(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/43 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/58 ( ) H04M 3/42 ( ) H04L 29/06 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie i sposób do tworzenia kont dostawców i konfiguracja urządzeń (30) Pierwszeństwo: US (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/28 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/03 (73) Uprawniony z patentu: Nokia Corporation, Espoo, FI (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ESA EROLA, Kauniainen, FI VILLE WARSTA, Helsinki, FI (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Piotrowicz KANCELARIA PATENTOWA KULIKOWSKA & KULIKOWSKI SP.J. SKR. POCZT Warszawa 12 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 22782/PE/13 EP Opis DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Wynalazek dotyczy ogólnie komunikacji mobilnej, w szczególności systemów, urządzeń i sposobów ułatwiających tworzenie kont dostawców sieci i konfigurację urządzeń z nimi związanych. TŁO WYNALAZKU [0002] Postępy w infrastrukturach komunikacyjnych i urządzeniach przekształciły standardowe urządzenia komunikacyjne we wszechstronne narzędzia komunikacyjne. Ludzie komunikują się ze sobą, a także z innymi urządzeniami elektronicznymi, przez sieci, począwszy od sieci lokalnych (LAN) do globalnych sieci komputerowych (GAN) o szerokim zasięgu, takich jak Internet. Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne, takie jak telefony komórkowe, palmtopy (PDA), i podobne często są zaprojektowane do interfejsu z takimi sieciami, jak również z ich lokalnym otoczeniem korzystającym z technologii bezprzewodowych krótkiego zasięgu. [0003] Obecnie takie urządzenia bezprzewodowe są wykorzystywane w wielu różnych typach łączności. Na przykład, obecne i przewidywane technologie mobilnych telefonów zmieniły urządzenia bezprzewodowe w potężne narzędzia pozwalające na przechwytywanie i przekazywanie głosu, danych, obrazów, filmów wideo i innych materiałów multimedialnych. Telefony komórkowe, w jednym czasie będące wyłącznie narzędziem komunikacji głosowej, teraz często zazwyczaj zawierają możliwości komunikacji danych, takich jak wiadomości tekstowe, takie jak usługa krótkich wiadomości

3 2 tekstowych (SMS), wiadomości multimedialne, komunikatory, e- mail, VoIP (ang. Voice over Internet Protocol), itp. [0004] Jednak te możliwości wiadomości często wymagają odpowiednich kont wiadomości. Na przykład, użytkownik telefonu komórkowego, który chce wysyłać i/lub odbierać wiadomości poprzez jego/jej telefon komórkowy musi ustalić pewne konto , aby rozpocząć komunikację poprzez . Jednakże, istnieje duża liczba osób, którzy nie mają wcześniejszego konta , lub którzy nie mają komputera osobistego przy czym istniejące konto /adres będzie prawdopodobne. Jest to szczególnie prawdziwe w rozwijających się rynkach. Ponadto są też osoby, które mogą już mieć ustanowione konto , ale nie chcą korzystać z tego konta na urządzeniu przenośnym i dlatego chcą mieć inny adres dla urządzenia mobilnego. Zatem, ci ludzie muszą podjąć działania dla określenia, z kim utworzyć konto, oraz jak skonfigurować takie konto. Istnieją również obawy bezpieczeństwa przy obecnych sposobach konfiguracji, takiej jak złośliwy pakiet konfiguracyjny, który może dotrzeć do urządzenia, a użytkownik staje przed potencjalnie poważnym zagrożeniem. [0005] Kolejny problem dotyczy przede wszystkim użytkowników urządzeń przenośnych, gdzie mechanizmy interfejsu użytkownika mogą być trudniejsze do obsługi. Na przykład, wiele telefonów komórkowych nie ma standardowej klawiatury (np. QWERTY), ale raczej ma klawiaturę numeryczną z możliwościami znaków alfa. To może być trudne i czasochłonne, aby wprowadzić informacje wymagane do utworzenia nowego konta usługi albo skonfigurować konto za pośrednictwem takiego ograniczonego urządzenia U1.

4 3 Ograniczenia te mogą dodatkowo komplikować aktywację istniejącego konta na takim urządzeniu. [0006] Zatem istnieje zapotrzebowanie przemysłu na sposób wydajnego i łatwego ustalenia i/lub konfiguracji konta usług na urządzeniach komunikacyjnych. Wynalazek spełnia te oraz inne potrzeby i zapewnia inne zalety względem stanu techniki. [0007] US2004/ ujawnia system umożliwiający dostarczanie usług sieciowych. W systemie informacje użytkownika odpowiadające terminalowi przechowywane są w sieci głównej użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do sieci roamingu informacje użytkownika mogą być przekazywane do sieci roamingu. [0008] WO02/49373 ujawnia sposób i system umożliwiający telefonowi komórkowemu dostęp do usług cyfrowych, w tym usług . Aby uzyskać dostęp do usług użytkownik telefonu komórkowego musi wprowadzić informacje, które są dostarczane do dostawcy. Dostawca będzie następnie tworzył szczegółowe informacji o klientach, aby włączyć usługi, takie jak usługa , które mają być dostarczone do użytkownika. [0009] EP stanowi stan techniki na podstawie artykułu 54(3) i ujawnia system, który umożliwia abonentowi usługi sieciowe, aby przełączyć się do innego dostawcy. Użytkownik może podjąć decyzję, aby przełączyć dostawców, na przykład, aby zaoszczędzić pieniądze lub skorzystać z oferty specjalnej przekazanej przez jednego z dostawców. Gdy użytkownik wybrał, że chciałby przejść do innej sieci, informacja ta jest przekazywana z terminala mobilnego użytkownika do portalu brokera. Portal brokera pobiera informacje z rejestru lokalizacji domowej i informuje nowego dostawcę, że został wybrany.

5 4 STRESZCZENIE WYNALAZKU [0010] Aby przezwyciężyć ograniczenia stanu techniki opisane powyżej, oraz pokonać inne ograniczenia, które staną się jasne po przeczytaniu i zrozumieniu poniższego opisu, wynalazek ujawnia system, urządzenia i sposoby umożliwiające tworzenie kont dostawców i konfigurację urządzeń związanych z nimi. [0011] Sposób według jednego przykładu wykonania wynalazku obejmuje nadawanie jednego albo więcej parametrów powiązanych z urządzeniem, oraz w odpowiedzi, odbieranie listy dostawców. Lista jest uzyskiwana, z wykorzystaniem nadanych parametrów, z zestawu dostawców. Wybór dostawcy(ów) jest umożliwiane, oraz komunikacja z wybranym dostawcą jest następnie ułatwiana, aby stworzyć konto usługi z wybranym dostawcą. [0012] W bardziej szczegółowym przykładzie wykonania sposobu, wybieralna opcja jest przedstawiana, aby stworzyć nowe konto usługi. [0013] Jeszcze kolejne przykłady wykonania sposobu obejmują automatyczne nadawanie parametrów powiązanych z urządzeniem z żądaniem, aby stworzyć konto usługi w odpowiedzi na próbę wywołania klienta jeszcze nie skonfigurowanego do użytku z wybranym dostawcą. [0014] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczony jest sposób, który obejmuje odbieranie pierwszych parametrów powiązanych z urządzeniem, oraz w odpowiedzi uzyskiwanie listy dostawców z zestawu dostawców. Lista jest dostarczona do urządzenia. Drugie parametry są odbierane, przy czym te drugie parametry są powiązane z kontem usługi ustanowionym pomiędzy urządzeniem a wybranym przez urządzenie jednym z dostawców z listy. Dane konfiguracyjne są tworzone w

6 5 oparciu o pierwsze oraz drugie parametry, oraz dane konfiguracyjne są dostarczone do urządzenia. [0015] W innych przykładach wykonania sposobu, uzyskiwanie listy dostawców obejmuje porównywanie pierwszych parametrów z zestawu dostawców, oraz tworzenie listy opartej na tych dostawcach, którzy odpowiadają pierwszym parametrom. [0016] Kolejny przykład wykonania sposobu obejmuje tworzenie zapisu kontaktu obejmującego co najmniej identyfikator użytkownika usługi odpowiadający ustanowionemu kontu usługi, oraz dostarczanie zapisu kontaktu do urządzenia. W kolejnym przykładzie wykonania, tryb testowy może być uruchamiany w odpowiedzi na odbieranie identyfikatora testowego, podczas którego testowanie dostawcy jest ukrywane na uzyskiwanej liście, oraz odpowiednie ustanowienie usługi jest następnie testowane. [0017] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczone jest urządzenie komunikacyjne. Urządzenie obejmuje nadajnik, aby nadawać parametry powiązane z urządzeniem, oraz odbiornik, aby odbierać listy dostawców uzyskiwane z wykorzystaniem nadanych parametrów. Interfejs użytkownika jest skonfigurowany, aby umożliwiać wybór użytkownikowi dostawcy na liście. Procesor jest skonfigurowany, aby rozpoznawać wybór co najmniej jednego z dostawców na liście, oraz aby umożliwiać tworzenie konta usługi z wybranym dostawcą. [0018] W kolejnym przykładzie wykonania, procesor jest skonfigurowany, aby rozpoznawać próbę wywołania modułu nieskonfigurowanego klienta, oraz w odpowiedzi kierować nadajnik, aby automatycznie nadawał jeden albo więcej parametrów powiązanych z urządzeniem.

7 6 [0019] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczony jest element sieciowy. Element sieciowy, taki jak serwer, obejmuje odbiornik, aby odbierać pierwsze parametry powiązane z urządzeniem. Procesor jest skonfigurowany, aby uzyskiwać listę dostawców z zestawu dostawców z wykorzystaniem pierwszych parametrów. Nadajnik jest wykorzystywany, aby dostarczać listę do urządzenia. Odbiornik ponadto odbiera drugie parametry powiązane z kontem usługi ustanowionym pomiędzy urządzeniem oraz jednym z wybranych dostawców z listy. Procesor jest ponadto skonfigurowany, aby tworzyć dane konfiguracyjne dla urządzenia oparte na pierwszych oraz drugich parametrach. [0020] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczony jest program komputerowy, który gdy wykonywany przez komputer realizuje sposób według wynalazku. [0021] Powyższe streszczenie wynalazku nie opisuje każdego możliwego przykładu wykonania albo implementacji wynalazku. Wręcz przeciwnie, należy zwrócić uwagę na poniższe figury oraz opis, który przedstawia reprezentatywne przykłady wykonania wynalazku. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0022] Wynalazek jest opisany w połączeniu z przykładami wykonania przedstawionymi na następujących schematach. FIG. 1 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym mogą być stosowane zasady wynalazku; FIG. 2 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym mogą być stosowane zasady wynalazku, aby inicjować aplikację na urządzeniu mobilnym;

8 7 FIG. 3A jest przykładowym schematem obiegu komunikatu według jednego sposobu, w którym konto usługi może być tworzone oraz aktywowane; FIG. 3B jest przykładowym schematem obiegu komunikatu przedstawiającym alternatywne reprezentatywne przykłady wykonania, w których powstały zapis kontaktu może zostać udostępniony użytkownikowi; FIG. 4, obejmująca FIG. 4A-4I, przedstawia przykładowy, reprezentatywny postęp prezentacji na wyświetlaczu/ekranie urządzenia podczas tworzenia oraz automatycznej konfiguracji konta ; FIG. 5 jest przykładowym schematem obiegu komunikatu według jednego sposobu, w którym konto usługi może być skonfigurowane albo inaczej aktywowane do użycia na urządzeniu; FIG. 6, obejmująca FIG. 6A-6G, przedstawia przykładowy, reprezentatywny postęp prezentacji na wyświetlaczu/ekranie urządzenia podczas automatycznej konfiguracji istniejącego konta ; FIG. 7 jest schematem ogólnie przedstawiającym jeden przykładowy sposób, poprzez który urządzenie może ustanawiać konto usługi dla dowolnego rodzaju usługi; FIG. 8 przedstawia przykład wykonania dla uzyskiwania filtrowanej listy dostawców opartej na parametrach dostarczonych przez urządzenie; FIG. 9 jest schematem ogólnie przedstawiającym jeden przykładowy sposób, poprzez który element sieciowy może kierować tworzeniem konta usługi, oraz opcjonalnie konfigurować urządzenie do użycia z kontem usługi;

9 8 FIG. 10 jest schematem przedstawiającym jeden reprezentatywny sposób, w którym urządzenie może wpływać na konfigurację dla użycia istniejącego konta ; FIG. 11 jest schematem przedstawiającym jeden reprezentatywny sposób, w którym serwer albo inny element sieciowy może towarzyszyć w konfiguracji urządzenia, gdzie już istnieją konta dla użytkownika urządzenia; FIG. 12 jest schematem przedstawiającym różne przykłady wykonania sposobów, które obejmują wybór użytkownika czy nowe konto usługi jest pożądane albo, czy istniejące konto usługi ma być wykorzystywane; oraz FIG. 13 przedstawia reprezentatywny system, w którym może być implementowany albo inaczej wykorzystany wynalazek. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYKŁADÓW WYKONANIA WYNALAZKU [0023] W poniższym opisie przykładu wykonania, dokonano odniesienia do załączonych rysunków, które stanowią jego część, oraz na których przedstawiono przykładowo różne sposoby, w których wynalazek może być realizowany. Jasne jest, że mogą być wykorzystywane inne przykłady wykonania, przy czym strukturalne oraz operacyjne zmiany mogą być dokonywane bez odchodzenia od zakresu wynalazku. [0024] Ogólnie, wynalazek dostarcza systemy, urządzenia oraz sposoby, które umożliwiają tworzenie kont dostawcy oraz konfigurację urządzeń z nimi powiązanych. Na przykład, wynalazek umożliwia tworzenie nowego konta dla usług takich jak, na przykład, , VoIP, WLAN, udostępnianie zdjęć, itd. Jak wskazano powyżej nowa usługa jest jedną z usług, w której wynalazek może być wykorzystywany, aby ułatwić i uprościć użytkownikom ustanawianie komunikacji e mail na ich urządzeniach mobilnych. Podatkowo poza

10 9 tworzeniem nowego a oraz innych kont usługi, jeden przykład wykonania obejmuje mechanizm aktywacji usługi do aktywacji istniejącego konta w takich urządzeniach. To dostarcza dostawcom również prosty sposób zdobywania nowych oraz aktywnych użytkowników. [0025] Podczas, gdy poniższy opis koncentruje się na przykład na wykonaniach związanych z em jako reprezentatywnej aplikacji, do której wynalazek ma zastosowanie, jest tak jedynie dla celów wyjaśnienia. Wynalazek ma również zastosowanie do innych usług takich jak, na przykład, , VoIP, WLAN, udostępnianie zdjęć, itd. Specjaliści w dziedzinie mogą określić na podstawie dostarczonego tu opisu, że przykłady wykonania skierowane do aplikacji mają takie samo zastosowanie do innych aplikacji oraz usług ponadto obejmujących pierwszą aktywację. Wynalazek nie jest zatem ograniczony do szczególnego, reprezentatywnego przykładu wykonania opisanego poniżej. [0026] FIG. 1 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym, mogą być stosowane zasady wynalazku. Urządzenie, które może szukać tworzenia i/lub konfiguracji konta usługi może być dowolnym urządzeniem mogącym komunikować się (tzn., wysyłać i/lub odbierać) informacje przez sieć stacjonarną i/lub sieć bezprzewodową. W przykładzie wykonania z FIG. 1, reprezentatywne urządzenie, które szuka tworzenia i/lub konfiguracji konta usługi jest urządzeniem mobilnym 100, takim jak telefon komórkowy 100A, PDA 100B, laptop 100C, albo inne urządzenie komputerowe 100D. Reprezentatywną sieć 102 stanowią dowolne odpowiednie sieci bezprzewodowe i/lub stacjonarne, które mogą umożliwiać komunikację informacji do

11 10 oraz z urządzenia 100 z aplikacją taką jak klienta, VoIP klienta, robienie oraz publikowanie zdjęć klienta, itd. Na przykład, sieć 102 może stanowić sieć GSM/GPRS, która ponadto komunikuje się z Internetem i/lub innymi stacjonarnymi sieciami, aby ostatecznie łączyć bezprzewodowe urządzenia 100 z serwerami oraz innymi zasobami dostępnymi przez Internet. Jako kolejny reprezentatywny przykład, sieć 102 może obejmować bezprzewodową infrastrukturę sieci lokalnej LAN. Są to jedynie reprezentatywne przykłady, ponieważ sieć 102 może stanowić dowolna jedna albo więcej sieci mogących działać kolejno ze sobą, aby przekazywać informacje do i/lub z urządzenia 100. [0027] Jeden przykład zastosowania obejmuje wywoływanie lokalnej aplikacji przez użytkownika urządzenia 100, np., klienta 104, który nie jest jeszcze skonfigurowany do użycia. Na przykład, klient 104 może stanowić klienta, gdzie według wynalazku użytkownik próbuje otworzyć ten program oraz jest powiadamiany, że konto nie jest jeszcze ustawione. Według wynalazku, kolejny klient 105 (który może albo może nie być integralny z klientem 104) może być automatycznie powiadamiany o lokalizacji serwera aktywacji 106, z którego może być pobrana lista dostawców (albo innej istotnej usługi) w oparciu o określone parametry powiązane z urządzeniem 100. Serwer aktywacji 106 może sam przechowywać listę dostawców , albo może pobierać ją na przykład z powiązanej bazy danych 108, schowanego serwera 110, itd. W zależności od tego, który dostawca jest wybrany przez użytkownika, przeglądarka albo inna dostępowa aplikacja urządzenia 100 jest kierowana do wybranego serwera dostawcy 112 (np., strony internetowej albo innej lokalizacji

12 11 sieciowej). Aktywacja usługi umożliwia łączenie się a klienta z odpowiednimi serwerami, takimi jak serwer 113 oraz 114. Te serwery 113, 114 stanowią serwery takie jak, na przykład, serwer IMAP, serwer POP, serwer SMTP, albo inne istotne serwery, które mogą być wykorzystywane, gdy serwer aplikacji stanowi serwer. [0028] Należy zauważyć, że niektóre z tych serwerów 113, 114 mogą być serwerami dostawcy , albo serwerami operatorów sieci. Na przykład, serwer SMTP może być serwerem dostawcy e- mail, albo operatora sieci komórkowej albo dostawcy internetowego (ISP). W przypadkach gdzie urządzenie mobilne mogące komunikować się przez infrastrukturę komórkową nie ma interfejsu WLAN albo innego interfejsu sieciowego poza interfejsem sieci komórkowej, może być korzystne skonfigurowanie adresu SMTP operatora. [0029] Przy skierowaniu do wybranego dostawcy, użytkownik będzie miał możliwość, aby stworzyć konto (jeśli już ono nie istnieje) z tym wybranym dostawcą. W jednym przykładzie wykonania, użytkownik urządzenia 100 może następnie odbierać link albo inną automatyczną albo wybieralną opcję, która powoduje, że urządzenie jest automatycznie skonfigurowane dla nowego konta. W jednym przykładzie wykonania, użytkownikowi przedstawia się główne menu, nową skrzynkę , i/lub inne istotne początkowe punkty dla komunikacji klienta 104. Dzięki temu, urządzenie 100 może z łatwością tworzyć nowe konto usługi oraz może być automatycznie skonfigurowane do użycia z tym nowym kontem usługi. [0030] FIG. 2 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym mogą być stosowane zasady wynalazku, aby inicjować

13 12 aplikację na urządzeniu mobilnym. Jak opisano powyżej, otrzymywanie ustawień odpowiednich dla urządzeń komunikacyjnych, oraz w szczególności bezprzewodowych/mobilnych urządzeń, jest często trudne dla użytkowników końcowych. Może stać się to w szczególności skomplikowane jeśli użytkownik końcowy nie posiada żadnego istniejącego konta , albo chce ustawić nowe konto e- mail szczególnie do użytku na urządzeniu mobilnym. Taki przypadek, na przykład, ma miejsce na wschodzących rynkach. Poza asystowaniem w ustanawianiu nowego dostawcy, wynalazek dostarcza wsparcie dla użytkowników końcowych chcących wybierać spośród wielu dostawców . [0031] Przykład wykonania z FIG. 2 obejmuje, poza innymi rzeczami, rozdzielanie nowych kont (albo innych aplikacji kont) w imieniu dostawców (albo innych dostawców) przez urządzenie komunikacyjne, takie jak telefon komórkowy, PDA albo inny mikrotelefon. Jak wskazano powyżej, wynalazek ma zastosowanie dla wielu usług oraz powiązanych kont, takich jak , VoIP, udostępnianie zdjęć, itd. Na przykład, w przypadku VoIP, użytkownik może uzyskać konto VoIP od dostawcy, oraz urządzenie klienta jest automatycznie konfigurowane. Alternatywnie, użytkownik może najpierw otrzymać dane uwierzytelniające do sieci WLAN a następnie konto VoIP, gdzie VoIP jest aplikacją na szczycie WLAN. W kolejnym przykładzie wykonania, użytkownik może tworzyć konto do udostępniania zdjęć przez aplikację poprzez, którą aplikacja aparatu pyta użytkownika, czy chce założyć konto w Photo-Spółka-A w Stanach Zjednoczonych, albo Photo-Spółka-B w Finlandii, itd.

14 13 [0032] W przypadku ogólnego używania, tzn. uzyskiwania konta na urządzeniu mobilnym, opisane jest ono w połączeniu z FIG. 2. W reprezentatywnym przykładzie wykonania z FIG. 2, gdzie dostawca jest dostawcą , zaangażowanych jest wiele elementów sieciowych obejmujących urządzenia komunikacyjne posiadające wiadomości klientów (nie przedstawiono) oraz aktywację usług klienta 200, 202. Każdy rodzaj klienta 200, 202 może stanowić różną aktywację usługi klienta dla różnych urządzeń. Na przykład, klient typu-a 200 może być wykorzystywany dla pierwszego telefonu komórkowego, gdzie klient typu-n 202 może być wykorzystywany dla określonego PDA. W kolejnym reprezentatywnym przykładzie, klient typu-a 200 może być wykorzystywany w jednym określonym modelu telefonu komórkowego a klient typu-n 202 w kolejnym modelu telefonu komórkowego. Te moduły klienta 200, 202 mogą być implementowane jako wbudowane wewnętrzne aplikacje w urządzeniach albo jako dodatkowe aplikacje. [0033] Urządzenia powiązane z modułami klienta 200, 202 mają interfejs użytkownika (UI) taki jak przeglądarka aplikacji oraz wyświetlacz, aby przedstawiać sieć UI 204A, 204B elementom sieciowym takim jak serwer aktywacji usługi 206 oraz konto dostawcy tworząc interfejs dla użytkowników 208. Serwer znakujący 210 może być wykorzystywany do znakowania dokumentu konfiguracyjnego, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej. Jeden przykład wykonania obejmuje bazę ustawień 212, gdzie serwer aktywacji usługi 206 importuje dane z bazy ustawień 212. W jednym przykładzie wykonania, baza ustawień 212 jest edytowalna przez interfejs, który w jednym przykładzie wykonania jest implementowany jako interfejs sieciowy 214. Baza ustawień 212 może być

15 14 wykorzystywana do przechowywania danych ustawień, oraz może przechowywać parametry w elastycznym schemacie, który może być rozszerzany dla innych potrzeb zapewniania usług (np., IM, VoIP, itd.). Serwer aktywacji usługi 206 i/lub serwer znakujący 210 mogą być sterowane przez administratora UI 216. Moduł monitorowania 218 może ponadto być wykorzystywany do monitorowania funkcjonalności systemu. [0034] Jak wskazano powyżej, zarządzanie ustawieniami dostawcy może być realizowane poprzez administratora UI 216 przez administratora. Administrator może wprowadzić informacje o nowym dostawcy ręcznie, tak jak przez wprowadzenie parametrów ustawień ręcznie przez administratora UI 216. Alternatywnie, parametry/informacje ustawień mogą być odbierane w dokumencie albo innym bloku danych, który jest dostarczony do administratora UI 216. W jeszcze kolejnym reprezentatywnym przykładzie wykonania dane z zewnętrznej głównej bazy danych (nie przedstawiono) mogą być automatycznie aktualizowane, przykładowo automatycznie okresowo, zaplanowanie albo poprzez aktualizacje przy wystąpieniu zdarzenia do bazy ustawień 212. Administrator z wyższymi, taki jak super administrator, może tworzyć konta dla osób w określonych obszarach albo krajach, aby mieć prawa zarządzania do zarządzania ofertą nowych kont w danym regionie, kraju, grupie krajów, itd. [0035] Zarządzanie serwerem aktywacji usługi 206 i/lub innymi elementami powiązanymi z serwerem aktywacji usługi 206 może ponadto obejmować testowanie nowych informacji powiązanych z serwerem 206. Na przykład, serwer aktywacji usługi 206 może obejmować testowanie funkcjonalności, gdzie dane, takie jak informacje o nowym dostawcy mogą być testowane i w trakcie

16 15 testowania mogą być one ukryte przed innymi urządzeniami [0036] Jeden reprezentatywny sposób przeprowadzania takiego testowania obejmuje wprowadzanie przez administratora albo innego desygnowanego użytkownika określonych słów kluczowych albo innego identyfikatora testowego przez mikrotelefon, gdy serwer 206 żąda, na przykład, nazwy użytkownika albo innego identyfikatora dla usługi konta. W szczególności, przy testowaniu wpisu nowego dostawcy na serwerze, wpis dostawcy może być aktywny na serwerze tylko dla testowania, oraz nie jest przedstawiany innym użytkownikom. Tester może pierwszy wybrać użycie istniejącego konta, gdy uruchamiany jest kreator. Gdy serwer 206 żąda konta (np., aby wprowadzić adres i/lub inne informacje o koncie ), tester może wprowadzić albo inaczej wpisać słowo kluczowe. To słowo kluczowe powiadamia serwer 206, że przeprowadzany jest test, oraz serwer 206 umożliwia konfigurację wpisu dostawcy na serwerze, który jest aktywny tylko do testowania. Tester wprowadza teraz adres dla wpisu nowego dostawcy, oraz testuje czy działa poprawnie z urządzeniem skonfigurowanym ustawieniami z serwera dla nowego dostawcy. Dzięki temu, administrator albo inny przypisany tester może określić czy wpis dostawcy jest funkcjonalnie poprawnie działający przed utworzeniem nowego wpisu dostawcy dostępnego dla wszystkich użytkowników. [0037] Reprezentatywne elementy z FIG. 2 zbiorowo umożliwiają występowanie różnych rzeczy. Na przykład, użytkownik może tworzyć nowe konta oraz mieć je skonfigurowane dla urządzenia. Alternatywnie, użytkownik może konfigurować e- mail klienta na mikrotelefonie, aby używać istniejące konta

17 16 . Autoryzowany personel od utrzymania jest dopuszczony, aby tworzyć, aktualizować oraz modyfikować szczegóły operatora, takie jak adres wychodzącego serwera SMTP. Personel od utrzymania może ponadto być dopuszczony, aby tworzyć, aktualizować oraz modyfikować szczegóły dostawcy e- mail, takie jak adres przychodzącego serwera IMAP albo POP. Personel od utrzymania może ponadto być dopuszczony, aby importować dane z bazy ustawień 212, importować oraz eksportować dane, tworzyć raporty o użytkowaniu systemu, monitorować funkcjonalności systemu, itd. [0038] Przykładowe użycie reprezentatywnego systemu z FIG. 2 zostanie teraz opisane poniżej. Gdy użytkownik otwiera nieskonfigurowany klienta/aplikację (nie przedstawiono), jeden przykład wykonania obejmuje przedstawianie użytkownikowi opcji aktywacji aplikacji. Na przykład, mogą one być przedstawiane przy pierwszej próbie wywołania komunikacji klienta (np., aplikacji ). Alternatywnie, może istnieć menu tworzyć konto w komunikacie klienta. Jako kolejny przykład, oddzielne UI może znajdować się w urządzeniu, aby uzyskiwać dostęp do konfiguracji ustawień obejmujący opcje tworzyć nowe konto , aktywować klienta, i/lub konfigurować . Jako jeszcze kolejny przykład, link na stronie internetowej może wskazywać serwer aktywacji usługi, aby inicjować aktywację usługi. Powyższe przykłady są jedynie reprezentatywnymi przykładami, oraz wiele inne alternatyw jest ponadto dostępnych, aby inicjować tworzenie nowego konta. [0039] W przypadku, gdy użytkownik wybrał, aby stworzyć nowe konto, użytkownikowi przedstawia się (wizualnie i/lub

18 17 inaczej) listę dostawców , tak że przeglądarka mikrotelefonu pobiera taką listę z serwera aktywacji usługi 206 i/lub bazy ustawień 212. W jednym przykładzie wykonania, prezentowana określona lista jest zależna od jednego albo więcej parametrów powiązanych z mikrotelefonem albo użytkownikiem, takich jak kraj pochodzenia urządzenia, operator urządzenia, model urządzenia, język urządzenia, itd. W jednym przykładzie wykonania, osoba(y) w określonym kraju zarządza listą przez administratora interfejsu użytkownika (UI) 216 serwera aktywacji usługi; np., aktywacja usługi konta dla kombinacji kraju/operatora/języka/urządzenia została przypisana użytkownikowi przez administratora. Spółka może podpisać porozumienia dla określonych krajów z dostawcami, którzy posiadają określony kanał rozdzielania urządzeń do ich kont. Użytkownik klika jedną z opcji dostawcy, co zabiera użytkownika do stron tworzenia konta dostawcy 208. W jednym przykładzie wykonania, użytkownik otrzymuje potwierdzenie ze strony od dostawcy 208, że konto zostało utworzone, przy czym użytkownik może otrzymać adres , nazwę użytkownika, i/lub inne informacje, które są prezentowane użytkownikowi. [0040] Zgodnie z jednym przykładem wykonania wynalazku, link albo inny wybieralny element jest dostarczany do użytkownika, aby inicjować konfigurację nowego konta. Może to być wykonywane automatycznie po wyborze dostawcy. W kolejnym przykładzie wykonania, strona z potwierdzeniem (albo podobny elektroniczny dokument) od dostawcy dostarcza link, taki jak link KONTYNUUJ. W jednym przykładzie wykonania, kliknięcie na taki link powoduje, że urządzenie jest automatycznie konfigurowane dla nowego konta, oraz na końcu procesu

19 18 konfiguracji użytkownik może zobaczyć główne menu komunikacji klienta z nową skrzynką występującą w menu. Taki link kontynuuj albo inny podobny link może obejmować wszystkie parametry wymagane, aby poprawnie skonfigurować konto dla urządzenia. Link wskazuje serwer aktywacji usługi, który w jednym przykładzie wykonania jest taki sam jak serwer, do którego uzyskał dostęp mikrotelefon na początku sesji aktywacji usługi, aby pobrać listę dostawców opartą na parametrach odbieranych przez serwer z urządzenia. W jednym przykładzie wykonania, serwer aktywacji usługi 206 mógł już odebrać z urządzenia niektóre parametry, aby zapewnić bezpieczeństwo gdy urządzenie oryginalnie żądało listy dostawców. [0041] Z wykorzystaniem parametrów z urządzenia oraz ponadto możliwie od dostawcy 208, serwer aktywacji usługi tworzy plik konfiguracyjny. W jednym przykładzie wykonania, serwer aktywacji usługi 208 żąda, aby serwer znakowania 210 oznakował dokument. Oznakowany dokument jest odbierany przez urządzenie, znak jest sprawdzany, i konfiguracja jest zakończona. [0042] W jednym przykładzie wykonania, implementacja może odbywać się z wykorzystaniem kreatora/klienta aktywacji e- maila 200, 202 dostarczonych w urządzeniu, serwerów (np., IMAP, POP, SMTP) oraz serwerów sieciowych (np., dostarczanie konta tworzenia stron internetowych) dowolnego dostawcy razem z łatwym tworzeniem konta oraz aktywacją usługi. Sprawia to, że komunikacja przez jest prosta dla użytkownika. Po aktywacji usługi, urządzenie z em klienta ma parametry konfiguracji na miejscu, aby odbierać oraz wysyłać e. Użytkownik nie musi wiedzieć

20 19 nic na temat konfiguracji, oraz musi tylko dostarczyć łatwe do zrozumienia dane takie jak nazwiska, imiona, hasła, itd. Dla dostawcy, sposób jest prosty oraz bezpośredni do zastosowania, ponieważ wymaga jedynie kilu stron internetowych umożliwiających aktywację usługi oraz dzięki czemu umożliwia osiągnięcie potencjalnie dużej liczby nowych klientów. [0043] FIG. 3A jest przykładowym schematem komunikatów według jednego sposobu, w którym konto (albo inna usługa) może być tworzona oraz aktywowana. Niektóre elementy sieciowe z FIG. 3A odpowiadają tym z FIG. 2, zatem podobne oznaczenia liczbowe zostały wykorzystane dla aktywacji usługi klienta 200, serwera aktywacji usługi 206, dostawcy 208 oraz serwera znakującego 210 na FIG. 3A. [0044] Przykład z FIG. 3A zakłada, że użytkownik 300 próbował uruchomić nieskonfigurowany klienta powiązany z mikrotelefonem 302 użytkownika. Poprzez wykorzystanie urządzenia mobilnego 302, użytkownik może stworzyć nowe konto oraz otrzymać urządzenie 302 skonfigurowane do użycia nowego konta. W przykładzie wykonania z FIG. 3A, serwer aktywacji usługi 206 oraz dostawca 208 przesyłają strony HTML użytkownikowi 300. Jak zostanie przedstawione poniżej, przykład wykonania z FIG. 3A obejmuje interakcję użytkownika z serwerem aktywacji usługi 206, oraz następnie z dostawcą e- mail 208, oraz ponownie z serwerem aktywacji usługi 206. [0045] Użytkownik 300 najpierw wybiera, aby stworzyć nowe konto przez mikrotelefon 302, jak przedstawiono linią interakcji 304. W jednym przykładzie wykonania, użytkownik aktywuje kreator aktywacji usługi (tzn. klienta 200) na mikrotelefonie oraz rozpoczyna proces tworzenia konta.

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl Al. Niepodległości 124/2 ul. Nad Przyrwą 13 02-577 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem protokołu POP3 i szczegóły konfiguracji programu Outlook 2007 / 2010 / 2013. Wersja 3 1 Spis treści 1. Parametry procedury... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Adresy dostępowe serwerów poczty elektronicznej. Konfiguracja programów klienckich poczty elektronicznej

Adresy dostępowe serwerów poczty elektronicznej. Konfiguracja programów klienckich poczty elektronicznej Adresy dostępowe serwerów poczty elektronicznej Konfiguracja klientów poczty elektronicznej (od 18.12.2012 r.): Webmail - dostęp przez przeglądarkę: webmail.man.poznan.pl serwer poczty wychodzącej SMTP:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości Atrybuty SMS Wiadomości tekstowe SMS wbrew pozorom posiadają wiele atrybutów, które można wykorzystać na wiele sposobów. W tym dziale opisaliśmy atrybuty i najważniejsze kwestie związane z posługiwaniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 4 Konfiguracja klienta pocztowego w programie Thunderbird Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor:

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor: Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM esupport System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie... 4 3. Rejestracja Użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Do wykonania konfiguracji będą nam potrzebne: Serwer synchronizacji lub dowolna stacja robocza mogąca pełnić funkcje serwera synchronizacji (od Windows

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MOZILLA THUNDERBIRD... 12 4 WYSYŁANIE FAXÓW...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. acji Instrukcja użytkownika dla systemu Android

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo