? ".&7(? ( 2 B*$C? ()D(E *( *(D )( * - F( )( *=( 1 F( - * )(" name="description"> ? ".&7(? ( 2 B*$C? ()D(E *( *(D )( * - F( )( *=( 1 F( - * )(">

Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) *"

Transkrypt

1 Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) * )(&+(),% *

2 -. -/0" 1-2 *" 1-3( * (:7% -".&7( ; - 5 $

3 -. =0>? ".&7(? ( 2 B*$C? ()D(E *( *(D )( * - F( )( *=( 1 F( - * )( * -/ <

4 &

5 (G> - 2=" 1 % - 20( HI#% ( - =(* - =( - G> - *# )( *D *2 " 1 %5)(G*E(0.2 G> - D0E)=( C ( *GK +

6 !" H

7 #$%&'! ".&? ".&? 9iDS DS10g? <DS10g_HOME>/install/portlist.ini $

8 ()*# -')= *=( *( D *0 NLS_LANG: POLISH_POLAND.EE8MSWIN1250? (0=G=((L0=G M?( NLS_LANG: AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1 ( *E 'E! C >E** 56 8 (? 2 (G(((> DEVELOPER_NLS_LANG: AMERICAN_AMERICA.EE8MSWIN1250 USER_NLS_LANG: MC 0=G# 0=G,

9 +,-%.' - )(? 56=> - E* - N 56>7EO - 44>:(E:E>;(8P 8P5 8P7* Courier New Tahoma $<

10 /+0 $Q

11 /+0",-%&' - )( #2 F(C",- - 3( >? "1 8 R Run Paper Layout? 28 rwclient rwclient report=zad0.rdf server=rep_zeus destype=cache desformat=pdf [html, htmlcss] )(C> $<DS10g_HOME>\reports\cache\ pdf? 3 17L8 rwservlet > )(C> $<DS10g_HOME>\reports\cache\ html $> ZAD0.rdf M 2( 0 M <&

12 /+0#%&' - )( #2 #41E! 'E! - 3( >? D(rwservlet destype=cache&desformat=html Uwaga: Po naciniciu w rodowisku projektowym przycisku "Web Source", w widocznym kodzie NIE pojawia si opis Paper Layout?*8(0html pokazujcy zawarto Paper Layout Elementy Paper Layout (Web Layout niewidoczny) Dane z bazy <H

13 "55",-55# 0 &$

14 00",-6#%&' -156 >? ( (E =(1 F(8 E( ( 0(( E ) ( '( >? 1562 GD(#2= (*TJ3!R.77D( G 2 1 C?'(0#2" )= E0((*()( 156? 1 156( C2 0! &<

15 ##%&'? )( ( 7/* biblioteka JSP tags for Oracle Reports taglib uri="/web-inf/lib/reports_tld.jar" prefix="rw" %> <!-- <rw:report id="report"> pocztek bloku Raport <rw:objects id="objects"> <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <report name="zad6" DTDVersion=" ">... </rw:objects> -->... rw: prefix znaczników Oracle Reports Tags Sekcja XML. Miejsce na definicj raportu (Data Layout czyli zdefiniowane w raporcie zapytania, grupy, itp.) + ew. opis Paper Layout (jest obecny w pliku ZAD6.jsp) Uwaga: Tego nie wida w edytorze Web Source. W pliku JSP oczywicie jest &Q

16 (8#&9 +&

17 ,8#&9 %&' -/":76 (1 7L D()=DPATHC - J= <AS10g_HOME>\j2ee\OC4J_BI_Forms\applications\reports\ web\examples\tools\test.jsp standardowe katalogi <AS10g_HOME>\reports\samples\demo\test.rdf inne ni w rodowisku DS destype=cache&desformat=html&report=zad0.rdf&userid=summit2 C?? <AS10g_HOME>/install/portlist.ini? >E ++

18 ,8#&9 %:' - (1 7LC +,

19 !;#< H&

20 =00 - $;;(C $;;C E( E(A(2B" 1 7L -" 5L7 E( E(A)B" 1 7L H+

21 (#<%&' -".&#? 7".&/ R7*(".&/? 2)G0TJJ RTJJ 7#7 # ;F HH

22 (#<%:' -".&#? (D ()()>*>R*>>>>??()D )( 7 * ( ( 'E E TJJ TJJ 7 ".&. ".&1 3*( :U: HQ

23 0 1+0 " 1,I

24 " 16,/ szybkie przełczniki okien połczenia zapyta podsumowania własne formuły zapytanie SQL zapytania oparte o Ref Cursor QH

25 " 16*%&' edycja marginesów niebezpieczne opcje zaznacz nadrzdn ramk pocztek, rodek, koniec raportu dowolny napis ramki zwykłe kotwica Ramki powtarzalne Pola bazodanowe szybkie kolory QQ

26 -( () (G )2( () Patrz zapytanie SQL (nastpny slajd) Na tym fragmencie schematu oparty jest raport I<

27 a 2b Uwaga! Ta suma jest błdna (pominlimy wywietlanie Finace). Czsty błd! (C 4 5 I,

28 -( =G)( ( () *? 2(( gdy PDF ew. problem z polskimi znakami problem z ramkami?! %+

29 (C %

30 @8,A""%&' - 2( 2 CD2 0D!R7W!#=GJX - 62E E( - 5 2E CEE( - >? ( 2 1 F(8C? 2 G(!R7W! -'( C D (( 0 :.:;F"5X20GC,

31 @8,C"#,D%&'? 17 E )0= )(? (( )(57%C )DE)0 *7 E) ? 1 5L 7 RL8 5L1 7 20*GEE5L8? 5E2=( 7 5L8(0 "JY demonstrations/jdev3/index.html? ( 7 > =( *4*8L *4 E)=L R7 RTJ3! EE1 7. J EE1 3!J (0 E G# 2( B'?2=( /+0#%&'%;' $<

32 @8,. <,# E%&'? E 57C? 2 (G((( <DS10g_HOME>\reports\conf\textpds.conf? 2 (( G 8 Z()( * <fileformat name = "PDS PLOUG 2004 PRAC2" comment = "#" delimiter = "," type = "variable" nullvalue="null"> <columninfo> <column name = "IMIE" type = "string" cellwrapper = """/> <column <column </columninfo> </fileformat> name = "STOPIEN_ID" type = "number" cellwrapper = """/> name = "DATA_MODYF" type = "date" pattern = "yyyy-mm-dd hh:mm:ss" cellwrapper = """/> # plik PRAC2.txt # "IMIE","STOPIEN_ID","DATA_MODYF" "Andrzej","2"," :00:00" "Roman","16"," :28:48" "Tomasz","null"," :58:42" "Dariusz","2"," :48:37" "Ewa","1"," :33:02" 00:00:00 konieczne $,

33 @8,> <,# 7/*%&'? (>G# )D ( *(D 3!?3 > 5 CD(D (D ) (3!1 # ED( **?()G(=3! D E XML Query <

34 @8,?" GF$#D%&' 3F$#D[ (# = =) C#( (0E #Y0=D L )2D( ( * ( C3D )G 0 ( *EED *() *( * 0 *5 D ) 7": #73J C [ 0 *>RRR\<R R3\($;;(3 <Q

35 @8,?" (D function CF_2 return Number is begin return (:CS_Koszty_wydz * :P_RATE); end; function CF_1 return Number is begin return (:zarobki * :P_RATE); end; :P_CURRENCY_TO_USE CF_1 CF_2 J 2 'E7L8 &&

36 ? 4) public class kalkulator { public double dodaj( double a, double b) { return a + b; } GD%&' kalkulator.class E( ( 2kalkulator# ( E &H

37 =++0 &I

38 1E" GD1%&'? 4) K(! Y/;2 (=LF8C? =( D( 0 )<jsp:usebean> <jsp:setproperty>#d(0(44 LF8? >http://www.oracle.com/technology/ products/reports/htdocs/ getstart/examples/barcodebeanweb/index.html? 2( 5>Oracle Reports Building Reports.*&%>Building a Report with a Barcode )(#( " 1 "JYR (D0 * LF *7 M 7" F( +%

39 !" F$#D%&' -" 1 ) serwis (kod ródłowy dostpny na OTN) napisano w technologii serwletów i udostpniono jako Web7L usługa przygotowana na potrzeby integracji raportów z innymi aplikacjami Java serwis udostpnia niezbdny do tego interfejs, ale NIE umoliwia korzystania z UDDI '75! 7": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SOAP-ENV:Envelope...> <SOAP-ENV:Body>... <return xsi:type="xsd:string"> </return>... </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> () : /U +<

40 F*H#I*F$#D%&' -') (!R7W!(0 'E7L na podstawie: Build a PL/SQL Web Service =(" %2 G *'E7L 2 E(G) 2 **?'E7L E( 2!R7W! (!R7W! E( G 4 4!R7W!C $(((4( 4(".&]( R ((* *3!#'75! <((( 'E7L? 40 4E( 'E7L8(".& (3(E(4( ( 4M? D(DE( 'E7L8 2 5L8 ++

41 0 H%

42 J0%&' -1 2(0G*(E? DRun_Report_Object() E()22Web.Show_Document (0D 200 0#E) D#(C? DWeb.Show_Document() CDE G 1!EG (C( * 2 *). E E( 1 7L (22 2Run_Report_Object() '=(( ":722 * 778"'2 = (6 7L 1 7L H

43 J0%:' KK4$ -" )(? E )G H<

Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher raportowanie w internecie

Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher raportowanie w internecie Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher raportowanie w internecie Jarosław Gramacki, Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki ul. Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do Oracle Reports... 4 Tworzenie prostych raportów za pomocą kreatora... 6 Elementy raportu...7 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java

Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java Podstawy JSP Informacje na temat przedmiotu Wykładowca: Paweł Kasprowski (pawel@kasprowski.pl) Temat: Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java Umiejętności

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Co to jest XML Publisher

Co to jest XML Publisher Index Co to jest XML Publisher... 1 Skąd ściągnąć... 2 Documentation... 2 Przykłady raportów... 2 Własne... 2 Z dokumentacji... 2 Szablon w formacie xls-fo a nie rtf... 3 Szablon w formacie xls a nie rtf...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Dostęp do danych w aplikacji bazy danych i XML Data Access Objects (DAO) Główna idea: uniezależnić aplikację od źródła danych Interfejs DAO zapewnia wszystkie operacje na danych (tzw.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego

Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego Rozdział 46 Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego Streszczenie. W rozdziale przedstawiono sposób tworzenia aplikacji w architekturze trójwarstwowej

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Zakres przedmiotu. Plan ramowy. Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java w środowisku Eclipse

Aplikacje Internetowe. Zakres przedmiotu. Plan ramowy. Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java w środowisku Eclipse Aplikacje Internetowe Zakres przedmiotu Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java w środowisku Eclipse zużyciem serwera Apache Tomcat Materiały przede wszystkim Internet książki na temat JSP (Java

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe Lato 2005

TIN Techniki Internetowe Lato 2005 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. przygotował: pawel@kasprowski.pl

Aplikacje Internetowe. przygotował: pawel@kasprowski.pl Aplikacje Internetowe przygotował: pawel@kasprowski.pl Zakres przedmiotu Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java w środowisku Eclipse z użyciem serwera Apache Tomcat Materiały przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo