Podręcznik integracyjny Trusted Shops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik integracyjny Trusted Shops"

Transkrypt

1 Podręcznik integracyjny Trusted Shops Znak jakości, ochrona kupującego EXCELLENCE Wersja 2.0 pl-pl 2015 Trusted Shops GmbH

2 Spis treści 1. Znak Jakości Trusted Shops z ochroną kupującego EXCELLENCE Ochrona Kupującego Trusted Shops EXCELLENCE Usługa Web Service Trusted Shops na zawarcie ochrony kupującego Obsługa błędów Integracja Ochrony Kupującego we frontendzie sklepu Widget ze znakiem jakości Trusted Shops Wsparcie techniczne Trusted Shops GmbH 2

3 1. Znak Jakości Trusted Shops z ochroną kupującego EXCELLENCE 1.1 Ochrona Kupującego Trusted Shops EXCELLENCE Sposób funkcjonowania Opcja zawarcia gwarancji Ochrony Kupującego Trusted Shops jest wyświetlana w logo ochrony kupującego przy wyborze sposobu płatności w kasie. Kupujący może aktywować lub dezaktywować ochronę kupującego w sklepie za pomocą pola wyboru. Jeśli klient wybierze Ochronę Kupującego Trusted Shops, zostanie ona dodana do zamówienia jako produkt. Standardowo pole wyboru jest wyłączone, także w przypadku, gdy klient opuścił daną stronę internetową i znów na nią powraca, przykładowo, aby dodać do koszyka więcej produktów. W zależności od wartości koszyka (wartość artykułów i koszty wysyłki) należy wyświetlić odpowiedni produkt Ochrony Kupującego Trusted Shops. Jako odpowiedni uważa się najmniejszy produkt Trusted Shops, który całkowicie zabezpiecza zakup (np. Przy zakupie o wartości 600 PLN za produkt "Ochrona Kupującego Trusted Shops do PLN"). Na stronie z przeglądem zamówienia, cena produktu ochrony kupującego jest wliczana do ceny końcowej wraz z zamówionymi artykułami oraz kosztami wysyłki. Po potwierdzeniu zamówienia, usługa internetowa Ochrony Kupującego Trusted Shops zostaje wywołana metodą requestforprotectionv2() za pomocą odpowiednich parametrów. Po krótkim czasie wywołanie getrequeststate() sprawdza, czy przyjęto umowę gwarancyjną Trusted Shops. Gwarancja jest następnie rezerwowana w systemie Trusted Shops i klient zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości . Zawarte gwarancje można zobaczyć w strefie dla członków pod adresem https://www.trustedshops.com/de/shop/login.html. Sprzedawca internetowy jest zobowiązany zapewnić, że zapytania o ochronę kupującego przejdą pomyślnie przez interfejs i gwarancje zostaną pomyślnie zawarte Schemat procesu w sklepie Ochrona Kupującego Trusted Shops jest oferowana w kasie wraz z wyborem sposobu płatności. Rys. 1: Schematyczne przedstawienie Ochrony Kupującego Trusted Shops w wariancie EXCELLENCE 2015 Trusted Shops GmbH 3

4 1.1.3 Proces techniczny Rys. 2: Proces techniczny Ochrony Kupującego Trusted Shops w wariancie EXCELLENCE Właściwości i obliczanie ceny produktów ochrony kupującego Umowa o Ochronę Kupującego Trusted Shops zostaje zawarta, gdy podczas procesu składania zamówienia do koszyka zostanie dodany produkt ochrony kupującego. Opis produktów ochrony kupującego zawiera zawsze maksymalną wartość zabezpieczenia oraz czas trwania zabezpieczenia. Produkt TS100809_500_30_PLN wskazuje np. Na ochronę kupującego do wartości 500 PLN z okresem gwarancyjny wynoszącym 30 dni. Proszę zapisać następujące produkty Ochrony Kupującego Trusted Shops w sklepie, jeśli nie przekazano Państwu innych produktów. ID produktu Trusted Shops (tsproductid) Cena netto TS100809_500_30_PLN TS100809_1500_30_PLN TS100809_2500_30_PLN TS100809_5000_30_PLN TS100809_10000_30_PLN TS100816_20000_30_PLN 1,62 PLN 2,43 PLN 4,06 PLN 8,12 PLN 16,25 PLN 32,51 PLN Dla produktów ochrony kupującego obowiązują następujące reguły: Produkty Ochrony Kupującego Trusted Shops są zapisywane w sklepie lub bazie danych, ale nie są wyświetlane w normalnym katalogu produktów w sklepie. Produkty ochrony kupującego można zarezerwować wyłącznie w kasie. Produkty ochrony kupującego są dostępne bez ograniczeń. W koszyku może znajdować się maksymalnie jeden produkt ochrony kupującego. Produkty ochrony kupującego zawsze zapisywane są z ceną netto Trusted Shops GmbH 4

5 Do ceny produktów ochrony kupującego należy doliczyć stawkę podatkową, do której przyporządkowana jest całość usługi. Jeśli produkty podlegają jednolitej stawce podatkowej, stawka ta jest decydująca. W przypadku koszyków, w których stosowane są różne stawki podatkowe, zalecamy skorzystanie z wyższej stawki podatkowej. Szczegóły należy omówić indywidualnie z Państwa doradcą podatkowym. Cena produktów ochrony kupującego jest wyświetlana odpowiednio dla pozostałych cen produktów, czyli jako cena brutto w handlu B2C oraz jako cena netto w handlu B2B. Cena produktów Ochrony Kupującego Trusted Shops podwyższa całkowitą kwotę rachunku za zakup. Umowa o Ochronę Kupującego Trusted Shops zabezpiecza jednakże wyłącznie zamówione artykuły i powiązane z nimi usługi transportowe; ochrona kupującego nie zabezpiecza zatem samej siebie. Ewentualne rabaty nie obejmują produktów ochrony kupującego. W następującym przykładzie kwota rachunku wynosi PLN; wniosek o Ochronę Kupującego Trusted Shops zostaje złożony na kwotę PLN: Przykładowa faktura (z VAT): Produkt 1 Produkt 2 Rabat przy danej metodzie płatności 5% Koszty przesyłki Ochrona Kupującego Trusted Shops do 500 PLN Kwota rachunku PLN PLN PLN 5.00 PLN 1.99 PLN PLN Zarządzanie certyfikatami Trusted Shops Certyfikat Trusted Shops jest identyfikowany za pomocą klucza alfanumerycznego o długości 33 znaków ID Trusted Shops (TS-ID). Identyfikator Trusted Shops jest przekazywany sprzedawcy internetowemu po dokonaniu rejestracji w Trusted Shops. Identyfikator Trusted Shops obowiązuje zawsze tylko dla jednego adresu URL sklepu w jednym języku. Jeśli w systemie sklepu istnieje kilka sklepów online lub więcej wersji językowych sklepu, każdej wersji przypisuje się własny identyfikator Trusted Shops. Każdemu certyfikatowi Trusted Shops przydziela się login do usług internetowych (WSLogin), za pomocą którego składa się wniosek o ochronę kupującego. 1.2 Usługa Web Service Trusted Shops na zawarcie ochrony kupującego Usługa Web Service dla frontendu sklepu dysponuje dwoma metodami zawierania i sprawdzania umowy o ochronę kupującego. Usługa Web Service do zawierania umowy o ochronę kupującego jest dostępna w Trusted Shops za pomocą następujących URI. (auch im Deutschen Absatz löschen??) Usługa Web Service URI w środowisku testowym ("Sandbox") https://protectionqa.trustedshops.com/ts/protectionservices/applicationrequestservice?wsdl Usługa Web Service URI w środowisku produkcyjnym https://protection.trustedshops.com/ts/protectionservices/applicationreques tservice?wsdl requestforprotectionv2() Metoda requestforprotectionv2() jest funkcją główną w procesie zawierania gwarancji ochrony kupującego. Wymagane do transakcji dane dotyczące zakupu zostają przekazane do Trusted Shops, usługa Web Service tworzy wniosek o ochronę kupującego. Wnioski są sprawdzane przez Trusted Shops pod kątem ważności formalnej, zapisywane i przetwarzane w regularnych odstępach czasowych Trusted Shops GmbH 5

6 Prosimy uwzględnić także informacje o obsłudze błędów, aby upewnić się, że wszystkie wnioski o ochronę kupującego pomyślnie przeszły przez interfejs Nazwy i rodzaje danych Definicja WSDL: <message name="applicationrequestservice_requestforprotectionv2"> <part name="tsid" type="xsd:string"/> <part name="tsproductid" type="xsd:string"/> <part name="amount" type="xsd:decimal"/> <part name="currency" type="xsd:string"/> <part name="paymenttype" type="xsd:string"/> <part name="buyer " type="xsd:string"/> <part name="shopcustomerid" type="xsd:string"/> <part name="shoporderid" type="xsd:string"/> <part name="orderdate" type="xsd:datetime"/> <part name="shopsystemversion" type="xsd:string"/> <part name="wsuser" type="xsd:string"/> <part name="wspassword" type="xsd:string"/> </message> Parametry Parametr Opis Komentarz tsid tsproductid amount currency paymenttype ID certyfikatu Trusted Shops Kod produktu ochrony kupującego Kwota rachunku łącznie z kosztami przesyłki Waluta zakupu, ISO literowa stała metody płatności buyer Adres kupującego Obowiązkowe shopcustomerid Nr klienta shoporderid Nr zamówienia Obowiązkowe orderdate Data zamówienia w sklepie online Obowiązkowe, jest przydzielane przez Trusted Shops dla każdego certyfikatu; każdy język sklepu i każdy oddzielny sklep w tzw. "rozwiązaniu dla wielu sklepów" wymaga posiadania własnego certyfikatu. Obowiązkowe, patrz tabela produkty ochrony kupującego Obowiązkowe, formatowanie za pomocą kropki znaku dziesiętnego, dwa miejsca po przecinku (np ) Obowiązkowe, np. Kod ISO dla Euro = EUR Obowiązkowe, specyficzne dla Trusted Shops patrz wykaz dostępnych metod płatności Obowiązkowe, jeśli nie przydzielono umieścić wartość stałą "0" Obowiązkowe, Format: T09:30:00 shopsystemversion Wersja oprogramowania Obowiązkowo, dowolny łańcuch 2015 Trusted Shops GmbH 6

7 wsuser wspassword sklepu i ewentualnie modułu Trusted Shops: topshop v2.1 Użytkownik usługi Web Service Hasło usługi Web Service znaków Obowiązkowe, przydzielane przez Trusted Shops osobno dla każdego certyfikatu Obowiązkowe, przydzielane przez Trusted Shops osobno dla każdego certyfikatu Wartość zwrotna Pozytywna wartość zwrotna oznacza, że wniosek o usługę Web Service został pomyślnie przetworzony; wartość odpowiada numerowi wniosku o ochronę kupującego. Negatywna wartość zwrotna wskazuje na błąd; wartość reprezentuje kod błędu Przykład kodu (PHP) Następujący tekst opisuje przykład wywołania interfejsu ochrony kupującego, po zakończeniu zamówienia przez klienta końcowego. Wymagane jest rozszerzenie pliku PHP 5 SOAP. Zaznaczone fragmenty należy dopasować. Przykład kodu źródłowego PHP (należy zastąpić tekst zaznaczony na żółto): define("soap_error", -1); define("ts_server", "protection.trustedshops.com"); # Collect parameters for the webservice call # TS-ID received by Trusted Shops $tsid = "X ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVW"; # Defined by Trusted Shops, depends on order total amount $tsproductid = "TS100809_500_30_PLN"; $orderdate = date("y-m-d", time()). "T". date("h:i:s", time()); $shopsystemversion = "Shop 4.0 TS.01"; # Collect other parameters $decimalamount = (double) $amount; # # Call TS protection webservice $ini = ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", 1); try { $wsdlurl = "https://". TS_SERVER. "/ts/protectionservices/applicationrequestservice?wsdl"; $client = new SoapClient($wsdlUrl); # Set return value for the case if a SOAP exception occurs $returnvalue = SOAP_ERROR; # call WS method $returnvalue = $client-> requestforprotectionv2 ($tsid, $tsproductid, (double)$amount, $currency, $paymenttype, $buyer , $shopcustomerid, $shoporderid, $orderdate, $shopsystemversion, $wsuser, $wspassword); } catch (SoapFault $fault) { $errortext = "SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault- >faultstring})"; echo $errortext; } # Check return value # Negative return value is an error code, positive value is the application number if ($returnvalue == SOAP_ERROR) { echo "SOAP error: $errortext"; 2015 Trusted Shops GmbH 7

8 } else if ($returnvalue < 0) { error_log "TS Webservice returns error code $returnvalue"; switch ($returnvalue) { case : echo "Cause: login failed or no valid shop found for tsid '$tsid'"; break; } } else { echo "TS Webservice has successfully returned application number '$returnvalue'"; } Sposoby płatności Przy zawieraniu gwarancji Ochrony Kupującego Trusted Shops metoda płatności wybrana przez klienta jest przekazywana do Trusted Shops. Prosimy o przyporządkowanie metod płatności używanych w sklepie metodom płatności wspieranym przez Trusted Shops. Kod DIRECT_DEBIT CREDIT_CARD INVOICE CASH_ON_DELIVERY PREPAYMENT CHEQUE PAYBOX PAYPAL AMAZON_PAYMENTS CASH_ON_PICKUP FINANCING LEASING T_PAY CLICKANDBUY GIROPAY GOOGLE_CHECKOUT SHOP_CARD DIRECT_E_BANKING MONEYBOOKERS DOTPAY PL polecenie zapłaty karta kredytowa faktura gotówką przy dostawie Przelew Czek Paybox PayPal Amazon Payments Gotówką przy odbiorze Finansowanie Leasing T-Pay Click&Buy Giropay Google Checkout Karta sklepu Bezpośrednio przez e-banking moneybookers.com Dotpay 2015 Trusted Shops GmbH 8

9 PLATNOSCI PRZELEWY24 OTHER Płatności Przelewy24 Inne getrequeststate() Za pomocą metody getrequeststate() wyszukuje się status wniosku o gwarancję i w przypadku pomyślnego zaksięgowania zwracany jest numer gwarancji. Pozytywna wartość zwrotna requestforprotectionv2() oznacza, że wniosek o ochronę kupującego został pomyślnie przekazany i znajduje się w kolejce wiadomości w Trusted Shops. Błędy semantyczne (np. brakujący lub podwójny numer zamówienia) są rozpoznawane dopiero podczas przetwarzania wniosku. Poprzez wywołanie getrequeststate() sprawdza się zatem, czy za pomocą requestforprotectionv2() złożone wnioski o gwarancję zostały przyjęte przez Trusted Shops, ponieważ tylko z pomyślnie przetworzonego wniosku powstaje gwarancja Trusted Shops. Trusted Shops zaleca, aby wywołanie zautomatyzować za pomocą cronjob z interwałem co 10 minut. Ponieważ postawienie wniosku o ochronę kupującego w sklepie nie jest jednoczesne z potwierdzeniem przez Trusted Shops, lecz przebiega z przesunięciem czasowym, należy przeprowadzić obsługę błędów. W przypadku przerw w Trusted Shops lub wyjątków SOAP w terminie do 3 dni można ponownie wysłać gwarancję (z naprawionymi danymi transakcji) Nazwy i rodzaje danych Definicja WSDL: <message name="applicationrequestservice_getrequeststate"> <part name="tsid" type="xsd:string"/> <part name="applicationid" type="xsd:long"/> </message> Parametry Parametr Opis Komentarz tsid applicationid ID Trusted Shops dla certyfikatu Numer wniosku o ochronę kupującego Obowiązkowe, jest przydzielane przez Trusted Shops dla każdego certyfikatu; każdy język sklepu i każdy oddzielny sklep w tzw. "rozwiązaniu dla wielu sklepów" wymaga certyfikatu. Obowiązkowe, wartość zwrotna requestforprotectionv2() Wartości zwrotne Pozytywna wartość zwrotna oznacza, że wniosek o usługę internetową został pomyślnie przetworzony, wartość odpowiada numerowi gwarancji. Negatywna wartość zwrotna wskazuje na błąd, wartość reprezentuje kod błędu. 1.3 Obsługa błędów Podczas fazy integracyjnej oraz startu produkcyjnego prosimy o protokołowanie kodów błędów i wyjątków SOAP, aby wcześnie rozpoznać błędy konfiguracyjne lub błędy wdrożenia. W związku z ewentualnie występującymi błędami lub przy braku dostępności strony internetowej Trusted Shops obsługa błędów gwarantuje, że każdy wniosek o ochronę kupującego zostanie dostarczony do Trusted Shops. Sprzedawca internetowy jest odpowiedzialny za przekazanie każdego wniosku 2015 Trusted Shops GmbH 9

10 o ochronę kupującego do Trusted Shops. Wnioski o ochronę kupującego można powtórzyć w ciągu trzech dni z poprawionymi danymi. Aktualny status gwarancji jest sprawdzany za pomocą metody getrequeststate(). Funkcja Opis Komentarz Obsługa kolejki Protokołowanie Kody błędów Zapisywanie i przetwarzanie wniosków o gwarancję Rejestracja wniosków o gwarancje, kodów błędów, wyjątków SOAP, itd. Obowiązkowe, np. za pomocą retry maksimum 3 razy z interwałem co 8 godzin, potem przerwanie Obowiązkowe, np. w formie listy zadań zawartych gwarancji na pulpicie w administracji sklepu Kod Wartośc zwrotna Przyczyna NO_VALID_SHOP Nieważny login do usługi internetowej lub ID-TS LIMIT_CANCELLED Trusted Shops unieważnił linię gwarancyjną sklepu DUPLICATE_ORDER_NUMBER Wielokrotnie użyty numer zamówienia UNSUPPORTED_TS_PRODUCT Nieobsługiwany produkt ochrony kupującego INACTIVE_PAYMENT_TYPE Nieaktywna metoda płatności UNSUPPORTED_PAYMENT_TYPE Nieobsługiwana metoda płatności CURRENCY_MISMATCH Waluta produktu ochrony kupującego nie odpowiada walucie w koszyku UNSUPPORTED_CURRENCY Wybrana waluta nie jest obsługiwana w tym sklepie UNSUPPORTED_EXCHANGE_RATE Kurs wymiany waluty nie jest obsługiwany NOT_PERSISTENT_PAYMENT_TYPE Nieobsługiwana metoda płatności NO_LIMIT Brak linii gwarancyjnej dla danego certyfikatu PAST_DELIVERY_DATE Data dostawy jest w przeszłości TOO_OLD_ORDER Złożono wniosek o gwarancję dla zamówienia starszego niż trzy dni _MALFORMED Błędny format adresu ORDER_ID_EMPTY Nie przekazano żadnego numeru zamówienia CUSTOMER_ID_EMPTY Nie przekazano żadnego numeru klienta LIMIT_OVERFLOW Linia gwarancyjna dla danego certyfikatu została przekroczona _EMPTY Nie przekazano żadnego adresu Typowe wyjątki SOAP Podczas fazy wdrożeniowej i funkcjonowania mogą pojawić się wyjątki SOAP. Typowe błędy wyjątków mają następujące przyczyny: Błąd Przyczyna 2015 Trusted Shops GmbH 10

11 Invalid number of payload elements: 12 Error code: env:server java.lang.numberformatexception Date value does not follow the format... String index out of range: 0 Sprawdzić ilość i kolejność przekazanych parametrów nieważna kwota pieniężna nieważna data pusta data Dane do logowania do środowiska testowego Dane do logowania do środowiska produkcyjnego zostaną przesłane do Państwa w momencie aktywacji przez Trusted Shops. Podczas fazy implementacji należy użyć następujących danych do logowania: Dane do logowania do środowiska testowego: ID Trusted Shops XD1200DB48E44EF913BF04398A194ECB8 Nazwa użytkownika (wsuser): testexcellencepartnerpl Hasło (wspassword): test Integracja Ochrony Kupującego we frontendzie sklepu Pozycja logo Ochrony Kupującego Trusted Shops Logo Ochrony Kupującego Trusted Shops należy umieścić w dobrze widocznym miejscu przy wyborze metody płatności w kasie Teksty w logo Ochrony Kupującego Trusted Shops Rys. 3: Przykład logo Ochrony Kupującego w wariancie EXCELLENCE W logo ochrony kupującego dla każdego języka sklepu używane są następujące teksty. Informacja o zawartym podatku od obrotów przebiega zwykle bez podania stawki podatkowej, czyli z dodatkiem "łącznie z podatkiem VAT (lub bez podatku VAT w handlu B2B). Specyficzny tekst dla danego kraju dla języka PL (zastąpić tekst zaznaczony na żółto): [ ] Ochrona Kupującego Trusted Shops (zalecana) Ochrona Kupującego do 500 PLN (1,99 PLN z VAT) Ochrona Kupującego Trusted Shops zabezpiecza Twoje zakupy internetowe. Wyrażam zgodę na przekazywanie i zapisywanie mojego adresu przez Trusted Shops w celu realizacji usługi Ochrony Kupującego. Warunki gwarancji dla Ochrony Kupującego Zalinkowanie logo ochrony kupującego Logo Trusted Shops oraz zaznaczone na żółto elementy należy zalinkować niezależnie od wersji językowej. Parametr shop_id odpowiada ID Trusted Shops dla certyfikatu. Dla linków należy użyć odpowiedniego parametru linka target= _blank, który otwiera stronę w nowym oknie lub nowej karcie przeglądarki Trusted Shops GmbH 11

12 Logo URL linku dla Znaku Jakości Trusted Shops (zastąpić tekst zaznaczony na żółto): https://www.trustedshops.com/shop/certificate.php?shop_id=shop_id Link URL Link "Zapisywanie (zastąpić tekst zaznaczony na żółto): Link URL "Warunki gwarancji" (zastąpić tekst zaznaczony na żółto): 1.5 Widget ze znakiem jakości Trusted Shops Firma Trusted Shops opracowała nowoczesną metodę integracji (tzw. trustbadge), która umożliwia członkom Trusted Shops jeszcze skuteczniejsze komunikowanie swojej wiarygodności i prezentację znaku jakości Trusted Shops w przyciągający uwagę sposób. Zachęcamy do odwiedzenia strony na której można wygenerować kod trustbadge oraz zapoznać się z informacjami na temat sposobu jego integracji ze stroną sklepu. Na stronie dostępna jest także funkcja podglądu, dzięki której możliwe jest przetestowanie różnych wariantów trustbadge'a z uwzględnieniem oryginalnego układu graficznego strony danego sklepu. URL strony z informacjami o integracji trustbadge: 2. Wsparcie techniczne W razie pytań związanych z integracją Znaku Jakości Trusted Shops,ochrony kupującego lub systemem opinii o sklepie prosimy o kontakt z: Trusted Shops GmbH Serwis Trusted Shops GmbH 12

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.1 data 2013-12-18 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, wrzesień 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Dołącz do grona ponad 17 000 profesjonalnych sprzedawców internetowych! Twoje logo

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOAP

Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja techniczna 1.0 Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill w oparciu o komunikację według protokołu SOAP CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DHL. (Moduł Magento) v

DHL. (Moduł Magento) v DHL (Moduł Magento) v.1.15.0 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Konfiguracja... 3 Cennik... 5 Tworzenie zamówienia.... 7 Lista przesyłek... 8 Zamawianie kuriera... 9 Potwierdzenia nadania...

Bardziej szczegółowo

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 SkyCash 1/6 Spis treści: 1. Opis usługi... 3 2. Osadzenie przycisku SkyCashClick... 4 2.1. Parametry transakcji... 4 2.2. Weryfikacja znacznika parametrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - Kody

Płatności CashBill - Kody Dokumentacja techniczna 2.0 Płatności CashBill - Kody Punkty Płatności: Kody Automatyczne, Kody Obsługowe CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna Wersja 1.0 Copyright: Poczta Polska S.A. Data aktualizacji: 2015-08-06 Wstęp WebApi EZwroty Poczty Polskiej jest zrealizowane w technologii SOAP i pozwala na zautomatyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.0 data 2012-05-25 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty 4 c) Integracja 5 2.2. Historia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INTEGRACJI SYSTEMU PAYMENTO z SHOPER (SAS)

INSTRUKCJA INTEGRACJI SYSTEMU PAYMENTO z SHOPER (SAS) INSTRUKCJA INTEGRACJI SYSTEMU PAYMENTO z SHOPER (SAS) v1.0 27.11.2015 UTWORZENIE DOSTĘPU DO WEBAPI Proszę zalogować się do panelu administracyjnego sklepu pod adresem: [ADRES TWOJEGO SKLEPU]/admin Pierwszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9 POCZTA POLSKA (Moduł Magento) v.1.0.2 Strona 1 z 9 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 5 Konfiguracja cennika... 7 Tworzenie zamówienia.... 8 Wysyłka zamówień do placówki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode Specyfikacja Techniczna 2.0 PayCode API Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej Bezpieczne Zakupy - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej P OL C AR D is a regis t e r e d t ra d e ma rk o f FI R S T D AT A P O L S K A S. A., FI RS T D AT A P O L S K A S. A., Al. J e roz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank www.eraty.pl wersja 2.1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Strony komunikacji... 3 1.2 Błędy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Znajdź produkt w sklepie korzystając z wyszukiwarki (Rys.1) Rys. 1. Wyszukiwanie produktu i dodawanie do koszyka

Krok 1. Znajdź produkt w sklepie korzystając z wyszukiwarki (Rys.1) Rys. 1. Wyszukiwanie produktu i dodawanie do koszyka Przewodnik jak złożyć prawidłowo zamówienie w sklepie Bombata.pl Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie. Przygotowaliśmy ten krótki przewodnik aby pomóc Ci w złożeniu prawidłowego zamówienia w

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO WSZYSTKO.PL.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z WSZYSTKO.PL...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) Wejdź na stronę mojego sklepu: INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj członka EkoSpołeczności) 2) Aby zrobić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI KARTAMI System Transferuj.pl Wersja: 1.0 Kwiecień 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32 62-020 Swarzędz kontakt@brachia.pl

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi InPost dla WooCommerce kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost 2. Instalacja wtyczki 3. Konfiguracja 3.1. Ustawienia główne 3.1.1. Logowanie 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 - dokumentacja techniczna Wer. 02 Warszawa, lipiec 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika. Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Rejestracja użytkownika. Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Rejestracja użytkownika Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów wersja 1.0 Spis treści WSTĘP... 3 1. ZAKŁADANIE KONTA W E-SKLEPIE... 3 2. ZAKUP POSZCZEGÓLNYCH CERTYFIKATÓW... 7 2.1. CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Spis treści 1. Miejsce docelowe platformy 2 2. Logowanie na platformę 3 2.1. Wygenerowanie nowego hasła 3 3. Poruszanie się po platformie 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop Wersja 04 Wrzesień 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Instrukcja instalacji modułu płatności VirtueMart 3 Wersja 1.0 marzec 2015 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Aby przyłączyć sklep do OnetPasaż proszę wybrać przycisk Przyłącz swój sklep znajdujący się na stronie http://pasaz.onet.pl/wspolpraca/. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Przelewy24 Wirtualny Koszyk integracja z Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.2 data 2016-01-20 Spis treści: Spis treści 1. Wymagania... 2 2. Tworzenie sklepu... 2 3. Integracja... 7 Kontakt... 25 Pytania prosimy

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo