w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok"

Transkrypt

1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076) FAX - (076) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Plac Słowiański Legnica

2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zajmuje się kompleksową pomocą psychologiczną osobom lub rodzinom w nagłym kryzysie psychicznym, udziela wsparcia ludziom pozostającym w sytuacji przemocy domowej. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie potrzebują pomocy psychologicznej, często też medycznej, socjalnej, prawnej, pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi a przede wszystkim w wychodzeniu z izolacji społecznej, odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Nasz Ośrodek w zależności od sytuacji i potrzeb świadczy pomoc: doradczą, informacyjną, psychologiczną, prawną. Wsparcia udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, specjalista ds. zapobiegania patologiom, Administrator Ośrodka Wyżej wymienieni specjaliści z wyjątkiem Administratora udzielają wsparcia w wyznaczonych dniach tygodnia, natomiast ciągłą pomoc potrzebujący mogą uzyskać każdego dnia od poniedziałku do piątku ze strony Administratora, który po wstępnym rozpoznaniu problemu kieruje do odpowiednich specjalistów bądź instytucji. Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z instytucjami, placówkami udzielającymi pomocy dorosłym oraz dzieciom. Każda osoba z powiatu legnickiego może zgłosić się po pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Porady nasze są anonimowe i nieodpłatne, dostępne dla wszystkich. Celem interwencji kryzysowej jest bezpośredni wpływ na osobę w kryzysie, aby samodzielnie pokonała trudności poprzez przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny i przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie. 1

3 Charakterystyczne dla interwencji jest - udzielanie pomocy jak najszybciej po wydarzeniu kryzysowym, intensywność kontaktów, mobilizowanie naturalnego systemu wsparcia, kompleksowa odpowiedź na potrzeby osoby w kryzysie. Oprócz bieżącej, bezpośredniej pomocy w kryzysie, działalność interwencyjna stawiać sobie może cele prewencyjne: ukierunkowanie aktywności społecznej na rzecz podnoszenia zdrowia szczególnie psychicznego i warunków życiowych społeczności, promowanie zmian systemowych respektujących prawa człowieka oraz dążenie do zapewnienia godności i samoszacunku ofiarom przemocy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Do podstawowych zadań Ośrodka należą kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychologicznym, prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych, prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwo psychologiczne, pomoc prawna, działanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Z pomocy doraźnej i informacyjnej w 2013 roku skorzystało 405 osób z terenu powiatu legnickiego, w tym: 247 kobiet, 137 mężczyzn, 21 dzieci, Z pomocy informacyjno-doraźnej skorzystały osoby z następnymi problemami: przemoc domowa, konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze z dziećmi, uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie od alkoholu, trudności w nauce, 2

4 trudności egzystencjonalne, problemy w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy prawne, problemy rodzinne, trudności materialne. W ramach interwencji w Ośrodku dyżury sprawuje specjalista ds. zapobiegania patologiom - w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku spotkał się z 48 osobami, 27 kobietami, 21 mężczyznami. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie stanowiła 17 osób. Oprócz przemocy w rodzinie, poruszono w czasie spotkań tematykę: - uzależnień od alkoholu, - uzależnień od narkotyków, - problemy leczenia odwykowego, - ubezwłasnowolnienia osób chorych, - ubezwłasnowolnienia osób uzależnionych, - alimentacji, - pomocy społecznej, - instytucji pomocowych, - sprawowania władzy rodzicielskiej. Psycholog w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku przyjął 87 osób będących w kryzysie. 46 wizyt dotyczyło problemów kobiet, 20 problemów mężczyzn i 21 dzieci. Łącznie odbyło się 275 spotkań. Problemy z jakimi zgłaszały się osoby to najczęściej problemy egzystencjalne, szybkie tempo życia, niezaradność życiowa, niskie renty i emerytury nie wystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, bezrobocie, przemoc fizyczna, psychiczna ze strony partnera życiowego. Psycholog przyjmował również dzieci, problemy z jakimi borykały się to w szczególności: - trudności w nauce, - nieumiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, - problemy emocjonalne. 3

5 Psycholog pomaga osobom zagubionym, którym jest trudno poradzić sobie z problemami życiowymi a mianowicie: - problemy rodzinne, - problemy wychowawcze z dziećmi, - rozmowy terapeutyczne z osobą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, - rozwód (radzenie sobie w sytuacji po rozwodowej), - zaburzenia nerwicowe, - zaburzenia emocjonalne, - uzależnienie od alkoholu, - anorexia nervosa (jadłowstręt), - brak umiejętności radzenia sobie ze swoją chorobą lub chorobą członka rodziny. Porad prawnych udzielanych przez prawnika w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku odbyło się 270. W tym udzielono 174 porad kobietom i 96 porad mężczyznom. Porady prawne udzielane były głównie z zakresu prawa cywilnego a w szczególności rodzinnego, ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu prawa karnego, administracyjnego i spółdzielczego. W zakresie prawa cywilnego wizyty dotyczyły głównie: 1) prawa rodzinnego: - podziału majątku dorobkowego, - opiekuńcze i wychowawcze, - alimenty, - rozwody, - sądowego leczenia odwykowego, 2) spadkowe, 3) eksmisyjne 4) bankowe, 5) egzekucyjne i komornicze, 6) ochrona dóbr osobistych, 7) prawo pracy i ubezpieczenie społeczne, 9) inne np. depozyt, pełnomocnik z urzędu, itp. 4

6 W zakresie prawa karnego: 1) moralne znęcanie się, 2) fizyczne znęcanie się, W zakresie prawa administracyjnego: 1) postępowanie przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 2) postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 3) postępowanie przed Powiatowym Urzędem Pracy, 4) postępowanie przed Urzędem Miasta / Urzędem Gminy. W 2013r. prawnik napisał pisma procesowe i przygotowawcze w tym pozwy, wnioski oraz odwołania i zażalenia. Ponadto w czasie udzielania porad prawnych prawnik sugerował w kilku przypadkach konieczność wizyty u psychologa. Ogólnie przeważająca część porad dotyczyła spraw rodzinnych, mieszkaniowych i finansowych. Głównymi przyczynami problemów, z którymi zwracali się petenci była przemoc w rodzinie, problemy wychowawcze, finansowe oraz związane z uzależnieniem członków rodziny od alkoholu, leków lub od hazardu. Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizuje: - regularne spotkania doradczo-wspierające ukierunkowane na rozładowywanie emocji i rozwiązywanie problemów, - wspieranie rodziców w przezwyciężaniu trudności wychowawczych z dziećmi, - wskazywanie sposobów pracy z dziećmi z opóźnieniem rozwojowym, - wsparcie emocjonalne. Ponadto współpracujemy z pracownikami socjalnymi z Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu legnickiego. Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielali również wsparcia emocjonalnego poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomości oraz kierowanie do właściwych organów i instytucji zachęcając do podejmowania działań ukierunkowanych do wspierania. Ważnym czynnikiem w działalności OIK jest to, że nasze porady są nieodpłatne, a co za tym idzie dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu legnickiego. Osoby pracujące w OIK systematycznie podnoszą swoją wiedzę, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. 5

7 Podsumowanie W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyjął 405 osób jednak należy mieć na uwadze fakt, iż większość z tych osób odbywała cykliczne spotkania z naszymi specjalistami. Sporządziła Karolina Rokitnicka 6

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY Wybieram życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY " Godne życie należy się każdemu" Spis treści Urszula Nowakowska Model aktywizacji zawodowej i pomocy dla kobiet doświadczających przemocy

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb

Procedura Niebieskie Karty jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Hanna Dorota Sasal Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr IX/23/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.03.2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 PRZEMOC W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo