Mieczysław Guzewicz. ROZWÓD dlaczego NIE! 1. Nauka Jezusa. 2. Nauka Kościoła Katolickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieczysław Guzewicz. ROZWÓD dlaczego NIE! 1. Nauka Jezusa. 2. Nauka Kościoła Katolickiego"

Transkrypt

1 Mieczysław Guzewicz ROZWÓD dlaczego NIE! W ostatnich latach wzrasta w Polsce ilość orzekanych rozwodów. Jest to zjawisko bardzo niepokojące z wielu powodów. Przyglądając się wnikliwie tej sytuacji można powiedzieć, że obserwujemy proces przyśpieszonej degradacji społeczeństwa, jego wyniszczania zasadniczo na każdej płaszczyźnie. Nie można nie dostrzec wielu zmian w sferze światopoglądowej. Następuje polaryzacja przekonań. Wiele osób jawnie odrzuca wartości chrześcijańskie i mają one do tego prawo. Ale bardzo niepokojącym zjawiskiem jest sytuacja, kiedy zdeklarowany i praktykujący katolik nie widzi zła w rozwodzie, podpowiada takie rozwiązanie innym, zachęca, odrzuca i kwestionuje prawdę o nierozerwalności małżeństwa. Wyjaśnijmy więc, dlaczego katolikowi nie wolno zgodzić się na rozwód! 1. Nauka Jezusa Jest ona bardzo czytelna: A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6). Jezus w rozmowie z faryzeuszami przypomina, że monogamiczny, heteroseksualny i trwały związek małżeński mężczyzny i kobiety to instytucja stworzona przez Stwórcę od początku. Owo od początku jest najpierw podkreśleniem, że w rzeczywistości jeszcze nieskażonej grzechem pierworodnym taki związek ustanowiony został jako ideał, jako wzór najlepszego sposobu przeżycia życia na ziemi i ma takim pozostać. Ale od początku to także podkreślenie, że trwały związek małżeński jest początkiem wszelkich ludzkich relacji. Jest fundamentalnym warunkiem, którego naruszenie powoduje wyzwolenie się drastycznych konsekwencji w życiu jednostki i społeczeństwa. Jest to norma, prawo naturalne, pierwotna zasada. W świecie przyrody, w całym kosmosie jest wiele takich zasad, warunkujących jakość i trwałość. Ich naruszenie, czasami w drobnym tylko fragmencie, wywołuje zgubne i nieodwracalne konsekwencje. Trwałe małżeństwo jest jedną takich norm podstawowych. W odniesieniu do relacji i zależności międzyludzkich najważniejszą. 2. Nauka Kościoła Katolickiego 1

2 Katechizmu: Zawiera się ona w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz w kompendium tegoż 2384 Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci. Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. Fakt zawarcia nowego związku, choćby był uznany przez prawo cywilne, powiększa jeszcze bardziej ciężar rozbicia; stawia bowiem współmałżonka żyjącego w nowym związku w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa: Jeśli mąż, odłączywszy się od swej żony, łączy się z inną kobietą, sam jest cudzołożnikiem, ponieważ każe popełnić cudzołóstwo tej kobiecie; także kobieta, która mieszka z nim, jest cudzołożnicą, ponieważ pociągnęła do siebie męża innej kobiety 2385 Niemoralny charakter rozwodu wynika z nieporządku, jaki wprowadza on w komórkę rodzinną i w społeczeństwo. Nieporządek ten pociąga za sobą poważne szkody: dla porzuconego współmałżonka, dla dzieci, które doznały wstrząsu z powodu rozejścia się rodziców, często starających się pozyskać ich względy, oraz z uwagi na zły przykład, który czyni z niego prawdziwą plagę społeczną. Kompendium: 347. Jakie są najcięższe grzechy godzące w sakrament małżeństwa? Są to: cudzołóstwo; poligamia, ponieważ jest przeciwna równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna; odrzucenie płodności, które pozbawia życie małżeńskie dziecka, najwspanialszego daru małżeństwa; rozwód, który sprzeciwia się nierozerwalności (podkreślenie autora artykułu). Zasadniczo wymienione punkty Katechizmu i Kompendium nie wymagają komentarza. Są jasne i jednoznaczne. Może tylko małe przypomnienie, że mowa tu jest o rozwodzie, rozumianym jako działanie na płaszczyźnie prawa cywilnego. Zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła małżeństwo raz zawarte jest nierozerwalne. Niekiedy mówi się błędnie o tzw. rozwodzie kościelnym. Nie istnieje takie rozwiązanie w odniesieniu do małżeństwa. Sądy kościelne mogą dokonać stwierdzenia nieważności. Nie ma to nic wspólnego z rozwodem, z kościelnym przyzwoleniem na rozstanie. Sąd orzeka, że związek został zawarty z istniejącą przeszkodą (jeśli takowa była), a więc de facto taki związek od początku 2

3 nie był małżeństwem. Katechizm potępia więc rozwód na płaszczyźnie cywilnej, przeprowadzany w sądzie rodzinnym, jednoznacznie określając to działanie jako niemoralne, jako najcięższy grzech godzący w sakrament małżeństwa. 3. Jan Paweł II W Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio papież nauczał: Komunia małżeńska charakteryzuje się nie tylko swoją jednością, ale również swoją nierozerwalnością ( ). Zakorzeniona w osobowym i całkowitym obdarowaniu się małżonków i wymagana dla dobra dzieci nierozerwalność małżeństwa znajduje swoją ostateczną prawdę w zamyśle Bożym, wyrażonym w Objawieniu: Bóg chce nierozerwalności małżeństwa i daje ją jako owoc, jako znak i wymóg miłości absolutnie wiernej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego Kościoła (nr 20). Komunia małżeńska stanowi fundament, na którym powstaje szersza komunia rodziny, rodziców i dzieci, braci i sióstr pomiędzy sobą, domowników i innych krewnych (nr 21). W bardzo podobny sposób wartość nierozerwalności małżeństwa została potwierdzona i rozwinięta w dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodziny: Można rozpatrywać także inne dobra dla całego społeczeństwa wynikające z jedności małżeńskiej, która jest fundamentem małżeństwa i źródłem rodziny (p.28) 1. Przedstawione wyżej cytaty z jednej strony wskazują na wartość jedności związku małżeńskiego, ale też przybliżają prawdę o złu rozwodu, polegającym na pozbawieniu rodziny i całego społeczeństwa fundamentu, którego brak uniemożliwia trwanie i rozwój. Papież w swoim nauczaniu przestrzegał także przed rozprzestrzenianiem się mentalności prorozwodowej: Nie można ulegać mentalności prorozwodowej: nie pozwala na to ufność w dary naturalne i nadprzyrodzone, którymi Bóg obdarował człowieka.( ) Kiedy para małżeńska przeżywa trudności, pasterze i inni wierni winni okazywać jej zrozumienie, ale także jasno i stanowczo przypominać, że drogą do pozytywnego rozwiązania kryzysu jest miłość małżeńska. Właśnie dlatego że Bóg połączył ich nierozerwalnym węzłem, mąż i żona, z dobrą wolą wykorzystując wszystkie środki ludzkie, ale przede wszystkim ufając w pomoc łaski Bożej, mogą i powinni przezwyciężyć momenty zagubienia, odnowieni i wzmocnieni (Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, r., p. 5). 1 Dokument Papieskiej Rady Rodziny Rodzina, małżeństwo i wolne związki, 26 lipca 2000 r. 3

4 Użyte tu określenie mentalność prorozwodowa precyzyjnie charakteryzuje sytuację ostatniej dekady, w której prawda o trwałej jedności i nierozerwalności małżeństwa zaczęła się zamazywać, zacierać, gubić. 4. Inne wypowiedzi. Przedstawione wyżej cytaty stanowią wystarczającą argumentację na rzecz prawdy o niemożliwości godzenia się na rozwód, jeśli żyje się w sakramentalnym związku małżeńskim. Dla uzupełnienia, ale może bardziej ku przestrodze przedstawiamy kilka wypowiedzi: 4.1. Św. Ojciec Pio: Ojciec Pio bronił również z wielka mocą prawdy o nierozerwalności i świętości małżeństwa, sprzeciwiając się prawu do rozwodów. Rozpad małżeństwa i rodziny był dla niego wielką niesprawiedliwością, wyrządzającą krzywdę nie tylko dorosłym, ale przede wszystkim dzieciom. Dlatego mawiał, że rozwód jest paszportem do piekła Ks. prof. Jacek Salij: Każdy rozwód ma w sobie coś z zabójstwa 3. Rozwód to zabicie miłości chorej zwykle, czasem bardzo chorej, czasem biorąc pod ludzku beznadziejnie chorej. Oczywiście, że zabicie chorego byłoby najprostszym i najskuteczniejszym sposobem usunięcia choroby tylko czy najlepszym? Czy w ogóle dobrym? Jeśli nawet nie ma nadziei (znów tylko po ludzku mówię, bo przecież Pan Bóg w sprawach tak istotnie dotyczących naszego duchowego dobra chętnie czyni cuda: jeśli tylko się o nie ubiegamy) na pełne uzdrowienie, to czyż wynika stąd, że leczenie nie ma sensu? Nie mówmy zaś pośpiesznie nawet o bardzo skłóconym małżeństwie, że ich miłość już umarła. Miłość to coś duchowego, dlatego nie umiera łatwo, ostatecznie umiera dopiero w piekle Kasia: Od urodzenia mieszkałam w domu jednorodzinnym z pięknym ogrodem, wielkim drzewem orzechowym, w wokół domu biegał mój ukochany pies. Gdy maiłam 12 lat stanęłam przed pierwszym poważnym życiowym wyborem. To był wieczór. Tata zawołał 2 http//: i rodzina. 3 Oba powyższe podkreślenia autora opracowania. 4 4

5 mnie i moje siostry do pokoju stołowego i powiedział,że rozwodzą się z mamą. Zapytał, z kim chcę mieszkać, z nim czy z mamą. Odpowiedziałam z płaczem, że z mamą i z nim. Stałam się tak, że zostałam przy mamie. Kiedy miałam 15 lat mama wyjechała do pracy za granicę. Zostałam sama i tak jest do dziś: piorę, gotuję, sprzątam, chodzę do szkoły. Jednak wydaje mi się, że to zbyt szybko na tak dorosłe życie Krzysztof: W wieku 10 lat przeżyłem rozwód rodziców. Było to bardzo traumatyczne dla mnie wydarzenie, którego skutki odczuwam do dzisiaj- a mam obecnie 26 lat. Od 6 lat leczę się psychicznie- mam schizofrenię paranoidalną Ania ( pedagog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej): Marysia była jedną z najlepszych uczennic w klasie. Zeszyty i ćwiczenia prowadziła bardzo estetycznie i starannie. Pisała pięknie. W drugim semestrze czwartej klasy zaczęły się bardzo poważne problemy w nauce. Zaległości, brak zadań, trudności w skupieniu i coś dziwnego w zeszytach: najpierw brak staranności, następnie wiele pustych miejsc, mało czytelne pismo, bazgroły. Po dokładnych badaniach okazało się, że dziewczynka okazuje przejawy nagłego cofnięcia się w rozwoju. Kilka miesięcy wcześniej orzeczony został rozwód jej rodziców. W czasie studiów mówiono nam, że rozwód w świadomości dziecka to mała śmierć. Obumierają pewne płaszczyzny świadomości, które praktycznie nie mają szans odrodzić się, zregenerować. Dziecko łatwiej przeżyje śmierć rodzica, niż rozwód rodziców. Przekonałam się o tym pracując z Marysią. 5. Rozwód bez winy Często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jeden ze współmałżonków jest zmuszony do rozwodu. W wyniku aktywności adwokata współmałżonka wnoszącego o rozwód, małej przychylności sędziów orzekających i upływu czasu następuje orzeczenie rozwodu w takiej sytuacji ten nie wyrażający zgody nie ponosi winy moralnej. Powinien wówczas pozostać w samotności, w wierności współmałżonkowi, który odszedł, w jedności z nim, mimo oddalenia. Ma wtedy możliwości realizacji życia sakramentalnego, szczególnie pełnego udziału w Mszy św., przyjmowania Komunii. Moc sakramentu małżeństwa, wzmacniana mocą sakramentu Eucharystii, w połączeniu z osobistą ofiarą daje wielkie możliwości zbawienia, obrony przed skutkami grzechu dla obojgu małżonków i dla dzieci. 5

6 Mimo bardzo intensywnie rozprzestrzeniającej się mentalności prorozwodowej, której najbardziej niebezpiecznym skutkiem jest słabnięcie świadomości nierozerwalności małżeństwa w świadomości katolików, każde małżeństwo stoi na pozycji wygranej, jest skazane na sukces. Nie wolno się podawać, ulegać współczesnym trendom. Siła, wielkość i piękno małżeństwa wynika z prawdy o jego ustanowienia przez Stwórcę. Obecna sytuacja zobowiązuje nas wszystkich do obrony jedności i trwałości małżeństw. Trzeba to robić na różne sposoby, ale początkiem jest mówienie, jest głoszenie dobrej nowiny o małżeństwie. Nie wolno ulegać wspomnianej mentalności, nie wolno chować głowy w piasek. Trzeba mówić, zabierać głos, nawet za cenę wyśmiania, odepchnięcia. Głoszenie prawdy wiąże się z ryzykiem, ale jest to najpiękniejsze ryzyko, które warto podjąć. 6

Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1

Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1 dr med. Wanda Półtawska Papieska Rada ds. Rodziny i Papieska Akademia Pro Vita Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1 Wstęp Ponad 50 lat pracy w poradni

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 PRZEGLĄD powszechny miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 J E Z U I C I W A R S Z A W A WYDAWCA Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI ADAM OBRĘBSKI ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI Wstęp Na 9 109 300 istniejących w 2011 roku małżeństw, z czego 206 471 w tym roku zawartych, 221 657 małżeństw zostało rozwiązanych, w tym 64 594 przez rozwód

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ROK XX NUMER 20(2014) KRAKÓW 2014 RADA NAUKOWA ks. prof. dr Carlo Bazzi (Pontificia

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

gwarantujących, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, a nikomu nie zostaje odebrane nic z tego, do czego ma prawo. Katechizm Kościoła Katolickiego

gwarantujących, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, a nikomu nie zostaje odebrane nic z tego, do czego ma prawo. Katechizm Kościoła Katolickiego Kazanie Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego wygłoszone w Częstochowie w kaplicy Cudownego Obrazu podczas 29. Pielgrzymki Prawników Polskich (4 X 2008 r.) Witam z radością i pozdrawiam prawników

Bardziej szczegółowo

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Św. Paweł w liście do Rzymian uczy nas, że całe stworzenie jęczy aż dotąd i wzdycha w bólach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Mało nas, coraz mniej

Mało nas, coraz mniej Polsce wciąż brakuje pomysłu na politykę prorodzinną Mało nas, coraz mniej Tomaz Gołąb Fot. Tomasz Gołąb Fot. Artur Stelmasiak Co ósma rodzina w Polsce żyje na granicy minimum egzystencji. Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

...jeśli chcesz się rozwieść

...jeśli chcesz się rozwieść poznaj swoje prawa...jeśli chcesz się rozwieść po ra dnik pra wny dla ko biet Stan prawny na październik 2013 r. War sza wa 2013 Cen trum Praw Ko biet ul. Wil cza 60/19 00-679 War sza wa tel./faks (48

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ I PRAWO 3(16) 2014, nr 2, s. 159-175. Justyna Krzywkowska SKARGA POWODOWA O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA. WYMOGI MATERIALNE I FORMALNE

KOŚCIÓŁ I PRAWO 3(16) 2014, nr 2, s. 159-175. Justyna Krzywkowska SKARGA POWODOWA O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA. WYMOGI MATERIALNE I FORMALNE KOŚCIÓŁ I PRAWO 3(16) 2014, nr 2, s. 159-175 Justyna Krzywkowska SKARGA POWODOWA O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA. WYMOGI MATERIALNE I FORMALNE Sprawy małżeńskie, z uwagi na ich doniosłe konsekwencje w życiu procesujących

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania?

Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania? ks. Marek Dziewiecki Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania? Wstęp Wychowywanie to najbardziej bezinteresowna i najtrudniejsza forma miłości. Wychowanie to najważniejsze zadanie dorosłych

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE

WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE OPRACOWANIE ANNA BOŁDYS KS. HENRYK FOIK SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. Wartość dziecka w rodzinie na przestrzeni wieków 3 II. Wartość dziecka w Piśmie Św. 4 III. Wartość dziecka w życiu

Bardziej szczegółowo

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 Zawartość 1.Szymon Grzelak Wielka miłość a seks...2 2.Irena i Jerzy Grzybowscy - Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim?...5 3.Joanna

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Część I - Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie narzeczonych do małŝeństwa WPROWADZENIE TEOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy Rozwody separacje alimenty jak rozwiązać trudne sprawy 2010 Podejmuj decyzje, których nikt nie podważy. Sięgaj do tekstów i analiz ekspertów Rzeczpospolitej niekwestionowanego lidera w publikacjach prawnych.

Bardziej szczegółowo

Wiara Pocieszająca jest prawda, że wiarę otrzymaliśmy od Pana Boga za darmo, w czasie chrztu świętego. Warto sobie przypominać, że człowiek, który został ochrzczony, został uwolniony od grzechu pierworodnego,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE STOWARZYSZENIE LAMBDA SZCZECIN R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo