INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA CENTRALI PODWIESZANEJ INSTRUKCJA STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH PODWIESZANYCH MCKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA CENTRALI PODWIESZANEJ INSTRUKCJA STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH PODWIESZANYCH MCKT"

Transkrypt

1 GDYNIA MCKT /36 INSTRUKCJA STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH PODWIESZANYCH MCKT SERWIS Tel.: (+48 58) /51 Faks: (+48 58) Kom: (+48) Październik 2013

2 GDYNIA MCKT /36 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP OPIS UKŁADU STEROWANIA FUNKCJE ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE KOMUNIKACJA OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA WENTYLATORY WYMIENNIK ODZYSKU CIEPŁA NAGRZEWNICA POWIETRZA CHŁODNICA FILTRY KOMORA MIESZANIA PANEL STERUJĄCY DEN15-C OBSŁUGA POZI OBSŁUGI I DOSTĘPU EKRANY EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN APLIKACJE APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA MODUŁY DODATKOWE NAGRZEWNIC ELEKTRYCZNYCH POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I SYGNALIZACJA LISTA KABLOWA PŁYTKA EXTENDER ZACISKI PODŁĄCZENIOWE STEROWNIKA... 29

3 GDYNIA MCKT / SYGNALIZACJA LED STEROWNIK EXTENDER ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ PODŁĄCZENIA PANELU DEN15-C SCHEMAT ELEKTR. STEROWNIKA CG MCKT S1 DE SZS KM UNIBOX3V41 MCKT NW V SCHEMAT ELEKTR. STEROWNIKA CG MCKT S2 DE SZS KM UNIBOX3V41 MCKT NW EXT V SCHEMAT ELEKTR. MODUŁU EH M MCKT 36KW/3 DE SZS KM HE3F 3X12KW V PODSTAWOWE PARAMETRY DO ZAPROGRAMOWANIA FALOWNIKA FC NASTAWY DLA ZADAWANIA PRĘDKOŚCI PRZEZ SYGNAŁ ANALOGOWY 0 10V NASTAWY DLA JEDNEJ PRĘDKOŚCI ZAPROGRAMOWANEJ NA STAŁE... 36

4 GDYNIA MCKT /36 1. WSTĘP 1.1 Opis układu sterowania Układ automatyki MCKT oparty o sterownice CG MCKT S1, CG MCKT S2 oraz moduł EH M MCKT 36kW/3, jest systemem sterowania dedykowanym dla małych i średnich central rekuperacyjnych. Zaawansowany algorytm sterowania, wykorzystujący łącznie do 6 czujników temperatury, umożliwia bardzo efektywny odzysk ciepła wywiewanego z pomieszczeń powietrza. Zastosowanie silników AC, współpracujących z przemiennikami częstotliwości, daje również możliwość płynnego regulowania obrotów wentylatorów w całym zakresie sterowania. Dzięki modułowej budowie i dużej ilości zmiennych parametrów, układ obsługuje kombinacje modułów takich jak komora mieszania, nagrzewnica elektryczna / nagrzewnica wodna oraz chłodnica wodna / chłodnica freonowa. Istnieje również możliwość płynnego sterowania przepustnicą bypassu. Czytelny panel pomieszczeniowy podłączany poprzez interfejs komunikacyjny RS485 umożliwia umieszczenie głównego układu sterującego w komorze wewnątrz rekuperatora, lub zabudowanie go w obudowie w jego pobliżu (np. pod sufitem podwieszanym). Mały i estetycznie wykonany panel może być natomiast umieszczony w dowolnym pomieszczeniu, co ułatwia obsługę i poprawia komfort użytkowania. Zastosowanie protokołu MODBUS RTU umożliwia dołączenie sterownika do instalacji BMS budynku i zdalne monitorowanie oraz sterowanie rekuperatorem. 1.2 Funkcje Sterownik dla sterownicy CG MCKT S1 i S2: zasilanie 230VAC zasilanie oraz sterowanie silników wentylatorów centrali zabezpieczenie bezpiecznikowe ~1 silników nawiewu i wywiewu zasilanie panela DEN15-C zasilanie 24VAC, 10VA dla urządzeń peryferyjnych np. siłowników interfejs komunikacyjny RS485 do komunikacji z panelem DEN15-C interfejs komunikacyjny MODBUS RTU do komunikacji z BMS 4 wyjścia analogowe 0 10V 4 wyjścia cyfrowe przekaźnikowe bezpotencjałowe, przełączne 1 wyjście szybkie tranzystorowe (PWM) 5 wejścia czujnika cyfrowego temperatury 4 wejścia cyfrowe bezpotencjałowe 1 wejście analogowe (możliwość pracy jako wejście cyfrowe) Moduł extender dla sterownicy CG MCKT S2: zasilanie płytki ze sterownika lub z zewnętrznego źródła 24 VAC 2 wyjście analogowe 0 10V 3 wyjście cyfrowe przekaźnikowe bezpotencjałowe, przełączne 1 wejście cyfrowe bezpotencjałowe 2 wejście uniwersalne (analogowe lub cyfrowe) 1.3 Zabezpieczenia elektryczne Układ sterujący należy zasilić zgodnie ze schematem elektrycznym oraz zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym odpowiednim do mocy zasilanych wentylatorów. Falowniki wentylatorów zasilone są poprzez następujące zabezpieczenia silnik wentylatora nawiewu: CLS6-C20 silnik wentylatora wywiewu: CLS6-C Komunikacja Układ automatyki umożliwia komunikację z systemem BMS przy pomocy protokołu MODBUS RTU. Parametry protokołu: możliwość zaadresowania do 15 urządzeń w ramach pojedynczej podsieci prędkość transmisji 9600/19200 bps możliwość odczytu parametrów pracy urządzenia: nastawy prędkości wentylatorów, wartości zmierzonych temperatur, stany wejść i wyjść cyfrowych możliwość zadawania parametrów pracy urządzenia: sygnał start/stop pracy, zadawanie prędkości wentylatorów, zadawanie temperatury i wybór trybu pracy.

5 GDYNIA MCKT /36 2. OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA 2.1 Wentylatory Sterownice CG MCKT S1 i S2 umożliwiają niezależne sterowanie dwoma wentylatorami: nawiewnym i wywiewnym, przy pomocy sygnałów napięciowych 0 10V. Zapewniają także możliwość zasilania i zabezpieczenia każdego z nich z osobna. Takie rozwiązanie pozwala na bezpośrednie podłączanie i sterowanie silników elektronicznie komutowanych EC. W przypadku zastosowania klasycznych trójfazowych silników typu AC, wymagane jest zastosowanie przemienników częstotliwości. 2.2 Wymiennik odzysku ciepła Przeciwprądowy, krzyżowy wymiennik ciepła jest urządzeniem odzyskującym ciepło z powietrza wywiewanego z pomieszczeń i ogrzewającym świeże powietrze nawiewane. W wymienniku tym nie dochodzi do mieszania się strumieni ze sobą. W okresie występowania niskich zewnętrznych temperatur, powietrze wywiewane ulega znacznemu schłodzeniu w trakcie przejścia przez wymiennik. Wilgoć w nim zawarta może ulec skropleniu, a następnie zamarznięciu. Duże oszronienie wymiennika uniemożliwia normalny przepływ powietrza i skuteczny odzysk ciepła Przepustnica bypassu Przepustnica obejściowa (tzw.bypass) wymiennika krzyżowego, jest wyposażona w siłownik i układ regulacyjny, umożliwiający przekierowanie powietrza zewnętrznego obejściem omijającym wymiennik. Umożliwia ona wyłączenie funkcji odzysku ciepła w lecie lub gdy występuje ryzyko oszronienia. Przepustnica bypassu sterowana jest sygnałem 0 10V odzysk ciepła sterowany jest w sposób płynny. Stopień odzysku dostosowywany jest do zapotrzebowania na ciepło oraz ograniczany w przypadku wystąpienia ryzyka szronienia wymiennika. Strumień ciepłego powietrza wywiewanego ogrzewa wymiennik, co powoduje wzrost temperatury powietrza za odzyskiem i ustąpienie alarmu. 2.3 Nagrzewnica powietrza Głównym źródłem ciepła w centrali nawiewno-wywiewnej MCKT jest krzyżowy wymiennik ciepła. Nagrzewanie powietrza na nagrzewnicach jest traktowane jako nagrzewanie wtórne i uzupełniające Nagrzewnica wodna Nagrzewnica wodna CuAl jest wymiennikiem, w którym oddawane jest ciepło z gorącego czynnika do powietrza przepływającego między lamelami nagrzewnicy. Ilość czynnika podawanego do nagrzewnicy, sterowana jest przy użyciu zaworu trójdrogowego wyposażonego w siłownik sterowany sygnałem 0 10V. Nagrzewnica wodna wyposażana jest standardowo w termostat przeciwzamrożeniowy. Jego kapilara rozpinana jest za wymiennikiem. W przypadku, gdy temperatura przez niego wskazywana spadnie poniżej 5 C uruchamiana jest sekwencja mająca na celu ochronę nagrzewnicy przed zamarznięciem. Wyłączane są wentylatory, zamykane przepustnice nawiewu i wywiewu, załączana jest pompa obiegowa, a zawór czynnika otwierany jest na 100%. Po ustąpieniu przyczyny alarmu, układ wraca do normalnej pracy Nagrzewnica elektryczna Nagrzewnica elektryczna zasilana jest przy pomocy modułu zasilającego. Jej prawidłowa praca jest zabezpieczona przez presostat różnicowy kontrolujący przepływ powietrza oraz termostat zabezpieczający przeciwprzegrzaniowego TK. Szczegółowe informacje zawarto w punkcie 5.Moduły dodatkowe nagrzewnic elektrycznych. 2.4 Chłodnica Chłodnica wodna Ilość wody lodowej podawanej do chłodnicy sterowana jest przy użyciu zaworu trójdrogowego wyposażonego w siłownik sterowany sygnałem 0-10V Chłodnica freonowa Chłodnice tego typu wyposażane są we własną automatykę sterującą. Sterownik wystawia bezpotencjałowy sygnał startu, który należy wprowadzić do automatyki chłodnicy. 2.5 Filtry Filtry będące na wyposażeniu centrali, wymagają kontroli ich zabrudzenia. Instaluje się w tym celu presostaty różnicowe, których styki podłączone są do sterownika. W momencie wykrycia nadmiernego spadku ciśnienia na którymkolwiek z filtrów wyświetlany jest sygnał alarmowy. Należy przewidzieć wymianę/czyszczenie filtrów. Układ nie powinien pracować przez dłuższy czas z zabrudzonymi filtrami, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzeń wewnętrznych (wymienników ciepła, wentylatorów).

6 GDYNIA MCKT / Komora mieszania Komora mieszania jest układem przepustnic umożliwiającym zmianę udziału ilości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Układ działa w pełni automatycznie w zależności od wskazań czujnika temperatury zewnętrznej. Szczegóły zasady działania układu znajdują się w opisie Ekranu PANEL STERUJĄCY DEN15-C Rys. Nr Obsługa ZAŁĄCZENIE UKŁADU naciśnięcie przycisku OK i przytrzymanie przez 2s WYŁĄCZENIE UKŁADU naciśnięcie przycisku ESC i przytrzymanie przez 2s PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH naciśnięcie przycisku ESC i przytrzymanie przez 10s Poruszanie się po menu liniowym": GÓRA - kolejny ekran DÓŁ - poprzedni ekran Poruszanie się po menu zagłębionym": PRAWO - niższy poziom menu LEWO - wyższy poziom menu Zmiana parametru edytowalnego: OK - zaznaczenie (podświetlenie) parametru PRAWO, LEWO - przemieszczanie się kursorem pomiędzy polami możliwymi do zaznaczenia GÓRA, DÓŁ - zmiana wartości podświetlonego parametru OK - zatwierdzenie i wyjście z edycji ESC - wyjście z edycji bez zatwierdzenia 3.2 Poziomy obsługi i dostępu W sterowniku DEN15-C wyróżniamy 3 poziomy obsługi: Poziom użytkownika: umożliwia dostęp do ekranów Poziom serwisowy: umożliwia dostęp do ekranów W celu jego uaktywnienia należy w parametrze Serwis=ss-ss na ekranie 21 wprowadzić hasło serwisowe (11-02). Poziom fabryczny: umożliwia dostęp do ekranów W tym celu należy podać hasło fabryczne (12-30).

7 GDYNIA MCKT / Ekrany Ekran 0 STAN: ACKN:NIE App [STAN] aktualny stan pracy układu: {STOP} układ stoi {INIT} otwieranie przepustnic {WORK} normalna praca {WRPR} normalna praca, zadziałanie zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego wymiennika {WOUT} wybieg wentylatorów po skończonej pracy [App ] informacja o aktualnie wybranej aplikacji [] sygnalizacja pracy w trybie programatora tygodniowego [ALARM] aktualny stan alarmów układu: {OK} brak alarmów {COM} brak komunikacji pomiędzy panelem DEN15-C a sterownikiem {FLN} zabrudzenie filtra nawiewu {FLW} zabrudzenie filtra wywiewu {FRS} alarm przeciwzamrożeniowy {FLT} zbiorczy alarm filtrów nawiewu i wywiewu {!HE} alarm nagrzewnicy elektrycznej {POZ} alarm przeciwpożarowy {VNP} zbyt niski spręż wentylatora nawiewu {VAL} alarm TK/falownika wentylatora nawiewu/wywiewu [ACKN] {0 1} zmiana stanu na 0 umożliwia skasowanie aktualnego alarmu. Jeżeli dany stan alarmowy został skonfigurowany jako niewymagający kasowania, komunikat zniknie automatycznie po ustąpieniu alarmu. Skasowanie komunikatu wymaga wcześniejszego ustąpienia stanu alarmowego Ekran 1 dd,hh:mm,mmmmmmm Tp=+tt.t C SSS x Aktualny dzień i godzina: {dd} aktualny dzień {hh:mm} aktualny czas [MMMMMMM] wybrany tryb pracy: {MANUAL} praca w trybie ręcznym, wszystkie parametry pracy ustalane przez obsługę {MAX} praca w trybie ręcznym, prędkość wentylatorów zadana na poziomie MAX na czas zadany w parametrze FW (patrz Ekran 13) {STREFA} praca w trybie automatycznym [Tp] aktualna temperatura pomieszczenia: {tt.t} wartość temperatury odczytywanej przy pomocy czujnika umieszczonego w panelu DEN15-C [SSS] stan pracy instalacji: {ON} instalacja załączona {OFF} instalacja wyłączona, działają jedynie funkcje zabezpieczające [x] Sygnalizacja stanu alarmowego: {!} wykrzyknik sygnalizuje pojawienie się jednego ze stanów alarmowych (patrz Ekran 0) Ekran 2 Tz=+tt.t C Tn=+tt.t C Wyświetlane są tu aktualne wartości temperatury odczytywane z czujników: [Tz] aktualna temperatura zewnętrzna [Tn] aktualna temperatura powietrza nawiewu za wymiennikiem przeciwprądowym

8 GDYNIA MCKT / Ekran 3 Tn2=+tt.t C Tw=+tt.t C Wyświetlane są tu aktualne wartości temperatury odczytywane z czujników: [Tn2] aktualna temperatura nawiewu za nagrzewnicą wtórną [Tw] aktualna temperatura powietrza wywiewu z pomieszczeń Ekran 4 TRYB=MMMMMMMM StrX To=+tt.t C [TRYB] parametr umożliwia wybranie pożądanego trybu pracy: {MANUAL} praca w trybie ręcznym, wszystkie parametry pracy ustalane przez obsługę {MAX} załączenie pracy na czas FW (patrz Ekran 11), prędkość wentylatorów zadana na poziomie MAX (patrz Ekran 23), po upływie zadanego czasu powrót do pracy w trybie STREFA {STREFA} praca w trybie automatycznym: prędkości wentylatorów i zadane temperatury ustawiane są na podstawie wartości wprowadzonych w kalendarzu tygodniowym [StrX] wyświetlana jest tu strefa kalendarza, w której aktualnie pracuje sterownik {X= } [To] aktualna temperatura powietrza: za odzyskiem na wyrzutni Ekran 5 MAN: N=nn%,W=ww% SET: N=nn%,W=ww% [MAN] umożliwia ustawienie zadanej prędkości wentylatorów w trybie MANUAL: {N} ustawienie wartości sterowania wentylatora nawiewu {W} ustawienie wartości sterowania wentylatora wywiewu [SET] umożliwia odczytanie aktualnej prędkości wentylatorów {N} wartość wysterowania wentylatora nawiewu {W} wartość wysterowania wentylatora wywiewu Ekran 6 Rs= TRs=+tt C Tzad=tt C [Rs] informacja o wybranym do sterowania czujniku wiodącym (patrz Ekran 22) [TRs] aktualna temperatura odczytywana z czujnika wybranego w parametrze Rsn [Tzad] temperatura zadana w trybie MANUAL Ekran 7 Kon. strefyx=06 Dn=dd, FS=cccc [Kon. strefyx] umożliwia wybór strefy {X= }, i zmianę godziny jej końca [Dn] wybór dnia tygodnia, którego strefy będą programowane {PN, WT,, ND} wybór poszczególnych dni tygodnia {DF} dzień standardowy praca przez cały tydzień wg ustawień wybranych dla DF [FS=cccc] ustawienie załączenia/wyłączenia układu w danej strefie: {STOP} układ zatrzymany {RUN} układ pracuje

9 GDYNIA MCKT /36 0:00 Kon. strefy 3 STREFA 4 N4, W4, T4 Kon. strefy 4 STREFA 3 N3, W3, T3 STREFA 1 N1, W1, T1 Kon. strefy 2 STREFA 2 N2, W2, T2 Kon. strefy 1 Rys. Nr Ekran 8 dd N1=nn, N2=nn [%] N3=nn, N4=nn [dd] wybrany dzień tygodnia [N1-N4] ustawienie wartości sterowania wentylatora nawiewu dla poszczególnych stref wybranego dnia Ekran 9 dd W1=ww,W2=ww [%] W3=ww,W4=ww [dd] wybrany dzień tygodnia [W1-W4] ustawienie wartości sterowania wentylatora wywiewu dla poszczególnych stref wybranego dnia Ekran 10 dd T1=tt,T2=tt [ C] T3=tt,T4=tt [dd] wybrany dzień tygodnia [T1-T4] ustawienie wartości temperatury zadanej dla poszczególnych stref wybranego dnia Ekran 11 FW=,FL= min EfR= % [FW] funkcja szybkiego przewietrzania: pozwala na uruchomienie niezależnie od kalendarza wentylatorów w trybie MAX na ustalony czas {0-5h}, po upłynięciu którego układ wraca do pracy wg ustawień STREFA [FL] aktualny czas pozostały do zakończenia funkcji szybkiego przewietrzania [EfR] wyliczona sprawność odzysku ciepła [%]

10 GDYNIA MCKT / Ekran 12 EKRAN NIEAKTYWNY DLA URZĄDZEŃ MCKT ByPass Tzal= C BYP=p Twyl= C [ByPass Tzal] temperatura zewnętrzna, przy której wyłączany jest przepływ powietrza poprzez wymiennik przeciwprądowy (temperatura graniczna odzysku ciepła) [ByPass Twyl] temperatura zewnętrzna, przy której ponownie załączany jest przepływ powietrza poprzez wymiennik przeciwprądowy (temperatura początku odzysku chłodu) [BYP] aktualny stan przepustnicy bypassu: {1} przepustnica otwarta (brak odzysku) {0} przepustnica zamknięta (odzysk) Ekran 13 EKRAN NIEAKTYWNY DLA URZĄDZEŃ MCKT TzGWCoff=tt C TzGWCon=tt C [TzGWCoff] temperatura zewnętrzna, przy której wyłączany jest przepływ powietrza poprzez wymiennik GWC (temperatura graniczna odzysku ciepła) [TzGWCon] temperatura zewnętrzna, przy której ponownie załączany jest przepływ powietrza poprzez wymiennik GWC (temperatura początku odzysku chłodu) Ekran 14 EKRAN NIEAKTYWNY DLA URZĄDZEŃ MCKT GWC Ton= h GWC=p Toff= h [GWC Ton] godzina załączenia pracy odzysku ciepła z GWC [GWC Toff] godzina wyłączenia pracy odzysku ciepła z GWC w celu regeneracji złoża [GWC] aktualny stan przepustnicy gruntowego wymiennika ciepła: {1} przepustnica otwarta (odzysk) {0} przepustnica zamknięta (brak odzysku) W przypadku ustawienia parametrów Ton oraz Toff na 00h, gruntowy wymiennik ciepła pracuje w sposób ciągły, bez przerw na regenerację złoża Ekran 15 RunH1=zzz RunH2=zzz,C=zzz [RunH1] zezwolenie {ZAL/WYL} na pracę nagrzewnicy wstępnej //FUNKCJA NIEAKTYWNA DLA MCKT [RunH2] zezwolenie {ZAL/WYL} na pracę nagrzewnicy wtórnej [RunC] zezwolenie {ZAL/WYL} na pracę chłodnicy wtórnej

11 GDYNIA MCKT / Ekran 16 EKRAN NIEAKTYWNY DLA URZĄDZEŃ MCKT TzHEOn=+ C TnHEOff= C [TzHEOn] temperatura załączenia nagrzewnicy wstępnej w funkcji temperatury zewnętrznej [TnHEOff] temperatura wyłączenia nagrzewnicy wstępnej w funkcji temperatury nawiewu TN Ekran 17 WEJSCIA -> /WYJSCIA [WEJSCIA/WYJSCIA] - Ekran umożliwia wejście do pod-menu wejść/wyjść Ekran 17_1 DO 1-4=1,2,3,4 DI 0-4=0,1,2,3,4 [DO] sygnalizacja stanu wyjść przekaźnikowych sterownika [0 1]: {DO1} przekaźnik 1 (OUTPUT1) {DO2} przekaźnik 2 (OUTPUT2) {DO3} przekaźnik 3 (OUTPUT3) {DO4} przekaźnik 4 (OUTPUT4) [DI] sygnalizacja stanu wejść cyfrowych sterownika [0 1]: {DI0} wejście 0 (DI0) {DI1} wejście 1 (DI1) {DI2} wejście 2 (DI2) {DI3} wejście 3 (DI3) {DI4} wejście 4 (AIN) w zależności od ustawień wejścia analogowego AIN Ekran 17_2 OUTA=cc OUTB=cc% OUTC=cc OUTD=cc% Aktualny stan wyjść analogowych sterownika: [OUTA] aktualne wysterowanie wyjścia analogowego sterowania wentylatora nawiewu [%] [OUTB] aktualne wysterowanie wyjścia analogowego sterowania wentylatora wywiewu [%] [OUTC] aktualne wysterowanie wyjścia analogowego sterowania sekwencją grzania [%] [OUTD] aktualne wysterowanie wyjścia analogowego sterowania sekwencją chłodzenia/przepustnicy bypassu/ komory mieszania (w zależności od aplikacji) [%]

12 GDYNIA MCKT / Ekran 17_3 DO 5-7=5,6,7 DI 5=5 [DO] aktualny stan wyjść cyfrowych modułu Extender: [0 1]: {DO5} przekaźnik 5 (OUTPUT5) {DO6} przekaźnik 6 (OUTPUT6) {DO7} przekaźnik 7 (OUTPUT7) [DI] sygnalizacja stanu wejścia cyfrowego modułu Extender [0 1]: {DI5} wejście 5 (DI5) Ekran 17_4 UI1=, UI2= OUTE=cc OUTF=cc% Sygnalizacja wejść uniwersalnych wyjść analogowych modułu Extender: [UI1] aktualny stan wejścia uniwersalnego UI1 {0 1 lub 0-10V w zależności od konfiguracji wejścia} [UI2] aktualny stan wejścia uniwersalnego UI2 {0 1 lub 0-10V w zależności od konfiguracji wejścia} [OUTE] aktualne wysterowanie wyjścia analogowego OUTE [%] [OUTF] aktualne wysterowanie wyjścia analogowego OUTF [%] Ekran 18 KmOff=+,On=+ KmMin= % 100 KM [%] [KmOff] temperatura zamknięcia komory mieszania [ C] [KmOn] temperatura otwarcia komory mieszania [ C] [KmMin] minimalne otwarcie komory mieszania [%] KmMin Tz [ C] Rys. Nr 3 KmOff (0%) KmOn (100%) Ekran 19 Dn:dd Godz hh:mm Lang=PL [Dn], [hh:mm] parametry te umożliwiają ustawienie aktualnej godziny i dnia tygodnia [Lang] wybór języka {PL ANG RU} Ekran 20 VER sw2.0 mb1.0 [VER] aktualna wersja oprogramowania: {sw} panela DEN15-C {mb} sterownika

13 GDYNIA MCKT / Ekran 21 VDI=ab-cd-ef-ghi Serwis=ss-ss [VDI] wskaźnik bitów pomocniczych {0 1}: {a} stan ON/OFF z przycisku ON/OFF na panelu DEN15-C {b} stan bitu FS kalendarza (1 dla programu MANUAL, 0 dla programu AUTO/STREFA) {c} bypass {d} nieaktywny {e} aktywacja zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego wymiennika {f} nieaktywny {g} zezwolenie pracy nagrzewnicy wtórnej {h} nieaktywny {i} zezwolenie pracy chłodnicy [Serwis] 4 cyfrowe hasło dostępu do ustawień serwisowych (11-02) lub fabrycznych (12-30) Ekran 22 P2=ppp, H2=hh Rsn:ss, ByHiL= [P2] wybór funkcji przekaźnika P2: //funkcja nieaktywna dla MCKT {GWC} gruntowy wymiennik ciepła {HE1} nagrzewnica elektryczna wstępna [H2] informacja o typie nagrzewnicy wtórnej możliwej do zastosowania w układzie: {HE} nagrzewnica elektryczna (wymaga podłączenia TK, realizuje funkcję wybiegu wentylatora po skończonej pracy, konieczne podłączenie dodatkowego presostatu kontroli sprężu wentylatora nawiewu) {HW} nagrzewnica wodna (wymaga podłączenia zabezpieczenia FROST, realizuje funkcję przeciwzamrożeniową) [Rsn] parametr umożliwia wybór czujnika odniesienia, względem którego odbywać się będzie sterowanie temperaturą: {TN} czujnik temperatury nawiewu 1: stosowany, gdy układ nie jest wyposażony w nagrzewnicę wtórną; kontrolowana jest temperatura w kanale nawiewnym; {TN2} czujnik temperatury nawiewu 2: stosowany, gdy układ wyposażony jest w nagrzewnicę wtórną; wykonywany jest algorytm sterowania stałowartościowego, utrzymywana jest zadana stała temperatura w kanale nawiewnym; {TW} czujnik temperatury wywiewu: sterownik określa temperaturę powietrza nawiewanego na podstawie uśrednionej temperatury powietrza wywiewanego, przy jednoczesnym zachowaniu temperatur granicznych nawiewu () {TP} czujnik temperatury pomieszczenia: sterownik określa temperaturę nawiewu na podstawie temperatury powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowano panel DEN15-C, przy jednoczesnym zachowaniu temperatur granicznych nawiewu () [ByHiL] parametr umożliwia wybór czujnika odniesienia, względem którego będzie ograniczany odzysk latem: {TP} czujnik temperatury pomieszczeniowy, {TW} czujnik temperatury wywiewu, {--} brak ograniczania odzysku (odzysk pracuje zgodnie z nastawami temperaturowymi z Ekranu 12

14 GDYNIA MCKT / Ekran 23 N,W min=nn,ww% MAX: N=mm,W=mm% [N,W min] parametr ogranicza minimalną prędkość zadaną wentylatorów nawiewu i wywiewu nie ma możliwości obniżenia prędkości wentylatorów poniżej tej wartości {nn} wentylator nawiewu {ww} wentylator wywiewu [MAX] zadana prędkość wentylatorów nawiewu i wywiewu dla trybu pracy MAX {N} wentylator nawiewu {W} wentylator wywiewu Ekran 24 Ti1=cc,1/Kp1=kk OUTCmin=cc% Nastawy regulatora głównej pętli grzania/chłodzenia: [Ti1] stała całkowania [1/Kp1] odwrotność wzmocnienia [OUTCmin] minimalne wysterowanie wyjścia sekwencji grzania Ekran 25 Ti2=cc,1/Kp2=kk Ti3=cc,1/Kp3=kk Nastawy regulatora ograniczenia dolnego temperatury nawiewanej: [Ti2] stała całkowania [1/Kp2] odwrotność wzmocnienia Nastawy regulatora ograniczenia górnego temperatury nawiewanej: [Ti3] stała całkowania [1/Kp3] odwrotność wzmocnienia Ekran 26 OgrTempNaw Lo=tt C Hi=tt C [OgrTempNaw] ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego: {Lo} dolna granica temperatury {Hi} górna granica temperatury

15 GDYNIA MCKT / Ekran 27 Ctrl=ccc COM2=fff BR=9600 OC=kk% [Ctrl] wybór sterowania zdalnego lub lokalnego {Loc} sterowanie lokalne przy użyciu panela DEN10-C/DEN15-C; możliwość odczytu danych poprzez MODBUS {Rem} sterowanie zdalne lub lokalne przy użyciu panela DEN10-C/DEN15-C; możliwość zapisywania i odczytu danych poprzez MODBUS [COM2] {ON OFF} umożliwia załączenie/wyłączenie komunikacji przy pomocy portu COM2 i magistrali MODBUS RTU (RS485) [BR] { } prędkość transmisji danych dla COM2 (zmiana możliwa tylko w trybie STOP) [bits/s] [OC] aktualna wartość wyjścia impulsowego PWM [%] Ekran 28 RpFn=,Rpr=rrr PuTzON=ff,en= [RpFn] informacja o wybranym algorytmie ochrony przeciwoblodzeniowej odzysku ciepła {BY} przepustnica bypassu [Rpr] aktywowanie zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego {TAK NIE}; zabezpieczenie działa tylko w przypadku, gdy temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż 2 C [PuTzON] temperatura zewnętrzna załączenia pompy nagrzewnicy wodnej. Poniżej wskazanej temperatury pompa pracuje zawsze, niezależnie od trybu pracy oraz zapotrzebowania na ciepło. [en] zezwolenie na pracę algorytmu PuTzON {TAK NIE} Ekran 29 Sice=ff Tice=+tt.t C [Sice] wybór czujnika, na podstawie którego realizowana będzie funkcja przeciwoblodzeniowa {Tn} czujnik nawiewu za odzyskiem ciepła {To} czujnik wywiewu za odzyskiem ciepła (funkcja zalecana) [Tice] temperatura progu zadziałania zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego {0 20 C}; Ekran 30 H2on=cc%,off=cc% H2TzEn= C [H2on] wartość progu załączenia nagrzewnicy wtórnej w funkcji sekwencji grzania [H2off] wartość progu wyłączenia nagrzewnicy wtórnej w funkcji sekwencji grzania [H2TzEn] temperatura zewnętrzna, powyżej której nagrzewnica wtórna (lub pompa ciepła) nie otrzyma zezwolenia na pracę Ekran 31 Con=cc%,off=cc% CTzEn= C [Con] wartość progu załączenia chłodnicy w funkcji sekwencji chłodzenia [Coff] wartość progu wyłączenia chłodnicy w funkcji sekwencji chłodzenia [CTzEn] temperatura zewnętrzna, poniżej której chłodnica (lub pompa ciepła) nie otrzyma zezwolenia na pracę

16 GDYNIA MCKT / Ekran 32 BLOKI CZASOWE -> [BLOKI CZASOWE] wejście do pod-menu ustawiania timerów Ekrany 32_1-32_6 T1on=tt T1off=tt [T1on] - [T6on] czas opóźnienia załączenia [T1off] - [T6off] czas opóźnienia wyłączenia Funkcje poszczególnych czasów zależą od wybranej aplikacji (patrz opis aplikacji) Ekran 32_7 TRS1on=tt TRS2on=tt [TRS1on] czas przerwy przerzutnika 1 [TRS2on] czas przerwy przerzutnika 2 Funkcje poszczególnych przerzutników zależą od wybranej aplikacji (patrz opis aplikacji) Ekran 33 WEJSCIA CYFROWE -> [WEJSCIA] wejście do pod-menu ustawiania komunikatów alarmów od wejść cyfrowych przy pomocy klawisza Ekran 33_1 DI0f=,S=_,R=_ DI1f=,S=_,R=_ Ekran 33_2 DI2f=,S=_,R=_ DI3f=,S=_,R=_ [DI0f]:[DI3f] wybór komunikatu alarmowego wyświetlanego dla sygnału wejść cyfrowych {DIN} wejście cyfrowe, bez komunikatu {FLN} presostat filtra nawiewu {FLW} presostat filtra wywiewu {FLT} zbiorczy alarm filtrów nawiewu i wywiewu {FRS} alarm przeciwzamrożeniowy {!HE} alarm nagrzewnicy elektrycznej {POZ} alarm przeciwpożarowy {VNP} zbyt niski spręż wentylatora nawiewu {VAL} alarm TK/falownika wentylatora nawiewu/wywiewu [S] wybór stanu danego wejścia, przy którym którym pojawia się stan alarmowy {0} alarm przy otwartym styku (styk normalnie zamknięty - NC) {1} alarm przy zamkniętym styku (styk normalnie otwarty NO)

17 GDYNIA MCKT /36 [R] wybór ilości stanów alarmowych występujących w ciągu godziny, aby alarm wymagał skasowania {0} brak konieczności potwierdzenia danego alarmu ustąpienie alarmu powoduje powrót do normalnej pracy {1} już pierwszy alarm z danego wejścia wymaga skasowania {2-6} ilość alarmów, jaka musi wystąpić w ciągu godziny od pierwszego stanu alarmowego, aby alarm wymagał potwierdzenia na ekranie Ekran 33_3 Ainf= DI4f=,S=_,R=_ [Ainf] wybór funkcji wejścia analogowego AIN {AI} wejście analogowe AIN1 {DI} wejście analogowe pełni funkcję wejścia cyfrowego DI4 [DI4f, S, R] analogicznie jak dla wejść DI0f-DI3f Ekran 33_4 DI5f=,S=_,R=_ [DI5f, S, R] analogicznie jak dla wejść DI0f-DI3f Ekran 33_5 UI1f= DI6f=,S=_,R=_ [UI1f] wybór funkcji wejścia uniwersalnego UI1 modułu Extender {AI} wejście analogowe AIN2 {DI} wejście analogowe pełni funkcję wejścia cyfrowego DI5 [DI5fn, S, R] analogicznie jak dla wejść DI0f-DI3f Ekran 33_6 UI2f= DI7f=,S=_,R=_ [UI2f] wybór funkcji wejścia uniwersalnego UI2 modułu Extender {AI} wejście analogowe AIN3 {DI} wejście analogowe pełni funkcję wejścia cyfrowego DI5 [DI7f, S, R] analogicznie jak dla wejść DI0f-DI3f Ekran 34 EKRAN NIEAKTYWNY DLA URZĄDZEŃ MCKT AFPraca=NIE [AFPraca] zezwolenie na pracę sprężarki pompy ciepła {TAK NIE} Funkcja aktywna jedynie dla Aplikacji 1. [HExType] wybór typu wymiennika dla App6 i App7: {RC} wymiennik krzyżowy z przepustnicą bypassu sterowaną płynnie {RR} wymiennik obrotowy

18 GDYNIA MCKT / Ekran 35 Ap=aaaaaa Ustaw.fabry=nnn [Ap] {App0-App11} wybór aplikacji sterowania. Wybór jest możliwy tylko w przypadku wyłączenia pracy (Stan OFF) i wprowadzenia na ekranie 21 fabrycznego hasła dostępowego. [Ustaw.fabry] wybór przywrócenia ustawień fabrycznych (wszystkie parametry) {TAK NIE} Ekran 36 RpOFFDurat= min ASCounter= min [RpOFFDurat] czas zwłoki {0-59min} uruchomienia funkcji zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego Rprot po uruchomieniu układu [ASCounter] aktualny czas pozostały do uruchomienia funkcji zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego Ekran 37 AS=TAK ASTInt=6 ASDurat=15m C=_ [AS] {TAK NIE} aktywowanie pracy przerw pracy w cyklu dobowym na czas określony parametrem ASDurat {1-30min}, co ilość godzin określoną parametrem ASTInt {1-23} [C] wyliczona ilość cykli w ciągu doby Ekran 38 MaxRpmN=cc% RpmN MaxRpmW=cc% RpmW [MaxRpmN] maksymalne obroty silnika nawiewu wyrażone jako procent obrotów znamionowych RpmN [MaxRpmW] maksymalne obroty silnika nawiewu wyrażone jako procent obrotów znamionowych RpmW

19 GDYNIA MCKT /36 4. APLIKACJE W zależności od urządzenia, jakim układ Unibox3v41 ma sterować, należy wybrać odpowiednią aplikację. Wybór aplikacji powoduje rekonfigurację zasady działania sterownika. Można go dokonać na ekranie 35 po wprowadzeniu fabrycznego hasła dostępu na ekranie 21. Aplikacje o numerach 1-5 nie mają zastosowania dla urządzeń typu MCKT i nie są opisane w tej DTR. Tab. Nr 1 Zestawienie urządzeń obsługiwanych przez poszczególne aplikacje: APP VN VW PN+PW FN FW BY_D BY_A KM GWC/HE_1 HW_1 HE_2 HW_2 CW CF PC App6 EXT EXT EXT A App7 EXT EXT EXT A App8 EXT A App9 EXT A App10 EXT A App11 EXT A Tab. Nr 2 Przyporządkowanie kodów urządzeń KLIMOR MCKT do aplikacji: APP H2 H2+CF H2+CW App6 PRCS 70 PRCS 66 PRCS 74 (EXT) App7 PRCS 65 PRCS 69 PRCS 73 (EXT) App8 SECS 34 SECS 38 SECS 42 (EXT) SCS 34 SCS 38 SCS 42 (EXT) App9 SECS 33 SECS 37 SECS 41 (EXT) SCS 33 SCS 37 SCS 41 (EXT) App10 SCS 2 SCS 6 SCS 10 SECS 2 SECS 6 SECS 10 App11 SCS 1 SECS 1 SCS 5 SECS 5 SCS 9 SECS 9 LEGENDA: APP numer aplikacji VN wentylator nawiewu VW wentylator wywiewu lub dodatkowy wentylator wyciągowy PN+PW przepustnica nawiewu + przepustnica wywiewu FN filtr nawiewu FW filtr wywiewu BY_D bypass wymiennika przeciwprądowego sterowany ON/OFF BY_A bypass wymiennika przeciwprądowego sterowany płynnie 0 10V KM przepustnica komory mieszania GWC/HE_1 gruntowy wymiennik ciepła / nagrzewnica elektryczna wstępna (na czerpni) HW_1 nagrzewnica wodna wstępna (na czerpni) HE_2 nagrzewnica elektryczna wtórna HW_2 nagrzewnica wodna wtórna H2 nagrzewnica wtórna (wodna lub elektryczna) CW chłodnica wodna CF chłodnica freonowa PC pompa ciepła EXT, EXT dana funkcja oprócz sterownika wymaga również modułu Extender A pompa ciepła musi być wyposażona we własną automatykę; montowana jest w miejsce nagrzewnicy i chłodnicy

20 GDYNIA MCKT / APLIKACJA 6 Aplikacja ta pozwala na sterowanie centralką nawiewno-wywiewną, wyposażoną w: wentylatory sterowane płynnie sygnałem 0 10V wymiennik przeciwprądowy wyposażony w przepustnicę bypassu sterowaną płynnie przepustnice nawiewu i wywiewu nagrzewnicę wodną wtórną chłodnicę freonową / wodną (wymagany moduł Extender) filtry nawiewu i wywiewu Zasada działania układu: W momencie załączenia układu otwierane są przepustnice nawiewu i wywiewu, a następnie uruchamiane są wentylatory. Sterowanie wentylatorami poprzez przemienniki częstotliwości. W zależności od zapotrzebowania na chłód/ciepło układ automatycznie otwiera/zamyka przepustnicę bypassu, zawór nagrzewnicy wodnej lub uruchamia pracę chłodnicy wodnej/freonowej. Zabezpieczenie przeciwoszronieniowe wymiennika realizowane jest poprzez płynne ograniczanie odzysku ciepła przy pomocy przepustnicy bypassu. Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest przy pomocy termostatu przeciwzamrożeniowego. Układ wyposażony jest w presostaty różnicowe sygnalizujące zabrudzenie filtrów. Schemat automatyki: Rys. Nr 4 Lista Wejść/Wyjść: Czujniki temperatury: TZ czujnik temperatury zewnętrznej (T1) TW czujnik temperatury wywiewu (T4) TN czujnik temperatury nawiewu za wymiennikiem przeciwprądowym (T2) TR czujnik temperatury wywiewu za odzyskiem ciepła (T5) TN2 czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicą/chłodnicą wtórną (T3) Wejścia cyfrowe: DI0 termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (FRS, styk NC) DI1 presostat filtra nawiewu i wywiewu ( P1, P2, równolegle 2 styk NO) DI2 presostat wentylatora nawiewu ( P3, styk NO) DI3 PPOŻ (styk NC) AIN alarm falowników (szeregowo 2 styk NC) Wyjścia analogowe 0 10V: OUTA (Silnik nawiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora nawiewu (Fc1) OUTB (Silnik wywiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora wywiewu (Fc2) OUTC sterowanie stopniem otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej wtórnej (M4) OUTD sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy bypassu (M3) / prędkością wymiennika obrotowego OUTE [EXT] sterowanie stopniem otwarcia zaworu chłodnicy wodnej (M5) OUTF [EXT] sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy komory mieszania (opcja) Wyjścia cyfrowe: OUTPUT1 siłowniki przepustnic nawiewu / wywiewu (M1 + M2) OUTPUT2 styk startu przemienników częstotliwości wentylatorów (Fc1 + Fc2) OUTPUT3 pompa nagrzewnicy wodnej wtórnej (P1) OUTPUT4 start chłodzenia OUTPUT5 [EXT] załączenie falownika wymiennika obrotowego (opcja) Lista zegarów czasowych w aplikacji (on, off): T1 (1m, 0s) czas opóźnienia załączenia wentylatorów po starcie/wybiegu wentylatorów po zatrzymaniu pracy T2 (0s, 2m) czas trwania alarmu przeciwzamrożeniowego po ustąpieniu sygnału z termostatu FRS T3 (-, 5s) czas opóźnienia reakcji na chwilowy brak sygnału z presostatu wentylatora nawiewu TRS1on (2m) czas, po jakim rozpoczyna się kontrola sprężu wentylatora nawiewu po rozpoczęciu pracy.

21 GDYNIA MCKT / APLIKACJA 7 Aplikacja ta pozwala na sterowanie centralą nawiewno-wywiewną wyposażoną w: wentylatory sterowane płynnie sygnałem 0 10V wymiennik przeciwprądowy wyposażony w przepustnicę bypassu sterowaną płynnie przepustnice nawiewu i wywiewu nagrzewnicę elektryczną wtórną chłodnicę freonową / wodną (wymagany moduł Extender) filtry nawiewu i wywiewu Zasada działania układu: W momencie załączenia układu otwierane są przepustnice nawiewu i wywiewu, a następnie uruchamiane są wentylatory. Sterowanie wentylatorami poprzez przemienniki częstotliwości. W zależności od zapotrzebowania na chłód/ciepło układ automatycznie otwiera/zamyka przepustnicę bypassu, zmienia czas grzania nagrzewnicy elektrycznej lub uruchamia pracę chłodnicy wodnej/freonowej. Zabezpieczenie przeciwoszronieniowe wymiennika realizowane jest poprzez płynne ograniczanie odzysku ciepła przy pomocy przepustnicy bypassu. Nagrzewnica elektryczna zabezpieczona jest przy pomocy termostatu. Układ wyposażony jest w presostaty różnicowe sygnalizujące zabrudzenie filtrów. UWAGA! Aby podłączyć nagrzewnicę elektryczną wymagane jest zastosowanie odpowiedniego modułu zasilającego. Schemat automatyki: Rys. Nr 5 Lista Wejść/Wyjść: Czujniki temperatury: TZ czujnik temperatury zewnętrznej (T1) TW czujnik temperatury wywiewu (T4) TN czujnik temperatury nawiewu za wymiennikiem przeciwprądowym (T2) TR czujnik temperatury wywiewu za odzyskiem ciepła (T5) TN2 czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicą/chłodnicą wtórną (T3) Wejścia cyfrowe: DI0 termo kontakt nagrzewnicy elektrycznej (TK, styk NC) DI1 presostat filtra nawiewu i wywiewu ( P1, P2, równolegle 2 styk NO) DI2 presostat wentylatora nawiewu ( P3, styk NO) DI3 PPOŻ (styk NC) AIN alarm falowników (szeregowo 2 styk NC) Wyjścia analogowe 0-10V: OUTA (Silnik nawiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora nawiewu (Fc1) OUTB (Silnik wywiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora wywiewu (Fc2) OUTC wysterowanie nagrzewnicy elektrycznej wtórnej OUTD sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy bypassu (M3) OUTE [EXT] sterowanie stopniem otwarcia zaworu chłodnicy wodnej (M5) OUTF [EXT] sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy komory mieszania (opcja) PWM przekaźnik SSR nagrzewnicy elektrycznej wtórnej Wyjścia cyfrowe: OUTPUT1 siłowniki przepustnic nawiewu / wywiewu (M1 + M2) OUTPUT2 styk startu przemienników częstotliwości wentylatorów (Fc1 + Fc2) OUTPUT3 start grzania OUTPUT4 start chłodzenia OUTPUT5 [EXT] załączenie falownika wymiennika obrotowego (opcja) Lista zegarów czasowych w aplikacji (on, off): T1 (1m, 0s) czas opóźnienia załączenia wentylatorów po starcie/wybiegu wentylatorów po zatrzymaniu pracy T2 (0s, 2m) czas trwania alarmu ryzyka przegrzania nagrzewnicy po ustąpieniu sygnału z termostatu TK T3 (-, 5s) czas opóźnienia reakcji na chwilowy brak sygnału z presostatu wentylatora nawiewu TRS1on (2m) czas, po jakim rozpoczyna się kontrola sprężu wentylatora nawiewu po rozpoczęciu pracy

22 GDYNIA MCKT / APLIKACJA 8 Aplikacja ta pozwala na sterowanie centralką nawiewno wywiewną wyposażoną w: wentylatory sterowane płynnie sygnałem 0 10V komorę recyrkulacyjną przepustnice nawiewu i wywiewu nagrzewnicę wodną wtórną chłodnicę freonową / wodną (wymagany moduł Extender) filtry nawiewu i wywiewu Zasada działania układu: W momencie załączenia układu otwierane są przepustnice nawiewu i wywiewu, a następnie uruchamiane są wentylatory. Sterowanie wentylatorami poprzez przemienniki częstotliwości. W zależności od zapotrzebowania na chłód/ciepło układ automatycznie otwiera/zamyka zawór nagrzewnicy wodnej lub uruchamia pracę chłodnicy wodnej/freonowej. Otwarcie komory mieszania następuje automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest przy pomocy termostatu przeciwzamrożeniowego. Układ wyposażony jest w presostaty różnicowe sygnalizujące zabrudzenie filtrów. Schemat automatyki: Rys. Nr 6 Lista Wejść/Wyjść: Czujniki temperatury: TZ czujnik temperatury zewnętrznej (T1) TW czujnik temperatury wywiewu (T4) TN czujnik temperatury nawiewu za wymiennikiem przeciwprądowym (T2) TR czujnik temperatury wywiewu za odzyskiem ciepła (T5) TN2 czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicą/chłodnicą wtórną (T3) Wejścia cyfrowe: DI0 termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (FRS, styk NC) DI1 presostat filtra nawiewu i wywiewu ( P1, P2, równolegle 2 styk NO) DI2 presostat wentylatora nawiewu ( P3, styk NO) DI3 PPOŻ (styk NC) AIN alarm falowników (szeregowo 2 styk NC) Wyjścia analogowe 0-10V: OUTA (Silnik nawiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora nawiewu (Fc1) OUTB (Silnik wywiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora wywiewu (Fc2) OUTC sterowanie stopniem otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej wtórnej (M4) OUTD sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy komory mieszania (M1 + M2 + M3) OUTF [EXT] sterowanie stopniem otwarcia zaworu chłodnicy wodnej (M5) Wyjścia cyfrowe: OUTPUT1 nieużywany OUTPUT2 styk startu przemienników częstotliwości wentylatorów (Fc1 + Fc2) OUTPUT3 pompa nagrzewnicy wodnej wtórnej (P1) OUTPUT4 start chłodzenia Lista zegarów czasowych w aplikacji (on, off): T1 (0m, 0s) czas opóźnienia załączenia wentylatorów po starcie/wybiegu wentylatorów po zatrzymaniu pracy T2 (0s, 2m) czas trwania alarmu przeciwzamrożeniowego po ustąpieniu sygnału z termostatu FRS T3 (-, 5s) czas opóźnienia reakcji na chwilowy brak sygnału z presostatu wentylatora nawiewu TRS1on (2m) czas, po jakim rozpoczyna się kontrola sprężu wentylatora nawiewu po rozpoczęciu pracy

23 GDYNIA MCKT / APLIKACJA 9 Aplikacja ta pozwala na sterowanie centralką nawiewno wywiewną wyposażoną w: wentylatory sterowane płynnie sygnałem 0 10V komorę recyrkulacyjną przepustnice nawiewu i wywiewu nagrzewnicę elektryczną wtórną chłodnicę freonową / wodną (wymagany moduł Extender) filtry nawiewu i wywiewu Zasada działania układu: W momencie załączenia układu otwierane są przepustnice nawiewu i wywiewu, a następnie uruchamiane są wentylatory. Sterowanie wentylatorami poprzez przemienniki częstotliwości. W zależności od zapotrzebowania na chłód/ciepło układ automatycznie załącza nagrzewnicę elektryczną lub uruchamia pracę chłodnicy wodnej/freonowej. Otwarcie komory mieszania następuje automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Nagrzewnica elektryczna zabezpieczona jest przy pomocy termostatu. Układ wyposażony jest w presostaty różnicowe sygnalizujące zabrudzenie filtrów. UWAGA! Aby podłączyć nagrzewnicę elektryczną wymagane jest zastosowanie odpowiedniego modułu zasilającego. Schemat automatyki: Rys. Nr 7 Lista Wejść/Wyjść: Czujniki temperatury: TZ czujnik temperatury zewnętrznej (T1) TW czujnik temperatury wywiewu (T4) TN czujnik temperatury nawiewu za wymiennikiem przeciwprądowym (T2) TR czujnik temperatury wywiewu za odzyskiem ciepła (T5) TN2 czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicą/chłodnicą wtórną (T3) Wejścia cyfrowe: DI0 termo kontakt nagrzewnicy elektrycznej (TK, styk NC) DI1 presostat filtra nawiewu i wywiewu ( P1, P2, równolegle 2 styk NO) DI2 presostat wentylatora nawiewu ( P3, styk NO) DI3 PPOŻ (styk NC) AIN alarm falowników (szeregowo 2 styk NC) Wyjścia analogowe 0 10V: OUTA (Silnik nawiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora nawiewu (Fc1) OUTB (Silnik wywiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora wywiewu (Fc2) OUTC wysterowanie nagrzewnicy elektrycznej wtórnej OUTD sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy komory mieszania (M1+M2+M3) OUTF [EXT] sterowanie stopniem otwarcia zaworu chłodnicy wodnej (M5) PWM przekaźnik SSR nagrzewnicy elektrycznej wtórnej Wyjścia cyfrowe: OUTPUT1 nieużywany OUTPUT2 styk startu przemienników częstotliwości wentylatorów (Fc1 + Fc2) OUTPUT3 start grzania OUTPUT4 start chłodzenia Lista zegarów czasowych w aplikacji (on, off): T1 (1m, 0s) czas opóźnienia załączenia wentylatorów po starcie/wybiegu wentylatorów po zatrzymaniu pracy T2 (0s, 2m) czas trwania alarmu ryzyka przegrzania nagrzewnicy po ustąpieniu sygnału z termostatu TK T3 (-, 5s) czas opóźnienia reakcji na chwilowy brak sygnału z presostatu wentylatora nawiewu TRS1on (2m) czas, po jakim rozpoczyna się kontrola sprężu wentylatora nawiewu po rozpoczęciu pracy

24 GDYNIA MCKT / APLIKACJA 10 Aplikacja ta pozwala na sterowanie centralką nawiewną wyposażoną w: wentylator nawiewu sterowany płynnie sygnałem 0 10V wentylator wyciągowy przepustnice nawiewu i wywiewu nagrzewnicę wodną wtórną chłodnicę freonową / wodną filtry nawiewu i wywiewu Zasada działania układu: W momencie załączenia układu otwierane są przepustnice nawiewu i wywiewu, a następnie uruchamiane są wentylatory. Sterowanie wentylatorami poprzez przemienniki częstotliwości. W zależności od zapotrzebowania na chłód/ciepło układ automatycznie otwiera/zamyka zawór nagrzewnicy wodnej lub uruchamia pracę chłodnicy wodnej/freonowej. Otwarcie komory mieszania następuje automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest przy pomocy termostatu przeciwzamrożeniowego. Układ wyposażony jest w presostaty różnicowe sygnalizujące zabrudzenie filtrów. Schemat automatyki: Lista Wejść/Wyjść: Rys. Nr 8 Czujniki temperatury: TZ czujnik temperatury zewnętrznej (T1) TW czujnik temperatury wywiewu (T4) TN czujnik temperatury nawiewu za wymiennikiem przeciwprądowym (T2) TR nieużywany TN2 czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicą/chłodnicą wtórną (T3) Wejścia cyfrowe: DI0 termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (FRS, styk NC) DI1 presostat filtra nawiewu i wywiewu ( P1, P2, równolegle 2 styk NO) DI2 presostat wentylatora nawiewu ( P3, styk NO) DI3 PPOŻ (styk NC) AIN alarm falowników (szeregowo 2 styk NC) Wyjścia analogowe 0-10V: OUTA (Silnik nawiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora nawiewu (Fc1) OUTB (Silnik wywiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora wyciągowego (Fc2) OUTC sterowanie stopniem otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej wtórnej (M4) OUTD sterowanie stopniem otwarcia zaworu chłodnicy wodnej (M3) OUTF [EXT] sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy komory mieszania (opcja) Wyjścia cyfrowe: OUTPUT1 siłowniki przepustnic nawiewu / wywiewu (M1 + M2) OUTPUT2 styk startu przemienników częstotliwości wentylatorów (Fc1 + Fc2) OUTPUT3 pompa nagrzewnicy wodnej wtórnej (P1) OUTPUT4 start chłodzenia Lista zegarów czasowych w aplikacji (on, off): T1 (1m, 0s) czas opóźnienia załączenia wentylatorów po starcie/wybiegu wentylatorów po zatrzymaniu pracy T2 (0s, 2m) czas trwania alarmu przeciwzamrożeniowego po ustąpieniu sygnału z termostatu FRS T3 (-, 5s) czas opóźnienia reakcji na chwilowy brak sygnału z presostatu wentylatora nawiewu TRS1on (2m) czas, po jakim rozpoczyna się kontrola sprężu wentylatora nawiewu po rozpoczęciu pracy

25 GDYNIA MCKT / APLIKACJA 11 Aplikacja ta pozwala na sterowanie centralką nawiewną wyposażoną w: wentylator nawiewu sterowany płynnie sygnałem 0-10V wentylator wyciągowy przepustnice nawiewu i wywiewu nagrzewnicę elektryczną wtórną chłodnicę freonową / wodną filtry nawiewu i wywiewu Zasada działania układu: W momencie załączenia układu otwierane są przepustnice nawiewu i wywiewu, a następnie uruchamiane są wentylatory. Sterowanie wentylatorami poprzez przemienniki częstotliwości. W zależności od zapotrzebowania na chłód/ciepło układ automatycznie otwiera/zamyka zawór nagrzewnicy wodnej lub uruchamia pracę chłodnicy wodnej/freonowej. Otwarcie komory mieszania następuje automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest przy pomocy termostatu przeciwzamrożeniowego. Układ wyposażony jest w presostaty różnicowe sygnalizujące zabrudzenie filtrów. UWAGA! Aby podłączyć nagrzewnicę elektryczną wymagane jest zastosowanie odpowiedniego modułu zasilającego. Schemat automatyki: Rys. Nr 9 Lista Wejść/Wyjść: Czujniki temperatury: TZ czujnik temperatury zewnętrznej (T1) TW czujnik temperatury wywiewu (T4) TN czujnik temperatury nawiewu za wymiennikiem przeciwprądowym (T2) TR nieużywany TN2 czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicą/chłodnicą wtórną (T3) Wejścia cyfrowe: DI0 termo kontakt nagrzewnicy elektrycznej (TK, styk NC) DI1 presostat filtra nawiewu i wywiewu ( P1, P2, równolegle 2 styk NO) DI2 presostat wentylatora nawiewu ( P3, styk NO) DI3 PPOŻ (styk NC) AIN alarm falowników (szeregowo 2 styk NC) Wyjścia analogowe 0-10V: OUTA (Silnik nawiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora nawiewu (Fc1) OUTB (Silnik wywiew) sterowanie prędkością obrotową wentylatora wyciągowego (Fc2) OUTC wysterowanie nagrzewnicy elektrycznej wtórnej OUTD sterowanie stopniem otwarcia zaworu chłodnicy wodnej (M3) OUTF [EXT] sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy komory mieszania (opcja) PWM przekaźnik SSR nagrzewnicy elektrycznej wtórnej Wyjścia cyfrowe: OUTPUT1 siłowniki przepustnic nawiewu / wywiewu (M1 + M2) OUTPUT2 styk startu przemienników częstotliwości wentylatorów (Fc1 + Fc2) OUTPUT3 start grzania OUTPUT4 start chłodzenia Lista zegarów czasowych w aplikacji (on, off): T1 (1m, 0s) czas opóźnienia załączenia wentylatorów po starcie/wybiegu wentylatorów po zatrzymaniu pracy T2 (0s, 2m) czas trwania alarmu ryzyka przegrzania nagrzewnicy po ustąpieniu sygnału z termostatu TK T3 (-, 5s) czas opóźnienia reakcji na chwilowy brak sygnału z presostatu wentylatora nawiewu TRS1on (2m) czas, po jakim rozpoczyna się kontrola sprężu wentylatora nawiewu po rozpoczęciu pracy

26 GDYNIA MCKT /36 5. MODUŁY DODATKOWE NAGRZEWNIC ELEKTRYCZNYCH W celu podłączenia nagrzewnicy elektrycznej niezbędne jest zastosowanie dedykowanego modułu zasilającosterującego EH M MCKT 36kW/3. Tab. Nr 3 TYP STEROWANIA (zastosowanie) PŁYNNE (nagrzewnica wtórna) MOC (zasilanie) FUNKCJE KOD 3 faz (3x400V) 3-stopniowa do 12 kw /stopień - zasilanie i zabezpieczenie nagrzewnicy - kontrola zabezpieczenia TK nagrzewnicy - moduł CHE sterujący nagrzewnicą - załączanie poszczególnych stopni nagrzewnicy od sygnału 0 10V ze sterownika, jeden stopień sterowany płynnie - kontrola przepływu przy pomocy presostatu różnicowego (presostat jako osobna pozycja) EH M MCKT 36kW/3 W celu zrealizowania sterowania płynnego nagrzewnicą elektryczną wykorzystywane są przekaźniki półprzewodnikowe SSR oraz moduł CHE. Pozwala on na załączanie poszczególnych stopni nagrzewnicy w zależności od sygnału sterującego 0 10V ze sterownika centrali MCKT. Jeden z modułów cały czas pracuje w sposób płynny, natomiast wszystkie inne są typu włącz/wyłącz. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo precyzyjną regulację nagrzewnic dużej mocy. Ze względu na brak stykowych elementów mechanicznych możliwe jest wykonanie dużej liczby przełączeń (6 cykli włącz/wyłącz w ciągu minuty) bez obawy o zużycie styków. Inercja układu grzewczego powoduje, że temperatura nawiewu waha się jedynie w niewielkim stopniu. Układ umożliwia wprowadzenie sygnału styku TK oraz presostatu wentylatora nawiewu. Brak sprężu wentylatora lub przegrzanie grzałek powodują automatyczne wyłączenie grzania. Dodatkowym zabezpieczeniem w razie uszkodzenia przekaźników SSR jest stycznik. Sygnał startu i 0 10V podawane są przez sterownik centrali MCKT. Rys. Nr 10 Moduł sterujący nagrzewnicą elektryczną CHE Moduł CHE może być konfigurowany indywidualnie w zależności od potrzeb wykorzystania mocy zainstalowanej nagrzewnicy elektrycznej. W przypadku, gdy nie ma konieczności wykorzystania pełnej mocy wszystkich stopni, możliwe jest wyłączenie dowolnej liczby zestawów grzałek lub częściowe ograniczenie stopnia sterowanego przy pomocy przekaźników półprzewodnikowych. Tab. Nr 4 Moduł sterujący nagrzewnicą elektryczną CHE Nagrzewnica EH_135-3_MCKT1 EH_270-3_MCKT1 EH_180-3_MCKT2 EH_360-3_MCKT2 Stopień Moc [kw] I 4,5 II 9,0 III 13,5 I 9,0 II 18,0 III 27,0 I 6,0 II 12,0 III 18,0 I 12,0 II 24,0 III 36,0

27 GDYNIA MCKT /36 Ilość załączanych stopni nagrzewnicy ustalana jest przy pomocy przełącznika typu dip-switch umieszczonego na płytce wg poniższej konfiguracji: Rys. Nr.11 Dodatkowo możliwe jest ograniczenie maksymalnego wysterowania dla sygnału PWM przekaźników SSR. Reguluje się je poprzez zmianę nastawy potencjometru P3. Rys. Nr.12 Potencjometry P1 i P2 służą do ustalania czułości układu na poziom sygnału sterującego 0 10V. Za pomocą P2 ustala się przy jakiej wartości sygnału układ rozpoczyna grzanie (fabrycznie 1V), natomiast przy pomocy P1 kiedy układ wyłącza grzanie (fabrycznie 0,5V). Poprzez zmianę tych ustawień możliwa jest regulacja szerokości histerezy OFF >ON >OFF. Rys. Nr.13 Przykład ustawienia modułu: Zamontowano 3-stopniową nagrzewnicę elektryczną o mocy P=36kW (12kW/stopień). Znamionowa moc cieplna wymagana do ogrzania budynku to Pn=20kW. Standardowo moduł dostarczony jest w konfiguracji umożliwiającej wykorzystanie maksymalnej mocy nagrzewnicy Pierwszą czynnością jest określenie minimalnej ilości pracujących stopni nagrzewnicy. Suma mocy załączonych stopni musi być większa lub równa mocy Pn. W naszym wypadku moc 2 stopni jest wystarczająca. Należy ustawić dip-switch w pozycji 2 stopnie. Następnie należy obliczyć wartość ograniczenia PWM zgodnie z poniższym wzorem: gdzie: P3 wyliczone ograniczenie sygnału PWM N liczba załączanych stopni P1st moc jednego stopnia nagrzewnicy [kw] Pn moc wymagana dla budynku [kw] Podstawiając do wzoru: Potencjometr P3 należy ustawić na 66%.

Sterownik dla central rekuperacyjnych AWK. Opis techniczny

Sterownik dla central rekuperacyjnych AWK. Opis techniczny Sterownik dla central rekuperacyjnych AWK Opis techniczny Wersja 1.24 AWK 21.08.2012 2/25 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 5 1.1. Opis układu automatyki... 5 1.2. Funkcje... 5 1.3. Zabezpieczenia elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA CENTRALI PODWIESZANEJ INSTRUKCJA STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA PODWIESZANYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH MCKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA CENTRALI PODWIESZANEJ INSTRUKCJA STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA PODWIESZANYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH MCKT GDYNIA MCKT 2014 1/85 INSTRUKCJA STEROWNIKA AUTOMATYKI DLA PODWIESZANYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH MCKT SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl

Bardziej szczegółowo

UNIBOX3v41 Sterownik dla central rekuperacyjnych. Opis techniczny

UNIBOX3v41 Sterownik dla central rekuperacyjnych. Opis techniczny UNIBOX3v41 Sterownik dla central rekuperacyjnych Opis techniczny Wersja 2.2 09.01.2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Opis centralki UNIBOX3v41...3 1.2. Zastosowanie...3 1.3. Dane techniczne...3 1.4. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną. Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5)

DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną. Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5) DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5) SPIS TREŚCI 1. Panel sterujący DEN16-C... 3 1.1. Obsługa...3 1.2. Najważniejsze funkcje użytkowe...4

Bardziej szczegółowo

Panel operatorski DEN16-C. Opis techniczny

Panel operatorski DEN16-C. Opis techniczny Panel operatorski DEN16-C Opis techniczny Wersja 1.1 24.10.2014 SPIS TREŚCI 1. Opis... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Dane Techniczne... 3 4. Obsługa... 4 4.1. Poziomy obsługi i dostępu...4 5. Ekrany... 5 5.1.1.

Bardziej szczegółowo

UNIBOX Lite Sterownik dla central rekuperacyjnych. Opis techniczny

UNIBOX Lite Sterownik dla central rekuperacyjnych. Opis techniczny UNIBOX Lite Sterownik dla central rekuperacyjnych Opis techniczny Wersja 1.21 09.01.2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Opis centralki UNIBOX Lite...3 1.2. Zastosowanie...3 1.3. Dane techniczne...3 1.4.

Bardziej szczegółowo

UNIBOX v.3.41 Sterownik dla central rekuperacyjnych i wentylacyjnych. Opis techniczny dokumentacja (v 2.4)

UNIBOX v.3.41 Sterownik dla central rekuperacyjnych i wentylacyjnych. Opis techniczny dokumentacja (v 2.4) UNIBOX v.3.41 Sterownik dla central rekuperacyjnych i wentylacyjnych Opis techniczny dokumentacja (v 2.4) SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Opis sterownika UNIBOX3v41...3 1.2. Zastosowanie...3 1.3. Dane techniczne...3

Bardziej szczegółowo

UNIBOX v3.5 Sterownik dla central rekuperacyjnych i wentylacyjnych. Opis techniczny dokumentacja (v 1.1)

UNIBOX v3.5 Sterownik dla central rekuperacyjnych i wentylacyjnych. Opis techniczny dokumentacja (v 1.1) UNIBOX v3.5 Sterownik dla central rekuperacyjnych i wentylacyjnych Opis techniczny dokumentacja (v 1.1) SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Opis centralki UNIBOX3v5...3 1.2. Zastosowanie...3 1.3. Dane techniczne...3

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

UNIBOX3v41 i UNIBOX Lite Sterownik dla central z odzyskiem ciepła WNW0 XXX PBAE6EC z panelem sterującym DEN16-C Opis techniczny

UNIBOX3v41 i UNIBOX Lite Sterownik dla central z odzyskiem ciepła WNW0 XXX PBAE6EC z panelem sterującym DEN16-C Opis techniczny UNIBOX3v41 i UNIBOX Lite Sterownik dla central z odzyskiem ciepła WNW0 XXX PBAE6EC z panelem sterującym DEN16-C Opis techniczny Rudna Wielka 20.II.2015 1. Wstęp... 3 1.1. Opis centralki UNIBOX 3v41...

Bardziej szczegółowo

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz DEN 17-C obsługa nigdy nie była tak prosta nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem sterujący pracą central wentylacyjnych i rekuperacyjnych DANE TECHNICZNE PARAMETR napięcie zasilania wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

APARAT WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNY AWK

APARAT WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNY AWK KLIMOR DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR-K.836.v1.1 STRONA GDYNIA APARAT WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNY AWK 2012 1 APARAT WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNY AWK SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58)

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

DEN17-C Panel DEN17-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Opis techniczny dokumentacja (v 1.1)

DEN17-C Panel DEN17-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Opis techniczny dokumentacja (v 1.1) DEN17-C Panel DEN17-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Opis techniczny dokumentacja (v 1.1) v.1.1 / V-2017 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI 1. Opis.... 3 2. Nawigacja po ekranach.... 3 3. Ekrany...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

DTR KCX.09 v.39 (06.2013) 1/30. DTR KCX.09 v.39

DTR KCX.09 v.39 (06.2013) 1/30. DTR KCX.09 v.39 (06.2013) 1/30 Spis treści: strona 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE... 3 3. KONSTRUKCJA CENTRALI... 5 4. AUTOMATYKA... 5 5. DOSTAWA I TRANSPORT... 6 6. INSTALACJA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

EL-NW-1/230/4. Uniwersalna sterownica do central klimatyzacyjnych. Dokumentacja techniczna

EL-NW-1/230/4. Uniwersalna sterownica do central klimatyzacyjnych. Dokumentacja techniczna EL-NW-1/20/4 Uniwersalna sterownica do central klimatyzacyjnych Dokumentacja techniczna Spis terści 1. Informacje ogólne 2. Obsługa sterowania 4. Parametry sterownika 5 4. Aplikacje 7 5. Symbole i okablowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE 1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y 2011-01-05 P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y Elementy i układy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w bloki

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE

MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE 2013 1/11 MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Listopad 2013 2013 2/11 SPIS

Bardziej szczegółowo

DEN15-C Panel DEN15-C dla sterownika central rekuperacyjnych. Opis techniczny

DEN15-C Panel DEN15-C dla sterownika central rekuperacyjnych. Opis techniczny DEN15-C Panel DEN15-C dla sterownika central rekuperacyjnych Opis techniczny Wersja 1.2 01.01.2015 2/25 SPIS TREŚCI 1. Opis... 5 2. Zastosowanie... 5 3. Dane Techniczne... 5 4. Obsługa... 6 4.1. Poziomy

Bardziej szczegółowo

1. OPIS MODUŁU 2. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA

1. OPIS MODUŁU 2. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA sterownik HECON 1. OPIS MODUŁU 1.1. DANE TECHNICZNE 1.2. OPIS DZIAŁANIA 1.3. ELEWACJA 1.4. WYJŚCIA 1.5. WEJŚCIA 1.6. WYBÓR RODZAJU NAGRZEWNICY 1.7. OPÓŹNIENIE WYŁĄCZANIA SILNIKA WENTYLATORA 1.8. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych UWAGA WIOSENNA. PROMOCJA* Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych Oferujemy tani i prosty zestaw automatyki do sterowania małymi i średnimi centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w podzespoły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

DEN 16 C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Opis techniczny dokumentacja (v.1.5)

DEN 16 C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Opis techniczny dokumentacja (v.1.5) DEN 16 C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Opis techniczny dokumentacja (v.1.5) 1/27 SPIS TREŚCI 1. Opis... 4 2. Zastosowanie... 4 3. Dane Techniczne... 4 4. Obsługa... 4 4.2.

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

UNIBOX Lite Sterownik dla central rekuperacyjnych. Opis techniczny

UNIBOX Lite Sterownik dla central rekuperacyjnych. Opis techniczny UNIBOX Lite Sterownik dla central rekuperacyjnych Opis techniczny Wersja 1.3 08.03.2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Opis sterownika UNIBOXLite...3 1.2. Zastosowanie...3 1.3. Dane techniczne...3 1.4.

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

KCO. DTR KCO.17 v.1 (04.2014) 1/30

KCO. DTR KCO.17 v.1 (04.2014) 1/30 KCO DTR KCO.17 v.1 (04.2014) 1/30 Spis treści: strona 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE... 3 3. KONSTRUKCJA CENTRALI... 5 4. AUTOMATYKA... 5 5. DOSTAWA I TRANSPORT... 7 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 10 2013 OP10 Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo OP10 umożliwiają regulację temperatury. Zostały zaprojektowane do montażu na szynie DIN, ale mogą również zostać zamontowane

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ TEMAT: UKŁADY AUTOMATYKI NOWOCZESNYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH BEZ ODZYSKU CIEPŁA. Paweł Szymański Semestr IX Specjalność SM i UE 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA STEROWNICA DO CENTRAL MCKS Z APLIKACJĄ UNIAPPMCK_(S) LG, DANFOSS, EBM

UNIWERSALNA STEROWNICA DO CENTRAL MCKS Z APLIKACJĄ UNIAPPMCK_(S) LG, DANFOSS, EBM GDYNIA STEROWNICE DO AUTOMATYKI MCKS 2015 1/54 UNIWERSALNA STEROWNICA DO CENTRAL MCKS Z APLIKACJĄ UNIAPPMCK_(S) LG, DANFOSS, EBM SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości: PL.PREHEAT.0301 Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej OLD wielkości: 04 1 Wersja F 1. Wstęp Wstępne ogrzewanie powietrza ma za zadanie zapobiegać kondensacji wilgoci na filtrze nawiewnym, a także

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 2013 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 10.03.2013 Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. Dostępne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa Do podanych cen netto należy dodać podatek VT 23% mini 250 300 duo 300 400 E duo 400 E G 400 E duo 600 duo 600 E 650 650 E Układ przeciwzamrożeniowy Dodatkowe filtry powietrza Układ przeciwzamrożeniowy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Praca zaliczeniowa z przedmiotu: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Topvex FC, CAV zestaw do konwersji central na sterowanie CAV (Constant Air Volume = stały przepływ powietrza ) Instrukcja instalacji Dokument w oryginalnym języku EN 128300-EN_PL 04-05-2015 A001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M 2016 1/13 ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Czerwiec 2016 2016 2/13 SPIS TREŚCI: STRONA 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI STEROWNIKA STW-2 Wersja 1.1 Białystok 2016 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 5 WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL

REGULACJA KM REGULACJA KM PL REGULACJA KM REGULACJA KM 16.02 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zestaw KMFB SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA STEROWNICA DO CENTRAL MCKS Z APLIKACJĄ UNIAPPMCK_(S)

UNIWERSALNA STEROWNICA DO CENTRAL MCKS Z APLIKACJĄ UNIAPPMCK_(S) GDYNIA STEROWNICE DO AUTOMATYKI MCKS 2013 1/39 UNIWERSALNA STEROWNICA DO CENTRAL MCKS Z APLIKACJĄ UNIAPPMCK_(S) SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi Działanie Opis Dostępność Regulacja prędkości wentylatorów Funkcja zwiększania prędkości wentylatorów,,boost Dostępna jest 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora powietrza nawiewanego i wentylatora

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Seminarium

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Seminarium Gdańsk, 08.01.2009 Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Seminarium Temat 10: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

1. OPIS MODUŁU 2. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA

1. OPIS MODUŁU 2. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA sterownik HECON Sterow nik HECO N 1. OPIS MODUŁU 1.1. DANE TECHNICZNE 1.2. OPIS DZIAŁANIA 1.3. ELEWACJA 1.4. WYJŚCIA 1.5. WEJŚCIA 1.6. WYBÓR RODZAJU NAGRZEWNICY 1.7. OPÓŹNIENIE WYŁĄCZANIA SILNIKA WENTYLATORA

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07

REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07 REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07 UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 111 SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.ELEMENTY SKŁADOWE UKŁADU REGULACJI

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl RGS REKUPERATORY OPIS KONSTRUKCJI OBUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 25 mm. Od strony wewnętrznej blacha ocynkowana,

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1)

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) WSTĘP Manipulator RC3 przystosowany jest do montażu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Opis aplikacji sterowania wentylacją w032

Opis aplikacji sterowania wentylacją w032 Opis aplikacji sterowania wentylacją w032 Centrala nawiewna (+wywiewna) z nagrzewnicą wodną, chłodnicą i wymiennikiem obrotowym - rekuperatorem Zastosowanie: UWAGA: W nawiasach podane są opcje pasujące

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1 Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA 2010 www.swegon.pl www.swegon.pl 1 Opis ogólny ELQA to kompletny prefabrykowany układ automatycznej regulacji i sterowania, dostępny w 30 wariantach.

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V Spis treści Instrukcja obsługi 1. Informacje podstawowe... 4 1.1 Grupa docelowa... 4 1.2 Bezpieczeństwo użytkowania... 4 1.3 Warunki użytkowania...

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY BARBOR

KATALOG TECHNICZNY BARBOR KATALOG TECHNICZNY BARBOR AMBER 1 Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 stanowi główny element systemu wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłego dopływu świeżego

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Zintegrowany układ automatyki. System sterowania

Automatyka. Zintegrowany układ automatyki. System sterowania Automatyka Zintegrowany układ automatyki Centrale wentylacyjne AirPack wyposażone są w zintegrowany system automatyki i sterowania. Głównym elementem systemu jest opracowany przez dział badań i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA AirS IO.AirS.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym

T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym Instrukcja obsługi www.flowair.com 2 SPIS TREŚC 1. DANE TECHNICZNE... 4 2. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3. MONTAŻ... 4 4. NAWIGACJA... 4 5. EKRAN GŁÓWNY...

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

Steruj za pomocą dotyku. Współpraca z chłodnicą. Nagrzewnica wstępna. Wybór czerpni. Wyposażenie centrali. Opcje. Centrale z odzyskiem ciepła

Steruj za pomocą dotyku. Współpraca z chłodnicą. Nagrzewnica wstępna. Wybór czerpni. Wyposażenie centrali. Opcje. Centrale z odzyskiem ciepła Opcje Wyposażenie centrali entrale z odzyskiem ciepła Wykres sprężu Wykres sprawności Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprawność odzysku ciepła [%] 6 85 5 8 4 3 2 7 1 65 2 4 6 8 6 2 4 6 8 1 RK-2-KP-2.2 RK-35-KP-2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik do rekuperatorów ERC20. Ver. 2.2/14. Wersja programu sterownika: od 4.1

Instrukcja obsługi. Sterownik do rekuperatorów ERC20. Ver. 2.2/14. Wersja programu sterownika: od 4.1 ! UWAGA: Przed podłączeniem sterownika dokładnie przeczytaj tę instrukcję Urządzenie jest zasilane wysokim napięciem 230V AC. Przed otwarciem pokrywy należy koniecznie wyłączyć zasilanie. Urządzenie może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Regulator klimakonwektorów FC600

Regulator klimakonwektorów FC600 Regulator klimakonwektorów FC600 Regulator klimakonwektorów FC600 FC600 UGE600 Konfigurowalne wejścia (czujnik zajętości lub temperatury) Niski, średni, wysoki bieg wentylatora Tryb ekonomiczny Harmonogram

Bardziej szczegółowo

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2

RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2 Opcje Wyposażenie centrali entrale z odzyskiem ciepła Wykres sprężu Wykres sprawności Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprawność odzysku ciepła [%] 6 85 5 8 4 75 3 2 7 1 65 2 4 6 8 6 2 4 6 8 1 RK-2-UP-2.2 RK-35-UP-2.2

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26)

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26) Sterownik procesorowy S- Komunikacja MODBUS v. (v6) Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS85. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 2015 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 20.09.2015 ennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. o podanych cen

Bardziej szczegółowo