C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski"

Transkrypt

1 C8 +, C8 + Turn Instrukcja obsługi olski

2

3 irona Dental ystems GmbH pis treœci Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn pis treœci Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania Objaśnienie zastosowanych symboli... 7 polski Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.... Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Konserwacja Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu rzegląd i konserwacja Kontrole bezpieczeństwa technicznego... 4 Opis urządzenia Normy / dopuszczenia Dane techniczne Wersje urządzenia Uruchamianie urządzenia WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia Fotel pacjenta ozycja pacjenta Nastawić podłokietnik łaski zagłówek / zagłówek z przegubową głowicą Zagłówek MultiMotion Zmiana pozycji pacjenta przez obrót (tylko C8 + Turn) rogramy obsługi fotela - ustawienia standardowe rogramy obsługi fotela - programowanie rzełącznik nożny - programowanie Funkcja awaryjnego zatrzymania ruchu fotela Fotel pacjenta, opcje tolik lekarza Blokowanie stolika lekarza Ustawianie pozycji narzędzi Ramię wychylne tolik lekarza C8 + Cart Rozpoczynanie pracy wiertłem Ustawianie ciśnienia powietrza napędowego WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE sprayu do wierteł - Chip Blower Wiertła - ustawianie ilości sprayu francuski angielski hiszpañski D 347 D

4 pis treœci irona Dental ystems GmbH Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn 9 tolik lekarza - opcje rzeglądarka zdjęć rentgenowskich Uchwyt na kubek Uchwyty silikonowe prawy/lewy Tacka Mata silikonowa Natryskiwacz 3-drożny RAYVIT Natryskiwacz 3-drożny Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D ilnik elektryczny L lub BL IO C Urządzenie do usuwania kamienia nazębnego IROONIC L Urządzenie do usuwania kamienia IROONIC L - endodoncja rzepłukać przewody wody tolik asysty rostnica ze ssakiem / ślinociąg... 6 tolik asysty - opcje Natryskiwacze 3-drożne Mikrowłącznik do sterowania instalacją ssaka ompa powietrzna strumieniowa Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D Jednostka obiegu wody Czas płukania - ustawienia standardowe Czas płukania - programowanie Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - ustawienia standardowe Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - nowe programowanie Kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem ze stolika lekarza anel obsługi stolika asysty - spłukiwanie anel obsługi stolika asysty - spłukiwanie - nowe programowanie anel obsługi stolika asysty - napełnianie kubka do płukania jamy ustnej anel obsługi stolika asysty - kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem 7. Butelka ze świeżą wodą rzełącznik Woda miejska - Świeża woda C Złącze do podłączenia hydrokoloidu Układ odsysania na mokro Dürr eparator amalgamatu Instalacja dezynfekcyjna rzystosowanie jednostki obiegu wody dla osób praworęcznych ó leworęcznych Lampa lecznicza - opcja IROLUX E IROLUX FANTATIC LEDview D D

5 irona Dental ystems GmbH pis treœci Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn 4 Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne Fotel pacjenta tolik lekarza tolik asysty Jednostka obiegu wody anityzacja unitu stomatologicznego Lampa lecznicza IROLUX E Lampa lecznicza IROLUX FANTATIC LEDview Opcje Fotel lekarza CARL Fotel lekarza AUL (niedostępny w Republice Federalnej Niemiec) Fotel lekarza HUGO... 8 polski francuski angielski hiszpañski D 347 D

6 Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania. Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania rzestrzegać instrukcji użytkowania rzechowywanie dokumentów ortal online dla dokumentacji technicznych omoc rzed uruchomieniem produktu należy zapoznać się z nim z pomocą niniejszej instrukcji użytkowania. Należy bezwzględnie przestrzegać przy tym podanych informacji ostrzegawczych i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania należy przechowywać zawsze w dostępnym miejscu, aby była dostępna, gdyby inny użytkownik potrzebował później informacji. Należy zapisać instrukcję użytkowania w komputerze lub wydrukować ją. W przypadku sprzedaży należy upewnić się, że instrukcja użytkowania w postaci drukowanej lub na nośniku elektronicznym została dołączona do urządzenia, aby nowy właściciel mógł uzyskać informacje o sposobie jego działania i zapoznać się z podanymi informacjami ostrzegawczymi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dla dokumentacji technicznych stworzyliśmy portal online na stronie internetowej Można tam pobrać niniejszą instrukcję użytkowania oraz inne dokumenty. Jeżeli potrzebują aństwo dokumentu w postaci wydruku na papierze, proszę wypełnić formularz na stronie internetowej. Z przyjemnością prześlemy wówczas nieodpłatnie egzemplarz drukowany. Gdyby mimo starannego przestudiowania instrukcji użytkowania nie znaleźli aństwo jakiejś informacji, proszę skontaktować się z właściwą składnicą stomatologiczną D D

7 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania. Objaśnienie zastosowanych symboli. Objaśnienie zastosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie WŁĄCZONY odnoszenie fotela pacjenta WYŁĄCZONY Obniżanie fotela pacjenta polski UWAGA Fotel pacjenta pionowo T A H Bezpiecznik Myć wodą Fotel pacjenta poziomo Ustawienie standardowe Ostrzeżenie przed zagrożeniem Uruchamianie programu fotela, pozycja do płukania (Last memory function, zapamiętywanie ostatniego ustawienia) Funkcja zatrzymania awaryjnego Uruchamianie programu fotela, pozycja do wchodzenia i schodzenia źle Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki górnej nie / nieprawidłowo Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki dolnej Dobrze rogramowanie indywidualne, pozycja do płukania Maksymalne obciążenie źle rogramowanie indywidualne, pozycja do wchodzenia i schodzenia rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki górnej rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki dolnej D 347 D

8 Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania irona Dental ystems GmbH. Objaśnienie zastosowanych symboli Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Krótki sygnał dźwiękowy 74 3 min Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 34 C / 74 F Długi sygnał dźwiękowy Możliwość dezynfekcji termicznej w dezynfektorze termicznym w temp. 93 C/97 F Czas w sekundach otrójny natryskiwacz wody >s Czas w minutach otrójny natryskiwacz powietrza <m Zatrzymanie ruchu fotela otrójny natryskiwacz - spray Hamulec zamknięty Dokonywanie ustawień wyłącznie przez technika z serwisu Hamulec otwarty Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej Zwiększanie obrotów łukanie spluwaczki Zmniejszanie obrotów Nacisnąć i przytrzymać przycisk rzestrzegać wskazówek producenta podanych w instrukcji obsługi 8 Zwolnić przycisk 4 6 Chłodzenie sprayem Krótko nacisnąć przycisk / Zmiana ilości powietrza/wody w sprayu Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru LEDview / IROLUX E / IROLUX FANTATIC Maksymalna jasność LEDview / IROLUX E / IROLUX FANTATIC Zmniejszona jasność D D

9 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania. Objaśnienie zastosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Oddawanie ciepła lub W przybliżeniu Odzyskiwanie amalgamatu polski Woda wodociągowa Mikrosilnik elektryczny - prawobieżny o zamknięciu gabinetu Mikrosilnik elektryczny - lewobieżny onowne programowanie D 347 D

10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Oznaczenie wskazówek ostrzegawczych i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa Wskazówki na urządzeniu Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Instalacja w obiekcie Instalacja unitu stomatologicznego Jakość mediów W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych proszę przestrzegać zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania Wskazówek ostrzegawczych i dotyczących bezpieczeństwa. ą one specjalnie oznaczone napisem WKAZÓWKA, UWAGA lub OTRZEŻENIE. Załączona dokumentacja Ten symbol umieszczony jest obok tabliczki znamionowej urządzenia. Znaczenie: rzestrzegać instrukcji użytkowania podczas eksploatacji urządzenia. Ten symbol umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia. Znaczenie: Dokumentacja towarzysząca dostępna jest na stronie internetowej firmy irona. Niniejszy unit stomatologiczny przeznaczony jest do użytku w branży dentystycznej i może być używany wyłącznie przez wykwalifikowany, stomatologiczny personel fachowy. rzeciwwskazania podczas stosowania unitu stomatologicznego, o ile występują, opisane zostały w poszczególnych rozdziałach, np. przy narzędziach stomatologicznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Jest to urządzenie podłączone na stałe. Eksploatacja w pojazdach mobilnych jest niedozwolona. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie niniejszej instrukcji użytkowania i postępowanie zgodnie z instrukcjami konserwacji. Instalacja w obiekcie musi być wykonana zgodnie z naszymi wymaganiami. zczegóły zostały opisane w dokumencie Wymagania instalacyjne. Instalacja musi być wykonana przez autoryzowany fachowy personel zgodnie z instrukcją instalacji. Zasilanie powietrzem i wodą muszą spełniać wymagania podane w wymaganiach instalacyjnych. Za jakość wody odpowiedzialny jest generalnie użytkownik unitu stomatologicznego. Liczba drobnoustrojów powinna odpowiadać krajowym przepisom dotyczącym wody pitnej, ale w żadnym wypadku nie może przekraczać 5 jtk/ml (jtk: jednostka tworząca kolonie). W przypadku zwiększonej liczby drobnoustrojów należy skontrolować instalację budynku i w razie potrzeby usunąć przyczynę skażenia. Alternatywnie można zainstalować samowystarczalne zaopatrzenie w wodę. onadto można użyć opcjonalnej butelki ze świeżą wodą. rzed instalacją unitu stomatologicznego należy zapewnić nienaganną mikrobiologicznie jakość wody wodociągowej w instalacji zasilającej budynku i udokumentować w postaci oznaczenia liczby drobnoustrojów. obieranie próbek i oznaczanie liczbie drobnoustrojów powinny być wykonane przez kompetentne laboratorium D 347 D

11 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odłączenie do publicznego zasilania wodą pitną Jakość wody z unitu stomatologicznego należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu i po okresach przestoju > tydzień, patrz Mikrobiologiczna kontrola wody na stronie 97. W celu uzyskania informacji dotyczących wymagań i mechanizmów krajowych należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub kompetentnej organizacji lekarzy stomatologów. acjenci o znacznie obniżonej odporności nie powinni mieć kontaktu z wodą pochodzącą z unitu stomatologicznego. Zaleca się stosowanie sterylnych roztworów. Unit stomatologiczny z rozdzieleniem od publicznej sieci zaopatrzenia w wodę pitną Unit stomatologiczny, o ile wyposażony jest w urządzenie dezynfekujące, spełnia wymagania normy EN 77 (swobodny wypływ z odcinkiem separacji mm) i DVGW (Niemieckiego towarzyszenia Zawodowego Instalatorstwa Gazowego i Wodociągowego). Jest samobezpieczny zgodnie z Instrukcją roboczą W54, spełnia więc wymagania W7 i KTW (tworzywa sztuczne w instalacjach wodnych). Może być podłączony bezpośrednio do zasilania w wodę pitną. Unit stomatologiczny, o ile wyposażony jest w butlę świeżej wody bez przełączania na zasilanie z publicznej sieci zaopatrzenia w wodę pitną, również spełnia wymagania normy EN 77 i DVGW (Niemieckiego towarzyszenia Zawodowego Instalatorstwa Gazowego i Wodociągowego). Unit posiada wówczas oznakowania na podstawie fotela "DVGW" obok tabliczki znamionowej: Dopuszczenie DVGW unitu stomatologicznego wygasa, jeœli w podstawie fotela zamontowana jest listwa mediów, patrz strona 4 i 74. polski Unit stomatologiczny bez rozdzielenia od publicznej sieci wodociągowej Jeżeli przepisy krajowe wymagają zgodności z normą EN 77, konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń do ochrony publicznej wody pitnej poza unitem stomatologicznym. Dotyczy to nastêpuj¹cych wersji urz¹dzenia: bez urz¹dzenia dezynfekuj¹cego z panel zasilania w media przy fotelu pacjenta z butelk¹ œwie ej wody (z prze³¹czeniem na zasilanie z publicznej sieci zaopatrzenia w wodê pitn¹) Unit nie posiada wówczas oznakowania "DVGW". Należy zawsze przestrzegać krajowych wymagań dotyczących podłączania unitów stomatologicznych do publicznej sieci zaopatrzenia w wodę pitną D 347 D

12 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Utrzymanie w należytym stanie i naprawa raca bez zakłóceń Urządzenie odsysające raca przerywana Środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne Autoryzowany personel fachowy i części zamienne Jako producent urządzeń stomatologicznych, w interesie bezpiecznej eksploatacji urządzenia, przykładamy dużą wagę do tego, aby wszelkie prace związane z utrzymaniem w należytym stanie i z naprawami wykonywane były wyłącznie przez nas lub przez jednostki wyraźnie przez nas do tego upoważnione, oraz aby uszkodzone elementy konstrukcyjne zastępowane były wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Zalecamy, aby przy wykonywaniu tego typu prac żądać od osoby wykonującej zlecenie wydania zaświadczenia o rodzaju i zakresie wykonanych prac, w razie potrzeby z podaniem informacji o zmianie parametrów nominalnych lub zakresu pracy urządzenia oraz zamieszczenia na zaświadczeniu daty, danych firmy i podpisu. rzedziały międzykonserwacyjne Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego i regularnego czyszczenia przez zespół gabinetu niezbędne jest wykonywanie prac konserwacyjnych w określonych odstępach czasu w celu zabezpieczenia jego prawidłowego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia użytkownik jest zobowiązany do zlecenia technikowi z autoryzowanego serwisu wykonywania regularnych kontroli. Należy także przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa technicznego. kontaktować się z odpowiednim serwisem stomatologicznym celem uzyskania oferty na prace konserwacyjne. Więcej informacji patrz rozdział 3 Konserwacja. Użycie niniejszego urządzenia dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy pracuje ono bez zakłóceń. Jeżeli nie można zapewnić bezzakłóceniowej pracy, należy unieruchomić urządzenie i zlecić sprawdzenie błędów w jego działaniu przez autoryzowany personel fachowy, a w razie potrzeby naprawę. Niedopuszczalne jest odsysanie tlenków aluminium lub innych metali z urządzeń do natryskiwania strumieniem medium przez wbudowany w unicie automatyczny układ separacji i separator amalgamatu! rowadzi to do ekstremalnego zużywania się i zatykania dróg ssania i odprowadzania ścieków. W przypadku wykorzystywania urządzeń do natryskiwania strumienia medium należy stosować układ oddzielnego odsysania. Unity stomatologiczne z centralnym odsysaniem na mokro nadają się z reguły do odsysania wyżej wymienionych materiałów. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać informacji podanych przez producenta urządzenia odsysającego. W przypadku stosowania urządzeń do natryskiwania strumienia soli w połączeniu z unitami stomatologicznymi irona nie istnieją żadne ograniczenia. Należy jednak pamiętać wówczas o wystarczającym przepłukaniu wodą. ilniki unitu stomatologicznego oraz narzędzi stomatologicznych przystosowane są do pracy przerywanej odpowiadającej metodzie leczenia stomatologicznego. ilniki napędowe fotela i oparcia dla pleców: czas włączenia maks. 6% (maks. 5 s ON / 3 min, 55 s OFF ) Nieodpowiednie środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne mogą niszczyć powierzchnię urządzenia lub zakłócać jego działanie. Z tego względu należy używać wyłącznie środków pielęgnacyjnych, czyszczących i dezynfekcyjnych dopuszczonych przez firmę irona. Więcej informacji patrz Środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne na stronie D 347 D

13 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zczelina wentylacyjna pluwaczka Zmiany i rozszerzenia w urządzeniu Nie zasłaniać szczeliny wentylacyjnej urządzenia, ponieważ powoduje to osłabienie cyrkulacji powietrza. Może to doprowadzić do przegrzania urządzenia. Nie wtryskiwać do szczeliny wentylacyjnej żadnych cieczy, np. środków dezynfekcyjnych. Może to prowadzić do błędów w działaniu. W tych obszarach stosować tylko dezynfekcję przez wytarcie. Nie stosować pieniących środków czyszczących! Dokonywanie zmian w urządzeniu, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, pacjenta lub osób trzecich jest niedopuszczalne na mocy przepisów prawnych. Ze względu na bezpieczeństwo produktu, wyrób ten może być eksploatowany wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami firmy irona lub akcesoriami innych firm dopuszczonymi przez firmę irona. W przypadku używania niedopuszczonych akcesoriów ryzyko ponosi użytkownik. Jeżeli podłączane są urządzenia, które nie zostały dopuszczone przez firmę irona, muszą on spełniać obowiązujące normy, np.: IEC 695 dla urządzeń technicznych przetwarzania danych (np. komputera) oraz IEC 66- dla urządzeń medycznych. Monitor na unicie stomatologicznym musi spełniać wymagania normy IEC 695. rzyłącze głośnika monitora wolno podłączyć tylko do urządzenia, które spełnia normę IEC 695 (np. komputer) lub IEC 66-, w żadnym wypadku np. do zestawu stereofonicznego itp. Jeżeli podczas instalacji tworzony jest system, należy spełnić wymagania normy IEC 66-, wydanie 3. Wykonawca systemu odpowiedzialny jest za jego zgodność z dyrektywą 93/4/EWG. polski Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Unity stomatologiczne C8 + i C8 + Turn spełniają wymagania normy IEC Dla elektrycznych urządzeń medycznych obowiązują szczególne środki ostrożności dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (KEM). Muszą być one zainstalowane i eksploatowane zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie Wymagania instalacyjne. rzenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne wysokiej częstotliwości mogą mieć negatywny wpływ na elektryczne urządzenia medyczne. W związku z tym należy zakazać używania takich urządzeń (np. telefonów komórkowych) w gabinetach lekarskich i klinikach. raca przyrządu chirurgicznego wysokiej częstotliwości odczas leczenia z użyciem przyrządów chirurgicznych wysokiej częstotliwości powstają silne pola elektromagnetyczne, które mogą mieć wpływ na urządzenia elektroniczne. Nie należy umieszczać zewnętrznych przyrządów chirurgicznych wysokiej częstotliwości na powierzchniach unitu stomatologicznego przeznaczonych do odkładania i prowadzić przez nie przewodu prostnicy wysokiej częstotliwości. Często można zredukować zakłócenia elektromagnetyczne, eksploatując zewnętrzny przyrząd chirurgiczny wysokiej częstotliwości z neutralną elektrodą. ystem wideo W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych w otoczeniu unitu stomatologicznego mogą występować zakłócenia jakości obrazu; przed dokonaniem zapisu zaleca się wykonanie powtórnego zdjęcia. W przypadku przepięć sieciowych może nastąpić utrata zdjęć zapisanych w kamerze wideo. Należy wówczas odłożyć kamerę i powtórzyć zdjęcie D 347 D

14 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn W przypadku sprzężenia o wysokiej częstotliwości spowodowanego przez urządzenia nadawcze, np. usługi radiokomunikacyjne lub radioamatorów, mogą wystąpić zakłócenia obrazu. Wpływ na rozruszniki serca Demontaż / instalacja Utylizacja W unicie stomatologicznym wbudowane są silne magnesy. Mogą one wpływać na pracę rozruszników serca pacjentów, użytkowników i personelu technicznego. Dlatego należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych na stronie 3. W przypadku demontażu i ponownego montażu urządzenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji instalacji nowego urządzenia, aby zapewnić jego stabilność i prawidłowe działanie. Zakupiony przez aństwa produkt został oznaczony symbolem przedstawionym obok. Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego produkt podlega przepisom Dyrektywy /96/WE i odpowiednim ustawom krajowym. Dyrektywa ta wymaga utylizacji / przetworzenia wyrobu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. roduktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych! Należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji obowiązujących w danym kraju. Droga utylizacji Na podstawie Dyrektywy /96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwracamy uwagę na to, że wyrób niniejszy podlega wymienionej dyrektywie i na terenie Unii Europejskiej (UE) musi być odprowadzony do utylizacji specjalnej. rzed demontażem / usunięciem wyrobu należy przeprowadzić kompletne przygotowanie (czyszczenie / dezynfekcja / sterylizacja). W przypadku ostatecznej utylizacji należy postępować następująco: W Niemczech: Aby zlecić odbiór urządzenia elektrycznego, należy udzielić zlecenia utylizacyjnego firmie enretec GmbH.. Na stronie internetowej firmy enretec GmbH (www.enretec.de) w punkcie menu Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych) znajdą aństwo formularz zlecenia utylizacji do pobrania lub wypełnienia online.. Należy wypełnić go podając odpowiednie dane i wysłać do enretec GmbH jako zlecenie online lub faksem na numer +49() Alternatywnie w sprawach dotyczących zlecenia utylizacji i we wszelkich pytaniach do dyspozycji aństwa są następujące kontakty: Telefon: +49() ; oczta: enretec GmbH, Dział eomrecycling Kanalstraße 7, 677 Velten aństwa urządzenie niezainstalowane na stałe zostanie odebrane z gabinetu, a urządzenie trwale zainstalowane z ulicy pod aństwa adresem, w uzgodnionym terminie. Koszty demontażu, transportu i opakowania ponosi właściciel / użytkownik urządzenia, utylizacja jest bezpłatna. Na świecie (poza granicami Niemiec): pecyficzne dla danego kraju informacje dotyczące utylizacji można uzyskać w specjalistycznych placówkach handlu produktami stomatologicznymi D D

15 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Maksymalne obciążenie fotela pacjenta roszę przestrzegać maksymalnego obciążenia fotela pacjenta, wynoszącego 35 kg. Rozkład obciążenia jest przy tym zgodny z normą IO tabilność mechaniczna sprawdzana jest z użyciem wielokrotnego współczynnika bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 66-. Maksymalna masa akcesoriów na fotelu pacjenta wynosi przy tym 5 kg. polski TO. TO Wyłączenie awaryjne - fotel pacjenta Zagłówek Oparcie dla pleców odnóżek TO. TO dobrze źle ozycja rąk i nóg Ramiona i nogi pacjenta muszą spoczywać na obiciu fotela. OTROŻNIE W przestrzeni roboczej nie mogą znajdować się żadne przedmioty (np. okna, szuflady, przyrządy...) D 347 D

16 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wyłączenie awaryjne - stolik asysty TO TO Wyłączenie awaryjne - spluwaczka C8 + Turn C8 + "Długa spluwaczka" ołożenie pulpitu lekarza OTROŻNIE prawdzić, czy podczas ruchu fotela (przy wykorzystaniu programu lub ręcznie) pacjent nie jest narażony na kontakt z ramieniem nośnym lub pulpitem lekarza D D

17 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Światło polimeryzacyjne minilampy polimeryzacyjnej atalec Światło polimeryzacyjne wytwarzane jest przez wysokowydajne diody luminescencyjne. Zgodnie z normą IEC 647 przy wyjętym pręcie świetlnym podlegają one pod. grupę ryzyka. polski prawidło niepraw prawidło niepraw UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne! romień lampy polimeryzacyjnej Otwór wylotowy OTROŻNIE odczas pracy nie patrzeć dłuższy czas w światło lampy. Może to być szkodliwe dla oczu. W żadnym wypadku nie patrzeć w przebieg promienia przy wyciągniętym pręcie świetlnym. Nie patrzeć w światło odbite od powierzchni zęba. Nie obserwować wylotu światła za pomocą przyrządów optycznych, które mogą zmniejszyć przekrój poprzeczny wiązki (np. lup). Używać osłony przed oślepianiem. romienie światła wysyłanego przez ten przyrząd mogą być niebezpieczne i nie wolno nigdy kierować ich bezpośrednio na oczy pacjenta lub użytkownika, nawet jeśli nosi się okulary ze szkłami ochronnymi. Światło wolno kierować wyłącznie na leczoną część ciała w jamie ustnej. ilne wahania napięcia w sieci elektrycznej mogą spowodować wyłączenie się minilampy polimeryzacyjnej. Zakłócenie sygnalizowane jest podwójnym sygnałem dźwiękowym. Należy wówczas sprawdzić wybrany tryb pracy i ponownie uruchomić minilampę polimeryzacyjną D 347 D

18 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn ozostałe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Woda kondensacyjna tworząca się w prostnicy minilampy polimeryzacyjnej może powodować zakłócenia jej działania (np. pokrywanie się lampy polimeryzacyjnej nalotem). rostnicę przeniesioną z chłodnego otoczenia do ciepłego pomieszczenia wolno uruchomić dopiero po osiągnięciu przez nią temperatury pokojowej. Lamp polimeryzacyjnych nie wolno stosować w przypadku osób, które wykazują lub wykazywały reakcje fotobiologiczne (włącznie z pokrzywką wywoływaną przez światło lub porfirią krwiotwórczą), a także u osób aktualnie leczonych lekami zwiększającymi wrażliwość na światło (włącznie z metoksalenami i chlorotetracykliną). Osoby, u których wystąpiła w przeszłości choroba siatkówki lub soczewki, względnie inna choroba oczu, a w szczególności osoby po operacji zaćmy, muszą przed poddaniem się działaniu lampy lub minilampy polimeryzacyjnej zasięgnąć porady okulisty. Nawet za zgodą pacjenta należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ natężenie światła może być przyczyną wypadku. Zaleca się noszenie odpowiednich okularów ochronnych (z filtrem UV). Obsługa i specyfikacja optyczna patrz rozdział D D

19 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa źle! dobrze! IROONIC L polski dobrze źle IROLUX E/IROLUX FANTATIC IROLUX E OTROŻNIE Nie pracować bez osłony: amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. IROLUX FANTATIC OTROŻNIE amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. Butelka ze świeżą wodą OTROŻNIE tosować wyłącznie butelki irona ze świeżą wodą! LEMON LEMON źle D 347 D

20 3 Konserwacja irona Dental ystems GmbH 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn 3 Konserwacja Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego w interesie bezpieczeństwa technicznego konieczne jest wykonywanie w określonych odstępach czasu przeglądów i profilaktycznych prac konserwacyjnych oraz kontroli z zakresu bezpieczeństwa technicznego. Należy to udokumentować w książce konserwacji. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. zczegóły podano w kolejnych rozdziałach. 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Zespół pracowników gabinetu odpowiada za regularne czyszczenie i pielęgnację unitu stomatologicznego oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia pacjenta i użytkownika. race, które należy wykonać, podano w rozdziale Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. 3. rzegląd i konserwacja W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia konieczne jest poddanie unitu stomatologicznego raz w roku przeglądowi i konserwacji. W tym celu należy wezwać technika z autoryzowanego serwisu dentystycznego. Wykonane czynności oraz wymienione części należy udokumentować w rotokole konserwacji. Wykonanie kontroli i konserwacji przez technika z serwisu należy udokumentować poglądowo w rotokole instalacji/karcie gwarancyjnej. Dokument jest elementem składowym Książki konserwacji D 347 D

21 irona Dental ystems GmbH Instrukcja użytkowania C8 +, C8 + Turn 3 Konserwacja 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego Urządzenia medyczne są skonstruowane w taki sposób, aby pierwsza awaria nie zagrażała zdrowiu pacjenta, użytkownika lub osób trzecich. Dlatego istotne jest wykrycie tego typu usterek przed wystąpieniem drugiej awarii, która mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym konieczne jest wykonywanie co lata kontroli bezpieczeństwa technicznego, podczas których można stwierdzić przede wszystkim usterki elektryczne (np. uszkodzoną izolację). Osobą do tego uprawnioną jest technik z autoryzowanego serwisu dentystycznego; rozsądne jest także zaangażowanie do tego jednego z pracowników wg 3.. Wykonuje się wówczas kontrolę wzrokową, pomiar na połączeniach przewodów ochronnych oraz pomiar zastępczych prądów odprowadzających. rzeprowadzone kontrole i pomiary należy udokumentować w Książce konserwacji. Technik, który wykonał konserwację, musi podać w tej książce zmierzone wartości. Kontrole w zakresie bezpieczeństwa technicznego należy wykonać i udokumentować również przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, po dokonaniu rozbudowy (przezbrojenia) unitu stomatologicznego oraz po wykonaniu prac konserwacyjnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo elektryczne. i WKAZÓWKA Unit stomatologiczny wolno eksploatować tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli bezpieczeństwa technicznego! polski D 347 D

`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski

`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski `U H I=`U H =qìêå Instrukcja obsługi olski irona Dental ystems GmbH pis treści Rodzaj dokumentacji, Turn pis treści Objaśnienie stosowanych symboli... 7 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa....

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP 10000 TE 1 Instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego EP 10000 TE 1. WSTĘP Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup generatora EP 10000TE. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA Instrukcja obsługi Bramka świetlna O5E5xA O5S5xA 704498 / 00 0 / 008 Uwaga wstępna. Użyte symbole Instrukcja Reakcja, wynik [ ] Oznaczenie przycisków oraz wskaźników Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

N0524 / N1024, N POS/N POS

N0524 / N1024, N POS/N POS Honeywell N0 / N0, N00-POS/N00-POS SIŁOWNIKI PRZEPUSTNIC / 0 Nm Z REGULACJĄ -PUNKTOWĄ / ON-OFF INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS Siłowniki przepustnic z sygnałem sterującym -punktowym / -pozycyjnym (on/off),

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika 1 SPIS TREŚCI SKŁAD SYSTEMU CALAJECT... 2 UNIT KONTROLNY... 3 PANEL PRZEDNI Z DOTYKOWYM WYŚWIETLACZEM... 3 PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA... 3 ZALECENIA... 4 CZYSZCZENIE... 4 GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+48 61) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Stetoskop np. odwracalna głowica modelu Noroscope KIRCHNER & WILHELM

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380

SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380 ZAŁĄCZNIK SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380 1. PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE SYSTEMU HIGIENY HIGIENA = Dezynfekcja + Dekontaminacja: Na system HIGIENY składają się dwa niezależne tryby.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu SERVO-DRIVE Instrukcja montażu Przegląd Obsługa instrukcji montażu Bezpieczeństwo podstawowa zasada Przeznaczenie urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Zmiany w budowie i części zamienne Utylizacja Korpus

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montażem, instalacją i uruchomieniem urządzenia! Jak przy wszystkich urządzeniach technicznych. prawidłowe i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med.

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med. Fotel pacjenta: Standardowa konfiguracja unitu SIRONA INTEGO pozycja zerowa, spluwaczkowa i 2 pozycje do indywidualnego zaprogramowania 2-przegubowy zagłówek chirurgiczny (opcjonalnie: zagłówek z magnetyczną

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo