SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 30 września 2013: 43 w tym: I rok 14 II rok: 10 III rok: 11 IV rok: 7 V rok: 13 VI rok: 2 II. Obronione doktoraty w okresie od 1 października 2012 do 30 września 2013: 1. Mateusz Kopyt (absolwent studiów doktoranckich z 2010 roku) 2. Piotr Mularczyk (absolwent studiów doktoranckich z 2006 roku) 3. Jarosław Górski (absolwent studiów doktoranckich z 2009 roku) 4. Dariusz Szymański (absolwent studiów doktoranckich z 2009 roku) 5. Martyna Kobus (absolwentka studiów doktoranckich z 2013 roku) 6. Agnieszka Różycka (absolwentka studiów doktoranckich z 2010 roku) 7. Aneta Dzik-Walczak (absolwentka studiów doktoranckich z 2012 roku) 5 osób po V roku nie obroniło prac doktorskich. III. Otwarte przewody doktorskie w okresie od 1 października 2012 do 30 września 2013: 1. Karolina Kowalska 2. Karol Strzeliński 3. Ewa Cukrowska 4. Mohammed Nassar 5. Konrad Dymarski IV. Kursy, które odbyły się w roku akademickim 2012/2013 KURSY OBOWIĄZKOWE Mikroekonomia Prowadzący: Prof. Tomasz Żylicz Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski Ekonometria analiza szeregów czasowych Prowadzący: Prof. W. Charemza University of Leicester, UK Makroekonomia Prowadzący: Prof. Andrzej Cieślik Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

2 The Art and Science of Microeconomic Modeling Prowadzący: Prof. Oded Stark Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski Seminarium doktoranckie KURSY DODATKOWE Wstęp do optymalizacji nieliniowej Prowadzący: dr Gabriel Pietrzkowski Wydział Matematyki, Uniwersytet Warszawski Modelowanie makroekonomiczne Prowadzący: dr Krzysztof Makarski NBP, SGH LaTeX dla początkujących i średniozaawansowanych Prowadzący: mgr Jakub Pochrybniak Wydział Matematyki, Uniwersytet Warszawski Academic Research Skills, COMPETE training course Prowadzący: Prof. Steve Quarrie, Newcastle University, Bosko Nektarijevic, Balkan Security Network V. Wywiązywanie się z obowiązków doktoranta 1. Zaliczenia: - makroekonomia, odbyła się tylko część kursu prowadzona przez prof. A. Cieślika II rok: 2/9 nie zaliczyły III rok: 3/11 nie zaliczyło IV rok: 1/7 nie zaliczyła - mikroekonomia, 2/9 nie zaliczyły (także egzaminu poprawkowego) - ekonometria, 9/9 zaliczona - The Art and Science of Microeconomic Modeling, 2/9 nie zaliczyły (w tym: jedna osoba nie zaliczyła także egzaminu poprawkowego) 2. Otwarcie przewodu doktorskiego: III rok: 9/11 bez otwartego przewodu doktorskiego IV rok: 2/7 bez otwartego przewodu doktorskiego V rok: 3/14 bez otwartego przewodu doktorskiego 3. Wywiązywanie się z pensum: W załączeniu

3 VI. Zestawienie zbiorcze publikacji: V rok Anacka Marta, Fihel Agnieszka, Selektywność emigracji i migracji powrotnych Polaków o procesie wypłukiwania, Central and Eastern European Migration Research, Ośrodek Badań nad Migracjami, 1, 2013, 1, ss Anacka Marta, Fihel Agnieszka, Return migration to Poland in the post-accession period EU Labour Migration in Troubled Times, red. Galgoczi B., Leschke J., Watt A., Surrey, 2012, ASHGATE, Ośrodek Badań nad Migracjami, ss Kobus Martyna, Attribute decomposability of multidimensional inequality indices, Economics Letters 2012 Kobus Martyna, Miłoś Piotr, Inequality decomposition by population subgroups for ordinal data, Journal of Health Economics, 2012, ss Kobus Martyna, Oded Stark, Jakubek Marcin, A concern about low relative income, and the alignment of utilitarianism with egalitarianism, Economics Letters, 114, 2012 Kobus Martyna, Bukowski Paweł, Educational equality of opportunity in Poland, Ekonomista, 2012 IV rok Byra Łukasz, Stark Oded, Intentions to Return of Clandestine Migrants: Comment, Review of Development Economics, 2013, 17(1), ss Byra Łukasz, Stark Oded, A Back-Door Brain Drain, Economics Letters, 2012, 116(3), ss Byra Łukasz, Stark Oded, Rethinking the brain drain: Dynamice and Transition, International Review of Economics and Finance, 11, 2013 Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów, Ekonomista, 2012, 5, ss Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentów, Gospodarka Narodowa, 2012, ss Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, Does students international mobility increase their employability?, Ekonomia, 2012, 30, Gajderowicz Tomasz, Wincenciak Leszek, Grotkowska Gabriela, Demeter Paul, Methodology adopted in the DEHEMS Project, Employability of graduates and higher education management Systems. Final report of DEHEMS Project, red. Mateja Melink, Samo Pavlin, Ljubljana, 2012, University of Ljubljana, ss Gajderowicz Tomasz, Wincenciak Leszek, Grotkowska Gabriela, Determinants of graduates labour market success across domains: a comparative analysis, Employability of graduates and higher education management Systems. Final report of DEHEMS Project, red. Mateja Melink, Samo Pavlin, Ljubljana, 2012, University of Ljubljana, ss Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, Review of professional domains and analysis of professional success of the graduates: Science, Employability of graduates and higher education management Systems. Final report of DEHEMS Project, red. Mateja Melink, Samo Pavlin, Ljubljana, 2012, University of Ljubljana, ss Gajderowicz Tomasz, Bobrowicz Barbara, Rynek pracy, Ekonomia eksperymentalna, red. Krawczyk Michał, Warszawa, 2012, Wolters Kluwer Wilamowski Maciej, Eksperymenty dydaktyczne, Ekonomia eksperymentalna, red. Michał Krawczyk, Warszawa, 2012, Wolters Kluwer, ss

4 Krawczyk Michał, Wilamowski Maciej, Organizacja rynku, Ekonomia eksperymentalna, red. Michał Krawczyk, Warszawa, 2012, Wolters Kluwer, ss Kusztelak Przemysław, Wilamowski Maciej, Teoria Gier, Ekonomia eksperymentalna, red. Michał Krawczyk, Warszawa, 2012, Wolters Kluwer, ss III rok Dymarski Konrad, Segmentacja populacji a szacowany rozmiar szarej strefy, Gospodarka Narodowa, 7-8, 2013, ss Kowalska Karolina, Wpływ poakcesyjnej emigracji z Polski na poziom płac na polskim rynku pracy w ujęciu regionalnym. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny. (przyjęty do druku w numerze 2013/3 lub 2013/4) Kowalska Karolina, Strielkowski Wadim, Propensity to Migration in CEECs: Comparison of Migration Potential in the Czech Republic and Poland, Prague Economic Papers, nr 3/2013 (przyjęty do druku) Kowalska Karolina, Strielkowski Wadim, Filipec Petr, Štefánik Miroslav, Outward labour migration in the Czech Republic, Poland and Slovakia after the EU Enlargement in 2004, AUCO Czech Economic Review, volume 7, issue 1, 2013 Kowalska Karolina, Stojanov Robert, Strielkowski Wadim, Stability, remittances and ODA: Can international Remittances be regarded as the most powerful tool of development aid In east developer countries?, Ekonomista, 1/2013 Mach Aneta, Estimation of Tariffs Equivalents in Transportation Services Sektor, Ekonomia, 30, 2013 Postek Łukasz, Puchalska Katarzyna, Rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się wskaźnika płynności gotówkowej polskiego sektora przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny; 43, 2012, 5, ss Strzeliński Karol, Problem procykliczności bazylejskich regulacji bankowych i próby jego rozwiązania przegląd literatury, Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny; 43, 2012, 5, ss II rok C Urbaniec (Kolasa) Aleksandra, Life Cycle Income and Consumption Patterns in Transition, WP WNE UW (także w: WP NBP nr 133) Sylwestrzak Marek, Anna Białek-Jaworska, Analiza możliwości wykrycia stosowania narzędzi agresywnej księgowości, w: Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, Wiesław Janik, Marzena Wrona, Wydawnictwo KUL, lublin 2012, ss I rok Goraus Karolina, Gender Wage Gap in Poland Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics, Conference Materiale of XXVII AIEL Conference, Secondo University of Naples Goraus Karolina, Joanna Tyrowicz, The Goodwill Effect? Female Acces to the Labor Market over Transition: A Multicountry Analysis, WP WNE VI. Udział w konferencjach z referatem V rok

5 Anacka M., Fihel A., Selectivity of the recent return migration to Poland European Population Conference, 2012, European Association for Population Studies, Sztokholm Anacka M., Fihel A., Wpływ doświadczenia migracyjnego na aktywność zawodową migrantów powrotnych w Polsce, Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków, KBnM PAN, Warszawa, Kobus Martyna, Multidimensional inequality for ordinal data, Oxford Poverty and Human Development Initiative Seminar, University of Oxford, Qeen's Elizabeth Mouse, IV rok Chlebus Marcin, Szacowanie miary Value at Risk podejście dwuetapowe, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny, Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, Does international mobility increase graduates employability? Case of Poland, WIEM 2012, WNE UW, Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, Determinants of graduates labour market success across domains: a comparative analysis, Employability of Graduates & Higher Education Management Systems, University of Ljubljana, Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, The Graduates of Science: Labour Market Experience and HEIs Context, Employability of Graduates & Higher Education Management Systems, University of Ljubljana, Ljubljana, Gajderowicz Tomasz, Grotkowska Gabriela, Wincenciak Leszek, Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego, Nakłady na edukację i jej efekty w kontekście rynku pracy, Instytut Badań Edukacyjnych, Gajderowicz Tomasz, Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny, Mirowska Dorota, On the efficiency of corporate bankruptcy proceedings. An explanatory analysis, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny, Mirowska Dorota, Wykorzystanie w polskich przedsiębiorstwach metod prognozowania zagrożenia finansowego, Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Bankructwa, upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw - najnowsze trendy i zjawiska, SGH, Warszawa, r. Wilamowski Maciej, The shape of the relationship between innovation and competition - numerical analysis, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny, III rok Domańska Sylwia, Supervision of financial markets in the European Union, Perpectives of Economic and Monetary Integration in Crisis Time. Where is the Eurozone Reading?, , WNE UW, Warszawa Strzeliński Karol, Rekomendacja M po zmianach, Ryzyko operacyjne nowe wymagania, nowe rozwiązania, nowe wyzwania, Związek Banków Polskich, Warszawa, Postek Łukasz, Produkt potencjalny w Polsce w obliczu światowego kryzysu gospodarczego, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny, Strzeliński Karol, Rekomendacja M wybrane konsekwencje dla banków, Ryzyko operacyjne, Prestige Conferences, Warszawa, II rok

6 Dymarski Konrad, Segmentacja populacji a szacowany rozmiar szarej strefy, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny, Skoczylas Tomasz, Modelowanie wariancji finansowych szeregów czasowych przy użyciu modelu Range based ARCH uwzględniającego różne horyzonty czasowe, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny, I rok Goraus K., The Gender Wage Gap in Poland: Measurement, Decompositions and Interpretation, Economics and Management Issue, Šiauliai University, Goraus K., Gender Wage Gap in Poland Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics, XXVII AIEL Conference of Labour Economics, Italian Association for Labour Economics, The Second University of Naple, Kłobuszewska Małgorzata, Determinanty prywatnych wydatków edukacyjnych wyniki badania eksploracyjnego Wydatki edukacyjne gospodarstw domowych i ich uwarunkowania, Konferencja WNE, Kazimierz Dolny,

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 306 Finanse publiczne Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 346 Finanse publiczne Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Michał Sosnowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Nierówności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Nierówności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Nierówności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Michał Brzeziński Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Streszczenie: W pracy omówione są trendy w polskich nierównościach w okresie od

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 382 Strategie i logistyka w warunkach kryzysu Redaktorzy naukowi Jarosław Witkowski Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo