`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski"

Transkrypt

1 `U H I=`U H =qìêå Instrukcja obsługi olski

2

3 irona Dental ystems GmbH pis treści Rodzaj dokumentacji, Turn pis treści Objaśnienie stosowanych symboli... 7 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa.... Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa... Neder- 3 Konserwacja Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Kontrola i konserwacja Kontrole bezpieczeństwa technicznego... 4 Opis techniczny... 5 Wersje urządzenia... 6 Uruchamianie urządzenia WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia Fotel pacjenta ozycja pacjenta Ustawianie podłokietnik składany Zagłówek płask / Zagłówek przegubowy Zagłówek MultiMotion Zmiana pozycji pacjenta przez obrót (tylko Turn) rogramy obsługi fotela - ustawienia standardowe rogramy obsługi fotela - programowanie rzełącznik nożny - programowanie Funkcja awaryjnego zatrzymania fotela Fotel pacjenta, opcje ulpit lekarza Blokowanie pulpitu lekarza Ustawianie pozycji narzędzi Ramię wychylne ulpit lekarza Cart tolik lekarza ide delivery Rozpoczynanie pracy wiertłem Ustawianie ciśnienia powietrza napędowego WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE sprayu do wierteł - Chip Blower Wiertła - ustawianie ilości sprayu Frans Engels paans D 347 D

4 pis treści irona Dental ystems GmbH Rodzaj dokumentacji, Turn 9 ulpit lekarza - opcje rzeglądarka zdjęć rentgenowskich Uchwyt na kubek Uchwyty silikonowe prawy/lewy Tacka Mata silikonowa otrójny spray RAYVIT otrójny spray Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D ilnik elektryczny L/EL Urządzenie do usuwania kamienia nazębnego IROONIC L Urządzenie do usuwania kamienia IROONIC L - endodoncja Funkcja usuwania ulpit pomocy stomatologicznej rostnica ze ssakiem/ślinociąg ulpit pomocy dentystycznej - opcje otrójny spray Mikrowłącznik do sterowania instalacją ssaka ompa powietrzna strumieniowa Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D Jednostka obiegu wody Czas płukania - ustawienia standardowe Czas płukania - programowanie Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - ustawienia standardowe Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej - programowanie Kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem z pulpitu lekarza anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - płukanie anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - płukanie - programowanie anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - napełnianie kubka do płukania jamy ustnej 63.9 anel obsługi - pulpit pomocy stomatologicznej - kombinacja pozycji do płukania z napełnianiem kubka do płukania jamy ustnej i płukaniem 64. Butelka ze świeżą wodą rzełącznik - woda miejska - woda świeża rzełącznik - woda miejska - woda świeża - ide delivery Złącze do podłączenia hydrokoloidu Układ odsysania na mokro Dürr eparator amalgamatu Instalacja dezynfekcyjna rzystosowanie jednostki obiegu wody dla osób praworęcznych leworęcznych Behandlungsleuchte - opcja IROLUX E IROLUX FANTATIC LEDview D D

5 irona Dental ystems GmbH pis treści Rodzaj dokumentacji, Turn 4 Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Środki do pielęgnacji i czyszczenia Fotel pacjenta ulpit lekarza ulpit pomocy stomatologicznej Jednostka obiegu wody Urządzenie do dezynfekcji - zakończenie odnawiania ole działania lampy IROLUX E ole działania lampy IROLUX FANTATIC LEDview... Neder- 5 Opcje Krzesło lekarza... 3 paans Frans Engels D 347 D

6 pis treści irona Dental ystems GmbH Rodzaj dokumentacji, Turn D D

7 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Objaśnienie stosowanych symboli Objaœnienie stosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie WŁ. (EIN) odnoszenie fotela pacjenta polski WYŁ. Obniżanie fotela pacjenta OTROŻNIE Fotel pacjenta pionowo Zabezpieczenie Fotel pacjenta poziomo T A H Myć wodą Ustawienie standardowe Ostrzeżenie przed zagrożeniem Uruchamianie programu fotela, pozycja do płukania (Last memory function, zapamiętywanie ostatniego ustawienia) Funkcja zatrzymania awaryjnego Uruchamianie programu fotela, pozycja do wchodzenia i schodzenia Nieprawidłowo Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki górnej Nie/nieprawidłowo Uruchamianie programu fotela, położenie do leczenia szczęki dolnej rawidłowo rogramowanie indywidualne, pozycja do płukania Maksymalne obciążenie Nieprawidłowo rogramowanie indywidualne, pozycja do wchodzenia i schodzenia rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki górnej rogramowanie indywidualne, leczenie szczęki dolnej D 347 D

8 Objaśnienie stosowanych symboli irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Krótki sygnał dźwiękowy 35 C 75 F Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 35 C/75 F Długi sygnał dźwiękowy Możliwość dezynfekcji termicznej w dezynfektorze termicznym w temp. 93 C/97 F Czas w sekundach otrójny natryskiwacz wody >s Czas w minutach otrójny natryskiwacz powietrza <m Zatrzymanie ruchu fotela otrójny natryskiwacz - spray Hamulec zamknięty Dokonywanie ustawień wyłącznie przez technika z serwisu Hamulec otwarty Napełnianie kubka do płukania jamy ustnej Zwiększanie obrotów płukiwanie spluwaczki Zmniejszanie obrotów Nacisnąć i przytrzymać przycisk rzestrzegać wskazówek producenta podanych w instrukcji obsługi 8 Zwolnić przycisk 4 6 Chłodzenie sprayem Krótko nacisnąć przycisk Zmiana ilości powietrza/wody w sprayu Lampa lecznicza Maksymalna jasność + / Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru Lampa lecznicza Zmniejszona jasność D D

9 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Objaśnienie stosowanych symboli ymbol Objaśnienie ymbol Objaśnienie Oddawanie ciepła Lub W przybliżeniu Odzyskiwanie amalgamatu polski Woda z kranu Mikrosilnik elektryczny - prawobieżny o zamknięciu gabinetu Mikrosilnik elektryczny - lewobieżny onowne programowanie D 347 D

10 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeñstwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Unit stomatologiczny przeznaczony jest do diagnozowania, terapii i leczenia dentystycznego przez wykwalifikowany personel medyczny. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem. Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa Łączenie z innymi urządzeniami Higiena i dezynfekcja Urządzenie może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel medyczny. Instalacja budowlana musi być wykonana zgodnie z naszymi wymaganiami. W interesie bezpieczeństwa użytkowania, jako producent urządzeń stomatologicznych przykładamy dużą wagę do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych wyłącznie przez nas lub autoryzowane przez nas punkty serwisowe oraz do wymiany uszkodzonych elementów wpływających na bezpieczeństwo urządzenia na oryginalne części zamienne. Radzimy, aby po wykonaniu ww. prac zażądać od wykonawcy zaświadczenia o rodzaju i zakresie prac, w miarę możliwości z informacjami dotyczącymi zmian parametrów nominalnych lub zakresu prac wraz z datą, danymi firmy i podpisem. Dokonywanie zmian w urządzeniu, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, pacjenta lub osób trzecich jest niedopuszczalne na mocy przepisów prawnych! Ze względu na bezpieczeństwo produkcji, produkt może działać jedynie wyposażony w oryginalne akcesoria lub w dopuszczone przez irona akcesoria innych firm. Ryzyko z tytułu użytkowania niedopuszczonych akcesoriów ponosi użytkownik. Niedopuszczone przez firmę irona, ale stosowane urządzenia muszą spełniać wymagania norm: IEC 695 dla technicznych urządzeń z możliwością przetwarzania danych (np. C) oraz IEC 66- dla technicznych urządzeń medycznych. Ten, kto poprzez kombinację z innymi urządzeniami (np. poprzez podłączenie do komputera) łączy lub zmienia medyczny układ elektryczny wg normy IEC 66-- (określenie warunków bezpieczeństwa medycznych systemów elektrycznych), jest odpowiedzialna za spełnienie wymagań określonych w tych przepisach w całym zakresie bezpieczeństwa pacjenta, osób obsługujących iotoczenia. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do producenta elementów składowych systemu. acjenci z silną immunosupresją nie powinni mieć kontaktu z wodą pochodzącą z jednostki zabiegowej. Zaleca się stosowanie sterylnych roztworów. Odnośnie higieny i dezynfekcji należy stosować się do krajowych przepisów i wytycznych (np. RKI Instytutu Roberta Kocha, niemieckiego stowarzyszenia dermatologów ADA CDC - Centrów Kontroli Chorób i rewencji i.in.) D 347 D

11 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Tolerancja elektromagnetyczna Unity stomatologiczne, Turn spełniają wymagania normy IEC 66--:. Medyczne urządzenia elektryczne podlegają specjalnym przepisom bezpieczeństwa w zakresie tolerancji elektromagnetycznej. Należy je instalować i użytkować zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie Warunki instalacji dla odpowiedniego unitu stomatologicznego. rzenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne mogą mieć negatywny wpływ na medyczne urządzenia elektryczne. W związku z tym należy zakazać używania telefonów komórkowych w gabinetach i klinikach medycznych. ystemy wideo: W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych w pobliżu unitu stomatologicznego mogą występować zakłócenia jakości obrazu; przed dokonaniem zapisu zaleca się wykonanie powtórnego zdjęcia. W przypadku niespodziewanej przerwy w dostawie prądu może nastąpić utrata zdjęć zapisanych w kamerze wideo. Należy wówczas odłożyć kamerę i powtórzyć zdjęcie. W przypadku sprzęgania fal o wysokiej częstotliwości powodowanych przez urządzenia nadawcze, np. radiokomunikacja lub radioamatorzy, mogą wystąpić zakłócenia w jakości zdjęć. polski Zakłócenia pracy rozrusznika serca W miejscu oddziaływania urządzenia, wstawione zostały silne magnesy. Mogą one zakłócać pracę rozruszników serca u pacjentów, użytkowników i personelu technicznego. W związku z tym prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa opisanych na stronach 7. Oznaczenie wskazówek ostrzegawczych i wskazówek dot. bezpieczeństwa W celu uniknięcia skaleczenia osób i uszkodzenia mienia należy także przestrzegać wskazówek i informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi. ą one oznaczone napisem WKAZÓWKA, UWAGA lub OTRZEŻENIE. tosowane oznaczenia rzestrzegać informacji podanych w dołączonej dokumentacji (na tabliczce identyfikacyjnej fotela) zczelina wentylacyjna Jakość wody/powietrza zasilającego Nie zasłaniać szczeliny wentylacyjnej urządzenia, ponieważ powoduje to osłabienie cyrkulacji powietrza. Nie dopuszczać do przedostawania się środków dezynfekcyjnych do szczeliny wentylacyjnej. owietrze i woda zasilająca musi spełniać wymagania podane w instrukcji montażu. tosować wyłącznie czystą wodę, w miarę możliwości z butelki ze świeżą wodą (opcja) D 347 D

12 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Utrzymanie jakości wody Dopuszczenie przez DVGW (Niemieckie towarzyszenie Branży Gazownictwa i Wody) Instalacja odsysająca pluwaczka W celu spełnienia medycznych i krajowych wymagań dotyczących jakości wody pochodzącej z unitów stomatologicznych, firma irona zaleca wyposażenie unitu w urządzenie do dezynfekcji. Użytkownik unitu stomatologicznego jest odpowiedzialny za jakość wody i w razie konieczności ma obowiązek zapewnienia alternatywnych mechanizmów zabezpieczenia jej jakości w sytuacji, gdy unit nie pracuje w połączeniu z urządzeniem dezynfekcyjnym. W celu uzyskania informacji dotyczących wymagań i mechanizmów krajowych należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub kompetentnej organizacji lekarzy stomatologów. Unity stomatologiczne z urządzeniem dezynfekcyjnym posiadają dopuszczenie DVGW. Wygasa ono jednak w sytuacji, gdy w podstawie fotela zamontowano panel do obsługi mediów (patrz strona 36 i strona 68). Niedopuszczalne jest odsysanie tlenków aluminium lub innych metali z urządzeń do natryskiwania strumienia medium przez wbudowany do unitu automatyczny układ separacji i separator amalgamatu! owoduje to ekstremalne zużywanie i zatykanie się dróg ssania i odprowadzania ścieków. W przypadku wykorzystywania urządzeń do natryskiwania strumienia medium należy stosować układ oddzielnego odsysania. Unity stomatologiczne z centralnym odsysaniem na mokro nadają się z reguły do odsysania ww. materiałów. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta instalacji odsysającej. W przypadku stosowania urządzeń do natryskiwania strumienia soli w połączeniu z unitami stomatologicznymi irona nie istnieją żadne ograniczenia. Należy wówczas pamiętać o przepłukaniu odpowiednią ilością wody. Nie stosować pieniących środków czyszczących! Mikrosilniki elektryczne w pulpicie lekarza raca przerywana: min WŁ. - 7 min WYŁ. przy prądzie silnika,5 A. ilniki napędowe fotela i oparcia dla pleców Czas włączania 6 %, cykl pracy 5 s. Konserwacja unitu stomatologicznego Demontaż i ponowna instalacja Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego i regularnego czyszczenia przez zespół gabinetu niezbędne jest wykonywanie prac konserwacyjnych w określonych odstępach czasu w celu zabezpieczenia jego prawidłowego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia użytkownik jest zobowiązany do zlecenia technikowi z autoryzowanego serwisu wykonywania regularnych kontroli. Należy także przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa technicznego. kontaktować się z odpowiednim serwisem stomatologicznym celem uzyskania oferty na prace konserwacyjne. zczegóły podano w rozdziale 3 Konserwacja. W przypadku demontażu i ponownego montażu urządzenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalacji nowego obiektu, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania i stabilności D 347 D

13 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Utylizacja Zakupiony przez anstwa produkt zostal oznaczony symbolem przedstawionym obok. Na terenie europejskiej strefy gospodarczej wyrób ten podlega Dyrektywie /96/WE i odpowiednim przepisom krajowym. Dyrektywa ta wymaga utylizacji / przetworzenia wyrobu zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska naturalnego. rodukt nie moze usuwany razem z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych! Nalezy przestrzegac przepisów dotyczacych utylizacji obowiazujacych w danym kraju. Droga utylizacji Na podstawie Dyrektywy /96/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego zwracamy uwage na to, ze wyrób niniejszy podlega wymienionej dyrektywie i na terenie Unii Europejskiej (UE) musi byc odprowadzony do utylizacji specjalnej. rzed demontazem / usunieciem wyrobu nalezy przeprowadzic kompletne przygotowanie (czyszczenie / dezynfekcja / sterylizacja). W przypadku ostatecznej utylizacji nalezy postepowac nastepujaco: W Niemczech: Aby zlecic odbiór urzadzenia elektrycznego, nalezy udzielic zlecenia utylizacyjnego firmie enretec GmbH.. Na stronie internetowej firmy enretec GmbH (www.enretec.de) w punkcie menu Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (Utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych) znajda anstwo formularz zlecenia utylizacji do pobrania lub wypelnienia online.. Nalezy wypelnic go podajac odpowiednie dane i wyslac do enretec GmbH jako zlecenie online lub faksem na numer +49() Alternatywnie w sprawach dotyczacych zlecenia utylizacji i we wszelkich pytaniach do dyspozycji anstwa sa nastepujace kontakty: Telefon: +49() ; oczta: enretec GmbH, Dzial eomrecycling Kanalstraße 7, 677 Velten anstwa urzadzenie zamontowane na stale zostanie odebrane z gabinetu, a urzadzenie niezainstalowane na stale przy krawezniku pod anstwa adresem, w uzgodnionym terminie. Alle adskillelses-, transport- og emballeringsudgifter påfalder ejeren/ brugeren af udstyret. elve bortskaffelsen er gratis. å verdensplan (uden for Tyskland): Kontakt din lokale dentaludstyrsspecialist for landespecifikke oplysninger vedr. bortskaffelse. polski D 347 D

14 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Maksymalne dopuszczalne obciążenie unitu stomatologicznego rzestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia unitu wynoszącego 35 kg wg EN IO 6875 (sprawdzono przy czterokrotnym współczynniku bezpieczeństwa wg IEC 66-). TO. TO Wyłączanie awaryjne - fotel pacjenta Zagłówek Oparcie dla pleców odnóżek TO. TO prawidłowo nieprawidłowo ozycja rąk i nóg OTROŻNIE W przestrzeni roboczej nie mogą znajdować się żadne przedmioty (np. otwarte okna, szuflady, urządzenia...) D D

15 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Wyłączanie awaryjne - pulpit pomocy stomatologicznej TO TO polski Wyłączanie awaryjne - spluwaczka Turn pluwaczka długa ołożenie pulpitu lekarza OTROŻNIE prawdzić, czy podczas ruchu fotela (przy wykorzystaniu programu lub ręcznie) pacjent nie jest narażony na kontakt z ramieniem nośnym lub pulpitem lekarza. max. kg 4.4 lbs Doprowadzanie instrumentu z boku W celu zagwarantowania mechanicznej stabilności, stolik lekarza należy montować tylko na szafkach dopuszczonych do użytku przez firmę irona D 347 D

16 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn Doprowadzanie instrumentu od tyłu i z boku OTROŻNIE Należy się upewnić, że przy przesuwaniu fotela (przy pomocy programu lub ręcznie) ramię nośne ani stolik lekarza w żadnym wypadku nie będą miały kontaktu z pacjentem ani fotelem pacjenta. Światło polimeryzacyjne atalec Mini L.E.D. prawidłowo! nieprawidłowo! OTROŻNIE tosować osłonę (blendę)! Wysyłane przez przyrząd promienie świetlne mogą być niebezpieczne - nie należy kierować ich bezpośrednio w kierunku oczu, nawet w sytuacji, gdy są one zabezpieczone okularami ze szkłem ochronnym. Światło należy kierować wyłącznie na leczoną część ciała w jamie ustnej. romień L.E.D. otwór wylotowy OTROŻNIE Nie patrzeć w promień przy wyciągniętej pałeczce szklanej (klasa lasera M). Obserwowanie wylotu promienia L.E.D. za pomocą pewnych przyrządów optycznych (np. lupy) z odległości mniejszej niż mm może być przyczyną zagrożenia oczu. ROMIENIOWANIE L.E.D. NIE ATRZEĆ BEZOŚREDNIO W ROMIEŃ, ANI NIE OBERWOWAĆ GO ZA OMOCĄ RZYRZĄDÓW OTYCZNYCH KLAA LAERA M < mw, λ = 4 nm 48 nm IEC 685- Ed.. pecyfikacja optyczna Długość fali λ: 4 nm 48 nm L.E.D. moc lasera : < mw OTROŻNIE ilne wahania napięcia w sieci elektrycznej mogą powodować wyłączanie się diody Mini LED. Zakłócenie sygnalizowane jest podwójnym sygnałem dźwiękowym. Należy wówczas sprawdzić wybrany tryb pracy i ponownie uruchomić diodę Mini LED D D

17 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa ozostałe wskazówki dot. bezpieczeństwa Woda kondensacyjna tworząca się w prostnicy Mini L.E.D. może powodować zakłócenia jej działania (np. pokrywanie się diody nalotem). rostnicę przeniesioną z chłodnego do ciepłego pomieszczenia można uruchomić dopiero po uzyskaniu przez nią temperatury pokojowej. polski Lamp polimeryzacyjnych nie można stosować w przypadku osób, które wykazują lub wykazywały reakcje fotobiologiczne (włącznie z pokrzywką wywoływaną przez światło lub porfirią krwiotwórczą), a także u osób aktualnie leczonych lekami zwiększającymi wrażliwość na światło (włącznie z metoksalenami i chlorotetracykliną). Osoby, u których wystąpiła w przeszłości choroba siatkówki lub soczewki, względnie inna choroba oczu, a w szczególności osoby po operacji zaćmy, muszą przed poddaniem się działaniu lampy lub diody Mini L.E.D. zasięgnąć porady okulisty. Nawet za zgodą pacjenta należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ natężenie światła może być przyczyną wypadku. Zaleca się noszenie odpowiednich okularów ochronnych (z filtrem UV) D 347 D

18 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa irona Dental ystems GmbH. Ogólne wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa Instrukcja obsługi, Turn nieprawidłowo! prawidłowo! IROONIC L prawidłowo nieprawidłowo IROLUX E/IROLUX FANTATIC IROLUX E OTROŻNIE Nie pracować bez osłony: amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. IROLUX FANTATIC OTROŻNIE amiętać o podwyższonej temperaturze elementów świecących; pozostawić do ochłodzenia. nieprawidłowo Butelka ze świeżą wodą LEMON LEMON LEMON OTROŻNIE tosować wyłącznie butelki irona ze świeża wodą! D D

19 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 3Konserwacja 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu 3 Konserwacja Mimo doskonałej jakości unitu stomatologicznego niezbędne jest wykonywanie kontroli ogólnych i bezpieczeństwa technicznego oraz prac konserwacyjnych w określonych odstępach czasu w celu zabezpieczenia jego prawidłowego działania. polski Należy to udokumentować w książce konserwacji. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. zczegóły podano w kolejnych rozdziałach. 3. Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu Zespół pracowników gabinetu odpowiada za regularne czyszczenie i pielęgnację unitu stomatologicznego oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia pacjenta i użytkownika. race, które należy wykonać, podano wrozdziale Za czyszczenie i pielęgnację odpowiedzialny jest zespół pracowników gabinetu. owierzchnie urządzenia (poza tapicerką) można dezynfekować przez zamgławianie i mycie. 3. Kontrola i konserwacja W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i użytkowania unitu stomatologicznego oraz uniknięcia uszkodzeń na skutek zużycia konieczne jest wykonywanie kontroli i konserwacji unitu raz w roku. W tym celu należy wezwać technika z autoryzowanego serwisu dentystycznego. Wykonane czynności oraz wymienione części należy udokumentować w rotokole konserwacji. Wykonanie kontroli i konserwacji przez technika z serwisu należy udokumentować poglądowo w rotokole instalacji/karcie gwarancyjnej. Dokument jest elementem składowym Książki konserwacji D 347 D

20 3 Konserwacja irona Dental ystems GmbH 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego Instrukcja obsługi, Turn 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego Urządzenia medyczne są skonstruowane w taki sposób, aby pierwsza awaria nie zagrażała zdrowiu pacjenta, użytkownika lub osób trzecich. Dlatego istotne jest wykrycie tego typu usterek przed wystąpieniem drugiej awarii, która mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym konieczne jest wykonywanie raz na dwa lata kontroli bezpieczeństwa technicznego, podczas których można stwierdzić przede wszystkim usterki elektryczne (np. uszkodzoną izolację). Osobą do tego uprawnioną jest technik z autoryzowanego serwisu dentystycznego; rozsądne jest także zaangażowanie do tego jednego z pracowników wg 3.. Wykonuje się wówczas kontrolę wzrokową, pomiar na połączeniach przewodów ochronnych oraz pomiar zastępczych prądów odprowadzających. rzeprowadzone kontrole i pomiary należy udokumentować w Książce konserwacji. Technik, który wykonał konserwację, musi podać w tej książce zmierzone wartości. Kontrole bezpieczeństwa technicznego należy wykonywać i udokumentować także w przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia, po dokonaniu rozszerzenia (przezbrojenia) unitu stomatologicznego oraz po wykonaniu prac konserwacyjnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo elektryczne. i WKAZÓWKA Unit stomatologiczny może pracować tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli bezpieczeństwa technicznego! D 347 D

21 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 4Opis techniczny 3.3 Kontrole bezpieczeństwa technicznego 4 Opis techniczny Oznaczenie modelu odłączenie do sieci elektrycznej, Turn V/5 V/7 V/3 V AC 5/6 Hz Nominalne natężenie prądu,5 A przy V AC A przy 5 V AC 9 A przy 7 V AC 5 A przy 3 V AC Główny bezpiecznik urządzenia T A H, 5 V AC, nr zamówienia: polski Warunki pracy Temperatura otoczenia: C 4 C (5 F 4 F) Względna wilgotność powietrza: 3 % 75 % Ciśnienie powietrza: 7 ha 6 ha Warunki transportu i przechowywania Temperatura: -4 C +7 C (-4 F +58 F) Względna wilgotność powietrza: % 95 % Ciśnienie powietrza: 5 ha 6 ha Klasa ochrony Urządzenie klasy ochrony I topień ochrony przed porażeniem elektrycznym Elementy użytkowe typu B, poza IROCAM 3/IROCAM C: Elementy użytkowe typu BF topień ochrony przed wniknięciem wody Tryb pracy Rok produkcji Typowe urządzenie (nie zabezpieczone) rzełącznik nożny zabezpieczony przed kapiącą wodą IX. Tryb przepływowy z obciążeniem przerywanym odpowiednio do sposobu pracy stomatologa. Urządzenie podłączone na stałe. (na tabliczce identyfikacyjnej fotela) Kontrole/dopuszczenia Niniejszy unit stomatologiczny spełnia wymagania norm IEC 66-: A: 99 + A: 995 oraz IEC 66--:. DVGW: Urządzenie spełnia zasady techniczne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny celem podłączenia zasilania wody pitnej (o ile na urządzeniu umieszczony jest znak DVGW). 3 rodukt posiada znak CE zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 93/4/EWG z dnia 4 czerwca 993 dotyczącej produktów medycznych D 347 D

22 Wersje urządzenia irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 5 Wersje urządzenia OT. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn. ulpit stomatologiczny OT Jednostka obiegu wody ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów 7. rzełącznik nożny przyrządów z ramieniem wychylnym. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn ulpit stomatologiczny z ramieniem wychylnym 3. Jednostka obiegu wody 4. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów 7. rzełącznik nożny przyrządów Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji D 347 D

23 8 6 4 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 5 Wersje urządzenia Cart. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn ulpit lekarza 3. Jednostka obiegu wody 4. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza polski 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów 7. rzełącznik nożny przyrządów ide delivery. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn. ulpit lekarza. 3. Jednostka obiegu wody ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów. 7. rzełącznik nożny przyrządów Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji. Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji D 347 D

24 Wersje urządzenia irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn Turn. Fotel pacjenta Turn ulpit lekarza OT/pulpit lekarza z ramieniem wychylnym pulpit lekarza Cart pulpit lekarza Cabinet 3. Jednostka obiegu wody 4. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 5. Lampa lecznicza 6. rzełącznik nożny przyrządów z pozycjami programów rzełącznik nożny przyrządów 8. Ramię wychylne, przestawianie w prawo lewo bez pulpitu lekarza. Fotel pacjenta/fotel pacjenta Turn. Jednostka obiegu wody 3. ulpit pomocy stomatologicznej/ pulpit pomocy stomatologicznej na środku przy fotelu 4. Lampa lecznicza i WKAZÓWKA posób obsługi systemu wideo IVIION 3 podano w instrukcji obsługi Wyposażenie alternatywne, brak ilustracji D D

25 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 6 Uruchamianie urządzenia 6. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia 6 Uruchamianie urządzenia 6. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia 8 polski D 347 D

26 Fotel pacjenta irona Dental ystems GmbH 7. ozycja pacjenta Instrukcja obsługi, Turn 7 Fotel pacjenta 7. ozycja pacjenta Opcja Opcja Opcja D D

27 irona Dental ystems GmbH Instrukcja obsługi, Turn 7 Fotel pacjenta 7. Ustawianie podłokietnik składany 7. Ustawianie podłokietnik składany C B A B odłokietnik składany (opcja) zerokie oparcie dla pleców polski C Wąskie oparcie dla pleców A OTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zderzenia! Następujące wersje urządzeń nie mogą być wyposażone w podłokietnik: z przymocowaną na stałe jednostką obiegu wody w połączeniu z długą spluwaczką 7.3 Zagłówek płask / Zagłówek przegubowy A Zagłówek płaski A B Zagłówek przegubowy (opcja) B UWAGA Na spodniej stronie poduszki pod głowę (A), znajduje się silny magnes (). Może on oddziaływać na znajdujący się w pobliżu rozrusznik serca. Dlatego należy uważać, aby magnes nie znalazł się w bezpośredniej bliskości pacjentów, użytkowników ani personelu technicznego ze wszczepionym rozrusznikiem serca. onadto, bezpośredni kontakt poduszki pod głowę z kartami magnetycznymi może spowodować utratę danych D 347 D

C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski

C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski C8 +, C8 + Turn Instrukcja obsługi olski irona Dental ystems GmbH pis treœci Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn pis treœci Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania... 6. Ogólne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA Przed użyciem Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA. Forma, odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja /

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELAJĄCY. C-Bright

SYSTEM WYBIELAJĄCY. C-Bright SYSTEM WYBIELAJĄCY C-Bright INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email: info@pol-intech.pl

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380

SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380 ZAŁĄCZNIK SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380 1. PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE SYSTEMU HIGIENY HIGIENA = Dezynfekcja + Dekontaminacja: Na system HIGIENY składają się dwa niezależne tryby.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SŁOWACJA INFORMACJE O PRODUKCIE. Bezcieniowa lampa stomatologiczna XENOS

DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SŁOWACJA INFORMACJE O PRODUKCIE. Bezcieniowa lampa stomatologiczna XENOS DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SŁOWACJA INFORMACJE O PRODUKCIE Bezcieniowa lampa stomatologiczna XENOS WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy bezcieniowej lampy stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Automatyczny włącznik z czujnikiem ruchu i dźwięku

Automatyczny włącznik z czujnikiem ruchu i dźwięku Automatyczny włącznik z czujnikiem ruchu i dźwięku Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup automatycznego włącznika. Urządzenie włącza światło, gdy wykryje ruch lub hałas. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu SERVO-DRIVE Instrukcja montażu Przegląd Obsługa instrukcji montażu Bezpieczeństwo podstawowa zasada Przeznaczenie urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Zmiany w budowie i części zamienne Utylizacja Korpus

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją CARVING CARVING CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją Jest bardzo funkcjonalny i ergonomiczny Jego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med.

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med. Fotel pacjenta: Standardowa konfiguracja unitu SIRONA INTEGO pozycja zerowa, spluwaczkowa i 2 pozycje do indywidualnego zaprogramowania 2-przegubowy zagłówek chirurgiczny (opcjonalnie: zagłówek z magnetyczną

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo