Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających"

Transkrypt

1 Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Chełmży, ul. Kościuszki Chełmża, tel. (56) , 01. terapia w formie ambulatoryjnej skierowana do osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, hazardu; obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod wskazanym wyżej nr telefonu; poradnia czynna w czwartki w godzinach Toruń 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń, tel. (56) sekretariat, (56) dyrektor placówki dr n. med. Lech Grodzki, (56) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień oferuje wsparcie dla uzależnionych i dotkniętych skutkami uzależnień w ramach omówionych niżej prowadzonych placówek. 3. Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń, tel. (56) , kierownik placówki dr Jolanta Celebucka (placówka w ramach WOTUiW) Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przyjmuje pacjentów nadużywających i uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Pomoc znajdą również osoby uzależnione od hazardu, seksu, komputera lub z zaburzeniami w jedzeniu. Wszyscy potrzebujący pomocy w zakresie uzależnień przyjmowani są bez skierowania. Zalecane jest jednak (choć nie jest to warunek konieczny) wcześniejsze telefoniczne zarejestrowanie się pod numerem tel. (56) w godzinach uzależnienia od alkoholu i hazardu osobiście, pozostałe uzależnienia i współuzależnieni mogą rejestrować się telefonicznie - przyjmowani są pacjenci ubezpieczeni oraz nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest wymagane skierowanie lekarskie Pracownicy WOTUiW oraz członkowie Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS Razem zapraszają do punktu konsultacyjno-diagnostycznego działającego przy Poradni. W punkcie istnieje możliwość zrobienia bezpłatnych i anonimowych testów stwierdzających zakażenie HIV. Badania połączone są z poradnictwem przed- i potestowym. Badania można wykonać w każdy piątek w godzinach od do 18 00, w gabinecie nr 19. Szczegółowe informacje pod nr tel. (056) terapeuta Andrzej Olczyk. Badania finansowane są przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Poradnia oferuje swoją pomoc w systemie: 1. Oddziału Dziennego Odwykowego - zajęcia odbywają się codziennie w godz , przez 8 tygodni; Pacjenci kierowani są na Oddział po konsultacji z terapeutą indywidualnym i psychiatrą (wymagana jest diagnoza uzależnienia). Leczenie trwa 8 tygodni. Pacjenci uczestniczą w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach Program terapeutyczny oparty jest na koncepcji działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Program obejmuje edukację i zajęcia warsztatowe związane z chorobą alkoholową, motywacją do zmiany, akceptacją swojego uzależnienia, radzeniem sobie z głodem alkoholowym itd. Po zakończonym programie podstawowym w Oddziale Dziennym pacjenci mogą kontynuować terapię w systemie poradnianym uczestnicząc w grupach zapobiegania nawrotom choroby lub grupach treningowych. 1

2 Możliwość kontynuowania terapii w systemie ambulatoryjnym 2 razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki. 2. Poradni Terapii Uzależnień - dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 3. Poradni dla osób uzależnionych/nadużywających narkotyki i ich rodzin Proponowany system usług diagnostyczno terapeutycznych obejmuje: konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i ich rodzin psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i ich rodzin psychoterapię indywidualną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików psychoterapię grupową dla osób uzależnionych psychoterapię grupową dla osób współuzależnionych konsultacje lekarskie grupy wsparcia dla osób uzależnionych grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych Ponadto w poradni spotykają się grupy samopomocowe, bez wcześniejszego zapisywanie nawet pod wpływem alkoholu: AA poniedziałek, godz wtorek, godz środa, godz czwartek, godz piątek, godz Al Anon wtorek, godz NA wtorek i czwartek, godz Korzystając z oferty można oczekiwać ze strony personelu zrozumienia, wsparcia, otwartości, szacunku, poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy. 4. Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu (placówka w ramach WOTUiW), ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń, tel. (56) kierownik Artur Lewiński, (56) Zapisy: od poniedziałku do piątku godz , tel. (56) , lub Podejście nowatorskie, przełamujące dotychczasowe stereotypy nt. terapii uzależnień (długa izolacja, bolesny proces terapii, ogromna koncentracja na przeszłości, orientacja na problem, uznanie się bezsilnym, powolny powrót do życia w społeczeństwie, stygmatyzacja) Podejście skuteczne - badania katamnestyczne w USA, Belgii, pokazują porównywalną skuteczność TSR i innych modeli terapii Podejście ekonomiczne dla klienta dla płatnika (NFZ., ubezpieczyciel) dla społeczeństwa Pierwszy w Polsce Ośrodek Stacjonarny proponujący TSR osobom z problemami związanymi z zażywaniem środków chemicznych O terapii 1) Terapia całodobowa. 2) Czas trwania terapii: do 2 miesięcy. 3) Zapisy: telefonicznie i osobiście. 4) Wiek pacjentów: od 20 roku życia. 5) Problemy związane z zażywaniem: narkotyków, alkoholu, leków. 6) Pacjenci nieubezpieczeni i ubezpieczeni. 7) Terapia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR). 8) Formy terapii: indywidualna, grupowa (psychoedukacja, treningi umiejętności), sesje rodzinne, zaangażowanie ważnych dla pacjenta instytucji. 9) Kierunek pracy terapeutycznej: wzmocnienie cech pozytywnych, pomocnych w realizacji określonych celów, powrót do społeczeństwa (częste przepustki, kontakt z rodziną, poszukiwanie pracy, etc). 10) Dla absolwentów: w ramach zapotrzebowania spotkania grupowe, sesje weekendowe. 11) Dobrze jeśli pacjent posiada skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu ale na miejscu jest również lekarz i skierowanie nie jest wymagane. 2

3 TSR Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach "Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają" MILTON ERICKSON Korzenie TSR sięgają Miltona Ericksona i jego filozofii SFTB Solution Focused Brief Therapy Centrum Krótkoterminowej Terapii Rodzin w Milwaukee, USA Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg Obecnie dostępna i coraz bardziej powszechna na całym świecie 5. Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Toruń Czerniewice, ul. Włocławska 233 (placówka w ramach WOTUiW), tel. (56) kierownik dr Jacek Szczepkowski (56) sekretariat w godzinach , (56) dyżurka terapeutów czynna całodobowo. Placówka ma charakter ośrodka terapeutyczno - wychowawczego. Przeznaczona jest dla dziewcząt i chłopców nadużywających, bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych (m. in.: alkoholu, marihuany, amfetaminy, substancji wziewnych, itp.) w wieku od 14 do 20 roku życia. Ośrodek położony na trasie wylotowej z Torunia w kierunku Włocławka i Łodzi. Dojazd autobusem MZK nr 11. Oddział przy ulicy Włocławskiej 233 mieści się w wolnostojącym parterowym budynku otoczonym przyległym terenem zieleni. Dysponuje m. in. własnym boiskiem do koszykówki oraz amfiteatrem umożliwiającym organizację różnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnorekreacyjnym. PROCEDURA I ZASADY PRZYJĘĆ Osobą odpowiedzialną za rekrutację i przyjęcia nowych podopiecznych jest Pani mgr Magda Pawlak. Obowiązują przy tym poniższe zasady: Kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o ośrodku i zapisania na listę oczekujących na przyjęcia tel. (56) , Okresowe telefoniczne potwierdzanie gotowości do przyjęcia, Ustalenie terminu przyjęcia możliwość ustalenia przyjęcia nawet z dnia na dzień, Przy przyjęciu robione są testy weryfikujące abstynencję osoby przyjmowanej. W przypadku ich negatywnego wyniku świadczącego o stanie odurzenia następuje odmowa przyjęcia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia kolejnego terminu, wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub terapeuty WOTUiW, jeżeli do Ośrodka ma być przyjęta osoba małoletnia, powinna się stawić w towarzystwie przedstawiciela ustawowego. Biorąc pod uwagę specyfikę programu, przyjęcia nowej grupy mają miejsce mniej więcej co 4-6 tygodni. Przyjmowana jest w zależności od wolnych miejsc grupa ok osobowa. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Przyjęty program i założenia funkcjonalne w głównej mierze opracowano w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR ang. Brief Solution Focused Therapy). Ponadto niektóre rozwiązania programowe zaczerpnięto z modelu psychoedukacyjnego (podejście poznawczo-behawioralne) i idei społeczności terapeutycznej. Program terapeutyczny: Na program ośrodka składają się poniżej wyszczególnione elementy: 1. Terapia indywidualna osobiste plany terapii Każdy wychowanek po tygodniu pobytu rozpoczyna systematyczną współpracę ze swoim indywidualnym terapeutą, na którego wybór ma osobisty wpływ. Na spotkaniach z nim omawia swoje cele do których dąży, swoje potrzeby, sukces, itp., i w oparciu o poczynione ustalenia realizuje osobisty plan terapii. 3

4 2. Terapia grupowa Z chwilą zakończenia naboru nowej grupy (patrz: zasady przyjęć) rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia grupowe, które mają miejsce co najmniej 2 razy w tygodniu. Zajęcia te służą rozpoznawaniu potrzeb klientów i poszukiwaniu nowych możliwości ich zaspokajania w konstruktywny sposób. Dodatkowo w wybrane dni tygodnia mają miejsce zajęcia terapeutyczne nadobowiązkowe, w których udział biorą poszczególni wychowankowie w zależności od osobistych preferencji i gotowości do uczestnictwa w nich (np. poświęcone radzeniu sobie ze złością, poczuciu własnej wartości, itp.) 3. Terapia rodzinna Raz w miesiącu odbywają się zjazdy rodzinne. Rodzice i bliscy wychowanków uczestniczą w zajęciach grupowych, mają miejsce także indywidualne sesje terapeutyczne całej rodziny i wychowanka oraz tzw. sesje multirodzinne, w których bierze udział kilka rodzin wraz z klientami. Placówka wychodzi z założenia, że klienci, szczególnie nieletni, są zależni od swoich bliskich i rodzina stanowi cenne źródło ich wsparcia, stąd jest ona włączana w proces terapii tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Przekonanie to wynika m. in. z uznania, że rodzice znają najlepiej swoje dziecko kiedy było dobrze i kiedy było źle - oraz są ostatnimi, którzy zrezygnują z pomagania jemu. Stąd też możliwy jest w zasadzie nieograniczony kontakt telefoniczny z najbliższą rodziną, częste odwiedziny, wyjazdy na przepustki, itp. 4. Program Starszy Brat Starsza Siostra Do współpracy z ośrodkiem zaproszona jest grupa wolontariuszy, którzy są pomocni wychowankom w rozwiązywaniu bieżących problemów, w nadrabianiu zaległości szkolnych, towarzyszeniu im w trudnych chwilach itp. Na określonym etapie terapii najmłodsi klienci łączeni są w pary z wolontariuszami na zasadzie przyrodniego rodzeństwa. Stanowią dla nich tym samym dodatkowe źródło wsparcia. 5. Zajęcia sportowo rekreacyjne Od poniedziałku do piątku popołudniami mają miejsce zajęcia rekreacyjno-rozwojowe. Każdy z wychowanków ma obowiązek i prawo wybrać sobie określone zajęcia i minimum 2 razy w tygodniu na nie uczęszczać. Oferta ta jest zróżnicowana i uaktualniana w zależności od możliwości Placówki. Obecnie mają miejsce takie zajęcia jak: muzyczne, kick-boxing, aerobik, psychorysunek, plastyczne, dziennikarskie, koszykówka, itp. 6. Zasady funkcjonowania społeczności terapeutycznej Codziennie odbywają się dwie społeczności: Powitanie Dnia i Pożegnanie Dnia, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania całego ośrodka, rozwiązywane konflikty, zdarzenia, itp. Ponadto ważnym elementem funkcjonowania Społeczności ośrodka są funkcje pełnione przez poszczególnych wychowanków np.: Prezes Społeczności, Gospodarz Domu, Kierownik Pracy, Kierownik SOS, Szef Kuchni itp. Powyższe funkcje mają walor terapeutyczny, uczą odpowiedzialności i obowiązkowości. 6. Oddział Odwykowy Całodobowy (placówka w ramach WOTUiW), ul. Włocławska , Toruń, tel. (56) dr n. med. Lech Grodzki, (56) , fax (56) , Oddział prowadzi diagnostykę, psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu. Oddział liczy 43 miejsca (w tym 10 miejsc dla kobiet),w pokojach 2, 3 i 4-osobowych Oddział zlokalizowany jest za miastem, wśród ciszy i zieleni. Oddział nie prowadzi detoksykacji zabiegowi temu można się poddać najbliżej w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu n/wisłą. Program terapeutyczny. Czas trwania leczenia - 6 tygodni. Podstawowy program terapii odwykowej: Terapia indywidualna. Program terapii obejmuje autodiagnozę uzależnienia, edukację, naukę konstruktywnego radzenia sobie bez alkoholu. Program terapeutyczny oparty jest na nowoczesnych programach leczenia uzależnień z wykorzystaniem różnych form przekazu wiedzy i umiejętności. Opieka nad pacjentem oddziału trwa około 2 lata. Absolwenci oddziału biorą udział w terapii odwykowej pogłębionej w formie dwudniowych (sobotnioniedzielnych) warsztatów tematycznych (program After-care )- finansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń. Absolwenci oddziału, spotykają się regularnie podczas organizowanych co dwa miesiące Zjazdów Absolwentów, podczas Spotkań Świątecznych. Opieką obejmujemy rodziny pacjentów (zajęcia edukacyjne, Czerniewicki Dzień Dziecka, grupa AL-anon ). 4

5 Program oddziału wykorzystuje również Tradycje i Kroki Anonimowych Alkoholików (na terenie oddziału odbywają się mityngi grup AA). Zasady przyjmowania. Do oddziału przyjmowane są osoby z rozpoznanym uzależnieniem od alkoholu. Termin przyjęcia należy ustalić osobiście lub telefonicznie sekretariat do godziny tel. (56) , ; pokój terapeutów (56) całodobowo. Warunkiem przyjęcia jest zachowana abstynencja i posiadanie ważnego skierowania do oddziału skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub terapeuty WOTUiW (lekarz powinien określić czy wymagany jest zabieg detoksykacji). Przyjmowani są także pacjenci nieubezpieczeni. 7. Toruń Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień (placówka w ramach WOTUIiW) Toruń, ul. Tramwajowa 2/4, fax - (56) , (56) sekretariat czynny do godziny 15.00, kierownik placówki Elżbieta Zachowska, (056) pokój terapeutów czynny całodobowo, uiw.torun.pl. Ośrodek prowadzi program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu od 1988r. wyłącznie uzależnienie od narkotyków oraz uzależnienia mieszane. Z pacjentami pracuje doświadczony zespół terapeutyczny legitymujący się certyfikatami specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Ośrodek mieści się w kameralnym domu otoczonym ogrodem z 32 miejscami. Przyjmowani są pacjenci od 22 roku życia. Udział w terapii trwa do 12 miesięcy, Umawiać przyjęcie (wpisanie na listę oczekujących na miejsce) można telefonicznie poprzez całodobowy nr telefonu z pokojem terapeutów (056) , Przyjmowana osoba powinna posiadać skierowanie lekarza pierwszego kontaktu bądź terapeuty WOTUiW nie jest wymagane posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ośrodek skupia w sobie dorobek: idei społeczności terapeutycznej, intensywnego programu terapii uzależnień, programu 12 Kroków Anonimowych Narkomanów Istotną rolę w tworzeniu programu terapeutycznego odegrało zaczerpnięcie wzorów z programu Minnesota(1991r.) Poza tym wykorzystywane są metody, które wyłoniły się z nurtu opartego na koncepcji uczenia się: programu treningu umiejętności zaradczych P. Montiego, terapii behawioralno-poznawczych, psychologii motywacji, Wykorzystywane są osobiste plany terapii. Uczenie umiejętności zwiększających kontrolę poznawczą nad emocjami zachowaniem oraz lepszego radzenia sobie ze stresem. Poza zajęciami grupowymi pacjent pracuje indywidualnie ze swoim terapeutą. Celem terapii jest: rozpoznanie swojego uzależnienia oraz akceptacja faktu bycia osobą uzależnioną, rozpoznanie czynników ryzyka i opracowanie strategii zapobiegania nawrotom choroby, zmiana zachowań i nabycie umiejętności do trzeźwego życia. Pacjenci raz w tygodniu korzystają z krytego basenu. Mają możliwość w uczestniczeniu w życiu kulturalnym Torunia. Latem biorą udział w obozach żeglarskich i górskich. 5

6 8. NZOZ Poradnia Profilaktyczno - Społeczna Oddział Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa POWRÓT Z U", Toruń ul. Strumykowa 4, tel. (56) fax: (56) ; kier. Agnieszka Kasprzycka. Czynne w dniach poniedziałek wtorek , środa , czwartek , piątek i Przyjmowani są pacjenci od 13 r. ż. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla rodzin z problemem narkotykowym: poradnictwo, grupy wsparcia/edukacyjne, psychoterapia grupowa, treningi rozwoju osobowości. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: konsultacje, interwencje w sytuacjach kryzysowych. W placówce istnieje możliwość konsultacji z psychologiem. Placówka posiada telefon zaufania (56) czynny w godzinach pracy poradni. Placówka oferuje usługi terapeutów w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków a także hazardu, komputera, seksu, zaburzeń w jedzeniu. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Aby skorzystać z usług placówki nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. 9. Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Toruń, ul. Strumykowa 4, tel./fax (56) , prezes Mariola Kasprzycka. Czynne w dniach poniedziałek, środa i piątek , wtorek i czwartek Przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupowa, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, konsultacje specjalistyczne (psycholog, specjalista terapii uzależnień). Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: warsztaty rozwoju osobistego. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia; edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej, konsultacje specjalistyczne. Placówka oferuje usługi terapeutów w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków a także hazardu, komputera, seksu, zaburzeń w jedzeniu. Aby skorzystać z usług placówki nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywają się w soboty w godzinach Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Toruniu, Toruń, ul. Szeroka 21/3, tel./fax (56) , przewodnicząca Wiesława Makacewicz. Czynne w dniach poniedziałek , wtorek czwartek i piątek Przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupowa, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, grupy wsparcia/edukacyjne, psychoterapia grupowa. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia; edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków, interwencja kryzysowa. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej, programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych. 6

7 W placówce istnieje możliwość konsultacji z: psychologiem, terapeutą. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie skorzystania z oferty placówki pod wskazanym wyżej numer telefonu. Głównym przedmiotem zainteresowania placówki jest profilaktyka w tym celu podejmowana jest współpraca z pedagogami szkolnymi. 11. Zespół Interwencyjno Motywacyjny na rzecz osób nadużywających alkoholu oraz w sprawach dotyczących przemocy domowej działający przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu, ul. Batorego 17/19, nr tel. (56) , pracuje w każdy czwartek w godzinach

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Raport dotyczący funkcjonowania organizacji trzeźwościowych oraz sprawozdanie z konferencji dla organizacji trzeźwościowych z Województwa Opolskiego finansowanej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo