Czy Ilość miejsc występują?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy Ilość miejsc występują?"

Transkrypt

1 Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) Rodzaj świadczonych usług Dni i godziny przyjęć interesantów Miejsca noclegowe Czy Ilość miejsc występują? Lokale interwencyjne 1 przy Miejskim Ośrodku , , Czeladź 17 Lipca 27 Pomocy Społecznej w Czeladzi zapewnienie schronienia, praca socjalna poniedziałek: wtorek- czwartek: piątek: porady prawne: co 2 tygodnie, w Punkt Informacyjnoporady prawne, konsultacje w środy od do konsultacyjny dla Czeladź Wojkowicka sprawach przemocy domowej konsultacje w sprawach przemocy mieszkańców Czeladzi domowej: środy od do punkt czynny jest w okresie od Punkt konsultacyjny poradnictwo dla dzieci i młodzieży września do czerwca 3 dla osób dotkniętych Wojkowice Jana III Sobieskiego 211 B - - dotkniętych przemocą w rodzinie wtorek przemocą w rodzinie czwartek Punkt konsultacyjny 4 dla osób poradnictwo dla osób dorosłych Wojkowice PCK uzależnionych i ich dotkniętych przemocą w rodzinie czwartek rodzin poradnictwo psychologiczne, prawne, grupa wsparcia dla osób uzależnionych poniedziałek - piątek 5 Ośrodka Pomocy Psary Szkolna od alkoholu, poradnictwo w zakresie 11:00-19:00 Społecznej przemocy. Pełnomocnik Wójta ds uzyskanie informacji, poradnictwo, w godzinach pracy Urzędu Gminy od 6 Profilaktyki Uzależnień Bestwina Krakowska mediacje poniedziałku do piątku i Przemocy w Rodzinie poniedziałek /siedziba w Centrum uzyskanie informacji, poradnictwo, wtorek, czwartek Bestwina Krakowska Kultury Sportu i grupa wsparcia, mediacje, konsultacje piątek dyżur Rekreacji/ dzielnicowego prowadzenie terapii dla osób 11 uzależnionych, terapii dla osób Miejski Ośrodek Czechowice- współuzależnionych, poniedziałek-piątek Terapii Nad Białką 1b Dziedzice terapii DDA, Uzależnień terapii z zakresu innych uzależnień Towarzystwo 8 Charytatywne im. Ojca prowadzenie pomocy Czechowice- poniedziałek-piątek Pio Mickiewicza socjoterapeutycznej i psychologicznej Dziedzice świetlica dla dzieci, organizacja czasu wolnego środowiskowa Biuro ds. Profilaktyki prowadzenie działań z zakresu Czechowice- poniedziałek-piatek oraz 9 i Przeciwdziałania Plac Jana Pawła II 3/ profilaktyki uzależnień i Dziedzice dodatkowo w czwartki Uzależnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie prawnik prowadzenie konsultacji środa Czechowice- psychologicznych, prawnych 10 Nad Białką 1b psycholog Dziedzice z zakresu poniedziałki przeciwdziałania przemocy czwartki

2 prowadzenie pomocy 12 Świetlica Czechowice- socjoterapeutycznej poniedziałek-piątek Słowackiego 34a Socjoterapeutyczna Dziedzice i psychologicznej dla dzieci, organizacja czasu wolnego w Jasienicy przy Gminnej wtorek Komisji ds. Profilaktyki 13 Jasienica środa oraz porady prawne, pomoc psychologiczna i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych piątek sobota poniedziałek psycholog; 14 Jaworze Szkolna porady psychologiczne, porady prawne pierwszy i drugi wtorek i piątek w przy Urzędzie Gminy miesiącu porady prawne Placówka Wsparcia działalność opiekuńczo-wychowawcza 15 Kozy Krakowska 9a poniedziałek- piątek 8.00 do Dziennego oraz socjoterapeutyczna Placówka Wsparcia 16 Dziennego w Wilamowice Sienkiewicza opiekuńczo-wychowawcze poniedziałek-piątek Wilamowicach Centrum Profilaktyki, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, 17 Edukacji i Terapii Cieszyn Ks. Janusza dni robocze poradnictwo "Kontakt" Ośrodek Pomocy 18 Osobom Pokrzywdzonym Cieszyn Wyższa Brama Przestępstwem , pomoc prawna, pomoc psychologiczna, kontakt telefoniczny, pomoc rzeczowa konsultacje wg harmonogramu Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. 19 Przeciwdziałania udzielanie porad osobom dotkniętym drugi i czwarty wtorek miesiąca od Hażlach Główna Przemocy w Rodzinie z przemocą w rodzinie do Problemem Alkoholowym Punkt konsultacyjny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniedziałek, wtorek, piątek przy Gminnej Komisji Skoczów Krzywa poradnictwo i konsultacje 18.00, Rozwiązywania czwartek i Problemów Alkoholowych Punkt Konsultacyjnoporadnictwo i konsultacje rodzinno- Informacyjny ds. socjalne, diagnozowanie sytuacji przeciwdziałania rodzin, poradnictwo i konsultacje ca w godz porady i 21 przemocy w rodzinie Strumień 1 Maja przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu psychologiczne, prawne, prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek W pierwszy i trzeci wtorek każdego m- konsultacje prawne. W pierwszy i trzeci czwartek każdego m-ca w godz konsultacje psychologiczne. W drugą i czwartą środę m-ca w godz poradnictwo i konsultacje rodzinno- socjalne. 22 przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zebrzydowice Ks. A. Janusza poradnictwo indywidualne piątek 12:00-15:30

3 Ośrodek Pomocy - pomoc prawna Pokrzywdzonym - pomoc psychologiczna wtorek Przestępstwem w Olsztyn Pl. Piłsudskiego pomoc opiekuna pokrzywdzonego środa Częstochowie - Filia - bezpłatna pomoc pokrzywdzonym Urząd Gminy Olsztyn przemocą 24 przy Miejskim Ośrodku Knurów Ks.A.Koziełka Pomocy Społecznej - doradztwo i poradnictwo(konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne) - pomoc socjalna, pomoc prawna - krótkoterminowa terapia psychologiczna indywidualna poniedziałek rozmowy mediacyjne w konflikcie wtorek interwencja w miejscu pobytu środa interwencja w przypadkach konieczności zabezpieczenia dzieci w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia - działania profilaktyczne tj. przekazywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. czwartek piątek poniedziałek od do 18.30, wtorek zajęcia edukacyjne, udzielanie pomocy Ośrodek od do pomoc psychospołecznej i prawnej rodzinom, 25 Rozwiązywania Pyskowice Paderewskiego psychologiczna, wtorek od do w których występują problemy Problemów Uzależnień porady prawne, czwartek od alkoholowe i przemoc do zajęcia edukacyjne - poradnictwo pedagogiczne i terapia uzależnień 26 - poradnictwo pedagogiczne, po wcześniejszym uzgodnieniu Punkt Pomocy Toszek Rynek terapia uzależnień telefonicznym Rodzinie - poradnictwo prawne - poradnictwo prawne środa piątek dla ofiar przemocy w - porady pierwszego kontaktu rodzinie w Gminnym poniedziałek Przystajń Częstochowska wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej Ośrodku Pomocy wtorek-piątek atmosferze bez oceniania Społecznej w Przystajni Punkt Informacyjnokonsultacyjny ds.przeciwdziałania poradnictwo socjalne, rodzinne, Przemocy w Rodzinie psychologiczne, elementy terapii i 28 Wręczyca Wielka Sienkiewicza Specjalista w zakresie pomocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej mediacji, w razie potrzeb wsparcie grupowe 1. Poradnictwo psychologiczne: środa w godz Poradnictwo socjalne, rodzinne: poniedziałek - piątek w godz ofiarom przemocy w rodzinie: pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz Terapeuta: wtorki w godz konsultacje specjalistów: - psychologa, poniedziałek konsultanta ds. narkomanii, Lubliniec Oświęcimska prawnika, wtorek specjalisty terapii uzależnień, środa konsultanta ds. przeciwdziałania czwartek przemocy w rodzinie Publiczna Poradnia poniedziałek- piatek 30 Psychologiczno- Lubliniec Sobieskiego pomoc psychologiczna Pedagogiczna Terenowy Komitet 31 Lubliniec Piłsudskiego konsultacje według potrzeb poniedziałek Ochrony Praw Dziecka

4 psycholog: poniedziałek , wtorek , środa , 32 czwartek , piątek Miejski Ośrodek poradnictwo, grupowe formy pomocy, Wspierania Rodziny i Łaziska Górne Wyszyńskiego asysta rodzinna, placówka wsparcia pedagog: wtorek , środa Dziecka dziennego , czwartek placówka dzienna: poniedziałek-piątek , wakacje/ferie Mikołowskie poniedziałek Pomocy problemy przemocy wtorek Psychospołecznej i 33 Mikołów Krakowska domowej,poradnictwo prawne w środa Profilaktyki "Zmiana", Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego konsultacje i porady dla osób współuzależnionych,pomoc psychologiczna dla osób i ich rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków i alkoholu,grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,porady prawne w zakresie problemów rodzinnych, opiekuńczych i leczenia odwykowego,konsultacje i pomoc dla osób i rodzin uwikłanych w zakresie prawa karnego i rodzinnego,pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób i rodzin uwikłanych w problemy przemocy domowej, pomoc psychologiczna dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna, terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu. czwartek piątek pomoc dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz współuzależnienia, bezpłatna informacja o możliwościach 34 Klub i miejscach leczenia narkomanii, środę miesiąca mityng otwarty Mikołów Konstytucji 3-go Maja Abstynenta Powrót przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownych (HIV/AIDS),propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie trzeźwości Klub jest czynny: pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca oraz każdy roboczy wtorek i czwartek w godzinach od do Grupa samopomocowa dla współuzależnionych, mityngi w każdą środę od godz , w pierwszą Sekretariat Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych - czynny każdy czwartek w godz do Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy - czynny w każdy piątek w godz poniedziałek Orzesze Św. Wawrzyńca 23 tel. (32) konsultant do spraw uzależnień, wtorek psycholog, tel. (32) konsultacja i praca socjalna poniedziałek-piątek tel. (32) ogólne poradnictwo dla ofiar Abstynencki Klub poniedziałek przemocy funkcjonariuszy KPP 36 Wzajemnej Pomocy Myszków 11- go Listopada wtorek poradnictwo psychologiczne "Jedność" środa poradnictwo prawne program terapeutyczny dla rodzin z 37 Centrum Leczenia problemem alkoholowym i występującą wtorek Miedźna Poprzeczna Uzależnień przemocą domową dla mieszkańców czwartek gminy Miedźna Gminnej Komisji Rozwiązywania praca ze specjalistą ds przeciwdziałania specjalista ds przeciwdziałania 38 Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Miedźnej Miedźna Poprzeczna przemocy domowej, praca z psychologiem przemocy: wtorek i piątek , psycholog: czwartek

5 Dom Bezdomnej Matki 39 z Dzieckiem Fundacji Pszczyna Pawia, Wisła Mała schronienie całodobowy, 7 dni w tygodniu Dobrego Pasterza 9 dla Ofiar 40 Przemocy i Rodzin z Pszczyna Kilińskiego 5a poradnictwo, wsparcie psychologiczne poniedziałek - piątek Problemem Alkoholowym całodobowy ośrodek dla ofiar 41 Centrum Matki z przemocy domowej i matek samotnie Racibórz Sempołowskiej Dzieckiem "Maja" wychowujących dzieci,kobiet całodobowo bezdomnych 26 konsultacje w sprawach uzależnień i wtorek Czerwionka- 42 ds. Uzależnień i Wolności 2a przemocy, konsultacje psychologiczne środa Leszczyny Przemocy w Rodzinie i porady prawne. czwartek i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- 43 Punkt Przeciwdziałania poradnictwo, praca socjalna, Miasteczko Śląskie Staromiejska Przemocy w Rodzinie pomoc finansowa, praca z rodziną codziennie od 7.00 do oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poradnictwo psychologiczne 44 środy Punkt Konsultacyjno- poradnictwo prawne Radzionków Kużaja poradnictwo prawne Informacyjny poradnictwo psychologiczne każdy ostatni poniedziałek miesiąca Tarnogórski Ośrodek 45 Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Tarnowskie Góry Karłuszowiec Psychologicznej SP ZOZ podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach związanych z przemocą domową codziennie Schronisko dla osób bezdomnych "Dom Nadziei" prowadzone schronienie i wyżywienie dla osób 46 przez Chrześcijańskie Lędziny Pokoju bezdomnych - sprawców przemocy w całodobowo 2 rodzinie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach NZOZ"VITAMED" w wsparcie psychologiczne dla ofiar od poniedziałku do piątku od 6.00 do 47 Pszów Andersa Pszowie przemocy poniedziałek Radlińskie Biuro Porad Radlin Solskiego bezpłatna pomoc prawna wtorek Obywatelskich środa poniedziałek wtorek przy 49 Radlin Solskiego poradnictwo rodzinne i prawne środa Ośrodku Pomocy czwartek Społecznej w Radlinie piątek przy Miejskim Ośrodku Wodzisław Śląski Mendego Pomocy Społecznej Konsultacje od godz w poniedziałki, środy i czwartki. 2 Przyjęcia na zapisy w MOPS; tel konsultacje specjalistów: psycholog, ; poniedziałek, wtorek, prawnik, psychiatra środa w godz , czwartek w godz , piątek w godz

6 działania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci; konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; 51 Wodzisławska prowadzenie asysty rodzinnej; poniedziałek- piątek w godz Placówka Wsparcia Wodzisław Śląski Jana organizowanie pomocy prawnej; Dziennego "Dziupla" organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie; pomoc psychologiczna: wspieranie i terapia, psychoedukacja Świadczenie usług w ramach: - psychoterapii indywidualnej, - psychoterapii grupowej, - treningów i warsztatów psychologicznych, - mediacji rodzinnych, małżeńskich. - konsultacji i diagnostyki psychiatrycznej, - diagnostyki psychologicznopedagogicznej, - konsultacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, NZOZ Centrum 52 Zdrowia Psychicznego - psychoterapi małżeństw, Wodzisław Śląski Radlińska i Terapii Uzależnień ALgodz MED - poradnictwa i psychoterapii rodziny, - poradnictwa w zakresie problemów wychowawczych, - psychoterapii dorosłych dzieci alkoholików. Leczenie specjalistyczne: - uzależnień - DDA - nerwic, psychoz, depresji - zaburzeń oddychania - ofiar przemocy. - psychoterapia grupowa podstawowa i pogłębiona - konsultacje indywidualne - porady psychologiczne 53 Poradnia "Fenix" Wodzisław Śląski os. XXX-lecia porady psychiatryczne - interwencje kryzysowe rejestracja: terapia rodzin i par - terapia ofiar przemocy - terapia osób nie radzących sobie ze złością i agresją Wodzisławski Telefon wsparcie, profesjonalna pomoc, 54 Wodzisław Śląski codziennie w godz Zaufania informacja (anonimowowo) 55 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny schronienie, pomoc psychologiczna, Obrońców Poczty Zawiercie pomoc prawna, praca socjalna, pomoc całodobowo Gdańskiej materialna 15 Chrześcijańskie 56 Dobroczynne "DOM Łazy Brzozowa NADZIEI" w Łazach pomoc psychologiczna, praca socjalna, poniedziałek - piątek schronienie 7:00-15: w Psary Wiejska zapewnienie schronienia całodobowo Sarnowie 8 profilaktyka uzależnień i innych 58 Powiatowa Poradnia problemów dzieci i młodzieży - Czechowice - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek Psychologiczno- Traugutta prowadzenie konsultacji i terapii dla Dziedzice 8:00-18:00, piątek 8:00-15:00 Pedagogiczna dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie program jest realizowany w Centrum realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego Edukacji Socjalnej, 59 Pomocy Wzajemnej Cieszyn Ks. Janusza dla sprawców przemocy Cieszyn, ul. Błogocka 30 w "Być Razem" w rodzinie dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami programu

7 60 Cieszyn Ks. Janusza działania interwencyjne w sytuacji kryzysów osobistych, rodzinnych i poniedziałek-piątek środowiskowych, pomoc prawna, godz ; pomoc psychologiczna; działania interwencyjne zewnętrzne: pomoc psychologiczna działania interwencyjne zewnętrznedyżur telefoniczny całodobowy pełnienie dyżurów interwencyjnych (w nocy, dni świąteczne i weekendy), wsparcie emocjonalne i informacyjne, udzielanie schronienia, obsługa Powiatowy Ośrodek 61 Wsparcia dla Osób telefonu zaufania, pomoc prawna, Cieszyn Mała Łąka 17a Dotknietych Przemocą placówka całodobowa w Rodzinie pomoc psychologiczna, opieka pedagogiczna nad dziećmi przebywającymi w Ośrodku, prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet, opieka pielęgniarska 19 przyjęcie dziecka, zapewnienie doraźnej opieki w czasie trwania sytuacji 62 kryzysowej, także w przypadku Rodzinny Dom placówka opiekuńczo-wychowawcza przemocy w rodzinie, zapewnienie Czasowego Pobytu dla Ustroń Bernadka typu interwencyjnego (placówka dziecku niezbędnych potrzeb Dzieci "Sindbad" całodobowa) (emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych) 12 Rodzin grupa wsparcia, poradnictwo dla rodzin Zastępczych i zastępczych i adopcyjnych, m.in. 63 Cieszyn Bielska po uzgodnieniu telefonicznym Adopcyjnych dotyczące skutków przemocy w "Tęczowa Przystań" rodzinie biologicznej dziecka działający 64 przy Powiatowym pomoc psychologiczna, prawna, i druga sobota miesiąca od Częstochowa Jana III Sobieskiego pracownika socjalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie dyżury prawnika i pracownika socjalnego - pierwszy, trzeci i czwarty wtorek miesiąca w godz.od do do 13.00, dyżury psychologa - każdy wtorek miesiąca od do i druga sobota miesiąca od do Powiatowe Centrum 65 Pomocy Rodzinie w poniedziałek, wtorek, środa, piątek Gliwicach - Zespół Interwencja kryzysowa, pomoc Poradnictwa Gliwice Zygmunta Starego psychologiczna, prawna, socjalna, czwartek Specjalistycznego poradnictwo rodzinne i Interwencji poniedziałek - środa poradnictwo prawno- rodzinne, przy Kłobuck ul. Harcerska psychologiczno - pedagogiczne i Terenowym Komitecie czwartek z możliwością mediacje Praw Dziecka umówienia się na inną godzinę - pomoc psychologiczna - pomoc terapeutyczna - porady prawne 67 - poradnictwo poniedziałek: ; wtorek, Łaziska Górne Chopina prowadzenie grup terapeutycznych i środa, czwartek: ; psychoedukacyjnych piątek: prowadzenie programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc na - pomoc psychologiczna Rzecz Profilaktyki, - pomoc terapeutyczna poniedziałek - piątek: 68 Pomocy i Rozwoju Łaziska Górne Lasoki prowadzenie grup terapeutycznych, 17:00-20:00 Psychospołecznego psychoedukacyjnych, ProMoc socjoterapeutycznych Mikołowskie 69 - pomoc psychologiczna poniedziałek-piątek: Pomocy Mikołów Krakowska pomoc terapeutyczna Psychospołecznej i - prowadzenie grup wsparcia Profilaktyki Zmiana

8 na 70 Rzecz Poradnictwa poniedziałek:12:00-16:00, Mikołów Żwirki i Wigury 4A porady prawne Obywatelskiego wtorek-piątek: 10:00-14:00 Dogma 71 przy Powiatowym Centrum Myszków Partyzantów Pomocy Rodzinie w Myszkowie program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie środa w godz Poradnia Rodzinna 72 przy Powiatowym Centrum Pomocy Myszków Partyzantów Rodzinie w Myszkowie porady psychologiczne dla osób doznających przemocy domowej środa w godz pierwszy kontakt: wtorek , piątek Śląska Fundacja poradnictwo: prawnik: Błękitny Krzyż - Punkt prawne, poniedziałek od Pomocy dla Osób Pszczyna Paderewskiego psychologiczne, mediacja, mediator: Pokrzywdzonych pomoc finansowa, czwartki Przestępstwem pomoc w formie schronienia psycholog: czwartek (dyżur raz na 2 tygodnie). 5 w 74 Raciborzu - Racibórz Karola Miarki PERSONA - pomoc psychologiczna 7 - pomoc prawna psychoterapia grupy wsparcia hostel poradnictwo psychologiczne, prawne i poniedziałek - piątek 75 Tarnowskie Góry Sienkiewicza socjalne 16:00-19:00 konsultacje i poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Interwencje 76 przy środowiskowe. Pośrednictwo w psycholog: Lędziny Lędzińska Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczeniu miejsca noclegowego, np. w sytuacji przemocy domowej, elementy terapii indywidualnej i rodzinnej pracownik socjalny: wtorek czwartek: piątek: poniedziałek: poniedziałek: wtorek - czwartek: piątek: radca prawny: poniedziałek: Powiatowy - zapewnienie schronienia dla ofiar Specjalistyczny przemocy w rodzinie, 77 Ośrodek Wsparcia dla - wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji od poniedziałku do niedzieli Wodzisław Śląski Wałowa całodobowo Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim kryzysowych, - udzielanie pomocy: psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej 14 prawnik w poniedziałek i w środę , 78 pedagog- specjalista ds. uzależnień udzielenie poradnictwa Wodzisław Śląski Wałowa we wtorek , specjalistycznego terapeuta rodzinny we wtorek , czwartek i piątek , psychoterapeuta w środę udzielenie schronienia 79 Włodowice, Powiat pomoc psychologiczno-terapeutyczna Żarecka Zawierciański pomoc prawna całodobowa 6 praca socjalna

9 przy 80 Powiatowym Centrum Żywiec Ks. Pr. St. Słonki Pomocy Rodzinie w Żywcu Poradnictwo psychologiczne i rodzinne: pomoc psychologiczna, pomoc socjalne - informacja o możliwościach uzyskania pomocy, wstępne porady prawne, pomoc w redagowaniu pism do innych instytucji świadczących pomoc. 2. Interwencja kryzysowa: wsparcie w sytuacjach różnorakich kryzysów: przemocy w rodzinie, konfliktach rodzinnych i małżeńskich, utraty bliskiej osoby 3. Możliwość zapewnienia schronienia w mieszkaniu chronionym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. poniedziałek - piątek , w razie konieczności pomoc całodobowa, również w weekendy i święta 3 -interwencja kryzysowa; -pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy, świadków jak i osób stosujących przemoc; -grupowa psychoedukacja dla osób Dział Interwencyjno-Terapeutyczny Centrum Interwencji doświadczających przemocy; poniedziałek-piątek od 7.30 do 20.00; i grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób 81 Bytom Tarnogórska Hostel oraz Przeciwdziałaniu Uzależnieniom stosujących przemoc domową; -poradnictwo prawne; -schronienie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (Hostel); -schronienie dla osób będących w kryzysie ( ). zabezpieczenie noclegowe non stop 28 - hostel - pomoc psychologiczna - pomoc pedagogiczna - praca socjalna Specjalistyczny 82 Ośrodek Wsparcia dla - porady prawne Chorzów 3-go Maja 4/ Ofiar Przemocy w 7 dni w tygodniu, całodobowo 10 Rodzinie - grupa wsparcia dla ofiar przemocy grupa wsparcia dla dzieci z rodzin przemocowych - warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze Częstochowskie pomoc psychologiczna, prawna, 83 Centrum Interwencji Częstochowa Rejtana 7 B placówka całodobowa schronienie 32 specjalistyczna pomoc psychologiczna, porady udzielane w Punkcie poniedziałek , wtorek Konsultacyjnym, bezpłatne porady 17.00, środa-piątek , Punkt Ośrodek Pomocy prawne, porady i wsparcie w ramach Konsultacyjny dla ofiar przemocy 84 Osobom z Problemami Częstochowa Sikorskiego Alkoholowymi Częstochowskiego Telefonu Zaufania, realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy domowej domowej oraz osób z problemem uzależnień w dni powszednie w godzinach interwencyjna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poradnictwo specjalistyczne:psychologiczne 85 (poniedziałek, wtorek i czwartek Dąbrowa Górnicza 3-go Maja , środa i piątek ), prawne codziennie (poniedziałek , środa ), socjalne (codziennie ), w uzasadnionych przypadkach schronienie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

10 Mieszkanie Chronione 86 Dąbrowa Górnicza 3-go Maja dla Ofiar Przemocy schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia stosownie do potrzeb całodobowo 8 klientów. (budynek Przychodni MERKURY, wejście z boku od strony garaży) poradnictwo prawne; 87 Punkt Konsultacyjno- omoc i wsparcie psychologiczne; środa (radca prawny) Dąbrowa Górnicza Adamieckiego Informacyjny omoc specjalisty psychoterapii uzależnień czwartek (psycholog) piątek (specjalista terapii uzależnień) 88 Dąbrowskie Poradnie Prawne prowadzone przez Fundację "Godne Życie" Dąbrowa Górnicza Królowej Jadwigi Chemiczna "Zielony Domek" ul.królowej Jadwigi 8 czwartek poradnictwo prawne Dom Kultury ul.chemiczna 2 piątek konsultacje psychologiczne, , pedagogiczne, socjalne; Gliwice Świętokrzyska , konsultacje prawne; konsultacje psychiatryczne; całodobowo - schronienie w Hostelu Jaworzno Jagiellońska interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne, schronienie w Mieszkaniach Chronionych, koordynacja programu korekcyjnoedukacyjnego od poniedziałku do czwartku od godz do godz , piątek od godz dla sprawców przemocy, 7.00 do godz prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej 12 poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne Miejskiego edukacja od poniedziałku do piątku godz Ośrodka Pomocy Katowice Mikołowska 13a informacja Społecznej w pomoc psychologiczna, terapia Katowicach indywidualna i grupowa interwencje 92 dla Osób z poradnictwo psychologiczne Problemem Katowice Ks.Bpa Bednorza poradnictwo prawne Alkoholowym przy udzielanie schronienia Stowarzyszeniu "Ad całodobowo 10 Vitam Dignam" 93 Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej poradnictwo psychologiczne Zygmunta Katowice poradnictwo prawne całodobowo Krasińskiego udzielanie schronienia 10 porady psychologiczne, pedagogiczne, poniedziałek-piątek, 94 Mysłowice Gwarków socjalne; schronienie - hostel OIK; hostel całodobowy psychoterapia 18 PIK czynny: poniedziałek i środa: godz ; 95 wtorek, czwartek i piątek: Miejski Ośrodek - poradnictwo specjalistyczne, godz Pomocy Rodzinie , - pomoc psychologiczna, Piekary Śląskie Przyjaźni Poradnictwo prawne: poniedziałek: poradnictwo prawne, godz grupa wsparcia dla ofiar przemocy Grupa wsparcia dla ofiar przemocy: wtorek godz (za wyjątkiem miesięcy: lipiec i sierpień)

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Głowicka, Izabela Wiercigroch.

Jadwiga Głowicka, Izabela Wiercigroch. Lp. 1 Podmiot Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z Bielsko-Białej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Bielsko-Biała Kontakt Stowarzyszenie Poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy Lp. 1 Podmiot Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z Bielsko- Białej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Bielsko-Biała Kontakt Stowarzyszenie Poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 24 lutego 1 marca 2014 r.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 24 lutego 1 marca 2014 r. TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 24 lutego 1 marca 2014 r. Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto (województwo) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy PORADY PRAWNE. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

Lp. Miasto (województwo) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy PORADY PRAWNE. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Lp. 1 Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto (województwo) Elbląg woj. warmińsko mazurskie Kontakt ul. Związku Jaszczurczego 17/101 (siedziba OPdOPP) tel. (55) 6424425 email

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW Informator został sfinansowany ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Opracowanie: Wydział Spraw Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo