Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. BAF-VI /11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. BAF-VI-2374-1-32/11"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI /11 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 36/BAF-VI/PN/11 na audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemie epuap Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie nr 1. Czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach raportu poaudytowego przeprowadzi weryfikację procesów i procedur zarządzania bezpieczeństwem informacji, w wyniku której określi czy wymienione w 1 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ elementy bezpieczeństwa i wydajności kodu systemu epuap zostały poprawnie zastosowane? Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający nie oczekuje ramach raportu poaudytowego, weryfikacji procesów i procedur zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pytanie nr 2. Czy Zamawiający oczekuje faktycznego wykonania badania bezpieczeństwa i jakości kodu epuap zgodnie z zakresem wskazanym w pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ, w tym: 1) Przeprowadzenia testów odporności sytemu epuap na rodzaje ataków wskazanych w 1 pkt 1 podpunkt 1) Załącznika nr 2 do SIWZ? 2) Weryfikacji zastosowanych platform programistycznych w kontekście optymalizacji uzyskania funkcjonalności systemu epuap? 3) Przegląd kodu systemu epuap pod kątem: obecności złośliwego oprogramowania? przejrzystości i jakości struktur kodu epuap? Odpowiedź na pytanie 2.1) Tak Odpowiedź na pytanie 2.2) Tak ale tylko w kontekście stabilnej pracy systemu oraz bezpieczeństwa. Odpowiedź na pytanie 2.3) Tak, ale tylko w miejscach newralgicznych, zidentyfikowanych przez audytora z możliwością obecności podczas przeprowadzania testów przedstawiciela zamawiającego.

2 Pytanie nr 3. Pytania związane z zakresem raportu poaudytowego wskazanym w pkt. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ: a) Z jakich funkcjonalnie odrębnych komponentów składa się system epuap (Jaka jest lista usług, z których korzysta aplikacja- prosimy o wymienienie, z podaniem nazwy, wszystkich komponentów/usług, np. oprócz warstwy prezentacji także: serwer aplikacji, serwer bazy danych, serwer WWW, interpreter języka stron, oprogramowanie typu Content Management System, inne)? b) W jakich technologiach wykonana jest warstwa prezentacyjna systemu epuap? (Jakie elementy wchodzą w skład środowiska implementacyjnego, o którym mowa w pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ - ostatni podpunkt)? c) Czy Wykonawca, w celu prowadzenia badań wymaganych raportem poaudytowym, a wykonywanych przy pomocy metodologii testów penetracyjnych, otrzyma dostęp do zwierciadlanego środowiska testowego, czy też działać będzie na środowisku produkcyjnym? d) Jeżeli (w zakresie objętym poprzednim pytaniem) Wykonawca działać będzie na środowisku produkcyjnym, jakie są ograniczenia czasowe prowadzenia testów inwazyjnych mogących naruszyć działanie usług (np. ataki Denial of Service) np. testy w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy itd., inne? e) Czy możliwe będzie uzyskanie kanału zdalnego dostępu do środowiska testowanego przy pomocy metodologii testów penetracyjnych lub dla celów przeglądu konfiguracji usług, z których korzysta aplikacja? f) Czy Wykonawca, w celu prowadzenia badań wymaganych raportem poaudytowym, a wykonywanych przy pomocy metodologii statycznej analizy kodu źródłowego (np. prace, o których mowa w pkt. 5 oraz 7 Załącznika nr 1 do SIWZ), otrzyma do wglądu całość kodu źródłowego systemu epuap (przynajmniej w tej części, która ma podlegać badaniu)? g) Czy Wykonawca będzie mógł prowadzić analizę tego kodu zdalnie? h) Jaka jest wielkość kodu źródłowego, który podlegać ma audytowi (prosimy o wyrażenie wielkości kodu jako rzędu wielkości liczby linii aktywnego kodu- np. 10 tys. linii kodu/100 tys. linii kodu, ewentualnie sumarycznej wielkości plików źródłowych warstwy prezentacyjnej systemu epuap)? i) Jaki jest zbiór standardów, których wykorzystanie zakłada system epuap, a o których mowa w pkt. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ? j) Jaka jest lista licencji, o których mowa w pkt. 8 Załącznika nr 1 do SIWZ? k) Czy wymagane jest od Wykonawcy przeprowadzenie rzeczywistych testów obciążenia systemu epuap maksymalnym zakładanym wolumenem ruchu, w ramach prac o których mowa w pkt. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ? Jeżeli tak jakie są wartości wymaganych do spełnienia parametrów (np. liczba równoczesnych żądań, ilość danych przesłanych w jednostce czasu)? Odpowiedź na pytanie 3.a) Interfejs użytkownika: WebSphere Portal i WebSphere Application Server i działające na nich,orbeon/icefaces/jsp/livecycle,webserwisy: WAS, Apache Tomcat (Koordynator), baza: DB2. Odpowiedź na pytanie 3.b) Strony JSP oraz strony w technologii IceFaces Nie wiem o jaki załącznik do którego SIWZ chodzi: zasadnicze środowisko programistyczne to Eclipse z narzędziami wspomagającymi np. RAD. Odpowiedź na pytanie 3.c) Wykonawca otrzyma dostęp do środowiska testowego.

3 Odpowiedź na pytanie 3.d) Testy będą prowadzone tylko w środowisku testowym epuap, a w przypadku wykrycia w epuap podatności, będą tworzone odrębne scenariusze uzgodnione pomiędzy audytorem i zamawiającym w celu przeprowadzenia testów w środowisku produkcyjnym. Odpowiedź na pytanie 3.e) Zamawiający nie wyklucza zdalnego dostępu do środowiska testowanego w celu przeprowadzenia testów penetracyjnych. Odpowiedź na pytanie 3.f) Patrz punkt g) Odpowiedź na pytanie 3.g) Audytor otrzyma kod źródłowy w formie płyty CD. Zamawiający nie wyklucza zdalnego dostępu do badania kodu źródłowego tylko w środowisku testowym. Odpowiedź na pytanie 3.h) Całość kodu źródłowego zajmuje 1 płytę CD o pojemności 750 Mb. Około. 370 kilo linii kodu. Odpowiedź na pytanie 3.i) Przede wszystkim XML i cały XML-owy "ekosystem": XML, XSD, XSLT, XPath, XQuery, XForms, XML-Dsig/XAdES, XHTML 1.0 Transitional. Także technologie XML-owe też "X" w nazwie: SOAP (i WS-Security), SAML (też XML). Do tego dochodzi kryptosystem oparty o certyfikaty X.509, WCAG 1.0, W3C, ISO Odpowiedź na pytanie 3.j) Spis licencji: 1 D60PTLL Licencja ratl performance tester extension for soa float usr lic+sw maint 12 mo 2 D60NHLL Licencja ratl tester for soa quality floating user lic+sw maint 12 mo 3 D54LTLL Licencja ratl performance tester floating user lic+sw maint 12 mo 4 D54LALL Licencja ratl software architect floating user lic+sw maint 12 mo 5 D532ELL Licencja ratl team unifying platform floatuser lic+sw maint 12 mo 6 D530RLL Licencja ratl perf test pak 1k virt testrs floatusr lic+sw maint 12 mo 7 D530BLL Licencja ratl functional tester floatinguser lic+sw 8 D593TLL Licencja db2 purexml ftr workgroup svr ed value unit lic+sw maint 12 mo 9 D562GLL Licencja ibm tivoli monitoring for databases 10 value units lic+sw maint 12 mo 10 D57UMLL Licencja tivoli comp app mgr basic websphere 10 value units lic+sw maint 12 mo 11 D572ZLL Licencja websphere process server multiplatform value unit lic+sw maint 12 mo 12 D570BLL Licencja tivoli composite app manager f/soa value unit lic+sw maint 12 mo 13 D56PNLL Licencja ibm tivoli omegamon xe for messaging value unit lic+sw maint 12 mo 14 D56P3LL Licencja websphere message broker value unit lic+sw maint 12 mo 15 D56KQLL Licencja ibm websphere business monitor value unit lic+sw maint 12 mo 16 D56FULL Licencja ibm tivoli storage manager 10 value units lic+sw maint 12 mo 17 D56FPLL Licencja ibm tivoli stor mgr for stor area nw 10 value units lic+sw maint 12 mo 18 D562GLL Licencja ibm tivoli monitoring for databases 10 value units lic+sw maint 12 mo 19 D55W8LL Licencja websphere app svr value unit lic+sw maint 12 mo 20 D55UCLL Licencja websphere portal enable value unit lic+sw maint 12 mo

4 21 D55TWLL Licencja ibm db2 workgroup server ed value unit lic+sw maint 12 mo 22 D55TWLL Licencja ibm db2 workgroup server ed value unit lic+sw maint 12 mo 23 D5571LL Licencja websphere integration developer authorized user lic+sw maint 12 mo 24 E03NDLL ratl performance tester extension for soa float usr annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 25 E03MNLL ratl tester for soa quality floating user annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 26 E02UJLL db2 purexml ftr workgroup svr ed value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 27 E02HHLL tivoli monitoring universal agent 10 value units annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 28 E02GZLL tivoli comp app mgr basic websphere 10 value units annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 29 E02ECLL websphere process server multiplatform value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 30 E02DFLL tivoli composite app manager f/soa value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 31 E02AZLL ibm tivoli omegamon xe for messaging value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 32 E02AULL websphere message broker value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 33 E029TLL ibm websphere business monitor value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 34 ibm tivoli storage manager 10 value units annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 35 ibm tivoli stor mgr for stor area nw 10 value units annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 36 ibm tivoli monitoring for databases 10 value units annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 37 websphere app svr value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 38 websphere portal enable value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 39 ibm db2 workgroup server ed value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 40 ibm db2 workgroup server ed value unit annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 41 websphere integration developer authorized user annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 42 ratl performance tester floating user annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 43 ratl software architect floating user annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 44 ratl team unifying platform floatuser annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 45 ratl perf test pak 1k virt testrs floatusr annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 46 ratl functional tester floatinguser annual sw s&s rnwl, opieka produktowa 47 tivoli netcool/webtop concurrent user lic + sw s&s 12 mo, licencja 48 tivoli nc/omnibus gateway tier 1 per connection lic + sw s&s 12 mo, licencja 49 tivoli nc/omnibus gateway tier 1 3rdpty connection lic + sw s&s 12 mo, licencja 50 tiv nc/omnibus tier 3 3rd pty a resource val unit lic + sw s&s 12 mo, licencja 51 tivoli netcool/omnibus tier 1 resource value unit lic + sw s&s 12 mo, licencja 52 tivoli netcool/omnibus base per install lic + sw s&s 12 mo, licencja 53 tivoli netcool/webtop per install lic + sw s&s 12 mo, licencja 54 db2 purexml ftr workgroup svr ed value unit lic + sw s&s 12 mo, licencja 55 ibm tivoli monitoring 10 value units lic + sw s&s 12 mo, licencja 56 ibm tivoli netview 10 value units lic + sw s&s 12 mo, licencja 57 websphere app svr value unit lic + sw s&s 12 mo, licencja 58 websphere portal enable value unit lic + sw s&s 12 mo, licencja 59 D5826LL IBM Tivoli Monitoring Uniiversal Agent 10 VU License + SW Maintenance 12 Month D044QLL - IBM Tivoli Composite Application Manager For Applications 3 Agent Pack Processor Value Unit (PVU)

5 License + SW Subscription & Support 12 Months D55UCLL IBM WebSphere Portal Enable Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months D55W8LL IBM WebSphere Application Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months 64 D561YLL - IBM Tivoli Monitoring 10 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months D56FPLL - IBM TIVOLI STORAGE MANAGER STORAGE AREA NETWORKS 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS D56FULL - IBM TIVOLI STORAGE MANAGER 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS 67 D570BLL IBM ITCAM for SOA License + SW Subscription & Support 12 Months 68 D570XLL IBM ITCAM for Websphere License + SW Subscription & Support 12 Months D572ZLL IBM WEBSPHERE PROCESS SERVER FOR MULTIPLATFORMS PROCESSOR LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS D044QLL - IBM Tivoli Composite Application Manager For Applications 3 Agent Pack Processor Value Unit (PVU) SW Subscription & Support Renewal D044QLL - IBM Tivoli Composite Application Manager For Applications 3 Agent Pack Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months 72 Adobe designer 8.1 WIN AOO License IE 73 Reader Extension Svr 8.0 ALP Aoo License IE TIER 1 74 Red Hat Enterprise Linux5 Basic, licencja na wsparcie w okresie 3 lat 75 COMARCH Security Access Manager (DRACO) 76 COMARCH Sopel 77 COMARCH Security Access Manager (DRACO) 78 COMARCH Sopel Odpowiedź na pytanie 3.k) Tak. Czasy odpowiedzi różnych stron przy różnej ilości sesji (od 200 do 1000) dla użytkowników robiących różne działania w systemie w podziale będącym reprezentatywnym dla faktycznego wykorzystywania epuap. Za poprawne uznawane były czasy do 5 sec (przy czym poprawne dla stron jedynie z treścią do 2 sec) za wyjątkowe ale akceptowalne do 10 sec (jako pozwalające jeszcze nie zatracić fokusu użytkownika) jako nieakceptowane czasy powyżej 10 sec. Pytanie nr 4. Co Zamawiający rozumie poprzez świadectwo stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji? Odpowiedź na pytanie nr 4. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w zgodzie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników oraz rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6 Pytanie nr 5. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia audytu kodu pod kątem bezpieczeństwa? Odpowiedź na pytanie nr 5. Tak, ale tylko w miejscach newralgicznych, zidentyfikowanych przez audytora z możliwością obecności podczas przeprowadzania testów przedstawiciela zamawiającego Pytanie nr 6. Jeżeli Zamawiający wymaga przeprowadzenia audytu kodu pod kątem bezpieczeństwa prosimy o podanie następujących informacji: a. Opis funkcjonalny aplikacji. b. Technologie, języki programowania, które zostały wykorzystane do opracowania aplikacji. c. Liczba linii kodu składających się na aplikację. d. W jaki sposób zostanie udostępniony kod do audytu? Odpowiedź na pytanie nr 6. Strony JSP oraz strony w technologii IceFaces Środowisko programistyczne to Eclipse z narzędziami wspomagającymi np. RAD. Interfejs użytkownika: WebSphere Portal i WebSphere Application Server i działające na nich,orbeon/icefaces/jsp/livecycle,webserwisy: WAS, Apache Tomcat (Koordynator),baza: DB2. Całość kodu źródłowego zajmuje 1 płytę CD o pojemności 750 Mb. Około. 370 kilo linii kodu. Audytor otrzyma kod źródłowy w formie płyty CD. Zamawiający nie wyklucza zdalnego dostępu do badania kodu źródłowego tylko w środowisku testowym. Pytanie nr 7. Czy testy dotyczące podatności mają dotyczyć tylko warstwy aplikacyjnej, czy też warstwy infrastruktury? Odpowiedź na pytanie nr 7. Również warstwy infrastruktury. Pytanie nr 8. Jeżeli testy mają dotyczyć również warstwy infrastruktury prosimy o podanie liczby adresów IP, liczby serwerów które mają podlegać testom. Odpowiedź na pytanie nr 8. 8 adresów IP. Dwa ośrodki podstawowy oraz zapasowy. Pytanie nr 9. Czy możliwe jest zdalne przeprowadzenie testów podatności? Odpowiedź na pytanie nr 9. Zamawiający nie wyklucza zdalnego dostępu do środowiska testowanego w celu przeprowadzenia testów penetracyjnych. Pytanie nr 10. W jakim środowisku będą prowadzone testy podatności? Testowym, przedprodukcyjnym, produkcyjnym, innym?

7 Odpowiedź na pytanie nr 10. Testy będą prowadzone tylko w środowisku testowym epuap, a w przypadku wykrycia w epuap podatności, będą tworzone odrębne scenariusze uzgodnione pomiędzy audytorem i zamawiającym w celu przeprowadzenia testów w środowisku produkcyjnym. Pytanie nr 11. Prosimy o przesłanie wymagań Zamawiającego dotyczących wymaganej wydajności jakie mają być spełnione przez aplikację. Odpowiedź na pytanie nr 11. Czasy odpowiedzi różnych stron przy różnej ilości sesji (od 200 do 1000) dla użytkowników robiących różne działania w systemie w podziale będącym reprezentatywnym dla faktycznego wykorzystywania epuap. Za poprawne uznawane były czasy do 5 sec (przy czym poprawne dla stron jedynie z treścią do 2 sec) za wyjątkowe ale akceptowalne do 10 sec (jako pozwalające jeszcze nie zatracić fokusu użytkownika) jako nieakceptowane czasy powyżej 10 sec. Pytanie nr 12. Prosimy o informację o nazwach producentów poszczególnych komponentów z półki. Odpowiedź na pytanie nr 12. IBM, Microsoft, Linux, Comarch Pytanie nr 13. Co Zamawiający rozumie przez wyjaśnienie poziomu rozwiązania Planu awaryjnego DRP (Disaster Recovery Plan)? (pkt. 9 OPZ). Odpowiedź na pytanie nr 13. Dotyczy to ciągłości działania danego przedsiębiorstwa lub instytucji. Częścią przedsiębiorstwa lub instytucji jest oczywiście IT. Rozwiązania Disaster Recovery skupiają się na przywróceniu przetwarzania po awarii uniemożliwiającej pracę w Ośrodku Podstawowym. Ośrodek Podstawowy rozumiany jest jako infrastruktura informatyczna (pomieszczenia, zasilanie, serwery, sieć, obsługa itp.) używana w czasie normalnej pracy przedsiębiorstwa lub instytucji. Technologicznie, DR wspomagane jest przede wszystkim: lustrzanymi kopiami zdalnymi i błyskawicznymi kopiami lokalnymi. Pytanie nr 14. Czy Zamawiający oprócz wymagań określonych w Załączniku nr 1 oczekuje objęcia audytem innych obszarów bezpieczeństwa z normy ISO 27001, w szczególności: a. Polityk, procedur i instrukcji bezpieczeństwa, w tym dokumentów i zapisów wymaganych przez normę ISO b. Organizacji bezpieczeństwa u Zamawiającego. c. Procesów bezpieczeństwa u zamawiającego i ich stosowania w praktyce, w tym procesów wymaganych przez normę ISO (np. przegląd zarządzania). d. Spełnienia zabezpieczeń zdefiniowanych z Załączniku A normy ISO 27001? Odpowiedź na pytanie nr 14. Zamawiający nie wymaga poddaniu audytem zakresów w pkt: a,b,c. W zakresie pkt d zamawiający wymaga przeprowadzenia audytu.

8 Pytanie nr 15. Co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie Czy system epuap wykorzystuje standardy oraz czy wykorzystuje je w sposób zgodny z przeznaczeniem i zakładanym zakresem?? (par. 1, ust. 2, pkt 2) Umowy). Odpowiedź na pytanie nr 15. Zamawiający oczekuje stwierdzenia czy użyte standardy są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i dobrymi praktykami. Pytanie nr 16. Czy wszystkie prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w Warszawie, czy też z jakichś powodów konieczne będzie wykonanie prac poza Warszawą? Jeżeli tak to jaki zakres prac będzie wykonywany poza Warszawą i w jakich miejscowościach? Odpowiedź na pytanie nr 16. Wszystkie prace będą wykonywane w Warszawie. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania prac poza Warszawą.

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09 Formularz cenowy Załącznik nr 3 LP. Wyszczególnienie (Nazwa) Sprzętu/Oprogramowania Ilość szt. Cena jednost. Netto W PLN Wartość netto w PLN Kwota podatku VAT w PLN Wartość brutto w PLN 1. D03KYLL IBM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ WYKAZ SPRZĘTU I LICENCJI

Załącznik nr 1 do OPZ WYKAZ SPRZĘTU I LICENCJI Załącznik nr 1 do OPZ WYKAZ SPRZĘTU I LICENCJI Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2. Zestawienie sprzętu... 4 2.1. Zestawienie typów sprzętu dla środowiska epuap... 4 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Spis treści. Wprowadzenie... 3.. Cel dokumentu... 3.2. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 2. Opis... 7 2.. Stan bieżący infrastruktury epuap... 7 2.2. Cele

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa 1/6 Poznań, 24 maja 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. INSPEKTORAT UBROJENIA NrWI/. o;3 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu informatycznego epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wykonanie systemu informatycznego epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wykonanie systemu informatycznego epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Autor Zamawiający Wersja dokumentu Liczba stron 31 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 02.09 Zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Automatyczne testowanie infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o.

Automatyczne testowanie infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. Automatyczne testowanie infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1 Fakty Są 3 rodzaje serwerów: Zabezpieczone Niezabezpieczone Podobno

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie Dla zarządzania oprogramowaniem i wyzwaniem jest nie tylko złożone środowisko serwerowe, skomplikowana

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego opisanego w pkt III

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN - 211 /14 993200/_370/145/2013/44 UNP: 2014 38358 znak sprawy TZ/370/75/13 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.22.52.206 206-04666 Warszawa, 206-05-06 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/195/025/U/12 Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. 1. 2. 3. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA INFORMACJI, AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO, AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania SAS CIS-10/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. str. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ

Zakup oprogramowania SAS CIS-10/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. str. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Specyfikacja oprogramowania w środowiskach (obszarach) użytkowanych przez Zamawiającego i jednostki statystyki publicznej, warunki techniczno-sprzętowe dla tego oprogramowania oraz

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania SAS

Zakup oprogramowania SAS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Specyfikacja oprogramowania w środowiskach (obszarach) użytkowanych przez Zamawiającego i jednostki statystyki publicznej, warunki techniczno-sprzętowe dla tego oprogramowania oraz

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Software Development 2008 Michał Wolski m.wolski@modesto.pl szkolenia: inżynierii oprogramowania zarządzania projektami usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY. 3.1 Dostawa oprogramowania standardowego (licencje bezterminowe):

FORMULARZ TECHNICZNY. 3.1 Dostawa oprogramowania standardowego (licencje bezterminowe): ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ TECHNICZNY 3.1 Dostawa oprogramowania standardowego (licencje bezterminowe): LP. Ilość licencji Oferowane oprogramowanie: 1. IBM WebSphere Portal Enable Processor Value Unit (PVU)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

BDG.V PC Warszawa, dnia r.

BDG.V PC Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.34.2016.PC Warszawa, dnia 19.08.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Bazy Azbestowej Pytanie 1: Czy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Warszawa: Modernizacja i rozbudowa systemu kopii zapasowych w Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.35.2012 2012-16396 Warszawa, 2012-09-14 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

EMC Storage Resource Management Suite

EMC Storage Resource Management Suite EMC Storage Resource Management Suite Większa kontrola i proaktywność działań z platformą SRM Suite Karol Boguniewicz Tomasz Firek Roland Papp 1 Storage Operations Center (SOC) 2 Zarządzanie infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódźż Tel/fax: 042 66 333 91 e-mail: zp.info@lodzkie.pl Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja audytu informatycznego Urzędu Miasta Lubań

Specyfikacja audytu informatycznego Urzędu Miasta Lubań Specyfikacja audytu informatycznego Urzędu Miasta Lubań I. Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu informatycznego dla Urzędu Miasta Lubań składającego się z: 1. Audytu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 KONFIGURACJA W PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA... 3 2 JAK TO DZIAŁA?... 3 3 KONFIGURACJA SERWERA ŹRÓDŁOWEGO (COMARCH ERP OPTIMA)... 3 4 KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKÓW...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór S t r o n a ǀ 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór I. Definicje. 1. Dostawca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro Audyt bezpieczeństwa Definicja Audyt systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Numer sprawy: BAK.WZP.230.2.2015.14 Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym lub UKE, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy

Bardziej szczegółowo

Raport z przeglądu systemu epuap. Warszawa, dn. 24.03.2016 r.

Raport z przeglądu systemu epuap. Warszawa, dn. 24.03.2016 r. Raport z przeglądu systemu epuap Warszawa, dn. 24.03.2016 r. 1 Plan prezentacji Wprowadzenie slajdy 2-4 Funkcjonalności slajdy 5-8 Infrastruktura Bezpieczeństwo slajdy 9-11 slajdy 12-14 Organizacja slajdy

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą?

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Warszawa, 9 października 2014r. Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Grzegorz Długajczyk ING Bank Śląski Które strony popełniały najwięcej naruszeń w ostatnich 10 latach?

Bardziej szczegółowo

Visual VM, Java Management extension i inne ciekawostki

Visual VM, Java Management extension i inne ciekawostki Visual VM, Java Management extension i inne ciekawostki Adam Dudczak adudczak (at) gmail.com Poznań Java User Group 6 października 2008 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie do VisualVM 2 VisualVm jako klient

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji WWW. Klasyfikacja zgodna ze standardem OWASP. Zarządzanie podatnościami

Bezpieczeństwo aplikacji WWW. Klasyfikacja zgodna ze standardem OWASP. Zarządzanie podatnościami Bezpieczeństwo aplikacji WWW Klasyfikacja zgodna ze standardem OWASP Zarządzanie podatnościami Tomasz Zawicki tomasz.zawicki@passus.com.pl Pojawianie się nowych podatności I. Identyfikacja podatności II.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss Grzegorz Niezgoda AGENDA: RHEL Nowy RHEL Server Wersje i edycje Zasady wykorzystania w środowisku wirtualnym Moduły dodatkowe Wersje specjalne JBoss

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75674-2015:text:pl:html Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674 Wstępne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo