ZDROWA DIETA W POLSCE JEDEN ZA DWA. Ecolution by Scania w Grupie Krasoń. Autobus przyszłości już dziś. Rekordowa Scania ze Szczercowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDROWA DIETA W POLSCE JEDEN ZA DWA. Ecolution by Scania w Grupie Krasoń. Autobus przyszłości już dziś. Rekordowa Scania ze Szczercowa"

Transkrypt

1 BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 1/2015 W POLSCE JEDEN ZA DWA Autobus przyszłości już dziś Rekordowa ze Szczercowa ZDROWA DIETA Ecolution by w Grupie Krasoń Top Team GRA ZESPOŁOWA Strona 8 Instbud POD CIŚNIENIEM Strona 18

2 Marzec Od wydawcy W NUMERZE w Polsce nr 1/ Jeden za dwa wspólnie z belgijską fi rmą Van Hool zbudowała nowy autobus gazowy do obsługi sieci BRT. Może być zasilany CNG w dowolnej postaci, również biogazu i oferuje unikalną kombinację dużych możliwości przewozowych ze znikomym wpływem na środowisko naturalne. Widzimy pierwsze oznaki ożywienia w budownictwie i wychodzimy im naprzeciw. Rusza nowa edycja ogólnopolskiego Test Tour Harce w terenie 16 marca 2015 r. rusza siódma edycja Test Tour, największego pokazu pojazdów budowlanych w kraju. Najnowsze podwozia i ciągniki odwiedzą 12 miejscowości w całej Polsce. 6 wyprzedza czas Nowoczesne urządzenia elektroniczne do osobistego użytku są bardzo popularne. jest pierwszą fi rmą samochodową, która przedstawia własny smartwatch: Black Griffi n Watch. 7 W terenie Assistance w nowej odsłonie, Pierwsza w programie Exclusive, Nowe wydane w Olsztynie, 10 z 31, Jedyne i niepowtarzalne 8 Gra zespołowa Konkurs Top Team to nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności. To również trening przydatny w doskonaleniu codziennej pracy serwisu. W tym roku w krajowym fi nale zwyciężył zespół ze Szczecina. 12 Trening z tabletem zaprojektowała pomysłową aplikację na tablet, która pokazuje informacje widoczne na tablicy rozdzielczej pojazdu. Nazywa się ona WICkit i ułatwia prowadzenie szkoleń z ekonomicznej jazdy. 14 Pomidory z Polski? Przez okrągły rok! Zielone, równe rządki maleńkich roślin. Mają widno, ciepło, wody pod dostatkiem. Wkrótce opuszczą ten rajski zakątek i wyruszą w podróż w dorosłość. Zabierze je tam Dwa i pół miliona Czuję do niej sentyment i będę nią jeździł, dopóki będę mógł mówi Wiesław Zjawiony. Licznik jego ciężarówki przekręcił się już dwa razy, mijając liczbę i biegnie dalej. 27 Przybywa Kilometrów Nadziei W ubiegłym roku 85 pracowników Polska pokonało przez dziewięć miesięcy km. Plan na rok 2015 to km! 28 Big data nowa rewolucja Big data pomaga nakreślić od nowa mapę przewozów. Już dziś łączność między pojazdami zwiększa wydajność fl ot oraz usprawnia ich obsługę. A to dopiero początek. 34 Konkurs fotografi czny Ja i moja 35 Partnerzy w Polsce Magazyn informacyjny przeznaczony dla klientów i miłośników w Polsce Wydawca Polska S.A., Stara Wieś, al. Katowicka 316, Nadarzyn Telefon: Fax: Dyrektor marketingu: Paweł Paluch Koordynator projektu: Stefan Przeniosło Kjell Örtengren, Dyrektor Generalny, Polska S.A. Drodzy Czytelnicy! SCANIA ZAJMUJE PIERWSZE MIEJSCE w Polsce w sprzedaży podwozi. Ten znakomity wynik motywuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Polska bezustannie się zmienia. Napływa nowa transza środków unijnych, która zwiększy poziom inwestycji. Widzimy pierwsze oznaki ożywienia w budownictwie i wychodzimy im naprzeciw. Rusza nowa edycja ogólnopolskiego Test Tour W drugiej połowie marca nasze pojazdy odwiedzą 12 miejscowości na terenie całego kraju. Pokonają w tym czasie 2400 km, prezentując swoje możliwości przed klientami i mediami. Wszyscy zainteresowani pojazdami będą mogli naocznie przekonać się, jak radzą sobie one w trudnym terenie oraz jak pomagają im w tym nowoczesne systemy, w jakie są wyposażone. Spotkania będą również doskonałą okazją, aby zapoznać się z maszynami budowlanymi naszego partnera, firmy Liebherr. Kilka ciężarówek biorących udział w Test Tour 2015 napę- dza znany już, ceniony i nagradzany za rekordowo niskie spalanie silnik Euro 6 o mocy 410 KM. Obecnie znakomitą renomę zdobywa jego młodszy i mocniejszy odpowiednik, także korzystający wyłącznie z układu SCR do oczyszczania spalin, a osiągający moc 450 KM. Nowoczesne rozwiązania, które sprawdziły się w dalekim transporcie są dostępne również w innych segmentach rynku, także w szeroko rozumianej branży budowlanej oraz wydobywczej. Ich rozpowszechnianie niesie pozyt yw ne konsekwencje dla transportu drogowego i z pe wnością sprawdzi się w segmencie budowlanym. Pamiętając, że koszty paliwa należą do głównych wydatków firm transportowych, troszczy się, aby ich redukcji towarzyszył zrównoważony rozwój. Po drogach jeździ już ciężarówek wyposażonych w aktywnie używany system Fleet Management. Nasi klienci cenią sobie kompleksowe rozwiązania. Dlatego coraz chęt niej decyd ują się na pojazdy z pakietem Ecolution by. Przyczynia się on do osiągania wyższych zysków, ponieważ eliminuje niepotrzebne wydatki, zwiększa dyspozycyjność po ja zdów oraz ułatwia zarząd zanie flotą. Racjo nalne wykorzysy ta- nie środków transportu to terminowe dostawy, mniejsze zużycie paliwa oraz niższa emisja spalin. Korzyści odnosi zatem ogół społeczeństwa. 18 Pod ciśnieniem Mało jeździ, ale nie narzeka na brak zajęć. Specjalistyczna, która należy do fi rmy Instbud z Nieznanowic koło Gdowa pracuje za trzech, chociaż do jej obsługi wystarczy jeden człowiek. Ma ga zyn jest do stęp ny bez płat nie w sie ci sprze da ży Wszyst kich za in te re so wa nych re gu lar nym otrzymy wa niem Sca nia w Pol sce pro si my o zgło sze nia li stow ne lub dro gą elek tro nicz ną do Sca nia Pol ska lub po przez for mu larz kon tak to wy na stro nie nia.pl z po da niem na stę pu ją cych da nych: imię i na zwi sko, do kład ny ad res z ko dem pocz to wym, na zwa fir my, mar ka uży wa ne go sa mo cho du cię ża ro we go. Pra wa au tor skie za strze żo ne. KJEL L ÖRTENGREN DYREKTOR GENERALNY SCANIA POLSKA S.A.

3 WYDARZENIE: SCANIA TEST TOUR 2015 zamontowanych na podwoziach przez partnerów Test Tour. Specjalną atrakcję przygotowała firma Liebherr, która zaprezentuje swoje maszyny budowlane. FOTA LOTA CIĘŻARÓWEK SCANIA pokona w sumie 2400 km. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 marca w Lublinie, ostatnie 31 marca w Warszawie. Każdy będzie mógł wybrać najdogodniejszy dla siebie termin i miejsce. Test Tour wraca po prawie czteroletniej przerwie. Od ostatniego boomu budowla- nego minęło trochę czasu. Konstruktorzy firmy nie próżnowali. Nowe ciężarówki są jesz- cze lepiej przystosowane do pracy w trudnych warunkach. W związku z napływem kolejnej transzy funduszy unijnych, Polskę czeka nowa fala inwestycji. jest na nią doskonale przygotowana. HARCE W TERENIE Zobacz i sprawdź Test Tour to okazja, aby zapoznać się z ciężarówkami spod znaku gryfa i wypróbować je w ciężkim terenie. Przekonać się o zaletach różnych konfiguracji napędu i silni- ków, a także przyjrzeć się ofercie ukierunkowanej na zmniejszenie kosztów eksploatacji i obsługi pojazdów, która będzie prezento- wana w specjalnej naczepie e ekspozycyjnej. Nowoczesne systemy telematyczne i kontrak- ty serwisowe sprawiają, że ciężarówki są lepiej wykorzystywane i bardziej dyspozycyjne, co sprzyja zwiększeniu zysku ich użytkowni- ka. Jednocześnie może on skupić się na swojej głównej działalności, powierzając opiekę nad 16 marca 2015 r. rusza siódma edycja Test Tour, największego pokazu pojazdów budowlan anych w kraju. Najnowsze podwozia i ciągniki odwiedzą 12 miejscowości ci w całej Polsce. samochodami w ręce profesjonalistów z auto- ryzowanych serwisóww. W serii spotkań weźmie udział ił11 ciężarówek, 2-, 3- i 4-osiowych z silnikami o mocy od 320 do 490 KM i kabinami typu P lub G. Nie są to wyłącznie pojazdy budowlane, takie jak wywrotki czy betonomieszarka. prezentuje również inne typy ciężarówek, które muszą w pracy zmagać się z bezdrożami, np. pojazdy dla leśnictwa, jak również podwozia pod zabudowę hakową. Nowością jest pojazd z napędem 4 4, na kołach z pojedyn- czym ogumieniem z zabudowę skrzyniową i żura- wiem przeznaczony dla branży energetycznej. Podczas jazd testowych będzie można zorientować się w zaletach różnego rodzaju zabudów, Nowości, nowości Wszystkie samochody biorące udział w teście są wyposażone w silniki Euro o6. Rozwiązania konstrukcyjne zaproponowane przez gwarantują nie tylko niskie zużycie paliwa, ale ułatwiają zabudowanie podwozia dowolnym nadwoziem, najbardziej nawet wyspecjalizowanym. Dobrze wiedzą o tym polscy strażacy, którzy w ostatnich latach kupują niemal wyłącznie ciężarówki. Między innymi dzięki nim w 2014 roku sprzedała najwięcej podwozi ze wszyst- kich firm oferujących samochody ciężarowe w Polsce! Sprawdzone w dalekim transporcie skrzynie biegów ze zautomatyzowanym sterowaniem Opticruise, coraz częściej są wykorzystywane również w branży budowlanej. Ich podstawo- wą zaletą w takich zastosowaniach jest dosko- nała ochrona sprzęgła. W trudnym terenie jest to element układu napędowego najbardziej narażony na zniszczenie, do czego kolosalnie przyczyniają się niewprawni wni kierowcy, jeżdżący na półsprzęgle. Zautomatyzowan wana skrzy- nia całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia sprzęgła. Dzięki nowym trybom pracy oraz udoskonalonemu sterowaniu zmianą przełożeń, cię- żarówki ze skrzyniami wyposażonymi w Opticruise bardzo dobrze radzą sobie na luźnej czy grząskiej nawierzchni. Do wymagającego terenu enu polecany jest tryb Off-road, który skraca a do minimum czas zmian ny przełożenia i maksymalnie wykorzystuje osiągi silni- jednocześnie niepotrzebnych zmian biegu, aby wysoki moment obrotowy docierał do kół zawsze wtedy, gdy jest potrzebny. Różne konfiguracje napędu pozwalają stwo- ka. Unika rzyć samochód, w którym przy zachowaniu dobrych własności terenowych priorytetem jest niska masa własna, at także ciężki pojazd z napędem wszystkich osi i kompletem blokad mechanizmów różnicowych, dostosowany do jazdy w najtrudniejszych warunkach. Kierując się indywidualnymi potrzebami, można w analogiczny sposób dobrać typ ramy, zawieszenia i hamulców. Punkty oświe- tleniowe są chronione metalowymi osłonami, a mocny, stalowy zderzak nie tylko bardzo dobrze zabezpiecza pojazd, ale jest atrakcyjnym dodatkiem. Można jeszcze długo wymieniać, dlaczego jest doskonałym pojazdem na bezdroża, ale lepiej wybrać się na Test Tour, wsiąść za kierownicę i przekonać się o tym osobiście! Test Tour 2015 Ciężarówki biorące udział w teście pojazdów budowlanych Typ Napęd Typ pojazdu/zabudowy G 450 CB8 6EHZ 8 6 Wywrotka tylnozsypowa KH-Kipper P 410 CB8 4EHZ 8 4 Wywrotka tylnozsypowa Meiller G 410 CB6 6EHZ 6 6 Wywrotka trójstronna Skibicki P 410 CB6 4EHZ 6 4 Wywrotka trójstronna Elbo G 410 CA4 4EHZ 4 4 Ciągnik z naczepą Skibicki G 360 CB8 4EHZ 8 4 Betonomieszarka 10 m 3 FM Leżajsk P 360 CB4 4HHZ 4 4 Samochód skrzyniowy Konar z żurawiem HMF P 320 CB4 2HSZ 4 2 Hakowiec KH-Kipper z żurawiem Hyva G 410 LB6 2*4HNA 6 2*4 Hakowiec z żurawiem HIAB G 490 CB6 4EHZ 6 4 Pojazd do przewozu drewna stosowego MHS z przyczepą G 490 CB6 4EHZ 6 4 Pojazd do przewozu drewna stosowego Graco P na pojedynczych kołach dedykowana branży energetycznej. 4 SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 5

4 Zdjęcia: W terenie SCANIA WYPRZEDZA CZAS Nowoczesne urządzenia elektroniczne do osobistego użytku są bardzo popularne. jest pierwszą firmą samochodową, która przedstawia własny smartwatch: Black Griffin Watch. Tekst: Per-Ola Knutas Zdjęcia:, Kjell Olausson PEWNIE SŁYSZAŁEŚ o Google Glass, okularach skomunikowanych z internetem, a może używasz opaski do monitorowania aktywności, aby zdrowiej żyć? Teraz za pomocą smartwatcha możesz poznać i dokładnie przeanalizować dane o pracy twojej ciężarówki. Dostęp do tych informacji jest bardzo łatwy. Zużycie paliwa, średnia prędkość, styl jazdy wszystko można zobaczyć na wyświetlaczu zegarka. Możesz również czytać e, wiadomości tekstowe oraz sprawdzić, kto do ciebie dzwonił. Jonas Svanholm, menedżer projektu w dziale Connected Services firmy nadzorował powstawanie smartwatcha, który został zaprojektowany we współpracy z Sony Mobile. Obecna moda na elektronikę do osobistego użytku stworzyła świetną okazję, aby informacje gromadzone w systemach ciężarówki i dane ze Fleet Management przekazywać za pomocą zegarka na rękę wyjaśnia. ABY MÓC KORZYSTAĆ ZE SMARTWATCHA, użytkownik musi posiadać smartfon w systemie Android (wymagana wersja 4.3) i ściągnąć najpierw odpowiednią aplikację. Następnie loguje się na portalu Fleet Management poprzez konto swojej firmy. Niezbędne jest posiadanie pakietu Kontrola. Gdy aplikacja jest już w telefonie, obok należy położyć zegarek. Gdy urządzenia się połączą, smartwatch będzie wypełniał te same funkcje, co smartfon. Zależało nam, aby stworzyć urządzenie, które będzie najprawdziwszym przyjacielem kierowcy mówi Svanholm. Istniejące już aplikacje są skierowane głównie do firm transportowych i osób zarządzających logistyką. Zegarek w połączeniu z nową aplikacją idzie o krok dalej i pomaga kierowcy w codziennej pracy. Svanholm mówi, że Wersja 1 będzie systematycznie udoskonalana, aby zwiększyć użyteczność zegarka i wzbogacać go o nowe funkcje. Mamy nadzieję, że przyszłe wersje będą dostarczać dodatkowych informacji, takich jak np. puls użytkownika, co otworzy drogę do innych funkcji związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem kierowców. Zbyt ciężka noga? W jednym z menu jest funkcja analizy zużycia paliwa. Zegarek Black Griffin ma jedyny w swoim rodzaju wyświetlacz i silikonowy pasek z logo. Znowu pod górkę? Zegarek łączy się z systemem Driver Supprt i pozwala kierowcy przeanalizować styl jazdy oraz zapoznać się z zaleceniami, jak prowadzić bardziej ekonomicznie. LIMITOWANA EDYCJA Zegarek Black Griffin jest limitowaną edycją Smart- Watcha 3 firmy Sony. Do sprzedaży trafi tylko 999 sztuk. Silikonowy pasek jest ozdobiony gryfem firmy, a pod spodem jest wygrawerowany numer egzemplarza. Black Griffin to pierwsza generacja zegarków. Najważniejsze cechy i podawane informacje: Unikalny wygląd wyświetlacza GPS Komunikacja bliskiego zasięgu NFC Wodoszczelność do głębokości 1,5 metra, stopień ochrony IP68 Miernik poziomu paliwa i AdBlue Możliwość rejestracji i porównania zużycia paliwa (l/100km) w ciągu ostatnich 7 dni Informacje z Driver Support System Czas pracy na biegu jałowym Czas jazdy Całkowity dystans Średnia prędkość Informacja o pracującym silniku Wydajność (l/tonokilometr) w ciągu ostatnich 7 dni Możliwość korzystania z aplikacji Google Dodatkowe funkcje w przyszłych wariantach zegarka. Pierwsza w programie Exclusive Oddział Wrocław przekazał do rąk nabywcy pierwszy w Polsce pojazd w programie Exclusive. Odebrała go firma GS Logistic Grzegorz Szczech ze Zgorzelca, a kluczyki w imieniu wrocławskiego oddziału wręczył Piotr Hnatyszyn. W najbliższym czasie firma GS Logistic planuje odbiór kolejnego pojazdu w programie Exclusive. Exclusive to oferta, która zawiera w sobie wiele usług. Decydując się na to rozwiązanie, klient nie musi się martwić o finansowanie, ubezpieczenie, obsługę techniczną, szkolenia oraz coaching kierowcy. Do swojej dyspozycji ma również FMS. Tym samym zwiększa się przewidywalność i kontrola biznesu, można uniknąć nieprzewidzianych i kosztownych napraw oraz zaoszczędzić na eksploatacji pojazdu i zużyciu paliwa. Assistance w nowej odsłonie Pod koniec grudnia do warsztatu w Nadarzynie został przekazany nowy pojazd serwisowy VW Crafter. To kolejny już samochód przygotowany według nowego standardu, przeznaczony do obsługi i napraw assistance. Projekt trwa już ponad dwa lata. Pierwszy pojazd trafił do serwisu w Gdańsku. Najnowszy jest już szóstym samochodem stworzonym zgodnie z obowiązującym obecnie standardem. Jest to Volkswagen Crafter z długim rozstawem osi i podwyższonym dachem. Modułową zabudowę warsztatową wykonała firma Bott. Składa się ona z szafek z szufladami i schowków, które ułatwiają utrzymanie porządku i dobrze zabezpieczają narzędzia. Nowością jest dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze na dachu umieszczone na składanym wsporniku, przydatne podczas prac na drodze. Samochód wyposażony jest w agregat prądotwórczy i sprężarkę powietrza, a także umywalkę z podgrzewaczem wody. Nowe pojazdy serwisowe będą systematycznie wzbogacać flotę Assistance. Jedyne i niepowtarzalne Właściciel sieci handlowej Mila, firma market-detal z Inowrocławia zakupiła 50 ciężarówek. 32 spośród nich to podwozia z zabudową chłodniczą napędzane 9-litrowymi silnikami o mocy 280 lub 320 KM. Pozostałe pojazdy to ciągniki z 13-litrowymi silnikami osiągającymi moc 410 KM. Samochody będą wykorzystywane głównie w dystrybucji towarów na potrzeby sieci sklepów Mila. Mają charakterystyczne, firmowe barwy, które pokrywają również wlot powietrza. Kontrakt na dostawę 50 pojazdów został zawarty przez dilera spółkę Hołowińscy-Scanserwis z Włocławka. Nowe wydane w Olsztynie W Olsztynie firma K.B. Mierzejewscy z Janowa odebrała dwa pojazdy służące do przewozu bydła rogatego. Są to pierwsze ciężarówki z logo gryfa w taborze tej firmy. Wyróżniają się bardzo bogatym wyposażeniem, począwszy od felg aluminiowych, świateł ksenonowych, nawigacji fabrycznej, Opticruise, a skończywszy na skórzanych fotelach w wersji Premium dla kierowcy i pasażera. Również wyjątkowy ciągnik siodłowy 4 4 zakupiło Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe Jerzy Jędrasik z Barczewa. Będzie holował naczepę samowyładowczą. Jest to drugi już tego typu pojazd we flocie firmy. Ponadto posiada ona ciągnik 4 2 oraz wywrotkę 8 4. Jerzy Jędrasik uroczyście odebrał kluczyki do nowego nabytku z rąk Piotra Rynkiewicza z oddziału Gdańsk. 10 z 31 Agromex odebrał w lutym 2015 r. pierwszych 10 ciągników z silnikami 410 KM Euro 6 spośród 31 zamówionych. Są to pojazdy z komfortowymi kabinami Highline i niską ramą, przeznaczone do naczep o dużej objętości typu Mega. Będą wykorzystywane w transporcie międzynarodowym. Przekazanie pierwszej partii miało miejsce w siedzibie dilera firmy Scan-Partner ze Rzgowa odpowiedzialnego za zawarcie kontraktu. 6 SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 7

5 WYDARZENIE: SCANIA TOP TEAM Tekst i zdjęcia: Marek Szpak, ZESPOŁO WA RUŻYNA Z SERWISU SCANIA POLSKA SZC ZECIN regular nie zajmuje wysokie miejsca w konkursie Top Team. Tym razem, 17 stycznia 2015 r. w Nadarzynie zd ob yła najwyższe podium. Będzie reprezentować Polskę w jednym z trzech finałów regionalnych w Bratysławie, a jeśli odniesie sukces, będzie miała szansę na zwycięstwo w światowym finale w Södertälje, w Szwecji. Korzenie Top Team sięgają lat osiemdziesiątych. Podobnie jak Konkurs Kierowców obejmuje zasięgiem cały świat. W tym roku bierze w nim udział 8000 zawodników z 62 krajów. Na zwycięzców czeka nagroda główna w wysokości euro. W Polsce Top Team jest organizowany od 14 lat. Jego celem nie jest wyłącznie rywalizacja i wyłonienie zwycięzców. Nie są to bowiem zwykłe zawody sportowe rozgrywane w niezwykłej konkurencji. Chodzi o coś więcej. Przygotowania i występ w konkursie mają dla zawodników istotne znaczenie praktyczne. Poprzez organizację konkursu podnosimy kompetencje naszych pracowników, dla których udział w konkurencjach Top Team to doskonała okazja do szlifowania umiejętności i poszerzania wiedzy. Top Team to również pouczająca Poprzez organizację konkursu podnosimy kompetencje naszych pracowników, dla których udział w konkurencjach Top Team to doskonała okazja do szlifowania umiejętności i poszerzania wiedzy Zwycięski zespół ze Szczecina prawie w komplecie. Od lewej: Rafał Kakuła, Radosław Bukowski, Piotr Barticzka, Artur Sosiński i Miłosz Kochanek. Konkurs Top Team to nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności. To również trening przydatny w doskonaleniu codziennej pracy serwisu. W tym roku w krajowym finale zwyciężył zespół ze Szczecina. lekcja współpracy i współzawodnictwa mówi Piotr Piskorek, kierownik Academy. Ostateczną korzyść odnosi klient serwisu, który powierza technikom swój pojazd. Dobrze wyszkolona załoga warsztatu jest gwarantem prawidłowej diagnozy i szybkiej, skutecznej napr awy. Ciężarówka, a, autobus czy silnik napę- dzający łódź bądź agregat prądotwórczy mogą bez zwłoki wrócić do swoich zadań, zachowując maksymalną dyspozycyjność. Fair play W tym roku nasz zespół wziął udział w krajowym finale Top Team po raz czwarty mówi Rafał Kakuła, dyrektor obsługi posprzedażnej w serwisie Polska Szczecin, a zarazem opiekun drużyny konkursowej. Dwa lata temu przegraliśmy z Krakowem o 0,2 punktu. Byliśmy o włos od wygranej. Kraków i Szczecin regularnie rywalizują w finale Top Team. Konkurs budzi duże zainteresowanie wśród pracowników serwisów. Tym większe, że drużyny z Polski mają się czym pochwalić. W 2005 r. w światowym finale w Stambule zespół z Nadarzyna zdobył drugie miejsce, a w 2007 r. reprezentanci serwisu we Włocławku wywalczyli pierwszą pozycję. W pokonanym polu zostawili resztę świata. Nie tylko wygrana, ale sam udział w Top Team daje prestiż i wymierne korzyści. Uczestnicy chwalą sobie możliwość zdobycia nowych umiejętności. Także tych niewymiernych, takich jak zdolność efektywnej pracy w zespole czy pod presją czasu. Zarazem zawody przebiegają w przyjemnej atmosferze rywalizacji fair play : Z kolegami z Krakowa i innych serwisów znamy się od bardzo wielu lat. Mamy bardzo dobry kontakt. Gdy się spotykamy, rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, wspominamy sytuacje, gdy napięcie sięgało szczytu oraz zabawne zdarzenia. Życzymy sobie sukcesów i niech wygra najlepszy. Mówić i rozumieć W naszej drużynie są ludzie z dużym doświadczeniem. Większość pracuje w serwisie co najmniej 10 lat, a niektórzy ponad 15. Stanowimy zgrany zespół, który umie poradzić sobie z każdym zadaniem, jakie występuje podczas konkursu mówi Rafał Kakuła. Zespół szczecińskiego serwisu tworzą: Miłosz Kochanek z Biura Obsługi Klienta, elektromechanicy Sebastian Nowik i Artur Sosiński oraz mechanicy Radosław Bukowski i Piotr Barticzka. W tym składzie wystąpili w Top Team już po raz kolejny. Zespół wył onił się w toku rozmów i ogólnego konsensusu całej załogi serwisu. W tym roku zawodnicy ze Szczecina spotkali się w krajowym finale z reprezentantami Gliwic, Krakowa, Włocławka i Wrocławia. Po emocjonującym pojedynku fortuna odwróciła się i zespół Polska Kraków zajął drugie miejsce, trzecia była drużyna Polska Gliwice. Ćwiczyliśmy pracę w zespole, przede wszystkim komunikację odsłania tajniki przygotowań opiekun drużyny. Dużo rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy proste, modelowe sytuacje. W konkursie zadania są skomplikowane i jest silna presja czasu. Dobre porozumiewanie się może zaważyć. Dążyliśmy do wyeliminowania chaosu. Mówić to, co trzeba wtedy, kiedy trzeba. Dyscyplina w komunikacji jest równie ważna jak wiedza z zakresu własnej specjalności oraz znajomość naprawianego pojazdu lub silnika. Zadania Top Team mogą zaskoczyć. Odnoszą się do całej gamy produktów firmy i nierzadko są to tzw. trudne przypadki, w porównaniu do których warsztatowa codzienność wydaje się banalnie prosta. Codzienne zlecenia rzadko stawiają mechaników przed tak dużymi wyzwaniami, jak konkurs Top Team. Piotr Barticzka i Artur Sosiński. Współpraca i dobra komunikacja to klucz do sukcesu, nie tylko na zawodach Top Team. 8 SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 9

6 WYDARZENIE: SCANIA TOP TEAM PAKIETY WARSZTATOWE SCANIA Wybierz wymierne korzy ci W okresie, w którym pracuję z tym zespołem, widzę olbrzymi postęp. Nawet oceniając tylko na podstawie czasu, jaki upłynął od poprzedniego finału Top Team. Chłopaki uczą się samych siebie. Wiedzą, że są jak ogniwa łańcuszka. Konkurs to odskocznia od rutyny, wydarzenie, ale również etap do budowania zgranego teamu. Przynosi efekt integracyjny. To praca nie na rok czy dwa, ale na wiele lat. Wygrywa cały serwis Na przygotowania do finału regionalnego w Bratysławie mamy mało czasu. Odbędzie się 21 marca. Bariera językowa nie stanowi tak dużego problemu. Obawiamy się zaskakujących zadań. Organizatorzy Top Team są bardzo pomysłowi i zawsze mają w zanadrzu coś nowego, nietypowego. Zadania nie powtarzają się. Poza tym trafiliśmy do bardzo mocnej grupy. Będziemy rywalizować z Austrią, Niemcami, Finlandią i Szwecją. To bardzo doświadczone zespoły mówi Rafał Kakuła. Wbrew obiegowym wyobrażeniom serwis w Szczecinie ma do czynienia głównie z klientami z Polski. Niemcy oraz kierowcy z krajów skandynawskich przyjeżdżają, ale nie są częstymi gośćmi. Jednak jakość usług sprawia, że kto raz tu zajrzy, nie ma ochoty szukać pomocy w innym miejscu. Nawet jeśli ma niejednorodną flotę pojazdów. Muszę to wyraźnie podkreślić: sukcesy w konkursie Top Team to zasługa całego zespołu serwisu w Szczecinie. Nasze wspólne zwyc ięstwo. Otrzym ujemy olbrzymie wspa r- cie ze strony kolegów i kierownictwa. Pomaga nam również Polska. Mamy wolną rękę Sukcesy w konkursie Top Team to zasługa całego zespołu serwisu w Szczecinie. Nasze wspólne zwycięstwo W gąszczu przewodów. Zadania konkursowe daleko wykraczają trudnością ponad zwykłą praktykę warsztatową. w organizowaniu treningów, jeździmy na szkolenia i zapraszamy trenerów do nas. Dział szkoleń z otwartością podchodzi do każdego naszego zapytania zaznacza Rafał Kakuła. Niezależnie od wyniku, jaki przyniesie konkursowy występ w Bratysławie, serwis w Szczecinie już wygrał, a zadowolenie mogą z tego czerpać również klienci. Tak zgrany, pro- fesjonalny i skuteczny zespół gwarantuje, że żadna ciężarówka ani autobus nie zagrzeją długo miejsca w warsztacie i szybko wrócą do pracy zarobkowej. wymiana klocków hamulcowych pakiet na o pojazdu (nr kat ) cena pakietu 525 PLN wymiana kompletnego sprz g a (tarcza, docisk, si ownik) (nr cz ci: , , ) cena pakietu od PLN wymiana pompowtryskiwaczy PDE (nr cz ci: , , , , , ) cena za szt. od PLN wymiana rozrusznika (nr cz ci: , , , ) cena pakietu od 970 PLN wymiana tarcz i klocków hamulcowych (nr kat , ) na osi przedniej na osi nap dowej PLN PLN Stres i precyzja to niedobrana para, ale można je pogodzić. Radek Bukowski podświetla miejsce pracy Arturowi Sosińskiemu. Po latach współpracy i uczestnictwa w zawodach Top Team ludzie rozumieją się bez słów. 10 SCANIA W POLSCE NR 1/2015 Pe na oferta pakietów warsztatowych na stronie: sklep.scania.pl

7 Postęp Tekst: Peter Mathsson Zdjęcia: zaprojektowała pomysłową aplikację na tablet, która pokazuje informacje widoczne na tablicy rozdzielczej pojazdu. Nazywa się ona WICkit i ułatwia prowadzenie szkoleń z ekonomicznej jazdy. ICKIT to skrót oznaczający Wireless Instrument Cluster, czyli bezprzewodową tablicę rozdzielczą. Za pomocąt tej aplikacji można obserwować na tablecie wskaźniki, które kierowca ma przed sobą. Szkolenie zwykle przebiega w trzech etapach. Najpierw kierowca przejeżdża wyznaczoną trasą w zwyk ły dla siebie sposób. Następnie odbywa się wykład na temat ekonomicznej jazdy. Na koniec kierowca wraca na trasę i pokonuje ją zgodnie ze zdobytą wiedzą i wskazówkami od trenera, który podpowiada, jak udoskonalić styl jazdy. Na tablecie trener widzi w czasie rzeczywistym wskazania instrumentów pokładowych, w tym obrotomierza i prędkościomierza. Są one wyświetlane pod postacią zegarów, a dodatkowy wyświetlacz cyfrowy podaje dokładne wartości parametrów. Widoczne jest również chwilowe zużycie paliwa oraz siła nacisku na pedał gazu, wyrażona w procentach, którą trudno ocenić gołym okiem. Trener otrzymuje również informację o liczbie zmian biegów i hamowań. Jazda na luzie jest rejestrowana pod postacią liczby kilometrów przejechanych w ten sposób oraz jako odsetek całkowitego, pokonanego dystansu. Podawany jest również czas jazdy szkoleniowej. Na zakończenie trener może utworzyć automatycznie raport z przebiegu szkolenia. Trener i kierowca mogą szczegółowo przyjrzeć się rezultatom. Raport może być przesłany em do kierowcy lub jego pracodawcy. Informacje te można przechować, aby wykorzystać je podczas coachingu kierowcy. Szkoła Jazdy może pomóc jeździć bezpieczniej i bardziej ekonomicznie nawet doświadczonym kierowcom, co ma wyraźny, pozytywny wpływ na rentowność przewozów. Można zaoszczędzić nawet 10% paliwa, nie wspominając o zmniejszeniu emisji spalin. Wydłuża się żywotność układu napędowego i ogumienia, a jednocześnie spada zużycie oleju silnikowego. Niższe koszty to wyższy zysk. Trener używa tabletu, aby zapoznać się z wynikami kierowcy i doradzić mu, jak jeździć bardziej oszczędnie. 12 SCANIA W POLSCE NR 1/2015

8 NASZ GOŚĆ: GRUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ Tekst: Michał Kij Zdjęcia: Michał Kij, POMIDORY Z POLSKI? Produkujemy rozsady pomidorów, ogórków, papryki, kapusty, kalafiora, brokułu, selera, pora, sałaty itp. mówi Grzegorz Krasoń, prezes Grupy Producentów Rozsad Krasoń. Zielone, równe rządki maleńkich roślin. Mają widno, ciepło, wody pod dostatkiem. Wkrótce opuszczą ten rajski zakątek i wyruszą w podróż w dorosłość. Zabierze je tam. MNIEJ ZNANE ODKRYCIE KOLUMBA Pomid midory pr zyb yły do Europ ropy z Amer ryki Po łud udnio wej..jako pi erwszy przywi wiózł je prawd awdopo dobnie Kr zys yszto tof Kol umb. W XV I wiek ieku były już upra wia - ne w H iszpan anii iw łos zech. Znakom ici e przyję ły się w klimac ie śródzi dziem emnom omor- ski m. Poc ząt kow on iek tór zy hodowa owali je dla ozdob doby, obawia jąc si ę, że są trując jące! Ich polsk a nazw a wywo dzi się z włos kiego pomo d o ro złote jab łko ko. Z P UNKTU WID DZE ZENIA BIO LOG II pomido dor to owoc oc. Jest bogat yw liko- pen, prze ciwutl eni acz o dzi ała aniu ant yno wot twor worowy owy m. Uwaga ga, panow owie! Czę ste sp oży wan anie pomidorów i ich przetw etworó orów wzmni ejsza ryz yzyko yko raka pro ro- sta ty. Pomidory ma ją w sobi em nós two innych, cennych substancji: sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fl uor, chlor, jod, karoten oraz witaminy: K, B1, B2, B6, C, PP. Zawierają również kwas foliowy, który wpływa pozytywnie na system nerwowy i mózg oraz sprzyja dobremu nastrojowi. Czyżby dlatego pizza i spaghetti zrobiły taką karierę na całym świecie? Pomimo znacznej automatyzacji szklarni, kobieca ręka jest czasem niezbędna. RUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ rozpoczęła czwarty rok działalności. Lecz jej historia jest znacznie dłuższa, wsparta tradycją tworzących ją gospodarstw ogrodniczych. Obecnie jest ich pięć. Cztery w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, piąte w Złotowie w województwie wielkopolskim. Grupa jest największym polskim producentem rozsad warzyw szklarniowych i gruntowych. W ubiegłym roku dostarczyła swoim odbiorcom 210 milionów rozsad. Warzywne przedszkole Rozsada, inaczej sadzonka, to młoda roślina, która wyrosła z nasienia i jest przeznaczona do przesadzenia na stałe miejsce, gdzie wyda plon. Produkujemy rozsady pomidorów, ogórków, papryki, kapusty, kalafiora, brokułu, selera, pora, sałaty itp. Zimą oferujemy warzywa szklarniowe, głównie pomidory i ogórki. Wczesną wiosną ruszamy ze sprzedażą warzyw gruntowych wylicza Grzegorz Krasoń, prezes Grupy. Dzięki rozsadom rolnictwo może być bardziej wydajne. Małe rośliny zajmują niewielką przestrzeń. Gdyby od początku do końca miały rosnąć w jednym miejscu, należałoby zapewnić im odpowiednie odstępy, a tak można je hodować w dużym zagęszczeniu. Najlepsze możliwe warunki uprawy sprawiają, że sadzonki mają dobry start. Właściwie przygotowane rozsady łatwo się przyjmują i zapewniają wysoki plon. Grupa Producentów Rozsad Krasoń dostarcza je rolnikom z całej Polski, a także z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowacji i Czech. Hodowla licznych odmian roślin na tak olbrzymią skalę wiąże się z wykorzystywaniem Korzystamy z umów obsługowo- -naprawczych. Zapewniają nam bezpieczeństwo dostaw. Nie możemy sobie pozwolić na awarie w drodze czy spóźnienia Najnow nowsze ci ężarówki Grupy Krasoń z oszczę dnymi sil nikami 410 KM. Zestawy z przyc zyczepzep ą s ąb ardziej pra ktyczn czne, gdy trzeb eba d owieźć rozsa sady do gospodarstw. najnowszych zdobyczy nauki i techniki. W najnowocześniejszych obiektach Grupy wysiew odbywa się na automatycznej linii, która przygotowuje tace z podłożem i sadzonkami, a ma wydajność 250 tys. nasion na godzinę. Inny automat przenosi tace do szklarni i równo je ustawia. Temperaturę wewnątrz dobiera się stosownie do potrzeb. Rozsady są podlewane i opryskiwane przy użyciu robotów. Jest również system zalewowy, który na życzenie dostarcza wodę od dołu. Woda, która pozostaje po użyciu jest oczyszczana za pomocą filtrów i lamp UV i ponownie wykorzystywana. Nic się nie marnuje. Jedna osoba wystarczy, aby zajmować się szklarnią o powierzchni hektara! Lecz nie każdą pracę można zautomatyzować. W Piaskach zatrudnionych jest około 120 osób. Liczba pracowników rośnie w sezonie. Uprawa szklarniowa uniezależnia Grupę i jej kontrahentów od pogody. Dlatego, paradoksalnie, najwięcej do roboty jest w grudniu i styczniu! Następne spiętrzenie to okres od marca do lipca. Dostawę sadzonek można zamówić z dokładnością do jednego tygodnia, a najbardziej wymagający odbiorcy otrzymują młode rośliny konkretnego dnia. Tak ścisły rygor czasowy nie stanowi żadnego problemu dla Grupy. Całą produkcję przygotowuje pod zamówienia. Ciężarówki zwykle wyjeżdżają w nocy. U klientów są nad ranem mówi Grzegorz Krasoń. W drodze powrotnej zabierają puste opakowania. Sadzonki, w zależności od rodzaju, transportowane są na paletach lub w specjalnych regałach. To dość ciężki 14 SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 15

9 NASZ GOŚĆ: GRUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ ładunek, głównie ze względu na masę podłoża, na którym rosną. Coraz taniej Ciężarówki jeżdżą u nas od dziesięciu lat. Obecnie mamy ich 17 sztuk. Współpracujemy z serwisem Scan-Partner w Rzgowie. Jesteśmy zadowoleni. Korzystamy z leasingu Finance. To najkorzystniejsza oferta na rynku. Niedawno uzupełniliśmy flotę o samochody z silnikami Euro 6 o mocy 410 KM. Są bardzo ekonomiczne. W Grupie jeżdżą głównie trzyosiowe podwozia z przyczepami centralnoosiowymi Wieltonu. Zabudowy izotermiczne dostarcza Igloocar, natomiast agregaty Carrier. Jest również kilka zestawów z naczepą. Wszystkie pojazdy wyposażone są w windy załadowcze. Zestaw z przyczepą jest bardziej pojemny. Poza tym łatwiej nim dotrzeć do klientów. Naczepa nie wszędzie wjedzie. Do wielu gospodarstw dojazd jest utrudniony. Drogi są wąskie, posesje ciasne. Kierowca może odłączyć przyczepę i podjechać samą ciężarówką. Windy ułatwiają rozładunek i załadunek w dowolnym miejscu mówi kierownik transportu Grzegorz Pietras. Rośliny są delikatne. Wymagają kilkunastu stopni ciepła. Zimą trzeba je ogrzać, latem ochłodzić. Nie powinny spędzać w podróży zbyt wiele czasu. Potrzebują światła i wody. Jednolity tabor ułatwia obsługę. Dla naszych samoch odów zawsze jest miejsce w serwi sie. Korzystamy z umów obsługowo-naprawczych. Zapewniają nam bezpieczeństwo dostaw. Nie możemy sobie pozwolić na awarie w drodze czy spóźnienia. Od tego zależy powodzenie upraw naszych klientów mówi prezes Grupy. Nowe ciężarówki zostały zakupione z pakietem Ecolution by. Jego częścią jest system telematyczny oraz szkolenie kierowców z jazdy ekonomicznej, połączone z coachingiem, czyli późniejszym nadzorem trenera. Grzegorz Krasoń widzi rezultaty uzyskiwane dzięki nowoczesnym usługom. Wszystkie ważne parametry pracy pojazdów są rejestrowane. Mamy pełną kontrolę nad przewozami, błędy od razu są wychwytywane. Kierowcy są bezustannie szkoleni i efekty widać w mniejszym zużyciu paliwa. Odkąd mamy ciężarówki koszty transportu systematycznie spadają. Smacznie i zdrowo Posiadanie oszczędnych i ekologicznych pojazdów ma dla Grupy Producentów Rozsad Krasoń większe niż tylko ekonomiczne znaczenie. Firma zajmująca się produkcją rolną jest żywotnie zainteresowana najwyższymi standardami ochrony środowiska oraz zrównoważonym rozwojem. Odkąd mamy ciężarówki koszty transportu systematycznie spadają Kierownik transportu Grzegorz Pietras: Sadzonki rosną na tacach, które ustawiane są na specjalnych wózkach transportowych, przewożonych ciężarówkami. Tak rozpoczyna życie papryka. Pomagamy szkole, parafii, różnym stowarzyszeniom, przede wszystkim Stowarzyszeniu Transplantacji Serca. Firma zdobywa liczne nagrody, była laureatem konkursu na Mistrza Agroligi mówi Grzegorz Krasoń. Miałem okazję być starostą Dożynek Prezydenckich w Spale. Prezydent wręczył mi Brązowy Krzyż Zasługi, mam też odznakę Zasłużony dla Rolnictwa. Grupa jest firmą rodzinną. Grzegorz Krasoń zbudował ją wraz z żoną Agatą. Teraz do pracy włączyły się dzieci: Michał, Marcin i Marta. Każdy ma swoje zadania. W Piaskach znajduje się centralny punkt zamówień i dystrybucji. Michał prowadzi nowoczesne gospodarstwo w Złotowie. Polacy mają coraz większy apetyt na warzywa. Teraz jest duże zapotrzebowanie na różne rodzaje sałat. Jednak największy wzrost zanotowały brokuły. Kosztem kalafiora, który traci na popularności. Sam bardzo lubię warzywa. Nie ma dnia, żebym nie jadł pomidorów. Przez cały rok można kupować pomidory z Polski. Wbrew obiegowej opinii odmiany szklarniowe są równie dobre, a nawet lepsze niż gruntowe. Rosną w znakomitych warunkach i wymagają mniej oprysków. Polskie pomidory są bardzo smaczne. Między innymi dlatego, że pokonują małe odległości i do sklepów trafiają świeże wyjaśnia Grzegorz Krasoń. W kuch ni tak jak w transporcie po najlepsze rozwiązania nie trzeba sięgać daleko. Wystarczy znaleźć odpowiedniego dostawcę. 16 SCANIA W POLSCE NR 1/2015

10 NASZ GOŚĆ: INSTBUD Tekst: Marek Szpak Zdjęcia: Marek Szpak, Rafał Skowroński ZERWONA SCANIA G450 wygląda imponująco. Zbiornik o objętości 12 m 3 jest gęsto obudowany instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonywania powierzonych pojazdowi zadań. Na górze, na długim stelażu spoczywa potężny wąż ssący o szerokim przekroju. Z tyłu zwinięty jest wąż wysokiego ciśnienia. W zamykanych szafkach po bokach pochowane są drobniejsze akcesoria. Każdy skrawek podwozia jest pożytecznie wykorzystany. Samochód służy przede wszystkim do czyszczenia kanalizacji, ale może również czyścić zamulone studnie i zbiorniki oraz wywozić ścieki gromadzące się w szambach. Jeśli zajdzie potrzeba, może po prostu przewozić wodę, jak zwykła cysterna. Przy zastosowaniu odpowiednich głowic potrafi usunąć z kanału wrastające korzenie, jak również wszelkiego rodzaju skamieniałe osady. jest wielozadaniowa, samowystarczalna i ekologiczna. Odzyskuje wodę używaną do czyszczenia kanalizacji i wykorzystuje ją ponownie. Cały czas się rozwijamy. Pojazd do czyszczenia kanalizacji kupiliśmy z myślą o rozszerzeniu gamy usług wyjaśnia Marcin Boguta, odpowiedzialny za transport oraz sprzęt i jego obsługę. Na początku firma instalowała sieci wewnętrzne w budynkach, nowych i remontowanych. W 2000 r. rozszerzyliśmy usługi o prowadzenie robót ziemnych i budowę sieci zewnętrznych. Teraz prowadzimy wszystkie roboty od A do Z: ziemne, budowlane, drogowe, dokonujemy renowacji istniejących sieci, działamy również jako deweloper dodaje Piotr, który zajmuje się działem handlowym oraz technologiami bezwykopowymi. Dokonujemy również odnowy starych kanałów. Wykorzystujemy nowoczesną technologię, która polega na wprowadzaniu do kanału kompozytowego rękawa nasączonego żywicami. Następnie jest on wypełniany sprężonym powietrzem, aby przybrał kształt starego kanału i ściśle przylegał do jego ścianek. Potem utwardza się go lampami emitującymi promieniowanie ultrafioletowe. Utwardzony Piotr i Marcin Bogutowie. Instbud jest firmą rodz inną, o dużym doś wiadczeniu w ró żne go typu pra- cach ziemnych i nie tylko. Nowy kanał bez kopania Instbud jest firmą rodzinną, która sięga korzeniami 1979 roku. Założył ją Stanisław Boguta. Kilka lat temu postanowił przejść na emeryturę. Oddał się hobby i z pomocą dzieci przekształca powyrobiskowe stawy w raj dla wędkarzy, jak również hoduje egzotyczne ptactwo i owce, co wciągnęło go do tego stopnia, że dziś z rzadka zagląda do firmy. Instbud prowadzą dzieci: Szymon, Piotr, Marcin i Barbara. Podzielili się obowiązkami, przy czym Szymon pełni funkcję prezesa. Barbara prowadzi księgowość. Cały czas się rozwijamy. Pojazd do czyszczenia kanalizacji kupiliśmy z myślą o rozszerzeniu gamy usług Mało jeździ, ale nie narzeka na brak zajęć. Specjalistyczna, która należy do firmy Instbud z Nieznanowic koło Gdowa pracuje za trzech, chociaż do jej obsługi wystarczy jeden człowiek. Samochód jest samowystarczalny. Za pomocą szerokiego węża ssącego może zaczerpnąć wodę i napełnić zbiornik roboczy. POD CIŚNIENIEM rękaw tworzy nową powłokę wewnątrz kanału oraz przenosi wszystkie obciążenia, które działały na starą rurę kanalizacyjną. W porównaniu z tradycyjnym sposobem naprawy kanalizacji, gdy rozkopuje się terenen i kładzie nowe rury, jest to bardzo wygodna metoda. Nie trzeba niszczyć infrastruktury, nawierzchni drogowych czy zagospodarowanych terenów zielonych, demontować torów tramwajowych. Remont trwa krótko, a specjalistyczna jest niezbędna do przygotowania starego kanału pod montaż rękawa. Na takie usługi jest coraz większe zapotrzebowanie. Atakuje i ssie Od 2007 roku, gdy kupiliśmy pierwszy, nowy pojazd, kupujemy wyłącznie ciężarówki. W tamtym okresie trzeba było dłu- go czekać na dostawę. Zależało nam na czasie i zakupiliśmy ciężarówkę ze stoku. Tym chętniej, że była czerwona, czyli w barwach naszej firmy opowiada Marcin. Obecnie mamy kilkanaście ciężarówek, 2-, 3- i 4-osiowe wywrotki, w tym jedną z żurawiem załadowczym oraz trzy ciągniki siodłowe 4 2. Jeden z nich holuje naczepę niskopodwoziową, którą przewozimy maszyny budowlane. Ma silnik V8 o mocy Od 2007 roku, gdy kupiliśmy pierwszy, nowy pojazd, kupujemy wyłącznie ciężarówki 500 KM. Posiadamy również skrapiarkę na podwoziu. Ze względu na specyfikę pracy w branży budowlano-instalacyjnej ciężarówki mają manualne skrzynie biegów. Większość podwozi to wywrotki. z zabudową do czyszczenia kanalizacji jest najnowszym nabytkiem. Ma podwozie 6 4 z ramą o dużej wytrzymałości, wyposażone w mosty napędowe ze zwolnicami. Bez trudu może pokonywać drogi gruntowe. Kabina jest wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie niezależne od silnika. 18 SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 19

11 NASZ GOŚĆ: INSTBUD Chcieliśmy zamówić silnik Euro 6 o mocy 410 KM, ale gdy pojawiła się czterystapięćdziesiątka tylko z SCR, wybraliśmy mocniejszy motor. Skrzynia biegów ma 12 przełożeń, ma również retarder. Wybrałem dzienną kabinę, ale wydłużoną. Gdybym zamówił krótką, między kabiną a zabudową byłoby puste miejsce. Dłuższa kabina lepiej wygląda i jest wygodniejsza dla kierowcy. Samochód ma system FMS z najbogatszym pakietem Kontrola. Chodziło o ochronę pojazdu, chcemy wiedzieć, gdzie się znajduje i co robi. Dwie inne ciężarówki z ostatnich zakupów mają FMS w wersji bazowej. Używamy go, aby zorientować się w kosztach eksploatacji mówi Marcin Boguta. Ciężarówka pracuje zaledwie od miesiąca, ale zapotrzebowanie na jej usługi jest duże. Jak do tej pory samochód miał wolne tylko w niedziele i w niektóre soboty. Oferujemy usługi w całej Polsce, możemy też wyjeżdżać za granicę. Najczęściej jednak wykonuje my zlecenia na południu kraju, w naszym regionie. Nasz nowy sprzęt przy pracy mogą czasem zobaczyć turyści odwiedzający Kraków. Ostatnio czyścił kanalizację na Kazimierzu. Nadwozie dostarczyła niemiecka firma Kroll. Jego cena stanowiła około 2/3 kosztów zakupu całego samochodu. Zapowiadany na pół roku czas zabudowy, szczęśliwym zbiegiem okoliczności trwał o połowę krócej. Do zalet urządzenia należy ograniczone zastosowanie elektroniki. Masa pustej ciężarówki z zabudową wynosi 19,5 t. Zasada działania pojazdu jest prosta. Zbiornik jest podzielony na dwie części za pomocą ruchomego tłoka. Z przodu przewożona jest czysta woda, z tyłu gromadzą się nieczystości. Do kanału wprowadzany jest wąski wąż z odpowiednio dobraną głowicą, która podaje wodę pod wysokim ciśnieniem 170 bar. Strumień usuwa osady, które wraz ze zużytą wodą są zasysane przez wąż o szerokim przekroju i wciągane do tylnej części zbiornika. Następnie zassana Głównym zadaniem pojazdu jest czyszczenie kanałów. Wąski, czerwony wąż opuszczony do studzienki podaje wodę pod wysokim ciśnieniem poprzez dobraną do warunków głowicę. Zanieczyszczenia nie mają szans! woda jest oczyszczana w kilku etapach, wraca do przedniej części zbiornika i jest używana po raz drugi. Wąż czyszczący jest zasilany pompą wysokiego ciśnienia, a ssący pompą próżniową. Jest również pompa brudnej wody, tłocząca wodę przez układ oczyszczania. Nadwozie może działać dzięki przystawce odbioru mocy zamontowanej w ciężarówce. Proporcje między objętością zbiornika czystej wody i odpadów można regulować, przesuwając tłok. Wskaźniki na zewnątrz zbiornika pokazują aktualne położenie tłoka. Samochód ma system FMS z najbogatszym pakietem Kontrola. Chodziło o ochronę pojazdu, chcemy wiedzieć, gdzie się znajduje i co robi Po zakończonej pracy pojazd przewozi odpa- dy do oczyszczalni ścieków. Podczas opróżniania otwiera się cała tylna część zbiornika, a tłok wypycha nieczystości. Samochód można umyć, korzystając z dodatkowego, krótszego węża zwiniętego z prawej strony za tylnym kołem, który podaje wodę pod wysokim ciśnieniem wyjaśnia Piotr Boguta. Do obsługi samochodu wystarczy jedna osoba, odpowiednio przeszkolony kierowca. Pracą pojazdu można sterować za pomocą pulpi- tów umieszczonych bezpiecznie w skrzynkach z prawej strony zbiornika lub zdalnie, używając pilota. nie jeździ daleko, jej przebieg liczony w kilometrach jest niewielki. Jednak silnik poprzez przystawkę napędza zabudowę i czas jego pracy liczony w motogodzinach jest bardzo długi. To specyficzny rodzaj pracy. W porozumieniu z serwisem ustalamy odstęp między przeglądami. Tego typu pojazdy służą przez wiele lat, czasem ponad dwadzieścia. Dlatego trzeba o nie dbać mówi Marcin Boguta. Korzystamy z autoryzowanego serwisu w Krakowie. Kalendarz pełny Transport prowadzimy w 90% na własne potrzeby. Nowypojazd do czyszczenia kanalizacji również kupiliśmy z myślą o tym, aby nasza firma była samowystarczalna. Był nam potrzebny, aby prowadzone przez nas prace przebiegały szybciej. Dzięki niemu jesteśmy niezależni. W firmie Instbud szczyt sezonu pokrywa się z sezonem budowlanym. W tym okresie zatrudnienie w firmie wzrasta nawet do 200 osób. Spodziewamy się, że w najbliższych latach będzie coraz więcej pracy. Pojawią się nowe środki unijne, które zwiększą liczbę inwestycji. Nasza nowa na pewno będ zie miała co robić podsumowuje Marcin Boguta. Pod wozie 6 4z ramą o wyso kiej wyt rzymał ości z większ ksza uży teczno zność poj azd u w różn óżnych warun runkac kach tereno enowyc wych horaz sprzy rzyja długow gowiec ieczno zności. 20 SCANIA W POLSCE NR 1/2015

12 JEDEN Autobus przegubowy z czworgiem szerokich drzwi ma atrakcyjny styl i jest wygodny dla pasażerów. ZA DWA wspólnie z belgijską firmą Van Hool zbudowała nowy autobus gazowy do obsługi sieci BRT. Może być zasilany CNG w dowolnej postaci, również biogazu i oferuje unikalną kombinację dużych możliwości przewozowych ze znikomym wpływem na środowisko naturalne. Van Hool Exqui.City w akcji Obejrzyj na Youtubie wpisz hasło Unveiled: The new Van Hool Exqui.City Tekst: Per-Ola Knutas Zdjęcie: Dan Boman SCANIA VAN HOOL EXQUI.CITY oszczędnie gospodaruje energią, a do dyspozycji pasażerów oddaje wygodne, obszerne wnętrze, opakowane w estetyczne nadwozie przypominające kształtem tramwaj. Tym sposobem łączy w sobie to, co najlepsze w tych dwóch środkach transportu: styl i wydajność tramwaju z elastycznością i kosztami typowymi dla sieci linii autobusowych. Ma futurystyczną sylwetkę i widne, przestronne wnętrze, w którym pasażerowie dobrze się czują. Mamy nadzieję, że przyciągnie więcej ludzi do jazdy autobusem mówi Jan Van Hool, dyrektor generalny i członek zarządu firmy Van Hool. Jak mówi Camilla Lood, Product Manager Sustainable Solutions w firmie : połączyła siły z belgijskim wytwórcą autobusów, firmą Van Hool, aby stworzyć jeden z najbardziej efektownych i ekologicznych pojazdów w przewozach miejskich. Jego projekt został znakomicie przyjęty w dużych miastach w całej Europie, a pojazd ten stał się częścią systemów BRT oraz pomniejszych sieci połączeń autobusowych, polepszając wizerunek transportu publicznego. Zdaniem firmy przewozy autobusowe są sposobem na rozwijanie zrównoważonego transportu, przynosząc korzyści pasażerom i ogółowi społeczeństwa. Nowa Van Hool Exqui.City jest dobrym przykładem produktu zgodnego ze strategią zrównoważonego rozwoju firmy. Przyjazny dla środowiska i atrakcyjnie wyglądający autobus jest gwarantowanym sposobem na zwiększenie zainteresowania transportem publicznym i ma pozytywny wpływ na rozwój miasta. Dzięki niemu można zmieniać układ linii stosownie do potrzeb rozrastających się dzielnic, a stosowanie paliw odnawialnych ma wysokie walory ekologiczne. Zarazem stworzenie czy modernizacja systemu transportowego może odbywać się szybko i stosunkowo niedrogo. Autobusy są niezawodnym, wygodnym, tanim i bezpiecznym sposobem poruszania się po mieście. Van Hool Exqui.City oferuje dodatkowo interesującą sylwetkę, łatwe wsiadanie i wygodę, co zachęca ludzi, aby zostawili samochody w domu. Van Hool Exqui.City wynosi podróż autobusem na nowy poziom. Polepsza konkurencyjność przewozów autobusowych, które przyczyniają się do ograniczenia korków i zwiększenia mobilności mieszkańców mówi Camilla Lood. Ten autobus silnie przemawia do mieszkańców i może zmienić sposób, w jaki jest postrzegany transport publiczny. Ten autobus może zmienić sposób, w jaki jest postrzegany transport publiczny Camilla Lood, Product Manager Sustainable Solutions w firmie Wnętrze z nisko położoną, płaską podłogą jest widne i przestronne. Nowa Van Hool Exqui.City zadebiutowała w październiku SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 23

13 NASZ GOŚĆ: WIESŁAW ZJAWIONY Tekst: Michał Kij Zdjęcia: Michał Kij, Rafał Skowroński MILIONA Nim pojawiła się, Wiesław Zjawiony jeździł wieloma ciężarówkami. Czuję do niej sentyment i będę nią jeździł, dopóki będę mógł mówi Wiesław Zjawiony. Licznik jego ciężarówki przekręcił się już dwa razy, mijając liczbę i biegnie dalej. IŚNIOWA SCANIA A wkrótce skończy osiemnaście lat. Ma za sobą blisko 2,5 miliona kilometrów przebiegu. Pan Wiesław odebrał ją z firmy Scan-P -Par tner w Rzg owie 5 kwietnia 1997 r. Była zupełnie nowa i całkiem inna od ciężarówek, któr ym i jeździł wcześniej. Sc ania serii 4 akurat wchodziła na rynek. Zoba czyłem now e ciężarówki, stojące na placu w serw isie ie. Za interesowałem się nimi. Mieliśmy wt ed y dużo pra racy na Kamazach, zarobki były do bre. Wzi ąłem kredyt i kupiłem ją. Dawno je st spłacona. a Później Kamazy się wykruszyły, a Sc ania zos osta ła. Od now a Ra zem z ci ągnikiem w firmie Transport To wa ro wy Zjawiony Wiesław ze Szczercowa po jawi ła się zupełnie nowa naczepa: skrzyniowa z plandeką firmy Schmitz. Ona również pracuje do dziś. Jeżdżę przez całe życie. Prawo jazdy na kate- gorię C+E zrobiłem w wojsku. Byłem w jedno- stce samochodowej w Mrzeżynie (24. Ośrodek Szkolenia Sp ecjalistów Samochodowych pr zyp. red ed.). Jeździłem KrAZ-ami, Uralami, Ta tr ą z agre rega gata tami prądotwórczymi jak jecha- liśmy na ćwi czenia, zasilały stację radioloka- cy jną. Sam e ci ężkie samochody. W 1975 roku wrócił em do do mu i przyjąłem się do Transbudu w Bełchatowi wie. Pra cowałem tam do 1991 r., dopóki przedsiębioi rstwo nie upadło. Jeździłem Jelczami 315 i 317, później przyszły do nas Kama zy. W tamtym czasie były dobre, kierow- cy je chwalili l. Zwłaszcza zimą. W kabinie zawsze by ło ciepło, trzeba było tylko na postoju trzy- ma ć włączony silnik. W Jelczu człowiek marzł. Ni by było Webasto, ale często się psuło. W 1992 r. otworz ył em własną firmę. Na początku mia- łe m dwa Ka mazy z przyczepami. Na cały zestaw wchodz iło 30 europ alet. Serial Droga z Wiesławem Gołasem miał trochę wsp spól nego z tamtą rzeczywistością, ale nie do końca wspomina pan Grzegorz. z. Jest kierowcą i czasem wyręcza Wiesława Zjawionego za kierownicą bordowego ciągnika. Poznali się jeszcze w Transbudzie. Nie było tachografów, tarczek. Jeździło się do oporu. Drogi były wąskie, dziurawe, ale było znacznie mniej samochodów. Dawniej jak jechałem przez noc z cementem z Działoszyna do Szczecina to jedną Syrenkę minąłem. Zero ruchu dodaje pan Wiesław. Wciąż atrakcyjna serii 4 wniosła do pracy zupełnie inną jakość. Była ciężarówką najnowszej generacji, wprowadzoną na rynek zaledwie rok wcześniej. Międzynarodowe jury bez chwili wahania przyznało jej tytuł Truck of the Year Miała konstrukcję modułową. Występowała w wielu zunifikowanych wersjach, a na wyglądzie kabin odcisnęło swój ślad słynne, włoskie studio stylistyczne Bertone. To samo, z którego wyszła między innymi Lancia Stratos i Lamborghini Countach. Mało kto wie, że Bertone pomogło również zaprojektować kanciastą Škodę Favorit Jeżdżę przez całe życie. Prawo jazdy na kategorię C+E zrobiłem w wojsku ciężko pracuje od 18 lat, ale wcale tego po niej nie widać. To zasługa starannej, systematycznej opieki. z końca lat osiemdziesiątych, kiedyś bardzo popularną, a spotykaną czasem jeszcze i dziś. Kupiłem podstawową wersję ciągnika, z niską kabiną sypialną. W środku są dwie leżanki, ale w pojedynkę jedzie się jednak wygodniej. Nad silnikiem jest spory tunel. Silnik ma 400 KM. Radzi sobie elegancko, u nas nie ma górek. Od samego początku prowadziłem przewozy tylko po kraju. Skrzynia ma 12 biegów plus dwa pełzające. W okresie, gdy dzień w dzień jeździłem w wahadle Wrocław Warszawa, pokonywałem po km rocznie. Teraz około 8000 miesięcznie. Za to ładunki mam ciężkie. Zawsze 24 tony. Jak jest mniej, to mi dołożą, żeby samochód był załadowany do pełna. Wcześniej, kiedy woziłem przesyłki dla Rabena, miałem czasem tylko 3 tony. Naczepa była cała zajęta, ale ładunek był lekki. Pokaż swoje biuro namawia żona pana Wiesława. Przechodzimy do sąsiedniego pokoju i pan Wiesław uruchamia laptopa. Raz mam biuro w salonie, raz w kabinie uśmiecha się kierowca. Szukam zamówień na giełdzie. Poza tym mało korzystam z komputera. Dawniej przyjeżdżałem do klientów na telefon. Praca była pewniejsza, a stawki wyższe. czeka za oknem. Dopiero co wróciła z trasy. Jest przykurzona, ale wystarczy uważniej się przyjrzeć, żeby się przekonać, w jak doskonałym stanie się znajduje. Z fabrycznego wyposażenia nic nie brakuje. Nic luzem nie zwisa, żadnych ubytków czy pęknięć w zderzaku i osłonach bocznych. Ciągnik ma swoje lata, ale cały czas widać, że swego czasu był to zaawansowany, nowoczesny pojazd. 24 SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 25

14 NASZ GOŚĆ: WIESŁAW ZJAWIONY Dawn ej dro Dawni ogi był b y wąsk ąskie, ie, dz dziur iur u awe awe,, ale ale e było był o znac zna zni znie mnie ni j samo samocho chodów dów.. W ra razie z zie awa w rii kiiero erowcy w si s ę zatr atrzym zymywa ywali, li, je jeden den dr druu ug mu gie u pom pomógł gł.. Tera Teraz z jest jestt wi więce ęcejj stre stre tresu, su, pośpie poś piechu chu mó m wi w pan Wi Wiesł esław. esł aw aw. Schodki do kabiny składają się po zamknięciu drzwi, tworząc gładką przestrzeń między zderzakiem, a błotnikiem. Tak jest ładnie i aerodynamicznie, poza tym na stopniach nie gromadzi się brud. Dobrze ustawiony spojler i osłony po bokach za kabiną zmniejszają opór powietrza. Zwiększa go nieco bateria halogenów na dachu i fanfara, ale czego się nie robi dla urody ciężarówki! Pod stałą opieką Dobrze utrzymana ciężarówka nie zwraca uwagi Inspekcji Transportu Drogowego. Jeśli już zatrzymają kierowcę godzina z głowy. Kontrola dokumentów, spisanie protokołu. Najważniejszy jest dla nich tachograf. Dokładnie sprawdzają czas pracy, prędkość. Nawet miesiąc wstecz. Ja mam jeszcze tachograf na tarczki. Od czasu wprowadzenia ITD dużo się zmieniło. Coraz więcej jest kontroli. Dawniej milicjant chciał tylko, żeby mu chuchnąć i uważnie oglądał opony. Jeśli coś było nie tak, zabierał dowód rejestracyjny opowiada Wiesław Zjawiony. Ciągnik od samego początku przechodzi przeglądy i naprawy w autoryzowanym serwisie w Rzgowie. W firmie Scan-Partner są bardzo dobrzy i uprzejmi mechanicy, tak samo kierownik. Dzwonię, umawiam się i nie ma problemu. Przeglądy robię terminowo. Tylko drobiazgi naprawiam sam, poważniejsze rzeczy zawsze robi serwis. W trasie tylko raz musiałem stanąć, w Płocku, ale to było jeszcze na gwarancji. Mechanicy przyjechali, naprawili, pojechałem 26 6 SCANIA W POLSCE NR 1/2015 Dobrze utrzymana ciężarówka nie zwraca uwagi Inspekcji Transportu Drogowego dalej. Poza tym nigdy mnie nie zawiodła. Z większych napraw przez ten czas wymieniłem łożyska w moście, dwa razy sprzęgło. Hamulce wytrzymują około dwa lata, mam bębnowe na obu osiach. Tak samo w naczepie. Silnik nie bierze ani kropli oleju między wymianami. Niezawodny samochód jest ważny. Klienci wymagają punktualności. Nieraz gdy ciężarówka się spóźni, czeka później całą dobę na rozładunek. Żyje się szybko. Na pomoc w drodze trudno dziś liczyć: Wcześniej było inaczej. Kierowcy się zatrzymywali, jeden drugiemu pomógł. Teraz chętnie zatrzymują się tylko Rosjanie, Ukraińcy. Ogólnie kierowcy ze wschodu. Wystarczy machnąć ręką. Stanie, pomoże coś odkręcić, przytrzyma. Nie raz słyszę przez CB panowie, potrzebuję klucza takiego, a takiego. Ktoś odpowie mam kolego, ale ci się nie zatrzymam, nie mam czasu, muszę dojechać na godzinę. Jest więcej stresu, pośpiechu. Lecz przynajmniej jedna rzecz zmieniła się na lepsze. Jak mówi pan Wiesław. Zabierało się jedzenie z domu, dokupiło kiełbasę w sklepie i był obiad. Jak był czas to zatrzymywał się człowiek w barze, a do wyboru była rybka, jedno danie. Teraz jest inaczej. Duży wybór, dobre jedzenie. Przez te lata poznałem sporo miejsc, gdzie są smaczne, tanie i obfite obiady. Są też rzeczy niezmienne, jak jakość, którą wyróżnia się. Silnik to Euro 2, ale próżno wypatrywać spalin wydobywających się z rury wydechowej. Czarny dym? Nigdy w życiu! Rzędowa szóstka cicho pomrukuje na wolnych obrotach, z uporem licząc czas zupełnie jak zegar. I tak od 18 lat. KILOMETRÓW NADZIEI W ubiegłym roku 85 pracowników Polska pokonało przez dziewięć miesięcy km. Plan na rok 2015 to km! STY YCZN CZNIA IA russzy zyła łaa już uż trz rzec ecciaa Pan Grzegorz wyręcza czasem Wiesława Zjawionego za kierownicą. Obaj znają tę ciężarówkę na wylot. ed dyccja akccji Kiilo lome metr me try tr y Na Nadz dzie dz ieeii. Jest Je st ona org rgan aniz an izow wan anaa wś wśró ród ró d prac acow cow wni nikó ków kó w Sc Scan ania an i Pol ia olsk s a. sk a Po odcza dccza zass up pra rawi wian wi ania an ia spo port rttu reeje jest stru st rują ru jąą oni poko po kona ko na e kil nane ilom omet om e ry w apl et plik lik ikac aaccji End domo ond ndo. o Zeb bra rane nee kil ilom omet om etry et ry są za zam mien mi niaane n na śro na rodk dki finaansow dk owe, e któ tóry rych ry ch prz rzezna ezna ez nacz czze-niem ni em m jes e t po p mo mocc po potr trze tr z bu ze bują jący ją cym cy m dz dzie ieci ie ciom ci om pracow pr ow wni n ków Sc S an nia Pollsk ska. a a. Ak kcja charytatt ywna ywna int yw nteg egru eg uje praaco cowwniikó ów, w a jednoczześniie prom omujje zd om zdro rowy ro wy wy styl życ st y ia i zachę h caa do ak a ty ywn w eggo wypo wy ypo po-c yn cz ynku ku.. Je J st s dostęępn pnaa pr p ak kty tycz czni cz n e dl dlaa każd ka żd deg ego o, pon o iewaaż mo ożn na re r je jestro rowa ro waćć wa doko do ko ona nani niia w ró r żnycch dy d scyp ypli yp lina li naach sporpo ortowy to w ych wy ch: chod odze z niu, bie i gani niu, ni u pły u, ływa w ni niu, u, jeździ ździ źd z e na row werrze czy na ro rolk lk lkac kac ach. h Po raz pieerw rwsz szy y prac a owniicy a Pols Po lska kaa zbi bier eral alii ki kilo lome metrry na nadzieei w r. 13 Wówc Wó wcza zass ud udał ało o si s ę zg zgro roma madz dzzić km km,, któr kt óree zo ór ost stał ały y pr prze zeka kaza zane ne War arsz szaw awsk skie iemu mu ani www nia.p a.pl Hosp Ho spic sp icju ic jum ju m Dz D ie ieci ciięc ęcem emu. em u. W marcu u rro ozp zpoc o zę oc z ła ł się kol olej e naa zbiiór ej ó ka ka, zako ko k ońc ńczzo zo naa w yn ynik ikieem km. ik m Reko Re k rd dzisttą ro roku k , 4, któ tóry r uzb bie ie-raał na najw jwię jw i ceej ki ię kilo lome lo metr me t ów tr ów,, by byłł Grzeego gorz r rz Toma To masz ma s ew ewsk s i z Wr Wroc o ła oc ł wi wia: a:: km m. Wśró Wś ród ró d pań ń wi w odł od dła ła pry rym ry m Al Alic iccja Kłapc p iń pc ińsk skaa sk z Kr Krak a ow ak owa:: km km. Na Najd j łu jd łużższa, j dn je dnod o niow od owaa wy ypr praw awaa rro aw owe werrowa z Cz z Częs ęsto ęs to och chow o y do ow o War arszzaw w y pozw wol oliła zgr grom omad om a ziić km. km m Odby Od dby był ją Marrci cin n Jaku Ja kubo ku bo ows w kii z Gli liwi wicc. wi Kiilo lome m trry zb me zbie iera ie r li rów wni n eż praco owniwn ni-cy y parrtn tner e sk er s icch warssztattów oraz Scan ania an ia Fina Fi nanc na nce. nc e Naj e. a li l czzniiej e prz rzys ystą ys tąpili do ak tą kcj cjii prrac a ow owni niiccy y cen e tr tralli w Na Nada d rzynie. da K lo Ki l me m trry Na Nadz Nadz d ieii zb zbie iera ie rały ra ły aż 34 oso so-so by by. y. Li Licz czzbąą zgrrom o ad a zo z nych ny ych h kilometró rów ró w w yró yró różn żnił żn iły ił y si sięę od ddzzia iały ły w Warszawiee, Krak Kr akow ak owie ow ie i Wrocł c aw wiu u. K żd Ka ż y ki k lo lome metr me tr lic iczy zy się ię podwójn nie i, a na n we wett po p trój ójjni nie. e. Bio orą rącc ud u ział w ak kcjii kcji kc w ellu ucze wi zest ze stni tni n kó ków w po poko kona ko na stojącee nało p ze pr z d ni nimi mii bar arie i ry y i pob obiiło osobistee reeko kord kord rdy. y. To, o, co zy z skal sk kal alii dzię dzię dz ięki k zdr ki drow owiu ow iu i le l ps le psze zemu ze mu sam mu amop op poc o zu zuci ciu, jesst niie do osza os zaco za c wa wani nia. a. Tak jak a. k pom omoc oc inn nnym nn ym m, któr kt órej ór e zna ej nacz c en cz eniie ie w yk y raacz czaa po poza za zebr ze brran anee śśrrod dki k i czy zyni ni ota tacczaj ając ący ąc y nass św na świa iaat od odro robi ro binę lep binę epsz szzym ym. N jn Na now owsz szaa ed sz edyc ycja ja akc k jii dob obie iieegn gnie iee koń ńcaa 31 gr g ud udni niaa 20 ni r.,. a jej ej cel e em e jesst zebr zebrraze a niee co naj ni a mnie mn niej iej km km! Po Pop prze zecz czka cz ka zost zo sttała ła wy wyso so oko k pos osta tawi wion wi on na, a alee t ym raze ra zem ze m w ak akcj cjii mo cj mogą gą bra raćć udziiałł rów ówn nież ro odz d in iny y pr prac acow ac owni ow nikó ni ków kó w Sc Scan a ia an i Pol olsk ska: sk a żon a: ony, y y, męężo żowi wie, wi e, dzi z ecci, rod odze zeeńs ń tw t o orazz rod odzi zi-ce. Do ce. ce Doda datk da tkow tk ow wo w grron nie tegorroczn nyc ych h ucze uc ucze zest stn st nikó nikó ni ków w ak kcjji zn znal aleź al eźli eź li sięę praco cown co wnic wn icy ic y Scan Scan Sc ania iaa Fin inan an Pols ance ollsk ska, ska a, Sca can a Pr cani Prod oduc d cti tion o on Słłup u sk k ora raz ossob raz by prrac acuj ując uj ą e w firm ąc rmach h ściśle wsp s ółłpr praccuj prac ując ując ącyc ych yc h zee Scaani niaa Po Pols l ka ka. N jm Na mło ods dszy zy ych uczzes estn tnik tn ik ków akc kcjji ji wsp pieera i zac achę hęca hę ca do o w ysiiłku łk ku mist mist s rzzynii w ko ola larr stt wi wiee gó górs rsski kim, Maja Wł Wło łoszc z zo zows wska ka. N 1/ NR 1/2 /2 015 S CAN CANIA IA W P OLS OLSCE C 27 CE 2

15 TENDENCJE: ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY POJAZDAMI OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI NOWA BIGDATA REWOLUCJA Big data pomaga nakreślić od nowa mapę przewozów. Już dziś łączność między pojazdami zwiększa wydajność flot oraz usprawnia ich obsługę. A to dopiero początek. Tekst: Per-Ola Knutas Ilustracja: Robin Boyden GDY MARIO GÖTZE strzelił gola, który zapewnił Niemcom wynik 1:0 i zwycięstwo z Argentyną o mistrzostwo świata w 2014 r., było to coś więcej niż sportowe osiągnięcie. Do wygranej swoje trzy grosze dorzuciła technika. Aby przygotować się do finałowego meczu, niemiecka drużyna stosowała wyrafinowane techniki łączności. Za pomocą czujników w piłce oraz w butach piłkarzy zebrano szczegółowe dane o dobrych i złych zagraniach. Zostały one później wykorzystane podczas treningów. Metoda niemieckiej drużyny jest przykładem internetu rzeczy (ang. IoT Internet of Things), gdy różne przedmioty komunikują się ze sobą. Pokazuje również możliwości, jakie stwarza analiza i przetwarzanie ogromnych zbiorów informacji, określana angielskim pojęciem big data. Dzięki niej można lepiej śledzić procesy i zależności, aby zwiększyć np. wydajność firmy. Transport należy do wiodących branż na tym polu. Korzyści są oczywiste. Zyskowność przewozów jest ściśle związana z odpowiednim sterowaniem przepływem ładunków i pojazdów. inwestuje w łączność znaczne kwoty. Liczba pojazdów, które są bezprzewodowo połączone z systemem zarządzania flotą i serwisami przekracza 100 tys. Zdalny przesył danych w czasie rzeczywistym pozwala zgromadzić olbrzymią ilość cennych informacji. Dzięki nim obsługa może być indywidualnie dopasowana do potrzeb każdego klienta mówi Mattias Lundholm, dyrektor Connected Services and Solutions w firmie. Możemy lepiej zrozumieć, jak zachowanie kierowcy wpływa na ekonomiczną jazdę. Powiązać oszczędności na paliwie z położeniem pedału gazu, postojem z włączonym silnikiem, ostrymi hamowaniami. W razie awarii serwis może poznać kody błędów, przeanalizować je i przygotować się do naprawy, zanim pojazd dojedzie do warsztatu. Zdaniem Lundholma liczy się nie tyle ilość informacji, co właściwe ich wykorzystywanie. 28 SCANIA W POLSCE NR 1/2015 www w.sc scan ani ap a.p pl NR 1/ SCAN IA WP POLS LSCE 29

16 TENDENCJE: ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY POJAZDAMI OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI SCANIA - WSZYSTKO POD JEDNYM DACHEM Dzięki łączności firmy transportowe mogą lepiej planować przewozy w wielu obszarach, takich jak zarządzanie flotą, szkolenia kierowców oraz obsługa. może zsynchronizować potrzeby klientów z pracą swojej sieci serwisowej i reagować szybciej oraz bardziej elastycznie. To oznacza większą dyspozycyjność pojazdów klientów, która przekłada się na wyższy zysk. W wywiadzie dla firmy Ericsson, będącej dostawcą rozwiązań dla telekomunikacji, Martin Garner ekspert od mobilności w brytyjskiej CCS Insight stwierdził, że big data to jeden z kluczowych trendów współczesności. Obecnie tego typu analizy są wykorzystywane w kilku bardzo ciekawych projektach z różnych branż. Sądzę jednak, że społeczeństwo sieciowe (ang. network society) stanie się rzeczywistością, gdy te projekty zaczną się łączyć i będziemy mogli prowadzić działania wykraczające poza poszczególne sektory uważa Garner. Mattias Lundholm, dyrektor Connected Services and Solutions w firmie. Tego samego zdania jest Lundholm: Dostrzegamy wagę tworzenia otwartych interfejsów i standaryzacji w przemyśle. W ten sposób czynimy przygotowania do tego, żeby nasze ciężarówki, autobusy i silniki zostały włączone w ekosystemy, w których urządzenia będą komunikować się z ludźmi oraz między sobą nawzajem. DZIĘKI TEMU FIRMY TRANSPORTOWE będą mogły zdobywać w czasie rzeczywistym nie tylko informacje o pojazdach, ale również o pracy przyczep, naczep i zabudów, np. betonomieszarek czy chłodni. Inna możliwość to planowanie przewozów z wykorzystaniem integracji różnych systemów (patrz: ramka poniżej). W niedalekiej przyszłości zobaczymy autonomiczne ciężarówki oraz pojazdy, które bezpośrednio komunikują się ze sobą i ostrzegają samochody z tyłu o zatorach czy silnych burzach. Kompleksowe ow e naprawy aw powypadkowe pad owe pojazdów ci arowy owych oraz naczep i przyczepp Przy wspó pracy z rmami ubezpieczeniowymi, naprawy powypadkowe przeprowadzone przez wykwali kowanych mechaników rmy zapewniaj Pa stwa pojazdom d ug ywotno, trwa o i wysok warto odsprzeda y. Prawid owo wykonane naprawy pojazdu to nie tylko ni sze koszty eksploatacji pojazdu, ale przede wszystkim bezpiecze stwo na drodze. 3 PRZYKŁADY BIG DATA 1. INTELIGENTNA KOPALNIA prowadzi projekt pilotażowy, który mierzy wydajność transportu w kopalni za pomocą wybranych, kluczowych wskaźników efektywności (ang. KPI Key Performance Indicators). Dane z ciężarówek przesyłane są bezprzewodowo w odstępach jednosekundowych do polowego serwisu firmy. Jego zadaniem jest realizacja wyznaczonych celów przewozowych przy zachowaniu określonego procentowo poziomu dyspozycyjności. Ważne decyzje wpływające na przebieg pracy mogą być podejmowane na podstawie najbardziej aktualnych danych. Jest to krok ku lepszemu planowaniu produkcji i logistyki nie dzięki nowym inwestycjom, a umiejętnemu wykorzystywaniu dostępnych informacji. ROZŁADUNEK 1 2. CZUJNIK W BUCIE Niemiecka drużyna piłkarska używa sytemu zaprojektowanego przez firmę komputerową SAP. Pozwala on analizować olbrzymią ilość danych celem dopasowania treningu do występu zespołu w zbliżających się meczach. Czujniki w piłce i butach zawodników bezprzewodowo wysyłają informacje do systemu. ROZŁADUNEK 2 SERWIS POLOWY 3. WŁĄCZ RAKIETĘ Gdy niemiecka tenisistka Julia Görges, z pozycją 81. w światowym rankingu, schodzi z kortu, robi coś niezwykłego: wyłącza rakietę. Jest jedną z pierwszych zawodniczek na świecie, która testuje nową, cyfrową rakietą firmy Babolat. Informacje o miejscu, w którym od rakiety odbija się piłka oraz sile i rodzaju uderzenia są przesyłane do specjalnej aplikacji. Dzięki temu Julia może przeanalizować każdy mecz i zorientować się, co powinna poprawić przed następnym. ZAŁADUNEK Cz ci u yte do napraw s obj te 12 miesi czn gwarancj, która dodatkowo pozwala na korzystanie z us ug Assistance. Dzi ki Assistance mo na: skontaktowa si z warsztatem naprawczym; zorganizowa holowanie pojazdu do warsztatu ; otrzyma dora n pomoc. Autoryzacja rm ubezpieczeniowych Compensa i PZU umo liwia warsztatom : wdro enie procedur tzw. samolikwidacji szkody do warto ci PLN przez personel ; uproszczenie formy likwidacji szkody do warto ci PLN; przej cie ca ego procesu administracyjnego i obiegu dokumentów zwi zanych z napraw powypadkow przez personel ; likwidacja bezgotówkowa szkody z OC i AC; CO JEST MIERZONE? (Przykład) Styl jazdy kierowcy: użycie pedału gazu, hamulca, praca silnika na biegu jałowym Dane o pojeździe: ciśnienie w oponach, zużycie paliwa, obroty silnika, kody błędów Czas załadunku Czas jazdy Czas rozładunku Czas oczekiwania w kolejce Czas prac obsługowych Czas tankowania JAKI JEST WYNIK? (Przykład) TCO/tonę (emisja CO 2 /tonę) Ton/godzinę MTBF (ang. Mean Time Between failure średni czas między awariami) okres pomiędzy występowaniem problemów technicznych, który jest ważny dla wydajności przewozów. Powinien być jak najdłuższy. MTTR (ang. Mean Time to Repair średni czas naprawy) okres między zgłoszeniem defektu w systemie zarządzania flotą, a zakończeniem reperacji w serwisie polowym. Powinien być jak najkrótszy. 30 SCANIA W POLSCE NR 1/2015 Aktualne prom romocje ocj : a: www. ww. w.sc scania. a.pl/services/promocje-wars es/ s/pro ocje-w arsz sztatowe to korzystanie z platform komunikacyjnych i systemów eksperckich do kosztorysowania, poprawiaj cych szybko i jako akceptacji szkody.

17 CENTRUM POJAZDÓW UŻYWANYCH SCANIA Pozbądź się ryzyka przy zakupie używanego pojazdu ciężarowego. Z pewnością znajdziesz to, czego szukasz Al. Katowicka Nadarzyn tel kom fax R420LA4X2MNA Kabina: CR19 Topline Produkcja: 2012 Klimatyzacja, MANUAL Przebieg: km R400LA4X2MEB Kabina: CR19 HIGHLINE Produkcja: 2011 Klimatyzacja, retarder, opticruise Przebieg: km R400LA4X2MNA Kabina: CR19 Topline Produkcja: 2009 Retarder, Klimatyzacja, MANUAL Przebieg: km G440LA4X2MHNA Kabina: CG19 HIGHLINE Produkcja: 2010 Klimatyzacja, retarder, manual Przebieg: km. R124LA4X2NA420 Kabina: CR19 Topline Produkcja: 2004 Euro: 3 Klimatyzacja, manual Przebieg: km R420LB6X2MNB Produkcja: 2010 Klimatyzacja, optiticruise, retarder, BDF Przebieg: km R420LA4X2MEB Produkcja: 2007 Mega, Klima, manual Przebieg: km R440LA4X2MNA Kabina: CR19 Topline Produkcja: 2008 Opticruise, retarder, zb. 2x700L Przebieg: km R420LA4X2HNA Kabina: CR19 TOPLINE Produkcja: 2007 Euro: 4 Klimatyzacja, manual, retarder Przebieg: km R420LA4X2MNA Kabina: CR19 TOPLINE Produkcja: 2012/2013 Klimatyzacja, opticruise, retarder Przebieg: km zakup z pewnego i sprawdzonego źródła możliwość rocznej gwarancji na układ napędowy brak ukrytych kosztów przyszłych napraw potwierdzony przebieg pojazd gotowy do drogi Oferta Finance dla pojazdów używanych: G400LA4X2MNA Kabina: CG19 Highline Produkcja: 2010 Opticruise, retarder, zb. 500L Przebieg: km R420LA4X2MNA Produkcja: 2008 Retarder, opticruise, klimatyzacja Przebieg: km R440LA4X2HNA Produkcja: 2010 Opticruise, retarder.2x700l Przebieg: km, lodówka R420LA4X2MNB Produkcja: 2008 Manual, klimatyzacja, retarder Przebieg: km R380LA4X2MNA Produkcja: 2008 Klimatyzacja, opticruise Przebieg: km R440LA4X2MEB Produkcja: 2011 Klimatyzacja, retarder, opticruise Przebieg: km G420LA4X2MNA Kabina: CG 19 HIGHLINE Produkcja: 2011 Klimatyzacja, opticruise, retarder Przebieg: km R420LA4X2MNA Kabina: CR 19 TOPLINE Produkcja: 2012 Klimatyzacja, opticruise, retarder Przebieg: km R440LA4X2MEB Kabina: CR 19 HIGHLINE Produkcja: 2011 Klimatyzacja, opticruise, retarder. Przebieg: km R420LA4X2MEB Produkcja: 2007 Euro: 4 Mega, manual, zb. 2x450L Przebieg: km finansowanie przy minimalnym udziale własnym 10% leasing operacyjny oraz finansowy sprzedaż z odroczonym terminem płatności finansowanie w walucie niski koszt finansowania harmonogram spłat dostosowany do indywidualnych potrzeb rejestracja pojazdu w gminach z minimalnym podatkiem drogowym minimum formalności Oferta serwisowa dla pojazdów używanych: R420LA4X2MNA Produkcja: 2010 Opticruise, retarder, klima, zb. 700L Przebieg: km R420LB6X2MLA Produkcja: 2006/2007 Klimatyzacja, Manual, dł wys 2,95 Przebieg: km R440LA4X2MNA Kabina: CR19 HIGHLINE Produkcja: 2009 Opticruise, retarder, zb. 2x700L Przebieg: km R380LA4X2MNA Kabina: CR19 Higline Produkcja: 2009 Przebieg: km R420LA4X2HNA Produkcja: 2012 Klimatyzacja, opticruise, retarder Przebieg: km R420LA4X2HNA Produkcja: 2007 Euro: 4 Klimatyzacja, retarder, opticruise, hydraulika Przebieg: km MAN TGA BLS Kabina: XXL Produkcja: 2006 Automat, klima, Przebieg: km R420LA4X2HNA Kabina: CR19 TOPLINE Produkcja: 2006 Euro: 3 Manual, zb. 2x700, klima Przebieg: km Irizar PB Ilość miejsc: Produkcja: 2004 Euro: 3 Opticruise, retarder, klima, WC Przebieg: km Irizar New Century Ilość miejsc: (+20) Produkcja: 2007 Euro: 4 Opticruise, retarder, klima, WC Przebieg: km ZYSKAJ ATRAKCYJNE UPUSTY NA WYBRANE AUTOBUSY I CZĘŚCI specjalne oferty na części 40% do pojazdów serii 4 i starszych 30% w pakietach warsztatowych 25% do pojazdów serii PRT z silnikami Euro 3 umowy obsługowe największa sieć serwisowa Pełna oferta używanych pojazdów dostępna pod adresem: used.scania.com POJAZDY Z CENTRUM OFEROWANE SĄ U DILERÓW SCANIA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU: Autobusy , Sandomierz Warszawa , Lublin Częstochowa , Olsztyn Gliwice , Gdańsk Kielce , Koszalin Kraków , Szczecin , , , , , , Kalisz Poznań Zielona Góra Opole Wrocław Łódź Włocławek , , , , , , , Termin: od 9 do 16, Serwis Słupno (Al. Jana Pawła II 24)

18 Konkurs PARTNERZY SCANIA ADRESY I TELEFONY 1 Konkurs fotograficz ny JA I MO JA SCA NIA Gdziekolwiek będziesz, zawsze gdzieś obok jest miejsce dla ulubionej ciężarówki. Nasi Czytelnicy coraz bardziej nas zaskakują. Okazuje się, że ze Scanią nie trzeba się rozstawać, idąc na nadmorską plażę. Dawno temu była książka, a potem fi lm Wakacje z duchami, lecz życie pisze już nowy scenariusz: Wakacje ze Scanią. Powiedzenie, że nauka poszła w las nabiera nowego sensu, gdy spojrzeć na ciężarówkę z gryfem wyposażoną w chwytak i zabudowę do transportu drewna. Wraz z nią w zielony gąszcz zmierza najnowocześniejsza technologia wsparta naukowymi odkryciami. Dzięki niej można w zgodzie z ekologią gospodarować zasobami lasów. Po pracy zaś wiedzie intensywne życie rodzinne. W uroczystych chwilach składa życzenia od serca i chętnie bawi się z dziećmi Tyle szczęścia! Ania i Kamil Sobasik, Konary 2. Mocny uchwyt Gabriel Supronik, Supraśl 3. Kamieniołom w północnych Włoszech Monika Proć, Czerwionka 4. Na wakacjach też o Scanii pamiętał Filip Wypych, Lublin 5. Natalia ze Scanią od początku Sylwester Rugała, Batorz 5 BIAŁYSTOK Polska S.A. ul. Warszawska Choroszcz tel / 0/71 fax BIELSKO-BIAŁA Polska S.A. ul. Międzyrzecka Bielsko-Biała tel fax BYD GOSZCZ Hołowińscy-Scanserwis Sp. z o.o. Makowiska Solec Kujawski trasa S-10, km 276,5 tel fax tel CZĘ STO CHO WA ul. Mu ze al na 1 Brzeziny Kolonia Wrzo so wa tel fax GDAŃSK ul. Ener ge tycz na 17 Ko wa le, gm. Kol bu dy Gdańsk tel fax GLIWICE Polska S.A. ul. Rybnicka Gliwice tel / 0/10 fax GORZÓW WIELKOPOLSKI Warsztat Usług Technicznych Tynfowicz ul. Sybiraków Go rzów Wlkp. tel fax KA LISZ Polska S.A. ul. Kaliska Nowe Skalmierzyce tel /92/93 fax KIELCE Polska S.A. Barcza 5C Zagnańsk tel fax KO ŁO Au to Se rvi ce Truck Sca nia ul. Sien kie wi cza Ko ło tel tel fax KO SZA LIN Polska S.A. Nowe Bielice Biesiekierz tel fax KRA KÓW ul. Ty niec ka Kra ków tel fax KWI DZYN ul. Lot ni cza Kwi dzyn tel /3737 fax Znajdź warsztat tuż obok... Pobierz darmową aplikację Dealer Locator LESZNO Polska S.A. Klonówiec 4A Lipno tel fax LU BLIN ul. Pia secka Świd nik tel /64 fax ŁO WICZ Scan -Part ner Sp. z o.o. ul. Ar mii Kra jo wej Ło wicz tel fax ŁÓDŹ Scan -Part ner Sp. z o.o. ul. Rudz ka 35b Rzgów tel /89/90 fax OLSZ TYN Polska S.A. ul. Lubelska Olsztyn tel fax OPO LE ul. Wspól na Opo le tel /12 fax PIŁA Polska S.A. al. Powstańców Wielkopolskich Piła tel fax PŁOCK Hołowińscy-Scanserwis Sp. z o.o. ul. Sier pec ka 1i Płock tel fax PO ZNAŃ ul. Po znań ska Tar no wo Pod gór ne tel fax RA DOM Dun can Sp. z o.o. ul. Kie lec ka Ra dom tel fax SAN DO MIERZ ul. Trze śniow ska 7A San do mierz tel fax SĘ DZI SZÓW MA ŁOPOL SKI ul. Wę glow skie go Sę dzi szów Młp. tel fax SIEDLCE Polska S.A. Gręzów 3D, Kotuń tel /01 fax SIERADZ Scan-Part artner Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Sieradz tel fax SŁUPSK Scani a Pol ska S.A. Gło bi no Słupsk tel fax SZCZE CIN ul. Stru ga Szcze cin tel /20 fax TO MA SZÓW MA ZO WIEC KI Scan -Part ner Sp. z o.o. ul. Za wadz ka 78/ Tomaszów Mazowiecki tel fax Te le fon alar mo wy 24 h (+48 22) TORUŃ Hołowińscy-Scanserwis Sp. z o.o. o ul. Gdańska Łysomice Droga ,5 km Stara droga nr 1 na Gdańsk tel tel fax WAR SZA WA al. Ka to wic ka 316 Sta ra Wieś Nada rzyn tel fax WAR SZA WA II ul. Ja na Paw ła II Ra dzy min tel fax WŁOCŁAW WEK Ho ło wiń scy -Scan ser wis Sp. z o.o. Krzy wa Gó ra Wło cła wek tel tel fax WRO CŁAW ul. Fa brycz na 21 Pie trzy ko wi ce Ką ty Wro cław skie tel /12 fax ZIE LO NA GÓ RA Pol ska S.A. ul. Kostrzyńska Zielona Góra tel /32 fax Finance Polska Sp. z o.o. tel e -ma il: ma nia -fi nan ce.pl 34 SCANIA W POLSCE NR 1/ NR 1/2015 SCANIA W POLSCE 35

19 Euro KM Usta tano nowi ła now owy reko kord zuż użyc ycia pal aliw iwa. Nig igdy prz rzed edte tem ża den test stow any 40 t zes ta w, na wyma maga gają jące cej tr as ie w oko koli lica cach ch Mona chiu ium, nie uzy sk ał tak nis iski ego zu życi a pa liwa. 23,2,29 litr a/ km to reko kord rdow owy wyni nik. Te n prestiżo wy test od wielu lat jes est przeprowadzany przez specjalistów z magazynu VerkehrsRundschau. Rekordowy wynik zużycia paliwa Euro KM 23,29 l/100 km 13% paliwa mniej Tyle zaoszczędziły użytkowane na polskim rynku pojazdy Euro 6 w stosunku do Euro 5. Wynik uzyskany na podstawie danych eksploatacyjnych z systemu FMS. Prosta konstrukcja, tylko z SCR Silnik 410 KM to najczęściej wybierana jednostka napędowa.. Sprawdzone rozwiązania.

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania Modułowy system budowy stosowany przez firmę Scania umożliwia optymalne dopasowanie podwozia do różnych zastosowań. Każde podwozie firmy Scania

Bardziej szczegółowo

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania Sztuką jest właściwe dopasowanie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania pakiety przeglądowe Scania serii 4 z silnikami PDE i HPI dotyczy wymiany mineralnego oleju silnikowego Scania E7

Bardziej szczegółowo

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania Dopasowana oferta w najlepszej cenie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania Pakiety warsztatowe Scania 2 Pakiety przeglądowe* * Cena przeglądu zależy od specyfikacji pojazdu oraz pojemności

Bardziej szczegółowo

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa PRESS info P10400EN / Per-Erik Nordström Kwiecień 2010 r. Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa Niezawodna technologia, bogata oferta produktów i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

największy w kraju tour pojazdów budowlanych, leśnych, energetycznych

największy w kraju tour pojazdów budowlanych, leśnych, energetycznych największy w kraju tour pojazdów budowlanych, leśnych, energetycznych Lublin - 16.03 Partnerzy Scania Test Tour Kraków - 17.03 Gliwice - 18.03 KOSZALIN 24.03 GDAŃSK 25/26.03 Wrocław - 19.03 OLSZTYN 27.03

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

7,32% ECOSTRALIS. oszczędność zużycia paliwa w modelu. Auto Service

7,32% ECOSTRALIS. oszczędność zużycia paliwa w modelu. Auto Service 7,32% TÜV SÜD potwierdza certyfikatem porównanie pomiarów zużycia paliwa wykonane przez Iveco. oszczędność zużycia paliwa w modelu ECOSTRALIS Dodatkowe informacje dot. szczegółów testu dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO

USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO całkowita dyspozycyjność Twojego pojazdu Serwis maksymalnie dostosowany do potrzeb klienta Naprawa w serwisie jak i sam serwis to w wyobrażeniu klienta miejsce, w którym

Bardziej szczegółowo

SCANIA exclusive. Zamień usługi na rozwiązania. od 1476 euro

SCANIA exclusive. Zamień usługi na rozwiązania. od 1476 euro SCANIA exclusive Zamień usługi na rozwiązania SCANIA exclusive od 1476 euro SCANIA exclusive Zamień usługi na rozwiązania. Szanując Twój czas i chcąc wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10 Od autorów 13 Wstęp 14 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 1.1. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania stawiane samochodom

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Nadarzyn, 30 kwietnia 2009 r. Nowe pojazdy w ofercie Scania: P 360 i P 400 Euro 5 Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Dzięki dostępności rozwijających duży moment obrotowy,

Bardziej szczegółowo

Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych.

Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych. Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych. Umowy serwisowe CharterWay: oszczędny i niezawodny sposób, aby Twój pojazd mógł być stale w ruchu.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik na następnych stronach

Szczegółowy cennik na następnych stronach Leasing Bosch 103% na KTSy z oprogramowaniem 1. Leasing 103%- Podstawowe założenia: - okres leasingowania: 36 msc. - czynsz inicjalny 10 % - wysokość wykupu: 1 % - bardzo atrakcyjne warunki finansowe dla

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Crafter Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim maks. 2700 (pomiar przy podłodze) 1350 1520 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) 1040 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) Dopuszczalna masa całkowita [t] H ok. 55/6901 1040 1993 2426

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

System pomiaru paliwa

System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa w autach ciężarowych jest oparty na zastosowaniu bardzo dokładnych szwajcarskich przepływomierzy cyfrowych. Przepływomierz paliwa mierzy realne zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Prius jest dla Ciebie najlepszym wyborem?

Dlaczego Prius jest dla Ciebie najlepszym wyborem? Dlaczego Prius jest dla Ciebie najlepszym wyborem? BETTER 1. 10 lat gwarancji 2. Legendarna hybryda 3. Wnętrze na miarę Twoich potrzeb 4. Centrum innowacji 5. Źródło oszczędności 6. Optymalna eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu 11.08.2014. Renault Master 4x4 (ROM 2014)

Prezentacja produktu 11.08.2014. Renault Master 4x4 (ROM 2014) Prezentacja produktu 11.08.2014 Renault Master 4x4 (ROM 2014) Wskazówki ogólne Poniższa prezentacja przedstawia przegląd techniczny konwersji napędu na cztery koła samochodów dostawczych Renault Master

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność Pakiety serwisowe pakiety serwisowe zalety i korzyści Pakiety serwisowe to dwa rodzaje atrakcyjnych warunków opieki serwisowej dostosowanych do potrzeb użytkowników samochodów dostawczych marki Volkswagen

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

Optymalne zarządzanie flotą ciężarową z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telematycznych

Optymalne zarządzanie flotą ciężarową z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telematycznych Optymalne zarządzanie flotą ciężarową z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telematycznych Plan prezentacji 1. Bądź lean & green 2. Bezpieczeostwo na drodze 3. Optymalizacja łaocucha dostaw 4. Zwrot inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ecolution by Scania. Wyższy zysk w długofalowej perspektywie.

Ecolution by Scania. Wyższy zysk w długofalowej perspektywie. Usługi Serwisowe Scania. Zawsze z myślą o Tobie Ecolution by Scania Ecolution by Scania. Wyższy zysk w długofalowej perspektywie. Scania prowadzi aktywną politykę rozwoju i doskonalenia swoich produktów.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów

Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów Informacja prasowa Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów Polska firma Taurus wprowadziła na rynek nową serię montowanych na haku holowniczym składanych bagażników CarryOn, dzięki którym można

Bardziej szczegółowo

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC Firma powstała 1999r. Prowadzi działalność na działce o powierzchni 40.000m 2 AMZ-KUTNO jest spółką prywatną ze 100% kapitałem polskim z ogromnym potencjałem rozwoju, oferującą szeroki wachlarz usług i

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

ClimFill. Program Produktowy 2013. Działanie / Właściwości. Tryb pracy. Truck & Bus. Expert. Auto. First. One. Manualna Pół-Automat Automat

ClimFill. Program Produktowy 2013. Działanie / Właściwości. Tryb pracy. Truck & Bus. Expert. Auto. First. One. Manualna Pół-Automat Automat ClimFill Program Produktowy 2013 Działanie / Właściwości Truck & Bus Expert Auto One First Manualna Pół-Automat Automat Tryb pracy ClimFill One ClimFill One: Kompaktowa stacja Ref. 710111 ClimFill One

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł.

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł. Załącznik nr. 2... (Nazwa i adres Wykonawcy) data sporządzenia oferty lub konsorcjum w składzie: (lider). (członek)..(członek) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę

Bardziej szczegółowo

PRESS info. P12903PL / Per-Erik Nordström 4 września 2012

PRESS info. P12903PL / Per-Erik Nordström 4 września 2012 PRESS info P12903PL / Per-Erik Nordström 4 września 2012 Nowe rozwiązania Scania usprawniają komunikację między kierowcą, przewoźnikiem i pojazdem Aplikacje Scania do monitorowania floty Cel: niskie zużycie

Bardziej szczegółowo

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ciągniki siodłowe są przeznaczone do ciągnięcia naczep. W związku z tym wyposażone są wsiodło, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Przegląd rynku aut elektrycznych w Polsce Model Segment Waga w kg Prz śpiesze ie od 0 do 100 km/h Prędkość maksymalna

Bardziej szczegółowo

AlphaElectric Nabierz mocy z elektryczną mobilnością

AlphaElectric Nabierz mocy z elektryczną mobilnością AlphaElectric Nabierz mocy z elektryczną mobilnością AlphaElectric nowy wymiar mobilności Motoryzacja jest jednym z obszarów, w którym zmiany zachodzą w zawrotnym tempie. Obecnie jesteśmy świadkami postępu

Bardziej szczegółowo

Spalinowe zespoły trakcyjne

Spalinowe zespoły trakcyjne Spalinowe zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: WRP-756_54 Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu

Sygnatura akt: WRP-756_54 Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/26 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Dotyczy szkody komunikacyjnej: Sygnatura akt: Zadanie:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2630/Ford Mondeo/GD 738HT Wykonawca opinii : mgr inż. Marek Sawicki - RS000192 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Dokument: Dowód rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Witamy w TNT. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

Witamy w TNT. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji Witamy w TNT Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji WITAMY W TNT WITAMY W TNT WITAJ Tworzymy międzynarodowy zespół specjalistów, który zapewnia najlepsze rozwiązania transportowe dopasowane do Twoich

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 282/FIAT D/DW675XA Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/09/26 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email z dnia:

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu?

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu? OSP.271.1.2014 Wodzisław, dnia 22.05.2014r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 2,5mm 1,6mm 0,9mm Prawidłowe ustawienie świateł mijania to do 30m widoczności symetrycznie asymetrycznie Jak należy hamować awaryjnie samochodem wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia i dane zabudowy firmy SKIBICKI:

Zdjęcia i dane zabudowy firmy SKIBICKI: OFERTA Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów- hakowiec: 2 szt. MB 1218 produkcja - 2006 rok napęd 4x2 124 i 174 tyś. km manualna skrzynia biegów zawieszenie przód resor, tył poduszka pow. blokada mostu,

Bardziej szczegółowo

ROK2015 MOC102 KM PRZEBIEG20 376 KM NADWOZIEBLASZAK POJ.2.0 TYP SILNIKADIESEL KOLORBIAŁY 84 900 PLN. Dane samochodu i wyposażenie.

ROK2015 MOC102 KM PRZEBIEG20 376 KM NADWOZIEBLASZAK POJ.2.0 TYP SILNIKADIESEL KOLORBIAŁY 84 900 PLN. Dane samochodu i wyposażenie. LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto12020,volkswagen.pdf?grupa=4 Wygenerowano: Środa, 29 czerwca 2016, 01:04 Volkswagen Transporter Furgon 2.0 TDI 102KM Używany ROK2015 MOC102 KM

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Beco Przyczepy wywrotki. Siła do pracy

Beco Przyczepy wywrotki. Siła do pracy Beco Przyczepy wywrotki Siła do pracy Wywrotki rolnicze Beco Wywrotki rolnicze Beco Wywrotki rolnicze BECO typu SUPER już od dawna są niezwykle cenionymi przyczepami. Produkty BECO znane są ze swojej trwałości,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Opinia numer: 3815/BKSO/07/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo

Szerokiej drogi z OMNIplus. Niezawodnie. Bezpiecznie. Ekonomicznie.

Szerokiej drogi z OMNIplus. Niezawodnie. Bezpiecznie. Ekonomicznie. Okres promocji od 25.04. do 31.07.2015 Szerokiej drogi z OMNIplus. Niezawodnie. Bezpiecznie. Ekonomicznie. Filtry klimatyzacji OMNIplus. Pakiet sprzęgła z dwumasowym kołem zamachowym OMNIplus. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

ZUPEŁNIE NOWE. volvo V40 ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE

ZUPEŁNIE NOWE. volvo V40 ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE ZUPEŁNIE NOWE volvo V40 ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE poznaj zupełnie nowe V40 MAŁE VOLVO, WIELKI CHARAKTER Projektując nowy samochód, zawsze zaczynamy od myślenia o ludziach to typowe, bardzo skandynawskie podejście

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna przyczepka do drewna

Uniwersalna przyczepka do drewna Uniwersalna przyczepka do drewna Firma Kreisi Metall powstała w 2006 roku. Produkujemy uniwersalną całoroczną przyczepkę do drewna Vahva Jussi 320, na którą dzięki atrakcyjnej cenie mogą sobie łatwo pozwolić

Bardziej szczegółowo

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Jak ograniczyć oddziaływanie firmy na środowisko naturalne? Poznań, 14.09.2010 r. 1 CHEP posiada ponad 50 lat doświadczenia w usługach wynajmu palet

Bardziej szczegółowo

www.kamazpolska.pl P O L S K A

www.kamazpolska.pl P O L S K A www.kamazpolska.pl 1 wywrotki K2030 (53605) 1W 6 K2030 (53605) 3W 7 B2130 (43118) 1W 8 B2130 (43118) 3W 9 T2530 (65115) 1W 10 T2530 (65115) 3W 11 T3130 (6540) 1W 12 T3130 (6540) 3W 13 K3340 (6520) 1W 14

Bardziej szczegółowo

MASZYNA KOMATSU POD KONTROLĄ

MASZYNA KOMATSU POD KONTROLĄ BEZPRZEWODOWY SYSTEM MONITORUJĄCY KOMTRAX MASZYNA KOMATSU POD KONTROLĄ Koparek, ładowarek czy spycharek Komatsu nie trzeba nikomu przedstawiać. Podróżując po Polsce spotykamy je często na placach budowy,

Bardziej szczegółowo

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X Ogólne informacje o zamówieniach Ogólne informacje o zamówieniach Przystawki odbioru mocy i zestawy elektryczne potrzebne do ich zamontowania należy zamawiać bezpośrednio w fabryce. Późniejszy montaż w

Bardziej szczegółowo

Huddig 1260B koparko-ładowarka wieloczynnościowa

Huddig 1260B koparko-ładowarka wieloczynnościowa Huddig 1260B koparko-ładowarka wieloczynnościowa Podstawowe informacje Nowy model Huddig 1260B zmodyfikowano i udoskonalono na wiele sposobów. Nowy mocny silnik Cummins QSB 6.7 stage 3 sprawia, że nowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolniczego Wia-Lan sp.j.

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolniczego Wia-Lan sp.j. Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolniczego Wia-Lan sp.j. O firmie Wia-Lan jest firmą obecną na polskim rynku od 1992 roku. Jest jedną z pierwszych firm działających w sektorze zaopatrzenia ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY Po dzisiejszej lekcji będziesz wiedział: Jak zacząć pracę nad swoją własną witryną Co ma wspólnego autobus ze stroną internetową Na jakie aspekty techniczne powinieneś

Bardziej szczegółowo

DAF MULTISUPPORT więcej niż

DAF MULTISUPPORT więcej niż DAF MULTISUPPORT więcej niż tylko naprawy i przeglądy DAF MULTISUPPORT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Usługi wspierające najlepszą ofertę biznesową Kompleksowa obsługa klienta W branży transportowej

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/14 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo