PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA Hrubieszów 2011

2 Wprowadzenie Zdrowie człowieka według koncepcji WHO to komfort fizyczny, psychiczny, społeczny, a nie tylko brak choroby. Zdrowie psychiczne to pewne kontinuum, według M. Jahody, W. Tatarkiewicza, od dobrego samopoczucia, prawidłowego myślenia, pamięci, zachowania, planowania, działania, percepcji rzeczywistości, samoświadomości, samorealizacji do nieprawidłowego funkcjonowania intelektualnego, deficytów mniejszych lub większych w tym zakresie. Niekiedy granica między zdrowiem psychicznym, a zaburzeniem psychicznym jest niewyraźna, nieostra i dopiero specjalistyczne badanie psychiatryczne, decyduje o zdrowiu czy chorobie. Granicę między zdrowiem a chorobą stanowi zespół objawów psychopatologicznych. I tak stwierdzenie objawów psychotycznych, trwających określony czas daje podstawę do rozpoznań psychiatrycznych zgodnie z obowiązującą w Polsce klasyfikacją ICD 10. Człowiek chory psychicznie nie posiada prawidłowej zdolności do percepcji świata zewnętrznego, prawidłowego myślenia, ma w mniejszym lub większym stopniu trudności z zapamiętywaniem i pamięcią. Charakteryzuje się zaburzonym zachowaniem, działaniem, przystosowaniem, a według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie jest on zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, realizacji własnej matrycy życiowej. Matryca życiowa, to według Erica Berne'a psychika ze wszystkimi genetycznymi uwarunkowaniami, predyspozycjami, możliwościami. Od chwili urodzenia w psychice rejestrowane są wszystkie zdarzenia, które dzieją się w życiu człowieka. I tak stopniowo każdego dnia rodzice, którzy odgrywają w pierwszych dniach, latach dziecka najważniejszą rolę zapisują w niej zasady, według których będzie ono w przyszłości funkcjonować, nakazy, zakazy, którymi będzie się kierować. I tak stopniowo ta psychika, którą niektórzy określają tabula rasa (niezapisana karta) zapełnia się zapisami. To wszystko co się dzieje w życiu młodego człowieka, dziecka ma ogromne znaczenie w życiu dorosłym. Wartość zapisów rodziców w dużej mierze decyduje o tym jaki będzie człowiek. I tak jakim będzie rodzicem: bardziej 1

3 krytycznym, czy bardziej opiekuńczym, dzieckiem bardziej wolnym, a więc umiejącym się śmiać, bawić, żartować, czy adoptowanym, w którym będzie dużo lęku, niepokoju, które będzie mieć trudności z adaptacją do warunków środowiskowych. W diagnostyce psychiatrycznej konsylium lekarskie, często stara się dotrzeć do okresu dzieciństwa i tam poszukuje przyczyn toczących się w życiu dorosłym zaburzeń. Stąd częste są pytania psychiatrów, z jakimi bohaterami i jakich bajek utożsamia się pacjent. Myślenie każdego zdrowego psychicznie człowieka, ma charakter głównie prospektywny, czyli przyszłościowy. Natomiast osoby zaburzonej psychicznie retrospektywny czyli wglądowy, bilansujący, pomimo np. młodego wieku, gdzie specyficzne jest myślenie prospektywne. Bardzo ważnym elementem dla zdrowej psychiki każdego człowieka jest tzw. samoakceptacja. A często w rozmowach z osobami zaburzonymi psychicznie słyszy się o nieakceptowaniu i nielubieniu samego siebie. Zmiana tego typu nieprawidłowych postaw, to jedno z zadań promocji zdrowia psychicznego. I należy objąć nią człowieka od chwili poczęcia poprzez całe życie. Niekiedy jest tak, że ciąża jest nieprzewidziana, niepożądana, niechciana, co niekorzystnie odbija się na matce, dziecku już w tym momencie, a w przyszłości na psychice, zdrowiu psychicznym i akceptacji samego siebie, bądź kogoś. Całe szczęście, że zdecydowana większość to ciąże pożądane, oczekiwane, a dzieci od chwili poczęcia kochane przez rodziców. A zadaniem promotorów zdrowia psychicznego jest pielęgnowanie takich postaw rodziców, tj. umacnianie, dowartościowywanie, wspieranie, potęgowanie. Często rodzice są sfrustrowani z powodu dylematów jak żyć i wychowywać dzieci, aby wychować je dobrze. To nie jest łatwe, to jest sztuką. Żadne pozycje książkowe nie są w stanie, w pełni dać odpowiedzi. Często dochodzi do ostrych konfliktów między rodzicami a dziećmi, mówi się o konflikcie pokoleń. Rodzice szczególnie w okresach przełomowych, adolescencji (dorastania, dojrzewania dzieci) maja duże trudności. I tu promocją zdrowia psychicznego należy objąć zarówno dorastające dzieci, jak też rodziców. Rodziców utwierdzać w przekonaniach i postawach, że dobrze robią kontrolując swoje dzieci. Mają obowiązek jako rodzice dbać o los swoich dzieci i często walczyć o nie. A rozmowy prowadzone 2

4 indywidualnie, bądź grupowo z dorastającymi młodymi ludźmi mają być ukierunkowane na kształtowanie prawidłowych postaw życiowych i relacji z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, innymi ludźmi z zachowaniem szacunku i poszanowaniem autorytetów. Kształtowanie uczuć miłości, przyjaźni, etycznych, estetycznych, religijnych, patriotycznych, uczyni życie młodego pokolenia satysfakcjonującym. Powszechnie wiadomo, że wnuki z dziadkami dobrze komunikują się. I niekiedy rozmowy lepiej przebiegają niż między rodzicami a dziećmi. Wynika to głównie z tego, że dziadkowie mają dużo doświadczenia życiowego. A ponadto z tego, że kochając bardzo wnuki, rozpieszczają je i mniej od nich wymagają niż rodzice konsekwentni i wymagający. Co na tym etapie podoba się wnukom i bardziej im to odpowiada, bo jest łatwiejsze. Rolą promotorów zdrowia psychicznego jest umiejętna negocjacja ze stronami, by nie było zbędnych konfliktów, pasma długotrwałych nieporozumień męczących psychicznie zaangażowane osoby. Najtrudniejszym okresem jest krystalizacja poglądów młodego pokolenia. Na tym etapie promocja zdrowia psychicznego ma wiele złożonych zadań, wpływających jak jakość psychiki i na samoświadomość. Uświadamianie sobie wszystkiego co dobre i złe wpływa na wybory życiowe. I to, że jeden człowiek wybiera dobro a drugi zło, nie jest dziełem przypadku. I tak cały proces dydaktyczny i wychowawczy od domu rodzinnego, poprzez szkołę i środowisko oraz złożony proces socjalizacji, metody, techniki, sposoby, powinny być ukierunkowane na promowanie zdrowej, mocnej psychiki. Zapobieganie zjawiskom patologii społecznej, wykrywanie zagrożeń w środowisku zamieszkania, objęcie opieką terapeutyczną jednostek i grup zamieszkałych w Powiecie Hrubieszowskim, to główne zadania promocji zdrowia na lata

5 I. Charakterystyka dostępności psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną zaburzeń psychicznych w Polsce i w świecie, wzrostem nowych przypadków zachorowań, istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania działań mających na celu skuteczniejsze im zapobieganie. Trudno jest na dzień dzisiejszy ustalić rzeczywistą liczbę chorych psychicznie w mieście Hrubieszowie i całym Powiecie Hrubieszowskim, gdyż osoby te podejmują leczenie najchętniej jak najdalej od miejsca zamieszkania, co wynika w dużej mierze z dyskryminacji tych osób przez najbliższe środowisko lokalne. W Hrubieszowie funkcjonują następujące formy leczenia chorób psychicznych: 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie. 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Poradnia Terapii Uzależnień w Przychodni Rejonowej. 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie W oparciu o informacje i dane liczbowe z Poradni Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie wynika, że choroby psychiczne w Powiecie Hrubieszowskim to problem dużej wagi, a podejmowanie zdecydowanych działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego jest pilną potrzebą w naszym mieście i przyległych okolicach. Zatrudnienie w NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie przedstawia się następująco: - 1 lekarz psychiatra - internista - 1 lekarz specjalista psychiatrii - 1 psycholog - 1 psycholog kliniczny - 2 psychoterapeutów - 1 pielęgniarka 4

6 Z psychologów jeden jest specjalistą dla osób dorosłych, a drugi dla dzieci i młodzieży. Tabela 1. Liczba pacjentów przyjętych do poradni w latach Rok Pacjenci I tak w roku 2010 do Poradni Zdrowia Psychicznego zgłosiło się ponad 2 tys. osób, a w tym największa liczba tj. 552 z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem. Tabela 2. Rodzaje schorzeń z NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie. Rozpoznanie choroby Razem 1. Organiczne zaburzenia niepsychotyczne 2. Organiczne zaburzenia psychotyczne 3. Schizofrenia Zaburzenia psychotyczne urojeniowe 5. Epizody afektywne Depresje nawracające Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem 8. Zaburzenia zachowania i emocji wieku dziecięcego 9. Upośledzenie umysłowe Razem Obecnie do Poradni Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie rejestruje się codziennie około 30 osób. W tym roku (do miesiąca maja) zarejestrowano już 1516 osób, tj. 5

7 - kobiety mężczyźni mieszkańcy miasta mieszkańcy wsi przeważają osoby w wieku lat. 2. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. W strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie znajduje się Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Oddział składa się z 33 łóżek, z możliwością przyjęcia 37 pacjentów. Kadra: - specjalista psychoterapii uzależnień 6 osób - instruktorzy terapii uzależnień - 4 osoby - pielęgniarki 4 osoby - oraz salowe i kuchenkowe W oddziale leczone są osoby uzależnione od: - alkoholu - leków - narkotyków - hazardu - innych substancji psychotropowych. Pacjenci w oddziale mają zapewnioną opiekę całodobową (lekarz i pielęgniarka dyżurna sprawują opiekę medyczna przez całą dobę). Czas trwania terapii podstawowej wynosi co najmniej 6 tygodni, z możliwością przedłużenia do 8 tygodni. Oddział realizuje także program radzenia sobie z nawrotami choroby (4 tyg.), oraz program terapii dla hazardzistów (6-8 tyg.). Specjalistyczna kadra dba o zapewnienie pełnej indywidualizacji programu terapeutycznego dla każdego pacjenta. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych oparty jest na koncepcji działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia i obejmuje 8 tygodni zajęć terapeutycznych. Tygodniowy czas pracy pacjenta obejmuje 6 dni, tj. od poniedziałku do soboty. 6

8 Dzienny program terapii obejmuje: 6,5 godziny terapii grupowej co najmniej 1 godzinę terapii indywidualnej 1,5 godziny zajęć zorganizowanych (społeczność, bilans dnia, relaksacja) 2 godziny pracy własnej (przygotowywanie prac własnych). Celem programu terapeutycznego jest uzyskanie określonych zmian w funkcjonowaniu pacjentów: 1. Dostarczenie pacjentom niezbędnej wiedzy na temat choroby jaką jest uzależnienie od alkoholu. 2. Zwiększenie zdolności pacjentów do rozpoznawania u siebie objawów choroby. 3. Zwiększenie zdolności pacjentów do utrzymywania abstynencji. 4. Rozwój umiejętności pacjentów radzenia sobie z objawami głodu alkoholowego i zapobiegania nawrotom choroby. 5. Rozwój umiejętności pacjentów do wychodzenia i utrzymywania relacji intrapersonalnych i interpersonalnych. 6. Rozwój umiejętności pacjentów potrzebnych im do rozwiązywania problemów osobistych. Tabela 3. Dane statystyczne z Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPZOZ w Hrubieszowie. Liczba w tym Rok pacjentów kobiety Razem Na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu są leczeni pacjenci nie tylko z terenu Powiatu Hrubieszowskiego, lecz z całego woj. Lubelskiego, gdyż pacjenci często wybierają leczenie poza miejscem swojego zamieszkania. Do maja 2011 r. przyjęto już 143 pacjentów, obecnie udział w terapii bierze 31 osób. Na oddziale nie prowadzi się tzw. detoxu. Kierownictwo oddziału widzi następujące problemy: 7

9 I. Widoczny brak terapii after care, tzn. terapii po zakończeniu leczenia stacjonarnego, szpitalnego. II. Braki w doposażeniu oddziału: konieczność remontu, brak ksera, materiałów biurowych, braki w materiałach edukacyjnych dla pacjentów dotyczących uzależnień (takich jak filmy edukacyjne do terapii pacjentów). III. Brak terapii ambulatoryjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, np. leki, narkotyki, hazard. IV. Brak organizacji systemu pomocy dla osób objętych przemocą w rodzinie, zarówno dla ofiar jak i sprawców. 3. Poradnia Terapii Uzależnień. W Przychodni Rejonowej funkcjonuje także Poradnia Terapii Uzależnień, w której przyjmowanych jest dziennie od 2 do 18 osób. Kadra obejmuje: - 3 psychologów (2 w trakcie specjalizacji) na 2 etatach - 1 instruktor terapii uzależnień na ¼ etatu - 1 psychiatra dojeżdża z Chełma raz w tygodniu na 3 godziny. Do Poradni zgłasza się więcej mężczyzn niż kobiet, przeważają mieszkańcy wsi i są to osoby starsze. Poradnia w ramach opieki ambulatoryjnej przyjmuje tylko pacjentów z uzależnieniami. Obserwuje się tendencję do coraz większej liczby kobiet uzależnionych zgłaszających się do Poradni. Tabela 4. Dane statystyczne z Poradni Terapii Uzależnień SPZOZ w Hrubieszowie. Liczba i rodzaj 2009 rok 2010 rok pacjentów Poradni 1. Leczeni ogółem w tym kobiety Pierwszorazowi w tym kobiety Współuzależnieni w tym kobiety

10 Zgłaszane problemy to: 1) Braki w doposażeniu (brak bezpośredniego telefonu, brak alkomatu). 2) Utrudniony dostęp pacjentów do poradni (duże odległości, brak autobusu po południu, drogie bilety). 3) Potrzeba doszkolenia kadry. Mieszkańcy Powiatu leczeni są także poza Hrubieszowem w zakładach specjalistycznych, takich jak: 1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy. 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. 3. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. 4. Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznym Nr 1 w Lublinie Klinika Psychiatrii. 1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy Jak wynika z dostępnych informacji w najbliższym Szpitalu w Radecznicy w roku 2008 z Powiatu Hrubieszowskiego leczono 4 osoby z powodu schizofrenii paranoidalnej, w 2009 r. 45 osób, 2010 r. 33 osoby. Natomiast z powodu różnych zaburzeń psychotycznych na tle zespołu zależności alkoholowej roku , , SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy zatrudnia: - lekarze psychiatrzy 16,5 etatu - pielęgniarki 95 etatów - psychologowie 9,3 etatów - terapeuci zajęciowi 12 etatów - certyfikowani specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień 5 etatów Szpital posiada w swej strukturze 422 łóżka na następujących oddziałach: - Oddział I Terapii Uzależnień od Alkoholu 57 łóżek - Oddział II Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych 60 łóżek - Oddział III Psychiatryczny Ogólny Męski 59 łóżek 9

11 - Oddział IV Psychiatryczny Ogólny Żeński 45 łóżek - Oddział V Psychiatryczny Ogólny Męski 45 łóżek - Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Psychicznie Chorych 144 łóżka - Zakład Opiekuńczo Leczniczy Somatyczny 12 łóżek Tabela 5. Podział pacjentów z Powiatu Hrubieszowskiego wg schorzenia leczonych w Radecznicy. Liczba pacjentów Lp. Rodzaj schorzenia Rok 2008 Rok 2009 Rok Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcja mózgu 2. Substancje psychoaktywne Zaburzenia depresyjne Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu 5. Schizofrenia Urojenia Zaburzenia schizoafektywne Zaburzenia lękowe Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne Upośledzenie umysłowe Inne zaburzenia Tabela 6. Dane statystyczne ze Szpitala w Radecznicy. Razem Rok Kobiety Mężczyźni Poniżej Powyżej Razem 29 lat lat 65 lat Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie W SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie na oddziale psychiatrycznym leczono z powodu schizofrenii paranoidalnej w roku osoby i w osobę. 10

12 Z całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Chełmie korzystało w roku osób, osoby, osoba. Z informacji pochodzących od Kierownictwa Oddziału wynika, że program promocji zdrowia psychicznego realizowany jest na podobnych zasadach w Chełmie i w Hrubieszowie, gdyż obydwa te oddziały wspierają się kadrowo, merytorycznie i metodycznie. Tabela 7. Dane statystyczne z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Rok Kobiety Mężczyźni Poniżej Powyżej Razem 29 lat 65 lat Tabela 8. Podział pacjentów z Powiatu Hrubieszowskiego wg schorzeń leczonych Liczba pacjentów Lp. Rodzaj schorzenia Rok 2008 Rok 2009 Rok Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcja mózgu 2. Substancje psychoaktywne Zaburzenia depresyjne Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu 5. Schizofrenia Urojenia Zaburzenia schizoafektywne Zaburzenia lękowe Otępienie w chorobie Alzheimera Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne Upośledzenie umysłowe Razem Reasumując ilość osób korzystających z leczenia psychiatrycznego stacjonarnego całodobowego (Szpital Radecznica i Chełm) stwierdzono tendencję 11

13 utrzymywania się schizofrenii paranoidalnej na czele wśród innych typów choroby, określanej mianem schizofrenia. 3. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Z danych statystycznych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie wynika, że w 2010 r. w całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu przebywały 2 osoby, Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 3 osoby. Szpital prowadzi bardzo szeroką działalność. I. Podstawowa działalność medyczna szpitala: - izba przyjęć, oddziały psychiatryczne ogólne, oddziały psychiatryczne specjalistyczne, oddziały odwykowe, oddziały somatyczne, w tym neurologiczne, internistyczny, rehabilitacja neurologiczna, oddziały psychiatrycznej opieki środowiskowej, gabinety konsultacyjne, zakład opiekuńczo leczniczy w Łysołajach, sterylizatornia. II. Przychodnia Specjalistyczna: - Poradnia Zdrowia Psychiatrycznego dla Dorosłych - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Ośrodek Psychoterapii - Poradnia Neurologiczna - Poradnia Ogólna Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej - Poradnia Psychogeriatryczna - Poradnia Chirurgii Ogólnej - Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych - Poradnia Logopedyczna III. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej IV. Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej V. Zakład Lecznictwa Odwykowego VI. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia W skład Zakładu Lecznictwa Odwykowego przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie wchodzą: 12

14 1) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 2) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 3) Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Tabela 9. Liczba osób z Powiatu Hrubieszowskiego leczona we wszystkich oddziałach Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Rok Kobiety Mężczyźni Poniżej Powyżej Razem 29 lat 65 lat Tabela 10. Podział pacjentów z Powiatu Hrubieszowskiego wg schorzeń leczonych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w latach Liczba pobytów Lp. Rodzaj schorzenia Rok 2008 Rok 2009 Rok Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcja mózgu 2. Substancje psychoaktywne Zaburzenia depresyjne Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu 5. Schizofrenia Urojenia Zaburzenia schizoafektywne Zaburzenia lękowe Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne Upośledzenie umysłowe Zaburzenia odżywiania Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej) 14. Zaburzenia zachowania Zaburzenia emocjonalne z dzieciństwa Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, inne) Inne zaburzenia nerwicowe Otępienie w chorobie Alzheimera Razem

15 4. Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznym Nr 1 w Lublinie Klinika Psychiatrii. Baza łóżkowa Kliniki liczy 150 łóżek. W ramach Kliniki funkcjonują: Oddział Ogólnopsychiatryczny, Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania, Oddział Sądowo Psychiatryczny, Oddział Dzienny Ogólno-psychiatryczny. W oddziałach tych, zgodnie z profilem prowadzone są: diagnostyka, terapia zaburzeń psychicznych, przede wszystkim psychoz, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, ponadto reakcji kryzysowych, zaburzeń odżywiania się. Oddział sądowo-psychiatryczny prowadzi obserwacje sądowo-psychiatryczne oraz wykonuje tzw. środki zabezpieczające na 2-gim poziomie referencyjnym. Oznacza to, że Klinika, poza terapią uzależnień, prowadzi całość opieki psychiatrycznej stacjonarnej. W ramach opieki ambulatoryjnej działa Psychiatryczna Poradnia Zdrowia Psychicznego - ma ona charakter konsultacyjny. Klinika prowadzi badania naukowe dotyczące symptomatologii terapii i przebiegu psychoz schizofrenicznych, chorób afektywnych oraz zaburzeń niepsychotycznych. Tabela 11. Liczba osób z Powiatu Hrubieszowskiego leczona w Klinice Psychiatrii w Lublinie w latach Rok Kobiety Mężczyźni Poniżej Powyżej Razem 20 lat 60 lat

16 Tabela 12. Podział pacjentów z Powiatu Hrubieszowskiego wg schorzenia leczonych w Klinice Psychiatrii w Lublinie w latach Liczba pacjentów Lp. Rodzaj schorzenia Rok 2008 Rok 2009 Rok Próby samobójcze Substancje psychoaktywne 3. Depresja Jadłowstręt psychiczny Zaburzenia psychotyczne Razem II. Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Hrubieszowskim. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie. 2. Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego przy ŚDS w Hrubieszowie. 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu. 4. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Nasz Dom przy ŚDS w Modryniu. 5. Stowarzyszenie Integracji Rodzin Przystań z siedzibą w Chełmie. 6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie. 7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach. 8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie. 9. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Smoligowie. 10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hrubieszowie. 11. Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie. 15

17 12. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Mamy Siebie przy SOSW w Hrubieszowie. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie jest cenną placówką pośrednią lecznictwa psychiatrycznego, gdzie realizowany jest program socjalizacji pacjentów na etapie wychodzenia z choroby i stabilizowania się zdrowia psychicznego. Mieszkańcy ŚDS przygotowują się poprzez możliwie jak największą ilość zajęć, treningów, do powrotu do domu i samodzielności w funkcjonowaniu. Udział pensjonariuszy w pracach w poszczególnych pracowniach, pozwala im sprawdzać się w różnych pracach, ma służyć poprawie jakości życia z chorobą i umacniać zdrowie psychiczne. ŚDS w Hrubieszowie jest ośrodkiem wsparcia dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i powiatu. Zatrudnia 12 osób, w tym 8 pracowników merytorycznych z wyższym wykształceniem specjalistycznym: - instruktorzy - specjaliści terapii zajęciowej - psycholog - pielęgniarka Aktualnie z usług ŚDS korzysta 38 uczestników, w tym 12 kobiet i 26 mężczyzn. 32 osoby to mieszkańcy Hrubieszowa i 6 osób z sąsiadujących gmin, 12 osób w wieku lat i 26 osób powyżej 41 lat. Schorzenia uczestników ŚDS Hrubieszów: - upośledzenie umysłowe 13 osób - choroby psychiczne 20 osób - zaburzenia psychotyczne 10 osób - zaburzenia spowodowane spożywaniem alkoholu 7 osób. 16

18 2. Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przy ŚDS powstało Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego wspierające cele statutowe Domu. Zespół ŚDS osiąga sukcesy w konkursach plastycznych i literackich, w poprawie higieny osobistej uczestników, w relacjach we wspólnocie domu. Problemem jest wzrost kosztów utrzymania domu oraz brak środka transportu do dowozu uczestników. Brak jest kompetentnej informacji dla pacjentów, ich rodzin oraz opiekunów osób przebywających w szpitalach neuro i psychiatrycznych, o możliwości skorzystania z usług ŚDS po zakończeniu leczenia zamkniętego w szpitalu i powrocie do domu. Kierownictwo ŚDS widzi potrzebę utworzenia mieszkań chronionych. 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu powstał w 2009 r. i jest jedyną placówką dziennego wsparcia działającą na terenie gminy Mircze. Cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym, sympatią środowiska lokalnego i władz gminnych, co pomaga w realizacji działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w środowisku lokalnym. ŚDS w Modryniu przeznaczony jest dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym z terenu powiatu ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Mircze. W chwili obecnej w Domu przebywają następujące osoby: - 8 osób z upośledzeniem umysłowym - 17 osób z zaburzeniami psychicznymi - w przedziale wiekowym lat jest 10 osób - powyżej 41 lat 15 osób - 24 osoby z terenów wiejskich - 1 osoba mieszka w Hrubieszowie. W Domu zatrudnionych jest 5 pracowników (w tym 4 merytorycznych), tj. kierownik i instruktorzy terapii zajęciowej, co jest niewystarczające. Przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie będzie zatrudniony pracownik socjalny, instruktor, a także psycholog. 17

19 Do najpilniejszych potrzeb Domu należą, w ramach posiadanych lub pozyskanych środków: - zakup samochodu do przewozu uczestników, - remont i przystosowanie budynku na pracownię, - wyposażenie pracowni, - organizowanie imprez sportowo kulturalno intergacyjnych na terenie Gminy, - organizowanie pogadanek i wykładów, - organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek, - podnoszenie kwalifikacji pracowników Domu poprzez organizację szkoleń i kursów oraz umożliwienie uczestnictwa w studiach podyplomowych lub policealnych, - organizowanie kursów i warsztatów dla uczestników, - utworzenie świetlicy dla dzieci, młodzieży i mieszkańców okolicy. 4. Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie. W skład Zespołu wchodzą: Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Hrubieszowie. Struktura Ośrodka: - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum - Zespół Szkół Zawodowych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze W strukturze organizacyjnej SOSW w Hrubieszowie znajduje się Specjalna Szkoła Podstawowa. Jej nadrzędnym zadaniem jest wszechstronny rozwój dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, zapewnienie im możliwie najpełniejszego funkcjonowania w środowisku oraz życiu społecznym. Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania z form usprawniania, jak: rehabilitacja ruchowa, spotkania z psychologiem, zajęcia 18

20 logopedyczne, komputerowe, ćwiczenia usprawniające techniki czytania i pisania oraz terapii pedagogicznej. Do głównych celów rewalidacji należą: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, rozwijanie zainteresowań techniką komputerową, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia itp. Uczniowie Gimnazjum są przygotowywani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, podejmowania decyzji o dalszej edukacji odpowiedniej do ich możliwości, uzdolnień i osiągnięć. Odpowiednio dostosowane programy nauczania umożliwiają naukę uczniom z niepełnosprawnością. Nauka polega na integralnej realizacji funkcji dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły, uwzględniając odpowiednie metody pracy i zasady nauczania. W wyniku oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć poziom rozwoju umysłowego, pozwalający im brać czynny udział w życiu rodzinnym i społecznym. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, absolwentów gimnazjum specjalnego. Nauka trwa trzy lata, okres edukacji może być wydłużony jednak maksymalnie do ukończenia przez podopiecznych 24 roku życia. Edukacja polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Celem edukacji w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy jest rozwijanie autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, nauka rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ucznia stosownie do indywidualnych możliwości w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. 19

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Terapia środowiskowa- leczenie domowe w schizofrenii Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Leczenie środowiskowe zespół leczenia środowiskowego Wspieranie zdrowienia po przebytym epizodzie schizofrenii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA: Osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: Chorych

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi POMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNO- LECZNICZE Gdańsk, ul.srebrniki 5a? Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi REALIZATORZY: 1.FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Mirosław Boczar Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie 1.1 Publiczne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r. P R O J E K T Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Gminy Grabica z dnia... r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii I. Wprowadzenie w Gminie

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna programu: Rozporządzenie MEN z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach

Bardziej szczegółowo

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Problematyka poruszana w prezentacji Umocowania prawne związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo