WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU w roku szkolnym 2012/2013

2 Do egzaminów przystąpiło ogółem 266 uczniów ZSG w zawodach: Technikum nr 9 Kelner 14 osób Kucharz 33 osoby Technik Organizacji Usług Gastronomicznych 45 osób Technik Obsługi Turystycznej 29 osób Technik hotelarstwa 49 osób Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Kucharz Małej Gastronomii 67 osób Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 13 Kucharz 18 osób Technikum Uzupełniające nr 6 Kucharz 11 osób

3 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2012/2013 w ZSG we Wrocławiu w zawodzie Technik Hotelarstwa 110% w porównaniu z woj. dolnośląskim i krajem 97% pisemny w ZSG pisemny w DOL praktyczny w ZSG praktyczny w DOL egzamin w ZSG egzamin w DOL egzamin Kraj Technik Hotelarstwa Klasy / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 4Ha ; 4Hb

4 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/ % w zawodzie Technik Hotelarstwa w klasach Technikum nr 9 95% 92% 92% 88% 88% 85% 4Ha 4Hb pisemny praktyczny egzamin egzamin DOL egzamin Kraj Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 4Ha Hb

5 98% 98% 87% 89% 92% 99% 94% 87% 88% 85% 85% Łatwość Egzaminu Zawodowego w zawodzie Technik Hotelarstwa 76% 73% 76% 82% 77% 85% 82% 82% 69% 77% 77% 55% 56% 58% 59% 66% 57% 68% 64% 52% 47% 47% 48% 42% Egzamin PISEMNY 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w hotelarstwie, gastronomii i t 1.2 rozróżniać obiekty hotelarskie 1.3 identyfikować polskie i światowe organizacje hotelarskie 1.4 rozróżniać wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów świadczących usługi hot 1.5 charakteryzować usługi świadczone w obiektach hotelarskich różnych typów 1.6 rozróżniać instrumenty marketingu 1.7 rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami Średnio część I -> Obszar analizować czynniki wpływające na popyt i podaż usług hotelarskich 2.2 dobierać techniki obsługi gościa hotelowego do typu i rodzaju hotelu 2.3 sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczen 2.4 dobierać wyposażenie techniczne operacyjnych stanowisk pracy do obiektów hotelars 2.5 dobierać karty menu do zwyczajów i potrzeb gościa zgodnie z zasadami racjonalnego 2.6 dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży 2.7 analizować mierniki stosowane w działalności hotelarskiej, interpretować wyniki i Średnio część I -> Obszar stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przec 3.2 stosować przepisy prawa dotyczące obsługi i bezpieczeństwa gości w obiekcie hotel 3.3 przewidywać zagrożenia występujące podczas świadczenia usług w obiekcie hotelarsk 3.4 przewidywać zagrożenia występujące w obiektach hotelarskich oraz wskazywać środki 3.5 organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 3.6 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas świadczenia usł Średnio część I -> Obszar 3 Średnio część I 4.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 4.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 4.3 Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, p Średnio część II -> Obszar analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i 5.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmow 5.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy Średnio część II -> Obszar 2 Średnio część II Egzamin PRAKTYCZNY I Tytuł pracy egzaminacyjnej II Założenia III Wykaz działań pracowników pensjonatu związanych z kompleksową obsługą gości uc IV Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia V Ulotka reklamowa pensjonatu sporządzona w wybranym języku obcym VI Komplet dokumentów związanych z zameldowaniem i pobytem grupy w pensjonacie z uw VII Faktura VAT związana z rozliczeniem pobytu grupy w pensjonacie VIII Praca egzaminacyjna jako całość Średnio egzamin PRAKTYCZNY

6 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2012/2013 w zawodzie Technik Obsługi Turystycznej w porównaniu z woj. dolnośląskim i krajem 97% 95% 88% pisemny w ZSG pisemny w DOL 85% 77% 72% praktyczny w ZSG praktyczny w DOL 62% 63% egzamin w ZSG egzamin w DOL egzamin Kraj 55% Technik Obsługi Turystycznej Klasa / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 4Tt

7 95% 93% 93% 94% 86% 86% 82% 74% 64% 69% 82% 84% 73% Łatwość Egzaminu w zawodzie Technik Obsługi Turystycznej 62% 64% 62% 62% 81% 76% 86% 74% 63% 76% 56% 59% 64% 58% 52% 49% 52% 52% 53% 45% Egzamin PISEMNY 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w turystyce 1.2 rozróżniać formy i rodzaje turystyki 1.3 rozróżniać rodzaje i elementy produktów turystycznych 1.4 charakteryzować walory turystyczne Polski i wybranych regionów turystycznych świa 1.5 charakteryzować zagospodarowanie turystyczne regionów Polski 1.6 rozróżniać instrumenty marketingu 1.7 wykorzystywać informacje zawarte w informatorach i katalogach turystycznych, na p 1.8 identyfikować potrzeby rynku turystycznego Średnio część I -> Obszar sporządzać dokumenty związane z organizowaniem i sprzedażą produktu turystycznego 2.2 wskazywać czynniki wpływające na popyt i podaż usług turystycznych 2.3 analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny 2.4 wskazywać zadania podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu 2.5 wskazywać zasady działania biura podróży 2.6 dobierać działania marketingowe a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży do Średnio część I -> Obszar stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przec 3.2 stosować zasady zagospodarowania turystycznego; 3.3 stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności turystycznej 3.4 rozpoznawać zagrożenia występujące podczas świadczenia usług oraz wskazywać środk 3.5 przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia działalności turystycznej 3.6 organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii 3.7 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia Średnio część I -> Obszar 3 Średnio część I 4.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 4.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 4.3 Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, p Średnio część II -> Obszar analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i 5.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz 5.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy Średnio część II -> Obszar 2 Średnio część II Egzamin PRAKTYCZNY I Tytuł pracy egzaminacyjnej II Założenia III Potwierdzenie przyjęcia zamówienia sporządzone przez biuro podrózy dla klienta IV Szczegółowy program wycieczki V Kalkulacja kosztów wycieczki z obliczeniem marży i podatku VAT VI Sporządzona faktura- procedura marży dla biur podróży VII Propozycja oferty menu obiadowego w regionalnej Restauracji "Polka" w języku obc VIII Praca egzaminacyjna jako całość Średnio egzamin PRAKTYCZNY

8 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2012/2013 w zawodzie Technik Organizacji Usług Gastronomicznych w porównaniu z woj. dolnośląskim i krajem 85% 85% 85% pisemny w ZSG pisemny w DOL praktyczny w ZSG praktyczny w DOL 67% egzamin w ZSG egzamin w DOL egzamin Kraj Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Klasy / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 4Ta ; 4Tb

9 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 w zawodzie Technik Organizacji Usług Gastronomicznych w klasach Technikum nr 9 110% 89% 89% 72% 67% 67% 56% 4Ta 4Tb pisemny praktyczny egzamin egzamin DOL egzamin Kraj Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 4Ta Tb

10 Łatwość Egzaminu w zawodzie Technik Organizacji Usług Gastronomicznych 83% 91% 85% 94% 95% 89% 94% 83% 82% 74% 73% 68% 53% 62% 67% 57% 57% 51% 68% 63% 64% 63% 64% 59% 59% 55% 54% 47% 45% 46% 39% 23% 28% 19% 15% Egzamin PISEMNY 1.1 Stosować nazwy, pojęcia i określenia związane z usługami gastronomicznymi 1.2 Identyfikować systemy i techniki obsługi konsumenta 1.3 Rozróżniać przyjęcia okolicznościowe z uwzględnieniem zasad nakrywania stołów i s 1.4 Rozpoznawać naczynia, sztućce i sprzęt stosowany do podawania potraw i napojów 1.5 Rozróżniać techniki serwowania potraw i napojów 1.6 Rozróżniać potrawy i napoje kuchni polskiej także regionalne i innych narodów 1.7 Identyfikować informacje zawarte na etykietach napojów i opakowaniach produktów s 1.8 Określać temperaturę podawania potraw i napojów 1.9 Określać warunki przechowywania półproduktów, potraw i napojów zapewniające Średnio część I -> Obszar Określać wartość odżywczą i energetyczną potraw 2.2 Planować i oceniać jadłospisy codzienne i okolicznościowe 2.3 Dobierać napoje do określonego menu 2.4 Dobierać technikę podania określonych potraw i napojów 2.5 Analizować zgodność obsługi z życzeniem zleceniodawcy i charakterem imprezy 2.6 Określać sposób przyjmowania i rejestrowania zamówień oraz sposoby rozliczania go 2.7 Stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności gastronomicznej Średnio część I -> Obszar stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony środo 3.2 przewidywać zagrożenia występujące podczas świadczenia usług gastronomicznych w o 3.3 wskazywać zagrożenia mające wpływ, na jakość gotowych potraw i napojów 3.4 organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii 3.5 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas świadczenia Średnio część I -> Obszar 3 Średnio część I 4.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 4.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 4.3 Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, p Średnio część II -> Obszar analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i 5.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz 5.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy Średnio część II -> Obszar 2 Średnio część II Egzamin PRAKTYCZNY I Tytuł pracy egzaminacyjnej. II Założenia, czyli dane niezbędne do opracowania projektu wynikające z treści zada III Propozycja menu wraz z kalkulacją kosztu konsumpcji dla jednej osoby dorosłej, j IV Wykaz zastawy stołowej niezbędnej do konsumpcji potraw i napojów zaproponowanych V Wykaz ilościowy stołów oraz bielizny stołowej i elementów dekoracyjnych niezbędny VI Całkowita kalkulacja finansowa przyjęcia, z uwzględnieniem kosztów konsumpcji i VII Wypełniona umowa wstępna na organizację przyjęcia. VIII Praca egzaminacyjna jako całość. Średnio egzamin PRAKTYCZNY

11 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2012/2013 w ZSG we Wrocławiu w zawodzie Kelner w porównaniu z woj. dolnośląskim i krajem 105% 95% 94% pisemny w ZSG pisemny w DOL 85% 86% 86% praktyczny w ZSG praktyczny w DOL egzamin w ZSG 63% egzamin w DOL egzamin Kraj Kelner Klasa / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 4La

12 98% 91% 86% 88% 82% 83% 84% 81% 77% 68% 68% 68% 72% Łatwość Egzaminu Zawodowego w zawodzie Kelner 61% 64% 59% 55% 62% 59% 64% 57% 52% 54% 38% Egzamin PISEMNY 1.1 stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla gastronomii 1.2 identyfikować systemy i techniki obsługi konsumentów 1.3 rozpoznawać naczynia, sztućce i sprzęt stosowany do podawania potraw i napojów 1.4 rozróżniać przyjęcia okolicznościowe z uwzględnieniem zasad nakrywania stołów i z 1.5 identyfikować informacje zawarte na etykietach napojów 1.6 rozróżniać podstawowe potrawy i napoje kuchni polskiej i innych narodów 1.7 określać sposób przyjmowania i rejestrowania zamówień oraz sposoby rozliczenia go Średnio część I -> Obszar dobierać bieliznę, zastawę stołową i sprzęt niezbędny do podawania określonych po 2.2 określać ilość zastawy stołowej i sprzętu do obsługi określonego przyjęcia okolic 2.3 określać wartość energetyczną i odżywczą potraw i napojów 2.4 doradzać klientom przy wyborze potraw i napojów 2.5 określać temperatury podawania potraw i napojów 2.6 stosować różne techniki podawania potraw i napojów Średnio część I -> Obszar stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony prze 3.2 przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z produkcj 3.3 organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 3.4 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania pra Średnio część I -> Obszar 3 Średnio część I 4.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 4.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 4.3 Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, p Średnio część II -> Obszar analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i 5.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmow 5.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy Średnio część II -> Obszar 2 Średnio część II Egzamin PRAKTYCZNY I Tytuł pracy egzaminacyjnej II Założenia projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i zamieszczonej d III Propozycja menu uroczystej kolacji zgodnie z zamówieniem IV Szkic ustawienia stołu w sali restauracji Słoneczna z oznaczeniem sposobu usadz V Wykaz ilościowy niezbędnego wyposażenia do realizacji zamówienia z uwzględnieniem VI Propozycja obsługi kelnerskiej z uwzględnieniem kolejności, sposobu podawania po VII Szkic pierwszego nakrycia stołu dla dwóch osób siedzących obok siebie z opisem j VIII Praca egzaminacyjna jako całość Średnio egzamin PRAKTYCZNY

13 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2012/2013 w ZSG we Wrocławiu w zawodzie KUCHARZ 110% w porównaniu z woj. dolnośląskim i krajem 97% 91% pisemny w ZSG pisemny w DOL praktyczny w ZSG praktyczny w DOL 48% 47% 45% 46% 57% egzamin w ZSG egzamin w DOL 40% egzamin Kraj 30% Kucharz Klasy / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 4Lb ; 4Lc ; 2K ; 3Tu

14 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2012/ % w ZSG we Wrocławiu w zawodzie KUCHARZ w szkołach / klasach ZSG 92% 94% 57% 57% 57% 54% 54% 40% 46% 46% 33% 46% 33% 46% 20% 18% 18% 0% 4Lb - Technikum kucharz 4Lc - Technikum kucharz 2K - Policealne kucharz 3Tu - Technikum uzupełniające pisemny praktyczny egzamin egzamin DOL egzamin Kraj Klasa / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin Klasa / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny 4Lb K Lc Tu egzamin

15 97% 87% 86% 84% 84% 81% 77% 72% 69% 69% 68% Łatwość Egzaminu Zawodowego w zawodzie Kucharz 67% 69% 59% 58% 68% 61% 62% 64% 69% 67% 54% 54% 44% 47% 19% Egzamin PISEMNY 1.1 stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla gastronomii 1.2 klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w zależności od wartości odżywczej 1.3 rozróżniać techniki sporządzania, wykańczania oraz podawania potraw i innych wyro 1.4 określać warunki magazynowania i przechowywania surowców, półproduktów i potraw 1.5 identyfikować zmiany zachodzące w surowcach i półproduktach podczas obróbki techn 1.6 rozróżniać potrawy i inne wyroby kulinarne kuchni polskiej, regionalne oraz kuchn 1.7 korzystać z receptur, instrukcji technologicznych oraz informacji zawartych na op 1.8 rozróżniać maszyny, urządzenia, sprzęt i naczynia stosowane w produkcji, ekspedyc Średnio część I -> Obszar obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i posiłków 2.2 przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem zapotrzebowania na surowce i inne 2.3 wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w półproduktach 2.4 zestawiać potrawy i napoje w dania oraz posiłki 2.5 analizować ofertę kulinarną dla różnych zakładów gastronomicznych 2.6 dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonania potraw, w zależności od rodzaju 2.7 kalkulować ceny potraw i napojów 2.8 dobierać narzędzia i naczynia oraz maszyny i urządzenia do wykonywanych operacji Średnio część I -> Obszar stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przec 3.2 przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac z zakresu produkcji g 3.3 analizować zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych potraw i napoj 3.4 organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii 3.5 dobierać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac z zakresu produkcj 3.6 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania pra Średnio część I -> Obszar 3 Średnio część I 4.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 4.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 4.3 Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, p Średnio część II -> Obszar analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i 5.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmow 5.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy Średnio część II -> Obszar 2 Średnio część II Egzamin PRAKTYCZNY I Tytuł pracy egzaminacyjnej. II Założenia dane niezbędne do opracowania projektu realizacji prac wynikające z III Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty niezbędne do wykonania zamówionych potr IV Wykaz metod i technik obróbki surowców niezbędnych do produkcji. V Wykaz sprzętu, narzędzi, maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji potraw. VI Wykaz zastawy stołowej niezbędnej do ekspedycji zamówionych potraw. VIII Praca egzaminacyjna jako całość. VII Wykaz prac w kolejności ich wykonania z zakresu produkcji: klopsików w sosie piec Średnio egzamin PRAKTYCZNY

16 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2012/ % w ZSG we Wrocławiu w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii w porównaniu z woj. dolnośląskim i krajem 99% pisemny w ZSG pisemny w DOL 84% 84% praktyczny w ZSG praktyczny w DOL 64% egzamin w ZSG egzamin w DOL egzamin Kraj Kucharz Małej Gastronomii Klasy / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin 2Ka ; 2Kb ; 2Kc

17 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 w zawodzie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w klasach ZSZ nr 9 110% 87% 87% 88% 88% 64% 64% 64% 2Ka 2Kb 2Kc pisemny praktyczny egzamin egzamin DOL egzamin Kraj Klasa / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny egzamin Klasa / Osób Przystąpiło pisemny praktyczny 2Ka Kc Kb egzamin

18 Łatwość Egzaminu Zawodowego w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii 87% 88% 96% 86% 99% 97% 95% 92% 81% 76% 73% 66% 69% 76% 67% 69% 68% 87% 84% 74% 69% 56% 58% 58% 57% 54% 49% 48% 40% 40% 42% 42% 35% 27% Egzamin PISEMNY 1.1 stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla gastronomii 1.2 klasyfikować podstawowe surowce, półprodukty i gotowe wyroby w zależności od poch 1.3 rozróżniać surowce i półprodukty stosowane do produkcji wyrobów małej gastronomii 1.4 wskazywać warunki przechowywania surowców i półproduktów oraz gotowych potraw mał 1.5 określać wartość odżywczą podstawowych surowców i półproduktów stosowanych w małe 1.6 rozpoznawać zmiany w surowcach i półproduktach stosowanych w małej gastronomii za 1.7 rozróżniać techniki sporządzania potraw małej gastronomii 1.8 rozpoznawać narzędzia, naczynia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji gastr 1.9 identyfikować i wykorzystywać informacje zawarte na opakowaniach produktów spożyw Średnio część I -> Obszar określać kolejność czynności w procesie produkcji wyrobów małej gastronomii 2.2 dobierać surowce i półprodukty do produkcji wyrobów małej gastronomii 2.3 obliczać ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilo 2.4 przeprowadzać kalkulację cenową potraw małej gastronomii i napojów 2.5 przewidywać czas potrzebny do sporządzenia określonej ilości wyrobów małej gastro 2.6 dobierać narzędzia i naczynia, maszyny i urządzenia do wykonywanych operacji tech 2.7 wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w półproduktach 2.8 obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw małej gastronomii 2.9 zestawiać potrawy małej gastronomii i dodatki zgodnie z zasadami racjonalnego żyw 2.10 dobierać surowce i techniki wykonania potraw małej gastronomii w zależności od r Średnio część I -> Obszar stosować, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony prze 3.2 wskazywać zasady przechowywania surowców i półproduktów dla małej gastronomii ora 3.3 przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w produkcji wyrobów m 3.4 określać znaczenie higieny i kontroli jakości w produkcji wyrobów małej gastronom 3.5 organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 3.6 stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w produkcji wyrobó 3.7 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania pra Średnio część I -> Obszar 3 Średnio część I 4.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 4.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 4.3 Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, p Średnio część II -> Obszar analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i 5.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmow 5.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy Średnio część II -> Obszar 2 Średnio część II Egzamin PRAKTYCZNY I Planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania II ZałożeniaOrganizowanie stanowiska pracy III Wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higie IV Prezentowanie efektów wykonanego zadania Średnio egzamin PRAKTYCZNY

19 L i c z b a u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 w ZSG we Wrocławiu ZDAWALNOŚĆ w osobach Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Kelner Kucharz Kucharz Małej Gastronomii Przystąpiło pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego praktyczny egzamin

20 P r o c e n t u c z n i ó w Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 w ZSG we Wrocławiu ZDAWALNOŚĆ w porównaniu z powiatem, województwem i krajem 89% 77% 63% 67% 86% 86% 63% 84% 64% 59% 56% 52% 57% 45% 46% 40% Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Kelner Kucharz Kucharz Małej Gastronomii egzamin w ZSG egzamin we Wr. egzamin w DOL egzamin Kraj

21 2005/2006 %; 2006/2007 %; 2007/2008 %; 91% 2008/2009 %; 2009/2010 %; 88% 2010/2011 %; 2011/2012 %; 89% 2012/2013 %; 2011/2012 %; 94% 2012/2013 %; 2010/2011 %; 97% 2011/2012 %; 88% 2012/2013 %; 77% 2010/2011 %; 81% 2011/2012 %; 92% 2012/2013 %; 86% 2006/2007 %; 94% 2007/2008 %; 62% 2008/2009 %; 85% 2009/2010 %; 73% 2010/2011 %; 26% 2011/2012 %; 74% 2012/2013 %; 45% 2005/2006 %; 77% 2006/2007 %; 2007/2008 %; 2008/2009 %; 89% 2009/2010 %; 95% 2010/2011 %; 91% 2011/2012 %; 92% 2012/2013 %; 84% P r o c e n t u c z n i ó w Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSG w latach szkolnych od 2005/2006 do 2012/ % 40% 30% 20% Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Kelner Kucharz Kucharz Małej Gastronomii

22 Rok szkolny Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSG w latach Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Zdawalność w ZSG w porównaniu z wynikami w woj. dolnośląskim i w kraju Kelner Kucharz Kucharz Małej Gastronomii przystąpiło zdało przystąpiło zdało przystąpiło zdało przystąpiło zdało przystąpiło zdało przystąpiło zdało 2005/ / / / / / / / ZSG DOL Kraj ZSG DOL Kraj ZSG DOL Kraj ZSG DOL Kraj ZSG DOL Kraj ZSG DOL Kraj 2005/ % 58% 72% 2006/ % 55% 94% 81% 72% 74% 85% 2007/ % 51% 33% 62% 46%??? 61%??? 2008/ % 85% 89% 85% 2009/ % 63% 56% 73% 62% 95% 85% 93% 2010/ % 56% 97% 86% 81% 76% 26% 28% 52% 91% 77% 2011/ % 67% 59% 94% 92% 76% 92% 73% 84% 74% 62% 69% 92% 63% 72% 2012/ % 59% 63% 67% 86% 63% 45% 46% 57% 84% 64%

23 Prezentację przygotowano w oparciu o sprawozdania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowała: Krystyna Głowacka

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2011/2012

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2011/2012 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU w roku szkolnym 2011/2012 Do egzaminów przystąpiło ogółem 253 uczniów ZSG w zawodach: Technikum nr

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2013/2014

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2013/2014 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU w roku szkolnym 2013/2014 Do egzaminów przystąpiło ogółem 123 uczniów ZSG w zawodach: Technikum nr

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2010/2011

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU w roku szkolnym 2010/2011 Do egzaminów przystąpiło ogółem 253 uczniów ZSG w zawodach: Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04]

I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04] I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 8 078 Przystąpiło łącznie: 7 644 przystąpiło: 7 250 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6 766 (93,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik obsługi turystycznej 341[05]

I.1.1. Technik obsługi turystycznej 341[05] I.1.1. Technik obsługi turystycznej 341[05] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 069 Przystąpiło łącznie: 3 108 przystąpiło: 3 100 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2 196 (70,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. Podsumowanie sesji letniej 2012

Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. Podsumowanie sesji letniej 2012 Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie Podsumowanie sesji letniej 2012 Technik technologii żywności 321[09] wyniki ogólne Etap pisemny (przystąpiło 72 osób): Etap pisemny zdało

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁU GASTRONOMICZNYCH NR PROGRAMU- 343404 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Rok szkolny 2012/2013

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Rok szkolny 2012/2013 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Rok szkolny 2012/2013 Lp. Klasa Liczba uczniów w klasie przystąpiło Etap pisemny % klasy 1 4 A 24 23 96 2 4 B 28 24 86 3 4 C 19 17 84 Razem 71 64 90 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, Przedmiot technologie w produkcji cukierniczej należy do bloku teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik. W bieżącym roku szkolny mam zajęcia 2 godziny tygodniowo z klasą trzecią oraz 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował: Renata

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01] Strona 1 z 17 Strona 2 z 17 Strona 3 z 17 Strona 4 z 17 Strona 5 z 17 Strona 6 z 17 Strona 7 z 17 Zadanie egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA.

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA. PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA. EGZAMIN PRZEPROWADZONO W KLASACH CZWARTYCH ( HA GR., HB GR.) STYCZEŃ EWALUACJA (ocena przez prowadzącego przydatności

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Dietetyk 322[12]

I.1.1. Dietetyk 322[12] I.1.1. Dietetyk 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 376 Przystąpiło łącznie: 349 przystąpiło: 348 przystąpiło: 349 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 343 (98,6%) zdało: 305 (87,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU Nazwa i symbol zawodu : Pracownik administracji (334306) Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: A.68 Obsługa klienta

Bardziej szczegółowo

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług. Opisy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia Semestr: I-VI Moduł

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach technikum zawód technik żywienia i usług gastronomicznych-343404, 4-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 30 w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r.

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD PROGRAM STAŻU Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności GRUPA nr 1-20 uczniów Miejsca staży: zespół hoteli (Artis, Ratonda, Monika), hotel Panorama,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- technik hotelarstwa 3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 4. rzygotowanie i podawanie śniadań 3. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45]

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 747 Przystąpiło łącznie: 694 przystąpiło: 656 przystąpiło: 677 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 629 (95,9%) zdało: 448 (66,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMIZNYH 343404 nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie Technik żywienia i

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE POSTAW NA PEWNĄ PRZYSZŁOŚĆ Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES ul. Wojska Polskiego 32 98-300 Wieluń tel. 43 843 35 56 zs1@zs1.ehost.pl www.zs1.ehost.pl kształcimy dla przyszłości KELNER

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 1) Informacje o zawodzie PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 422402 nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 Technik hotelarstwa planuje, organizuje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Liczba uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Informacja o wynikach potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w CKZiU nr 1 w Gliwicach. Sesja maj-lipiec 2015 uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

II półrocze. II półrocze. I półrocze. I półrocze

II półrocze. II półrocze. I półrocze. I półrocze Szkolny plan (1ea) Typ szkoły: Technikum (4-letni cykl ) Zawód: technik ekonomista (331403) K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.35 (odbywa się pod koniec półrocza klasy 3) K2 Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik leśnik 321[02]

I.1.1. Technik leśnik 321[02] I... Technik leśnik 32[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 33 Przystąpiło łącznie: 079 przystąpiło: 998 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 888 (89%) zdało: 378 (35,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Wy I MY Trochę faktów WEJHEROWO ZAWODOWO, SPORTOWO i PROFESJONALNIE TECHNIK EKONOMISTA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 521[01] Zadanie egzaminacyjne Z okazji trzydziestolecia pracy jubilat w imieniu własnym i żony wydaje przyjęcie okolicznościowe

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 rogram praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 1. lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało FRYZJER 51[1] ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Do egzaminu zgłoszonych zostało: 5 Przystąpiło łącznie: 5 51[1] DYPLOM ZASIĘG ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik budownictwa 311[04]

I.1.1. Technik budownictwa 311[04] I.1.1. Technik budownictwa 311[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 5790 Przystąpiło łącznie: 5289 przystąpiło: 5066 przystąpiło: 5131 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 4662 (92%) zdało: 3131 (61%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

liczba punktów Wykres 1. Rozkład wyników części I etapu pisemnego dla zawodu technik organizacji reklamy w skali kraju

liczba punktów Wykres 1. Rozkład wyników części I etapu pisemnego dla zawodu technik organizacji reklamy w skali kraju I.1.1. Technik organizacji reklamy 342[1] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1 587 Przystąpiło łącznie: 1 252 przystąpiło: 1 248 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1 42 (83,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik mechanik 311[20]

I.1.1. Technik mechanik 311[20] I.1.1. Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 14 668 Przystąpiło łącznie: 13 042 przystąpiło: 12 472 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 323 (82,8%) zdało: 3 109 (24,8%)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników na rok szkolny 05/06 Technik hotelarstwa 0 w Technikum nr 6 Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich im. Janka Bytnara,,Rudego w Kaliszu L.p. Przedmiot Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Czym jest nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie? Nowy egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 27 Strona 2 z 27 Strona 3 z 27 Strona 4 z 27 Strona 5 z 27 Strona 6 z 27 Strona 7 z 27 Strona 8 z 27 Strona 9 z 27 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: - Sporządzanie potraw i napojów; - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

KWALIFIKACJE w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: - Sporządzanie potraw i napojów; - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Jedzenie jest tak samo ważne jak oddychanie, ale znacznie bardziej przyjemne. Bywa też źródłem zaskoczeń, konsternacji, radości lub rozczarowania. Równie łatwo może doprowadzić do choroby, jak i uzdrowienia.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ekonomista 341[02]

I.1.1. Technik ekonomista 341[02] I.1.1. Technik ekonomista 341[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 24 193 Przystąpiło łącznie: 21 922 przystąpiło: 21 403 przystąpiło: 21 073 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 15 789 (73,8%) zdało: 11

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników kształcenia zawodowego na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników kształcenia zawodowego na rok szkolny 2014/2015 Wykaz podręczników kształcenia zawodowego na rok szkolny 014/015 Technik hotelarstwa 440 1 Brak ----------- ----- ------------ I Bezpieczeństwo i higiena pracy Brak ----------- ----- ------------ I Rezerwacja

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus Dzieje krajowego hotelarstwa. Od zajazdu do współczesności. Zenon Błądek, Tadeusz Tulibacki Wydawnictwo Albus Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się i są związani z hotelarstwem.

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 1 2 3 4 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ Opracowali: mgr Beata Biernat mgr inż. Iwona Jarząbek - Starzyńska Spis treści ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE... 2 CELE STAŻU... 3 PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW... 5 METODY PRACY...

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie informacje ogólne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO WSTĘP 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: TECHNIK HOTELARSTA

PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: TECHNIK HOTELARSTA PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: TECHNIK HOTELARSTA WSTĘP 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Technik weterynarii. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym biologia matematyka

Technik weterynarii. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym biologia matematyka Technik weterynarii prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynarii wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadao inspekcji

Bardziej szczegółowo

programy nauczania w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych,

programy nauczania w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TOUG) WSTĘP 1. Podstawą opracowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO I.1.1. Technik architektury krajobrazu 321[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1173 Przystąpiło łącznie: 1028 przystąpiło: 1024 przystąpiło: 1008 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 850 (82,9%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Zadanie egzaminacyjne 1 2 3 4 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK URZĄD PRACY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOZIENICACH W RAMACH PROJEKTÓW - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projekty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Ruchu Turystycznego

Obsługa Ruchu Turystycznego Obsługa Ruchu Turystycznego Teoria i praktyka Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej Redaktor naukowy: Zygmunt Kruczek Wydanie IV zaktualizowane PROKSENIA Kraków 2014 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA Wrocław, 2008 rok RAMOWY PLAN STUDIÓW Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Zaliczenie 1. Dydaktyka przedmiotowa -technologia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo