V Międzynarodowy Kongres Faktoringu - relacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V Międzynarodowy Kongres Faktoringu - relacja"

Transkrypt

1 V Międzynarodowy Kongres Faktoringu - relacja O wyzwaniach stojących przed branżą, wpływie faktoringu na gospodarkę, aspektach księgowych i prawnych, trendach w rozwoju produktów, a także nowych niszach rynkowych dla sprzedaży usług faktoringowych dyskutowano 18 i 19 września w warszawskim hotelu Sheraton. V Kongres Faktoringu zgromadził 190 uczestników, przedstawicieli działających w Polsce firm faktoringowych oraz międzynarodowych organizacji branżowych (EUFederatio, IFG i FCI.) Kongres otworzył Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. Przywitał zgromadzonych gości oraz dwie nowe firmy, które dołączyły do PZF: KUKE Finance i BPH. Obecnie do PZF należy ponad połowa firm, które w Polsce zajmują się faktoringiem, ich obroty przekraczają 80% obrotów całego rynku faktoringowego. Pierwsza prezentacja dotyczyła wpływu faktoringu na gospodarki 6 krajów europejskich: Wielkiej Brytanii (która jest liderem faktoringu w Unii Europejskiej), Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Prof. Marek Dylewski z poznańskiej WSB przedstawił wyniki badań prowadzonych na zlecenie IFG. W wymienionych 6 krajach nieznacznie dominuje faktoring bez regresu (wartościowo), w Polsce jest podział równomierny. Dla porównania w Niemczech faktoring bez regresu to 99% rynku. Zdaniem Marka Dylewskiego w najbliższym czasie wpływ na rozwój faktoringu będzie miała inicjatywa JEREMIE jeśli warunki udzielania finansowania będą restrykcyjne, wówczas faktoring będzie zyskiwał na znaczeniu, jeśli zaś będą liberalne, wówczas wzrośnie konkurencja w faktoringu, w szczególności możemy się spodziewać zaostrzenia konkurencji cenowej. 1

2 Jednocześnie należy się spodziewać dalszej koncentracji rynku faktoringowego w Polsce obecnie 70% rynku należy do 5 głównych graczy. Nad zmianami w branży faktoringowej obserwowanymi w skali globalnej dyskutowali uczestnicy pierwszego panelu: John Gielen (EU Federation), Daniela Bonzanini (FCI), Erik Timmermans (IFG). Dyskusję prowadził Jerzy Ostrowski, prezes zarządu BNP Paribas Factor. Daniela Bonzanini (FCI) powiedziała, że Włochy to jeden z historycznych rynków faktoringowych, działa tam obecnie około 40 firm faktoringowych. Ostatnio faktoring przestał być postrzegany tylko jako narzędzie finansowe, a stał się również narzędziem ograniczania ryzyka. We Włoszech w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku powstały konkretne produkty dla branży turystycznej, spożywczej, czy dla sektora publicznego (to prawie 30% rynku faktoringowego we Włoszech). Aktualnie gorącym tematem faktoringowym we Włoszech są negocjacje z rządem w sprawie cesji wierzytelności sektora publicznego. John Gielen (EU Federation) zwrócił uwagę, że wartościowo kredyty krótkoterminowe spadają, a faktoring rośnie. Zdaniem Danieli Bonzanini perspektywy dalszego wzrostu branży faktoringowej na świecie związane są głównie z dominacją sprzedaży w rachunku otwartym. Obserwowany jest też wzrost transakcji transgranicznych - na koniec sierpnia FCI odnotował dynamikę w tym obszarze ok. 30%. W najbliższym czasie FCI planuje szczególnie zadbać o rynki wschodzące, m.in. Chiny (FCI mam tam ponad 20 członków, Chiny są pierwszym rynkiem eksportowym) i Rosję (gdzie FCI ma 5 członków). nawet pomimo tego, że coraz ważniejsi stają się gracze bankowi. Erik Timmermans (IFG) podkreślił, jak ważne jest, aby branża zachowała swoje unikalne know-how w zakresie zarządzania ryzykiem, Współpraca pomiędzy różnymi stowarzyszeniami faktoringowymi jest ważna w szczególności w zakresie lobbingu czy negocjowania regulacji międzynarodowych. 2

3 W odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku będą się rozwijać produkty faktoringowe, Erik Timmermans podkreślił znaczenie finansowania w łańcuch dostaw. Natomiast zdaniem Danieli Bonzanini będzie to specjalizacja produktów i dostosowywanie ich do specyficznych potrzeb poszczególnych branż. Kolejny punkt Kongresu skupił uwagę uczestników na rozwiązaniach mobilnych, które jeszcze do niedawna wydawały się odległą przyszłością, a dziś już możemy z nich korzystać również w faktoringu. Paweł Petrusewicz z Asseco Business Solutions zwrócił uwagę, że w perspektywie najbliższych lat około 25% procesów związanych z finansami w przedsiębiorstwach będzie realizowana mobilnie dotyczy to zarówno instytucji finansowych, jak i przedsiębiorstw. Zmiana ta będzie następowała ewolucyjnie, nie będzie wypierać innych kanałów, tylko je uzupełniać. Jeśli przedsiębiorca będzie miał dostęp do aplikacji faktoringowej, to będzie mógł na bieżąco podejmować decyzje, na przykład o zwiększaniu limitu finansowania. Zaowocuje to szybszym poszerzaniem współpracy z faktorem. Aplikacja mobile faktor, zaprezentowana przez Asseco, dostępna jest na trzech głównych platformach mobilnych. trafnie oceniać cały rynek. W stosunku do roku 2013: Faktoring niepełny wzrósł 23% Faktoring pełny o 12%. Punktem wyjścia kolejnego panelu dyskusyjnego ekspertów były dane obrazujące stan faktoringu w Polsce w 2014 roku, przedstawione przez Dariusza Stecia, Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego PZF i prezesa zarządu mfaktoring. W ostatnim roku branża faktoringowa w Polsce odnotowała wzrost o 17% - są to dane dla firm zrzeszonych w PZF, pozwalają jednak 3

4 Faktoring krajowy o 18% (a stanowi 80% wszystkich obrotów). Faktoring eksportowy wzrost o 15% Faktoring eksportowy wzrost o 3% Faktoring krajowy niepełny 23% Faktoring krajowy pełny 13% A więc faktoring niepełny rośnie szybciej niż faktoring ogółem. Faktoring eksportowy niepełny o 21% Faktoring eksportowy pełny o 9% Faktoring tajny (czyli dla klientów, którzy w swoich umowach mają zakazy cesji) stanowi 10% w strukturze, ale dynamika wzrostu to aż 61%. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wszyscy faktorzy zrzeszeni w PZF ten produkt oferują. Faktoring odwrócony wzrósł o 36%. Liczba klientów faktoringu wzrosła o 12% Liczba dłużników wzrosła o 11% Liczba faktur wzrosła o 9%. Zmiany, trendy i perspektywy w faktoringu komentowali: Jerzy Dąbrowski - dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millenium, Małgorzata Szymańska - dyrektor Departamentu Faktoringu w Banku Ochrony Środowiska, Stanisław Atanasow - prezes zarządu Credit Agricole Commercial Finance i Sebastian Grabek - dyrektor Centrum Faktoringu HSBC. Małgorzata Szymańska wyraziła satysfakcję z faktu, że rynek faktoringowy rośnie cały czas w tempie dwucyfrowym. Jednocześnie do refleksji powinna skłonić liczba klientów i jej fluktuacje. Jerzy Dąbrowski podkreślił rosnącą chęć ubezpieczenia się przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców. Jego zdaniem jednak poziom reasekuracji wciąż jest jeszcze niewystarczający, a ponadto branża cierpi na brak procedur zarządzania ryzykiem. 4

5 Sebastian Grabek wyraził zaskoczenie, że faktoring międzynarodowy rośnie w Polsce wolniej niż na świecie. Stanisław Atanasow zwrócił uwagę, że faktoring tajny czy faktoring wierzytelnościowy dopiero się rozwijają, są to jednak produkty odpowiadające na nowe potrzeby klientów, faktorzy zaś stopniowo do tego się dostosowują. Zdaniem S. Grabka faktoring tajny funkcjonalnie przypomina zwykły kredyt obrotowy. Na rynku światowym produkt ten nazywany jest invoice discounting i stanowi ok. 15% wszystkich obrotów faktoringowych; na tym tle wyróżnia się Wielka Brytania, gdzie udział invoice discounting wynosi aż 80%. W Polsce to ok. 10%. W większości wypadków z tego produktu korzystają duże firmy. Małgorzata Szymańska zastanawiała się, w jakim kierunku pójdzie sprzedaż faktoringu. Czy będzie następował wzrost liczby klientów dużych czy raczej MŚP? Ostatnio na rynku dominowały MŚP. Tymczasem faktoring wymagalnościowy jest ofertą dla firm, które mają bardzo dobrze poukładaną płynność. Podobnie faktoring tajny to produkt tylko dla dużych firm, w pewnych bardzo specyficznych warunkach, i do tego niosący duże ryzyko operacyjne. Pytana o przyszłość faktoringu, Małgorzata Szymańska odpowiedziała, że wyzwaniem 2015 roku będzie faktoring odwrotny. Stanisław Atanasow podkreślał, że core business branży to będzie nadal faktoring pełny i niepełny. Jego zdaniem w tym obszarze wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia we współpracy z ubezpieczycielami. Choć powtarza się, że faktoring jest rozwiązaniem dedykowanym MŚP, to ostatnio coraz więcej dużych firm z faktoringu korzysta i oczekuje rozwiązań szytych na miarę. Z opinią tą zgodził się Jerzy Dąbrowski jego zdaniem branża rośnie, ponieważ rosną obroty tych największych, tłustych klientów. Jednak według S. Grabka w najbliższej przyszłości branża będzie się rozwijała, pozyskując nowych klientów; czasy, kiedy można było wzrastać dzięki przejmowaniu coraz większych obrotów dużych klientów, już się kończą. Uczestnicy panelu dyskusyjnego zastanawiali się również nad tym, czy dochodowość faktoringu rośnie. Dynamika obrotów nie jest tożsama z dynamiką dochodów. Według M. Szymańskiej problemem nie jest wojna cenowa pomiędzy faktorami. W 2015 problem może się pojawić we wzroście faktoringu odwrotnego. Branża będzie zmuszona odnieść się do kosztów kredytów obrotowych. To rodzi pytanie, czy cena ma być taka sama, bo ryzyko jest takie samo? Przecież faktoring jest produktem droższym w obsłudze, bo również szerszym niż kredyt, obejmuje monitorowanie, administrowanie wierzytelnościami, niekiedy windykację, itd. Zdaniem S. Grabka faktorzy muszą konkurować z bankami również w zakresie produktów kredytowych. Branża faktoringowa nie ma na to wpływu, po prostu jest to konsekwencja większej płynności na rynku bankowym. Na zakończenie dyskusji paneliści podzielili się swoimi opiniami na temat spodziewanych w niedalekiej przyszłości zmian w ofercie faktoringowej. Według J. Dąbrowskiego wzrośnie elastyczność i szybkość, a wszystko to dzięki wdrożeniom IT. Zdaniem Małgorzaty Szymańskiej widoczne będą dwa trendy: po pierwsze, powstaną wysoce wyspecjalizowane, indywidualne rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw, a po drugie, faktoring dla MŚP będzie ulegał 5

6 coraz większej standaryzacji, z zachowaniem jednocześnie dużej wrażliwości na ryzyko. Z kolei S. Atanasow stwierdził, że faktorzy będą musieli się zmienić i oddać część obsługi operacyjnej klientom jego zdaniem wszystko zmierza w kierunku swoistego in-house faktoringu. Zdaniem S. Grabka cały czas nie wykorzystujemy eksportowego potencjału faktoringu. Jeśli polska gospodarka będzie się rozwijała, to również faktoring będzie rosnąć. Musi jednak podążać tam, gdzie są klienci, również na nowe rynki. Kolejny punkt Kongresu dotyczył aspektów księgowych faktoringu: Andrzej Gałkowski z KPMG omówił kwestie związane z usuwaniem aktywów i pasywów z bilansu w świetle MSR. Dla wszystkich firm korzystających z faktoringu istotny jest aspekt tzw. finansowania pozabilansowego. Klienci faktorów oczekują więc, że dojdzie do usunięcia aktywów księgowych. Ten cel można osiągnąć w zgodzie z przepisami MSR. Możliwa jest taka strukturyzacja księgowa transakcji faktoringowych, aby w księgach dłużnika zobowiązania utrzymać charakter handlowy, a w księgach wierzyciela uzyskać tzw. efekt finansowania bilansowego. Jednocześnie pozostaje to w zgodzie z regulacjami unijnym. Zapewnia to też opcję przedłużenia terminu spłaty wierzytelności. Przeniesienie ryzyka z faktoranta na faktora jest omawiane w MSR nr 39. Kwestią, którą należy rozważyć, jest fundusz gwarancyjny. Nie w każdej transakcji można uzyskać 100% finansowania pozabilansowego. Przede wszystkim fundusz gwarancyjny powinien obrazować proporcjonalny udział w stracie (faktor i faktorant powinni się dzielić ryzykiem straty proporcjonalnie). Po tej solidnej dawce wiedzy księgowej przyszedł czas na praktyczne wskazówki, jak weryfikować kontrahentów. Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, pokazał, w jaki sposób zasoby informacyjne GRUPY BIK mogą być wsparciem dla faktorów. BIK to instytucja, której akcjonariuszami jest 14 polskich banków oraz Związek Banków Polskich. BIG Infomonitor to z kolei podmiot zależny BIK. Bazy BIK pomagają w szacowaniu ryzyka i w miękkiej windykacji. Powstały m.in. po to, aby pomagać w eliminacji fraudów i ułatwiać dotarcie do potencjalnych oszustów. Dane w bazach BIK pochodzą z banków, firm pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych; dzięki nim uzyskujemy obraz, jak dane przedsiębiorstwo wywiązywało się ze swoich zobowiązań płatniczych w przeszłości, jak płaci obecnie i jakie ma zobowiązania. Natomiast BIG Infomonitor zawiera informacje na temat 6

7 teraźniejszych zobowiązań handlowych (dane pochodzą z firm telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowni, itp.). W działalności faktorów przydatna może być również baza dokumentów zastrzeżonych, prowadzona przez Związek Banków Polskich. Sławomir Grzelczak podkreślał, że jeżeli faktorzy intensyfikują działania sprzedażowe adresowane do mikrofirm, a proces udzielania finansowania ulega standaryzacji, to konieczne jest zintensyfikowanie ochrony przed fraudami. Statystyki są alarmujące: obecnie 10% wniosków o finansowanie wypełnianych przez internet jest wnioskami oszukańczymi. W Polsce jest ok. 1,8 mln firm, z czego 540 tys. firm korzysta z jakiegoś finansowania zewnętrznego, z czego w bazach BIK znajduje się ok. 450 tys. Na zakończenie warto dodać, że do sprawdzenia firmy w BIK konieczna jest zgoda. W przypadku klienta nie stanowi to problemu, nieco trudniej może być z jego kontrahentem. Na szczęście BIK nie tylko pomoże faktorowi w uzyskaniu takiej zgody, ale również może nią później zarządzać. Jak co roku, podczas obrad kongresu są ogłaszane wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską / licencjacką poświęconą tematyce faktoringu. W IV edycji konkursu nagrodzone zostały prace pp. Aleksandry Rydzewskiej, licencjacka Uniwersytet Warszawski, Piotr Koczara, magisterska - Uniwersytet Warszawski oraz Tomasz Baron, magisterska - Uniwersytet Śląski. W ostatnich latach sporo mówiło się o regulacji branży faktoringowej. Tym razem uczestnicy mogli zapoznać się z przykładem rynku niemieckiego, gdzie regulacje są znaczące. Christopher Rakowski, pracujący w jednym z niemieckich banków faktoringowych, przedstawił regulacje ostrożnościowe działalności faktoringowej w Niemczech. 4 listopada 2014 swoje działanie ma rozpocząć Single Supervisory Mechanism, w skład którego wejdzie EBC, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz krajowe organy nadzorcze. Obecnie w Niemczech bez posiadania zezwolenia nikt nie ma prawa prowadzenia działania faktoringowej czy leasingowej. Istnieje też obowiązek raportowania wszystkich ryzyk: klientów, dłużników 7

8 (koncentracja ryzyka na poszczególnych dłużnikach czy państwach), płynności i refinansowania, a także ryzyk operacyjnych. Ponadto prawo określa minimalne wymogi wobec kapitału własnego i wobec płynności. Na rynku niemieckim wszystkie przepisy regulujące rynek instytucji finansowych konstruowane są zgodnie ze specyfiką działalności bankowej. Dlatego firmy faktoringowe mają spore trudności, aby tym regulacjom sprostać. W wyjątkowych przypadkach, firmy faktoringowe muszą lobbować również na arenie międzynarodowej aby uzyskać zwolnienia od regulacji. Christopher Rakowski podsumował swoje wystąpienie, mówiąc, że jego zdaniem regulacje nie są zbyt korzystne dla rynku, w Niemczech znacząco zmniejszyły liczbę podmiotów w branży faktoringowej (z 2000 do ok. 200). To istotny głos w dyskusji o potrzebie regulowania rynku faktoringu w Polsce. Kolejna prezentacja dotyczyła ograniczeń formalnych, które już wkrótce czekają branżę faktoringową, a zwłaszcza spółki zależne od banków chodzi o zmiany w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji. Skutki projektowanych zmian w prawie podatkowym (CIT) omówili eksperci KPMG Rafał Burzyński i Michał Zając. Eksperci zwrócili uwagę na następujące kwestie: Zmiany w opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) te regulacje nie miały dotąd swojego polskiego odpowiednika; Certyfikat rezydencji, głównie zagadnienia związane z certyfikatem rezydencji i zakresem jego ważności; Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych zmiany dotyczą rozszerzenia obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie; Zmiany w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, zwanej też cienką kapitalizacją. Proces cienkiej kapitalizacji polega na tym, że odsetki, które mamy od pożyczek zaciągniętych w ramach grupy kapitałowej, nie mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów. 8

9 Trzeci panel dyskusyjny Kongresu poświęcony był utrudnieniom w prowadzeniu działalności faktoringowej wynikającym z obowiązujących uregulowań prawnych w Polsce. Eksperci - Dariusz Rusajczyk z ING Commercial Finance, Łukasz Stefaniuk z Coface Factoring i dr Jacek Leńczuk z Pekao Faktoring- zgodnie uznali, że nadal nie ma potrzeby wprowadzania faktoringu do kodeksu cywilnego jako umowy nazwanej. Natomiast zwrócili uwagę na wprowadzenie w życie ustawy Prawo konsumenckie. Podstawowe konsekwencje tego aktu prawnego dotyczą komplikacji w toku dochodzenia wierzytelności nabytych przez faktorów. Faktorzy powinni być przygotowani na poszczególne przypadki i nietypowe pomysły dłużników, którzy teraz będą się powoływać na nowe Prawo Konsumenckie (rękojmia, prawo do odstąpienia od umowy, itd.). Kolejny prelegent, Ryszard Lubliński, omówił możliwości zastosowania faktoringu w nowym sektorze w ochronie zdrowia. Strukturalne zmiany własnościowe w ochronie zdrowia mogą stanowić szansę dla branży faktoringowej. Ochrona zdrowia to ogromny dział gospodarki; jego znaczenie będzie rosło wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństw (wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym w całym społeczeństwie). Od kiedy powstał NFZ, należności szpitalne ciągle rosną, obecnie jest to mln PLN jeśli uznamy, że ochrona zdrowia jest biznesem faktorowalnym, wówczas właśnie ta kwota jest do zagospodarowania przez faktorów. Obecnie cały system ochrony zdrowia w Polsce ulega konsolidacji (zwłaszcza SP ZOZ). Rynek dla faktorów to nie tylko szpitale państwowe, ale również prywatne (w Polsce działa 551 szpitali prywatnych). Źródła, z których szpitale czerpią środki, to głównie różne programy pomocowe, które umożliwiają przekształcenie w podmiot prawa handlowego. Na rynku obecne są podmioty, które działają z nieujemnym wynikiem finansowym oraz podmioty, których ujemny wynik finansowy rekompensują podmioty tworzące, np. powiaty. Do 2015 roku mają zostać przeprowadzone ostatnie likwidacje nierentownych szpitali. Po przekształceniach większość szpitali będzie funkcjonowała jako podmioty prawa handlowego, które będą musiały zbilansować swoją sytuację finansową i tym samym będą posiadały zdolność kredytową. To powinno zainteresować faktorów. 9

10 Ostatnia prezentacja Kongresu dotyczyła usług faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, poprowadzona przez Petera Brinsley,a właściciela firmy konsultingowo-szkoleniowej PointForward, członka Educational Commitee IFG,,. Wartościowo polski rynek to zaledwie 10% rynku brytyjskiego. Ale polski rynek rośnie szybciej. Brytyjski rynek faktoringu ma około 60 lat. W Wielkiej Brytanii faktoring to ok. 15% PKB, a w Polsce 6%. Główne trendy obserwowane obecnie na brytyjskim rynku finansowania należności (receivables finance to określenie, a nie faktoring, używane jest przez Brytyjczyków dla opisania całej branży): Na początku faktoring był produktem skierowanym do MŚP. Właściwie dopiero w ostatnim dziesięcioleciu to rozwiązanie jest oferowane również średniej i dużej wielkości firmom. M.in. jest to spowodowane skutkami kryzysu na rynku bankowym i wytycznymi Bazylei III. Obecnie w Wielkiej Brytanii faktorzy zaczynają wprowadzać do oferty finansowanie pojedynczych lub wyselekcjonowanych faktur (single invoice finance); Finansowanie oparte o aktywa (ABL) trend ostatniej dekady; finansowanie z zabezpieczeniem np. na zapasach; Finansowanie łańcucha dostaw obejmuje odwrócony faktoring. Zdaniem Petera Brinsley a ten trend się utrzyma i produkt będzie się nadal rozwijał; Receivables Exchange Platforms coś w rodzaju aukcji pojedynczych faktur on line, ciekawy trend obserwowany nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również m.in. w USA, Danii i Rosji. Peter Brinsley nie uważa tego zjawiska za zagrożenie dla branży, chociaż platformy się rozwijają; Peer 2 Peer crowdfunding. Alternatywa rynku finansowego dla MŚP; Niektórzy brytyjscy faktorzy stworzyli produkty specjalne dla branż trudnych (trudnofaktorowalnych), np. dla branży budowlanej; Finansowanie należności od czasu kryzysu wzrosło. A tradycyjne finansowanie w postaci kredytu bankowego odnotowuje spadki. 10

11 W drugim dniu kongresu odbyły się dwie sesje warsztatowe: Marketing Nowej Ery dla faktorów (prowadził Mark Mandula, managing partner w United Capital Funding Corp., USA) Supply Chain Finance (prowadził Joost Bergen z CashDynamic - the Cool- Connection, Holandia). Mamy nadzieję, że tematy przedstawione podczas Kongresu oraz kuluarowe dyskusje były dla wszystkich pomocne i inspirujące do kolejnych działań biznesowych. Do zobaczenia za rok! Magdalena Szymańska 11

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r.

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF bliskie rekordowego poziomu 100 miliardów

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI Międzynarodowego Kongresu Faktoringu

Podsumowanie VI Międzynarodowego Kongresu Faktoringu Podsumowanie VI Międzynarodowego Kongresu Faktoringu 17 września w warszawskim hotelu Marriott odbył się VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu, zorganizowany przez Polski Związek Faktorów. W Kongresie wzięło

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Polska branża faktoringowa w 2010 r. Konferencja prasowa Polskiego Związku Faktorów 12.01.2011

Polska branża faktoringowa w 2010 r. Konferencja prasowa Polskiego Związku Faktorów 12.01.2011 Polska branża faktoringowa w 2010 r. Konferencja prasowa Polskiego Związku Faktorów 12.01.2011 Podsumowanie rynku usług faktoringowych w Polsce w 2010 Część I Mirosław Jakowiecki Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce - zmiany, trendy, perspektywy. VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu 17 września 2015 r. Hotel Marriott, Warszawa

Rynek faktoringu w Polsce - zmiany, trendy, perspektywy. VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu 17 września 2015 r. Hotel Marriott, Warszawa Rynek faktoringu w Polsce - zmiany, trendy, perspektywy VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu 17 września 2015 r. Hotel Marriott, Warszawa Obroty ogółem Raiffeisen Polbank 8 798 7 810 13% ING CF 8 669 7

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności w Polsce, dłużnicy zalegający ze spłatą swoich zobowiązań, instytucje

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK Trendy na rynku consumer finance dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK 1 Agenda Rynek consumer finance na świecie. Rynek consumer finance w Polsce. Trendy w kredytach konsumpcyjnych w bankach.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Historia 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Czerwiec 2007 publiczna emisja akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Historia Premium

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

BPR Benchmark. Case Study

BPR Benchmark. Case Study BPR Benchmark BPR Benchmark to baza wiedzy, która dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząca informacje o ponad 45 000 spółkach w Polsce. BPR Benchmark umożliwia:

Bardziej szczegółowo

Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czym jest consumer finance? bankowe kredyty gotówkowe kredyty ratalne karty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Mamy u siebie firmę, z którą współpracujemy od piętnastu lat i przeszliśmy z nią przez dwa kryzysy. Nigdy nie odebraliśmy parasola.

Mamy u siebie firmę, z którą współpracujemy od piętnastu lat i przeszliśmy z nią przez dwa kryzysy. Nigdy nie odebraliśmy parasola. , Prezes Zarządu ING Commercial Finance Polska SA Sądzę, że teza iż faktoring nie jest znany nie przystaje do rzeczywistości. Usługa faktoringu oferowana przez profesjonalne instytucje faktoringowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

OPENING. Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A.

OPENING. Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A. OPENING Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A. Pragma Faktoring jako tradycyjny faktor off-line Pragma Faktoring jest jednym z trzech największych faktorów

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK Przedsiębiorca ramy prawne Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 140 poz.939 z poźn. zmianami) Art.105 ust.

Bardziej szczegółowo

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 2 12.01.2015 - Firmy spożywcze powinny ze sobą współpracować - pozwoli to nie tylko zmniejszyć ryzyko wejścia na rynek zagraniczny, ale

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Wycena portfela przeterminowanych z perspektywy inwestora V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Sytuacja rynkowa Poziom kredytów nieregularnych (NPL) nadal wyższy niż w UE, a nasycenie kredytów

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Faktoring restrukturyzacyjny

Faktoring restrukturyzacyjny Faktoring restrukturyzacyjny dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów SGH w Warszawie Miejsce faktoringu restrukturyzacyjnego wśród rodzajów faktoringu Kryteria podziału transakcji faktoringowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach Wystąpienia na temat: Afera Art B Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu Upadek banku Barings Upadek Banku Allfirst Upadek

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek.

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. Z jednej strony mówią o poprawie płynności tego segmentu rynku. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.) Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2010 AOW Faktoring Sp. z o.o. to rodzinna firma z tradycjami, w której 100% udziałów mają Julian i Michał Kinkel działa na rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo