Gorce Ultra-Trail 2019 ODPRAWA TECHNICZNA/ RACE GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gorce Ultra-Trail 2019 ODPRAWA TECHNICZNA/ RACE GUIDE"

Transkrypt

1 ODPRAWA TECHNICZNA/ RACE GUIDE

2 IV Festiwal Biegów Górskich Gorce UltraTrail IV Festiwal Biegów Górskich Gorce UltraTrail baza zawodów; Ochotnica Dolna localisation; Ochotnica Dolna 1221 biegaczy (+90% wobec 2018!) 1221 runners (+90% wobec 2018!) 5 dystansów do wyboru: 102, 84, 48, 20 i 12 km 5 distances to choose 102, 84, 48, 20, 12 km łącznie ok 140 km tras i 2 dni górskich zmagań ca 140 km of trace, 2 days of challenge Bieg Dziupiontek i Chodoków: 100+ nowość Kids race: Bieg Dziupiontek i Chodoków: 100+ GUT EXPO nowość GUT EXPO new Gorczańskie Kośby koncerty, kiermasz, atrakcje Gorczańskie Kośby WOK=Wiejski Ośrodek Kultury, Ochotnica Dolna, Dłubacze 173b OCH=Restauracja OCH, Ochotnica Dolna 2

3 KLUCZOWE INFORMACJE KEY INFORMATION gdzie ich szukać: regulamin za linią startu: NUMER STARTOWY profil limity dystanse, przewyższenia, kumulacje... info na którą wieżę wchodzicie :) telefony alarmowe where to look for: regulation and after the start: RACE BIP profiles limits distances, elevation, cumulation info which tower you climb:) alarm phone numbers 3

4 PIĄTEK FRIDAY 16:0019:00 Pasta Party (WOK) 16:0019:00 Pasta Party (WOK) 19:0021:00 otwarcie, prezentacja, odprawa tech. SOBOTA 19:0021:00 opening, elite runners, technical info SATURDAY 04:00 start GUT 102 i GUT 84 04:00 start GUT 102 i GUT 84 08:00 start GUT 48 08:00 start GUT 48 NIEDZIELA SUNDAY 09:00 start GUT 20 09:00 start GUT 20 10:00 start GUT 12 uwaga: start z Wierch Młynne. Transport spod WOK, odjazd busów: 9:00 i 9:30 10:00 start GUT 12 attention: start place: Wierch Młynne, bus transport 9:00, 9:30, from WOK 11:00 Bieg Dziupiontek i Chodoków 12:00 dekoracje Dzieci 13:00 dekoracje GUT (wszystkie dystanse) 11:00 Bieg Dziupiontek i Chodoków/ Kids race 12:00 decorations Kids 13:00 decorations GUT (all distances) 4

5 TRANSPORT NIEDZIELA (4.08) dzięki Gmina Ochotnica Dolna w pt i niedz będzie Przystanek początkowy: Przystanek na przeciwko Urzędu kursował bezpłatny bus co dwie godz. na linii TylmanowaRzeka Ochotnica GórnaUstrzyk (schronisko). Gminy, ok 500m w lewą stronę od WOK=Biura Zawodów=Start=Meta PIĄTEK (2.08) TylmanowaRzeki, przystanek na przeciwko sklepu Przystanek początkowy: TylmanowaRzeki, przystanek na Lewiatan, zaraz po skręcie z głównej drogi w stronę Ochotnicy przeciwko sklepu Lewiatan, zaraz po skręcie z głównej drogi w stronę Ochotnicy Odjazdy spod Urzędu: / 17:00 / > Odjazdy z przystanku początkowego TylmanowaRzeki: KrakówSzczawnica, więc dojazd/wyjazd jest łatwy. Rozkład: polecamy epodróżnik.pl 15:00 / 17:00 / 19:00/ 21:00 Z TylmanowejRzeki kursują regularnie busy na linii Przystanek końcowy: Ochotnica GórnaUstrzyk > Odjazdy powrotne z przystanku Ochotnica GórnaUstrzyk: 18:00 / 20:00 5

6 BIURO ZAWODÓW UWAGA! RACE OFFICE ATTENTION! PRZED ODBIOREM PAKIETÓW SPRAWDZAMY WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE :) THERE WILL BE AN OBLIGATORY EQUIPMENT CHECK BEFORE THE PICK UP OF THE RACE BIP :) PIĄTEK 15:0023:00 SOBOTA GUT OC i GUT 12 NIEDZIELA Ochotnica Challenge GUT 12 ADRES: WOK = Wiejski Ośrodek Kultury, Ochotnica Dolna, Dłubacze 173b FRIDAY 15:0023:00 SATURDAY GUT OC and GUT 12 SUNDAY Ochotnica Challenge GUT 12 ADSRESS: WOK=Wiejski Ośrodek Kultury, Ochotnica Dolna, Dłubacze 173b 6

7 WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE WSZYSTKIE DYSTANSE OBLIGATORY EQUIPMENT ALL DISTANCES numer startowy & chip race number and chip włączony, sprawny i naładowany telefon phone with GUTalarm number komórkowy z numerem alarmowym GUT. NRC of at least cm folia NRC co najmniej w rozmiarze cm own cup własny kubek lub pojemnik na napoje elastic bandage bandaż elastyczny DODATKOWO GUT 102 i GUT 84 czołówka, na całym dystansie BRAK WYPOSAŻENIA OBOW. = KARY REGULAMINOWE KONTROLA WYPOSAŻENIA; biuro, trasa. meta ADDITIONALLY GUT 102 i GUT 84 head torch along the whole distance MISSING OBLIGATORY EQUIPMENT = PENALTIES EQUIPMENT CONTROL: race office, trail, finish 7

8 Kary regulaminowe Penalties race regulations Zawodnicy łamiący postanowienia regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją. The runner breaking the race regulations might be punished with time penalties, and in special case with disqualification. W szczególności określa się następujące zasady: In particular, the following rules are defined: skrócenie lub zmiana trasy: kara czasowa wg decyzji Dyrektora Biegu shortcutting or modifying the road time penalty, following the decision of Race Director brak czołówki na dystansach GUT 84 i GUT 102: dyskwalifikacja missing head torch distances GUT 84 & GUT 102: disqualification brak folii NRC, kubka/pojemnika na wodę, telefonu: 30 min kary czasowej missing NRC, cup/ bidon/ water container of any type: 30 min of time penalty udokumentowane celowe śmiecenie na trasie przez zawodnika lub jego zespół techniczny: 30 min kary czasowej documented deliberate littering on the route by the runner or his technical team: 30 min. time penalty udokumentowane agresywne zachowanie wobec innych zawodników lub wolontariuszy, odmowa dostosowania się do poleceń zespołu medycznego lub sędziowskiego: kara czasowa lub dyskwalifikacja documented aggressive behavior towards other players or volunteers, refusal to comply with the instructions of the medical team or judges: time penalty or disqualification start with the starting number of another player: disqualification start z numerem startowym innego zawodnika: dyskwalifikacja 8

9 POMIAR CZASU elektroniczne maty pomiarowe CHIP (but) ręczny pomiar czasu punkty lotny pomiar czasu na trasie LIMITY CZASOWE GUT 102: Przeł. Knurowska, Rzeki, Szczawa GUT 84: Przeł. Knurowska, Rzeki, Szczawa GUT 48: Przeł. Knurowska OC i GUT 20: bez limitów :) TIME CHECK electronic time chek CHIP hand made time check:) PKs additional time check on the route TIME LIMITS GUT 102: Przeł. Knurowska, Rzeki, Szczawa GUT 84: Przeł. Knurowska, Rzeki, Szczawa GUT 48: Przeł. Knurowska OC i GUT 20: bez limitów :) Limity czasowe obowiązują bezwzględnie i wszystkich. Zmiana limitów: wyłącznie w razie czasowego wstrzymania zawodów. Time limits are obligatory and for all. Change of the time limits: only in case of the official suspension of the race. Limit czasowy obowiązuje NA WEJŚCIU DO PUNKTU Time limits: at the ENTRANCE OF THE POINT Wyjście punktu po limicie czasu = DNF & na własną odpowiedzialność Leaving the points after the time limit = DNF & on own responsibility 9

10 BEZPIECZEŃSTWO/ SAFETY TRASA: ALARM/ koordynator med: wpisz numer ALARM do telefonu!/ enter the number Grupa Podhalańska GOPR: 985 APLIKACJA: RATUNEK!!! Decyzje zespołu medycznego kontynuacja biegu są ostateczne! co do możliwości The firstaid can take out a racer for medical security. 10

11 OZNACZENIE TRASY Na odcinkach prowadzących szlakami: min co 0,5 km białe taśmy z logo GARMIN lub strzałki na słupach Na odcinkach poza szlakami: białe taśmy z logo GARMIN gęsto :) Oznaczenia dodatkowe: odblaski na taśmach odcinek LigasyLubań2 km za szczytem za PK Szczawa Gorc meta strzałki sprayem fluorescencyjnym na drodze MARKING On the officially marked trails at least each 0,5 km white bands with GARMIN arrows, places on wooden sticks Outside officially marked trails white bands with GARMIN a lot of them ;) Additional markings reflective stickers on the Garmin bands part LigasyLubań2 km behind the top after PK Szczawa Gorc meta fluorescent arrows, marked with a spray on the road 11

12 REZYGNACJA Z BIEGU Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie i w sposób skuteczny zawiadomić o tym Organizatora. W przypadku niepowiadomienia o rezygnacji podjęta będzie akcja poszukiwawcza, a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik > Zawodnik ma obowiązek dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego, przekazać informację o rezygnacji szefowi punktu i zdać tam CHIP > osoby rezygnujące z trasy będą sukcesywnie zwożone na metę, w miarę dostępności transportu, najpóźniej przy zamknięciu punktu kontrolnego. REZYGNACJA Z BIEGU/ DROP OUT If you want to resign from the race, you need to reach the closest Check Point and effectively inform the Organizer. In case of neglection of this rules, we might activate a rescue action, and its costs might be you duty to pay. > On the Check Point you shall give your CHIP to the Leader of the PK > Runner that withdraws from the race will have the transport back to the start point latest after closing the PK of his withdrawal. 12

13 ROUTE TRASA Ruch drogowy W kilku miejscach trasa przecina drogi publiczne. Ruch nie jest wstrzymany, zawodnik ma obowiązek zachować należytą staranność, zgodnie z przepisami ruchu drogowego wszyscy: PK Przeł. Knurowska/ przecięcie szlaku z ruchliwą drogą (zakręty) GUT 102/48: przecięcie drogi wojewódzkiej 969 za PK Rzeki. Szczawa przecięcie drogi 1 km za PK Road traffic At some point the race route crosses the public roads. The car traffic will not be suspended. It is a runner s obligation to follow to the regular road traffic regulations. all: PK Przeł. Knurowska crossing of a busy, stip road with limited visibility due t the curves GUT 102/48: crossing of a public road 969 after the PK Rzeki. Szczawa crossing of a public road 969 after PK Rzeki Kamienie, wymyte do uda wąwozy, strome zbiegi Stones, thighdeep valeys, steep downhills czyli to co w górach kochacie najbardziej. Będzie! all what you love in the mountains wait for you! 13

14 WODA; PRZEPAK DEPOZYT WATER; DROP BAGS DEPOSIT Do chłodzenia głowy wolontariusze zapewniają wodę ze strumienia, albo wodę techniczną (Przełęcz Knurowska). Prosimy o nie polewanie się wodą pitną. Do not use drinking water to cool down your head. Volunteers will provide you with cold water for this purpose Przepak 102/84 oddajemy: pt: w biurze zawodów w pt 15:0023:00 sob: przy starcie od 3:304:00 Depozyt: w godzinach pracy zawodów w BZ lub na linii startu działania biura Odbiór depozytu/przepaku: budynek WOK, sala Biura Zawodów Drop bags 102/84 : Fri. at the race office: 15:0023:00 sat: at the start line: 3:304:00 Deposit: during the race office hours, GUT 12 additionally at the start line Pick up of DROP BAGS/ DEPOSIT bags: at the Race Office 14

15 GUT 12 IMPORTANT! GUT 12 TRA GUT 12 WAŻNE TRANSPORT TO THE START LINE (6 km) TRANSPORT NA START (6 km) 9:00 i 9:30: odjazd busów spod Biura Zawodów, WOK, os.dłubacze 173 b na start 9:00 & 9:30 bus transfer from the Race Office, WOK, Wiejski Ośrodek Kultury, os.dłubacze 173 b to the start line 10:00 start biegu z Przełęczy WIERCHMŁYNNE 10:00 start from Przełęcz WIERCHMŁYNNE Uwaga: zawodnicy i kibice, którzy chcą dojechać samodzielnie na start, powinni wyjechać przed 9:00 Attention: runners & friends, who want to get to the startline with their cars, shall leave there before 9 am. Droga dojazdowa jest wąska i ze względów bezpieczeństwa będzie zablokowana przez OSP na czas przejazdu busów The road to the start line is narrow and for that reason will me closed for trafiing during the bus transport. 15

16 WYNIKI ONLINE GUT 12 IMPORTANT! TRANSPORT TO THE START LINE (6 km) 9:00 i 9:30: odjazd busów spod Biura Zawodów, WOK, os.dłubacze 173 b na start 10:00 start biegu z Przełęczy WIERCHMŁYNNE Uwaga: zawodnicy i kibice, którzy chcą dojechać samodzielnie na start, powinni wyjechać przed 9:00 Droga dojazdowa jest wąska i ze względów bezpieczeństwa będzie zablokowana przez OSP na czas przejazdu busów 9:00 & 9:30 bus transfer from the Race Office, WOK, Wiejski Ośrodek Kultury, os.dłubacze 173 b to the start line 10:00 start from Przełęcz WIERCHMŁYNNE Attention: runners & friends, who want to get to the startline with their cars, shall leave there before 9 am. The road to the start line is narrow and for that reason will me closed for trafiing during the bus transport. 16

17 TRASY/ WYNIKI WYNIKI/ RESULTS ONLINE

18 LOKALIZACJA UCZESTNIKÓW w roku

19 PARTNERZY, PATRONI

20 SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA

21 PARTNERZY, SPONSORZY

22

23 DO ZOBACZENIA W GORCACH!

1. Najważniejsze informacje przed startem

1. Najważniejsze informacje przed startem KOMUNIKAT TECHNICZNY, 8 SIERPNIA 2017 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym komunikatem 1. Najważniejsze informacje przed startem a. Adres biura zawodów: W piątek i sobotę: Ochotnica Górna, Szkoła

Bardziej szczegółowo

ULTRAKOTLINA130. Start i meta: Szklarska Poręba Jakuszyce, Hotel Jakuszyce Sport & Spa *** -

ULTRAKOTLINA130. Start i meta: Szklarska Poręba Jakuszyce, Hotel Jakuszyce Sport & Spa *** - ULTRAKOTLINA130 Start i meta: Szklarska Poręba Jakuszyce, Hotel Jakuszyce Sport & Spa *** - https://goo.gl/maps/c9mlksix3j22 termin co miejsce piątek 12.10 18:00-22:30 biuro zawodów wszystkie dystanse

Bardziej szczegółowo

2.1 Gorce Ultra Trail to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej, naturalnej przyrody, częściowo na terenie

2.1 Gorce Ultra Trail to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej, naturalnej przyrody, częściowo na terenie Gorce Ultra Trail regulamin 1. Środowisko naturalne Jesteśmy częścią przyrody. Jako ludzie mamy takie samo prawo przebywać w górach i lasach jak wilki, rysie i sarny. Wierzymy, że jako istoty rozumne,

Bardziej szczegółowo

GORCE ULTRA-TRAIL 2018 REGULAMIN

GORCE ULTRA-TRAIL 2018 REGULAMIN GORCE ULTRA-TRAIL 2018 REGULAMIN 1. Środowisko naturalne Jesteśmy częścią przyrody. Jako ludzie mamy takie samo prawo przebywać w górach i lasach jak wilki, rysie i sarny. Wierzymy, że jako istoty rozumne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu Pani Mogiła - XRUN - 07 kwiecień 2019 roku

Regulamin biegu Pani Mogiła - XRUN - 07 kwiecień 2019 roku Regulamin biegu Pani Mogiła - XRUN - 07 kwiecień 2019 roku 1. WSTĘP; a. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w biegu Pani Mogiła - XRUN, a jego integralną częścią jest uchwała zarządu numer 5/2016

Bardziej szczegółowo

Gorce Ultra-Trail regulamin

Gorce Ultra-Trail regulamin Gorce Ultra-Trail regulamin 1. Środowisko naturalne Jesteśmy częścią przyrody. Jako ludzie mamy takie samo prawo przebywać w górach i lasach jak wilki, rysie i sarny. Wierzymy, że jako istoty rozumne,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Komunikat techniczny

Komunikat techniczny Komunikat techniczny I. Termin i miejsce 13-14 kwietnia 2018 r. - Goleszów, ul. Szkolna Biuro zawodów Goleszów, ul. Szkolna (w budynku OSP) II. Zakwaterowanie i miejsca parkingowe Nocleg w warunkach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

V ZIMOWY MARATON BIESZCZADZKI

V ZIMOWY MARATON BIESZCZADZKI ODPRAWA V ZIMOWY MARATON BIESZCZADZKI BIURO ZAWODÓW SZKOŁA W CISNEJ - CISNA 58 PIĄTEK, 25 STYCZNIA 2019r. godz.16:00-21:00; SOBOTA, 26 STYCZNIA 2019r. godz.5:30-6:30; START START WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu Ołtarz w Chmurach - XRUN - 29 wrzesień 2019 roku

Regulamin biegu Ołtarz w Chmurach - XRUN - 29 wrzesień 2019 roku Regulamin biegu Ołtarz w Chmurach - XRUN - 29 wrzesień 2019 roku 1. WSTĘP; a. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w biegu Ołtarz w Chmurach - XRUN, a jego integralną częścią jest uchwała zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu Wilcze Gronie

Regulamin biegu Wilcze Gronie Regulamin biegu Wilcze Gronie 1. Charakterystyka ogólna Bieg Wilcze Gronie ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego, zwanego dalej "Biegiem". 2. Termin i miejsce Bieg

Bardziej szczegółowo

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019 Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Składają się na

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII Maratonu Karkonoskiego na dystansach ULTRA i PÓŁMARATONU

Regulamin VII Maratonu Karkonoskiego na dystansach ULTRA i PÓŁMARATONU Regulamin Regulamin VII Maratonu Karkonoskiego na dystansach ULTRA i PÓŁMARATONU I CEL IMPREZY: Promocja regionu turystycznego Karkonoszy w Polsce i na świecie. Popularyzacja biegów górskich jako formy

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu Biała Dama - XRUN - 10 listopad 2019 roku

Regulamin biegu Biała Dama - XRUN - 10 listopad 2019 roku Regulamin biegu Biała Dama - XRUN - 10 listopad 2019 roku 1. WSTĘP; a. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w biegu Biała Dama - XRUN, a jego integralną częścią jest uchwała zarządu numer 5/2016

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Bieg Zbója

REGULAMIN Bieg Zbója REGULAMIN Bieg Zbója Bielsko-Biała 25 sierpień 2019 I. ORGANIZATOR 1. Firma Alpas Artur Sarosiek 43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3 NIP: 937-242-89-11 2. Telefon: 531-759-074 3. Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ZAWODNIKÓW KRAKÓW

PRZEWODNIK DLA ZAWODNIKÓW KRAKÓW PRZEWODNIK DLA ZAWODNIKÓW KRAKÓW 11-12.08.2018 Witamy na XTERRA Poland! Ekstremalne, wymagające trasy, międzynarodowa rywalizacja, gorąca atmosfera i mnóstwo satysfakcji! Witajcie na XTERRA Poland! XTERRA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sport Bez Barier Główni sponsorzy:

Stowarzyszenie Sport Bez Barier  Główni sponsorzy: Stowarzyszenie Główni sponsorzy: Witamy na XTERRA Poland! Przed nami już druga edycja międzynarodowego cyklu Xterra w Polsce. Poznajcie wymagające trasy w niezwykłych i spektakularnych okolicznościach

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Poniżej moje uwagi po zapoznaniu się z prezentowanymi zasadami:

Poniżej moje uwagi po zapoznaniu się z prezentowanymi zasadami: Witam wszystkich nawigatorów. Ostatnio zostały opublikowane nowe zasady CEC (opracowane przez Węgrów) dla zawodników i organizatorów CEC 2011, które obowiązują od tego sezonu. Choć w większości pokrywają

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna

REGULAMIN. 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna REGULAMIN 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna 2. Organizator NATE Piotr Kaczmarek ul. Witosa 9B/21 87-100 Toruń

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla zawodników

Przewodnik dla zawodników Przewodnik dla zawodników XTERRA POLAND Harmonogram 2 Piątek 05.08.2016 Sobota 06.08.2016 Niedziela 07.08.2016 16:00-19:00 godziny otwarcia biura zawodów 7:30-19:00 godziny otwarcia biura zawodów 7:30-11:30

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Regulamin REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH PRZEHYBA TRAIL 2019

Regulamin REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH PRZEHYBA TRAIL 2019 Regulamin REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH PRZEHYBA TRAIL 2019 1. ORGANIZATOR Organizatorem biegów górskich Przehyba Trail jest firma: Agnieszka Faron NORAF ul. Komandosów 12/13 30-334 Kraków NIP 734 293 35 89

Bardziej szczegółowo

3.1 PÓŁMARATON Z GÓRKĄ

3.1 PÓŁMARATON Z GÓRKĄ REGULAMIN CHOJNIK KARKONOSKI FESTIWAL 2018 1 CEL IMPREZY - Promocja regionu turystycznego Karkonoszy. - Propagowanie zdrowego trybu życia. 2 ORGANIZATOR Fundacja Profit Maraton, 50-148 Wrocław, Ul. Krawiecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŁEMKO MARATON 48

REGULAMIN ŁEMKO MARATON 48 REGULAMIN ŁEMKO MARATON 48 CHARAKTER ZAWODÓW Zawody Łemko Maraton 48 mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakiem turystycznym (Główny Szlak Beskidzki). Zawody polegają na przebiegnięciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Rzeźnik Enigma

Regulamin II Biegu Rzeźnik Enigma Regulamin II Biegu Rzeźnik Enigma I Cel imprezy integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich oraz ich rodzin i przyjaciół, promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Rzeźniczka, czyli Małego Rzeźnika

Regulamin VI Rzeźniczka, czyli Małego Rzeźnika Regulamin VI Rzeźniczka, czyli Małego Rzeźnika I Cel imprezy integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Piątek, 17 marca 2017: Biuro zawodów (Hala Sportowo Widowiskowa Gdynia Arena) Sobota, 18 marca 2017:

Piątek, 17 marca 2017: Biuro zawodów (Hala Sportowo Widowiskowa Gdynia Arena) Sobota, 18 marca 2017: Piątek, 17 marca 2017: 15:00-21:00 15:00-21:00 Biuro zawodów (Hala Sportowo Widowiskowa Gdynia Arena) Fit Living EXPO Sobota, 18 marca 2017: 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-13:00 12:00-14:00 12:00 12:15

Bardziej szczegółowo

Komunikat Startowy. Biuro Program Kontakt Noclegi Wyposażenie Trasa Dekoracja/Nagrody After-party

Komunikat Startowy. Biuro Program Kontakt Noclegi Wyposażenie Trasa Dekoracja/Nagrody After-party Komunikat Startowy Biuro Program Kontakt Noclegi Wyposażenie Trasa Dekoracja/Nagrody After-party Biuro zawodów Adres Sala gimnastyczna Szkoła Podst. nr 18 ul. Francuska 10, Zielona Góra Biuro zawodów czynne

Bardziej szczegółowo

Trasa długa: Trasa krótka:

Trasa długa: Trasa krótka: Harmonogram Piątek, 22.02.2019 18:00 22:00 praca biura zawodów Kino Wczasowicz, Pl. Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój 19:00 spotkanie autorskie z Marcinem Świercem Czas na ultra Biblioteka, Pl.Karola i Józefa

Bardziej szczegółowo

Trasa biegu nie prowadzi przez szczyt Mogielicy!!! Limit zawodników 200 osób

Trasa biegu nie prowadzi przez szczyt Mogielicy!!! Limit zawodników 200 osób REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL 2015 1. Informacje podstawowe Start biegu Ultra Noraftrail (ok 64 km) 19.09.2015 godz 7:00 Start biegu Noraftrail 26-19.09.2015 godz 10:30 a)bieg NORAFTRAIL 26km- bieg

Bardziej szczegółowo

Komunikat techniczny

Komunikat techniczny Komunikat techniczny VI. Komunikat techniczny 1. Termin i miejsce 9 kwietnia 2016 r. - Goleszów, ul. Krótka. Biuro zawodów Goleszów, ul. Krótka II. Zakwaterowanie i miejsca parkingowe Nocleg w warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Hyundai ultramaratonu Bieszczadzkiego 90km

Regulamin I Hyundai ultramaratonu Bieszczadzkiego 90km I Cel imprezy Regulamin I Hyundai ultramaratonu Bieszczadzkiego 90km integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich oraz ich rodzin i przyjaciół, promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN / REGULATION KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW U - 23 CARPATHIANS COURIERS PATHS U - 23

REGULAMIN / REGULATION KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW U - 23 CARPATHIANS COURIERS PATHS U - 23 REGULAMIN / REGULATION KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW U - 23 CARPATHIANS COURIERS PATHS U - 23 ART. 1. Organizator / Organisation Organizatorem Karpackiego Wyścigu Kurierów jest Małopolski Związek Kolarski

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna

REGULAMIN. 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna REGULAMIN 1. Cele imprezy Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna 2. Organizator NATE Piotr Kaczmarek ul. Witosa 9B/21 87-100 Toruń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dychy Na Jeleni Skok. Mistrzostwa Świata Nadleśnictwa Cisna. I Cel imprezy

Regulamin Dychy Na Jeleni Skok. Mistrzostwa Świata Nadleśnictwa Cisna. I Cel imprezy Regulamin Dychy Na Jeleni Skok Mistrzostwa Świata Nadleśnictwa Cisna I Cel imprezy promocja Lasów Państwowych oraz ścieżki dydaktycznej Jeleni Skok Nadleśnictwa Cisna integracja środowiska biegaczy ekstremalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie I Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych

REGULAMIN I Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie I Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych REGULAMIN I Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie I Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych 1. Organizator i Partner: Organizator - Klub Maratoński Truchcik Łubianka

Bardziej szczegółowo

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych Regulamin 1. CEL IMPREZY Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych 2. ORGANIZATOR TEAM 2008 Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Duch Lasu Charakterystyka ogólna 2. Cel imprezy 3. Termin i miejsce 4. Program 5. Trasa i start 6. Limity czasowe i limity miejsc

Regulamin Duch Lasu Charakterystyka ogólna 2. Cel imprezy 3. Termin i miejsce 4. Program 5. Trasa i start 6. Limity czasowe i limity miejsc Regulamin Duch Lasu 2019 1. Charakterystyka ogólna Duch Lasu jest imprezą biegową w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL TYMBARSKIE PAGÓRKI 2017

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL TYMBARSKIE PAGÓRKI 2017 REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL TYMBARSKIE PAGÓRKI 2017 1. Informacje podstawowe Start biegu Noraftrail - 3 x Mogielica 23.09.2017 godz.10:00 Start biegu Noraftrail 26 km 23.09.2017 godz.10:30 Bieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL JESIENNY Start biegu Noraftrail - 3 x Mogielica godz.10:00

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL JESIENNY Start biegu Noraftrail - 3 x Mogielica godz.10:00 REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL JESIENNY 21.09.2019 1. Informacje podstawowe Start biegu Noraftrail - 3 x Mogielica 21.09.2019 godz.10:00 Start biegu Noraftrail 26 km 21.09.2019 godz.10:30 Bieg Noraftrail

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Rzeźnika ENIGMA

Regulamin I Rzeźnika ENIGMA Regulamin I Rzeźnika ENIGMA I Cel imprezy integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik wystawienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Biegu Chrząszcza

Regulamin I Biegu Chrząszcza Regulamin I Biegu Chrząszcza ORGANIZATOR Stowarzyszenie "Chrząszczowy Gród" ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn tel. (84) 68 21 060 e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl WSPÓŁORGANIZATORZY Miejski Dom Kultury w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT TECHNICZNY

KOMUNIKAT TECHNICZNY Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza Szklarska Poręba, 14-16.09.2018 KOMUNIKAT TECHNICZNY dla Uczestników Biuro (baza) Przejścia - Szałas Żywiecki, dolna

Bardziej szczegółowo

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register

Bardziej szczegółowo

GARMIN ULTRA RACE DYSTANS 53 km, 24 km, 9 km Radków, r.

GARMIN ULTRA RACE DYSTANS 53 km, 24 km, 9 km Radków, r. GARMIN ULTRA RACE DYSTANS 53 km, 24 km, 9 km Radków, 17-18.09.2016 r. I. ORGANIZATORZY 1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. 2. LABOSPORT Polska s.c. CEL 1. Upowszechnienie biegania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego

Regulamin V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego I Cel imprezy Regulamin V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich oraz ich rodzin i przyjaciół, promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania,

Bardziej szczegółowo

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE! 1 HAPPY ANIMALS B09 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K1 M M1 ZM1 Z T G1 17 szt. / pcs 13 szt. / pcs B1 13 szt. / pcs W4 13 szt. / pcs W6 14 szt. / pcs U1 1 szt. / pcs U N1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŁEMKOWYNA WINTER TRAIL

REGULAMIN ŁEMKOWYNA WINTER TRAIL REGULAMIN ŁEMKOWYNA WINTER TRAIL CHARAKTER ZAWODÓW Zawody Łemkowyna Winter Trail mają charakter zimowego biegu górskiego po wyznaczonej trasie. Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) całej trasy

Bardziej szczegółowo

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature Installation of EuroCert software for qualified electronic signature for Microsoft Windows systems Warsaw 28.08.2019 Content 1. Downloading and running the software for the e-signature... 3 a) Installer

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT TECHNICZNY

KOMUNIKAT TECHNICZNY Połowa Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza Szklarska Poręba, 15-16.09.2018 KOMUNIKAT TECHNICZNY dla Uczestników Biuro (baza) Przejścia - Szałas Żywiecki,

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL JESIENNY

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL JESIENNY REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH NORAFTRAIL JESIENNY 22.09.2018 1. Informacje podstawowe Start biegu Noraftrail Ultra - 22.09.2018 godz 6:00 Start biegu Noraftrail 40 km 22.09.2018 godz 8:00 Start biegu Noraftrail

Bardziej szczegółowo

Górale na Start Boguszów-Gorce. Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2

Górale na Start Boguszów-Gorce. Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2 Górale na Start Boguszów-Gorce 1. Organizacja / organisation Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2 1.1. Główny organizator / Main Organizer KKW Superior Wałbrzych ul. Chopina 1A 58-301 Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Odbijanie od pomostu/departing from the depot

Odbijanie od pomostu/departing from the depot Odbijanie od pomostu/departing from the depot 1) Rozstawione będą 3 pomosty. Każda osada będzie miała przydzielony własny pomost z którego i do którego musi dobić. There will be 3 jetties. Each crew will

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY BIEGÓW. zaktualizowany Krościenko Nowy Targ Kowaniec Długa Polana

REGULAMINY BIEGÓW. zaktualizowany Krościenko Nowy Targ Kowaniec Długa Polana REGULAMINY BIEGÓW zaktualizowany 1.08.2017 Maraton Gorce Krościenko Nowy Targ Kowaniec Długa Polana 1. Cel Popularyzacja biegów górskich, promocja regionu turystycznego. 2. Organizator KS GORCE Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Regulamin III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego

Regulamin III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego Regulamin III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego I Cel imprezy integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich oraz ich rodzin i przyjaciół, promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUSZCZYGÓR BIKE. Stowarzyszenie Puszczyk Bukowy, Stowarzyszenie Puszczygór.

REGULAMIN WYŚCIGU PUSZCZYGÓR BIKE. Stowarzyszenie Puszczyk Bukowy, Stowarzyszenie Puszczygór. REGULAMIN WYŚCIGU PUSZCZYGÓR BIKE 1. CEL ZAWODÓW Popularyzacja kolarstwa, jako zdrowego i aktywnego stylu życia oraz sposobu na zintegrowanie środowiska aktywnych sportowo osób. Umożliwienie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Startowy Race Message

Komunikat Startowy Race Message Komunikat Startowy Race Message Biuro/Office Program Kontakt/Contact Noclegi/Accommodation Wyposażenie/Equipment Trasa/Route Dekoracja/Nagrody Decoration/Awards Biuro zawodów Race office Adres/Address

Bardziej szczegółowo

Komunikat techniczny

Komunikat techniczny Komunikat techniczny I. Termin i miejsce 25 kwietnia 2015 r. - Góra Chełm w Goleszowie (ul. Lotnicza) dawna szkoła szybowcowa. Biuro zawodów Góra Chełm w budynku dawnego schroniska i szkoły szybowcowej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Promocja regionu turystycznego Karkonoszy. Wyłonienie najlepszych zawodników wymagającego biegu górskiego. Propagowanie zdrowego trybu życia.

Promocja regionu turystycznego Karkonoszy. Wyłonienie najlepszych zawodników wymagającego biegu górskiego. Propagowanie zdrowego trybu życia. Regulamin CEL IMPREZY: Promocja regionu turystycznego Karkonoszy. Wyłonienie najlepszych zawodników wymagającego biegu górskiego. Propagowanie zdrowego trybu życia. ORGANIZATOR: Fundacja Profit Maraton,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W WIELKOPOLSCE ULTRAMARATON TRAILOWY

PIERWSZY W WIELKOPOLSCE ULTRAMARATON TRAILOWY KOMUNIKAT STARTOWY NR 6 z dnia 6 maja 2014r. I. BIURO ZAWODÓW Biuro zawodów znajduje się w Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka" przy ul. Marcinkowskiego 10 w Wolsztynie. Biuro zawodów będzie czynne w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CHOJNIK KARKONOSKI FESTIWAL BIEGOWY 2019

REGULAMIN CHOJNIK KARKONOSKI FESTIWAL BIEGOWY 2019 REGULAMIN CHOJNIK KARKONOSKI FESTIWAL BIEGOWY 2019 Rozdział 1 CEL IMPREZY ORAZ INFORMACJE O ORGANIZATORZE 1) Cel imprezy: a) Promocja regionu turystycznego Karkonoszy. b) Propagowanie zdrowego trybu życia.

Bardziej szczegółowo

HAPPY ANIMALS L01 HAPPY ANIMALS L03 HAPPY ANIMALS L05 HAPPY ANIMALS L07

HAPPY ANIMALS L01 HAPPY ANIMALS L03 HAPPY ANIMALS L05 HAPPY ANIMALS L07 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L07 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K ZW W8 W7 Ø x 6 szt. / pcs Ø7 x 70 Narzędzia / Tools DO MONTAŻU POTRZEBNE

Bardziej szczegółowo

HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08

HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08 HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K O G ZW W8 W4 20 szt. / pcs 4 szt. / pcs 4 szt. / pcs 4 szt. / pcs

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny III Supermaraton Szlakiem Don Kichota III Maraton Szosowy Służb Mundurowych Nietążkowo 2016

Komunikat Techniczny III Supermaraton Szlakiem Don Kichota III Maraton Szosowy Służb Mundurowych Nietążkowo 2016 Komunikat Techniczny III Supermaraton Szlakiem Don Kichota III Maraton Szosowy Służb Mundurowych Nietążkowo 2016 1. Termin zawodów III Supermaraton Szlakiem Don Kichota oraz III Maraton Szosowy Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZAWODNIKA 2017

INFORMATOR ZAWODNIKA 2017 INFORMATOR ZAWODNIKA 2017 I. BAZA ZAWODÓW Baza Zawodów znajduje się w obiekcie w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1. W Bazie Zawodów mieści się: Baza Zawodów działa od dnia 12 maja 2017r. (piątek) godz.

Bardziej szczegółowo

Poniżej moje uwagi po zapoznaniu się z prezentowanymi zasadami: Str 12. Itiner pictures on the map may have: Name:

Poniżej moje uwagi po zapoznaniu się z prezentowanymi zasadami: Str 12. Itiner pictures on the map may have: Name: Oryginalny dokument: Interpretation of the itineraries of Central European Cup races do pobrania: http://www.newsletterpzm.pl/turystyka/tn0266/cec_rules_2011.pdf Poniżej moje uwagi po zapoznaniu się z

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Zdecyduj: Czy to jest rzeczywiście prześladowanie? Czasem coś WYDAJE SIĘ złośliwe, ale wcale takie nie jest.

Zdecyduj: Czy to jest rzeczywiście prześladowanie? Czasem coś WYDAJE SIĘ złośliwe, ale wcale takie nie jest. Zdecyduj: Czy to jest rzeczywiście prześladowanie? Czasem coś WYDAJE SIĘ złośliwe, ale wcale takie nie jest. Miłe przezwiska? Nie wszystkie przezwiska są obraźliwe. Wiele przezwisk świadczy o tym, że osoba,

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Baran Trail Race 2017

REGULAMIN Baran Trail Race 2017 1. CEL IMPREZY REGULAMIN Baran Trail Race 2017 Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRÓJMIESKI ULTRA TRACK

REGULAMIN TRÓJMIESKI ULTRA TRACK REGULAMIN TRÓJMIESKI ULTRA TRACK 1. Organizatorzy: Trójmiesjki Ultra Track (TUT) jest imprezą sportową organizowaną przez Klub Maratoński Truchcik Łubianka we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze

Bardziej szczegółowo

Camspot 4.4 Camspot 4.5

Camspot 4.4 Camspot 4.5 User manual (addition) Dodatek do instrukcji obsługi Camspot 4.4 Camspot 4.5 1. WiFi configuration 2. Configuration of sending pictures to e-mail/ftp after motion detection 1. Konfiguracja WiFi 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 21-22.10.2016 r. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU BESKIDNIKA 2016

REGULAMIN BIEGU BESKIDNIKA 2016 REGULAMIN BIEGU BESKIDNIKA 2016 I. ORGANIZATOR Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle II. WSPÓŁORGANIZATORZY Starostwo Powiatowe w Jaśle, Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów III. CELE 1. Popularyzacja biegania

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ZAWODNIKÓW

PRZEWODNIK DLA ZAWODNIKÓW Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu Kraków 2015 PRZEWODNIK DLA ZAWODNIKÓW 1 HARMONOGRAM ZAWODÓW Sobota 22.08.2015: 8:00-20:00 Godziny otwarcia Biura Zawodów. 10:30 - Biegi na krótkich dystansach dla

Bardziej szczegółowo

Zorientuj się w BO! Weź udział w biegu na orientację i wygraj pobyt w Zakopanem.

Zorientuj się w BO! Weź udział w biegu na orientację i wygraj pobyt w Zakopanem. 22-10-17 1/7 na orientację i wygraj pobyt 19.09.2017 15:27 kategoria: Budżet obywatelski Miasto Seniorzy 23 września zapraszamy do udziału w biegu na orientację po miejscach, które zmieniły się dzięki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU PUSZCZYGÓR. Stowarzyszenie Puszczyk Bukowy, Stowarzyszenie Puszczygór.

REGULAMIN BIEGU PUSZCZYGÓR. Stowarzyszenie Puszczyk Bukowy, Stowarzyszenie Puszczygór. REGULAMIN BIEGU PUSZCZYGÓR 1. CEL ZAWODÓW Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia oraz sposobu na zintegrowanie środowiska aktywnych sportowo osób. Umożliwienie sprawdzenia swoich

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców. Klub Biegacza Maratończyk www. maratonczyk debica.pl

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców. Klub Biegacza Maratończyk www. maratonczyk debica.pl REGULAMIN BIEGU "1 DĘBICKA DZIESIĄTKA" 1. CEL Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Dębicy i okolic Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, Promocja rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Rzeźniczka, czyli Małego Rzeźnika

Regulamin VIII Rzeźniczka, czyli Małego Rzeźnika Regulamin VIII Rzeźniczka, czyli Małego Rzeźnika I Cel imprezy integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich oraz ich rodzin i przyjaciół, promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania,

Bardziej szczegółowo