Uzależnienia wśród młodzieży. Uzależnienie od alkoholu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzależnienia wśród młodzieży. Uzależnienie od alkoholu"

Transkrypt

1 Uzależnienia wśród młodzieży Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest powszechnie znany w obecnych czasach. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Przyczyn upatrywać należy, między innymi w gwałtownych przemianach, jakie zaszły w ostatnich latach. Wzrost bezrobocia spowodował pogorszenie się sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Zmiany kulturowe doprowadziły do erozji systemu wartości etycznych i norm moralnych a to pociągnęło za sobą lawinowy wzrost osób sięgających po środki psychoaktywne. Obserwujemy gwałtowny wzrost liczby osób uzależnionych, a dotyka to głównie dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania podejmują wiele różnorodnych, niekiedy zupełnie nowych dla nich zachowań, są podatni na różne nowinki często szkodliwe dla ich zdrowia. Na przykład zaczynają eksperymentować z używkami. Najbardziej rozpowszechnione uzależnienia szerzące się wśród młodzieży to alkoholizm, palenie tytoniu i narkomania. Skala tego zjawiska jest niepokojąca dlatego celowym jest przypominanie o tym przy każdej nadarzającej się okazji. Uzależnienie od alkoholu Dziś nastolatki a nawet dzieci sięgają po alkohol. W ostatnich latach obniżył się wiek pierwszego kontaktu z alkoholem. Według badań, 70% niepełnoletnich miało kontakt alkoholem. Co piąty młody człowiek ma poważne problemy alkoholowe: upija się, ma kłopoty w szkole i w domu, popełnia drobne przestępstwa. Alkohol też niejednokrotnie otwiera drogę narkotykom. Okres dojrzewa to często czas konfliktów z rodzicami, nauczycielami, czas podważania autorytetów. Wówczas stają się bardzo ważne kontakty z rówieśnikami. Właśnie wtedy młodzi ludzie podejmują decyzje, czy próbować alkoholu, papierosów, narkotyków, czy nie. Młody człowiek próbuje alkoholu i coraz częściej doświadcza, że ułatwia on nawiązywanie kontaktów i radzenie sobie z różnymi emocjami. Zaczyna od eksperymentów a później dochodzi do wniosku, że to mu pomaga. Tak zaczyna się proces wchodzenia w uzależnienie. Zagrożenie dostrzegalne jest również w zachowaniu niektórych rodziców, którzy nie widzą nic nagannego w tym, że syn czy córka, pod ich okiem spożywa alkohol. Mówią lepiej, żeby usiadł przy mnie i razem ze mną wypił pół szklanki piwa. Rodzicowi, który tak mówi wydaje się, że tym samym kontroluje swoje dziecko. Nie dostrzega natomiast, że w ten właśnie sposób sam przyzwala na picie. To my dorośli tworzymy klimat. Małym dzieciom kupujemy szampan bezalkoholowy i podajemy go w kieliszku. W wieku czterech lat dziecko uczone jest jak należy celebrować święta. Nie bez znaczenia jest też oddziaływanie mediów, które reklamują alkohol i pokazują pozytywny obraz bohaterów spożywających go. Najpoważniejszym skutkiem nadużywania alkoholu przez młodzież jest fakt, że osoba nieletnia o wiele szybciej uzależnia się od alkoholu niż osoba dorosła. Rodzice niejednokrotnie pozwalają własnym dzieciom próbować trunków przed ukończeniem przez nie 18 roku życia, wierząc, że w ten sposób unikną sytuacji, że młodzież będzie sięgała po

2 alkohol poza domem. Polskie nastolatki stykają się z alkoholem po raz pierwszy najczęściej w przedziale lat. Największą popularnością wśród młodzieży cieszy się piwo, potem wódka, a na końcu wino. Wiele nastolatków uważa, że od piwa nie można się uzależnić. Piwo stało się praktycznie stałym elementem spędzania wolnego czasu przez młodzież na biwakach, na prywatkach, na dyskotekach. Konsumpcja piwa jest swego rodzaju modą. Mówiąc o skutkach spożycia etanolu przez nastolatki, najczęściej uwypukla się psychologiczne konsekwencje nadużywania alkoholu, wynikające z trującego wpływu substancji psychoaktywnej na ośrodkowy układ nerwowy. Do negatywnych skutków picia alkoholu przez młodzież zalicza się między innymi: brak sprawności intelektualnej, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, zwiększoną męczliwość, wzmożoną drażliwość, pobudliwość, skłonność do irytacji, agresywność, obniżenie aktywności psychicznej, problemy w nauce, niezdyscyplinowanie, problemy wychowawcze. Alkohol upośledza kształtowanie się u młodzieży zdrowej i dojrzałej osobowości. Etanol hamuje rozwój uczuciowości wyższej i sprzyja zachowaniom popędowym. Pijąca młodzież bardzo często zasila szeregi marginesu społecznego wszczyna bójki, dopuszcza się kradzieży i napadów rabunkowych oraz demonstracyjnie lekceważy wszelkie normy społeczne. Eksperymentując z alkoholem i innymi używkami, młodzież dopuszcza się często zachowań ryzykownych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ich samych oraz innych osób. Picie alkoholu przez młodzież sprzyja wypadkom komunikacyjnym, kiedy nastolatki siadają za kierownicą, będąc w stanie upojenia. Alkohol ma swój udział również w przenoszeniu wirusa HIV. Brak hamulców moralnych i osłabiona zdolność podejmowania racjonalnych decyzji sprawia, ze przypadkowe kontakty seksualne pod wpływem alkoholu kończą się niechcianą ciążą albo chorobą AIDS. Nałóg alkoholowy uniemożliwia zdobycie przez młodzież odpowiedniego wykształcenia i zawodu. Tak naprawdę wyklucza jednostkę z udziału w życiu społecznym czy politycznym. Alkohol spożywany w nadmiernych ilościach dla młodych ludzi oznacza najczęściej całkowitą degradację życia. Niepokojący jest fakt, iż po alkohol zaczynają sięgać coraz młodsze dziewczęta, co sprawia, że działania impulsywne zaczynają dominować nad działaniami kontrolowanymi i myśleniem. Bez wykształcenia, bez poczucia sensu życia, bez celu dziewczyny nadużywające alkoholu nierzadko wnikają w środowiska patologiczne, np. wchodzą w świat przestępczy i zarabiają na prostytucji. Uzależnienie od papierosów

3 Nikotynizm stanowi poważny problem społeczny współczesności. Używanie papierosów stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia i wywołuje wiele niepożądanych efektów ubocznych. Zagrożenia jakie wiążą się z paleniem papierosów dotyczą niemalże każdego układu w organizmie człowieka. Palenie tytoniu powoduje rocznie miliony zgonów. Palenie wśród młodzieży od dawna jest powszechnym problemem. Już nawet dzieci próbują papierosów, a wiele z nich z czasem popada w nałóg. Uzależnienie od nikotyny ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia młodego człowieka. Ze względu na bierne palenie cierpi nie tylko on sam, ale również jego otoczenie. Palenie papierosówprzez młodzież ma wiele przyczyn, a jedną z nich jest negatywny wzorzec przekazywany przez rodziców. Rzucanie palenia jest bardzo trudne i wielu osobom się to nie udaje, dlatego tak ważne jest szybkie reagowanie na podejrzenie, że dziecko zaczęło palić. Młodzi ludzie, którzy sięgają po papierosy, zwykle w ten sposób chcą zaimponować rówieśnikom. Wydaje im się, że dzięki papierosowi wyglądają doroślej. Liczą na akceptację otoczenia. Niekiedy w towarzystwie, w którym palenie jest normą, osoba niepaląca narażona jest na drwiny i wykluczenie z grupy. Bardzo często po papierosy sięgają dzieci, które nie odnajdują się w swojej rzeczywistości niczym się nie wyróżniają, źle radzą sobie z niepowodzeniami w szkole i wśród rówieśników. W ich przypadku papieros ma zrekompensować wszystkie braki. Młodzi palacze zapytani o przyczynę palenia papierosów twierdzą, iż palenie ich uspokaja i odpręża. Prawdą jest, że życie nastolatków bywa trudne i stresujące. Papieros pomaga im odreagować, poradzić sobie z niepowodzeniami i stresem. Naukowcy wskazują, że na uzależnienie od nikotyny bardziej podatni są młodzi ludzie ze skłonnością do depresji i zachowań agresywnych. Oszacowano, że lęk może im towarzyszyć nawet przez 45-60% czasu, a to oznacza, że muszą z nim żyć na co dzień. To sprawia, że są bardziej skłonni do szukania ukojenia w nałogu nikotynowym. Kolejną bardzo ważną przyczyną palenia papierosów przez młodzież jest łatwy dostęp do papierosów i wzorzec przekazywany w rodzinie. Dziecko, które wychowuje się wśród palaczy często wyrabia w sobie przyzwolenie na takie zachowanie. Wydaje mu się, że papierosy to nic złego. Poza tym przyzwyczajenie do dymu tytoniowego sprawia, że pierwsze doświadczenia z papierosem nie wywołują tak negatywnych skutków, jak w przypadku dzieci, które nie są do niego przyzwyczajone. Ponadto dziecko często naśladuje rodziców we wszystkim, co robią. Jeśli więc palą, dlaczego ono miałoby nie palić? Jak zaś wierzyć palącym rodzicom, którzy przekonują swoją pociechę, że papierosy szkodzą i nie należy ich palić? Warto również zwrócić uwagę na powszechną dostępność papierosów. Można je kupić w kiosku lub choćby podebrać rodzicom. Osoby, które sprzedają papierosy nieletnim przyczyniają się do kultywowania tego szkodliwego nałogu. Palenie papierosów niszcząco działa na młody organizm. Należy pamiętać o wszystkich szkodliwych składnikach dymu papierosowego, takich jak amoniak, cyjanek czy formaldehyd. Sama zaś nikotyna odpowiada za uzależnienie od papierosów. W wysokich dawkach stanowi jednak silną truciznę. U człowieka wystarczy 70 mg nikotyny, aby spowodować śmierć. Palenie papierosów osłabia układ immunologiczny i zwiększa podatność na choroby. Istnieje związek między paleniem, a chorobami układu krążenia, zawałami, udarami i niewydolnością serca. Nie ma również wątpliwości co do tego, że palenie

4 papierosów sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych, w szczególności raka płuc. Skraca także życie palacza oraz obniża jego jakość. Im wcześniej zacznie się palić, tym gorsze konsekwencje dla zdrowia i życia palacza. Osoby, które zaczęły palić przed 15. rokiem życia i palą papierosów dziennie żyją średnio o 8 lat krócej. Niezwykle szkodliwe jest również bierne palenie. Jak się okazuje, na choroby odtytoniowe chorują także osoby, które nigdy nie paliły. U dzieci narażonych na działanie dymu tytoniowego częściej rozwija się astma, schorzenia ucha środkowego oraz układu oddechowego. Ogromnego znaczenia nabiera profilaktyka uzależnień od nikotyny. Walka z nałogiem jest niezwykle trudna, dlatego najskuteczniejsze jest eliminowanie problemu jeszcze zanim się pojawi. W tym celu należy starać się o usunięcie pozytywnego wizerunku palenia papierosów, jaki wciąż pojawia się w telewizji i w naszych domach. Uzależnienie od narkotyków Środowiskowe uwarunkowania narkomanii wiążą się najczęściej z naśladowaniem modeli zachowania się w różnych grupach nieformalnych w szkole lub poza nią. Mogą to być grupy koleżeńskie, przestępcze, grupy, w których jednym ze składników czynności rytualnych jest używanie narkotyków. Ich uczestnicy zachęcają, a nieraz nawet wywierają presję lub zmuszają członków grupy do narkotyzowania się. Chęć upodobnienia się do grupy, pozyskania jej życzliwości i akceptacji stymuluje naśladowanie czynności wykonywanych przez członków grupy, a zwłaszcza jej liderów. Narkomania może stać się w określonych środowiskach młodzieżowych specyficzną modą, obowiązującym w nich szpanem. Podobnie jak istnieje moda na określony ubiór, fryzurę, sposób bycia, może również wytworzyć się moda na narkotyzowanie się. Najczęściej przyczynami rozwoju narkomanii bywają: alkoholizm rodziców, rozbite rodziny, występujące w niej konflikty, trudności materialne itp. Ale nie tylko. Panująca w rodzinie atmosfera napięcia emocjonalnego, zdenerwowania, wzajemnej niechęci lub wrogości, przygnębienia i pesymizmu może sprawiać, że wychowująca się w niej młodzież unika pobytu w domu lub z niego ucieka. Może to sprzyjać nawiązaniu kontaktów z grupami narkomanów. Przykra atmosfera panująca w domu rodzinnym jest wtedy kompensowana przez przyjemne doznania dostarczane przez narkotyk oraz kontakty koleżeńskie nawiązywane w grupie narkomanów. Czynnikiem środowiskowym sprzyjającym rozwojowi narkomanii jest brak rodzicielskiej kontroli zachowania się ich dzieci, a zwłaszcza sposób spędzania przez nie wolnego czasu oraz nawiązywanych kontaktów koleżeńskich. Kontrola taka jest niezbędna, powinna jednak być dokonywana w sposób taktowny i dyskretny. Zbyt natarczywe dopytywanie dzieci może dawać efekty przeciwne do zamierzonych, przyjmując np. formę ucieczki z domu, okłamywania rodziców lub negatywnego ustosunkowania się do ich wszelkich zaleceń i rad. Wywoływane przez narkotyki stany euforii mogą łączyć się z obniżeniem lub podwyższeniem pobudliwości ośrodkowego układu nerwowego. Obniżenie pobudliwości wywołuje błogostan określany mianem słodkiego rozleniwienia, beztroski, zobojętnienia na przykrości, zapomnienia o doznawanych dolegliwościach i przeżywanych niepowodzeniach.

5 Wzmożenie pobudliwości przejawia się natomiast w poczuciu świeżości, aktywności, lekkości i siły oraz zwiększeniu sprawności fizycznej i umysłowej. Motywem narkomanii bywa pragnienie doznania atrakcyjnych przygód oraz urozmaicenia monotonii życia codziennego. Dla młodych narkomania to nie tylko przeżycia pod działaniem narkotyku ale ucieczka, konspiracja, układy jak na zachodnich filmach. Młodzież garnie się więc do takich środowisk, uważając przyjęcie za nobilitację. Degeneracja i upadek przychodzi dopiero potem, gdy trzeba zwiększyć dawkę. Ciekawość stanowi motywacje do użycia narkotyku dla osób, które go nie próbowały. Z biegiem czasu następuje uzależnienie polegające na wewnętrznym przymusie stałego używania narkotyku w celu uniknięcia doznań abstynencyjnych. Młodzież deklaruje, że po narkotyki sięga zwykle w gronie znajomych, rzadko zdarza się indywidualne kupowanie i zażywanie substancji. Najczęstsze sposoby używania narkotyków to: używanie doustne (ecstasy), wciąganie przez nos (amfetamina), palenie (marihuana, haszysz). Uczniowie twierdzą, że ich znajomi znacznie częściej sięgają po narkotyki niż oni sami. Przyznają się również do tego, że zdarza im się łączyć alkohol z narkotykami dla zmaksymalizowania efektu działania. Odbywa się to głównie podczas imprez. Wśród najczęstszych sygnałów, jakie rodzice obserwują u swoich dzieci, które zaczęły sięgać po narkotyki, wymienia się: 1) kontakty dziecka i przyjaźnie są nawiązywane z osobami zupełnie nowymi, nie utrzymuje kontaktów ze starymi znajomymi; 2) dziecko spotyka się i przyjaźni z osobami biorącymi narkotyki; 3) zaburzenia snu - śpi w nietypowych porach i krótko; 4) bywa apatyczne lub rozdrażnione, nadmiernie pobudzone; 5) nie odczuwa zmęczenia - np. uczy się całą noc i rano nie jest zmęczone; 6) ma mocno zwężone lub rozszerzone źrenice; 7) izolacja w domu zamknięte w swoim pokoju, często za to wychodzi w nocy; 8) występują kłopoty w nauce, zaniedbywanie obowiązków szkolnych - np. wagarowanie; 9) znikają wartościowe przedmioty lub pieniędzy z domu; 10) ginie folia aluminiowa; 11) w rzeczach dziecka znajdujemy np. białe kryształki, proszek, tabletki, kapsułki, małe kartoniki z kolorowym nadrukiem (np. uśmiechniętej buzi, liścia marihuany), grzybki, nasionka, bibułkę, fifkę, igłę, strzykawki, małe foliowe torebki, okopcone sreberka, itp.. Jest wiele sposobów i możliwości przekonywania własnych dzieci aby nie próbowały narkotyków, lub z nich zrezygnowały, jeżeli mają z nimi pierwsze doświadczenia. Do najskuteczniejszych należą: Rozmowa z dzieckiem nie tylko o problemach ale o wszystkim. Umiejętność słuchania - jest warunkiem dobrego porozumiewania się ludzi. Umieć słuchać jest rzeczą łatwą. Słuchać dziecka to znaczy: próbować zrozumieć co ono mówi, starać się poznać poglądy i uczucia dziecka i nie wtrącać się bez przerwy z ocenami i uwagami.

6 Opowiadanie swemu dziecku o sobie Czasami trudno naszym dzieciom uwierzyć, że my też byliśmy kiedyś młodzi. Postawienie się w jego sytuacji nastolatki często sądzą, że nikt nie ma takich problemów jak one i dlatego nikt ich nie rozumie. Stanowczość i konsekwencja stanowczość nie znaczy surowość. Spędzanie czasu razem planowanie i robienie różnych rzeczy razem z dzieckiem zacieśnia więzi i w łatwy sposób buduje zaufanie. Umiejętność spędzania wolnego czasy będzie dla dziecka alternatywą wobec sięgania po narkotyki. Poznanie kolegów swojego dziecka. Bycie przykładem, wzorem, autorytetem ważniejsze jest pokazywanie dziecku właściwej postawy własnym zachowaniem niż mówienie o niej. Ochrona dziecka przed narkotykami winna rozpocząć się tak wcześnie, jak tylko możliwe. Rozsądne i naturalne wychowanie uwzględnia indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby. Oto 7 reguł, których przestrzeganie może pomóc dzieciom uchronić się przed uzależnieniem: 1. Dziecku potrzebne jest samopoczucie bezpieczeństwa. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie wystarczy swoje dziecko po prostu kochać, trzeba mu tę miłość również okazywać i to w taki sposób, aby dziecko rzeczywiście ją czuło. Dzieci, które są pewne siebie samych i które nauczyły się szukać oparcia u innych ludzi nie odczuwają później potrzeby ucieczki w nałóg. 2. Dziecku potrzebna jest akceptacja i pochwała. Bardziej skłonni jesteśmy do nagan, niż do pochwał. Dorośli powinni nie tylko chwalić osiągnięcia dziecka. Znacznie ważniejsze jest pochwalić już same starania. Chcemy dla dzieci wszystkiego co najlepsze, ale one nie osiągną tego jednak, gdy będziemy im stawiać wymagania zbyt duże. Dlatego istotne jest chwalenie nie tylko samych osiągnięć dziecka, ale przede wszystkim jego starań. 3. Dziecku potrzebna jest przestrzeń na własne działanie i świadomość niezmienności. Dziecko musi mieć własne doświadczenia. Samodzielnego doświadczenia rzeczywistości i przeżycia sukcesu nikt nie może dziecku odebrać. Błędna jest nieustanna chęć pokazania dziecku, jak należy daną rzecz czynność robić, poprawienie go i pouczanie. Rodzice, którzy dzieciom wszystko utrudniają, udaremniają tym samym proces ich doroślenia. Dzieci te stają się ofiarami przesadnej skłonności do ochraniania i jest im trudniej stanąć na własnych nogach, zdobyć samodzielność i niezależność. Dziecku potrzebne są jasne granice swobody, co wymaga od rodziców żelaznej konsekwencji. 4. Dziecku potrzebne są realistyczne wzorce. W swoim odczuwaniu, myśleniu i postępowaniu dzieci wzorują się na dorosłych. To rodzice kształtują wzorce są bowiem dokładnie obserwowani przez własne dzieci. Dzieci odróżniają to co mówią rodzice od tego jak się zachowują np. narzekamy na palenie papierosów, często jednak sami nie potrafimy się od nich wyzwolić. Nie jesteśmy w stanie ukryć swoich nałogów przed naszymi dziećmi. Niekiedy konieczne jest przyznanie się, że sami nie jesteśmy tak silni i tak bezbłędni, jakich udajemy przed naszymi dziećmi. 5. Dziecku potrzebny jest ruch i właściwe odżywianie. Ten kto jest aktywny, sam ulega błogiemu zmęczeniu i nie potrzebne mu są środki nasenne. Środki wzmacniające, witaminy, a czasem uspokajające nie są konieczne. Potrzeba dużo

7 ruchu na świeżym powietrzu, właściwe odżywianie się. Zamiast tabletek uspokajających zaufana osoba, która pomoże pokonać psychiczny niż. 6. Dziecko potrzebuje przyjaciół i pełnego zrozumienia z ich strony. Obecnie zmieniły się polskie rodziny. Dawniej rodzina była trzypokoleniowa, dzisiaj często są to rodzice i jedno, dwoje dzieci. Skutkiem tego wiele dzieci samotnie pozostaje w domu i nie ma nikogo, kto mógłby pomóc, z kim mogłoby porozmawiać. Dzieci potrzebują przyjaciół rówieśników, z którymi mogą wspólnie działać i dorosłych z którymi mogą się identyfikować i z których czerpać wzorce. 7. Dziecku potrzebne są marzenia i cele życiowe. Uzależnienie od mediów W czasie gdy rozwój komputerowej sieci Internet nabrał ogromnego rozmachu i coraz bardziej postępuje okazało się, że jego nadmierne używanie może doprowadzić do różnych skutków powodujących zmiany w osobowości człowieka. Powszechnie uważa się, że Internet jest źródłem informacji. Jednak w ostatnich latach stało się jasne, że nieumiejętne korzystanie z tej "globalnej pajęczyny" może powodować różne niekorzystne skutki wpływające negatywnie na osobowość młodego człowieka. Osobami, które szczególnie intensywnie korzystają z Internetu są zazwyczaj dzieci i młodzież. To właśnie ta grupa osób jest bardzo narażona na różne zagrożenia płynące właśnie z "sieci".do takich zagrożeń możemy w pierwszej kolejności zaliczyć różnego rodzaju komunikatory i czaty. W obecnych czasach wielu rodziców pozostawia swoje dzieci przed komputerem nie kontrolując tego co robią ich pociechy. Powodem braku kontroli może być np. brak czasu, gdyż oboje z rodziców pracują i obowiązki nie pozwalają im na to, aby w pełni kontrolować swoje. Dziecko pozostawione bez opieki, mające do dyspozycji komputer z podłączeniem do Internetu najczęściej korzysta z różnego rodzaju komunikatorów (Gadu gadu, Tlen i inne), oraz różnego rodzaju czatów, które są powszechnie oferowane przez większe portale internetowe (Onet. pl, WP.pl). Niebezpieczeństwo korzystania z takich czatów polega na tym, że dziecko może zostać zaczepione przez nieznajomego podającego się za np. rówieśnika a osoba ta może okazać się dewiantem seksualnym. Dlatego w Polsce coraz częściej organizuje się kampanie mówiące o takim zagrożeniu. Środowisko internetowe sprzyja agresji. Poczucie anonimowości oraz złudzenie bezpieczeństwa w Internecie sprawia, że ludzie zachowują się w sposób, w jaki nie zachowaliby się w sytuacji bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Ukrywanie się za ekranem monitora komputerowego zmniejsza często presję i dodaje odwagi by zachowywać się w określony sposób. Dla młodych ludzi życie towarzyskie po dniu spędzonym w szkole często przenosi się do sieci. Częstą aktywnością młodych użytkowników Internetu jest wzajemne dokuczanie, szykanowanie, oczernianie, nękanie, straszenie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli. Młodzi ludzie bardzo często nie są świadomi jak krzywdzące dla drugiej osoby mogą być działania podejmowane online. W związku z brakiem kontroli w wirtualnym świecie użytkownicy pozwalają sobie na dużo więcej niż w świecie realnym, rzeczywistym, co staje się zarzewiem internetowej przemocy

8 czyli tzw. cyberbullingu. Cyberprzemoc doznawane przez internautów za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców, nauczycieli czy opiekunów, szczególnie jeżeli mają oni ograniczoną wiedzę i doświadczenia związane z korzystaniem z mediów elektronicznych. Innym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży wynikającym z korzystania z Internetu może być: kontakt z niebezpiecznymi treściami tj. brutalna przemoc, rasizm, ksenofobia. Niebezpieczne treści to takie, które mają szkodliwy wpływ na rozwój i psychikę człowieka. Kontakt z niebezpiecznymi treściami często jest przypadkowy i jest efektem mylnych wyników internetowych, jednak w częstych przypadkach młodzi ludzie zupełnie świadomie korzystają z tego typu stron, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Kolejnym zagrożeniem, jakie wpływa na osobowość dziecka są gry komputerowe. W ostatnich latach bowiem coraz częściej możemy spotkać gry, w których przemoc jest głównym elementem fabuły. Jeśli dziecko korzysta z takiej gry komputerowej może to doprowadzić do zatracenia granicy między fikcją a światem realnym. Takie zatracenie może potem objawiać sie np. wzrostem agresji w dziecku. Dlatego ważne jest aby rodzice kontrolowali w jaki sposób ich dziecko spędza swój wolny czas. Czy dziecko spędza czas przed komputerem czy może na wolnym powietrzu lub też uczestniczy w jakimś kole zainteresowań. Komputer bowiem nie musi być jedynym źródłem spędzania wolnego czasu przez dzieci. Objawy, które powinny zaniepokoić rodzica są następujące: Dziecko wpada w "ciągi komputerowe" siedzi po kilka godzin bez przerwy, nie może się oderwać. Jest rozdrażnione, gdy nie może skorzystać z komputera. Zaniedbuje inne ulubione zajęcia na rzecz komputera. Jego zaangażowanie w świat wirtualny przynosi szkody w realnym, np. nie odrabia lekcji, zaniedbuje przyjaciół. Ucieka przed rzeczywistymi problemami w świat wirtualny. Używa komputera, by poprawić sobie nastrój. Próbuje ograniczyć ilość czasu spędzonego przed komputerem lecz to mu się nie udaje. Nieumiejętne korzystanie z Internetu prowadzić może do zachowania nałogowego u każdego użytkownika. Ważny staje się zatem program edukacji informatycznej, który uwzględni zalety i wady Internetu, jego wpływ na niebezpieczeństwo wystąpienia zachowania nałogowego. Program taki może ustrzec nowych użytkowników przed zgubnymi konsekwencjami. W przypadku osób, które już odczuwają silny wpływ Internetu na ich życie, które zaczynają cierpieć z tego powodu zaproponować można techniki kontrolowanego korzystania z sieci. Do najczęściej opisywanych skutków uzależnienia od Internetu należą: rezygnacja z bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego, utrata zainteresowania wszelkimi formami aktywności społecznej, zaniedbanie życia rodzinnego, nauki, pracy, brak troski o własne zdrowie i higienę osobistą (m.in. zapominanie o posiłkach), zaburzenia w zakresie własnej tożsamości, w sferze uczuć i emocji, zawężenie zainteresowań i możliwości intelektualnych, utrwalenie postawy egocentrycznej, zubożenie języka, rezygnacja z rozrywek, kłopoty finansowe. Niekontrolowane spędzanie czasu przed komputerem naraża dziecko na poważne problemy zdrowotne zarówno fizyczne (nieprawidłowy rozwój układu

9 kostno-mięśniowego, pogłębianie się wad postawy czy problemy ze wzrokiem spowodowane promieniami emitowanymi przez monitor) jak i psychiczne. Kiedy rozwijający się układ nerwowy i kształtująca się psychika dziecka są systematycznie atakowane strumieniem wielobarwnego światła z ekranu komputera, towarzyszącymi dźwiękami, a do tego dochodzi huśtawka emocji wynikająca z przeżyć wywołanych wydarzeniami w wirtualnym świecie, mogą pojawić się zaburzenia emocjonalne, problemy z koncentracją, a także wyobcowanie z realnego świata i poważne zaburzenia więzi uczuciowej z najbliższymi. Oglądane sceny mogą również wyzwalać w dziecku agresję i prowokować wystąpienie zachowań destrukcyjnych. Może się zdarzyć, że ten nierzeczywisty świat wirtualny, który często daje się dziecku kształtować według jego własnych upodobań, staje się z czasem jedyną, uznawaną przez dziecko rzeczywistością. Każdy człowiek (rodzice również) i wszystko, co utrudnia bycie w tej wirtualnej rzeczywistości to wrogowie, których trzeba za wszelką cenę unikać. W efekcie dziecko powoli traci umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, budowania nowych przyjaźni, kształtowania odpowiednich relacji z innymi. Realni przyjaciele stają się niepotrzebni, bo dziecko znajduje ich zagłębiając się coraz bardziej w nierealny świat. W wielu przypadkach dochodzi do zachwiania hierarchii wartości i wówczas na pierwszym miejscu staje komputer, któremu zostają podporządkowane niemal wszystkie aktywności życiowe. W odróżnieniu od innych uzależnień, w przypadku leczenia uzależnia od internetu bądź komputera, występuje dodatkowy problem. Osoby z tym uzależnieniem trudno jest bowiem skłonić do spotkania "twarzą w twarz" ze specjalistą, ponieważ są przyzwyczajone do obcowania z ekranem bądź do porozumiewania się za pomocą klawiatury. Decyzja o podjęciu leczenia następuje dopiero wówczas, kiedy osoba zainteresowana zacznie zauważać różnicę między zdrowym a patologicznym korzystaniem z komputera. Jeśli chodzi o programy terapeutyczne to są one bardzo podobne do programów leczenia uzależnienia od alkoholu, patologicznego hazardu czy zaburzeń łaknienia. Podczas leczenia, w ramach treningu nowych zachowań, nierzadko montowany jest w komputerze alarm, który po upływie określonego czasu przypomina o tym, że należy zostawić komputer i przejść do innej aktywności. Pomocne w leczeniu jest także przygotowywanie szczegółowego planu dnia. W ramach tego planu niezbędne jest określenie ram czasowych korzystania z komputera czy z internetu, a także innych codziennych aktywności z wypoczynkiem włącznie. Realizacja takiego planu powinna zmienić dotychczasowe zwyczaje i zagospodarować na nowo te obszary życia, które zostały zaniedbane w wyniku uzależnienia. Źródła Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży - skala zjawiska w województwie podlaskim RAPORT_Uzaleznienia pdf Kamila Korcz Alkoholizm wśród młodzieży https://portal.abczdrowie.pl/alkoholizm-wsrod-mlodziezy

10 Jolanta Ciesielska Uzależnienia wśród młodzieży Beata Boćwińska-Kiluk Uzależnienia wśród młodzieży tml Anna Świeboda Palenie wśród młodzieży https://parenting.pl/portal/palenie-wsrod-mlodziezy Przyczyny powstawania uzależnień u dzieci i młodzieży. Marta Iwaniuk Narkomania wśród dzieci i młodzieży. Podstawowe informacje. Alicja Pawlik Co czynić aby młodzież nie sięgała po narkotyki? Piotr Ziemba Oddziaływanie internetu na dzieci i młodzież. Uzależnienie od komputera i internetu (siecioholizm)

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA RODZICÓW

MATERIAŁY DLA RODZICÓW Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecie my lepiej wiemy co nam dolega, przecie my więcej czasu mamy, żeby patrzeć i myśleć o sobie, przecie my lepiej siebie znamy, więcej

Bardziej szczegółowo

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a główny partner Wstęp 2 Problem nadużywania Internetu 4 Korzystanie z Internetu przez młodzież 4 Kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu? 5 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY 21 22.10.2009 r. Poradnik opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC Komenda Powiatowa Policji Powiat Strzelecki Centrum Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw,

Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, operacji plastycznych, czekolady,

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA Studia z psychologii w KUL. Tom 13 red.: P. Francuz, W. Otrębski Lublin: Wyd. KUL 2006 s. 99-119 Anna Wołpiuk-Ochocińska Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Instytut Psychologii KUL UZALEŻNIENIE

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

objawy i przyczyny stresu stres w szkole, w pracy i w domu działanie pozytywne stresu na organizm zaburzenia stresowe ćwiczenia, odżywianie

objawy i przyczyny stresu stres w szkole, w pracy i w domu działanie pozytywne stresu na organizm zaburzenia stresowe ćwiczenia, odżywianie PORADY LEKARZA RODZINNEGO STRES objawy i przyczyny stresu stres w szkole, w pracy i w domu działanie pozytywne stresu na organizm zaburzenia stresowe ćwiczenia, odżywianie ziołolecznictwo SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia?

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? Z tak i podobnie postawionymi pytaniami w swojej praktyce zawodowej spotykam się dość często. Największy problem z odpowiedzią polega na tym,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców Bezpieczne media poradnik dla rodziców Spis treści To tylko statystyka, ale... Wstęp.... 5 To tylko statystyka, ale...... 6 Dla dziecka internet znaczy więcej... 6 Nie tylko w domu... 7 Serwisy społecznościowe

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży.

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Nowe formy przestępstw cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming. Prawne narzędzia interwencji w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Redakcja uaktualnionej wersji programu:

Redakcja uaktualnionej wersji programu: istowarzyszenie na Rzecz Dziec ństwa Wolnego od Tytoniu Warszawa 2009 Redakcja uaktualnionej wersji programu: Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści Spis treści Wstęp... 2 I. Depresje młodzieńcze... 3 1. Klasyfikacja depresji... 3 2. Depresja młodzieńcza norma rozwojowa czy zaburzenie?... 5 3. Depresja u młodych ludzi czynniki ryzyka i czynniki chroniące...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak?

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud tworzył podstawy nowoczesnej psychoterapii, poszukując sposobów znoszenia objawów zaburzeń psychicznych dostrzeganych

Bardziej szczegółowo