`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski"

Transkrypt

1 `U H I=`U H =qìêå Instrukcja obsługi olski

2

3 irona Dental ystems GmbH pis treści Rodzaj dokumentacji, Turn pis treści Objaśnienie stosowanych symboli... 7 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa.... Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa... Neder- 3 Konserwacja Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Kontrola i konserwacja Kontrole bezpieczeństwa technicznego... 4 Opis techniczny... 5 Wersje urządzenia... 6 Uruchamianie urządzenia WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia Fotel pacjenta ozycja pacjenta Ustawianie podłokietnik składany Zagłówek płask / Zagłówek przegubowy Zagłówek MultiMotion Zmiana pozycji pacjenta przez obrót (tylko Turn) rogramy obsługi fotela - ustawienia standardowe rogramy obsługi fotela - programowanie rzełącznik nożny - programowanie Funkcja awaryjnego zatrzymania fotela Fotel pacjenta, opcje ulpit lekarza Blokowanie pulpitu lekarza Ustawianie pozycji narzędzi Ramię wychylne ulpit lekarza Cart tolik lekarza ide delivery Rozpoczynanie pracy wiertłem Ustawianie ciśnienia powietrza napędowego WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE sprayu do wierteł - Chip Blower Wiertła - ustawianie ilości sprayu Frans Engels paans D 347 D

4 pis treści irona Dental ystems GmbH Rodzaj dokumentacji, Turn 9 ulpit lekarza - opcje rzeglądarka zdjęć rentgenowskich Uchwyt na kubek Uchwyty silikonowe prawy/lewy Tacka Mata silikonowa otrójny spray RAYVIT otrójny spray Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D ilnik elektryczny L/EL Urządzenie do usuwania kamienia nazębnego IROONIC L Urządzenie do usuwania kamienia IROONIC L - endodoncja Funkcja usuwania ulpit pomocy stomatologicznej rostnica ze ssakiem/ślinociąg ulpit pomocy dentystycznej - opcje otrójny spray Mikrowłącznik do sterowania instalacją ssaka ompa powietrzna strumieniowa Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D Jednostka obiegu wody Czas płukania - ustawienia standardowe Czas płukania - programowanie Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - ustawienia standardowe Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - programowanie Kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem z pulpitu lekarza anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - płukanie anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - płukanie - programowanie anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - napełnianie kubka do płukania jamy ustnej 63.9 anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem 64. Butelka ze świeżą wodą rzełącznik - woda miejska - woda świeża rzełącznik - woda miejska - woda świeża - ide delivery Złącze do podłączenia hydrokoloidu Układ odsysania na mokro Dürr eparator amalgamatu Instalacja dezynfekcyjna rzystosowanie jednostki obiegu wody dla osób praworęcznych leworęcznych Behandlungsleuchte - opcja IROLUX E IROLUX FANTATIC LEDview D D

5 irona Dental ystems GmbH pis treści Rodzaj dokumentacji, Turn 4 Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Środki do pielęgnacji i czyszczenia Fotel pacjenta ulpit lekarza ulpit pomocy stomatologicznej Jednostka obiegu wody Urządzenie do dezynfekcji - zakończenie odnawiania ole działania lampy IROLUX E ole działania lampy IROLUX FANTATIC LEDview... Neder- 5 Opcje Krzesło lekarza... 3 paans Frans Engels D 347 D

6 pis treści irona Dental ystems GmbH Rodzaj dokumentacji, Turn D D

7 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Objaśnienie stosowanych symboli Objaœnienie stosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie WŁ. (EIN) odnoszenie fotela pacjenta polski WYŁ. Obniżanie fotela pacjenta OTROŻNIE Fotel pacjenta pionowo Zabezpieczenie Fotel pacjenta poziomo T A H Myć wodą Ustawienie standardowe Ostrzeżenie przed zagrożeniem Uruchamianie programu fotela, pozycja do płukania (Last memory function, zapamiętywanie ostatniego ustawienia) Funkcja zatrzymania awaryjnego Uruchamianie programu fotela, pozycja do wchodzenia i schodzenia Nieprawidłowo Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki górnej Nie/nieprawidłowo Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki dolnej rawidłowo rogramowanie indywidualne, pozycja do płukania Maksymalne obciążenie Nieprawidłowo rogramowanie indywidualne, pozycja do wchodzenia i schodzenia rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki górnej rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki dolnej D 347 D

8 Objaśnienie stosowanych symboli irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Krótki sygnał dźwiękowy 35 C 75 F Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 35 C/75 F Długi sygnał dźwiękowy Możliwość dezynfekcji termicznej w dezynfektorze termicznym w temp. 93 C/97 F Czas w sekundach otrójny natryskiwacz wody >s Czas w minutach otrójny natryskiwacz powietrza <m Zatrzymanie ruchu fotela otrójny natryskiwacz - spray Hamulec zamknięty Dokonywanie ustawień wyłącznie przez technika z serwisu Hamulec otwarty Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej Zwiększanie obrotów płukiwanie spluwaczki Zmniejszanie obrotów Nacisnąć i przytrzymać przycisk rzestrzegać wskazówek producenta podanych w instrukcji obsługi 8 Zwolnić przycisk 4 6 Chłodzenie sprayem Krótko nacisnąć przycisk Zmiana ilości powietrza/wody w sprayu Lampa lecznicza Maksymalna jasność + / Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru Lampa lecznicza Zmniejszona jasność D D

9 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Objaśnienie stosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Oddawanie ciepła Lub W przybliżeniu Odzyskiwanie amalgamatu polski Woda z kranu Mikrosilnik elektryczny - prawobieżny o zamknięciu gabinetu Mikrosilnik elektryczny - lewobieżny onowne programowanie D 347 D

10 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeñstwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Unit stomatologiczny przeznaczony jest do diagnozowania, terapii i leczenia dentystycznego przez wykwalifikowany personel medyczny. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem. Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa Łączenie z innymi urządzeniami Higiena i dezynfekcja Urządzenie może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel medyczny. Instalacja budowlana musi być wykonana zgodnie z naszymi wymaganiami. W interesie bezpieczeństwa użytkowania, jako producent urządzeń stomatologicznych przykładamy dużą wagę do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych wyłącznie przez nas lub autoryzowane przez nas punkty serwisowe oraz do wymiany uszkodzonych elementów wpływających na bezpieczeństwo urządzenia na oryginalne części zamienne. Radzimy, aby po wykonaniu ww. prac zażądać od wykonawcy zaświadczenia o rodzaju i zakresie prac, w miarę możliwości z informacjami dotyczącymi zmian parametrów nominalnych lub zakresu prac wraz z datą, danymi firmy i podpisem. Dokonywanie zmian w urządzeniu, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, pacjenta lub osób trzecich jest niedopuszczalne na mocy przepisów prawnych! Ze względu na bezpieczeństwo produkcji, produkt może działać jedynie wyposażony w oryginalne akcesoria lub w dopuszczone przez irona akcesoria innych firm. Ryzyko z tytułu użytkowania niedopuszczonych akcesoriów ponosi użytkownik. Niedopuszczone przez firmę irona, ale stosowane urządzenia muszą spełniać wymagania norm: IEC 695 dla technicznych urządzeń z możliwością przetwarzania danych (np. C) oraz IEC 66- dla technicznych urządzeń medycznych. Ten, kto poprzez kombinację z innymi urządzeniami (np. poprzez podłączenie do komputera) łączy lub zmienia medyczny układ elektryczny wg normy IEC 66-- (określenie warunków bezpieczeństwa medycznych systemów elektrycznych), jest odpowiedzialna za spełnienie wymagań określonych w tych przepisach w całym zakresie bezpieczeństwa pacjenta, osób obsługujących iotoczenia. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do producenta elementów składowych systemu. acjenci z silną immunosupresją nie powinni mieć kontaktu z wodą pochodzącą z jednostki zabiegowej. Zaleca się stosowanie sterylnych roztworów. Odnośnie higieny i dezynfekcji należy stosować się do krajowych przepisów i wytycznych (np. RKI Instytutu Roberta Kocha, niemieckiego stowarzyszenia dermatologów ADA CDC - Centrów Kontroli Chorób i rewencji i.in.) D 347 D

11 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Tolerancja elektromagnetyczna Unity stomatologiczne, Turn spełniają wymagania normy IEC 66--:. Medyczne urządzenia elektryczne podlegają specjalnym przepisom bezpieczeństwa w zakresie tolerancji elektromagnetycznej. Należy je instalować i użytkować zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie Warunki instalacji dla odpowiedniego unitu stomatologicznego. rzenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne mogą mieć negatywny wpływ na medyczne urządzenia elektryczne. W związku z tym należy zakazać używania telefonów komórkowych w gabinetach i klinikach medycznych. ystemy wideo: W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych w pobliżu unitu stomatologicznego mogą występować zakłócenia jakości obrazu; przed dokonaniem zapisu zaleca się wykonanie powtórnego zdjęcia. W przypadku niespodziewanej przerwy w dostawie prądu może nastąpić utrata zdjęć zapisanych w kamerze wideo. Należy wówczas odłożyć kamerę i powtórzyć zdjęcie. W przypadku sprzęgania fal o wysokiej częstotliwości powodowanych przez urządzenia nadawcze, np. radiokomunikacja lub radioamatorzy, mogą wystąpić zakłócenia w jakości zdjęć. polski Zakłócenia pracy rozrusznika serca W miejscu oddziaływania urządzenia, wstawione zostały silne magnesy. Mogą one zakłócać pracę rozruszników serca u pacjentów, użytkowników i personelu technicznego. W związku z tym prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa opisanych na stronach 7. Oznaczenie wskazówek ostrzegawczych i wskazówek dot. bezpieczeństwa W celu uniknięcia skaleczenia osób i uszkodzenia mienia należy także przestrzegać wskazówek i informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi. ą one oznaczone napisem WKAZÓWKA, UWAGA lub OTRZEŻENIE. tosowane oznaczenia rzestrzegać informacji podanych w dołączonej dokumentacji (na tabliczce identyfikacyjnej fotela) zczelina wentylacyjna Jakość wody/powietrza zasilającego Nie zasłaniać szczeliny wentylacyjnej urządzenia, ponieważ powoduje to osłabienie cyrkulacji powietrza. Nie dopuszczać do przedostawania się środków dezynfekcyjnych do szczeliny wentylacyjnej. owietrze i woda zasilająca musi spełniać wymagania podane w instrukcji montażu. tosować wyłącznie czystą wodę, w miarę możliwości z butelki ze świeżą wodą (opcja) D 347 D

12 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Utrzymanie jakości wody Dopuszczenie przez DVGW (Niemieckie towarzyszenie Branży Gazownictwa i Wody) Instalacja odsysająca pluwaczka W celu spełnienia medycznych i krajowych wymagań dotyczących jakości wody pochodzącej z unitów stomatologicznych, firma irona zaleca wyposażenie unitu w urządzenie do dezynfekcji. Użytkownik unitu stomatologicznego jest odpowiedzialny za jakość wody i w razie konieczności ma obowiązek zapewnienia alternatywnych mechanizmów zabezpieczenia jej jakości w sytuacji, gdy unit nie pracuje w połączeniu z urządzeniem dezynfekcyjnym. W celu uzyskania informacji dotyczących wymagań i mechanizmów krajowych należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub kompetentnej organizacji lekarzy stomatologów. Unity stomatologiczne z urządzeniem dezynfekcyjnym posiadają dopuszczenie DVGW. Wygasa ono jednak w sytuacji, gdy w podstawie fotela zamontowano panel do obsługi mediów (patrz strona 36 i strona 68). Niedopuszczalne jest odsysanie tlenków aluminium lub innych metali z urządzeń do natryskiwania strumienia medium przez wbudowany do unitu automatyczny układ separacji i separator amalgamatu! owoduje to ekstremalne zużywanie i zatykanie się dróg ssania i odprowadzania ścieków. W przypadku wykorzystywania urządzeń do natryskiwania strumienia medium należy stosować układ oddzielnego odsysania. Unity stomatologiczne z centralnym odsysaniem na mokro nadają się z reguły do odsysania ww. materiałów. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta instalacji odsysającej. W przypadku stosowania urządzeń do natryskiwania strumienia soli w połączeniu z unitami stomatologicznymi irona nie istnieją żadne ograniczenia. Należy wówczas pamiętać o przepłukaniu odpowiednią ilością wody. Nie stosować pieniących środków czyszczących! Mikrosilniki elektryczne w pulpicie lekarza raca przerywana: min WŁ. - 7 min WYŁ. przy prądzie silnika,5 A. ilniki napędowe fotela i oparcia dla pleców Czas włączania 6 %, cykl pracy 5 s. Konserwacja unitu stomatologicznego Demontaż i ponowna instalacja Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego i regularnego czyszczenia przez zespół gabinetu niezbędne jest wykonywanie prac konserwacyjnych w określonych odstępach czasu w celu zabezpieczenia jego prawidłowego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia użytkownik jest zobowiązany do zlecenia technikowi z autoryzowanego serwisu wykonywania regularnych kontroli. Należy także przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa technicznego. kontaktować się z odpowiednim serwisem stomatologicznym celem uzyskania oferty na prace konserwacyjne. zczegóły podano w rozdziale 3 Konserwacja. W przypadku demontażu i ponownego montażu urządzenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalacji nowego obiektu, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania i stabilności D 347 D

13 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Utylizacja Zakupiony przez anstwa produkt zostal oznaczony symbolem przedstawionym obok. Na terenie europejskiej strefy gospodarczej wyrób ten podlega Dyrektywie /96/WE i odpowiednim przepisom krajowym. Dyrektywa ta wymaga utylizacji / przetworzenia wyrobu zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska naturalnego. rodukt nie moze usuwany razem z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych! Nalezy przestrzegac przepisów dotyczacych utylizacji obowiazujacych w danym kraju. Droga utylizacji Na podstawie Dyrektywy /96/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego zwracamy uwage na to, ze wyrób niniejszy podlega wymienionej dyrektywie i na terenie Unii Europejskiej (UE) musi byc odprowadzony do utylizacji specjalnej. rzed demontazem / usunieciem wyrobu nalezy przeprowadzic kompletne przygotowanie (czyszczenie / dezynfekcja / sterylizacja). W przypadku ostatecznej utylizacji nalezy postepowac nastepujaco: W Niemczech: Aby zlecic odbiór urzadzenia elektrycznego, nalezy udzielic zlecenia utylizacyjnego firmie enretec GmbH.. Na stronie internetowej firmy enretec GmbH (www.enretec.de) w punkcie menu Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (Utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych) znajda anstwo formularz zlecenia utylizacji do pobrania lub wypelnienia online.. Nalezy wypelnic go podajac odpowiednie dane i wyslac do enretec GmbH jako zlecenie online lub faksem na numer +49() Alternatywnie w sprawach dotyczacych zlecenia utylizacji i we wszelkich pytaniach do dyspozycji anstwa sa nastepujace kontakty: Telefon: +49() ; oczta: enretec GmbH, Dzial eomrecycling Kanalstraße 7, 677 Velten anstwa urzadzenie zamontowane na stale zostanie odebrane z gabinetu, a urzadzenie niezainstalowane na stale przy krawezniku pod anstwa adresem, w uzgodnionym terminie. Alle adskillelses-, transport- og emballeringsudgifter påfalder ejeren/ brugeren af udstyret. elve bortskaffelsen er gratis. å verdensplan (uden for Tyskland): Kontakt din lokale dentaludstyrsspecialist for landespecifikke oplysninger vedr. bortskaffelse. polski D 347 D

14 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Maksymalne dopuszczalne obciążenie unitu stomatologicznego rzestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia unitu wynoszącego 35 kg wg EN IO 6875 (sprawdzono przy czterokrotnym współczynniku bezpieczeństwa wg IEC 66-). TO. TO Wyłączanie awaryjne - fotel pacjenta Zagłówek Oparcie dla pleców odnóżek TO. TO prawidłowo nieprawidłowo ozycja rąk i nóg OTROŻNIE W przestrzeni roboczej nie mogą znajdować się żadne przedmioty (np. otwarte okna, szuflady, urządzenia...) D D

15 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Wyłączanie awaryjne - pulpit pomocy stomatologicznej TO TO polski Wyłączanie awaryjne - spluwaczka Turn pluwaczka długa ołożenie pulpitu lekarza OTROŻNIE prawdzić, czy podczas ruchu fotela (przy wykorzystaniu programu lub ręcznie) pacjent nie jest narażony na kontakt z ramieniem nośnym lub pulpitem lekarza. max. kg 4.4 lbs Doprowadzanie instrumentu z boku W celu zagwarantowania mechanicznej stabilności, stolik lekarza należy montować tylko na szafkach dopuszczonych do użytku przez firmę irona D 347 D

16 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Doprowadzanie instrumentu od tyłu i z boku OTROŻNIE Należy się upewnić, że przy przesuwaniu fotela (przy pomocy programu lub ręcznie) ramię nośne ani stolik lekarza w żadnym wypadku nie będą miały kontaktu z pacjentem ani fotelem pacjenta. Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D. prawidłowo! nieprawidłowo! OTROŻNIE tosować osłonę (blendę)! Wysyłane przez przyrząd promienie świetlne mogą być niebezpieczne - nie należy kierować ich bezpośrednio w kierunku oczu, nawet w sytuacji, gdy są one zabezpieczone okularami ze szkłem ochronnym. Światło należy kierować wyłącznie na leczoną część ciała w jamie ustnej. romień L.E.D. otwór wylotowy OTROŻNIE Nie patrzeć w promień przy wyciągniętej pałeczce szklanej (klasa lasera M). Obserwowanie wylotu promienia L.E.D. za pomocą pewnych przyrządów optycznych (np. lupy) z odległości mniejszej niż mm może być przyczyną zagrożenia oczu. ROMIENIOWANIE L.E.D. NIE ATRZEĆ BEZOŚREDNIO W ROMIEŃ, ANI NIE OBERWOWAĆ GO ZA OMOCĄ RZYRZĄDÓW OTYCZNYCH KLAA LAERA M < mw, λ = 4 nm 48 nm IEC 685- Ed.. pecyfikacja optyczna Długość fali λ: 4 nm 48 nm L.E.D. moc lasera : < mw OTROŻNIE ilne wahania napięcia w sieci elektrycznej mogą powodować wyłączanie się diody Mini LED. Zakłócenie sygnalizowane jest podwójnym sygnałem dźwiękowym. Należy wówczas sprawdzić wybrany tryb pracy i ponownie uruchomić diodę Mini LED D D

17 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa ozostałe wskazówki dot. bezpieczeństwa Woda kondensacyjna tworząca się w prostnicy Mini L.E.D. może powodować zakłócenia jej działania (np. pokrywanie się diody nalotem). rostnicę przeniesioną z chłodnego do ciepłego pomieszczenia można uruchomić dopiero po uzyskaniu przez nią temperatury pokojowej. polski Lamp polimeryzacyjnych nie można stosować w przypadku osób, które wykazują lub wykazywały reakcje fotobiologiczne (włącznie z pokrzywką wywoływaną przez światło lub porfirią krwiotwórczą), a także u osób aktualnie leczonych lekami zwiększającymi wrażliwość na światło (włącznie z metoksalenami i chlorotetracykliną). Osoby, u których wystąpiła w przeszłości choroba siatkówki lub soczewki, względnie inna choroba oczu, a w szczególności osoby po operacji zaćmy, muszą przed poddaniem się działaniu lampy lub diody Mini L.E.D. zasięgnąć porady okulisty. Nawet za zgodą pacjenta należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ natężenie światła może być przyczyną wypadku. Zaleca się noszenie odpowiednich okularów ochronnych (z filtrem UV) D 347 D

18 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn nieprawidłowo! prawidłowo! IROONIC L prawidłowo nieprawidłowo IROLUX E/IROLUX FANTATIC IROLUX E OTROŻNIE Nie pracować bez osłony: amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. IROLUX FANTATIC OTROŻNIE amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. nieprawidłowo Butelka ze świeżą wodą LEMON LEMON LEMON OTROŻNIE tosować wyłącznie butelki irona ze świeża wodą! D D

19 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 3Konserwacja 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu 3 Konserwacja Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego niezbędne jest wykonywanie kontroli ogólnych i bezpieczeństwa technicznego oraz prac konserwacyjnych w określonych odstępach czasu w celu zabezpieczenia jego prawidłowego działania. polski Należy to udokumentować w książce konserwacji. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. zczegóły podano w kolejnych rozdziałach. 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Zespół pracowników gabinetu odpowiada za regularne czyszczenie i pielęgnację unitu stomatologicznego oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia pacjenta i użytkownika. race, które należy wykonać, podano wrozdziale Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. owierzchnie urządzenia (poza tapicerką) można dezynfekować przez zamgławianie i mycie. 3. Kontrola i konserwacja W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia konieczne jest wykonywanie kontroli i konserwacji unitu raz w roku. W tym celu należy wezwać technika z autoryzowanego serwisu dentystycznego. Wykonane czynności oraz wymienione części należy udokumentować w rotokole konserwacji. Wykonanie kontroli i konserwacji przez technika z serwisu należy udokumentować poglądowo w rotokole instalacji/karcie gwarancyjnej. Dokument jest elementem składowym Książki konserwacji D 347 D

20 3 Konserwacja irona Dental ystems GmbH 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego Instrukcja obsługi, Turn 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego Urządzenia medyczne są skonstruowane w taki sposób, aby pierwsza awaria nie zagrażała zdrowiu pacjenta, użytkownika lub osób trzecich. Dlatego istotne jest wykrycie tego typu usterek przed wystąpieniem drugiej awarii, która mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym konieczne jest wykonywanie raz na dwa lata kontroli bezpieczeństwa technicznego, podczas których można stwierdzić przede wszystkim usterki elektryczne (np. uszkodzoną izolację). Osobą do tego uprawnioną jest technik z autoryzowanego serwisu dentystycznego; rozsądne jest także zaangażowanie do tego jednego z pracowników wg 3.. Wykonuje się wówczas kontrolę wzrokową, pomiar na połączeniach przewodów ochronnych oraz pomiar zastępczych prądów odprowadzających. rzeprowadzone kontrole i pomiary należy udokumentować w Książce konserwacji. Technik, który wykonał konserwację, musi podać w tej książce zmierzone wartości. Kontrole bezpieczeństwa technicznego należy wykonywać i udokumentować także w przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia, po dokonaniu rozszerzenia (przezbrojenia) unitu stomatologicznego oraz po wykonaniu prac konserwacyjnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo elektryczne. i WKAZÓWKA Unit stomatologiczny może pracować tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli bezpieczeństwa technicznego! D 347 D

21 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 4Opis techniczny 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego 4 Opis techniczny Oznaczenie modelu odłączenie do sieci elektrycznej, Turn V/5 V/7 V/3 V AC 5/6 Hz Nominalne natężenie prądu,5 A przy V AC A przy 5 V AC 9 A przy 7 V AC 5 A przy 3 V AC Główny bezpiecznik urządzenia T A H, 5 V AC, nr zamówienia: polski Warunki pracy Temperatura otoczenia: C 4 C (5 F 4 F) Względna wilgotność powietrza: 3 % 75 % Ciśnienie powietrza: 7 ha 6 ha Warunki transportu i przechowywania Temperatura: -4 C +7 C (-4 F +58 F) Względna wilgotność powietrza: % 95 % Ciśnienie powietrza: 5 ha 6 ha Klasa ochrony Urządzenie klasy ochrony I topień ochrony przed porażeniem elektrycznym Elementy użytkowe typu B, poza IROCAM 3/IROCAM C: Elementy użytkowe typu BF topień ochrony przed wniknięciem wody Tryb pracy Rok produkcji Typowe urządzenie (nie zabezpieczone) rzełącznik nożny zabezpieczony przed kapiącą wodą IX. Tryb przepływowy z obciążeniem przerywanym odpowiednio do sposobu pracy stomatologa. Urządzenie podłączone na stałe. (na tabliczce identyfikacyjnej fotela) Kontrole/dopuszczenia Niniejszy unit stomatologiczny spełnia wymagania norm IEC 66-: A: 99 + A: 995 oraz IEC 66--:. DVGW: Urządzenie spełnia zasady techniczne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny celem podłączenia zasilania wody pitnej (o ile na urządzeniu umieszczony jest znak DVGW). 3 rodukt posiada znak CE zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 93/4/EWG z dnia 4 czerwca 993 dotyczącej produktów medycznych D 347 D

22 Wersje urządzenia irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 5 Wersje urządzenia OT. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn. ulpit stomatologiczny OT Jednostka obiegu wody ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów 7. rzełącznik nożny przyrządów z ramieniem wychylnym. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn ulpit stomatologiczny z ramieniem wychylnym 3. Jednostka obiegu wody 4. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów 7. rzełącznik nożny przyrządów Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji D 347 D

23 8 6 4 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 5 Wersje urządzenia Cart. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn ulpit lekarza 3. Jednostka obiegu wody 4. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza polski 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów 7. rzełącznik nożny przyrządów ide delivery. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn. ulpit lekarza. 3. Jednostka obiegu wody ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów. 7. rzełącznik nożny przyrządów Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji. Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji D 347 D

24 Wersje urządzenia irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Turn. Fotel pacjenta Turn ulpit lekarza OT/pulpit lekarza z ramieniem wychylnym pulpit lekarza Cart pulpit lekarza Cabinet 3. Jednostka obiegu wody 4. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów rzełącznik nożny przyrządów 8. Ramię wychylne, przestawianie w prawo lewo bez pulpitu lekarza. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn. Jednostka obiegu wody 3. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 4. Lampa lecznicza i WKAZÓWKA posób obsługi systemu wideo IVIION 3 podano w instrukcji obsługi Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji D D

25 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 6 Uruchamianie urządzenia 6. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia 6 Uruchamianie urządzenia 6. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia 8 polski D 347 D

26 Fotel pacjenta irona Dental ystems GmbH 7. ozycja pacjenta Instrukcja obsługi, Turn 7 Fotel pacjenta 7. ozycja pacjenta Opcja Opcja Opcja D D

27 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 7 Fotel pacjenta 7. Ustawianie podłokietnik składany 7. Ustawianie podłokietnik składany C B A B odłokietnik składany (opcja) zerokie oparcie dla pleców polski C Wąskie oparcie dla pleców A OTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zderzenia! Następujące wersje urządzeń nie mogą być wyposażone w podłokietnik: z przymocowaną na stałe jednostką obiegu wody w połączeniu z długą spluwaczką 7.3 Zagłówek płask / Zagłówek przegubowy A Zagłówek płaski A B Zagłówek przegubowy (opcja) B UWAGA Na spodniej stronie poduszki pod głowę (A), znajduje się silny magnes (). Może on oddziaływać na znajdujący się w pobliżu rozrusznik serca. Dlatego należy uważać, aby magnes nie znalazł się w bezpośredniej bliskości pacjentów, użytkowników ani personelu technicznego ze wszczepionym rozrusznikiem serca. onadto, bezpośredni kontakt poduszki pod głowę z kartami magnetycznymi może spowodować utratę danych D 347 D

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi A-dec 200

Instrukcja obsługi A-dec 200 Instrukcja obsługi A-dec 200 Fotel dentystyczny, konsoleta i blok spluwaczki, spluwaczka, lampa główna Prawa autorskie 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo