Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do szkół Powiatu Kieleckiego od 1 września 2011 roku...12 II.2 Szkoły niepubliczne...13 II.3 Konkursy, olimpiady, turnieje...13 II.4 Imprezy i uroczystości szkolne...20 II.5 Uczniowie a środowisko lokalne...23 II.6 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze...25 II.7 Szkolne Schronisko Młodzieżowe...27 II.8 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne...28 II.9 Internaty...32 II.10 Nadzór i kontrola nad szkołami i placówkami...33 III. Kadra pedagogiczna i pracownicy administracyjno obsługowi...34 III.1 Doskonalenie nauczycieli...38 III.2 Awans zawodowy...40 IV. Akty prawne...42 V. Finansowanie oświaty...43 VI. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym...45 VII. Wyniki nauczania...54 VIII. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych

3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w powiecie kieleckim zgodnie z art. 5a. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz z późn. zm.). I. Wstęp i mapa powiatu Powiat Kielecki jest największym powiatem w Polsce, położonym w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje obszar 2 247,45 km 2 z liczbą ludności mieszkańców. Mapa Powiatu Kieleckiego 3

4 Oblęgorek - Muzeum Henryka Sienkiewicza Święty Krzyż Jaskinia Raj Dąb Bartek w Zagnańsku 4

5 Placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2011/2012 to: powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach z czterema filiami, dla których Powiat Kielecki jest organem prowadzącym oraz szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez samorządy gminne, niepubliczne placówki oświatowe i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska. (Tabela Nr 1). Tabela Nr 1. Wykaz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego Lp Nazwa placówki. Powiatowe Szkoły Ponadgimnazjalne 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne 6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 9 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 10 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach z filiami w Bodzentynie, Łagowie, Mąchocicach Scholasterii, Nowej Słupi Placówki niepubliczne 12 Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe w Świętej Katarzynie 13 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku 14 Towarzystwo Ekorozwoju Radomic Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomicach 15 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach Młodzieżowe LO TWP w Łagowie i Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP w Łagowie 16 Jolanta Dzioba LO dla Dorosłych w Daleszycach i Uzupełniające LO dla Dorosłych w Daleszycach Szkoły Samorządowe 15 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Daleszycach 16 Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy 17 Zespół Szkół Nr 6 w Piekoszowie 18 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rakowie 19 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gmina Sitkówka Nowiny Szkoły prowadzone przez Ministerstwo Środowiska 20 Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku 5

6 Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Kielecki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 6

7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 7

8 Mapa Powiatu Kieleckiego obrazująca lokalizację placówek oświatowych w poszczególnych gminach. Legenda szkoły ponadgimnazjalne poradnie psychologiczno-pedagogiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze szkolne schroniska młodzieżowe II. Sieć szkół i placówek Powiat Kielecki jest organem prowadzącym dla 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 3 poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz powiatowego szkolnego schroniska młodzieżowego wraz z 4 filiami. W ramach tych placówek funkcjonują: Licea Ogólnokształcące Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Gimnazja Szkoła Podstawowa Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Szkoły Policealne dla Dorosłych Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 8

9 W roku szkolnym 2011/2012 do szkół ponadginazjalnych uczęszczało 1751 uczniów. W klasach pierwszych naukę rozpoczęło 522 uczniów. Tabela Nr 2 obrazuje liczbę uczniów uczęszczających do szkół w poszczególnych zespołach szkół. Tabela Nr 2 dotycząca poszczególnych szkół w zespole Liczba uczniów Lp Nazwa szkoły/ placówki Nazwa szkoły w zespole Liczba oddziałów ogółem w tym uczniów klas pierwszych Liczba absolwentów 1 ZSP Nr 1 w Bodzentynie Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr ZS Nr 2 w Chęcinach Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZS Nr 3 w Chmielniku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZSP Nr 5 w Łopusznie Szkoła Policealna Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna dla Dorosłych ZS Nr 8 w Nowej Słupi Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Gimnazjum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr OGÓŁEM

10 Jak wynika z analizy i wieloletniej obserwacji, zauważa się duży spadek liczby uczniów w szkołach w całym kraju, również w naszym powiecie. Przyczyny należy upatrywać w zmniejszającej się liczbie urodzeń dzieci. Na malejący z roku na rok nabór młodzieży do klas pierwszych ma również wpływ spadek liczby ludności w województwie świętokrzyskim spowodowany migracjami w celu poszukiwania pracy, czy też dogodnego miejsca zamieszkania. Dlatego też niezwykle ważne są wszelkie inicjatywy podejmowane przez dyrektorów szkół w zakresie promocji. Statystyki wykazują, że w roku szkolnym 2011/2012 szkoły gimnazjalne w Powiecie Kieleckim ukończyło 2479 gimnazjalistów, a oferta szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie świętokrzyskim była bardzo bogata. W szkołach Powiatu Kieleckiego obserwuje się duży procent uczniów zainteresowanych kształceniem w liceach ogólnokształcących. Świadczy to o dużym zainteresowaniu młodzieży wykształceniem ogólnym, a następnie podjęciem studiów. Jednak w minionym roku szkolnym największą popularnością cieszyły się technika. Oznacza to, że młodzież oprócz egzaminu maturalnego, który jest drogą do dalszej edukacji na wyższych uczelniach pragnie zdobyć umiejętności związane ze swoim zawodem. Procentowy udział uczniów na poszczególnych kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego przedstawia poniższy wykres. Liczba uczniów w różnych typach szkół Powiatu Kieleckiego 2% 1% 1% 5% 3% 10% 40% Technikum LO ZSZ Gimnazjum Szkoła Policealna Liceum Uzupełniające Szkoła Podstawowa Technikum Uzupełniające 38% Źródło: Tabela Nr 2. 10

11 Szkoły ponadgimnazjalne - liczba uczniów 16% 6% 18% 29% ZSP Nr 1 w Bodzentynie ZS Nr 2 w Chęcinach ZS Nr 3 w Chmielniku ZSP Nr 5 w Łopusznie ZS Nr 8 w Nowej Słupi 32% Źródło: Tabela Nr 2. W roku szkolnym 2011/2012 najwięcej uczniów zdecydowało się kształcić w zawodzie technik hotelarstwa. Powiat Kielecki położony jest w atrakcyjnym regionie turystycznym, co wiąże się ze stałym zapotrzebowaniem na fachowców branży hotelarskiej. W związku z tym nie słabnie zainteresowanie młodzieży tym zawodem. Powiat Kielecki wspólnie ze szkołami realizuje dwa projekty z udziałem środków unijnych ukierunkowanych na zawód hotelarza i szeroko rozumianą turystykę. Liczba uczniów w Technikach oraz Zasadniczych Szkołach Zawodowych na poszczególnych kierunkach kształcenia 2,53% 23,62% 3,00% 1,04% 0,58% 11,52% 3,00% 4,61% 2,07% 8,99% 2,65% 3,57% 7,14% 11,64% 14,06% Technik hotelarstwa Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik mechanik Technik mechatronik Technik informatyk Technik budownictwa Technik technologii żywności Technik usług fryzjerskich Technik architektury krajobrazu Technik żywienia i gospodarstwa domowego Elektromechanik Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Mechanik pojazdów samochodowych Murarz Kucharz małej gastronomii Źródło: Tabela Nr 2. 11

12 I. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do szkół Powiatu Kieleckiego od 1 września 2011 roku. W roku szkolnym 2011/2012 w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, w szkołach Powiatu Kieleckiego wprowadzono nowe kierunki kształcenia. W Technikum Nr 8 wchodzącym w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie: Technik architektury krajobrazu Technik handlowiec W Szkole Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w strukturę Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku: Technik ekonomista Technik drogownictwa Technik organizacji i reklamy Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun w domu pomocy społecznej W Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w strukturę Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Blacharz samochodowy Operator obrabiarek skrawających W Technikum Nr 2 wchodzącym w strukturę Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku: Technik geodeta Technik organizacji usług gastronomicznych. 12

13 II.2 Szkoły niepubliczne Powiat Kielecki jest organem dotującym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W roku szkolnym 2011/2012 przekazano dotację dla szkół niepublicznych, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Szkoły w Chmielniku w wysokości zł, z tego dla uczniów realizujących obowiązek nauki zł, oraz dla słuchaczy szkół kształcących w systemie zaocznym zł. II.3 Konkursy, olimpiady, turnieje W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych brali udział w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach, osiągając wysokie notowania na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Tabela Nr 3 obrazuje zainteresowania uczniów w poszczególnych zespołach szkół. Dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz zdobywali sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki i sportu otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 13

14 W roku szkolnym 2011/2012 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie realizował projekt Otwarta Twoja Kariera pt: My młodzi, czy myślimy o swojej przyszłości? W ramach wyżej wymienionego projektu została opracowana przez wychowanków strona internetowa. Uczestnicy projektu zapoznali się z pracą i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Rakowie oraz lokalnych przedsiębiorców. W profesjonalnym studio nagrań w Kielcach nagrali utwór hip-hopowy swojego autorstwa. Ponadto każdy z uczestników wykonał prezentację multimedialna wybranego przez siebie zawodu, z którym wiąże swoją przyszłość. Za powyższą aktywność i zaangażowanie w realizację wszystkich działań w projekcie wychowankowie ośrodka otrzymali Diamentowego OTeKa- najwyższą nagrodę w konkursie organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tabela Nr 3 Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach Lp Nazwa szkoły/placówki Rodzaj współzawodnictwa Nazwa współzawodnictwa Osiągnięcia (zajęte miejsca, wyróżnienia) 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Olimpiady przedmiotowe XXXVIII Ogólnopolska Olimpiada Historyczna XII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - 1 uczeń - II etap VII Międzypowiatowa Olimpiada Geograficzna III miejsce Olimpiada Wiedzy Ekologicznej IV miejsce w województwie w etapie ustnym Konkursy przedmiotowe II Świętokrzyski Maraton Matematyczny Dwie osoby zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego Zawody sportowe Sprawni jak żołnierze VII miejsce w Zawodach Centralnych Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w biegach przełajowych II miejsce drużynowo chłopcy I miejsce w klasyfikacji szkół (dziewczęta i chłopcy) Turniej piłki ręcznej w ramach projektu II miejsce Nieproszeni w szkole 14

15 Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce ręcznej I miejsce Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w sportach siłowych II miejsce w klasyfikacji szkół (dziewczęta i chłopcy) Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce siatkowej I miejsce Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w lekkiej atletyce I miejsce drużynowo I miejsce w klasyfikacji szkół (chłopcy i dziewczęta) 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Konkursy przedmiotowe II Wojewódzki Konkurs Polonistyczny nt. Rola Fryderyka Chopina i jego muzyki w budowaniu wrażliwości i tożsamości narodowej Wyróżnienie w kat. Poezja VI Wojewódzki Konkurs Spotkanie z Językiem Polskim Ex equo III miejsce Inne konkursy Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu PCK I m-ce (etap powiatowy) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej r. I m-ce (etap rejonowy) Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej- X- XI 2011 r Etap rejonowy - I m-ce III m-ce VI m-ce Szkolna Olimpiada Wiedzy HIV\ AIDS r - Konkurs na prezentację multimedialną w projekcie Nieproszeni w szkole I i III miejsce w powiecie kieleckim XVIII Wojewódzki Turniej Krasomówczy O Laur Demostenesa w ramach XX Tygodnia Kultury Języka (KCK w Kielcach) wyróżnienie III Powiatowy Konkurs Ortograficzny II miejsce Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Czesława Miłosza w Kolegium Szkół Prywatnych - 15

16 Zawody sportowe III Powiatowy Konkurs Recytatorski Ku Rzeczpospolitej miłość gorąca i szczera III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Ecce homo Zawody w piłkę ręczną w ramach projektu Nieproszeni w szkole Chmielnik Powiatowe zawody w piłce ręcznej - Chmielnik Międzypowiatowe zawody w halowej piłce nożnej - Małogoszcz Zawody powiatowe w tenisie stołowym Powiatowe zawody w piłce siatkowej Powiatowe zawody w halowej piłce nożnej chłopców - Nowiny Ogólnopolskie zawody Szkół Budowlanych w Piłce Ręcznej Powiatowe zawody w piłce nożnej 11-osobowej (Chmielnik) Mini Euro Powiatu Kieleckiego III miejsce I miejsce, III miejsce I miejsce II miejsce III miejsce III m. (indywidualnie), III m. (gra podwójna), II m. drużynowo III miejsce II miejsce VII miejsce III miejsce IV miejsce 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Olimpiady przedmiotowe Kangur matematyczny - Konkurs matematyczny Oxford - Inne konkursy Zawody sportowe Powiatowy Konkurs Plastyczny Plastykalia III Powiatowy Konkurs Recytatorski ECCE HOMO konkurs Matematycy w krzywym zwierciadle III Powiatowy Konkurs Ortograficzny XXII Olimpiada Teologii Katolickiej Kościół naszym domem konkurs literacki Mój debiut w otwartym Pucharze Polski Kuosha/Kung-Fu II miejsce III miejsce II miejsce III miejsce III miejsce - wyróżnienie III miejsce 16

17 w konkursie na zakładkę Comeniusa, I miejsce zawody lekkoatletyczne - powiatowe rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych powiatowe rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych II miejsce III miejsce 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Olimpiady przedmiotowe Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Olimpiada z Języka Angielskiego - Olimpiada Historyczna - 1 (etap ogólnopolski) Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Regionie Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności Olimpiada Wiedzy o Hotelarstwie 2 (etap wojewódzki) 2 (etap wojewódzki) 4 (etap okręgowy) 2 (etap okręgowy) Konkursy przedmiotowe Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - I Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 1 (finalista) V Świętokrzyskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w SUDOKU Wojewódzki Konkurs Literacki Trud i siła współczesnej rodziny XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Wojewódzki Konkurs,,Życie i twórczość Bolesława Prusa Konkurs Recytatorski-Twórczość Wisławy Szymborskiej,,Tego nie robi się poezji XVIII Turniej Krasomówczy o Laur Demostenesa Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego,,Kartka z pamiętnika I Miejsce (drużynowo) III Miejsce wyróżnienie - Test Oxford Plus - 17

18 Szkolny Konkurs,,Życie i Twórczość Janusza Korczaka Wojewódzki Konkurs,,Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze I, II, III Miejsce - Konkurs Wiedzy o Niemczech - Inne konkursy Projekt Feniks 2 (finał wojewódzki) Zawody sportowe III Świętokrzyski Konkurs Poezji Angielskiej Konkurs Plastyczny,,Pamięć o Katyniu Powiatowy Konkurs Plastyczny,,Mówimy: Stop przemocy wobec zwierząt Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ach, Świętokrzyskie Powiat Kielecki po drodze Konkurs na aforyzm antytytoniowy Miniatury sceniczne Szkolny Konkurs na stronę wwwklasy II Prawniczy Konkurs Krasomówczy Międzygminny Konkurs o Złote Pióro Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ Solidarność Konkurs na logo szkoły Szkolny Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Masowych Biegach Przełajowych II Turniej Piłki Nożnej o Puchar dyrektora ZSP Nr 5 w Łopusznie Turniej Piłki Ręcznej w ramach projektu Nieproszeni w Szkole - Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Biegach III Miejsce I Miejsce I Miejsce III Miejsce III Miejsce 7 wyróżnień 1 wyróżnienie I Miejsce 1 V Miejsce 1 - III Miejsce 2 (finał) I Miejsce I, II, III Miejsce I Miejsce I Miejsce I Miejsce dziewczęta IV Miejsce chłopcy I Miejsce 18

19 Przełajowych Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Zawody w sportach siłowych Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Tenisie Stołowym I Miejsce dziewczęta V Miejsce chłopcy 2 (I Miejsca) V Miejsce I Miejsce 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Olimpiady przedmiotowe - - Konkursy przedmiotowe HISTORIA - A my nie chcemy uciekać stąd stan wojenny w Polsce. Wojewódzki konkurs historyczny WOS Czy patriotyzm ma sens w dzisiejszych czasach? Konkurs zorganizowany przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Inne konkursy Zawody sportowe Inne konkursy Plastyczny: Świętokrzyskie, jakie cudne Wyróżnienia w kilku kategoriach Warto być dobrym Nagrody dla 4 wychowanków Sport to zdrowie - Świat wokół nas 3 miejsce II Amatorska Liga piłki halowej i tenisa stołowego I Mistrzostwa Placówek Resocjalizacyjnych w wyciskaniu sztangi Eliminacje do Mistrzostw Polski MOW-ów w tenisie stołowym 82 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - 1 miejsce 5 miejsce Konkurs recytatorski - - Konkurs plastyczny Bohaterowie utworu - Zawody sportowe J. Korczaka. II Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego osób niepełnosprawnych Amatorska Liga Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego dla MOW i MOS - III i IV 19

20 woj. świętokrzyskiego Eliminacje do XXVI Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym w Podzamczu Chęcińskim Finał Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego w Zawichoście V Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego w Skarżysku Kam. Wyciskanie Sztangi w Podzamczu Chęcińskim V III i IV - - II.4 Imprezy i uroczystości szkolne W szkołach i placówkach oświatowych organizuje się wiele różnych imprez okolicznościowych związanych z kalendarzem organizacji roku szkolnego. Poza typowymi uroczystościami odbyły się również spotkania, pogadanki i prelekcje związane z realizowanymi przez szkoły projektami unijnymi. W miesiącu wrześniu w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach gościła po raz drugi grupa młodzieży z Izraela. Uczniowie z Sharet Highschool w Netanii wraz z nauczycielami odwiedzili Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach w ramach projektu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie projekt realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Zaproszenie do udziału w zajęciach przyjęli przedstawiciele zaprzyjaźnionych gimnazjów z Chęcin i Sobkowa. 20

21 W dniach października 2012 roku w ramach realizowanego przez Powiat Kielecki projektu pn. TBF Ku lepszej przyszłości Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo Partnerskie Projekty Comenius Regio dwie szkoły zaangażowane w projekt: Zespół Szkół Nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie gościły włoskich partnerów z Włoch. Wizyta przebiegała pod hasłem wymiany doświadczeń w zakresie tradycji kulinarnych. Partnerzy z regionu Abruzzo przygotowywali potrawy charakterystyczne dla ich regionu w postaci makaronów z różnymi sosami, zaś uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach pod fachowym okiem polskich kucharzy przygotowali trzy rodzaje pierogów oraz zalewajkę. Pobyt naszych gości uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, którzy zaprezentowali polskie i włoskie przeboje oraz zatańczyli taniec regionalny - oberek.. Pobyt w drugiej szkole - w Bodzentynie upłynął w rytmie polskich utworów ludowych oraz tańców narodowych. Spacerując uliczkami Bodzentyna grupa gości z Włoch udała się do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie odbyło się spotkanie połączone z wymianą doświadczeń w zakresie agroturystyki. Degustując potrawy tradycyjnej kuchni polskiej przygotowane przez uczniów szkoły w Bodzentynie uczestnicy spotkania rozmawiali na temat szeroko rozumianej agroturystyki w obu krajach. Spotkania te były ważnymi wydarzeniami, które głęboko zapadły w pamięci uczniów oraz nauczycieli i stanowiły zapowiedź dalszej współpracy. 21

22 Tabela Nr 4 Wybrane szkolne imprezy i uroczystości Lp Nazwa szkoły/ placówki Nazwa, rodzaj uroczystości 1 ZSP Nr 1 w Bodzentynie Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Święto Patrona szkoły Wizyta delegacji z Włoch (Abruzzo) w ramach Comenius Regio 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Wizyta młodzieży ze szkoły z Netanii (Izrael) Wizyta delegacji z Włoch (Abruzzo) w ramach Comenius Regio Szkolny Dzień Włoski w ramach projektu Comenius Regio Łamigłówki dla mądrej główki, prezentacja szkoły, konkursy i zabawy dla uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy Chęciny (Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach i Nr 2 w Wolicy) XX Tydzień Kultury Języka Spotkanie z członkami Związku Sybiraków Ziemi Kieleckiej oraz przedstawicielami Rodzin Katyńskich Przygotowanie spektaklu Mały Książę z okazji 65-lecia Biblioteki Miejskiej w Chęcinach, dn r. (występ w Niemczówce) Przygotowanie montażu słowno-muzycznego z okazji pacyfikacji Chęcin 2 czerwca w kościele parafialnym 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Otwarcie biblioteki szkolnej Dzień Europejski Dzień przedsiębiorczości 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Uroczystości upamiętniające katastrofę w Smoleńsku Obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja Piknik Europejski 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Udział w akcji Sprzątanie świata Jak nie kochać tej ziemi Impreza ekologiczna Osobliwości przyrody w Gminie Chęciny. Natura 2000 Wycieczka do Warszawy. Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka: Krzemionki Opatowskie. Bałtów. Krzyżtopór. Przedstawienia teatrów resocjalizacyjnych. Spotkanie z przedstawicielami organizacji Arka Noego i byłym więźniem zakładu karnego. Wycieczka do Wieliczki oraz Oświęcimia. Wycieczka do Planetarium w Chorzowie. Uroczystość upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja Dzień Matki Dzień Dziecka Szkolny Dzień Sportu 22

23 3 dniowy Zimowy Rajd Pieszy Wakacyjny Obóz Wędrowny Łagów Bieliny Stara Huta Święty Krzyż- Stara Huta Góra Łysica Święta Katarzyna Ciekoty Bodzentyn Łączna Wycieczka do Planetarium w Chorzowie Wycieczka do Warszawy. Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik II.5 Uczniowie a środowisko lokalne Młodzież szkół Powiatu Kieleckiego ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, angażując się w różnego rodzaju działania. Na uznanie zasługuje udział uczniów w akcji na rzecz ekologii pn. Akcja sprzątania świata. Młodzież wykonała prace porządkowe najbliższego otoczenia wokół szkół oraz przeprowadziła zbiórkę i segregację śmieci. Uczniowie szkół Powiatu Kieleckiego chętnie uczestniczyli i z wielkim zaangażowaniem pomagali ubogim mieszkańcom poprzez udział w akcjach charytatywnych między innymi Szlachetna Paczka. Z własnej inicjatywy organizowali również festyny, koncerty, podczas których zachęcali do oddawania krwi, przekazując ją do Banków Krwi stacji krwiodawstwa. Tabela Nr 5 przedstawia rodzaje prac, w które była zaangażowana młodzież. Tabela Nr 5 Prace na rzecz środowiska lokalnego L.p. Nazwa szkoły/ placówki Rodzaj prac 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Sprzątanie świata Szlachetna Paczka Akcja Honorowego Oddawania Krwi w szkole Akcja korek Porządkowanie terenu boiska sportowego klubu Łysica i jego otoczenia Udział Młodzieży w działaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działającym przy kościele w Bodzentynie orkiestra i teatr Okresowe porządkowanie terenu wokół szkoły i terenów przylegających do działki szkolnej 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Przygotowanie występów artystycznych dla lokalnej społeczności Udział w akcji Sprzątanie Świata Dzień Oszczędzania Energii w ramach realizacji projektu Sieć Dobrych Pomysłów wykłady, prezentacje, konkursy dla przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, uczniów gimnazjów Zbiórka elektrośmieci Klub Młodego Ekologa przy ZS Nr 2 w Chęcinach 23

24 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zbiórka artykułów żywnościowych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Akcja oddawania krwi Akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, zbieranie nakrętek) Akcja Ratujmy Bartka Festyn rodzinny organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w dniu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali prezentację potraw wigilijnych. Uczniowie przyrządzali potrawy wigilijne w szkolnej pracowni gastronomicznej według tradycyjnych przepisów zaczerpniętych z domów rodzinnych. W trakcie II Spotkania z Kulturą w GOK uczniowie ZS Nr 8 zaprezentowali kuchnię regionu świętokrzyskiego oraz tradycje i znaczenie potraw wigilijnych w ludowej obrzędowości. ZS Nr 8 w lutym 2012 r. był organizatorem Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych, na który przybyło wiele szkół z naszego województwa. Rajd również łączył elementy poznawcze i ruchowe wraz z prezentacją kuchni regionalnej na zakończenie rajdu Od stycznia do końca kwietnia 2012 r. organizowane były warsztaty edukacyjne, prelekcje z przewodnikami świętokrzyskimi oraz wizyty w muzeach, prelekcje z przewodnikami świętokrzyskimi oraz wizyty w muzeach w celu odkrywania dziedzictwa kulturowego regionu. Uczniowie brali udział w warsztatach archeologicznych w sąsiadującym ze szkołą Centrum Kulturowo Archeologiczne w celu pogłębienia wiedzy z zakresu starożytnej metalurgii jako odkrywanie dziedzictwa kulturowego pokoleń. W trakcie warsztatów odbyło się również spotkanie z przewodnikiem świętokrzyskim W ZS Nr 8 w Nowej Słupi w dniach od zorganizowana została III Wizyta Partnerska w ramach, której podsumowaliśmy i dokonaliśmy analizy wyników pracy nad projektem. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali gościom dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i kulinarne regionu świętokrzyskiego. W ramach wizyty odbyły się warsztaty kulinarne w szkole oraz hotelowej restauracji w trakcie których uczniowie przyrządzali regionalne potrawy, dominowały polskie dania, ale również Hiszpanie zaprezentowali swoją kuchnię. Podążaliśmy śladami Benedyktów świętokrzyskich organizując piesze wycieczki, rajdy do miejsc stanowiących o dziedzictwie kulturowym najbliższego regionu. 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Sprzątanie świata. Prace porządkowe w najbliższej okolicy Ośrodka terenów wokół Ośrodka. Wolontariat w: DPS, Szpitalu Dziecięcym, Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Stadninie koni Udział i współtworzenie Finału Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich, XVIII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w Gminie Raków organizowanego przez Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie Udział w uroczystości 11 listopada- Święcie Niepodległości organizowanym przez Urząd gminy w Rakowie Współpraca z Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego poprzez uczestnictwo w rozgrywkach sportowych wychowanków MOW w Rembowie 24

25 z rówieśnikami z Gimnazjum im Jana Pawła II w Rakowie. Przedstawienie Jasełek w Kościele parafialnym w Szumsku w okresie Bożonarodzeniowym 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Kwesta w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Charytatywny koncert hip hopowy. Pieniądze ze sprzedaży biletów przeznaczono na skup sprzętu muzycznego. Pracownicy poradni wspierają szkoły w realizacji programów profilaktycznych. Różne rodzaje zajęć w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Pracownicy poradni prowadzą szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Diagnoza, terapia i profilaktyka przedszkola, szkoły i placówki Program ograniczania skutków niepełnosprawności psycholog i logopedzi. Program ochrony zdrowia psychicznego. Prowadzenie 12 punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach Pracownicy współpracują z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z MGOPS, ze Środowiskowym Domem Pomocy. Praca pedagoga i psychologa w pracach zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w UMiG. II.6 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Powiat Kielecki jest organem założycielskim dla dwóch funkcjonujących na terenie Powiatu Kieleckiego Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie. W ośrodkach tych przebywa młodzież głównie niedostosowana społecznie, nie realizująca obowiązku szkolnego, z problemami wychowawczymi, często niedostosowana do życia w społeczeństwie. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze wychodzą naprzeciw potrzebom młodzieży prowadząc ich resocjalizację. W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przebywający wychowankowie mają możliwość kształcenia się na poziomie szkół: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, korzystania z pomocy psychologiczno pedagogicznej, jak również spędzenia czasu wolnego poprzez udział w różnych spotkaniach, imprezach sportowych, muzycznych itp. Wychowankami ośrodka w Podzamczu są chłopcy w wieku od 13 do 18 lat, którzy kształcą się w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej natomiast w Rembowie są chłopcy w wieku od 11 do 18 lat, którzy kształcą się w szkole podstawowej i gimnazjum. W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 przebywało 100 wychowanków: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 48 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 52 25

26 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 26

27 II.7 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe są placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi na podstawie: art. 2 pkt 3, art. 71 ust. 1 pkt. 1, Ustawy z dnia 7 grudnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 roku, Nr 109, poz. 631). Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach z 4 filiami. Corocznie w ramach przeprowadzanych remontów pomieszczenia schronisk podnoszą swój standard. W schroniskach znajdują się nowoczesne aneksy kuchenne, kompleksy sanitarne, świetlice, kafejki internetowe. Nowoczesne wyposażenie schronisk jest interesującą i konkurencyjną ofertą dla potencjalnych turystów. Szkolne schroniska młodzieżowe stanowią najtańszą bazę noclegową dla wycieczek szkolnych, białych i zielonych szkół, obozów wędrownych i stacjonarnych, różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego. Łączna ilość miejsc noclegowych w schroniskach Powiatu Kieleckiego wynosi 386. Schronisko w Chęcinach dysponuje 180 miejscami noclegowymi zlokalizowanymi na trzech piętrach internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach. Budynek jest własnością Starostwa Powiatowego w Kielcach. Schronisko w Bodzentynie Filia Nr 1 posiada 50 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w części budynku dawnego internatu Liceum Ogólnokształcącego. Obiekt jest własnością Starostwa Powiatowego. Schronisko w Łagowie Filia Nr 2 posiada 50 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w budynku, który jest własnością Gminy Łagów. Schronisko w Mąchocicach Scholasterii Filia Nr 3 posiada 50 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w budynku Szkoły Podstawowej, będącej własnością Gminy Masłów. Na korzystanie z pomieszczeń szkoły zawarta jest umowa pomiędzy Starostą Kieleckim a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. 27

28 Schronisko w Nowej Słupi Filia Nr 4 posiada 56 miejsc noclegowych, zlokalizowane jest w wolno stojącym budynku, będącym własnością Starostwa Powiatowego w Kielcach. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach Powiatowe SSM w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi II.8 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Bodzentynie, Piekoszowie oraz Chmielniku. Obejmują swoim zasięgiem działania 19 gmin. Głównym zadaniem tego rodzaju placówek jest wsparcie i udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej dzieciom 28

29 i młodzieży w wieku 0-18 lat, a także ich rodzicom oraz nauczycielom. Do zadań poradni psychologiczno- pedagogicznych należy również wydawanie orzeczeń dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami zdrowotnymi. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne posiadają logopedyczne i psychologicznopedagogiczne punkty konsultacyjne w rejonie swojego działania. Punkty te obsługują merytorycznie przygotowani pracownicy. Umożliwia to mieszkańcom powiatu lepszy dostęp do korzystania z fachowych porad psychologów, pedagogów oraz logopedów. W roku szkolnym 2011/2012 w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz w punktach konsultacyjnych przeprowadzono różnorodne zajęcia: treningi, warsztaty, terapie rodzinne, prelekcje i wykłady. Zajęcia te skierowane do różnych odbiorców przeznaczone były dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców. W poradniach dzieci, młodzież i rodzice skorzystali z różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej. W roku szkolnym 2011/2012 poradnie wydały 480 orzeczeń. W poradniach psychologiczno pedagogicznych przeprowadzono badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie. Ich rodzaj oraz ilość obrazuje tabela Nr 6. W poradniach psychologiczno pedagogicznych zatrudnionych jest 28 pracowników pedagogicznych na 27 etatach oraz 8 pracowników administracji i obsługi na 5,5 etatach. Szkoły ponadgimnazjalne we współpracy z poradniami psychologiczno pedagogicznymi zapoczątkowały cykl działań związanych z analizą zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ankiety). Wprowadzenie innowacyjnych metod związanych z wyborem szkoły przez poradnie psychologiczno pedagogiczne mają na celu trafny wybór szkoły zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy w powiecie i województwie. Współpraca uczeń rodzic poradnia psychologiczno pedagogiczna ma na celu przełamywanie stereotypów myślenia, że zawód wybiera się raz na całe życie. Podkreśla również wagę doradztwa zawodowego zwłaszcza na poziomie gimnazjum. 29

30 Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznych powiatu kieleckiego Legenda Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznej w Bodzentynie Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznej w Piekoszowie Rejon działania poradni psychologiczno pedagogicznej w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 30

31 Tabela Nr 6 Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnie w roku szkolnym 2011/2012 Lp Nazwa poradni Rodzaj wydanych orzeczeń Dzieci w wieku do 10 roku życia Dzieci w wieku do 13 roku życia Dzieci w wieku do 16 roku życia Młodzież powyżej 16 roku życia 1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (lekki stopień) Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (umiarkowany lub znaczny stopień) Orzeczenia wydane ze względu na potrzebę nauczania indywidualnego Inne (np. orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną) Orzeczenia wydane dla dzieci słabo widzących Orzeczenia wydane dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (lekki stopień) Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (umiarkowany lub znaczny stopień) Orzeczenia wydane ze względu na potrzebę nauczania indywidualnego Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną Orzeczenia wydane ze względu na niedosłuch Orzeczenia wydane ze względu na niedostosowanie społeczne

32 Orzeczenia wydane ze względu na roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Inne wczesne wspomaganie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (lekki stopień) Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową (umiarkowany lub znaczny stopień) Orzeczenia wydane ze względu na potrzebę nauczania indywidualnego Inne : niepełnosprawności sprzężone autyzm niedostosowanie społeczne zagrożenie niedostosowaniem zajęcia rewalidacyjnowychowawcze OGÓŁEM II.9 Internaty W Powiecie Kieleckim funkcjonują 2 internaty szkolne, które są integralną częścią zespołów szkół ponadgimnazjalnych: przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach z 15 miejscami noclegowymi i przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie z 30 miejscami noclegowymi. Internaty szkolne zapewniają bazę noclegową uczniom, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły. Internaty są systematycznie doposażane i wyposażane w celu polepszenia warunków lokalowych, tak aby uczniowie czuli się swobodnie i bezpiecznie. 32

33 Internat szkolny w ZSP Nr 5 w Łopusznie II.10 Nadzór i kontrola nad szkołami i placówkami W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu przeprowadza kontrole zewnętrzne. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 15 kontroli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego (tabela Nr 7). Przeprowadzono kontrole planowe jak również doraźne wynikające z otrzymanych niepokojących sygnałów, skarg, anonimów dotyczących funkcjonowania placówki oraz kontrole spowodowane zgłoszoną potrzebą dotyczącą ocen pracy dyrektorów placówek. Tabela Nr 7 Przeprowadzone kontrole L.p. Nazwa kontrolowanej placówki 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 2. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Typ kontroli doraźna planowa doraźna doraźna Zakres kontroli Funkcjonowanie placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Wykorzystanie wniosków z kontroli do dokonania oceny dyrektora placówki Kontrola wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego. Funkcjonowanie placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Funkcjonowanie placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz przeprowadzenie rozmów z nauczycielami i wychowawcami internatu. Kontrola wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego. 5. Zespół Szkół Nr 3 w planowa Chmielniku 6. Młodzieżowy Ośrodek doraźna Przegląd działalności i organizacji pracy w Młodzieżowym 33

34 Wychowawczy w Podzamczu 7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie doraźna Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. Kontrola funkcjonowania placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie ze szczególnym uwzględnieniem spraw wychowawczych. 8. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku. 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 15. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie planowa doraźna planowa planowa doraźna doraźna Kontrola sposobu rozliczania dotacji przyznanej placówce za 2011 rok. Kontrola dotycząca wykonania zaleceń po przeprowadzonej kontroli w dniach 18 i 25 października 2011 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. Dokumentacja w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chmielniku zgodnie z art. 34a ustawy o systemie oświaty. Dokumentowanie i obliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych realizowanych przez nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. Kontrola przeprowadzona w odpowiedzi na anonim, który wpłynął na dyrekcję ośrodka. Kontrola przeprowadzona w odpowiedzi na skargę, która wpłynęła na dyrekcję ośrodka. doraźna Ocena pracy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Pani Ireny Marcisz. doraźna Ocena pracy Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bodzentynie Pani Anny Pałac. III. Kadra pedagogiczna i pracownicy administracyjno obsługowi W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowo wychowawczych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było 277 nauczycieli na 223,59 etatach, z tego nauczyciele pełnozatrudnieni na 178 etatach i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 45,59 etatu oraz 110 pracowników niepedagogicznych (tabela Nr 8). Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowo wychowawczych Powiatu Kieleckiego przedstawia się następująco: 34

35 nauczyciele dyplomowi 98 osób, nauczyciele mianowani 68 osób, nauczyciele kontraktowi 72 osób, nauczyciele stażyści 32 osoby, bez stopnia awansu 7 osób. Tabela Nr 9 przedstawia liczbę nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego to kadra z pełnymi kwalifikacjami. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach. Nauczyciele wg awansu zawodowego 12% 36% 25% Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel stażysta Źródło: Tabela Nr 9. 27% Jak wynika z powyższego wykresu, w Powiecie Kieleckim największą grupę nauczycieli stanowią nauczyciele posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Świadczy to o tym, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych są kadrą ambitnie podchodzącą do wykonywania swoich obowiązków oraz profesjonalnie wykonującą swój zawód. 35

36 Tabela Nr 8. Dane dotyczące szkoły / placówki oświatowej Lp. Nazwa szkoły/ placówki liczba uczniów/ wychowanków (również absolwenci) Liczba oddziałów / grup pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozatrudnieni w osobach w etatach Pracownicy niepedagogiczni 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie , Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach ,05 10 Internat , Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie ,13 0 Internat ,5 1 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi , Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu , Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie , Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach - 4 filie 2 3 1,5 19 RAZEM 1751(bez poradni internatu i schronisk) 77 (bez internatu i schronisk) ,

37 Tabela Nr 9. Nauczyciele w/g posiadanych stopni awansu zawodowego Lp Nazwa szkoły/placówki Liczba nauczycieli Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie ,83 7 8, ,56 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 1 0,33 6 4, , ,67 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 1 0,55 6 4, , ,72 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 9 5, , ,5 11 9,72 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 1 0,17 5 3,11 6 4,88 7 4,9 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 6 3, ,16 7 4,67 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 12 7, ,67 5 4,33 2 0,58 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 9 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach ,5 3 2 RAZEM: osoby: 270 Etaty: 221, , , ,82 37

38 III.1 Doskonalenie nauczycieli W ramach realizacji zadań w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 1982 roku Nr 3, poz. 19 z późn. zm.) z dofinansowania różnych form doskonalenia korzystali nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. Środki finansowe wykorzystane na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 to kwota zł. W roku szkolnym 2011/2012 w ramach doskonalenia i dokształcania nauczycieli odbywały się szkolenia w zakresie kształcenia modułowego w zawodach budowlanych w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Również intruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli i asystowali przy produkcji materiałów budowlanych oraz wykonywaniu różnych usług w zakładach pracy, gdzie stosuje się nowoczesne technologie. Poszerzali w ten sposób swoją wiedzę. Ponadto ścisła współpraca z firmą MAPEI Polska Spółka z. o o., daje efekt w postaci nieodpłatnego szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie budownictwa. Tabela Nr 10 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 L.p. Nazwa szkoły/placówki Tematyka zajęć EWD w szkole na podstawie matur 2011r. 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Nowe ramowe plany nauczania oferta dla młodzieży Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego- zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Lekcja otwarta a mechatroniki Planowanie układów elektropneumatycznych 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Matematyczna konferencja metodyczna Konferencja nauczycieli polonistów Planowanie metody pracy nauczyciela j. polskiego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego Sesja popularno naukowa pt. Matematyka, kultura i etyka w procesie nauczania Szkolenie nt. Odpowiedzialność służbowa nauczycieli 38

39 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych Procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Ocenianie kształtujące szansą na wzrost efektywności kształcenia Wymagania wobec szkoły Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym EWD w szkole na podstawie matur 2011 Indywidualne plany rozwojowe nauczycieli Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Koncepcja Pracy Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Indywidualne plany rozwojowe nauczycieli Priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011/2012 Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym Zachowania trudne. Przyczyny i sposoby postępowania. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna. Sporządzanie IPET-ów Dobór i modyfikacja programów nauczania w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Postępowanie w Wypadkach nadzwyczajnych Odpowiedzialność służbowa nauczyciela. Depresja dzieci i młodzieży Samobójstwo-diagnoza, przyczyny, uwarunkowania, zjawiska Mediacje i negocjacje jako forma pracy z klientem Rozpoznawanie narkotyków Budowanie relacji interpersonalnych Depresja występująca u dzieci i młodzieży Samobójstwa, diagnoza, przyczyny i uwarunkowania zjawiska Motywacje z perspektywy uczniów i nauczycieli w MOW w Rembowie Ewaluacja wewnętrzna w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych Drogowskaz życiowy Praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie, agresja i przemoc Dziecko słabo widzące kryteria okulistyczne, potrzeby dziecka, funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle rozporządzeń dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 39

40 9 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych psychofizycznych potrzeb ucznia Ewaluacja wewnętrzna - doskonalenie jakości współpracy poradni z rodzicami i szkołami Wyjazd do : Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysko-Kam., Zespoły Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysko-Kam., Zespołu Szkół Integracyjnych w Kielcach nawiązanie współpracy, zapoznanie się z placówkami Praktyczne zastosowanie Platformy Badania Zmysłów. Konsekwencje psychiczne przeżytych urazów zespół stresu pourazowego /PTSD / Dopalacze przyczyny uwarunkowania używania substancji psychoaktywnych. Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci gimnastyka mózgu w/g Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Dziecko ze schizofrenią. Profil psychoedukacyjny E.Schoplera ( PEP- R) w diagnozie i terapii dzieci o zaburzonym rozwoju. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym pod kątem zaleceń zawartych w orzeczeniach. Podstawy metody integracji sensorycznej. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole regulacje prawne. Z uwagi na małe doświadczenie zawodowe kadry pedagogicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, nauczyciele wychowawcy maksymalnie wykorzystali 1% odpisu funduszu płac nauczycieli z tytułu Doskonalenia i Dokształcenia Nauczycieli. W pozostałych szkołach i placówkach środki na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli przeznaczane były zgodnie z planem rozwoju szkół i bieżącymi potrzebami wynikającymi ze zmian przepisów oświatowych na wniosek dyrektora. III.2 Awans zawodowy W roku szkolnym 2011/2012 w Powiecie Kieleckim 21 nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego - tabela Nr 11, (Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późn zm. Rozdział 3a art.9a ust. 1, art. 9b ust.1). 40

41 Stopień awansu zawodowego nauczyciela uzyskało: stopień awansu nauczyciela kontraktowego - uzyskało 9 osób stopień awansu nauczyciela mianowanego - uzyskało 6 osób stopień awansu nauczyciela dyplomowanego - uzyskało 6 osób Jak wynika z powyższych danych wszyscy nauczyciele, którzy ubiegali się o kolejny stopień awansu zawodowego spełniali wymagania kwalifikacyjne oraz odbyli staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz; w przypadku: nauczyciela stażysty, uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; nauczyciela kontraktowego, zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; nauczyciela mianowanego, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. Tabela Nr 11 Uzyskane stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 L.p. Nazwa szkoły/ placówki Uzyskane stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 N-l N-l N-l kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM 1. ZSP Nr 1 w Bodzentynie ZS Nr 2 w Chęcinach ZS Nr 3 w Chmielniku ZSP Nr 5 w Łopusznie ZS Nr 8 w Nowej Słupi PP-P w Bodzentynie PP-P w Chmielniku PP-P w Piekoszowie MOW w Podzamczu MOW w Rembowie PSSM w Chęcinach RAZEM

42 W roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1 (Dz. U Nr 256, poz z późn. zm.), 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) z uwagi na kończące się kadencje pełnienia funkcji dyrektora, Powiat Kielecki przeprowadził dwa konkursy na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chmielniku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostali wyłonieni kandydaci na dyrektorów w w/w szkole i placówce oświatowej. Zarząd Powiatu powierzył pełnienie funkcji kandydatom wyłonionym z konkursu. Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie i Dyrektorowi Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bodzentynie Zarząd Powiatu przedłużył pełnienie funkcji dyrektora, po dokonaniu oceny ich dotychczasowej pracy na stanowisku dyrektora. W roku szkolnym 2011/2012 organ prowadzący dokonał ponownej oceny pracy 2 dyrektorów szkół i placówek oświatowych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, w Poradni Psychologiczno-Pedsgogicznej w Bodzentynie. Dokonane oceny pracy były wyróżniające. IV. Akty prawne Podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi system oświaty są: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm., 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela, 3. Akty wykonawcze - rozporządzenia MEN wydane na podstawie w/w ustaw, 4. Uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu regulujące funkcjonowanie lokalnego systemu oświaty tj. szkół i placówek oświatowych, 5. Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego zawierająca perspektywy działania i rozwoju oświaty powiatowej do W roku szkolnym 2011/2012 podjęto 15 uchwał Rady Powiatu dotyczących funkcjonowania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 42

43 Od dnia 1 września 2011r. do dnia 31 sierpnia 2012r. podjęto 52 uchwały Zarządu Powiatu dotyczące funkcjonowania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu Kieleckiego są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. V. Finansowanie oświaty Plan finansowy na rok szkolny 2011/2012 naliczony wg algorytmu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie dla Powiatu Kieleckiego wynosił zł według ilości uczniów. Na dzień 1 września 2011 roku potrzeby finansowe, jakie były niezbędne do utrzymania i funkcjonowania szkół i placówek określonych i wyliczonych przez dyrektorów wynosiły zł. Plany finansowe szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012 opracowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych przez Starostę Kieleckiego. Różnica pomiędzy otrzymaną subwencją, a planowanymi wydatkami wynosiła zł. Największą kwotę planowanych wydatków stanowi wynagrodzenie wynikające z zawartych umów pracowników pedagogicznych, która wynosiła zł, co stanowi 70 % planowanych wydatków oraz pracowników niepedagogicznych w kwocie zł, co stanowi 10%. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł przeznaczono na: dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zł; odpis FŚS dla nauczycieli emerytów zł; 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli zł; pozostałe wydatki bieżące zł. Rozkład procentowy według rodzajów wydatków w szkołach i placówkach oświatowych. 20,0% 10,0% Wynagrodzenia nauczycieli Wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Pozostałe wydatki 70,0% 43

44 Znaczącą kwotę planu finansowego stanowił zakup opału (olej opałowy). Za okres grzewczy poniesiono koszty z wyżej wymienionego tytułu na kwotę zł. Analizując potrzeby finansowe w zakresie utrzymania placówek oświatowych należy stwierdzić, że subwencja oświatowa, którą otrzymuje powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację zadań oświatowych jest zdecydowanie niewystarczająca. Zabezpiecza tylko 84% potrzeb. Dzięki pozyskiwaniu przez jednostki środków pozabudżetowych dyrektorzy mogą je przeznaczyć na doposażenie pracowni dydaktycznych, remonty bieżące oraz inne potrzeby związane z dydaktyką. Tabela Nr 12 Plan finansowy na 2012r. Lp. Nazwa jednostki wg potrzeb w PLN wg subwencji 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 3 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie 9 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 10 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 11 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Szkoły niepubliczne Doskonalenie i dokształcanie

45 nauczycieli 14 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Rezerwa ustawowa R Ogółem Wyrównanie subwencji oświatowej Ostateczna kwota subwencji na 2012 rok Polityka kadrowa dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz działania Powiatu Kieleckiego jako organu prowadzącego związana z ustaleniem stawek dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i innych spowodowały, że w roku szkolnym 2011/2012 na koniec 2011 roku w Powiecie Kieleckim jako jednym z niewielu organów prowadzących nie było potrzeby wypłacania jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Oznacza to, iż nauczyciele we wszystkich grupach awansu zawodowego osiągali wymagane ustawowo średnie wynagrodzenie. VI. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Podległe Powiatowi Kieleckiemu szkoły i placówki oświatowe w roku szkolnym 2011/2012 uzyskały pozabudżetowe dochody w wysokości zł. Pozyskane dochody pochodziły głównie z wynajmu czy też dzierżawy pomieszczeń w obiektach szkolnych, a także z opłat za czynsz, wyżywienie, czy drobne usługi. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach osiągnęło największy dochód w wysokości zł. Szczegółowe dane przedstawia tabela Nr

46 Tabela Nr 13. Pozabudżetowe dochody szkoły/placówki Lp Nazwa szkoły/placówki Rodzaje dochodu Kwota 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Internat - - Wynajem pomieszczeń w szkole i internacie Działalność żywieniowa w stołówce Zwrot za media Duplikaty świadectw i legitymacji Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Czynsze 8772 Wpływy z różnych opłat 314 Odsetki i wpływy z różnych opłat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Wpływy z różnych opłat w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu - - Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Wpływy z różnych dochodów(opłaty za wyżywienie) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 9 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach Dochody z najmu dzierżawy Wpływy z usług RAZEM Na zakup sprzętu szkolnego i biurowego (tabela Nr 14) szkoły oraz placówki w roku szkolnym 2011/1012 przeznaczyły zł. Siedemdziesiąt procent poniesionych kosztów sfinansowano ze środków budżetowych, natomiast pozostałe zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Comenius, EFS). 46

47 Tabela Nr 14. Zakupy sprzętów szkolnych i biurowych Lp Nazwa szkoły/placówki Rodzaj sprzętu Ilość Koszt ogółem Budżetowe W tym środki: Pozabudżetowe 1 Monitor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Notebook HP Zestaw komputerowy Kamera + etui Cmenius Kamera + etui Comenius Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Gitara elektryczna+ struny, pasek, stroiki Aparat fotograficzny +torba, akumulator Comenius 2622 Drukarka kolor Comenius 3034 Gabloty korkowe Comenius Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Internat Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Komputer przenośny Note Book Lenovo Środki Unii Europejskiej w ramach EFS Telefax Panasonic KX-MB2025PDW Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Krzesła do sali kinowej Szafka pod sprzęt RTV do sali kinowej

48 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie 9 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie drukarka Meble - połka Stolik pod rzutnik Stojak na ulotki UE Komputery przenośne z oprogramowaniem Urządzenia wielofunkcyjne Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach RAZEM Podstawową bazę dydaktyczną placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki stanowią obiekty szkolne: budynki, budowle i boiska, których stan techniczny zapewnia bezpieczne i higieniczne prowadzenie zajęć edukacyjno wychowawczych i opiekuńczych. W każdym zespole szkół funkcjonują biblioteki szkolne, których księgozbiory zabezpieczają potrzeby edukacyjne uczniów i stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Są one wyposażone w sprzęt informatyczny z dostępem do Internetu, który wykorzystywany jest do celów dydaktycznych. W roku szkolnym 2011/2012 nastąpił rozwój bibliotek szkolnych poprzez ich modernizację i unowocześnienie, między innymi wprowadzenie programu MOL. Program ten ułatwia młodemu czytelnikowi dostęp do księgozbioru. Przyspiesza wypożyczanie książek, daje możliwość szybkiej weryfikacji przetrzymywania wypożyczonych egzemplarzy przez uczniów, ułatwia inwentaryzację i wprowadzanie nowych pozycji do księgozbioru. W Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku niewykorzystane pomieszczenie przystosowano i adaptowano na nowoczesną bibliotekę szkolną. Uroczyste otwarcie oraz nadanie jej imienia 48

49 Henryka Kulińskiego, wieloletniego dyrektora - odbyło się w miesiącu marcu 2012 roku. Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby biblioteki zostały wykonane przez uczniów Zespołu w ramach szkolnych praktyk. Młodzież z klasy o kierunku technolog robót wykończeniowych w budownictwie pracowała nad przygotowaniem 120 metrowego pomieszczenia z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki. W nowej bibliotece znalazło się miejsce dla 10 tys. woluminów oraz centrum multimedialnego z dziesięcioma stanowiskami. Nowoczesne biblioteki: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 49

50 Placówki oświatowe wyposażone są w nowoczesne pracownie multimedialne oraz w najnowsze pomoce dydaktyczne między innymi tablice interaktywne. W roku szkolnym 2011/2012 na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono zł (Tabela Nr 15). Tabela Nr 15. Zakupy pomocy dydaktycznych Lp Nazwa szkoły/ placówki Rodzaj pomocy dydaktycznych Ilość Koszt ogółem 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2 Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Multimedialny geograficzny atlas świata Program komputerowy I-Hotel (19 stanowisk) Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Ekran projekcyjny w Łopusznie 5 Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi

51 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie Artykuły na zajęcia praktycznej nauki zawodu, wg arkusza Podręczniki, książki i ćwiczeniówki dla wychowanków Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Moduł stymulacji EEG - Biofeedback Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie Cyfrowy korektor mowy 1 kpl Testy psychologiczne i pedagogiczne 18 kpl Pomoce do terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej Program komputerowy 56 kpl kpl do zajęć z uczniami zdolnymi 11 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach RAZEM: W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, w pomieszczeniach budynków dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników, kierownicy jednostek zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. W związku z tym przeprowadzone zostały remonty polegające między innymi na: ułożeniu kostki brukowej (ZSP Nr 1 w Bodzentynie; ZS Nr 8 w Nowej Słupi); wykonaniu boiska (MOW w Podzamczu); remontu / adaptacji pomieszczeń na potrzeby biblioteki (ZSP Nr 1 w Bodzentynie, ZS Nr 3 w Chmielniku). Wartość kosztorysowa wykonanych prac remontowo- budowlanych wynosi zł. Szczegółowy wykaz remontów przedstawia tabela Nr

52 Tabela Nr 16 Wykonane remonty i modernizacje Lp Nazwa szkoły/ placówki Miejsce wykonania prac Rodzaj prac Koszt ogółem 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie ZSP Nr 1 w Bodzentynie ZSP Nr 1 w Bodzentynie Instalacja hydrantów przeciwpożarowych Ułożenie kostki ZSP Nr 1 w Bodzentynie Remont biblioteki z zapleczem i małej Sali informatycznej Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Biblioteka szkolna Adaptacja sal lekcyjnych na potrzeby biblioteki szkolnej Ok 40000zł 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi ZS Nr 8 w Nowej Słupi Częściowe zburzenie murka oporowego przed szkołą, wykonanie nowego wraz z podbudową; tynkowanie murku oporowego, zamontowanie barierki,; wykonanie odwodnienia; zerwanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie; ułożenie kostki brukowej,. naprawa części elewacji ZS Nr 8 w Nowej Słupi malowanie łazienek, lamperii, nałożenie nowej struktury przed wejściem do szkoły, malowanie murków oporowych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Boisko przy MOW w Podzamczu budowlane -wykonanie boiska Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie MOW w Rembowie Zabezpieczenie świetlików i wykonane kraty oddzielającej na klatce schodowej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie PP-P Bodzentyn Remont dachu na części budynku poradni Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekoszowie PP-P w Piekoszowie Malowanie pomieszczeń, montowanie lamp, przegląd instalacji elektrycznej Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach PSSM Chęciny/ Filia Nr 1 w Bodzentynie Modernizacja oświetlenia ciągów pieszych i parkingu PSSM w Chęcinach

53 Roboty konserwacyjno- remontowe w budynku PSSM w Chęcinach Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych oraz dostawa i montaż schodów w budynku schroniska Filia Nr 1 w Bodzentynie RAZEM: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku i Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach posiadają bazę do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu. Przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku istnieją dobrze funkcjonujące, nowoczesne warsztaty szkolne, w których przeprowadzane są egzaminy zewnętrzne z przedmiotów zawodowych. Baza praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku 53

54 VII. Wyniki nauczania W roku szkolnym 2011/2012 szkoły Powiatu Kieleckiego ukończyło 383 absolwentów. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 355 osób: w liceach 226 osób, w technikach 129 osób. Zdawalność w Powiecie Kieleckim wyniosła 84,5 %: w liceach 93,36 %, w technikach 68,99 %. Tabela Nr 17 Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół L. p. Nazwa szkoły Typ Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 2. Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 3. Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 5. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi przystąpiło zdało nie zdało zdawalność w % LO ,97 Technikum ,00 Razem ,52 LO ,00 Technikum ,67 Razem ,82 LO ,47 Technikum ,14 Razem ,46 LO ,64 Technikum ,74 Razem ,63 Technikum ,57 Razem ,57 Ogółem ,5 z tego: Licea ,36 Technika ,99 54

55 59% 11% 4% 25% Uczniowie, którzy zdali w liceach Uczniowie, którzy zdali w technikach Uczniowie, którzy nie zdali w liceach Uczniowie, którzy nie zdali w technikach Źródło: Tabela Nr 17. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w odniesieniu do wyników w skali województwa i kraju przedstawia się następująco: Wskaźnik zdawalności w województwie świętokrzyskim wynosi 78,3% : wskaźnik zdawalności w Liceum Ogólnokształcącym 90,1% wskaźnik zdawalności w Technikum 64,6% Wskaźnik zdawalności w kraju wynosił 86% : wskaźnik zdawalności w Liceum Ogólnokształcącym 93% wskaźnik zdawalności w Technikum 78% Wskaźnik zdawalności w Powiecie Kieleckim wynosił 84,5%: wskaźnik zdawalności w Liceum Ogólnokształcącym 93,36% wskaźnik zdawalności w Technikum 68,99% 55

56 Spośród wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki najwyższy procent zdawalności uzyskało: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku 97,47% Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 89,74 %. Z uwagi na wysokie wyniki uczniów, którzy pomyślnie zdali egzamin maturalny, najwyżej został oceniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, zarówno w liceum, jak i w technikum. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie osiągnęli dużą ilość punktów z egzaminu maturalnego. Szkoła znalazła się w grupie trzydziestu najlepszych świętokrzyskich szkół. Przedmiotem, który sprawił młodzieży największą trudność była matematyka. Uczniowie z przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym pisemnym wybierali geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie, a wśród języków dominował język angielski. Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe to: geografia - 75 osób, biologia - 50 osób. Wart podkreślenia jest fakt, że coraz większa grupa uczniów naszych szkół wybiera dodatkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym. Przedmiotami najczęściej wybieranymi na poziomie rozszerzonym były: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz chemia. Wyniki tegorocznej matury potwierdziły, że podjęte w ostatnich latach działania przez wszystkie szkoły oraz Powiat Kielecki, jako organ prowadzący przyniosły oczekiwane rezultaty. Działania podjęte przez szkoły i organ prowadzący ukierunkowane na podniesienie wyników egzaminu maturalnego: realizacja projektów z udziałem środków zewnętrznych w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z języków obcych, matematyki, języka polskiego oraz wybranych przedmiotów, które są najczęściej wybierane na egzaminie maturalnym przez młodzież danej szkoły; udział nauczycieli w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego; 56

57 współpraca zespołów przedmiotowych - organizowanie konferencji metodycznych z otwartymi lekcjami koleżeńskimi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; efektywne wykorzystanie tzw. godzin karcianych ; angażowanie uczniów w różnego rodzaju konkursy: Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny, Próbna Matura z Echem Dnia ; praca nauczycieli z arkuszem maturalnym; praca wychowawcza poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Każdego roku po analizie ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami opracowują programy naprawcze, których celem jest wypracowanie metod pozwalających na osiągnięcie coraz lepszych wyników. W miesiącu wrześniu organizowana jest przez Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu z udziałem władz powiatu, jako organu prowadzącego, narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Jednym z tematów spotkania było opracowanie kierunków działań w oparciu o przedstawione programy naprawcze, które będą podejmowane w celu osiągnięcia lepszych wyników egzaminów zewnętrznych w kolejnym roku szkolnym. Tabela Nr 18 Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Kieleckiego według typów szkół i przedmiotów Wyniki egzaminu maturalnego Nazwa w %: L.p. Typ szkoły Przedmiot Poziom szkoły Szkoła Geografia 56,00 Historia 72,00 J. angielski Podstawowy 68,32 1. ZSP Nr 1 w Bodzentynie Liceum Ogólnokształcące j. rosyjski 72,33 Matematyka 66,36 Historia 75,00 Rozszerzony J. polski 75,83 Technikum Chemia 58,00 Podstawowy J. rosyjski 70,00 2. ZS Nr 3 w Chmielniku Liceum Ogólnokształcące Chemia 62,00 Podstawowy Historia 62,50 J. polski Rozszerzony 67,50 Technikum Geografia Podstawowy 76,00 3. ZSP Nr 5 w Liceum J. angielski Podstawowy 68,06 57

58 Łopusznie Ogólnokształcące J. niemiecki 79,67 J. angielski 64,50 J. polski Rozszerzony 67,50 Matematyka 66,00 Technikum J. niemiecki Podstawowy 66,00 4. ZS Nr 2 w Chęcinach Liceum Ogólnokształcące Chemia Podstawowy 78,00 W roku szkolnym 2011/2012 do egzaminu zawodowego zgłoszonych zostało 220 uczniów z pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego. Do części pisemnej przystąpiło 210 uczniów. Do praktycznej części egzaminu zawodowego przystąpiło 201 uczniów w tym: w technikum 165 uczniów w zasadniczej szkole zawodowej 46 uczniów. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymały 82 osoby, co stanowi 37,27 %. Najlepiej z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe poradzili sobie uczniowie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie kształcący się w zawodzie technik informatyk - 88,2% otrzymało dyplom oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach kształcący się w zawodzie elektromechanik 78% otrzymało dyplom. Tabela Nr 19 przedstawia wyniki egzaminu zawodowego oraz zawody w jakich młodzież osiągnęła najwyższe wyniki. L.p. Nazwa szkoły Typ szkoły Zawód Otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w procentach szkoła OKE Województwo świętokrzyskie 1. Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technik hotelarstwa 54,50 45,70 44,4 Elektromechanik 78,00 60,00 51,4 2. Zespół Szkół Nr 3 w Technikum Technik 58,30 41,1 34,2 58

59 Chmielniku budownictwa 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łopusznie Technikum Technik informatyk 88,20 59,00 57,00 90,00% 80,00% 78,00% 88,20% 70,00% 60,00% 50,00% 54,50% 44,40% 60,00% 51,40% 58,30% 59,00% 57,00% 40,00% 30,00% 45,70% 41,10% 34,20% 20,00% 10,00% 0,00% ZS Nr 2 Elektromechanik ZSP Nr 5 Technik informatyk ZS Nr 2 Technik hotelarstw a ZS Nr 3 Technik budow nictw a OKE Szkoła Wojew ództw o Św iętokrzyskie Źródło: Tabela Nr

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2012/2013 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...7 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - 3 klasy - 90 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - 3 klasy - 90 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. POWIAT KIELECKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 6 tel./fax: (41) 31-15-033 e-mail:lobodzentyn@wp.pl www.zspbodzentyn.pl dyrektor mgr Janusz Szczygielski - 3 klasy

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy na rok szkolny 2016/2017 1 Regulamin opracowano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer Nazwa tabeli Strona

Numer Nazwa tabeli Strona ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA 2012-2015 (STAN NA 30.06.2012 R.) Numer Nazwa tabeli Strona Tabela nr 1 Liczba etatów pedagogicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w latach szkol. 2009/10-2011/12

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką 1 1. System kształcenia w Polsce System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.orląt Lwowskich w Stopnicy REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Lp. Typy szkół Zawód liczba oddz. liczba miejsc Technik mechanik 0,5 15 Technik mechatronik 1 30 Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. 1. W. Pileckiego.

Lp. Typy szkół Zawód liczba oddz. liczba miejsc Technik mechanik 0,5 15 Technik mechatronik 1 30 Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. 1. W. Pileckiego. Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych Publicznego Technikum NR 4 im. rtm. W. Pileckiego, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom Lp Działanie Termin 1 Popularyzacja ekologii udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2 Spotkanie edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc POWIAT KIELECKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 6 tel./fax: (41) 31-15-033 e-mail:lobodzentyn@wp.pl www.zspbodzentyn.pl dyrektor mgr Janusz Szczygielski - klasa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 Podstawa prawna: a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Żarkach

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy I. Charakterystyka szkoły i jej środowiska Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jest szkołą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo