dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)"

Transkrypt

1 dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

2 Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 2

3 SPEDYCJA program wykładu 03. Organizacja procesów spedycyjnych i dokumentacja transportowospedycyjna Definiowanie i opis faz procesu spedycyjnego. Dokumenty wykorzystywane w procesach transportowo-spedycyjnych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 3

4 Fazy przebiegu procesu spedycyjnego 1. koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia 2. przygotowanie ładunku do przewozu (dodatkowo) 3. organizacja procesu przemieszczenia 4. fizyczne przemieszczenie ładunku (dodatkowo) 5. obsługa procesu od strony prawno-finansowej 6. analiza kosztów i ocena przebiegu procesu spedycyjnego Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 4

5 Dokumenty dot. bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku 1. Zlecenie spedycyjne; 2. Instrukcja wysyłkowa; 3. Zlecenie złożenia/podjęcia kontenera; 4. Atest Pakowania Kontenera; 5. Kontenerowy dokument przewozu; 6. Container Interchange Receipt; 7. Zlecenie A/C; 8. Zlecenie B; 9. Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia generalnego/ryczałtowego; 10. Jednolity Dokument Administracyjny SAD/SAD BIS; 11. Deklaracja Wartości Celnej; 12. Zgłoszenie do CIS; 13. Zgłoszenie do SANEPID; 14. Zgłoszenie do WIS. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 5

6 Dokumenty stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do przewozu 1. Kwit Sternika (Mate s Receipt); 2. Konosament morski; 3. Pokwitowanie poczty statkowej; 4. List gwarancyjny (rewers); 5. Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR; 6. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM; 7. Karnet ATA; 8. Karnet TIR. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 6

7 Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym 1. Specyfikacja towarowa; 2. Świadectwo pochodzenia; 3. Świadectwo przewozowe EUR1 i EUR2; 4. Awiz wysyłkowy; 5. Zaświadczenie transportowe dla środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; 6. Time Sheet i Statement of Facts; 7. Akredytywa dokumentowa; 8. Weksel trasowany. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 7

8 Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe 1. Wniosek ubezpieczeniowy; 2. Polisa i certyfikat ubezpieczeniowy; 3. Dziennik ubezpieczeń; 4. List regresowy. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 8

9 Zlecenie spedycyjne przykładowy blankiet Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 9

10 Zlecenie spedycyjne 1. Zlecenie spedycyjne jest dokumentem na podstawie którego spedytor wykonuje zleconą mu przez zleceniodawcę czynność spedycyjną. 2. Zlecenie powinno określać: (zakres zleconej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i nr poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary i inne dane towaru, dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 10

11 Elementy zlecenia spedycyjnego 1. Oznaczenie zleceniobiorcy i zleceniodawcy 2. Numer zlecenia, data zlecenia, miejsce wystawienia 3. Data i godzina załadunku / rozładunku 4. Miejsce załadunku i miejsce rozładunku 5. Waga ładunku 6. Uwagi do zleceniobiorcy 7. Rodzaj ładunku, forma opakowania, ilość 8. Uzgodniona stawka netto w PLN za przewóz oraz termin płatności 9. Oznaczenie kierowcy podejmującego ładunek 10. Numery rejestracyjne pojazdu, czasami wymagany telefon kontaktowy 11. Wymagania dotyczące rodzaju środka transportu wraz z ewentualnymi zabezpieczeniami jak pasy ściągające, kątowniki, podkładki itp. 12. Zasady realizacji zlecenia Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 11

12 Instrukcja wysyłkowa (blankiet) Instrukcja wysyłkowa nr./. Spedytor Nazwa Adres Dane kontaktowe Rodzaj transportu: Dostawca krajowy adresat: Termin dostawy: Miejscowość, data: Odbiorca Nazwa Adres Dane kontaktowe Kraj przeznaczenia: Miejsce przeznaczenia: Port przeznaczenia L.p. Nazwa towaru Liczba Rodzaj opakowania Oznakowanie Ciężar netto Ciężar brutto Kubatura Uwagi: Data i miejsce: Podpis Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 12

13 Instrukcja wysyłkowa 1. Jest opracowywana przez spedytora po otrzymaniu i przyjęciu zlecenia spedycyjnego. 2. Jest ona przeznaczona dla dostawcy i zawiera konkretne informacje na temat przygotowania towaru do wysyłki, zawierania umów z przewoźnikami krajowymi, doboru najkorzystniejszej trasy przewozu do portu lub stacji granicznej itp. 3. Do instrukcji wysyłkowej bywa dołączony wzorcowy list przewozowy oraz wzór zgłoszenia celnego. 4. Dostawca pokrywa wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania wymogów instrukcji. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 13

14 Kwit sternika (wypełniony dokument) Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 14

15 Kwit sternika (1) 1. Stwierdza przyjęcie i załadowanie towaru na pokład statku, podpisywany przez oficera nadzorującego załadunek i wydawany załadowcy. 2. Zawiera dane dotyczące rodzaju i ilości załadowanego towaru, nazwę statku, port załadunku, i port przeznaczenia, datę zakończenia załadunku. 3. Może zawierać zastrzeżenia odnośnie stanu towaru lub opakowania, które przenoszone są do konosamentu, wydawanego w zamian za kwit sternika. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 15

16 Kwit sternika (2) 1. Kwit sternika zawierający zastrzeżenia nazywany jest brudnym, a nie zawierający zastrzeżeń czystym kwitem sternika. 2. Mimo uzyskania brudnego kwitu sternika można uzyskać czysty konosament pod warunkiem wystawienia przez załadowcę listu gwarancyjnego. 3. Kwit sternika jest dla załadowcy dowodem, że towar został załadowany na statek i od tego momentu odpowiedzialność za towar ponosi przewoźnik. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 16

17 Kwit sternika (3) 1. W transakcji na warunkach FOB może być wystarczającym dokumentem do uzyskania zapłaty. 2. W przypadku załadunku towaru z nabrzeża na statki liniowe, gdy towar przechodzi przez składy portowe wystawiany jest kwit dokowy. 3. Jest on dowodem przyjęcia towaru do załadunku i poza tym pełni takie same funkcje jak kwit sternika. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 17

18 Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 18 Konosament (blankiet)

19 Konosament (1) Jest podstawowym dokumentem w transporcie morskim jest to dokument przewozowy. Funkcje konosamentu: a) Jest potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu; b) Jest papierem towarowym uprawniającym do dysponowania ładunkiem; c) Stwierdza zawarcie umowy o przewóz i jej warunki. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 19

20 Rodzaje konosamentów (1) - ze względu na rodzaj żeglugi: Konosament liniowy wystawiany dla przewozów w warunkach zapewnianych przez żeglugi okrętowe, utrzymujące stałe połączenie w określonych relacjach. Zawierają bardzo rozbudowaną treść, gdyż armator zamieszcza (na odwrocie) szczegółowe warunki przewozu. Konosament czarterowy stosowany w żegludze nieregularnej, wystawiane są w oparciu o oddzielną umowę o przewóz zwaną charterem. Mają stosunkowo nieskomplikowaną treść, ponieważ stosuje się do nich w całej rozciągłości warunki charteru, które dla uniknięcia nieporozumienia powinny być do takiego konosamentu dołączone. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 20

21 Rodzaje konosamentów (2) ze względu na sposób przyjęcia towarów do przewozu: Konosament na towary załadowane (on board lub shipped), który jest pokwitowaniem przyjęcia towaru do przewozu na określony statek. Konosament na towary przyjęte do załadunku (received for shipment) stwierdzający przyjęcie towaru przez przewoźnika w celu późniejszego załadowania na statek. Uważa się, że ma być on załadowany na pierwszy odchodzący w danym kierunku statek. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 21

22 Rodzaje konosamentów (3) ze względu na możliwość przenoszenia tytułu własności do towaru: Konosament imienny podaje nazwę odbiorcy tylko on może odebrać towar w porcie przeznaczenia. Konosament imienny może być przeniesiony na osoby trzecie w drodze cesji, chociaż w praktyce bywają odstępowane nieprawidłowo w drodze indosu. Konosament na zlecenie przenoszony w drodze indosu. Konosament na okaziciela przenoszony poprzez wręczenie. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 22

23 Rodzaje konosamentów (4) ze względu na klauzule restrykcyjne: Czysty (clean) nie zawiera klauzul stwierdzających wadliwy stan towaru lub opakowania. Brudny (dirty) zawiera klauzule restrykcyjne stwierdzające zły stan towaru lub opakowania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 23

24 Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 24 Konosament czysty/brudny*

25 Rodzaje konosamentów (5) ze względu na organizację przewozu: Zwykły przewóz odbywa się jednym statkiem. Przeładunkowy przewóz odbywa się z przeładunkiem z tym, że armator zobowiązuje się przeładować towar na swój koszt. Bezpośredni następuje zmiana przewoźnika, także w sytuacji, gdy zmiana ta wiąże się z wykorzystaniem innej gałęzi transportu. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 25

26 Rodzaje konosamentów (6) inne: Konosament spedytorski wydawany przez spedytora oddającego towar do przewozu - ma szczególne zastosowanie przy przewozach kontenerowych; ujednoliconą formą tego dokumentu jest konosament spedytorski FIATA. Konosament skrócony stosowany w przypadku regularnych przewozów na określonych liniach lub przez armatorów stale współpracujących. Konosament celny - odpis konosamentu składany w urzędzie celnym dla potrzeb odprawy celnej. Konosament opcyjny - na jego podstawie odbiorca towaru ma możliwość wyboru portu wyładunku, który nie jest z góry wskazany. Konosament zbiorowy wystawiany dla kilku przesyłek, przeznaczonych dla różnych odbiorców. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 26

27 Konosament charakterystyka (1): Konosament wystawiany jest w dowolnej liczbie oryginałów i dowolnej liczbie kopii (full set of B/L). Oryginały oznaczone są pieczęcią original a kopie copy not negotiable. Najczęściej konosament jest wystawiany w trzech oryginałach. Do odbioru w porcie przeznaczenia wystarczy jeden egzemplarz oryginalny i w tym momencie pozostałe egzemplarze tracą moc. Zazwyczaj jednak kupujący uzależnia zapłatę za towar od przedłożenia kompletu oryginałów. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 27

28 Konosament charakterystyka (2): Konosamenty wystawiane są najczęściej w języku angielskim, ze względu na to, że konosament jest dokumentem przenośnym i zbywalnym, umożliwia wygodne operacje w handlu zagranicznym, zwłaszcza sprawę odsprzedaży i przekazywania towaru następnym nabywcom. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 28

29 Konosament wystawiony w języku rosyjskim: Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 29

30 Konosament w żegludze śródlądowej: W żegludze śródlądowej stosowany jest konosament żeglugi śródlądowej. Jest to dokument stwierdzający przyjęcie towaru do przewozu na wskazanych w nim warunkach. Może być dokumentem zbywalnym jak i niezbywalnym. Wystawiany jest w jednym oryginalnym egzemplarzu i dowolnej ilości kopii. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 30

31 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (wypełniony dokument) Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 31

32 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (1) Jest dokumentem stwierdzającym zawarcie z koleją umowy o przewóz na podstawie COTiF (Międzynarodowej Konwencji o Przewozie Towarów Kolejami). Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 32

33 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (2) Dokument CIM składa się z 5 egzemplarzy: oryginał przeznaczony jest dla odbiorcy przesyłki; ceduła przewozowa towarzyszy przesyłce i przeznaczona jest dla stacji przeznaczenia; poświadczenie odbioru towarzyszy przesyłce do stacji przeznaczenia i stanowi dokument rozliczeniowy miedzy zarządami kolei biorących udział w przewozie; wtórnik przeznaczony jest dla nadawcy przesyłki; poświadczenie nadania przeznaczone jest dla stacji nadania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 33

34 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (3) List CIM wystawia nadawca w języku kraju nadania z tłumaczeniem na jeden z trzech języków: włoski, francuski lub niemiecki. Kolejowe listy przewozowe są dokumentami imiennymi, niezbywalnymi i nieprzenośnymi. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 34

35 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS (1) Stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu. Komplet listu SMGS składa się z: 1) Oryginału dla odbiorcy przesyłki; 2) Ceduły dla stacji przeznaczenia; 3) Grzbietu ceduły dla stacji nadania; 4) Wtórnika dla nadawcy; 5) Dodatkowej ceduły dla celów statystycznych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 35

36 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS (2) List przewozowy SMGS wypełnia nadawca w języku kraju nadania oraz w niemieckim lub rosyjskim. Kolejowe listy przewozowe są dokumentami imiennymi, niezbywalnymi i nieprzenośnymi. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 36

37 Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR (blankiet) Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 37

38 Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR (1) Stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy w określonym miejscu i czasie. Obowiązki i uprawnienia stron regulowane są postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 38

39 Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR (2) List CMR składa się z 4 egzemplarzy: dla nadawcy, odbiorcy, przewoźnika i dla kontroli. Trzy pierwsze egzemplarze są oryginałami a czwarty to kopia. List CMR wystawia nadawca najczęściej w języku angielskim. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 39

40 Karnet TIR (1) Jest to dokument wprowadzony w myśl postanowień Konwencji Celnej TIR. Według tej konwencji odprawa celna odbywa się dwukrotnie: w kraju załadunku i w kraju przeznaczenia. Na poszczególnych granicach sprawdzane są jedynie plomby celne. Konstrukcja nadwozia musi być taka, aby umożliwiała nałożenie plomb celnych. Karnet TIR składa się z manifestu (czyli spisu towarów) i z kopii (które pozostają na poszczególnych granicach celnych). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 40

41 Karnet TIR (2) Koordynacją przewozów w oparciu o Konwencję TIR w skali międzynarodowej zajmuje się Międzynarodowa Unia Drogowa IRU, a w Polsce Krajowe Zrzeszenie Przewoźników Drogowych; są one odpowiedzialne wobec władz celnych za naruszenie przepisów celnych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 41

42 Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB (1) Stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy. Sporządzany jest na formularzu sporządzanym przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 42

43 Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB (2) Składa się z 3 oryginałów i 6 kopii. Oryginały przeznaczone są dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, kopie dla portów lotniczych. List ten jest wystawiany przez przewoźnika w języku angielskim. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 43

44 Międzynarodowy Żeglugowy List Przewozowy lub Konosament Żeglugi Śródlądowej Składa się z oryginału, wtórnika i 5 kopii. Oryginał i 2 kopie przeznaczone są dla przedsiębiorstwa żeglugowego, wtórnik dla opłacającego przewóz, po jednej kopii dla nadawcy i odbiorcy przesyłki. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 44

45 Polisa ubezpieczeniowa (1) Jest umową pomiędzy ubezpieczającym, czyli płacącym składki, a ubezpieczycielem, czyli Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W myśl tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje ryzyko w zamian za składkę ubezpieczeniową. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 45

46 Polisa ubezpieczeniowa (rodzaje 1) Polisa jednorazowa inaczej indywidualna lub pojedyncza jest umową ubezpieczeniową na czas trwania określonej podróży. Polisa generalna inaczej bieżąca jest umową ramową, w której ubezpieczający zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich towaru przewidzianych w polisie a ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjmować do ubezpieczenia wszystkie przesyłki na ustalonych warunkach (W związku z tym w polisie generalnej muszą być określone rodzaje i ilości ładunków, które mają być przedmiotem ubezpieczenia, objęte ubezpieczeniem trasy przewozu i rodzaje ryzyk). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 46

47 Polisa ubezpieczeniowa (rodzaje 2) Polisa generalna może występować w dwóch wariantach: jako polisa odpisowa lub jako polisa obrotowa. Odpisowa charakteryzuje się tym, że ubezpieczający musi z góry zadeklarować przewidywaną sumę ubezpieczenia wszystkich przesyłek wysyłanych i otrzymanych w czasie trwania umowy. W ustalonych terminach ubezpieczający przedstawia wykazy przesyłek zrealizowanych w danym czasie. Sumy odpowiadające wysokości ich ubezpieczenia są stopniowo odpisywane od sumy ogólnej aż do jej wyczerpania. Obrotowa, kiedy ubezpieczający zgłasza towary do ubezpieczenia o pewnej z góry określonej wartości ustalonej odpowiednio do przewidywanych w czasie trwania umowy obrotów. Nie ma obowiązku każdorazowo zgłaszania przesyłek. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 47

48 Certyfikat asekuracyjny Certyfikat asekuracyjny jest zaświadczeniem, że wymieniony w certyfikacie towar objęty jest generalną umową ubezpieczeniową i że w ramach tej umowy został ubezpieczony. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 48

49 Faktura handlowa (1) Faktura handlowa (invoice) jest to rachunek wystawiony przez sprzedającego na towary wydane lub wysłane kupującemu lub za wykonane usługi. Faktura handlowa spełnia następujące funkcje: a) stwierdza fakt wysłania towaru; b) jest podstawą żądania zapłaty; c) dla kupującego jest dowodem nabycia towaru; identyfikuje towar; d) służy do załatwienia różnych formalności, np. celnych; e) jest podstawą wzajemnego rozrachunku i obustronnego księgowania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 49

50 Faktura handlowa (rodzaje) Rodzaje faktur handlowych: a) Prowizoryczna (proforma) służy do otrzymania częściowej zapłaty za towar np., kiedy ilość lub wartość zostaną ustalone przy odbiorze. b) Ostateczna wystawiana jest w ślad za fakturą prowizoryczną i stanowi ostateczne rozliczenie dostawy. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 50

51 Faktura handlowa (elementy) 1. nazwa i adres sprzedającego; 2. nazwa i adres kupującego; 3. słowo faktura i numer; 4. dokładne określenie towaru; 5. cena jednostkowa i wartość globalna; 6. sposób zapłaty; 7. ewentualne rabaty i bonifikaty; 8. podpis wystawcy faktury. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 51

52 Faktura handlowa (wizowanie) W przypadku towarów różnego asortymentu należy do faktury dołączyć specyfikację stanowiącą szczegółowy opis towarów. Przepisy niektórych państw wymagają wizowania faktur. Poprzez wizowanie jednostka handlowa kraju importera stwierdza, że firma wystawiająca fakturę jest jej znana, i że podane w fakturze warunki nie odbiegają od warunków przyjętych na danym rynku. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 52

53 Faktura proforma Faktura proforma ma układ faktury handlowej z wyraźnym zaznaczeniem proforma. W przeciwieństwie do faktury handlowej nie stwierdza faktu wysłania towaru i nie jest podstawą żądania zapłaty. Może służyć jako oferta lub wysyłana łącznie z ofertą. Może być wymagana przez importera dla uzyskania pozwolenia przywozu, zezwolenia dewizowego bądź przyznania kontyngentu. Podobnie jak faktura handlowa może wymagać wizowania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 53

54 Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 54

55 Faktura konsularna Faktura konsularna wystawiana jest na specjalnych formularzach do nabycia w placówkach handlowych lub konsularnych kraju importującego. Jest bardziej rozbudowana od faktury handlowej, ale w żadnym wypadku jej nie zastępuje. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 55

56 Faktura celna Faktura celna służy do ustalania wartości celnej. Musi być zgodna z fakturą handlową. Głównym jej celem jest ułatwienie stosowania ceł preferencyjnych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 56

57 Dokumenty związane z odprawą celną Jednolity Dokument Administracyjny SAD (1) Jest wnioskiem o wszczęcie postępowania celnego. Składa się z: 1) W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według jednego kodu Taryfy Celnej PCN, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką podatkową. Na jednym formularzu SAD zawierającym 9 kart numerowanych 1, 1A, 2-8 lub na formularzu zawierającym 4 karty 1/6, 2/7, 3/8, 4/5. 2) W przypadku towarów klasyfikowanych według więcej niż jednego kodu Taryfy Celnej lub pochodzących z więcej niż jednego kraju, objętych więcej niż jedna stawka celna lub podatkową. Na formularzu SAD oraz formularzu uzupełniającym SAD BIS zawierającym odpowiednio 9 lub 4 karty. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 57

58 Dokumenty związane z odprawą celną Jednolity Dokument Administracyjny SAD (2) Do wniosku SAD należy dołączyć: a) oryginał faktury handlowej; b) dokument stwierdzający pochodzenie towaru; c) specyfikację towarową, jeżeli tej funkcji nie spełnia faktura; d) deklarację wartości celnej; e) dokument przewozowy; f) pozwolenie przywozu lub wywozu; g) zaświadczenie o nadaniu podmiotowi dokonującemu obrotu z zagranicą numeru ewidencyjnego REGON; h) zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wydaniu banderoli podatkowych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 58

59 Procedury celne Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 59

60 Dokumenty związane z odprawą celną Karnet ATA Karnet ATA jest to międzynarodowy dokument odprawy celnej czasowej, czyli kiedy towar będzie powtórnie przywieziony do kraju, np. eksponaty na targi i wystawy międzynarodowe, instrumenty muzyczne, sprzęt filmowy itp. Karnet ATA eliminuje całą procedurę związaną z wypełnianiem wniosku SAD. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 60

61 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Pochodzenia (1) Świadectwo Pochodzenia jest dokumentem stwierdzającym, że towar został wyprodukowany w kraju, który świadectwo wydał. Dokument ten służy głównie do ustalenia przez władze celne kraju importera, czy towar pochodzi z kraju, któremu przyznano możliwość korzystania z ulgowych stawek celnych. Czasami ma on na celu uniemożliwienie reeksportu lub kontrole kontyngentów. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 61

62 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Pochodzenia (2) Wydają je uprawnione instytucje w kraju eksportera. W Polsce można je uzyskać w Krajowej Izbie Gospodarczej lub w Urzędzie Celnym. Zwykłe Świadectwo Pochodzenia ma zastosowanie w obrocie z krajami i regionami, do których Polska nie stosuje preferencji celnych. Zwykłe Świadectwo Pochodzenia powinno być sporządzane w języku angielskim, francuskim lub w języku kraju pochodzenia. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 62

63 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Pochodzenia (FORM A) Świadectwo Pochodzenia FORM A wymagane jest przy stosowaniu preferencyjnych stawek celnych w ramach systemu Preferencji na Rzecz Krajów Słabo Rozwiniętych. Celem tego systemu jest pomoc krajom słabo rozwiniętym, poprzez stosowanie obniżonych stawek celnych lub cła zerowego. Dokument musi być wypełniony pismem maszynowym/komputerowym i nie może zawierać poprawek. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 63

64 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Przewozowe EUR-1 Świadectwo Przewozowe EUR-1 wymagane jest przy dokonaniu wymiany handlowej towarów, których łączna wartość przekracza 6000 euro z krajami Wspólnoty Europejskiej. Deklaracja na fakturze może być sporządzona w dwóch sytuacjach: 1. kiedy władze celne wydadzą specjalne upoważnienie eksporterowi dokonującemu częstych odpraw celnych; 2. w każdym przypadku, jeśli łączna wartość towarów nie przekracza 6000 euro. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 64

65 Ship s mail, ship s bag poczta statkowa Są to dokumenty związane z ładunkiem. Kapitan podpisuje ilość odebranych kopert. Agent w porcie zabiera i rozdziela pocztę. Przesyłki kapitańskie wydaje Agent właścicielom w zamian za oryginał Delivery Order. Klauzula na pieczątce Agenta As agent only zabezpiecza agencję przed roszczeniem ładunkowym, gdy podpisuje Konosament jako reprezentant Armatora czy czarterującego. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 65

66 SPEDYCJA koniec wykładu 03. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wykłady Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 66

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Dokumenty stosowane w obrocie handlowym z zagranicą Rodzaje dokumentów handlowych Faktury handlowe Dokumenty składowe Dokumenty przewozowe Dokumenty w transporcie

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów w transporcie kolejowym

Przewóz towarów w transporcie kolejowym Decyzje dotyczące przewozu towarów w handlu zagranicznym obejmują następujące zagadnienia: - wybór drogi przewozu (morska, lądowa lub powietrzna), - wybór gałęzi transportu (np. transport morski, kolejowy),

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 2 ETM: tematyka 1. Podstawowe dokumenty w TM (kwity sternika,

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Grupy formuł Incoterms

Grupy formuł Incoterms L. Wicki: Wykłady z logistyki transport, str. 147 Grupy formuł Incoterms INCOTERMS 2000 zawiera 13 formuł. Można je ująć w cztery grupy: Formuły z grupy E (1 formuła): Jest to umowa o udostępnienie towaru

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 26-27 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Rok akademicki 2010/2011 1 J. Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE W04: Spedycja w systemie transportowym Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu Działania Krok 1: przedstawienie deklaracji tranzytowej w UC nadania Dokumenty i/lub informacje Po dokonaniu wszystkich formalności, zgodnie z ustawodawstwem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIA Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Pismo z dnia 21 października 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-752/10/AK Zastosowanie 0% stawki podatku dla usług spedycji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program ćwiczeń dotyczących ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Akta Kraju FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Spis treści Przegląd procedur celnych Rygory celne Lista kodów procedur celnych Lista portów wejściowych i kodów Opis wzorów dokumentów Odwołania

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

2014R0884 PL

2014R0884 PL 2014R0884 PL 02.02.2016 001.001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Polska Izba Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński Bydgoszcz, 26 października 2012 roku Prelekcję przygotowano w oparciu o Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3.

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3. 3. SPEDYCJA MORSKA 3.1. CELE, ZADANIA I PODMIOTY SPEDYCJI MORSKIEJ (286) Istota i geneza spedycji międzynarodowej. Sektor transport spedycja logistyka. Podstawowe rodzaje spedycji. Zakres czynności spedycyjnych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka merytoryczna

Profilaktyka merytoryczna Profilaktyka merytoryczna Przykłady najczęściej pojawiających się problemów z zakresu ustalania wartości celnej oraz ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów Departament Polityki Celnej Przykłady

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych S P E D Y C J A Praktyczne aspekty reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy

Bardziej szczegółowo

Incoterms strona 1

Incoterms strona 1 Incoterms 2010 www.strattek.pl strona 1 Wszystkie rodzaje transportu (w tym transport morski) Transport morski i śródlądowy (rzeczny) EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF Ex Works Free Carrier Carriage

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku DO-0133/33/2011 Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z zakończeniem postępowania

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz. 141

Dz.U Nr 16 poz. 141 Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH W C.HARTWIG GDYNIA S.A.

REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH W C.HARTWIG GDYNIA S.A. ważny od 01.03.2006 r. www.chg.pl SPIS TREŚCI 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 3 1.1. Definicja Zlecenia Spedycyjnego... 3 1.2. Wykonanie zlecenia spedycyjnego... 3 2. ZLECENIE SPEDYCYJNE... 3 2.1 Warunki przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 3 (2014) 53-69 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl PODSTAWOWA DOKUMENTACJA SPEDYCYJNO- TRANSPORTOWA W PRACY

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym.

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Romuald Holly UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. - Ryzyka w handlu zagranicznym jako ryzyka związane z transportem towarów: ryzyka i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2 Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS Program zgodny z zakresem certyfikacji na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM PRZEWOZIE RZECZY l.p. Przedmiot Zagadnienia Liczba godzin 1

Bardziej szczegółowo

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Wymogi prawne Praktyka transportowa Konsekwencje procesowe List przewozowy jest szczegółowo uregulowany w przepisach prawa Wymogi prawne Co musi

Bardziej szczegółowo

Turcja. Dossier Kraju Turcja

Turcja. Dossier Kraju Turcja Turcja Dossier Kraju Turcja 1 Turcja UWAGA: Dokument przeznaczony jest do użytku na terenie Europy. Niektóre fragmenty części oryginalnej zostały usunięte, w związku z czym numeracja stron w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. FIATA Certificate for the Training Manual Podręcznik spedytora" 3

Spis treści. FIATA Certificate for the Training Manual Podręcznik spedytora 3 Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.]. wyd. 6. Gdynia, 2014 Spis treści FIATA Certificate for

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Część I Procedury

Spis treści. Wstęp. Część I Procedury Spis treści Wstęp Część I Procedury 1. Istota działalności spedycyjnej 1.1. Podstawowe pojęcia związane ze spedycją 1.2. Ceny za usługi spedycyjne i taryfy spedycyjne 1.3. Charakterystyka umowy spedycji

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/443-410/10-6/KC Data 2010.08.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki

Bardziej szczegółowo

Ile opakowań zbiorczych o wymiarach zewnętrznych 200x300mm może być maksymalnie ułożonych w jednej warstwie na palecie EUR?

Ile opakowań zbiorczych o wymiarach zewnętrznych 200x300mm może być maksymalnie ułożonych w jednej warstwie na palecie EUR? 1. Ile opakowań zbiorczych o wymiarach zewnętrznych 200x300mm może być maksymalnie ułożonych w jednej warstwie na palecie EUR? 10 14 16 18 2. Międzynarodowy system identyfikacji GS1 to: Międzybranżowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełniać karnet TIR

Jak wypełniać karnet TIR Jak wypełniać karnet TIR Ta broszura została przygotowana przez IRU w celu dostarczenia instrukcji przewoźnikom, Stowarzyszeniom i funkcjonariuszom celnym 2 Jak wypełniać karnet TIR Jak używać broszury?

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZNOŚCI. 2 [ Przedmiot Umowy ]

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZNOŚCI. 2 [ Przedmiot Umowy ] UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZNOŚCI zawarta w Kaliszu, w dniu (zwana dalej Umową ), pomiędzy : 1. Spedycja i Transport Acropol Sp. z o.o. Sp. K.,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa transportowego 1. Pojęcie prawa transportowego 2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania 3. Przepisy szczególne 4. Przewozy krajowe i międzynarodowe Rozdział II. Umowa

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz stowarzyszeniami

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W POLSCE Warszawa 16 czerwca 2016 r. Wydawca: ZMPD w Polsce Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Ogólne Warunki Przewozu ZMPD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego-zmodyfikowany OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 A) PRZESYŁKI POCZTOWE 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pocztowych obejmujących przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE Zgłoszenie celne prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne - najważniejsze zmiany

Zgłoszenie celne - najważniejsze zmiany Urszula Dyszlewicz Zgłoszenie celne - najważniejsze zmiany Obecnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych i procedur uproszczonych, który jest nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Zasady sprzedaży usług Agencji Celnej PKP LHS sp. z o.o.

Zasady sprzedaży usług Agencji Celnej PKP LHS sp. z o.o. Zasady sprzedaży usług Agencji Celnej PKP LHS sp. z o.o. Tekst ujednolicony SPIS TREŚCI: 1. SŁOWNIK POJĘĆ CELNYCH 2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIODAWCY

Bardziej szczegółowo

INCOTERMS 2010 MATERIAŁ INFORMACYJNY

INCOTERMS 2010 MATERIAŁ INFORMACYJNY INCOTERMS 2010 MATERIAŁ INFORMACYJNY OFICJALNE REGUŁY MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ DO INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH Źródło: http://www.ic-szczecin.pl/www/images/foty/incoterms%202010.doc IZBA CELNA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM Wprowadzenie Ubezpieczenie ładunków (zwane cargo) w transporcie międzynarodowym należy do jednych z najbardziej trudnych i złożonych ubezpieczeń mających

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE ZESZYTY NAUKOWOTECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OFPOLISHASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy OMIDA Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług transportowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR /../..

UMOWA SPRZEDAŻY NR /../.. Strona 1 z 7 UMOWA SPRZEDAŻY NR /../.. zawarta w dniu...... roku w pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Dziennik Ustaw Nr 160 12233 Poz. 1076 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI SPEDYCYJNE. Opracował: Robert Urbanik ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU

CZYNNOŚCI SPEDYCYJNE. Opracował: Robert Urbanik ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU CZYNNOŚCI SPEDYCYJNE Opracował: Robert Urbanik Funkcje spedytora 1. Doradcza i nadzorcza- wybór konwojenta, środka transportu, drogi transportu, zawieranie umów, koordynacja i synchronizacja kolejnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo