PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów"

Transkrypt

1 INDEKS PL ISSN i Fl PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów NR 1 (711) ROK XXXIII 1-15 STYCZNIA 1986 CENA 30 Zt SKĄD SIĘ BIORĄ CENY ZNACZKÓW? Filatelista" rozmawia ze Zbigniewem Fijałkiem prezesem ZG PZF w latach , od 1962 r. członkiem ówczesnej Państwowej Komisji Cen ds. Znaczków i Przyborów Filatelistycznych (obecnie Komisji Cen Przedsiębiorstwa Filatelistycznego). Rad.: Ludzie ustalający ceny nie ze aisykle zbyt lubiani, choć westo zyskują popularnok.»tną. Czionkowle Waszej Komisji nie są nawet popularni, bo dziabią w okryciu. F.: Nie otaczamy się żadną tajemnicą. W skład obecnej Komisji wchodzą przedstawiciele kierownictwa PF oraz PZF. Red.: A z PW'. kto konkretnie? F.: Stanistaw Sadowalci z Łodzi t ja. Przez pewien czas był jeszcze Sobleslaw Piontek z Zielonej Góry, wobec jednak diametralnie odmiennych poglądów na funkcje cen od pewnego czasu nie bierze udziału w pracach Komisji. Red.: Wara de zatem Komisja, bierze ostatni katalog i wyznacza nowe ceny? F.: Byłby. to czysty woluntaryzm, a gospodarka, w tym handel, rządzą 'się określonymi prawami ekonomicznymi. Do czego doprowadza pomijanie tych praw wiemy dobrze i odczuwamy na własnej skórze. Zanim się więc zbierze Komisja, przez p&. roku trwa badanie rynku filatelistycznego. Red.: To znaczy? F.: Mariusz Kalinowslci, członek Komisji, zbiera wnioski i propozycje z 14 wytypowanych sklepów PF z calej Polski. Ja badam kształtowanie się popytu i podaży oraz cen na spotkaniach wymiennych (tzw. giełdach filatelistycznych) w Warszawie. Do tych materiałów dochodzą jeszcze aktualne notowania w katalogach zagranicznych. Red.: I ten inaterial etanowi noclatawe do decyzji o wysokości podwytkl czy też osnuła cen znaczków. bloków i arkusików' F.: Jest jeszcze jeden ważny czynnik u- względniany w naszych decyzjach: stan zapasów w magazynach PF. łm wyższy jest zapas, tym cena niższa, zachęcająca do kupna w sklepie. I odwrotnie maty zapito, lub jego brak zmusza do podniesienia ceny, żeby oinacato się filateliście przyjść do sklepu i sprzedać swoje znaczki. Red.: Brzmi to romadnie. Złośliwi jednak twierdza, 2e poslepujecie odwrotnie. Podnosicie ceny katalogoweznaczki, które PC m w dutej ilości, bo to zapewnia wysoki zysk pr a zedsiębiorstwa... F.:...Bzdura! Byłoby to sprzeczne z podstawową zasadą handlowania. Tak może postepować handlarz-filatelista, który ma kilkanaście, czy kilkadziesiąt sztuk jakiegoś znaczka 1 w sztuczny sposób, np. na spotkaniu wymiennym, próbuje mu nadać zawyżoną wartość. Tak jednak nigdy nie postąpi solidny kupiec obracający tysiącami, a w

2 nowszych seriach, milionami egzemplarzy. A PF jest solidnym kupcem. Red.: Różnie się mówi o tej solidności PF. Ale koronny zmzut, to brak elastyczności tak bardzo potrzebnej We wszelkim handlu, a zwłaszcza walorami filatelistycznymi. Każdy sklep PF ma uwią- zane ręce cenami katalogowymi. A urzecie:, sakladahic nawet deakonalość Waszej pracy, zdarzają sle pomyłki przy ustaleniu ceny. W jednym rejonie kraju sa nadwyżki, w drugim brak jakichż 2neozków. Na takle sytuacje handel powinien natychmiast reagować, m.in. zmianą ceny. A sklep PF nie mole. F.: I na to są sposoby. Sklep PF rzeczywiście musi się trzymać cen ustalonych przez Komisję. Ale ma prawo przyjmowania towaru w komis. Jeśli występuje zjawisko nierównomiernego nasycenia towarem w różnych rejonach kraju, dokonuje się przerzutów... Red.:...ale to wszystko są pótaroaki. Niezapalnie :godne z zasadami reformy gospodarczej. paprezentując Interesy czytelników, redakcja się Opowiadaza prawem kierowników sklepów do sezonowej" ceny zmian, znaczków. F.: Co roku dokonuje tego Komisja. Czasem częściej. Red.: Nieruchawy to Geza. i Me uwzględniający specyfiki handlu Glatellstycznego. Przecież to Me chleb czy makaka już na jaja Mb sery ceny zmieniają się razy do roku. Skoro jednak inaczej jut nie możecie postępować, oddajcie sklepy w ajencje. Tym bardziej, W zasady wynagrodzenia personelu sa sak dziwnie ustawionei jć nie opłaca im się przekraczań planów. Stąd, m.in. narzokal ae. te sklep nie chce hanellowae pojedynczymi znzk acami (a nle calymi seriami). A nie chce. Bo się boi... przekroczyć plan. F.: To redaktora zdanie. O tym, jak wnikliwie dyskutuje się nad ceną każdej pozycji, niech świadczy fakt, że czasem o jednej cenie potrafimy dyskutować i pól godziny. I mam tę satysfakcję, iż nasza polityka cen okazala się o wiele sluszniejsza niż w niejednym paóstwie zachodnioeuropejskim. Tam w latach siedemdziesiątych sztucznie wywindowano ceny. Niektórych serii i pięciokrotnie w ciągu kilku zaledwie lat. I co? I rynek Filatelistyczny się gwałtownie zatamal. Kupno tam znaczka po /s wartości katalogowej nie należy dziś do rzadkości. A u nas? W ostatnich pięciu latach nie ma zasadniczy-ch różnic. W magazynach PF jeśli w ogóle są zapasy, to w rozsądnych wymiarach. W sklepach jest szybka rotacja znaczków. Najdtużej znaczek leży 6 miesięcy. Dotyczy to zarówno znaczków polskich, jak i zagranicznych. nas.: Jest 40 byt more ' cm m- glówńe noga PW', który poprzez wystawy Irrezy fllatellstycine Inwint861c śmml,l. a FWF lela1e PF. same, że warto by kiedyś PrseProwadzić badania socjologiczne nad tym, jakl jest np. wotyw wystawy filatelistycznej wzrost interesowania znaczkiem pocztowym (proszę nie myli! e przyrostem członków PZF, bo to są sidne sprawy) wśród mieszkańców danego osiedla, pracowników zakiadów produkcyjnych... F.: Być może.. Są jednak zjawiska negatywne. Np. uważam, że całkiem niepotrzebnie wydaje się tyle polskich znaczków o wysokich nominałach. Odstręcza to młodzież od Ich kupna. Wywiem hamujący wpływ na handel i w latach późniejszych, wlaci12, let'' 4Mj'ddj i Pan, ej r :tiozk. R0"0 o żyta F.: Nowe cepy obowiązują od grudnia. Z wyjątkiem kilku pozycji stemplowanych z ostatnich lat, o wielomilionowych nakładach, nigdfale nie występuje obniżka. Odwrotnie. W wielu pozycjach jest nieznaczna zwyżka, zwłaszcza znaczków stemplowanych, przedwojennych i wydanych zaraz po wojnie. Ta podwyżka cen obejmuje gfównie znaczki wydane do roku 1960, z tym, że im miś:dana" seria,, tym rzadziej występuje zwyżka i zazwyczaj jest mniejsza. Uogólniając, można stwierdzić, że podwyżką cen (od 10 do 30%) objęto okuto 25% ogólnej liczby polskich wydawnictw. Red.: Panie prezesie: czy nie jest coś asormal. nago w tym, te u nas, ten sam zespól usta/a ceny dla sklepów 1 do WYRWO PON1Gega katalogu?. W innych państwach, marl ustalajacy ceny ala katalogu (Przynajmniej nie toryck katalogów) jest niezależny od handlu. Gwarantuje to większą oblektywnow F.: My jesteśmy w trudniejszej sytuacji, bo rzeczywiście większa na. nas spada odpowiedzialność. Mogę jednak z tatą odpowiedzialnością stwierdzić, że w Komisji liczy się opinia P2F, a jego przedstawiciele kierują się w pierwszej mierze interesami filatelistów. Dbamy aby ceny byty ustalone na takiej wysokości, żeby budziły zainteresowanie filatelistów. I właśnie dlatego musimy też uwzględniać interesy handlu. Taka polityka gwarantuje spokój na rynku. Proszę jednak zwrócić uwagę, że na handel znaczkami wpływają czynniki od Komisji niezależne. Na temat wysokości nominałów już ale wypowiadałem. Drugim błędem polit.-a. emisyjnej jest wysokość nakladów. Moim zdaniem są one obecnie w wielu emisjach zbyt wysokie. I te wielkości nakładów nie są uzasadnione ani potrzebami PZ,F, ani poczty, ani handlu. I wg mego wieloletniego doświadczenia, im wyższe będą nakłady znaczków, tym... mniejsze będą budzić zainteresowanie, tym mniej ludzi będzie je zbierać. Red.: Na zakończenie rozmowy proszę o podanie kilku przykładów aktualnych zmian cen. F.: Proszę bardzo. Seria (wydanie przedrukowe z dopłatą na PCK) z 6000 zl do 7000 zł Seria z 1921 r (Uchwalenie Konstytucji) z 1000 z/ 8ci 1200 al. Znaczek 261 (400 rocznica śmierci Wita Stwosza) z 2000 z? do 2200 zt. To znaczki przedwojennej Polaki. A oto klika przykładów podwyżek cen na znaczki PRL: Zn. 401 (udział Polaków w walkach w Hiszpanii) z 500 do 700 zł Seria (110 rocznica urodzin Marii Konopnickiej) z 200 do 250 zl, a stemplowane z 80 do 100 zt. Seria (Święto 1.4:410- niwa) z 400 do 500 zt, n stemplowane ze 120 do 150 zł Seria (Międzynarodowy Wyścig Pokoju) st, z 1200 zt na 1400 al. Seria (służba zdrowia) st. z 400 na 500 zt. Seria (elektryfikacja kolei) st. z 500 na 600 zt. Seria (turystyka) st. z 60 na 80 al.

3 Red.: W przyszłym roku powinien clę ukazać Katalog Popularny. Obawiam cię, te się nie ukaże. W tej sytuacji jeatehny skarani na cenniki, które są w kactdym sklepie PP L które sklep Jest zobowiązany udostępnić do wglądu na miejscu. F.: I chętnie to robi. Zapraszam więc do sklepów PF. Red.: W duto korami sytusch sa filateliści s miejscowości, gdzie tych sklepów nie F.: Jeśli KAW nie wyda Katalogu, to jest projekt wydrukowania samych cenników, ITALIA '85 bez rysunków znaczków, które sprawiają największe trudności techniczne. Red.: Test to jakieś wyjście. Byle cennik ten Me ukarał się pod koniec roku przyszlego (tak jak to byk: z Katalogiem SpeejalirnWanYm) a wtedy, kiedy Pan wesebraniu Komisji Cen PP będzie jut Ustalał no ceny. Dziękuję za rozmowę. Pominęliśmy w niej ceny znaczków zagranicznych, ale to oddzielny temat do następnego spotkania. Jerzy Z. Waza Przepych, gigantomania, sukces! Ach, co to byt za ślub!' chciało się zaśpiewać w dniu otwarcia Światowej Wystawy Filatelistycznej ITALIA 85" w Rzymie (25 października 1985 c.), gdy w sali Europa, hotelu Ergife Palace w Centro Internazionale, zebrali się dostojnicy i goście. Przed wspaniałym budynkiem hotelu, u- dekorowanym flagami państw-uczestników Wystawy orkiestra Ministerstwa Poczt i Telekomunikacji, ubrana W czerń, bogatą w czerwone wypustki, kapiącą od złotych amurów i szamerunków. Na sali, po obu stronach stołu prezydialnego, gwardia prezydenta Republiki, dla odmiany w blalo-srebrnych ozdobach, w hełmach rzymskich legionistów, przyozdobionych czarnymi, końskimi ogonami. Na sali tłum. Temperatura na zewnątrz plus 27! Przybywa Prezydent Republiki, P. Cossiga. Orkiestra maszeruje w tę i z powrotem, grając z przejęciem. Przybywają ambasadorzy państw biorących udział w wystawie. Są już komisarze, sędziowie, prasa, organizatorzy. Zgromadzonych witają: minister Poczt i Telekomunikacji, A. Gava, syndyk Rzymu, P.L. Severi, przewodniczący FIP, 4 Dvołaćek. Jest obecny Prezydent Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych Wioch, B. Ermettini. Następuje otwarcie wystawy mieszczącej się w salach połączonych z hotelem. Na czterech piętrach (łącznie ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych), rozmieszczono ok. 5 tysięcy ekranów, w których zaprezentowano eksponaty prawie 800 kolekcjonerów. Zbudowano specjalne stoiska dla 180 firm filatelistycznych i poczt. Na wystawie dziataly cztery urzędy pocztowe. Jeden z nich byt zbudowany i wyposażony w stylu poczt 18 wieku. Były czynne dwie drukarnie, które drukowały codzienne wielokolorowe biuletyny wystawy, a także inne wydawnictwa informacyjne i reklamowe, rozdawane bezpłatnie zwiedzającym prosto z pieca". W sobotnie i niedzielne wieczory nad wystawą krąży/ sterowiec, wyświetlający na swych ścianach bocznych różnokolorowe reklamy wystawy. Nie będę przytaczał tu całego programu imprez towarzyszących wystawie, gdyż zajęłoby to zbyt duto miejsca. Powiem tylko, że co dzień, a czasami dwa razy dziennie odbywały się spotkania komisji problemowych FIP. Z innych uroczystości należy wymienić audiencję u Papieża, spotkanie z przedstawicielami ONZ w związku z 40-1eciem tej organizacji, udział w finale konkursu rysunkowego dla młodzieży itd. Wyróżnienia zdobyte przez polskich filatelistów na SWF ITALIA '85" Medal Złoty St. 'Proliński za zbiór Polaka nr 1", Medal Pozłacany Duży z nagrodą specjalną Janusz Adamowa za Królestwo Polskie", Medal Pozłacany Duży Jan Witkowski za Wystawy Filatelistyczne", Medal Pozłacany Duży Leeboelaw Plewka za Loty Zeppelinowe", Medal Pozłacany HIstorycmo-Badawezy Biuletyn Filatelistyczny", Medal Brązowy Beata Kowalska m zbiór Człowiek i jego praca" (młodzieżowy) Organizatorzy nie dali nam zbyt wiele wolnego czasu. Miasto zwiedzaliśmy jedynie autokarami 1 to tylko trzykrotnie. Wyprawy indywidualne były skomplikowane. Wystawa była zlokalizowana około 50 minut piechotą do Watykanu, skąd dopiero zaczynał się szlak turystyczny. A komunikacja w Rzymie jest trochę skomplikowana. Poczynając już od kupna biletu, poprzez liczne przesiadki, jazdę w bezustannych korkach' itp. Organizatorzy przyjmowali nas niezwykle serdecznie z południową afektacją. Ryliśmy przygnieceni przepychem wystawy, olbrzymią reklamą. I masą personelu: hostess, u- rzędników, aż czterech rodzajów służb po-

4 rządkowych, wyposażonych w mikrotelefony. Lecz zdobycie konkretnej informacji napotykało na trudności. Komisarze określili to mianem, zrozumiałym we wszystkich językach świata... Jeśli otrzymaliśmy zaproszenie na dzień następny, na godz. 10 do sali Roma, to wiadomo było, że spotkanie odbędzie się o godz. 11 w sali, Europa". Jednak serdeczność, entuzjazm, zaangażowanie emocjonalne organizatorów i ich rozbrajające przyznawanie się do błędów, rozładowywało napięcie. Na marginesie pragnę podkreślić Zainteresowanie i serdeczność organizatorów w stosunku do delegacji polskiej, w składzie. Henryk Białek, prezes PZF, Jan Rybkwaki, juror, Jan Witkowski, przedst. AIJP Oraz niżej podpisany. Trudności sprawiało również ulokowanie Wystawy na czterech piętrach, wśród labiryntu korytarzy. W rezultacie, w którą stronę by się nie szlo, zawsze byty schody. Zaś skręcenie w niewłaściwą stronę dezorientowało zwiedzających. Ja sam, choć przemierzałem wystawę codziennie, po kilka razy, Wielokrotnie zastanawiałem się, jak dalej iśc Możemy natomiast zazdrościć organizatorom świetnego wyposażenia technicznego. Wszystkie dokumenty, jakie by nie byty, natychmiast odbijano w kilku egzemplarzach, na gęste rozstawionych w biurze L na terenie wystawy kserografach. Jak już wcześniej napisałem, zwiedzający mogli obejrzeć pracę drukarni, zmontowanej na wystawie, która. drukowała na kredowanym papierze, w kolorach, wiadomości z -wystawy i imprez. Do przewożenia zbiorów z magazynu do gablot służyły specjalne wózki. Ekrany byty latwe w montażu, gdyż karty albumowe wsuwało się w aluminiowe rowki, następnie zamykało się ramę z szybą, na zamek yale. Godny odnotowania był finał konkursu młodzieżowego na projekt znaczka, nt. Problemy naszych czasów". Na konkurs wpłynęło ponad 10 tysięcy projektów. Do finału dopuszczono 58. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli kierownicy kilku mini- sterstw. A nagrody? Takich nagród życzę zdobywcom złotych medali na naszych wystawach. Medale pamiątkowe, piękne wydawnictwa 4 albumowe, wyroby regionalne... Każdy u- czestnik wynosił po dwie wypchane torby. Na widowni tłumy młodzieży, przeżywającej sukcesy kolegów. Dyrektorzy generalni wręczają im nagrody, ufundowane przez swoje instytucje. A u nas? A u nas, na wyższych szczeblach, omawia się sposoby.. pracy z młodzieżą. Albo coctail-party dla gości zagranicznych, wydany przez ALITALIA". Nam to nie grozi. Po takim przyjęciu musiałby LOT' ogłosić plajtę. Jeszcze parę uwag o wystawie. Ryta zorganizowana na przedmieściu Rzymu. W związku z tym rzymskie MZK (ATAC) zorganizowało z centrum Rzymu do wystawy specjalną linię. Kursował też autobus Min. PiT, rozwożący zwiedzających po mieście. Na wystawie tłumy. Już na godzinę przed,otwarciem, przed bramą triumfalną, którą wchodziło się na wystawę, gromadziły się tłumy. W Dniu Armii' zamknięto dla ruchu kulowego plac przed hotelem. Na placu wylądowały dwa helikoptery, wiozące worki z poczta. Oklaski, pozdrowienia, orkiestra gra Organizacją wystawy zajęto się Ministerstwo Poczt i Telekomunikacji, ponosząc wszelkie koszty, związane z wystawą, wraz z placami dla personelu. Jak Się dowiedzialem od organizatorów, już w połowie trwania wystawy koszta zwróciły się, dzięki, sprzedaży arkusików i bloków. Choć, dla ciekawości: w urzędach pocztowych na terenie wystawy nie można było kupić zwyklych znaczków pocztowych. Byty one do nabycia w kiosku hotelowym. GIORNA1A DELL 'CNIJ. Na marginesie. Na wystawie swoje stoisko miała Ars Polana". Pierwszego dnia nieczynne, gdyż towaru nie dowieźli". A potem? Na ladzie leżały nasze arkusiki, wydane z okazji Italia 85". Te Pl nakładzie ponad miliona sztuk I te z dodrukiem 35" lat PFZ", o ograniczonym nakładzie. Oba, po 3 tysiące lirów. Nie wiedziałem, by się o nie zabijano. Gdy podeszło się do stoiska zachodniego sprzedawcy, otrzymywało się 4irmowa torbę z prospektem firmy. I na zakończenie informacja dla wyjeżdżających do Włoch filatelistów: polskie znaczki i stemple, nawet te z Papieżem nie wzbudzają u Włochów zainteresowania. Chyba, że jako suweniry. O czym lojalnie informuje, Jerzy Parfiniewica Komisarz wystawy ITALIA '85"

5 AFRYKA POŁUDNIOWA (2) C REPUBLIKI BURSKIE atą południową część Afryki Poludnio- ` - wej w polowie lat 60-tych XIX w. zajmowała Kolonia Przylądkowa, obok której okresowo istniała odrębna Brytyjska Kafraria, zaś teren między Oceanem Indyjskim a Górami Smoczymi kolonia Natalu. Na Wysokim Veldzie widzimy republiki barskie:miedzy rzekami Oranie a Vaal bardziej nowoczesne Wolne Państwo Oranfe I między Vaal a Limpopo zacofana Republikę Polaćniowoafrykańską. Ich granice w większości byty nleustalone. Wolne, ho nie anektowane jeszcze przez nikogo, były terytoria murzyńskie wzdłuż środkowego i dolnego biegu rzeki Oranie i na północ od Mei, między Brytyjską Kafrarią a Natalem oraz między Nalałem, Republiką Poludniowoafrykafiską t portugalskim Mozambikiem. Własne znaczki i całostki pocztowe miały już Kolonia Przylądkowa (jej poczta obsługiwała też Brytyjską Kafrarię) 1 Ratal. Wolne Państwa Oranfe (w skrócie OVS) miało już dość sprawną służbę pocztową w połowie lat 60-tych, lecz znaczki wydało dopiero 1 I 1868 r. Byty to wartości 1 i 6 d oraz 1 s, z herbowym drzewem pomarańczowym republiki i wzór ten pozostał jedyny, aż do końca jej istnienia. Nowe pojawiły się tylko w innych wartościach, w zmienionych barwach, lub z przedrukami nominału. Na początku używano kasowników numerowych 33 dla poszczególnych agencji (Postagentschap) i 33 dla ogółem 23 urzędów pocztowych (Hoofdkantoor), więcej niż jeden dla danego urzędu (np. we Vrede z numerami 1, 9, 14 i 31). Później wprowadzono do kasowania okrągłe datowniki z nazwami placówek pocztowych. Zwyczajem kolonii brytyjskich w OVS dopuszczano do użycia pocztowego znaczki opłaty skarbowej wyższych nominałów. Wydano też odrębne znaczki opłaty telegraficznej. Byty to znaczki pocztowe i skarbowe początkowo, w latach , z fioletowym ręcznym nadrukiem stemplem gumowym TELE/GRAAF. a później z maszynowym nadrukiem TF, częściowo z przedrukiem nowych wartości. W latach używano ich też do frankovrania przesyłek pocztowych. Wszystkie znaczki OVS, pocztowe i skarbowe, drukowane byty w Londynie, zaś nadruk na nich wykonywano już w stolicy kraju, Bloemfontein. Poczta OVS wyróżniki się specyficznymi Calostkalni-kartami. Były to od 1883 r. formularze z napisem BRIEFKAART, z nalepionymi znaczkami, z nadrukiem herbu republiki w dwóch typach (tarcza herbowa ze sztandarem lub bez), tak naniesionym, że pokrywal maczek i częściowo przechodził na papier karty. Dalsze Ich wydania od 1892 r. miały jeszcze na znaczkach przedruki wartości. Znaczki te stanowiły integralną część kart, nie miały oddzielnie mocy obiegowej, nie można Ich było więc użyć do Frankowania innych przesyłek. Dopiero od polowy lat 90-tych wydawano tu karty całostki z drukowanym znakiem opiaty. Karta ealostka OVS wyd. v 1592 r. z nad, herbu typu t Sragroent BR I E P sainag 13AAW rananles Karta ealostka OVS wyd. z 1892 r. e nadr. herbu typu n fragment U/Republice Potudniowoafrykatiskiej (w " skrócie ZAR) tata administracja byka słabo zorganizowana. Na terenie calej republiki o powierzchni ok. 280 tys. km kw. działało tylko 12 urzędów pocztowych. ZAR byla wręcz chorobliwie antybrytyjska. -Osoby pochodzenia brytyjskiego nie mogly wówczas konstytucyjnie uzyskać obywatelstwa, a najwyżej status uitlanderów" bez praw politycznych. Burowie mieli częściowo przodków pochodzenia niemieckiego, osiedliło się tam sporo bylych żołnierzy Legionu Niemieckiego, który walczyk w służbie brytyjskiej w wojnie krymskiej ( ). Pierwsze znaczki ZAR zamówiono u Adolfa Otto w Gastrow (obecnie NRD), stąd dostarczono też pierwsze kasowniki. Przedfiawiały one herb republiki, a drukowane byty typografią, w wartościach 1 i 8 d oraz 1 a, z płyt obejmujących 5X8 sztuk. Weszły do obiegu w 1869 r. jako cięte, ale już w 1870r. poczta ZAR przebijaka je na miejscu we własnym zakresie. Firma ta wykonała jeszcze w r. płyty wartości 3 d i w 1874 r. nowe płyty wartości 6 d, drukując nimi pierwsze nakłady tych znaczków. Wszystkie płyty, po wykonaniu pierwszych nakładów, Otto przesyłał zarządowi poczty ZAR, który druk zlecał kolejno firmom: M. J. VIljoen w Pretorii, J. P. Borrius w Potchefstroom i P. Davis 8r Scal w Platermaritzburgv, a od kwietnia 1875 r. druk Ich przejęty zakłady państwowe w Pretorii. Dla każdej wartości w zasadzie dostarczono po S

6 2 komplety, po 2 pfyty w komplecie pierwszym odstępy między kliszami znaczków wynosi/3, 1,25 do 1,5 mm, w drugim 2,5 do 3,5 nim. Różne nakłady byty wykonywane różną liczbą plyt, na różnych papierach I z różnym gumowaniem, z przebijaniem trzech rodzajów lub bez, co daje szeroką możliwość specjalizacji. Wystarczy podać, że można wyróżnić 33 podstawowe pozycje jednej tylko wartości 1 d, nie licząc odmian. Jeśli dodać, że istnieje szereg nowodruków i wtórnodruków (z płyt częściowo odtwarzanych) oraz fałszerstw, od prymitywnych do bardzo udanych, jak też falszerstw ostemplowań, można ocenić, że znaczki te (z lat ) są jednym z trudniejszych problemów filatelistyki klasycznej. Otwarcie w 1869 r. Kanału Sueskiego groziło Afryce Południowej zepchnięciem na pobocza światowej komunikacji i gospodarki lecz uratowały ją diamenty. Pierwsze znaleziono nad rzeką Oranie w 1887 r., następne nad dolnym biegiem Vaalu, a w 1870 roku odkryto gigantyczne do dziś czynne złoża w okolicy lemberley, w nie zawłaszczonym dotąd Zachodnim Kraju Grikwów. Stal się on natychmiast terytorium spornym między Kolonią Przylądkową i OVS, a w części północnej ZAR. Arbitraż gubernatora Natalu z 1871 r. przyznał najbogatszą część kraju wodzowi Grikwów, który poprosił o opiekę Anglików. Anektowali kraj Anglicy, tworząc w 1873 r. odrębną kolonię koronną Griqualand West, włączoną w październiku 1880 r. do Kolonii Przylądkowej. OVS otrzyma/o male skrawki terenu oraz 90 tys. Funtów odszkodowania. W Kraju Grikwów od 1870 r. działa) urząd poczty Kolonii Przylądkowej w Kimberley, używający znaczków i calostek tej poczty. Okresowy brak wartości 1 d spowodował, że we wrześniu 1974 r. używano tu znaczków 4 d z ręcznie pisaną na nich wartością 1 d to prowizorium katalogi niesłusznie określają jako znaczek nr 1 Griqualandu. Od marca 1877 r. wchodzą tu do obiegu znaczki i całostki Kolonii Przylądkowej z nadrukiem: początkowo G.W. a następnie G różnego kroju (olbrzymia liczba fałszerstw!).. Ok PUM. j;110111er CORSIE k- i EXPRESS. ; _. 3539:188ES8BM Znaczek poczty tany Zatlona, & Goodllfe z Stokontad Po włączeniu do Kolonii Przylądkowej obiegają tu jej znaczki i całostki; pozostałe zapasy nadrukowych wycofano do Kapsztadu i zużyto w ciągu 1881 r. w placówkach pocztowych Kolonii Przylądkowej. W iatach anektowano 1 włączono do Kolonii Przylądkowej, więc i objęto obsługą jej poczty, obszary po granice Natalu, w tym Wschodni Kraj Grilnwów (Griekwaland Oos). Tu w latach dzimam w Koksztad poczta plantacyjno- -handlowej firmy Ballance dc Goodliffe z główną siedzibą w Alfred County w Natalu, Jej kierownik, Wesley Darby, wyda/ zielony znaczek z napisem MOUNT CURRIE EX- PRESS do opłacania przesyłek dostarczanych gońcami do placówek pocztowych Natalu. W ZAR narastała wówczas znów anarchia wśród tamtejszych Burów i niechęć do płacenia podatków, które starali się w calonci przerzucać na brytyjskich uitlanderów". Państwo stało się niewypłacalne (na początku kwietnia w skarbcu byto tylko 12 s i ił d!) a gdy 12 IV 1877 r. do Pretorii wkroczyi angielski oficer z 12 zaledwie policjantami i proklamował aneksję kraju, nie było nawet próby oporu. Brytyjczycy utworzyli tu kolonię koronną Transwalu (Transvaal Colony) i podjęli rozbudowę administracji i sieci pocztowej. Używano w niej nadal znaczków republiki, opatrywanych od lipca 1877 r. nadrukiem V.R. (Victoria Regina) (TRANSVAAL. Po wyczerpaniu zapasów, drukowano ze starych form nowe nakłady, lecz na papierze barwnym; do obiegu wchodziły one z nadrukiem jako cięte lub przebijane. Z dniem 28 VIII 1878 r. emitowano znaczki definitywne z głową królowej, drukowane w Londynie, z napisem TRANSVAAL POSTAGE, a wcześniej, bo już W kwietniu, ruloniki, tez 2 głową królowej, na znakach opiaty. Znaczki skarbowe z napisem TRANSVAAL REVENUE byty tu w 1880 r. w użyciu pomocniczo jako pocztowe. Burowie łatwo wyrzekli się niezawistonci, nie mogli jednak znieść nieznośnego ucisku podatkowego", bo Brytyjczycy konsekwentnie egzekwowali podatki, czego dato się unikać wobec władz własnych i w rezultacie wybuchło powstanie. Interweniujące z Natalu wojska zostały r. rozbite pod Majungą, co zmusiło Anglików do uznania, mocą konwencji zawartej w maju, w Pretorii, rodzaju samorządnego protektoratu w formie Państwa Transwalu (liransvaal State) pod zwierzchnością Jej Królewskiej Maści". Dopiero konwencja londyńska z 1884 r. przywróciła nazwę Republiki PoludniowonlrykansIdej i palną suwerenność z pozostawieniem jednak nadzoru Wlk. Brytanii nad stosunkami tego państwa z zagranicą. W czasach protektoratu pozostały w użyciu znaczki i całostki Kolonii Transvalu, lecz od 1883 r. emitowano znów nowe nakłady, drukowane ze starych form pierwszych znaczków, bez nadruku, ząbkowane. W suwerennej już republice, w marcu 1885 r. wydano znaczki o nowym wzorze, wykonane w Holandii, w zakładach J. Enwhedó en Zonen, gdzie drukowano też trzy wydania z lat znaczków o jeszcze innym rysunku. Tu wicradl się błąd: w pierwszym

7 wydaniu wóz IN herbie ma... dwa dyszle, gdy buraki ossewa", symbol Wielkiego Traku, miał zawsze jeden dyszel, do którego zaprzęgano w jarzmach 4-6 par wołów. pierwsze ZkZA:tł':aw?4wanego""taP wyalz1r_zdwpmayall4% 4 onozo Znaczki pocztowe tego okresu, szczególnie wyższych nominałów, bywały używane jako skarbowe kreślone są wtedy atramentem lub kasowane różnymi pieczątkami. Około 1910 r. wykonano duże ilości nowodruków wszystkich wydań drukowanych w Holandii; różnią się od oryginałów bielszym papierem i większą średnicą dziurek ząbkowania. Często są one spotykane z fałszywymi kasowaniami i licznymi faiszerstwami nadruków. W 1899 r. przygotowywano nowe wydanie znaczków ZAR z portretem jej prezydenta Krugera i herbem, jednak nie doszło do ich produkcji. ZAR wydano wówczas szereg prowizoriów przedrukowych, a w 1895 r. znaczek opiaty skarbowej z nadrukiem POST- ZEGEL (znaczek pocztowy). Tu też wyszedł w 1895 r. jedyny znaczek okolicznościowy, na terenie zalej Afryki Południowej, cle powstania Unii. Drukowany litograficznie w Pretorii, upamiętniał wprowadzenie dopiero wtedy jednolitej stawki taryfowej 1 d za zwykły list wagi 1/2 uncji (ok. 14 g), na terenie całej republiki. ai E XPRE SS. VRY TOT POST R" PRETORIA COMPAINY Znaczek poruty -Cny F.M. mikser; Salarnratwo liternictwem obalone do oryginatu, lecz z biedami: zamiast F.M.B. l 1 zamlost 1/2 Rzadka sieć pocztowa spowodowała zgodę na prowadzenie przez F. M. Bakkera, kontraktowego przewoźnika poczty państwowej, odpłatnej poczty doręczeniowej do i z odległych farm do Pretorii, Marabstad (inaczej Moroba) i Nylstroom. Dla opłacania tych N przesyłek wyda/ Bakker kwadratowe znaczki z nazwami miejscowości w 1887 r. Druk ich był czarny na barwnych papierach: 1/2 d Nylstroom lila, 1,i2 d Pretoria różowy i 1 d Marabstad zielony oraz znaczek dopiaty 1/2 d, czarny na papierze białym, z napisem TE BETALEN. Znaczki te trafiają się bardzo rzadko na przesyłkach z lat Całostki ZAR z tego okresu mają znaki opłaty takie jak znaczki, lecz wyjątkiem są koperty-całostki dla listów poleconych, wykonane w Londynie w firmie De La Rue wg wzorca poczty brytyjskiej, ze znakiem opłaty na klapie. Znany jest tu dziwny błąd: kopertę, która na stronie adresowej ma tekst przeznaczony dla ZAR, zaś na klapie znak ' opiaty poczty Cejlonu wartości 10 c. Znak oploty z pokerty manatki dla 0516,, poleconych Republiki Pokudinowetarykanaitici W niezależnym jeszcze Kraju Zulusów, król Cetewayo zaczął wprowadzać europejskie uzbrojenie. W końcu 1878 r. Anglicy zażądali likwidacji armii zuluskiej, wobec odmowy zaatakowali i pokonali Zulusów w ciągu pół roku. Kraj rozbito na 13 niezależnych państw" pod nadzorem brytyjskim (jakby obecne bantustany), a w 1887 r. anektowano jako kolonię koronną Zululand, wcieloną z dniem 31 XII 1897 r. do Natalu. Po ustaleniu nadzoru brytyjskiego zaczęto organizować tu pocztę Natalu (pierwszy u- rząd pocztowy otwarto w Echowe). W 1888 r. " wprowadzono tu znaczki i całostki Natalu i Wlk. Brytanii z nadrukiem ZULULAND, zaś w 1894 r. wydano znaczki definitywne z napisem ZULULAND POSTAGE et REVENUE, a więc dwurodzajowe, pocztowe i skarbowe oraz wydano całostki z takimiż znakami oplaty. Od 27 VII1891 r. stosowano oficjalnie pocztowo znaczek skarbowy Natalu wartości 1 d, z nadrukiem ZULULAND, lecz faktycznie zastępczo jako pocztowych używano nadrukowych znaczków skarbowych innych też nominatów. Po wcieleniu do Natalu wszystkie te znaczki i calostki zostały wycofane z obiegu z dniem 30 VI 1898 r. p ólnoc Kraju Zulusów penetrowali od lat 1877/78 dość licznie Burowie z ZAR. W 1884 r., gdy Wlk. Brytania okresowo prowadziła politykę nie drażnienia Burów, proklamowali tam niepodległą Nową Republikę Afryki Południowej (Nieuwe Republiek Zuid-Afrika), ze stolicą we Vrijheid, włączoną już z początkiem 1888 r. do ZAR. Roz- 7

8 poczęta ona od stycznia 1886 r. wydawać znaczki produkowane w sposób niecodzienny: byty odbijane fioletowym tuszem, gumowymi stemplami ręcznymi, odrębnymi dla każdej wartości, na papierze żółtym jednolitym lub szarym z fragmentami włókien jedwabnych, sprowadzanym z Europy, już Podgumowanym i perforowanym na pola Znaczek Nowej Republiki Południowej Afryki odbijany ręcznym stemplem wymiaru ok. 20X25 erou. Z początku na każdym znaczku odbijano jeszcze ręcznym datownikiem datę produkcji (znane od 9 JAN 86 do 20 JAN 87) a także najpierw niekiedy, zaś od lutego 1887 r. zawsze opatrywano je bezbarwnym odciskiem owalnego stempla z herbem republiki. Użyte na przesylkach są rzadkie, a wyszły z obiegu z Chwilą likwidacji tego państwa. Podobne znaczki skarbowe, z nazwiskiem skarbnika" A. de Vlettera, nie byty używane pocztowo. Ostatnie w tym regionie wolne" terytorium murzyńskie w 1888 r. objęte zostali) wspólnym zarządem Wlk. Brytanii i ZAR jako Kraj &łazi, a W lipcu 1893 r. przeszło pod wyłączny zarząd ZAR. W wyniku, od października 1889 r. w stolicy, Mbabene, a następnie i dwu jeszcze tamtejszych placówkach pocztowych wprowadzono znaczki ZAR z nadrukiem: Swazieland, wycofane z dniem 7 XI1894 r. i zastąpione znaczkami zwykłymi ZAR. W obiegu byt tylko tzw. nakład bez kropki (kropka występuje na nakładzie drugim). Nie wszedł on już do użycia i znany jest tylko ze stemplami Fałszywymi. północ od Zachodniego Kraju Ceikwów powstały w 1882 r., założone przez napływających tam głównie z Transwalu Burów, dwie republiki efemerydy: Stellalaad ze stolicą Vryburg i Gestiom ze stolicą Mateking. Konwencja londyńska z 1884 r. podzieliła je tak, że wschodnie skrawki włączono do ZAR a większość terytoriów przejęli Brytyjczycy. Pierwsza z nich zorganizowała własną pocztę, a znaczki dla niej wykonata firma Van der Sandt, de Viltiers et Co. w Kapaztadzie, dość prymitywną typografią, z perforacja. Weszły do obiegu xi NIEMIECKA AFRYKA TOtUDNIowo- PACHO PNIA ifo ri PROTEKTORAT ł j KRAJU ISECZNANOW 1%. j i I 't r. ) POIUDNJOMOAFAyHAN Tv j 4,0%"' REPUBLIKA SKA j..f2 1 i X In \!.". 2,0. % 051",t V 1"9. OZAM PIK `O~5 4 P ke ai gw o im, W Kapsztad Blownfontein vryburg meleicitig ifielhertcy Pretoria NY12.1,0111 Marabwad pieterinankburz 1 Purban 1 Kshowe ł blbabane 1 KOksztad I Republika emaliom /I RepUbLIke Stali w III Zachodni Kraj Gr a' ikwilw IV Brytyjski Kraj -BecznanóW V Krat Butów VI Wschodni Kraf Grumów VII Brytyjska Kafraria VIII Nowa Republika PoludnioWej Afryki IX Kraj Zulusów X Kraj Siwki XI Zatoka Wielorybia 8

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW FDC serii polskiej II zespolowy lot kosmiczny" Nr 19 (190) ROK X WARSZAWA 1 PAŹDZIERNIKA 1963 ',..4.V,V'c; 20 1 't 1,1 I t.,1"i?"ia1.1 85'1 1.1..1 APNI4 FILPUILIQUI,,CONCO

Bardziej szczegółowo

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001.

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Qii'UUM Europejska Wystawa Filatelistyczna Europcan Philatelic Exhibition LUBLIN 1-9.09.2001 FILATFJ-ISTYCZNA x 01 09 2001 111919 1 TCSOPTISICA WYSTAWA riluelistlye04-4,

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3391 3392 3393 3396 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~1.111 1111~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Marketing targowy. Vademecum wystawcy

Marketing targowy. Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy pod redakcją Henryka Mruka i Alojzego Kucy Autorzy: dr Aleksandra Kaniewska Sęba mgr Alojzy Kuca dr Grzegorz Leszczyński prof.

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego nr 1 czerwiec 2011 M a g a z y n C e n t r u m P i e n i ą d z a N B P Uczyć, pomagać zrozumieć, a przy okazji bawić takie cele ma Centrum Pieniądza NBP. Będzie ono zachęcać do poznawania świata pieniądza

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

PIAST. Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Ekonomia dla początkujących Światowa Rada Unii Kredytowych. Służymy Tobie

PIAST. Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Ekonomia dla początkujących Światowa Rada Unii Kredytowych. Służymy Tobie 23/2013 PIAST Zjednoczenie dla wspólnego dobra Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych W tym numerze polecamy Spółdzielcze kasy kredytowe, zwane też związkami lub uniami kredytowymi, na pamiątkę swojej historii

Bardziej szczegółowo

Logistyka w LiLiowym kolorze str. 18 str. 10 str. 24 str. 26

Logistyka w LiLiowym kolorze str. 18 str. 10 str. 24 str. 26 Strefa magazyn katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej GRUDZIEŃ 2010 r. issn1644-5163 Logistyka w liliowym kolorze str. 18 Przyszłość budujemy teraz Rozmowa z Piotrem Wojaczkiem, Prezesem ksse str.

Bardziej szczegółowo

Thomas Pynchon: pisarz zjawa. Fortuna na emeryturze. Tim Sykes wulgarny inwestor. Igrając z bitcoinem

Thomas Pynchon: pisarz zjawa. Fortuna na emeryturze. Tim Sykes wulgarny inwestor. Igrając z bitcoinem Thomas Pynchon: pisarz zjawa Fortuna na emeryturze Tim Sykes wulgarny inwestor Igrając z bitcoinem Spis treści Krótko i na temat XXI Forum Ekonomiczne za nami 04 Smoki zapraszają do swojego skarbca Polska

Bardziej szczegółowo

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 DAF i wszystko jasne DAF XF105 jest doceniany zarówno przez kierowców jak i właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Na stołach peł LEGO. Są różn większe, mn różnokolorowe Ponad pięćdzi sięcioro dziec spędza jeden z ostatnich dn ferii razem z najpopularniejszą

Na stołach peł LEGO. Są różn większe, mn różnokolorowe Ponad pięćdzi sięcioro dziec spędza jeden z ostatnich dn ferii razem z najpopularniejszą CZWARTEK 4 LUTEGO 2010 r. Nr 5 Indeks 375349 - ISSN 1644-9835 Nakład: 20 000 egz. JESTEŚMY Z WAMI OD 7. LAT Poukładane ferie Na stołach peł LEGO. Są różn większe, mn różnokolorowe Ponad pięćdzi sięcioro

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Nowy uniwersytet Giełdowy Megaron Kłopotliwe pieniądze Przyjazne lotnisko. Wrzesień - Październik 2008 nr 9-10 [82-83] cena 5 zł (w tym VAT)

Nowy uniwersytet Giełdowy Megaron Kłopotliwe pieniądze Przyjazne lotnisko. Wrzesień - Październik 2008 nr 9-10 [82-83] cena 5 zł (w tym VAT) Wrzesień - Październik 2008 nr 9-10 [82-83] cena 5 zł (w tym VAT) ISSN 1642-8862 nr ind. 368679 Nowy uniwersytet Giełdowy Megaron Kłopotliwe pieniądze Przyjazne lotnisko Od wydawcy W numerze Szanowni

Bardziej szczegółowo

nr 3/2014 luty Kobiety NOWEJ GENERACJI POLSKA w strefie Euro Jak zarobić NA DYWIDENDZIE DROGA do podatkowego raju

nr 3/2014 luty Kobiety NOWEJ GENERACJI POLSKA w strefie Euro Jak zarobić NA DYWIDENDZIE DROGA do podatkowego raju nr 3/2014 luty Kobiety NOWEJ GENERACJI Jak zarobić NA DYWIDENDZIE POLSKA w strefie Euro DROGA do podatkowego raju 2 3 SKN Stratolog Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ Kmdr Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ (Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję opracowania zawartego w materiałach,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie poligrafii

Finansowanie poligrafii SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Finansowanie poligrafii 30 14 Cena i jakość Na rynku poligraficznym co i raz pojawiają się nowe maszyny, urządzenia i technologie. Te z kolei wymuszają stosowanie nowych gatunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE euro proj nr33 8/12/08 3:14 PM Page 1 nr 33/34 lipiec, sierpień 2008 rok IV Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA

Bardziej szczegółowo