PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów"

Transkrypt

1 INDEKS PL ISSN i Fl PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów NR 1 (711) ROK XXXIII 1-15 STYCZNIA 1986 CENA 30 Zt SKĄD SIĘ BIORĄ CENY ZNACZKÓW? Filatelista" rozmawia ze Zbigniewem Fijałkiem prezesem ZG PZF w latach , od 1962 r. członkiem ówczesnej Państwowej Komisji Cen ds. Znaczków i Przyborów Filatelistycznych (obecnie Komisji Cen Przedsiębiorstwa Filatelistycznego). Rad.: Ludzie ustalający ceny nie ze aisykle zbyt lubiani, choć westo zyskują popularnok.»tną. Czionkowle Waszej Komisji nie są nawet popularni, bo dziabią w okryciu. F.: Nie otaczamy się żadną tajemnicą. W skład obecnej Komisji wchodzą przedstawiciele kierownictwa PF oraz PZF. Red.: A z PW'. kto konkretnie? F.: Stanistaw Sadowalci z Łodzi t ja. Przez pewien czas był jeszcze Sobleslaw Piontek z Zielonej Góry, wobec jednak diametralnie odmiennych poglądów na funkcje cen od pewnego czasu nie bierze udziału w pracach Komisji. Red.: Wara de zatem Komisja, bierze ostatni katalog i wyznacza nowe ceny? F.: Byłby. to czysty woluntaryzm, a gospodarka, w tym handel, rządzą 'się określonymi prawami ekonomicznymi. Do czego doprowadza pomijanie tych praw wiemy dobrze i odczuwamy na własnej skórze. Zanim się więc zbierze Komisja, przez p&. roku trwa badanie rynku filatelistycznego. Red.: To znaczy? F.: Mariusz Kalinowslci, członek Komisji, zbiera wnioski i propozycje z 14 wytypowanych sklepów PF z calej Polski. Ja badam kształtowanie się popytu i podaży oraz cen na spotkaniach wymiennych (tzw. giełdach filatelistycznych) w Warszawie. Do tych materiałów dochodzą jeszcze aktualne notowania w katalogach zagranicznych. Red.: I ten inaterial etanowi noclatawe do decyzji o wysokości podwytkl czy też osnuła cen znaczków. bloków i arkusików' F.: Jest jeszcze jeden ważny czynnik u- względniany w naszych decyzjach: stan zapasów w magazynach PF. łm wyższy jest zapas, tym cena niższa, zachęcająca do kupna w sklepie. I odwrotnie maty zapito, lub jego brak zmusza do podniesienia ceny, żeby oinacato się filateliście przyjść do sklepu i sprzedać swoje znaczki. Red.: Brzmi to romadnie. Złośliwi jednak twierdza, 2e poslepujecie odwrotnie. Podnosicie ceny katalogoweznaczki, które PC m w dutej ilości, bo to zapewnia wysoki zysk pr a zedsiębiorstwa... F.:...Bzdura! Byłoby to sprzeczne z podstawową zasadą handlowania. Tak może postepować handlarz-filatelista, który ma kilkanaście, czy kilkadziesiąt sztuk jakiegoś znaczka 1 w sztuczny sposób, np. na spotkaniu wymiennym, próbuje mu nadać zawyżoną wartość. Tak jednak nigdy nie postąpi solidny kupiec obracający tysiącami, a w

2 nowszych seriach, milionami egzemplarzy. A PF jest solidnym kupcem. Red.: Różnie się mówi o tej solidności PF. Ale koronny zmzut, to brak elastyczności tak bardzo potrzebnej We wszelkim handlu, a zwłaszcza walorami filatelistycznymi. Każdy sklep PF ma uwią- zane ręce cenami katalogowymi. A urzecie:, sakladahic nawet deakonalość Waszej pracy, zdarzają sle pomyłki przy ustaleniu ceny. W jednym rejonie kraju sa nadwyżki, w drugim brak jakichż 2neozków. Na takle sytuacje handel powinien natychmiast reagować, m.in. zmianą ceny. A sklep PF nie mole. F.: I na to są sposoby. Sklep PF rzeczywiście musi się trzymać cen ustalonych przez Komisję. Ale ma prawo przyjmowania towaru w komis. Jeśli występuje zjawisko nierównomiernego nasycenia towarem w różnych rejonach kraju, dokonuje się przerzutów... Red.:...ale to wszystko są pótaroaki. Niezapalnie :godne z zasadami reformy gospodarczej. paprezentując Interesy czytelników, redakcja się Opowiadaza prawem kierowników sklepów do sezonowej" ceny zmian, znaczków. F.: Co roku dokonuje tego Komisja. Czasem częściej. Red.: Nieruchawy to Geza. i Me uwzględniający specyfiki handlu Glatellstycznego. Przecież to Me chleb czy makaka już na jaja Mb sery ceny zmieniają się razy do roku. Skoro jednak inaczej jut nie możecie postępować, oddajcie sklepy w ajencje. Tym bardziej, W zasady wynagrodzenia personelu sa sak dziwnie ustawionei jć nie opłaca im się przekraczań planów. Stąd, m.in. narzokal ae. te sklep nie chce hanellowae pojedynczymi znzk acami (a nle calymi seriami). A nie chce. Bo się boi... przekroczyć plan. F.: To redaktora zdanie. O tym, jak wnikliwie dyskutuje się nad ceną każdej pozycji, niech świadczy fakt, że czasem o jednej cenie potrafimy dyskutować i pól godziny. I mam tę satysfakcję, iż nasza polityka cen okazala się o wiele sluszniejsza niż w niejednym paóstwie zachodnioeuropejskim. Tam w latach siedemdziesiątych sztucznie wywindowano ceny. Niektórych serii i pięciokrotnie w ciągu kilku zaledwie lat. I co? I rynek Filatelistyczny się gwałtownie zatamal. Kupno tam znaczka po /s wartości katalogowej nie należy dziś do rzadkości. A u nas? W ostatnich pięciu latach nie ma zasadniczy-ch różnic. W magazynach PF jeśli w ogóle są zapasy, to w rozsądnych wymiarach. W sklepach jest szybka rotacja znaczków. Najdtużej znaczek leży 6 miesięcy. Dotyczy to zarówno znaczków polskich, jak i zagranicznych. nas.: Jest 40 byt more ' cm m- glówńe noga PW', który poprzez wystawy Irrezy fllatellstycine Inwint861c śmml,l. a FWF lela1e PF. same, że warto by kiedyś PrseProwadzić badania socjologiczne nad tym, jakl jest np. wotyw wystawy filatelistycznej wzrost interesowania znaczkiem pocztowym (proszę nie myli! e przyrostem członków PZF, bo to są sidne sprawy) wśród mieszkańców danego osiedla, pracowników zakiadów produkcyjnych... F.: Być może.. Są jednak zjawiska negatywne. Np. uważam, że całkiem niepotrzebnie wydaje się tyle polskich znaczków o wysokich nominałach. Odstręcza to młodzież od Ich kupna. Wywiem hamujący wpływ na handel i w latach późniejszych, wlaci12, let'' 4Mj'ddj i Pan, ej r :tiozk. R0"0 o żyta F.: Nowe cepy obowiązują od grudnia. Z wyjątkiem kilku pozycji stemplowanych z ostatnich lat, o wielomilionowych nakładach, nigdfale nie występuje obniżka. Odwrotnie. W wielu pozycjach jest nieznaczna zwyżka, zwłaszcza znaczków stemplowanych, przedwojennych i wydanych zaraz po wojnie. Ta podwyżka cen obejmuje gfównie znaczki wydane do roku 1960, z tym, że im miś:dana" seria,, tym rzadziej występuje zwyżka i zazwyczaj jest mniejsza. Uogólniając, można stwierdzić, że podwyżką cen (od 10 do 30%) objęto okuto 25% ogólnej liczby polskich wydawnictw. Red.: Panie prezesie: czy nie jest coś asormal. nago w tym, te u nas, ten sam zespól usta/a ceny dla sklepów 1 do WYRWO PON1Gega katalogu?. W innych państwach, marl ustalajacy ceny ala katalogu (Przynajmniej nie toryck katalogów) jest niezależny od handlu. Gwarantuje to większą oblektywnow F.: My jesteśmy w trudniejszej sytuacji, bo rzeczywiście większa na. nas spada odpowiedzialność. Mogę jednak z tatą odpowiedzialnością stwierdzić, że w Komisji liczy się opinia P2F, a jego przedstawiciele kierują się w pierwszej mierze interesami filatelistów. Dbamy aby ceny byty ustalone na takiej wysokości, żeby budziły zainteresowanie filatelistów. I właśnie dlatego musimy też uwzględniać interesy handlu. Taka polityka gwarantuje spokój na rynku. Proszę jednak zwrócić uwagę, że na handel znaczkami wpływają czynniki od Komisji niezależne. Na temat wysokości nominałów już ale wypowiadałem. Drugim błędem polit.-a. emisyjnej jest wysokość nakladów. Moim zdaniem są one obecnie w wielu emisjach zbyt wysokie. I te wielkości nakładów nie są uzasadnione ani potrzebami PZ,F, ani poczty, ani handlu. I wg mego wieloletniego doświadczenia, im wyższe będą nakłady znaczków, tym... mniejsze będą budzić zainteresowanie, tym mniej ludzi będzie je zbierać. Red.: Na zakończenie rozmowy proszę o podanie kilku przykładów aktualnych zmian cen. F.: Proszę bardzo. Seria (wydanie przedrukowe z dopłatą na PCK) z 6000 zl do 7000 zł Seria z 1921 r (Uchwalenie Konstytucji) z 1000 z/ 8ci 1200 al. Znaczek 261 (400 rocznica śmierci Wita Stwosza) z 2000 z? do 2200 zt. To znaczki przedwojennej Polaki. A oto klika przykładów podwyżek cen na znaczki PRL: Zn. 401 (udział Polaków w walkach w Hiszpanii) z 500 do 700 zł Seria (110 rocznica urodzin Marii Konopnickiej) z 200 do 250 zl, a stemplowane z 80 do 100 zt. Seria (Święto 1.4:410- niwa) z 400 do 500 zt, n stemplowane ze 120 do 150 zł Seria (Międzynarodowy Wyścig Pokoju) st, z 1200 zt na 1400 al. Seria (służba zdrowia) st. z 400 na 500 zt. Seria (elektryfikacja kolei) st. z 500 na 600 zt. Seria (turystyka) st. z 60 na 80 al.

3 Red.: W przyszłym roku powinien clę ukazać Katalog Popularny. Obawiam cię, te się nie ukaże. W tej sytuacji jeatehny skarani na cenniki, które są w kactdym sklepie PP L które sklep Jest zobowiązany udostępnić do wglądu na miejscu. F.: I chętnie to robi. Zapraszam więc do sklepów PF. Red.: W duto korami sytusch sa filateliści s miejscowości, gdzie tych sklepów nie F.: Jeśli KAW nie wyda Katalogu, to jest projekt wydrukowania samych cenników, ITALIA '85 bez rysunków znaczków, które sprawiają największe trudności techniczne. Red.: Test to jakieś wyjście. Byle cennik ten Me ukarał się pod koniec roku przyszlego (tak jak to byk: z Katalogiem SpeejalirnWanYm) a wtedy, kiedy Pan wesebraniu Komisji Cen PP będzie jut Ustalał no ceny. Dziękuję za rozmowę. Pominęliśmy w niej ceny znaczków zagranicznych, ale to oddzielny temat do następnego spotkania. Jerzy Z. Waza Przepych, gigantomania, sukces! Ach, co to byt za ślub!' chciało się zaśpiewać w dniu otwarcia Światowej Wystawy Filatelistycznej ITALIA 85" w Rzymie (25 października 1985 c.), gdy w sali Europa, hotelu Ergife Palace w Centro Internazionale, zebrali się dostojnicy i goście. Przed wspaniałym budynkiem hotelu, u- dekorowanym flagami państw-uczestników Wystawy orkiestra Ministerstwa Poczt i Telekomunikacji, ubrana W czerń, bogatą w czerwone wypustki, kapiącą od złotych amurów i szamerunków. Na sali, po obu stronach stołu prezydialnego, gwardia prezydenta Republiki, dla odmiany w blalo-srebrnych ozdobach, w hełmach rzymskich legionistów, przyozdobionych czarnymi, końskimi ogonami. Na sali tłum. Temperatura na zewnątrz plus 27! Przybywa Prezydent Republiki, P. Cossiga. Orkiestra maszeruje w tę i z powrotem, grając z przejęciem. Przybywają ambasadorzy państw biorących udział w wystawie. Są już komisarze, sędziowie, prasa, organizatorzy. Zgromadzonych witają: minister Poczt i Telekomunikacji, A. Gava, syndyk Rzymu, P.L. Severi, przewodniczący FIP, 4 Dvołaćek. Jest obecny Prezydent Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych Wioch, B. Ermettini. Następuje otwarcie wystawy mieszczącej się w salach połączonych z hotelem. Na czterech piętrach (łącznie ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych), rozmieszczono ok. 5 tysięcy ekranów, w których zaprezentowano eksponaty prawie 800 kolekcjonerów. Zbudowano specjalne stoiska dla 180 firm filatelistycznych i poczt. Na wystawie dziataly cztery urzędy pocztowe. Jeden z nich byt zbudowany i wyposażony w stylu poczt 18 wieku. Były czynne dwie drukarnie, które drukowały codzienne wielokolorowe biuletyny wystawy, a także inne wydawnictwa informacyjne i reklamowe, rozdawane bezpłatnie zwiedzającym prosto z pieca". W sobotnie i niedzielne wieczory nad wystawą krąży/ sterowiec, wyświetlający na swych ścianach bocznych różnokolorowe reklamy wystawy. Nie będę przytaczał tu całego programu imprez towarzyszących wystawie, gdyż zajęłoby to zbyt duto miejsca. Powiem tylko, że co dzień, a czasami dwa razy dziennie odbywały się spotkania komisji problemowych FIP. Z innych uroczystości należy wymienić audiencję u Papieża, spotkanie z przedstawicielami ONZ w związku z 40-1eciem tej organizacji, udział w finale konkursu rysunkowego dla młodzieży itd. Wyróżnienia zdobyte przez polskich filatelistów na SWF ITALIA '85" Medal Złoty St. 'Proliński za zbiór Polaka nr 1", Medal Pozłacany Duży z nagrodą specjalną Janusz Adamowa za Królestwo Polskie", Medal Pozłacany Duży Jan Witkowski za Wystawy Filatelistyczne", Medal Pozłacany Duży Leeboelaw Plewka za Loty Zeppelinowe", Medal Pozłacany HIstorycmo-Badawezy Biuletyn Filatelistyczny", Medal Brązowy Beata Kowalska m zbiór Człowiek i jego praca" (młodzieżowy) Organizatorzy nie dali nam zbyt wiele wolnego czasu. Miasto zwiedzaliśmy jedynie autokarami 1 to tylko trzykrotnie. Wyprawy indywidualne były skomplikowane. Wystawa była zlokalizowana około 50 minut piechotą do Watykanu, skąd dopiero zaczynał się szlak turystyczny. A komunikacja w Rzymie jest trochę skomplikowana. Poczynając już od kupna biletu, poprzez liczne przesiadki, jazdę w bezustannych korkach' itp. Organizatorzy przyjmowali nas niezwykle serdecznie z południową afektacją. Ryliśmy przygnieceni przepychem wystawy, olbrzymią reklamą. I masą personelu: hostess, u- rzędników, aż czterech rodzajów służb po-

4 rządkowych, wyposażonych w mikrotelefony. Lecz zdobycie konkretnej informacji napotykało na trudności. Komisarze określili to mianem, zrozumiałym we wszystkich językach świata... Jeśli otrzymaliśmy zaproszenie na dzień następny, na godz. 10 do sali Roma, to wiadomo było, że spotkanie odbędzie się o godz. 11 w sali, Europa". Jednak serdeczność, entuzjazm, zaangażowanie emocjonalne organizatorów i ich rozbrajające przyznawanie się do błędów, rozładowywało napięcie. Na marginesie pragnę podkreślić Zainteresowanie i serdeczność organizatorów w stosunku do delegacji polskiej, w składzie. Henryk Białek, prezes PZF, Jan Rybkwaki, juror, Jan Witkowski, przedst. AIJP Oraz niżej podpisany. Trudności sprawiało również ulokowanie Wystawy na czterech piętrach, wśród labiryntu korytarzy. W rezultacie, w którą stronę by się nie szlo, zawsze byty schody. Zaś skręcenie w niewłaściwą stronę dezorientowało zwiedzających. Ja sam, choć przemierzałem wystawę codziennie, po kilka razy, Wielokrotnie zastanawiałem się, jak dalej iśc Możemy natomiast zazdrościć organizatorom świetnego wyposażenia technicznego. Wszystkie dokumenty, jakie by nie byty, natychmiast odbijano w kilku egzemplarzach, na gęste rozstawionych w biurze L na terenie wystawy kserografach. Jak już wcześniej napisałem, zwiedzający mogli obejrzeć pracę drukarni, zmontowanej na wystawie, która. drukowała na kredowanym papierze, w kolorach, wiadomości z -wystawy i imprez. Do przewożenia zbiorów z magazynu do gablot służyły specjalne wózki. Ekrany byty latwe w montażu, gdyż karty albumowe wsuwało się w aluminiowe rowki, następnie zamykało się ramę z szybą, na zamek yale. Godny odnotowania był finał konkursu młodzieżowego na projekt znaczka, nt. Problemy naszych czasów". Na konkurs wpłynęło ponad 10 tysięcy projektów. Do finału dopuszczono 58. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli kierownicy kilku mini- sterstw. A nagrody? Takich nagród życzę zdobywcom złotych medali na naszych wystawach. Medale pamiątkowe, piękne wydawnictwa 4 albumowe, wyroby regionalne... Każdy u- czestnik wynosił po dwie wypchane torby. Na widowni tłumy młodzieży, przeżywającej sukcesy kolegów. Dyrektorzy generalni wręczają im nagrody, ufundowane przez swoje instytucje. A u nas? A u nas, na wyższych szczeblach, omawia się sposoby.. pracy z młodzieżą. Albo coctail-party dla gości zagranicznych, wydany przez ALITALIA". Nam to nie grozi. Po takim przyjęciu musiałby LOT' ogłosić plajtę. Jeszcze parę uwag o wystawie. Ryta zorganizowana na przedmieściu Rzymu. W związku z tym rzymskie MZK (ATAC) zorganizowało z centrum Rzymu do wystawy specjalną linię. Kursował też autobus Min. PiT, rozwożący zwiedzających po mieście. Na wystawie tłumy. Już na godzinę przed,otwarciem, przed bramą triumfalną, którą wchodziło się na wystawę, gromadziły się tłumy. W Dniu Armii' zamknięto dla ruchu kulowego plac przed hotelem. Na placu wylądowały dwa helikoptery, wiozące worki z poczta. Oklaski, pozdrowienia, orkiestra gra Organizacją wystawy zajęto się Ministerstwo Poczt i Telekomunikacji, ponosząc wszelkie koszty, związane z wystawą, wraz z placami dla personelu. Jak Się dowiedzialem od organizatorów, już w połowie trwania wystawy koszta zwróciły się, dzięki, sprzedaży arkusików i bloków. Choć, dla ciekawości: w urzędach pocztowych na terenie wystawy nie można było kupić zwyklych znaczków pocztowych. Byty one do nabycia w kiosku hotelowym. GIORNA1A DELL 'CNIJ. Na marginesie. Na wystawie swoje stoisko miała Ars Polana". Pierwszego dnia nieczynne, gdyż towaru nie dowieźli". A potem? Na ladzie leżały nasze arkusiki, wydane z okazji Italia 85". Te Pl nakładzie ponad miliona sztuk I te z dodrukiem 35" lat PFZ", o ograniczonym nakładzie. Oba, po 3 tysiące lirów. Nie wiedziałem, by się o nie zabijano. Gdy podeszło się do stoiska zachodniego sprzedawcy, otrzymywało się 4irmowa torbę z prospektem firmy. I na zakończenie informacja dla wyjeżdżających do Włoch filatelistów: polskie znaczki i stemple, nawet te z Papieżem nie wzbudzają u Włochów zainteresowania. Chyba, że jako suweniry. O czym lojalnie informuje, Jerzy Parfiniewica Komisarz wystawy ITALIA '85"

5 AFRYKA POŁUDNIOWA (2) C REPUBLIKI BURSKIE atą południową część Afryki Poludnio- ` - wej w polowie lat 60-tych XIX w. zajmowała Kolonia Przylądkowa, obok której okresowo istniała odrębna Brytyjska Kafraria, zaś teren między Oceanem Indyjskim a Górami Smoczymi kolonia Natalu. Na Wysokim Veldzie widzimy republiki barskie:miedzy rzekami Oranie a Vaal bardziej nowoczesne Wolne Państwo Oranfe I między Vaal a Limpopo zacofana Republikę Polaćniowoafrykańską. Ich granice w większości byty nleustalone. Wolne, ho nie anektowane jeszcze przez nikogo, były terytoria murzyńskie wzdłuż środkowego i dolnego biegu rzeki Oranie i na północ od Mei, między Brytyjską Kafrarią a Natalem oraz między Nalałem, Republiką Poludniowoafrykafiską t portugalskim Mozambikiem. Własne znaczki i całostki pocztowe miały już Kolonia Przylądkowa (jej poczta obsługiwała też Brytyjską Kafrarię) 1 Ratal. Wolne Państwa Oranfe (w skrócie OVS) miało już dość sprawną służbę pocztową w połowie lat 60-tych, lecz znaczki wydało dopiero 1 I 1868 r. Byty to wartości 1 i 6 d oraz 1 s, z herbowym drzewem pomarańczowym republiki i wzór ten pozostał jedyny, aż do końca jej istnienia. Nowe pojawiły się tylko w innych wartościach, w zmienionych barwach, lub z przedrukami nominału. Na początku używano kasowników numerowych 33 dla poszczególnych agencji (Postagentschap) i 33 dla ogółem 23 urzędów pocztowych (Hoofdkantoor), więcej niż jeden dla danego urzędu (np. we Vrede z numerami 1, 9, 14 i 31). Później wprowadzono do kasowania okrągłe datowniki z nazwami placówek pocztowych. Zwyczajem kolonii brytyjskich w OVS dopuszczano do użycia pocztowego znaczki opłaty skarbowej wyższych nominałów. Wydano też odrębne znaczki opłaty telegraficznej. Byty to znaczki pocztowe i skarbowe początkowo, w latach , z fioletowym ręcznym nadrukiem stemplem gumowym TELE/GRAAF. a później z maszynowym nadrukiem TF, częściowo z przedrukiem nowych wartości. W latach używano ich też do frankovrania przesyłek pocztowych. Wszystkie znaczki OVS, pocztowe i skarbowe, drukowane byty w Londynie, zaś nadruk na nich wykonywano już w stolicy kraju, Bloemfontein. Poczta OVS wyróżniki się specyficznymi Calostkalni-kartami. Były to od 1883 r. formularze z napisem BRIEFKAART, z nalepionymi znaczkami, z nadrukiem herbu republiki w dwóch typach (tarcza herbowa ze sztandarem lub bez), tak naniesionym, że pokrywal maczek i częściowo przechodził na papier karty. Dalsze Ich wydania od 1892 r. miały jeszcze na znaczkach przedruki wartości. Znaczki te stanowiły integralną część kart, nie miały oddzielnie mocy obiegowej, nie można Ich było więc użyć do Frankowania innych przesyłek. Dopiero od polowy lat 90-tych wydawano tu karty całostki z drukowanym znakiem opiaty. Karta ealostka OVS wyd. v 1592 r. z nad, herbu typu t Sragroent BR I E P sainag 13AAW rananles Karta ealostka OVS wyd. z 1892 r. e nadr. herbu typu n fragment U/Republice Potudniowoafrykatiskiej (w " skrócie ZAR) tata administracja byka słabo zorganizowana. Na terenie calej republiki o powierzchni ok. 280 tys. km kw. działało tylko 12 urzędów pocztowych. ZAR byla wręcz chorobliwie antybrytyjska. -Osoby pochodzenia brytyjskiego nie mogly wówczas konstytucyjnie uzyskać obywatelstwa, a najwyżej status uitlanderów" bez praw politycznych. Burowie mieli częściowo przodków pochodzenia niemieckiego, osiedliło się tam sporo bylych żołnierzy Legionu Niemieckiego, który walczyk w służbie brytyjskiej w wojnie krymskiej ( ). Pierwsze znaczki ZAR zamówiono u Adolfa Otto w Gastrow (obecnie NRD), stąd dostarczono też pierwsze kasowniki. Przedfiawiały one herb republiki, a drukowane byty typografią, w wartościach 1 i 8 d oraz 1 a, z płyt obejmujących 5X8 sztuk. Weszły do obiegu w 1869 r. jako cięte, ale już w 1870r. poczta ZAR przebijaka je na miejscu we własnym zakresie. Firma ta wykonała jeszcze w r. płyty wartości 3 d i w 1874 r. nowe płyty wartości 6 d, drukując nimi pierwsze nakłady tych znaczków. Wszystkie płyty, po wykonaniu pierwszych nakładów, Otto przesyłał zarządowi poczty ZAR, który druk zlecał kolejno firmom: M. J. VIljoen w Pretorii, J. P. Borrius w Potchefstroom i P. Davis 8r Scal w Platermaritzburgv, a od kwietnia 1875 r. druk Ich przejęty zakłady państwowe w Pretorii. Dla każdej wartości w zasadzie dostarczono po S

6 2 komplety, po 2 pfyty w komplecie pierwszym odstępy między kliszami znaczków wynosi/3, 1,25 do 1,5 mm, w drugim 2,5 do 3,5 nim. Różne nakłady byty wykonywane różną liczbą plyt, na różnych papierach I z różnym gumowaniem, z przebijaniem trzech rodzajów lub bez, co daje szeroką możliwość specjalizacji. Wystarczy podać, że można wyróżnić 33 podstawowe pozycje jednej tylko wartości 1 d, nie licząc odmian. Jeśli dodać, że istnieje szereg nowodruków i wtórnodruków (z płyt częściowo odtwarzanych) oraz fałszerstw, od prymitywnych do bardzo udanych, jak też falszerstw ostemplowań, można ocenić, że znaczki te (z lat ) są jednym z trudniejszych problemów filatelistyki klasycznej. Otwarcie w 1869 r. Kanału Sueskiego groziło Afryce Południowej zepchnięciem na pobocza światowej komunikacji i gospodarki lecz uratowały ją diamenty. Pierwsze znaleziono nad rzeką Oranie w 1887 r., następne nad dolnym biegiem Vaalu, a w 1870 roku odkryto gigantyczne do dziś czynne złoża w okolicy lemberley, w nie zawłaszczonym dotąd Zachodnim Kraju Grikwów. Stal się on natychmiast terytorium spornym między Kolonią Przylądkową i OVS, a w części północnej ZAR. Arbitraż gubernatora Natalu z 1871 r. przyznał najbogatszą część kraju wodzowi Grikwów, który poprosił o opiekę Anglików. Anektowali kraj Anglicy, tworząc w 1873 r. odrębną kolonię koronną Griqualand West, włączoną w październiku 1880 r. do Kolonii Przylądkowej. OVS otrzyma/o male skrawki terenu oraz 90 tys. Funtów odszkodowania. W Kraju Grikwów od 1870 r. działa) urząd poczty Kolonii Przylądkowej w Kimberley, używający znaczków i calostek tej poczty. Okresowy brak wartości 1 d spowodował, że we wrześniu 1974 r. używano tu znaczków 4 d z ręcznie pisaną na nich wartością 1 d to prowizorium katalogi niesłusznie określają jako znaczek nr 1 Griqualandu. Od marca 1877 r. wchodzą tu do obiegu znaczki i całostki Kolonii Przylądkowej z nadrukiem: początkowo G.W. a następnie G różnego kroju (olbrzymia liczba fałszerstw!).. Ok PUM. j;110111er CORSIE k- i EXPRESS. ; _. 3539:188ES8BM Znaczek poczty tany Zatlona, & Goodllfe z Stokontad Po włączeniu do Kolonii Przylądkowej obiegają tu jej znaczki i całostki; pozostałe zapasy nadrukowych wycofano do Kapsztadu i zużyto w ciągu 1881 r. w placówkach pocztowych Kolonii Przylądkowej. W iatach anektowano 1 włączono do Kolonii Przylądkowej, więc i objęto obsługą jej poczty, obszary po granice Natalu, w tym Wschodni Kraj Grilnwów (Griekwaland Oos). Tu w latach dzimam w Koksztad poczta plantacyjno- -handlowej firmy Ballance dc Goodliffe z główną siedzibą w Alfred County w Natalu, Jej kierownik, Wesley Darby, wyda/ zielony znaczek z napisem MOUNT CURRIE EX- PRESS do opłacania przesyłek dostarczanych gońcami do placówek pocztowych Natalu. W ZAR narastała wówczas znów anarchia wśród tamtejszych Burów i niechęć do płacenia podatków, które starali się w calonci przerzucać na brytyjskich uitlanderów". Państwo stało się niewypłacalne (na początku kwietnia w skarbcu byto tylko 12 s i ił d!) a gdy 12 IV 1877 r. do Pretorii wkroczyi angielski oficer z 12 zaledwie policjantami i proklamował aneksję kraju, nie było nawet próby oporu. Brytyjczycy utworzyli tu kolonię koronną Transwalu (Transvaal Colony) i podjęli rozbudowę administracji i sieci pocztowej. Używano w niej nadal znaczków republiki, opatrywanych od lipca 1877 r. nadrukiem V.R. (Victoria Regina) (TRANSVAAL. Po wyczerpaniu zapasów, drukowano ze starych form nowe nakłady, lecz na papierze barwnym; do obiegu wchodziły one z nadrukiem jako cięte lub przebijane. Z dniem 28 VIII 1878 r. emitowano znaczki definitywne z głową królowej, drukowane w Londynie, z napisem TRANSVAAL POSTAGE, a wcześniej, bo już W kwietniu, ruloniki, tez 2 głową królowej, na znakach opiaty. Znaczki skarbowe z napisem TRANSVAAL REVENUE byty tu w 1880 r. w użyciu pomocniczo jako pocztowe. Burowie łatwo wyrzekli się niezawistonci, nie mogli jednak znieść nieznośnego ucisku podatkowego", bo Brytyjczycy konsekwentnie egzekwowali podatki, czego dato się unikać wobec władz własnych i w rezultacie wybuchło powstanie. Interweniujące z Natalu wojska zostały r. rozbite pod Majungą, co zmusiło Anglików do uznania, mocą konwencji zawartej w maju, w Pretorii, rodzaju samorządnego protektoratu w formie Państwa Transwalu (liransvaal State) pod zwierzchnością Jej Królewskiej Maści". Dopiero konwencja londyńska z 1884 r. przywróciła nazwę Republiki PoludniowonlrykansIdej i palną suwerenność z pozostawieniem jednak nadzoru Wlk. Brytanii nad stosunkami tego państwa z zagranicą. W czasach protektoratu pozostały w użyciu znaczki i całostki Kolonii Transvalu, lecz od 1883 r. emitowano znów nowe nakłady, drukowane ze starych form pierwszych znaczków, bez nadruku, ząbkowane. W suwerennej już republice, w marcu 1885 r. wydano znaczki o nowym wzorze, wykonane w Holandii, w zakładach J. Enwhedó en Zonen, gdzie drukowano też trzy wydania z lat znaczków o jeszcze innym rysunku. Tu wicradl się błąd: w pierwszym

7 wydaniu wóz IN herbie ma... dwa dyszle, gdy buraki ossewa", symbol Wielkiego Traku, miał zawsze jeden dyszel, do którego zaprzęgano w jarzmach 4-6 par wołów. pierwsze ZkZA:tł':aw?4wanego""taP wyalz1r_zdwpmayall4% 4 onozo Znaczki pocztowe tego okresu, szczególnie wyższych nominałów, bywały używane jako skarbowe kreślone są wtedy atramentem lub kasowane różnymi pieczątkami. Około 1910 r. wykonano duże ilości nowodruków wszystkich wydań drukowanych w Holandii; różnią się od oryginałów bielszym papierem i większą średnicą dziurek ząbkowania. Często są one spotykane z fałszywymi kasowaniami i licznymi faiszerstwami nadruków. W 1899 r. przygotowywano nowe wydanie znaczków ZAR z portretem jej prezydenta Krugera i herbem, jednak nie doszło do ich produkcji. ZAR wydano wówczas szereg prowizoriów przedrukowych, a w 1895 r. znaczek opiaty skarbowej z nadrukiem POST- ZEGEL (znaczek pocztowy). Tu też wyszedł w 1895 r. jedyny znaczek okolicznościowy, na terenie zalej Afryki Południowej, cle powstania Unii. Drukowany litograficznie w Pretorii, upamiętniał wprowadzenie dopiero wtedy jednolitej stawki taryfowej 1 d za zwykły list wagi 1/2 uncji (ok. 14 g), na terenie całej republiki. ai E XPRE SS. VRY TOT POST R" PRETORIA COMPAINY Znaczek poruty -Cny F.M. mikser; Salarnratwo liternictwem obalone do oryginatu, lecz z biedami: zamiast F.M.B. l 1 zamlost 1/2 Rzadka sieć pocztowa spowodowała zgodę na prowadzenie przez F. M. Bakkera, kontraktowego przewoźnika poczty państwowej, odpłatnej poczty doręczeniowej do i z odległych farm do Pretorii, Marabstad (inaczej Moroba) i Nylstroom. Dla opłacania tych N przesyłek wyda/ Bakker kwadratowe znaczki z nazwami miejscowości w 1887 r. Druk ich był czarny na barwnych papierach: 1/2 d Nylstroom lila, 1,i2 d Pretoria różowy i 1 d Marabstad zielony oraz znaczek dopiaty 1/2 d, czarny na papierze białym, z napisem TE BETALEN. Znaczki te trafiają się bardzo rzadko na przesyłkach z lat Całostki ZAR z tego okresu mają znaki opłaty takie jak znaczki, lecz wyjątkiem są koperty-całostki dla listów poleconych, wykonane w Londynie w firmie De La Rue wg wzorca poczty brytyjskiej, ze znakiem opłaty na klapie. Znany jest tu dziwny błąd: kopertę, która na stronie adresowej ma tekst przeznaczony dla ZAR, zaś na klapie znak ' opiaty poczty Cejlonu wartości 10 c. Znak oploty z pokerty manatki dla 0516,, poleconych Republiki Pokudinowetarykanaitici W niezależnym jeszcze Kraju Zulusów, król Cetewayo zaczął wprowadzać europejskie uzbrojenie. W końcu 1878 r. Anglicy zażądali likwidacji armii zuluskiej, wobec odmowy zaatakowali i pokonali Zulusów w ciągu pół roku. Kraj rozbito na 13 niezależnych państw" pod nadzorem brytyjskim (jakby obecne bantustany), a w 1887 r. anektowano jako kolonię koronną Zululand, wcieloną z dniem 31 XII 1897 r. do Natalu. Po ustaleniu nadzoru brytyjskiego zaczęto organizować tu pocztę Natalu (pierwszy u- rząd pocztowy otwarto w Echowe). W 1888 r. " wprowadzono tu znaczki i całostki Natalu i Wlk. Brytanii z nadrukiem ZULULAND, zaś w 1894 r. wydano znaczki definitywne z napisem ZULULAND POSTAGE et REVENUE, a więc dwurodzajowe, pocztowe i skarbowe oraz wydano całostki z takimiż znakami oplaty. Od 27 VII1891 r. stosowano oficjalnie pocztowo znaczek skarbowy Natalu wartości 1 d, z nadrukiem ZULULAND, lecz faktycznie zastępczo jako pocztowych używano nadrukowych znaczków skarbowych innych też nominatów. Po wcieleniu do Natalu wszystkie te znaczki i calostki zostały wycofane z obiegu z dniem 30 VI 1898 r. p ólnoc Kraju Zulusów penetrowali od lat 1877/78 dość licznie Burowie z ZAR. W 1884 r., gdy Wlk. Brytania okresowo prowadziła politykę nie drażnienia Burów, proklamowali tam niepodległą Nową Republikę Afryki Południowej (Nieuwe Republiek Zuid-Afrika), ze stolicą we Vrijheid, włączoną już z początkiem 1888 r. do ZAR. Roz- 7

8 poczęta ona od stycznia 1886 r. wydawać znaczki produkowane w sposób niecodzienny: byty odbijane fioletowym tuszem, gumowymi stemplami ręcznymi, odrębnymi dla każdej wartości, na papierze żółtym jednolitym lub szarym z fragmentami włókien jedwabnych, sprowadzanym z Europy, już Podgumowanym i perforowanym na pola Znaczek Nowej Republiki Południowej Afryki odbijany ręcznym stemplem wymiaru ok. 20X25 erou. Z początku na każdym znaczku odbijano jeszcze ręcznym datownikiem datę produkcji (znane od 9 JAN 86 do 20 JAN 87) a także najpierw niekiedy, zaś od lutego 1887 r. zawsze opatrywano je bezbarwnym odciskiem owalnego stempla z herbem republiki. Użyte na przesylkach są rzadkie, a wyszły z obiegu z Chwilą likwidacji tego państwa. Podobne znaczki skarbowe, z nazwiskiem skarbnika" A. de Vlettera, nie byty używane pocztowo. Ostatnie w tym regionie wolne" terytorium murzyńskie w 1888 r. objęte zostali) wspólnym zarządem Wlk. Brytanii i ZAR jako Kraj &łazi, a W lipcu 1893 r. przeszło pod wyłączny zarząd ZAR. W wyniku, od października 1889 r. w stolicy, Mbabene, a następnie i dwu jeszcze tamtejszych placówkach pocztowych wprowadzono znaczki ZAR z nadrukiem: Swazieland, wycofane z dniem 7 XI1894 r. i zastąpione znaczkami zwykłymi ZAR. W obiegu byt tylko tzw. nakład bez kropki (kropka występuje na nakładzie drugim). Nie wszedł on już do użycia i znany jest tylko ze stemplami Fałszywymi. północ od Zachodniego Kraju Ceikwów powstały w 1882 r., założone przez napływających tam głównie z Transwalu Burów, dwie republiki efemerydy: Stellalaad ze stolicą Vryburg i Gestiom ze stolicą Mateking. Konwencja londyńska z 1884 r. podzieliła je tak, że wschodnie skrawki włączono do ZAR a większość terytoriów przejęli Brytyjczycy. Pierwsza z nich zorganizowała własną pocztę, a znaczki dla niej wykonata firma Van der Sandt, de Viltiers et Co. w Kapaztadzie, dość prymitywną typografią, z perforacja. Weszły do obiegu xi NIEMIECKA AFRYKA TOtUDNIowo- PACHO PNIA ifo ri PROTEKTORAT ł j KRAJU ISECZNANOW 1%. j i I 't r. ) POIUDNJOMOAFAyHAN Tv j 4,0%"' REPUBLIKA SKA j..f2 1 i X In \!.". 2,0. % 051",t V 1"9. OZAM PIK `O~5 4 P ke ai gw o im, W Kapsztad Blownfontein vryburg meleicitig ifielhertcy Pretoria NY12.1,0111 Marabwad pieterinankburz 1 Purban 1 Kshowe ł blbabane 1 KOksztad I Republika emaliom /I RepUbLIke Stali w III Zachodni Kraj Gr a' ikwilw IV Brytyjski Kraj -BecznanóW V Krat Butów VI Wschodni Kraf Grumów VII Brytyjska Kafraria VIII Nowa Republika PoludnioWej Afryki IX Kraj Zulusów X Kraj Siwki XI Zatoka Wielorybia 8

9 N )1P1' pato 1 II 1884 r., a po aneksji kursowały jeszcze do 2 XII 1885 r., gdy zastąpiły je znaczki Brytyjskiego Kraju Beczuanów. Kasowano je atramentem przez napisane daty i liter F.H., rzadkie kasowania stemplami Kimberley lub Barkly West, trafialy się po nadejściu tam przesyłek. Resztę nie zużytych zapasów zakupiła w 1888 r. firma Whitfield, King & Co., która rozprowadzała te znaczki, a następnie ich nowodruki z różnymi ostemplowaniami. Istnieje też wiele ich fałszerstw. północ od Kolonii Przylądkowej Bryu tyjczycy przystąpili do aneksji terenów Plemion Beczuanów, co ogłoszono 30 IX 1985 r. Podzielone one zostaly na kolonię koronną Brytyjski Kraj Beczuanów (British Bechuanaland) tu włączono by/e republiki Stellaland i Goshem oraz na proklamowany w 1888 r. brytyjski protektorat (Bechuanaland Protectorate), na pólnoc od rzeki Molopo, W latach obie części byty polaczone administracyjnie, aż do 18 XI 1895 r. Brytyjski Kraj Beczuanów włączono do Kolonii Przylądkowej, zaś protektorat zerwał z nią związki polityczne i pocztowe. Od grudnia 1885 r. w kolonii emitowano znaczki Kolonii Przylądkowej z nadrukiem: British/Bechuanaland zaś w 1887 r. nie wydane znaczki skarbowe Wlk. Brytanii, w dolny kartusz których wdrukowano: British/ lbechuanaland/postage & Revenue, były one więc dwurodzajowe. Dla protektoratu w la- POOLTONTYA 1104TO8ASI KA P704HA 0/01... fach znaczki te dodatkowo nadrukowywano Rowem: Protectorate, zaś w okresie wspólnej administracji na całym terytorium, mialy obieg wszystkie znaczki wydawane dla obu części, a ponadto emitowano znaczki Kolonii Przylądkowej i Wlk Brytanii z nadrukiem BRITISH/BECHUANA- LAND. Po wcieleniu Brytyjskiego Kraju Beczuanów do Kolonii Przylądkowej, w o- biegu były tu znaczki tej ostatniej, choć faktycznie wiele jeszcze lat zużywano zapasy znaczków nadrukowych. W protektoracie Pozostały w użyciu znaczki nadrulcowe i pojawiały się dalsze, już tylko wlk. Brytanii, Podobnie całostki dla tych terytoriów wykonywano przez nadruk nazwy kraju na całostkach Wlk. Brytanii, a rzadziej Kolonii Przylądkowej. Nadruki na znaczkach i całostkach w większości byty wykonywane w Kapsztadzie, lub w drukarni P. Townshend & Co. we Vryburgu. W Brytyjskim Kraju Beczuanów miała kopalnie, w rejonie Francistown, spółka Tati Concession Ltd. Wyda/a ona w 1895 r. własne znaczki, nalepiane jako pokwitowanie pobranej opłaty, na zezwoleniach dla indywidualnych górników, na prowadzenie prac na jej terenach koncesyjnych. Spotyka się je niekiedy na przesyłkach a tego terenu, użyte zastępczo jako pocztowe. cdn Aleksander Sękowskl Nie katalogowana karta pocztowa I Polskiego Korpusu SZCZEGÓŁOWA historię tego 'wydania omawiają PZP tom IV, opracowanie prof. Stanisława Miksteina, pt. Pocztowe znaczki, całostki, stemple oraz znaki fiskalne I Polskiego Korpusu wyd r. oraz praca Tadeusza Gryżewskiego w języku angielskim The Stamps and Postai service of the Poltsh Corps in Russia, wyd. z 1971 r. Warto przypomnieć, że przedruk całostek I Polskiego Korpusu Dowbora-Muśnickiego vrykonano, przy drugim wydaniu znaczków w drukarni Sztabu, w twierdzy Bobrujsk. Nadruk na całostkach wykonano metodą litograficzną. Do przedruku użyto rosyjskich kart pocztowych z lat Dowbora-Mo śnickieg o T. Gryzewski wyróżnia trzy typy przedruków kart, a kataloguje sześć różnych kart pocztowych. Podobnie kataloguje Katalog Popularny z 1984 r., jedynie Katalog Specjalizowany przy nr 5 podaje dwa rodzaje kart (z opłaconą odpowiedzią dla odpowiedzi) nie wprowadzając oddzielnego numeru dla kart przepołowionych, co jest o- czywiste. Do sporządzenia karty pocztowej nr 1 użyto rosyjskiej karty pocztowej wydanej w 1917 r. z nominałem 5 kop., do sporządzenia kart nr 2, 3, 5, 6 użyto różnych kart rosyjskich wydanych w 1909 r., natomiast do przedruku karty nr-4 użyto rosyjskiej karty pocztowej pojedynczej z 1917 r. z nominałem 5 kop. (wydanie rządu Kiereilskiego). Do typu I zaliczone są karty nr 1, 5 i 6, do typu II nr 3 i 4, do typu III nr 2 (nr wg Katalogu Specjalizowanego Znaków Pocztowych Ziem Polskich). Zakwalifikowanie do poszczególnych typów wynika z rysunku dokonanego przedruku i jego wymiarów. W swoim zbiorze mam kartę pocztową rosyjską z 1917 r. (wyd. rządu Xierefialciego) za 5 kop., stanowiącą część karty podwójnej, na której znajduje się identyczny 9

10 przedruk, jak na karcie katalogowej dla tego wydania pod nr 4 (fot.). Moja karta jest koloru piaskowego o wymiarach 140X90 (180 z częścią przeznaczoną na odpowiedź). Karta ta po lewej stronie ma rysunek dwugłowego orla, rosyjskiego bez korony, na którym nadrukowano orla w koronie (wys. nadruku orla 19 mm). Pod ortem jest nowa wartość nominalna karty 10 kop (wysokość nadruku 2,3 inm). W środku karty napis w języku rosyjskim pocztowa kartka f dla odpowiedzi", nad którym jest napis w języku polskim pocztówka". Po prawej stronie karty wydrukowany jest znak opiaty z dwugłowym ortem rosyjskim bez korony, a pod nim na jasnym tle trąbki ze strzałkami. Znaczek przedrukowano napisem: Poczta / Pol. Korp". i między napisami ortem w koronie. Szczegółowe wymiary poszczególnych elementów nadruku są następujące: Wysokość catego nadruku na znaczku 19 nom Długośf napisu pocztówka" 40 min Wysokość liter napisu,,pocztówka" 2,8 mm Długość napisu,, " na maczku 15 mm Wysokość orla prawego 10,1 mm Ponieważ opisana karta pocztowa nie była ujśta w dotychczasowych opracowaniach, można uważać, że jest drukiem pocztowym przypadkowym, ale nie można wykluczyć, że jest ich więcej i wówczas karta ta powinna znaleźć się w katalogach. Sprawę tę pozostawiam zespołowi autorskiemu katalogu do rozważenia przy kolejnym wydaniu Katalogu Specjalizowanego Znaków Pocztowych Ziem Polskich. Józef Falliowski nowo ści POLSKIE Kometa Halleya 1988" Kometa Halleya, którel obleg makii SIOńca trwa D lat, B lutego im r. znajdzie się najbliżej Stolica (tzw. perlhallum). Dla upamiętnianfa kolejnego powrotu Komety Halleya Ministerstwo Lącznoitei wprowadzi do obrotu pocztowego serię, zlotoną dwóch znaczków pocztowych, o Wartości Uwalaniu: 111 po 25 M (w naktadzie po 3 min sztuk). W dniu wprowadzenia do obrotu 7 lutego»ss r., w UPT. Warszawa 1, znajda się w sprzeda2y koperty pierwszego dnfaf kasownik, całość w opracowanhi artysty plastyka Zbigniewa stasia. Znaczki ~kowane bedą vaniotiarsiną tael, dikwą rotograwlormiosi na kredowanym Paniom.. format 43 x 31,25 m parkami, obok siebie. Arkusz ma 25 parek saczków. Kometa otrzymała nazwą pochodzą., od nazwiska wybitnego astronoma angielskiego Edmunda EMMY. ( ), w timaina lago Mania w nadaniach planet i komet. W 1705 r. wydal Praoę Synopsis astrononzime corneticae", odkrył I op, sal istnienie okresowych orbit eliptycznych, a Więc zasadę okresowokil komet. Sama ta kometa byle znana od starożytności, pierw.), wzmianka pochodzi z 240 r. przed naszą erą. Napędzali: ona strachu swoim tajemniczym pojawianiem się 1 blaskiem, co Sączyli ludzie z zapowiedzią wyjątkowych wydarzeń. Komety są Matami niebieskimi o masach znacznie mniejszych od masy planet, oraz odmiennej budowlo. skiadaja Mą z jądra (czailent Motanego 2 kilku bryt) ł otoczki gazowo-pymwol która tworzy ww. głową komety oraz z warkocza, lub ogona. Karnety są nietrwale, a rozpadając się tworze roje meteorytów. Zjawisko komet jest nadal tajemnicze, nie wiemy nie o Mn pochodzeniu. Można nawet pozwolić sobie na przypuszczenie, że i sama Kometa Halleya alę nle... pojawi ł mata rozpadła się dawno w otchlaniach kosmosu? Tak naprawdę, to ług byty donimienia, te pojawila się w maju 1585 r. we Proobli, a u nas byle waleczna latem I wczesna Dla obserwacji Komety Bauera pomotano specjalna Międzynarodowa Slutba Komety Hallami, International Halley Widefl (112W), skupiającą 700 astronornów Minato, w tym Poląków. Choć elcuiat u nas jej widocznofd w hitym marrcu leki r. ma Ne być najlepsze, podobnie jak na milej pólkuff północnej. Szansę będą mieli badaele na pótklill ZIEMIA

11 południowej, zwłaszcza między zwrotnikiem Koziorożca a równikiem. Wielu astronomów-amatorów także szykuje alą do chwytania" tej komety. Krajowym koordynatorem obserwacji (można tam zglaszac zapytania oraz wyniki swych obaw-m.1h irg instytut Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (pełny adres: Toruń, W. Chopina 12/18). Po raz pierwszy w historii badzie możliwe badanie komety przy zastosowaniu świetnej aparaturp jaką np. nie dysponowano jeszcze w 1910 r., kiedy pojawiła tlą poprzednio. Polaka przeprowadza własny eksperyment, zwany Sawa, na nokiarineh Wegl-1 oraz Weg1-2, które od grudnia 1984 r. przemfarzają przestrzeń kosmiczna. Są to oryginalne przyrządy pomysłu f wykonania polskich uczonych, tzvr. analizatory fal plazmowych niskiej ozeolotliscoael. sondy typu Wega pracuje dwuetapowo, najpierw badafne planetę Wenus, drugim rat etapem. jest lot w kierunku Komety Halleya, Z badaniami komety wiata uczeni nadzieje na poznanie tajemnie kosmosu, dotyczących, np. nowstania naszego obiadu planetarnego. Komety sa bowiem najstarszym! zachowanymi eześciami naszego układu, Ich badanie coś powie o składzie chmury gazowej, która dala początek, np. Mańce. Komety..rarjeil" się na peryferiach alkada, najdalej od Słońca, jakby w zamrażarce", dzięki czepiał przetrwały, zaehowajac resztki pierwotnej materii. Stad niektórzy zwą je brudnymi kulami lodowymi, powstalyini odrzutów materii.. Na pokladach obu Weg zainstalowano ok. 90 urządzeń pochodzących z różnych krajów wspóldziwających w tym programie badawczym ze Związkiem Radzieckim, jak Austria, Bułgaria, Węgry, Czechosłowacja, RFN, Francja Polska. Omawiane wyłaj znaczki polskie pokażą. na pierwszym znaczku: rysunki schematyczne orbit planet naszego układu, jak Platona, Neptuna, Urana I Saturna (Innych nie motna pokarać w tak malej skali). Na ich tle będzie portret astronoma aretiala Kamlwiskiego ( ). badacza ruchu kornet, który obliczył średni okres oblego Komety Halleya. Na drugim znaczku: również będzie schematycznie ukazana Kometa Nagoya oraz sondy kosmiczne różnych krajów. Radzieckie Wagi (nazwa wzięta się stąd, te pierwsze litery stow: Wenus I Halley, po Sos. Gaury; dają ów skrót: WE GA). Nazwa ta ł rysunek sondy, znajdą clą na znaczku, obok pozostałych nazw i sond. RFN-owskiel, a ~Wwiezachadnioeuropejsklej, zwanej Motto (od nazwiska włoskiego malarza I architekta Grano W inondone ur, ok sm. 1937, który w 1303 r. na fresku koiciela w Padwie utrwalił tą kometo, jako słynną Gwiazdę Betlejemska). Japońskiej sondy zwanej Planeta A, która obok Innej sondy, Sqklgake, jest pierwszym japonakins obiektem badań kometarnych. Amerykańskiej wreszcie, zwanej Gam 3, od 1078 r. badającej przeatrzet. między Wodewil a Ziemią. Od 22 XII 1984 r. została ona wprowadzona, po skomplikowanych manewrach wokól Ksleżyca, na nowy tor, by pod nazwa Ile, jako Międzynarodowy Badacz Komet, dotrzeć pod koniec marca br. do Komety Halleya, po kredce spotykając jeszcze kometę okresową Glacoblniego-Zpnera. Prezentowany przez nas drugi projekt znaczka nie jest jeszcze ostateczny! Sondy I naplat nie są ustalone definitywnie, szczegółowe rozwiazanie ulegnie poprawkom. (s2) to, (72., 's" - - KATOC,CE kasowniki, o których pisaliśmy w poprzednich numerach

12 nowo ś ci MF1 ZAGRANICZNE AFRYKI PD. REP. (IWA). BRAZYLIA. 19.X znaezklid-lecie komunikacji mor- 5.X znaczki Dziedzictwo kulturalne": 11; 25; 30; 45 C (wyroby artyalyezne ze Srebra). (Statld) skiej Rlo-Niterol": 500 er x 4 ANDORA. POCZTA HISZPAN- BKA. 11.X znaczek,.bo- Be Narodzenie 193.5": 17 pt. ARGENTYNA.. 7./X znaczki Malarstwo argentyńskie, oboazy": 0.20 a (mai. Juan dcl Prete): 0.30 a (mfl. Fortunato Laeamera) znaczek serii obiegowej Flora argentyńska": 1 a (begonia) znaczków Muzyka f instrumenty ludowe": 0.20 AUSTRALIA. 1.X.I znaczki Bole Narodzenie DM" (cz. 1,1); 27; 33; 55; 90 c. RUMUNA FASO (R Górna Wolta). VIK znaczków Wystawa Filatelistyczna Argentin. 85": 25: 95; 90; INC 150; MO: 250 f (gauchos-pasterze bydła w Argentynie). AUSTRIA. 28.XI znaczek VIT.I. IX.85. 1znaczków z dopłatą Dzień Znaczka 1.15": Grzyby": 15; 20; 30: 60: 80; + 3 az (50-lecie Dnia Znaczka). 150; 150 f. ~06c[AvENS1«) 28.X znaczki W ma ych arkusikach,zamek Praski" 2; 3 kr (widoki Zamku). CYPR. POCZTA TURECKA. 29.X znaczki Międzynarodowy Rok Mlodzieży": 20; 100 I. DAN/A. 7.5( znaczek 50-lecie Duńskiego związku GMcnych,: 280 kr.?.80 kr (Belga Rafn, obraz). 0c (5-0"8 Na- leieltiel7jjo84k.ra"7: '9%;1.:1-; 150; 200; 03Df (motocykl z róż- 29.X znaczek 125-leele 000h DW urodzin Hansa 141orbigera": XL85. 1 znaczek 75-lecie D. wadoehlgu doprawadzahloaró wodę źródlana do Wiednia": 3.50 sz (fragment akweduktu na arkadach). BABAMA WYSPY. 12.2( znaczki 1 blok Bole Narodzenie 1985"; 5: 25: 81; 35 c; Mok (wszystkie 4 znaczki). BELGIA. IXIL85. 1 znaczek Jubileusz 25-lecia malżeństwa Paey królewalole1": 12 f (portrety króla 1 królowe)). 1X znaczków i blok Diaforo twa Swiata w Plice Notnej Mekayle D": 25; 45; 90: 100; 150; MO; 290 f; blok 500 O. 1 znaczek Miłka": 3.00 kr (grafika Roberta Jacobsena), DZIEWICZE WYSPY. 20.V znaczków (4 parki ze znacz- Duni o jednakowym nominale) 1 blok 85 rocznica urodzin brytyjskiej królowej-matki Eltbiery"f 10 e x 2: 25 c x 2: 50 e 2: 75 c x 2: blok 1 dol. x 2. EGIPT. 10.1X.135, 1 Znaczek.;50-lecie REPPOdel Organizacil Turystyki": 5 p (emblemat). 8.X znaczek M. rocznica, przejścia Skoml": 5 p (Raga egipska, galazka oliwna). 24.X znaczek Międzynarodowy ROk IVRodziery". 5 P (emblemat). DC znaczków LOkOMO- 24.X tywy znaczek Międzynarodowy Program Rozwoju Ko- 50; 15; BO; Mik 150: 200: 250 f PokOrnOtywa elektryczna i dieslowskie różnych wytwórni). munikacji": 15 p (syn, rys.), - IX znaczków Fauna": 14.X znaczek Mlędrynarodowy Rok Meteorologii": 5 5; 15: D; 85:.100: 150; 250 f (gady). p (mapa ciśnienia. wiatni I tempmatury w Egipcie). CSRS. 28.X znaczki Sukeay ocjalistycznoo": 5%udh'>;" %"'I'er ON'L (emblemat, gołgbek pokoju). 12

13 13 20.X znaezek 2. Mią. HOLANDIA. 13.X znacz- MONAKO. 5.X I blok dzynarodowa Konferencja Denty- kit blok z ~lalą Dia dzieci": 100-lecie pierwszego znaczka Mostyczna": 5 p (emblematy linie c; 80 ł 20 c; 65 ł 20 c; Dohieroglifem pierwszego den c; blok 5 fl ( doblznami książąt panujących w tynty świata Hanoi Ra). c x S r c x 5). okresie stulecia, wg wzorów cna- Czków ówcześnie kursujących, ze KAS. 1 znaczek 30-lecie zmiełniorlynii ricaninalami na 5 I. Skautowego Związku Lotniczego"; 0 p lemblesaag. 4 NIKARAGUA. 25.V znaczków Ptactwo domowe": 0.50 car. (bażant); 0.50 Co[. (kura): 1 ror. (indyczka): I cor. (00); 6 cor. Indyk): 7 car. (kaczka). FALKLANDZKIE WYSPY. 23.IX znaczki żeglarskie wyprawy na Falklandy": 7: 22: 27; 59 p (sylwetki żeglarzy 1 Ich statków). znaczki 3zriac0 28;: 5. FINLANDIA. 18.X blok z dupla!a na rzez. Ewki...I Wystawy Filatelistycznej Finlandia 811", blok LO nik x 9 (Cena sprtedatna 8 ink.). FRANCJA. 82=85. 1 znaczek Cykl artystyczny": 5 ft (dzielił) Alberto Glacometh Pim"). ISLANDIA. 24.X znaczki Boże Narodzenie 1985". 11; kr. JAPONIA. 7.X.83, 1 znaczek Międzynarodowy Tydzien Pfsa. nie Listów": 60 y.. 0.X znaczek 30. Miedzynarodowy Kongres Pszczelarstwa": 60 yen. 9.X.85 1 znaczek 20-lecie Japońskiej Ochotniczej Sittzby Rozwoju Kraju": BO yen (panioc w pracach polowych), 19.X znaczek 90-lecie Krajowych Zawodów Sportowych": 40 Y. (Pllka ręczna). JORDANIA. WILIA 5 ano.- ków Międzynarodowy Rok Mlo. dzieży": 10: 25: 40; 60; 125 f. KAJMANY WYSPY. 25.X znaczki Wlezie telekomunikacji": 5: 10; 25: 50 c (aparaty anteny). KANADA. 23.x znaczki Hoże NarocDeMe 1985". 24; 39; 88 C. 7.1[ znaczki..l0komoty Wy parowe z lat , 34 C x 2: 39 c: M c. NORWEGIA. 14.XL85. 2 Dla.- kl w zeszyclku Hoże Narodzenie 1085": z kr (tradycyjna korona bożonarodzeniowa): 2.50 kr (611e na ośnieżonej gaiązce sosny). NOWA ZELANDIA. 9 znaczki 1 blok Historia wojenna": M; 95; 60; 75 c (okrąty); blok (wszystkie 9 marek)), NRD. 25.XI znaczków; W malwy ark.ilru 250-lecie urtdzin' Jacoba I Wilhelma Cham": 5; 10; M; 25; 35; 85 f (portret Obu braci i nostracła bajek). PAPUA I NOWA GWINEA. 13.3[ znaczki Figurki rytualne z jaskini Nombowai": : 60: M i. GRECJA blok Młę zynarodowy Rok Mlodziety": blok 100 dr (dziewczyna w koronie z kwiatów na tle Stadionu Pokoju i Przyjazni, blok wydany z okazji Greckiej Wystawy PIMtelLsiyCznej Pireus 55") HISZPANIA. 8.X znaczki,,x/i. Bwiatowe Mistrzostwa w Gimnastyce Artystycznej": 1.71 D pt (zawodniczki). KOKOSOWE WYSPY. 16.IX znaczki serii obiegowej Muszle": 1; 5; 33 c; i dol. POLINEZJA FRANCUSKA. 2.2,X. d:l'isudif1: 1)likkH.SBX024. 1'" EAPTSKA REP. LZ712.-DEM. 4 znaczki i blok Pamiątki kulturalne": 10; 15: 20: 25 czop; blok 50 ozon (obrazy). MALAWL 19.X znaczki Boże Narodzenie 1985": 7; 15: 20 c; 1 k. MALGASKA REP. DEM. 3.X.85. ł znaczek BO-lecie Malgaskiego Czerwonego Krzyża": 50 f bl k Krajowa Wy stawa Filatelistyczna Exfilna 85", M/KRONEZZA. 15.X blok 17 pt (dyliżans przed Pradznaczki,.Miejscowe kościoły": 22; w Madry.e). 33; 44 c. 5. 1W=ak b5iłlliiteii%iowt ITALIA %P': Do f; blok 240 f. SALOMONA WYSPY. IX znaczki Boże Narodzenie 1085": 12: 25: 25 C. SAN MARINO. 3.3[11_85. znaczki drukowane w pasku poziomyril Boże Narodzenie MV': 900; MO; (wg w dus,r )BClziego malarza Adolfa Turni. 6.X znaczki 75-lecie skautingu dziewcząt": M; 35; 50; 75 c.

14 ST. YINCENT dla wyspy UNION. VD anaraków (9 parki ze anaezkania O jednakowych nominalach) "85 rocznica urodzin brytyjskiej królowej marki Elżbiety": 55 c x 2; 70 e r 2; X Z; 1.70 (101. x 2. SZWAJCARIA. 26.XI znaczki z doplatą tradycyjnej doocznej serii,.pro Disentute": 25-4 a5 c; 50 ł 20 e; c; C -4 (sceny 2 bajek). SZWECJA. 211{I znaczków v a.zyclku Laureaci Nobla z literatury": 2.70 kr x 5 (Willi m Faulkner nagroda w 1995.; Hendór Kiljan Laxness 195 r.; Miguel Angel Asmrlas 186 r.; Irasunari Kawnbata 19fi8 r ; Patrick Wbite 1973 r.). TUWALU WYSPY. VII(.85. ensczków (po 8 o jednakowym nominale drukowane w parkach) 1 blok 85 rocznica urodzin brytyjskiej królowej dietki Elżbiety": 5 o X 2; 00 e X 2; so e z z: d01 X 2.; blok 1.20 dol. x 2. Podobne serie poczta Tuwalu wydała dla wysp: Funsruti, Nanuma., Nanumea, Nlumo, Mul Nukuletauj Nukulaelaej Paitapu. znaczki 1 blok 70-lecie skautingu dziewcząt'', 15; 40; W c; 1.65 d01. USA. 25.X.85 1 znaczek,,duke Ellington", 22 c (profil na tle klawiatury). rodzenie 1885":n 22 c x 2. 6.XI znaczki w rolkach George Washington G c (portret i pomnik); 18 c (poprzedni znazek E nadrukiem,presorted(hrst Glasa"). Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej AME R IPEX 86 ę odbędzie DN. 1E1. która W Chicago Chicag0 opiszemy w jednym radejnych numerów. WENEZUELA. LVII:205. znaczki.,108-lecie urodzin fllozofaf polityka Romulo GallegOsiii 1.00 b (portrety). 15.VIII mara. 10-lecie Latynaanierykansidej Organizach Gospodarczej SZLA (Strawna E00- nomico Latinoamericano). 9 h (tekst). 8.IX znaczków MO. rocznica urodzin Matki Boskiej,: 1 b x 10 (stafny z różnych miast Wertemell). 13.1X.85. i znaczek 2.5-lecie OPEC-, 6 b (emblemat). 15.X.85. I znaczek Ratyfikacja nowego, zmodyfikowane.) konkordatu z Watykanem'', 400 I (herby stron 1 medal z fragmentem traktatu). TRAF (Tem. Austral. et Antar tigues Francais. Francuskie Ziemie Poraciniowe 1 Antarktyczne). LI. 9 znaczków (Tern tyka związana z Antarktyką): I; 1.70; 1.00, 2.10; 2.10; 9; ara;.20; 14 Y. (2,10 f cna ski drukowane razem przedzielone przywieszką. w małych arkusikach). TOGO. VI mazaki Wizyta papiera Jana Pawia II W Togo": 90; iso: 500 f. TOICRLAU WYSPY. 4.XII.85. S znaczków,.miejscowe budovvnictwo.': 5; ła; 32; 98; tio: 75 c (ratusze i kofcioty). W USA istnieje szerg zniżek taryfy pocztowej, m.in. za _wstępne rozdzielenie" prz.ylek na 4 klasy (np. periody., paczki itp.). Ml tym przyp.ku tymi znaczkami z nadrukiem ;imana frankować przesyłki, które powinny kosztowali więcej (22 c). Uwaga! Serie 36 znaczków wydaną 9 listopada 1985 P. z Okazji ZSRR. 10.X czek..58. rocznica Rewolucji Patdizernikowoj". 5 kop. As centrum kroacronik Aurora na tle kult ziemskich. 01V g=g - i flaga). 31.X xnaczek 150-lecie Unialz111 KriaZjanisa Barona": 5 kop. ( pisarz.. Od redakcji ausoebiskr, Mimo to nadal nadlywaią Pytania od czytelników. W tej sytuacji wordciliarny Się Redakcja klika razy wyjaeniała historię przesyłek proąbą do Pabiana Bury o udokumemowanle nadanych na specjalny lot sairiairgem Janiaka spraw związanych z tym przelotem. Pierwszy lot samolotu J anusz Kusociński" do USA Trzykrotna olimpijka; brązowa medalistka Igrzysk Okrap, jskich w Los Angeles 1932, wicemistrzyni olimpijska w 1938 i czterokrotna rekordzistka świata W rzucie dyskiem, Jadwiga Wajs-Marcinkiewicz, 19, czerwca 1985 r, tymi słowami nadała imię - sławnego polskiego sportowca i bohatera, nowemu polskiemu, transkontynentalnemu samolotowi: Led w przestworza, rozstawiaj imię naszej Ojczyzny i przynoś aksoidę biato-czericonej, lotniczej banderze. Nadaję ci imię Janusz Kusociński. Z inicjatywy Polskiego Komitetu Olimpijskiego i redakcji Przeglądu Sportowego" samolot dalekiego zasięgu IŁ-62 M. oznaczony literami SP-LBA, otrzymał gnie patrona wiekiego sportowca patrioty, złotcgo medalisty w biegu na. 10 km Igrzysk Olimpijskich. W Los Angeles obrońcy Warszawy w tragicznych dniach września 1939 r., żołnierza konspiracji, rozstrzelanego 21 czerwca 1940 r. w masowej egzekucji w Palmirach. Samolot z imieniem Janusz Kusociński" odleciał do Nowego Jorku rano 20 czsrsroa, zabierając ze roba pocztę filatelistyczną, przy- 14

15 gotowaną specjalnie do przewozu, tylko tym lotem. Nie wszyscy filaterści są zorientowani, że polskie samoloty nie przewożą poczty na drugą półkulę. Tę usługę spełniają, jako tasze w tej dziedzinie transportu, na podstawie odrębnej, korzystnej umowy, holenderskie li- nie lotnio. KLM. Z tej gfównie przyczyny nie przyjmowano na, nasz lot przesyłek poleconych, a załatwienie, w tym przypadku, formalności z pocztą USA, napotykało na dodatkowe, nieprzewidziane trudności Na skutek przewlekania ze strony USA z wydaniem zgody na ten specjalny lot do Nowego Jorku, Poczta Polska nie mogła wcześniej powiadomić filatelistów o możliwości przygotowania pamiątek lotniczych na tę imprezę. Do tego jeszcze, dyrekcja PLL LOT nie wykąsywało chęci pokrycia kosztów przygotowania okolicznościowego stempla, i tu w ostatniej chwili pomoc zaoferował PKOl. wilgabrafflomememor Wypada nadmienie, że jednym z inicjatorów tej akcji propagandowej była także redalreda Przeglądu Sportowego", co znalazło wyraz w treści udanego stempla pocztowego, kompozycji artysty plastyka Z. Stanika, przez umieszczenie inicjałów tej gazety sportowej. Prosta, na pierwszy rzut oka, sprawa pamiątek filatelistycznych, tego specjalnego lotu, na skutek zależności od 4 krajowych organizacji i 2 zagranicznych instytucji, radmila się z dużymi komplikacjami i stratą czasu. Poza PKOl najprzychylniej do tej akcji filateltstycznej odniosło się Ministerstwo Łączności i dzięki temu filateliści mają ciekawą i ładną pamiątkę o tematyce sportowolotniczej. Zbiorczy Urząd Pocztowy Warszawa 1 do- starcz,y1 na pokład samolotu Janusz Kuso- Maski" około 1600 liśtów i kart. W tej liczbie było 900 ilustrowanych kart PLL LOT, z fotografią samolotu i napisem: UROCZY- STOSC NADANIA IMIENIA/WARSZAWA 19 czerwca Jak przy takich akcjach, niestety bywa, nie wszystkie przesyłki, adresowane na poste restante w Nowym Jorku, wróciły do nadawców. Tym razem zaginęło barda dużo, Z ilustrowanych kart PLL LOT nie powróciła do krain ponad polowa. Do PKOl, na wysłanych 100 sztuk, wróciło około 20, w tym większość z oderwanymi znaczkami i połamana. Czas drogi powrotnej tych przesyłek trwał od 2-5 miesięcy. Z nie wyjaśnionych przyczyn krążyły" one po biurach, kilku urzędów pocztowych w stanie NY, czego domyślać się można z różnych oznaczeń komputerowych, pozostawionych na odwrocie kart i Bardzo mola liczba listów a szczególnie kart ma potwierdzenie lotu, dokonane okrągłym stemplem pocmy NEW YORK, NY /JUN/21/1885/10001, lub wirnikiem tegoż urzędu pocztowego. Widziałem zwrotne przesyłki tego lotu znaczone wirnikiem innych urzędów pocztowych, np.: NEWARK NJ IA07102/23 JUL p , Są listy, kare Wróciły do nadawcy z napisem, na przyklejonej taśmie RETURNED FOR BETTER AD- MEW i nr. kodu, jak również ze stemplami informacyjnymi o podobnej treści (INSUF- FICIENT ADDRESS, RETURNED TO SEN-, DER). Niektórym nadawcom zwrócono pojedyncze listy włożone do służbowych kopert z załączonym drukiem: NOT A PHILATELIC TRIP biura -Filatelistycznej Obsługi PHILATELIC CLERK AMMK, NY. Ważny jest fakt, że prawie wszystkie przesyłki tego lotu opatrzone zostały znakami elektronicznej kontroli, co jest wystarczającym, w tym przypadku, dowodem potwierdzenia transportu lotniczego tej przesyłki samolotem Janusz Kusociński''. Z niewiadomych nam przyczyn wiele listów wędrowało" po kilku punktach rozdzielczych i dlatego mają, niektóre z nśch, po kilka znaków kontrolnych, odbijanych w różnych kolorach. Oto znane nam oznaczenia kontrolne na listach lotu, samolotem Janusz Kusociński" do USA: kolor zielony A7, AB, A2, JB, JC, J4,.15, J8, I43, KB, KC, KB, P3, H8, kolor czerwony LA, KI, J1, IA, J5, LB, 127, L7,.14, kolor niebieski LB, G6, 09, kolor czarny A7, A6, AG, AB, KC, K2, kolor fioletowy K5, Ni, KB, AC, A8, A9, L7. 15

16 Podobno listy wystane samolotem Janusz Kusocifiski", adresowane nie na poste restante, ale do odbiorców w USA, nie mają żadnego oznakowania poczty USA. Czy to prawda nie wiadomo. Przy okazji zwracam uwagę, że oferowane listy polecone, m stemplem okolicznościowym Tint. Warszawa 1, z 20 czerwca 85 r. i adresowane do odbiorców w USA, nie były przewiezione naszym :specjalnym lotem. Są przesyłki opatrzone 20 czerwca 85 r. kasownikiem okolicznościowym lotu, jaki był dostępny w tym dniu w Upt. Warszawa 1, a nadane potem, za recepisem polecenia,, do zwykłego transportu lotniczego. Na koniec jeszcze jedna mała, ale istotna informacja, że wszystkie listy zwrócone nadawcy, maję na odwrocie potwierdzenie poczty poliskiej o nadejściu do kraju, z wyjątkiem tych, które nadeszły w specjalnej kopercie Poczty USA. Z tego opisu nasuwa się niebagatelne przypuszczenie, że listy i kartki przewiezione specjalnym lotem samolotu Janusz Kusociński" 20 czerwca 1985 r. będą dobrymi i poszukiwanymi pamiątkami polskiej poczty lotniczej. Fabian Bura z życia PZF WALNE ZEBRANIE W SZCZECINIE 9 listopada 1985 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów K61 Szczecińskiego Okręgu PZF. Walne Zebranie poprzedzone zostało zebraniem Opiekunów K61 Młodzieżowych oraz uroczystością związaną z obchodami Dnia Znaczka 85". Za aktywną działalność na rzecz Okręgu wiele osób otrzymaio odznaczenia honorowe PZF, a długoletnich i aktywnych działaczy Związku odznaczyło Prezydium ZG PZF medalem :15-lecia Polskiego Związku Filatelistów." Obradom Walnego Zebrania przewodniczy) Stanislaw ZdanowskI. W Walnym Zebraniu uczestniczyli: wiceprezes ZG PZF Ludwik Malendowica oraz zasłużeni seniorzy Związku. Przedstawiciel władz nadrzędnych i delegaci Walnego Zebrania pozytywnie ocenili działalność Zarządu Okręgu w Szczecinie za okres minionej kadencji. W ostatnim okresie działalności, w ZO w Szczecinie nastąpił dalszy wzrost liczby cslonków PZF, zarówno w kolach dorosłych, jak i młodzieżowych. W tym okresie zorganizowano Międzynarodowe WF Polska-Węgry", Szczecin-Ryga-Rostock" 1 wiele innych, związanych z hasłem Filatelistyka w Zakładach Pracy". W przededniu otwarcia wystawy Polska- -Węgry oddano do użytku wszystkim filatelistom naszego Okręgu nową biblioteczkę. Dużą aktywność w minionej kadencji przejawiała Komisja Historyczno-Badawcza, wykonując dwa cenne zbiory dla Okręgu, niezbędne do dalszych prac w przygotowaniu monografii. Nowy Zarząd Okręgu Szczecińskiego ukonstytuował się w sposób następujący: prezes Stanislaw Krzywicki, wiceprezesi Zbigniew Gaiewoszewski i Marian Kamiński, sekretarz Anna Malejka, skarbnik Jerzy Stychlerz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został: 16 L. Nowakowski, a Sądu Koleżeńskiego: Stanisław Zdanowald. Ponadto na delegatów na Zjazd Polskiego Związku Filatelistów wybrano: Z. Gniewosz.ewalciego, J. Crabarczyka, M, Kamińskiego, St. Krzywickiego, W. Michałowskiego, J. Stychlerza, St. Zdanowskiego oraz jako zastępców: W. Tomtasa i Wł Tumidajskiego. LICZĄCY SIĘ PARTNER W RYCIU NADODRZA Jórs1 Grabarazy k 10 listopada 1985 r. w jednym z najmlodszych Okreffm; Polskiego ZWID,,ICII Filatelistów odbyto sig Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, Delegaci, szkoda 20 nie wsuwy, spośród wybranych w kolach (73 proc. frekwencji) o9e2 zaproszeni goicie, wysluctiall powitania, milych stów palulękowania i życzed od wicewojewody, doc dr hab. Krzysztofa Kmuyilsklego oraz prezydenta miasta Zolonej Góry Antoniny Wuesemowskiej. Z feh ter rąk czterech dolotowy otroymato medale 4.0-lecia PRL.. a trzem reglonalne odznaczenia Za zashigi w rozwoju województwa zielonogórskiego'. Golonek Prooyditun ZG PZF Karol Str«I prezes Okręgu Sobleolaw Piontek udekorowali liczna grupę aktywistów (40 osób) 010tywol., srebrnymi brogowymi honorowymi odunakoml PZF oraz medalami 33-lecia naszego Związku. Wrgozono srebrną odznaką honorową PZF kotu nr 1 (Miejskiemu) w Nowej Soli, przyznaną przez Zarząd Mówny oraz jedną zlotti d jedną webrną odznaką Za- 91u2onY Pracownik lącznowi, - Roboczy charakter walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów rozpowal sig po sprawozdaniu ustępującego Zarządu Okręgu, Wożonym przez sekretarza Wlodzionicros Maciejow- &kiego. Ma aktyw zielonogórski sporo jeszcze do zrobienia, ale ma też sporo nlopodważalnych osiągnięć, uzyskanych w przeciągu kilku zaledwie lat. Powodem do satysfakcji 1 dumy jest dolatalność wystawiennicza. W okresie lat zorganizowano 11 wystaw blatelistycznoch, w tym dwie wy- Watry kulowe ( Poiska NRI11. oraz Sport 1 tekreacja,), 14 wystaw propagandowych t pokazów filatelistycznych, ściśle związanych z krajowymi 1

17 lokalnymi wydarzertl.ti politycznymi, I kulturalnymi to równia rezultat aktywnej, spotecznej pracy działaczy naszego Zwitizkn W licznych MUI" stach woj. zielonogórskiego. W tej &fatalności najwięcej inicjatywy i rozmachu wykazują, poza dzialiwzarni z Zielonej Góry, działacze z Gubi., Relebodzi., Zliaalynia, Nowel Soli, Zaganla, Kożuchowa, 2ar-Kunte. Po sprawozdaniu Okręgowej Konneji Rewizyjnej, która wystąpili, z wnioskiem o udzielenie an.lotorinin uatępuląeym whieurin Okręgu i sprawozdaniu Sądu Koleżeńskiego, który w ciągu swej kadencji rozprawi jedną tylko sprawą, zakonczena zresztą ugodą, działalność kordait Wystaw ornewli wiceprezes Frogualaw Olechnowski. Promienne, bardzo rzeczowe 1 z wygłoszone aprawrozdanie Komisji Mlatzieżowel zlozyb jej Przewodniczacy Zbigniew Majewski. Spośród 74 mtodziehnoych kóz filatelisty.nych. ll dnata w szkotach wiejskich, i w wiejskim Klubie RSW Prasa-Ksiatica-Ruch- w.brodach, 32 w szkołach podstawowych miejskich. 15 w szkotach ponad- Pasiata...1z 2 w wiejskich domach kohort', 29 w zaktadach specjalnych. W roku szkolnym zrzeszonych jest w tych kolach 2812 solodych filatelistów, z których rozwojem 1 dzialalnością merytoryczna aktyw nelonogórald onaże dute wdzieje. MROZIe2 ta aktywnie uczestniczy w maratonach!' oraz W licznych inny. Imprezach filatelistycznych. Swe zbiory eksponuje także na mtocizleżowych wystawach filatelistycznych, konkorsowyoh i propagandowych. fi5 k6f miodzie- Zowych me arfytżr prawdziwych opiekunów matnitujących się z kol dorosłych. Kiedy przewodnielzący Komisji 1410ckleżowej Okręgu PZF mfai za zfe dzialae.fn niektórych kół twierdząc, 2e 39 kota nle sprawują owego statutowego obowlazku opieki nad kotami 1n/odzieżowymi, pomyślałem sobie, że Jakże chlubną kurtą w.13m naszym związku mógłby być napis, Iż a.2ss procent ken mtodzieżowych ma opiekunów z prawdziwego zdarzenia. Niestety tak leszcze nie jest. Sądzą jednak, te aktyw 1.1 doroslyoll z Okręgu Zielonogórskiego udowodni wkrótce całemu Zalążkowi, te dojdzie w tym względzie do ideału. Żywę int tego z tubko serca! W dyskusji, w której glos zabrali. 12 mówców, poza żelaznymi tematami dotyczacynn polityki einisyjnej Ministerstwa Łączności, zalewu nowości, znacrrów, całostek, stempli okolicznościowych, fatalnego stemplowania przesylek tilatellatycznycla jakości polskich znaczków, braku katalogów zagrani.n2un, materiale. 1 przyborów filatelistycznych, a nawet trudnościom w nabyciu literatury filatelistycznej, zwrócono także uwagę na wiele Istotnych lagadillen dotyczących spraw merytorycznych na wlasnyrn oraz krajowym pod- WerrkU. Jeden z dyskutantów, Zastanawiają* się czy na wystawach filatelistycznych prezentowane są napraw-tle eksponaty stanowiące wisianoał młodzieżowego wystawcy,.postulowal, aby Komisja młodzieżowa (Wrogu uczy. 1n/odzież zbieractwa 1 wystawiennictwa. Niech to będzie zbiór OPracacany na 2 lub 5 kartach, ale z wlasnego materiale. 200 Wstydamy się pokazywać takiet ubiorów mlocinełowych na pokazach i imprezach filate.tyczny.. Proponowano także, aby pomyśleć W okręgu o dokumentacji filateliatyezneł związa- nej z terenem dziabania obecnego Zarządu Okręgu. A może mówiono warto byloby powołać Klub Miloaników Znaków POCZtOWyCh WOL nogórsklego. Dyskutanci wymaili protest pod adresem Ministerstwa Łącwości za sto.wanie na polskich makach pocztowych nazw i nazwisk Pi. suweh z malej litery, np. polska, hermaszewskl ftp.. jako godzące w zasady pisowni polskiej i naruszające godność osobistą danej osoby. Zoatenawiano alę takie dlaczego na polskich makach pocztowych nie stosom się określenia,p0ezta Paska.' leen tylko Paska-, mimo, Lz poczty Innych państw świata nie odatepują Od IM zasady. Tematem, który eakuph również m.go dyskutant., byty oprawy dotyczące politykl cloplat do znaczków pocztowych. Nikt nie byt przeciwny tel.sadzie, niemniej postutowano, aby doplaty te stosowano do znaczków o wielomilionowych naklanach, a nie tylko na macaka" których naklady są Ograniczone, i które w Tscsulute rougyo. krakane Są wykscatie w abanamenele 1 nie są stosowane do frankowania przesyłek pocztowy.. Istotnym, a wciąż aktualnym, bo nie rozwiaga- Rym.ga.leniem, staje się dla filatelista., sprawa ubezpieczania w PZU swych zbiorów. Jest!aktem bezspornym. że rośnie liczba l wartość rinarow! ale w Przypadku lon kradzieży lub zniszczenia ',Skutek różnych przyczyn losowych, PZU wypfaca bardzo znikome kwoty. Od ze lat [rwa na ten tenut dysk.1.2 I nic nie rusza 7 miejsca. Postulowano, aby sprawą tą zajął się Zarząd Clowny PZF. Dostal0 ale w <łyskali równfef i Filateliści,. loden 2 dyskutantów uss[óell uwagę., te Nen.] w każdym numerze dwutygodnika cansiesuctane sa SprOStowania pewnych nieletniości, które wkra- tlają się w publikowane rnaterlaly 1 informacje. KrYtYeznie ustosunkowano się także do trzeciej z kolei próby zorganizowania we Wrocławiu, w trakcie trwania wystawy Soephiles 84-, Klubu Zainter.owail Znaczkamf ZSRR. Od tego czasu mineto już z górą ponory roku i cisza. Filatelista- jak to stranerdzono on dyekwil. PrzYtaczając odpowiedni fragment artykule na ten temat, byl ojcem claz.tawm tego klubu. Proszono zatem o informacje na ten temat. lvapstotniej.e t ważne dla dalszej działalności Okręgu Zielonogórskiego PZF wnioski ł postuany znalazły sic w uchwale Walnego Zebrania Serawozclawcao-WyborC208. W dyskusji padły tez stoma Podziękowania Pad adresem Zarządu Głównego PZF aa pomoc finansową f materialna udzieloną nowo Organizowanenin samaiinelnemn Okręgowi PZE! w Zielonej Górze. Pomoc te. jak s1e okazuje, przynosi, dzięki ofiarnej pracy dziobaczy PZF z calego wo1e176- Tal., wymierne rezultaty; przyczynila się do torg.lsowania działalności, która znajduje uznanie i konfcretną pomoc winda politycznych 1 administracyjnych województwa, i miast tego regionu, o cnym wspomniaia w trakcie Obrad Prezydent udana Antonina Grzegorze... Zabierając glos w dy-skusji.1.. Prezydium ZG PZF Karol Strug pogratulował aktywowi osiągniętych w uplywajacej kadencji wyników i pomyślnel realizacji własnej.hwaly. Omówił także 'merytoryczną dzialalnoaf Prezydium ZG Wetowaną na możliwie najlepszą realhaelę 17

18 uchwaly XIH Zjazdu PZF 1 zebrali plenarnych ZG PZP. Przewodniczmy zebrania Henryk Horomtki nie mial trudnego zadania w prowadzeniu obrad. Delegaci, jak ustalili to na wstępie zebrania, w gloabenutla jawnym wybrali. 11 osobowy Zarząd Okręgu, 7 osobowa Komisję KaudzY eme baszy Sąd Koleżeński. W sklad Prezydiurn Zarządu Okręgu weszli: Soblestaw Pieniek prezes (Ponownie), Heglistami Oleehnowskl i Henryk Horawski wiceprezesi, Jerzy Synyszym sekretarz, Józef LPS.CW ii skarbnik. PrzewodinicrrieYrn Okręgowej Komisji DawiZYiaaj zestal dnodaimler. Maciejewski, przeworblicz.wyn, OkIet łuwago Sadu Koleżeńskiego Tadeusz Radzi...wali. Delegatami na XIV Walny Zjazd PZF wybrana: Sobleslawa Pienika, Zbigniewa Majewskiego ł Romana SkopezyńSkiegm. Na marginesie odnotować warto, iż Zarząd Okręgu dokumentuje pocztowo swe walne zebrania. I tak, jak to byle W Przypadku Poprzednich zebrań, również z abazji obecnego. okami się nadruk na cateatce w 100 rocznicę amiami C.K. Norwida oraz stempel okolicznogelowy, okragly tekstem: iv WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW OKRĘGI/ PZF (ZIELONA GÓRA W Grodku stempla fragment zielonogórskiego rata- WYBORY W TARNOWIE Karol Strug W radu 10 11Saapada 1985 C. w świetiley ZzaPoh, Szkól Budowlanych w Tarnowie odbyto alę Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Tarnowaktego PZF. w zebramiu nezestnimyle 00% delegatów wybnych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Na przewodniczacego zebrania wybrano Holestaa bilkolajczyka a na sekretarza Byeaarda Pa.- chowicza. Zgodnie z postanowieniami Statutu delegaci otrzymali w przepisowym terminie sprawozdanie Zarządu okręgu za oicres 1, , prajelit' regulaminu obrad, porządku obrad oraz programu dzialanla Zarządu Okręgu ma latach litile Sprawcadania Okręgowej Komisji. Rewizyjnej i Okręgowego Sadu RoleteńskIegO ztotyji przewodnidzacy na zebraniu. W posiedzeniu uczestniczył wimplu. Zarządu Głównego Józef Szydło. Dyskusja nad sprawozdaniami by/a bardzo rzeczowa i cechowało Ja dobro ZWig,«IM W itys- MIMI bardzo dużo czasu pobwięcono sprawom VONV-IMOWYM. IMMPUJacernu Zarządowi delegaci wyrazili podziękowanie za dotychmasosta Mata oraz jednomyślnie udzielili absolutorium, W lawnym'slosowaniu wybrano nowy 13-to osobowy Zarząd. 5-osobową Komisje Rewizyjną, 5- -osobowy Sąd Koleżeński oraz 3 delegatów na Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Wybrano Prezydium w Skladzio: 18 Danuta Glowactra prezes Igor Terlecki wiceprezes Andrzej KnOp wiceprezes Ryszard Pachawkw sekretarz Soleslaw MIkolajczyk skarbnik Zebranie zakedezono podjęciem uchwały. JUBILEUSZOWE SPOTKANIE Józef Szydle Już po raz XXV spotykają się członkowie Klubu PZF Dzień Znaczka". Jubileusz jednak obchodzono podwójny bo w tym roku mija 50 lat od uchwalenia przez FIP obchodów Dnia Znaczka". Do kawiarni Warszawskiego Ośrodka Kultury (WOK), tak zawsze gościnnego dla filatelistów, zjechało około 50 osób z eatej Polski, a za stołem prezydium zasiedli: Włodzimierz Goszezydski przewodniczący Klubu, Retoryk Smółka wiceprzewodniczący, Staniolom Zdtkiewski członek Honorowy PZF oraz Jerzy Parfiniewicz prezes ZO PZF Warszawskiego. Jest sobota, 23 listopada 1985 r. W. Goszczyński przypomina historię Dnia Znaczka" i działalność Klubu. Ciepło i serdecznie wspomina początki zbieractwa sportowego", polegającego wówczas, w drugiej połowie XIX w., na współzawodnictwie: kto ma więcej znaczków, z większej liczby krajów świata... I to pierwsze spotkanie filatelistów z 1892 r. z różnych krajów Europy. A potem,przyszly następne, już upamiętnione specjalnymi wydawnictwami, wprzód prywatnymi, później pocztowymi. W 1956 r. ukazuje się W Polsce, na Dzień Znaczka blok (Warszawa-Budapeszt), a w 1957 r. przepiękny znaczek (885), który stai się symbolem Klubu. Od kilku lat Poczta Polska przestała jednak z tej okazji wydawać okolicznościowe znaczki, co oczywiście spotkało się z ostrą krytykę dyskutantów. Zanim jednak przystąpiono do dyskusji H. Smółka, jeden z założycieli Klubu, otrzymał z rąk przewodniczącego prezent jubileuszowy grafikę okolicznościową. J. Parfiniewicz składając gratulacje i życzenia Klubowi, poinformował zebranych, że przedostatni raz występujk w roli prezesa Okręgu, jako że nie ma zamiaru kandydować w następnej kadencji. Liczy jednak na zaproszenia na kolejne spotkania Klubu. W dyskusji mówiono: O konkursie na najładniejszy znaczek polski organizowany co roku przez F" i o tym, że Klub powinien propagować ten znaczek np. przez stosowanie okolicznościowego stempla z jego wizerunkiem. O dobrej atmosferze w Klubie, którego członkowie się lubią i współpracują ze sobą. Dowodem praca jego prezydium bez zmian personalnych i zatargów.

19 Protestowano przeciw sprzedawaniu w prywatnych sklepach filatelistyczaych i na spotkaniach wymiennych różnego rodzaju nalepek I znaczków tzw. szejkanatów". Kupują mato doświadczeni filateliści, a zwłaszcza młodzież i dzieci. Zwrócono uwagę, że z okazji tegorocznego Konkursu Chopinowskiego" Poczta Polska nie wydala żadnego znaczka, karty pocztowej, ani nawet nie stosowano stempla okolicznościowego. Poinformowano, że w Olsztynie działa sekcja Klubu Dzień Znaczka". Wystąpiono z inicjatywą zorganizowania ogólnopolskiego spotkania wszystkich klubów filatelistycznych. Zatroszczono się brakiem wewnętrznego Informatora", który od kilku lat przestał się ukazywać. W. Gośzczyński poinformował, że jest w druku. Zaproponowano na 30-lecie ukazania się pierwszego znaczka polskiego z okazji Dnia Znaczka" zorganizowanie wystawy filatelistycznej. A ja sobie pomyślalem, że ta wystawa powinna być już w tym roku, z okazji jubileuszowego spotkania. Pokaz na Poczcie Głównej w Warszawie jest tylko półśrodkiem, a stosowanie stempla okolicznościowego jest najłatwiejszą z możliwych form uczczenia tego, podwójnego jubileuszu. AKADEMIA W B-B Jerzy D. Klitka Okręgowej Akademii z okazji Dnia Filatelisty" przewodniczy/ prezes Okręgu, Adolf Halania. Obecni byli: Jan Watach, wicewojewoda, Zbigniew Obklei.% wiceprezydent Miasta, Henryk Matek, prezes aarządu Głównego POP wraz z członkami Pre- Zychom Andrzejem Kopczyńskim, Józefem Szydle i Ryszardem Szymańskim oraz stanimaw Sarynba, zastępca dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Poczty. Sekretarz zarządu Okręgu Jay Mencaarowski w referacie okolicznościowym przedstawił rozwój Związku na PodbeskIdziu. Okręg Bielski POP liczy aktualnie 8181 czlonków i uczestników, zajmując Is lokatę wśród 25 okręgów. W okresie 35-lecia PZF zorganizowano na terenie województwa bielskiego IM ródne wystawy Itc tym 35 w latach 198I które obejrzalo okom m tys. osób dorosłych, I 50 tys. młodych. Tylko w ostatnich trzech latach na różne cele społeczne filateliaci tutejsi wylaniu ok. 158 tysiecy st Ostatnio kota z Okręgu Bielskiego whic-rjly alg w akcję pomocy dla obar trzęsienia ziemi w meksyku. Podczas akademii długoletnich i maluzonych filatelistów odznaczono wysokimf odzneczeniami państwowymi, resortowymi, wojewódzkimi i związkowymi. Prezes ZG PZF, Henryk Matek, złoty) serdeczne podziękowanie u dotychczasowy wkład Pracy społecznej dla dobra polskiej filatelistyki. Za- rozmyj, te damy się, widzie na tej akademii wszystkie pokolenia fkateltstów, od nestorów do nitodriety 1 dzieci, gdyż jest to dobrą prognozą na krzysztofa zlożyl również podziękowania przedstawicielom wiedz wojewódzkich I miejskich za życzliwe zrozumienie i popieranie ruchu filatelistycznego. W części artystycznej wystąpiła Kapela Podwórkowa z Wadoadc, która zaprezentowała własny bogaty repertuar. Marian Liblorika TYM RAZEM NIE ZAPOMNIANO O ŻONACH Kolo miejskie Polotnego Związku Filatelistów przy Now0tomyskim Ośrodku Kultury, 19 października br. uroczyście obchothllo Dzień Znaczka". W umczystościach brat udziel członek Zarządu Okręgu Poznańskiego PZF kol. Zygmunt ~lejka. grapa filatelistów z Firet wraz z tonami oraz filateliści Kola Miejskiego i Kola z F-k1 Narzędzi Chirurgicznych równiez z lonami. Na uroczystości tej Zygmunt Rosiejka wręczyf dziesięć dyplomów za dingoletnią wayólprace między obu Kolami. Ponadto tony uhonorowanych filatelistów otrzymaty od Zarządu Kola kwiaty. Po olicialarn Przy- Kohl odbyto się spotkanie towarzyskie Poi-loime z tańcami. W dniu następnym odbyto Się Jesienne Spotkanie Wymienne. 2 listopada br. w Perli obchodzono Dzień Famallsty. Na te uroczystości WyjMhalo z Nowego Tomyśla czternaście osób. W Falba podpisano Urnowe o dalszej wapótpracy na następne 5 lat. laronialaw Jarosz ŚWIĘTO FILATELISTÓW W CHEŁMKU W Zakladowyrn tanina Kultury Kalthia", odbyta się uroczysta akademia ( z.) z udziatem wiadz adminiatracyjno-politycmyen macleaystego przettsieblerabwa t miasta. Ideą.przewOdrilą była 50 rocznica obchodów..dola Znacalcao i 35-lecie Polskiego Związku Filatellostów.Wygloszono okolicznościowy referat, a najbardziej zasłoconym działaczom wręczono siedem honorowych bmwwycia odznak PZF. Byty dyplomy i nrocly rzeczowe, Po akademii dzielono się poglądami i spostrzeżeniami, podsumowalae mijalicy rok filatelistyczny. Wysunięto wiele propozycji w zakresie efeklpioności pracy, głównie ś młodzieżą. Mijający rok byt niezwykle pomyślny dla naszego kola. Oraliśmy m.in. udział w kilku wystawach zdobywając medale 1 dyplomy. Organizowaliśmy style wystawy: Fuatetistylta Kraju Rad" i świat sportu". Byliśmy reprezentowani na Ogólnopolskiej Narador Przewodnimaych 'Kot w Kaliszu i na centralnych uroczystościach 33-lecia POP w Gdańsku. We wapószawodnietwie o najlepsze kolo okręgu Bielskiego zdobyliśmy ponownie pierwsze fidelaee w swojej grupie. 10

20 ZYsilltieMY nowych sympatyków i zwolenników, umacniając swoją pozycję w krociowi.. Wycieczki, okazyjne spotkania przy herbatce, integrują neurse środowisko tilatelistyczne, a jednocz..e przymyriłają ale do rozwoju i PoPularYmidi wiedzy filatelistyczneś, są równiak zadają do lepszego poznania kraju. Zachęcamy wszystkie kola PZF d0 wiązania naszych Imprez ze sportowymi, turyotycznyini lub kulttualnytill, gdyż to Ongalide Inne środowiska, przyczyniając się do popularyzodi glizteliwyki Kazimierz Krytileki 1:1E: MEI 30 lat Szkoły Ruchu Drogowego MO 20 września 1985 r. Szkota Ruchu Drogowego MO lm. Franciszka Zubrzycklego w Piasecznie obchodzi. 90-lecie swego istnienia. Szkota kształci kontrolerów ruchu drogowego innych specjalistów w tej dziedzinie. Z tej okazji na terenie szkoty zorganizowano w dniach września ProbagandowA wystawę filatelistyczna. w 52 ramach wystawowyek przedstawiono II eksponatów znanych warszawskich Kilateksem. Zb. Cieślikowskiego, St. Glowlfisitiego, J. Gruszczyńskiego, Z. Baranowskiego, W. Rymowego, Z. Fryzowam, J. Partiniewicm, H. Cyraeresa, Z. Szalkowskiego 3 A. Kurczyć...ego. Patron Gubińskich Pancerniaków W W roczni. Powstania Ludowego Wojaka Polskiego, kolo PZF or 1 przy Klubie Garnizonowym Gabloto zorganizowało od 12 do 17 pagdsiendka 1985 r. wystawę fkatekistyczną pn. GENERAL BRYGADY ALEKSANDER WASZIGEWICZ PA- TRON GUBINSKICIR PANCERNIAICOW, almenri- jac swój WWW w obchodach S5-leela Polskiego Związku Filatellatów. Na wystawie zaprezentowało swoje zbiory 12 Wystawców 00.- Mych i O młodziebiwyc., wszyscy z Gubina, Przeważały 0~0.2y w klasie tematycznej, ~ód których wymienić nicfy E. Borkowskiego»Lu- dowe Wojsko Polskie", E. Sleyrruka..Orzet i flaga biało-czerwona symbolem polsidel Paś- (dwoistości", K....ego Wielcy Polacym znakach pocztowych", czy WL Bartesia alr.- botem pokoju". W uroczystym otwarciu, obok wraiarmow, PrZedstawidell Wojska Polski.o wzięli tak. udział T. Bielak I»Nudom KM PZPR 1 K. Deblśrkt naczelnik miasta. Siei, nogóraki Okręg reprezentowol E. Olechnowdri wiceprezes. Z okazji wystawy. 'Mora Mała tlę miłym akcentem w obchodach Dnia Wojska. Polskiego Wyda.. kopertę (Ratusz Wroolawski) z nadrukiem:.,ges. bryg. Aleksander Wardriewl. Patron Gubi.- dech Pancerniaków Klub Garnizonowy 1Nf-1D-1E" oraz kartę poosiową (Cu i5f1 z takim samym nadruidern. Visr. Gut. 1 siosowal okolicznoklowy kasownik z porde.. genem.. Wystawę zwiedzi. blisko 1000 osób. Rodni. ona założone cele Matellstyczne utility... W uznaniu zasing w popularyzacji filatelistyki, KWh Garnizonowy w ~nie zostal odznacz., przez Zamąci Zielonogórskiego Okręgu BGNOWS OdwUcke Honorową PZF. M. Jasny Otwarcia wystawy dokonali: Szef Stolecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych gen. bryg. Edward Ktosowskl oraz rektor Akademii Stirsw Wewnętrznych gen. bryg. Tadeusz Walichnowski. Wystawa cieszyła się żywym zainteresowaniem pracowników i słuchaczy szkoty. Z okazji jubileuszu Szkoty dokonano nadruku na karnecie Cp 887 II o treści: W lat/szkoty Ruchu Drogowego MO/fm. Franciszka Zubrzyeldego /Piaseczno oraz literkę,,r" w rombie, stanowiącą emblemat :Nużby ruchu drogowego MO. Upt. Piaseczno 1 k. W-wy stosował 20 września 1983 r. datownik okolicznościowy O Podobnej tre. d, 2 WItennidern Odznaki absolwenta Szkoty. Antoni Eurczynakl Osiągnięcia gospodarcze w 40-leciu Jedno z naistarszy. klit zakładowych Okręgu Lódskirgo PZF BowNna", dzialklaee przy Pabianicidch Zakładam Przemyslu Bawetzlanego PANNYTEX" 7m. BOJOwników Rewoluoji 1905 MIM, lidzollo jubileusz Polski Ludowej zorganizowaniem okolickaościowej Wystawy znaczków PRL Osiągnięcia gospodarcze w 40-leduo. Wystawa odbywala się w pieknych salach zabytkowego pałacyku, w którym mieś. się Zakładowy Dam Kttitury im. K. I. Galczynskiego. JeJ otwarcia dokonał w dniu 90 VIII 1985 r. wicedyrektor zakładów W. Wojszczyk, w obecności prezesa ZO PZP w Lodzi W. Farbo... Eksponowane fragmenty zbiorów doskonale obrazowały trudne pocz.kl odbudowy kraju i romzói poszczególny. galę. gospodarki narodowej w okresie 40-lecia. Wystawa polaczona byki z lokalnym konkunies. npleblacytein (z nagrodam]) na noiladolejszy orso-...polski wydany w 1984 r. i dlatego też w ~- 021 z 'gsblot pokazano Wszystkie emisje Pasty Polskiej z tego roku, a dla uczestników konkursu 20

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZESYŁKI LISTOWE NIEREJESTROWANE

ROZDZIAŁ I. PRZESYŁKI LISTOWE NIEREJESTROWANE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014 roku W Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 86/2013

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć projekt

Jak rozliczyć projekt Jak rozliczyć projekt Inicjatywy młodzieżowe Z tego poradnika, dowiesz się: 1. Czym dokumentować swoje wydatki 2. Jak wygląda Faktura VAT i Rachunek Uproszczony 3. Jak opisywać dokumenty 4. Jak zrobić

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (5-11.08.2011) 1 010 a p 2004313128 150 a Ciepło x stosowanie x medycyna 2 010 a p 2004512269 150 a Boże Narodzenie x muzyka 3

Bardziej szczegółowo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu ofertę na przygotowanie i wydruk Neokartek Wielkanocnych.

Bardziej szczegółowo

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008 Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Strona 1 W 1869 roku poczta Austrowęgier wydała pierwsze

Bardziej szczegółowo

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Mieczysław Hucał JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Podczas wystawy " Druciki, pająki, radziki... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" zorganizowanej w Muzeum Historycznym

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu.

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII UL. NOWY ŚWIAT 72 00-330 WARSZAWA Warszawa, pażdziernik 2008 Szanowny Panie, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje badanie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 PAPERY WARTOŚCOWE 772 *772. 3 % Bon obrony przeciwlotniczej 20 złotych 40,- 800,- - 8 000,- MEDALE POLSKA 773 *773. Zygmunt Waza *15*94* medal koronacyjny Zygmunta Wazy i Anny Av: dwa popiersia i napis,

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł CENNIK USŁUG 1. PRZESYŁKI EKONOMICZNE NA TERENIE WARSZAWY - 13,00 zł (Dostarczane do 24h od momentu odebrania. Usługa wyłącznie dla klientów z umową) ( z pominięciem miejscowości wymienionych w punkcie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[02]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO USŁUGACH CENNIK

PRZEWODNIK PO USŁUGACH CENNIK PRZEWODNIK PO USŁUGACH CENNIK Dla Polskich klientów obowiązuje od 01.10.2016 Zawiera koszty nadania przesyłki w oddziale O NAS Witamy w przewodniku usług firmy Świat Przesyłek, jesteśmy dumni z możliwości

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ W celu kompleksowej obsługi klienta firma MB Profil Sp. z o.o. poszerzyła swoje dotychczasowe usługi o ofertę usług pocztowych, mailingu pocztowego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Wielki astronom Mikołaj Kopernik

Wielki astronom Mikołaj Kopernik Wielki astronom Mikołaj Kopernik 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Mikołaj Kopernik. b) Umiejętności Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Zmiany na mapie politycznej świata.

Zmiany na mapie politycznej świata. Zmiany na mapie politycznej świata. Przyczyny powstawania nowych państw: Dekolonizacja Secesja Inkorporacja (wchłonięcie) Rozczłonkowanie (z rozpadu państw już istniejących) Zjednoczenie Uzyskanie niepodległości

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY DOROŻKARNIA. w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

DOM KULTURY DOROŻKARNIA. w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy DOM KULTURY DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zaprasza przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Bardziej szczegółowo

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja ()

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () W krótkofalarstwie używa się czasu uniwersalnego oznaczonego symbolem UTC. Ułatwia to wzajemną konfrontację

Bardziej szczegółowo

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-18 wprowadzenie i próba klasyfikacji Co to jest Poczta Miejska i czym się odróżnia od wydania lokalnego? Poczta MiejskaWydanie

Bardziej szczegółowo

500 złotych r.

500 złotych r. strona 1 500 złotych 28.02.1919 r. 500 złotych 28.02.1919 r. strona 1 1000 Marek Polskich 23.08.1919 1000 Marek Polskich 23.08.1919 Opis przedmiotu: Rozmiar banknotu - 215 x 135 mm. strona 1 5000 Marek

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Człowiek i Środowisko efekty 25 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży

Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Edycja I [Rok szkolny 2015/2016] 2 czerwca 2016 r. Test eliminacji szkolnych z kluczem odpowiedzi Organizator Olimpiady: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY DOROŻKARNIA. w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

DOM KULTURY DOROŻKARNIA. w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy DOM KULTURY DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zaprasza przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć w klasie III z wykorzystaniem techniki Celestyna Freineta

Scenariusz zajęć w klasie III z wykorzystaniem techniki Celestyna Freineta Scenariusz zajęć w klasie III z wykorzystaniem techniki Celestyna Freineta Blok tematyczny: : Europa bez granic. Temat dnia Jestem małym Europejczykiem. Cele ogólne: Zdobycie podstawowych wiadomości na

Bardziej szczegółowo

Klub Fotograficzny START

Klub Fotograficzny START PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie Klub Fotograficzny PTTK Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn tel./fax: 033/852-11-86 Regulamin VI ODDZIAŁOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Typy Dokumentów a) TYP_1 strona w formacie A4 spersonalizowana danymi przekazanymi w plikach

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje.

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. 3.1.1.2.9.8.2.1.4.1.2.5.1.2.19.22.1.? Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. Marek SITARZ Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF Wprowadzenie 2/137 Klasyfikacja Najtrudniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka 2. Miejski Konkurs Historyczny pt.: Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ pod hasłem: Zofia Przewłocka patronem naszej szkoły projekt sztandaru I. Organizator konkursu: Dyrektor Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71 Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza 6 200 PLN Karta 71 Karta 72 Karta 73 Karta 74 Karta 75 Karta 76 Karta 78 Karta 79 Karta 80 W 1878 roku otwarto

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[01]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

HISTORIA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PKM GLIWICE. w latach 1991 1996.

HISTORIA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PKM GLIWICE. w latach 1991 1996. HISTORIA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PKM GLIWICE w latach 1991 1996. OPRACOWAŁ WIESŁAW STALMASZCZYK JASTRZĘBIE - ZDRÓJ LISTOPAD 2011r. WPROWADZENIE Krótki epizod w historii biletów komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2).

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Adam KielbasaSchoeni, CH Rein Bakhuizen van den Brink, NL Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Artykuł ten w wersji pierwotnej został ogłoszony na XIV Konferencji PAF w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? Ocenianie opisowe Optivum Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? W programie Ocenianie opisowe Optivum można przygotowywać raporty w oparciu o wcześniej sporządzony szablon dokumentu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ 1 Cele Konkursu Celem Konkursu jest: 1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, 2) skierowanie

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej 1 Zasady dobrej prezentacji Zapoznaj słuchaczy z twoimi zamierzeniami Daj im szansę na rozłożenie uwagi Skup się na treści technika ma cię wspomagać, a nie przeszkadzać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA FOTOGRAFÓW AMATORÓW:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA FOTOGRAFÓW AMATORÓW: REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA FOTOGRAFÓW AMATORÓW: GDZIEŚ W POWIECIE LUBLINIECKIM ZNANE I MNIEJ ZNANE ZAKĄTKI ZIEMI LUBLINIECKIEJ I. Przepisy ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem Konkursu jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, zwany dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 1996 r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 541 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani.

Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani. Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani. Temat: Europa wielokulturowa w ramach cyklu spotkań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Cele główne: - rozwijanie zdolności

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

804 104 104 +48 43 842 08 42 www.pocztex.pl

804 104 104 +48 43 842 08 42 www.pocztex.pl Zamów kuriera: 804 104 104 +48 43 842 08 42 www.pocztex.pl PRZEWODNIK PO USŁUDZE EMS Spis treści I. EMS - zagranica 1. Co warto wiedzieć 2. Dostępność i lokalizacja 3. Opakowania 4. Masa i wymiary 5. Adresowanie

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN 2011 ostatni S_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 10 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Koleje Mazowieckie na rynku pasażerskich przewozów kolejowych działają od 2004 r. Spółka jest niekwestionowanym liderem oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla ucznia Poczta 1. Sprawdź, czy zestaw

Bardziej szczegółowo

Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka

Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Datowanie przedmiotu: 1969 Autor: G. RUSS ( Gustaw? ) Wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2009 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

ZESZYT PRAC DOMOWYCH klasa część 1

ZESZYT PRAC DOMOWYCH klasa część 1 ZESZYT PRAC DOMOWYCH I klasa część 1 BEATA SZYSZKA ALINA TARADYŚ BEATA SOKOŁOWSKA-KOSIK Drogie Dzieci, przekazujemy Wam zeszyt prac domowych. Możecie w nim rysować, pisać, liczyć. Zawarte w nim ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA PROTOKÓŁ do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Regulamin. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Organizator: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Współorganizatorzy:!

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info Łomianki: Druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl Numer ogłoszenia: 77235-2015;

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z dr hab. Krzysztofem Filipowem dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku.

Rozmowa z dr hab. Krzysztofem Filipowem dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku. Rozmowa z dr hab. Krzysztofem Filipowem dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego otwarta została przygotowana przez Pana wystawa poświęcona podlaskim wątkom

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku.

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku. Prace należy przesłać do 2.06.2013r. na adres mailowy edytao@op.pl lub na CD na adres szkoły. Poszczególne prace będą zaprezentowane i opatrzone komentarzem słownym przez dwóch przedstawicieli grupy, która

Bardziej szczegółowo