10. Ustawienia drukowania dla Oferty kosztorysowej / Faktury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. Ustawienia drukowania dla Oferty kosztorysowej / Faktury"

Transkrypt

1 10. Ustawienia drukowania dla Oferty kosztorysowej / Faktury 10.1 Ogólne uwagi Przy pracy z edytorem layoutu A_CD, należy zapoznać się z umieszczonymi tam opcjami XII. Layoutdesigner A_CD. JOBPERFEKT daje możliwości wyboru opcji wydruku OFERTA KOSZTORYSOWA i faktury - co i w jakiej kolejności ma być wydrukowane. Te opcje treści i formy wydruku można zdefiniować dla całej agencji lub indywidualnie dla każdego klienta. Można nawet, jeżeli jest taka potrzeba, zmieniać opcje dla każdego zlecenia z osobna. Zaleca się zdefiniowanie formatu wydruków raz dla całej agencji. Przy wprowadzaniu nowego klienta zostanie on zastosowany i wtedy można je zmieniać. Tak samo, gdy format został dopasowany do klienta indywidualnie, te ustawienia zostaną zastosowane w każdym zleceniu i można je zmieniać. Istnieje opcja ustawiania w Danych wejściowych agencji pod nazwą Ustawienia, a dalej w odpowiednich dziedzinach, gdy chcemy drukować OFERTA KOSZTORYSOWA lub fakturę Ustawienia OFERTA KOSZTORYSOWA / Faktura w agencji Na widoku startowym programu, po zalogowaniu, zupełnie u góry po lewej stronie, klikamy PLIK, dalej Agencja albo przycisk, otwierają się Dane wejściowe. W pierwszym wierszu ekranu ukazuje się m.in. Ustawienia. Wybrać i kliknąć OFERTA KOSZTORYSOWA lub Faktura. Opiszemy tutaj tylko jedno ustawienie, ponieważ oba przebiegają identycznie. Ukazuje się następujący widok: Strona 1 z 21

2 10.3 Uporządkowany zestaw klas kosztów i teksty Po lewej stronie stoją klasy kosztów ustawione standardowo w ciąg od 10-VZ. Jeżeli chcemy zmienić to uporządkowanie, np. prowizje (KK20) mają być wydrukowane dopiero w następnej kolejności po kosztach obcych KK50 D, to zaznaczamy myszką KK tka będze miała niebieskie tło. Potem klikamy na strzałkę i to w tym kierunku, dokąd ma trafić 20, i w ten sposób, aż do osiągnięcia celu. Jeżeli to już wszystko, to zamykamy klikając OK lub kontynuujemy wprowadzanie zmian. Oprócz numerów klas kosztów stoją teksty, które można wprowadzić przy konfigurowaniu tabeli KK. Może być rzeczą sensowną dopasować te teksty do wydruków. Zresztą, teksty będą na wydruku tylko wtedy, gdy chcemy drukować sumy częściowe według klas kosztów. Można edytować teksty zaznaczając myszką, a potem przenosząc lub uzupełniając. Jeżeli tekst nam nie odpowiada, to można odzyskać wersję wyjściową klikając na prawy szary przełącznik Numer faktury Ogólnie ujmując ten temat, możemy zdefiniować, jak we firmie mają wyglądać numery faktur. Po prostu, klik żądany wzorzec, który też można w każdej chwili zmienić. Poza tym, system nadaje bieżący numer faktury i nie mamy na to żadnego wpływu. W ten sposób możliwe jest niezawodne sprawdzanie (rejestracja faktur wychodzących). Możliwe jest jednak pewna modyfikacja numerów nadawanych automatycznie tak, aby pasowały do systemu JOBPERFEKT i żeby można je do nich dostawiać. Znajdujemy się teraz w Danych wejściowych agencji i możemy przez przycisk zadać pierwszy numer faktury, bez wstępnej definicji JOBPERFEKT zacznie od numeru JEDEN. Strona 2 z 21

3 10.5 Koordynaty bankowe na fakturze Jeżeli chcemy podać na Waszej fakturze pewną wskazówkę zawierającą adres banku obsługującego firmę zawsze na końcu wydruku, to trzeba w tym miejscu te dane wprowadzić: dla więcej niż jednego banku wybieramy właściwy w combo-boxie i klikamy na białe pole obok... drukowanie i stawiamy haczyk oznaczający TAK Teksty W opcji menu TEKSTY możemy wstawiać teksty, które są często drukowane. Mianowicie, jako NAGŁÓWEK, a to znaczy, że ten tekst zostanie wydrukowany przed rozpoczęciem właściwych pozycji OFERTA KOSZTORYSOWA/FAKTURA, oraz jako STOPKA, co oznacza jako zakończenie pozycji. Oprócz standarowej formułki grzecznościowej, to ogólne ustawienie jest mniej pożyteczne, ale przy indywidualnych formatkach dla faktury i OFERTA KOSZTORYSOWA, powinniśmy korzystać z tej opcji. Można wybierać, czy przejmujemy teksty standardowe czy stosujemy indywidualne sformułowania. Żeby przejąć standardowe sformułowania, otwieramy myszką combo-box i zaznaczamy żądany tekst. Potem pokazuje się on w polu poniżej i możemy go zredagować. Jeżeli jest poprawny, to klikamy i przeciągamy myszką na właściwe pole (nagłówek/stopka). Teraz mamy możliwość ponownej edycji tego standardu. UWAGA przy pracy z A_CD. Strona 3 z 21

4 10.7 Wersja językowa Jak wiadomo z ustawień tabelek i rodzajów usług, można robić wydruki w czterech językach. Już po ustawieniu języka i odpowiednich tekstów można jeszcze poprawić językową wersję wydruku. Najlepiej najpierw ustawić język polski a potem dostosować do indywidualnych klientów Co ma być na wydruku? Jak to kilka razy powtarzaliśmy, można określić indywidualnie, co ostatecznie ma trafić na papier. To definiuje się na tym widoku: DRUK W ujęciu poziomym definiujemy zawartość dla każdej klasy kosztów Szczegółowe znaczenia Suma Kwota: dokładnie: każdy rodzaj usług: każda pojedyńcza pozycja z OFERTA KOSZTORYSOWA lub faktury będzie na wydruku; więcej pozycji dla tego samego rodzaju usług zostanie ujętych pod jedną sumą częściową?; Strona 4 z 21

5 Grupa: Klasy kosztów: otrzymujecie grup? (doradztwo, kreatywne etc.) w jednej sumie częściowej; dostajemy sumę częściiową dla każdej klasy kosztów; SZCZEGÓŁY: godziny: stawka godzinowa: jednostki: Dostawcy: Prowizja: Prowizja całościowo KK 20 zaplanowane lub policzone godziny na wydruk; każdorazowo stosowana stawka godzinowa jako podstawa obrachunku na wydruk; w dziedzinie wydatków (i nakładów) na wydruku znajdą się ceny jednostkowe za towar w detalu, np. ile kilometrów po jakiej cenie za kilometr, liczba kopii po cenie za jedną kopię itd. Etc ważne dla faktury wychodzącej - do każdej pozycji kosztów obcych drukuje się dodatkowe informacje nazwisko dostawcy, numer jego faktury i datę; Jednostkowo (explicite): jeżeli doliczamy klientom narzut manipulacyjny (Handlingfee), to w tej płaszczyźnie ewidencyjnej pokazuje się każda pozycja prowizji. Suma faktury (koszty obce) + suma prowizji = suma końcowa. (Incl.=implicite): w tym przypadku na fakturze wydrukuje się się tylko sumę/kwotę łącznie z prowizją. Klient nie widzi, czy prowizję doliczono, czy nie. w tym przypadku wszystkie pozycje doliczonej prowizji dodaje się i pokazuje jako oddzielną sumę. Koszty obce, które stanowią podstawę naliczania prowizji, wtedy każda pozycja jest opatrzona gwiazdką, dla odróżnienia tego faktu. Tyle wariantów powinno wystarczyć Przenoszenie tekstu W tabelce rodzajów usług dostępne są teksty, które można indywidualnie przepisywać i modyfikować przy układaniu OFERTA KOSZTORYSOWA. Tę samą możliwość mamy przy ustalaniu kosztów obcych. Można tutaj wstawić indywidualne teksty do faktur przychodzących. W tym miejscu decyduje się, w jaki sposób system ma pracować z dostępnymi tekstami. Przy ofercie kosztorysowej teksty rodzajów usług wstawia się automatycznie i można je edytować. Przy fakturowaniu czarnymi kropkami oznaczamy, które mają być uwzględnione. Jest wskazane, aby przejąć tekst OFERTA KOSZTORYSOWA dla usług agencji oraz tekst KOSZTY dla obliczenia kosztów obcych, tak jak tutaj pokazano. Oczywiście, decyzja należy do Was. Poza tym, jeżeli mamy takie życzenie, to klikamy na dolny szary przycisk i cały rząd zaznaczy się automatycznie. A więc, najpierw szpalta OFERTA KOSZTORYSOWA, potem szpalta KOSZT. Wynik jest widoczny. Strona 5 z 21

6 11.Fakturowanie 11.1 Ogólne uwagi Fakturowanie jest w każdej działalności gospodarczej jedną z ważniejszych czynności, obok załatwiania zlecenia klienta. W naszym przykładzie zakładamy, że agencja z powodzeniem wykonała projekt i klient jest zadowolony. Ale pamiętajmy, że fakturuje się nie tylko przy końcu pracy i mogą być faktury w trakcie trwania zlecenia, zaliczki, a konto lub miesięczny ryczałt jako honorarium, i wszystko to musi być ujęte w rachunkowości. UWAGA! Można wystawić dowolnie wiele faktur do zlecenia, jeżeli konieczna jest wysyłka noty księgowej zaliczającej w poczet rachunku, to po prostu w trakcie fakturowania sum lub godzin wprowadzamy wartości ze znakiem minus. Jeżeli suma końcowa faktury ma znak MINUS, to system wygeneruje automatycznie notę do zapisania na poczet rachunku. W tej wersji JOBPERFEKTa funkcjonuje moduł fakturowania, który powstał z płaszczyzny ewidencyjnej JOBSTATUS przez dodanie pola Faktura próbna. Tutaj możliwe są zmiany, co nie by?o dopuszczalne w STATUSIE. Struktura informacyjna jest tutaj na wszystkich poziomach identyczna jak w STATUSIE. Jak już wiemy, wybiera się listę klientów, listę zleceń i zaznacza żądane zlecenie myszką i klik Faktura. 11.2Wybór typu faktury i języka Język faktury I w jakim języku ma być wypisana faktura. Przy obliczaniu ryczałtu miesięcznego trzeba wybrać ceny podstawowe/sztywne lub ceny ustalone dla zlecenia poda? klientowi. (porównaj temat FAKTUROWANIE SERYJNE). Jest jasne, co oznacza przedpłata Przygotowanie faktury Widoczny jest STATUS Zlecenia z dodatkową kolumną Faktura Próbna. Wzór rachunkowy jest zawsze różnicą między wartościami po stronie ISTNIEJĄCE i wartościami pod nazwą DOTYCHCZAS ROZLICZONE. System zawsze wyliczy optymalną wartość, to znaczy rzeczywiście poniesione koszty. W razie wątpliwości pozostaje nam nota księgowa na rzecz rachunku (sumy ze znakiem MINUS), wtedy, gdy po rozliczeniu okaże się, że rozliczono więcej niż przewidywały wartości ISTNIEJĄCE. Strona 6 z 21

7 Ale nie ma reguł bez wyjątku: W KK30 (usługi freelancerów) liczy się faktura próbna według nastepującego wzoru: OFERTA KOSZTORYSOWA minus dotychczas rozliczone godziny, jako że oprócz faktury freelancerów nie istnieją wartości po stronie ISTNIEJĄCE Rozliczanie honorarium W prawej kolumnie STATUS omawia to, co ma być rozliczone. Klikamy klasę kosztów dla tej klasy S, po prawej stronie, i wtedy widać szczegóły i można zdefiniować, które są niezbędne. Poza tym, widać w trzecim wierszu propozycję noty ksiegowej na poczet rachunku, ponieważ zamiast 1 godziny kosztowej przy kierowaniu projektem policzono 3. Strona 7 z 21

8 Teraz oglądamy pozycję za pozycją i decydujemy, czy jest OK czy nie. Jeżeli chcemy coś zmienić, to po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza klik ZMIENIĆ. Rączka pokazuje zawsze, w jakim miejscu jesteśmy. Kursor stoi w polu SORTUJ. Wiadomo, że jeśli chcemy, to tym numerem sortowania definiuje się ciąg pojedyńczych rodzajów usług na fakturze. Tabulatorem trafiamy w pole TEKST i możemy je zmienić. Jeszcze raz tabulator i znajdujemy się w polu Faktura próbna : Można teraz wpisywać godziny według życzenia. Wpiszemy tutaj tylko 15, ponieważ wiemy, że pozostałe trzy godziny nie mogą być rozliczone. Przenosimy tabulatorem kursor do pola NP, blokując w ten sposób na przyszłość dalszą fakturę próbną dla tej pozycji. Po OK. nasz wiersz wygląda tak: Postępujemy w ten sposób ze wszystkimi rodzajami usług, musimy zrobić zestawienie tego, co chcemy rozliczyć. Po zakończeniu korektury lub, gdy okaże się, że dane sa poprawne, POWRÓT do widoku wyjściowego. Wynik wygląda tak oto: 11.5 Wystawianie faktur próbnych W zwykłym trybie JOBPERFEKT produkuje fakture próbną w module Fakturowanie, co może być dość trudne do wykonania, jeżeli istnieje wiele rodzajów usług, które musimy wydobyć z rejestracji czasu pracy po to tylko, żeby rozliczyć uzgodnione w umowie honorarium ryczałtowe albo w sytuacji, gdy nie wszystkie koszty obce zostały rozliczone. W takich przypadkach, żeby uniknąć ręcznego zerowania wszystkich pojedyńczych pozycji, możliwe jest wyłączenie faktury próbnej dla całego systemu. W danych wejściowych agencji w punkcie DANE PODSTAWOWE znajdziemy FAKTURA PRÓBNA=0, haczyk oznacza jak zwykle TAK. W czynności fakturowania nastąpiło teraz takie uproszczenie: Strona 8 z 21

9 Aczkolwiek liczby po stronie ISTNIEJĄ są dostępne, to faktura próbna ma wartość ZERO. Klikamy S i decydujemy, co chcemy obliczyć. Podwójne kliknięcie w odpowiednim wierszu rodzajów usług znowu aktywuje fakturę próbną. Wprowadzanie zmian przebiega tak samo, jak dotychczas. Zaletą jest to, że dla obliczenia tylko jednej pozycji nie musimy zerować Nowa pozycja Poza tym, gdy chcemy obliczyć coś takiego, co nie jest dostępne ani w OFERTA KOSZTORYSOWA ani w wartościach ISTNIEJĄ, wtedy można posłużyć się założeniem nowego rodzaju usługi poprzez NOWA Rozliczanie kosztów obcych Dokładnie tak samo, jak przy honorariach oglądamy jeszcze nie rozliczone koszty obce. Obowiązuje tutaj zasada, że można rozliczyć tylko te koszty, które są dostępne i, co bardzo ważne, TYLKO JEDEN RAZ. Strona 9 z 21

10 Nie jest konieczne dalsze obciążanie sumami z faktur dostawców. Można postępować tutaj tak samo, jak w przypadku zmian w ewidencji godzin. JEDNAKŻE, te zmiany wymagają spełnienia następujacych warunków: Powiększymy rozliczoną sumę tak, że różnica zostanie pokazana jako przychód agencji i zaksięgowana. Wynika z tego logicznie, że prawdziwe jest także rozumowanie odwrotne. W tym przypadku faktura dostawcy jest załatwiona. Pierwsza pozycja (ze znakiem MINUS) stała się notą księgową na poczet faktury dostawcy. Widoczny jest tutaj także narzut (handling fee), który według cennika powinien być policzony i od tej chwili również w drugim wierszu poniesione koszty ZUS. Jako, że w razie watpliwości możemy wszystko zmieniać, mamy również możliwość zmiany narzutu, chociaż jest on wymieniony w umowie. Jednakże, istnieją umowy z klientem, które przewidują tabele prowizyjne. Prowizja została wyszczególniona Czy otrzymaliśmy wszystkie faktury obce? Ważną kwestia przed fakturowaniem jest to, żeby nie rozliczać później klientowi tych faktur, które przychodzą później. Sprawdźmy, jak się sprawy mają: ZAMÓWIENIA Po zaznaczeniu odpowiednich zleceń przez przycisk ZLECENIE zaglądamy na na listę zleceń. W tym przykładzie widać, że na 7 uzyskanych zleceń tylko 3 mają faktury przychodzące. To może być problem. Strona 10 z 21

11 11.9 Bezgotówkowe rozliczenia zaliczek W naszym przykładzie klientom posłano faktury zaliczkowe, ale nie wszystkie zostały rozliczone. To, co się stało można obejrzeć pod S. Faktura zaliczkowa Nr 2 jest jeszcze otwarta. Przyciskiem F otwieramy pozycje i decydujemy, jakie działanie trzeba podjąć. Mimo, że te faktury zaliczkowe VZ nie zostały jeszcze zapłacone (można by zapytać, jaka jest finansowa kondycja tej firmy), to możemy ją rozliczyć. Jeżeli chcemy coś zostawić do następnej faktury, to możemy także wyznaczyć sumę rozliczenia. Zmieniamy na PLN. Po dokonaniu wszystkich zmian, nic już nie blokuje wysyłki wydruku faktury. Teraz jest jeszcze kilka informacji, które trzeba zdobyć i decyzji, które trzeba podjąć Informacje o fakturze Pod tym przyciskiem pokazuje się zestawienie na fakturze, które po ostatnim OK. użytkownika powinno wyglądać: Tutaj widać również nasze rozliczenie zaliczek tylko na PLN W górnej części widoku pokazuje się adres klienta, który został zaznaczony w jego danych wejściowych jako adres na fakturze. Zdarza się też, że często adresy umieszczone w danych wejściowych zmieniają się, dlatego mamy tu możliwość zmiany adresu indywidualnie w każdej fakturze wychodzącej. Klikamy A i pokazują się wszystkie adresy, które wpisaliśmy. Zmieniamy podwójnym kliknięciem na żądany adres. Strona 11 z 21

12 Ta czynność jest poprawna tylko dla tej jedynej faktury. Sprawdzamy tylko zmienne nagłówki i stopki dla Faktury (por. ustawienia wydruku -Faktura-). Można jeszcze raz wprowadzić konieczne zmiany. Ważne wskazówki dla użytkowników A_CD znajdują się w następnym rozdziale. Można dowolnie zmieniać słowo Faktura, np. na angielskie INVOICE. W przypadku księgowania wg USŁUG, dopuszczalna jest data dla usługi z miesiąca marca. Szczególnie ważne jest to przy końcu roku. Data OD zostanie automatycznie skopiowana do pola miesiąc księgowania, ale można ją zmienić. Gdy jest to konieczne, można zmieniać VAT i walutę. Przy zmianie waluty należy zwrócić szczególną uwagę na kurs z tabeli, który się przyjmuje, a który może być nieaktualny. Na koniec, trzeba zdecydować, czy umieścić bank firmy na Fakturze (jeżeli nie używamy A_CD), żeby umożliwić klientowi przekazywanie pieniędzy na konto agencji Faktura próbna Nie każda osoba wystawiająca faktury jest za nie odpowiedzialna. Czasem trzeba postarać się o ostateczne OK. Dlatego też istnieje możliwość wystawiania faktury próbnej, którą można drukować i zachowywać aż do momentu akceptacji. FAKTURĘ PRÓBNĄ ZAPISZ Strona 12 z 21

13 Proszę dać odpowiedź raz i drugi. Teraz zlecenie ma oznakowanie, że wystawiono fakturę próbną. Trzeba zwrócić uwagę na to oznakowanie, ponieważ faktura ostateczna jeszcze nie poszła do klienta. Jeżeli po opracowaniu faktura próbna wróci, to cała procedura fakturowania zaczyna się od początku, ale z następującą różnicą: Musimy zdecydować, co jest prostsze, kilka małych zmian na fakturze próbnej, czy lepiej stan propozycji na fakturze opracowanej przed fakturą próbną. Ma to wtedy sens, gdy poprawiamy wiele razy autora faktury próbnej Usuwanie faktury próbnej, ponowny wydruk To powinno zdarzać się rzadko a najlepiej wcale: wystawiono fakturę próbną, ale ta prawdziwa nie wyszła do klienta. Na liście zleceń figuruje znaczek P do faktury próbnej. Jeżeli ma to sens, można tę fakturę skasować. Jesteśmy aktualnie w liście zleceń klientów i oznakujemy zlecenie wystawiono fakturę próbną. Poniżej, w lewym górnym rogu znajduje się Faktura próbna info. System pokaże, o jaki typ faktury próbnej chodzi. Klikamy znowu u góry po lewej na PLIK, a następnie wyczyść fakturę próbną i faktura zostaje usunięta a zlecenie jest nadal w swoim poprzednim stanie. Jednak?e, mo?na w tym miejscu jeszcze raz zrobi? wydruk faktury próbnej. Do tego celu wystarczy skorzystanie z mo?liwo?ci drukowania w górnym wierszu ekranu Lista wszystkich faktur próbnych Czasem warto mieć przegląd wszystkich faktur próbnych, ale bez konieczności pokazywania każdego klienta i jego zleceń. Taki przegląd uzyskujemy w podglądzie wydruku. Jeżeli jesteśmy w w liście klientów i klikamy tam u góry DRUKOWANIE, najniższa opcja jest właściwa. Strona 13 z 21

14 11.14 Drukowanie faktury Wreszcie jakaś faktura jest gotowa do wysłania i można ją wydrukować. Klikamy na nią i kolejno odpowiadamy na następujące komunikaty: komunikat: czy chcesz zamknąć teraz Zlecenie? Gdy odpowiemy TAK, do tego Zlecenia już nie można wprowadzać czasu pracy ani kosztów; komunikat: czy chcesz teraz wydrukować Fakturę? Gdy odpowiesz TAK, to wiadomo, że drukarka jest aktywna; Gdy odpowiesz NIE, to faktura czeka w kolejce na wydruk w archiwum; 12. Edytor Layoutu A_CD 12.1 Ogólne uwagi Każda agencja ma swój własny układ graficzny formatek I niezależnie od tego, czy chodzi o zamówienia dla dostawców, oferty kosztorysowe, czy faktury wychodzące, nie ma dwóch identycznych, widać to już w doborze kroju czcionek. Aby te gusty przenieść na fakturę, opracowaliśmy A_CD (Agencja-CD), chodzi tu edytor layoutu, który właściwie może spełnić każde życzenie klienta. Dotychczas to nam się udawało. Program, który te problemy rozwiązuje nazywa się QRED w języku programowania DELPHI. Program składa sie z dwóch części: Właściwy program formatujący dla wydruków; Mały edytor tekstu do codziennej pracy z kodem źródłowym, który generuje teksty dla zewnętrznych wydruków i je zachowuje. Wszędzie w programie znajdziecie przycisk, który otwiera mały edytor Strona 14 z 21

15 12.2 Ustawienia podstawowe Przy starcie JOBPERFEKTA wpisuje się adres firmy. W danych wejściowych agencji punkcie znajdziemy w USTAWIENIA PODSTAWOWE. Wybieramy z dostępnych krojów czcionek i rozmiarów swoje WŁASNE. Jeżeli później będzie potrzeba, żeby zmienić swój zewnętrzny wizerunek, to nie ma problemu. Można to zrobić na życzenie, ale trzeba w kilku miejscach JOBPERFEKTa odnotować te zmiany. Trzeba również wstawić haczyk na właściwym miejscu widoku: Po ZACHOWAJ znajdziemy się znowu w widoku startowym JOBPERFEKTa. Klikamy w górnym rzędzie przycisk EXTRAS i tam mamy dwie możliwości: przenieść ustawienia layoutu Faktury, przenieść ustawienia layoutu OFERTA KOSZTORYSOWA ewentualnie dalsze opcje wyboru. Wybieramy i system sam przenosi wszystko na właściwe miejsce. Jednakże, ta zmiana kroju liter nie zostanie zastosowana do nowo napisanych tekstów. Jeżeli mamy już teksty napisane starymi czcionkami, to trzeba je zmienić, ale tylko raz. Zakładamy tutaj, że są odpowiednie szablony layoutu. Producent dołącza do programu kilka wzorcowych szablonów (tzw. Templates), żeby wyrobić sobie pogląd na istniejące możliwości. Szablony producenta są zachowane w katalogu JOBPERFEKT pod Explorerem z rozszerzeniem.rpt Praca w formacie rtf w profilu rodzajów usług Jak już powiedzieliśmy, w wielu miejscach programu umieszczone są przyciski do formatu rtf, np. w tabelce Teksty standardowe, ponieważ używa się go do wydruków, oraz w UMOWA-ZLECENIE, ZAPYTANIE-OFERTOWE, OFERTA KOSZTORYSOWA i Fakturowanie dla każdego rodzaju usługi etc. Rozważmy przykład jakiegoś OFERTA KOSZTORYSOWA. Stosowanie jest wszędzie identyczne. Został wybrany rodzaj usługi. Strona 15 z 21

16 Tekst Projekt-kreatywny ma już właściwe litery i ich wielkość na ekranie. Aby teraz ten tekst zmienić lub uzupełnić, klikamy rtf i pokazują się wszystkie opcje edycji tekstu. Teraz można nadpisać żądany tekst. Wiele możliwości stoi tu do dyspozycji - wyrównanie do lewej, do prawej, do środka, justowanie, TŁUSTY, kursywa, podkreślony, przekreślony itp. Tabulator funkcjonuje tak, jak normalnych edytorach. Można zaznaczać kolorowo, stosować różne fonty a poniżej wybiera się tę funkcję Strona 16 z 21

17 Gdy tekst jest gotowy, po prostu klikamy i znowu znajdziemy się w masce OFERTA KOSZTORYSOWA, gotowi do następnego zadania Zmiana zestawu usług Zasadniczo, JOBPERFEKT sortuje klasy kosztów względem ich numerów rosnąco, co w niektórych przypadkach może być pozbawione sensu. Możemy sami określić kolejność w zestawie do wydruku. Działa to również dla OFERTA KOSZTORYSOWA i Faktury. W celu odpowiedniego przeporządkowania tego zestawu mamy z początku każdego wiersza rodzajów usług pole dla numeru sortowania. Numer sortowania poprzedza numer rodzaju usług. Puste pole oznacza numer zero. Zestaw, a więc kolejność, można zmieniać albo bezpośrednio przy wprowadzaniu pozycji albo też po tej czynności w trybie ZMIENIAĆ. Zalecenie: Niestety, Windowsy sortują liczby tylko według ich pierwszego miejsca, a więc, jeżeli przewiduje się więcej jak DZIEWIĘĆ miejsc, jako pierwszy należy wstawić numer zaczynający od 01, co pozwoli uniknąć pojawienia się 10 po 1 zamiast 2. Więcej opcji: Można jakiś tekst zachować w dowolnym miejscu poza tą dziedziną i później użyć do innych celów. Można też nadać plikowi nazwę i zachować w swoim prywatnym folderze. Gdy pojawi się potrzeba użycia, otworzymy folder i plik. Gdy mamy jakiś tekst (np. w formacie Microsoft WORD), to można go przenieść lub skopiować, gdzie się chce do JOBPERFEKTa. W ten sposób wkleja się tekst rtf. Ten napis daje informację, ile jeszcze miejsca zostało na ten tekst, według testów producenta mieści się osiem stron foramtu A4 i jeszcze zostaje trochę wolnego miejsca. To wszystko dobrze znamy z edytora MSWord. Strona 17 z 21

18 12.5 Archiwum tekstów Jest pewna liczba tekstów, które ciągle się powtarzają, i które można po prostu skopiować do Worda. Można w tym miejscu także: TEKSTY Tutaj są schowane wszystkie wyedytowane kiedykolwiek w rtf teksty. Klikamy teksty i wybieramy: W tym miejscu jako pierwsze dostajemy do wyboru OFERTA KOSZTORYSOWA, Faktura lub faktura stornowana. W następnej kolejności decydujemy się co do klienta, zlecenia i odpowiedniego rodzaju usługi. Jeżeli nie wprowadzono danych, to odpowiednie pola są puste. Gdy znaleźliśmy żądany tekst, zaznaczamy go myszką i klikamy PRAWYM klawiszem i z menu kontekstowego KOPIUJ. Potem, po ponownym kliknięciu TEKSTY, zamykamy okno tekstowe i możemy tekst rtf wprowadzić, a od tego momentu jeszcze raz edytować. W ten sam sposób postępujemy z każdym plikiem MSWord. Mimo to, mogą powstać problemy, ponieważ plik z rozszerzeniem.doc konwertuje się do.rtf, który ma znacznie więcej możliwości formatowania. W celu uniknięcia tych trudności należy najpierw plik w formatu.doc zapisać pod MSWordem w formacie.rtf. W ten sposób ustaliliśmy wszystkie rodzaje usług z żądanym tekstem i, oczywiście z odpowiednimi sumami/kwotami. Strona 18 z 21

19 WAŻNA WSKAZÓWKA: Wszystkie teksty z rodzajami usług zostaną automatycznie udostępnione do późniejszego fakturowania, więc oszczędzamy sobie podwójnej roboty. Oczywiście, istnieje możliwość przerobienia tekstów jeszcze przy fakturowaniu. Jak już powiedziano, klikamy rtf i edytujemy Nagłówek i stopka Teksty do rodzajów usług sa gotowe. Można by jeszcze dodać formułkę wprowadzającą i kończącą po liczbach. Do tego służy Wydruk OFERTA KOSZTORYSOWA, który klikamy na górnej listwie widoku Klikając rtf mamy teraz możliwość wprowadzenia odpowiedniego tekstu do nagłówka, stopki OFERTA KOSZTORYSOWA, Faktury lub UMOWY-ZLECENIA, oczywiście można wybrać jakieś standardowe sformułowania. Jeżeli zachowaliście standardowe teksty, to otwieramy myszką czerwoną strzałkę (combo-box) w górnej części widoku, po prawej. Zachowane teksty pokazują się w formie skróconej, lub ze swoimi standardowymi tytułami. Te teksty zostały utworzone w tabelce Teksty standardowe. Kliknięciem wybieramy żądany tekst i ukazuje się on w oknie poniżej. Sprawdzamy jeszcze raz poprawność i klikamy lewym klawiszem myszki w polu i po prostu przeciągamy na żądane pole, nagłówek lub stopka: Oczywiście, nic nie przeszkadza w edytowaniu tekstu, klikamy rtf. Tutaj również, oprócz ręcznego tworzenia tekstu i wyboru standardów, można czerpać z faktur i ofert kosztorysowych klikając TEKSTY, porównajmy wyżej punkt ARCHIWUM TEKSTÓW Strona 19 z 21

20 Teraz oferta kosztorysowa powinna być prawie gotowa, ważna jest jeszcze data. System podaje zawsze datę bieżącą i po ewentualnych zmianach ta data pozostaje, wobec tego trzeba sprawdzić, czy konieczna jest jej zmiana. Jeżeli tak jest, to po prostu bieżącą datę nadpisujemy. Już po sformatowaniu szablonu pod A_CD (nasze dane wstępne) można wpisać lub zmienić nazwę oferty kosztorysowej. Producent pozostawił to pole puste, ponieważ agencje same ustalają swoją nazwę oferty kosztorysowej Wydruk oferty kosztorysowej, faktury, zamówienia, zapytania Gdy wszystkie punkty zostały jeszcze raz sprawdzone, nie zapomnijmy o przycisku ZAPISZ i OK. można zrobić wydruk wyniku. W zależności od ustawień lub trybu programu na górnej listwie znajduje się DRUKOWANIE lub ten oto przycisk W DRUKOWANIU mamy do wyboru DRUKUJ albo WIDOK STRONY i po przyciśnięciu ukaże się najpierw widok strony, co jest bardzo wygodne przy opanowywaniu obsługi JOBPERFEKTA. Bez względu na to, co klikniemy, pojawi się zestaw szablonów firmowych pod A_CD. Znamy nazwy szablonów i wybieramy klikając DWA RAZY, po czym ukazuje się widok strony, gdzie można wszystko sprawdzić jeszcze raz, np. znak podziału stron, i jeżeli jest OK., to klikamy, a w przeciwnym razie klik, żeby zamknąć okno i zmieniać jeszcze raz Strona 20 z 21

21 12.8 Wybór drukarki niestandardowej Jeżeli chcemy drukować na innej niż standardowa drukarka, np. wydrukować ofertę kosztorysową jako faks, wtedy klik i ukazuje się combo-box opcji, a potem otwiera się okno i widzimy typy drukarek, gdzie wybieramy według życzenia, tak jak typowo w aplikacjach. Strona 21 z 21

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować szablon allegro?

Jak zainstalować szablon allegro? Jak zainstalować szablon allegro? W mailu z zakupionym szablonem otrzymali państwo plik zip z numerem szablonu w nazwie. Należy najpierw go rozpakować. W paczce znajduję się pliki: 1. index[nrszablonu].txt

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4)

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) Spis treści : 1. Dodawania zdjęć do biblioteki strony (strona 2) 2. Edycja Podstron wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) 3. Edycja Menu (strona 10) 4. Panel Ofert Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Obok akronimu w opisie konieczne jest podanie kursu wymiany w danym dniu. System uwzględnia zawsze kurs względem daty fakturowania.

Obok akronimu w opisie konieczne jest podanie kursu wymiany w danym dniu. System uwzględnia zawsze kurs względem daty fakturowania. 4.13.14 Waluta System JOBPERFEKT obsługuje rozliczenia w dowolnej walucie w zakresie faktur wychodzących, które są wystawiane w PLN a na końcu przeliczane, np. na EUR, przy czym podaje się przeliczenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? Ocenianie opisowe Optivum Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? W programie Ocenianie opisowe Optivum można przygotowywać raporty w oparciu o wcześniej sporządzony szablon dokumentu,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Podstawowe informacje Przyjmujemy zamówienia na nadruk wewnątrz kartek UNICEF w druku: cyfrowym (niezależnie od nakładu)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Arkusz kalkulacyjny Libre Office Calc przeznaczony dla agencji reklamowej / drukarni wspomagający przygotowanie oferty dla klienta xkalkulator AR druk cyfrowy i offsetowy wydruki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo