Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.olimpiada-medialna.edu.pl"

Transkrypt

1 2

2 PARTNERZY NA START! Główny współorganizator: Szanowni Państwo - pedagodzy! Zapewne się zgodzicie, że Wasi uczniowie na pytanie o media odpowiedzą bez wahania, że na tym się znają wprost doskonale. Faktem jest, że młodzi ludzie odznaczają się niezwykłą sprawnością w używaniu możliwości technicznych i programistycznych, jakie dają nowe media. Jednak ich poziom rozumienia mediów, umiejętność krytycznego odbioru, twórczego i etycznego współtworzenia, pozostawia wiele do życzenia. Olimpiada Medialna pomoże im poruszać się w dżungli informacji. Ponieważ jest jednak zupełną nowością, pragniemy przed rozpoczęciem pierwszej edycji przedstawić Państwu zestaw scenariuszy zajęć, które pomogą przygotować Państwa uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Medialnej. Prezentujemy również kilka testów w formie, z jaką uczniowie będą mogli się spotkać podczas pierwszego i drugiego etapu Olimpiady, co niewątpliwie pomoże im lepiej się przygotować. Partnerzy strategiczni: Patroni: Patron naukowy: Partnerzy: Nie sposób przedstawić Państwu w tej formie wszystkie dostępne materiały i propozycje zajęć, stąd wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze. Zachęcamy do zaglądania na stronę do tzw. boxu edukac y j n e go, gd z i e z n a j d ą Pa ń s t wo d u żo w i ę ce j m a t e r i a ł ów i i n fo r m a c j i, a w przeznaczonym specjalnie dla Państwa Pokoju nauczycielskim jeszcze więcej inspiracji dydaktycznych i scenariuszy zajęć. Zespół Fundacji Nowe Media Odpowiedzi do testów Test III: 1. c. 2. Wortale to: Dance.pl, PHX.pl, Histmag.org, FTB.pl, Asimo.pl, Granice.pl. 3. Mark Zuckerberg a. 6. 1g, 2d, 3f, 4h, 5b, 6i, 7c, 8j, 9e, 10a. 7. Onet.pl to jedyny portal wśród wymienionych. Test II: 1. a. prawda b. prawda c. fałsz był to Martin Coopeer to nie pomyłka! 3. Każdy z nich wniósł uznawany wkład, choć za pioniera uznano Johna Logie Bairda. 4. Lumier. 5. Heinrich Herzt, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison i Michael Faraday a, 2c, 3b. Test I: Test VII: 1. b,a,c,e,d. 2. lipiec g, 2e, 3f, 4i, 5h, 6c, 7j, 8b, 9d, 10a. 4. 1i, 2j, 3h, 4f, 5b, 6a, 7c, 8e, 9d, 10g. Test VI: 1. Metabolizm, amfora. 2. a. 3. a. 4. h, j. 5. A: Plus minus, Sprawa dla reportera, Magazyn Ekspresu reporterów, Warto rozmawiać; b: Młodzież kontra, Minęła dwudziesta, Wierzę, wątpię, szukam; c: Kawa na ławę, Szkło kontaktowe, Teraz my. 6. 1f, 2g, 3a, 4d, 5c, 6b, 7e. 7. Kisielewski Stefan. Test V: Kiepskich; Docusoap: Szpital Dzieciątka Jezus, Kawaleria powietrzna, Zielona karta; Soap opera: Plebania, Samo Życie, Na dobre i na złe. 3. a, b, g, f, e, d, h, i, c, j. 4. 1i, 2c, 3 h, 4a, 5j, 6d, 7e, 8b, 9f, 10g. 5. Wszystkie są prawdziwe. 6. a. 1. b. 2. C, V, file as c. 5. Creative Commons. 6. a: 1,2,8,9,10; b: 3,5; c: 6,7, h. 2. a. 3. b. 4. d. 5. f. 6. j. 7. g. 8. i.;9. c. 10. d. 2. Poćwicz szukanie informacji :) 2 Test IV: Oto kilka inspiracji dydaktycznych na wspólne zajęcia lekcyjne wraz z propozycjami zadań do realizacji w grupie, lektur i tematów do osobistych poszukiwań. Dobrze, jeśli przygotowania do Olimpiady Medialnej będą miały charakter pasji i fascynacji, a nie bezmyślnego przyswajania wiedzy czy kopiowania i wklejania gotowych myśli, przez kogoś już wyrażonych. Na końcu każdej części umieściliśmy quizy edukacyjno-medialne, który ma nie tylko sprawdzić naszą wiedzę, ale mam nadzieję pogłębić zainteresowanie tematem. Dr Piotr Drzewiecki 1. b. 2. Sitcom: Miodowe lata, Niania, Świat według Słowo od autora 3

3 TRANSFORMACJA MEDIÓW SCENARIUSZ LEKCJI 1 Stare/nowe media. Czego uczy nas historia środków społecznego przekazu? Jak zmieniają się media, jak zmieniliśmy się my? Ostatnie 100 lat w historii mediów to ogromny skok technologiczny i kulturowy. Jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak gwałtowną zmianą. Kino i radio to odkrycia raptem końca XIX wieku. Telewizja upowszechniła się w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Komputer osobisty ma nieco ponad 30 lat. Internet i telefonia komórkowa to dopiero nastoletni towarzysze naszej codzienności. Ledwo masowe media audiowizualne odnalazły swoje stałe miejsce w naszej kulturze, a już mamy do czynienia z kolejną rewolucją nowymi mediami. Tak szybkie i ogromne przemiany, przeobrażenia i przekształcenia (łac. transformatio) naszej dotychczasowej kultury to dla nas wyzwanie. Jak sobie z poradzić z tą zmianą? Jak twórczo ją wykorzystać w naszym osobistym życiu? Dopiero zaczynamy przygodę z nowymi mediami. Będziemy zastanawiać się nad tym w pierwszym etapie naszych przygotowań do Olimpiady Medialnej, w module Transformacja medialna. W tej części wiele odniesień do technologicznej historii minionego stulecia i ostatniej dekady. Świadomość historycznych i technologicznych przemian środków społecznego przekazu w minionym stuleciu. Podstawowa wiedza o historii techniki medialnej. Umiejętność analizy porównawczej. Esej dydaktyczny, praca domowa (do 1200 znaków) umiejętność pisania do określonej liczby znaków. W ramach zajęć uzupełniających wizyta np. w Muzeum Techniki w Warszawie, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Nowe media określenie elektronicznych i cyfrowych środków komunikacji masowej, które powstały pod koniec II poł. XX w., wśród których możemy wymienić: CD-ROM-y, DVD, gry komputerowe, komputery multimedialne, Internet. Opierają się na cyfrowej technice zapisu, dającą możliwość ingerencji i modyfikowania przekazów. Dotychczasowe środki masowego przekazu są określane jako media tradycyjne lub też stare media: prasa oraz media elektroniczne oparte na technice analogowego zapisu (radio, telewizja, magnetofon). Nowe media charakteryzuje miniaturyzacja urządzeń, łatwiejszy interfejs użytkownika, integracja różnych mediów w jednym urządzeniu multimedialność. Umożliwiają większą interakcję użytkowników i wspólne tworzenie przekazów w sieci. Przygotowanie prezentacji ilustrującej korzystanie z mediów w minionym stuleciu. Wzór pod adresem Egzemplarze starych czasopism i gazet codziennych, stare telefony komórkowe, zabytkowe odbiorniki radiowe, magnetofony szpulowe i kasetowe, walkmany, telefony z tarczą i inne. Klasę dzielimy na dwie grupy. Zadaniem pierwszej będzie analiza przyniesionych egzemplarzy dawnej prasy, drugiej urządzeń i nośników technologicznych, które nie są już powszechnie używane. Prosimy grupy o ich charakterystykę. Dlaczego w prasie dawniej dominował tekst, a współcześnie zdjęcia? W jaki sposób zmieniły się odtwarzacze muzyki i telefony? Jakie cechy możemy uznać za wspólne? Efekt ich pracy podsumowujemy na tablicy tworząc listę kategorii tj. miniaturyzacja, ikonizacja mediów. Temat eseju: Telewizja, radio, prasa współcześnie i 50 lat temu Lektura uzupełniająca: Z. Bajka, Historia mediów, Kraków Więcej na temat powstawania poszczególnych mediów w dziale czy wiesz, że na stronie: olimpiada-medialna.edu.pl 4 5

4 TRANSFORMACJA MEDIÓW TEST I: Stare/nowe media. Czego uczy nas historia środków społecznego przekazu? 1. Odpowiedz, czy poniższe twierdzenia są prawdziwe czy fałszywe: a. Twórcą fonografu (poprzednika gramofonu, w Polsce często mówimy adaptera) był Thomas Alva Edison. PRAWDA CZY FAŁSZ? b. Wynalazek prasy drukowanej przypisujemy Johannesowi (Janowi) Gutenbergowi ( ), niemieckiemu złotnikowi. PRAWDA CZY FAŁSZ? c. Olaf Nokia (1928 ) był dyrektorem Motoroli odpowiedzialnym za badania i rozwój. To jemu przypisuje się wprowadzenie na rynek pierwszych przenośnych telefonów w połowie XX w. PRAWDA CZY FAŁSZ? 2. Uzupełnij rok: Pierwszy prototyp magnetofonu powstał w. roku, skonstruowany przez Valdemara Poulsena ( ), duńskiego technika. 3. Która z poniższych osób nie przysłużyła się powstaniu telewizji? o Paul Nipkow niemiecki inżynier o Vladimir Zworykin amerykański elektronik rosyjskiego pochodzenia o John Logie Baird o Jan Szczepanik - zwany polskim Edisonem o Każdy z nich wniósł uznawany wkład 4. Kogo historia uznaje za pionierów kinematografii? Wpisz nazwiska : Za wynalazcę radia uznajemy Guglielmo Marconiego ( ) włoskiego fizyka i konstruktora, laureata Nagrody Nobla w 1909 roku, którą otrzymał za swoje dokonania. Którzy z poniższych pracowali również nad tym wynalazkiem? o Heinrich Herzt o Jorje Osram o Nikola Tesla o Thomas Alva Edison o Alois Mc Megabit o Michael Faraday 6. Komu to zawdzięczamy, z jaką osobą to wiążemy? Połącz cyfry z odpowiadającymi im literami. 1. Internet 2. Telefon 3. Komputer osobisty a. Tim Berners-Lee. b. Jacek Karpiński, Steve Jobs, Bill Gates c. Alexander Graham Bell Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na początku tej książki oraz na stronie: olimpiada-medialna.edu.pl 6 Znajomość gatunków dziennikarskich i umiejętność ich rozpoznawania w mediach. Rozróżnianie informacji od komentarza. Umiejętność pracy zespołowej w grupach, pisanie eseju Podstawowy podział na dziennikarskie teksty informacyjne (opisujące fakty, w sposób możliwie obiektywny) i publicystyczne (wyjaśniające i ułatwiające zrozumienie faktów, subiektywne opinie, komentarze). Definicje gatunków dziennikarskich tj. informacja (news) dziennikarski, artykuł publicystyczny, reportaż, felieton, wywiad dziennikarski. Specyfika i podobieństwo do gatunków telewizyjnych i radiowych. Fenomen reportażu i wywiadu jako gatunków z pogranicza informacji i publicystyki. Etyczna zasada oddzielania informacji od komentarza. Odbiorca w roli dziennikarza. Dziennikarstwo obywatelskie. Egzemplarze polskich tygodników opiniotwórczych np. Polityki, UważamRze, Newsweeka, Wprost. Przygotowujemy prezentację z definicjami gatunków dziennikarskich. Wzór takiej prezentacji można znaleźć na stronie Otwartej Akademia Umiejętności, w dziale czytelnia: akademiaumiejetnosci.com (Korzystanie z materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i autora materiału.) Dzielimy uczniów na grupy i rozdajemy egzemplarze tygodników. Prosimy uczniów, aby wyszukali poszczególne gatunki dziennikarskie w czasopiśmie. Jedna grupa poszukuje SCENARIUSZ LEKCJI 2 Informacja czy publicystyka? O gatunkach dziennikarskich i ich rozróżnianiu. tekstów informacyjnych, druga publicystycznych np. felietonów, trzecia reportaży i wywiadów. Jak je rozpoznać? Czym się charakteryzują? Gdzie zwyczajowo znajdują się w danym czasopiśmie? W podsumowaniu zauważamy podobieństwa do elektronicznych gatunków dziennikarskich, także tych internetowych. W jakim stopniu wpis na forum czy na mikrologu może być formą dziennikarską. Czy my możemy również stawać się dziennikarzami? Zastanawiamy się jak zmienia się forma gatunkowa środków przekazu i dlaczego powinniśmy utrzymać ten podstawowy podział na informację i publicystykę. Temat eseju: Ja, dziennikarz obywatelski. O czym chciałbym napisać artykuł? Lektury uzupełniające: Z. Bauer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa D. Gillmor, My, media, 7

5 TRANSFORMACJA MEDIÓW SCENARIUSZ LEKCJI 3 Od dot.com do Web 2.0. Jak społeczność tworzy nowe media? Rozumienie specyfiki mediów społecznościowych. Kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w sieci i zasad etykiety internetowej. Umiejętność pracy zespołowej, wspólne redagowanie dokumentu Epoka dot.com od popularnych domen komercyjnych.com, (pierwsza w 1985 r., obecnie ok. 80 mln zarejestrowanych domen). Określenie wczesnego okresu rozwoju internetu, tworzenia witryn firmowych i reprezentacji elektronicznych prasowych wydań czasopism i dzienników. Pod koniec XX w. powstał efekt tzw. bańki internetowej. Wiele firm tworzyło i chciało czerpać korzyści z internetu, ale ten zapożyczony z mediów tradycyjnych model (utrzymanie redakcji portalu) dla wielu okazał się zbyt kosztowny. Web 2.0 określenie (Tima O'Reilly) serwisów internetowych, powstałych w XXI w., w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu. Witryny web 2.0 charakteryzuje m.in. wykorzystanie mechanizmów wiki, blogów, RSS, generowanie treści przez użytkowników (user-generated content), tworzenie się wokół serwisów rozbudowanych społeczności, rozwój otwartych licencji jak Creative Commons czy GNU GFDL, kolektywna inteligencja sieciowe tworzenie zasobów. Filozofia i technologia web 2.0 przyczyniła się do upowszechnienia serwisów społecznościowych i narodzin społeczeństwa sieci (określenie Manuela Castellsa). Netykieta od ang. sieć i fr. etiquette, zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. Ma na celu przeciwdziałanie nieetycznym formom komunikacji sieciowej tj. trolling - obrażanie i ośmieszanie użytkowników np. forum, czy też flame wars - sieciowych wojen na obelgi. Kartki papieru, długopisy, flamastry. Materiały dostępne na stronie akcji społecznej Internet bez chamstwa, Zadaniem uczniów (praca w grupach) będzie opracowanie współczesnego kodeksu internauty. Jedna grupa pisze kodeks dla forum internetowego, druga np. dla czatu internetowego, trzecia dla portalu społecznościowego np. Facebooka. Dlaczego taki kodeks jest nam potrzebny? Co jest głównym grzechem współczesnej komunikacji internetowej? Wspólnie wypisujemy na tablicy i omawiamy wybrane kategorie: wulgarność, pisanie dużymi literami (tzw. krzyczenie) itp. Analiza kodeksu internauty opracowanego w ramach akcji Internet bez chamstwa. Praca domowa: Wspólne redagowanie kodeksów internauty wypracowanych w grupie praca on line lub w realu. Lektura uzupełniająca: M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, Warszawa: PWN Powyżej screeny serwisów społecznościowych Facebook i Google+. Oba doskonale prezentują zasadę działania WEB 2.0 Więcej informacji na: Zapraszamy! 8 9

6 TRANSFORMACJA MEDIÓW TEST II 1. W którym roku powstał pierwszy polski portal internetowy Wirtualna Polska? a b c d Pogrupuj poniższe elementy na portale i wortale: 1. Dance.pl, 2. PHX.pl, 3. Wp.pl, 4. Histmag.org, 5. Onet.pl, 6. Interia.pl, 7. FTB.pl, 8. Asimo.pl, 9. Granice.pl Portale:... Wortale:... TEST II: Transformacja mediów 3. Człowiek roku 2010 według Time, to. najmłodszy miliarder na świecie (ur r.), którego serwis ma ponad 0,5 mld użytkowników na całym świecie. W 2010 r. powstał film o twórcy Facebooka The Social Network w reżyserii Davida Finchera. 4. Twett to krótka, nieprzekraczająca.. znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika serwisu mikroblogowego oraz dostarczana pozostałym użytkownikom. 5. Vlog to rodzaj bloga internetowego, którego zasadniczą treść stanowią pliki: a. Filmowe b. Linki do blogu autora c. Na określony temat, publikowane przez autora w kolejności chronologicznej 6. Po prawej stronie znajduje się lista kilku popularnych polskich i zagranicznych mediów społecznościow y c h. Przyporządkuj osoby ich twórców oraz daty powstania z prawej kolumny. Z początkami wielu z nich wiążą się już anegdoty. Najciekawsze znajdziesz na stronie: 1. Facebook 2. Wikipedia 3. Blip 4. MySpace 5. You Tube 6. Nk.pl (Nasza klasa) 7. Grono.net 8. Fotka.pl 9. Salon Radio Wnet Który z poniższych elementów nie pasuje do pozostałych? 1. Dance.pl 2. PHX.pl 3. VmC.org.pl 4. Mediarun.pl 5. Maritime.com.pl, 6. IPIS.pl, 7. Onet.pl, 8. Histmag.org, 9. FTB.pl, 10. Asimo.pl, 11. Granice.pl a. Krzysztof Skowroński, Grzegorz Wa sowski i inni 2009 r. b. Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim 2005 r. c. Piotr Bronowicz, Tomasz Lis, Wojciech Sobczuk 2004 r. d. Jimmy Wales 2001 r. e. Bogna i Igor Janke 2006 r. f. Marcin Jagodziński, Zbigniew Sobiecki 2009 r. g. Mark Zuckerberg 2004 r. h. Tom Andersen, Chris DeWolfe 2003 r. i. Maciej Popowicz i in r. j. Rafał Agnieszczak, Andrzej Ciesielski 2001 r. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na początku tej książki oraz na stronie: olimpiada-medialna.edu.pl 10 11

7 SZTUKA INFORMACJI SCENARIUSZ LEKCJI 4 Analiza przekazu Nadmiar informacji i przekazów medialnych. Nadmiar atrakcyjnej oferty filmów, programów telewizyjnych, stron internetowych. Jak to wszystko przejrzeć i przeczytać? Jak nie utonąć w tym oceanie informacji? To jeden z głównych problemów współczesnej kultury medialnej i społeczeństwa informacyjnego, efekt postępowi technologii środków przekazu. fot. CrazySphinx (CC BY-SA 2.0) Jak być krytycznym odbiorcą mediów? Żeby sobie poradzić potrzebujemy kształcenia szczególnego rodzaju kompetencji, które możemy określić jako kompetencje informacyjne i medialne. W jezyku angielskim używa się terminu information literacy i media literacy. Termin literacy oznacza umiejętność pisania i czytania (piśmienność), w szerszym znaczeniu kulturalną erudycję. Współcześnie ten termin nabrał nowego znaczenia. Poszerzają się rodzaje mediów i zakres źródeł informacji. Powinniśmy uczyć się jak z nich korzystać w sposób świadomy (poznawać technologię i gatunki medialne, źródła informacji, krytyczny) umieć ocenić, co jest dla nas wartościowe, a co nie i selektywny dokonywać wyborów. To u m i e j ę t n o ś c i praktyczne, których kształtowaniem powinna zajmować się szkolna edukacja medialna. W tej części przygotowań do Olimpiady medialnej uczniowie poznają kilka pojęć ze świata reklamy, analizy źródeł informacji i krytycznego odbioru mediów. Poznają również zagadnienia związane z prawem autorskim i problemami manipulacji w mediach. Zamiast esejów i lektur (oprócz niezbędnych odsyłaczy i propozycji książek do własnego studium), więcej tematów do osobistego p rzemyślenia i pracy w grupach. Umiejętność porównywania różnych sposób prezentowania faktów przez określone media, rozpoznawanie linii programowej pisma, stacji telewizyjnej, umiejętność odróżniania faktów od komentarzy, praktyka przeglądu prasy. Przegląd prasy praktyka dziennnikarska porównywania zawartości różnych dzienników i czasopism. Analiza (łac. analysis, rozdzielić) podstawowa metoda badania naukowego, tu w odniesieniu do przekazów medialnych: przyswajania informacji medialnych, polegająca na rozbiorze danego zagadnienia na mniejsze składniki, w celu ich rozpoznania, zbadania i późniejszej s yntezy zrozumienia, ułożenia w całość. Ideologia uporządkowany zbiór poglądów religijnych, politycznych itp. służący ludziom o tożsamych poglądach do objaśniania otaczającego ich świata, wyraz poszukiwania prawdy o świecie i pragnienie jego zrozumienia. Światopogląd względnie stały zespół sądów (często wartościujących), przekonań i opinii na temat otaczającego świata czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki, religii i mediów. Prosimy uczniów o kupno różnych dzienników, danego dnia, w którym ma odbyć się lekcja: Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Super Expressu, Naszego Dziennika, Gazety Prawnej. Porównywanie różnych tytułów prasowych uczy otwartości na odmienne poglądy i punkty widzenia. Z prasy wybieramy najbardziej interesujący uczniów temat, dostosowany do możliwości intelektualnych klasy. Najlepiej, jeśli jest to temat kontrowersyjny. W jaki sposób dana sprawa jest opisana w różnych dziennikach? Jak przekazywane są informacje, jakie komentarze redakcyjne im towarzyszą? Możemy na tablicy przygotować trzy kolumny z nagłówkami: opinie negatywne, neutralne i pozytywne. Następnie w każdej kolumnie zaznaczyć jak dane wydarzenie komentują autorzy piszący w poszczególnych dziennikach. Taka praktyka sprzyja również kształtowaniu własnej wizji świata. Pomyśl w wolnym czasie: Jak byś podzielił ideologicznie różne tytuły prasowe, stacje telewizyjne? Czym różnią się ich przekazy w przedstawianiu wydarzeń? Postaraj się opracować listę najważniejszych poglądów i idei, które reprezentują określone media (prawicowe, lewicowe, liberalne, katolickie)

8 SZTUKA INFORMACJI SCENARIUSZ LEKCJI 6 Prawda i obiektywizm w mediach Krytyczny odbiór mediów Kształtowanie umiejętności dziennikarskich wyszukiwania i weryfikacji informacji na dany temat, świadomość znaczenia wartości prawdy w przekazach medialnych, zadanie domowe i inscenizacja dydaktyczna. Prawda tu w odniesieniu do mediów: zgodność opisu faktów z ich stanem rzeczywistym, podstawowa wartość w przekazach medialnych. Weryfikacja informacji praktyka sprawdzania informacji w przynajmniej dwu niezależnych źródłach, jedna z podstawowych zasad pracy dziennikarza i zalecana praktyka odbiorcza. Rzetelność dziennikarska wymóg starannego gromadzenia i sprawdzania informacji przed ich podaniem do wiadomości publicznej przez dziennikarzy. Obiektywizm medialny dążenie do podania jak najpełniejszego przekazu faktów zgodnych z rzeczywistością, przy unikaniu odautorskiego komentarza tych wydarzeń, zasada i graniczny cel dążeń twórców przekazów informacyjnych. Przygotowanie zajęć: Uczniowie mają za zadanie uważnie obserwować wydarzenia danego tygodnia pomiędzy kolejnymi zajęciami. Każdy uczeń dostaje jedną kategorię, w której ma przedstawić najważniejsze wydarzenia np. informacje z kraju, ze świata, wydarzenia kulturalne, sportowe. Można przygotować kamerę wideo do rejestracji wystąpień i odpowiednie tło (np. z rzutnika). W klasie ustawiamy krzesła dla naszych panelistów. Inscenizacja dydaktyczna: Na lekcji będziemy prezentować zebrane wydarzenia w formie naszego własnego dziennika telewizyjnego. Uczniowie mogą również wzbogacić je swoim autorskim komentarzem, ale po zakończeniu części informacyjnej, w której przedstawiają najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Nauczyciel pełni rolę gospodarza programu. Całość warto zarejestrować kamerą wideo, a salę lekcyjną odpowiednio przygotować, tak jakbyśmy byli w studio telewizyjnym lub na ważnej konferencji. Pomyśl w wolnym czasie: Czy obiektywizm mediów jest do końca możliwy? Dlaczego tak bardzo różnimy się w opisywaniu danej rzeczywistości (politycznej, społecznej, religijnej)? Co nas jednak łączy? Co możemy zrobić, żeby łączyło nas jeszcze więcej? Kształtowanie świadomej, krytycznej i selektywnej postawy wobec środków społecznego przekazu, budowanie własnego systemu wartości w odniesieniu do przekazów medialnych, dyskusja w grupach. Krytyczny odbiór mediów umiejętność dokonywania ocen przekazów medialnych i informacyjnych względem przyjętego systemu wartości. Wartości to powszechnie pożądane w społeczeństwie przedmioty lub idee, którym przypisujemy ważną rolę w życiu. System wartości to zespół wartości uporządkowany według stopnia ważności. Antywartości przeciwieństwo wartości, zwykle o charakterze zagrożeniowym. Nauczyciel przygotowuje karteczki z wypisanymi na nich wartościami ważnymi w życiu człowieka (miłość, pokój, zdrowie, bogactwo, autorytet, wolność, przyjemność, ochrona środowiska). Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują wylosowaną kartkę z hasłem. Jak odnoszą się do danej wartości? Ich zadaniem jest wypisanie skojarzeń z przekazami medialnymi, filmami, programami telewizyjnymi, piosenkami. Zastanawiają się również nad tym, w jaki sposób dane wartości są dzisiaj prezentowane w mediach. A co jest ich zagrożeniem, antywartością, i jak są one obecne w przekazach? Wspólnie można też podyskutować o hierarchii wartości we współczesnych mediach. Pomyśl w wolnym czasie: W wolnej chwili usiądź z notesem. Zapisz 5 swoich ulubionych filmów, zespołów muzycznych, książek, programów telewizyjnych. To Twój osobisty ranking, lista przebojów. Dlaczego podobają Ci się te, a nie inne? Dlaczego ten film, książkę, muzykę uważasz za ważną w swoim życiu? Co Cię w niej pociąga? Jakie wartości artystyczne i inne ze sobą niesie? Spróbuj się nad tym zastanowić i to opisać

9 SZTUKA INFORMACJI Pokolenie Ctrl C Ctrl V kształtowanie twórczej postawy wobec mediów, rozumienie znaczenia praw autorskich, świadomość problemu plagiatu jako kradzieży dóbr niematerialnych, umiejętność analizy tekstu. Twórczość Postawa odtwórcza Własność intelektualna zbiorcze określenie chronionych prawem dóbr niematerialnych tj. prawa autorskie, patenty i znaki towarowe. Prawa autorskie pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Utwór każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Autor posiadający niezbywalne prawa osobiste (w odróżnieniu od majątkowych, które można przekazać) twórca danego utworu. Plagiat kopiowanie cudzej pracy lub pomysłu i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. tekst Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U z późn. zm., najlepiej z komentarzem prawniczym. Ilustracja ze znakiem praw autorskich tzw. Copyright to i znak Creative Commons. sąd na prawami autorskimi. Połowa klasy będzie adwokatem praw autorskich w klasycznym rozumieniu, druga połowa praw Creative Commons, liberalizujących korzystanie z zasobów. Pracując w grupach zastanówcie się, jakie racje stoją za każdym z tych rozwiązań. Jak znaleźć konieczny kompromis pomiędzy prawami i dobrem majątkowym autorów, a odbiorcami i użytkownikami, którzy chcą mieć łatwiejszy dostęp do ich twórczości. Pomyśl w wolnym czasie: Jak często ściągasz muzykę, kopiujesz materiały do nauki z serwisów typu sciaga.pl, chomikuj.pl, wymieniasz pliki za pomocą programów p2p. Czy zawsze to co robisz jest zgodne z prawem? Ale przecież potrzebujesz, chcesz tych materiałów? Jak rozwiązać ten problem? Jak unikać łamania prawa i mieć spokojne sumienie? Jak często zdarza Ci się kopiować bezmyślnie treści dostępne w Internecie? W jaki sposób metodę kopiuj wklej, Crtl C Crtl V chciałbyś zastąpić metodą New file Save as? Stać się bardziej twórcą zasobów Internetu niż ich kopistą? 16 Cele i metody lekcji świadomość zjawiska manipulacji w przekazach medialnych, znajomość niektórych technik manipulacyjnych, rozróżnianie pomiędzy informacją, komentarzem, perswazją a manipulacją, praca w grupach Informacja w miarę obiektywny przekaz wiadomości o danym fakcie, zjawisku, problemie, przedmiocie czy osobie. Komentarz do informacji subiektywna opinia o danym fakcie itd. Komunikat perswazyjny informacja, której celem jest nakłanianie kogoś do swoich racji. Manipulacja informacyjna komunikat perswazyjny, którego nie jest świadomy odbiorca aktu komunikacji, ukryty, podświadomy, odwracający uwagę od istotnych elementów przekazu, podstępny. przeczytaj uważnie fragment książki Jarosława Rudniańskiego, Homo cogitans, Warszawa: Wiedza Powszechna 1981, s , dostępny też na stronieinternetowej, filozofia/metody.htm Autor opisuje w nim 13 metod ograniczania swobodnego myślenia stosowanych w środkach masowego przekazu. Po dokładnej analizie przygotuj 13 fiszek (lub mniej zależnie od liczebności klasu) opisujących daną metodę np. Metoda zdania większości propagowanie poglądu, że wszyscy tak myślą. Metoda autorytatywnego świadectwa operowanie twierdzeniami osób, które w danym środowisku uważane są za autorytet. Metoda pozornego wyboru przedstawia się kilka różnych punktów widzenia SCENARIUSZ LEKCJI 8 Manipulacja w przekazach medialnych danego problemu, lecz w taki sposób, iż nieco bardziej pozytywnie przedstawia się ten punkt widzenia, o jaki chodzi oddziałującemu. Metoda stereotypów operowanie określonym schematem, obrazem danej osoby lub grupy osób czy też idei w stosunku do których pragnie się wzbudzić i utrwalić postawę negatywną lub pozytywną. Metoda powtarzania sloganów powtarzanie krótkich haseł, które mają oddziaływać na odbiorcę, budzić określone uczucia i prowadzić do pożądanych zachowań.itd. zadaniem uczniów (grupy 2-3 osobowe) jest dopasowanie odpowiednich przykładów do podanych metod manipulacji medialnej, z życia codziennego, zakupów sklepowych, reklamy, przekazów medialnych, debaty polityków. Wspólnie postarajcie się podyskutować na temat problemu manipulacji jako przekroczenia zasad etycznych i skutecznych metod obrony przed stosowaniem tych technik. Pomyśl w wolnym czasie: jak bronić się przed technikami manipulacji np. kiedy spotykamy sprzedawcę w sklepie, który promuje dany towar albo kiedy otrzymaliśmy kolejną bardzo atrakcyjną ofertę? Jakie informacje są przed nami ukrywane? W jaki sposób możemy rozwijać krytyczne myślenie w tym zakresie, żeby ustrzec się przed technikami manipulacji? Czy do końca możemy jest to jednak możliwe? 17

10 SZTUKA INFORMACJI TEST III: Sztuka informacji 1. Co to jest dom mediowy? a. Firma działająca w sektorze mediów wydająca różne tytuły prasowe, prowadząca różne portale lub produkująca różne audycje b. firma marketingowa, która zajmuje się planowaniem i zakupami czasu antenowego na kampanię reklamowe w mass mediach c. Siedziba KRRiT 2. Uzupełnij: Ctrl. i Ctrl. - Save.. 5. Co oznacza skrót cc? 6. Niektórych produktów i usług nie wolno reklamować w mediach. Inne obowiązują pewne ograniczenia. Postaraj się je pogrupować zgodnie z kategoriami. a. Bez ograniczeń b. Dozwolone pod pewnymi zastrzeżeniami nie równa się New c. Zupełnie zakazane 1. Napoje energetyczne 3. W którym roku powstała obecnie 2. Fastfood obowiązująca w Polsce Ustawa o pra3. Piwo wie autorskim i prawach pokrewnych? 4. Papierosy.. 5. Lekarstwa 6. Wódka 4. Które elementy nie stanowią me7. Hazard tody manipulacji odbiorcami me8. Prezerwatywy diów: 9. Gry komputerowe a) Metoda zdania większości 10. Zabawki dla dzieci b) Metoda plagiatu c) Metoda cenzury a.... b.... c.... d) Metoda autorytatywnego świadectwa e) Metoda pozornego wyboru Scenariusze zajęć i materiały nt. ref) Metoda stereotypów klamy na olimpiada-medialna.edu.pl g) Metoda powtarzania sloganów 18

11 ODBIÓR I TWORZENIE PRZEKAZÓW MEDIALNYCH SCENARIUSZ LEKCJI 10 Profilowanie mediów i odbiorców kształtowanie aktywnej (twórczej) postawy odbiorczej, rozumienie współczesnych przemian integrujących odbiór i tworzenie mediów, praca w grupach. Twórca/odbiorca przekazów medialnych samoświadomość własnych potrzeb medialnych, budzenie aktywnej postawy wobec mediów, rozumienie zjawiska formatowania, profilowania mediów, świadomość potrzeby ochrony własnego profilu w serwisach społecznościowych. Profil medialny w tradycyjnym znaczeniu profil to wizerunek twarzy widzianej z boku; w serwisach społecznościowych opis informacji o użytkowniku; w odniesieniu do mediów w ogólności: kierowanie przekazu do określonej grupy odbiorców, synonim formatowania. Format radiowy, telewizyjny rodzaj programu nadawanego w danej stacji radiowej/telewizyjnej, skierowany do określonej grupy docelowej odbiorców. Grupa docelowa audytorium definiowane m.in. poprzez wiek, płeć, miejsce zamieszkania, do którego kierowany jest komunikat medialny. wydrukowane loga stacji radiowych tj. Radio Zet, RMF FM, Eska, Tok FM. Zapoznanie się z podziałem formatów medialnych tj. AC, CHR, Oldies, radia typu talk. Możesz posłużyć się prezentacją ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie: szkrosno/pl/defaultaktualnosci/133/9 /1/radiowe_formaty.pdf na tablicy tworzymy mapę formatów radiowych. Dzielimy je na formaty muzyczne i formaty słowne (typu talk). Omawiamy specyfikę gatunkową AC i CHR. Wspólnie staramy się przyporządkować właściwe stacje do formatów. Ilustracje dokumentujące jedną z takich lekcji. Pomyśl w wolnym czasie: jak stacje telewizyjne i radiowe definiują mnie jako widza, słuchacza? Na co zwracają uwagę? Do czego chcą mnie przekonać w reklamie? Dlaczego formaty CHR są tak popularne? Jaki jest mój gust muzyczny, czego poszukuję? Odbiorca mediów w klasycznym rozumieniu aktu komunikacji osoba, która przyjmuje lub może odrzucić komunikat medialny. Użytkownik mediów (ang. user) osoba, która używa mediów. Pojęcie w odniesieniu do nowych mediów poszerzające zakres korzystania z komunikatu odbiorczego w stronę zachowań interaktywnych. Interaktywność medialna (łac. interactus czyn wzajemny) zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie w katach komunikacji, jednoczesne odbieranie informacji i możliwość reakcji na przekaz. Feedback ang. sprzężenie zwrotne, pojęcie z teorii informacji i komunikacji. W odniesieniu do mediów reakcja odbiorcy na dany komunikat formułowana poprzez komunikat zwrotny np. potwierdzający rozumienie danego przekazu. Content ang. treść danego przekazu w akcie komunikacji głównie medialnej. kartki A4, długopisy, flamastry. zadaniem uczniów będzie wymyślenie własnej stacji telewizyjnej. Mają nie tylko stworzyć program, który będzie odpowiadał na ich potrzeby odbiorcze, zawierał programy, które ich interesują, miał atrakcyjna formę. Ćwiczenie pomaga stać się aktywnymi odbiorcami mediów, wzmacnia poczucie świadomości swoich potrzeb medialnych i zamieniać się z biernego odbiorcy mediów w aktywnego ich uczestnika. Ilustracja przykład programy stacji stworzonej przez gimnazjalistów na warsztatach z edukacji medialnej. Pomyśl w wolnym czasie: jestem odbiorcą czy twórcą mediów? Co mogę zrobić, żeby stać się bardziej aktywnym? Czego lubię słuchać? Jakich stacji TV oglądać? Jakie strony www czytać? A może nie odnajduję w nich siebie? Może czas stworzyć coś własnego? 20 21

12 ODBIÓR I TWORZENIE PRZEKAZÓW MEDIALNYCH SCENARIUSZ LEKCJI 12 Codzienne wiadomości podręcznik historii najnowszej Specyfika gatunków medialnych Rozumienie informacyjnych przekazów telewizyjnych. Umiejętność uważnego oglądania wiadomości i selekcji najważniejszych, opowiadania przekazów, rozumienie potrzeby prezentacji najbardziej aktualnych, dramatycznych i ważnych dla naszego społeczeństwa wydarzeń. Krytyczna ocena zjawiska infotainment. Program informacyjny gatunek programu telewizyjnego, w głównym wydaniu emitowany zazwyczaj wieczorem, przedstawiający bieżące wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i sportowe, zarówno fakty jak i komentarze ilustrowane materiałem audiowizualnym. Obok programów telewizyjnych mamy również działające całodobowo informacyjne stacje telewizyjne. Agenda setting jedna z teorii komunikowania masowego, według której media ustalają porządek zagadnień, którymi zajmuje się w określonym czasie dane społeczeństwo (najważniejsze wydarzenia, problemy społeczne). Media bias (ang. stronniczość mediów) prezentowanie i omawianie wydarzeń z określonych ideologicznie punktów widzenia m.in. przez programy informacyjne. Infotainment ang. information i entertainment (rozrywka) sposób prezentowania informacji w przystępnej często rozrywkowej formie, głównie mający na celu zwiększenie popularności danego programu. nagrania wideo wiadomości telewizyjnych z dnia poprzedniego. na poprzednich zajęciach dzielimy uczniów na grupy. W dniu poprzedzającym lekcję ich zadaniem będzie uważne oglądanie wiadomości telewizyjnych np. w TVP, Polsat i TVN. Prosimy ich o zanotowanie kolejności prezentowanych wydarzeń, a na lekcji prosimy o przedstawienie i krótkie opowiedzenie wyemitowanych newsów. Czym różnią się te przekazy i kolejność ich emisji? Jakie oryginalne wiadomości zaprezentowała każda stacja? Dlaczego wszystkie wybrały te, a nie inne? Z jakich powodów? W jaki sposób zostały zaprezentowane? Temat eseju: Sensacja czy informacja? Twoja ocena zjawiska infotainment w sposobie prezentowania wiadomości telewizyjnych. Lektura uzupełniająca: N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa znajomość gatunków filmowych i telewizyjnych, umiejętność ich rozpoznawania i klasyfikacji, odczytywania konwencji przyjętych w danym przekazie medialnym, ćwiczenie kreatywności, praca w grupach. Gatunek medialny filmowy, telewizyjny i in. specyficzny sposób tworzenia przekazu medialnego, charakterystyczny pod względem treści i formy, dający się sklasyfikować w określony sposób. Audiowizualność cecha współczesnej kultury medialnej, w której dominującą rolę odgrywają przekazy wizualne i dźwiękowe. Konwencja medialna łac. convenire zgadzać się, pojęcie z języka literatury, oznaczające przyjęty zespół norm, zwyczajów i sposobów formatowania przekazu zgodnie z zamierzonym pomysłem artystycznym, tutaj w odniesieniu do mediów. Miks mediów ang. mieszanka, mieszanie, połączenie w jeden dwóch lub kilku gatunków medialnych, zwykle filmowych. kartki A4, długopisy flamastry. potrafimy wymienić popularne gatunki filmowe: dokument, horror, western, thriller, melodramat, dramat, komedia, komedia romantyczna, film sensacyjny, film kostiumowy, film animowany, film science fiction. Możemy poprosić uczniów o wspólną charakterystykę tych gatunków. Możemy też pójść o krok dalej, proponując zabawę w miksowanie filmów i wymyślanie nowych podgatunków tak, jak ma to miejsce we współczesnej muzyce. Co powstanie, kiedy połączymy horror i komedię romantyczną albo dokument i film animowany? Jakie pomysły na dzieła filmowe przychodzą nam do głowy? Czy są reżyserzy, którzy w ten właśnie sposób proponują nowe zjawiska filmowe? Pomyśl w wolnym czasie: co najbardziej lubisz oglądać w kinie, telewizji? W jakich gatunkach gustujesz? Czego w nich poszukujesz? A może chciałbyś takiego połączenia gatunkowego, którego nikt jeszcze nie wymyślił? Spróbuj takie połączenie zaproponować

13 ODBIÓR I TWORZENIE PRZEKAZÓW MEDIALNYCH TEST IV Test IV: Odbiór i tworzenie przekazów medialnych 1. Co oznacza pojęcie media bias? a. prezentowanie i omawianie wydarzeń z różnych ideologicznie punktów widzenia m.in. przez programy informacyjne b. prezentowanie i omawianie wydarzeń z określonych ideologicznie punktów widzenia m.in. przez programy informacyjne c. prezentowanie i omawianie wydarzeń z obojętnych ideologicznie punktów widzenia m.in. przez programy informacyjne 2. Pogrupuj poniższe na 3 kategorie: Niania, Na dobre i na złe, Szpital Dzieciątka Jezus, Miodowe lata, Samo Życie, Kawaleria powietrzna, Zielona karta, Plebania, Świat według Kiepskich Soap opera:... Docusoap... Sitcom Oto kilka wybranych wydarzeń w najnowszej historii Polski i świata. Uszereguje je chronologicznie, rozpoczynając od najstarszych. Dopisz daty, jak najdokładniej potrafisz. Na stronie w dziale Czy wiesz,że dowiesz się, jaką rolę odegrały mass media i nowe media w ich relacjonowaniu i dokumentowaniu. a. Zamach na World Trade Center b. Afera Rywina c. Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem d. Śmierć i pogrzeb Jana Pawła II e. Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie f. Polska członkiem Unii Europejskiej g. II wojna w Zatoce Perskiej i stabilizacja Iraku h. Zaprzysiężenie Baracka Obamy na Prezydenta USA i. Śmierć Michaela Jacksona j. Afera podsłuchowa 4. W czym specjalizują się te kanały? Oto lista kilku popularnych stacji telewizyjnych, dostępnych m.in. w telewizjach kablowych i na platformach cyfrowych. Przyporządkuj właściwe opisy nazwom z lewej kolumny. 1. TVP Historia 2. MTV 3. National Geographic 4. Mango HBO 6. Discovery 7. Planete 8. Cartoon Network 9. BBC Knowledge 10. TVN Style Oznacz prawdziwe definicje. Profil to: a. w tradycyjnym znaczeniu profil to wizerunek twarzy widzianej z boku; PRAWDA / FAŁSZ b. w serwisach społecznościowych opis informacji o użytkowniku; PRAWDA / FAŁSZ c. w odniesieniu do mediów w ogólności: kierowanie przekazu do określonej grupy odbiorców, synonim formatowania PRAWDA / FAŁSZ a. całodobowa telezakupowa stacja telewizyjna, powstała w 2002 roku. b. stacja telewizyjna dla dzieci, jej polska wersja rozpoczęła działalność w 1998 r. c. muzyczna stacja telewizy jna, w wersji polskojęzycznej działająca od 2000 r. d. popularny edukacyjny kanał telewizyjny, założony w 1985 r. przez J. S. Henricksa w Stanach Zjednoczonych. e. powstały we Francji, w 1996 r. kanał tematyczny, nadający głównie filmy dokumentalne i reportaże. f. brytyjski kanał naukowy, powstały w 2007 r. g. kanał telewizyjny przeznaczony głównie dla kobiet. h. edukacyjny kanał telewizyjny założony w l. 90. przez towarzystwo geograficzne powstałe w 1888 r. w Stanach Zjednoczonych, obecnie grupa kanałów tematycznych. i. polski kanał o tematyce historycznej, nadający program od 2007 r. j. komercyjna, płatna, amerykańska stacja telewizyjna nadająca głównie filmy największych wytwórni filmowych z Hollywood oraz produkująca własne seriale telewizyjne 6. infotainment to połączenie: a. informacji i rozrywki b. informacji i opinii c. informacji z różnych źródeł 24 25

14 SZTUKA PREZENTACJI I DEBATY SCENARIUSZ LEKCJI 13 Konferencja prasowa W Polsce często narzekamy na niską jakość debaty publicznej. Ale co to oznacza, dlaczego tak się dzieje i najważniejsze: jak to zmienić? Temu będą służyły m.in. praktyczne zadania i wiedza zdobyta w tym module przygotowań do Olimpiady medialnej. Uczniowie poznają w nim znaczenie tzw. mowy ciała podstawy języka komunikacji niewerbalnej, pojęcia związane z retoryką sztuką wystąpień publicznych, zasady prowadzenia debat publicznych, zasady autoprezentacji. Będą również odwołania do historii, przykłady ważnych przemówień w dziejach świata. W dalszej części więcej na temat polskiej publicystyki, zwłaszcza felietonistów, telewizyjnych programów publicystycznych. Warto czytać polskich mistrzów kultury słowa zanim zacznie się prowadzić własnego bloga, wypowiadać swoje myśli na forum internetowym czy też prowadzić spory na czacie. fot. Aloizio Mercadante (CC BY-SA 2.0) świadomość potrzeby dbania o politykę informacyjną, rozumienie pracy rzecznika prasowego, celu organizacji konferencji prasowych polityków z dziennikarzami, umiejętność stawiania dociekliwych pytań, umiejętność dyplomatycznych odpowiedzi, inscenizacja dydaktyczna. Materiał: z ważnymi informacjami na ten temat, znajduje się na wortalu założonym przez Instytut Monitorowania Mediów np.: Konferencja prasowa wydarzenie medialne, w którym osoby chcące przekazać mediom pewne informacje zapraszają dziennikarzy do ich wysłuchania z możliwością zadawania pytań. Rzecznik prasowy osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami w danej instytucji lub organizacji. Polityka informacyjna przyjęta strategia komunikowania się danej instytucji z mediami, szerzej: opinią publiczną. przygotowanie stołu konferencyjnego, na poprzedniej lekcji wybór tematu i podział uczniów na role: dziennikarze, politycy. inscenizacja dydaktyczna, w której część uczniów jest poproszona o odegranie roli będących u władzy polityków, druga dociekliwych dziennikarzy. Możemy wybrać jakiś kontrowersyjny dla uczniów temat. Może być związany z naszą szkoły np. problem czystości w toaletach. Zadaniem polityków będzie przekonywanie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że podejmowane są działania, składanie obietnic i przedstawianie strategii na przyszłość. Zadaniem dziennikarzy jest dociekliwe wypytywanie o szczegóły, terminy, podawanie negatywnych stron problemu. Politycy uspokajają, odpowiadają wymijająco. Dziennikarze nie dają za wygraną. Inscenizacja inspirowana codzienną rzeczywistością medialną. Więcej na: 26 27

15 SCENARIUSZ LEKCJI 14 Fot. Nagłówek francuskiego dziennnika Journal des Débats, który ukazywał się w latach To w nim publikowano pierwsze felietony. Zostań felietonistą Cele i metody lekcji zasady tworzenia tekstów publicystycznych, umiejętność pisania felietonów, praca w grupach. powtórzenie wiadomości z modułu 1. na temat gatunków dziennikarskich. Felieton fr. feuilleton, zeszycik, odcinek powieści, krótki utwór dziennikarski w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający często skrajnie złośliwie osobisty punkt widzenia autora. Pierwsze felietony drukowano w XIX w. na łamach francuskiego Journal des Débats. Felieton jest zwykle umieszczany na stałej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma po ang. stały felietonista to columnist), zwanej kolumną felietonową. Do felietonów zaliczane są również rysunki satyryczne, tzw. felietony rysunkowe. Cechy felietonu: wyolbrzymienie danego zjawiska, przewrotny sposób jego opisu, złośliwość, humor. kartki papieru, flamastry, długopisy. zadaniem uczniów będzie przygotowanie specyficznego bo pisanego wspólnie felietonu na tematy szkolne. Tematem jest to, czego najbardziej nie lubią w szkole (w zachowaniu uczniów, w niedogodnościach lokalowych, w sprawdzianach szkolnych itp.), następnie próbują w przewrotny i pomysłowy sposób wskazać na pozytywne strony tego stanu rzeczy. Wspólnie redagują w zespołach mowy felietonowe, które wygłasza wybrana osoba. Całość można zilustrować satyryczna grafiką, o ile w zespole mamy osobę o takim talencie. fot. Valerie Everett (CC BY-SA 2.0) 29

16 SZTUKA PREZENTACJI I DEBATY TEST V 1. Który z poniżej wymienionych elementów nie stanowi figury retorycznej? a. Ironia b. Eufemizm c. Metabolizm d. Aluzja e. Aporia f. Anafora g. Metafora h. Amfora i. Emfaza j. Peryfraza k. Hiperbola l. Personifikacja 2. Co to jest aporia? Test V Sztuka prezentacji i debaty a. powątpiewanie, w formie pytania (retorycznego) wyraża wahania, wątpliwości, niedowierzanie, sprzeczne uczucia. Ma przykuć uwagę słuchacza. b. przenośnia, łączy ze sobą wyrazy znaczeniowo od siebie odległe, podkreśla niedosłowny sens wyrazów, umożliwia przedstawianie nowych punktów widzenia, dokonywanie oryginalnych porównań c. zestawianie przeciwieństw w wypowiedzi, dosłownych i ukrytych znaczeń słowa, służy rozbawieniu słuchacza, ma budować dystans do przedmiotu, charakterystyczna też dla wypowiedzi złośliwych i kpiących. 3. Którego roku pojawił się na antenie program Szkło kontaktowe? a b c d Które z poniższych programów publistycznych nie są obecnie emitowane? a. Młodzież kontra... czyli pod ostrzałem b. Plus minus c. Sprawa dla reportera d. Magazyn Ekspresu Reporterów e. Minęła dwudziesta f. Wierzę, wątpię, szukam g. Kawa na ławę h. Warto rozmawiać i. Szkło kontaktowe j. Teraz my! 5. Podziel programy wymienione w pkt. wg. stacji w której były lub/i są nadawane: a. TVP1,2, TVP b. TVP INFO c. TVN, TVN24 6. Połącz programy publicystyczne z ich gospodarzami. 1. Plus minus 2. Sprawa dla reportera 3. Magazyn Ekspresu Reporterów 4. Wierzę, wątpię, szukam 5. Kawa na ławę 6. Warto rozmawiać 7. Teraz my! 7. O którego z polskich publicystów chodzi? Felietonista i prozaik, żył w l , publikował m.in. w Tygodniku Powszechnym, tworzył w okresie PRL krytycznie wypowiadając się o systemie, ale w żartobliwy sposób. Tygodnik Wprost przyznaje nagrodę dziennikarską jego imienia. a. Michał Olszański b. Jan Pospieszalski c. Bogdana Rymanowskiego d. Wiesław Niewęgłowski e. Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski f. Tadeusz Mosz g. Elżbieta Jaworowicz

17 CYFRYZACJA SCENARIUSZ LEKCJI 15 Cyfryzacja, czyli jak zmieni się nasze korzystanie z telewizji? Cyfryzacja naziemnej telewizji w Polsce to najważniejsza zmiana, jaka dokonuje się we współczesnej historii mediów w naszym kraju. To także główne temat, tegorocznej, pierwszej edycji Olimpiady medialnej. Dlatego ważne, żeby poświęcić mu dostatecznie dużo czasu. Uczniów czeka wiele pracy, ale warto zostać ekspertem w tej dziedzinie. Będą moglo również dzielić się swoją wiedzą z członkami rodziny i wyjaśniać wątpliwości wszystkim, którzy będą mieli problem z technicznymi aspektami cyfryzacji. Swiadomość technologicznych i kulturowych przemian związanych z cyfryzacją telewizji w Polsce, umiejętność krytycznej oceny tych przemian i dostrzegania korzyści dla użytkowników, kształtowanie postawy krytycznej i selektywnej w wyborze programów. Telewizja naziemna telewizja wykorzystująca do emisji nadajniki na powierzchni Ziemi, umieszczone najczęściej na wzniesieniach lub wysokich budynkach dla zapewnienia pokrycia sygnałem możliwie dużego obszaru. Telewizja satelitarna telewizja wykorzystująca nadajniki (tzw. transpondery) umieszczone na sztucznych satelitach Ziemi. PAL standard nadawania koloru w sygnale telewizyjnym, używany w telewizji kolorowej, ang. Phase Alternating Line. Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB- T. DVB-T ang. Digital Video Broadcasting Terrestrial, standard telewizji cyfrowej nadawanej naziemnie. HDTV ang. High Definition Television, telewizja wysokiej rozdzielczości, ogólne określenie sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa PAL lub NTSC. VoD wideo na żądanie, życzenie, ang. Video on Demand, usługa pozwalająca użytkownikowi na oglądanie filmów i programów telewizyjnych w czasie innym niż zaplanowano ich emisję. Kartki A4, flamastry, długopisy. Telewizja HDTV a tradycyjna telewizja kolorowa PAL. Jak zmieni się nasze korzystanie z tego medium? Jaki podstaw o w e r ó ż n i c e m o ż e s z w s k a z a ć (większa liczba programów, lepsza jakość obrazu i dźwięku)? Jakie korzyści przynosi technologia VoD? W jaki sposób ułatwi to planowanie i wybór programów telewizyjnych dla odbiorcy? Pracę w grupach podsumowujemy wspólnie, na tablicy, dokonując analizy porównawczej starej i nowe telewizji

18 SCENARIUSZ LEKCJI 16 Cyfryzacja telewizji. Wymagania techniczne Zapoznanie się z technicznymi specyfikacjami odbioru telewizji cyfrowej, technologiczna edukacja medialna, umiejętność wyszukiwania informacji na dany temat w internecie. Techniczne pojęcia z zakresu cyfryzacji np. STB ang. set-top box, rodzaj dekodera podłączanego do telewizora. Umożliwia odtwarzanie video, dźwięku, przeglądanie stron internetowych, granie w gry komputerowe itp. MPEG-4 standard kodowania audio i wideo przyjęty m.in. w naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Zob. Test IV: Cyfryzacja. Zajęcia w pracowni komputerowej lub z użyciem rzutnika multimedialnego, laptopa z dostępem do internetu. Wyjątkowo może to być zadanie domowe do indywidualnej realizacji. Wyszukaj w internecie/praca w grupach: Przygotuj pytania poszukiwawcze dla młodzieży dotyczące technicznych specyfikacji korzystania z telewizji cyfrowej: co to jest set-top-box, DVB-T, mpeg4. Ich zadaniem będzie dowiedzenie się jak najwięcej na temat danego urządzenia i przedstawienie swoich wyników poszukiwań w klasie. Wspólnie opracujcie możliwe porady dot. cyfryzacji. Jakie sprzęt należy kupić, ile on kosztuje, gdzie szukać pomocy, jak będzie można odbierać telewizję cyfrową? Dekoder STB firmy Nokia fot. Väsk (CC BY-SA 3.0) 35

19 CYFRYZACJA TEST VI 1. Ułóż wg. kolejności od najstarszej następujące wydarzenia: a. Uruchomienie pierwszych nadajników naziemnej telewizji cyfrowej b. Opublikowanie harmonogramu cyfryzacji Polski c. Ogłoszenie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej d. Wyłączenie analogowej transmisji telewizyjnej w całej Polsce e. Planowane zaprzestanie emisji telewizji w całej Europie Kiedy nastąpi wyłączenie analogowej transmisji telewizyjnej w Polsce? Miesiąc rok. 3. Telewizja, którą do tej pory znaliśmy przechodzi do historii. To wciąż najbardziej popularne z mediów audiowizualnych, coraz częściej zintegrowane z komunikacją internetową. Nowa telewizja oferuje wiele nieznanych dotąd możliwości i usług. Oto lista kilku z nich. Przyporządkuj im właściwe opisy. Test VI Cyfryzacja 1. Kontrola rodzicielska 2. Telewizja mobilna 3. DVL 4. PVR 5. VoD 6. Teleedukacja 7. Pay-per-view 8. Telebanking 9. Vodcasting 10. EPG a. przewodnik telewizyjny nadawany w formie tekstu, dostępny dla odbiorców sygnału telewizji cyfrowej, ang. Electronic Program Guide. b. forma usługi oferowanej przez banki, umożliwiająca dostęp do rachunku za pomocą telewizji cyfrowej. c. proces nauczania na odległość a więc w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni realizowany z zastosowaniem telewizji. Zyskuje nowe znaczenie dzięki rozwojowi telewizji cyfrowej. d. technologia transmisji nagrań wideo w postaci plików dostępnych w Internecie i katalogowanych w technologii RSS. Forma telewizji internetowej, analogiczna do podcastów będących rodzajem transmisji audycji radiowych. 36 e. usługa operatorów telefonii komórkowej umożliwiająca oglądanie telewizji cyfrowej za pomocą telefonu komórkowego trzeciej generacji z funkcją UMTS lub palmtopu za pomocą systemu DVB-H. f. cyfrowa biblioteka wideo, ang. Digital Video Library, multimedialna baza danych umożliwiających wybór filmu. Może z niej korzystać wielu klientów jednocześnie. g. usługa telewizji cyfrowej, dzięki którym można wyłączać dostęp do niektórych treści i kanałów. Pomocna np. rodzicom w wychowaniu do mediów. h. wideo na żądanie, życzenie, ang. Video on Demand, usługa pozwalająca użytkownikowi na oglądanie filmów i programów telewizyjnych w czasie innym niż zaplanowano ich emisję. i. urządzenie służące do nagrywania programów telewizyjnych na dysk twardy w formacie cyfrowym, ang. Personal Video Recorder. Współcześnie zastąpił powszechne jeszcze kilka lat temu stosowanie magnetowidów. j. płatna usługa oglądania treści multimedialnych dostarczanych najczęściej za pośrednictwem cyfrowej telewizji, ang. płać by oglądać. 4. Oto kilka najważniejszych pojęć związanych z technologią telewizji cyfrowej. Niektóre z nich poznałeś na lekcji edukacji medialnej. Sprawdź swoją wiedzę. Przyporządkuj właściwe opisy akronimom (skrótom nazw przyp. aut.). 1. Kompresja STB PAL HDTV Dolby Digital DVB-T TV SAT MPEG CATV IPTV... a. standard telewizji cyfrowej nadawanej naziemnie, ang. Digital Video Broadcasting Terrestrial. b. inna nazwa to A/52, standard kodowania dźwięku używany m.in. przy nagrywaniu płyt DVD i w telewizji cyfrowej. c. akronim używany zamiast określenia telewizja satelitarna, wykorzystująca nadajniki umieszczone na sztucznych satelitach Ziemi. d. akronim używany zamiast określenia telewizja kablowa. e. standard kodowania audio i wideo przyjęty m.in. w naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. f. telewizja wysokiej rozdzielczości, ogólne określenie sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa PAL lub NTSC. g. technologia umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w internetowych sieciach szerokopasmowych, ang. Internet Protocol Television. h. standard nadawania koloru w sygnale telewizyjnym, używany w telewizji kolorowej, ang. Phase Alternating Line. i. termin informatyczny, opisuje zmianę sposobu zapisu informacji umożliwiająca zmniejszenie objętości np. pliku. j. ang. set-top box, rodzaj dekodera podłączanego do telewizora. Umożliwia odtwarzanie video, dźwięku, przeglądanie stron internetowych, granie w gry komputerowe itp. 37

20 FILM TEST VII Języki mediów Świadomość językowej struktury przekazów medialnych, wzorowanej na przekazach słownych, znajomość pojęcia kadrowania w języku filmu, praca w grupach. Język mediów sposób przekazywania informacji w mediach, budowania narracji słownej i towarzyszącym temu obrazom. Gramatyka (język) filmu pojęcie zapożyczone z literatury na określenie technik montażu, tworzenia kadrów i ujęć filmowych, jak również budowania narracji audiowizualnej. Język nowych mediów zaproponowane przez Lva Manovicha określenie opisujące specyfikę tworzenia mediów cyfrowych, zbudowanych wokół pojęcia bazy danych i użytkownika mającego do niej dostęp w sposób nielinearny, specyficzny sposób konstruowania przekazów, w której dużą rolę odgrywa użytkownik współtwórca komunikatu cyfrowego. Nowe media cechuje zdolność do swobodnego kopiowania i modyfikacji przekazów. Kadr najmniejsza jednostka przekazu filmowego, sposób przedstawienia danej sceny, obrazu za pomocą odpowiedniego ustawienia kamery filmowej. Adaptacja artystyczne i kreatywne dostosowanie narracji literackiej do potrzeb przekazu filmowego. Ekranizacja w miarę wierne przedstawienie narracji literackiej w filmie. Kartki A4, długopisy, flamastry. Fabułę dobrej powieści można streścić w kilku zdaniach mówiących o pytaniu fabularnym i udzielonej odpowiedzi. W niemal każdej powieści występuje konflikt protagonisty i antagonisty, bohatera pozytywnego i jego przeciwnika lub przeciwieństw losu. Autor składa na początku obietnicę, zachęca do czytania całości, a potem wiedzie czytelnika przez całość aż do kulminacji. Pisanie krótkich streszczeń powieści to częsta praktyka stosowana przy składaniu propozycji adaptacji i ekranizacji książek. Uczniowie mają za zadanie streścić swoją ulubioną lekturę. Zastanawiają się jak brzmi główne pytanie postawione w powieści? Kto jest protagonistą, a kto jego przeciwnikiem? Jak ułożony jest przyczynowo-skutkowy plan wydarzeń? Redagują list do producenta filmowego, w którym proponują mu ekranizację książki, przekonują, zachęcają, wyjaśniają, do kogo może być skierowana polecana produkcja. Pomyśl w wolnym czasie: Postaraj się streścić w kilku zdaniach Twoje ulubione filmy. Dokonać analizy, kto w nich jest postacią negatywną, a kto pozytywną, na czym zasadza się dramat, jaka jest kulminacja perypetii bohaterów. Lektura uzupełniająca: Język w mediach masowych, J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Warszawa L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa Miks gatunków filmowych. Oto kilka gatunków filmowych (także telewizyjnych i literackich). Zobacz jak wiele z nich powstało przez kreatywne połączenie dotychczas znanych form twórczości filmowej i literackiej. Przyporządkuj właściwe opisy z prawej kolumny definicjom z lewej strony. Jakie filmy, pasujące do poszczególnych gatunków możesz wymienić? 1. Czarna komedia 2. Melodramat 3. Film science fiction 4. Thriller 5. Gore 6. Horror 7. Komedia kryminalna 8. Film drogi 9. Film płaszcza i szpady 10. Film muzyczny a. gatunek o sensacyjnej i zwykle miłosnej fabule. b. gatunek, którego fabuła koncentruje się wokół hipotetycznych osiągnięć nauki i techniki. c. określenie gatunku filmowego, którego akcja toczy się w czasach historycznych. d. filmowa odmiana musicalu, gatunek rozpowszechniony w kinie amerykańskim. e. dreszczowiec, rodzaj utworu sensacyjnego, powieści, filmu lub serialu telewizyjnego, mającego wywołać Test VII Film u czytelnika bądź widza silne emocje. f. rodzaj dreszczowca lub horroru filmowego, charakteryzujący się dużą ilością brutalności, w tym scen z krwią i eksponowania wnętrzności. g. gatunek łączący fabułę dotyczącą zbrodni z elementami komizmu. h. odmiana komedii, w której przedmiotem żartu są sprawy zwykle traktowane poważnie, np. śmierć lub choroba. i. rodzaj filmu, w którym akcja toczy się na drodze podczas podróży, ucieczki lub wyścigu bohaterów. j. odmiana fantastyki, rodzaj twórczości literackiej i filmowej mającej wprowadzić odbiorcę w uczucie strachu, przerażenia, niepokoju. Często eksponuje zjawiska trudne do wyjaśnienia w racjonalnych kategoriach Wyjaśnij pojęcia: 1. Adaptacja 2. Kadr 3. Ekranizacja 4. Ujęcie 5. Ścieżka dźwiękowa, ang. soundtrack 6. Akcja 7. Plan pełny 8. Detal 9. Statysta 10. Plan amerykański. 39

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne.

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne. Drodzy Czytelnicy, 22 stycznia 2008 roku oficjalnie ogłoszono Kapsztadzką Deklarację Otwartej Edukacji, która jest częścią dynamicznie rozwijającego się ruchu na rzecz otwartej edukacji. Jego celem jest

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Kilka słów wprowadzenia...5. 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11. 2. Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców...

Kilka słów wprowadzenia...5. 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11. 2. Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców... Spis treści Kilka słów wprowadzenia...5 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11 Czym właściwie jest Internet?... 11 Kto zarządza Internetem?...20 Internet nowe medium reklamy...25 Zasięg Internetu...28

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Podyplomowe Studia Medioznawcze i Zarządzania Informacją Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society Tom

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo