 Wskazówki wypełniania Wspólnotowego Świadectwa Weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED) 1. Ogólne: Świadectwo wypełnia się literami drukowanymi. Jeżeli istnieje opcja skreślenia pola lub, gdy nie na

Bardziej szczegółowo

2014R0884 PL

2014R0884 PL 2014R0884 PL 02.02.2016 001.001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2014 +

Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2014 + Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2014 + Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej z podmiotami gospodarczymi w obrocie towarowym z krajami trzecimi Warszawa 29 października 2014r Wybrane podstawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 1) (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.)

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 1) (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.) Dz.U.03.165.1590 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.69.625 art. 88 2006.02.17 zm. Dz.U.2006.17.127 art. 31 2007.08.08 zm. Dz.U.2007.133.920 art. 2 2008.10.08 zm. Dz.U.2008.171.1056 art. 24 USTAWA z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej

Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej 1) (zm. ) Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1590) tj. z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 424) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi lek. wet. Kamila Kozub, GIW 1 Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 1)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1590, z 2004 r. Nr 69, poz. 625; Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest narodowym urzędem właściwym w sprawach nadzoru i kontroli

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest narodowym urzędem właściwym w sprawach nadzoru i kontroli Współpraca Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze Służbą Celną Agnieszka Sahajdak Naczelnik Wydziału Nadzoru Fitosanitarnego Warszawa, 29.10.2014 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i

Bardziej szczegółowo

Część 1. Nadawca/eksporter: należy podać nazwę organizacji komercyjnej dokonującej wysyłki ładunku (w kraju trzecim).

Część 1. Nadawca/eksporter: należy podać nazwę organizacji komercyjnej dokonującej wysyłki ładunku (w kraju trzecim). Wytyczne do powszechnego weterynaryjnego dokumentu wwozu (CVED) 1 dla zwierząt żywych z krajów trzecich wwożonych na obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ogólne wytyczne: Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Akta Kraju FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Spis treści Przegląd procedur celnych Rygory celne Lista kodów procedur celnych Lista portów wejściowych i kodów Opis wzorów dokumentów Odwołania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki

Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki lek. wet. Kamila Kozub Główny Inspektorat Weterynarii listopad 2014 1 Czym są dobre praktyki? zalecane zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 125/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.06.17.127)

Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.06.17.127) przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze Wspólnoty nie podlegają procedurom weterynaryjnej kontroli granicznej w granicznych posterunkach kontroli podczas wywozu (eksportu) jednakże, w

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE Wprowadzenie towarów na obszar celny obszar celny Wspólnoty obejmuje terytorium 25 państw członkowskich z pewnymi wyłączeniami, np. nie są zaliczane do obszaru celnego w przypadku: Danii Wyspy Owcze i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Na podstawie art. 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D047924/07

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE Aplikację uruchamiamy na stronie: www.intrashipeu.dhl.com W oknie głównym podajemy login, hasło i wybieramy język. Po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU OPERACYJNEGO NAVIS UPROSZCZONA PROCEDURA CELNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU OPERACYJNEGO NAVIS UPROSZCZONA PROCEDURA CELNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU OPERACYJNEGO NAVIS UPROSZCZONA PROCEDURA CELNA Instrukcje obsługi systemu operacyjnego NAVIS Spis treści 1 Logowanie do systemu... 2 2 Lista kontenerów i ładunków Units... 3

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWbip-601/1b/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.

GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWbip-601/1b/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWbip-601/1b/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzania i sprawowania nadzoru nad składami celnymi, składami wolnocłowymi

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 1 A URZĄD CELNY WYSYŁKI / EKSPORTU 5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer akt Karta dla kraju wysyłki / eksportu 8 Odbiorca 14 Zgłaszający / Przedstawiciel 18 Znaki i przynależność państwowa środka transportu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE UC

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE UC INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE UC V2 SPIS TREŚCI 1. ZŁOŻENIE TOWARÓW BĘDĄCYCH POD DOZOREM CELNYM... 3 2. PODJĘCIE TOWARÓW BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/78/EC. z dnia 18 grudnia 1997 roku

DYREKTYWA RADY 97/78/EC. z dnia 18 grudnia 1997 roku DYREKTYWA RADY 97/78/EC z dnia 18 grudnia 1997 roku określająca zasady kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Mając na względzie Traktat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS)

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) WARSZAWA, 27.11.2009 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPISY WSPÓLNOTOWE WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Japonia. Spis treści

Japonia. Spis treści Akta Kraju Japonia Spis treści Przegląd procedur celnych Rygory celne Lista kodów procedur celnych Lista portów wejściowych i kodów Opis wzorów dokumentów Odwołania Przegląd procedur celnych Produkty importowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych Wykaz najczęściej stosowanych dokumentów papierowych, dla których istnieje wynikający z przepisu prawa obowiązek przedstawienia organowi celnemu na etapie składania elektronicznego zgłoszenia celnego Nazwa

Bardziej szczegółowo

3) weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów wprowadzanych z państw

3) weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów wprowadzanych z państw Projekt USTAWA z dnia... 2007 r. o niektórych zadaniach realizowanych przez Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii związanych z ochroną zdrowia publicznego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Artykuły rolno-spożywcze importowane do Japonii, przeznaczone do sprzedaży i spożycia przez ludzi podlegają

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia sierpnia 2010 r. P/10/147 LLU-4101-06-07/2010 Pan Aleksander Wójtowicz Graniczny Lekarz Weterynarii w Dorohusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

PRE-DEKLARACJA ELEKTRONICZNA TIR-EPD. Radom, marzec 2013 r. Przygotowały: Justyna Wasążnik Ewa Pęzińska

PRE-DEKLARACJA ELEKTRONICZNA TIR-EPD. Radom, marzec 2013 r. Przygotowały: Justyna Wasążnik Ewa Pęzińska PRE-DEKLARACJA ELEKTRONICZNA TIR-EPD Radom, marzec 2013 r. Przygotowały: Justyna Wasążnik Ewa Pęzińska Obowiązek przedstawienia przez Posiadacza karnetu TIR elektronicznej pre-deklaracji władzom celnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Krajowa Administracja Skarbowa Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie. SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych

Izba Celna w Szczecinie. SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH Podstawy prawne Stan prawny Obowiązujące przepisy Podróżny Sprzedawca i jego obowiązki Zasady zwrotu podatku VAT System Zwrot VAT dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję INSTRUKCJA KROK PO KROKU OD ZAŁOŻENIA KONTA DO ZŁOŻENIA I WYSŁANIA WNIOSKU

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję INSTRUKCJA KROK PO KROKU OD ZAŁOŻENIA KONTA DO ZŁOŻENIA I WYSŁANIA WNIOSKU Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję INSTRUKCJA KROK PO KROKU OD ZAŁOŻENIA KONTA DO ZŁOŻENIA I WYSŁANIA WNIOSKU 1 Spis treści Ważne informacje... 3 Założenie konta... 4 Krok 1 Zakładanie konta...

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 28.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/71 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu KURIER BY CTI Instrukcja do programu 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja w programie Comarch Optima... 4 3. Zamawianie kuriera... 6 3.1. GLS... 7 3.2. Siódemka... 9 3.3. K-EX... 11 3.4. UPS... 12 1. Wstęp Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełniać karnet TIR

Jak wypełniać karnet TIR Jak wypełniać karnet TIR Ta broszura została przygotowana przez IRU w celu dostarczenia instrukcji przewoźnikom, Stowarzyszeniom i funkcjonariuszom celnym 2 Jak wypełniać karnet TIR Jak używać broszury?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE V2 SPIS TREŚCI 1. SKŁADANIE I OBSŁUGA ZLECEŃ W SYSTEMIE.... 3 2. ZLECENIE ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Pismo z dnia 21 października 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-752/10/AK Zastosowanie 0% stawki podatku dla usług spedycji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka merytoryczna

Profilaktyka merytoryczna Profilaktyka merytoryczna Przykłady najczęściej pojawiających się problemów z zakresu ustalania wartości celnej oraz ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów Departament Polityki Celnej Przykłady

Bardziej szczegółowo

Sprzęt kupiony w ramach projektu "Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych"

Sprzęt kupiony w ramach projektu Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych Źródło: http://fundusze.msw.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 10 października 2015, 22:33 Sprzęt kupiony w ramach projektu "Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych"

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.3.2016 L 69/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Wersja 2.6 Wrzesień 2011 r. Spis treści 1 Dostęp do Shell Card Online usługi fakturowania elektronicznego... 3 1.1 Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja procesów biznesowych SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Polska żywność bezpieczna żywność!

Polska żywność bezpieczna żywność! Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Polska żywność bezpieczna żywność! W A R S Z A W A, 5 K W I E T N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZESPÓŁ DS. OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

FRAKTAL STUDIO CELNE

FRAKTAL STUDIO CELNE Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE Moduł CELINA (e-podpis) wersja 4.0 lipiec 2013 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. Adres siedziby: Plac Obrońców Warszawy 6/5, 09-402 Płock REGON:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 26.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 56/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 174/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne dotyczą wszystkich! www.regulis.pl

Wymagania prawne dotyczą wszystkich! www.regulis.pl Kwestia właściwej identyfikacji wymagań prawnych ma kluczowe znaczenie dla skuteczności systemów zarządzania dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Wielu organizacjom przysparza ona

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK

Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK Instrukcja Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK 1. LOGOWANIE 1. Wejdź na https://chuck.allianz.pl. 2. Podaj login Twój 6-cyfrowy numer. 3. Podaj hasło Twoje hasło nadane podczas pierwszego

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Wrocław, 26 marca 2009 Dokumentacja SZJ 1.Tworzenie dokumentów Proces (projekt?) tworzenia dokumentów (uczestnicy, etapy, terminy ) Standardy, wzorce,

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI PROCES KONFIGURACJI I INSTRUKCJA

KURIER BY CTI PROCES KONFIGURACJI I INSTRUKCJA KURIER BY CTI PROCES KONFIGURACJI I INSTRUKCJA 1. Wstęp... 3 1.1. Nasz program współpracuje z systemami takich firm jak:... 3 1.2. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania:... 3 2. Konfiguracja w programie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany Użytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji Użytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu służbowego używa opcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Protokół z czynności badania rynku Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

JPK w DGCS INFOR System

JPK w DGCS INFOR System JPK w DGCS INFOR System 1 1.1 Wstęp Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy z nich schematem odpowiada konretnej ewidencji. W zależności

Bardziej szczegółowo

WYSYŁAJ PRZESYŁKI DHL PROSTO Z MAGENTO

WYSYŁAJ PRZESYŁKI DHL PROSTO Z MAGENTO NOWE ROZWIĄZANIA DHL PARCEL WYSYŁAJ PRZESYŁKI DHL PROSTO Z MAGENTO www.dhl24.com.pl DHL24 2 DHL24 Moduł integrujący system Magento z DHL24: udostępnia możliwość generowania przesyłek DHL Parcel z poziomu

Bardziej szczegółowo