1. Nazwisko i imiona: Bednarek Radosław Jan. 2. Data i miejsce urodzenia: r, Głowno. 3. Przebieg edukacji naukowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwisko i imiona: Bednarek Radosław Jan. 2. Data i miejsce urodzenia: 10.08.1973 r, Głowno. 3. Przebieg edukacji naukowej"

Transkrypt

1 1. Nazwisko i imiona: Bednarek Radosław Jan 2. Data i miejsce urodzenia: r, Głowno. 3. Przebieg edukacji naukowej uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna po przedstawieniu pracy doktorskiej wykonanej w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława S. Cierniewskiego pt. Charakterystyka regulacji ekspresji genu inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) w komórkach śródbłonka aktywowanych przez tymozynę β studia w Podyplomowym Studium Informatyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, uzyskanie Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych z wynikiem bardzo dobrym uzyskanie stopnia magistra biologii w zakresie biologii środowiskowej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; przedstawiono pracę magisterską pod tytułem: Makrofauna naroślinna rzeki Grabi. II. Bezkręgowce zasiedlające dno w obrębie kęp grążela żółtego (Nuphar luteum (L.) Sm.), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Piechockiego studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: biologia) list pochwalny od rektora Uniwersytetu Łódzkiego po pierwszym roku studiów, stypendium naukowe po pierwszym i trzecim roku studiów nauka w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. M. Fornalskiej w Łodzi (klasa o profilu biologiczno-chemicznym) zakończona egzaminem maturalnym 4. Przebieg pracy zawodowej do chwili obecnej stanowisko: adiunkt posiadający stopień doktora Katedra i Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowisko asystenta naukowego Pracownia Proteomiki Komórkowej, Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Medycznej (do Centrum Biologii Medycznej), Polska Akademia Nauk, Łódź stanowisko asystenta naukowego Zespół Biologii Komórki, Zakład Amin Biogennych, Polska Akademia Nauk, Łódź stanowisko ogrodnika Ogród Botaniczny w Łodzi 5. Publikacje - jako pierwszy autor 1. R. Bednarek (2005) Rekombinantowa tymozyna β4. Możliwości zastosowania w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Lek w Polsce 15 (207): (praca przeglądowa, IF: brak; 1 pkt. MNiSW). 2. R. Bednarek, J. Boncela, K. Smolarczyk, A. Cierniewska-Cieślak, E. Wyroba, Cz. S. Cierniewski (2008) Ku80 as a Novel Receptor for Thymosin β4 that Mediates its Intracellular Activity Different from G Actin Sequestering. J Biol Chem 283: (praca oryginalna, IF=5,52; 24 pkt. MNiSW). 1

2 - jako ostatni autor 1. Cz. S. Cierniewski, I. Papiewska-Pajak, M. Malinowski, I. Sacewicz-Hofman, M. Wiktorska, J. Kryczka, T. Wysocki, J. Niewiarowska, R. Bednarek (2010) Thymosin beta4 regulates migration of colon cancer cells by a pathway involving interaction with Ku80. Ann N Y Acad Sci 1194: (praca oryginalna, IF=2,847; 32 pkt. MNiSW). 2. Cz. S. Cierniewski, K. Sobierajska, A. Selmi, J. Kryczka, R. Bednarek (2012) Thymosin β4 is rapidly internalized by cells and does not induce intracellular Ca(2+) elevation. Ann N Y Acad Sci 1269: (praca oryginalna, IF=4,364; 40 pkt. MNiSW). 3. A. Kozaczuk, A. Selmi, R. Bednarek (2013) Bacterial expression, purification and angiogenesis-promoting activity of human thymosin β4. Protein Expr Purif 90: (praca oryginalna, IF=1,429; 15 pkt. MNiSW). - pozostałe 1. K. N. Al-Nedawi, M. Czyż, R. Bednarek, J. Szemraj, M. Świątkowska, A. Cierniewska- Cieślak, J. Wyczółkowska, Cz. S. Cierniewski (2004) Thymosin β4 induces the synthesis of plasminogen activator inhibitor 1 in cultured endothelial cells and increases its extracellular expression. Blood 103: (praca oryginalna, IF=9,782; 24 pkt. MNiSW). 2. Cz. S. Cierniewski, M. Malinowski, R. Bednarek, A. Cierniewska-Cieślak (2007) Adhesive and Proteolytic Phenotype of Migrating Endothelial Cells Induced by Thymosin β4. Ann NY Acad Sci 1112: (praca oryginalna, IF=1,731; 24 pkt. MNiSW). 3. J. Niewiarowska, S. Brézillon, I. Sacewicz-Hofman, R. Bednarek, F. X. Maquart, M. Malinowski, M. Wiktorska, Y. Wegrowski, Cz. S. Cierniewski. (2011) Lumican inhibits angiogenesis by interfering with α2β1 receptor activity and downregulating MMP-14 expression. Thromb Res 128: (praca oryginalna, IF=2,44; 25 pkt. MNiSW). 4. A. Selmi, M. Malinowski, W. Brutkowski, R. Bednarek, Cz. S. Cierniewski (2012) Thymosin β4 promotes the migration of endothelial cells without intracellular Ca2+ elevation. Exp Cell Res 318: (praca oryginalna, IF=3,557; 30 pkt. MNiSW). 6. Udział w konferencjach 1. K. N. Al-Nedawi, J. Szemraj, R. Bednarek, M. Świątkowska, J. Dastych, J. Wyczółkowska. Thymosin β4 activates Plasminogen Activator Inhibitor-1. Possible Role of MAPK and AP-1 transcription factors. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą "Aminy biogenne i pokrewne związki o wysokiej aktywności biologicznej", , Łódź, Polska. 2. K. N. Al-Nedawi, J. Szemraj, R. Bednarek, M. Świątkowska, A. Cierniewska-Cieślak, J. Dastych, J. Wyczółkowska, Cz. S. Cierniewski. Upregulation of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) expression by thymosin β4 in human endothelial cells. Apoptosis 2003: From signaling pathways to therapeutic tools, , Luxembourg. 3. K. N. Al-Nedawi, J. Szemraj, R. Bednarek, M. Świątkowska, A. Cierniewska-Cieślak, J. Dastych, J. Wyczółkowska, Cz. S. Cierniewski. Upregulation of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) by thymosin β4 in endothelial cells. The International Society of 2

3 Thrombosis and Haemostasis XIX Congress and 49th Annual SSC Meeting, , Birmingham, UK. 4. R. Bednarek, A. Cierniewska-Cieślak, Cz. S. Cierniewski. Rekombinantowa tymozyna β4 oferta dla firm kosmetycznych i farmaceutycznych. Targi Biotechnologii i Biobiznesu Bio-Forum V, , Łódź, Polska. 5. R. Bednarek, Cz. S. Cierniewski. Rekombinantowa tymozyna β4 oferta dla firm kosmetycznych i farmaceutycznych. Targi Biotechnologii i Biobiznesu Bio-Forum VI, , Łódź, Polska. 6. R. Bednarek, J. Boncela, K. Smolarczyk, Cz. S. Cierniewski. A Novel Role of Ku80 in Regulation of PAI-1 Gene Expression in Migrating Endothelial Cells Induced by Thymosin β4. XIth International Workshop on Molecular & Cellular Biology of Plasminogen Activation, , Stockholm, Sweden. 7. Cz. S. Cierniewski, R. Bednarek, J. Boncela, K. Smolarczyk, A. Cierniewska-Cieślak. Ku80 as a novel receptor for thymosin β4 that mediates its intracellular activity different from G-actin sequestering. XXI Congress of The International Society on Thrombosis and Haemostasis , Geneva, Switzerland. 8. M. Malinowski, R. Bednarek, A. Cierniewska-Cieślak, Cz. S. Cierniewski. The role of thymosin β4 in the proteolytic properties of migrating endothelial cells. XIX International Congress on Fibrinolysis and Proteolysis, , Vienna, Austria. 9. P. Przygodzka, H. Jerczyńska, W Koziołkiewicz, Z. Pawłowska, R. Bednarek, Cz. S. Cierniewski. Proteomics an efficient tool to search for markers of cellular activation. 24th Congress of The Polish Physiological Society, , Lublin, Poland. 10. Cz. S. Cierniewski, R. Bednarek, I. Papiewska-Pająk, M. Malinowski, J. Niewiarowska. Thymosin β4 regulates migration of colon cancer cells by a pathway involving interaction with Ku80. Second International Symposium on Thymosins in Health and Disease, , Catania, Italy. 11. Cz. S. Cierniewski, M. Malinowski, R. Bednarek, I. Papiewska-Pająk, M. Wiktorska, J. Niewiarowska. Matrix metalloproteinases and invasivness of carcinoma cells. VII Parnas Conference on Biochemistry and Molecular Biology, , Yalta, Ukraine. 12. Cz. S. Cierniewski, R. Bednarek, I. Papiewska-Pająk, M. Malinowski, J. Niewiarowska. Integrin-metaloproteinases cross-talk during colon cancer invasion. 45th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, , Wisla, Poland. 13. I. Papiewska-Pająk, R. Bednarek, Cz. S. Cierniewski. Degradation of fibrin gels by colon adenocarcinoma cells enhanced by vascular endothelial growth factor and thymosin β4. 45th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, , Wisla, Poland. 14. A. Kozaczuk, Cz. S. Cierniewski, R Bednarek. Expression of recombinant thymosin β4 in E. coli. ESF-Bielefeld-CeBiTec Conference Microbes and Industrial Biotechnology, , Bielefeld, Germany. 15. A. Selmi, M. Malinowski, R. Bednarek, Cz. S. Cierniewski. Matrix metalloproteinases secretion without affecting Ca 2+ level in HT29 cell line activated by thymosin. VIII Parnas Conference, , Warsaw, Poland. 16. A. Selmi, M. Malinowski, R. Bednarek, Cz. S. Cierniewski. Thymosin β4 activates HT29 cells to synthesize and secrete matrix metalloproteinases without affecting the intracellular Ca 2+ level. 46th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, , Krakow, Poland. 3

4 17. R. Bednarek, A. Kozaczuk. Recombinant thymosin β4: the offer for pharmaceutical and cosmetic industry. Poster zaprezentowany podczas konferencji 11 Środkowoeuropejskie Forum Biotechnologii i Innowacyjnej Bioekonomii BioForum, Brno, Czechy, maja Udział w projektach badawczych Projekt w ramach V Ramowego Programu Unii Europejskiej, QLK4-CT : A new technology for fluorescent "cell chip" immunotoxicity testing. Okres realizacji: , wykonawca. Współdziałanie receptorów integrynowych z elementami układu fibrynolizy i metaloproteinazami podczas angiogenaezy indukowanej tymozyną β4 (w zakresie: Poznanie molekularnych mechanizmów oddziaływań komórka nowotworowa gospodarz i wykorzystanie ich do stworzenia nowych narzędzi do terapii przeciwnowotworowej). Nr decyzji MniI: K099/P04/2004/1. Okres realizacji , wykonawca. Analiza proteomiczna łatwo dostępnych płynów ustrojowych w poszukiwaniu nowych biomarkerów chorób neurozwyrodnieniowych (w zakresie: Poszukiwania markerów genetycznych i proteomicznych w chorobach neurozwyrodnieniowych człowieka). Nr decyzji MniI: K 129/P05/2005/UMED(7C). Okres realizacji: , wykonawca. Rola inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) we wczesnych etapach angiogenezy zachodzącej w środowisku fibryny. Nr decyzji MniI: 0230/P01/2006/31. Okres realizacji: , wykonawca. Wspólny projekt polsko-francuski w ramach współpracy z INCA i CNRS z dnia r. Tytuł projektu Nr INCA/149/2008: Współdziałanie integryn z metaloproteazami podczas wzrostu komórek raka jelita grubego. Proteoglikany oraz ich fragmenty produkowane przez metaloproteazy, ich rola podczas różnicowania komórek macierzystych znaczenie dla rozwoju guza i angiogenezy. Decyzja nr 343/N-INCA/2008/0 z dnia r. Okres realizacji: XII XII r, wykonawca. Zadanie badawcze w ramach projektu badawczego (nr decyzji MNiSW: 0764/B/P01/2009/37) pt.: Wpływ striatyny na organizację mikrotubul komórek eukariotycznych umowa nr /UM pomiędzy Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN a Uniwersytetem Medycznym, okres realizacji umowy: , kierownik. Projekt badawczy własny pt.: Biotechnologia rekombinantowej tymozyny β4 standaryzacja produkcji i aktywność biologiczna. Nr decyzji MNiSW: 1131/B/P01/2010/38. Okres realizacji: , kierownik. Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny SNAIL. Nr 4

5 umowy z NCN: UMO-2011/02/A/NZ3/00068, okres realizacji: , wykonawca. Zadanie badawcze Zależne od lumikanu obniżenie ekspresji MMP-14 w komórkach HT-29 w ramach projektu badawczego MAESTRO pt.: Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny SNAIL. Nr umowy z NCN: UMO- 2011/02/A/NZ3/00068, okres realizacji: , wykonawca. Zadanie badawcze Udział COX-2 w regulacji ekspresji MMP-14 w komórkach HMEC-1 aktywowanych przez TGF-β1 lub stabilnie transfekowanych czynnikiem transkrypcyjnym Snail w ramach projektu badawczego pt. Molekularne mechanizmy zwłóknienia tkanek (ang. Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis, akronim: MOMENTO) realizowanego w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (ID: ), okres realizacji: , wykonawca. 8. Działalność dydaktyczna: Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń z biofizyki na Wydziałach: Lekarsko- Dentystycznym, Nauk o Zdrowiu, Wojskowo-Lekarskim (Oddział Studiów Anglojęzycznych), zajęć w zakresie biofizyki molekularnej i medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz zajęć fakultatywnych w zakresie immunochemii w biologii medycznej na Wydziale Wojskowo-Lekarskim (Oddział Studiów Anglojęzycznych). Nadzorowanie przebiegu egzaminów i zaliczeń na Wydziałach: Lekarsko- Dentystycznym, Nauk o Zdrowiu i Wojskowo-Lekarskim (Oddział Studiów Anglojęzycznych). Opieka nad przebiegiem i realizacją części doświadczalnej pracy magisterskiej (współpromotorstwo: prof. dr hab. Czesław S. Cierniewski oraz prof. dr Paul Declerck): Leen Aelterman, MSc, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Belgia, 2010: Ku80 changes the expression of MMPs in HT-29 cells. 9. Promotorstwo aktualnie realizowanych prac dyplomowych (tytuły prac wraz z imieniem i nazwiskiem studenta): Prace magisterskie (kierunek: Biotechnologia) Konstrukcja wektora ekspresyjnego o wysokiej wydajności do produkcji ludzkiego białka rekombinowanego w Escherichia coli (Jacek Błędowski). Strategie do optymalizacji ekspresji ludzkiej tymozyny β4 w Escherichia coli (Aneta Marczak). Prace licencjackie (kierunek: Ratownictwo Medyczne) Analiza wyposażenia karetek w wybranej jednostce ratunkowej na terenie miasta Łodzi (Łukasz Rzetelski). 5

6 Metodyka udzielania pomocy poszkodowanym w ratownictwie górskim (Marcin Szczepański). Analiza pracy jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego na terenie portu lotniczego Lublinek w Łodzi (Karol Łoboda). 10. Funkcje administracyjne pełnione w Uniwersytecie Medycznym Opieka nad aparaturą, naprawa sprzętu oraz opieka nad Pracownią Biologii Molekularnej na terenie Katedry i Zakładu Biofizyki Molekularnej i Medycznej (pok. nr 149A w budynku przy ul. Mazowieckiej 6/8). 11. Nagrody i wyróżnienia Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia Warszawa, Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych za badania dotyczące procesów angiogenezy i mechanizmów warunkujących inwazyjność komórek nowotworowych Łódź, dn Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nagroda Naukowa Pierwszego Stopnia Łódź, grudzień

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk AUTOREFERAT dr inż. Jakub Siednienko Laboratorium Białek Sygnałowych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk Wrocław, 13 listopada 2013 1 1. Jakub Siednienko 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3 4, 237 248 MICHAŁ W. ŁUCZAK, HANNA DRZEWIECKA, PAWEŁ P. JAGODZIŃSKI CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry T O M 4 7, NR 1, 2 0 0 1 Kazimierz Zakrzewski wspomnienia Forma CCC D N A genomu HBV... Czynnik S p l Struktura 70S Rola białek Gre w t r a n s

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Załącznik II AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Dr inż. Arkadiusz Terman Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ul. Doktora Judyma

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW*

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* 707 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (707 728) CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1):

Bardziej szczegółowo

Władze Uczelni Kadencja 2012 2016

Władze Uczelni Kadencja 2012 2016 Władze Uczelni Kadencja 2012 2016 Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Системное лечение больных раком груди со сверхэкспрессией HER2. Часть I

Системное лечение больных раком груди со сверхэкспрессией HER2. Часть I artykuł redakcyjny editorial Curr. Gynecol. Oncol. 2011, 9 (4), p. 227-237 Sylwia Dębska Received: 14.10.2011 Accepted: 02.12.2011 Published: 30.12.2011 Leczenie systemowe chorych na raka piersi z nadekspresją

Bardziej szczegółowo

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265)

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 1/2013 Z życia Uczelni Prof. Zdzisław Wajda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego str. 12 Dzień Wykładu

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia Dr Marek Ramczyk Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowych Studiach Ochrony Środowiska w roku 2013/2014

Podyplomowych Studiach Ochrony Środowiska w roku 2013/2014 Podyplomowych Studiach Ochrony Środowiska w roku 2013/2014 Imienny wykaz Wykładowców (w kolejności alfabetycznej): Lp. Nazwisko i imię Afiliacja Związek z profilem studiów 1. Dr Hanna Boszczyk- Maleszak

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT Załącznik 2 2. Załącznik do Wniosku AUTREFERAT Przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 Ustawy zdnia14marca2003r. Dr inż. Marcin ieńczyk Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące osób, którzy otrzymali stypendia artystyczne i naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Informacje dotyczące osób, którzy otrzymali stypendia artystyczne i naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Informacje dotyczące osób, którzy otrzymali stypendia artystyczne i naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Stypendia artystyczne w kategorii młody twórca Joanna Świniarska (stypendium w kwocie 14 000

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące osób, które otrzymały jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Informacje dotyczące osób, które otrzymały jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Informacje dotyczące osób, które otrzymały jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Jednorazowe stypendia naukowe w kategorii student Marcin Szczurski ( stypendium I stopnia w kwocie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju UMW

Strategia rozwoju UMW Strategia rozwoju UMW 2014 2020 1 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Założenia Strategii... 4 2.1 Potencjał Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu... 4 2.2 Analiza SWOT... 7 3 Model Strategii... 9 4 Misja,

Bardziej szczegółowo