Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny"

Transkrypt

1 Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik 0

2 Organizator Partner biznesowy Sponsor Fundacja Sendzimira Partner Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Toruń Niniejszy raport został przygotowany przez uczestników Akademii Letniej "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Toruń 2013, w ramach projektu zrównoważony rozwój biznesu. 1

3 Spis treści Wstęp... 3 Ogólne informacje o projekcie... 3 Zrównoważony biznes... 3 Analiza interesariuszy... 6 Strategia... 8 Dobre praktyki Podsumowanie Aneks 1. Firmy przynależne do Klastra Aneks 2. Ameba jako narzędzie dyfuzji innowacji Aneks 3. Global Reporting Initiative

4 Wstęp Niniejszy raport został przygotowany przez uczestników Akademii Letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, która została zorganizowana przez Fundację Sendzimira w dniach od 7 do 27 lipca 2013 r. w Przysieku koło Torunia. W ramach projektu biznesowego, autorzy nawiązali współpracę z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym (BPPT) w celu przygotowania raportu na temat strategii zrównoważonego rozwoju dla firmy. Raport ten analizuje projekt realizowany przez BPPT we współpracy z innymi firmami i instytucjami, którego celem jest budowanie energooszczędnych budynków w Bydgoszczy opierających się na modelu domu pasywnego. Budowa domu pasywnego jest innowacyjnym oraz jednocześnie zrównoważonym projektem. W tej chwili domy pasywne nie są popularne w Polsce, więc w przypadku powodzenia projektu, klaster wspierany przez BPPT może być innowatorem tego rodzaju budynków. Przygotowaliśmy analizę SWOT, która ukazuje mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia projektu w celu ukazania perspektywy rentowności biznesu. W celu oceny wpływu projektu na zrównoważony rozwój możemy oszacować jego wpływ na środowiskowo, społeczeństwo i kwestie gospodarcze. Celem naszego raportu było zaproponowanie działań w zakresie promocji i raportowania wyników tego typu domów. Aby zrealizować ten cel, dokonaliśmy analizy interesariuszy, w której określone zostały główne zainteresowane strony i ich role. Następnie zastosowaliśmy narzędzie Ameba, która pokazuje, jak nowy pomysł może być promowany oraz które rodzaje podmiotów są niezbędne w celu przekazywania idei. Strategia jest zbudowana na podstawie interesariuszy oraz analizy narzędziem Ameba. Wyjaśnia, jak grupa zainteresowanych, może podchodzić do projektu oraz jak może przyczynić się do jego powodzenia. Przewidzieliśmy również przykłady dobrych praktyk, które mogą być włączone w działania. Dzięki tym informacjom, Klaster może korzystać z rozwiązań w zakresie raportowania, komunikacji i rozwoju idei energooszczędnych domów. Ogólne informacje o projekcie BPPT jest jednym z największych parków przemysłowych i technologicznych w Polsce, który ułatwia inwestycje firmom polskim i międzynarodowym. Zarząd BPPT uczestniczy w projekcie Klastra, wraz z ośmioma innymi firmami z zewnątrz. Choć geograficznie nie znajdują się one na tym samym terytorium, pracują w tej samej dziedzinie i uważają się za Klaster. Celem projektu jest budowa domu pasywnego w centrum Bydgoszczy i promowania zrównoważonych praktyk budowlanych w regionie. Projekt ten ma kluczowe znaczenie dla promowania modelu pasywnego domu, gdyż większość ludzi i firm nie jest świadoma jego zalet. Powszechną obawą jest to, że koszty zbudowania domu pasywnego są wyższe niż domów standardowych, co jest prawdą, jednak w dłuższej perspektywie dom pasywny przynosi znaczne korzyści finansowe, które rekompensują początkowe koszty. Zrównoważony biznes Zrównoważony rozwój odnosi się do "rozwoju, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb" 1. Odnosząc tą ogólną zasadę do przedsiębiorstw i życie prywatnego oznacza to utrzymanie lub zwiększenie rozwoju gospodarczego i dobrobytu społeczności, jednocześnie chroniąc i odbudowując środowisko naturalne, na którym zależy ludziom i całej gospodarce. Podsumowując, biznes jest opisany, jako zrównoważony, jeśli spełnia następujące kryteria: 1. Włącza zasady zrównoważonego rozwoju w swoje decyzje biznesowe. 2. Dostarcza produkty i usługi przyjazne środowisku. 1 3

5 3. Podejmuje trwałe zobowiązanie przestrzegania zasad ochrony środowiska w swojej działalności 2. Biorąc pod uwagę powyższe definicje uważamy, że projekt prowadzony przez Klaster doskonale wpisuje się w tę koncepcję i może być postrzegany, jako innowacyjny projekt, który ma na celu budowanie świadomości ludzi i zmianę wzorców biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Aktualny stan, wyzwania i szanse dla energooszczędnych budynków w Polsce Pasywne i energooszczędne budynki nie są zbyt popularne w Polsce. Obecnie, w międzynarodowej bazie wybudowanych pasywnych domów, która obejmuje już ponad 2080 budynków pasywnych na całym świecie, znajdują się jedynie trzy konstrukcje zrealizowane w Polsce. Dwa z polskich domów pasywnych to domy jednorodzinne, a trzeci to budynek typu bliźniak. Główne wyzwania dla realizowania idei energooszczędnych domów w Polsce przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Analiza SWOT Pomocne w osiągnięciu celu Utrudniające osiągnięcia celu Pochodzenia wewnętrznego (cechy systemu) Mocne strony innowacyjne rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju konstrukcja domu ma niewielki wpływ na przyrodę niższe koszty utrzymania wiedza ekspertów z klastra klaster jako przykład skutecznego partnerstwa publiczno-prywatnego administracja publiczna może być zainteresowana promowaniem zrównoważonego budownictwa Słabe strony słaba komunikacja z niektórymi zainteresowanymi stronami (społeczeństwo, organizacje pozarządowe) brak doświadczenia we wspólnej pracy pomiędzy podmiotami skupionymi w klastrze brak wiedzy na temat rzeczywistych kosztów i efektywności tej technologii (budynek jako eksperyment) 2 4

6 Pochodzenia zewnętrznego (cechy środowiskowe) Możliwości rosnąca liczba klientów zainteresowanych rozwiązaniami ekologicznymi rosnąca liczba inwestorów zainteresowanych rozwiązaniami ekologicznymi koncepcja sprawdzona w Europie Zachodniej korzystne zmiany polityczne w UE i w Polsce poprawa sytuacji materialnej Polaków (coraz więcej osób, które chcą być oryginalne lub / i mogą pozwolić sobie na innowacje) potencjał rynku w Polsce i dobrze rozwinięty rynek w Europie Zachodniej strategia ochrony środowiska UE i Polski będzie wspierać innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju możliwość pozyskania dodatkowego finansowania badań i rozwoju w ramach programów ochrony środowiska oraz innowacji Zagrożenia społeczna trudność w rozumieniu nowoczesnych technologii zbyt wolne tempo zmian prawnych i społecznych, które utrudniają proces realizacji projektu Niebezpieczeństwo przewyższenia korzyści przez koszty nie istnieje silna profesjonalna sieć wspierająca zrównoważoną architekturę negatywne zmiany w polityce/nieskuteczna realizacja polityki ekologicznej konkurencja z lepiej rozwiniętych w tym obszarze rynków zachodnich niepewna sytuacja gospodarcza spowodowana recesją brak wiedzy społeczeństwa na temat pasywnych / energooszczędnych budynków brak chęci ludzi do inwestowania w innowacyjne rozwiązania, niski popyt na takie budynki związany z dużą różnicą między kosztami domów pasywnych i standardowych oraz z brakiem świadomości na temat korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych ryzyko finansowe wynikające z wysokich kosztów budowy i niepewnego popytu brak profesjonalnej współpracy w dziedzinie energooszczędnego projektowania, budowy i doradztwa W celu zwiększenia świadomości społecznej, klaster powinien przekonać interesariuszy, że idea energooszczędnego budynku ma wiele korzyści dla użytkowników właścicieli tego typu domów. Eksperymentalny budynek powinien służyć jako narzędzie praktycznego prezentowania tej idei. Poniżej Tabela 2 przedstawia ekonomiczne, środowiskowe, społeczne korzyści energooszczędnych domów. Tabela 2. Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne korzyści domów energooszczędnych Ekonomiczne Środowiskowe Społeczne Redukcja kosztów Niższy ślad ekologiczny Komfort życia zużycia energii Niższe koszty Minimalne zużycie energii i paliw kopalnych Izolacja zmniejsza natężenie hałasu i innych utrzymania domu Mniejsze zużycie wody dźwięków zewnętrznych Mniejsza zależność od zewnętrznych źródeł Wysoka jakość powietrza wewnątrz budynków zasilania Komfortowa temperatura Obniżenie rachunków za usługi komunalne i utrzymanie domu Rabaty, ulgi podatkowe i inne zachęty finansowe Dodatkowe środki na badania i rozwój 5

7 Analiza interesariuszy Kiedy staramy się wprowadzić nowe rozwiązanie na rynku, niezwykle ważne jest to, aby informować wszystkie zainteresowane strony o działaniach, które mamy zaplanowane. Dlatego zdecydowaliśmy się pogrupować najważniejszych interesariuszy na 8 grup: Klaster, klienci, administracja publiczna, środowisko, rynek, społeczeństwo, pracownicy i dostawcy. Skupiliśmy się na instytucjach, firmach i osobach, które mają bezpośredni wpływ na przyszłość projektu budynku pasywnego, a także tych, którzy będą odpowiedzialni za realizację budynku w mieście. 6

8 Business Project Rysunek 1. Mapa interesariuszy 7

9 Business Project Kolejnym krokiem identyfikacji interesariuszy było wykorzystanie narzędzia Ameba (załącznik 2) stworzonego przez Alana AtKisson. Posługując się teorią dyfuzji innowacji, pokazuje ono w metaforyczny sposób role, jakie dane grupy interesariuszy mogą odgrywać we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. W Aneksie 2 szerzej opisujemy każdą z tych ról. INNOWATORZY (INNOVATOR) o KLASTER (CLUSTER) - rozpoczął proces budowy domu pasywnego, który nie jest jeszcze zbyt powszechny w Polsce, a także zamierza wykonać ten projekt w sposób innowacyjny poprzez zbudowanie konsorcjum / klastra firm z różnych specjalizacji. AGENT ZMIAN (CHANGING AGENT) o Media szczególnie te które, są związane z zagadnieniami środowiskowymi, jak i te specjalizujące się w tematyce budowlanej. Należy dodać również media lokalne, które są zainteresowane rozwojem regionu. o Instytucje edukacyjne - najważniejsze wydają się uniwersytety, szczególnie te, które specjalizują się w tematyce budowlanej,, na przykład Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (wkrótce będzie organizowała konferencję na temat " Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013", na którym pojawi się także wykład na temat budownictwa pasywnego), o polski i zagraniczne organizacje pozarządowe, które są zainteresowane tematem budownictwa pasywnego, ochrony środowiska, etc.. o Ludzie, którzy już zbudowali dom pasywny, zarówno właściciele pasywnych domów jak i firmy, które te domy wybudowały. TRANSFORMATORZY (TRANSFORMER) o Administracja publiczna - samorząd lokalny w Bydgoszczy, władze województwa ( mogą one zadecydować o promowaniu budownictwa energooszczędnego w skali całego regionu) i inne organy władzy publicznej, o Władze departamentu: planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki MAINSTREAMERZY (MAINSTREAMERS) o Obecni i potencjalni klienci, o Lokalna społeczność. REAKCJONIŚCI (REACTIONARY) o Konkurencja (firmy, które budują starym sposobem ).. W kontekście powyższej analizy, BPPT można określić jako agenta zmian, który chce wprowadzić ideę budynków energooszczędnych w życie. Dobrze jest uświadomić sobie, jaką rolę w tym procesie mogą odegrać poszczególne podmioty, aby przygotować dobrą strategię komunikacji i budowania współpracy. Agenci zmian powinni włączyć do działania innych agentów zmian, innowatorów i transformatorów w celu przekonania mainstreamerów. Współdziałanie w tym celu wydaje się kluczowe dla powodzenia tego projektu. Strategia Poprzednie rozdziały pokazały, że projekt realizowany przez klaster może być postrzegany w szerszym kontekście idei zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, w trakcie procesu komunikacji proponujemy uwzględnić trzy filary zrównoważonego rozwoju, jakimi są wartości ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Poniżej prezentujemy niektóre rozwiązania i dobre praktyki, które mogą stać się inspiracją w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Proponujemy proces, w którym firma będzie koncentrować się na sprawozdawczości, komunikacji i rozwoju idei energooszczędnych budynków w Polsce. 8

10 Strategia dla członków klastra Cel-wzmocnienie współpracy Współpraca pomiędzy firmami w klastrze jest niezbędna, aby projekt osiągnął sukces. Podmioty te jako partnerzy mogą dzielić się swoimi środkami i wiedzą fachową, organizować spójną pracę, a także wspólnie pracować nad rozwiązaniami strategicznymi i taktycznymi. Co więcej współpraca przy projekcie może przynosić zaangażowanym podmiotom także, wymierne korzyści finansowe, takie jak: ograniczenie łącznych kosztów projektu przez podzielenie ich pomiędzy firmy przy jednoczesnym podniesieniu jakości wykonania poprzez realizację projektu z zaangażowaniem własnych zasobów i specjalistycznej wiedzy. Co więcej, jeśli projekt zakończy się sukcesem firmy zrzeszone w ramach klastra mają szansę na przewagę konkurencyjną, jako grupa doświadczonych i wzajemnie uzupełniających się podmiotów, które są w stanie realizować projekty w sposób kompleksowy. Wzmocnienie współpracy może odbywać się w formie organizacji spotkań i warsztatów, podczas których uczestnicy klastra mogą lepiej poznać swoje cele oraz oczekiwania, co wpłynie pozytywnie na zaufanie i wspólną wizję projektu. Organizacje pozarządowe i media (agenci zmian) Cel-zaangażowanie w promocję energooszczędnego budownictwa. Ta grupa interesariuszy może mieć największy wpływ na projekt, jako grupy go wspierające i promujące, które mogą przekazać ten pomysł potencjalnym jego nabywcom, władzom lokalnym i społecznościom lokalnym. Główną możliwością współpracy jest organizacja różnych imprez tematycznych, udostępniających informacje na temat energooszczędnych domach, a także otwarcie budynku dla szerokiej publiczności (Tabela 3). Załączone dobre praktyki przedstawiają różne sposoby budowania tego typu współpracy. Potencjalni członkowie Klastra (sektor budownictwa oraz architekci, projektanci, wykonawcy, instalatorzy) (mainstreamers) Cel zaangażowanie specjalistów w ramach klastra Możliwymi narzędziami do zaangażowania nowych firm w realizację projektu klastra są: Techniczne warsztaty, seminaria, szkolenia przydatne w celu zapewnienia szczegółowej wiedzy w kwestiach technicznych. Edukacja wydaje się niezbędna, ponieważ prace związane z projektowaniem, budową i remontem większej ilości energooszczędnych budynków wymagają zmiany metod pracy nie tylko specjalistów w sektorze budowlanym, ale także architektów, projektantów, konstruktorów, wykonawców, instalatorów itd. Są one również ważną częścią "marketingu" energooszczędnego budownictwa. Certyfikacja i oznakowanie budynków i urządzeń, jako potwierdzenie wysokiej jakości produktu i silnej pozycji na rynku. Służy firmom, które zamierzają przystąpić do klastra jako gwarancja jakości i potencjał do rozwoju. Użycie narzędzi zrównoważonego rozwoju biznesu jak GRI, ISO 14001, KNX do zwiększania przejrzystości zaufania, ale też monitorowania efektów oraz ujednolicenia przekazywanych przez firmy danych. Wykorzystanie zagranicznych przykładów budowania partnerstw (patrz: Carbon20 - Dobra Praktyka nr 5) w celu przyciągnięcia innych firm do udziału w projekcie. Lokalne władze (transformatorzy) Cel- zaangażowanie władz lokalnych do współpracy przy projekcie Władze lokalne mogą odegrać istotną rolę we wdrażaniu innowacji, jako mediatorzy i zwolennicy inicjatywy. Dlatego współpraca z lokalnymi władzami może mieć decydujący wpływ na końcowy rezultat projektu. Urząd Miasta może zapewnić miejsce do organizowania lokalnego Centrum Informacji Efektywności Energetycznej. Osoby zainteresowane tematem, mogłyby tam otrzymać informację na temat możliwych rozwiązań technicznych, a także o tym gdzie mogą znaleźć firmę zajmującą się energooszczędnymi rozwiązaniami czy jaką pomoc finansową mogą uzyskać itd. Dobra 9

11 praktyka nr 5 może służyć jako przykład tego typu ośrodka. Główne działania świadczone przez Klastra w celu skutecznej współpracy w tej sprawie znajdują się w tabeli 2. Potencjalni nabywcy (kupujący, wynajmujący lub mieszkańcy) (mainstreamerzy, osoby które odkładają decyzje na później) Cel- zapewnienie atrakcyjności projektu dla przyszłych klientów Ludzie lubią eksperymentować i doświadczać innowacji na własną rękę. Być może ciekawym pomysłem byłoby, udostępnienie im budynku, w celu poszerzania ich wiedzy na temat tej innowacji. Nadanie budynkowi statusu miejsca publicznego może sprawić, że więcej osób będzie chciało go odwiedzić i odkryć. Otwarcie może przybrać wiele form, takich jak: stałe lub czasowe wystawy, (np. wystawa najlepszych przykładów takich budynków wraz z informacją o korzyściach dla przyszłych właścicieli), programy demonstracyjne Jak to działa?, Ile mogę zaoszczędzić?, wstępne negocjacje szczegóły dotyczące budowy z przyszłymi właścicielami jeszcze przed jej rozpoczęciem, udostępnienie domu do zamieszkania na określony czas (np. jeden tydzień) i zachęcenie osób, które zdecydują się na ten eksperyment do dzielenie się doświadczeniem(blogi, warsztaty, marketing szeptany, sieci społeczne por. Dobra Praktyka nr 2), zamontowanie specjalnego wyświetlacza elektronicznego na widocznej części budynku wraz z informacją o bilansie kosztów i oszczędności w zakresie eksploatacji energooszczędnego domu, certyfikacja, znakowanie budynków i poszczególnych urządzeń, jako gwarancja jakości produktu w celu zwiększenia zaufania potencjalnych klientów, wykorzystanie sprawozdawczych narzędzi zrównoważonego rozwoju biznesu. Lokalna społeczność (mainstreamerzy i osoby, które odkładają decyzje na później) Cel-pozytywny wizerunek klastra w regionie Jak widzimy w dobrej praktyce nr 1, włączenie o ludzi w procesie podejmowania decyzji, może zarówno zwiększyć ich świadomość, a także budować społeczność. Zaangażowanie ludzi (np. z okolic, w którym będzie zbudowany dom) może służyć, jako narzędzie edukacji. Co więcej dobra praktyka nr 1 pokazuje, że działanie to może mieć również wymiar społeczny i może być przeznaczona do rozwiązywania pewnych problemów społecznych. Dlatego zachęcanie społeczności lokalne, do stworzenia swojej wizji dotyczącej preferowanych działań w tym budynku, wyposażenia jakie chcieliby w domu znaleźć, może przynieść pozytywny efekt dla projektu jako całości. Wsłuchiwanie się w głos społeczności lokalnej da klastrowi dodatkowe informacje o potencjalnych klientach, ale również zaangażuje społeczność lokalną oraz poprawi wizerunek klastra. Uniwersytety i instytucje badawcze (agenci zmian and transformatorzy) Cel-wzmocnienie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju Zaangażowanie uniwersytetów w programy badawcze może poprawić technologię budynków energooszczędnych i tym samym rozprzestrzeniać informację o projekcie w kręgach naukowych. Klaster może także umożliwić studentom naukę praktyczną poprzez programy stażowe. Tabela 3. Proponowana działalność względem interesariuszy Interesariusze Członkowie Klastra (innovator) Potencjalni członkowie klastra (sektor budownictwa, włączając architektów, projektantów, budowniczych, wykonawców, instalatorów) Potencjalni klienci (kupujący, wynajmujący lub mieszkańcy) Działania Organizowanie spotkań i warsztatów, Techniczne warsztaty, seminaria, szkolenia Certyfikacja i znakowanie domów i sprzętu Wykorzystanie narzędzi zrównoważonego rozwoju biznesu jak GRI, ISIS, ISO 14001, KNX Programy demonstracyjne Jak to działa?, Ile mogę zaoszczędzić?, 10

12 (mainstreamers, laggards) Organizacje pozarządowe (changing agents) Media (changing agents) Lokalne organizacje pozarządowe (changing agents) Lokalna społeczność (mainstreamers and laggards) Lokalne władze (transformers) Stałe lub czasowe Umożliwienie zamieszkania na określony czas i podzielenia się doświadczeniami (blogi, warsztaty, marketing szeptany, sieci społeczne).. Certyfikacja i znakowanie domów oraz sprzętu Wykorzystanie narzędzi zrównoważonego rozwoju biznesu jak GRI, ISIS, ISO 14001, KNX Zaangażowanie w promocję i organizację warsztatów, seminariów i innych imprez dla podniesienia świadomości wśród potencjalnych konsumentów. Promowanie modelu pasywnego domu poprzez media Strona poświęcona wszystkim imprezom i wydarzeniom dotyczącym budownictwa. Sieci społecznościowe, aplikacje internetowe (kalkulator wydajności energetycznej itp.) Specjalne tablice informacyjne zamieszczone na budynku Utworzenie w budynku biura dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces promocji. Wykorzystanie narzędzi zrównoważonego rozwoju biznesu jak GRI, ISIS, ISO 14001, KNX Partycypacyjne podejmowanie decyzji przy projektach budowlanych energooszczędnych domów Wykorzystanie narzędzi zrównoważonego rozwoju biznesu jak GRI, ISIS, ISO 14001, KNX Współpraca z uczelniami i umożliwienie stażu studentom. Zaangażowanie lokalnych artystów do dekoracji budynku, tworzenie instalacji na wystawy etc. Organizacja lokalnego Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej w Bydgoszczy Wykorzystanie narzędzi zrównoważonego rozwoju biznesu jak GRI, ISIS, ISO 14001, KNX 11

13 Dobre praktyki 1.Dobra praktyka Zagadnienie: Podnoszenie świadomości i atrakcyjności budynków pasywnych przez zaangażowania społeczności lokalnych oraz inicjatyw zmierzających do rozwiązania problemów społecznych.: Przykład: W 2004 roku dwie organizacje non-profit we współpracy ze Stołecznym Regionalnym Funduszem Mieszkaniowym w Brukseli rozpoczęła projekt budowy energooszczędnego budynku mieszkalnego dla 14 rodzin o niskich dochodach i złej sytuacji mieszkaniowej pochodzących z Molenbeek-Saint-Jean (Bruksela, Belgia). Rodziny te utworzyły wspólnotę o nazwie l'espoir ( Nadzieja ). Przed opracowaniem projektu domu odbyły się trzy warsztaty dla rodzin, podczas których wynegocjowano szczegóły budowy. Domy zostały sprzedane po cenie kosztów budowy dla członków stowarzyszenia l'espoir 3. 2.Dobra praktyka Zagadnienie: Podniesienie świadomości na temat korzyści płynących z budownictwa pasywnego. Przykład: Dzień Domu Pasywnego organizowany przez Międzynarodowy Związek Domów Pasywnych IPHA daje możliwość przyjrzenia się zaletom i wadom takich konstrukcji. Domy, które biorą udział w tej inicjatywie są oznaczone specjalnym logo (rysunek 2) 4. Wszystkie domy biorące udział w dniach otwartych można znaleźć na stronie internetowej Międzynarodowej Bazie Domów Pasywnych 5. Najbliższe Dni Domu Pasywnego odbędą się 8-10 listopada 2013 roku. IPHA zachęca wszystkich uczestników, do organizowania warsztatów, wykładów i sesji informacyjnych lub wycieczek po domach pasywnych oraz zapewnia swoją pomoc w promowaniu takich wydarzeń lokalnych i regionalnych 6. Rysunek 2. Specjalne logo dla domów biorących udział w Dniu Domu Pasywnego( Passive House Day). 3.Dobra praktyka. Zagadnienie: Promowanie budownictwa energooszczędnego wśród osób o niższych dochodach. Przykład: Australijski rząd zapewnia program Low Carbon Communities do promowania energooszczędności na poziomie lokalnym i wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wśród głównych działań w ramach tego programu są imprezy edukacyjne pokazujące możliwość zmniejszenia zużycia energii wśród społeczeństwa. Organizacje społeczne mogą ubiegać się o dotacje do podjęcia modernizacji w zakresie efektywności energetycznej 7. 3 L ESPOIR [060]: a reference in terms of ecological collective housing projects Collective housing - f new building 4 Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland Low Carbon Communities 12

14 4.Dobra praktyka Zagadnienie: Budowanie partnerstw na rzecz domów pasywnych. Przykład: Dwa uniwersytety, siedem urzędów miast, Krajowa Organizacja dla Samorządów lokalnych w Danii i jak również prywatni partnerzy (100 MSP) wzięło udział w projekcie Carbon20 (Dania). Jego głównym celem było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych zaangażowanych interesariuszy o 20% w ciągu 3 lat. Jednocześnie starali się oni wzmocnić więzi między uczestnikami projektu. Opracowano model współpracy w zakresie redukcji emisji CO2, który składa się z sześciu kroków. Najpierw odbywały się spotkania informacyjne dla firm, które były zainteresowane udziałem w projekcie. Następnie, jeśli firma nadal wyrażała zainteresowanie, przedstawiciel samorządu odwiedzał ją i decydował, który obszar firmy może przyczynić się do projektu, a następnie podpisywał na tej podstawie umowę partnerską, zawierającą prawa i zobowiązania danego podmiotu jako uczestnika projektu Czwartym krokiem była ocena techniczna, w formie konsultacji, które dawała ogólny zarys dotyczący obszaru tematycznego i oczekiwanych kosztów planowanej inwestycji energooszczędnej. Następnie należało napisać plan działania i wdrożyć go. Monitorowanie efektów tej inicjatywy, jak również publikowanie raportów na ten temat okazało się istotnym elementem przejrzystości i promowania projektu. Bardzo ważnym elementem tego projektu okazała się też udział niektórych interesariuszy, pełnionych w nim funkcję doradczą 8. Rysunek 2. Carbon20 (Dania) 5.Dobra Praktyka Zagadnienie: Zapewnienie pełnej i wyczerpującej informacji na temat praktycznych aspektów budownictwa energooszczędnego. Przykład: W celu zaangażowania większej ilości odbiorców i zapewnienia im wystarczających informacji na temat firm, niektóre miasta stworzyły centra informacyjne. Oferują one informacje na temat oszczędzania energii, również w aspekcie technicznym jednak zazwyczaj są one odpłatne. Dlatego we Francji stworzono sieć centrów informacyjnych, które dostarczają informacji o efektywności energetycznej za darmo, co znacznie powiększyło liczbę osób zainteresowanych takimi poradami. System ten działa także w Wielkiej Brytanii i Szwecji

15 6.Dobra Praktyka Zagadnienie: Budowanie międzynarodowego partnerstwa i platformy wymiany doświadczeń na temat budownictwa energooszczędnego. Przykład: Projekt EcoClub powstał pomiędzy eko-innowacyjnymi klastrami z Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w latach W ramach specjalności wewnątrz klastrów pojawiły się takie zagadnienia jak: eko-innowacyjny przemysł, obejmujący odpady, wodę, konserwację, kontrolę zanieczyszczeń środowiska, a także usługi energetyczne i zrównoważone budownictwo. Ponad 3500 firm i 430 instytucji badawczych wzięło udział w tym projekcie EcoClub, którego celem było zbudowanie sieci pomiędzy klastrami, dzielenie się najlepszymi praktykami i tworzenie nowych wspólnych projektów. Uczestnicy projektu opracowali specjalny zestaw narzędzi do wspierania członków projektu w zakresie innowacji i zarządzania ryzykiem. Zorganizowano wyjazdy studyjne, warsztaty i spotkania decyzyjne w celu wzmocnienia współpracy między członkami EcoClub Dobra Praktyka Zagadnienie: Budowanie konsorcjów międzysektorowych na rzecz budownictwa pasywnego. Przykład: Konsorcjum domów pasywnych w Austrii (IG Passivhaus Österreich) jest przykładem udanej współpracy różnych organizacji zajmujących się energooszczędnego budownictwa. W ciągu czterech lat konsorcjum przeprowadziło ponad 40 warsztatów szkoleniowych i upowszechniających imprez dla doradców energetycznych, architektów, urbanistów i inżynierów budowlanych. Skutecznym narzędziem do promocji domu pasywnego wśród konsumentów okazał się tzw. "testliving" czyli zdobycie praktycznych doświadczeń na temat tego typu budynku poprzez zamieszkanie w nim na tydzień. 11. Innym przykładem sieci jest ECO WORLD STYRIA, który wspiera firmy i społeczność Styrii w zakresie podstawowych usług i projektów, wzrostu innowacji, praktycznej wiedzy i nowego rynku Dobra Praktyka Zagadnienie: Ciekawe formy promowania idei budynków pasywnych. Przykład: The Belgian Passive House Platform (PHP) została stworzona, aby ułatwić podejmowanie decyzji o budowie budynku pasywnego w Belgii. Składa się z 18 firm, które wspólnie działają na rzecz energooszczędnego budownictwa i promocji standardów budynków pasywnych wśród decydentów i użytkowników końcowych 13. Organizują różne imprezy, targi i wystawy (np. małe muzeum przedmiotów codziennego użytku, które stają się... zbędne, gdy mieszka się w energooszczędnym domu - rys. 4)

16 Rysunek 3. Małe muzeum zbędnych rzeczy Podsumowanie W raporcie określiliśmy dwa główne cele i zaproponowaliśmy działania wspierające naszym zdaniem ich skuteczną realizację. Pierwszym było wzmocnienie współpracy między członkami klastra oraz uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla innych firm zainteresowanych przyłączeniem się do niego w przyszłości. W tym przypadku ważne jest budowanie wzajemnego zaufania i opracowania spójnej, długofalowej wizji w ramach klastra poprzez organizację spotkań i warsztatów. Wskazana byłabym normalizacja działań klastra np. poprzez podpisanie umowy partnerskiej. Przydatnym elementem zapewniającym powodzenie projektu byłoby także zaangażowanie władz publicznych. Drugim celem była promocja energooszczędnego budownictwa. Warto realizować ten cel poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych i mediów, które mogą pomóc w przekazywaniu informacji o budownictwie energooszczędnym szerszym grupom osób. Równie ważnym elementem wydaje się organizacja wydarzeń tematycznych, podczas których odwiedzający będą mogli uzyskać podstawowe informacje na temat energooszczędnych domów. Rekomendowanym sposobem na przyciągniecie uwagi potencjalnych nabywców byłoby też udostępnienie budynku jako przestrzeni publicznej i eksperymentalnej, tak aby każdy mógł się samodzielnie przekonać o jego działaniu. Aneks 1. Firmy przynależne do Klastra Tabela 4. Firmy przynależne do Klastra 1. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o.: Organizacja non-profit, która jest zaangażowana w upowszechnianie i przekazywanie wiedzy na temat technologii pasywnej, termo-technologii, wykorzystanie elementów pasywnych i certyfikacji tego typu budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, która jest bardzo ekonomiczna, a jednocześnie używana w budynkach pasywnych. Jest to jedyna organizacja, która ma akredytację PHI do certyfikacji budynków pasywnych w Polsce. 2. Mazurskie Okna Sp. z o.o.: misją firmy jest pokazywanie wysokiego zaawansowania technologicznego, niezbędnego do produkcji stolarki otworowej, a więc drzwi, okien, bram, rolet, okiennic, żaluzji i moskitier. Chcą uczynić wybór stolarki otworowej świadomym, prostszym i bardziej zrozumiałym, tworząc nowe standardy usług i uczciwie oferując produkty podnoszące wartość inwestycji. 3. Bydgoska Szkoła Wyższa: prywatna uczelnia, która prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zdrowie publiczne, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, pedagogika (tytuł zawodowy licencjata), budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji (tytuł zawodowy inżyniera). 15

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju Projekt Biznesowy "Budowanie Strategii Komunikacji Opartej o Wartości Społeczno-Środowiskowe dla Pożycz.pl" Autorstwa: Hao Cai Anna Huskowska Kamila

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo