SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MIELCU IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ Ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MIELCU IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ Ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1"

Transkrypt

1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MIELCU IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ Ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 STYMULACJA POLISENSORYCZNA I PSYCHOSTYMULACJA program własny dla uczniów ZESPOŁU EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNEGO klas I VI szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Opracowała : mgr Urszula Kolano

2 MOTTO : Pozwólmy dzieciom doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze czasami trudne, ale jakie bogate i fascynujące. Budujmy programy dostosowane do psychofizycznych możliwości dzieci. WSTĘP C. Freinet Uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutyczny klas I-VI posiadają orzeczenia z umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia oraz z uszkodzeniami sprzężonymi jak autyzm, SD, dziecięce porażenie mózgowe czy inne. Ich psychofizyczny rozwój ma własne tempo i rytm. Nie ma w grupie choćby dwójki dzieci tak samo funkcjonujących. Dzieci te są zainteresowane otaczającym je światem w bardzo nikłym, a czasem w żadnym stopniu i potrzeba wielu zabiegów by to zainteresowanie u nich wzbudzić. Samodzielne jedzenie, ubieranie się, wkładanie obuwia, pełna kontrola potrzeb fizjologicznych, zdolność do złożonej manipulacji czy dobrej orientacji w przestrzeni - to umiejętności niezbyt proste do osiągnięcia. Opracowany program stymulacji wielozmysłowej i psychostymulacji ma na celu przywrócić lub wywołać takie bodźce, które będą przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju dzieci i wyższy poziom ich funkcjonowania. CEL OGÓLNY: Stymulacja wielozmysłowa i psychostymulacja mają za zadanie pobudzać i tworzyć nowe drogi neuroprzekaźników w przypadku występowania jakichkolwiek zaburzeń lub uszkodzeń. Jest to próba zaprogramowania mózgu,który sam z siebie z jakiś przyczyn nie reaguje na różnorakie bodźce ze środowiska. Rozwój neurologiczny, który uważano do niedawna za statyczny i nieodwołalny jest dynamicznym i stale zmieniającym się procesem. Jego dynamika i charakter są indywidualne w każdym przypadku i tak u jednych dzieci proces ten należy przyśpieszyć u innych trzeba go najpierw pobudzić. Dlatego program ten dostarcza dzieciom informacji wzrokowych, słuchowych, dotykowych, smakowych, węchowych, balansowych poznawczych ze zwiększoną intensywnością i częstotliwością, zgodnie z danym etapem rozwoju mózgu, aby przywrócić lub wywołać zaburzone funkcje.

3 CELE SZCZEGÓŁOWE : Stymulacja polisensoryczna i psychostymulacja to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie, smakowanie, balansowanie czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Własna stymulacja wielozmysłowa pomagająca w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczajacego ich świata oraz z ich ciała, stanowi jedną z metod zajęć terapeutycznych. Pracując z dziećmi dostarczamy im zatem różnego rodzaju bodźców zmysłowych: - dotykowych - proprioceptywnych /czucia głębokiego/ - westybularnych /przedsiąkowych/ - smakowych - wzrokowych - słuchowych - węchowych - balansowych - psychicznych Integracja tych bodźców dostarcza takich wrażeń,które umożliwiają dzieciom osiągnięcie orientacji w otaczającej rzeczywistości, a to z kolei stymuluje zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa w codziennym działaniu. Psychostymulacja pomaga w rozwijaniu umiejętności indywidualnych i grupowych, uczy współdziałania w grupie, uwrażliwia na problemy innych, przełamuje bariery między ludźmi, daje okazję do ekspresji uczuć, uczy nowych sposobów zachowania, wzbogaca techniki rozwiązywania problemów interpersonalnych w sytuacjach kryzysowych oraz zachęca do spontanicznej twórczości. WARUNKI NIEZBĘDNE W REALIZACJI PROGRAMU : Podstawą do realizacji programu jest miłość do dzieci wyrażająca się w ich całkowitej akceptacji, zrozumieniu potrzeb, w okazywaniu im autentycznej pomocy w przezwyciężaniu trudności wynikających z niepełnosprawności. Dobroć, serdeczność, wrażliwość budzi u dzieci zaufanie, chęć do pracy, wiarę we własne siły, wyzwala ich utajone możliwości rozwojowe. Jednym z warunków powodzenia programu oprócz gruntowej znajomości dzieci, ich środowiska i możliwości rozwojowych jest ścisła współpraca wszystkich osób pracujących z uczniem psychologa, logopedy, rehabilitanta, terapeuty, nauczyciela i rodziny. Program nie wymaga dużych nakładów finansowych. Można go realizować w sali lekcyjnej, domu, ogrodzie, parku lub w innym miejscu. Najważniejsza jest chęć do pracy dziecka i dorosłych oraz własna pomysłowość. Ważne dla dzieci jest to, co je otacza. Kolorowa klasa, atrakcyjne, estetyczne pomoce dydaktyczne, sprzęt do rehabilitacji są ważnym elementem do stymulacji. Należy pamiętać, że każda rzecz, każdy przedmiot może być środkiem stymulacji jeśli jest użyty świadomie i celowo. Zawsze należy gromadzić i używać ciekawy i nowoczesny sprzęt stymulujący. Zajęcia stymulujące powinny być prowadzone codziennie, systematycznie w dogodnym miejscu i momencie oraz w konkretnych sytuacjach. Należy pamiętać, że dzieci upośledzone umysłowo w stopniu głębszym posiadają indywidualne tempo i rytm rozwoju, swoiste uzdolnienia i ograniczenia. W związku z tym nie można przewidzieć ile czasu zajmie im opanowanie jednej umiejętności i czy są w stanie ją opanować.

4 OBSZARY STYMULACJI : I STYMULACJA PERCEPCJI WZROKOWEJ II STYMULACJA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ III STYMULACJA DOTYKOWA W TYM PROPRIOCEPTYWNA IV STYMULACJA PERCEPCJI WĘCHOWEJ V STYMULACJA PERCEPCJI SMAKOWEJ VI STYMULACJA ZMYSŁU RÓWNOWAGI VII PSYCHOSTYMULACJA METODY STYMULACJI: - elementy terapii R. Wojtyczka - elementy metody J. Caar - elementy metody F. Affolter - elementy Metody Dennisona - elementy metody Porannego Kręgu - elementy metody G. Domana - elementy Metody Integracji Sensorycznej - elementy metody Babathów - elementy metody Voyty - elementy metody Peto - elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne - elementy metody Dobrego Startu - elementy metody M. CH. Knillów ( PROGRAM AKTYWNOŚCI, PROGRAM DOTYK I KOMUNIKACJA) - elementy Niedyrektywnej Terapii Zabawowej - elementy metody A. Fraklicha - elementy terapii regulacyjnej Castillo-Moralesa - elementy metody wokalizacji O.J.Loovasa - elementy terapii ruchem - muzykoterapia - arteterapia - aromatoterapia - terapia behawioralna - masaż logopedyczny - masaż leczniczy - chromatoterapia - elementy refleksologii - sala doświadczania świata SNOEZELEN - baraszkowanie - zabawy paluszkowe

5 PRZYKŁADOWE SPOSOBY I FORMY STYMULACJI AD I - stymulacja barwą - wyszukiwanie różnic - wodzenie wzrokiem po liniach prostych i złożonych konturach - układanie mozaik płaskich - konstrukcje przestrzenne AD II - dźwięki werbalne normalne, ciche, szept, głośne, i krzyk - wytwarzanie dźwięków - rozpoznawanie dźwięków otoczenia - wyrazy dźwiękonaśladowcze - dźwięki instrumentów muzycznych - rymowanki - skandowanki - słuchowe ( muzyka żywa i mechaniczna) - śmiechoterapia - pląsy dźwiekonaśladowcze np. kum, kum... - terapia muzyką relaksacyjną /wyciszającą i pobudzającą / AD III - opukiwanie ciała - konwergencja - zimne i ciepłe okłady - masaż różnymi fakturami - modelowanie w miękki drucie - dotykanie ostrymi przedmiotami - turlanie, pełzanie, chodzenie na czworaka, zawijanie - elementy SHITSU - zabawy z wodą stojącą i płynącą - zabawy paluszkowe - baraszkowanie - metody oparte o kontakt z ciałem... - ćwiczenia w - obroty - masaże - okłady - dotyk lekki i ostry - muśnięcia - turlanie ściskanie - pełzania - ślizgi - ćwiczenia z wykorzystaniem płynów - ćwiczenia z wykorzystaniem temperatury

6 AD IV - wąchanie zapachów przyjemnych - wąchanie zapachów ostrych - wąchanie zapachów kosmetycznych - wąchanie zapachów chemicznych - wąchanie orientalnych kadzidełek - wonne aury - ziołowe parówki - zapachowe świece AD V - smakowanie potraw słodkich - degustacja potraw kwaśnych - degustacja potraw korzennych - smakowanie na słono i gorzko - żucie gumy rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej - picie napojów ciepłych, zimnych i o temperaturze pokojowej - płukanie gardła i jamy ustnej - picie rurką, kubkiem z dzióbkiem, łykami - napoje gazowane - strzelające cukierki i gumy - masaż jamy ustnej lizakami okrągłymi, podłużnymi, płaskimi, itp. AD VI - chodzenie po linii, chodzenie po krawężnikach - chodzenie po ławeczce - chodzenie z zawiązanymi oczami - równoważne figury - kręciołki - przeciąganie liny EWALUACJA Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe jakie dzieci osiągną w wyniku realizacji programu. Dokonywana ona będzie na początku każdego roku szkolnego. Oceniając poziom rozwoju dzieci można z różnych narzędzi diagnostycznych: - inwentarza Gunzburga PPAC-1 - programu TEACCH /test PEP / terapii i edukacji dzieci autystycznych i mających zaburzenia w komunikacji społecznej. Test ten dostarcza informacji o zdolnościach dzieci i możliwościach dalszego ich rozwoju w 7 głównych dziedzinach : naśladowanie, percepcja, motoryka duża, motoryka mała, koordynacja wzrokowo ruchowa, czynności poznawcze, mowa czynna - obserwacji Uzupełnieniem obrazu rozwoju dzieci będą również wytwory ich działalności artystycznej, technicznej oraz zadania wykonane w kartach pracy. Na podstawie tych zapisów oraz innych dokumentów będzie dokonywana ocena postępów dzieci w formie opisowej. Dokonując ewaluacji należy zdawać sobie sprawę, że efekty pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym pojawiają się często po wielu miesiącach a nawet latach. Wyniki ewaluacji uzasadniają potrzebę określonych zmian w programie i wytyczenia kierunków jego modernizacji.

7

8 STYMULACJA ZMYSŁU WZROKU ZESTAW ĆWICZEŃ - podświetlane rybki - płynące obrazy - świecące węże - świecące lampki ozdobne - palące się świece - dymiące kadzidełka barwne dymy - podświetlanie kolorów - podświetlanie liter - podświetlanie cyfr - pląs tap, tap, tap... - brokatowe posypki - kolorowe piórka na wieszaku - kolorowe skuwki mazaków - mazaki DO-A-DOT ART. - cukierki letinki i groszki nakładanki - kolorowe nutki - kolorowe spinacze do bielizny - kolorowe szpulki - kolorowe szarfy - kolorowe talerzyki - kolorowe nakładanki na drążki - stymulacja kolorowymi chustami - co jest żółte, czerwone... - żółte pokarmy, białe, czarne, zielone itp. - dmuchanie rurką w kolorowe napoje gazowane - zabawy z kolorowymi pluszakami - garaż kolorowe papierki - zamalowywanie całych przestrzeni - barwy lata - barwy zimy - barwy jesieni - barwy wiosny - zamalowywanie wnętrza konturów przedmiotów występujących w otaczającej rzeczywistości naturalne barwy - picie kolorowych soków z owoców i warzyw - drzewko z kolorowych rąk - kolorowe plamy - odcienie błękitu, zieleni, bieli, czerni, czerwieni... - kolorowe kleksy - tęcza - kolorowe łańcuchy, płaskie i przestrzenne - malowanie butelek kolorowymi farbami - malowanie kamieni - malowanie elementów z masy plastycznej - kolorowe motylki łąka - łąka kolorowe kwiaty zbieranie bukietu

9 - kolorowe paski układanie wzorów rytmicznych - segregowanie cukierków w kolorowych papierkach - kolorowe pojemniki po perfumach - kolorowe paczki prezenty mikołajkowe - torebki na prezenty - kolorowe koperty - kolorowe serduszka - kolorowe frotki zawiązywanie/zaplatanie na włosach - kolorowe skarpety - kompozycje geometryczne z figur geometrycznych - pawie oczka - kolorowe sznurówki dobieranie parami - kolorowa biżuteria - kolorowe kulki - kolorowe piłeczki rehabilitacyjne - segregowanie klocków wieże i pociągi w jednym kolorze, w dowolnych kolorach i według wzoru - patyczki - zapalanie kolorowych świeczek - malowanie paznokci - barwy perłowe - malowanie cieniami do powiek - błyskawice - stymulujące lampy /lampki nocne/ - muzyka : mechaniczna, klasyczna, dyskotekowa, techno itp. - makijaż twarzy - świecące fluorescencyjne obiekty - ćwiczenia na konwergencję

10 STYMULACJA ZMYSŁU SŁUCHU ZESTAW ĆWICZEŃ - zgniatanie papieru o różnej grubości, fakturze i rodzaju - szeleszczenie folia aluminiową - szeleszczenie celafonem - szeleszczenie koszulkami i foliowymi reklamówkami - uderzanie różnymi przedmiotami o siebie - zabawa zgadnij jaki to dźwięk - oddalanie i przybliżanie źródeł dźwięku trójkąt - zabawa skąd pochodzi dźwięk - śmiechoterapia różne rodzaje dźwięku - słuchanie odgłosów otaczającej rzeczywistości - słuchanie dźwięków pracujących urządzeń gospodarstwa domowego / czajnik, mikser, blender / - ubijanie piany ręczną trzepaczką - stukanie drewnem o drewno - stukanie metalem o metal - stukanie szkłem o szkło - stukanie plastikiem o plastik - stukanie mieszane - słuchanie dźwięków instrumentów muzycznych - pląs Jestem muzykantem... - pląsy dźwiękonaśladowcze Kum, kum,.. - mieszanie płynów w różnych pojemnikach łyżeczką - zgniatanie bąbelkowych folii ochronnych - gra na grzebieniach - słuchanie dźwięków różnych budzików - słuchanie tykania różnych zegarów - darcie papierów - rozrywanie materiałów - stukanie na maszynie do pisania - zapinanie różnych zamków - słuchanie odgłosów wiertarki - wbijanie gwoździ w różne struktury - zestaw Słucham i mówię - dźwięki spadających przedmiotów - szeptanie do ucha z odległości, z przesłonką - trzask pękających balonów - dzwoneczki z kapsli - gra na cymbałkach - gra na flecie - gra na organach typu keyboard - odgłosy lasu - szum fal - wiejący wiatr, zamieć - dźwięki palącego się ognia

11 - grzmot pioruna burze - przesypywanie drobnych kamyczków do różnych pojemników - stepowanie butami z blaszkami /nożnie, ręcznie / - elementy DOBREGO STARTU woreczki z piaskiem - padający deszcz - kapiąca woda, lejąca się woda z kranu - skandowane wierszyki, zawołania - rymowanki - wyrazy dźwiękonaśladowcze - różne natężenia muzyki mechanicznej - stymulacja muzyką klasyczną, dyskotekową, techno, itp.. - grające pozytywki - piszczące zabawki

12 STYMULACJA ZMYSŁU DOTYKU ZESTAW ĆWICZEŃ - opukiwanie ciała palcami - opukiwanie ciała różnymi przedmiotami w tym ostrymi - masaż ciała piłeczkami rehabilitacyjnymi - masaż twarzy wachlującym powietrzem, wentylatorami - klasyczny masaż ciała /elementy/ - masaż ciała.../ różne powierzchnie / - masaż dłoni różnymi fakturami - masaż przedmiotami p różnej temperaturze /zimne i ciepłe okłady/ - ćwiczenia konwergencji - zawijanie kocem - kołdry obciążeniowe - turlanie po twardym i miękkim podłożu - elementy SMITSU - stymulacja wodą stojącą i płynącą - mieszanie dłońmi w sypkich produktach - pełzanie po twardym i miękkim podłożu - ślizganie ciała po ławeczce gimnastycznej - czworakowanie bez i z obciążeniem - czołganie po twardym i miękkim podłożu - masaż szczoteczkami o miękkim i twardym włosie - stymulacja ciała miotełkami o długich, kolorowych włosach - stymulacja głowy drucianką - zawijanie miękkiego drutu na palce, ręce i inne przedmioty - zakładanie frotek /kolorowych/na włosy, łączenie kredek, mazaków - zakładanie spinaczy na palce dłoni - wbijanie pinezek do tablicy korkowej - szpilkowanie po śladzie - ściskanie dłońmi piłeczek rehabilitacyjnych o różnym stopniu sprężystości różnymi sposobami - turlanie piłki lekarskiej po ciele - okręcanie ciała papierem toaletowym - okręcanie ciała lub części ciała bandażem - zabawy integracyjne z dotykiem - owijanie ciała przyjaznymi materiałami - program czuciowy stóp - ćwiczenia autoorientacyjne w schemacie ciała - piszczące zabawki

13 STYMULACJA ZMYSŁU RÓWNOWAGI ZESTAW ĆWICZEŃ - piłka FIT BAL /piłka cm / - ćwiczenia na piłce - chodzenie na linie po ziemi - chodzenie po niskiej ławeczce - chodzenie po krawężniku - kręcenie się na chusta Klanza - chód z przedmiotem na głowie - zawijanie i odwijanie się w kocu - Jaskółka stanie i utrzymywanie pozycji - Bocian utrzymywanie pozycji - samolot lot w grupie, lot w parze - chód na palcach, piętach, wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach stóp - turlanie się po gładkiej i chropowatej powierzchni - kręciołek 8 - karuzela - leniwa 8 na podłodze - jazda na hulajnodze - jazda na rowerze - skoki na trampolinie - kręcenie hula - hol - chód Robot balansowanie na sztywnych nogach - kołyska grzbietowa i brzuszna - przekładanie skakanki przez nogi - Ciuciubabka obrót wokół osi ciała - Huśtawka w kocu - huśtawki parkowe i ogrodowe - maszyna do szycia pozycja stojąca - stanie na palcach przy zamkniętych oczach - skoki przez skakankę- samodzielne - skoki przez kręconą skakankę w dwójkach - skoki na jednej nodze - stanie na jednej nodze - waga w parze /góra - dół/ - wahadło na wałku /balansowanie ciałem na leżąco / - taczki ćwiczenia w parze - podnoszenie na nogach drugiej osoby - podciąganie na plecach - skoki żabki - bierne pływanie - podłoga - przewrót w przód i tył - chód tip-topkami - klęczenie z rękami w przód i w bok /na obu kolanach/ - klęczenie na jednym kolanie - skoki przez gumę - gra w klasy - przesuwanie przedmiotów po powierzchni skacząc na jednej nodze - skoki przez kałużę

14 - skoki przez rzekę po kamieniach - przechodzenie przez przeszkody - przeciąganie się w parach /ciągnięcie do tyłu/ - ciągnięcie liny - masaż Will

15 STYMULACJA ZMYSŁU SMAKU ZESTAW ĆWICZEŃ - masaż jamy ustnej lizakami o różnym smaku i kształcie - lizanie dużych lizaków - lizanie z talerza soków, galaretek, cukru, cukru waniliowego, oranżady w proszku - żucie gum rozpuszczalnych o różnym smaku - oblizywanie warg po miodzie, nutelli - lizanie lodów - smakowanie na słodko - smakowanie na słono - smakowanie na gorzko /też witaminy/ - smakowanie na kwaśno - picie ziół - picie soków warzywnych - picie soków owocowych - picie wody mineralnej nie gazowanej - picie wody mineralnej gazowanej - picie napojów nie gazowanych - picie kolorowych napojów gazowanych - picie napoi, nektarów z resztkami miąższu - smakowanie potraw korzennych - pokarmy pikantne /cebula, czosnek, pieprz, papryka / - potrawy ponczowane - smakowanie budyniu - smakowanie kisielu - picie słodkiej i gorzkiej herbaty - ssanie musujących cukierków - picie kakao - picie mleka - picie czekolady - jedzenie dżemów galaretek, powideł - smakowanie gumowanych wyrobów cukierniczych - smakowanie wyrobów żelowych - wyroby ciągnące się /krówki, toffi, irysy/ - smakowanie bitej śmietany - smakowanie owoców surowych i gotowanych - smakowanie warzyw surowych i gotowanych - sałatka owocowa - sałatka jarzynowa - jedzenie owoców kandyzowanych w cukrze - jedzenie owoców kandyzowanych w czekoladzie - jedzenie owoców suszonych - potrawy piekące - potrawy cierpkie - smakowanie potraw wędzonych - smakowanie oleju i oliwy - ssanie twardych cukierków - jedzenie cukierków nadziewanych masami

16 - smakowanie długiego ciągnącego się makaronu - smakowanie potraw z grilla - koktaile owocowe - potrawy tłuste, stałe - zupki gorący kubek - smakowanie ziemniaków na różne sposoby - smakowanie potraw suchych /cipsy, suchary, grzanki /

17 SYMULACJA ZMYSŁU WĘCHU ZESTAW ĆWICZEŃ - wąchanie naturalnych zapachów ; świeży pieczony chleb, obieranie pomarańcza, smażona cebula, wyciskany czosnek, mielona kawa, itp. - wąchanie zapachu pieczonego ciasta, pierników itp. - wąchanie perfum damskich, dezodorantów - wąchanie perfum męskich - wąchanie środków chemicznych /terpentyna, kamfora, benzyna / - wąchanie środków kosmetycznych - wąchanie pachnących świec - wąchanie sułtańskich kadzidełek - zaciskanie spinaczy na nosie - zapach parzonej kawy - parówki z ziół - wonne aury- olejki eteryczne - wąchanie olejków do ciast - zapachy na bazie alkoholu - swąd palonego się papierosa - zapachy lasu - zapach ogniska - zapachy palącego się mięsa - zapachy korzenne - zapachy ostrych płynów - zapachy przypraw kuchennych /proszkowanych i płynnych / - zapach palącego się papieru - zapachy farb - zapachy klejów biurowych i przemysłowych - wąchanie kwiatów - zapach koszonej trawy - wąchanie kiszonek - zapach siana - zapach suszonych warzyw - zapach suszonych owoców - zapach chusteczek higienicznych - zapachy gotujących się potraw - zapachy smażonych potraw - zapachy płynów dezynfekcyjnych - zapach świeżych owoców - zapach świeżych warzyw - zapach świeżych soków warzywnych - zapach świeżych soków owocowych - zapach palącego się plastiku - zapach palących się traw

18 ZESTAW ĆWICZEŃ PSYCHOSTYMULUJĄCYCH - metaplany obrazkowe - wyszukiwanie różnic - odnajdywanie podobieństw - labirynty - ćwiczenia typu Co tu nie pasuje - rebusy - dobieranki pętelkowo -literkowe - testy Frostig - ćwiczenia typu Co się zmieniło? - zabawa Jaki to wyraz? - rysowanie do instrukcji werbalnej - origami płaskie - leniwe 8 na płaszczyźnie i w terenie - szpilkowanie konturów płaskich wyrazów - malowanie farbami spray owymi - odbijanie wzorów - kompozycje przestrzenne - kwiaty - modelowanie /taki sam wzór/ - gry i zabawy integracyjne - składanie koca według harcerskiej instrukcji - gra w statki - ozdabianie butelek, szklanych pojemników produktami spożywczymi własne fantazje - suszenie owoców i warzyw do spożycia i ozdobnie - dekoracja gałązek zgodnie z porami roku - zabawy komputerowe w programie POINT...

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCOWAWCZYCH

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCOWAWCZYCH PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCOWAWCZYCH Program rewalidacyjno wychowawczy wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju i wykorzystywała do CELÓW SZKOLENIOWYCH - zajęć warsztatowych z nauczycielami - przy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MIELCU UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 PROGRAM WŁASNY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MIELCU UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 PROGRAM WŁASNY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MIELCU UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 PROGRAM WŁASNY ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE dla uczniów zespołów edukacyjno terapeutycznych klas I-VI szkoły podstawowej dla dzieci z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki dyrektora przedszkola i szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych Bibliografia dla rozdziału 4

4. Obowiązki dyrektora przedszkola i szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych Bibliografia dla rozdziału 4 strona 1 Noty autorskie Legenda do piktogramów ZESZYT 1 1. Wykaz obowiązujących aktów prawnych regulujących pracę z uczniem niepełnosprawnym 2. Indywidualizacja, dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata Sala Doświadczania Świata Sala Doświadczania Świata to pomieszczenie wyposażone w odpowiednio skomponowane urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Celem prowadzonej terapii jest: doświadczanie świata zmysłami:

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Jakubiak

Opracowała Ewa Jakubiak Opracowała Ewa Jakubiak Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie integracji sensorycznej w usprawnianiu zaburzeń rozwojowych.

Wykorzystanie integracji sensorycznej w usprawnianiu zaburzeń rozwojowych. Wykorzystanie integracji sensorycznej w usprawnianiu zaburzeń rozwojowych. Termin integracja sensoryczna po raz pierwszy został użyty przez Ch. Sherringtona w 1902 roku w Anglii. Nowe znaczenie temu terminowi

Bardziej szczegółowo

STYMULACJA SENSORYCZNA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STYMULACJA SENSORYCZNA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STYMULACJA SENSORYCZNA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PROGRAM WŁASNY PRZEZNACZONY DO REALIZACJI NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM SZKOŁY SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA: Osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: Chorych

Bardziej szczegółowo

Program. W świecie zmysłów- patrzę, czuję, słyszę, smakuję.

Program. W świecie zmysłów- patrzę, czuję, słyszę, smakuję. ZPSWR NR 1 W WARSZAWIE Program W świecie zmysłów- patrzę, czuję, słyszę, smakuję. Opracowała: Agnieszka Łukasik Wstęp Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka konieczny jest stały dopływ bodźców

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

Autyzm. autyzm wczesnodziecięcy

Autyzm. autyzm wczesnodziecięcy Autyzm autyzm wczesnodziecięcy Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje

Bardziej szczegółowo

Jak dziecko z autyzmem odbiera świat

Jak dziecko z autyzmem odbiera świat Jak dziecko z autyzmem odbiera świat mgr Jadwiga Laliczyńska KONFERENCJA SZKOLENIOWO- NAUKOWA -na rzecz pomocy dzieciom i młodziem odzieży y z autyzmem POMÓŻ MI Węgrów w 15.11.2010 r. Uszkodzenia centralnego

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TERAPIĄ DZIECI GŁĘBIEJ I GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO. Brzeg, 6 października 2010 r.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TERAPIĄ DZIECI GŁĘBIEJ I GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO. Brzeg, 6 października 2010 r. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TERAPIĄ DZIECI GŁĘBIEJ I GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO Brzeg, 6 października 2010 r. TRZY GRUPY ZAGADNIEŃ PLANOWANIE PRACY TERAPEUTYCZNEJ PROWADZENIE TERAPII OCENA EFEKTÓW (WERYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Magiczny świat zmysłów

Magiczny świat zmysłów Scenariusz zajęć usprawniająco-relaksujących Magiczny świat zmysłów realizowanych w grupie rewalidacyjno-wychowawczej A i B w ramach konferencji metodycznej: Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łomży

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łomży Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łomży Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy prowadzi swoją działalność od 1 września 2009 r. Wchodzi on w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. W placówce funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Marzena Dobek-pedagog, logopeda. 1. Ćwiczenia sprawności manualnej. Ćwiczenia rozmachowe

Marzena Dobek-pedagog, logopeda. 1. Ćwiczenia sprawności manualnej. Ćwiczenia rozmachowe Pragnę zaprezentować przykładowe ćwiczenia, które mogą być wykorzystywane w toku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych czy przez samego rodzica na terenie domu. Życzę miłego spędzania czasu

Bardziej szczegółowo

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DEFINICJA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) Dr Ayres (twórczyni metody SI) definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego

Bardziej szczegółowo

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz Projekt Mały muzyk Opracowała: Ewa Karcz Wstęp Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjno Wychowawczych Jakuba Stacherka na rok szkolny

Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjno Wychowawczych Jakuba Stacherka na rok szkolny Załącznik Nr 1 do dziennika zajęć rewalidacyjno wychowawczych Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjno Wychowawczych Jakuba Stacherka na rok szkolny Data wdrażania programu: 4 września 2012 r. 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka Poznajmy się PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich Treści programowe Temat tygodnia Temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele operacyjne Czas

Bardziej szczegółowo

Podstawa objęcia ucznia kształceniem specjalnym

Podstawa objęcia ucznia kształceniem specjalnym Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Mikołaja z Ryńska 9/15 86-300 Grudziądz INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY DZIECKA z.. IMIĘ I NAZWISKO ROK UROCZENIA

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z KLAS MŁODSZYCH

METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z KLAS MŁODSZYCH METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z KLAS MŁODSZYCH CZYM JEST AUTYZM? Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych, które zostały wyodrębnione spośród innych form zaburzeń

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy istnieje termin integracja sensoryczna i kto jest twórcą teorii integracji sensorycznej?

1. Od kiedy istnieje termin integracja sensoryczna i kto jest twórcą teorii integracji sensorycznej? I. POCZĄTKI BADAŃ NAD INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ 1. Od kiedy istnieje termin integracja sensoryczna i kto jest twórcą teorii integracji sensorycznej? Termin integracja sensoryczna został po raz pierwszy wprowadzony

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA. PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI CELE GŁÓWNE:

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA. PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI CELE GŁÓWNE: ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI TEMATY TYGODNIA: 1. JESIEŃ W SADZIE 2. JESIEŃ NA DZIAŁCE 3. O SOBIE SAMYM 4. NASZE ZMYSŁY CELE GŁÓWNE: ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ABC hipoterapii. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych - pod red. A. Strumińskiej

ABC hipoterapii. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych - pod red. A. Strumińskiej ABC hipoterapii. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych - pod red. A. Strumińskiej Spis treści Podziękowanie (A. Strumińska) Przedmowa (W. Smolak) O autorkach Słowo

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję wzrokową, pamięć i koordynację wzrokowo- -ruchową:

1. Ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję wzrokową, pamięć i koordynację wzrokowo- -ruchową: 1 PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA 1. Ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję wzrokową, pamięć i koordynację wzrokowo- -ruchową: znajdowanie par identycznych obrazków

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START?

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START? Dlaczego PEWNY START? PEWNY START Wydawnictwa Szkolnego PWN to kompleksowy, specjalistyczny zestaw ćwiczeń przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysly Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Szkoła a Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności graficznych wymaga rozwoju umiejętności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i samoregulacji. NPDN PROTOTO - J.

Nabycie umiejętności graficznych wymaga rozwoju umiejętności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i samoregulacji. NPDN PROTOTO - J. Nabycie umiejętności graficznych wymaga rozwoju umiejętności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i samoregulacji. KOORDYNACJA WZROKOWO - RUCHOWA Zdolność osoby do koordynowania informacji przekazanych

Bardziej szczegółowo

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl mgr Iwona Garcarz - doświadczenie zawodowe Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback OPIS I ANALIZA PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Temat: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną. Ćwiczenia gimnastyczne Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia procesów analizy i syntezy wzrokowej 1. Sortowanie lub segregowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ. Kwiecień 2014. 2014r.

MIESIĘCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ. Kwiecień 2014. 2014r. MIESIĘCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ Kwiecień 2014 Edukacyjno- wychowawcza tematyka wiodąca Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej Rozwijanie zmysłu smaku Rozwijanie zmysłu słuchu Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l)

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l) JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE. 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima Warzywa. 4-5 latki 2. Zabawa dydaktyczna Bawimy się słowami 4-5 latki 3. Teatrzyk sylwet na podstawie utworu J. Brzechwy Na straganie. 5latki

Bardziej szczegółowo

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich Mały Artysta Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich O programie: Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka,rozwijanie i wspomaganie jego zdolności zgodnie z jego potencjałem

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Zobacz:

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Jesteśmy kucharzami

Projekt edukacyjny Jesteśmy kucharzami Projekt edukacyjny Jesteśmy kucharzami Autor: mgr Agata Matuszczak Agata Matuszczak 1 Cele programu : 1. Cel ogólny: kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 2. Cele szczegółowe: wielozmysłowe

Bardziej szczegółowo

im. Eunice Kennedy Shriver

im. Eunice Kennedy Shriver Zespół Szkół Specjalnych nr 85 im. Eunice Kennedy Shriver w Warszawie W Zespole Szkół Specjalnych nr 85 kształcą się uczniowie o obniżonej sprawności intelektualnej i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Program terapeutyczno-edukacyjny Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł - gimnastyka mózgu

Program terapeutyczno-edukacyjny Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł - gimnastyka mózgu Opracowała: Katarzyna Szydłowska Wprowadzenie Dziecko rodzi się z kompleksem naturalnych sił- odruchów i instynktów. Naturalnie dane odruchy i pierwotne ruchy w procesie ich przyswajania w okresie niemowlęcym,

Bardziej szczegółowo

Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA

Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA Podziały Patofizjologiczna: spastyczność, atetoza, ataksja, atonia, drżenie Topograficzna: monoplegia, paraplegia, hemiplegia,

Bardziej szczegółowo

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY zjawisko dotyczące wolniejszego wykształcenia się zdolności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Małgorzata Prusak Kraków 5.01.2005. Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie. Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły. Cele operacyjne: Uczeń: Metody:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17 załącznik nr 7 do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia SP nr 1 2 SP nr 3 SP nr 5 SP nr 8 9 10 11 14 15 17 18 20 SP nr 23 SP w ZSSdNiSS SP w SOSW RAZEM część I: pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne,

Bardziej szczegółowo

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi Z końca świata, czy zza ściany, to przyjaciel Nasz kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi I Wspólne przygotowanie ilustracji do zajęć. Zabawa

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

16.zdaje się nadmiernie podatne na ból, nadmiernie przejęte drobnymi zranieniami

16.zdaje się nadmiernie podatne na ból, nadmiernie przejęte drobnymi zranieniami I. Dotyk Czy twoje dziecko:. 1.unika brudzenia sobie rąk 2.zlości się przy myciu twarzy 3. złości się przy czesaniu włosów lub obcinaniu paznokci 4. woli ubrania z długim rękawem nawet kiedy jest ciepło

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Pedagogika Marii Montessori w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagogika Marii Montessori w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. URSZULA MAKOWSKA SOSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK, 5 LISTOPADA 2015R Deficyty Zaburzenia funkcji percepcyjnych Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ARTETERAPIA DROGA DO RADOŚCI Rodzaj innowacji: Autor innowacji: innowacja organizacyjno - metodyczna mgr Romana Baron mgr Aleksandra Pławecka-Brauntsch Osoby wdrażające

Bardziej szczegółowo

czyli wyruszam do szkoły

czyli wyruszam do szkoły czyli wyruszam do szkoły Dojrzałość szkolna Gotowość dziecka do podjęcia obowiązków i zadań, jakie stawia przed nim szkoła. Osiągniecie przez dziecko odpowiedniego stopnia rozwoju fizycznego, intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 3-latków

Scenariusz zajęć dla 3-latków Scenariusz zajęć dla 3-latków Autor: Paulina Szmagier Obszar podstawy programowej: 9. Wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne. Grupa wiekowa: 3-latki Blok tematyczny : Odkrywam świat nie tylko pędzlem

Bardziej szczegółowo

Miejsce zabaw w szkole pomysły, inspiracje, aranŝacje z Moje Bambino. Agnieszka Skorodzień

Miejsce zabaw w szkole pomysły, inspiracje, aranŝacje z Moje Bambino. Agnieszka Skorodzień Miejsce zabaw w szkole pomysły, inspiracje, aranŝacje z Moje Bambino. Agnieszka Skorodzień Zmiany w polskiej edukacji to dziś priorytet, kaŝdej polskiej szkoły. Nowa podstawa programowa, obniŝenie wieku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Wstępny program. oddziału integracyjnego AKADEMII Przed-Szkolnej SKRZAT w Mysłowicach. Opracowała: lic. Beata Dąbrowska

Wstępny program. oddziału integracyjnego AKADEMII Przed-Szkolnej SKRZAT w Mysłowicach. Opracowała: lic. Beata Dąbrowska Wstępny program oddziału integracyjnego AKADEMII Przed-Szkolnej SKRZAT w Mysłowicach W związku z prężnym rozwojem placówki oraz zapotrzebowaniem ze strony klientów - rodziców zrodziła się koncepcja mająca

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne:

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne: Marzec 2009 W świecie sztuki Cele ogólne: Kształtowanie wrażliwości na piękno sztuki Uwrażliwianie na piękno sztuki: malarstwo, rzeźba Kształtowanie wrażliwości plastycznej Umiejętność klasyfikowania spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Centrum Terapeutyczne przy Szkole Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 3 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej Program zajęć matematycznych realizowanych w ramach projektu,,indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej. Nazwa i forma kształcenia: Zajęcia dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Łódź, ul. Rokicińska 56 ROCZNY PLAN PRACY. Powiedz mi,a zapomnę Pokaz mi, a zapamiętam Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. /Konfujusz/

Łódź, ul. Rokicińska 56 ROCZNY PLAN PRACY. Powiedz mi,a zapomnę Pokaz mi, a zapamiętam Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. /Konfujusz/ Łódź, ul. Rokicińska 56 ROCZNY PLAN PRACY Powiedz mi,a zapomnę Pokaz mi, a zapamiętam Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. /Konfujusz/ Pomóż mi zrobić to samemu /M.Montessori/ Strona1 Cel ogólny: Pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Trening zmysłów. zadanie wymagające więcej czasu. zadanie, które można wykonać szybko. zadanie do wykonania na dworze. zadanie do wykonania w domu

Trening zmysłów. zadanie wymagające więcej czasu. zadanie, które można wykonać szybko. zadanie do wykonania na dworze. zadanie do wykonania w domu Dla rodziców Trening zmysłów Rola poznania wielozmysłowego w harmonijnym rozwoju dziecka jest bardzo ważna. Przez działanie i bezpośrednie poznawanie dziecko rozwija nie tylko swoje zmysły, lecz także

Bardziej szczegółowo

Techniki stosowane w zajęciach plastycznych. w przedszkolu

Techniki stosowane w zajęciach plastycznych. w przedszkolu Techniki stosowane w zajęciach plastycznych w przedszkolu Techniki plastyczne, czyli całokształt środków i czynności związanych z twórczością plastyczną, oraz wiedza o nich decydują o prawidłowym przebiegu

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat;

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat; MARZEC Tematy kompleksowe: 1. Muzyka jest wszędzie. 2. Poznajemy pracę krawcowej. 3. Wiosna tuż tuż. 4. Wiosna idzie przez świat. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 1. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia:

Bardziej szczegółowo

TABELA ROZWOJU WIDZENIA MOJEGO DZIECKA

TABELA ROZWOJU WIDZENIA MOJEGO DZIECKA TABELA ROZWOJU WIDZENIA MOJEGO DZIECKA Tabela służy gromadzeniu obserwacji rozwoju widzenia dziecka w czasie codziennych zabaw wzrokowych i domowych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Najlepiej sprawdza się system

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WZORY I OBRAZKI M. FROSTIG, D. HORNE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WZORY I OBRAZKI M. FROSTIG, D. HORNE SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WZORY I OBRAZKI M. FROSTIG, D. HORNE 1. Uczeń: Bogumił Z. 2. Data realizacji: 29 marca 2012 roku 3. Czas trwania: 30 min. 4. Prowadzący: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

& / &!!!& ODOWS&A-»ZD\ChJCJC. Metoda integracji. sensorycznej. we wspomaganiu rozwoju mi. \dzieci z uszkodzeniami ^ lu nerwowego m

& / &!!!& ODOWS&A-»ZD\ChJCJC. Metoda integracji. sensorycznej. we wspomaganiu rozwoju mi. \dzieci z uszkodzeniami ^ lu nerwowego m & / &!!!& ODOWS&A-»ZD\ChJCJC Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mi \dzieci z uszkodzeniami ^ lu nerwowego m i - i \ \ 'Ą \ A H/?fi U Metoda integracji sensoryczniej we wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem, dyskusja, metody aktywne przy układaniu notatki skojarzeniowej, praca w grupach. Środki

Praca z tekstem, dyskusja, metody aktywne przy układaniu notatki skojarzeniowej, praca w grupach. Środki Izabela Hejne Krystosiak nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie Temat: Widzę, słyszę, czuję i smakuję...świat. Lekcja jest jedną z pierwszych jednostek wprowadzających w klasie

Bardziej szczegółowo

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami?

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami? RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM W SIELINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół ewaluatorów:: Agnieszka Rychel - koordynator, Anna Szumińska

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Cel nadrzędny programu: umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Place zabaw i ogrody sensoryczne dostępne dla wszystkich. Dorota Moryc Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych

Place zabaw i ogrody sensoryczne dostępne dla wszystkich. Dorota Moryc Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych Place zabaw i ogrody sensoryczne dostępne dla wszystkich Dorota Moryc Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Okręg Śląski jest największą w Polsce

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny: wrzesień

Plan miesięczny: wrzesień Plan miesięczny: wrzesień JA I MOJA RODZINA TYDZIEŃ 1 POZNAJEMY SIĘ Poznanie dzieci, integracja grupy. Dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie Socjalizacja dzieci

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zajęcia terapeutyczne w Samorządowym Przedszkolu nr121 z Oddziałami Integracyjnymi.

Innowacyjne zajęcia terapeutyczne w Samorządowym Przedszkolu nr121 z Oddziałami Integracyjnymi. Innowacyjne zajęcia terapeutyczne w Samorządowym Przedszkolu nr121 z Oddziałami Integracyjnymi. Przedszkole Samorządowe nr 121 jest od 14 lat placówką z oddziałami integracyjnymi. Obecnie funkcjonuje w

Bardziej szczegółowo

ĆWICZEŃ TUNEL HILLTOPS (WIERZCHOŁKI) KRAJOBRAZ RZECZNY PATYCZAKI

ĆWICZEŃ TUNEL HILLTOPS (WIERZCHOŁKI) KRAJOBRAZ RZECZNY PATYCZAKI Przykładowe wyposażenie za 12000 zł. brutto ZESTAW RZ8 MIĘKKIE KLOCKI MATERAC TĘCZA DO ĆWICZEŃ MATERAC 18 - elementowy TORY PRZESZKÓD TUNEL HILLTOPS (WIERZCHOŁKI) KRAJOBRAZ RZECZNY PATYCZAKI DYSKI DOTYKOWE

Bardziej szczegółowo

Program zajęć Elementy choreoterapii w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w Zespole Szkół Nr 85

Program zajęć Elementy choreoterapii w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w Zespole Szkół Nr 85 Program zajęć Elementy choreoterapii w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w Zespole Szkół Nr 85 Opracowanie: mgr Aneta Kędziora Celem edukacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Stymulator polisensoryczny

Stymulator polisensoryczny Stymulator polisensoryczny Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Rozwiązanie jest przeznaczone do stymulowania rozwoju funkcji percepcyjnomotorycznych.

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLACÓWKI

PREZENTACJA PLACÓWKI PREZENTACJA PLACÓWKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, z możliwością świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Program innowacji pedagogicznej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA BERZECHWY W BARCINIE

Program innowacji pedagogicznej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA BERZECHWY W BARCINIE Program innowacji pedagogicznej Cztery pory roku w terapii, profilaktyce i stymulacji rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych WITAMY PORY ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA BERZECHWY W BARCINIE

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć Prowadząca zajęcia Skład zespołu Data Temat Cele: - poznawcze: - kształcąco rewalidacyjne: - wychowawcze:

Konspekt zajęć Prowadząca zajęcia Skład zespołu Data Temat Cele: - poznawcze: - kształcąco rewalidacyjne: - wychowawcze: Konspekt zajęć Prowadząca zajęcia: Honorata Cieplik-Dedyk Skład zespołu: uczniowie z głębszym upośledzeniem Data: 6 kwietnia 2009 rok Temat: Dni tygodnia Cele: - poznawcze: * zapoznanie uczniów z nowym

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 6

Scenariusz zajęć nr 6 Autor: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Zimowe zabawy. Scenariusz zajęć nr 6 Temat dnia: Spotkanie z liczbą 8. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed lekcyjne: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Październik, tydzień I

Październik, tydzień I Treści programowe Poznajemy przyrodę Jesień rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smaku, rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad, poznawanie owoców egzotycznych.

Bardziej szczegółowo

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Opracowanie: Monika Buczek Joanna Marszalska- Tabiś Prawa autorskie zastrzeżone Co to jest integracja sensoryczna? Świat odbieramy za pomocą zmysłów.

Bardziej szczegółowo

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Dziecko z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne Scenariusz zajęć ruchowych w grupie dzieci 6-letnich w ramach realizacji akcji Szkoła w ruchu odbytych dnia 6 marca 2014r. w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie Temat

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr1 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Miesiąc aktywnego słuchania muzyki

Projekt. Miesiąc aktywnego słuchania muzyki Projekt Miesiąc aktywnego słuchania muzyki Założenia projektu Ideą jest zaproponowanie zorganizowania ciekawych zajęć muzycznych, ruchowych, jak i przerw śródlekcyjnych. Rozwijanie u uczniów uwrażliwienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE Zmodyfikowane i zatwierdzone Uchwałą nr 1/2014/2015 z dnia 04.09.2014 r. przez Radę Programową OREW

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę - działam - idę w świat. Temat lekcji: Pomagamy dzieciom z Bullerbyn piec pierniki.

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę - działam - idę w świat. Temat lekcji: Pomagamy dzieciom z Bullerbyn piec pierniki. Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę - działam - idę w świat Autor: Beata Sochacka Klasa II Edukacja: społeczna, techniczna, matematyczna, Temat lekcji: Pomagamy dzieciom z Bullerbyn piec pierniki.

Bardziej szczegółowo

Praca pedagoga specjalnego z dziećmi

Praca pedagoga specjalnego z dziećmi Praca pedagoga specjalnego z dziećmi pełnosprawnymi inaczej Praca z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu integracyjnym wiąże się z nieustannym poszukiwaniem form, metod i sposobów pracy z nimi. Wynika

Bardziej szczegółowo

Diagnoza funkcjonalna dziecka

Diagnoza funkcjonalna dziecka Diagnoza funkcjonalna dziecka Dane dziecka: i opis środowiska wychowującego Imię i nazwisko: XX, chłopiec Wiek dziecka: 3,6 Nie uczęszcza do przedszkola Rodzice: wykształcenie mama- wyższe, ojciec średnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo