Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi

2 Spis treści 1. Logowanie Menu główne Okno listy pojazdów Wyświetlanie danych na mapie Generowanie raportów Alerty Grupowanie pojazdów Rejestrowanie faktur i kontrola kosztów Dodatkowe statystyki dot. pojazdów Podgląd tras zagranicznych...30

3 1. Logowanie W celu zalogowania do usługi Flotis należy na stronie wpisać swój login oraz hasło otrzymane przy podpisywaniu umowy. W przypadku problemów z logowaniem prosimy sprawdzić czy poprawnie wpisano ciąg znaków stanowiący login lub hasło. W szczególności proszę upewnić się czy podczas wpisywania danych klawisz CAPS LOCK jest wyłączony. W celu zachowania poufności danych, po zakończeniu korzystania z aplikacji polecamy wylogowanie z systemu Flotis poprzez zamknięcie wszystkich okien przeglądarki lub poprzez wybranie w oknie Wyloguj. Po zalogowaniu użytkownik zostanie przeniesiony do widoku Listy pojazdów: W przypadku pierwszego logowania do usługi Flotis w oknie Lista pojazdów, pola Nr rejestr. oraz Kierowca będą puste. Proszę uzupełnić dane za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na wartość pola ID (pierwsza kolumna tabeli).

4 2. Menu główne Alerty (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Przycisk Alerty pojawi się w górnym menu, gdy dla któregoś z posiadanych pojazdów zbliża się termin wygaśnięcia ubezpieczenia lub przeglądu technicznego, gdy któryś z pojazdów przekroczył jeden z granicznych parametrów takich np. przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości, wyłączenie urządzenia monitorującego, przekroczenie granicy województwa, wykonanie jazdy w weekend lub gdy został odnotowany wjazd/wyjazd ze zdefiniowanej strefy.

5 Moje konto Za pomocą przycisku Moje konto użytkownik ma możliwość zmiany hasła dostępowego do konta Flotis, zmiany nazwy użytkownika lub adresu przypisanego do konta. Pojazdy Przycisk Pojazdy służy do szybkiego podglądu aktualnych danych lokalizacyjnych dot. posiadanych pojazdów oraz do edycji danych poszczególnych pojazdów.

6 Mapa Po kliknięciu w przycisk Mapa użytkownik ma możliwość przejścia w tryb wizualizacji tras monitorowanych pojazdów na cyfrowych mapach. Dane Przycisk Dane służy do pobierania plików z danymi dot. tras pojazdów w formacie *.kmz oraz importowania transakcji z kart paliwowych (importowanie transakcji z kart paliwowych dostępne jest jedynie w pakiecie PREMIUM). Pliki z danymi tras pojazdów mogą być archiwizowane we własnym zakresie przez użytkownika w celu późniejszej wizualizacji zarchiwizowanych tras na mapach. Po wybraniu żądanego zakresu dat oraz kliknięciu w przycisk Pobierz przeglądarka pobierze skompresowany plik z danymi dot. tras przebytych przez wszystkie pojazdy w formacie *.zip

7 Raporty (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Przycisk Raporty służy do sporządzania i drukowania raportów. Użytkownik ma możliwość generowania trzech typów raportów dot. tras oraz czterech typów raportów dot. kosztów użytkowania pojazdów. Raporty dot. tras obejmują: raport szczegółowy trasy raport trasy raport długości trasy wg województw raport odwiedzin raport odwiedzin dla pojazdu Raporty dot. kosztów użytkowania pojazdów obejmują: średnie spalanie listę faktur raport kosztów raport z tankowań Zarządzanie (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Zakładka Zarządzanie składa się z następujących elementów: użytkownicy grupy pojazdów miejsca strefy Przycisk Użytkownicy służy do tworzenia subkont do konta administratora. Oznacza to, iż istnieje możliwość zdefiniowania przez użytkownika (właściciela konta) dodatkowych kont w ramach posiadanego konta Flotis. Dzięki temu do jednego konta Flotis może mieć dostęp kilku użytkowników posługujących się odrębnymi danymi do logowania (osobny login oraz hasło) oraz posiadającymi różny zakres uprawnień co do liczby monitorowanych pojazdów, tworzenia grup czy zarządzania miejscami i strefami. Właściciel konta (administrator) zawsze posiada dostęp do wszystkich opcji i pojazdów, natomiast pozostałe osoby widzą jedynie pojazdy i funkcje przydzielone im przez administratora.

8 Przycisk Grupy pojazdów umożliwia tworzenie, edycję i zarządzania grupami pojazdów (jeśli takowe zostały zdefiniowane przez administratora). Przyciski Miejsca i Strefy umożliwiają definiowanie i zarządzanie Miejscami i Strefami, jeśli takowe zostały utworzone przez administratora. Więcej o Miejscach i Strefach w rozdziale IV. UWAGA! W zależności od posiadanych przez Użytkownika uprawnień zakładka Zarządzanie będzie zawierała mniejszą lub większą liczbę elementów: a) administrator konta: użytkownicy grupy pojazdów miejsca strefy b) użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami: użytkownicy c) użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania grupami pojazdów: grupy pojazdów d) użytkownik posiadający uprawnienia jak w pkt b i c: użytkownicy grupy pojazdów e) użytkownik subkonta bez dodatkowych uprawnień brak zakładki Zarządzanie. Grupowanie pojazdów Grupowanie pojazdów pozwala administratorom Floty na tworzenie grup pojazdów według określonych przez nich kryteriów, a także oznaczanie poszczególnych grup kolorami. Zarządzanie miejscami i strefami Po przejściu do pozycji Miejsca Użytkownik może edytować i/lub usunąć zdefiniowane wcześniej dla tej funkcjonalności parametry.

9 W pozycji Strefy Użytkownik ma możliwość uruchomienia alertów - przy wjeździe, wyjeździe lub wjeździe i wyjeździe ze zdefiniowanej strefy. 3. Okno listy pojazdów Okno Lista pojazdów (przycisk Pojazdy) pokazuje aktualnie monitorowane pojazdy, wraz z podaniem przypisanego numeru rejestracyjnego, opisem (np. oznaczeniem pojazdu), numeru urządzenia monitorującego, statusu aktywności, czasów pierwszego i ostatniego zgłoszenia, miasta i ulicy na której obecnie znajduję się pojazd, trasy przebytej w danym dniu, aktualnego kierunku poruszania się auta oraz aktualnej prędkości.

10 Pole Id Pole Id oznacza numer identyfikacyjny pojazdu w systemie Flotis. Po kliknięciu na wartość pola Id przechodzimy do edycji danych dotyczący danego pojazdu, podglądu informacji statystycznych dotyczących przebytych przez pojazd tras, informacji na temat kosztów użytkowania pojazdu oraz rejestrowania faktur kosztowych dot. danego pojazdu. Możliwości systemu Flotis dotyczące powyższych zagadnień zostały opisane szerzej w dalszej części instrukcji. Pole Nr rejestr. Pole Nr rejestr. pokazuje przypisany numer rejestracyjny pojazdu monitorowanego. Jeżeli urządzenie monitorujące jest instalowane w innym aucie niż poprzednio, wówczas można zmienić przypisanie numeru rejestracyjnego poprzez kliknięcie na wartość pola Nr rejestr. lub pola Id, a następnie poprzez wpisanie nowej wartości w stosownym polu formularza. Dane zostaną zachowane po naciśnięciu przycisku Zapisz. Pole Opis W polu Opis można zdefiniować dowolny opis danego pojazdu jak np. Opel Astra Wojtek. W przypadku zmiany opisu treść pola może zostać zmodyfikowana poprzez kliknięcie na wartość pola Nr rejestr. lub pola Id, a następnie wpisanie nowej wartości w stosownym polu formularza. Dane zostaną zachowane po naciśnięciu przycisku Zapisz. Pole Firma/Dział W polu Firma/Dział można wprowadzić nazwę firmy bądź działu, dla którego pojazd pokonuje trasy. Wprowadzić nazwę można po kliknięciu na pole Nr rejestr. lub ID. Dane zostaną zachowane po naciśnięciu przycisku Zapisz. Pole Urządzenie Pole Urządzenie oznacza unikalny numer urządzenia monitorującego. Statusy pojazdów Czerwone pole statusu oznacza brak aktywności pojazdu w ciągu ostatnich 5 minut Zielone pole statusu oznacza aktywność pojazdu w ciągu ostatnich 5 minut Pole Pierwsze zgł. Pole Pierwsze zgł. podaje czas pierwszego zgłoszenia ruchu pojazdu w dniu bieżącym. Pole Ostatnie zgł. Pole Ostatnie zgł. podaje czas ostatniego odebranego zgłoszenia ruchu pojazdu. Pole Miasto Pole Miasto wskazuje miasto w którym obecnie znajduje się pojazd.

11 Pole Miejsce Pole Miejsce informuje o tym, czy dany pojazd znajduje się w obszarze obowiązywania zdefiniowanego na mapie Miejsca. Pole Ulica Pole Ulica wskazuje ulicę w danym mieście na której obecnie znajduje się pojazd. Pole Trasa Pole Trasa podaje całkowitą przebytą w dniu bieżącym trasę dla danego pojazdu. Po kliknięciu w wartość pole Trasa przejedziemy do okna ze szczegółowymi statystykami dot. trasy przebytej przez pojazd w dniu bieżącym. Pole Kierunek Pole Kierunek wskazuje aktualny kierunek w którym porusza się dany pojazd. Pole Prędkość Pole Prędkość pokazuje aktualną prędkość pojazdu. Wyszukiwarka (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Powyżej listy pojazdów widoczne jest pole wyszukiwarki pojazdów. W celu znalezienia określonego pojazdu wśród wszystkich posiadanych pojazdów wystarczy wpisać dowolny element opisu auta (np.: opel astra ) lub numeru rejestracyjnego. Proszę pamiętać, iż w celu ponownego wyświetlenia wszystkich pojazdów należy kliknąć w opcję Pokaż wszystkie. Aby sprawdzić najaktualniejsze dane systemowe dot. posiadanych pojazdów w oknie Lista pojazdów, prosimy odświeżyć stronę przeglądarki poprzez naciśnięcie klawisza F5.

12 4. Wyświetlanie danych na mapie W celu wizualizacji tras monitorowanych pojazdów należy kliknąć w opcję Mapa. Okno Flotis Mapa podzielone jest na kilka sekcji: Mapę zasadniczą (okno główne) Okno wyboru pojazdów z trasami aktualnymi i archiwalnymi Menu górne Nawigowanie po mapie zasadniczej

13 Mapę można dowolnie skalować za pomocą ikonek z symbolem plus i minus, umieszczonych w prawym, górnym rogu lub za pośrednictwem przycisku Scroll na myszce (jeżeli podłączona do komputera myszka posiada taką funkcję). Przesuwanie mapy możliwe jest w trybie Drag and Drop. Wybór monitorowanego pojazdu (trasy bieżące i archiwalne) Aby otrzymać zarys trasy na mapie wystarczy kliknąć w wybrany pojazd w oknie listy pojazdów (panel z lewej stronie mapy). Po kliknięciu w dany pojazd wyświetlone zostaną wszystkie jego trasy zarówno aktualne, jak i archiwalne. Dane szczegółowe punktu Aby uzyskać dane szczegółowe wybranego punktu, w tym informacje o prędkości, długości i szerokości geograficznej danego pojazdu wystarczy kliknąć w interesujący nas punkt na trasie wybranego pojazdu.

14 Wykres prędkości W celu sprawdzenia z jaką prędkością poruszał się na danej trasie wybrany pojazd, wystarczy przejść do wykresu prędkości (okno z wykresem pod mapą). Okno wykresu prędkości rozszerzone zostało o skalę pozwalającą określić przedział czasowy po jego zaznaczeniu wyświetlona zostanie trasa z wybranego przedziału czasowego. Miejsca, Strefy (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Opcja nanoszenia Miejsc i Stref pozwala Administratorowi floty na zdefiniowane punktów i obszarów istotnych dla danego pojazdu. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna przy weryfikacji odwiedzin stałych kontrahentów. Zarządzanie > Miejsca (lub Strefy) > Dodaj miejsce (lub strefę)

15 Dla każdej Strefy i Miejsca Użytkownik może określić obszar jego obowiązywania. Aby zdefiniować parametry Miejsc lub Stref, należy kliknąć poligon na pasku po lewej stronie, a następnie wyrysować na mapie miejsce objęte np. Strefą. Następnie wpisać nazwę i opis danego Miejsca lub Strefy. Odwiedziny Miejsca będą uwzględniane w raporcie szczegółowym z trasy, natomiast przekroczenia granicy Strefy wyświetlone zostaną w alertach. Szczegóły trasy (opcja dostępna wyłącznie w pakiecie PREMIUM) Aby uzyskać szczegółowe informację na temat danej trasy, z uwzględnieniem takich danych jak odcinki i postoje, należy kliknąć daną trasę w oknie Pojazdy po lewej stronie mapy.

16 Każdy odcinek trasy zawiera szczegółowe informacje o czasie w jakim został pokonany, miejscu startowym i końcowym danego odcinka, a także średniej oraz maksymalnej prędkości z jaką został pokonany przez dany pojazd. 5. Generowanie raportów (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) W celu wygenerowania raportów należy kliknąć w zakładkę Raporty. Raporty dot. tras obejmują: raport szczegółowy trasy dane szczegółowe trasy z informacjami o miejscach i czasach postojów raport trasy dane o długości trasy, średniej i maksymalnej prędkości oraz czasie jazdy i postojów raport długości trasy dane dot. długości trasy w podziale na trasy w poszczególnych wg województw województwach raport odwiedzin liczba odwiedzin danego miejsca (prezentuje dni, w których zostało odwiedzone miejsce) raport odwiedzin dla miejsca odwiedzone przez konkretny pojazd pojazdu Raporty dot. kosztów użytkowania pojazdów obejmują: średnie spalanie średnie miesięczne zużycie paliwa dla poszczególnych pojazdów raport z tankowań dane dotyczące ilości oraz rodzaju tankowanego paliwa raport kosztów dane na temat kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów listę faktur wyświetlanie listy faktur

17 Dodatkowo dostępny jest jeszcze raport zgłoszeń POI za pomocą którego możemy uzyskać informacje na temat ilości zgłaszanych zdarzeń drogowych przez kierowców. Po wybraniu odpowiedniego typu raportu należy wybrać zakres pożądanych dat oraz pojazdów, które ma obejmować raport, a następnie po kliknięciu w przycisk Generuj otrzymamy raport w formacie *.xls gotowy do otwarcia w zewnętrznych programach takich jak np. MS Excel. W przypadku wyboru więcej niż jednego pojazdu, dane odnoszące się do poszczególnych pojazdów mogą zostać wygenerowane do kilku zakładek pliku *.xls każda zakładka (oznaczona odpowiednim numerem rejestracyjnym) dotyczy wówczas jednego pojazdu. Elementy raportu szczegółowego trasy (przykład raportu): Możliwe jest również wygenerowanie raportu szczegółowego trasy dotyczącego jedynie wybranego statusu np. jedynie dot. postojów. W tym celu przy generowaniu raportu należy zaznaczyć stosowną opcję:

18 Elementy raportu trasy (przykład raportu): Elementy raportu długości trasy wg województw (przykładowy raport):

19 Elementy raportu średniego spalania (przykład raportu): Elementy raportu lista faktur (przykład raportu): Elementy raportu kosztów (przykład raportu): Elementy raportu z tankowań (przykład raportu):

20 Raport szczegółowy trasy można uzyskać również poprzez kliknięcie w odpowiednią komórkę kolumny Trasa reprezentującą przebytą trasę przez interesujący nas pojazd. Uzyskamy wówczas zestawienie tras pojazdu z bieżącego dnia wraz z obszernymi statystykami W celu uzyskania raportu szczegółowego trasy za inny dzień wystarczy kliknąć na odpowiednią datę w prawym górnym rogu raportu. 6. Alerty (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Przycisk Alerty pojawi się w górnym menu jedynie w przypadku, gdy dla któregoś z posiadanych pojazdów termin wygaśnięcia ubezpieczenia lub przeglądu technicznego nastąpi w ciągu 30 dni, gdy któryś z pojazdów przekroczył jeden z granicznych parametrów takich np. przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości, wyłączenie urządzenia monitorującego, przekroczenie granicy województwa, wykonanie jazdy w weekend lub gdy został odnotowany wjazd/wyjazd ze zdefiniowanej strefy. Datę wygaśnięcia alertów można zdefiniować korzystając z opcji Nie pokazuj alertów starszych niż (dni) za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na wartość pola Id (pierwsza kolumna tabeli) na liście pojazdów (przycisk Pojazdy), a następnie wybraniu zakładki Alerty.

21 Korzystając z powyższego formularza użytkownik może ustawić opcję alertowania przy zarejestrowaniu przez system następujących wydarzeń: wyłączenie urządzenia monitorującego, wykonanie trasy w czasie weekendu, zatankowanie niewłaściwego paliwa, przekroczenie zdefiniowanej maksymalnej prędkości pojazdu lub dziennego limitu trasy, koniec okresu AC/OC/NW oraz koniec ważności przeglądu technicznego, przekroczenie granicy określonej grupy województw Po zdefiniowaniu pożądanych parametrów alertów oraz zapisaniu ustawień aplikacja wyświetli stosowne alerty po prawej stronie ekranu.

22 Informacje dotyczące alertów w podziale na poszczególne kategorie są dostępne również po naciśnięciu przycisku Alerty w górnym menu. Otrzymujemy wówczas alerty podzielone na kategorie: ubezpieczenia / przeglądy techniczne limity wyłączenie urządzenia strefy pozostałe

23 7. Grupowanie pojazdów Grupowanie pojazdów pozwala administratorom Floty na tworzenie grup pojazdów według określonych przez nich kryteriów, a także oznaczanie poszczególnych grup kolorami. Aby utworzyć grupę należy po przejściu do zakładki Zarządzanie>>Grupy pojazdów kliknąć w widoczny w prawym, górnym rogu link Utwórz nową grupę. Następnie uzupełnić pole Nazwa (kryterium, które zostanie przypisane do danej grupy pojazdów) oraz kolor, którym grupa zostanie oznaczona (opcjonalnie). Aby wyświetlić pojazdy należące do danej grupy wystarczy kliknąć w nazwę grupy (kolumna Nazwa).

24 W celu dodania pojazdów do grupy należy wybrać grupę do której chcemy przypisać pojazdy (klikając w jej nazwę), następnie kliknąć w link Zarządzaj pojazdami w grupie i w kolumnie Wybór pojazdu odpowiednio dodać lub usunąć poszczególne pojazdy. Administrator konta (lub użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami) może nadać dowolnemu użytkownikowi uprawnienia Administratora grupy. W tym celu należy po przejściu do danych wybranego użytkownika (pole Login lub Id użytkownika w Zarządzanie>>Użytkownicy) i zaznaczyć opcję Administrator grup. 8. Rejestrowanie faktur i kontrola kosztów (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Użytkownicy systemu Flotis posiadający pakiet PREMIUM, po kliknięciu na pole Id lub Nr rejestr. na Liście pojazdów, otrzymują dostęp do dodatkowych zakładek systemu Flotis umożliwiających m.in. rejestrowanie faktur kosztowych dot. poszczególnych pojazdów. Rejestracja faktur w powiązaniu z danymi z systemu monitoringu pojazdów Flotis pozwala na uzyskiwanie szczegółowych statystyk odnośnie kosztów eksploatacji floty pojazdów.

25 Rejestrowanie faktur W celu rejestracji faktury dot. danego pojazdu należy na Liście pojazdów kliknąć w wybrany Nr rejestr., a następnie skorzystać z zakładki Faktury. Aby wprowadzić nową fakturę należy skorzystać z opcji Wprowadź fakturę.

26 Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza, faktura pojawi się w odpowiedniej kategorii kosztów w zależności od wyboru dokonanego w polu Typ faktury W aplikacji Flotis dostępne są 4 kategorie faktur kosztowych: paliwo serwis/naprawy części/materiały eksploatacyjne inne Użytkownik ma swobodę w klasyfikowaniu faktur do poszczególnych kategorii co pozwala na dostosowanie systemu do specyfiki danej działalności w której wykorzystywane są pojazdy. Import danych z kart paliwowych Użytkownicy posiadający pakiet PREMIUM mają możliwość importu danych dot. kosztów użytkowania pojazdów z kart paliwowych. W tym celu należy skorzystać z zakładki Dane w górnym menu, a następnie wybrać Importuj transakcje z kart paliwowych. Następnie wystarczy wybrać typ karty paliwowej oraz lokalizację pliku z danymi z karty, zatwierdzając formularz przyciskiem Dalej. Przy imporcie danych z systemu ORLEN plik otrzyma rozszerzenie *.xls, Shell - *.csv, BP *.dat lub *.xls, koncern STATOIL - *.csv Po imporcie danych system rozpozna odpowiednie pozycje faktury i po zatwierdzeniu przyciskiem Importuj przypisze je do odpowiedniego auta w systemie Flotis. W trakcie importu mogą pojawić się tzw. nierozpoznane pozycje jeżeli na fakturze będą również pozycje dot. pojazdu, który nie jest objęty monitoringiem Flotis.

27 Kontrola kosztów Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika faktur oraz danych z systemu monitoringu, system Flotis wylicza szczegółowe statystyki dot. kosztów eksploatacji poszczególnych pojazdów. Dostępne są następujące statystyki: kosztów paliwa kosztów serwisu/napraw kosztów części/materiałów eksploatacyjnych innych kosztów wszystkich kosztów ilości paliwa średniego spalania Wszystkie powyższe statystyki można uzyskać w kwotach netto lub brutto zarówno w okresach miesięcznych, jak i w okresach rocznych.

28 9. Dodatkowe statystyki dot. pojazdów (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Po kliknięciu w numer rejestracyjny danego auta na Liście pojazdów możemy uzyskać szersze statystyki, w tym m.in. wykresy: prędkości maksymalnych prędkości średnich długości trasy czasów jazdy czasów postojów okresów, w których urządzenie monitorujące było odłączone Wszystkie powyższe statystyki można wygenerować dla różnych okresów czasu, definiowanych przez użytkownika (rocznych, miesięcznych oraz tygodniowych).

29 Po przejściu do zakładki Trasy mamy możliwość szybkiego podglądu zestawienia pokonanych przez pojazd tras z podziałem na poszczególne miesiące. Przełączanie między poszczególnymi zestawieniami następuje poprzez wybór odpowiedniej zakładki z nazwą miesiąca. Wykresy OBD2 (opcja dostępna jedynie w pakiecie PREMIUM) Po kliknięciu w numer rejestracyjny danego auta na Liście pojazdów możemy uzyskać także dodatkowe statystyki, w postaci wykresów OBD2 (o ile urządzenie podłączone jest do gniazda OBD). Dane te są opcjonalne wyświetlane o ile komputer pokładowy pozwoli na ich sczytanie. Dostępne dane: - poziom paliwa sczytywane z częstotliwością co 5 minut obroty - co 1 min przeciążenia - taka częstotliwość jak pozycja na mapie temperatura chłodnicy - co 5 min nr VIN - co 5 min

30 Przykładowe wykresy: 10. Podgląd tras zagranicznych (opcja dostępna po wykupieniu stosownego pakietu) System Flotis umożliwia monitoring w trybie on-line również poza granicami Polski. Szczegółowe dane odnośnie pakietów dodatkowych można uzyskać na stronie: W celu wizualizacji tras zagranicznych należy zmienić format mapy z mapy Polski na mapę Świat (ikona Świat w górnym menu zakładki Flotis Mapa).

31 Przycisk Wyloguj Radzimy skorzystać z przycisku Wyloguj każdorazowo po zakończeniu pracy z aplikacją. Użycie tej funkcji pozwoli usunąć z pamięci przeglądarki ewentualne poufne dane dotyczące konta Flotis.

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A.

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Copyright c WASKO S.A. 13 stycznia 2006 roku Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie... Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo