Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Posiada certyfikat ISO wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego; 2. Dyrektor: Grzegorz Kajca reprezentacja jednoosobowa; 3. NIP: , REGON: ; 4. Zatrudnienie: około 100 osób. System pracy: pięciodniowy, dwuzmianowy; 5. Lokalizacja: a) ul. Ziębicka we Wrocławiu - siedziba Ośrodka (teren ogrodzony, monitorowany przez agencję ochrony), b) ul. Kościuszki 127a-129 we Wrocławiu plac o powierzchni około 5800 m² teren częściowo ogrodzony. I.2. Zadania WORD: 1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, 2. Prowadzenie seminariów dla osób mających problem ze zdaniem egzaminów. 3. Prowadzenie kursów dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów. 4. Prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. 5. Prowadzenie szkoleń dla osób kierujących ruchem drogowym. 6. Wykonywanie zadań z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min: organizacja konkursów, turniejów itp. zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieŝy. I.3. Struktura Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu: Dyrektor WORD Dział Ekonomiczno- Finansowy Dział Obsługi Klienta Dział Egzaminowania i Monitorowania Dział Organizacji i Logistyki, w tym: Sekcja Informatyki, Referat Techniczny Dział Szkoleń Referat Kadr i Płac Dział Promocji BRD I.4. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe: 1. Ilość hydrantów: 3; 2. Budynek jest wyposaŝony w gaśnice, agregaty gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami; 1

2 3. Na kontrolkach (etykietach) sprzętu gaśniczego znajduje się potwierdzenie jego konserwacji przeprowadzanej co najmniej raz w roku; 4. W obiektach występują wymagane instalacje odgromowe, regularnie badane co jest potwierdzone stosownymi protokołami. I.5. Zabezpieczenia przeciw kradzieŝowe: - ogrodzenie, ochrona osobowa, ochrona zdalna (system alarmowy). Dodatkowe informacje w punkcie I.6. I.6. Charakterystyka techniczna i uŝytkowa budynków: Lokalizacja / otoczenie Własność / warunki uŝytkowania opis Konstrukcja/ materiał połoŝenie Rodzaj budynku Nośna / fundamenty ściany Dachu Posadzki /podłogi instalacje elektryczna 220 V, 380 V zabezpieczenia wod. - kan. cieplna inne okna drzwi Budynek biurowy Budynek wraz z budynkiem działu obsługi klienta tworzy zabudowę zwartą, kompleks połoŝony na posesji w całości ogrodzonej z bramą wjazdową, teren oświetlony. Teren WORD sąsiaduje z fabryką leków US Pharmacia Sp. z o.o., Budynek jest współwłasnością, WORD posiada 19,23% (powierz. uŝytkowa 358 m 2 ), resztę posiada Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu [PR], pomieszczenia WORD znajdują się na I piętrze i parterze. Biurowo-usługowy, w tym usługi medyczne PR, rok budowy 1982, Murowana, elementy Ŝelbetowe, obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony fundamenty betonowe, schody z prefabrykatów Ŝelbetowych Murowane, cegła, bloczki, elewacja wykonana z tynków cementowo-wapiennych, malowana farbami emulsyjnymi. Od wewnątrz ścibany tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi Płaski wykonany z prefabrykatów betonowych, izolowany 3xpapą na lepiku, Betonowe, wykończone płytkami ceramicznymi /glazurą/, na I piętrze wykładzina gumoleum, w pokojach wykładzina dywanowa TAK, kanalizacja miejska TAK, zasilanie z MPEC, obieg wodny, teleinformatyczna, W części od holu bez krat, inne pomieszczenia okratowane lub z roletami antywłamaniowymi, na I piętrze bez krat (wyjątek pokój z-cy dyrektora), stolarka z profili PCV, szyby zespolone 1) wejściowe główne wspólne dla WORD i PR: przeszklone, dwuskrzydłowe rozsuwane automatycznie, PCV, z 2) drzwi wewnętrzne (I p.)z korytarza do pomieszczeń WORD przeszklone, zamykane na 1 zamek (wkładka wielozapadkowa. 3) drzwi do pomieszczeń pokojowych: płycinowe zamykane na 2

3 Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe inne Zabezpiecze nia przeciwkradzieŝowe uwagi Gaśnice, hydranty inst. odgromowa StraŜ poŝarna rodzaj min.1 zamek, 4) drzwi antywłamaniowe do serwerowni i pok. GS Proszkowe, typ A, B, C posiadają aktualne przeglądy, rozmieszone zgodnie instrukcją p.poŝ., w budynku jest ujęcie hydrantowe, hydranty zewnętrzne 2 szt. budynek posiada sprawną, po kontroli instalację odgromową Jednostka ZSP na ul. Borowskiej, dojazd 3-5 minut, 1) dozór całodobowy, pośredni całego terenu, 2) system alarmowy w pomieszczeniach WORD system monitoringu z grupą interwencyjną, 3) część pomieszczeń posiada system kontroli dostępu (zamki szyfrowe) W bezpośrednim sąsiedztwie stoi maszt radiowotelekomunikacyjny, o konstrukcji stalowej, wysokość ponad 40 m Lokalizacja / otoczenie Opis Budynek garaŝowy Budynek wolnostojący, usytuowany wzdłuŝ drogi wewnętrznej, odległość od budynku biurowego i poczekalni ok m GaraŜowy, gospodarczy Parametry UŜytkowa, 732 m 2, rok budowy 1982, Konstrukcja / materiał Instalacje Obiekt wolnostojący, parterowy, murowany, dach wykonany z elementów Ŝelbetowych, posiada świetliki, fundamenty ławy betonowe + bloczki Ściany - murowane, cegła, tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi Posadzki betonowe, Elektryczna 220 V i 380 V, wodociągowa, grzewcza (mpec) Zabezpieczenia 1) drzwi główne: stalowe, dwuskrzydłowe ryglowane, zamykane na 1 kłódkę, 2) 3 bramy opuszczane (rolety) Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe PrzeciwkradzieŜowe Gaśnice proszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne przeglądy, agregaty gaśnicze System alarmowy, dozór pośredni terenu Opis 1) Budynek działu obsługi klienta [DOK], 2) budynek poczekalni [BP] Przeznaczone na działalność usługową i biurową Parametry 1) budynek BOK pow. uŝytkowa, 156 m 2, 2) budynek [BP] 212m 2, oba obiekty z roku 1982, Konstrukcja/ Obiekt wolnostojący, parterowy, murowany, dach wykonany z elementów 3

4 materiał Instalacje Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe PrzeciwkradzieŜowe Ŝelbetowych, fundamenty ławy betonowe + bloczki Ściany - murowane, cegła i bloczki suporeks, tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi Posadzki betonowe, wykończone płytkami ceramicznymi Elektryczna 220 V i 380 V, wodociągowa, grzewcza (mpec) Gaśnice proszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne przeglądy, agregaty gaśnicze, na zewnątrz hydranty wodne 1) drzwi główne: jednoskrzydłowe wykonane z profili PCV, zamykane na 2 zamki/kłodki, 2) okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi, 3) w obu budynkach zainstalowany jest system alarmowy, 4) dozór pośredni terenu, Kontenery biurowe 1) konstrukcja stalowa /rama z profili walcowanych/ 2) ściany i dach kryty blachą ocynkowaną (profil trapezowy), izolacja wełną mineralną 3) drzwi pełne z blachy stalowej zamykane na zamek wielozapadkowy i zamek cyfrowy. 4) okna bez krat z roletami zewnętrznymi, wewnątrz system alarmowy. Mienie /wyposaŝenie/ zamontowane na zewnątrz 1) agregaty klimatyzacyjne, montowane na ścianach i na dachu budynku (przykręcane do stelaŝu), 2) systemy nagłośnienia na słupach, 3) alarmy, 4) tablice informacyjne /diodowe/, Dotychczas szkód kradzieŝowo-dewastacyjnych nie było I.7. Dodatkowe informacje do oceny ryzyka w ubezpieczeniu oc 1. OC pracodawcy Zamawiający nie przeprowadza oceny ryzyka zawodowego. Działalność prowadzona przez WORD nie stwarza dodatkowych zagroŝeń dla pracowników. Wśród zatrudnionych nie ma grupy szczególnie naraŝonej na szkody osobowe. PodwyŜszone ryzyko moŝe jedynie dotyczyć egzaminatorów praktycznych. Pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na ryzyko potencjalnych wypadków szkodowych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, przeprowadzanie egzaminów praktycznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi (odgórnymi, narzuconymi przez ustawodawcę) przepisami. System prowadzenia egzaminów w naszej ocenie jest bezpieczny i nie ma przesłanek aby dokonywać zmian, o czym świadczy brak wypadków (szkód). 2. OC najemcy WORD wynajmuje od Pogotowia Ratunkowego jedno pomieszczenie biurowe wartość przedmiotu najmu ok ,00 zł wynajmowane pomieszczenie wykorzystywane jest na działalność biurową. 4

5 3. OC za szkody w ruchomościach obecnie WORD na podstawie umowy dzierŝawy korzysta z trzech kontenerów biurowych i jednego socjalnego, kontenery wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem, wartość przedmiotu najmu to ok zł (3 kontenery po zł i jeden o wartości zł), kontenery znajdują się na terenie naleŝącym do Zamawiającego, sposób zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich podano w I. Informacjach ogólnych w pkt. I.6 Charakterystyka techniczna i uŝytkowa budynków, ruchomości jak i nieruchomości, z których WORD korzysta na podstawie umów są ubezpieczane od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu. 4. OC podwykonawcy Obecnie WORD nie korzysta z usług podwykonawców. Nie wykluczone jednak, Ŝe w okresie ubezpieczenia nie zleci np. prowadzenia szkoleń, seminariów, ćwiczeń lub prowadzenia wykładów podmiotom zewnętrznym. 5. OC z tytułu organizacji imprez o charakterze niemasowym imprezy mają charakter edukacyjnych i rozrywkowych, na dzień ogłoszenia przetargu nie moŝna podać precyzyjnej liczby zaplanowanych imprez, w latach poprzednich odbywało się ich od kilku do kilkunastu w roku, szczegółowy harmonogram imprez będzie podany w planie BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) zatwierdzony przez Wojewódzką Radę BRD w miesiącu marcu lub kwietniu, miejsca przeprowadzanych imprez: szkoły, przedszkola, boiska szkolne, place, stadiony i inne tereny miejskie przewidziane na tego typu imprezy / akcje, imprezy nie wymagają specjalnych zabezpieczeń, nadzór nad ich przebiegiem sprawują pracownicy WORD, opiekunowie młodzieŝy, nauczyciele. W wyjątkowych sytuacjach korzysta się z pomocy policji drogowej, terminarz imprez nie jest jeszcze ustalony, szczegółowy program imprez będzie podany w planie BRD. 5

6 II. OPIS SZKODOWOŚCI W LATACH Przygotowano na podstawie zaświadczeń otrzymanych z PZU, TU Benefia, TUW oraz własnych danych. II.1 Wartość wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych: Data szkody /rok Grupa ubezpieczeniowa, polisa/ rodzaj i przedmiot szkody Wysokość odszkodowania (zł) Uwagi Sprzęt elektroniczny 886, Od ognia i innych zdarzeń losowych 1.738, Od ognia i innych zdarzeń losowych 382, OC prowadzonej działalności 5.400,00 Szkoda osobowa 2010 Szkody w zakresie podanym w SIWZ nie wystąpiły 0,00 II.2 Szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych: Okres / ubezpieczyciel rodzaj ubezpieczenia Ilość szkód Wartość wypłaconych odszkodowań Ilość pojazdów / Ilość przeprowadzanych egzaminów/ uwagi 2006 / PZU AC ,00 38 / OC ,00 NW 2 900,00 Rezerwy OC, AC 0 0, / PZU AC ,00 OC ,00 38 / NW ,00 Rezerwy OC, AC 0 0, / PZU AC ,00 OC ,00 42 / NW 0 0,00 Rezerwy OC, AC 0 0, / PZU AC ,00 44 / OC ,00 6

7 NW ,00 Rezerwy 0 0, / Benefia AC ,00 W 2008 i 2009 zamawiający zakupił OC ,00 NW 0 0,00 Rezerwy - NW ,00 30 pojazdów, po 15 rocznie, które posiadały pakiety ubezpieczeniowe w TU BENEFIA S.A. Łączna wartość wypł. odszkodowań w OC i AC przez okres 2-ch lat wyniosła ,00 zł / Benefia Rezerwa OC ,00 44 / / TUW AC ,00 OC 0 0,00 NW 0 0,00 Rezerwy - OC 1 TUW nie oszacowało rezerw Poszkodowany nie odniósł szkody, dotychczas nie złoŝył roszczenia, II.3 Szkodowość z podziałem na lata i ryzyka: Okres AC OC NW Rezerwa Majątkowe RAZEM zł / zł / zł / 2 0 zł / - 0 zł / zł zł / zł / zł / 1 0 zł / zł / zł zł / zł / 0 zł / - 0 zł / zł / zł zł / zł / zł / zł / zł / zł zł / 5 0 zł / - 0 zł / zł / 2 0 zł / zł RAZEM zł zł zł zł zł zł Na szkodowość mają wpływ następujące czynniki: a) ilość odbywanych egzaminów; b) umiejętności kandydatów przystępujących do egzaminu na prawo jazdy; c) warunki drogowe i pogodowe. III. OPIS PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO III.1. Na program ochrony ubezpieczeniowej składają się następujące rodzaje ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku; 7

8 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 6. Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC/NW i Assistance. III.2. Klauzule dodatkowe: Poszczególne rodzaje ubezpieczeń zostaną zmodyfikowane w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, likwidacji szkód płatności i rozliczenia składek przez włączenie do umowy odpowiednich klauzul. Klauzule są przyporządkowane do ubezpieczeń wg poniŝszej tabeli i mają status obligatoryjnych. Znakiem + oznaczono rodzaje ubezpieczeń w których będą miały zastosowanie wymienione poniŝej klauzule Nazwa klauzuli Rodzaj ubezpieczenia Ogień i inne zd.losowe KradzieŜ z włamaniem, rabunek, dewastacja Szyby Elektronika OC działalności firmy Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NW, ASS 1. Automatycznego doubezpieczenia Automatycznego pokrycia Czasu ochrony Wartość księgowa brutto Jurysdykcji Koszty dodatkowe LEEWAY /zniesienia zasady stosowania proporcji) Płatności rat po odszkodowaniu Rozliczenia składek Warunków i taryf Podatku VAT Przeniesienia mienia w obrębie zakładu Przewłaszczenia Przepięcia

9 15. Reprezentantów Drobnych prac remontowych Stempla bankowego Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający Wypłaty zaliczki Zgłaszania szkód Oględzin Zniesienia niedoubezpieczenia Zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych pojazdów klauzula dokumentu klauzula ochrony sprzętu czasowo nie uŝytkowanego Klauzula KradzieŜy zwykłej Klauzula kradzieŝy, dewastacji mienia poza budynkiem klauzula dewastacji obiektów klauzula katastrofy budowlanej III.3. Treść klauzul: PoniŜej zdefiniowane klauzule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawęŝają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) w ubezpieczeniu, do którego wnioskujemy o ich włączenie. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawęŝenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawęŝają i które tę odpowiedzialność rozszerzają. W przypadku rozbieŝności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego rodzaju, pierwszeństwo mają zapisy umowy ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany treści klauzuli. 1. Klauzula automatycznego doubezpieczenia (obligatoryjna) W przypadku całkowitej konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitów podlegających wyczerpaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje automatyczne ich odtworzenie. Ponadto po kaŝdorazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie OC i ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitu, zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmowy doubezpieczenia mienia do pierwotnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze stawką jednoznacznie określoną w ofercie. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis za okres od momentu doubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia. Płatność składki z tytułu odtworzenia sumy ubezpieczenia/limitu - na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczeniowego. 9

10 2. Klauzula automatycznego pokrycia (obligatoryjna) Powoduje objęcie odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń wszelkich nakładów adaptacyjnych, mienia remontowanego i modernizowanego oraz inwestycji tj. rzeczy nabywanych przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia na podstawie umów sprzedaŝy bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczonego prawo do uŝywania rzeczy (leasing, najem, uŝytkowanie etc), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, jednak nie później niŝ od momentu powstania ryzyka po stronie ubezpieczającego (np. z chwilą podpisania protokołu odbioru), niezaleŝnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczonego. Za opłatą dodatkowej składki zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej deklaracji, kaŝdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, wymiany wyposaŝenia, wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej lokalizacji zgodnie z polisą z chwilą wpisu do ewidencji środków trwałych. Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków umowy wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych podlegających wspomnianej ochronie ubezpieczeniowej nie moŝe przekraczać PLN. 3. Klauzula czasu ochrony (obligatoryjna) Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie Zakład ubezpieczeń zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. 4. Klauzula ubezpieczenia na wartość księgową brutto (obligatoryjna) W przypadku szkód w mieniu ubezpieczonego na wartość księgową brutto, przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie potrącany stopień zuŝycia. Górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za środek trwały jest jego wartość księgowa brutto, rozumiana jako wartość początkowa bez odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 5. Klauzula jurysdykcji (obligatoryjna) Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego. 6. Klauzula kosztów dodatkowych (obligatoryjna) Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniŝej koszty: 10

11 a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym takŝe wynagrodzenie straŝy poŝarnej, ale tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontaŝu części niezdatnych do uŝytku {w ramach niniejszego dodatku zakład ubezpieczeń pokrywa konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, koszty usunięcia mienia lub jego części, którego usunięcie jest wymagane przez prawo lub na mocy zarządzenia wydanego przez uprawnione urzędy, koszty usunięcia zanieczyszczeń z gleby i wody włącznie z kosztami ich rekultywacji lub wymiany) c) koszty choćby bezskuteczne zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezpośredniego zagroŝenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, d) koszty demontaŝu oraz koszty transportu, montaŝu, cła i innych tego typu opłat, e) zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montaŝem, oraz wszelkie tego typu inne wydatki, f) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, g) koszty wynagrodzenia naleŝne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŝynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia maszyn dotkniętych szkodą, za którą ZU zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyŝszych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyŝszych kosztów ZU ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Koszty te zostaną pokryte tylko w przypadku ich akceptacji przez ZU. h) koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego). Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ubezpieczenia ponad limity gwarantowane przez owu): PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lecz nie więcej niŝ 20% odszkodowania 7. Klauzula proporcjonalnej wypłaty odszkodowania / LEEWAY'a (obligatoryjna) Strony postanawiają, Ŝe w przypadku szkody klauzula proporcjonalnej wypłaty odszkodowania i będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista lub odtworzeniowa w momencie powstania szkody będzie wyŝsza niŝ 120% sumy ubezpieczenia. 11

12 8. Klauzula płatności rat po odszkodowaniu (obligatoryjna) W przypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub teŝ Ŝądania zapłaty pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia składek. 9. Klauzula rozliczenia składek (obligatoryjna) Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy (np. zwrot składki w związku ze sprzedaŝą auta) będą rozliczane proporcjonalnie (pro rata temporis) za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej bez stosowania jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w obowiązkowym ubezpieczeniu posiadacza pojazdu. 10. Klauzula warunków i taryf (obligatoryjna) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŝszania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 11. Klauzula podatku VAT (obligatoryjna) Wszystkie sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, zatem wszystkie wypłaty odszkodowań będą dokonywane w kwotach brutto z uwzględnieniem podatku VAT, którego ubezpieczony nie ma moŝliwości rozliczenia (skorygowania). W przypadku, gdy ubezpieczony rezygnuje z naprawy uszkodzonego mienia, naleŝne odszkodowanie musi uwzględniać równieŝ podatek VAT. 12. Klauzula przeniesienia mienia w obrębie zakładu (obligatoryjna) Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŝ w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, przy czym odpowiedzialność za to mienie nie przekroczy PLN, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, a lokalizacja jest przystosowana do przechowywania/zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia. 13. Klauzula przewłaszczenia (obligatoryjna) W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach; chyba, Ŝe strony umówią się inaczej. 14. Klauzula przepięcia (obligatoryjna) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, w tym chwilowych przerw w dopływie prądu. Limit odpowiedzialności PLN 12

13 15. Klauzula reprezentantów (obligatoryjna) Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów ubezpieczonego, jeŝeli dana szkoda została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów ubezpieczonego uwaŝa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem prokurentów ustanowionych przez ten podmiot. 16. Klauzula drobnych prac remontowych (obligatoryjna) Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo- konserwatorskich oraz montaŝowo-budowlanych wykonywanych w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeŝeniem, Ŝe prace budowlane nie dotyczą naruszenia, zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych budynku. Limit odpowiedzialności wynosi ,00 zł 17. Klauzula stempla bankowego (obligatoryjna) Strony postanawiają, Ŝe jest zachowany termin płatności składki w przypadku, gdy ubezpieczający dokona obciąŝenia swojego konta na rzecz zakładu ubezpieczeń (przelew bankowy) lub dokona innej formy płatności (np. przekaz pocztowy) najpóźniej w dniu wskazanym w polisie jako dzień płatności składki lub jej raty. 18. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający (obligatoryjna) Zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe stan zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach, przy czym po przeprowadzeniu inspekcji nie będzie się domagał wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako minimalne dla uznania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 19. Klauzula wypłaty zaliczki (obligatoryjna) Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, Ŝe w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzaleŝniał wypłaty naleŝnego odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości 50% bezspornej kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. 20. Klauzula zgłaszania szkód (obligatoryjna) Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku nie 13

14 moŝe być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. 21. Klauzula oględzin (obligatoryjna) Zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczycie nie moŝe się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. 22. Klauzula niedoubezpieczenia (obligatoryjna) Strony postanawiają, Ŝe zasada niedoubezpieczenia nie ma zastosowania jeśli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danej ubezpieczonej pozycji, która uległa szkodzie. 23. Klauzula zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał przeprowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi przed odbiorem pojazdu od sprzedającego 24. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych pojazdów (obligatoryjna) Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia przeciw kradzieŝowe, zainstalowane w pojazdach, które zostały wyszczególnione w tabeli nr 3 Wykaz pojazdów, za wystarczające, i określi wymogi tylko w stosunku do nowych pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia po podpisaniu umowy. 25. Klauzula dokumentu do wymiany korespondencji, w tym dokonania zgłoszenia szkód, złoŝenia wniosków ubezpieczeniowych, potwierdzenia udzielenia ochrony, pomiędzy stronami umowy stosowane mogą być takŝe elektroniczne środki porozumiewania na odległość, w szczególności zaś faks oraz korespondencja wykorzystująca internet. 26. Klauzula ochrony sprzętu czasowo nie uŝytkowanego (obligatoryjna) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uŝytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. 27. Klauzula kradzieŝy zwykłej (obligatoryjna) W ramach niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć szkody kradzieŝy mienia bez śladów włamania, przy czym limit odpowiedzialności ustala się na kwotę 5000,-zł, a suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń. Udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niŝ 600,-zł Warunkiem likwidacji szkody jest zgłoszenie kradzieŝy na Policję oraz spisanie wewnętrznego protokołu z zaistniałego zdarzenia. 14

15 Ochrona obejmuje zarówno lokalizacje wskazane w polisie jak i inne miejsca w terenie organizowania otwartych lub zamkniętych imprez, prezentacji, szkoleń itp. 28. Klauzula kradzieŝy, dewastacji mienia poza budynkiem (obligatoryjna) Zakres ochrony rozszerza się o ryzyka kradzieŝ i dewastacji wyposaŝenia znajdującego się na zewnątrz budynków i budowli stanowiących własność lub uŝytkowanych przez Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zamocowane w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było moŝliwe bez pozostawienia śladów uŝycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności ustala się na kwotę ,-zł na jedno i wszystkie zdarzania do wyczerpania. Udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niŝ 500,-zł. 29. Klauzula dewastacji obiektów (obligatoryjna) Z zachowaniem pozostałych na zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczania, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/ wandalizmu, za które uwaŝa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane przez osoby trzecie. Przedmiotem ochrony są elementy zewnętrzne i wewnętrzne ubezpieczanych obiektów takich jak: elewacja budynku, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna (drzwi, okna), ściany (tynki, powłoki malarskie), posadzki (glazura, wykładziny), instalacje, armatura sanitarna itp.. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni. Limit odpowiedzialności wynosi: zł na jedno i zł wszystkie zdarzenia do wyczerpania. Udział własny Ubezpieczonego wynosi 10% z wyliczonego odszkodowania lecz nie mniej niŝ 500 zł. 30. Klauzula szkód budowlanych (obligatoryjna) Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy i odbudowy budynków lub budowli wskutek wystąpienia katastrofy budowlanej, na potrzeby niniejszej klauzuli definicję szkody budowlanej przyjmuje się z Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.Prawo Budowlane. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezaleŝnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzula, wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: a) których wiek przekracza 50 lat b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania d) uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niŝ zł 15

16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV. U B E Z P I E C Z E N I A M A J Ą T K O W E IV.1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH IV.1.1. Okres ubezpieczenia: r r. IV.1.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej: pełny, w szczególności: 1. ogień, 2. uderzenie pioruna (pośrednie i bezpośrednie), 3. upadek pojazdu powietrznego, 4. wybuch, 5. trzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, 6. huragan (17,5 m/s), 7. upadek drzew, masztów, kominów i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, 8. powódź, 9. opady atmosferyczne jak deszcz nawalny, grad, śnieg, a takŝe skutki będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu, ponadto skutki działania lodu i związanych z tym sił, które powodują rozsadzenie/niszczenie elementów budynku np. rynien, koszy, izolacji, 10. zalania rozumianego jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur. 11. dym, sadza, 12. uderzenia pojazdu, 13. huk ponaddźwiękowy, 14. akcja gaśnicza, wyburzanie, odgruzowanie i inne czynności mogące powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. IV.1.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Ochronie podlega całe mienie bez względu na wiek, amortyzację czy stopień zuŝycia. Podstawą wyliczenia odszkodowania jest przejęta wartość księgowa brutto z VAT, rozumiana jako wartość początkową środka trwałego wraz z obowiązującymi przeszacowaniami 16

17 Rodzaj wartości: KB z VAT wartość księgowa brutto z podatkiem VAT WO wartość odtworzeniowa z VAT WR wartość rzeczywista z VAT Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj wartości System ubezpieczenia 1 Grupa I, budynki i budowle, w tym inwestycje we własnych i w obcych środkach trwałych (zgodnie z tabelą nr 1 - Wykaz budynków i budowli) ,03 KB z VAT Sumy stałe 2 Grupa II, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej ,60 KB z VAT Sumy stałe 3 Grupa III-VIII, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, wyposaŝenie elektroniczne, przyrządy, wyposaŝenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki (bez sprzętu el. wykazanego w polisie elektronicznej) ,88 KB z VAT Sumy stałe 4 Środki trwałe niskocenne (poza bilansowe) ,00 KB z VAT/R Sumy stałe 5 Mienie osobiste pracowników pierwsze ryzyko ,00 WR Pierwsze ryzyko RAZEM: ,51 IV.1.4. Franszyzy i udziały własne: Franszyza redukcyjna, nie więcej niŝ 500,00 zł IV.2. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU. IV.2.1. Okres ubezpieczenia: r r. IV.2.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: a) kradzieŝ z włamaniem, b) wandalizm (dewastacja) mienia, rozumiany jako celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczanego mienia przez osoby trzecie. Wszystkie zdarzenia szkodowe o podobnym charakterze mające miejsce w tym samym czasie będą traktowane jako jeden wypadek szkodowy. PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. 17

18 IV.2.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj wartości System ubezpieczenia 1 Środki trwałe Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia i przyrządy techniczne, wyposaŝenie elektroniczne, wyposaŝenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki ,00 KB z VAT Pierwsze ryzyko 2 Dewastacja wyposaŝenie ,00 KB z VAT 3 Koszty naprawy zabezpieczeń ,00 WO 4 KradzieŜ lub dewastacja mienia na zewnątrz (np. klimatyzatory, sprzęt nagłaśniający itp.) ,00 Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko IV.2.4. System ubezpieczenia pierwsze ryzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu po kaŝdorazowej wypłacie odszkodowania. W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu szkodowego (system na I-sze ryzyko) po szkodzie Zamawiającemu przysługuje prawo jej odtworzenia (doubezpieczenia) po opłaceniu składki naliczonej w systemie pro rata temporis za dni, liczonej od kwoty doubezpieczenia zawarcie dodatkowej umowy odbywać się będzie w trybie zamówienia z wolnej reki (zamówienie uzupełniające). IV.2.5. Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna 500,00 zł IV.3. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA. IV.3.1. Okres ubezpieczenia: IV.3.2. Przedmiot ubezpieczenia - oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne obiektów, oszklenie wiat i poczekalni, gabloty, tablice informacyjne, neony oraz kasetony świetlne. IV.3.3. Sumy ubezpieczenia 4.000,00 zł IV.3.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej uszkodzenie oszklenia wewnętrznego i zewnętrznego na skutek stłuczenia, pęknięcia, zniszczenia (porysowania, pomalowania, graffiti, itp.) wraz z kosztami napraw ekspresowych, transportu, demontaŝu i montaŝu oraz kosztami ustawienia rusztowań. PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. IV.3.4. System ubezpieczenia pierwsze ryzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu kaŝdej wypłacie odszkodowania IV.3.5. Rodzaj wartości odtworzeniowa, wypłata odszkodowania z podatkiem VAT. IV.3.6. Franszyza integralna: 100,00 zł. 18

19 IV.4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (all risk) IV.4.1. Okres ubezpieczenia: r r. IV.4.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezaleŝnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: a) działanie człowieka, tj. niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzieŝ z włamaniem i rabunek, wandalizm, c) działanie ognia (w tym równieŝ dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ wskutek poŝaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, e) działanie Ŝywiołów (wiatr, powódź, deszcz, grad, śnieg, burzy, mrozu itp.) f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcia/natęŝenie w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, i) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Ochrona musi obejmować, w odniesieniu do sprzętu przenośnego, poniŝsze klauzule: 101/1a szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym uŝywanym przez Ubezpieczającego poza miejscem ubezpieczenia, w tym szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, ze pojazd ma twardy dach, w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagaŝniku lub schowany, tak by nie był widoczny z zewnątrz, sprzęt został skradziony w godzinach 6,00-22,00 przy czym nie dotyczy to przypadku kradzieŝy, gdy pojazd zaparkowano na parkingu strzeŝonym albo, gdy znajdował się w zamkniętym garaŝu lub na posesji Ubezpieczonego (dozorowanej). 101/1b szkody powstałe wskutek upadku ubezpieczonego sprzętu przenośnego. PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować sprzęt przenośny Zamawiającego, uŝytkowany przez jego pracowników lub współpracowników w kraju jak i za granicą w związku z prowadzoną działalnością (np. mieszkanie prywatne, do którego pracownik 19

20 zabrał sprzęt elektroniczny w celu wykonania określonej pracy, samochody prywatne i słuŝbowe, miejsca zakwaterowania podczas wyjazdów słuŝbowych) bez względu na podstawę prawną posiadania. IV. 4.3 Przedmiot, suma ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny wykazany w tabeli nr 2 do SIWZ stanowiący własność Zamawiającego lub będący przez niego uŝytkowany. Ubezpieczeniem objęty jest równieŝ sprzęt przenośny w postaci systemu rejestracji przebiegu egzaminu montowany w autach i uŝytkowany do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia Lp. Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł uwagi 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny ,04 zł 2 Sprzęt elektroniczny przenośny (notebooki, aparaty, projektory, sprzęt magłaśniający i multimedialny, systemy rejestracji przebiegu egzaminu montowane w autach itp. ) ,74 zł Jednostkowe sumy ubezp. zgodnie z tabelą nr 2 do SIWZ 3 Koszty odtworzenia danych i ponownej reinstalacji oprogramowana ,00 RAZEM: ,78 IV.4.4. Rodzaj wartości sumy ubezpieczenia przyjęto: a) dla sprzętu elektronicznego w wielu do 5 lat przyjęto w wartości księgową brutto z VAT lub odtworzeniowej, b) dla sprzętu do lat 7 wartość rzeczywistą z uwzględnienie stopnia zuŝycia technicznego (z uwzględnieniem podatku VAT), c) dla kosztów odtworzenia danych wartość odtworzeniową (z VAT). Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŝliwie jak najbardziej zbliŝony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŝu i montaŝu oraz opłat celnych i innych tego typu naleŝności, niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 20

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: I.1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 4 do umowy ubezpieczenia Nr Ru. WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC zostanie zawarte zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 1.1. Wysokość składki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszego kwotowo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo