PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY"

Transkrypt

1 PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY Załącznik nr 6 1. Ze względu na konieczność zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć programowych z tematu nr 2.1 i 2.2, na trzy osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy przypada jeden instruktor techniki jazdy. Grupa liczy maksymalnie 12 osób na jednym obiekcie szkoleniowym, z wyjątkiem tematów nr 1 i 3. Liczba godzin dydaktycznych dla tematu nr 3 jest przewidziana dla 12 osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. W trakcie ćwiczeń należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 2. Część teoretyczna jest prowadzona w sali dydaktycznej, natomiast miejsce realizacji tematu nr 3 za pomocą u każdorazowo jest określane w konspekcie zajęć przez osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. I. Szkolenie podstawowe Temat nr 1: Dydaktyka dorosłych Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy będzie dysponowała wiedzą w zakresie: modelu komunikacji interpersonalnej oraz zasady skutecznego komunikowania się, sposobu rozwiązywania konfliktów w grupie szkoleniowej, podstawowych pojęć i zasad dydaktyki dorosłych, roli motywacji w procesie kształcenia, katalogu umiejętności dydaktycznych osoby prowadzącej zajęcia, podstawowych pojęć z zakresu procesu szkolenia, budowy lekcji, zasady tworzenia konspektu, zasady realizacji lekcji metodą wykładu, zasady realizacji lekcji metodą u. Załącznik nr 6

2 Lp. Zagadnienia Wskazówki do realizacji Metoda 1 Komunikacja interpersonalna wybrane 2 Dydaktyka dorosłych wybrane Zapoznać osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy z programem szkolenia. Omówić zasady pracy w grupie, a następnie wykonać ćwiczenia dotyczące autoprezentacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu interpersonalnego. Na podstawie modelu komunikacji interpersonalnej, wyjaśnić pojęcia i omówić zasadnicze elementy systemu komunikowania się. Przedstawić poziomy komunikacji interpersonalnej. Zastosować umiejętności werbalnego komunikowania się. Scharakteryzować problemy (bariery) w komunikacji interpersonalnej. Omówić pojęcie dobrego komunikatu. Zaprezentować techniki aktywnego słuchania oraz przedstawić dotyczące komunikacji pozawerbalnej. Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy znalezienie sposobów przezwyciężania barier utrudniających skuteczną komunikację. Omówić sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach. Podać przykłady niewłaściwych zachowań w grupie szkoleniowej, wspólnie z osobami ubiegającymi się o uprawnienia instruktora techniki wypracować strategie radzenia sobie z nimi. Omówić rolę komunikacji interpersonalnej w procesie dydaktycznym. Omówić podstawowe pojęcia: dydaktyka, metodyka, pedagogika, andragogika, jednostka lekcyjna, jednostka metodyczna, cele nauczania, proces kształcenia. Scharakteryzować zasady nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących nauczania dorosłych, takich jak: poglądowość, świadomy i aktywny udział osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki w procesie nauczania uczenia się, przystępność w nauczaniu, systematyczność, operatywność osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, trwałość wiedzy, kształtowanie umiejętności uczenia się, wykorzystywanie doświadczeń osób dorosłych, indywidualizacja i zespołowość, ustawiczność kształcenia, łączenie teorii z praktyką, wzajemny szacunek. Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wypracowanie katalogu pożądanych umiejętności dydaktycznych osoby prowadzącej zajęcia. Szczególną uwagę zwrócić na kompetencje merytoryczne i psychologiczne, takie jak: obiektywizm, umiejętność obserwacji grupy, budowanie zaufania oraz stanowczość i elastyczność w działaniu. praca w grupach wykład ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej dyskusja wykład praca w grupach dyskusja Czas realizacji 3 godziny 3 godziny

3 Omówić style nauczania i kierowania pracą grupy. Wskazać sposoby motywowania w procesie kształcenia (zwróć uwagę na elementy blokujące aktywność osób nauczanych w czasie zajęć). 3 Proces kształcenia Omówić podstawowe pojęcia z zakresu procesu szkolenia: cel dydaktyczny, treści kształcenia, metody i sposoby nauczania, sposoby oceniania. Przedstawić taksonomie celów nauczania oraz zakres ich stosowania. Omówić strukturę lekcji oraz wskazać czynniki, decydujące o jej strukturze. Wskazać zasadnicze elementy lekcji, zwracając uwagę na czas ich realizacji, oraz omówić rodzaje lekcji. Zdefiniować pojęcia metody nauczania (dokonać ich klasyfikacji) i techniki aktywizującej (podać ich rodzaje). Omówić zasady opracowywania konspektu zajęć oraz zaprezentować przykładowe konspekty. Zdefiniować pojęcie środków dydaktycznych w kształceniu i omówić ich funkcje. Dokonać podziału środków dydaktycznych na: pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, techniczne środki przekazu i pedagogiczne środki pracy. Wskazać znaczenie merytorycznego i metodycznego przygotowania osoby prowadzącej zajęcia do lekcji. Omówić pojęcie oceniania oraz funkcje oceny, zakres i kryteria oceniania, formę oceny oraz cechy oceny efektywnej. Wskazać podstawowe i najczęściej występujące w procesie oceniania błędy popełniane przez osoby prowadzące, m.in.:,,efekt tendencji centralnej,,,efekt aureoli,,,efekt podobny do mnie,,,efekt kontrastu,,,efekt pierwszego wrażenia. Zrealizować zajęcia z zastosowaniem metody wykładu. Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, aby obserwowali lekcję i zwracali uwagę na jej elementy. Wspólnie z osobami ubiegającymi się o uprawnienia instruktora techniki jazdy omówić lekcję, a następnie wypracować chronologię lekcji prowadzonej metodą wykładu. wykład dyskusja 4 godziny 4 Metody nauczania dorosłych wykład obserwacja lekcji praca w grupach 2 godziny Zrealizować zajęcia z zastosowaniem metody u (demonstracja i ćwiczenia). Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, aby obserwowali lekcję i zwracali uwagę na jej elementy. Wspólnie z osobami ubiegającymi się o uprawnienia instruktora techniki jazdy omówić lekcję, a następnie wypracować chronologię lekcji prowadzonej metodą u. wykład obserwacja lekcji praca w grupach 2 godziny

4 Temat nr 2.1: Doskonalenie techniki jazdy pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii A Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy: potrafi kierować pojazdem, przestrzegając ogólnych zasad z zakresu techniki jazdy, potrafi manewrować pojazdem po wyznaczonej trasie slalomy, zna konsekwencje związane z przecenianiem własnych umiejętności, wie, jak prędkość jazdy wpływa na stopień trudności różnych sytuacji, posiada większą świadomość, jakie znaczenie ma unikanie ryzyka drogowego, wie, jaki związek istnieje pomiędzy prędkością jazdy a czasem zaistnienia zdarzenia drogowego, zna trudności związane z prawidłową oceną zachowania się pojazdu na różnych nawierzchniach drogowych, zna związek pomiędzy techniką jazdy a zachowaniem się pojazdu, potrafi prawidłowo hamować pojazdem na prostym odcinku oraz łuku drogi, zna elementy ćwiczeń wykorzystywanych podczas szkolenia, zna znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonego szkolenia, posiada wiedzę teoretyczną z doskonalenia techniki jazdy. Lp. Zagadnienia Wskazówki do realizacji Metoda 1 Przygotowanie pojazdu 2 Jazda na torze ziemnym, umiejętność utrzymania pozycji i równowagi w trakcie jazdy po nierównym terenie 3 Ogólne zasady techniki i taktyki Przypomnieć budowę motocykla terenowego i szosowego. Zapoznać z przeznaczeniem poszczególnych elementów jego wyposażenia. Przypomnieć czynności związane z przygotowaniem pojazdu i wskazać ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Zapoznać z charakterystyką i parametrami technicznymi motocykla. Wskazać właściwą pozycję motocyklisty podczas kierowania pojazdem. Przypomnieć i ać technikę jazdy motocyklem terenowym po odcinkach prostych i na łukach drogi, pokonywania wzniesień i spadków terenu. Omówić ćwiczenia, a następnie zademonstrować prawidłowe ich wykonanie. się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Omówić technikę jazdy motocyklem szosowym po odcinkach prostych: ruszanie z miejsca, zmiana i redukcja biegów, prawidłowe sposoby + ćwiczenia + ćwiczenia Czas realizacji 7 godzin

5 4 jazdy motocyklem szosowym Hamowanie awaryjne na wprost hamowania i zatrzymywania motocykla (w tym używanie hamulców przedniego, tylnego oraz obydwu hamulców równocześnie). Zwrócić uwagę na znaczenie umiejętności płynnego posługiwania się manetką gazu i dźwignią sprzęgła. Omówić ćwiczenia a następnie zademonstrować prawidłowe ich wykonanie. się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zademonstrować technikę ruszania z miejsca, osiągania optymalnych obrotów silnika i zmiany biegów. Wskazać na konieczność płynnego manewrowania manetką gazu i dźwignią sprzęgła motocykla. Zwrócić uwagę na technikę jazdy pojazdem przy hamowaniu i zatrzymaniu się. Omówić manewr nagłego hamowania przy dużej prędkości przy zachowaniu właściwego toru jazdy i użyciu hamulca przedniego oraz tylnego jednocześnie. Zatrzymanie motocykla powinno odbyć się bez spowodowania zagrożenia jego przewrócenia. Zaprezentować kolejno ćwiczenia: 1) ruszanie z miejsca i zatrzymanie się przed wyznaczoną linią; 2) przyspieszanie i zwalnianie, prawidłowa zmiana przełożeń; 3) hamowanie awaryjne na wprost przy prędkości co najmniej 50 km/h. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję na motocyklu i indywidualnie wykonała ćwiczenia. Powtórzyć ćwiczenia w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. Zwrócić uwagę na technikę jazdy motocyklem szosowym przy pokonywaniu zakrętów. Omówić ćwiczenia, a następnie zademonstrować prawidłowe ich wykonanie. + ćwiczenia 7 godzin 5 6 Pokonywanie zakrętów Hamowanie

6 awaryjne w zakręcie umiejętność właściwego używania hamulca przedniego i tylnego Zaprezentować kolejno ćwiczenia: 1) po ruszeniu z miejsca jazda z prędkością ok. 50 km/h; wykonywanie skrętów w prawą i lewą stronę po uprzedniej redukcji biegu; 2) pokonywanie zakrętów przy różnych prędkościach bez podpierania się nogami; 3) wykonywanie slalomów między rozstawionymi co 3 4 m pachołkami tak, aby ich nie potrącić i nie ominąć oraz bez podpierania się nogami; 4) jazda po wyznaczonych pachołkami torach. się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy indywidualnie wykonała ćwiczenia. Powtórzyć ćwiczenia w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. 7 Jazda szosowa Omówić zasady jazdy torem szkoleniowym przy zastosowaniu co najmniej trzech przełożeń skrzyni biegów pojazdu, pokonywaniu zakrętów przy zachowaniu właściwej taktyki i techniki jazdy, hamowaniu z redukcją biegów, zastosowaniu skrętu szosowego oraz techniki przeciwskrętu, zaprezentowaniu umiejętności zastosowania bezpiecznych torów przejazdu i bezpiecznej pozycji motocyklisty na motocyklu w zależności od występujących zakrętów, stosowaniu odpowiednich przechyłów na krętym odcinku toru, omijaniu przeszkód na zakręcie. W szczególności zwrócić uwagę na umiejętność odpowiedniego zachowania się kierującego podczas pokonywania łuku na spadku toru szkoleniowego. się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy indywidualnie wykonała ćwiczenia. Powtórzyć ćwiczenia w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. + ćwiczenia + ćwiczenia 24 godziny 7 godzin

7 Temat nr 2.2: Doskonalenie techniki jazdy pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy: potrafi kierować pojazdem i przestrzega ogólnych zasad z zakresu techniki jazdy, potrafi manewrować pojazdem po wyznaczonej trasie slalomy, zna konsekwencje związane z przecenianiem własnych umiejętności, wie, jak prędkość jazdy wpływa na stopień trudności różnych sytuacji, posiada większą świadomość, jakie znaczenie ma unikanie ryzyka drogowego, wie, jaki związek istnieje pomiędzy prędkością jazdy a czasem zaistnienia zdarzenia drogowego, zna trudności związane z prawidłową oceną zachowania się pojazdu na różnych nawierzchniach drogowych, zna związek pomiędzy techniką jazdy a zachowaniem się pojazdu, potrafi prawidłowo hamować na prostym odcinku oraz na łuku drogi pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub konwencjonalny układ hamulcowy, zna wpływ nowoczesnych systemów elektronicznych na wykonywane manewry i zachowanie się pojazdu, potrafi operować kołem kierownicy w skręcie szosowym i właściwie reagować na poślizg kół, zna elementy ćwiczeń, na które należy zwrócić uwagę podczas szkolenia, zna znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonego szkolenia, posiada wiedzę teoretyczną z doskonalenia techniki jazdy. Lp. Zagadnienia Wskazówki do realizacji Metoda 1 2 Ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem Kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie slalomy Przypomnieć czynności związane z przygotowaniem pojazdu i wskazać ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Omówić i zaprezentować prawidłową pozycję kierującego w pojeździe ustawienie wymiaru dolnego i górnego, sposób ułożenia rąk na kierownicy oraz ustawienie lusterek. Zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i zagłówków. Wskazać wpływ prawidłowej pozycji w pojeździe na wykonywanie manewrów. Omówić różnice techniki jazdy pojazdem z przednim i tylnym napędem. Wyjaśnić pojęcia podsterowności i nadsterowności pojazdu oraz skrętu manewrowego. W ramach u zaprezentować technikę kierowania pojazdem przodem i tyłem, po wytyczonej trasie (slalomy). Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe ułożenie rąk kierującego na kole kierownicy podczas wykonywania skrętu manewrowego. się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. + ćwiczenia Czas realizacji 5 godzin

8 W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i przejechała przodem oraz tyłem wytyczoną trasę (slalom). Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. Omówić zasadę działania konwencjonalnego układu hamulcowego i układu hamulcowego wyposażonego w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) wskazać różnice. się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zademonstrować manewr hamowania na prostej drodze i na łuku drogi pojazdem wyposażonym w konwencjonalny układ hamowania i układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie dobranie prędkości granicznej, umożliwiającej prawidłowe wykonanie manewru hamowania. Opisać działanie siły odśrodkowej na pojazd w czasie hamowania awaryjnego na łuku drogi. Omówić i zaprezentować działanie innych nowoczesnych systemów elektronicznych (m.in. systemu stabilizacji toru jazdy oraz systemu kontroli trakcji) i ich wpływ na wykonywane manewry. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda z osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i ćwiczyła zademonstrowane manewry, wykonując ćwiczenie z różnymi prędkościami przy użyciu i bez użycia systemów. Ćwiczenie ma na celu ukazanie granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. 3 Hamowanie na prostym odcinku i na łuku drogi

9 W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. Ćwiczenia przeprowadzane w zakresie prawa jazdy kategorii C+E należy wykonać przy użyciu zespołu pojazdów, w którego skład będzie wchodzić: przyczepa obciążona do połowy swojej dopuszczalnej ładowności, cysterna wypełniona do połowy płynem. + ćwiczenia 5 godzin 4 Kierowanie pojazdem na Omówić pojęcie tzw. skrętu szosowego.

10 prostym odcinku i na łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na torze szkoleniowym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W ramach u zaprezentować prawidłową technikę pokonywania pojazdem łuku drogi. Szczególną uwagę zwróć na: ułożenie rąk i operowanie kołem kierownicy w skręcie szosowym, dobór prędkości i przełożenia skrzyni biegów, tory przejazdu oraz występowanie nadsterowności i podsterowności pojazdu. Omówić wpływ rodzaju i stanu nawierzchni na przyczepność kół. Omówić i zaprezentować działanie nowoczesnych systemów elektronicznych i ich wpływ na wykonywane manewry. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda z osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i ćwiczyła zademonstrowane manewry. Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. Ćwiczenia przeprowadzane w zakresie prawa jazdy kategorii C+E należy wykonać przy użyciu zespołu pojazdów, w którego skład będzie wchodzić: przyczepa obciążona do połowy swojej dopuszczalnej ładowności, cysterna wypełniona do połowy płynem. Scharakteryzować technikę kierowania pojazdem w przypadku możliwego poślizgu kół. Wskazać różnice w poślizgu osi przedniej i tylnej. Opisać reakcje obronne kierującego pojazdem na powstały poślizg. Szczególną uwagę zwróć na wpływ prędkości i sposobu używania pedału hamulca na technikę wyprowadzania pojazdu z poślizgu oraz na konieczność zajmowania prawidłowej pozycji kierującego w pojeździe. się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W ramach u zaprezentować prawidłową technikę pokonywania wyznaczonej trasy pojazdem (w tym zademonstrować technikę omijania + ćwiczenia 7 godzin 5 Wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej + ćwiczenia z wykorzystaniem zdalnego urządzenia do pomiaru prędkości 7 godzin

11 niespodziewanej przeszkody w sytuacji, gdy nie można przed nią zatrzymać pojazdu). Szczególną uwagę zwrócić na kształcenie umiejętności w zakresie prawidłowych odruchów obronnych na powstały poślizg tylnej osi pojazdu. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i przećwiczyła technikę pokonywania wyznaczonej trasy, wykonując ćwiczenie z różnymi prędkościami. Ćwiczenie ma na celu ukazanie granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. Dodatkowo przeprowadzić ćwiczenia z wykorzystaniem innych systemów symulowania poślizgu w realnym ruchu, np. trolei, pojazdu wyposażonego w urządzenie zmieniające przyczepność kół do podłoża. W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. Ćwiczenia przeprowadzane w zakresie prawa jazdy kategorii C+E należy wykonać przy użyciu zespołu pojazdów, w którego skład będzie wchodzić: przyczepa obciążona do połowy swojej dopuszczalnej ładowności, cysterna wypełniona do połowy płynem.

12 Temat nr 3: Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy: potrafi przygotować konspekt zajęć realizowanych metodą wykładu i u, potrafi zrealizować zajęcia metodą wykładu, potrafi zrealizować zajęcia metodą u, posiada umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy z doskonalenia techniki jazdy, potrafi wykazać się umiejętnościami z zakresu techniki jazdy. Lp. Zagadnienia Wskazówki do realizacji Metoda 1 Przygotowanie konspektu zajęć 2 Realizacja i zajęć dydaktycznych Osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy opracowują konspekty do realizacji zajęć z zakresu doskonalenia techniki jazdy z wykorzystaniem metody wykładu i metody u (demonstracja i ćwiczenia). Osoby prowadzące szkolenie monitorują grupę i oceniają poprawność metodyczną opracowanych konspektów zajęć. Osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy przeprowadzają zajęcia z zakresu doskonalenia techniki jazdy na podstawie opracowanych przez siebie konspektów. Zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem danej metody nauczania (wykład, ) przeprowadza się w czasie jednej jednostki lekcyjnej (45 minut). Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy przeprowadza dwie lekcje każdą z nich inną metodą. Bezpośrednio po zakończeniu każdej lekcji należy ją omówić według poniższego scenariusza: osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy dokonuje samooceny w zakresie realizowanych zajęć, pozostałe osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy oceniają obserwowane zajęcia w aspekcie mocnych i słabych stron, osoby prowadzące szkolenie oceniają zajęcia. W podsumowaniu zwrócić uwagę na aspekt metodyczny i merytoryczny lekcji oraz wskazać mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć. Szczególną uwagę zwróć na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (m.in. czy prowadzący je omawiał) podczas realizowanych zajęć. praca indywidualna prowadzenie zajęć przez osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy realizowanych zajęć przez osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy oraz osoby prowadzące kurs Czas realizacji 6 godzin 40 godzin

13 Szkolenie podstawowe w zakresie prawa jazdy kategorii A tematu Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych Suma i suma Razem 111 Szkolenie podstawowe w zakresie w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E tematu Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych Suma i suma Razem 88

14 II. Szkolenie uzupełniające 1. Osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, która rozszerza ich zakres o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E, uczestniczy w szkoleniu uzupełniającym, obejmującym szkolenie w zakresie tematu nr 2.2. tematu 2.2 zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Suma i suma 4 24 Razem Osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C i C+E, D lub D+E, która rozszerza ich zakres o kategorię prawa jazdy A, uczestniczy w szkoleniu uzupełniającym, obejmującym szkolenie w zakresie tematu nr 2.1. tematu Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych Suma i suma 5 46 Razem 51

15 3. Osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E, która rozszerza ich zakres o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E, uczestniczy w szkoleniu uzupełniającym, obejmującym szkolenie w zakresie tematu nr 2.2 następującym w wymiarze: tematu 2.2 zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych min min min min. 4 Suma i suma 1 14 Razem Zadania są realizowane z wykorzystaniem zespołu pojazdów lub pojazdu członowego w zakresie danej kategorii z wyjątkiem pkt 2 i 3 w temacie 2.2.

Załącznik nr 1 PROGRAM KURSÓW DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH I POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Załącznik nr 1 PROGRAM KURSÓW DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH I POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE Załącznik nr 1 PROGRAM KURSÓW DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH I POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE 1. Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 46 DECYZJA NR 223 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 3 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 46 DECYZJA NR 223 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 3 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 46 DECYZJA NR 223 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 1706

Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 1706 Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 1706 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu,

Bardziej szczegółowo

2. Zakres budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej.

2. Zakres budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A 1. Przepisy ruchu drogowego. Temat 1/1 Wiadomości ogólne. Temat 1/2 Podstawowe pojęcia. Temat 1/3 Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego zał. Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 101/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wykaz tematów do przeprowadzenia części drugiej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 91 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 91 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 91 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Poz. Poz. zadania z tabeli 2 1 2 3 Kryteria 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za

Bardziej szczegółowo

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ): PRAWO JAZDY KATEGORII A uprawnia do kierowania motocyklem o dowolnej pojemności skokowej silnika i dowolnej mocy. Minimalny wiek wymagany do kierowania to 24 lata. PRAWO JAZDY KATEGORII A1 uprawnia do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 51

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 51 Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 51 DECYZJA 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów techniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Szkolenia dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy autobusem (w ramach programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

1 z :41

1 z :41 1 z 9 2010-06-09 07:41 Akt prawny opublikowany przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 Krok do kariery w branży samochodowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. C, C1

EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. C, C1 OSK- Edyta Mirosław Wojtkowscy ul. Drzymały 4 82-100 Nowy Dwór Gdański 55 247 2002 e-mail. osknowydworgd@interia.pl EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. C, C1 Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C lub C1 składa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2014-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Żywcu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową

Zarządzenie nr 6/2014-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Żywcu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową Zarządzenie nr 6/2014-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Żywcu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 809 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 809 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 809 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie I. Informacje Ogólne Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie 1. Egzamin na Kartę Motorowerową jest organizowany Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej. Oceniając wykonywane zadania

Bardziej szczegółowo

Auto-Szkoła Janusz Tokarski

Auto-Szkoła Janusz Tokarski Egzamin praktyczny ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu (w ramach programu: Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012

Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012 Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012 I. Informacje Ogólne 1. Wojewódzki Egzamin na Kartę Rowerową i Motorowerową jest organizowany na terenie Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Przebieg egzaminu :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy.

Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy. Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na: 1. wykonaniu na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Kursantów

Instrukcja obsługi dla Kursantów wersja 2014.01.10 Zawartość systemu e-prawojazdy.eu ponad 800 slajdów. ponad 1300 ilustracji ponad 160 filmów ilustrujących ponad 10 godzin filmów instruktażowych 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 tel.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE Załącznik nr 2 ZADANIA EGZAMINACYJNE SOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI RZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDAÓW NA INSRUKORÓW ORAZ REŚCI, KÓRE PODLEGAJĄ OCENIE abela nr 1 Poz. Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści Wstęp... Wprowadzenie... Spis treści Wstęp...................................... Wprowadzenie............................... Rozdział 1. Metodyka nauczania zasad ruchu drogowego 1. Hierarchia ustaleń prawnych 2. Dostosowanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim

Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim I. Informacje Ogólne 1. Egzamin na Kartę Rowerową jest organizowany na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie Podstawa prawna: 1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymagania dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy

Załącznik nr 1. Wymagania dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy Projekt z dnia 18.02.2008 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury... (poz....) Załącznik nr 1 Wymagania dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy 1. Obiekt szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. D

Egzamin na prawo jazdy kat. D Przebieg egzaminu :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. D Egzamin na prawo jazdy kat. D Wszystkie informacje na temat przebiegu teoretycznej części egzaminu,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2015-2016

Zarządzenie nr 9/2015-2016 Zarządzenie nr 9/2015-2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Żywcu z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy. 5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem). C1, C, D1, D

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy. 5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem). C1, C, D1, D EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria D1, D ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w tabeli nr 2 - poz.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA Założenia imprezy szkoleniowej dla 30 osób. Termin??? Miejsce Józefów k/ Legionowa Zajęcia na torze w godzinach 10.00 16.00 Proponujemy zajęcia w grupach 1 instruktor,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 1. Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia przedmiotów objętych planem kolejnych czterech semestrów studiów stacjonarnych ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU Załącznik do Zarządzenia nr 7 z dnia 3 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU I. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.) 1. Kartę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

B EGZAMIN PRAKTYCZNY W WORD SPRAWY ORGANIZACYJNE

B EGZAMIN PRAKTYCZNY W WORD SPRAWY ORGANIZACYJNE Kategoria B EGZAMIN PRAKTYCZNY W WORD SPRAWY ORGANIZACYJNE Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym WORD, przy użyciu samochodu egzaminacyjnego WORD, przez uprawnionego egzaminatora WORD. Cały

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin AM 30 140 170 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PLACU MANEWROWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ - kategoria B1,B

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PLACU MANEWROWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ - kategoria B1,B EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria B1,B ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM Kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - kategoria B1,B Poz. Zadania egzaminacyjne 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 6 59-3 _0 Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA dla 50 osób.

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA dla 50 osób. PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA dla 50 osób. Lokalizacja Legionowo k/ Warszawy Termin Zajecia na torze w godzinach 10:00-17:00. TOR Legionowo Stacja 1 Slalomy tor przeszkód(2 samochody) Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTO-START-ATLAS Racibórz 02.08.2013 Agencja Turystyczna Atas 47-400 Racibórz ul. S.Batorego 6 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 47-400 Racibórz Program nauczania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

Nr O ROB 0011 01/ID/11/1

Nr O ROB 0011 01/ID/11/1 Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych. Nr O ROB 0011 01/ID/11/1 Andrzej Urban Wyższa Szkoła Policji Czas realizacji projektu 28 grudnia 2011 r. 31 maja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Część teoretyczna 18 pytań, 2 dopuszczalne błędy. Egzamin teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Zadania egzaminacyjne plac manewrowy - kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T. Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy

Tabela nr 2 Zadania egzaminacyjne plac manewrowy - kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T. Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria B+E, C1+E,C+E,D1+E, D+E, T ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY. NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY. NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zapraszamy do najnowocześniejszego w Polsce OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA WYŻSZEGO w Słabomierzu k/mszczonowa.

Szanowni Państwo. Zapraszamy do najnowocześniejszego w Polsce OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA WYŻSZEGO w Słabomierzu k/mszczonowa. Szanowni Państwo Zapraszamy do najnowocześniejszego w Polsce OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA WYŻSZEGO w Słabomierzu k/mszczonowa. DriveLand to idealny obiekt do realizacji szkoleń z doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla Wykładowcy. e-prawojazdy.eu. wersja 2013.09.05. Zawartość systemu

Instrukcja obsługi. dla Wykładowcy. e-prawojazdy.eu. wersja 2013.09.05. Zawartość systemu wersja 2013.09.05 Zawartość systemu e-prawojazdy.eu ponad 2000 slajdów. ponad 3000 ilustracji ponad 180 filmów ilustrujących ponad 20 godzin filmów instruktażowych 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 tel.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

egzamin A Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin A Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin A1 30 180 210 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 stycznia 2013 r.

DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 stycznia 2013 r. DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 stycznia 013 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Pani Aleksandra Michalczewska-Kucharska Prezes Zarządu Michalczewski Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Łukasika Radom

Pani Aleksandra Michalczewska-Kucharska Prezes Zarządu Michalczewski Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Łukasika Radom Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.9.2015 Pani Aleksandra Michalczewska-Kucharska Prezes Zarządu Michalczewski Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - kategoria AM, A1, A2, A

Kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - kategoria AM, A1, A2, A EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria AM, A1, A2 i A Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres mailowy: k.gorska@nfosigw.gov.pl, w terminie do 19 listopada 2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres mailowy: k.gorska@nfosigw.gov.pl, w terminie do 19 listopada 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Poniżej przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego doskonalącego technikę jazdy dla pracowników NFOŚiGW kierujących samochodami

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP Autor: Robert Łazaj Organizacja Procesu Szkolenia Szkolenia w OSP możemy podzielić na szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Teoria ruchu pojazdów samochodowych

Teoria ruchu pojazdów samochodowych Opis przedmiotu: Teoria ruchu pojazdów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP404 Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 106 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Hołoweńko Zenon Jagielski Robert Szczech TECHNIKA KIEROWANIA SAMOCHODEM CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2013 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania Karty Rowerowej

Procedura uzyskania Karty Rowerowej Procedura uzyskania Karty Rowerowej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej - Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli Wiedza K-U11 K-U13 K-U15. Umiejętności. Kompetencje społeczne

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli Wiedza K-U11 K-U13 K-U15. Umiejętności. Kompetencje społeczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów Semestr 4 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach Program praktyk pedagogicznych 1. Postanowienie ogólne: Praktyka pedagogiczna jest elementem obowiązującym w toku studiów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo