Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów"

Transkrypt

1 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Samochód służbowy stanowi istotny składnik pakietu wynagrodzenia i jest potężnym argumentem dla przyciągnięcia i utrzymania pracowników. Jednakże, w wyniku spowolnienia gospodarczego i niskiego wzrostu dochodów korporacyjnych, wiele międzynarodowych firm zdecydowało się sprawdzić swoje politykę flotową w celu redukcji kosztów. Według badania przeprowadzonego przez firmę Mercer, przeprowadzonego wśród firm z 76 krajów pt. Międzynarodowe polityki samochodowe (International Car Policies) podejście firm do zagadnienia samochodów służbowych potrafi się znacznie różnić w poszczególnych krajach. Zwłaszcza w takich obszarach jak dostępność samochodów służbowych, cena zakupu auta, roczny ryczałt samochodowy wypłacany zamiast samochodu służbowego lub dofinansowanie wydatków związanych z samochodem. Różnice występują także w stosunku do kryteriów determinujących przyznanie samochodów i wysokość dodatkowych świadczeń takich jak benzyna, pokrycie kosztów utrzymania samochodu, ubezpieczenie. "Zapewnienie kluczowym pracownikom samochodu zarówno do celów służbowych jak i prywatnych uważane jest jako podstawowy element pakietu świadczeń. Potrzeba mobilności pracowników, globalizacja systemów świadczeń, presja konkurencji i relatywne korzyści podatkowe przyczyniły się do dużej popularności tego świadczenia - mówi Dariusz Dmowski, starszy konsultant w Mercer. "Jednakże, w wyniku spowolnienia gospodarczego i starań związanych z redukcją

2 kosztów, międzynarodowe organizacje poddają wnikliwej analizie swoje polityki samochodowe, tak jak i inne świadczenia pozapłacowe kontynuuje. W Raporcie Mercer opisane zostały polityki i praktyki panujące na poszczególnych rynkach w celu dostarczenia międzynarodowym organizacjom informacji potrzebnych do oceny rozwiązań i różnic pomiędzy krajami. Oprócz informacji o dostępności samochodów służbowych w zależności od zaszeregowania pracownika czy też wartości samochodu według ceny zakupu, raport ten zawiera informacje o zasadach determinujących przyznanie samochodu, ryczałtach zamiast samochodu oraz związanych z tematem przepisach podatkowych. Wyniki badania pokazują, że samochody służbowe są najbardziej popularnym benefitem w obu Amerykach, a najmniej w rejonie Pacyfiku. Uprawnienie do samochodu służbowego jest również powszechne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, chociaż świadczenia różnią się w zależności od stanowiska. Oprócz różnic w dostępności samochodów służbowych także ceny zakupu samochodów różnią się w zależności od regionu. Mediana ceny zakupu samochodów dla szefów organizacji i dyrektorów jest najniższa w obu Amerykach. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce ceny zakupu samochodów są najniższe dla średniej kadry kierowniczej i specjalistów. Dla wszystkich poziomów zatrudnienia najwyższe mediany cen nabycia samochodów są w Europie. Ameryka Północna i Południowa W obu Amerykach, z wyłączeniem Hondurasu i Paragwaju, ponad połowa firm zapewnia średniej kadrze kierowniczej, kierownictwu oraz przedstawicielom handlowym samochód służbowy. Ponadto, większość firm finansuje koszty paliwa - na dojazdy służbowe jak i do prywatnego użytku. Dostępność tego świadczenia różni się znacząco w całym regionie, od 37 procent w Hondurasie do 81 procent w Brazylii. Samochody służbowe są również bardzo popularne w Meksyku i w 2

3 Argentynie (po 74 procent). W Stanach Zjednoczonych w przypadku 71 procent firm samochód służbowy przysługuje szefom organizacji. W Kanadzie 70 procent organizacji najczęściej zapewnia samochód służbowy szefom międzynarodowym organizacji jak również dyrektorom. Pozycja i staż pracy są tu najważniejszymi czynnikami decydującymi o przyznaniu samochodu służbowego. Mediana ceny zakupu samochodu w obu Amerykach jest inna także w zależności od poziomu zaszeregowania pracownika. Na przykład w Brazylii, mediana wartości samochodu dla szefa organizacji wynosi dolarów USD, dla porównania w Hondurasie szef organizacji otrzymuje średnio wartość dolarów USD. W Wenezueli, dyrektor otrzymuje dolarów USD, w porównaniu do dyrektora w Meksyku, któremu przypada dolarów USD. Ponadto, wielu pracodawców w Ameryce nie zapewnia rocznego ryczałtu samochodowego, czyli gotówki wypłacanej w miejsce samochodu lub dofinansowania kosztów związanych z użytkowaniem samochodu. Wśród krajów, które płacą ryczałt są Brazylia, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone. Dla szefów organizacji, mediana dodatku samochodowego jest najwyższa w Brazylii ( USD). W Kanadzie, Chile, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, ryczałt samochodowy dla szefów organizacji wynosi odpowiednio , , i USD. Co więcej, większość organizacji, które zapewniają ryczałt samochodowy pokrywają koszty utrzymania samochodu służbowego, podatku i kosztów ubezpieczenia samochodów służbowych. Europa, Afryka i Bliski Wschód Samochody służbowe są powszechne w większości krajów w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wśród pracodawców, którzy udostępniają samochody służbowe Słowenia ma najwyższy wskaźnik, następnie plasują się Belgia i Węgry. Inne kraje, w których samochody służbowe są bardzo popularne to Francja, Grecja, Czechy, Finlandia, Niemcy i Polska. To czy samochód służbowy może być wykorzystywany 3

4 również do celów prywatnych obok biznesowych, zależy od zajmowanej w pracy pozycji. Dla szefów organizacji i starszych menedżerów samochody dostępne są dla obu celów, jednak na niższych szczeblach wykorzystanie samochodów służbowych ograniczone jest do celów biznesowych, w szczególności w przypadku pracowników sprzedaży. Podobnie - ceny zakupu samochodów w Europie, w Afryce i na Bliskim Wschodzie różne są dla różnych poziomów zaszeregowania pracowników. W Danii i Rosji szefowie organizacji otrzymują samochody o najwyższej cenie zakupu (odpowiednio i USD), podczas gdy, w Bułgarii i Rumunii na samochody przeznaczone są najniższe kwoty ( i USD). Dyrektor w Rumunii otrzymuje USD, podczas gdy dyrektor w Danii otrzymuje USD. Ryczałt samochodowy powszechny jest w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Różni się w zależności od poziomu zaszeregowania pracowników, jak również w zależności od kraju. Pracodawcy w Niemczech dla szefów organizacji zapewniają najwyższy ryczałt ( USD), kolejne miejsce zajmuje Rumunia ( USD). Szwecja i Ukraina zapewniają najniższy ryczałt (odpowiednio USD i USD). W Grecji, dyrektor otrzymuje ryczałt w wysokości USD, w porównaniu z szefem organizacji, który otrzymuje ryczałt o nieco niższej wartości ( USD). Wielu pracodawców w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie dobrowolnie płaci podatek, ponosi koszty utrzymania i ubezpieczenia samochodów służbowych z wyjątkiem kilku krajów, w których firmy warunkują koszty od poziomu zaszeregowania pracownika, przez co nie pokrywają żadnych kosztów w całości. Samochody służbowe uważane są w Polsce za jeden z najbardziej wartościowych i pożądanych benefitów. W oczach pracowników marka i model posiadanego samochodu służbowego świadczą nie tylko o zasobności firmy ale, przede wszystkim o kompetencjach i prestiżu jego użytkownika. Pracownicy korzystający z samochodów nie zawsze jednak zdają sobie sprawę z wartości finansowej, jaką 4

5 generuje ich posiadanie. Według badań Mercer roczna wartość tego świadczenia, wyceniana z perspektywy pracownika, wynosi średnio od do PLN w zależności od poziomu stanowiska, a zatem również posiadanego modelu auta. Wycena ta bierze pod uwagę zarówno koszty zakupu lub leasingu samochodu jak i typowe koszty ponoszone na jego utrzymanie, przy założeniu, że samochód ten może być również użytkowany do potrzeb prywatnych. podsumowuje Dariusz Dmowski. Tabela 1: Najpopularniejsze w Polsce samochody służbowe (marki i modele w odniesieniu do kategorii stanowisk): Szef organizacji Dyrektorzy Kierownicy Specjaliści sprzedaży Pozostali specjaliści Marka i Model Audi A6, BMW 5, Volvo S60/S80, Mercedes Ford Mondeo, Opel Insignia /Vectra, Toyota Avensis, Volkswagen Passat, Volvo S60 Ford Mondeo/Focus, Opel Vectra/Astra, Toyota Avensis/Corolla, Skoda Octavia Ford Focus, Opel Astra/Corsa, Toyota Corolla Ford Focus, Opel Astra/ Corsa, Toyota Corolla Tabela 2: Porównanie wybranych świadczeń samochodowych w wybranych krajach: Dostępność samochodów służbowych Mediana ceny nabycia samochodu dla 5

6 oferowanych przez międzynarodowe kierownictwa (USD) firmy Americas Argentina 74% $33,922 Bolivia 64% $40,794 Brazil 81% $64,666 Canada 70% $47,418 Chile 60% $32,965 Colombia 63% $51,756 Costa Rica 64% $36,899 Dominican Republic 50% $41,363 Ecuador 64% $39,885 El Salvador 60% $35,750 Guatemala 61% $29,241 Honduras 37% --- Mexico 74% $26,993 Nicaragua 62% --- Panama 55% $41,648 Paraguay 47% $32,696 Peru 70% $32,159 Puerto Rico 58% $34,500 United States* 71% $40,000 Uruguay 52% $36,123 Venezuela 58% $74,699 Europe, Middle East and Africa Austria 92% $66,632 Belgium 99% $48,182 Bulgaria 85% $37,852 Croatia 96% $47,114 Czech Republic 97% $51,599 Denmark 96% $94,473 Estonia 93% $35,014 Finland 97% $66,632 France 98% $49,944 Germany 97% $62,190 Greece 98% $69,890 Hungary 99% $46,887 Ireland 91% $69,401 Italy 94% $66,447 Kazakhstan 78% --- 6

7 Moldova 92% --- Netherlands 93% $74,036 Norway 76% $83,575 Poland 97% $43,904 Portugal 91% --- Romania 92% $33,508 Russia 93% $61,043 Serbia 95% $37,409 Slovakia 96% $51,699 Slovenia 100% $39,979 Spain 87% $48,437 Sweden 95% $48,893 Switzerland 83% $69,429 Turkey 91% $53,313 Ukraine 92% $24,284 United Kingdom 94% $47,013 Algeria 90% $20,761 Egypt 89% $52,955 Morocco 88% $50,413 Qatar 45% --- Saudi Arabia 66% $27,295 Tunisia 88% $38,393 United Arab Emirates 54% --- *Statystyka popularności świadczenia dla USA wskazana została jedynie dla szefów organizacji Źródło: Mercer 2010 International Car Policies Report (Międzynarodowe polityki samochodowe) Niniejszy raport odnosi się do grup pracowników zdefiniowanych następująco: Szefowie organizacji - zazwyczaj raportują do centrali regionalnej/globalnej firmy. Dyrektorzy - zazwyczaj raprtuje do szefa organizacji Średnia kadra kierownicza - zazwyczaj raportują do starszych menedżerów / dyrektorów. O Mercer Mercer jest wiodącym globalnym dostawcą usług doradczych, outsourcingowych i inwestycyjnych. Konsultanci Mercer pomagają klientom tworzyć i zarządzać systemami wynagrodzeń, programami 7

8 opieki medycznej, emeryturami, ubezpieczeniami i innymi świadczeniami pracowniczymi oraz wspierają klientów w pozostałych aspektach dotyczących kapitału ludzkiego. Firma dostarcza również narzędzia i rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów oraz świadczy usługi związane z outsourcingiem i administrowaniem programami świadczeń. Mercer zatrudnia ponad pracowników, działających w ponad 40 krajach. Firma jest w całości własnością Marsh & McLennan Companies, Inc. (pod symbolem MMC) notowanej na giełdach w Nowym Jorku, Chicago i Londynie. W celu zaczerpnięcia więcej informacji, zapraszamy na 8

Logistyka na 5. Delivering solutions. Schenker Sp. z o.o. Imię Nazwisko Oddział Miejscowość, data

Logistyka na 5. Delivering solutions. Schenker Sp. z o.o. Imię Nazwisko Oddział Miejscowość, data Logistyka na 5 Delivering solutions Schenker Sp. z o.o. Imię Nazwisko Oddział Miejscowość, data DB Schenker na globalnym rynku TSL transport lądowy transport lotniczy transport oceaniczny logistyka magazynowa

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

GLOBAL IMPACT. Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE. UN Photo/Larry Barns

GLOBAL IMPACT. Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE. UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia UN Photo/Larry Barns WIZJA GLOBALNEGO WPŁYWU METLIFE Kontynuując niemal 150 letnią

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Raport płacowy Polska i Świat Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Warszawa 2012 1 Wstęp Wartość wynagrodzenia polskiej kadry zarządzającej liczona w euro plasuje nasz kraj na 21-22 miejscu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO UKRAINY

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO UKRAINY Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78 ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO UKRAINY Spis treści Michał Rogal Grupa ORT/W Nr indeksu: 33332 Rok- IV TiR...2

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ZNACZENIE LEASINGU DLA GOSPODARKI W OBLICZU PROCESÓW GLOBALIZACJI I UNIFIKACJI

EKONOMICZNE ZNACZENIE LEASINGU DLA GOSPODARKI W OBLICZU PROCESÓW GLOBALIZACJI I UNIFIKACJI Robert Sasin Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EKONOMICZNE ZNACZENIE LEASINGU DLA GOSPODARKI W OBLICZU PROCESÓW GLOBALIZACJI I UNIFIKACJI 1. Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowe porównania systemów zdrowotnych w krajach OECD w kontekście realizowanych modeli ochrony zdrowia

Wielowymiarowe porównania systemów zdrowotnych w krajach OECD w kontekście realizowanych modeli ochrony zdrowia Dr Paweł Białynicki-Birula Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Publikacja: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, PN Finanse Publiczne nr 112 (2010), s. 1-15] Wielowymiarowe porównania systemów zdrowotnych w krajach

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

What makes companies invest in Poland?

What makes companies invest in Poland? What makes companies invest in Poland? Partnerzy strategiczni Partnerzy INSTYTUCJONALNI PATRONI MEDIALNI Spis treści 1. Executive Summary 1.1. Europa ŚrodkowoWschodnia 4 1.2. Polska 5 2. Analiza atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 23 lutego 2011 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy PZU za IV kwartał i pełny rok 2011. Warszawa, 15 marca 2012 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy PZU za IV kwartał i pełny rok 2011. Warszawa, 15 marca 2012 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy PZU za IV kwartał i pełny rok 2011 Warszawa, 15 marca 2012 roku 0 Aktualny skład Zarządu Grupy PZU Wyniki operacyjne w 2011 roku Przegląd wyników finansowych Główne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom)

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa analiza skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie wyłączenia ochrony wzorów przemysłowych widocznych części zamiennych

Kompleksowa analiza skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie wyłączenia ochrony wzorów przemysłowych widocznych części zamiennych Kompleksowa analiza skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie wyłączenia ochrony wzorów przemysłowych widocznych części zamiennych Ten raport zawiera 70 stron KPMG Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo