Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających"

Transkrypt

1 Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Chełmży, ul. Kościuszki Chełmża, tel. (56) , 01. terapia w formie ambulatoryjnej skierowana do osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, hazardu; obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod wskazanym wyżej nr telefonu; poradnia czynna w czwartki w godzinach Toruń 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń, tel. (56) sekretariat, (56) dyrektor placówki dr n. med. Lech Grodzki, (56) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień oferuje wsparcie dla uzależnionych i dotkniętych skutkami uzależnień w ramach omówionych niżej prowadzonych placówek. 3. Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń, tel. (56) , kierownik placówki dr Jolanta Celebucka (placówka w ramach WOTUiW) Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przyjmuje pacjentów nadużywających i uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Pomoc znajdą również osoby uzależnione od hazardu, seksu, komputera lub z zaburzeniami w jedzeniu. Wszyscy potrzebujący pomocy w zakresie uzależnień przyjmowani są bez skierowania. Zalecane jest jednak (choć nie jest to warunek konieczny) wcześniejsze telefoniczne zarejestrowanie się pod numerem tel. (56) w godzinach uzależnienia od alkoholu i hazardu osobiście, pozostałe uzależnienia i współuzależnieni mogą rejestrować się telefonicznie - przyjmowani są pacjenci ubezpieczeni oraz nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest wymagane skierowanie lekarskie Pracownicy WOTUiW oraz członkowie Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS Razem zapraszają do punktu konsultacyjno-diagnostycznego działającego przy Poradni. W punkcie istnieje możliwość zrobienia bezpłatnych i anonimowych testów stwierdzających zakażenie HIV. Badania połączone są z poradnictwem przed- i potestowym. Badania można wykonać w każdy piątek w godzinach od do 18 00, w gabinecie nr 19. Szczegółowe informacje pod nr tel. (056) terapeuta Andrzej Olczyk. Badania finansowane są przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Poradnia oferuje swoją pomoc w systemie: 1. Oddziału Dziennego Odwykowego - zajęcia odbywają się codziennie w godz , przez 8 tygodni; Pacjenci kierowani są na Oddział po konsultacji z terapeutą indywidualnym i psychiatrą (wymagana jest diagnoza uzależnienia). Leczenie trwa 8 tygodni. Pacjenci uczestniczą w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach Program terapeutyczny oparty jest na koncepcji działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Program obejmuje edukację i zajęcia warsztatowe związane z chorobą alkoholową, motywacją do zmiany, akceptacją swojego uzależnienia, radzeniem sobie z głodem alkoholowym itd. Po zakończonym programie podstawowym w Oddziale Dziennym pacjenci mogą kontynuować terapię w systemie poradnianym uczestnicząc w grupach zapobiegania nawrotom choroby lub grupach treningowych. 1

2 Możliwość kontynuowania terapii w systemie ambulatoryjnym 2 razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki. 2. Poradni Terapii Uzależnień - dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 3. Poradni dla osób uzależnionych/nadużywających narkotyki i ich rodzin Proponowany system usług diagnostyczno terapeutycznych obejmuje: konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i ich rodzin psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i ich rodzin psychoterapię indywidualną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików psychoterapię grupową dla osób uzależnionych psychoterapię grupową dla osób współuzależnionych konsultacje lekarskie grupy wsparcia dla osób uzależnionych grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych Ponadto w poradni spotykają się grupy samopomocowe, bez wcześniejszego zapisywanie nawet pod wpływem alkoholu: AA poniedziałek, godz wtorek, godz środa, godz czwartek, godz piątek, godz Al Anon wtorek, godz NA wtorek i czwartek, godz Korzystając z oferty można oczekiwać ze strony personelu zrozumienia, wsparcia, otwartości, szacunku, poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy. 4. Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu (placówka w ramach WOTUiW), ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń, tel. (56) kierownik Artur Lewiński, (56) Zapisy: od poniedziałku do piątku godz , tel. (56) , lub Podejście nowatorskie, przełamujące dotychczasowe stereotypy nt. terapii uzależnień (długa izolacja, bolesny proces terapii, ogromna koncentracja na przeszłości, orientacja na problem, uznanie się bezsilnym, powolny powrót do życia w społeczeństwie, stygmatyzacja) Podejście skuteczne - badania katamnestyczne w USA, Belgii, pokazują porównywalną skuteczność TSR i innych modeli terapii Podejście ekonomiczne dla klienta dla płatnika (NFZ., ubezpieczyciel) dla społeczeństwa Pierwszy w Polsce Ośrodek Stacjonarny proponujący TSR osobom z problemami związanymi z zażywaniem środków chemicznych O terapii 1) Terapia całodobowa. 2) Czas trwania terapii: do 2 miesięcy. 3) Zapisy: telefonicznie i osobiście. 4) Wiek pacjentów: od 20 roku życia. 5) Problemy związane z zażywaniem: narkotyków, alkoholu, leków. 6) Pacjenci nieubezpieczeni i ubezpieczeni. 7) Terapia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR). 8) Formy terapii: indywidualna, grupowa (psychoedukacja, treningi umiejętności), sesje rodzinne, zaangażowanie ważnych dla pacjenta instytucji. 9) Kierunek pracy terapeutycznej: wzmocnienie cech pozytywnych, pomocnych w realizacji określonych celów, powrót do społeczeństwa (częste przepustki, kontakt z rodziną, poszukiwanie pracy, etc). 10) Dla absolwentów: w ramach zapotrzebowania spotkania grupowe, sesje weekendowe. 11) Dobrze jeśli pacjent posiada skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu ale na miejscu jest również lekarz i skierowanie nie jest wymagane. 2

3 TSR Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach "Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają" MILTON ERICKSON Korzenie TSR sięgają Miltona Ericksona i jego filozofii SFTB Solution Focused Brief Therapy Centrum Krótkoterminowej Terapii Rodzin w Milwaukee, USA Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg Obecnie dostępna i coraz bardziej powszechna na całym świecie 5. Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Toruń Czerniewice, ul. Włocławska 233 (placówka w ramach WOTUiW), tel. (56) kierownik dr Jacek Szczepkowski (56) sekretariat w godzinach , (56) dyżurka terapeutów czynna całodobowo. Placówka ma charakter ośrodka terapeutyczno - wychowawczego. Przeznaczona jest dla dziewcząt i chłopców nadużywających, bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych (m. in.: alkoholu, marihuany, amfetaminy, substancji wziewnych, itp.) w wieku od 14 do 20 roku życia. Ośrodek położony na trasie wylotowej z Torunia w kierunku Włocławka i Łodzi. Dojazd autobusem MZK nr 11. Oddział przy ulicy Włocławskiej 233 mieści się w wolnostojącym parterowym budynku otoczonym przyległym terenem zieleni. Dysponuje m. in. własnym boiskiem do koszykówki oraz amfiteatrem umożliwiającym organizację różnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnorekreacyjnym. PROCEDURA I ZASADY PRZYJĘĆ Osobą odpowiedzialną za rekrutację i przyjęcia nowych podopiecznych jest Pani mgr Magda Pawlak. Obowiązują przy tym poniższe zasady: Kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o ośrodku i zapisania na listę oczekujących na przyjęcia tel. (56) , Okresowe telefoniczne potwierdzanie gotowości do przyjęcia, Ustalenie terminu przyjęcia możliwość ustalenia przyjęcia nawet z dnia na dzień, Przy przyjęciu robione są testy weryfikujące abstynencję osoby przyjmowanej. W przypadku ich negatywnego wyniku świadczącego o stanie odurzenia następuje odmowa przyjęcia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia kolejnego terminu, wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub terapeuty WOTUiW, jeżeli do Ośrodka ma być przyjęta osoba małoletnia, powinna się stawić w towarzystwie przedstawiciela ustawowego. Biorąc pod uwagę specyfikę programu, przyjęcia nowej grupy mają miejsce mniej więcej co 4-6 tygodni. Przyjmowana jest w zależności od wolnych miejsc grupa ok osobowa. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Przyjęty program i założenia funkcjonalne w głównej mierze opracowano w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR ang. Brief Solution Focused Therapy). Ponadto niektóre rozwiązania programowe zaczerpnięto z modelu psychoedukacyjnego (podejście poznawczo-behawioralne) i idei społeczności terapeutycznej. Program terapeutyczny: Na program ośrodka składają się poniżej wyszczególnione elementy: 1. Terapia indywidualna osobiste plany terapii Każdy wychowanek po tygodniu pobytu rozpoczyna systematyczną współpracę ze swoim indywidualnym terapeutą, na którego wybór ma osobisty wpływ. Na spotkaniach z nim omawia swoje cele do których dąży, swoje potrzeby, sukces, itp., i w oparciu o poczynione ustalenia realizuje osobisty plan terapii. 3

4 2. Terapia grupowa Z chwilą zakończenia naboru nowej grupy (patrz: zasady przyjęć) rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia grupowe, które mają miejsce co najmniej 2 razy w tygodniu. Zajęcia te służą rozpoznawaniu potrzeb klientów i poszukiwaniu nowych możliwości ich zaspokajania w konstruktywny sposób. Dodatkowo w wybrane dni tygodnia mają miejsce zajęcia terapeutyczne nadobowiązkowe, w których udział biorą poszczególni wychowankowie w zależności od osobistych preferencji i gotowości do uczestnictwa w nich (np. poświęcone radzeniu sobie ze złością, poczuciu własnej wartości, itp.) 3. Terapia rodzinna Raz w miesiącu odbywają się zjazdy rodzinne. Rodzice i bliscy wychowanków uczestniczą w zajęciach grupowych, mają miejsce także indywidualne sesje terapeutyczne całej rodziny i wychowanka oraz tzw. sesje multirodzinne, w których bierze udział kilka rodzin wraz z klientami. Placówka wychodzi z założenia, że klienci, szczególnie nieletni, są zależni od swoich bliskich i rodzina stanowi cenne źródło ich wsparcia, stąd jest ona włączana w proces terapii tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Przekonanie to wynika m. in. z uznania, że rodzice znają najlepiej swoje dziecko kiedy było dobrze i kiedy było źle - oraz są ostatnimi, którzy zrezygnują z pomagania jemu. Stąd też możliwy jest w zasadzie nieograniczony kontakt telefoniczny z najbliższą rodziną, częste odwiedziny, wyjazdy na przepustki, itp. 4. Program Starszy Brat Starsza Siostra Do współpracy z ośrodkiem zaproszona jest grupa wolontariuszy, którzy są pomocni wychowankom w rozwiązywaniu bieżących problemów, w nadrabianiu zaległości szkolnych, towarzyszeniu im w trudnych chwilach itp. Na określonym etapie terapii najmłodsi klienci łączeni są w pary z wolontariuszami na zasadzie przyrodniego rodzeństwa. Stanowią dla nich tym samym dodatkowe źródło wsparcia. 5. Zajęcia sportowo rekreacyjne Od poniedziałku do piątku popołudniami mają miejsce zajęcia rekreacyjno-rozwojowe. Każdy z wychowanków ma obowiązek i prawo wybrać sobie określone zajęcia i minimum 2 razy w tygodniu na nie uczęszczać. Oferta ta jest zróżnicowana i uaktualniana w zależności od możliwości Placówki. Obecnie mają miejsce takie zajęcia jak: muzyczne, kick-boxing, aerobik, psychorysunek, plastyczne, dziennikarskie, koszykówka, itp. 6. Zasady funkcjonowania społeczności terapeutycznej Codziennie odbywają się dwie społeczności: Powitanie Dnia i Pożegnanie Dnia, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania całego ośrodka, rozwiązywane konflikty, zdarzenia, itp. Ponadto ważnym elementem funkcjonowania Społeczności ośrodka są funkcje pełnione przez poszczególnych wychowanków np.: Prezes Społeczności, Gospodarz Domu, Kierownik Pracy, Kierownik SOS, Szef Kuchni itp. Powyższe funkcje mają walor terapeutyczny, uczą odpowiedzialności i obowiązkowości. 6. Oddział Odwykowy Całodobowy (placówka w ramach WOTUiW), ul. Włocławska , Toruń, tel. (56) dr n. med. Lech Grodzki, (56) , fax (56) , Oddział prowadzi diagnostykę, psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu. Oddział liczy 43 miejsca (w tym 10 miejsc dla kobiet),w pokojach 2, 3 i 4-osobowych Oddział zlokalizowany jest za miastem, wśród ciszy i zieleni. Oddział nie prowadzi detoksykacji zabiegowi temu można się poddać najbliżej w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu n/wisłą. Program terapeutyczny. Czas trwania leczenia - 6 tygodni. Podstawowy program terapii odwykowej: Terapia indywidualna. Program terapii obejmuje autodiagnozę uzależnienia, edukację, naukę konstruktywnego radzenia sobie bez alkoholu. Program terapeutyczny oparty jest na nowoczesnych programach leczenia uzależnień z wykorzystaniem różnych form przekazu wiedzy i umiejętności. Opieka nad pacjentem oddziału trwa około 2 lata. Absolwenci oddziału biorą udział w terapii odwykowej pogłębionej w formie dwudniowych (sobotnioniedzielnych) warsztatów tematycznych (program After-care )- finansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń. Absolwenci oddziału, spotykają się regularnie podczas organizowanych co dwa miesiące Zjazdów Absolwentów, podczas Spotkań Świątecznych. Opieką obejmujemy rodziny pacjentów (zajęcia edukacyjne, Czerniewicki Dzień Dziecka, grupa AL-anon ). 4

5 Program oddziału wykorzystuje również Tradycje i Kroki Anonimowych Alkoholików (na terenie oddziału odbywają się mityngi grup AA). Zasady przyjmowania. Do oddziału przyjmowane są osoby z rozpoznanym uzależnieniem od alkoholu. Termin przyjęcia należy ustalić osobiście lub telefonicznie sekretariat do godziny tel. (56) , ; pokój terapeutów (56) całodobowo. Warunkiem przyjęcia jest zachowana abstynencja i posiadanie ważnego skierowania do oddziału skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub terapeuty WOTUiW (lekarz powinien określić czy wymagany jest zabieg detoksykacji). Przyjmowani są także pacjenci nieubezpieczeni. 7. Toruń Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień (placówka w ramach WOTUIiW) Toruń, ul. Tramwajowa 2/4, fax - (56) , (56) sekretariat czynny do godziny 15.00, kierownik placówki Elżbieta Zachowska, (056) pokój terapeutów czynny całodobowo, uiw.torun.pl. Ośrodek prowadzi program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu od 1988r. wyłącznie uzależnienie od narkotyków oraz uzależnienia mieszane. Z pacjentami pracuje doświadczony zespół terapeutyczny legitymujący się certyfikatami specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Ośrodek mieści się w kameralnym domu otoczonym ogrodem z 32 miejscami. Przyjmowani są pacjenci od 22 roku życia. Udział w terapii trwa do 12 miesięcy, Umawiać przyjęcie (wpisanie na listę oczekujących na miejsce) można telefonicznie poprzez całodobowy nr telefonu z pokojem terapeutów (056) , Przyjmowana osoba powinna posiadać skierowanie lekarza pierwszego kontaktu bądź terapeuty WOTUiW nie jest wymagane posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ośrodek skupia w sobie dorobek: idei społeczności terapeutycznej, intensywnego programu terapii uzależnień, programu 12 Kroków Anonimowych Narkomanów Istotną rolę w tworzeniu programu terapeutycznego odegrało zaczerpnięcie wzorów z programu Minnesota(1991r.) Poza tym wykorzystywane są metody, które wyłoniły się z nurtu opartego na koncepcji uczenia się: programu treningu umiejętności zaradczych P. Montiego, terapii behawioralno-poznawczych, psychologii motywacji, Wykorzystywane są osobiste plany terapii. Uczenie umiejętności zwiększających kontrolę poznawczą nad emocjami zachowaniem oraz lepszego radzenia sobie ze stresem. Poza zajęciami grupowymi pacjent pracuje indywidualnie ze swoim terapeutą. Celem terapii jest: rozpoznanie swojego uzależnienia oraz akceptacja faktu bycia osobą uzależnioną, rozpoznanie czynników ryzyka i opracowanie strategii zapobiegania nawrotom choroby, zmiana zachowań i nabycie umiejętności do trzeźwego życia. Pacjenci raz w tygodniu korzystają z krytego basenu. Mają możliwość w uczestniczeniu w życiu kulturalnym Torunia. Latem biorą udział w obozach żeglarskich i górskich. 5

6 8. NZOZ Poradnia Profilaktyczno - Społeczna Oddział Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa POWRÓT Z U", Toruń ul. Strumykowa 4, tel. (56) fax: (56) ; kier. Agnieszka Kasprzycka. Czynne w dniach poniedziałek wtorek , środa , czwartek , piątek i Przyjmowani są pacjenci od 13 r. ż. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla rodzin z problemem narkotykowym: poradnictwo, grupy wsparcia/edukacyjne, psychoterapia grupowa, treningi rozwoju osobowości. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: konsultacje, interwencje w sytuacjach kryzysowych. W placówce istnieje możliwość konsultacji z psychologiem. Placówka posiada telefon zaufania (56) czynny w godzinach pracy poradni. Placówka oferuje usługi terapeutów w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków a także hazardu, komputera, seksu, zaburzeń w jedzeniu. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Aby skorzystać z usług placówki nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. 9. Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Toruń, ul. Strumykowa 4, tel./fax (56) , prezes Mariola Kasprzycka. Czynne w dniach poniedziałek, środa i piątek , wtorek i czwartek Przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupowa, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, konsultacje specjalistyczne (psycholog, specjalista terapii uzależnień). Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: warsztaty rozwoju osobistego. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia; edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej, konsultacje specjalistyczne. Placówka oferuje usługi terapeutów w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków a także hazardu, komputera, seksu, zaburzeń w jedzeniu. Aby skorzystać z usług placówki nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywają się w soboty w godzinach Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Toruniu, Toruń, ul. Szeroka 21/3, tel./fax (56) , przewodnicząca Wiesława Makacewicz. Czynne w dniach poniedziałek , wtorek czwartek i piątek Przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupowa, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, grupy wsparcia/edukacyjne, psychoterapia grupowa. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia; edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków, interwencja kryzysowa. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej, programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych. 6

7 W placówce istnieje możliwość konsultacji z: psychologiem, terapeutą. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie skorzystania z oferty placówki pod wskazanym wyżej numer telefonu. Głównym przedmiotem zainteresowania placówki jest profilaktyka w tym celu podejmowana jest współpraca z pedagogami szkolnymi. 11. Zespół Interwencyjno Motywacyjny na rzecz osób nadużywających alkoholu oraz w sprawach dotyczących przemocy domowej działający przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu, ul. Batorego 17/19, nr tel. (56) , pracuje w każdy czwartek w godzinach

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii zajmuje Uzależnień się terapią uzależnień w ciągu od dnia alkoholu, w godzinach narkotyków, (od od poniedziałku 8.00 hazardu do 15.00 do w systemie

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel.

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROCES DIAGNOSTYCZNY I KONSULTACJA SPECJALISTY PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ > wstępna diagnoza nozologiczna > analiza kontekstu

Bardziej szczegółowo

Telefon kontaktowy: 77/ 427 10 85, 882 096 660, 728 814 379. 2.mgr Anna Ryczkowska 3.mgr Małgorzata Nurkiewicz. oddział dzienny

Telefon kontaktowy: 77/ 427 10 85, 882 096 660, 728 814 379. 2.mgr Anna Ryczkowska 3.mgr Małgorzata Nurkiewicz. oddział dzienny Nazwa i adres ośrodka: Centrum Psychologii Zdrowia Dormed Telefon kontaktowy: 77/ 427 10 85, 882 096 660, 728 814 379 Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Mgr Dorota Dyluś-Beśka Mgr

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/03/7294/2820 Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych Cel: przyjrzenie się kontaktowi rodzic dziecko oraz doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące)

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące) Ogólnomiejska oferta programowa kierowana do w rodzinie na terenie m. st. Warszawy w roku 2011( informacja na dzień 21 lutego 2011 r.) Nazwa placówki/ organizacji realizującej ofertę Stowarzyszenie na

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU CZĘŚĆ Strona z brak danych kościołem, związkiem wyznaniowym instytutem badawczym fundacją, stowarzyszeniem jednostką budżetową SP ZOZem przedsiębiorcą (osobą fizyczną)

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/8/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E PREZDYDENTA MIASTA KOSZALINA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

S P R A W O Z D A N I E PREZDYDENTA MIASTA KOSZALINA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia...2013 roku. S P R A W O Z D A N I E PREZDYDENTA MIASTA KOSZALINA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle, sierpień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 20 CZĘŚĆ Strona z 27 brak danych kościołem, związkiem wyznaniowym instytutem badawczym fundacją, stowarzyszeniem jednostką budżetową SP ZOZem przedsiębiorcą innym (np.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Poradnia 20-243 Lublin Czynne: pon., wt., czw. 16.00-19.00 Profilaktyczno- ul. Kleeberga 14 pt. 16.00-20.30 Społeczna przy TRiPDU POWRÓT Z U tel. (081) 748-23-35

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 CELE ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZATORZY ZADANIA TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca r. Wykaz ofert-wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia.

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Na terenie Wrocławia działa 16 Punktów Poradnictwa Rodzinnego prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których mieszkańcy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2013 rok Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WARIANTY PLANU STAŻOWEGO:

PRZYKŁADOWE WARIANTY PLANU STAŻOWEGO: PRZYKŁADOWE WARIANTY PLANU STAŻOWEGO: Wariant 1: Czas trwania: 16 tygodni 5 godz. tyg. x 16 (w godz. 14.30 19.30) Pierwszego dnia pobytu w wybranej placówce uczestnik stażu poznaje topografię ośrodka,

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r.

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. w sprawie ogłoszenia zmian do

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Leczenia Uzale nieƒ TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Dane

Bardziej szczegółowo

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych:

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych: W ramach niniejszego projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne telefon zaufania - 32 426 00 33 wew. 11 program psychoedukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych,,szkoła dla rodziców

Bardziej szczegółowo

System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych.

System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1028/2013 z dnia 2013-04-16 System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne.... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. Gdzie szukać pomocy?

NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. Gdzie szukać pomocy? NARKOMANIA Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukać pomocy? Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Warszawa 2015 NARKOMANIA Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

BSFT innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych - raport z badań PANEL DYSKUSYJNY

BSFT innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych - raport z badań PANEL DYSKUSYJNY BSFT innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych - raport z badań PANEL DYSKUSYJNY 18.02.2013 rok - Hotel Mercure w Częstochowie Analiza źródeł zastanych

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki OÊrodek 35-203 Rzeszów Czynne: pon. pt. 8.00 20.00, sob., ndz. 10.00 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Siemieƒskiego 17 1. Przyjmowani pacjenci bez

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Szkoła i rodzina wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi BEZ HISTERII termin rekrutacji upływa w dn. 09 czerwca 2014r.

Szkoła i rodzina wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi BEZ HISTERII termin rekrutacji upływa w dn. 09 czerwca 2014r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi serdecznie zapraszają nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz rodziców uczniów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym.

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym. Witam Państwa na stronie Centrum Konsultacyjnego AKMED i serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy naszych specjalistów oraz z naszej oferty terapeutycznej. O sukcesach, jakie odnosimy w leczeniu uzależnień

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo! Miło nam przekazać Państwu ofertę naszych usług w roku szkolnym 2015/2016. Zajmujemy się edukacją i wspieraniem rozwoju dzieci od urodzenia do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2009

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2009 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2009 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/244/200 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. Na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo