KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu"

Transkrypt

1 KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego - Matczyn r. Bogdanowicz Marta, Różyńska Małgorzata - Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz.1 - Gdańsk 2003 Bogdanowicz Marta, Różyńska Małgorzata - Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz.2 - Gdańsk 2003 Bogdanowicz Marta, Różyńska Małgorzata - Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz.3 - Gdańsk 2003 Bogdanowicz Marta - Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne wg Hany Tymichovej - Gdańsk 2006 wzrokową. Poziom podstawowy. Podręcznik - Warszawa 1989 wzrokową. Poziom podstawowy. Ćwiczenia - Warszawa 1986 wzrokową. Poziom średni. Podręcznik - Warszawa 1989 wzrokową. Poziom średni. Ćwiczenia - Warszawa 1986 wzrokową. Poziom wyższy. Podręcznik -Warszawa 1994 wzrokową. Poziom wyższy. Ćwiczenia - Warszawa 1986 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek detalizowanych - Kraków 2003 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek p, pi, b, Bi - Kraków 2005 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - Kraków 2005 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż - Kraków 2005 Wiśniewska Barbara - Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. Usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek b, bi, d, g, gi - Warszawa 1994 Skrzynecka Grażyna - Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. L, Ł, M, N, Ń - Warszawa 1999 Skrzynecka Grażyna - Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. K, G, H - Warszawa 1999 Spałek Ewa, Bilińska Maria - Zgadnij co słychać - Kraków 2001 Sprawka Romana, Graban Joanna - Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat - Gdańsk 2005 Tomczak Joanna, Ziętara Renata - Kwestionariusz diagnozy i narzędzi badawcze w terapii pedagogicznej - Kraków 2005 Paluch Anna, Drewniak-Wołoszyn Elżbieta, Mikosza Lucyna - AFA SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego? - Kraków 2005 Rocławski Bronisław - Słuch fonemowy i fonetyczny - Gdańsk 2005 Tomczak Joanna - Ukryte litery - Kraków 2004 Góral-Półrola Jolanta, Zakrzewska Stanisława - Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek sz, ź, cz, dź - Kielce 2004 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Książka dla sześciolatków. Cz.1 - Warszawa 2000 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Książka dla sześciolatków.

2 Cz.2 - Warszawa 2000 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Książka dla sześciolatków. Cz.3 - Warszawa 2000 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Wycinanka - Warszawa 2000 Zanoni Renzo - Sztuka orgiami. Dykcik Władysław i Szychowiak Barbara (red.) - Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej - Poznań 2001 Chrzanowska Anna, Szoplik Katarzyna - Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ś, Ź, Ć, DŹ - Warszawa 2002 Kwiatkowska Małgorzata - Dzieci głęboko niezrozumiane - Warszawa 1997 Mathson Patrycia - Bóg, świat i My.Katecheza dla dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne - Poznań 1990 Balejko Antoni - Test nazywania. Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy - Białystok 2005 Szymański Zbigniew - Opowieści gdańskich zegarów - Gdańsk 1991 Stecko Elżbieta - Zaburzenia mowy dzieci wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne - Warszawa 2002 Owczarek Sławomir, Bondarowicz Marian - Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej - Warszawa 1997 Praca zbiorowa pod red. Jakubowskiego Stanisława - Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi - Warszawa 2001 Kotta Tadeusz (red.) - Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej - Warszawa 2005 Loska Magdalena, Myślińskiej Doroty (red.) - Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej - Warszawa 2005 Serafin Teresa (red.) - Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy - organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów - Warszawa 2005 Jakubowski Stanisław (red.) - Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej -Warszawa 2005 Gryniewicz Hanna, Kowalczyk Grażyna, Kozłowska Ewa - Standardy postępowania diagnostyczno orzekająco rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - Warszawa 2005 Serafin Teresa - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole - Warszawa 2005 Walczak Grażyna - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem - Warszawa 2005 Walczak Grażyna - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełno sprawnościami - Warszawa 2005 Buryn Urszula, Hulbój Teresa, Kowalska Marzena, Podziemska Tamara, Rychlicka Beata - Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat - Warszawa 2005 Buryn Urszula, Hulbój Teresa, Kowalska Marzena, Podziemska Tamara - Mój uczeń nie słyszy - Warszawa 2001 Szuchnik Janina, Kurkowska Ewa, Pankowska Agnieszka, Senderski Andrzej, Kurkowski Z. Marek - Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) - Warszawa 2005 Wiącek Renata - Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć - Kraków 2005 Pisula Ewa i Danielewicz Dorota (red.) - Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem - Kraków 2005 Skorek Ewa Małgorzata - Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych - Kraków 2005 Chmielewska Elżbieta - Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego. Zeszyt nr 5 - Kielce 1995

3 Chmielewska Elżbieta - Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego. Zeszyt nr 3 - Kielce 1995 Chmielewska Elżbieta - Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego. Zeszyt nr 2 - Kielce 1995 Iwanowska Alicja, Januszek Cecylia, Kwiatkowska-Łozińska Mariola - Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalących sprawność językową - Kraków 2005 Strykowski Wacław, Stykowska Justyna, Pieluchowski Józef - Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej - Poznań 2003 Skorek Ewa Małgorzata - Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja - Kraków 2003 Miosga Lucyna - Pomóż mi być. Komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową - Kraków 2006 Bogdanowicz Marta - Integracja percepcyjno motoryczna. Teoria diagnoza terapia - Warszawa 2000 Pilch Agnieszka, Przebinda Ewa (red.) - Gestem obrazem słowem. Wspomagające sposoby porozumiewania się - Kraków październik 2005r. Wyczesany Janina - Pedagogika upośledzonych umysłowo - Kraków 2002 Grycman Magdalena i Smyczek Alina (red.) - Wiem czego chcę! Doświadczenia polskich terapeutów i użytkowników wspomagających sposób porozumiewania się (AAC) - Kraków 2004 Szumanówna Wanda - Rysowane wierszyki - Warszawa 1995 Bolejko Antoni (red.) - Diagnoza i terapia osób z afazją. Holistyczne podejście do chorego - Białystok 2003 Rocławski Bronisław - Rozsypani obrazkowe, sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania - Gdańsk 1998 Waszczuk Halina - Poradnik logopedyczny dla rodziców dzieci z zespołem Downa -Gdańsk 2005 Rocławski Bronisław - Badanie tempa i techniki czytania - Gdańsk 2005 Bolejko Antoni - Jak pokonać seplenienie? Uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz), dz-dź. Dyslalia i dysleksja - Białystok 2003 Bolejko Antoni - Sprawdź jak mówię i wymawiam. Kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy - Białystok 2003 Bolejko Antoni - Jak pokonać seplenienie? Uczymy się wymawiać głoski s-sz. Dyslalia i dysleksja - Białystok 2005 Bolejko Antoni - Jak pokonać seplenienie? Uczymy się wymawiać głoski c-cz. Dyslalia i dysleksja - Białystok 2001 Wojtyczka Roman - Zabierz mnie w podróż odkrywania świata, czyli o terapii osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim - Kalisz 1998 Łaszczyk Jan (red.) - Komputer w kształceniu specjalnym. Wybrane zagadnienia - Warszawa 1998 Łaszczyk Jan (red.) - Komputer w kształceniu specjalnym. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1998 Kocki Janusz (red.) - Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego - Świdnik 2002 Mc Dowel Josk - Mity edukacji seksualnej - Warszawa 2000 Wójtowiczowa Janina - Logopedyczny zbiór wyrazów - Warszawa 1991 Bilewicz Grażyna, Zioło Brugida - Kwestionariusz badania mowy - Kraków 2004 Jane M. Healer - Leworęczność. Jak wychowywać leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych - Gdańsk 2004 Olechnowicz Hanna - Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo - Warszawa 1994 Grycman Magdalena, Kaniecka Katarzyna, Szczawiński Paweł - Wspomagające sposoby porozumiewania się. PCS - Warszawa 2002

4 085 Kowalik Stanisław - Rehabilitacja upośledzonych umysłowo - Warszawa Barff Ursula, Maier Jutta - Każde dziecko to potrafi. Część 3 - Warszawa 087 Barff Ursula, Burchardt Inge, Maier Jutta - Każde dziecko to potrafi - Warszawa 088 Barff Ursula - Złota księga pomysłów. Każde dziecko to potrafi - Warszawa 089 Barff Ursula, Burchardt Inge, Maier Jutta - Każde dziecko to potrafi - Warszawa 090 Olechnowicz Hanna - Opowieści gdańskich zegarów - Warszawa Dziamska Dorota - Magiczne trójkąty czyli origami płaskie i przestrzenne z trójkąta - Warszawa Dziamska Dorota - Magiczne trójkąty czyli origami płaskie i przestrzenne z koła - Warszawa Mężyńska Irena - Technika. Klasa 1 - Kielce Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część 1 - Warszawa Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego - Rada WDN Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego - Rada WDN Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe - Warszawa Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe - Warszawa Terapia zabawą - czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. Zestaw pomocy - Warszawa Terapia zabawą - czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. Zestaw pomocy - Warszawa Materiały ze szkolenia wprowadzającego do metody nauczania kierowanego (opartego na zasadach metody Petö). Metoda nauczania kierowanego w usprawnianiu dzieci z uszkodzeniem mózgu - Zamość Nadegruber Bernd - Nauczanie otwarte w krokach - Warszawa Pawlak Anna - Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w nowej szkole - Lublin Bogdanowicz Marta - Metoda Dobrego Startu - Warszawa Rocławski Bronisław - Ach, te słowa - Gdańsk Milne Alan Aleksander - O Kubusiu Puchatku - Białystok Rocławska - Daniluk Małgorzata - Zabawy usprawniające buzię i język dziecka - Glottispol 2005 Poradnik dla rodziców. Niepełnosprawność intelektualna to nie wyrok. 108 W bibliotece. 109 Emiluta - Rozyna Danuta, Mierzejewska Halina, Atys Paulina - Badania przesiewowe do 110 wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich - Warszawa Lubelskie - Bydgoszcz Andersen Hans Christian - Baśnie - Warszawa Andersen Hans Christian - Baśnie - Poznań 114 Andersen Hans Christian - Baśnie. Od Latający kufer do Królowa Śniegu - Poznań 115 Andersen Hans Christian - Baśnie. Od Ole zmróż oczko do Dzieje roku - Poznań 116 Lubelskie. To, co najpiękniejsze - Warszawa Palak Zofia, Bujnowska Anna, Lewicka Agnieszka - Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne - Lublin Palak Zofia, Bujnowska Anna, Lewicka Agnieszka - Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej Lublin Kolekcja Pierwsze Kroki. Nowe słowa 1 2 lata - Warszawa Kolekcja Pierwsze Kroki. Poznaję słowa 2 3 lata - Warszawa Kolekcja Pierwsze Kroki. Wokół nas 3 4 lata - Warszawa 1994

5 Księga dla malucha. Kolory - Lublin 2000 Księga dla malucha. Nasze ciało - Lublin 2000 Księga dla malucha. Mały czy duży - Lublin 2000 Mój mały świat. Zabawki - Lublin 1998 Mój mały świat. Owoce - Lublin 1998 Mój mały świat. Kwiaty - Lublin 1998 Mój mały świat. Ubrania - Lublin 1998 Mój mały świat. Zabawki - Lublin 1998 Mój mały świat. Zwierzęta pól i lasów - Lublin 1998 Mój mały świat. Zwierzęta wiejskie - Lublin 1998 Mój mały świat. Zwierzęta dzikie - Lublin 1998 Rajner A., Broniszewski M. (red.) - Skutecznie i profesjonalnie poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko - Warszawa 2002 Rajner A., Broniszewski M. (red.) - Rzecznictwo jak skutecznie zabiegać o realizację praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - Warszawa 2004 Minczakiewicz M. - Rymowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo komunikacyjnej i zabawowej u małych dzieci - Kraków 2007 Kielin Jacek - Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych - Gdańsk 2007 Kielin Jacek - Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych - Gdańsk 2007 Kielin Jacek - Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych - Gdańsk 2007 Młody obserwator przyrody. Drzewa leśne - Warszawa 2006 Andersen Hans Christian Baśnie - Warszawa 2006 Mattison Steve - Podręcznik ceramika - Warszawa 2006 Colgate. Radosny uśmiech, radosna przyszłość. Przewodnik dla nauczycieli. Program edukacji w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas drugich szkół podstawowych 2004 Ogryzko - Wiewiórkowska Mirona (red.) - Zmiana przez zdrowie. Promocja zdrowia dla grup szczególnego ryzyka - Lublin 2008 Piszczek Maria - Dziecko, którego rozwój emocjonalno poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć - Warszawa 2006 Mathias von Gersdorff - Rewolucja seksualna zagraża dzieciom - Kraków 2008 Mathias von Gersdorff - Rewolucja seksualna zagraża dzieciom - Kraków 2008 Wójcik Robert - Historia Cukrowni Garbów - Lublin 2010 Witold Stępniewski (red.) - Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci. Materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych - Lublin 1998 Kwiatkowska Małgorzata - Dzieci głęboko niezrozumiane - Warszawa 1997 Waechter Eugenia, Blake Florence - Pielęgniarstwo w chorobach wieku dziecięcego - Warszawa 1979 Adamski Franciszek (red.) - Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej - Kraków 1993 Olechnowicz Hanna - Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo - Warszawa 1994 Rylke Hanna, Klimowicz Grażyna - Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi - Warszawa 1982 Kabat Zin Jon - Właśnie jesteś. Przewodnik uważnego życia - Warszawa 1995 Bogdanowicz Marta - Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Zabawy relacyjno relaksujące - Gdańsk 2008 Jastrzębski Cezary (red.) - Na szlaku świętokrzyskiej przygody. Wycieczki szkolne po

6 Kielcach i okolicy w klasach IV-VI - Kielce 2008 Programy - Program wieloprofilowej terapii uczniów z zespołem Downa - Chwaszczewska Joanna - Matczyn 2003 Programy - Program przygotowujący do nauki czytania i pisania - Chwaszczewska Joanna - Matczyn 2003 Programy - Postrzeganie zmysłowe jako ważny warunek rozwoju procesów poznawczych osób głęboko upośledzonych umysłowo program rewalidacyjny - Borowiec Agnieszka, Grzegorczyk Barbara, Saczuk Elżbieta - Matczyn 2004 Programy - Program terapii opartej na ekspresji plastycznej w pracy z dzieckiem autystycznym - Gostyńska - Szłapa Ewa - Matczyn 2005 Programy - Nawiązywanie indywidualnego kontaktu na zajęciach wstępnych z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim - Sołyga Aneta - Matczyn 2005 Programy - Niwelowanie zachowań społecznie nieakceptowanych w aspekcie dziecka niepełnosprawnego. Joga w procesie terapeutyczno wychowawczym - Chołody Urszula - Matczyn 2005 Programy - Program nauczania i wychowania szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Matczynie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Chwaszczewska Joanna, Frąk Tuziemska Aneta, Gostyńska Szłapa Ewa, Sobich Maria, Sołyga Aneta, Stawiński Adam - Matczyn 2003 Programy - Program edukacyjno terapeutyczny. Usprawnianie dużej motoryki u uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym i sprzężonymi niepełno sprawnościami - Mieczkowska Małgorzata - Matczyn 2006 Programy - Zabawy wodą jako forma terapii dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych. Program rewalidacyjno terapeutyczny - Grzegorczyk Barbara, Orzeł Katarzyna, Sołyga Aneta - Matczyn 2007 Programy - Sieć szkół promujących zdrowie. Ruszamy po zdrowie. Plan działań przygotowawczych - Grzegorczyk Barbara, Mieczkowska Małgorzata, Wasyluk Irena - Matczyn 2008 Programy - Żywioły jako ważne narzędzie oddziaływania na zmysły i aktywność dzieci upośledzonych umysłowo. Program rewalidacyjny - Bugała Elżbieta, Orzeł Katarzyna, Woźnicka Anita - Matczyn 2008 Programy - Zooterapia w pracy z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi. Program rewalidacyjno terapeutyczny - Mieczkowska Małgorzata - Matczyn 2003 Przetacznikowa Maria, Włodarski Ziemowit - Psychologia wychowawcza - Warszawa 1981 Jóźwiak Sergiusz - One są wśród nas. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu - Warszawa 2009 Szelburg - Zarembina Ewa - Bardzo dziwne opowieści - Lublin 1974 Watt Fiona - Papierowe dzieła sztuki. Łatwe i ładne - Poznań 2006 Nicholson Sue, Robins Deri - Wielka księga prac plastycznych. I Ty możesz być artystą - Warszawa 2008 Warshaw Josie - Ceramika - Projekty i techniki - Warszawa 2007 Jabłońska Anna - Techniki plastyczne dla dzieci - Warszawa 2004 Kęsek Barbara (red.) - Sztuka nie tylko dla dzieci - Kraków 2005 Willenbrink Mark i Mary - Akwarela dla początkujących - Warszawa 2008 Owen Cheryl - Malowanie na szkle - Warszawa 2005 Atkin Jacqui - Podstawy ceramiki - Warszawa 2007 Lang Josef - Rzeźbienie w glinie - Warszawa 2006 Smith Soonboke - Origami dla początkujących - Warszawa 2007 Bojrakowska Przeniosło Agnieszka - Ozdoby z masy solnej - Warszawa 2007 Lupato Marisa - Postarzanie przedmiotów. Spękania, decoupage, patynowanie - Warszawa 2009 Massey Peter, Slater Alison - Mozaiki - Warszawa 2008 Chevalier Marie - Kwiaty z krepiny - Warszawa 2009 Chevalier Marie - Bukiety z krepiny - Warszawa 2009

7 Muh Andrea - Wielka księga papierowych cudów - Poznań 2007 Binkowska Elzbieta, Koper Helena, Kozłowiecka Anna - Plastyka. Czuję, więc tworzę - Poznań 2001 Pryce Maggie - Decoupage. Sztuka ozdabiania przedmiotów wycinankami z papieru - Warszawa 2007 Jąder Mariola - Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię - Kraków 2007 Wątorek Agnieszka - Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same - Kraków 2005 Heaser Sue - Cuda z modeliny. Techniki, materiały, pomysły - Poznań 2007 Van Sicklen Margaret - Origami. Zabawa dla każdego - Warszawa 2007 Mikina Agnieszka, Zając Bożena - Podstawa programowa. Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów Mikina Agnieszka, Zając Bożena - Podstawa programowa. Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów Strzemieczny Jacek - Podstawa programowa - Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów Strzemieczny Jacek - Podstawa programowa. Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Korzeniewska Ewa - Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - Gdańsk 2010 Raszewska Maria, Szoć Krystyna - Wzrastajcie z nami, a nie obok nas. Program pracy edukacyjno - terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem - Gdańsk 2010 Naprawa Renata, Maternicka Kornela, Tanajewska Alicja - Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (klasy I III) - Gdańsk 2009 Naprawa Renata, Maternicka Kornela, Tanajewska Alicja - Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (klasy IV VI) - Gdańsk 2010 Naprawa Renata, Tanajewska Alicja - Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (gimnazjum) - Gdańsk 2010 Zeszyty metodyczne - 2. Materiały z ogólnopolskiej konferencji. Wychowywać to kochać i wymagać. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako nauka dialogu z dzieckiem i nie tylko - Warszawa 2008 Zeszyty metodyczne - 4. Wyjątkowe rodzicielstwo. Scenariusze zajęć warsztatowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - Warszawa 2008 Zeszyty metodyczne - 5. Szkoła dla rodziców adopcyjnych. Program psychoedukacyjny, który może być pomocny w pracy z osobami planującymi przysposobienie dziecka (dzieci) - Warszawa 2008 Carr Janet - Pomoc dziecku upośledzonemu - Warszawa 1984 Ekologia. Atlas ilustrowany - Wrocław 2009 Wspomaganie rozwoju małego dziecka z porażeniem mózgowym. Poradnik dla pomocniczych pracowników rehabilitacji /ksero/ Dennison Paul, Dennison Gail - Kinezjologia Edukacyjna /ksero/ Pierwsza pomoc przedlekarska. Materiały szkoleniowe - Consultrix /ksero/ Biczyńska Jadwiga (red.) - Prawa dziecka deklaracje i rzeczywistość - Kraków 1999 /ksero/ Logopedia. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Zabawy logopedyczne i nie tylko - Kielce 1997 /ksero/ Schopler Eric, Reichler Robert, Bashford Ann, Lansing Margaret, Marcus Lee - Profil psychoedukacyjny PEP-R. Tom I. Zindywidualizowana ocean I terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju - Gdańsk 1995 /ksero/

8 Witkowski Tadeusz - By podnieść poziom społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym. Inwentarz H.C. Gunzburga - Lublin 1996 /ksero/ Lekcja z klimatem. Pakiet edukacyjny. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze - Warszawa 2010 Lekcja z klimatem. Pakiet edukacyjny. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze - Warszawa 2010 Łabno Grażyna - Ilustrowana encyklopedia. Ekologia - Wrocław 2011 Wawiłow Danuta (przeł.) - Zwierzątka - Moskwa 1989 Kopcińska Niewiadomska Ada - Prawie wszystkie przygody Zuzanny - Warszawa 1980 Słupecki Tadeusz (przeł.) - Mały smak Fumino - Łódź 1990 Brzechwa Jan - Kaczka dziwaczka (zbiór) - Warszawa 1985 Brzechwa Jan - Wyprawa na Ariadnie - Szczecin 1988 Kot w butach - Kraków 1997 Słoń Beniamin. W zagrodzie - Zielona Góra 1998 Januszewska Hanna - Przez pawie oczko Chotomska Wanda - Pingwinek - Warszawa Boże Narodzenie - Poznań 1986 Beylin Stefania (tłum.) - Za siedmioma lasami (zbiór) - Warszawa 1990 Piękna i Bestia. Śpiąca Królewna - Ożarów Mazowiecki 2007 Ach, te zwierzaki. Kurczęta - Lublin 2000 Wiewiórka Basia - Kraków 2003 Brzechwa Jan - Konik polny i boża krówka Brzechwa Jan - Na straganie Brzechwa Jan - Pomidor Tołoczko Anita - Sprytny lis Gellner Dorota - Sklep dla żab Nadobnik Ramona - Misie u doktora - Poznań Kopciuszek - Poznań MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 Węglińska Maria - Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych - Kraków 1998 WHO - Zapobieganie samobójstwom - Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły - Warszawa 2007 Kropiwnicki Jan (red.) - Szkoła: edukacja europejska - cz.2 - Jelenia góra 2002 Peisert Józef (opr.) - Polski system oświaty w sieci prawa - Poznań 2008 Walczak Grażyna - Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci. Poradnik - Warszawa 1998 Kwapiszowie Jadwiga i Jacek - Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących. Poradnik metodyczny - Warszawa 1990 Polski Związek Niewidomych - Orientacja przestrzenna i poruszanie się słabowidzących oraz osób niewidomych z dodatkowo ograniczoną sprawnością - Warszawa 1986 Rosanes Berrett Marilyn - Widzieć bez okularów - Warszawa 1998 Biblioteczka reformy 2 - MEN o sieci szkół - Warszawa 1998 Biblioteczka reformy 3 - MEN o szkolnictwie zawodowym - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 4 - MEN o doskonaleniu nauczycieli - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 5 - MEN do dyrektorów szkół - Warszawa 1999

9 Biblioteczka reformy 6 - MEN o zasadach finansowania oświaty w Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 7 - MEN o reformie programowej kształcenie zintegrowane Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 9 - MEN o reformie programowej gimnazjum - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 10 - MEN o edukacji na wsi - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 11 - MEN o programach nauczania szkoła podstawowa - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 12 - MEN o programach nauczania gimnazjum - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 13 - MEN o wychowaniu w szkole - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 15 - MEN o uczniu zdolnym - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 17 - MEN o ocenianiu - Warszawa 1998 Biblioteczka reformy 18 - MEN o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 21 - MEN o przedszkolach - Warszawa 2000 Biblioteczka reformy 24 - MEN o edukacji regionalnej dziedzictwie kulturowym w regionie - Warszawa 2000 Biblioteczka reformy 25 - MEN o bibliotekach - Warszawa 2000 Biblioteczka reformy 31 - MEN o wychowaniu do życia w rodzinie - Warszawa 2001 Biblioteczka reformy 35 - MEN o kształceniu integracyjnym i specjalnym - Warszawa 2001 Biblioteczka reformy 37 - MEN o programie wychowawczym szkoły - Warszawa 2001 Biblioteczka reformy 40 - MEN o pomocy psychologiczno pedagogicznej - Warszawa 2001 MEN Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli 2010 Studium Prawa Europejskiego - Pilisiński Zdzisław - Bezpieczeństwo zajęć na placach zabaw oraz miejscach zabaw w szkole, cywilna i karna odpowiedzialność nauczyciela i szkoły, systemy ubezpieczeń Studium Prawa Europejskiego - Gowda J. Szymon - Monitorowanie zachowań grupowych oraz indywidualnych uczniów, rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych, psychicznych i fizycznych, współpraca z rodzicami, lekarzem, pedagogiem i psychologiem szkolnym Centrum Edukacji Obywatelskiej - Motywowanie uczniów /materiały z warsztatów/ Kilelin Jacek - Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego - Gdańsk 2002 /ksero/ CMPPP MEN - Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym - Warszawa 2000 /ksero/ GBS - Szkolimy Najlepszych - Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju jako podstawa tworzenia indywidualnego programu terapeutyczno edukacyjnego /materiały z warsztatów/ wzrokową. Poziom średni. Ćwiczenia - Warszawa 1986 wzrokową. Poziom średni. Podręcznik - Warszawa 1987 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście funduszu społecznego - Warszawa Gorajewska Danuta (red.) - Rodzina. Normalność w niepełnosprawności - Warszawa 2007 Stefańczyk Maria, Mejsner Elżbieta, Kwiatkowski Tomasz, Jaskuła Tomasz - Informatyka dla ekonomistów. Przykłady i ćwiczenia, cz. 1 - Lublin 2003 /+ płyta CD cz. 1/ Trocki Michał, Grucza Bartosz (red.) - Zarządzanie projektem europejskim - Warszawa 2007 Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach - Europa bez granic: wyzwanie dla oświaty wielokulturowej - Ryki 2004 Harmin Merrill - Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? - Warszawa 2008 Wyczesany Janina, Gajdzica Zenon (red.) - Edukacja i pomoc specjalna osobom

10 niepełnosprawnym e krajach europejskich - Cieszyn 2003 Świętochowska Urszula - Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku - Toruń 2000 Piszczek Maria (red.) - Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi - Warszawa 1997 Kwiatkowska Małgorzata - Dzieci głęboko niezrozumiane - Warszawa 1997 Kielin Jacek (red.) - Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim - Gdańsk 2002 Zeszyty szkolne. Edukacja humanistyczna - nr 1, IX X Warszawa Kappert Detlef - Tańcząc z dziećmi. Improwizacja taneczna symbolika ciała socjoterapia - Warszawa 2005 Zwoleńska Joanna - Radosna Kinezjologia - Warszawa 2005

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne

NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Filia w Stalowej Woli

Filia w Stalowej Woli Filia w Stalowej Woli Stalowa Wola, luty 2014 Wykaz literatury 1. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 6. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. SG 56472 2. Ćwiczenia językowe

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Kierunek i rok studiów: Studia stacjonarne II rok, semestr 4, Studia niestacjonarne III rok, 6 semestr; II rok USM, 4 semestr. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU UCZEŃ CHORY I NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Monika Winnicka 1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2002r. ukończyła kurs doskonalący Diagnoza i terapia jąkania.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne. Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki dyrektora przedszkola i szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych Bibliografia dla rozdziału 4

4. Obowiązki dyrektora przedszkola i szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych Bibliografia dla rozdziału 4 strona 1 Noty autorskie Legenda do piktogramów ZESZYT 1 1. Wykaz obowiązujących aktów prawnych regulujących pracę z uczniem niepełnosprawnym 2. Indywidualizacja, dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego Dzieciom i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ WZROKU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ WZROKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ WZROKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: mgr pedagog, koordynator zespołu mgr - pedagog mgr - pedagog mgr Magdalena Górniak-Grzyb - pedagog

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Wydawnictwa zwarte: Bonder Danuta: Przygotowanie do zawodu osób upośledzonych umysłowo. W: Psychologia praktyczna w systemie oświaty. Pod red. Krystyny

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole masowej

Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole masowej Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole masowej (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Astma oskrzelowa u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Marzena Rorat. - Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie, Pragnę przedstawić Państwu Biuletyn Informacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku, w którym znajdziecie ofertę działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ NA ZAJĘCIACH Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU:

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ NA ZAJĘCIACH Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: PROGRAM PRACY a1 Z UCZNIEM/UCZENNICĄ NA ZAJĘCIACH Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM

Bardziej szczegółowo

ANIMALOTERAPIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2009) Wybór i opracowanie: Renata Zubowicz, Joanna Trznadel

ANIMALOTERAPIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2009) Wybór i opracowanie: Renata Zubowicz, Joanna Trznadel ANIMALOTERAPIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2009) Wybór i opracowanie: Renata Zubowicz, Joanna Trznadel Wydawnictwa zwarte 1. BARTKIEWICZ, Wioletta Pies terapeuta i przyjaciel rodziny:

Bardziej szczegółowo

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976 RYSUNEK DZIECKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka

Bardziej szczegółowo

METODA INTEGRACJI PERCEPCYJNO-MOTORYCZNEJ W TERAPII PEDAGOGICZNEJ (bibliografia w wyborze)

METODA INTEGRACJI PERCEPCYJNO-MOTORYCZNEJ W TERAPII PEDAGOGICZNEJ (bibliografia w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA INTEGRACJI PERCEPCYJNO-MOTORYCZNEJ W TERAPII PEDAGOGICZNEJ (bibliografia w wyborze) 1. AMPULSKA, Ewa Uczeń z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRELEKCJI I WARSZTATÓW DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

OFERTA PRELEKCJI I WARSZTATÓW DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA PRELEKCJI I WARSZTATÓW DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W CHORZOWIE Prelekcje i warsztaty dla Rodziców CUD ŻYCIA CUD NARODZIN

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SENSORYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

INTEGRACJA SENSORYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 INTEGRACJA SENSORYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 Wydawnictwa zwarte: 1. BIEŃKOWSKA. Izabela Zaburzenia integracji sensorycznej a osiągnięcia i zachowanie uczniów klas początkowych

Bardziej szczegółowo

TYFLOPEDAGOGIKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010. Wydawnictwa zwarte

TYFLOPEDAGOGIKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010. Wydawnictwa zwarte TYFLOPEDAGOGIKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wydawnictwa zwarte 1. BOGDANOWICZ Marta, Okrzesik Dariusz: Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Autyzm Zespół Aspergera Ewa Pisula: Autyzm - przyczyny, symptomy,

Bardziej szczegółowo

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl mgr Iwona Garcarz - doświadczenie zawodowe Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback OPIS I ANALIZA PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ PPP-P OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA ZAJĘĆ PPP-P OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA ZAJĘĆ PPP-P OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Prowadzący Temat Adresat Forma Czas trwania Bezpieczeństwo w Internecie rodzice, nauczyciele Współczesne zagrożeniadopalacze rodzice, nauczyciele Stolarska

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Moduł 190: Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. 2. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014

Dziecko niepełnosprawne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Dziecko niepełnosprawne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 Oddział 0a, 0b Przygotowanie przedszkolne Trampolina

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej ul. 3- go Maja 22 tel. 0 32 262 38 12 lub 0 32 262 53 50 DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Małgorzata Lewandowska-Pyż. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Opracowanie: Małgorzata Lewandowska-Pyż. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy NIEPEŁNOSPRAWNI Zestawienie bibliograficzne pozycji zwartych w wyborze za lata 2000-2003 Opracowanie: Małgorzata Lewandowska-Pyż. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy 1 PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w masowej szkole / klasy integracyjne

Uczeń niepełnosprawny w masowej szkole / klasy integracyjne Uczeń niepełnosprawny w masowej szkole / klasy integracyjne ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Buryn, Urszula, Hulboj, Teresa, Kowalska, Marzena, Podziemska, Tamara : Mój uczeń

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERTA PRELEKCJI I WARSZTATÓW DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERTA PRELEKCJI I WARSZTATÓW DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERTA PRELEKCJI I WARSZTATÓW DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W CHORZOWIE Prelekcje i warsztaty dla Rodziców 1 MITY NA TEMAT

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

kształcenie świadomości fonologicznej u dzieci 6-letnich; podnoszenie sprawności artykulacyjnej;

kształcenie świadomości fonologicznej u dzieci 6-letnich; podnoszenie sprawności artykulacyjnej; I. Wstęp Jednym z podstawowych zadań oddziaływania dydaktycznego wobec uczniów klasy 0 jest przygotowanie ich do opanowania umiejętności czytania i pisania. Istota tych procesów związana jest z przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 Skład zespołu Stanowisko/ funkcja w Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 2. Ewa Przesłańska /UM/ zastępstwo Sylwia pedagog, SP nr 54, MP nr 36 Tłustochowicz

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym szansą na lepszy start w szkole

Wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym szansą na lepszy start w szkole Wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym szansą na lepszy start w szkole Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach 10 marzec 2015 r. Program konferencji Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka wielospecjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 24.02.2015 KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Zobacz również bibliografie: KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA.

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nowe przepisy prawa kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy przedszkola, szkoły i rodziców oraz zapewniają rodzicom możliwość większego wpływu na edukację

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY -

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - I. W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START?

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START? Dlaczego PEWNY START? PEWNY START Wydawnictwa Szkolnego PWN to kompleksowy, specjalistyczny zestaw ćwiczeń przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Bardziej szczegółowo

BOLEHOWSKA M.: Diagnoza i reedukacja trudności w nauce dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice1978. Sygnatura: 20313cz./37

BOLEHOWSKA M.: Diagnoza i reedukacja trudności w nauce dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice1978. Sygnatura: 20313cz./37 KSIĄŻKI: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach 43-100 Tychy, ul. Andersa 6a, tel./fax (32) 227 47 03, http://tychy.pbw.katowice.pl/; e-mail: tychy@pbw.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo