Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do szkół Powiatu Kieleckiego od 1 września 2011 roku...12 II.2 Szkoły niepubliczne...13 II.3 Konkursy, olimpiady, turnieje...13 II.4 Imprezy i uroczystości szkolne...20 II.5 Uczniowie a środowisko lokalne...23 II.6 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze...25 II.7 Szkolne Schronisko Młodzieżowe...27 II.8 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne...28 II.9 Internaty...32 II.10 Nadzór i kontrola nad szkołami i placówkami...33 III. Kadra pedagogiczna i pracownicy administracyjno obsługowi...34 III.1 Doskonalenie nauczycieli...38 III.2 Awans zawodowy...40 IV. Akty prawne...42 V. Finansowanie oświaty...43 VI. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym...45 VII. Wyniki nauczania...54 VIII. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych

3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w powiecie kieleckim zgodnie z art. 5a. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz z późn. zm.). I. Wstęp i mapa powiatu Powiat Kielecki jest największym powiatem w Polsce, położonym w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje obszar 2 247,45 km 2 z liczbą ludności mieszkańców. Mapa Powiatu Kieleckiego 3

4 Oblęgorek - Muzeum Henryka Sienkiewicza Święty Krzyż Jaskinia Raj Dąb Bartek w Zagnańsku 4

5 Placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2011/2012 to: powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach z czterema filiami, dla których Powiat Kielecki jest organem prowadzącym oraz szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez samorządy gminne, niepubliczne placówki oświatowe i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska. (Tabela Nr 1). Tabela Nr 1. Wykaz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego Lp Nazwa placówki. Powiatowe Szkoły Ponadgimnazjalne 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne 6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 9 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 10 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach z filiami w Bodzentynie, Łagowie, Mąchocicach Scholasterii, Nowej Słupi Placówki niepubliczne 12 Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe w Świętej Katarzynie 13 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku 14 Towarzystwo Ekorozwoju Radomic Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomicach 15 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach Młodzieżowe LO TWP w Łagowie i Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP w Łagowie 16 Jolanta Dzioba LO dla Dorosłych w Daleszycach i Uzupełniające LO dla Dorosłych w Daleszycach Szkoły Samorządowe 15 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Daleszycach 16 Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy 17 Zespół Szkół Nr 6 w Piekoszowie 18 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rakowie 19 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gmina Sitkówka Nowiny Szkoły prowadzone przez Ministerstwo Środowiska 20 Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku 5

6 Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Kielecki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 6

7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 7

8 Mapa Powiatu Kieleckiego obrazująca lokalizację placówek oświatowych w poszczególnych gminach. Legenda szkoły ponadgimnazjalne poradnie psychologiczno-pedagogiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze szkolne schroniska młodzieżowe II. Sieć szkół i placówek Powiat Kielecki jest organem prowadzącym dla 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 3 poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz powiatowego szkolnego schroniska młodzieżowego wraz z 4 filiami. W ramach tych placówek funkcjonują: Licea Ogólnokształcące Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Gimnazja Szkoła Podstawowa Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Szkoły Policealne dla Dorosłych Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 8

9 W roku szkolnym 2011/2012 do szkół ponadginazjalnych uczęszczało 1751 uczniów. W klasach pierwszych naukę rozpoczęło 522 uczniów. Tabela Nr 2 obrazuje liczbę uczniów uczęszczających do szkół w poszczególnych zespołach szkół. Tabela Nr 2 dotycząca poszczególnych szkół w zespole Liczba uczniów Lp Nazwa szkoły/ placówki Nazwa szkoły w zespole Liczba oddziałów ogółem w tym uczniów klas pierwszych Liczba absolwentów 1 ZSP Nr 1 w Bodzentynie Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr ZS Nr 2 w Chęcinach Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZS Nr 3 w Chmielniku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZSP Nr 5 w Łopusznie Szkoła Policealna Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna dla Dorosłych ZS Nr 8 w Nowej Słupi Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Gimnazjum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr OGÓŁEM

10 Jak wynika z analizy i wieloletniej obserwacji, zauważa się duży spadek liczby uczniów w szkołach w całym kraju, również w naszym powiecie. Przyczyny należy upatrywać w zmniejszającej się liczbie urodzeń dzieci. Na malejący z roku na rok nabór młodzieży do klas pierwszych ma również wpływ spadek liczby ludności w województwie świętokrzyskim spowodowany migracjami w celu poszukiwania pracy, czy też dogodnego miejsca zamieszkania. Dlatego też niezwykle ważne są wszelkie inicjatywy podejmowane przez dyrektorów szkół w zakresie promocji. Statystyki wykazują, że w roku szkolnym 2011/2012 szkoły gimnazjalne w Powiecie Kieleckim ukończyło 2479 gimnazjalistów, a oferta szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie świętokrzyskim była bardzo bogata. W szkołach Powiatu Kieleckiego obserwuje się duży procent uczniów zainteresowanych kształceniem w liceach ogólnokształcących. Świadczy to o dużym zainteresowaniu młodzieży wykształceniem ogólnym, a następnie podjęciem studiów. Jednak w minionym roku szkolnym największą popularnością cieszyły się technika. Oznacza to, że młodzież oprócz egzaminu maturalnego, który jest drogą do dalszej edukacji na wyższych uczelniach pragnie zdobyć umiejętności związane ze swoim zawodem. Procentowy udział uczniów na poszczególnych kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego przedstawia poniższy wykres. Liczba uczniów w różnych typach szkół Powiatu Kieleckiego 2% 1% 1% 5% 3% 10% 40% Technikum LO ZSZ Gimnazjum Szkoła Policealna Liceum Uzupełniające Szkoła Podstawowa Technikum Uzupełniające 38% Źródło: Tabela Nr 2. 10

11 Szkoły ponadgimnazjalne - liczba uczniów 16% 6% 18% 29% ZSP Nr 1 w Bodzentynie ZS Nr 2 w Chęcinach ZS Nr 3 w Chmielniku ZSP Nr 5 w Łopusznie ZS Nr 8 w Nowej Słupi 32% Źródło: Tabela Nr 2. W roku szkolnym 2011/2012 najwięcej uczniów zdecydowało się kształcić w zawodzie technik hotelarstwa. Powiat Kielecki położony jest w atrakcyjnym regionie turystycznym, co wiąże się ze stałym zapotrzebowaniem na fachowców branży hotelarskiej. W związku z tym nie słabnie zainteresowanie młodzieży tym zawodem. Powiat Kielecki wspólnie ze szkołami realizuje dwa projekty z udziałem środków unijnych ukierunkowanych na zawód hotelarza i szeroko rozumianą turystykę. Liczba uczniów w Technikach oraz Zasadniczych Szkołach Zawodowych na poszczególnych kierunkach kształcenia 2,53% 23,62% 3,00% 1,04% 0,58% 11,52% 3,00% 4,61% 2,07% 8,99% 2,65% 3,57% 7,14% 11,64% 14,06% Technik hotelarstwa Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik mechanik Technik mechatronik Technik informatyk Technik budownictwa Technik technologii żywności Technik usług fryzjerskich Technik architektury krajobrazu Technik żywienia i gospodarstwa domowego Elektromechanik Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Mechanik pojazdów samochodowych Murarz Kucharz małej gastronomii Źródło: Tabela Nr 2. 11

12 I. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do szkół Powiatu Kieleckiego od 1 września 2011 roku. W roku szkolnym 2011/2012 w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, w szkołach Powiatu Kieleckiego wprowadzono nowe kierunki kształcenia. W Technikum Nr 8 wchodzącym w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie: Technik architektury krajobrazu Technik handlowiec W Szkole Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w strukturę Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku: Technik ekonomista Technik drogownictwa Technik organizacji i reklamy Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun w domu pomocy społecznej W Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w strukturę Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Blacharz samochodowy Operator obrabiarek skrawających W Technikum Nr 2 wchodzącym w strukturę Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku: Technik geodeta Technik organizacji usług gastronomicznych. 12

13 II.2 Szkoły niepubliczne Powiat Kielecki jest organem dotującym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W roku szkolnym 2011/2012 przekazano dotację dla szkół niepublicznych, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Szkoły w Chmielniku w wysokości zł, z tego dla uczniów realizujących obowiązek nauki zł, oraz dla słuchaczy szkół kształcących w systemie zaocznym zł. II.3 Konkursy, olimpiady, turnieje W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych brali udział w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach, osiągając wysokie notowania na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Tabela Nr 3 obrazuje zainteresowania uczniów w poszczególnych zespołach szkół. Dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz zdobywali sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki i sportu otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 13

14 W roku szkolnym 2011/2012 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie realizował projekt Otwarta Twoja Kariera pt: My młodzi, czy myślimy o swojej przyszłości? W ramach wyżej wymienionego projektu została opracowana przez wychowanków strona internetowa. Uczestnicy projektu zapoznali się z pracą i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Rakowie oraz lokalnych przedsiębiorców. W profesjonalnym studio nagrań w Kielcach nagrali utwór hip-hopowy swojego autorstwa. Ponadto każdy z uczestników wykonał prezentację multimedialna wybranego przez siebie zawodu, z którym wiąże swoją przyszłość. Za powyższą aktywność i zaangażowanie w realizację wszystkich działań w projekcie wychowankowie ośrodka otrzymali Diamentowego OTeKa- najwyższą nagrodę w konkursie organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tabela Nr 3 Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach Lp Nazwa szkoły/placówki Rodzaj współzawodnictwa Nazwa współzawodnictwa Osiągnięcia (zajęte miejsca, wyróżnienia) 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Olimpiady przedmiotowe XXXVIII Ogólnopolska Olimpiada Historyczna XII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - 1 uczeń - II etap VII Międzypowiatowa Olimpiada Geograficzna III miejsce Olimpiada Wiedzy Ekologicznej IV miejsce w województwie w etapie ustnym Konkursy przedmiotowe II Świętokrzyski Maraton Matematyczny Dwie osoby zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego Zawody sportowe Sprawni jak żołnierze VII miejsce w Zawodach Centralnych Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w biegach przełajowych II miejsce drużynowo chłopcy I miejsce w klasyfikacji szkół (dziewczęta i chłopcy) Turniej piłki ręcznej w ramach projektu II miejsce Nieproszeni w szkole 14

15 Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce ręcznej I miejsce Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w sportach siłowych II miejsce w klasyfikacji szkół (dziewczęta i chłopcy) Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce siatkowej I miejsce Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w lekkiej atletyce I miejsce drużynowo I miejsce w klasyfikacji szkół (chłopcy i dziewczęta) 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Konkursy przedmiotowe II Wojewódzki Konkurs Polonistyczny nt. Rola Fryderyka Chopina i jego muzyki w budowaniu wrażliwości i tożsamości narodowej Wyróżnienie w kat. Poezja VI Wojewódzki Konkurs Spotkanie z Językiem Polskim Ex equo III miejsce Inne konkursy Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu PCK I m-ce (etap powiatowy) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej r. I m-ce (etap rejonowy) Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej- X- XI 2011 r Etap rejonowy - I m-ce III m-ce VI m-ce Szkolna Olimpiada Wiedzy HIV\ AIDS r - Konkurs na prezentację multimedialną w projekcie Nieproszeni w szkole I i III miejsce w powiecie kieleckim XVIII Wojewódzki Turniej Krasomówczy O Laur Demostenesa w ramach XX Tygodnia Kultury Języka (KCK w Kielcach) wyróżnienie III Powiatowy Konkurs Ortograficzny II miejsce Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Czesława Miłosza w Kolegium Szkół Prywatnych - 15

16 Zawody sportowe III Powiatowy Konkurs Recytatorski Ku Rzeczpospolitej miłość gorąca i szczera III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Ecce homo Zawody w piłkę ręczną w ramach projektu Nieproszeni w szkole Chmielnik Powiatowe zawody w piłce ręcznej - Chmielnik Międzypowiatowe zawody w halowej piłce nożnej - Małogoszcz Zawody powiatowe w tenisie stołowym Powiatowe zawody w piłce siatkowej Powiatowe zawody w halowej piłce nożnej chłopców - Nowiny Ogólnopolskie zawody Szkół Budowlanych w Piłce Ręcznej Powiatowe zawody w piłce nożnej 11-osobowej (Chmielnik) Mini Euro Powiatu Kieleckiego III miejsce I miejsce, III miejsce I miejsce II miejsce III miejsce III m. (indywidualnie), III m. (gra podwójna), II m. drużynowo III miejsce II miejsce VII miejsce III miejsce IV miejsce 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Olimpiady przedmiotowe Kangur matematyczny - Konkurs matematyczny Oxford - Inne konkursy Zawody sportowe Powiatowy Konkurs Plastyczny Plastykalia III Powiatowy Konkurs Recytatorski ECCE HOMO konkurs Matematycy w krzywym zwierciadle III Powiatowy Konkurs Ortograficzny XXII Olimpiada Teologii Katolickiej Kościół naszym domem konkurs literacki Mój debiut w otwartym Pucharze Polski Kuosha/Kung-Fu II miejsce III miejsce II miejsce III miejsce III miejsce - wyróżnienie III miejsce 16

17 w konkursie na zakładkę Comeniusa, I miejsce zawody lekkoatletyczne - powiatowe rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych powiatowe rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych II miejsce III miejsce 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Olimpiady przedmiotowe Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Olimpiada z Języka Angielskiego - Olimpiada Historyczna - 1 (etap ogólnopolski) Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Regionie Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności Olimpiada Wiedzy o Hotelarstwie 2 (etap wojewódzki) 2 (etap wojewódzki) 4 (etap okręgowy) 2 (etap okręgowy) Konkursy przedmiotowe Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - I Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 1 (finalista) V Świętokrzyskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w SUDOKU Wojewódzki Konkurs Literacki Trud i siła współczesnej rodziny XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Wojewódzki Konkurs,,Życie i twórczość Bolesława Prusa Konkurs Recytatorski-Twórczość Wisławy Szymborskiej,,Tego nie robi się poezji XVIII Turniej Krasomówczy o Laur Demostenesa Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego,,Kartka z pamiętnika I Miejsce (drużynowo) III Miejsce wyróżnienie - Test Oxford Plus - 17

18 Szkolny Konkurs,,Życie i Twórczość Janusza Korczaka Wojewódzki Konkurs,,Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze I, II, III Miejsce - Konkurs Wiedzy o Niemczech - Inne konkursy Projekt Feniks 2 (finał wojewódzki) Zawody sportowe III Świętokrzyski Konkurs Poezji Angielskiej Konkurs Plastyczny,,Pamięć o Katyniu Powiatowy Konkurs Plastyczny,,Mówimy: Stop przemocy wobec zwierząt Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ach, Świętokrzyskie Powiat Kielecki po drodze Konkurs na aforyzm antytytoniowy Miniatury sceniczne Szkolny Konkurs na stronę wwwklasy II Prawniczy Konkurs Krasomówczy Międzygminny Konkurs o Złote Pióro Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ Solidarność Konkurs na logo szkoły Szkolny Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Masowych Biegach Przełajowych II Turniej Piłki Nożnej o Puchar dyrektora ZSP Nr 5 w Łopusznie Turniej Piłki Ręcznej w ramach projektu Nieproszeni w Szkole - Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Biegach III Miejsce I Miejsce I Miejsce III Miejsce III Miejsce 7 wyróżnień 1 wyróżnienie I Miejsce 1 V Miejsce 1 - III Miejsce 2 (finał) I Miejsce I, II, III Miejsce I Miejsce I Miejsce I Miejsce dziewczęta IV Miejsce chłopcy I Miejsce 18

19 Przełajowych Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Zawody w sportach siłowych Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Tenisie Stołowym I Miejsce dziewczęta V Miejsce chłopcy 2 (I Miejsca) V Miejsce I Miejsce 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Olimpiady przedmiotowe - - Konkursy przedmiotowe HISTORIA - A my nie chcemy uciekać stąd stan wojenny w Polsce. Wojewódzki konkurs historyczny WOS Czy patriotyzm ma sens w dzisiejszych czasach? Konkurs zorganizowany przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Inne konkursy Zawody sportowe Inne konkursy Plastyczny: Świętokrzyskie, jakie cudne Wyróżnienia w kilku kategoriach Warto być dobrym Nagrody dla 4 wychowanków Sport to zdrowie - Świat wokół nas 3 miejsce II Amatorska Liga piłki halowej i tenisa stołowego I Mistrzostwa Placówek Resocjalizacyjnych w wyciskaniu sztangi Eliminacje do Mistrzostw Polski MOW-ów w tenisie stołowym 82 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - 1 miejsce 5 miejsce Konkurs recytatorski - - Konkurs plastyczny Bohaterowie utworu - Zawody sportowe J. Korczaka. II Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego osób niepełnosprawnych Amatorska Liga Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego dla MOW i MOS - III i IV 19

20 woj. świętokrzyskiego Eliminacje do XXVI Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym w Podzamczu Chęcińskim Finał Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego w Zawichoście V Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego w Skarżysku Kam. Wyciskanie Sztangi w Podzamczu Chęcińskim V III i IV - - II.4 Imprezy i uroczystości szkolne W szkołach i placówkach oświatowych organizuje się wiele różnych imprez okolicznościowych związanych z kalendarzem organizacji roku szkolnego. Poza typowymi uroczystościami odbyły się również spotkania, pogadanki i prelekcje związane z realizowanymi przez szkoły projektami unijnymi. W miesiącu wrześniu w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach gościła po raz drugi grupa młodzieży z Izraela. Uczniowie z Sharet Highschool w Netanii wraz z nauczycielami odwiedzili Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach w ramach projektu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie projekt realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Zaproszenie do udziału w zajęciach przyjęli przedstawiciele zaprzyjaźnionych gimnazjów z Chęcin i Sobkowa. 20

21 W dniach października 2012 roku w ramach realizowanego przez Powiat Kielecki projektu pn. TBF Ku lepszej przyszłości Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo Partnerskie Projekty Comenius Regio dwie szkoły zaangażowane w projekt: Zespół Szkół Nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie gościły włoskich partnerów z Włoch. Wizyta przebiegała pod hasłem wymiany doświadczeń w zakresie tradycji kulinarnych. Partnerzy z regionu Abruzzo przygotowywali potrawy charakterystyczne dla ich regionu w postaci makaronów z różnymi sosami, zaś uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach pod fachowym okiem polskich kucharzy przygotowali trzy rodzaje pierogów oraz zalewajkę. Pobyt naszych gości uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, którzy zaprezentowali polskie i włoskie przeboje oraz zatańczyli taniec regionalny - oberek.. Pobyt w drugiej szkole - w Bodzentynie upłynął w rytmie polskich utworów ludowych oraz tańców narodowych. Spacerując uliczkami Bodzentyna grupa gości z Włoch udała się do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie odbyło się spotkanie połączone z wymianą doświadczeń w zakresie agroturystyki. Degustując potrawy tradycyjnej kuchni polskiej przygotowane przez uczniów szkoły w Bodzentynie uczestnicy spotkania rozmawiali na temat szeroko rozumianej agroturystyki w obu krajach. Spotkania te były ważnymi wydarzeniami, które głęboko zapadły w pamięci uczniów oraz nauczycieli i stanowiły zapowiedź dalszej współpracy. 21

22 Tabela Nr 4 Wybrane szkolne imprezy i uroczystości Lp Nazwa szkoły/ placówki Nazwa, rodzaj uroczystości 1 ZSP Nr 1 w Bodzentynie Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Święto Patrona szkoły Wizyta delegacji z Włoch (Abruzzo) w ramach Comenius Regio 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Wizyta młodzieży ze szkoły z Netanii (Izrael) Wizyta delegacji z Włoch (Abruzzo) w ramach Comenius Regio Szkolny Dzień Włoski w ramach projektu Comenius Regio Łamigłówki dla mądrej główki, prezentacja szkoły, konkursy i zabawy dla uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy Chęciny (Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach i Nr 2 w Wolicy) XX Tydzień Kultury Języka Spotkanie z członkami Związku Sybiraków Ziemi Kieleckiej oraz przedstawicielami Rodzin Katyńskich Przygotowanie spektaklu Mały Książę z okazji 65-lecia Biblioteki Miejskiej w Chęcinach, dn r. (występ w Niemczówce) Przygotowanie montażu słowno-muzycznego z okazji pacyfikacji Chęcin 2 czerwca w kościele parafialnym 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Otwarcie biblioteki szkolnej Dzień Europejski Dzień przedsiębiorczości 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Uroczystości upamiętniające katastrofę w Smoleńsku Obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja Piknik Europejski 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Udział w akcji Sprzątanie świata Jak nie kochać tej ziemi Impreza ekologiczna Osobliwości przyrody w Gminie Chęciny. Natura 2000 Wycieczka do Warszawy. Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka: Krzemionki Opatowskie. Bałtów. Krzyżtopór. Przedstawienia teatrów resocjalizacyjnych. Spotkanie z przedstawicielami organizacji Arka Noego i byłym więźniem zakładu karnego. Wycieczka do Wieliczki oraz Oświęcimia. Wycieczka do Planetarium w Chorzowie. Uroczystość upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja Dzień Matki Dzień Dziecka Szkolny Dzień Sportu 22

23 3 dniowy Zimowy Rajd Pieszy Wakacyjny Obóz Wędrowny Łagów Bieliny Stara Huta Święty Krzyż- Stara Huta Góra Łysica Święta Katarzyna Ciekoty Bodzentyn Łączna Wycieczka do Planetarium w Chorzowie Wycieczka do Warszawy. Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik II.5 Uczniowie a środowisko lokalne Młodzież szkół Powiatu Kieleckiego ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, angażując się w różnego rodzaju działania. Na uznanie zasługuje udział uczniów w akcji na rzecz ekologii pn. Akcja sprzątania świata. Młodzież wykonała prace porządkowe najbliższego otoczenia wokół szkół oraz przeprowadziła zbiórkę i segregację śmieci. Uczniowie szkół Powiatu Kieleckiego chętnie uczestniczyli i z wielkim zaangażowaniem pomagali ubogim mieszkańcom poprzez udział w akcjach charytatywnych między innymi Szlachetna Paczka. Z własnej inicjatywy organizowali również festyny, koncerty, podczas których zachęcali do oddawania krwi, przekazując ją do Banków Krwi stacji krwiodawstwa. Tabela Nr 5 przedstawia rodzaje prac, w które była zaangażowana młodzież. Tabela Nr 5 Prace na rzecz środowiska lokalnego L.p. Nazwa szkoły/ placówki Rodzaj prac 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Sprzątanie świata Szlachetna Paczka Akcja Honorowego Oddawania Krwi w szkole Akcja korek Porządkowanie terenu boiska sportowego klubu Łysica i jego otoczenia Udział Młodzieży w działaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działającym przy kościele w Bodzentynie orkiestra i teatr Okresowe porządkowanie terenu wokół szkoły i terenów przylegających do działki szkolnej 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Przygotowanie występów artystycznych dla lokalnej społeczności Udział w akcji Sprzątanie Świata Dzień Oszczędzania Energii w ramach realizacji projektu Sieć Dobrych Pomysłów wykłady, prezentacje, konkursy dla przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, uczniów gimnazjów Zbiórka elektrośmieci Klub Młodego Ekologa przy ZS Nr 2 w Chęcinach 23

24 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zbiórka artykułów żywnościowych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Akcja oddawania krwi Akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, zbieranie nakrętek) Akcja Ratujmy Bartka Festyn rodzinny organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w dniu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali prezentację potraw wigilijnych. Uczniowie przyrządzali potrawy wigilijne w szkolnej pracowni gastronomicznej według tradycyjnych przepisów zaczerpniętych z domów rodzinnych. W trakcie II Spotkania z Kulturą w GOK uczniowie ZS Nr 8 zaprezentowali kuchnię regionu świętokrzyskiego oraz tradycje i znaczenie potraw wigilijnych w ludowej obrzędowości. ZS Nr 8 w lutym 2012 r. był organizatorem Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych, na który przybyło wiele szkół z naszego województwa. Rajd również łączył elementy poznawcze i ruchowe wraz z prezentacją kuchni regionalnej na zakończenie rajdu Od stycznia do końca kwietnia 2012 r. organizowane były warsztaty edukacyjne, prelekcje z przewodnikami świętokrzyskimi oraz wizyty w muzeach, prelekcje z przewodnikami świętokrzyskimi oraz wizyty w muzeach w celu odkrywania dziedzictwa kulturowego regionu. Uczniowie brali udział w warsztatach archeologicznych w sąsiadującym ze szkołą Centrum Kulturowo Archeologiczne w celu pogłębienia wiedzy z zakresu starożytnej metalurgii jako odkrywanie dziedzictwa kulturowego pokoleń. W trakcie warsztatów odbyło się również spotkanie z przewodnikiem świętokrzyskim W ZS Nr 8 w Nowej Słupi w dniach od zorganizowana została III Wizyta Partnerska w ramach, której podsumowaliśmy i dokonaliśmy analizy wyników pracy nad projektem. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali gościom dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i kulinarne regionu świętokrzyskiego. W ramach wizyty odbyły się warsztaty kulinarne w szkole oraz hotelowej restauracji w trakcie których uczniowie przyrządzali regionalne potrawy, dominowały polskie dania, ale również Hiszpanie zaprezentowali swoją kuchnię. Podążaliśmy śladami Benedyktów świętokrzyskich organizując piesze wycieczki, rajdy do miejsc stanowiących o dziedzictwie kulturowym najbliższego regionu. 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Sprzątanie świata. Prace porządkowe w najbliższej okolicy Ośrodka terenów wokół Ośrodka. Wolontariat w: DPS, Szpitalu Dziecięcym, Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Stadninie koni Udział i współtworzenie Finału Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich, XVIII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w Gminie Raków organizowanego przez Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie Udział w uroczystości 11 listopada- Święcie Niepodległości organizowanym przez Urząd gminy w Rakowie Współpraca z Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego poprzez uczestnictwo w rozgrywkach sportowych wychowanków MOW w Rembowie 24

25 z rówieśnikami z Gimnazjum im Jana Pawła II w Rakowie. Przedstawienie Jasełek w Kościele parafialnym w Szumsku w okresie Bożonarodzeniowym 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Kwesta w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Charytatywny koncert hip hopowy. Pieniądze ze sprzedaży biletów przeznaczono na skup sprzętu muzycznego. Pracownicy poradni wspierają szkoły w realizacji programów profilaktycznych. Różne rodzaje zajęć w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Pracownicy poradni prowadzą szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Diagnoza, terapia i profilaktyka przedszkola, szkoły i placówki Program ograniczania skutków niepełnosprawności psycholog i logopedzi. Program ochrony zdrowia psychicznego. Prowadzenie 12 punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach Pracownicy współpracują z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z MGOPS, ze Środowiskowym Domem Pomocy. Praca pedagoga i psychologa w pracach zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w UMiG. II.6 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Powiat Kielecki jest organem założycielskim dla dwóch funkcjonujących na terenie Powiatu Kieleckiego Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie. W ośrodkach tych przebywa młodzież głównie niedostosowana społecznie, nie realizująca obowiązku szkolnego, z problemami wychowawczymi, często niedostosowana do życia w społeczeństwie. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze wychodzą naprzeciw potrzebom młodzieży prowadząc ich resocjalizację. W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przebywający wychowankowie mają możliwość kształcenia się na poziomie szkół: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, korzystania z pomocy psychologiczno pedagogicznej, jak również spędzenia czasu wolnego poprzez udział w różnych spotkaniach, imprezach sportowych, muzycznych itp. Wychowankami ośrodka w Podzamczu są chłopcy w wieku od 13 do 18 lat, którzy kształcą się w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej natomiast w Rembowie są chłopcy w wieku od 11 do 18 lat, którzy kształcą się w szkole podstawowej i gimnazjum. W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 przebywało 100 wychowanków: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 48 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 52 25

26 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 26

27 II.7 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe są placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi na podstawie: art. 2 pkt 3, art. 71 ust. 1 pkt. 1, Ustawy z dnia 7 grudnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 roku, Nr 109, poz. 631). Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach z 4 filiami. Corocznie w ramach przeprowadzanych remontów pomieszczenia schronisk podnoszą swój standard. W schroniskach znajdują się nowoczesne aneksy kuchenne, kompleksy sanitarne, świetlice, kafejki internetowe. Nowoczesne wyposażenie schronisk jest interesującą i konkurencyjną ofertą dla potencjalnych turystów. Szkolne schroniska młodzieżowe stanowią najtańszą bazę noclegową dla wycieczek szkolnych, białych i zielonych szkół, obozów wędrownych i stacjonarnych, różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego. Łączna ilość miejsc noclegowych w schroniskach Powiatu Kieleckiego wynosi 386. Schronisko w Chęcinach dysponuje 180 miejscami noclegowymi zlokalizowanymi na trzech piętrach internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach. Budynek jest własnością Starostwa Powiatowego w Kielcach. Schronisko w Bodzentynie Filia Nr 1 posiada 50 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w części budynku dawnego internatu Liceum Ogólnokształcącego. Obiekt jest własnością Starostwa Powiatowego. Schronisko w Łagowie Filia Nr 2 posiada 50 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w budynku, który jest własnością Gminy Łagów. Schronisko w Mąchocicach Scholasterii Filia Nr 3 posiada 50 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w budynku Szkoły Podstawowej, będącej własnością Gminy Masłów. Na korzystanie z pomieszczeń szkoły zawarta jest umowa pomiędzy Starostą Kieleckim a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. 27

28 Schronisko w Nowej Słupi Filia Nr 4 posiada 56 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w wolno stojącym budynku, będącym własnością Starostwa Powiatowego w Kielcach. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach Powiatowe SSM w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi II.8 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Bodzentynie, Piekoszowie oraz Chmielniku. Obejmują swoim zasięgiem działania 19 gmin. Głównym zadaniem tego rodzaju placówek jest wsparcie i udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej dzieciom 28

29 i młodzieży w wieku 0-18 lat, a także ich rodzicom oraz nauczycielom. Do zadań poradni psychologiczno- pedagogicznych należy również wydawanie orzeczeń dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami zdrowotnymi. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne posiadają logopedyczne i psychologicznopedagogiczne punkty konsultacyjne w rejonie swojego działania. Punkty te obsługują merytorycznie przygotowani pracownicy. Umożliwia to mieszkańcom powiatu lepszy dostęp do korzystania z fachowych porad psychologów, pedagogów oraz logopedów. W roku szkolnym 2011/2012 w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz w punktach konsultacyjnych przeprowadzono różnorodne zajęcia: treningi, warsztaty, terapie rodzinne, prelekcje i wykłady. Zajęcia te skierowane do różnych odbiorców przeznaczone były dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców. W poradniach dzieci, młodzież i rodzice skorzystali z różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej. W roku szkolnym 2011/2012 poradnie wydały 480 orzeczeń. W poradniach psychologiczno pedagogicznych przeprowadzono badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie. Ich rodzaj oraz ilość obrazuje tabela Nr 6. W poradniach psychologiczno pedagogicznych zatrudnionych jest 28 pracowników pedagogicznych na 27 etatach oraz 8 pracowników administracji i obsługi na 5,5 etatach. Szkoły ponadgimnazjalne we współpracy z poradniami psychologiczno pedagogicznymi zapoczątkowały cykl działań związanych z analizą zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ankiety). Wprowadzenie innowacyjnych metod związanych z wyborem szkoły przez poradnie psychologiczno pedagogiczne mają na celu trafny wybór szkoły zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy w powiecie i województwie. Współpraca uczeń rodzic poradnia psychologiczno pedagogiczna ma na celu przełamywanie stereotypów myślenia, że zawód wybiera się raz na całe życie. Podkreśla również wagę doradztwa zawodowego zwłaszcza na poziomie gimnazjum. 29

30 Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznych powiatu kieleckiego Legenda Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznej w Bodzentynie Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznej w Piekoszowie Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznej w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 30

31 Tabela Nr 6 Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnie w roku szkolnym 2011/2012 Lp Nazwa poradni Rodzaj wydanych orzeczeń Dzieci w wieku do 10 roku życia Dzieci w wieku do 13 roku życia Dzieci w wieku do 16 roku życia Młodzież powyżej 16 roku życia 1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (lekki stopień) Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (umiarkowany lub znaczny stopień) Orzeczenia wydane ze względu na potrzebę nauczania indywidualnego Inne (np. orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną) Orzeczenia wydane dla dzieci słabo widzących Orzeczenia wydane dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (lekki stopień) Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (umiarkowany lub znaczny stopień) Orzeczenia wydane ze względu na potrzebę nauczania indywidualnego Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną Orzeczenia wydane ze względu na niedosłuch Orzeczenia wydane ze względu na niedostosowanie społeczne

32 Orzeczenia wydane ze względu na roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Inne wczesne wspomaganie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (lekki stopień) Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (umiarkowany lub znaczny stopień) Orzeczenia wydane ze względu na potrzebę nauczania indywidualnego Inne : niepełnosprawności sprzężone autyzm niedostosowanie społeczne zagrożenie niedostosowaniem zajęcia rewalidacyjnowychowawcze OGÓŁEM II.9 Internaty W Powiecie Kieleckim funkcjonują 2 internaty szkolne, które są integralną częścią zespołów szkół ponadgimnazjalnych: przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach z 15 miejscami noclegowymi i przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie z 30 miejscami noclegowymi. Internaty szkolne zapewniają bazę noclegową uczniom, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły. Internaty są systematycznie doposażane i wyposażane w celu polepszenia warunków lokalowych, tak aby uczniowie czuli się swobodnie i bezpiecznie. 32

33 Internat szkolny w ZSP Nr 5 w Łopusznie II.10 Nadzór i kontrola nad szkołami i placówkami W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu przeprowadza kontrole zewnętrzne. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 15 kontroli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego (tabela Nr 7). Przeprowadzono kontrole planowe jak również doraźne wynikające z otrzymanych niepokojących sygnałów, skarg, anonimów dotyczących funkcjonowania placówki oraz kontrole spowodowane zgłoszoną potrzebą dotyczącą ocen pracy dyrektorów placówek. Tabela Nr 7 Przeprowadzone kontrole L.p. Nazwa kontrolowanej placówki 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 2. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Typ kontroli doraźna planowa doraźna doraźna Zakres kontroli Funkcjonowanie placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Wykorzystanie wniosków z kontroli do dokonania oceny dyrektora placówki Kontrola wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego. Funkcjonowanie placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Funkcjonowanie placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz przeprowadzenie rozmów z nauczycielami i wychowawcami internatu. Kontrola wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego. 5. Zespół Szkół Nr 3 w planowa Chmielniku 6. Młodzieżowy Ośrodek doraźna Przegląd działalności i organizacji pracy w Młodzieżowym 33

34 Wychowawczy w Podzamczu 7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie doraźna Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. Kontrola funkcjonowania placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie ze szczególnym uwzględnieniem spraw wychowawczych. 8. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku. 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 15. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie planowa doraźna planowa planowa doraźna doraźna Kontrola sposobu rozliczania dotacji przyznanej placówce za 2011 rok. Kontrola dotycząca wykonania zaleceń po przeprowadzonej kontroli w dniach 18 i 25 października 2011 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. Dokumentacja w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chmielniku zgodnie z art. 34a ustawy o systemie oświaty. Dokumentowanie i obliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych realizowanych przez nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. Kontrola przeprowadzona w odpowiedzi na anonim, który wpłynął na dyrekcję ośrodka. Kontrola przeprowadzona w odpowiedzi na skargę, która wpłynęła na dyrekcję ośrodka. doraźna Ocena pracy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Pani Ireny Marcisz. doraźna Ocena pracy Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bodzentynie Pani Anny Pałac. III. Kadra pedagogiczna i pracownicy administracyjno obsługowi W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowo wychowawczych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było 277 nauczycieli na 223,59 etatach, z tego nauczyciele pełnozatrudnieni na 178 etatach i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 45,59 etatu oraz 110 pracowników niepedagogicznych (tabela Nr 8). Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowo wychowawczych Powiatu Kieleckiego przedstawia się następująco: 34

35 nauczyciele dyplomowi 98 osób, nauczyciele mianowani 68 osób, nauczyciele kontraktowi 72 osób, nauczyciele stażyści 32 osoby, bez stopnia awansu 7 osób. Tabela Nr 9 przedstawia liczbę nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego to kadra z pełnymi kwalifikacjami. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach. Nauczyciele wg awansu zawodowego 12% 36% 25% Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel stażysta Źródło: Tabela Nr 9. 27% Jak wynika z powyższego wykresu, w Powiecie Kieleckim największą grupę nauczycieli stanowią nauczyciele posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Świadczy to o tym, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych są kadrą ambitnie podchodzącą do wykonywania swoich obowiązków oraz profesjonalnie wykonującą swój zawód. 35

36 Tabela Nr 8. Dane dotyczące szkoły / placówki oświatowej Lp. Nazwa szkoły/ placówki liczba uczniów/ wychowanków (również absolwenci) Liczba oddziałów / grup pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozatrudnieni w osobach w etatach Pracownicy niepedagogiczni 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie , Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach ,05 10 Internat , Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie ,13 0 Internat ,5 1 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi , Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu , Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie , Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach - 4 filie 2 3 1,5 19 RAZEM 1751(bez poradni internatu i schronisk) 77 (bez internatu i schronisk) ,

37 Tabela Nr 9. Nauczyciele w/g posiadanych stopni awansu zawodowego Lp Nazwa szkoły/placówki Liczba nauczycieli Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie ,83 7 8, ,56 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 1 0,33 6 4, , ,67 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 1 0,55 6 4, , ,72 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 9 5, , ,5 11 9,72 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 1 0,17 5 3,11 6 4,88 7 4,9 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 6 3, ,16 7 4,67 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 12 7, ,67 5 4,33 2 0,58 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 9 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach ,5 3 2 RAZEM: osoby: 270 Etaty: 221, , , ,82 37

38 III.1 Doskonalenie nauczycieli W ramach realizacji zadań w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 1982 roku Nr 3, poz. 19 z późn. zm.) z dofinansowania różnych form doskonalenia korzystali nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. Środki finansowe wykorzystane na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 to kwota zł. W roku szkolnym 2011/2012 w ramach doskonalenia i dokształcania nauczycieli odbywały się szkolenia w zakresie kształcenia modułowego w zawodach budowlanych w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Również intruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli i asystowali przy produkcji materiałów budowlanych oraz wykonywaniu różnych usług w zakładach pracy, gdzie stosuje się nowoczesne technologie. Poszerzali w ten sposób swoją wiedzę. Ponadto ścisła współpraca z firmą MAPEI Polska Spółka z. o o., daje efekt w postaci nieodpłatnego szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie budownictwa. Tabela Nr 10 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 L.p. Nazwa szkoły/placówki Tematyka zajęć EWD w szkole na podstawie matur 2011r. 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Nowe ramowe plany nauczania oferta dla młodzieży Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego- zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Lekcja otwarta a mechatroniki Planowanie układów elektropneumatycznych 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Matematyczna konferencja metodyczna Konferencja nauczycieli polonistów Planowanie metody pracy nauczyciela j. polskiego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego Sesja popularno naukowa pt. Matematyka, kultura i etyka w procesie nauczania Szkolenie nt. Odpowiedzialność służbowa nauczycieli 38

39 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych Procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Ocenianie kształtujące szansą na wzrost efektywności kształcenia Wymagania wobec szkoły Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym EWD w szkole na podstawie matur 2011 Indywidualne plany rozwojowe nauczycieli Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Koncepcja Pracy Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Indywidualne plany rozwojowe nauczycieli Priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011/2012 Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Zachowania trudne. Przyczyny i sposoby postępowania. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna. Sporządzanie IPET-ów Dobór i modyfikacja programów nauczania w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Postępowanie w Wypadkach nadzwyczajnych Odpowiedzialność służbowa nauczyciela. Depresja dzieci i młodzieży Samobójstwo-diagnoza, przyczyny, uwarunkowania, zjawiska Mediacje i negocjacje jako forma pracy z klientem Rozpoznawanie narkotyków Budowanie relacji interpersonalnych Depresja występująca u dzieci i młodzieży Samobójstwa, diagnoza, przyczyny i uwarunkowania zjawiska Motywacje z perspektywy uczniów i nauczycieli w MOW w Rembowie Ewaluacja wewnętrzna w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych Drogowskaz życiowy Praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie, agresja i przemoc Dziecko słabo widzące kryteria okulistyczne, potrzeby dziecka, funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle rozporządzeń dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 39

40 9 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych psychofizycznych potrzeb ucznia Ewaluacja wewnętrzna - doskonalenie jakości współpracy poradni z rodzicami i szkołami Wyjazd do : Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysko-Kam., Zespoły Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysko-Kam., Zespołu Szkół Integracyjnych w Kielcach nawiązanie współpracy, zapoznanie się z placówkami Praktyczne zastosowanie Platformy Badania Zmysłów. Konsekwencje psychiczne przeżytych urazów zespół stresu pourazowego /PTSD / Dopalacze przyczyny uwarunkowania używania substancji psychoaktywnych. Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci gimnastyka mózgu w/g Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Dziecko ze schizofrenią. Profil psychoedukacyjny E.Schoplera ( PEP- R) w diagnozie i terapii dzieci o zaburzonym rozwoju. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym pod kątem zaleceń zawartych w orzeczeniach. Podstawy metody integracji sensorycznej. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole regulacje prawne. Z uwagi na małe doświadczenie zawodowe kadry pedagogicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, nauczyciele wychowawcy maksymalnie wykorzystali 1% odpisu funduszu płac nauczycieli z tytułu Doskonalenia i Dokształcenia Nauczycieli. W pozostałych szkołach i placówkach środki na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli przeznaczane były zgodnie z planem rozwoju szkół i bieżącymi potrzebami wynikającymi ze zmian przepisów oświatowych na wniosek dyrektora. III.2 Awans zawodowy W roku szkolnym 2011/2012 w Powiecie Kieleckim 21 nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego - tabela Nr 11, (Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późn zm. Rozdział 3a art.9a ust. 1, art. 9b ust.1). 40

41 Stopień awansu zawodowego nauczyciela uzyskało: stopień awansu nauczyciela kontraktowego - uzyskało 9 osób stopień awansu nauczyciela mianowanego - uzyskało 6 osób stopień awansu nauczyciela dyplomowanego - uzyskało 6 osób Jak wynika z powyższych danych wszyscy nauczyciele, którzy ubiegali się o kolejny stopień awansu zawodowego spełniali wymagania kwalifikacyjne oraz odbyli staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz; w przypadku: nauczyciela stażysty, uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; nauczyciela kontraktowego, zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; nauczyciela mianowanego, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. Tabela Nr 11 Uzyskane stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 L.p. Nazwa szkoły/ placówki Uzyskane stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 N-l N-l N-l kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM 1. ZSP Nr 1 w Bodzentynie ZS Nr 2 w Chęcinach ZS Nr 3 w Chmielniku ZSP Nr 5 w Łopusznie ZS Nr 8 w Nowej Słupi PP-P w Bodzentynie PP-P w Chmielniku PP-P w Piekoszowie MOW w Podzamczu MOW w Rembowie PSSM w Chęcinach RAZEM

42 W roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1 (Dz. U Nr 256, poz z późn. zm.), 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) z uwagi na kończące się kadencje pełnienia funkcji dyrektora, Powiat Kielecki przeprowadził dwa konkursy na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chmielniku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostali wyłonieni kandydaci na dyrektorów w w/w szkole i placówce oświatowej. Zarząd Powiatu powierzył pełnienie funkcji kandydatom wyłonionym z konkursu. Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie i Dyrektorowi Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bodzentynie Zarząd Powiatu przedłużył pełnienie funkcji dyrektora, po dokonaniu oceny ich dotychczasowej pracy na stanowisku dyrektora. W roku szkolnym 2011/2012 organ prowadzący dokonał ponownej oceny pracy 2 dyrektorów szkół i placówek oświatowych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, w Poradni Psychologiczno-Pedsgogicznej w Bodzentynie. Dokonane oceny pracy były wyróżniające. IV. Akty prawne Podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi system oświaty są: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm., 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela, 3. Akty wykonawcze - rozporządzenia MEN wydane na podstawie w/w ustaw, 4. Uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu regulujące funkcjonowanie lokalnego systemu oświaty tj. szkół i placówek oświatowych, 5. Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego zawierająca perspektywy działania i rozwoju oświaty powiatowej do W roku szkolnym 2011/2012 podjęto 15 uchwał Rady Powiatu dotyczących funkcjonowania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 42

43 Od dnia 1 września 2011r. do dnia 31 sierpnia 2012r. podjęto 52 uchwały Zarządu Powiatu dotyczące funkcjonowania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu Kieleckiego są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. V. Finansowanie oświaty Plan finansowy na rok szkolny 2011/2012 naliczony wg algorytmu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie dla Powiatu Kieleckiego wynosił zł według ilości uczniów. Na dzień 1 września 2011 roku potrzeby finansowe, jakie były niezbędne do utrzymania i funkcjonowania szkół i placówek określonych i wyliczonych przez dyrektorów wynosiły zł. Plany finansowe szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012 opracowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych przez Starostę Kieleckiego. Różnica pomiędzy otrzymaną subwencją, a planowanymi wydatkami wynosiła zł. Największą kwotę planowanych wydatków stanowi wynagrodzenie wynikające z zawartych umów pracowników pedagogicznych, która wynosiła zł, co stanowi 70 % planowanych wydatków oraz pracowników niepedagogicznych w kwocie zł, co stanowi 10%. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł przeznaczono na: dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zł; odpis FŚS dla nauczycieli emerytów zł; 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli zł; pozostałe wydatki bieżące zł. Rozkład procentowy według rodzajów wydatków w szkołach i placówkach oświatowych. 20,0% 10,0% Wynagrodzenia nauczycieli Wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Pozostałe wydatki 70,0% 43

44 Znaczącą kwotę planu finansowego stanowił zakup opału (olej opałowy). Za okres grzewczy poniesiono koszty z wyżej wymienionego tytułu na kwotę zł. Analizując potrzeby finansowe w zakresie utrzymania placówek oświatowych należy stwierdzić, że subwencja oświatowa, którą otrzymuje powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację zadań oświatowych jest zdecydowanie niewystarczająca. Zabezpiecza tylko 84% potrzeb. Dzięki pozyskiwaniu przez jednostki środków pozabudżetowych dyrektorzy mogą je przeznaczyć na doposażenie pracowni dydaktycznych, remonty bieżące oraz inne potrzeby związane z dydaktyką. Tabela Nr 12 Plan finansowy na 2012r. Lp. Nazwa jednostki wg potrzeb w PLN wg subwencji 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie 9 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 10 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 11 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Szkoły niepubliczne Doskonalenie i dokształcanie

45 nauczycieli 14 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Rezerwa ustawowa R Ogółem Wyrównanie subwencji oświatowej Ostateczna kwota subwencji na 2012 rok Polityka kadrowa dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz działania Powiatu Kieleckiego jako organu prowadzącego związana z ustaleniem stawek dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i innych spowodowały, że w roku szkolnym 2011/2012 na koniec 2011 roku w Powiecie Kieleckim jako jednym z niewielu organów prowadzących nie było potrzeby wypłacania jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Oznacza to, iż nauczyciele we wszystkich grupach awansu zawodowego osiągali wymagane ustawowo średnie wynagrodzenie. VI. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Podległe Powiatowi Kieleckiemu szkoły i placówki oświatowe w roku szkolnym 2011/2012 uzyskały pozabudżetowe dochody w wysokości zł. Pozyskane dochody pochodziły głównie z wynajmu czy też dzierżawy pomieszczeń w obiektach szkolnych, a także z opłat za czynsz, wyżywienie, czy drobne usługi. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach osiągnęło największy dochód w wysokości zł. Szczegółowe dane przedstawia tabela Nr

46 Tabela Nr 13. Pozabudżetowe dochody szkoły/placówki Lp Nazwa szkoły/placówki Rodzaje dochodu Kwota 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Internat - - Wynajem pomieszczeń w szkole i internacie Działalność żywieniowa w stołówce Zwrot za media Duplikaty świadectw i legitymacji Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Czynsze 8772 Wpływy z różnych opłat 314 Odsetki i wpływy z różnych opłat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Wpływy z różnych opłat w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu - - Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Wpływy z różnych dochodów(opłaty za wyżywienie) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 9 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach Dochody z najmu dzierżawy Wpływy z usług RAZEM Na zakup sprzętu szkolnego i biurowego (tabela Nr 14) szkoły oraz placówki w roku szkolnym 2011/1012 przeznaczyły zł. Siedemdziesiąt procent poniesionych kosztów sfinansowano ze środków budżetowych, natomiast pozostałe zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Comenius, EFS). 46

47 Tabela Nr 14. Zakupy sprzętów szkolnych i biurowych Lp Nazwa szkoły/placówki Rodzaj sprzętu Ilość Koszt ogółem Budżetowe W tym środki: Pozabudżetowe 1 Monitor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Notebook HP Zestaw komputerowy Kamera + etui Cmenius Kamera + etui Comenius Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Gitara elektryczna+ struny, pasek, stroiki Aparat fotograficzny +torba, akumulator Comenius 2622 Drukarka kolor Comenius 3034 Gabloty korkowe Comenius Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Internat Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Komputer przenośny Note Book Lenovo Środki Unii Europejskiej w ramach EFS Telefax Panasonic KX-MB2025PDW Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Krzesła do sali kinowej Szafka pod sprzęt RTV do sali kinowej

48 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 9 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie drukarka Meble - połka Stolik pod rzutnik Stojak na ulotki UE Komputery przenośne z oprogramowaniem Urządzenia wielofunkcyjne Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach RAZEM Podstawową bazę dydaktyczną placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki stanowią obiekty szkolne: budynki, budowle i boiska, których stan techniczny zapewnia bezpieczne i higieniczne prowadzenie zajęć edukacyjno wychowawczych i opiekuńczych. W każdym zespole szkół funkcjonują biblioteki szkolne, których księgozbiory zabezpieczają potrzeby edukacyjne uczniów i stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Są one wyposażone w sprzęt informatyczny z dostępem do Internetu, który wykorzystywany jest do celów dydaktycznych. W roku szkolnym 2011/2012 nastąpił rozwój bibliotek szkolnych poprzez ich modernizację i unowocześnienie, między innymi wprowadzenie programu MOL. Program ten ułatwia młodemu czytelnikowi dostęp do księgozbioru. Przyspiesza wypożyczanie książek, daje możliwość szybkiej weryfikacji przetrzymywania wypożyczonych egzemplarzy przez uczniów, ułatwia inwentaryzację i wprowadzanie nowych pozycji do księgozbioru. W Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku niewykorzystane pomieszczenie przystosowano i adaptowano na nowoczesną bibliotekę szkolną. Uroczyste otwarcie oraz nadanie jej imienia 48

49 Henryka Kulińskiego, wieloletniego dyrektora - odbyło się w miesiącu marcu 2012 roku. Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby biblioteki zostały wykonane przez uczniów Zespołu w ramach szkolnych praktyk. Młodzież z klasy o kierunku technolog robót wykończeniowych w budownictwie pracowała nad przygotowaniem 120 metrowego pomieszczenia z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki. W nowej bibliotece znalazło się miejsce dla 10 tys. woluminów oraz centrum multimedialnego z dziesięcioma stanowiskami. Nowoczesne biblioteki: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 49

50 Placówki oświatowe wyposażone są w nowoczesne pracownie multimedialne oraz w najnowsze pomoce dydaktyczne między innymi tablice interaktywne. W roku szkolnym 2011/2012 na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono zł (Tabela Nr 15). Tabela Nr 15. Zakupy pomocy dydaktycznych Lp Nazwa szkoły/ placówki Rodzaj pomocy dydaktycznych Ilość Koszt ogółem 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Multimedialny geograficzny atlas świata Program komputerowy I-Hotel (19 stanowisk) Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Ekran projekcyjny w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi

51 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Artykuły na zajęcia praktycznej nauki zawodu, wg arkusza Podręczniki, książki i ćwiczeniówki dla wychowanków Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Moduł stymulacji EEG - Biofeedback Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Cyfrowy korektor mowy 1 kpl Testy psychologiczne i pedagogiczne 18 kpl Pomoce do terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej Program komputerowy 56 kpl kpl do zajęć z uczniami zdolnymi 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach RAZEM: W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, w pomieszczeniach budynków dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników, kierownicy jednostek zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. W związku z tym przeprowadzone zostały remonty polegające między innymi na: ułożeniu kostki brukowej (ZSP Nr 1 w Bodzentynie; ZS Nr 8 w Nowej Słupi); wykonaniu boiska (MOW w Podzamczu); remontu / adaptacji pomieszczeń na potrzeby biblioteki (ZSP Nr 1 w Bodzentynie, ZS Nr 3 w Chmielniku). Wartość kosztorysowa wykonanych prac remontowo- budowlanych wynosi zł. Szczegółowy wykaz remontów przedstawia tabela Nr

52 Tabela Nr 16 Wykonane remonty i modernizacje Lp Nazwa szkoły/ placówki Miejsce wykonania prac Rodzaj prac Koszt ogółem 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie ZSP Nr 1 w Bodzentynie ZSP Nr 1 w Bodzentynie Instalacja hydrantów przeciwpożarowych Ułożenie kostki ZSP Nr 1 w Bodzentynie Remont biblioteki z zapleczem i małej Sali informatycznej Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Biblioteka szkolna Adaptacja sal lekcyjnych na potrzeby biblioteki szkolnej Ok 40000zł 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi ZS Nr 8 w Nowej Słupi Częściowe zburzenie murka oporowego przed szkołą, wykonanie nowego wraz z podbudową; tynkowanie murku oporowego, zamontowanie barierki,; wykonanie odwodnienia; zerwanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie; ułożenie kostki brukowej,. naprawa części elewacji ZS Nr 8 w Nowej Słupi malowanie łazienek, lamperii, nałożenie nowej struktury przed wejściem do szkoły, malowanie murków oporowych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Boisko przy MOW w Podzamczu budowlane -wykonanie boiska Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie MOW w Rembowie Zabezpieczenie świetlików i wykonane kraty oddzielającej na klatce schodowej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie PP-P Bodzentyn Remont dachu na części budynku poradni Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie PP-P w Piekoszowie Malowanie pomieszczeń, montowanie lamp, przegląd instalacji elektrycznej Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach PSSM Chęciny/ Filia Nr 1 w Bodzentynie Modernizacja oświetlenia ciągów pieszych i parkingu PSSM w Chęcinach

53 Roboty konserwacyjno- remontowe w budynku PSSM w Chęcinach Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych oraz dostawa i montaż schodów w budynku schroniska Filia Nr 1 w Bodzentynie RAZEM: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku i Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach posiadają bazę do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu. Przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku istnieją dobrze funkcjonujące, nowoczesne warsztaty szkolne, w których przeprowadzane są egzaminy zewnętrzne z przedmiotów zawodowych. Baza praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku 53

54 VII. Wyniki nauczania W roku szkolnym 2011/2012 szkoły Powiatu Kieleckiego ukończyło 383 absolwentów. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 355 osób: w liceach 226 osób, w technikach 129 osób. Zdawalność w Powiecie Kieleckim wyniosła 84,5 %: w liceach 93,36 %, w technikach 68,99 %. Tabela Nr 17 Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół L. p. Nazwa szkoły Typ Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2. Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 3. Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 5. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi przystąpiło zdało nie zdało zdawalność w % LO ,97 Technikum ,00 Razem ,52 LO ,00 Technikum ,67 Razem ,82 LO ,47 Technikum ,14 Razem ,46 LO ,64 Technikum ,74 Razem ,63 Technikum ,57 Razem ,57 Ogółem ,5 z tego: Licea ,36 Technika ,99 54

55 59% 11% 4% 25% Uczniowie, którzy zdali w liceach Uczniowie, którzy zdali w technikach Uczniowie, którzy nie zdali w liceach Uczniowie, którzy nie zdali w technikach Źródło: Tabela Nr 17. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w odniesieniu do wyników w skali województwa i kraju przedstawia się następująco: Wskaźnik zdawalności w województwie świętokrzyskim wynosi 78,3% : wskaźnik zdawalności w Liceum Ogólnokształcącym 90,1% wskaźnik zdawalności w Technikum 64,6% Wskaźnik zdawalności w kraju wynosił 86% : wskaźnik zdawalności w Liceum Ogólnokształcącym 93% wskaźnik zdawalności w Technikum 78% Wskaźnik zdawalności w Powiecie Kieleckim wynosił 84,5%: wskaźnik zdawalności w Liceum Ogólnokształcącym 93,36% wskaźnik zdawalności w Technikum 68,99% 55

56 Spośród wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki najwyższy procent zdawalności uzyskało: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku 97,47% Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 89,74 %. Z uwagi na wysokie wyniki uczniów, którzy pomyślnie zdali egzamin maturalny, najwyżej został oceniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, zarówno w liceum, jak i w technikum. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie osiągnęli dużą ilość punktów z egzaminu maturalnego. Szkoła znalazła się w grupie trzydziestu najlepszych świętokrzyskich szkół. Przedmiotem, który sprawił młodzieży największą trudność była matematyka. Uczniowie z przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym pisemnym wybierali geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie, a wśród języków dominował język angielski. Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe to: geografia - 75 osób, biologia - 50 osób. Wart podkreślenia jest fakt, że coraz większa grupa uczniów naszych szkół wybiera dodatkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym. Przedmiotami najczęściej wybieranymi na poziomie rozszerzonym były: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz chemia. Wyniki tegorocznej matury potwierdziły, że podjęte w ostatnich latach działania przez wszystkie szkoły oraz Powiat Kielecki, jako organ prowadzący przyniosły oczekiwane rezultaty. Działania podjęte przez szkoły i organ prowadzący ukierunkowane na podniesienie wyników egzaminu maturalnego: realizacja projektów z udziałem środków zewnętrznych w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z języków obcych, matematyki, języka polskiego oraz wybranych przedmiotów, które są najczęściej wybierane na egzaminie maturalnym przez młodzież danej szkoły; udział nauczycieli w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego; 56

57 współpraca zespołów przedmiotowych - organizowanie konferencji metodycznych z otwartymi lekcjami koleżeńskimi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; efektywne wykorzystanie tzw. godzin karcianych ; angażowanie uczniów w różnego rodzaju konkursy: Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny, Próbna Matura z Echem Dnia ; praca nauczycieli z arkuszem maturalnym; praca wychowawcza poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Każdego roku po analizie ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami opracowują programy naprawcze, których celem jest wypracowanie metod pozwalających na osiągnięcie coraz lepszych wyników. W miesiącu wrześniu organizowana jest przez Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu z udziałem władz powiatu, jako organu prowadzącego, narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Jednym z tematów spotkania było opracowanie kierunków działań w oparciu o przedstawione programy naprawcze, które będą podejmowane w celu osiągnięcia lepszych wyników egzaminów zewnętrznych w kolejnym roku szkolnym. Tabela Nr 18 Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Kieleckiego według typów szkół i przedmiotów Wyniki egzaminu maturalnego Nazwa w %: L.p. Typ szkoły Przedmiot Poziom szkoły Szkoła Geografia 56,00 Historia 72,00 J. angielski Podstawowy 68,32 1. ZSP Nr 1 w Bodzentynie Liceum Ogólnokształcące j. rosyjski 72,33 Matematyka 66,36 Historia 75,00 Rozszerzony J. polski 75,83 Technikum Chemia 58,00 Podstawowy J. rosyjski 70,00 2. ZS Nr 3 w Chmielniku Liceum Ogólnokształcące Chemia 62,00 Podstawowy Historia 62,50 J. polski Rozszerzony 67,50 Technikum Geografia Podstawowy 76,00 3. ZSP Nr 5 w Liceum J. angielski Podstawowy 68,06 57

58 Łopusznie Ogólnokształcące J. niemiecki 79,67 J. angielski 64,50 J. polski Rozszerzony 67,50 Matematyka 66,00 Technikum J. niemiecki Podstawowy 66,00 4. ZS Nr 2 w Chęcinach Liceum Ogólnokształcące Chemia Podstawowy 78,00 W roku szkolnym 2011/2012 do egzaminu zawodowego zgłoszonych zostało 220 uczniów z pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego. Do części pisemnej przystąpiło 210 uczniów. Do praktycznej części egzaminu zawodowego przystąpiło 201 uczniów w tym: w technikum 165 uczniów w zasadniczej szkole zawodowej 46 uczniów. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymały 82 osoby, co stanowi 37,27 %. Najlepiej z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe poradzili sobie uczniowie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie kształcący się w zawodzie technik informatyk - 88,2% otrzymało dyplom oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach kształcący się w zawodzie elektromechanik 78% otrzymało dyplom. Tabela Nr 19 przedstawia wyniki egzaminu zawodowego oraz zawody w jakich młodzież osiągnęła najwyższe wyniki. L.p. Nazwa szkoły Typ szkoły Zawód Otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w procentach szkoła OKE Województwo świętokrzyskie 1. Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technik hotelarstwa 54,50 45,70 44,4 Elektromechanik 78,00 60,00 51,4 2. Zespół Szkół Nr 3 w Technikum Technik 58,30 41,1 34,2 58

59 Chmielniku budownictwa 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łopusznie Technikum Technik informatyk 88,20 59,00 57,00 90,00% 80,00% 78,00% 88,20% 70,00% 60,00% 50,00% 54,50% 44,40% 60,00% 51,40% 58,30% 59,00% 57,00% 40,00% 30,00% 45,70% 41,10% 34,20% 20,00% 10,00% 0,00% ZS Nr 2 Elektromechanik ZSP Nr 5 Technik informatyk ZS Nr 2 Technik hotelarstw a ZS Nr 3 Technik budow nictw a OKE Szkoła Wojew ództw o Św iętokrzyskie Źródło: Tabela Nr

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo