dreryk Rozliczenie usług prywatnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dreryk Rozliczenie usług prywatnych"

Transkrypt

1 dreryk Rozliczenie usług prywatnych 1. Wprowadzenie Podstawowe funkcjonalności Główne menu i główny widok Definiowanie umów na usługi prywatne Usługi Pakiety usług Instytucje Powiązanie pacjent instytucja pakiet Płatności Naliczanie płatności Status Przykłady płatności Przypisanie pakietu Wyszukanie instytucji Wszystko o instytucji Usługi prywatne pacjenta Pakiety Płatności Wizyty pacjenta Obsługa zarejestrowanych pacjentów Lista terminów pacjenta Płatności Dostępne pakiety Wystawianie faktury Wystaw fakturę Zapłacono Wystaw korektę Aktualizuj listę płatności Zmiany w dotychczasowym działaniu dreryk Licencja Statystyki Harmonogram pracy personelu Dane pracownika Zmień termin wizyty Rejestracja na wizytę Recepty prywatne Okno wizyty Recepty Książka przyjęć Usuwanie wizyt Dane Świadczeniodawcy Wydruk pieczęci (39) Wer. A

2 13. Paragon fiskalny Dalszy rozwój Gabinety + statystyki gabinetów Dane pracownika Dane Świadczeniodawcy Drukarki i kasy fiskalne Wydzielenie usług prywatnych jako oddzielnego produktu Krotność wykonanych usług Usprawnienie sposobu rejestracji Tworzenie płatności Historia dokumentu (39) Wer. A

3 1. Wprowadzenie Dokument opisuje funkcjonalność nowego modułu aplikacji dreryk Usługi prywatne. 2. Podstawowe funkcjonalności Moduł usług prywatnych zapewni użytkownikowi następujące funkcjonalności (w odniesieniu do całości aplikacji w wersji będą to funkcje dodatkowe): Dla Kierownika Medycznego o Samodzielne definiowanie umów: usług prywatnych rodzajów / typów usług prywatnych pakietów usług prywatnych: grupowanie usług w pakiety tworzenie cenników instytucji oraz pakietów dla instytucji tworzenie list pacjentów korzystających z usług prywatnych w ramach pakietów usług o Tworzenie harmonogramu pracy personelu z dokładnością do typu wizyty o Dostęp do statystyki w zakresie wykonanych wizyt Dla Rejestratorki: o Naliczanie płatności pacjenta oraz wystawianie faktur o Rejestracji na wizyty prywatne o Wyświetlanie informacji o pakietach i płatnościach klienta / kontrahenta Dla personelu medycznego: o Rejestrowanie przez personel medyczny wykonania usług prywatnych W zakresie wydruków: o Faktury o Statystyki 3. Główne menu i główny widok Jeśli aktywny moduł Usługi prywatne zmienia się widok w menu Funkcje kierownika medycznego : Jeśli umowy z NFZ aktywne: 3(39) Wer. A

4 Jeśli umowy z NFZ nieaktywne: Pozycja w menu Usługi prywatne otwiera nowy widok: Jeśli aktywny moduł Usługi prywatne zmienia się widok główny w panelu kierownika medycznego i rejestratorki: 4(39) Wer. A

5 4. Definiowanie umów na usługi prywatne 4.1. Usługi Typ Widok powyżej zawiera trzy części: Użytkownik może zdefiniować własne typy usług. Dodaj dodaje nowy typ Edytuj pozwala edytować istniejący typ. Komunikat Czy na pewno chcesz zapisać zmiany? [T/N] Usuń pozwala usunąć istniejący typ pod warunkiem, że nie istnieje żadna usługa danego typu. Komunikat Czy na pewno chcesz usunąć typ? [T/N]. Inaczej Nie można usunąć wpisu, istnieją usługi danego typu. Type name is unique Rodzaj Użytkownik może zdefiniować własne rodzaje usług. Dodaj dodaje nowy rodzaj Edytuj pozwala edytować istniejący rodzaj. Komunikat Czy na pewno chcesz zapisać zmiany? [T/N] 5(39) Wer. A

6 Usuń pozwala usunąć istniejący rodzaj pod warunkiem, że nie istnieje żadna usługa danego typu. Komunikat Czy na pewno chcesz usunąć rodzaj? [T/N]. Inaczej Nie można usunąć wpisu, istnieją usługi danego rodzaju. Kind name is unique. Wstępnie dodane są cztery podstawowe rodzaje usług, które podlegają edycji i usunięciu przez użytkownika: Ambulatoryjna Domowa Nocna ambulatoryjna Nocna domowa Usługi W tabeli Usługi wyświetlane są istniejące usługi według kryteriów: typ i rodzaj. Pole typ zawiera listę typów usług Pole rodzaj zawiera listę rodzajów usług Przyciski: Dodaj dodaje nową usługę poprzez dodanie w tabeli nowego wiersza, w którym użytkownik uzupełnia: o Nazwa do 100 znaków. Name is unique. o Cena netto pole liczbowe [6,2] o VAT stawka VAT (wybór jednej z 4 wartości: 23%, 8%, 0%, ZW). Domyślnie ZW. The field is obligatory. o Cena brutto pole liczbowe [7,2] wyliczane automatycznie = cena netto + cena netto * VAT o Typ wybór spośród wprowadzonych w tabeli Typ o o Rodzaj - wybór spośród wprowadzonych w tabeli Rodzaj Nazwa dla paragonu użytkownik może wprowadzić nową lub wybrać z nazw już wprowadzonych od 2 do 40 znaków. The field is obligatory. Edytuj pozwala edytować zaznaczony przez użytkownika wiersz w tabeli. Komunikat Czy na pewno chcesz zapisać zmiany? [T/N] Usuń pozwala usunąć zaznaczony przez użytkownika wiersz w tabeli pod warunkiem że usługa nie przypisana do pakietu. Komunikat Czy na pewno chcesz usunąć usługę? [T/N]. Inaczej Nie można usunąć wpisu, usługa jest przypisana przynajmniej do jednego pakietu. W bazie danych należy przechowywać historię ceny netto i stawki VAT dla usług wraz z datą i użytkownikiem, który dokonał zmian. Przy próbie zapisania zmian stawki VAT dla dowolnej usługi należy wyświetlić komunikat: Zmieniono stawkę VAT dla usługi <<nazwa usługi>>. Czy na pewno chcesz zapisać zmiany?. Tak zapisujemy. Nie anulujemy zmiany. 6(39) Wer. A

7 4.2. Pakiety usług Pakiety Tabela zawiera listę wprowadzonych pakietów. Dodaj tworzy nowy wiersz w tabeli, w której użytkownik uzupełnia: o Nazwa do 300 znaków o Nie można dodać 2 pakiety o tej samej nazwie. Edytuj pozwala edytować nazwę wskazanego pakietu Czy na pewno chcesz zapisać zmiany? [T/N] Usuń pozwala usunąć wskazany pakiet wyświetlając komunikat Czy na pewno chcesz usunąć pakiet? [T/N]. Jeśli tak pozycja jest oznaczona kolorem szarym, jeśli są powiązania z tym pakietem, inaczej usuwamy pozycję z bazy. Usunięte pakiety znikają z innych widoków (instytucji, pacjenta). Packet name is unique Usługi Tabela wyświetla listę usług, które są przypisane do pakietu wskazanego w tabeli Pakiety : Nazwa nazwa usługi Typ - ze słownika typów. Rodzaj - ze słownika rodzajów. Dodaj pozwala przypisać usługę do zaznaczonego pakietu w tabeli Pakiety. Nie można dodać drugiej usługi o tej samej nazwie, typie, rodzaju. 7(39) Wer. A

8 Usuń usuwa usługę z pakietu. Użytkownik otrzymuje komunikat Czy na pewno chcesz usunąć usługę z pakietu?. Jeśli tak pozycja jest oznaczona kolorem szarym. Jeśli nie pozycja pozostaje przypisana do pakietu. Jeśli jest możliwość to usługę usuwamy z bazy. Usunięte pakiety znikają z innych widoków (instytucji, pacjenta). Usługi, które zostały usunięte po najechaniu kursora myszy wyświetlana jest informacja: data usunięcia: <data, godzina>, użytkownik <imię, nazwisko, PESEL> Instytucje 8(39) Wer. A

9 Instytucja Pole combo zawiera listę nazw wszystkich instytucji zależnie od opcji: Jeśli oznaczono Aktywne lista zawiera nazwy wszystkich wprowadzonych aktywnych instytucji Jeśli oznaczono Usunięte lista zawiera nazwy wszystkich instytucji, które zostały usunięte. Jeśli wyświetlamy dane instytucji, która została usunięta, należy wyświetlić datę i użytkownika, który dokonał usunięcia Dane instytucji Wyświetlane są dane instytucji wskazanej w polu combo Instytucja możliwe do edycji. Dodaj tworzy nową instytucję. Użytkownik uzupełnia pola w zakładce Dane instytucji : o Pola obowiązkowe: Nazwa do 200 znaków. Name is unique. REGON walidacja NIP walidacja Adres: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, teryt analogicznie dla danych świadczeniodawcy o Pola nieobowiązkowe Imię i nazwisko Telefon Adres pozostałe pola analogicznie dla danych świadczeniodawcy Usuń usuwa instytucję. Jeśli są do niej przypisani pacjenci wyświetlamy komunikat Do instytucji są przypisani pacjenci. Czy na pewno chcesz usunąć instytucję <nazwa>? Zmian nie będzie można cofnąć. Jeśli tak usuwamy instytucję i przypisanie pacjent instytucja. Jeśli nie ma pacjentów Czy na pewno chcesz usunąć instytucję <nazwa>?. Jeśli tak usuwamy instytucję. Nie usuwamy danych instytucji z bazy. Zmieniamy status na usunięta. Zapisz Zapisuje dane instytucji Anuluj anuluje zmiany Przywróć aktywna tylko, gdy zaznaczono Usunięte, zmienia status instytucji na Aktywna Ceny Cena netto cena podana przez użytkownika; pole liczbowe [6,2] Rabat określony przez użytkownika rabat wyrażony w procentach. Przyjmuje wartości od 0.5% do 99.5%. Cena netto po rabacie cena netto * (1-rabat); wyliczana automatycznie jest rabat istnieje 9(39) Wer. A

10 VAT stawka podatku VAT. Do wyboru: 23%, 8%, 0%, ZW. Domyślnie zawsze ZW czy zwolnienie usługi z podatku VAT. Kwota VAT stawka VAT * cena po rabacie Cena brutto cena netto po rabacie + kwota VAT; wyliczana automatycznie Pakiety usług W zakładce Pakiety / Usługi możemy przypisać pakiety do instytucji. Pakiety Tabela zawiera listę pakietów przypisanych do instytucji. Nazwa pakietu Okres trwania pakietu od, do Cena netto może przyjąć wartość nie dotyczy. Rabat rabat można wpisać nawet jeśli cena netto nie dotyczy. Cena netto po rabacie VAT stawka VAT. Jeśli cena netto nie dotyczy pole nieaktywne. Cena brutto wyliczona automatycznie. Jeśli cena netto nie dotyczy pole nieaktywne Ten sam pakiet dla różnych instytucji może mieć inną cenę. Jeśli nie dotyczy wówczas pakiet nie ma ceny. W bazie danych należy przechowywać historię ceny netto i stawki VAT dla usług wraz z datą i użytkownikiem, który dokonał zmian. Przy próbie zapisania zmian stawki VAT dla dowolnego pakietu należy wyświetlić komunikat: Zmieniono stawkę VAT dla pakietu usług <<nazwa pakietu>>. Czy na pewno chcesz zapisać zmiany?. Tak zapisujemy. Nie anulujemy zmiany. 10(39) Wer. A

11 Dodaj pozwala dodać pakiet do instytucji, pod warunkiem, że nie ma statusu usunięta. (rozdział Przypisanie pakietu). User can add as many identical packets (with the same name and the same price) to institution as he wants, because if such action is forbidden, there will not possibility to use the same packet when its time is over. Edytuj pozwala edytować przypisanie pakietu do instytucji. Usuń usuwa przypisanie pakietu do instytucji Usługi Tabela zawiera listę usług, które są przypisane do pakietu wskazanego w tabeli Pakiety, lista tylko dla odczytu. Jeśli pakiet nie ma ceny, ale wpisano rabat wówczas ceny usług są cenami po rabacie. Zapisz zapisuje zmiany Anuluj anuluje zmiany Pacjenci Tabela Pacjenci zawiera listę pacjentów, którzy są przypisani do instytucji: imię, nazwisko, PESEL, adres. Dodaj umożliwia dodanie pacjenta do instytucji poprzez wyszukanie spośród dostępnych w bazie danych. Pacjent otrzymuje dostęp do wszystkich usług w pakiecie, które posiada instytucja. 11(39) Wer. A

12 Usuń usuwa przypisanie pacjenta do instytucji Zapisz zapisuje Anuluj anuluje zmiany 5. Powiązanie pacjent instytucja pakiet W module usług prywatnych będzie wykorzystywany termin przypisanie. Możemy dokonać przypisania: Pomiędzy pakietem a instytucją płatność za pakiet jest naliczana dla instytucji Pomiędzy instytucją a pacjentem dla tych usług nie jest naliczana płatność dla pacjenta Pomiędzy pakietem a pacjentem płatność za pakiet jest naliczana pacjentowi Pacjent może mieć wykonane usługi znajdujące się w pakiecie bez dodatkowej odpłatności (płatność naliczana dla pakietu) lub poza tym pakietem (wówczas płatność naliczana dla usługi). 6. Płatności 6.1. Naliczanie płatności Płatność może powstać, gdy: Pacjent zostaje zarejestrowany na wizytę prywatną nie w ramach pakietu Pakiet zostaje przypisany do instytucji lub pacjenta płatność tworzona co miesiąc o Tego samego dnia każdego miesiąca trwania pakietu jeśli określono cenę pakietu, rozpoczynając od pierwszego dnia przypisania o Ostatniego dnia miesiąca jeśli nie określono ceny dla pakietu o Jeden dzień po ostatnim dniu trwania pakietu jeśli wystawienie płatności opisanych wyżej przypada po zakończeniu przypisania pakietu do instytucji / pacjenta Payment, as an entity, can be created in 3 ways: For products without packets: 1. After visit is registered so that patient can pay at the reception before the visit (very common). 2. By clicking on the button "Zapłacono". 3. By clicking on the button "Zatwierdź i zamknij wizytę" in visit view. For packets: 4. By clicking on the button "Aktualizuj listę płatności" 12(39) Wer. A

13 6.2. Status 3. Automatically by DrEryk (every day at 00:30 if dserver is running or when dserver starts DrEryk checks for a necessity of creating payments). Płatność może przyjmować następujące statusy: Do zapłaty Zapłacono Wystawiono fakturę Niezrealizowana Anulowana Błąd Nowo powstała płatność otrzymuje status do zapłaty. Płatność przyjmuje automatycznie status Niezrealizowana jeśli usunięto niezatwierdzoną wizytę. Płatność przyjmuje automatycznie status Anulowana jeśli dokonano anulowania płatności. Płatność przyjmuje status Błąd jeśli wydruk paragonu nie powiódł się Przykłady płatności Płatność za pakiet, gdy pakiet ma cenę Pakiet zostaje przypisany do instytucji lub do pacjenta od do Dla takiego pakietu utworzonych zostanie 11 płatności, 10 dnia każdego miesiąca (na kwotę taką jak pakiet) oraz jedna płatność na koniec okresu trwania pakietu Płatność za pakiet, gdy pakiet nie ma ceny Pakiet zostaje przypisany do instytucji od do i nie określono ceny dla pakietu. Dla tego pakietu zostanie naliczonych 11 płatności ostatniego dnia każdego miesiąca oraz jedna płatność na koniec okresu trwania pakietu. Kwota płatności będzie równa sumie cen wszystkich wykonanych usług w ramach tego pakietu wszystkim pacjentom, którzy są przypisani do instytucji Płatność za usługę Pacjent zostaje zarejestrowany na wizytę w dniu Płatność powstaje w momencie zatwierdzenia terminu wizyty na kwotę usługi. Pod warunkiem, że podczas rejestracji wskazano, że usługa nie będzie świadczona z pakietu. Jeśli podczas rejestracji wskazano, że usługa odbywa się w ramach pakietu, płatność nie jest tworzona. 7. Przypisanie pakietu Pakiet może zostać przypisany do instytucji lub pacjenta. Widok poniżej opisuje widok przypisania. 13(39) Wer. A

14 Pakiety wyświetla listę pakietów (nazwa). Jeśli przypisujemy pakiet lista wszystkich aktywnych pakietów Jeśli edytujemy zawiera tylko jeden edytowany pakiet Cena pakietu netto Jeśli przypisujemy pakiet użytkownik musi wprowadzić cenę lub oznaczyć pole nie dotyczy. Jeśli edytujemy cena pakietu edytowanego lub oznaczenie nie dotyczy. Jeśli wybrano nie dotyczy pole cena nie jest aktywne. Checkbox Nie dotyczy określa czy pakiet ma cenę czy też każda usługa w pakiecie będzie miała swoją cenę. Nieaktywny, jeśli przypisujemy pakiet do pacjenta. If packet is being linked with patient then checkbox Nie dotyczy should be checked and disabled (it means user will not have possibility to specify price of a single product, he will obligated to specify price for whole packet). Cena netto podaje użytkownik VAT użytkownik wybiera stawkę. Domyślnie ZW. Rabat użytkownik podaje wartość procentową Cena netto po rabacie Cena brutto wyliczana automatycznie. Od data początku obowiązywania pakietu. Jeśli przypisujemy pakiet domyślnie data bieżąca. Pole obowiązkowe. Jeśli edytujemy data początkowa obowiązywania pakietu Do data końca obowiązywania pakietu dla pacjenta / instytucji Jeśli przypisujemy pakiet domyślnie data bieżąca + 1 rok. Pole obowiązkowe. Jeśli edytujemy data końca obowiązywania pakietu 14(39) Wer. A

15 Usługi tabela zawiera listę (nazwa, typ, rodzaj, cena) usług, które wchodzą w skład pakietu. Cena netto, VAT, cena brutto kolumna jest wyświetlana tylko jeśli dla pakietu określono, że cena nie dotyczy. Wówczas użytkownik musi określić ceny poszczególnych składowych pakietu. Price equal 0 is considered as absence of data. Zatwierdź Jeśli przypisujemy pakiet, dokonuje przypisania. Jeśli nie wszystkie obowiązkowe pola zostały uzupełnione wyświetlamy komunikat dla użytkownika: Proszę uzupełnić dane przypisania pakietu usług. Jeśli edytujemy zatwierdza zmiany. Komunikat dla użytkownika: Czy chcesz zachować wprowadzone zmiany?. Anuluj zamyka okno bez zapisania. 8. Wyszukanie instytucji Po kliknięciu przycisku Znajdź instytucję przechodzimy do widoku wyszukiwania instytucji. Kryteria wyszukiwania: Nazwa Miejscowość Status: wszystkie instytucje, aktywne, usunięte Domyślnie widok wyświetla aktywne instytucje, które są wprowadzone do bazy danych. 15(39) Wer. A

16 8.1. Wszystko o instytucji Po zaznaczeniu instytucji z listy i kliknięciu Wszystko o instytucji wyświetlamy nowy widok, w którym widoczne są zakładki opisane w rozdziale wyżej: Dane instytucji Usługi Pacjenci Widoczna jest jedna zakładka więcej: Płatności Płatności Okres rozliczeniowy od do lub dowolna data. Szukamy płatności utworzonych w zadanym okresie czasu. Faktury Kryterium dat okresu wystawienia faktury lub dowolna data. If checkbox Dowolny is checked filter by Invoice will be disabled, that is Płatności which have no Invoice issued 16(39) Wer. A

17 will appear in result set of Płatności. Otherwise if checkbox Dowolny is NOT checked Płatności which have no Invoice issued will NOT appear in result set of Płatności. Status może przyjmować wartość: o Statusy płatności o <<wszystkie>> Numer numer faktury Tabela Płatności zawiera listę płatności według określonych kryteriów. ID kolejny numer Nazwa pakiet, za który należy się płatność lub nazwa usługi Kwota cena pakietu dla wybranej instytucji Okres o Jeśli płatność za pakiet czas trwania pakietu od do o Jeśli płatność za usługę data usługi Data wystawienia data wystawienia faktury (jeśli wystawiono) Status status płatności Numer faktury Jednostka jednostka płatności: pakiet lub usługa. Dla płatności ze statusem Zapłacono lub Wystawiono fakturę możliwy jest podgląd danych paragonu fiskalnego: Data i godzina wydruku Numer paragonu Użytkownik, który dokonał wydruku Numer drukarki fiskalnej, na której wydrukowano paragon Wystaw fakturę dla wybranej płatności z listy wystawiana jest faktura. Zapłacono płatność uzyskuje status Zapłacono bez wystawiania faktury pod warunkiem powodzenia wydruku paragonu. Korekta dla wybranej płatności ze statusem Wystawiono fakturę generowana jest korekta. Usuń płatność powoduje anulowanie płatności. Zapisz zapisuje zmiany Anuluj anuluje zmiany Buttons Zapisz and Anuluj should be removed from the view (we will not cancel bill or correcting bill which were created by the view Wystaw fakturę ). Usuń płatność Kliknięcie na płatność ze statusem Zapłacono powoduje zmianę statusu na Anulowana i wydruk niefiskalnego anulowania sprzedaży. Należy wyświetlić użytkownikowi komunikat z prośbą o potwierdzenie: Czy na pewno chcesz usunąć dokonaną płatność? 9. Usługi prywatne pacjenta W menu głównym Wyszukany pacjent dodać Pakiety i płatności. Widoczne dla roli rejestratorki, oraz kierownika medycznego. 17(39) Wer. A

18 Po kliknięciu otwiera się nowy widok, w którym znajdują się dane dotyczące pakietów przypisanych do pacjenta oraz jego płatnościach a także usługach prywatnych wykonanych u pacjenta. Pacjent dane pacjenta: imię, nazwisko, adres, wiek, telefon, Instytucje lista instytucji, do których przypisany jest pacjent. Dodaj umożliwia dodanie instytucji i utworzenie przypisania pacjent instytucja. 1 pacjent może być przypisany do 1 instytucji tylko raz w danym czasie. Jeden pacjent może być przypisany do wielu instytucji. Usuń - usuwa przypisanie pomiędzy pacjentem a instytucją Pakiety lista dostępnych dla pacjenta usług prywatnych Płatności dane o płatnościach obowiązujących dla pacjenta Wizyty lista wizyt prywatnych pacjenta Buttons Zapisz and Anuluj should be replace with button Zamknij 18(39) Wer. A

19 9.1. Pakiety Zakładka zawiera informację o tym, jakie usługi są dostępne dla pacjenta w ramach przypisanych do niego pakietów. Pakiet do pacjenta może zostać przypisany tylko bezpośrednio w danych pacjenta lub pośrednio w instytucjach. Jeśli pakiet i pacjent są przypisane do instytucji to pacjent ma prawo do pakietu. Pakiet lista pakietów, które są przypisane do pacjenta. Domyślnie <<wszystkie>>. There are as packets which are linked with patient directly as well as packets which are linked with institutions which in their turn are linked with a patient. Packets are ordered by their names. Patient packets are represented by their names. Institution packets are represented by packet name + (institution name). For example: Packet 1 Packet 2 Packet 2 (Institution 1) Packet 2 (Institution 2) Packet 3 Czas trwania wyświetlamy, jeśli określono pakiet. Jest to czas obowiązywania pakietu dla pacjenta. Cena brutto wyświetlamy, jeśli określono pakiet oraz jeśli pacjent ma przypisany pakiet bezpośrednio i pakiet ten posiada cenę. Tabela przedstawia listę usług, które zawiera wybrany pakiet. Nazwa nazwa usługi Pakiet niewyświetlane, jeśli określono jeden pakiet w combobox. Cena brutto wyświetlamy jeśli pakiet jest przypisany bezpośrednio i pakiet nie ma ceny Dodaj przypisuje pakiet do pacjenta ( 7 Przypisanie pakietu ) Usuń usuwa przypisanie pakietu do pacjenta 9.2. Płatności Wyświetlamy widok opisany w punkcie (39) Wer. A

20 9.3. Wizyty pacjenta Opcje Data data wizyty. Domyślnie data bieżąca. Personel lista lekarzy, którzy mają przypisaną przynajmniej jedną płatną usługę lub pakiet oraz <<wszyscy>> Pakiet lista pakietów dostępnych dla pacjenta; domyślnie : Wszystkie Usługa lista usług. Zależnie od wyboru w polu Pakiet : o Jeśli wybrano pakiet lista usług znajdujących się w pakiecie o Jeśli nie wskazano pakietu lista wszystkich usług; Status płatności; domyślnie zapłacono. Status wizyty otwarta, niezatwierdzona (zamknięta bez zatwierdzania), zatwierdzona, usunięta, wszystkie. Domyślnie zatwierdzona. Wizyty tabela pokazuje wyniki zgodnie z wybranymi opcjami. Kolumna cena brutto zawiera cenę brutto lub nie dotyczy jeśli usługa w ramach pakietu. 20(39) Wer. A

21 10. Obsługa zarejestrowanych pacjentów Dostępne dla wszystkich ról. Jeśli pacjent: Jest przypisany do instytucji lub Ma przypisany pakiet bezpośrednio lub Istnieje płatność dla tego pacjenta Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pacjenta z listy zarejestrowanych wyświetlamy menu kontekstowe: Prywatne wizyty pacjenta Płatności Pakiety usług Lista terminów pacjenta Wyświetlany widok opisany w punkcie 9, zakładka Wizyty. Domyślne kryteria: data bieżąca, wszyscy z personelu, dowolny pakiet, wszystkie usługi, status płatności do zapłaty, status wizyty wszystkie Płatności Wyświetlany widok opisany w punkcie 9, zakładka Płatności. Domyślnie: okres rozliczeniowy od do dzień bieżący, płatności ze statusem Do zapłaty Dostępne pakiety Wyświetlany widok opisany w punkcie 9, zakładka Pakiety. 21(39) Wer. A

22 11. Wystawianie faktury Fakturę można wystawić: do jednej płatności lub do wielu zależnie od wyboru użytkownika. Kilka płatności może mieć ten sam numer faktury. dla płatności o dowolnym statusie. Jeśli dla płatności wystawiono fakturę i użytkownik wystawia ją ponownie należy przy zatwierdzaniu informować o zmianie numeru faktury. Uniemożliwić wystawienie faktury dla płatności ze statusem Anulowano Wystaw fakturę Przycisk Wystaw fakturę umożliwia generowanie faktury dla wybranych płatności, nawet tych ze statusem Zapłacono (wówczas status płatności nie zmienia się). Tabela zawiera dane na podstawie zaznaczonych wcześniej płatności: Nazwa nazwa usługi lub pakietu Jednostka porada, pakiet Liczba jednostek o Dla usługi liczba usług o tej samej nazwie, które mają zostać wliczone do faktury 22(39) Wer. A

23 o Dla pakietu liczba pakietów o tej samej nazwie, które mają zostać wliczone do faktury o Pacjent liczba pacjentów, za których ma być płatność Cena cena jednej usługi lub pakietu Wartość liczba jednostek * cena. Data wystawienia domyślnie data bieżąca Data sprzedaży/miesiąc sprzedaży domyślnie data bieżąca. Termin płatności domyślnie data bieżąca. Razem suma z kolumny Wartość. Sposób zapłaty wybór sposobu zapłaty: przelew, gotówka, karta płatnicza. Zapłacono checkbox informujący o dokonaniu płatności. Jeśli zaznaczono, wraz z wydrukiem faktury następuje wydruk paragonu na drukarce fiskalnej. Numer faktury pole tekstowe. Ostatnia faktura ostatni wprowadzony wpis w polu numer faktury przez dowolnego użytkownika. Uwzględniamy zarówno faktury wystawione do NFZ, jak i prywatne. Nie uwzględniamy numerów faktur korygujących. Wszystkie pola tabeli oraz Razem podlegają edycji. Zmiany, wprowadzone przez użytkownika, oprócz pola Razem nie będą zapisywane do bazy, bo są aktualne dla bieżącego wydruku. Dla tego, jeśli powstanie potrzeba utworzyć korygującą fakturę, użytkownik musi wprowadzić zmienione wartości ponownie. In case, there is payment for packet which has no price (sum is counted for products sold in packet) and products in such a payment have different VAT, then the payment should be splitted in several payments which would consist of sum of products grouping by their VAT. Przycisk Drukuj generuje podgląd wydruku faktury. Po wydruku lub eksporcie pozostajemy w widoku Szczegóły faktury. Po wydrukowaniu faktury, płatność przyjmuje status: Wystawiono fakturę jeśli nie zaznaczono checkbox Zapłacono Zapłacono jeśli oznaczono checkbox Zapłacono Przycisk Zatwierdź zatwierdza fakturę bez wydruku Wzór faktury wzór faktury Zapłacono Przycisk powoduje zmianę statusu płatności z do zapłaty lub wystawiono fakturę na zapłacono oraz powoduje wydruk paragonu fiskalnego Wystaw korektę Przycisk Wystaw korektę jest aktywny pod warunkiem, że na liście płatności zaznaczono płatność, do której wystawiono fakturę. Proponujemy uniemożliwić wystawienie faktury dla płatności ze statusem Anulowano. 23(39) Wer. A

24 Okno Faktura korygująca zyskuje dodatkową kolumnę Stan względem widoku faktury. Dla każdego wiersza zapisujemy stan przed z faktury pierwotnej oraz po do pełnej edycji użytkownika. Użytkownik uzupełnia również: Data wystawienia Data sprzedaży Termin płatności Razem Sposób zapłaty Zapłacono Numer faktury Wzór faktury korygującej Aktualizuj listę płatności Przycisk aktualizuje statusy płatności. 12. Zmiany w dotychczasowym działaniu dreryk Licencja W module licencji utworzyć: Umowa z NFZ Usługi prywatne Jeśli aktywna umowa z NFZ, funkcjonalności programu nie zmieniają się. 24(39) Wer. A

25 Wszystkie licencje aktualnie zarejestrowane mają aktywny moduł Umowa z NFZ i nieaktywny moduł Usługi prywatne Statystyki Jeśli moduł umowy z NFZ nie jest aktywny, na liście statystyk należy dokonać następujących zmian: Usunąć z widoku raporty dla GUS Usunąć z widoku statystyki: o Zleceń na transport o Deklaracji o Osób przyjętych spoza list aktywnych o Świadczeń lekarzy AOS o Kolejek oczekujących o Liczby wizyt Dodać nową statystykę usług prywatnych Zestawienie płatności Okres od, do. Domyślnie dzień bieżący. Instytucja lista wszystkich instytucji. Domyślnie: <<wszystkie>> Pacjent wyszukany pacjent z bazy danych. Jeśli wskazano instytucję, pacjent wyszukany spośród pacjentów danej instytucji. Status statusy płatności, domyślnie <<dowolny>>. Z fakturą checkbox widoczny jeśli wybrano status płatności Zapłacono. Wyszukujemy płatności zapłaconych, dla których wystawiono fakturę. Sposób zapłaty do wyboru: przelew, gotówka, karta płatnicza. Domyślnie <<dowolny>> Stawka VAT wybór: 23%, 8%, 0%, ZW. 25(39) Wer. A

26 Raport (drukowany w układzie poziomym) zawiera: datę i godzinę sporządzenia zestawienia, imię i nazwisko użytkownika, wybrane kryteria wyszukiwania oraz: Lp 1 RAZEM Dla raportu ilościowego, tabelę wyników w postaci: Data, godz Pakiet / usługa Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Nr faktury Dla raportu jakościowego, tabelę wyników w postaci: Lp 1.. Razem Gdzie: Data, godz Pakiet / usługa Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Nr faktury Instytucja / pacjent Data, godz jest to data i godzina zmiany statusu płatności na wskazany w kryteriach wyszukiwania Pakiet / usługa nazwa pakietu lub nazwa usługi (nazwa na paragonie fiskalnym), których dotyczy płatność Ilość, cena netto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT, wartość brutto zgodnie z danymi dla płatności Nr faktury numer faktury dla płatności, jeśli wystawiono. Wyświetlamy jeśli wskazano status zapłacono lub wystawiono fakturę. Instytucja / pacjent nazwa instytucji lub imię, nazwisko, pesel pacjenta. Wiersz RAZEM ostatni wiersz tabeli wynikowej, w którym sumujemy kwotę VAT oraz wartość brutto. 26(39) Wer. A

27 Statystyka usług prywatnych Okres od do. Domyślnie dzień bieżący. Personel lista lekarzy, którzy mają przypisaną przynajmniej jedną usługę prywatną ( 12.4 Dane pracownika ). Domyślnie <<wszystkie>> Instytucja lista wszystkich instytucji. Domyślnie: <<wszystkie>> Pacjent Usługi Przedział wiekowy (w latach) Płeć pacjentów dowolna / kobieta / mężczyzna Pacjent wyszukany z bazy danych Pakiet lista wszystkich pakietów. Domyślnie <<wszystkie>>. Usługa lista usług. Domyślnie <<wszystkie>>. W pakiecie określa czy wyniki wyszukujemy wśród usług wykonanych w ramach pakietów czy nie. Domyślnie: <<dowolnie>>. Jeśli wskazano pakiet, checkbox nieaktywny. Stan otwarte, zamknięte niezatwierdzone, zamknięte zatwierdzone. Domyślnie <<wszystkie>>. Rodzaj zgodnie ze słownikiem rodzajów. Domyślnie <<wszystkie>>. 27(39) Wer. A

28 Typ zgodnie ze słownikiem typów. Domyślnie <<wszystkie>>. Raport ilościowy zawiera kryteria wyszukiwania oraz tabelę wyników: Jeśli podano instytucję lub pakiet, grupowanć po instytucji, następnie po pakiecie (): Instytucja: <nazwa, adres, NIP, REGON> Pakiet: <nazwa> Lp. Usługa Liczba Cena Suma Kolumny cena i suma piszemy tylko dla pakietów, dla których nie podano ceny. Jeśli nie podano instytucji ani pakietu, grupujemy według usługi Usługa: <nazwa> Lp. Personel medyczny Liczba wszystkich Liczba spełniających kryteria Raport jakościowy zawiera kryteria wyszukiwania oraz tabelę wyników: Lp. Data i godzina Pacjent Usługa Personel medyczny Pakiet data, godzina imię, nazwisko, PESEL nazwa usługi imię, nazwisko zawód Nazwa pakietu lub poza pakietem Harmonogram pracy personelu Rodzaje wizyt Jeśli wybrano rodzaj wizyt: prywatne i moduł usług prywatnych jest aktywny, to nie ma możliwości wyboru rodzaju wizyty: poz lub aos Widok harmonogramu Jeśli dla lekarza oznaczono czas pracy na prywatne wizyty, wówczas na harmonogramie w rejestracji oznaczamy je kolorem niebieskim Widok zarejestrowanych pacjentów Lekarz Jeśli moduł usług prywatnych oraz umowa z NFZ są aktywne, na liście zarejestrowanych pacjentów wizyty prywatne oznaczamy kolorem niebieskim. 28(39) Wer. A

29 Jeśli aktywny jest tylko moduł prywatny, wówczas tego oznaczenia nie wyświetlamy Dane pracownika Dla pracowników, którym w harmonogramie przypisano czas pracy na wizyty prywatne możliwe jest przypisanie tym pracownikom usług. W danych pracownika tworzymy nową zakładkę Usługi prywatne. Dodaj pozwala dodać usługę ( Dodawanie usług ): Zmień termin wizyty Na widoku Wybierz termin należy wyświetlać również usługi prywatne, jeśli moduł ten jest dostępny. Dla usług prywatnych dodajemy kolumnę Usługa, w której wyświetlamy nazwę. 29(39) Wer. A

30 12.6. Rejestracja na wizytę Bez opłaty przez NFZ Jeśli moduły usług prywatnych i umów z NFZ są aktywne, wówczas checkbox Bez opłaty przez NFZ w widoku rejestracji zmieniamy na combobox. Pole przyjmuje wartości: Opłata przez NFZ dotychczasowy sposób rejestracji Bez opłaty przez NFZ dotychczasowy sposób rejestracji bez opłaty przez NFZ Bez opłaty przez NFZ (prywatna wizyta) rejestracja na prywatną wizytę ( Okno rejestracji wizyta prywatna ) Jeśli rejestracja na wizytę prywatną: Domyślnie Bez opłaty przez NFZ (prywatna wizyta). Jeśli rejestracja na wizytę NFZ: Domyślnie Opłata przez NFZ. Jeśli moduł umów z NFZ nie jest aktywny wówczas każda wizyta to wizyta prywatna. In this case combo Finansowanie is not shown Okno rejestracji wizyta prywatna Widok rejestrowania na usługę prywatną lekarza lub pielęgniarek / położnych: Rodzaj wizyty pole nieaktywne. Usługi tabela zawiera listę usług, na które rejestrowany jest pacjent. Nazwa nazwa usługi Typ - ze słownika typów Rodzaj ze słownika rodzajów 30(39) Wer. A

31 Pakiet Przyjmowane wartości: brak lista pakietów dostępna dla pacjenta Jeśli wybrano pakiet pacjenta, wówczas płatność za usługę nie jest naliczana. Cena brutto cena usługi brutto jeśli w kolumnie Pakiet wybrano brak. nie dotyczy jeśli wskazano pakiet Dodaj pozwala dodać usługę Usuń usuwa pozycję z tabeli Finansowanie pole wyboru: Bez opłaty przez NFZ domyślnie. Opłata przez NFZ jeśli moduł Umowa NFZ aktywny, widok zmienia się na dotychczasowe okno rejestracji w zależności od lekarza: o Jeśli lekarz AOS o Jeśli lekarz POZ 31(39) Wer. A

32 Zatwierdź jeśli wprowadzono przynajmniej jedną usługę, zatwierdzamy rejestrację do lekarza / pielęgniarki Dodawanie usług Usługę możemy dodać: Przy rejestrowaniu pacjenta Podczas przypisania usług do personelu Podczas przypisania usługi do pakietu Kryteria selekcji Nazwa część lub cała nazwa usługi Pakiet o Aktywne: lista pakietów dostępnych dla pacjenta jeśli rejestrujemy na usługę o Nieaktywne: jeśli dodajemy usługę od personelu Typ - ze słownika typów. Rodzaj - ze słownika rodzajów. Jeśli rejestrujemy na wizytę wyszukujemy zawsze spośród usług przypisanych do pracownika, do którego rejestrujemy. Jeśli dodajemy usługi do personelu: wyszukujemy spośród wszystkich dostępnych usług. W tabeli wyświetlamy wyniki wyszukiwania. Zatwierdź zamyka okno i dodaje wybrane pozycje z tabeli Recepty prywatne Jeśli aktywny jest moduł usług prywatnych tworzymy dodatkową pulę recept prywatną pulę recept. W ustawieniach recepty każdy lekarz może dokonać konfiguracji wydruku numerów recept z prywatnej puli podczas wizyt prywatnych. 32(39) Wer. A

33 Settings "podczas wizyt prywatnych" should be placed after "konfiguracja różowych recept" (so, when "konfiguracja różowych recept" is deleted, "podczas wizyt prywatnych" will take its place. It may be combobox. Podczas wizyt prywatnych: Pobieraj numery recept z puli prywatnej jeśli wizyta ma status prywatnej, wówczas numery na recepty są pobierane z puli prywatnej Pobieraj numery recept z puli podstawowej numery każdej recepty są pobierane z puli podstawowej Nie drukuj numerów recept numery recept podczas wizyt prywatnych nie są drukowane. Dotyczy recept różowych. Jeśli użytkownik drukuje recpetę poprzez powtórz leki stałe : If both modules ("NFZ" and "Usługi prewatne") are enabled, user should be asked about the typ of the created visit (during powtórz leki stałe a visit is created), NFZ visit or private visit. If it is determined that a private visit will be created during powtórz leki stałe and current user hasn't got setting "podczas wizyt prywatnych", then the user should be asked about the type of recipe pool to be used for printing. Jeśli użytkownik drukuje recpetę poprzez drukuj puste recepty należy pytać o pulę recept, z której pobieramy numer. W widoku Lista dostępnych recept należy dodać filtr listy pul recept: Pule podstawowe Pule prywatne W widoku Zakres numerów recept umożliwić wprowadzenie pul prywatnych typu RP, RPW oraz RP/RPW. Dla każdego rodzaju puli, użytkownik może wprowadzić odrębny zakres recept. 33(39) Wer. A

34 12.8. Okno wizyty Jeśli zarejestrowano pacjenta na wizytę prywatną, wówczas okno wizyty wygląda tak jak dla lekarza AOS. Zmiany w widoku: 1. Brak informacji o deklaracji 2. Brak pola Komórka nie wymagamy podania 3. Brak pola Ratowanie życia oraz Bez opłaty przez NFZ 4. Nowy przycisk Zapłacono wówczas naliczana jest płatność za wszystkie usługi, które zostały wprowadzone dla tej wizyty bez pakietu. Przycisk Zapłacono powoduje wydruk paragonu fiskalnego oraz zmianę statusu płatności na Zapłacono. 5. Brak przycisku Skierowanie 6. Zmiany nazewnictwa na widoku produktów / procedur: 34(39) Wer. A

35 Dodawanie procedury działa bez zmian. Tabela usług zawiera domyślnie usługi, które użytkownik dodał podczas rejestracji pacjenta. Lekarz może je usuwać i dodawać nowe. Cena i pakiet cena brutto usługi i wybrany pakiet. Domyślnie tak jak wskazana w rejestracji. Dodaj wyświetla listę usług, które są przypisane do lekarza. Aby zatwierdzić i zamknąć wizytę: nie ma konieczności wyboru rozpoznania nie ma konieczności wyboru procedury musi zostać wprowadzony przynajmniej jedna usługa. Jeśli lekarz nie spowodował zmiany status płatności na Zapłacono, przycisk zatwierdź i zamknij wizytę powoduje naliczenie płatności dla usług Recepty W widoku recept podczas wizyty prywatnej dodać checkbox REF, który dotyczy całej zaznaczonej recepty. Jeśli zaznaczono pobieramy numer z puli recept (wskazanej w ustawieniach) i drukujemy go na recepcie. Jeśli nie zaznaczono nie drukujemy numeru recepty. Nie dotyczy recept różowych. 35(39) Wer. A

36 Książka przyjęć Jeśli moduł umowy z NFZ nie jest aktywny, wówczas przycisk Książka przyjęć nie jest widoczny dla żadnej roli Usuwanie wizyt Każdą wizytę prywatną ze statusem płatności do zapłaty i anulowano można usunąć poprzez historię wizyt pacjenta nie usuwamy z bazy, oznaczamy jako usuniętą. Wówczas status płatności zmienia się na Niezrealizowana a wizyty na usunięta Dane Świadczeniodawcy Jeśli moduł umowy z NFZ nie jest dostępny wówczas kod świadczeniodawcy oraz kod res. Cz. V nie są wymagane Wydruk pieczęci Jeśli moduł Umowy z NFZ nie jest aktywny, wówczas pieczęć ma postać: NAZWA jednostki ADRES jednostki TELEFON jednostki NIP, REGON z danych świadczeniodawcy / niezależnie od jednostki Dane pobieramy z danych Świadczeniodawcy Płatności i faktury W widoku rejestracji i KM przycisk Płatności i faktury wyświetla widok zbliżony do opisanego w Na widoku użytkownik określa parametry wyszukiwania: Pacjenci lub instytucje Usługi lub pakiety Konkretny pacjent lub instytucja 36(39) Wer. A

37 Otwórz ponownie wizytę Otwórz ponownie można otworzyć ponownie wizytę prywatną ze statusem płatności dla tej wizyty Do zapłaty. Jeśli użytkownik otwiera ponownie wizytę prywatną i płatność dla tej wizyty ma status Zapłacona, wówczas należy wyświetlić komunikat dla użytkownika: Nie można otworzyć ponownie wizyty, ponieważ została już zapłacona. Należy najpierw anulować płatność. Jeśli książka przyjęć nie jest dostępna, bo moduł umowy z NFZ nie jest aktywny, wówczas przycisk Otwórz ponownie widoczny jest w historii wizyt pacjenta. Jeśli otwarto ponownie wizytę ze statusem płatności Do zapłaty lub Anulowano wówczas każda zmiana w wykonanych podczas wizyty usług powoduje aktualizację płatności. 13. Paragon fiskalny Paragon fiskalny jest drukowany tylko na drukarce fiskalnej dla płatności, które oznaczono jako Zapłacono. Format wydruku jest określony rozporządzeniem ministra finansów i nie podlega konfiguracji. Dla każdej płatności, dla której wydrukowano paragon należy przechowywać dane zwrócone przez drukarkę fiskalną: numer paragonu oraz użytkownika, który dokonał wydruku. Jeśli nie ma skonfigurowanej drukarki fiskalnej, wówczas nie drukujemy paragonu a jedynie zmieniamy status płatności. 14. Dalszy rozwój Gabinety + statystyki gabinetów Dane pracownika W danych pracownika, zakładka Komórki pracownika dokonać następujących zmian: Jeśli aktywny moduł Usługi prywatne, dodać Gabinety. Użytkownik dodaje lub usuwa gabinety dla pracownika. 37(39) Wer. A

38 14.3. Dane Świadczeniodawcy W danych świadczeniodawcy dodajemy checkbox Tylko usługi prywatne. Aktywny jeśli włączony tylko moduł Usługi prywatne. Wówczas domyślnie zaznaczony. Nieaktywny jeśli moduł Usługi prywatne nie jest włączony. Jeśli moduł umowy z NFZ i usługi prywatne są aktywne, wówczas checkbox jest aktywny tylko dla filii. Jeśli dla jednostki zaznaczono checkbox to nazywamy ją jednostką prywatną Drukarki i kasy fiskalne Dostosowanie do wybranego rodzaju drukarek fiskalnych Wydzielenie usług prywatnych jako oddzielnego produktu Moduł usług prywatnych staje się osobnym produktem drpatryk. Zmiana kolorystyki, wyrzucenie wszystkiego co związane z NFZ. Moduł sprawozdawczości dostępny jako dodatkowy dla tego produktu. 38(39) Wer. A

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Hansa Financials Księga Zakupów

Hansa Financials Księga Zakupów Hansa Financials Księga Zakupów Rozdział 2: Księga Zakupów - Ustawienia Rozdział 2: Moduł Księga Zakupów Ustawienia Moduł ten służy do rejestrowania rozrachunków z Dostawcami. Ustawienia Księgi Zakupów.

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Majątek Trwały SPIS TREŚCI 1. Parametryzacja ERP.MT... 2 1.1. Słowniki... 2 1.1.1. Forma przyjęcia,... 3 1.1.2. Forma własności... 3 1.1.3. Likwidacja... 3 1.1.4. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo