Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim"

Transkrypt

1 Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim lp Nazwa i adres instytucji Kontakt Działalność Arka - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie Caritas Diecezji Tarnowskiej Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT ul. Daleka Tuchów Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie ul. Św. Józefa Tuchów Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie ul. Grabina 11 Telefon Zaufania pl. Katedralny 6 tel.: , ul. Legionów 30 tel tarnow.pl ul. Prostopadła 9a tel. 014/ fax. 014/ tel , fax tel fax opoka.org.pl tel fax samarytanie.org.pl `Doradztwo, poradnictwo i psychoterapię prowadzone w ramach poradni specjalistycznej oraz udzielanie psychologicznego wsparcia za pośrednictwem "Telefonu Zaufania" `Organizowanie różnego rodzaju szkoleń, form dokształcania, zebrań dyskusyjnych, wymianę doświadczeń Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek, 6 świetlicami dla dzieci i młodzieży; prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich. W blisko 400 parafiach istnieją Oddziały Caritas, w których działa kilka tysięcy wolontariuszy, a w Szkolnych Kołach Caritas realizuje misję chrześcijańskiego wolontariatu blisko 3000 młodych ludzi. Dom jest całodobową placówką opiekuńczowychowawczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne środki do życia jego mieszkańcom. Oferta: `Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans `Ochrona i promocja zdrowia `Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym `Działalność na rzecz równych praw `Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr S. Józefa w Tarnowie dla osób przewlekle, somatycznie chorych Powadzony przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie dla osób przewlekle, somatycznie chorych

2 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy Karwodrza 116 Nowodworzu Nowodworze Tarnowiec Rzuchowej Rzuchowa 2 Sieradzy Sieradza Żabno Stróżach Wietrzychowicach Wietrzychowice 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 19 tel fax , poczta.onet.pl tel./fax (014) , tel fax , poczta.okay.pl tel , fax , tel , fax , poczta.onet.pl tel./fax (014) , tel , fax E- mail: tel Miejski Ośrodek Pomocy fax Spoełczenej Al. Matki Bożej Fatimskiej 9 Dla dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet). Dla przewlekle, psychicznie chorych (koedukacja). Dla osób w podeszłym wieku. Dla osób przewlekle, psychicznie chorych (kobiet). Dla osób przewlekle, psychicznie chorych (kobiet). Dla osób przewlekle somatycznie chorych (koedukacja). `Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; `Praca socjalna; `Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; `Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; `Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. `Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; `Praca socjalna; `Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; `Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; `Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jadowniki Mokre 340 Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 20 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178 A Ośrodek Opiekuńczo- Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych Placówka Opiekuńczo Dziennego "Aniołek" w Radłowie Dziennego działająca przy Parafii Św. Jakuba Apostoła w Tuchowie Telefon Zaufania tel.: tel./fax tel , Caritas Diecezji Tarnowskiej Jadowniki Mokre 340 tel./fax (0-14) Radłów ul. Brzeska 9 telefon tel kom mail: Tuchów Specjalistyczne usługi dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej kryzysowej sytuacji, mające na celu zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób i rodzin. W przypadku trudności komunikacyjnych pomiędzy rodzicami a dziećmi organizowane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej spotkania mediacyjne prowadzone przez psychologa. Ośrodek prowadzi hostel na 6 miejsc dostępny przez całą dobę oraz telefon zaufania w godzinach od 8 do 20. `Diagnoza osób z problemem używania i nadużywania środków psychoaktywnych `Wdrażanie programów terapeutycznych dla osób: uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uzależnionych od hazardu, `Psychoterapia indywidualna, grupowa osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików. `Turnusy Rehabilitacyjne `Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Ośrodek Wsparcia Dziennego `Zakład Rehabilitacji Leczniczej `Niepubliczna Szkoła Specjalna `Ośrodek Interwencji Kryzysowej `Współpraca z różnymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych dzieci

4 Dziennego przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej Dziennego przy Parafii Św. Brata Alberta w Zgłobicach Dziennego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier w Zakliczynie Dziennego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier w Zakliczynie Dziennego w Jadownikach Mokrych działająca przy Ośrodku Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dziennego w Lubczy Dziennego w Wojniczu Wola Rzędzińska 251G Zgłobice Paleśnica 115 ul. Rynek Jadowniki Mokre Lubcza Wojnicz Zapewnienie dziecku (także dziecku o indywidualnych potrzebach) całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia jego niezbędnych potrzeby Zapewnienie dziecku (także dziecku o indywidualnych potrzebach) całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia jego niezbędnych potrzeby

5 27 Placówka Pielęgnacyjno- Opiekuńcza w Tarnowie DOM EMERYTÓW ul. Starodąbrowska Polski Czerwony Krzyż Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Nadbrzezna Dolna 7 od poniedzialku do piatku w godzinach od 8-18 Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Krzyska 17A, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szujskiego 66 tel ul. Do Huty 17 tel.: tel: tel: tel./fax tel tel. (14) fax (14) Niezbędną pomoc życiowa i opieka w chorobie lub starości. `Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego `Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań `Promocja honorowego krwiodawstwa `Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą `Opieka i pomoc socjalna `Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat Świadczenie pomocy dzieciom i mlodziezy z tarnowskich przedszkoli i szkól oraz ich rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom. Diagnoza i doradztwo, terapia, profilaktyka. `Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, `Doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli, `Specjalistyczna diagnoza kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego i wyboru zawodu dla uczniów `Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa `Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych `Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionych opieki rodziców `Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, `Przyznawanie pomocy pieniężnej dla młodzieży na usamodzielnienie się `Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się `Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

6 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szujskiego 66 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie Samopomocy w Karwodrzy, Karwodrza 116 Samopomocy w Lisiej Górze Lisia Góra Samopomocy w Nowodworzu Nowodworze 64, Tarnowiec Samopomocy w Ryglicach Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 6, tel. (14) fax (14) ul. Szujskiego 25 tel , ul. Fatimska 6 tel.: (14) ow.pl tel , tel. (014) tel./fax , tel. (014) , `Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności `Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia `Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie prawomocnych orzeczeń ZUS `Wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych `Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca `Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans ` Ochrona i promocja zdrowia ` Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z uszkodzeniami narządu ruchu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

7 Samopomocy w Stróżach Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy ul. Szarych Szeregów 1 Czynny: pon.- sob Wspólnota Cenacolo - Dom w Porębie Radlnej Poręba Radlna k/tarnowa tel. (014) , tel: , tel `Pomoc psychologiczna `Pomoc socjalna (praca socjalna) `Pomoc prawna `Pomoc medyczna `Psychoterapia Pomoc katolickiej wspólnoty dla dzieci i młodzieży w walce z narkomanią, alkoholizmem i innymi uzależnieniami.

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych:

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: IV. Analiza SWOT Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: 1. Ogólna sytuacja społeczna w Puławach 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo