C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski"

Transkrypt

1 C8 +, C8 + Turn Instrukcja obsługi olski

2

3 irona Dental ystems GmbH pis treœci Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn pis treœci Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania Objaśnienie zastosowanych symboli... 7 polski Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.... Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Konserwacja Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu rzegląd i konserwacja Kontrole bezpieczeństwa technicznego... 4 Opis urządzenia Normy / dopuszczenia Dane techniczne Wersje urządzenia Uruchamianie urządzenia WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia Fotel pacjenta ozycja pacjenta Nastawić podłokietnik łaski zagłówek / zagłówek z przegubową głowicą Zagłówek MultiMotion Zmiana pozycji pacjenta przez obrót (tylko C8 + Turn) rogramy obsługi fotela - ustawienia standardowe rogramy obsługi fotela - programowanie rzełącznik nożny - programowanie Funkcja awaryjnego zatrzymania ruchu fotela Fotel pacjenta, opcje tolik lekarza Blokowanie stolika lekarza Ustawianie pozycji narzędzi Ramię wychylne tolik lekarza C8 + Cart Rozpoczynanie pracy wiertłem Ustawianie ciśnienia powietrza napędowego WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE sprayu do wierteł - Chip Blower Wiertła - ustawianie ilości sprayu francuski angielski hiszpañski D 347 D

4 pis treœci irona Dental ystems GmbH Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn 9 tolik lekarza - opcje rzeglądarka zdjęć rentgenowskich Uchwyt na kubek Uchwyty silikonowe prawy/lewy Tacka Mata silikonowa Natryskiwacz 3-drożny RAYVIT Natryskiwacz 3-drożny Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D ilnik elektryczny L lub BL IO C Urządzenie do usuwania kamienia nazębnego IROONIC L Urządzenie do usuwania kamienia IROONIC L - endodoncja rzepłukać przewody wody tolik asysty rostnica ze ssakiem / ślinociąg... 6 tolik asysty - opcje Natryskiwacze 3-drożne Mikrowłącznik do sterowania instalacją ssaka ompa powietrzna strumieniowa Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D Jednostka obiegu wody Czas płukania - ustawienia standardowe Czas płukania - programowanie Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - ustawienia standardowe Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - nowe programowanie Kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem ze stolika lekarza anel obsługi stolika asysty - spłukiwanie anel obsługi stolika asysty - spłukiwanie - nowe programowanie anel obsługi stolika asysty - napełnianie kubka do płukania jamy ustnej anel obsługi stolika asysty - kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem 7. Butelka ze świeżą wodą rzełącznik Woda miejska - Świeża woda C Złącze do podłączenia hydrokoloidu Układ odsysania na mokro Dürr eparator amalgamatu Instalacja dezynfekcyjna rzystosowanie jednostki obiegu wody dla osób praworęcznych ó leworęcznych Lampa lecznicza - opcja IROLUX E IROLUX FANTATIC LEDview D D

5 irona Dental ystems GmbH pis treœci Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn 4 Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne Fotel pacjenta tolik lekarza tolik asysty Jednostka obiegu wody anityzacja unitu stomatologicznego Lampa lecznicza IROLUX E Lampa lecznicza IROLUX FANTATIC LEDview Opcje Fotel lekarza CARL Fotel lekarza AUL (niedostępny w Republice Federalnej Niemiec) Fotel lekarza HUGO... 8 polski francuski angielski hiszpañski D 347 D

6 Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania. Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania rzestrzegać instrukcji użytkowania rzechowywanie dokumentów ortal online dla dokumentacji technicznych omoc rzed uruchomieniem produktu należy zapoznać się z nim z pomocą niniejszej instrukcji użytkowania. Należy bezwzględnie przestrzegać przy tym podanych informacji ostrzegawczych i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania należy przechowywać zawsze w dostępnym miejscu, aby była dostępna, gdyby inny użytkownik potrzebował później informacji. Należy zapisać instrukcję użytkowania w komputerze lub wydrukować ją. W przypadku sprzedaży należy upewnić się, że instrukcja użytkowania w postaci drukowanej lub na nośniku elektronicznym została dołączona do urządzenia, aby nowy właściciel mógł uzyskać informacje o sposobie jego działania i zapoznać się z podanymi informacjami ostrzegawczymi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dla dokumentacji technicznych stworzyliśmy portal online na stronie internetowej Można tam pobrać niniejszą instrukcję użytkowania oraz inne dokumenty. Jeżeli potrzebują aństwo dokumentu w postaci wydruku na papierze, proszę wypełnić formularz na stronie internetowej. Z przyjemnością prześlemy wówczas nieodpłatnie egzemplarz drukowany. Gdyby mimo starannego przestudiowania instrukcji użytkowania nie znaleźli aństwo jakiejś informacji, proszę skontaktować się z właściwą składnicą stomatologiczną D D

7 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania. Objaśnienie zastosowanych symboli. Objaśnienie zastosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie WŁĄCZONY odnoszenie fotela pacjenta WYŁĄCZONY Obniżanie fotela pacjenta polski UWAGA Fotel pacjenta pionowo T A H Bezpiecznik Myć wodą Fotel pacjenta poziomo Ustawienie standardowe Ostrzeżenie przed zagrożeniem Uruchamianie programu fotela, pozycja do płukania (Last memory function, zapamiętywanie ostatniego ustawienia) Funkcja zatrzymania awaryjnego Uruchamianie programu fotela, pozycja do wchodzenia i schodzenia źle Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki górnej nie / nieprawidłowo Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki dolnej Dobrze rogramowanie indywidualne, pozycja do płukania Maksymalne obciążenie źle rogramowanie indywidualne, pozycja do wchodzenia i schodzenia rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki górnej rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki dolnej D 347 D

8 Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania irona Dental ystems GmbH. Objaśnienie zastosowanych symboli Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Krótki sygnał dźwiękowy 74 3 min Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 34 C / 74 F Długi sygnał dźwiękowy Możliwość dezynfekcji termicznej w dezynfektorze termicznym w temp. 93 C/97 F Czas w sekundach otrójny natryskiwacz wody >s Czas w minutach otrójny natryskiwacz powietrza <m Zatrzymanie ruchu fotela otrójny natryskiwacz - spray Hamulec zamknięty Dokonywanie ustawień wyłącznie przez technika z serwisu Hamulec otwarty Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej Zwiększanie obrotów łukanie spluwaczki Zmniejszanie obrotów Nacisnąć i przytrzymać przycisk rzestrzegać wskazówek producenta podanych w instrukcji obsługi 8 Zwolnić przycisk 4 6 Chłodzenie sprayem Krótko nacisnąć przycisk / Zmiana ilości powietrza/wody w sprayu Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru LEDview / IROLUX E / IROLUX FANTATIC Maksymalna jasność LEDview / IROLUX E / IROLUX FANTATIC Zmniejszona jasność D D

9 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania. Objaśnienie zastosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Oddawanie ciepła lub W przybliżeniu Odzyskiwanie amalgamatu polski Woda wodociągowa Mikrosilnik elektryczny - prawobieżny o zamknięciu gabinetu Mikrosilnik elektryczny - lewobieżny onowne programowanie D 347 D

10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Oznaczenie wskazówek ostrzegawczych i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa Wskazówki na urządzeniu Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Instalacja w obiekcie Instalacja unitu stomatologicznego Jakość mediów W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych proszę przestrzegać zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania Wskazówek ostrzegawczych i dotyczących bezpieczeństwa. ą one specjalnie oznaczone napisem WKAZÓWKA, UWAGA lub OTRZEŻENIE. Załączona dokumentacja Ten symbol umieszczony jest obok tabliczki znamionowej urządzenia. Znaczenie: rzestrzegać instrukcji użytkowania podczas eksploatacji urządzenia. Ten symbol umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia. Znaczenie: Dokumentacja towarzysząca dostępna jest na stronie internetowej firmy irona. Niniejszy unit stomatologiczny przeznaczony jest do użytku w branży dentystycznej i może być używany wyłącznie przez wykwalifikowany, stomatologiczny personel fachowy. rzeciwwskazania podczas stosowania unitu stomatologicznego, o ile występują, opisane zostały w poszczególnych rozdziałach, np. przy narzędziach stomatologicznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Jest to urządzenie podłączone na stałe. Eksploatacja w pojazdach mobilnych jest niedozwolona. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie niniejszej instrukcji użytkowania i postępowanie zgodnie z instrukcjami konserwacji. Instalacja w obiekcie musi być wykonana zgodnie z naszymi wymaganiami. zczegóły zostały opisane w dokumencie Wymagania instalacyjne. Instalacja musi być wykonana przez autoryzowany fachowy personel zgodnie z instrukcją instalacji. Zasilanie powietrzem i wodą muszą spełniać wymagania podane w wymaganiach instalacyjnych. Za jakość wody odpowiedzialny jest generalnie użytkownik unitu stomatologicznego. Liczba drobnoustrojów powinna odpowiadać krajowym przepisom dotyczącym wody pitnej, ale w żadnym wypadku nie może przekraczać 5 jtk/ml (jtk: jednostka tworząca kolonie). W przypadku zwiększonej liczby drobnoustrojów należy skontrolować instalację budynku i w razie potrzeby usunąć przyczynę skażenia. Alternatywnie można zainstalować samowystarczalne zaopatrzenie w wodę. onadto można użyć opcjonalnej butelki ze świeżą wodą. rzed instalacją unitu stomatologicznego należy zapewnić nienaganną mikrobiologicznie jakość wody wodociągowej w instalacji zasilającej budynku i udokumentować w postaci oznaczenia liczby drobnoustrojów. obieranie próbek i oznaczanie liczbie drobnoustrojów powinny być wykonane przez kompetentne laboratorium D 347 D

11 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odłączenie do publicznego zasilania wodą pitną Jakość wody z unitu stomatologicznego należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu i po okresach przestoju > tydzień, patrz Mikrobiologiczna kontrola wody na stronie 97. W celu uzyskania informacji dotyczących wymagań i mechanizmów krajowych należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub kompetentnej organizacji lekarzy stomatologów. acjenci o znacznie obniżonej odporności nie powinni mieć kontaktu z wodą pochodzącą z unitu stomatologicznego. Zaleca się stosowanie sterylnych roztworów. Unit stomatologiczny z rozdzieleniem od publicznej sieci zaopatrzenia w wodę pitną Unit stomatologiczny, o ile wyposażony jest w urządzenie dezynfekujące, spełnia wymagania normy EN 77 (swobodny wypływ z odcinkiem separacji mm) i DVGW (Niemieckiego towarzyszenia Zawodowego Instalatorstwa Gazowego i Wodociągowego). Jest samobezpieczny zgodnie z Instrukcją roboczą W54, spełnia więc wymagania W7 i KTW (tworzywa sztuczne w instalacjach wodnych). Może być podłączony bezpośrednio do zasilania w wodę pitną. Unit stomatologiczny, o ile wyposażony jest w butlę świeżej wody bez przełączania na zasilanie z publicznej sieci zaopatrzenia w wodę pitną, również spełnia wymagania normy EN 77 i DVGW (Niemieckiego towarzyszenia Zawodowego Instalatorstwa Gazowego i Wodociągowego). Unit posiada wówczas oznakowania na podstawie fotela "DVGW" obok tabliczki znamionowej: Dopuszczenie DVGW unitu stomatologicznego wygasa, jeœli w podstawie fotela zamontowana jest listwa mediów, patrz strona 4 i 74. polski Unit stomatologiczny bez rozdzielenia od publicznej sieci wodociągowej Jeżeli przepisy krajowe wymagają zgodności z normą EN 77, konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń do ochrony publicznej wody pitnej poza unitem stomatologicznym. Dotyczy to nastêpuj¹cych wersji urz¹dzenia: bez urz¹dzenia dezynfekuj¹cego z panel zasilania w media przy fotelu pacjenta z butelk¹ œwie ej wody (z prze³¹czeniem na zasilanie z publicznej sieci zaopatrzenia w wodê pitn¹) Unit nie posiada wówczas oznakowania "DVGW". Należy zawsze przestrzegać krajowych wymagań dotyczących podłączania unitów stomatologicznych do publicznej sieci zaopatrzenia w wodę pitną D 347 D

12 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Utrzymanie w należytym stanie i naprawa raca bez zakłóceń Urządzenie odsysające raca przerywana Środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne Autoryzowany personel fachowy i części zamienne Jako producent urządzeń stomatologicznych, w interesie bezpiecznej eksploatacji urządzenia, przykładamy dużą wagę do tego, aby wszelkie prace związane z utrzymaniem w należytym stanie i z naprawami wykonywane były wyłącznie przez nas lub przez jednostki wyraźnie przez nas do tego upoważnione, oraz aby uszkodzone elementy konstrukcyjne zastępowane były wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Zalecamy, aby przy wykonywaniu tego typu prac żądać od osoby wykonującej zlecenie wydania zaświadczenia o rodzaju i zakresie wykonanych prac, w razie potrzeby z podaniem informacji o zmianie parametrów nominalnych lub zakresu pracy urządzenia oraz zamieszczenia na zaświadczeniu daty, danych firmy i podpisu. rzedziały międzykonserwacyjne Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego i regularnego czyszczenia przez zespół gabinetu niezbędne jest wykonywanie prac konserwacyjnych w określonych odstępach czasu w celu zabezpieczenia jego prawidłowego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia użytkownik jest zobowiązany do zlecenia technikowi z autoryzowanego serwisu wykonywania regularnych kontroli. Należy także przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa technicznego. kontaktować się z odpowiednim serwisem stomatologicznym celem uzyskania oferty na prace konserwacyjne. Więcej informacji patrz rozdział 3 Konserwacja. Użycie niniejszego urządzenia dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy pracuje ono bez zakłóceń. Jeżeli nie można zapewnić bezzakłóceniowej pracy, należy unieruchomić urządzenie i zlecić sprawdzenie błędów w jego działaniu przez autoryzowany personel fachowy, a w razie potrzeby naprawę. Niedopuszczalne jest odsysanie tlenków aluminium lub innych metali z urządzeń do natryskiwania strumieniem medium przez wbudowany w unicie automatyczny układ separacji i separator amalgamatu! rowadzi to do ekstremalnego zużywania się i zatykania dróg ssania i odprowadzania ścieków. W przypadku wykorzystywania urządzeń do natryskiwania strumienia medium należy stosować układ oddzielnego odsysania. Unity stomatologiczne z centralnym odsysaniem na mokro nadają się z reguły do odsysania wyżej wymienionych materiałów. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać informacji podanych przez producenta urządzenia odsysającego. W przypadku stosowania urządzeń do natryskiwania strumienia soli w połączeniu z unitami stomatologicznymi irona nie istnieją żadne ograniczenia. Należy jednak pamiętać wówczas o wystarczającym przepłukaniu wodą. ilniki unitu stomatologicznego oraz narzędzi stomatologicznych przystosowane są do pracy przerywanej odpowiadającej metodzie leczenia stomatologicznego. ilniki napędowe fotela i oparcia dla pleców: czas włączenia maks. 6% (maks. 5 s ON / 3 min, 55 s OFF ) Nieodpowiednie środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne mogą niszczyć powierzchnię urządzenia lub zakłócać jego działanie. Z tego względu należy używać wyłącznie środków pielęgnacyjnych, czyszczących i dezynfekcyjnych dopuszczonych przez firmę irona. Więcej informacji patrz Środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne na stronie D 347 D

13 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zczelina wentylacyjna pluwaczka Zmiany i rozszerzenia w urządzeniu Nie zasłaniać szczeliny wentylacyjnej urządzenia, ponieważ powoduje to osłabienie cyrkulacji powietrza. Może to doprowadzić do przegrzania urządzenia. Nie wtryskiwać do szczeliny wentylacyjnej żadnych cieczy, np. środków dezynfekcyjnych. Może to prowadzić do błędów w działaniu. W tych obszarach stosować tylko dezynfekcję przez wytarcie. Nie stosować pieniących środków czyszczących! Dokonywanie zmian w urządzeniu, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, pacjenta lub osób trzecich jest niedopuszczalne na mocy przepisów prawnych. Ze względu na bezpieczeństwo produktu, wyrób ten może być eksploatowany wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami firmy irona lub akcesoriami innych firm dopuszczonymi przez firmę irona. W przypadku używania niedopuszczonych akcesoriów ryzyko ponosi użytkownik. Jeżeli podłączane są urządzenia, które nie zostały dopuszczone przez firmę irona, muszą on spełniać obowiązujące normy, np.: IEC 695 dla urządzeń technicznych przetwarzania danych (np. komputera) oraz IEC 66- dla urządzeń medycznych. Monitor na unicie stomatologicznym musi spełniać wymagania normy IEC 695. rzyłącze głośnika monitora wolno podłączyć tylko do urządzenia, które spełnia normę IEC 695 (np. komputer) lub IEC 66-, w żadnym wypadku np. do zestawu stereofonicznego itp. Jeżeli podczas instalacji tworzony jest system, należy spełnić wymagania normy IEC 66-, wydanie 3. Wykonawca systemu odpowiedzialny jest za jego zgodność z dyrektywą 93/4/EWG. polski Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Unity stomatologiczne C8 + i C8 + Turn spełniają wymagania normy IEC Dla elektrycznych urządzeń medycznych obowiązują szczególne środki ostrożności dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (KEM). Muszą być one zainstalowane i eksploatowane zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie Wymagania instalacyjne. rzenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne wysokiej częstotliwości mogą mieć negatywny wpływ na elektryczne urządzenia medyczne. W związku z tym należy zakazać używania takich urządzeń (np. telefonów komórkowych) w gabinetach lekarskich i klinikach. raca przyrządu chirurgicznego wysokiej częstotliwości odczas leczenia z użyciem przyrządów chirurgicznych wysokiej częstotliwości powstają silne pola elektromagnetyczne, które mogą mieć wpływ na urządzenia elektroniczne. Nie należy umieszczać zewnętrznych przyrządów chirurgicznych wysokiej częstotliwości na powierzchniach unitu stomatologicznego przeznaczonych do odkładania i prowadzić przez nie przewodu prostnicy wysokiej częstotliwości. Często można zredukować zakłócenia elektromagnetyczne, eksploatując zewnętrzny przyrząd chirurgiczny wysokiej częstotliwości z neutralną elektrodą. ystem wideo W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych w otoczeniu unitu stomatologicznego mogą występować zakłócenia jakości obrazu; przed dokonaniem zapisu zaleca się wykonanie powtórnego zdjęcia. W przypadku przepięć sieciowych może nastąpić utrata zdjęć zapisanych w kamerze wideo. Należy wówczas odłożyć kamerę i powtórzyć zdjęcie D 347 D

14 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn W przypadku sprzężenia o wysokiej częstotliwości spowodowanego przez urządzenia nadawcze, np. usługi radiokomunikacyjne lub radioamatorów, mogą wystąpić zakłócenia obrazu. Wpływ na rozruszniki serca Demontaż / instalacja Utylizacja W unicie stomatologicznym wbudowane są silne magnesy. Mogą one wpływać na pracę rozruszników serca pacjentów, użytkowników i personelu technicznego. Dlatego należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych na stronie 3. W przypadku demontażu i ponownego montażu urządzenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji instalacji nowego urządzenia, aby zapewnić jego stabilność i prawidłowe działanie. Zakupiony przez aństwa produkt został oznaczony symbolem przedstawionym obok. Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego produkt podlega przepisom Dyrektywy /96/WE i odpowiednim ustawom krajowym. Dyrektywa ta wymaga utylizacji / przetworzenia wyrobu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. roduktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych! Należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji obowiązujących w danym kraju. Droga utylizacji Na podstawie Dyrektywy /96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwracamy uwagę na to, że wyrób niniejszy podlega wymienionej dyrektywie i na terenie Unii Europejskiej (UE) musi być odprowadzony do utylizacji specjalnej. rzed demontażem / usunięciem wyrobu należy przeprowadzić kompletne przygotowanie (czyszczenie / dezynfekcja / sterylizacja). W przypadku ostatecznej utylizacji należy postępować następująco: W Niemczech: Aby zlecić odbiór urządzenia elektrycznego, należy udzielić zlecenia utylizacyjnego firmie enretec GmbH.. Na stronie internetowej firmy enretec GmbH (www.enretec.de) w punkcie menu Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych) znajdą aństwo formularz zlecenia utylizacji do pobrania lub wypełnienia online.. Należy wypełnić go podając odpowiednie dane i wysłać do enretec GmbH jako zlecenie online lub faksem na numer +49() Alternatywnie w sprawach dotyczących zlecenia utylizacji i we wszelkich pytaniach do dyspozycji aństwa są następujące kontakty: Telefon: +49() ; oczta: enretec GmbH, Dział eomrecycling Kanalstraße 7, 677 Velten aństwa urządzenie niezainstalowane na stałe zostanie odebrane z gabinetu, a urządzenie trwale zainstalowane z ulicy pod aństwa adresem, w uzgodnionym terminie. Koszty demontażu, transportu i opakowania ponosi właściciel / użytkownik urządzenia, utylizacja jest bezpłatna. Na świecie (poza granicami Niemiec): pecyficzne dla danego kraju informacje dotyczące utylizacji można uzyskać w specjalistycznych placówkach handlu produktami stomatologicznymi D D

15 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Maksymalne obciążenie fotela pacjenta roszę przestrzegać maksymalnego obciążenia fotela pacjenta, wynoszącego 35 kg. Rozkład obciążenia jest przy tym zgodny z normą IO tabilność mechaniczna sprawdzana jest z użyciem wielokrotnego współczynnika bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 66-. Maksymalna masa akcesoriów na fotelu pacjenta wynosi przy tym 5 kg. polski TO. TO Wyłączenie awaryjne - fotel pacjenta Zagłówek Oparcie dla pleców odnóżek TO. TO dobrze źle ozycja rąk i nóg Ramiona i nogi pacjenta muszą spoczywać na obiciu fotela. OTROŻNIE W przestrzeni roboczej nie mogą znajdować się żadne przedmioty (np. okna, szuflady, przyrządy...) D 347 D

16 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wyłączenie awaryjne - stolik asysty TO TO Wyłączenie awaryjne - spluwaczka C8 + Turn C8 + "Długa spluwaczka" ołożenie pulpitu lekarza OTROŻNIE prawdzić, czy podczas ruchu fotela (przy wykorzystaniu programu lub ręcznie) pacjent nie jest narażony na kontakt z ramieniem nośnym lub pulpitem lekarza D D

17 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Światło polimeryzacyjne minilampy polimeryzacyjnej atalec Światło polimeryzacyjne wytwarzane jest przez wysokowydajne diody luminescencyjne. Zgodnie z normą IEC 647 przy wyjętym pręcie świetlnym podlegają one pod. grupę ryzyka. polski prawidło niepraw prawidło niepraw UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne! romień lampy polimeryzacyjnej Otwór wylotowy OTROŻNIE odczas pracy nie patrzeć dłuższy czas w światło lampy. Może to być szkodliwe dla oczu. W żadnym wypadku nie patrzeć w przebieg promienia przy wyciągniętym pręcie świetlnym. Nie patrzeć w światło odbite od powierzchni zęba. Nie obserwować wylotu światła za pomocą przyrządów optycznych, które mogą zmniejszyć przekrój poprzeczny wiązki (np. lup). Używać osłony przed oślepianiem. romienie światła wysyłanego przez ten przyrząd mogą być niebezpieczne i nie wolno nigdy kierować ich bezpośrednio na oczy pacjenta lub użytkownika, nawet jeśli nosi się okulary ze szkłami ochronnymi. Światło wolno kierować wyłącznie na leczoną część ciała w jamie ustnej. ilne wahania napięcia w sieci elektrycznej mogą spowodować wyłączenie się minilampy polimeryzacyjnej. Zakłócenie sygnalizowane jest podwójnym sygnałem dźwiękowym. Należy wówczas sprawdzić wybrany tryb pracy i ponownie uruchomić minilampę polimeryzacyjną D 347 D

18 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn ozostałe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Woda kondensacyjna tworząca się w prostnicy minilampy polimeryzacyjnej może powodować zakłócenia jej działania (np. pokrywanie się lampy polimeryzacyjnej nalotem). rostnicę przeniesioną z chłodnego otoczenia do ciepłego pomieszczenia wolno uruchomić dopiero po osiągnięciu przez nią temperatury pokojowej. Lamp polimeryzacyjnych nie wolno stosować w przypadku osób, które wykazują lub wykazywały reakcje fotobiologiczne (włącznie z pokrzywką wywoływaną przez światło lub porfirią krwiotwórczą), a także u osób aktualnie leczonych lekami zwiększającymi wrażliwość na światło (włącznie z metoksalenami i chlorotetracykliną). Osoby, u których wystąpiła w przeszłości choroba siatkówki lub soczewki, względnie inna choroba oczu, a w szczególności osoby po operacji zaćmy, muszą przed poddaniem się działaniu lampy lub minilampy polimeryzacyjnej zasięgnąć porady okulisty. Nawet za zgodą pacjenta należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ natężenie światła może być przyczyną wypadku. Zaleca się noszenie odpowiednich okularów ochronnych (z filtrem UV). Obsługa i specyfikacja optyczna patrz rozdział D D

19 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa źle! dobrze! IROONIC L polski dobrze źle IROLUX E/IROLUX FANTATIC IROLUX E OTROŻNIE Nie pracować bez osłony: amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. IROLUX FANTATIC OTROŻNIE amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. Butelka ze świeżą wodą OTROŻNIE tosować wyłącznie butelki irona ze świeżą wodą! LEMON LEMON źle D 347 D

20 3 Konserwacja irona Dental ystems GmbH 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn 3 Konserwacja Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego w interesie bezpieczeństwa technicznego konieczne jest wykonywanie w określonych odstępach czasu przeglądów i profilaktycznych prac konserwacyjnych oraz kontroli z zakresu bezpieczeństwa technicznego. Należy to udokumentować w książce konserwacji. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. zczegóły podano w kolejnych rozdziałach. 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Zespół pracowników gabinetu odpowiada za regularne czyszczenie i pielęgnację unitu stomatologicznego oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia pacjenta i użytkownika. race, które należy wykonać, podano w rozdziale Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. 3. rzegląd i konserwacja W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia konieczne jest poddanie unitu stomatologicznego raz w roku przeglądowi i konserwacji. W tym celu należy wezwać technika z autoryzowanego serwisu dentystycznego. Wykonane czynności oraz wymienione części należy udokumentować w rotokole konserwacji. Wykonanie kontroli i konserwacji przez technika z serwisu należy udokumentować poglądowo w rotokole instalacji/karcie gwarancyjnej. Dokument jest elementem składowym Książki konserwacji D 347 D

21 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn 3 Konserwacja 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego Urządzenia medyczne są skonstruowane w taki sposób, aby pierwsza awaria nie zagrażała zdrowiu pacjenta, użytkownika lub osób trzecich. Dlatego istotne jest wykrycie tego typu usterek przed wystąpieniem drugiej awarii, która mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym konieczne jest wykonywanie co lata kontroli bezpieczeństwa technicznego, podczas których można stwierdzić przede wszystkim usterki elektryczne (np. uszkodzoną izolację). Osobą do tego uprawnioną jest technik z autoryzowanego serwisu dentystycznego; rozsądne jest także zaangażowanie do tego jednego z pracowników wg 3.. Wykonuje się wówczas kontrolę wzrokową, pomiar na połączeniach przewodów ochronnych oraz pomiar zastępczych prądów odprowadzających. rzeprowadzone kontrole i pomiary należy udokumentować w Książce konserwacji. Technik, który wykonał konserwację, musi podać w tej książce zmierzone wartości. Kontrole w zakresie bezpieczeństwa technicznego należy wykonać i udokumentować również przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, po dokonaniu rozbudowy (przezbrojenia) unitu stomatologicznego oraz po wykonaniu prac konserwacyjnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo elektryczne. i WKAZÓWKA Unit stomatologiczny wolno eksploatować tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli bezpieczeństwa technicznego! polski D 347 D

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi A-dec 200

Instrukcja obsługi A-dec 200 Instrukcja obsługi A-dec 200 Fotel dentystyczny, konsoleta i blok spluwaczki, spluwaczka, lampa główna Prawa autorskie 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo