Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi

2 Spis treści 1. Logowanie Menu główne Okno listy pojazdów Wyświetlanie danych na mapie Generowanie raportów Alerty Grupowanie pojazdów Rejestrowanie faktur i kontrola kosztów Dodatkowe statystyki dot. pojazdów Podgląd tras zagranicznych...30

3 1. Logowanie W celu zalogowania do usługi Flotis należy na stronie wpisać swój login oraz hasło otrzymane przy podpisywaniu umowy. W przypadku problemów z logowaniem prosimy sprawdzić czy poprawnie wpisano ciąg znaków stanowiący login lub hasło. W szczególności proszę upewnić się czy podczas wpisywania danych klawisz CAPS LOCK jest wyłączony. W celu zachowania poufności danych, po zakończeniu korzystania z aplikacji polecamy wylogowanie z systemu Flotis poprzez zamknięcie wszystkich okien przeglądarki lub poprzez wybranie w oknie Wyloguj. Po zalogowaniu użytkownik zostanie przeniesiony do widoku Listy pojazdów: W przypadku pierwszego logowania do usługi Flotis w oknie Lista pojazdów, pola Nr rejestr. oraz Kierowca będą puste. Proszę uzupełnić dane za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na wartość pola ID (pierwsza kolumna tabeli).

4 2. Menu główne Alerty (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Przycisk Alerty pojawi się w górnym menu, gdy dla któregoś z posiadanych pojazdów zbliża się termin wygaśnięcia ubezpieczenia lub przeglądu technicznego, gdy któryś z pojazdów przekroczył jeden z granicznych parametrów takich np. przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości, wyłączenie urządzenia monitorującego, przekroczenie granicy województwa, wykonanie jazdy w weekend lub gdy został odnotowany wjazd/wyjazd ze zdefiniowanej strefy.

5 Moje konto Za pomocą przycisku Moje konto użytkownik ma możliwość zmiany hasła dostępowego do konta Flotis, zmiany nazwy użytkownika lub adresu przypisanego do konta. Pojazdy Przycisk Pojazdy służy do szybkiego podglądu aktualnych danych lokalizacyjnych dot. posiadanych pojazdów oraz do edycji danych poszczególnych pojazdów.

6 Mapa Po kliknięciu w przycisk Mapa użytkownik ma możliwość przejścia w tryb wizualizacji tras monitorowanych pojazdów na cyfrowych mapach. Dane Przycisk Dane służy do pobierania plików z danymi dot. tras pojazdów w formacie *.kmz oraz importowania transakcji z kart paliwowych (importowanie transakcji z kart paliwowych dostępne jest jedynie w pakiecie PREMIUM). Pliki z danymi tras pojazdów mogą być archiwizowane we własnym zakresie przez użytkownika w celu późniejszej wizualizacji zarchiwizowanych tras na mapach. Po wybraniu żądanego zakresu dat oraz kliknięciu w przycisk Pobierz przeglądarka pobierze skompresowany plik z danymi dot. tras przebytych przez wszystkie pojazdy w formacie *.zip

7 Raporty (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Przycisk Raporty służy do sporządzania i drukowania raportów. Użytkownik ma możliwość generowania trzech typów raportów dot. tras oraz czterech typów raportów dot. kosztów użytkowania pojazdów. Raporty dot. tras obejmują: raport szczegółowy trasy raport trasy raport długości trasy wg województw raport odwiedzin raport odwiedzin dla pojazdu Raporty dot. kosztów użytkowania pojazdów obejmują: średnie spalanie listę faktur raport kosztów raport z tankowań Zarządzanie (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Zakładka Zarządzanie składa się z następujących elementów: użytkownicy grupy pojazdów miejsca strefy Przycisk Użytkownicy służy do tworzenia subkont do konta administratora. Oznacza to, iż istnieje możliwość zdefiniowania przez użytkownika (właściciela konta) dodatkowych kont w ramach posiadanego konta Flotis. Dzięki temu do jednego konta Flotis może mieć dostęp kilku użytkowników posługujących się odrębnymi danymi do logowania (osobny login oraz hasło) oraz posiadającymi różny zakres uprawnień co do liczby monitorowanych pojazdów, tworzenia grup czy zarządzania miejscami i strefami. Właściciel konta (administrator) zawsze posiada dostęp do wszystkich opcji i pojazdów, natomiast pozostałe osoby widzą jedynie pojazdy i funkcje przydzielone im przez administratora.

8 Przycisk Grupy pojazdów umożliwia tworzenie, edycję i zarządzania grupami pojazdów (jeśli takowe zostały zdefiniowane przez administratora). Przyciski Miejsca i Strefy umożliwiają definiowanie i zarządzanie Miejscami i Strefami, jeśli takowe zostały utworzone przez administratora. Więcej o Miejscach i Strefach w rozdziale IV. UWAGA! W zależności od posiadanych przez Użytkownika uprawnień zakładka Zarządzanie będzie zawierała mniejszą lub większą liczbę elementów: a) administrator konta: użytkownicy grupy pojazdów miejsca strefy b) użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami: użytkownicy c) użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania grupami pojazdów: grupy pojazdów d) użytkownik posiadający uprawnienia jak w pkt b i c: użytkownicy grupy pojazdów e) użytkownik subkonta bez dodatkowych uprawnień brak zakładki Zarządzanie. Grupowanie pojazdów Grupowanie pojazdów pozwala administratorom Floty na tworzenie grup pojazdów według określonych przez nich kryteriów, a także oznaczanie poszczególnych grup kolorami. Zarządzanie miejscami i strefami Po przejściu do pozycji Miejsca Użytkownik może edytować i/lub usunąć zdefiniowane wcześniej dla tej funkcjonalności parametry.

9 W pozycji Strefy Użytkownik ma możliwość uruchomienia alertów - przy wjeździe, wyjeździe lub wjeździe i wyjeździe ze zdefiniowanej strefy. 3. Okno listy pojazdów Okno Lista pojazdów (przycisk Pojazdy) pokazuje aktualnie monitorowane pojazdy, wraz z podaniem przypisanego numeru rejestracyjnego, opisem (np. oznaczeniem pojazdu), numeru urządzenia monitorującego, statusu aktywności, czasów pierwszego i ostatniego zgłoszenia, miasta i ulicy na której obecnie znajduję się pojazd, trasy przebytej w danym dniu, aktualnego kierunku poruszania się auta oraz aktualnej prędkości.

10 Pole Id Pole Id oznacza numer identyfikacyjny pojazdu w systemie Flotis. Po kliknięciu na wartość pola Id przechodzimy do edycji danych dotyczący danego pojazdu, podglądu informacji statystycznych dotyczących przebytych przez pojazd tras, informacji na temat kosztów użytkowania pojazdu oraz rejestrowania faktur kosztowych dot. danego pojazdu. Możliwości systemu Flotis dotyczące powyższych zagadnień zostały opisane szerzej w dalszej części instrukcji. Pole Nr rejestr. Pole Nr rejestr. pokazuje przypisany numer rejestracyjny pojazdu monitorowanego. Jeżeli urządzenie monitorujące jest instalowane w innym aucie niż poprzednio, wówczas można zmienić przypisanie numeru rejestracyjnego poprzez kliknięcie na wartość pola Nr rejestr. lub pola Id, a następnie poprzez wpisanie nowej wartości w stosownym polu formularza. Dane zostaną zachowane po naciśnięciu przycisku Zapisz. Pole Opis W polu Opis można zdefiniować dowolny opis danego pojazdu jak np. Opel Astra Wojtek. W przypadku zmiany opisu treść pola może zostać zmodyfikowana poprzez kliknięcie na wartość pola Nr rejestr. lub pola Id, a następnie wpisanie nowej wartości w stosownym polu formularza. Dane zostaną zachowane po naciśnięciu przycisku Zapisz. Pole Firma/Dział W polu Firma/Dział można wprowadzić nazwę firmy bądź działu, dla którego pojazd pokonuje trasy. Wprowadzić nazwę można po kliknięciu na pole Nr rejestr. lub ID. Dane zostaną zachowane po naciśnięciu przycisku Zapisz. Pole Urządzenie Pole Urządzenie oznacza unikalny numer urządzenia monitorującego. Statusy pojazdów Czerwone pole statusu oznacza brak aktywności pojazdu w ciągu ostatnich 5 minut Zielone pole statusu oznacza aktywność pojazdu w ciągu ostatnich 5 minut Pole Pierwsze zgł. Pole Pierwsze zgł. podaje czas pierwszego zgłoszenia ruchu pojazdu w dniu bieżącym. Pole Ostatnie zgł. Pole Ostatnie zgł. podaje czas ostatniego odebranego zgłoszenia ruchu pojazdu. Pole Miasto Pole Miasto wskazuje miasto w którym obecnie znajduje się pojazd.

11 Pole Miejsce Pole Miejsce informuje o tym, czy dany pojazd znajduje się w obszarze obowiązywania zdefiniowanego na mapie Miejsca. Pole Ulica Pole Ulica wskazuje ulicę w danym mieście na której obecnie znajduje się pojazd. Pole Trasa Pole Trasa podaje całkowitą przebytą w dniu bieżącym trasę dla danego pojazdu. Po kliknięciu w wartość pole Trasa przejedziemy do okna ze szczegółowymi statystykami dot. trasy przebytej przez pojazd w dniu bieżącym. Pole Kierunek Pole Kierunek wskazuje aktualny kierunek w którym porusza się dany pojazd. Pole Prędkość Pole Prędkość pokazuje aktualną prędkość pojazdu. Wyszukiwarka (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Powyżej listy pojazdów widoczne jest pole wyszukiwarki pojazdów. W celu znalezienia określonego pojazdu wśród wszystkich posiadanych pojazdów wystarczy wpisać dowolny element opisu auta (np.: opel astra ) lub numeru rejestracyjnego. Proszę pamiętać, iż w celu ponownego wyświetlenia wszystkich pojazdów należy kliknąć w opcję Pokaż wszystkie. Aby sprawdzić najaktualniejsze dane systemowe dot. posiadanych pojazdów w oknie Lista pojazdów, prosimy odświeżyć stronę przeglądarki poprzez naciśnięcie klawisza F5.

12 4. Wyświetlanie danych na mapie W celu wizualizacji tras monitorowanych pojazdów należy kliknąć w opcję Mapa. Okno Flotis Mapa podzielone jest na kilka sekcji: Mapę zasadniczą (okno główne) Okno wyboru pojazdów z trasami aktualnymi i archiwalnymi Menu górne Nawigowanie po mapie zasadniczej

13 Mapę można dowolnie skalować za pomocą ikonek z symbolem plus i minus, umieszczonych w prawym, górnym rogu lub za pośrednictwem przycisku Scroll na myszce (jeżeli podłączona do komputera myszka posiada taką funkcję). Przesuwanie mapy możliwe jest w trybie Drag and Drop. Wybór monitorowanego pojazdu (trasy bieżące i archiwalne) Aby otrzymać zarys trasy na mapie wystarczy kliknąć w wybrany pojazd w oknie listy pojazdów (panel z lewej stronie mapy). Po kliknięciu w dany pojazd wyświetlone zostaną wszystkie jego trasy zarówno aktualne, jak i archiwalne. Dane szczegółowe punktu Aby uzyskać dane szczegółowe wybranego punktu, w tym informacje o prędkości, długości i szerokości geograficznej danego pojazdu wystarczy kliknąć w interesujący nas punkt na trasie wybranego pojazdu.

14 Wykres prędkości W celu sprawdzenia z jaką prędkością poruszał się na danej trasie wybrany pojazd, wystarczy przejść do wykresu prędkości (okno z wykresem pod mapą). Okno wykresu prędkości rozszerzone zostało o skalę pozwalającą określić przedział czasowy po jego zaznaczeniu wyświetlona zostanie trasa z wybranego przedziału czasowego. Miejsca, Strefy (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Opcja nanoszenia Miejsc i Stref pozwala Administratorowi floty na zdefiniowane punktów i obszarów istotnych dla danego pojazdu. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna przy weryfikacji odwiedzin stałych kontrahentów. Zarządzanie > Miejsca (lub Strefy) > Dodaj miejsce (lub strefę)

15 Dla każdej Strefy i Miejsca Użytkownik może określić obszar jego obowiązywania. Aby zdefiniować parametry Miejsc lub Stref, należy kliknąć poligon na pasku po lewej stronie, a następnie wyrysować na mapie miejsce objęte np. Strefą. Następnie wpisać nazwę i opis danego Miejsca lub Strefy. Odwiedziny Miejsca będą uwzględniane w raporcie szczegółowym z trasy, natomiast przekroczenia granicy Strefy wyświetlone zostaną w alertach. Szczegóły trasy (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Aby uzyskać szczegółowe informację na temat danej trasy, z uwzględnieniem takich danych jak odcinki i postoje, należy kliknąć daną trasę w oknie Pojazdy po lewej stronie mapy.

16 Każdy odcinek trasy zawiera szczegółowe informacje o czasie w jakim został pokonany, miejscu startowym i końcowym danego odcinka, a także średniej oraz maksymalnej prędkości z jaką został pokonany przez dany pojazd. 5. Generowanie raportów (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) W celu wygenerowania raportów należy kliknąć w zakładkę Raporty. Raporty dot. tras obejmują: raport szczegółowy trasy dane szczegółowe trasy z informacjami o miejscach i czasach postojów raport trasy dane o długości trasy, średniej i maksymalnej prędkości oraz czasie jazdy i postojów raport długości trasy dane dot. długości trasy w podziale na trasy w poszczególnych wg województw województwach raport odwiedzin liczba odwiedzin danego miejsca (prezentuje dni, w których zostało odwiedzone miejsce) raport odwiedzin dla miejsca odwiedzone przez konkretny pojazd pojazdu Raporty dot. kosztów użytkowania pojazdów obejmują: średnie spalanie średnie miesięczne zużycie paliwa dla poszczególnych pojazdów raport z tankowań dane dotyczące ilości oraz rodzaju tankowanego paliwa raport kosztów dane na temat kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów listę faktur wyświetlanie listy faktur

17 Dodatkowo dostępny jest jeszcze raport zgłoszeń POI za pomocą którego możemy uzyskać informacje na temat ilości zgłaszanych zdarzeń drogowych przez kierowców. Po wybraniu odpowiedniego typu raportu należy wybrać zakres pożądanych dat oraz pojazdów, które ma obejmować raport, a następnie po kliknięciu w przycisk Generuj otrzymamy raport w formacie *.xls gotowy do otwarcia w zewnętrznych programach takich jak np. MS Excel. W przypadku wyboru więcej niż jednego pojazdu, dane odnoszące się do poszczególnych pojazdów mogą zostać wygenerowane do kilku zakładek pliku *.xls każda zakładka (oznaczona odpowiednim numerem rejestracyjnym) dotyczy wówczas jednego pojazdu. Elementy raportu szczegółowego trasy (przykład raportu): Możliwe jest również wygenerowanie raportu szczegółowego trasy dotyczącego jedynie wybranego statusu np. jedynie dot. postojów. W tym celu przy generowaniu raportu należy zaznaczyć stosowną opcję:

18 Elementy raportu trasy (przykład raportu): Elementy raportu długości trasy wg województw (przykładowy raport):

19 Elementy raportu średniego spalania (przykład raportu): Elementy raportu lista faktur (przykład raportu): Elementy raportu kosztów (przykład raportu): Elementy raportu z tankowań (przykład raportu):

20 Raport szczegółowy trasy można uzyskać również poprzez kliknięcie w odpowiednią komórkę kolumny Trasa reprezentującą przebytą trasę przez interesujący nas pojazd. Uzyskamy wówczas zestawienie tras pojazdu z bieżącego dnia wraz z obszernymi statystykami W celu uzyskania raportu szczegółowego trasy za inny dzień wystarczy kliknąć na odpowiednią datę w prawym górnym rogu raportu. 6. Alerty (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Przycisk Alerty pojawi się w górnym menu jedynie w przypadku, gdy dla któregoś z posiadanych pojazdów termin wygaśnięcia ubezpieczenia lub przeglądu technicznego nastąpi w ciągu 30 dni, gdy któryś z pojazdów przekroczył jeden z granicznych parametrów takich np. przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości, wyłączenie urządzenia monitorującego, przekroczenie granicy województwa, wykonanie jazdy w weekend lub gdy został odnotowany wjazd/wyjazd ze zdefiniowanej strefy. Datę wygaśnięcia alertów można zdefiniować korzystając z opcji Nie pokazuj alertów starszych niż (dni) za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na wartość pola Id (pierwsza kolumna tabeli) na liście pojazdów (przycisk Pojazdy), a następnie wybraniu zakładki Alerty.

21 Korzystając z powyższego formularza użytkownik może ustawić opcję alertowania przy zarejestrowaniu przez system następujących wydarzeń: wyłączenie urządzenia monitorującego, wykonanie trasy w czasie weekendu, zatankowanie niewłaściwego paliwa, przekroczenie zdefiniowanej maksymalnej prędkości pojazdu lub dziennego limitu trasy, koniec okresu AC/OC/NW oraz koniec ważności przeglądu technicznego, przekroczenie granicy określonej grupy województw Po zdefiniowaniu pożądanych parametrów alertów oraz zapisaniu ustawień aplikacja wyświetli stosowne alerty po prawej stronie ekranu.

22 Informacje dotyczące alertów w podziale na poszczególne kategorie są dostępne również po naciśnięciu przycisku Alerty w górnym menu. Otrzymujemy wówczas alerty podzielone na kategorie: ubezpieczenia / przeglądy techniczne limity wyłączenie urządzenia strefy pozostałe

23 7. Grupowanie pojazdów Grupowanie pojazdów pozwala administratorom Floty na tworzenie grup pojazdów według określonych przez nich kryteriów, a także oznaczanie poszczególnych grup kolorami. Aby utworzyć grupę należy po przejściu do zakładki Zarządzanie>>Grupy pojazdów kliknąć w widoczny w prawym, górnym rogu link Utwórz nową grupę. Następnie uzupełnić pole Nazwa (kryterium, które zostanie przypisane do danej grupy pojazdów) oraz kolor, którym grupa zostanie oznaczona (opcjonalnie). Aby wyświetlić pojazdy należące do danej grupy wystarczy kliknąć w nazwę grupy (kolumna Nazwa).

24 W celu dodania pojazdów do grupy należy wybrać grupę do której chcemy przypisać pojazdy (klikając w jej nazwę), następnie kliknąć w link Zarządzaj pojazdami w grupie i w kolumnie Wybór pojazdu odpowiednio dodać lub usunąć poszczególne pojazdy. Administrator konta (lub użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami) może nadać dowolnemu użytkownikowi uprawnienia Administratora grupy. W tym celu należy po przejściu do danych wybranego użytkownika (pole Login lub Id użytkownika w Zarządzanie>>Użytkownicy) i zaznaczyć opcję Administrator grup. 8. Rejestrowanie faktur i kontrola kosztów (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Użytkownicy systemu Flotis posiadający pakiet PREMIUM, po kliknięciu na pole Id lub Nr rejestr. na Liście pojazdów, otrzymują dostęp do dodatkowych zakładek systemu Flotis umożliwiających m.in. rejestrowanie faktur kosztowych dot. poszczególnych pojazdów. Rejestracja faktur w powiązaniu z danymi z systemu monitoringu pojazdów Flotis pozwala na uzyskiwanie szczegółowych statystyk odnośnie kosztów eksploatacji floty pojazdów.

25 Rejestrowanie faktur W celu rejestracji faktury dot. danego pojazdu należy na Liście pojazdów kliknąć w wybrany Nr rejestr., a następnie skorzystać z zakładki Faktury. Aby wprowadzić nową fakturę należy skorzystać z opcji Wprowadź fakturę.

26 Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza, faktura pojawi się w odpowiedniej kategorii kosztów w zależności od wyboru dokonanego w polu Typ faktury W aplikacji Flotis dostępne są 4 kategorie faktur kosztowych: paliwo serwis/naprawy części/materiały eksploatacyjne inne Użytkownik ma swobodę w klasyfikowaniu faktur do poszczególnych kategorii co pozwala na dostosowanie systemu do specyfiki danej działalności w której wykorzystywane są pojazdy. Import danych z kart paliwowych Użytkownicy posiadający pakiet PREMIUM mają możliwość importu danych dot. kosztów użytkowania pojazdów z kart paliwowych. W tym celu należy skorzystać z zakładki Dane w górnym menu, a następnie wybrać Importuj transakcje z kart paliwowych. Następnie wystarczy wybrać typ karty paliwowej oraz lokalizację pliku z danymi z karty, zatwierdzając formularz przyciskiem Dalej. Przy imporcie danych z systemu ORLEN plik otrzyma rozszerzenie *.xls, Shell - *.csv, BP *.dat lub *.xls, koncern STATOIL - *.csv Po imporcie danych system rozpozna odpowiednie pozycje faktury i po zatwierdzeniu przyciskiem Importuj przypisze je do odpowiedniego auta w systemie Flotis. W trakcie importu mogą pojawić się tzw. nierozpoznane pozycje jeżeli na fakturze będą również pozycje dot. pojazdu, który nie jest objęty monitoringiem Flotis.

27 Kontrola kosztów Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika faktur oraz danych z systemu monitoringu, system Flotis wylicza szczegółowe statystyki dot. kosztów eksploatacji poszczególnych pojazdów. Dostępne są następujące statystyki: kosztów paliwa kosztów serwisu/napraw kosztów części/materiałów eksploatacyjnych innych kosztów wszystkich kosztów ilości paliwa średniego spalania Wszystkie powyższe statystyki można uzyskać w kwotach netto lub brutto zarówno w okresach miesięcznych, jak i w okresach rocznych.

28 9. Dodatkowe statystyki dot. pojazdów (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Po kliknięciu w numer rejestracyjny danego auta na Liście pojazdów możemy uzyskać szersze statystyki, w tym m.in. wykresy: prędkości maksymalnych prędkości średnich długości trasy czasów jazdy czasów postojów okresów, w których urządzenie monitorujące było odłączone Wszystkie powyższe statystyki można wygenerować dla różnych okresów czasu, definiowanych przez użytkownika (rocznych, miesięcznych oraz tygodniowych).

29 Po przejściu do zakładki Trasy mamy możliwość szybkiego podglądu zestawienia pokonanych przez pojazd tras z podziałem na poszczególne miesiące. Przełączanie między poszczególnymi zestawieniami następuje poprzez wybór odpowiedniej zakładki z nazwą miesiąca. Wykresy OBD2 (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Po kliknięciu w numer rejestracyjny danego auta na Liście pojazdów możemy uzyskać także dodatkowe statystyki, w postaci wykresów OBD2 (o ile urządzenie podłączone jest do gniazda OBD). Dane te są opcjonalne wyświetlane o ile komputer pokładowy pozwoli na ich sczytanie. Dostępne dane: - poziom paliwa sczytywane z częstotliwością co 5 minut obroty - co 1 min przeciążenia - taka częstotliwość jak pozycja na mapie temperatura chłodnicy - co 5 min nr VIN - co 5 min

30 Przykładowe wykresy: 10. Podgląd tras zagranicznych (opcja dostępna po wykupieniu stosownego pakietu) System Flotis umożliwia monitoring w trybie on-line również poza granicami Polski. Szczegółowe dane odnośnie pakietów dodatkowych można uzyskać na stronie: W celu wizualizacji tras zagranicznych należy zmienić format mapy z mapy Polski na mapę Świat (ikona Świat w górnym menu zakładki Flotis Mapa).

31 Przycisk Wyloguj Radzimy skorzystać z przycisku Wyloguj każdorazowo po zakończeniu pracy z aplikacją. Użycie tej funkcji pozwoli usunąć z pamięci przeglądarki ewentualne poufne dane dotyczące konta Flotis.

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Menu główne... 4 3. Okno listy pojazdów... 9 4. Wyświetlanie danych na mapie... 11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl

Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl Dostęp do systemu prezentacji statystyk pozycjonowania umieszczonego na stronie www.stats.agp.pl jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby się

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika aplikacji www dla urządzeń BIG-I Mobile www.bigimobile.com Spis treści Wstęp... 3 1. Rejestracja urządzenia...4 2. Manager zarządzanie kontem...6 2.1. Logowanie do systemu...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/ Przed przystąpieniem do pracy na Portalu Personelu. W związku z faktem udostępniania funkcjonalności Portalu Personelu za pośrednictwem bezpiecznego protokołu https, dla interfejsu aplikacji nie działają

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Spis treści 1. Faktura elektroniczna w IC Katalog online... 2 1.1 Zaakceptowanie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo