RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN"

Transkrypt

1 dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test i cztery z pięciu zadań punkty test zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 maksymalne uzyskane Łódź, Tomasz Wnuk-Pel 1

2 TEST 1. Na UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, powinien on dostarczać informacji głównie: a. do sporządzania sprawozdań finansowych według wymagań Ustawy o Rachunkowości lub Krajowych Standardów Rachunkowości, b. Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego, c. kierownikom wewnętrznych jednostek organizacyjnych, np. Wydziałów, d. żadne z powyższych. 2. Kosztem pośrednim dla takiego produktu jak Studia Podyplomowe z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oferowanego przez WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UŁ jest: a. koszt wynagrodzeń wykładowców prowadzących zajęcia w dwóch grupach studentów, b. koszty Dziekanatu Studiów Podyplomowych, który służy wszystkim studiom podyplomowym prowadzonym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ, c. koszty utrzymania strony internetowej d. żadne z powyższych. 3. Dla rozróżnienia kosztu bezpośredniego od kosztu pośredniego produktu (polis ubezpieczeniowych), w firmie ubezpieczeniowej INSURANCE POLICY S.A., konieczne jest określenie czy: a. koszt ten jest zależny od poziomu działalności (liczby sprzedanych polis), czy też jest od tego poziomu działalności niezależny, b. koszt ten może być stosunkowo łatwo przypisany do obiektu kosztów (np. polis samochodowych), czy też dotyczy wielu różnych typów produktów (np. polis samochodowych, polis na dom itd.), c. koszt ten jest kosztem kontrolowanym przez agenta ubezpieczeniowego czy też jest kosztem przez niego niekontrolowanym, d. żadne z powyższych. 4. Do ustalania kosztów remontu kombajnu węglowego fedrującego węgiel w KOPALNI ZOFIÓWKA, posłuży w WYDZIALE REMONTOWYM JASTRZĘBSKICH ZAKŁADÓW REMONTOWYCH: a. kalkulacja doliczeniowa asortymentowa, b. kalkulacja podziałowa prosta, c. kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, d. kalkulacja doliczeniowa zleceniowa. 5. Metodą kalkulacji kosztów odpowiednią do kalkulacji kosztów wydobycia tony rudy miedzi w KOPALNI RUDNA należącej do KGHM S.A. (kopalnia pozyskuje tylko dwuprocentową rudę miedzi), jest: a. kalkulacja sprzężona/łączna/w skojarzeniu, b. kalkulacja doliczeniowa zleceniowa, c. kalkulacja podziałowa prosta, d. kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. 6. W FINANCE SPECIALISTS Ltd., firmie oferującej usługi finansowe trwają prace nad stworzeniem nowego produktu; koszt wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w te prace to: a. koszty na poziomie produktu (zależne od liczby produktów), b. koszty na poziomie partii (zależne od liczby partii produktów), c. koszty na poziomie rodzaju produktów (zależne od liczby nowych produktów), d. koszty na poziomie firmy (niezależne ani od liczby produktów, ani od liczby partii ani od liczby nowych produktów). Tomasz Wnuk-Pel 2

3 7. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe w TOP MARKET S.A., firmie handlującej towarami spożywczymi w sieci składającej się z 10 regionów i 120 sklepów w Polsce: a. kierownik sklepu kontroluje przychody sklepu, b. region jest ośrodkiem odpowiedzialnym za marżę handlową (przychody minus koszty sprzedanych towarów), c. TOP MARKET S.A. kontroluje koszty, przychody i wielkość zaangażowanego kapitału, d. żadne z powyższych. 8. W hurtowni towarów krawieckich NEEDLE Sp. z o.o., która od niedawna prowadzi prace nad stworzeniem budżetu na przyszły rok, w ostatniej kolejności sporządzany będzie: a. budżet wynagrodzeń, b. budżet środków pieniężnych, c. budżet bilansu, d. budżet sprzedaży. 9. Które z niżej wymienionych zdarzeń, spowoduje spadek zapotrzebowania na środki pieniężne w hurtowni towarów krawieckich NEEDLE Sp. z o.o.: a. wzrost poziomu należności nieściągalnych, b. wzrost cen kupowanych towarów, c. spadek kursu euro (spółka 10% zakupów realizuje za granicą, natomiast sprzedaż prowadzi tylko w kraju), d. wzrost odsetek od kredytów, które NEEDLE Sp. z o.o. zaciągnęła w PKO BP S.A. 10. Analizę odchylenia cen sprzedaży i odchylenia poziomu sprzedaży można przeprowadzić: a. w firmie usługowej, takiej jak Wydział Zarządzania UŁ dla produktu Studium Podyplomowe Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, b. w firmie handlowej takiej jak NEEDLE Sp. z o.o. dla towarów takich jak tkaniny czy nici, c. w firmie takiej jak KGHM S.A., dla wyrobu takiego jak srebro (KGHM jest jednym z większych producentów srebra na świecie), d. we wszystkich powyższych. CASE 1 JUICY STEAK Sp. z o.o. to sieć restauracji działająca w 60 miastach całej Polski i oferująca dania w stylu dzikiego zachodu. Podstawowe pozycje menu to dania mięsne z grilla, ale w ofercie są również ryby oraz duży wybór dań wegetariańskich. Szybki rozwój sieci i wzrost obrotów z każdego lokalu jest z jednej strony spowodowany oferowaniem smacznych posiłków po rozsądnych cenach a z drugiej strony jest efektem skutecznej i agresywnej kampanii promocyjnej. Centralne miejsce w tej kampanii zajmuje akcja roznoszenia ulotek, na którą firma przeznacza duże środki pieniężne i w której Dyrektor Handlowy upatruje głównego czynnika wzrostu przychodów JUICY STEAK Sp. z o.o. Ned Whitaker, który od roku jest Controllerem Finansowym w JUICY STEAK Sp. z o.o. zebrał następujące informacje o liczbie dystrybuowanych ulotek i przychodach ze sprzedaży za ostatni rok: miesiąc ulotki (szt.) przychody (zł) styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Tomasz Wnuk-Pel 3

4 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Na podstawie zebranych informacji, wykorzystując analizę regresji, Ned oszacował następujące równanie (miesięczne przychody = przychody zależne od liczby ulotek + przychody niezależne od liczby ulotek): miesięczne przychody = 5 zł/ulotkę * liczba ulotek zł POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Na prośbę Dyrektora Handlowego, Ned ma sporządzić analizę zależności przychodów ze sprzedaży JUICY STEAK Sp. z o.o. w zależności od liczby dystrybuowanych ulotek. Postanowił najpierw nanieść wszystkie obserwacje dotyczące przychodów ze sprzedaży i liczby ulotek na układ współrzędnych, a następnie poprowadzić "na oko" linię najlepiej dopasowaną do wszystkich obserwacji. Czyniąc to chciał się przekonać czy między liczbą dystrybuowanych ulotek a poziomem przychodów ze sprzedaży istnieje jakakolwiek zależność (narysuj linię na wykresie poniżej). przychody ze sprzedaży w zależności od poziomu kosztów reklamy przychody koszty reklamy 2. Do analizy zależności między liczbą dystrybuowanych ulotek a poziomem przychodów ze sprzedaży JUICY STEAK Sp. z o.o., Ned Whitaker postanowił wykorzystać metodę dwóch punktów i w oparciu o nią podzielić przychody na część stałą (niezależną od liczby dystrybuowanych ulotek) i część zmienną (zależną od liczby dystrybuowanych ulotek). 3. Ned Whitaker postanowił sprawdzić, wykorzystując zarówno metodę analizy regresji jak i metodę dwóch punktów, jaki wzrost przychodów ze sprzedaży zostanie osiągnięty przy wzroście liczby dystrybuowanych ulotek o szt. 4. Ponieważ rezultaty zastosowania metody dwóch punktów i analizy regresji mogą być nieco odmienne Ned został poproszony przez Dyrektora Handlowego o wyjaśnienie, które szacunki są bardziej wiarygodne (swoją odpowiedź ma krótko uzasadnić). Tomasz Wnuk-Pel 4

5 CASE 2 COKING-PLANT Ltd. to producent koksu, który w złożonym procesie produkcyjnym wytwarza kilka rodzajów koksu wielkopiecowego. Proces produkcji koksu to proces sprzężony (łączny), w którym przymusowo powstaje kilka produktów głównych, kilka ubocznych oraz odpady. Koszty procesu sprzężonego obejmują koszty materiałów bezpośrednich (węgli i koksów) oraz pozostałe koszty związane z ich przetworzeniem na koks i wynoszą zł. W uproszczeniu proces produkcji koksu rozpoczyna się na Wydziale Węglowni, gdzie są mielone i mieszane w odpowiednich proporcjach różne rodzaje węgla i koksików. Tak sporządzona mieszanka jest ładowana do komór koksowniczych na Wydziale Piecosortowni, gdzie w procesie wielogodzinnego spalania wytwarzane są trzy rodzaje koksu (produkty główne) koks kęsy, koks kostka i koks orzech. Podstawowe dane o wielkościach produkcji, cenach oraz kosztach bezpośrednich sprzedaży produktów głównych za ostatni okres obrachunkowy są podane niżej. kęsy kostka orzech razem ilość (t) cena (zł/t) koszty bezpośrednie sprzedaży (zł/t) Oprócz produktów głównych (koksów), w procesie sprzężonym powstają produkty uboczne (smoła, benzol i siarczan amonu). Podstawowe dane o wielkościach produkcji, cenach i kosztach bezpośrednich produkcji i sprzedaży przedstawione są poniżej. smoła benzol siarczan amonu razem ilość (tonę) cena (zł/tonę) koszty bezpośrednie wytworzenia (zł/tonę) koszty bezpośrednie sprzedaży (zł/tonę) Narzut kosztów ogólnego zarządu na produkty uboczne jest obliczany jako narzut na cenę sprzedaży i wynosi 10%. Wiadomo że koszt wytworzenia produktów ubocznych równa się przychodom netto ze sprzedaży, które są różnicą między przychodami z tych produktów a kosztami bezpośrednimi wytworzenia tych produktów, kosztami bezpośrednimi sprzedaży produktów oraz rozliczonymi kosztami ogólnego zarządu. Wszystkie koszty bezpośrednie dotyczące produktów głównych i ubocznych to koszty ponoszone na te produkty po zakończeniu procesu sprzężonego (po punkcie rozdziału). W procesie sprzężonym prowadzonym w COKING-PLANT Ltd. powstają również odpady, których utylizacja w ostatnim okresie obrachunkowym kosztowała zł. POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Controller Kosztów w COKING-PLANT Ltd. Henry Bright, ma obliczyć jednostkowe koszty wytworzenia produktów ubocznych oraz skalkulować koszty procesu sprzężonego przypadające na produkty główne (na wszystkie produkty główne razem). 2. Obecnie w COKING-PLANT Ltd. koszty procesu sprzężonego przypadające na produkty główne rozlicza się na te produkty w proporcji do cen sprzedaży. Dyrektor Finansowy, Betty O'Neil zastanawia się jaki byłby wynik rozliczenia tych kosztów na produkty w proporcji do liczby ton. W związku z tym poleciła Henry'emu sporządzić kalkulację kosztów wytworzenia i kosztów sprzedaży produktów głównych stosując do rozliczenia kosztów procesu sprzężonego kolejno obie metody. Tomasz Wnuk-Pel 5

6 3. Dyrektor Handlowy COKING-PLANT Ltd. obawia się długoterminowego zmniejszenia zapotrzebowania na jeden z produktów głównych (koks orzech), a co za tym idzie wyraźnego obniżenia jego ceny do 150 zł/t. i w związku z tym rozważa czy nie zaprzestać jego produkcji. Henry Bright został poproszony o wyrażenie krótkiej opinii na ten temat. CASE 3 PLASM TV, to producent 62 calowych telewizorów plazmowych mający swą siedzibę pod Wrocławiem. Kryzys gospodarczy, który coraz szerzej rozlewa się na cały świat dotknął również branży elektronicznej w związku z czym sprzedaż w październiku i listopadzie była istotnie niższa niż sprzedaż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. Jedynie w grudniu, ze względu na wzmożone zakupy świąteczne sprzedaż była znacznie wyższa nią w poprzednich miesiącach. Za ostatnie trzy miesiące dane są następujące informacje o sprzedaży, produkcji i kosztach Spółki. październik listopad grudzień zapas początkowy (szt.) produkcja (szt.) sprzedaż (szt.) zapas końcowy (szt.) cena jednostkowa (zł/szt.) koszty zmienne wytworzenia (zł/szt.) koszty zmienne sprzedaży (zł/szt.) koszty stałe wytworzenia (zł) koszty stałe ogólnego zarządu (zł) POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Controller Kosztów w PLASM TV, Elizabeth Brown dostała od Dyrektora Finansowego Firmy polecenie sporządzenia rachunku wyników za ostatnie trzy miesiące (za każdy miesiąc odrębnie), wykorzystując koncepcję rachunku kosztów zmiennych i rachunku kosztów pełnych. 2. Elizabeth ma również uzgodnić różnice w wyniku finansowym między rachunkiem kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych w poszczególnych miesiącach. 3. Dyrektor ds. Handlowych Spółki poprosił Elizabeth o krótką rekomendację odnośnie zasadności wykorzystania rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w interpretacji krótkookresowych wyników Spółki. CASE 4 STOP ADDICTION Sp. z o.o. to prywatny ośrodek leczenia uzależnień, który oferuje usługi leczenia uzależnienia od internetu, uzależnienia od zakupów i uzależnienia od hazardu. Terapie są prowadzone w formie konsultacji indywidualnych i spotkań grupowych w grupach terapeutycznych (osoby uczestniczące w terapii nie są hospitalizowane). W ciągu roku STOP ADDICTION Sp. z o.o. przyjmuje 800 pacjentów w programie leczenia uzależnień od internetu a ich terapia trwa przeciętnie 1/2 roku (sześć miesięcy), a zatem czas terapii wszystkich pacjentów leczonych w ramach tego programu wynosi 800 pacjentów * 1/2 roku = 400 lat przeliczeniowych. Dane dotyczące liczby pacjentów, przeciętnego czasu trwania terapii oraz liczby lat przeliczeniowych dla wszystkich programów terapeutycznych zaprezentowano poniżej. Tomasz Wnuk-Pel 6

7 uzależnienie uzależnienie uzależnienie od internetu od zakupów od hazardu razem liczba pacjentów przeciętny czas terapii (miesiące) razem lata terapii Wszystkie terapie prowadzone są przez wykwalifikowany personel, w skład którego wchodzą lekarze interniści, psycholodzy i pielęgniarki. Liczbę zatrudnionych w STOP ADDICTION Sp. z o.o. oraz ich roczne zarobki przedstawiono poniżej. liczba wynagrodzenie koszt interniści psycholodzy pielęgniarki Pracownicy STOP ADDICTION Sp. z o.o. są w różny sposób zaangażowani w realizację poszczególnych programów terapeutycznych liczbę pracowników w poszczególnych programach przedstawiono poniżej. uzależnienie uzależnienie uzależnienie od internetu od zakupów od hazardu razem interniści psycholodzy pielęgniarki Koszty ponoszone przez STOP ADDICTION Sp. z o.o., oprócz kosztów wynagrodzeń personelu obejmują: środki medyczne wynajem pomieszczeń prowadzenie dokumentacji usługi laboratoryjne Controller Finansowy w STOP ADDICTION Sp. z o.o. Derek Mortensen sądzi, że koszty środków medycznych oraz koszty prowadzenia dokumentacji są proporcjonalne do czasu trwania terapii. Pozostałe dane o poszczególnych programach terapeutycznych zebrane przez Dereka, przedstawiono poniżej. uzależnienie uzależnienie uzależnienie od internetu od zakupów od hazardu razem razem lata terapii m 2 zajmowanej powierzchni liczba testów w laboratorium POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Derek Mortensen ma za zadanie obliczyć stawki kosztów na jednostkę takich zasobów STOP ADDICTION Sp. z o.o. jak środki medyczne, wynajmowane pomieszczenia, prowadzenie dokumentacji i usługi laboratoryjne. Jako nośniki kosztów poszczególnych zasobów ma wykorzystać takie wielkości, co do których jest przekonany, że najlepiej odzwierciedlają relacje między liczbą jednostek nośnika a poziomem kosztów zasobów. Tomasz Wnuk-Pel 7

8 2. Wykorzystując koncepcję Activity Based Costing, Derek Mortensen ma również rozliczyć wszystkie koszty STOP ADDICTION Sp. z o.o. na poszczególne programy terapeutyczne oraz obliczyć koszt leczenia jednego pacjenta w ramach każdego programu. 3. Na prośbę Dyrektora ds. Leczenia, Derek ma przygotować trzy krótkie argumenty świadczące o przydatności ABC w STOP ADDICTION Sp. z o.o. CASE 5 Przedsiębiorstwo ARMCHAIR S.A. jest producentem wypełnień do specjalnych foteli samochodowych wyposażonych w funkcję masażu. Budżetowane przed rozpoczęciem III kwartału bieżącego roku, rezultaty działalności Spółki zostały przedstawione poniżej. pozycja ilość stawka wartość przychody szt zł materiały bezpośrednie 15 kg/szt. 12 zł/kg 180 zł/szt. stałe koszty wydziałowe zł Ned White, Kierownik Wydziału Produkcyjnego w ARMCHAIR S.A. otrzymał następujące dane rzeczywiste za III kwartał: pozycja ilość wartość (zł) przychody szt materiały bezpośrednie kg stałe koszty wydziałowe POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Ned White, chociaż nie jest z wykształcenia finansistą, ostatnio ukończył Podyplomowe Studium Controllingu i Rachunkowości Zarządczej na Wydziale Zarządzaniu UŁ. Ned analizuje otrzymane z Działu Rachunkowości informacje dotyczące budżetowanych i rzeczywistych rezultatów działalności ARMCHAIR S.A. W celu porównania rezultatów rzeczywistych i planowanych postanowił sporządzić budżetowany i rzeczywisty wynik finansowy na działalności Spółki. 2. Ned White chciałby poznać podstawowe przyczyny odchylenia rzeczywistego wyniku finansowego od wyniku budżetowanego. W tym celu musi policzyć odchylenie poziomu sprzedaży, cen sprzedaży, cen materiałów bezpośrednich, zużycia materiałów bezpośrednich oraz odchylenie budżetowe kosztów stałych wydziałowych. Każde odchylenie ma opisać jako korzystnie (K) bądź niekorzystnie (N) wpływające na wynik finansowy. 3. W celu uzgodnienia rzeczywistego wyniku finansowego z wynikiem budżetowanym Ned ma przygotować zestawienie, w którym do budżetowanego wyniku finansowego doda odchylenia korzystne a odejmie od niego odchylenia niekorzystne, w rezultacie otrzymując rzeczywisty wynik finansowy. Tomasz Wnuk-Pel 8

9 TEST ROZWIĄZANIE cbb dccd ccd CASE 1 ROZWIĄZANIE 1. przychody ze sprzedaży w zależności od poziomu kosztów reklamy y = 5x przychody koszty reklamy 2. ulotki (szt.) przychody (zł) obserwacja maksymalna obserwacja minimalna kj = zł / szt. = 5,00 zł/szt. KC = kzj * X + KS Max: zł = 5 zł/szt. * szt. + KS KS = zł zł KS = zł Min: zł = 5 zł/szt. * szt. + KS KS = zł zł KS = zł przychody = 5 zł/szt. * X zł 3. wzrost poziomu działalności o ulotek wzrost poziomu kosztów w oparciu o metodę dwóch punktów = 5,00 zł/szt. * szt. = zł wzrost poziomu kosztów w oparciu o analizę regresji = 5,00 zł/szt. * szt. = zł 4. Bardziej wiarygodne są szacunki dokonane metodą analizy regresji ponieważ do oszacowania parametrów równania wykorzystuje ona wszystkie obserwacje (metoda dwóch punktów wykorzystuje tylko dwie obserwacje skrajne co może dać nieco przypadkowy wynik). CASE 2 ROZWIĄZANIE 1. ustalenie kosztów wytworzenia produktów ubocznych smoła benzol siarczan amonu razem przychody ze sprzedaży produktów ubocznych (zł) Tomasz Wnuk-Pel 9

10 - koszty bezpośrednie wytworzenia (zł) koszty ogólnego zarządu (zł) koszty sprzedaży (zł) = koszt wytworzenia produktów ubocznych (zł) / ilość (jednostki) = jednostkowy koszt wytworzenia (zł/j) ustalenie kosztów procesu łącznego przypadających na produkty główne koszty procesu łącznego (zł) koszty wytworzenia produktów ubocznych (zł) koszty utylizacji odpadów (zł) = koszty procesu sprzężonego przypadające na produkty główne (zł) rozliczenie kosztów procesu łącznego na produkty główne w proporcji do ceny sprzedaży kęsy kostka orzech razem przychody ze sprzedaży (zł) wagi (%) 26,67% 40,00% 33,33% 100,00% rozliczone koszty procesu łącznego (zł) koszty bezpośrednie sprzedaży produktów głównych (zł) razem koszty produktów głównych (zł) ilość (t) koszt jednostkowy produktu głównego (zł/t) 286,67 210,00 174,67 rozliczenie kosztów procesu łącznego na produkty główne w proporcji do liczby ton kęsy kostka orzech razem ilość (t) wagi (%) 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% rozliczone koszty procesu łącznego (zł) koszty bezpośrednie sprzedaży produktów głównych (zł) razem koszty produktów głównych (zł) ilość (t) koszt jednostkowy produktu głównego (zł/t) 220,00 210,00 208,00 3. COKING-PLANT Ltd. nie powinna rozważać eliminacji nierentownego produktu, gdyż ze względu na charakter procesu produkcyjnego (proces sprzężony), eliminacja taka jest technicznie niemożliwa. Firma może zrezygnować z całego procesu sprzężonego i wszystkich produktów razem jeżeli proces ten byłby nierentowny, ale nie jest w stanie wstrzymać produkcji jednego wyrobu a kontynuować produkcję pozostałych. CASE 3 ROZWIĄZANIE: 1. rachunek kosztów zmiennych październik listopad grudzień przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia zapas początkowy zapas końcowy koszty zmienne wyrobów sprzedanych marża brutto I koszty zmienne sprzedaży marża brutto II koszty stałe wytworzenia koszty stałe ogólnego zarządu zysk operacyjny rachunek kosztów pełnych październik listopad grudzień przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia Tomasz Wnuk-Pel 10

11 koszty stałe wytworzenia razem koszty wytworzenia zapas początkowy zapas końcowy koszty wytworzenia wyrobów sprzedanych zysk brutto na sprzedaży koszty zmienne sprzedaży koszty stałe ogólnego zarządu zysk operacyjny zmiana stanu zapasów w RKZ zmiana stanu zapasów w RKP różnica w wycenie zmiany stanu zapasów zysk operacyjny w RKZ zysk operacyjny w RKP różnica w zysku operacyjnym Do podejmowania decyzji krótkookresowych lepiej służy RKZ, który umożliwia analizę wrażliwości i planowanie. CASE 4 ROZWIĄZANIE: 1. koszty nośnik kj środki medyczne zł/rok leczenia pacjenta wynajem pomieszczeń zł/m2 prowadzenie dokumentacji zł/rok leczenia pacjenta usługi laboratoryjne zł/test 2. uzależnienie od internetu uzależnienie od zakupów uzależnienie od hazardu razem interniści psycholodzy pielęgniarki środki medyczne wynajem pomieszczeń prowadzenie dokumentacji usługi laboratoryjne razem koszty liczba pacjentów koszt na jednego pacjenta 505,00 320, ,50 3. ABC w STOP ADDICTION Sp. z o.o. może być wykorzystane do: ustalenia kosztów leczenia pacjentów w ramach poszczególnych programów, zrozumienia przyczyn powstawania kosztów w Spółce, co mogło by doprowadzić do poprawy efektywności, zorientowania się w dłuższym okresie na te programy, które można wykonywać po stosunkowo niewielkich kosztach. CASE 5 ROZWIĄZANIE: 1. budżetowany wynik działalności ilość (szt.) stawka (zł/szt.) wartość (zł) przychody materiały bezpośrednie stałe koszty wydziałowe wynik finansowy Tomasz Wnuk-Pel 11

12 rzeczywisty poziom działalności ilość (szt.) stawka (zł/szt.) wartość (zł) przychody materiały bezpośrednie stałe koszty wydziałowe wynik finansowy odchylenie poziomu sprzedaży = (1.200 szt szt.) * (380 zł/szt. 180 zł/szt.) = K odchylenie cen sprzedaży = (400 zł/szt. 380 zł/szt.) * szt. = K odchylenie cen materiałów bezpośrednich = (12 zł/kg 15 zł/kg) * kg = N odchylenie zużycia materiałów bezpośrednich = (1.200 szt. * 15 kg/szt kg) * 12 zł/kg = K odchylenie budżetowe kosztów stałych wydziałowych = zł zł = K 3. budżetowany wynik finansowy odchylenie poziomu sprzedaży odchylenie cen sprzedaży odchylenie cen materiałów bezpośrednich odchylenie zużycia materiałów bezpośrednich odchylenie budżetowe kosztów stałych wydziałowych rzeczywisty wynik finansowy Tomasz Wnuk-Pel 12

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KOSZTY ZMIENNE KRÓTKI OKRES DŁUGI OKRES KOSZTY ZMIENNE CAŁKOWITE KOSZT

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana %

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz.

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz. Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 Zadanie 27. (Wycena aktywów i zobowiązań w warunkach braku kontynuacji działania) Bilans przedsiębiorstwa handlowego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Wybór wariantu rachunku zysków i strat zależy od przyjętej ewidencji kosztów

Wybór wariantu rachunku zysków i strat zależy od przyjętej ewidencji kosztów ma/ Biznes/Własna Działalność Wybór wariantu rachunku zysków i strat zależy od przyjętej ewidencji kosztów 2 EK 0034 Szanowny Czytelniku Przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Lp. obowiązująca nowa 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat Wielkości cen i stawek opłat ,05 2,15 104,88 - stawka opłaty abonamentowej

Lp. obowiązująca nowa 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat Wielkości cen i stawek opłat ,05 2,15 104,88 - stawka opłaty abonamentowej Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Taryfa Taryfa Zmiana % obowiązująca nowa 4/3

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów 1. Ustalenie poziomu kosztów Wyszczególnienie Produkt X Produkt Y Produkt

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Str. 1/5 I. Podstawowe informacje: Informacja o firmie i prowadzonej działalności 1. Dane identyfikacyjne Firma/ nazwa Przedsiębiorcy (pieczęć firmowa) NIP REGON Siedziba/y Firmy Telefon, telefax, telex

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY PRODUKTY dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WYDZIAŁOWE koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową) koszty

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu Agenda 1. Możliwe podejścia w procesie budżetowania wykorzystujące informacje z rachunku kosztów działań: Metoda push Metoda pull Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu 2. Activity

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Koszty poniesione nie są równoznaczne z kosztami uzyskania przychodu. RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS 1 Nazwa przedmiotu Controlling operacyjny i strategiczny 2 Kod przedmiotu (wypełnia koordynator ECTS) 5 Liczba punktów ECTS (wypełnia koordynator ECTS)

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Nr ćwiczenia: 3 Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Temat: Programowanie dynamiczne Cel ćwiczenia: Formułowanie i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca do. raportu kwartalnego

Informacja uzupełniająca do. raportu kwartalnego Informacja uzupełniająca do raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. Warszawa, 14 luty 2012 r. www.medicalgorithmics.pl I. Wstęp W związku z decyzją Zarządu Medicalgorithmics S.A. zmieniona została polityka

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z:12029W0 Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów Zarządzanie (4 semestralne) Nauki społeczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo