Uzależnienie od hazardu w Europie Środkowej i Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzależnienie od hazardu w Europie Środkowej i Wschodniej"

Transkrypt

1 Uzależnienie od hazardu w Europie Środkowej i Wschodniej IZABELA RAMONA TODIRIŢĂ*, VIOREL LUPU** *Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, Logopeda, Doktorantka Uniwersytecie Babeş Bolyai, Szkoła Iuliu Haţieganu ** Profesor nadzwyczajny Wydziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Doktor medycyny, Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Medycznego Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca Rumunia Warszawa Polska 2011

2 Wprowadzenie Hazard staje się coraz popularniejszą rozrywką w większości krajów europejskich. Zjawisko to zazwyczaj napływa do krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Zachodu. Popularność gier hazardowych na zachodzie Europy pozwala prognozować, że staną się one popularne także w Europie Środkowej i Wschodniej. Niektóre kraje Europy Środkowej i Wschodniej uważają, że problem hazardu stanowi ważną dziedzinę badań.

3 Badanie problemu hazardu i uzależnienia od hazardu o różnej częstotliwości występowania, jakości i nasileniu POZIOM KRAJOWY NIEMCY SZWAJCARIA

4 Badanie problemu hazardu i uzależnienia od hazardu o różnej częstotliwości występowania, jakości i nasileniu POZIOM REGIONALNY I/LUB LOKALNY Austria Chorwacja Węgry Rumunia Rosja Słowacja Słowenia

5 Kraje, na temat których do 2009 r. nie było niemal żadnych danych empirycznych: Bułgaria Czechy Grecja Luksemburg Polska

6 Problem Gambling in Europe (Uzależnienie od hazardu w Europie), Springer, NY, 2009

7 NIEMCY (I) 2009 Mayer i Hayer częstotliwość występowania 2008 Buth i Stover losowo wybranych osób komputerowa ankieta telefoniczna (odsetek udzielonych odpowiedzi: 55,8%) oraz ankieta internetowa (odsetek udzielonych odpowiedzi: 58%) ankieta zawierająca 19 pytań (Stinchfield, 2002) Respondenci z wynikiem powyżej 5, uprawiający hazard raz w tygodniu i/lub przeznaczający na gry ponad 50 euro miesięcznie byli proszeni o udzielanie odpowiedzi na kryteria diagnostyczne DSM-IV (klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) 39% uprawiało hazard co najmniej raz, 13% uprawia go raz w tygodniu, 0,55% to gracze patologiczni, a 0,64% uzależnieni od hazardu. Najpopularniejsze wśród respondentów były loterie i zdrapki. Rodzaje hazardu najczęściej powiązane z uzależnieniem: automaty do gry (9%), zakłady wyścigów konnych (7%), gra w kasynie (5%) oraz zakłady sportowe. (4%).

8 NIEMCY (II) 2007 Bühringer z zespołem Badanie Epidemiologiczne Dotyczące Nadużywania Substancji Odurzających (które rozpoczęto w 1980 r.) w roku 2006 ankieta została uzupełniona o pytania badające podejście do hazardu. N=7.817 ankietowanych w wieku od 18 do 64 lat (odsetek odpowiedzi: 48%); DSM-IV-TR. Granica: 5 lub więcej punktów lub wydatki na hazard rzędu 50 euro miesięcznie. Najpopularniejsze rodzaje hazardu loterie (60%), loterie telewizyjne i seryjne (14%), zakłady sportowe (5%), gry w kasynie (4%) Przeważający profil graczy: mężczyźni w średnim wieku, żonaci, dobrze zarabiający i dobrze wykształceni. Odsetek graczy patologicznych 0,2%, uzależnionych od hazardu 1,5%

9 NIEMCY (III) 2003 Hurrelmann, Schmidt i Kahnert Problem hazardu wśród młodzieży DSM-IV-MR-J (Fischer, 1999) z 9 symptomami uzależnienia od hazardu N=5000 w wieku lat z Nadrenii Północnej-Westfalii 62% uczniów grało w gry hazardowe na pieniądze. Popularne były zdrapki i prywatnie organizowane gry w karty. Najpopularniejszą grą hazardową wśród młodzieży był Oddset grało w nią niemal 2/5 respondentów. Odsetek osób uzależnionych wynosił 3% Hurrelmann i in. (2003) więcej chłopców niż dziewcząt miało problemy z uzależnieniem od hazardu. Młodzi ludzie uzależnieni od hazardu mieli za sobą znacznie więcej stresujących wydarzeń niż ich nieuzależnieni rówieśnicy, częściej przyjmowali substancje psychoaktywne i byli niezadowoleni ze swojej sytuacji życiowej. Badanie wykazało również, że uzależnione nastolatki nie potrafiły radzić sobie z problemami dnia codziennego.

10 SZWAJCARIA (I) 2009 Halefi niewiele danych empirycznych Szwajcarskie ośrodki pomocy dla uzależnionych udzielają pacjentom porad. W Szwajcarii działają dwa specjalistyczne ośrodki pomocy dla osób uzależnionych od hazardu (w Bazylei i Lozannie), lecz nie ma krajowego telefonu zaufania. Działają tam także grupy samopomocy Kunzi, Fritschi and Egger Dane dotyczące dorosłych obywateli zebrane na podstawie szwajcarskiego okresowego badania na temat zdrowia przeprowadzonego w 2002 r. 56% regularnie brało udział w loteriach krajowych, z czego 15% grało raz w tygodniu, 12% raz w miesiącu, a 29% rzadziej niż raz w miesiącu; niewielka grupa badanych (7%) brała udział w loteriach zagranicznych. Badanie wykazało ponadto, że ponad 2/5 (43%) respondentów było w kasynie przynajmniej raz w życiu. Prawie wszyscy grali w loteriach. Liczbę potrzebujących pomocy oszacowano w 2003 r. na osób.

11 SZWAJCARIA (II) Osoby często uprawiające hazard wykazywały następujące cechy: Wiek i płeć: 57% mężczyzn, w wieku ponad 50 lat w przypadku loterii i zakładów konnych, młodsi w przypadku automatów do gry i kasyn (40% poniżej 35 roku życia) Narodowość : Szwajcarzy stanowili 3/4 graczy w przypadku zakładów konnych i loterii oraz 2/3 graczy w przypadku automatów do gry i kasyn. Wykształcenie i dochody: wszystkie warstwy społeczne Dodatkowe zachowania patologiczne: konsumpcja alkoholu, palenie papierosów Kondycja psychiczna: brak różnicy między ogółem społeczeństwa a osobami stawiającymi zakłady w wyścigach konnych i uczestniczącymi w loteriach; gorsza w przypadku grających w kasynach i na automatach do gry (Kunzi, Fritschi & Egger, 2004).

12 SZWAJCARIA (III) Dane dotyczące popularności hazardu ankieta telefoniczna przeprowadzona wśród przypadkowych dorosłych osób SOGS 1999 Osiek, Bondolfi & Ferrero N=2.526, 2006 Osiek & Bondolfi N=2.803 Wyniki wykazały, że 97% (w 1999 r.) / 96,7% (w 2006 r.) respondentów nie uprawiało hazardu/uprawiało go okazjonalnie, 2,2% (zarówno w 1999 r., jak i w 2006 r.) było uzależnionych, a 0,8% (w 1999 r.) / 1,1% (w 2006 r.) było prawdopodobnie graczami patologicznymi. Badania wykazały także częste współwystępowanie uzależnienia od hazardu i alkoholizmu. Znaczenie miała także dostępność danych gier (szczególnie automatów do gry znajdujących się na zewnątrz kasyn). Häfeli i Schneider (2003) brakowało spójnej strategii na szczeblu państwowym, która zapewniłaby systematyczną i skoordynowaną pomoc osobom uzależnionym od hazardu.

13 AUSTRIA (I) 2009 Horodecki brak badań dotyczących częstotliwości występowania uzależnienia od hazardu. Organizacja Spielsuchthilfe, Wiedeń: Leczenie osób uzależnionych od hazardu i opieka nad ich rodzinami. Oszacowano, że wśród dorosłych odsetek patologicznych graczy wynosił 1,5%, a graczy uzależnionych 3%. W 1991 r. zbadano 449 osób (233 uzależnionych i 216 osób z ich otoczenia). W 2007 r. zbadano 888 osób (585 uzależnionych i 303 osób z ich otoczenia): 84% z nich stanowili mężczyźni, 56% było żonatych, 52% odbywało praktyki zawodowe, 64% miało pracę; najczęstsze konsekwencje: długi 84%, problemy w związku 48%, utrata pracy 22%, przestępstwa popełnione w celu zdobycia środków na finansowanie uzależnienia 16%, wyroki skazujące 8%, myśli/próby samobójcze 16%, zmiany osobowości 30%, problemy psychosomatyczne 21%.

14 AUSTRIA (II) Diagnoza pierwotna: 86% gracze patologiczni (ICD-10 i DSM-IV), 14% uzależnieni od hazardu (mają zastosowanie niektóre kryteria ICD-10 i DSM-IV). Liczne problemy zdrowotne: nadużywanie leków (29%), zaburzenia afektywne (19%), 6% nerwice i inne choroby o podłożu psychicznym (6%), zaburzenia osobowości (5%), schizofrenia (2%). 1/3 było spokrewnionych z osobami, które były wcześniej uzależnione od hazardu lub narkotyków (32%), a 8% było spokrewnionych z osobami, które w danym czasie były uzależnione od hazardu lub narkotyków. 40% rozpoczęło granie w gry hazardowe przed 18 rokiem życia, większość (53%) między 19 a 40 rokiem życia. Najpopularniejszym rodzajem gier hazardowych wśród osób uzależnionych (z pewnym odchyleniem) były automaty do gry zlokalizowane poza kasynami (84%).

15 CHORWACJA 2010 Ricijas i Dodig: Główny obszar badań jest przeprowadzany i ma zostać ukończony w 2011 r. Wydział Edukacji i Rehabilitacji, Departament Zaburzeń Behawioralnych, wspomagany finansowo przez Loterię Chorwacką i organizacyjnie przez Chorwacką Agencję Edukacji i Szkolenia Nauczycieli; planowana próba N=2.000 uczniów z 4 głównych obszarów miejskich z wszystkich regionów Chorwacji, wiek: lat. Wstępne dane Wiedeń 2010; badanie pilotażowe marzec 2010 r. próba N=261 uczniów w wieku licealnym z Zagrzebia Najczęstsze gry hazardowe: zakłady sportowe, zdrapki, loterie, bilard i/lub flipper (na pieniądze) 132 hazard społecznościowy, 54 uzależnienie od hazardu (25,71%), 24 hazard patologiczny (11,42%) (na 210 uczniów)

16 WĘGRY (I) 1996 r. Németh i in. dane z dwóch klinik psychiatrycznych z okresu dwóch lat ( ): u 12 pacjentów stwierdzono potrzebę leczenia uzależnienia od hazardu. Wszyscy z nich byli mężczyznami, nieżonatymi, między 21 a 50 rokiem życia (średni wiek 31 lat). W siedmiu przypadkach badacze zdiagnozowali zaburzenia psychiatryczne wśród osób spokrewnionych z graczami (w dwóch przypadkach krewni byli graczami patologicznymi). Najpopularniejszymi rodzajami hazardu były ruletka i automaty do gry. Zważywszy na niewielką liczbę osób uzależnionych od hazardu, trudno wyciągnąć ogólniejsze na temat ogółu węgierskiego społeczeństwa r. Paksi i Elekes badanie epidemiologiczne dotyczące spożywania alkoholu i narkotyków na reprezentatywnej próbie odzwierciedlającej węgierskie społeczeństwo. Ankieta zwierała pytania dotyczące hazardu, lecz nie są one wystarczające do stworzenia ogólnych statystyk.

17 WĘGRY (II) 2006 r. Marián z zespołem podzielili graczy na cztery typy, zależnie od sumy pieniędzy wydawanej na hazard: osoby nieuprawiające hazardu (45%), osoby okazjonalnie uprawiające hazard (13%), osoby regularnie uprawiające hazard (35%) i osoby nagminnie uprawiające hazard (7%). Badanie brało pod uwagę produkty tylko jednej firmy SZRT r. Demetrovics Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, oraz Wydział ds. Badań nad Uzależnieniami Uniwersytetu Eötvös Loránd Dorośli w wieku lat ( osób) Próbka: osoby pochodzące z losowo wybranych regionów, miast o różnej wielkości i w różnym wieku N= ,1% Metoda: twarzą w twarz oraz kwestionariusze samooceniające Zastosowane kryteria SOGS wersja węgierska Wyniki: 1,9% osoby uzależnione od hazardu, 1,4% gracze patologiczni Czynniki ryzyka: mężczyzna, w młodym wieku, popadający w ciągi alkoholowe, palący marihuanę, o niższym wykształceniu

18 ROSJA (I) Bardzo mało danych 1998 Kassinove, Tsytsarev i Davidson badanie empiryczne dotyczące nastawienia do hazardu 150 dorosłych Sankt Petersburg. Loterie, kasyna, zakłady konne. HAZARD Dostępność Potencjalne wygrane Wzmocnienie

19 ROSJA (II) Nastawienie: mężczyźni skłaniali się ku uprawianiu hazardu chętniej niż kobiety; ci, którzy wcześniej uprawiali hazard, bardziej się ku niemu skłaniali 2009 r. Tsytsarev i Gilinsky okazje do grania pozytywne podejście trudności z określeniem częstotliwości występowania brak badań epidemiologicznych 2000 r. Nezmuydinov: wysoki wskaźnik współwystępowania między patologicznym hazardem a nerwicą. 1. trauma psychologiczna nerwica hazard 2. nerwica uzależnienie 3. Zachowania uzależniające + nerwica JAKO patologiczny mechanizm obronny

20 SŁOWACJA (I) 2009 r. Zivny i Okruhlica: przegląd badań empirycznych dotyczących graczy i nałogowych hazardzistów, nie istnieją praktycznie żadne statystyki dotyczące uzależnienia od hazardu, nie istnieją żadne aktualne i wiarygodne dane dotyczące występowania uzależnienia od hazardu. Najpopularniejsze rodzaje hazardu: automaty do gry liczba automatów wzrosła dwukrotnie w okresie od 1997 r. do 2006 r. (8,846 16,129) (Dane statystyczne Ministerstwa Finansów, 2007) Egzekwowanie środków prawnych dotyczących hazardu (liczba wydawanych licencji, lokale, kwoty pieniędzy)

21 SŁOWACJA (II) 1998 r. Zivny stworzył listę cech charakterystycznych dla osób uzależnionych od hazardu w ramach pracy Centrum Leczenia Uzależnień od Narkotyków w Bratysławie r. Nábelek, Gromová i Vongrej 149 graczy hospitalizowanych oddział psychiatryczny Szpitala F.D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy w latach spośród 1,142 ankietowanych: 12% dzieci w wieku wczesnoszkolnym uprawiało hazard raz 1,5% przyznało się do regularnego uprawiania hazardu. 15,5% młodzieży w wieku licealnym grało przynajmniej raz 1,6% grało regularnie.

22 SŁOWENIA (I) 2009 r. Macur, Makarovi i Roncevic przegląd literatury dotyczącej hazardu i uzależnienia od niego: cel gry w kasynie zachodnia Słowenia 2004 r. Bole i Jere rynek automatów do gry ignorowanie społecznych skutków uprawiania hazardu 2005 r. Prasnikar, Pahor i Knezevic wpływ uprawiania hazardu na dewiacje i rozpad rodziny ankiety społeczne i badania jakościowe 2006 r. Jaklic, Zagorsek, Pahor i Knezevic-Cvelbar zastosowali metodologię Amerykańskiego Państwowego Centrum Badania Opinii Publicznej (NORC) w celu zbadania społecznych skutków uprawiania hazardu 2005 r. Prasnikar i in. 3-4% mieszkańców miasta Nova Gorica może być uzależnionych od hazardu.

23 SŁOWENIA (II) 2007 r. Zagorsek, Jaklic i Zoric pro-hazardowe nastawienie z perspektywy ekonomicznej (mniej niż 1% społeczeństwa jest uzależniona od hazardu) i anty-hazardowe nastawienie z perspektywy psychiatrycznej Niewłaściwe zastosowanie definicji hazardu (granie raz w tygodniu osoba niemająca problemu z hazardem, dwa razy w tygodniu hazardzista wg Jaklica i in. w 2006 r.) i kryteriów badawczych (niestosowanie SOGS lub DSM-IV). Roncevic i in. polityka hazardowa wdrożona przez odpowiednich interesariuszy ma główny wpływ na społecznie odpowiedzialne uprawianie hazardu r. Macur, Makarovi i Roncevic Rosnące zainteresowanie społecznym wpływem hazardu. Potrzeba przeprowadzenia krajowej ankiety dotyczącej uprawiania hazardu.

24 RUMUNIA Kluż Napoka

25 Postkomunistyczne perspektywy w zakresie uprawiania hazardu w Rumunii 1989 r. liberalizacja działalności 900 firm posiadających autoryzowane urządzenia hazardowe, 36,000 urządzeń w kraju; w Bukareszcie działa 10 aktywnych kasyn; kolejnych 10 istnieje w większych miastach na terenie całego kraju: w Klużu, Timiszoarze, Jassach, Bacău i Konstancy r. Bucur N=1,241 osób hazard jako szansa na poprawę standardu życia. 63% przyznało, że brało udział lub wygrało w różnych grach losowych. 86% wierzyło, że osoby, które wygrywają mają szczęście Najpopularniejsze gry tele-eurobingo, gra Bingo Liberty organizowana przez telewizję państwową

26 RUMUNIA Okazje do uprawiania hazardu 2006 r. Coroama = w 1996 r. Soccer we współpracy z inwestorami z Cypru i Wielkiej Brytanii otworzył kilka agencji na terenie kraju, jednak nie odniosły one sukcesu. Ruletka jest najpopularniejszą grą w rumuńskich kasynach. Będąca piramidą finansową gra Caritas była niezwykle popularna w Rumunii w latach Ludzie wpłacali ogromne kwoty w agencjach Caritas z siedzibą główną w Kluż-Napoce, licząc na to, że wartość zainwestowanych środków wzrośnie siedmio- lub nawet ośmiokrotnie.

27 RUMUNIA - (Patologiczny) hazard: Dowody wśród młodzieży 2002 r. Lupu i in. Występowanie problemu patologicznego hazardu w Rumunii w grupie 500 uczniów w wieku licealnym w trzech okręgach (Kluż, Sălaj i Bacău) młodzież w wieku lat 20 Pytań dla Anonimowych Hazardzistów 6,8% patologiczne uprawianie hazardu Najpopularniejsze formy: bilard (55,88%), poker (35,29%), bingo (32,35%) 2001 r. Lupu i in. analiza czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia problemu patologicznego hazardu w Rumunii osoby w wieku lat z okręgów: Kluż, Satu-Mare i Agres. Najistotniejsze czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia problemu patologicznego hazardu: rozwód/separacja rodziców, występowanie poważnych chorób u któregoś z członków rodziny, śmierć członka rodziny, rozpad rodziny, zaburzenia psychiczne u któregoś z członków rodziny oraz udział w poważnym wypadku.

28

29 RUMUNIA Profil niepełnoletniego gracza i konsekwencje uprawiania hazardu 1) młodzież w wieku lat, pochodząca z dysfunkcyjnych rodzin/środowisk społecznych, w których musi radzić sobie z doznawanym stresem i traumami, takimi jak zaniedbanie, wykorzystywanie seksualne lub przemoc fizyczna. W takich przypadkach uzależnienie od hazardu można interpretować jako sposób radzenia sobie z chronicznym stresem. 2) 2) młodzież w wieku lat, pochodząca z dobrych rodzin ze średnimi lub wysokimi dochodami, w których najczęstszym powodem zaniedbania dzieci był niezwykle napięty grafik rodziców. W takich przypadkach hazard może stanowić sposób na spędzanie wolnego czasu i/lub na zwrócenie na siebie uwagi rodziców. Konsekwencje patologicznego hazardu: pogorszenie się relacji rodzic-dziecko częstsze nieobecności w szkole

30 RUMUNIA Terapia 1. Selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (Fluwoksamina, Klomipramina, Prozac); 2. Leki psychotropowe (Karbamazepina); 3. Kognitywno-behawioralne terapie indywidualne i grupowe (w tym behawioralna terapia racjonalno-emotywna); 4. Porady dla rodziny osoby uzależnionej; 5. Terapia rodzinna; 6. Porady psychologiczne. W terapii mogą uczestniczyć zarówno osoby hospitalizowane, jak i nieprzebywające w szpitalu. Znacząca większość pacjentów woli być leczona pozaszpitalnie, w prywatnych ośrodkach. Niestety, w Rumunii nie istnieją jeszcze grupy samopomocy (typu Gamblers Anonymous ).

31 RUMUNIA Terapia Biorąc pod uwagę fakt, że etiologia patologicznego hazardu ma charakter wieloczynnikowy, by zapobiec częstszemu występowaniu tego problemu w Rumunii należy stworzyć skuteczne programy profilaktyki pierwotnej, wtórnej i III fazy. Programy te muszą obejmować w szczególności grupy społeczne wysokiego ryzyka: mężczyzn, nastolatków / młodych dorosłych, osoby nadużywające alkoholu i narkotyków, osoby należące do destruktywnych grup rówieśniczych oraz tych, którzy mieli w rodzinie osoby uprawiające hazard lub wykazujące skłonności do uzależnień.

32 RUMUNIA Profilaktyka W celu zapewnienia skuteczności, pogram profilaktyki uzależnienia od hazardu musi koncentrować się na podniesieniu świadomości społecznej w sferze skutków uprawiania hazardu oraz dostępności programów leczenia dla nałogowych hazardzistów. Kolejnym czynnikiem niezbędnym dla sukcesu programu jest zapewnienie należytego wsparcia finansowego poprzez przeznaczanie na ten cel środków pozyskanych z podatków płaconych przez przemysł hazardowy. Można by zastosować rozwiązanie analogicznie do tzw. podatku od towarów luksusowych obowiązującego w Rumunii, w ramach którego zysk z podatku płaconego przez każdego nabywcę alkoholu czy papierosów zasila konta programów ratowania zdrowia obejmujących całe społeczeństwo. Całość środków pozyskanych w ten sposób mogłaby zostać spożytkowana na utworzenie infrastruktury niezbędnej dla rozwoju edukacji, terapii i badań dotyczących patologicznego hazardu w Rumunii. Idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie spójnego programu obejmującego poszczególne stadia profilaktyki uzależnienia od hazardu.

33 Aktualne dane 2010 r r. Izabela Ramona Todiriţă i Viorel Lupu Kluż- Napoka Dostosowanie i weryfikacja: 20GA SOGS-RA MAGS DSM-IV-J Program profilaktyki Amazing Chateau opracowany przez Derevenskiego i in. Dzieci w wieku lat badane w trzech rodzajach warunków eksperymentalnych: 1. Grupa poddana edukacji według zasad behawioralnej terapii racjonalnoemotywnej 2. Informacje dotyczące hazardu przekazane za pomocą aplikacji komputerowych 3. Grupa kontroli

34 RUMUNIA Należy także sformułować wnioski dotyczące pozytywnych i negatywnych aspektów działań podjętych przez organizacje państwowe. Zapewniają one pomoc i ułatwiają koordynowanie działań w ramach poszczególnych stadiów profilaktyki uzależnienia od hazardu w Rumunii. Główny mankament, który trzeba jak najszybciej naprawić, to brak spójnej specjalistycznej strategii w zakresie kontrolowania tego problemu na szczeblu krajowym. Brakuje także dostatecznych danych epidemiologicznych dotyczących patologicznego hazardu, szczególnie wśród osób dorosłych. Aby te działania okazały się skuteczne, należy uzyskać odpowiednie źródła finansowania, które mogłyby pochodzić z podatków płaconych przez przemysł hazardowy w Rumunii. Poza uwrażliwieniem społeczeństwa, działania profilaktyczne muszą być ściśle zintegrowane z ustawodawstwem i pracą specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego.

35 RUMUNIA od 2010 roku Nowe regulacje dotyczące hazardu w Rumunii zgodnie z Art. 10 Rozporządzenia Nadzwyczajnego Rządu nr 77/2009 Poprzednia licencja na gry hazardowe zostaje zastąpiona nową licencją dla organizacji hazardowych (przyznawaną na okres pięciu lat) oraz uprawnieniem do korzystania z gier hazardowych (przyznawanym na rok).

36 Za hazard uważa się: 1. Loterie 2. Zakłady wzajemne i o stałych stawkach 3. Gra w kasynie 4. Automaty do gry 5. Bingo w salonach gier 6. Bingo organizowane przez stacje telewizyjne

37 Za hazard nie uważa się: 1. Tomboli loterii organizowana w szkołach, przedszkolach i innych ośrodkach, mających charakter rozrywkowy i nie przynoszących dochodów organizatorowi; 2. Rozrywki z wykorzystaniem automatów, pojazdów i innych urządzeń, których celem nie jest osiągnięcie dochodów na zasadzie losowej, a mierzące siłę, inteligencję i zręczność graczy; 3. Akcji organizowanych przez podmioty gospodarcze, które zgodnie z prawem mają na celu podniesienie sprzedaży i które nie wymagają od uczestników uiszczenia opłaty za udział, żadnego innego rodzaju płatności ani składki, oraz nie skutkują podniesieniem ceny w porównaniu z ceną obowiązującą przed rozpoczęciem akcji promocyjnej.

38 Wyniki badań, 2010 r. (Lupu i Todiriţă) Uzależnienie od hazardu wśród rumuńskich nastolatków nastolatków z regionu Kluż-Napoki i Harghiti wypełniło kwestionariusz składający się z 40 pytań, w tym skali GA-20. Próbka obejmowała nastolatków pomiędzy 11 a 19 rokiem życia, z których 65,57% stanowili chłopcy, a 34,43% dziewczęta. Respondentów podzielono na trzy grupy. Średni wiek patologicznych graczy wyniósł 16,52±1,82 lat, przy czym dwójka najmłodszych hazardzistów miała 11 lat.

39 Opis próbki Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Dziewczęta (%) Liczba Odsetek ,96% Chłopcy (%) ,03% Suma (%) ,96% Liczba Odsetek 43 17,69% ,30% ,54% SUMA Liczba Odsetek 3 8,33% 33 91,66% 36 3,48% Legenda: Poziom nie gra/ gra dla rozrywki/gra sporadycznie Poziom uzależniony od hazardu Poziom 3-7 gracz patologiczny

40 Najpopularniejsze gry hazardowe Co tydzień Liczba/ Odsetek 1. Zakłady sportowe / 13 36,11% automaty do gry 2. Lotto/Kasyna 9 25% internetowe / Totalizatory 3. Ruletka/Black Jack 8 4. Gra w karty na pieniądze 5. Akcje 5 6.Zakłady konne / Gra w kości na pieniądze 22,22% 6 16,66% 13,88% 4 11,11% Czasami 1. Gra w karty na pieniądze 15 41,66% 2.Zakłady sportowe / Zdrapki / Lotto Odsetek 13 36,11% 3.Bilard 11 30,55% 4. Kasyno internetowe 10 27,77% 5.Automaty do gry 9 25% 6. Ruletka/Black Jack 6 16,66 7. Gra w kości na 5 13,88% pieniądze 8. Akcje 4 11,11% 9. Zakłady konne 2 5,55% 10. Poker 2 5,55%

41 Związek pomiędzy uprawianiem hazardu a spożywaniem substancji psychoaktywnych Alkohol Narkotyki nielegalne Narkotyki legalne Palenie (66,66%) (13,88%) (19,44%) (16,66%)

42 Porównanie wyników badań na temat uzależnienia od hazardu pośród rumuńskich nastolatków za pomocą 20-GA przeprowadzonych w roku 2002 i 2010

43 Próbka Rok Gracze patologiczni Preferowane gry hazardowe Maksymalna postawiona kwota 500 nastolatków między 14 a 19 rokiem życia okręgi: Kluż, Sălaj 43,40% chłopców 56,60% dziewcząt 34 6,8% 82,36% chłopców, 17,64% dziewcząt Stosunek płci K:M 1:4,6 1. Bilard - 55,88% 2. Poker - 35,29% 3. Bingo - 32,25% 4. Zakłady podczas meczów koszykówki - 5,88% 5. Ruletka i craps (gra w kości) - 2,94% 0,5-5 EUR - 32,35% 5-10 EUR - 32,35% EUR - 20,58% EUR - 14,70% 1032 nastolatków między 11 a 19 rokiem życia okręgi: Kluż, Harghita 65,57% chłopców 34,43% dziewcząt 36 3,48% 91,66% chłopców i 8,33 % dziewcząt Stosunek płci K :M 1:11 1. Zakłady sportowe/automaty do gry - 36,11% 2. Lotto/Kasyno internetowe/totalizatory - 25% 3. Ruletka/Black Jack - 22,22% 4. Gra w karty na pieniądze - 16,66% 5. Akcje - 13,88% 6. Wyścigi konne/gra w kości na pieniądze - 11,11% 0,5-5 EUR - 38,88% 5-10 EUR - 13,88% EUR - 44,44% EUR - 2,77%

44 Rok Osiągnięcia w szkole Zadowalające 47,06% Średnie 52,94% Frekwencja Regularna obecność 35,30% Nieregularna obecność 64,70% Dochody rodziny Niskie 41,77% Średnie i wysokie 58,83% Postrzegany stopień kontrolowania gry Wierzą, że są w stanie kontrolować grę 76,47% Przypadek nie ma żadnego wpływu na wygraną 26,47% Zadowalające 69,44% Średnie 30,55% Regularna obecność 61,11% Nieregularna obecność 38,88% Niskie 52,77% Średnie i wysokie 47,22% Wierzą, że są w stanie kontrolować grę 50% Przypadek nie ma żadnego wpływu na wygraną 50% Średni wiek rozpoczęcia uprawiania hazardu Hazard grupowy /indywidualny 13,25±1,51 14,94±2,30 Indywidualny 17,64% Grupowy 82,36% Indywidualny 22,22% Grupowy 72,22% Indywidualny i grupowy 5,55%

45 Wnioski 1) Odsetek osób uzależnionych od hazardu pośród rumuńskich nastolatków szacuje się na 23,54% (17,69% dziewcząt i 82,30% chłopców), a odsetek patologicznych graczy szacuje się na 3,48% (8,33% dziewcząt i 91,66% chłopców), co oznacza spadek w porównaniu z rokiem 2002 (6,8%). 2) Średnia wieku wśród patologicznych graczy wynosi 16,52±1,82 lat, przy czym najmłodsi hazardziści mieli jedynie 11 lat. Średni wiek rozpoczęcia uprawiania hazardu wynosi 14,94±2,30 lat. 3) Większość nastolatków woli grać w grupach (72,22%); preferują następujące rodzaje aktywności hazardowej: zakłady sportowe/automaty do gry; lotto/kasyno internetowe /totalizatory; ruletka/black Jack; gra w karty na pieniądze; akcje; zakłady konne/gra w kości na pieniądze.

46 Wnioski 4) W przypadku 44% patologicznych graczy najwyższa postawiona kwota wyniosła między 10 a 100 euro. 5) 50% patologicznych graczy uważa, że jest w stanie kontrolować grę, a 50% uważa, że przypadek nie ma żadnego wpływu na wygraną. 6) 1/3 graczy ma problemy w szkole: niską frekwencję i słabe wyniki.

47 Wnioski 7) Patologiczny hazard jest powiązany z nadużywaniem środków odurzających: alkoholu 66,66%, nielegalnych narkotyków 13,88%, legalnych narkotyków 19,44%, a 16,66% graczy to palacze. 8) Dochody rodzin graczy nie mają wpływu na pociąg do hazardu: gracze pochodzą zarówno z zamożnych, jak i średniozamożnych i biednych rodzin. 9) W 2009 r. w Rumunii wprowadzono zmiany mające na celu lepsze zdefiniowanie pojęcia hazardu. 10)W lipcu 2010 r. Kasyno Chios w Kluż-Napoce zostało ponownie otwarte i oferuje graczom o wiele więcej wyzwań niż poprzednio.

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Diagnoza i terapia patologicznego hazardu Białobrzegi 10-12 maja 2012 Materiały konferencyjne Ogólnopolska konferencja szkoleniowa Diagnoza i terapia patologicznego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 r.

Warszawa, październik 2011 r. Strona1 Wstęp Rosnąca liczba osób uzależnionych od hazardu oraz brak odpowiedniej liczby specjalistów, którzy potrafiliby im pomóc spowodował, że na forum Fundacji Zależni-Nie-Zależni, zaczęliśmy rozważać

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and education use, including for instruction at the authors institution

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw,

Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, operacji plastycznych, czekolady,

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę na artykuł analizujący rozmiary działań podejmowanych w największych polskich miastach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz dr hab. n. med. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla Pracodawców i menedżerów

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla Pracodawców i menedżerów Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie Poradnik dla Pracodawców i menedżerów Copyright by Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej

ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej Spis Treści Oświadczenie EUROMATu na temat odpowiedzialnego hazardu str. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo