Zmiany dotyczące fakturowania (self-billing) 06 czerwca 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany dotyczące fakturowania (self-billing) 06 czerwca 2011"

Transkrypt

1 Zmiany dotyczące fakturowania (self-billing) 06 czerwca 2011

2 Sposób wystawianych faktur transakcyjnych pierwsze faktury transakcyjne wystawiane były w cyklach 7-dniowych, od września 2010 roku faktury transakcyjne wystawiane są w cyklach 1-dniowych

3 Ogólny schemat nowego modelu rozliczeń Bieżące rozliczenie sesji Zlecenia płatnicze do BOŚ (pliki BIF) Faktury Transakcyjne Tytuły zleceń płatniczych Cykl rozliczeniowy Dzień sesji na TGE oraz rozliczenia rynków przez IRGiT Rozliczenie dostawy towarów giełdowych Doba wysłania zlecenia płatniczego do BOŚ Doba realizacji przez BOŚ zleceń płatniczych Płatność za dostawę towaru giełdowego Data wystawienia faktury Tytuł faktury: dostawa towaru giełdowego w okresie rozliczeniowym: Termin płatności Rozliczenie transakcji IRGiT w okresie: 1 dniowy Piątek RDN+1; RTT+1 Piątek Poniedziałek RDN (sobota); RTT (sobota) Sobota - Sobota Poniedziałek Sobota - Sobota Poniedziałek Sobota RDN+1; RTT+1 3 dniowy Niedziela RDN+1; RTT+1 Poniedziałek Wtorek RDN (niedz.); RTT (niedzi.); RDN (poniedz.); RTT (poniedz.); RDN (wtorek); RTT (wtorek) Niedziela - Wtorek Wtorek Niedziela - Wtorek Wtorek Poniedziałek RDN+1; RTT+1 1 dniowy Wtorek RPM; RUE; RDN+1; RTT+1 Wtorek Środa RPM (wtorek); RUE (wtorek); RDN (środa); RTT (środa) Wtorek - Środa Środa Wtorek - Środa Środa 1 dniowy Środa RDN+1; RTT+1 Środa Czwartek RDN (czartek); RTT (czwartek) Czwartek - Czwartek Czwartek Czwartek - Czwartek Czwartek RPM (czwart.); RUE (czwart.); RDN (piątek); RTT (piątek) 1 dniowy Strony umowy Czwartek poinformują RPM; RUE; RDN+1; RTT+1 siebie Czwartek nawzajem Piątek 1 dniowy w trybie natychmiastowym o wykreśleniu go z Piątek RDN+1; RTT+1 Piątek Poniedziałek RDN (sobota); RTT (sobota) Sobota - Sobota Poniedziałek Sobota - Sobota Poniedziałek 3 dniowy rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa Sobota Niedziela RDN+1; RTT+1 RDN+1; RTT+1 Poniedziałek RDN+1; RTT+1 Poniedziałek Wtorek RDN (niedz.); RTT (niedzi.); RDN (poniedz.); RTT (poniedz.); RDN (wtorek); RTT (wtorek) Czwartek - Piątek Piątek Czwartek - Piątek Piątek Niedziela - Wtorek Wtorek Niedziela - Wtorek Wtorek Legenda: Płatność w BOŚ odroczona do pierwszego roboczego dnia, ze względu na dni wolne od pracy. W przypadku rozliczeń bieżących w piątek płatność za te rozliczenie następuje w poniedziałek, a za rozliczenie bieżące wykonywane przez IRGiT w sobotę, niedzielę i poniedziałek płatność za te rozliczenia następuje we wtorek. Zlecenia płatnicze za dostawę towarów giełdowych wysyłane są do Banku Rozliczeniowego tego samego dnia co wykonane przez IRGiT rozliczenie tych towarów giełdowych. Zakres dostawy towarów giełdowych pokrywa się z wartością pieniężną tych towarów realizowaną przez Bank Rozliczeniowy oraz z okresem rozliczeniowym przedstawionym w fakturach transakcyjnych (sprzedażowych) wystawianych przez IRGiT. Data wystawienia faktury oraz termin płatności tej faktury pokrywa się z datą realizacji płatności danej faktury w Banku Rozliczeniowym.

4 Faktury generowane przez IRGiT faktury prowizyjne faktury transakcyjne Kupna faktury transakcyjne Sprzedażowe (Self-billing) od 1 stycznia 2012

5 Forma przekazywania faktur pocztą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztą tradycyjną faktury dostępne dla Członków Izby na stronie internetowej: od dnia 01 stycznia 2012

6 Zmiany dotyczących fakturowania (Self-billing) Podstawa prawna 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług

7 Zmiany dotyczących fakturowania (Self-billing) Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. podpisuje z każdym Członkiem Izby Umowę upoważniającą Nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek Dostawcy. Umowa ta może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż dwa lata. Po upływie dwóch lat umowa zawierana jest na kolejny okres dwuletni, o ile przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie, Nabywca ( Izba ) oraz dostawca ( Członek Izby ) na podstawie zaświadczeń z właściwych Urzędów Skarbowych VAT-5, VAT - UE oświadczają, że są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi,

8 Zmiany dotyczących fakturowania (Self-billing) Nabywca ( Izba ) jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy dostarczyć właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemnej informacji o zawarciu takiej umowy. Informacja powinna zwierać w szczególności: dane dotyczące dokującego dostawy towarów lub świadczącego usługi z którym zawarł umowę, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy Dostawca ( członek Izby ) zobowiąże się, iż w okresie obowiązywania umowy nie będzie wystawiał faktur na rzecz Nabywcy ( Izby ). Dostawca ( Członek Izby ) upoważnia Nabywcę ( Izbę ) do akceptacji faktur VAT, faktur korygujących i duplikatów faktur w jego imieniu i na jego rachunek w okresie obowiązywania ww. umowy, strony umowy poinformują siebie nawzajem w trybie natychmiastowym o wykreśleniu go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa,

9 Faktury prowizyjne wygenerowane przez IRGiT Umieszczane w pierwszy dzień roboczy po dniu wygenerowania faktury Faktury transakcyjne typu Invoice generowane przez IRGiT Umieszczane w czwartek lub piątek Strona internetowa Logowanie na stronę Pobranie faktur transakcyjnych i prowizyjnych Członek 1 Członek 2 Członek 3 Umieszczane w czwartek lub piątek Faktury transakcyjne typu Self-billing generowane przez IRGiT

10 Proces uzyskania dostępu i pobierania faktur Izba przekazuje Członkowi Izby hasło dostępu do strony internetowej z możliwością zmiany hasła, Członek Izby loguje się na stronę internetową,

11 Proces uzyskania dostępu i pobierania faktur Strona internetowa Faktury prowizyjne Faktury transakcyjne Faktury typu invoice Faktury typu self-billing Członek Izby pobiera faktury w formacie PDF i w formacie umożliwiającym zaimportowanie danych do systemów księgowych

12 Strona Internetowa uwarunkowania prawne Rejestr wszelkich operacji wykonywanych na stronie, Faktury zapisane w pliku, który uniemożliwia modyfikację danych, Archiwizacja faktur

13 Korzyści dla Członków Izby związane z nowym systemem fakturowania faktury transakcyjne (self-billing) generowane przez Izbę, co oznacza oszczędność czasu dla pracowników wystawiających fakturę ze strony Członka Izby, jeszcze szybszy dostęp do faktur prowizyjnych i transakcyjnych poprzez stronę internetową, odciążenie poczty elektronicznej i serwerów przekazujących i przechowujących obszerne wiadomości elektroniczne (Faktury),

14 Dokumenty dotyczące nowego systemu fakturowania (self-billing) dostępne są na stronie internetowej: w zakładce Informacje dla Członków umowa upoważniająca Nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek Dostawcy wraz z załącznikami, interpretacja prawna Izby Skarbowej dla IRGiT w sprawie Selfbillingu prezentacja informacja dla IRGiT wskazująca osoby decyzyjne w sprawie selfbillingu oraz nazwę systemu księgowego

15 Dziękuję za uwagę

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY

RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY Związek Banków Polskich ==================================== REKOMENDACJA dotycząca wzorcowej umowy o przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego Niniejsza rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo