Przewodnik. Usługi celne DHL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. Usługi celne DHL"

Transkrypt

1 Usługi celne DHL Przewodnik po usługach celnych DHL Obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. Przedstawione ceny usług celnych należy powiększyć o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.

2 2 Usługi celne DHL Spis treści: Odprawa zbiorcza de minimus... 3 Odprawa celna low value... 4 Formalna odprawa celna... 5 Prowizja wykładowa... 6 Autoryzacja odprawy celnej... 7 Odprawa wielu pozycji... 8 Korekta odprawy celnej... 9 Cesja praw do innej agencji celnej Rewizja wstępna przesyłki Magazynowanie Odprawa czasowa Tranzyt na statek Rejestracja w systemie EORI Mienie przesiedlenia Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego Instrukcja wypełniania faktury proforma Instrukcja wypełniania faktury handlowej... 20

3 Usługi celne DHL 3 Odprawa zbiorcza de minimus Usługa dla importerów i eksporterów Usługa umożliwiająca zbiorczą odprawę celną przesyłek o niskiej wartości rzeczywistej, mniejszej niż 22 EUR. Nie ponosisz kosztów cła i podatku przesyłki kurierskie de minimus są z nich zwolnione. Przesyłka trafia do Ciebie szybciej, ponieważ nie czekasz na przygotowanie dokumentacji odprawy celnej. Jest ona gotowa przed przybyciem przesyłek do kraju docelowego (np. gdy towar dotrze do Polski, automatycznie jest zwalniany przez administrację celną i można go doręczyć). Nie wystawiasz upoważnienia dla Agencji Celnej DHL. Nie płacisz za tę usługę, jeśli Twoim przewoźnikiem jest DHL. Towary importowane lub eksportowane poza terytorium Unii Europejskiej podlegają odprawie celnej. Jeśli korzystasz z usług DHL, towary o wartości rzeczywistej mniejszej niż 22 EUR zostaną odprawione na zbiorczym dokumencie SAD oraz zwolnione z opłaty za cło i podatek. W przypadku takiej odprawy nie otrzymasz dokumentów dotyczących odprawy celnej. Odprawie zbiorczej de minimus nie podlegają towary akcyzowe (jak tytoń, wyroby tytoniowe, alkohol czy wyroby alkoholowe) i towary zakupione w sklepach internetowych. y Importujesz do kraju towar o wartości celnej 5 EUR. Dotrze do Ciebie szybciej bez dodatkowych kosztów, gdyż DHL przygotuje dokumenty jeszcze przed przylotem przesyłki do Polski i odprawi ją tuż po wprowadzeniu jej na terytorium UE. Przesyłki z zaniżoną wartością (np. laptop za 10 dolarów) są zatrzymywane do indywidualnej odprawy celnej. Usługa bezpłatna dla przesyłek transportowanych przez DHL

4 4 Usługi celne DHL Odprawa celna low value Usługa dla importerów Usługa polegająca na odprawie przesyłek o niskiej wartości: od 22 do 45 EUR (dla próbek i wzorów) lub 70 EUR (prezenty). Nie ponosisz kosztów cła i podatku zostajesz z nich zwolniony dzięki ekspertyzie celnej DHL. Szybciej dostajesz przesyłkę, ponieważ odprawa odbywa się sprawnie i bez dodatkowych formalności. Oszczędzasz czas czynności związane ze zwolnieniem towaru od cła i podatku wykona DHL. Nie wystawiasz upoważnienia dla Agencji Celnej DHL. Nie płacisz za tę usługę, jeśli Twoim przewoźnikiem jest DHL. Przesyłki low value są zwolnione z należności celno-podatkowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Do towarów z tej grupy przepisy celne zaliczają: wzory, próbki bez wartości handlowej, produkty oraz prezenty dla osób prywatnych. Dzięki ekspertyzie celnej DHL Twoje przesyłki zostaną zwolnione z opłaty za cło i podatek, a Twoja firma zaoszczędzi. Odprawę przeprowadza Agencja Celna DHL w Twoim imieniu, po weryfikacji przesyłki pod względem wymogów formalnych. Upoważnienie dla Agencji Celnej DHL nie jest wymagane. Przy takiej odprawie nie otrzymasz dokumentów dotyczących odprawy celnej. Usługa bezpłatna dla przesyłek transportowanych przez DHL Sprowadzasz drobne upominki dla bliskich na Boże Narodzenie. Z uwagi na niską wartość przesyłki nie musisz ponosić kosztów opłat celno-podatkowych.

5 Usługi celne DHL 5 Formalna odprawa celna Usługa dla importerów i eksporterów Usługa umożliwiająca odprawę celną przesyłki lub jej elementu o wartości 22 EUR lub wyższej, na podstawie indywidualnego dokumentu SAD. Oszczędzasz czas wszelkich formalności wobec Urzędu Celnego dopełni za Ciebie Agencja Celna DHL. Masz pewność, że przesyłka zostanie prawidłowo odprawiona dzięki doświadczeniu, wiedzy i ekspertyzie celnej DHL. Nie płacisz za tę usługę, jeśli Twoim przewoźnikiem jest DHL. Każdy towar spoza obszaru UE o wartości powyżej 22 EUR, jeśli nie jest próbką, wzorem lub prezentem, automatycznie podlega formalnej odprawie celnej, niezależnie od tego, czy jest przeznaczony do dalszej sprzedaży, czy też nie. Odprawa celna odbywa się na podstawie indywidualnego dokumentu SAD. Wymagane jest wystawienie upoważnienia dla Agencji Celnej DHL. Importujesz urządzenia poligraficzne spoza UE z zamiarem dalszej ich odsprzedaży. Ponieważ wartość elementów przesyłki przekracza 22 EUR, podlegają one formalnej odprawie celnej. Musisz w tym przypadku wystawić upoważnienie dla Agencji Celnej DHL. Usługa bezpłatna dla przesyłek transportowanych przez DHL 150 PLN za odprawę formalną przesyłki na życzenie Klienta, której wartość jest mniejsza niż 22 EUR i może być odprawiona na zbiorczym dokumencie SAD

6 6 Usługi celne DHL Prowizja wykładowa Usługa dla importerów DHL w imieniu importera lub odbiorcy pokrywa koszty cła i podatku, naliczone w czasie odprawy przesyłki przez Urząd Celny. Twoja przesyłka zostaje szybciej odprawiona DHL od ręki reguluje należność w Twoim imieniu. Oszczędzasz czas wszystkich formalności dopełni w Twoim imieniu DHL. Koszt cła i podatku zwracasz DHL, regulując fakturę (w ciągu 3 dni) lub płacąc gotówką podczas odbioru przesyłki. W przypadku, kiedy za towary przez Ciebie importowane należy opłacić cło i podatek, możesz przyspieszyć odprawę i skorzystać z prowizji wykładowej. DHL pokrywa wtedy w Twoim imieniu koszt cła i podatku, naliczony w czasie odprawy przesyłki przez Urząd Celny. Znacznie przyspiesza to odprawę celną, a Ty otrzymujesz przesyłkę szybciej. Poniesione przez DHL koszty zwracasz przelewem albo bezpośrednio kurierowi po otrzymaniu przesyłki. Wymagane jest wystawienie upoważnienia dla Agencji Celnej DHL. 2% wartości opłat celnopodatkowych, nie mniej niż 60 PLN za przesyłkę Chcesz sam uregulować należności celne i wykonujesz przelew na konto Urzędu Celnego. Teraz musisz czekać, aż wpłata zostanie zaksięgowana, co opóźnia odprawę i dostawę Twojej przesyłki. Jeśli, korzystając z prowizji wykładowej, cło i podatek opłaci za Ciebie DHL tuż po przylocie towaru, przesyłka szybko i sprawnie zostanie dostarczona.

7 Usługi celne DHL 7 Autoryzacja odprawy celnej Usługa dla importerów Usługa polegająca na kontakcie DHL z importerem przed rozpoczęciem odprawy celnej. Kontakt odbywa się na życzenie importera. Możesz zapoznać się z dokumentacją przesyłki przed rozpoczęciem odprawy. Lepiej kontrolujesz koszty odprawy celnej, bo przed odprawą znasz wycenę cła i podatku. Możesz sprawdzić poprawność zgłoszenia każdej przesyłki. Przed rozpoczęciem odprawy celnej DHL kontaktuje się z Tobą na Twoje życzenie i udostępnia dokumentację importowanego towaru, w której znajdziesz szczegółowe informacje na temat jego zawartości, ilości oraz deklarowanej wartości. Dzięki tym informacjom możesz mieć np. wpływ na kod taryfy celnej, jaka zostanie przedstawiona przez Agencję Celną DHL w zgłoszeniu celnym. Rozpoczynasz współpracę z nowym kontrahentem za granicą. Do Polski dotarła właśnie pierwsza nadana przez niego przesyłka. Zanim zostanie ona zgłoszona do odprawy celnej, chcesz poznać jej zawartość i koszty opłat importowych. Bezpośrednio z agencji celnej dostajesz em lub faksem dokumenty dotyczące importowanego towaru. Dzięki temu jesteś w stanie ocenić, czy Twój kontrahent wysłał Ci to, co u niego zamówiłeś. Dodatkowo już przed odprawą możesz poznać dodatkowe koszty wynikające z opłat celno-podatkowych. 40 PLN za przesyłkę

8 8 Usługi celne DHL Odprawa wielu pozycji Usługa dla importerów Usługa umożliwiająca odprawę celną w imporcie pięciu lub więcej różnych pozycji taryfikacyjnych lub towarów pochodzących z pięciu lub więcej krajów. Oszczędzasz pieniądze każda pozycja odprawiana jest według najniższej możliwej taryfy celnej. Oszczędzasz czas dzięki doświadczeniu DHL odprawa odbywa się szybko i sprawnie. Przewóz pięciu lub więcej różnych towarów w jednej przesyłce będzie wymagał zastosowania różnych stawek taryfy celnej. Korzystając z Odprawy wielu pozycji masz wpływ na to, aby Agencja Celna DHL zastosowała oddzielną stawkę celną dla każdej pozycji taryfowej. Dzięki temu ogólna kwota należności celno-podatkowych jest niższa. Brak zastosowania tej usługi może skutkować tym, że dla wszystkich towarów użyta będzie wyższa stawka celna. Może to oznaczać podniesienie wartości opłat celno-podatkowych, co nie jest korzystne ani dla Ciebie, ani dla DHL. Koszty ponosi importer lub odbiorca. Na jednym dokumencie SAD Agencja Celna DHL może zgłosić maksymalnie 99 pozycji. Wymagane jest wystawienie upoważnienia dla Agencji Celnej DHL. 100 PLN za przesyłkę Otrzymujesz z Chin przesyłkę. Na fakturze znajduje się 25 pozycji taryfowych. Każdy towar podlega innej stawce taryfikacyjnej. Korzystając z usługi Odprawa wielu pozycji, masz wpływ na obniżenie ogólnego kosztu należności celno-podatkowych.

9 Usługi celne DHL 9 Korekta odprawy celnej Usługa polegająca na przygotowaniu przez DHL dokumentów oraz treści odwołania do Urzędu Celnego na podstawie zlecenia Klienta. Umożliwia ona dokonanie zmian w dokumencie SAD lub uwzględnienie w odprawie celnej dodatkowej dokumentacji towaru. Oszczędzasz czas dzięki wiedzy i doświadczeniu DHL korekta zgłoszenia celnego odbywa się szybko i sprawnie. Masz gwarancję np. zgodności deklarowanej wartości towaru z jego rzeczywistą wartością handlową unikasz ewentualnych opłat dodatkowych ze strony Urzędu Skarbowego. DHL na Twoje zlecenie przygotowuje dokumenty oraz treść odwołania do Urzędu Celnego. Umożliwia to dokonanie zmian w dokumencie SAD lub uwzględnienie dodatkowej dokumentacji towaru, która nie była dostępna w trakcie przygotowywania zgłoszenia celnego (np. certyfikat pochodzenia towaru). Usługa jest płatna, jeśli konieczność dokonania korekty nie wynikła z winy DHL. Usługa dla importerów i eksporterów Podczas wypełniania dokumentów nadawca omyłkowo podał niższą wartość na fakturze. Nie uwzględniłeś też stawki preferencyjnej w trakcie odprawy. Zgłaszasz DHL konieczność dokonania korekty. 270 PLN za każde poprawione zgłoszenie celne

10 10 Usługi celne DHL Cesja praw do innej agencji celnej Usługa dla importerów DHL przekazuje innej agencji celnej dokumenty potrzebne do dokonania odprawy. Masz swobodny wybór nie masz obowiązku dokonania odprawy za pośrednictwem Agencji Celnej DHL. Nie musisz załatwiać formalności DHL zadba o prawidłowe przekazanie kompletu dokumentów innej agencji. DHL przekazuje dokumenty innej agencji celnej, by ta dokonała odprawy w Twoim imieniu. Cesja praw może wydłużyć czas trwania odprawy DHL nie ma wpływu na proces przygotowania deklaracji celnej przez inną agencję. Usługa dostępna tylko dla przesyłek transportowanych przez DHL na listach przewozowych DHL. 100 PLN za przesyłkę Masz podpisaną umowę z inną agencją celną na kompleksową obsługę importu. Wolisz korzystać z jej usług, więc DHL daje Ci taką możliwość.

11 Usługi celne DHL 11 Rewizja wstępna przesyłki Usługa dla importerów Rewizja wstępna przesyłki na życzenie Klienta w celu uzyskania pewności co do zawartości przesyłki. Na życzenie Klienta towar zostanie oznakowany jako PRÓBKA w celu uzyskania zwolnienia z opłat celno-podatkowych. Masz pewność, co dokładnie zawiera przesyłka już przed jej zgłoszeniem. Masz więcej możliwości możesz np. odmówić dokonania zgłoszenia przesyłki, jeśli nie zawiera ona towaru, który zamawiałeś. DHL na Twoje zlecenie dokonuje sprawdzenia zawartości przesyłki przed odprawą celną. Wiedząc, co ona zawiera, możesz podjąć dalsze kroki, np. wystąpić o zwolnienie z opłat celno-podatkowych, jeśli przesyłka może być zwolniona na podstawie przepisów celnych. Jeśli przesyłasz próbki i nie są one oznakowane, towar na Twoje zlecenie zostaje oznakowany jako PRÓBKA w celu zwolnienia z opłat celno-podatkowych. Przepisy celne wymagają od importerów, aby próbki nie posiadały wartości handlowej. Rozpoczynasz działalność. Dostajesz pierwszą przesyłkę od nowego kontrahenta i chcesz się upewnić, co ona zawiera. Zlecasz DHL rewizję przesyłki przed dokonaniem zgłoszenia celnego. 100 PLN za przesyłkę bez oznakowania 170 PLN za przesyłkę z oznakowaniem

12 12 Usługi celne DHL Magazynowanie Usługa dla importerów Usługa obejmująca magazynowanie przesyłki w siedzibie DHL powyżej 3 dni kalendarzowych, liczonych od następnego dnia po przylocie. Oszczędzasz miejsce we własnym magazynie. Nie musisz szukać magazynu, gdy trzeba poprawić lub uzupełnić dokumenty związane z przesyłką. Odprawa przesyłki jest możliwa, ale chcesz ją następnie składować w magazynie DHL, ponieważ np. nie masz miejsca we własnym magazynie lub jesteś w podróży służbowej. Pierwsze 3 dni magazynowania liczone od następnego dnia po przylocie są bezpłatne. Usługa jest płatna, jeśli magazynujesz przesyłkę dłużej niż 3 dni kalendarzowe. 25 PLN za każdy dzień kalendarzowy, ale nie mniej niż 100 PLN dla przesyłek o wadze powyżej 70 kg opłata wynosi 50 PLN za każdy dzień kalendarzowy, ale nie mniej niż 200 PLN Jesteś w podróży służbowej i w tym czasie otrzymujesz przesyłkę. Może być ona zgłoszona do odprawy, ale odbierzesz ją najwcześniej za 5 dni. Zlecasz DHL przechowanie przesyłki.

13 Usługi celne DHL 13 Odprawa czasowa Usługa dla importerów Odprawa towarów, które czasowo przekraczają granicę Polski, a docelowo będą odsyłane do nadawcy. Oszczędzasz na opłatach celno-podatkowych po zwrocie towaru do nadawcy otrzymujesz zwrot kosztów z Urzędu Celnego. Usługa przeznaczona dla firm importujących towary spoza UE na wystawy, pokazy, targi lub zajmujących się serwisem urządzeń (np. telefonów komórkowych lub komputerów). Towary następnie wracają do nadawcy. Dokonanie odprawy czasowej (w tym uszlachetnienia czynnego) oznacza przygotowanie przez DHL odpowiedniej deklaracji celnej do Urzędu Celnego, dzięki której odprawa ta jest możliwa. Importujesz samochody do pokazowych testów, ale nie stajesz się ich właścicielem. Składasz zabezpieczenie do Urzędu Celnego w wysokości równowartości opłat celno-podatkowych. Po odesłaniu samochodów do producenta otrzymujesz zwrot zabezpieczonych należności. 100 PLN za przesyłkę

14 14 Usługi celne DHL Tranzyt na statek Usługa dla importerów Transport dedykowanym kurierem z magazynu celnego na statek. Oszczędzasz pieniądze nie płacisz ceł, podatków ani zabezpieczenia należności w trakcie dokonywania procedury tranzytu. DHL zleca bezpośredni transport przesyłki dedykowanym kurierem z magazynu celnego na statek oczekujący w porcie. W ten sposób towar, podlegający procedurze tranzytu, trafia na terytorium innego państwa (czyli na pokład statku, pływającego pod banderą danego kraju). 270 PLN za przesyłkę Jesteś importerem i chcesz zaoszczędzić na kosztach ceł i podatków. Zlecasz DHL dostawę towaru na swój statek stojący w gdańskim porcie. Podajesz kurierowi nazwę jednostki i wskazujesz, gdzie jest ona zacumowana.

15 Usługi celne DHL 15 Rejestracja w systemie EORI Usługa dla eksporterów Umożliwia dokonanie odprawy celnej, gdy Klient nie jest zarejestrowany w systemie EORI. Twoja przesyłka zostaje poddana odprawie celnej i zwolniona do dalszego transportu to szczególnie ważne przy pilnych przesyłkach. Nie musisz załatwiać wstępnych formalności, związanych z nadaniem numeru EORI DHL występuje w Twoim imieniu. Twój numer będzie ważny przez 30 dni, o ile nie był wcześniej nadany. Każdy podmiot uczestniczący w międzynarodowej wymianie handlowej zobligowany jest do posługiwania się wspólnotowym numerem EORI, który jest częścią cyfrowego środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych. Mimo, że nie posiadasz numeru EORI, odprawa celna jest możliwa. DHL występuje w Twoim imieniu, w trybie tymczasowym, o nadanie Ci numeru EORI. Masz kolejne 30 dni na dopełnienie formalności rejestracyjnych. Numer EORI nie jest wymagany od osób prywatnych oraz placówek dyplomatycznych. Jesteś początkującym eksporterem i zapomniałeś o obowiązku posiadania numeru EORI. Eksportujesz kwiaty, których wysyłka nie może czekać. DHL rozpoczyna w Twoim imieniu procedurę rejestracyjną. Twoja przesyłka zostaje nadana, a Ty masz 30 dni na dokończenie rejestracji. 100 PLN za przesyłkę

16 16 Usługi celne DHL Mienie przesiedlenia Usługa dla importerów Przygotowanie dokumentacji zwalniającej z opłat celnych za przewożony majątek osobisty. Nie ponosisz kosztów celno-podatkowych. Nie załatwiasz formalności, związanych ze zwolnieniem z opłat. Przed odprawą przesyłek zawierających Twój majątek osobisty, DHL sporządza specjalną dokumentację, wymaganą przez administrację celną. Zwalnia Cię ona z opłat celno-podatkowych. 150 PLN za przesyłkę Przez ponad rok pracowałeś legalnie w USA. Dysponujesz dokumentami potwierdzającymi Twój pobyt, otrzymanymi w ambasadzie polskiej. Na tej podstawie DHL sporządza dokumentację, zwalniającą Cię z opłat celno-podatkowych.

17 Usługi celne DHL 17 Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego Agencja Celna działa w Twoim imieniu, więc oszczędzasz czas. Agencja ma możliwość odprawiania przesyłek Klienta w procedurze uproszczonej. Szybsza odprawa celna, więc także szybsza dostawa przesyłki. Co to jest procedura uproszczona? Sposób dokonania odprawy celnej, który zapewnia szybkie zwolnienie towaru i doręczenie przesyłki celnej do odbiorcy finalnego. W procedurze uproszczonej towar zostaje zwolniony już po około 30 minutach po dokonaniu zgłoszenia. Opłacenie długu celnego następuje wówczas z zabezpieczenia firmy DHL Express (regulujesz należność wobec DHL w późniejszym terminie). Udzielając upoważnienia pośredniego Agencji Celnej DHL, w przypadku przesyłek, które mogą być odprawione w procedurze uproszczonej, automatycznie będziesz korzystał z usługi Prowizja wykładowa. Podstawowe warunki stosowania procedury uproszczonej Procedura działa zarówno w imporcie, jak też w eksporcie. Nie wszystkie towary podlegają tego typu odprawie. Przesyłce towarzyszy prawidłowo sporządzona faktura. Towar jest zgłaszany w procedurze dopuszczenia do obrotu (import) lub wywozu (eksport).

18 18 Usługi celne DHL Instrukcja wypełniania Faktury proforma 1 Airbill No. (numer listu przewozowego AWB) Shipper (dane nadawcy) 3 Name (imię i nazwisko) 4 Company (nazwa firmy) 5 Address (adres nadawcy) 6 City (miejscowość) 7 Postcode (kod pocztowy) 8 Phone, Fax No. (telefon, fax) 9 Contact person (imię i nazwisko osoby kontaktowej) Faktura proforma orma PRO-FORMA INVOICE AIRBILL No. FROM: NAME / COMPANY ADDRESS CITY CITY POSTCODE COUNTRY: POLAND PHONE/FAX No. CONTACT PERSON : 1 3 lub TOTAL NET WEIGHT: kg kg TO: 2 10 lub NAME / COMPANY ADDRESS CITY POSTCODE COUNTRY PHONE/FAX No. FULL DESCRIPTION OF GOODS GIFT SAMPLE COUNTRY OF QUANTITY UNIT VALUE SUB TOTAL (DOKŁADNY OPIS TOWARU) ORIGIN (ILOŚĆ) (WARTOŚĆ VALUE Tick as appropriate (KRAJ JEDNOSTKOWA) (RAZEM) POCHODZENIA) 2 Total net weight (waga netto) Receiver (dane odbiorcy) 10 Name (imię i nazwisko) 11 Company (nazwa firmy) 12 Address (adres odbiorcy) 13 City (miejscowość) 14 Postcode (kod pocztowy) 15 Country (w jęz. angielskim) 16 Phone, Fax No. (telefon, fax) 17 Full description of goods (dokładny opis wysyłanego towaru w jęz. polskim i ang.) 18 Tick as appropriate (zaznacz właściwe pole): Gift (prezent) Sample (próbka) 19 Country of origin (kraj pochodzenia w języku polskim i angielskim) 20 Quantity (ilość) 21 Unit value (wartość jednostkowa) 22 Sub total value (razem) REASON FOR EXPORT: (POWÓD WYSYŁKI) VALUE FOR CUSTOMS PURPOSES ONLY I declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge Date: Name: Signature (podpis)... (company stamp/ pieczęć firmowa) AND CURRENCY: (WARTOŚĆ CAŁKOWITA I WALUTA) Total value and currency (wartość całkowita i waluta w EUR lub USD) 24 Reason for export (powód wysyłki, wpisz: GIFT lub SAMPLE) 25 Date (data) 26 Name (imię i nazwisko) 27 Signature (podpis) Klient wypełnia wyłącznie pola zaznaczone kolorem żółtym.

19 Usługi celne DHL 19 Faktura proforma PRO-FORMA INVOICE AIRBILL No. TOTAL NET WEIGHT: kg FROM: NAME / COMPANY ADDRESS CITY POSTCODE Krzysztof Nowak ul.karmelicka 18 Kraków COUNTRY: POLAND Krzysztof Nowak PHONE/FAX No. CONTACT PERSON : TO: Pedro Ribeiro NAME / COMPANY Rua Cantagalo 692 ADDRESS Sao Paulo CITY POSTCODE Brasil COUNTRY PHONE/FAX No. FULL DESCRIPTION OF GOODS (DOKŁADNY OPIS TOWARU) GIFT SAMPLE Tick as appropriate COUNTRY OF ORIGIN (KRAJ POCHODZENIA) QUANTITY (ILOŚĆ) UNIT VALUE (WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA) SUB TOTAL VALUE (RAZEM) artykuły biurowe (office articles) Chiny (China) USD 200 USD REASON FOR EXPORT: (POWÓD WYSYŁKI) Gift TOTAL VALUE AND CURRENCY: (WARTOŚĆ CAŁKOWITA I WALUTA) 200 USD VALUE FOR CUSTOMS PURPOSES ONLY I declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge Date: Krzysztof Nowak Name: Krzysztof Nowak Signature (podpis)... (company stamp/ pieczęć firmowa) Sugerujemy podawanie wartości towaru na fakturze w walutach EUR lub USD, co ułatwia proces odprawy za granicą.

20 TOTAL NET WEIGHT: kg 20 Usługi celne DHL Instrukcja wypełniania Faktury handlowej 1 Airbill No. (numer listu przewozowego AWB) 2 Terms of trade warunki handlowe przewozu Incoterms Shipper (dane nadawcy) 4 Name (imię i nazwisko) 5 Company (nazwa firmy) 6 Address (adres nadawcy) 7 City (miejscowość) 8 Postcode (kod pocztowy) 9 Phone, Fax No. (telefon, fax) 10 Contact person (imię i nazwisko osoby kontaktowej) 18 Full description of goods (dokładny opis wysyłanego towaru w jęz. polskim i ang.) 19 HS code (kod taryfy celnej) 20 Country of origin (kraj pochodzenia w języku polskim i angielskim) 21 Quantity (ilość) 22 Unit value (wartość jednostkowa) 23 Sub total value (razem) Faktura INVOICE 1 AIRBILL I No. Terms of trade: 2_ FROM: NAME / COMPANY 4 _ lub 5 ADDRESS _ 6 CITY 7 POSTCODE 8 COUNTRY: POLAND PHONE/FAX No. 9 CONTACT PERSON : 10 FULL DESCRIPTION OF GOODS (DOKŁADNY OPIS TOWARU) REASON FOR EXPORT: (POWÓD WYSYŁKI) HS code COUNTRY OF ORIGIN (KRAJ POCHODZENIA) I declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge Date: Name: Signature (podpis) TO: NAME / COMPANY 11 lub 12 ADDRESS 13 CITY 14 POSTCODE D _ 15 COUNTRY 16 PHONE/FAX No. (company stamp/ pieczęć firmowa) ) 3 QUANTITY (ILOŚĆ) kg 17 UNIT VALUE (WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA) TOTAL VALUE AND CURRENCY: (WARTOŚĆ CAŁKOWITA I WALUTA) ) SUB TOTAL VALUE (RAZEM) Total net weight (waga netto) Receiver (dane odbiorcy) 11 Name (imię i nazwisko) 12 Company (nazwa firmy) 13 Address (adres odbiorcy) 14 City (miejscowość) 15 Postcode (kod pocztowy) 16 Country (państwo w jęz. ang.) 17 Phone, Fax No. (telefon, fax) 24 Total value and currency (wartość całkowita i waluta w EUR lub USD) 25 Reason for export (powód wysyłki) 26 Date (data) 27 Name (imię i nazwisko) 28 Signature (podpis) Klient wypełnia wyłącznie pola zaznaczone kolorem żółtym. Faktura handlowa powinna być przygotowana w dwóch oryginałach. W przypadku przesyłki do krajów takich jak np. Rosja, Turcja lub Chiny, proszę obligatoryjnie podać kod taryfy celnej HS code. Brak tego kodu może znacząco opóźnić dostawę przesyłki w tych krajach. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do korzystania z narzędzia DHL Trade Automation Service na stronie lub prosimy zadzwonić do Contact Center, tel

21 Usługi celne DHL 21 Faktura INVOICE AIRBILL No. Terms of trade: FROM: NAME / COMPANY ADDRESS CITY POSTCODE DAP Montreal Artykuły Biurowe Sp. z o.o. ul.karmelicka 18 Kraków COUNTRY: POLAND Krzysztof Nowak PHONE/FAX No. CONTACT PERSON : TOTAL NET WEIGHT: kg TO: 2 Office Suppliers Corporation NAME / COMPANY 1000 Sherbrooke Street West ADDRESS Montreal CITY POSTCODE Canada COUNTRY H3A 3R2 PHONE/FAX No. FULL DESCRIPTION OF GOODS (DOKŁADNY OPIS TOWARU) HS Code COUNTRY OF ORIGIN (KRAJ POCHODZENIA) QUANTITY (ILOŚĆ) UNIT VALUE (WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA) SUB TOTAL VALUE (RAZEM) długopisy (pens) Chiny (China) USD 200 USD REASON FOR EXPORT: (POWÓD WYSYŁKI) Sale TOTAL VALUE AND CURRENCY: (WARTOŚĆ CAŁKOWITA I WALUTA) 200 USD I declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge Date: Name: Krzysztof Nowak Signature (podpis)... Krzysztof Nowak Artykuĺy Biurowe Sp. z o.o. ul.karmelicka Kraków (company stamp/ pieczęć firmowa) Sugerujemy podawanie wartości towaru na fakturze w walutach EUR lub USD, co ułatwia proces odprawy za granicą.

22 22 Usługi celne DHL

23 Usługi celne DHL 23

24 Contact Center tel DHL Express (Poland) ul. Osmaƒska Warszawa

WYSYŁAJ ŁATWO. Przewodnik po usługach FedEx to prosta droga do łatwej i bezpiecznej wysyłki. FedEx. Solutions powered by people.

WYSYŁAJ ŁATWO. Przewodnik po usługach FedEx to prosta droga do łatwej i bezpiecznej wysyłki. FedEx. Solutions powered by people. WYSYŁAJ ŁATWO Przewodnik po usługach FedEx to prosta droga do łatwej i bezpiecznej wysyłki. FedEx. Solutions powered by people. Dla ułatwienia korzystania z serwisu prosimy wpisać Numer Klienta FedEx:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Postanowienia wstępne Niniejsze Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług określają zasady świadczenia przez krajowych usług przewozu, międzynarodowych usług spedycyjnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DHL PARCEL

CENNIK USŁUG DHL PARCEL Cennik specjalny www.dhlparcel.com.pl DHL4 www.dhl4.com.pl Dział Obsługi Klienta DHL Parcel tel. 4 6 4 4 DHL Parcel DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 0-8 Warszawa Obowiązuje od stycznia 0 r.

Bardziej szczegółowo

MARKETING EKSPORTOWY. Poradnik dla małych i średnich rm Praktyczne aspekty - kraje UE

MARKETING EKSPORTOWY. Poradnik dla małych i średnich rm Praktyczne aspekty - kraje UE MARKETING EKSPORTOWY Poradnik dla małych i średnich rm Praktyczne aspekty - kraje UE WARSZAWA 2002 Opracowanie merytoryczne i redakcja WIESŁAW CHODYNIECKI Wydawca: Fundusz Współpracy Górnośląska 4a 00-444

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Przesyłki międzynarodowe instrukcja wypełniania eksportowej faktury handlowej

Przesyłki międzynarodowe instrukcja wypełniania eksportowej faktury handlowej Przesyłki międzynarodowe instrukcja wypełniania eksportowej faktury handlowej Nasza specjalistyczna wiedza w zakresie odpraw celnych, w połączeniu z logistyką UPS, pomoże naszym klientom opanować tajniki

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (klienci prowadzący działalność gospodarczą i klienci instytucjonalni)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (klienci prowadzący działalność gospodarczą i klienci instytucjonalni) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (klienci prowadzący działalność gospodarczą i klienci instytucjonalni) LLPMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław NIP: 8943051937 REGON: 022363270

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ważny do 30.09.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTRO.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1. SERWIS INTERNETOWY Regulamin korzystania z serwisu internetowego AB TRADING udostępnia swoim Klientom SERWIS INTERNETOWY (zwany dalej Serwisem ) służący zakładaniu rezerwacji, zakupowi biletów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo