KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu"

Transkrypt

1 KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego - Matczyn r. Bogdanowicz Marta, Różyńska Małgorzata - Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz.1 - Gdańsk 2003 Bogdanowicz Marta, Różyńska Małgorzata - Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz.2 - Gdańsk 2003 Bogdanowicz Marta, Różyńska Małgorzata - Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz.3 - Gdańsk 2003 Bogdanowicz Marta - Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne wg Hany Tymichovej - Gdańsk 2006 wzrokową. Poziom podstawowy. Podręcznik - Warszawa 1989 wzrokową. Poziom podstawowy. Ćwiczenia - Warszawa 1986 wzrokową. Poziom średni. Podręcznik - Warszawa 1989 wzrokową. Poziom średni. Ćwiczenia - Warszawa 1986 wzrokową. Poziom wyższy. Podręcznik -Warszawa 1994 wzrokową. Poziom wyższy. Ćwiczenia - Warszawa 1986 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek detalizowanych - Kraków 2003 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek p, pi, b, Bi - Kraków 2005 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - Kraków 2005 Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata - Materiał wyrazowo-obrazowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż - Kraków 2005 Wiśniewska Barbara - Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. Usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek b, bi, d, g, gi - Warszawa 1994 Skrzynecka Grażyna - Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. L, Ł, M, N, Ń - Warszawa 1999 Skrzynecka Grażyna - Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. K, G, H - Warszawa 1999 Spałek Ewa, Bilińska Maria - Zgadnij co słychać - Kraków 2001 Sprawka Romana, Graban Joanna - Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat - Gdańsk 2005 Tomczak Joanna, Ziętara Renata - Kwestionariusz diagnozy i narzędzi badawcze w terapii pedagogicznej - Kraków 2005 Paluch Anna, Drewniak-Wołoszyn Elżbieta, Mikosza Lucyna - AFA SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego? - Kraków 2005 Rocławski Bronisław - Słuch fonemowy i fonetyczny - Gdańsk 2005 Tomczak Joanna - Ukryte litery - Kraków 2004 Góral-Półrola Jolanta, Zakrzewska Stanisława - Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek sz, ź, cz, dź - Kielce 2004 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Książka dla sześciolatków. Cz.1 - Warszawa 2000 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Książka dla sześciolatków.

2 Cz.2 - Warszawa 2000 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Książka dla sześciolatków. Cz.3 - Warszawa 2000 Czerniawska Henryka, Malczewski Jan - Rysuję, czytam i liczę. Wycinanka - Warszawa 2000 Zanoni Renzo - Sztuka orgiami. Dykcik Władysław i Szychowiak Barbara (red.) - Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej - Poznań 2001 Chrzanowska Anna, Szoplik Katarzyna - Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ś, Ź, Ć, DŹ - Warszawa 2002 Kwiatkowska Małgorzata - Dzieci głęboko niezrozumiane - Warszawa 1997 Mathson Patrycia - Bóg, świat i My.Katecheza dla dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne - Poznań 1990 Balejko Antoni - Test nazywania. Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy - Białystok 2005 Szymański Zbigniew - Opowieści gdańskich zegarów - Gdańsk 1991 Stecko Elżbieta - Zaburzenia mowy dzieci wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne - Warszawa 2002 Owczarek Sławomir, Bondarowicz Marian - Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej - Warszawa 1997 Praca zbiorowa pod red. Jakubowskiego Stanisława - Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi - Warszawa 2001 Kotta Tadeusz (red.) - Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej - Warszawa 2005 Loska Magdalena, Myślińskiej Doroty (red.) - Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej - Warszawa 2005 Serafin Teresa (red.) - Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy - organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów - Warszawa 2005 Jakubowski Stanisław (red.) - Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej -Warszawa 2005 Gryniewicz Hanna, Kowalczyk Grażyna, Kozłowska Ewa - Standardy postępowania diagnostyczno orzekająco rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - Warszawa 2005 Serafin Teresa - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole - Warszawa 2005 Walczak Grażyna - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem - Warszawa 2005 Walczak Grażyna - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełno sprawnościami - Warszawa 2005 Buryn Urszula, Hulbój Teresa, Kowalska Marzena, Podziemska Tamara, Rychlicka Beata - Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat - Warszawa 2005 Buryn Urszula, Hulbój Teresa, Kowalska Marzena, Podziemska Tamara - Mój uczeń nie słyszy - Warszawa 2001 Szuchnik Janina, Kurkowska Ewa, Pankowska Agnieszka, Senderski Andrzej, Kurkowski Z. Marek - Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) - Warszawa 2005 Wiącek Renata - Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć - Kraków 2005 Pisula Ewa i Danielewicz Dorota (red.) - Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem - Kraków 2005 Skorek Ewa Małgorzata - Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych - Kraków 2005 Chmielewska Elżbieta - Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego. Zeszyt nr 5 - Kielce 1995

3 Chmielewska Elżbieta - Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego. Zeszyt nr 3 - Kielce 1995 Chmielewska Elżbieta - Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego. Zeszyt nr 2 - Kielce 1995 Iwanowska Alicja, Januszek Cecylia, Kwiatkowska-Łozińska Mariola - Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalących sprawność językową - Kraków 2005 Strykowski Wacław, Stykowska Justyna, Pieluchowski Józef - Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej - Poznań 2003 Skorek Ewa Małgorzata - Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja - Kraków 2003 Miosga Lucyna - Pomóż mi być. Komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową - Kraków 2006 Bogdanowicz Marta - Integracja percepcyjno motoryczna. Teoria diagnoza terapia - Warszawa 2000 Pilch Agnieszka, Przebinda Ewa (red.) - Gestem obrazem słowem. Wspomagające sposoby porozumiewania się - Kraków październik 2005r. Wyczesany Janina - Pedagogika upośledzonych umysłowo - Kraków 2002 Grycman Magdalena i Smyczek Alina (red.) - Wiem czego chcę! Doświadczenia polskich terapeutów i użytkowników wspomagających sposób porozumiewania się (AAC) - Kraków 2004 Szumanówna Wanda - Rysowane wierszyki - Warszawa 1995 Bolejko Antoni (red.) - Diagnoza i terapia osób z afazją. Holistyczne podejście do chorego - Białystok 2003 Rocławski Bronisław - Rozsypani obrazkowe, sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania - Gdańsk 1998 Waszczuk Halina - Poradnik logopedyczny dla rodziców dzieci z zespołem Downa -Gdańsk 2005 Rocławski Bronisław - Badanie tempa i techniki czytania - Gdańsk 2005 Bolejko Antoni - Jak pokonać seplenienie? Uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz), dz-dź. Dyslalia i dysleksja - Białystok 2003 Bolejko Antoni - Sprawdź jak mówię i wymawiam. Kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy - Białystok 2003 Bolejko Antoni - Jak pokonać seplenienie? Uczymy się wymawiać głoski s-sz. Dyslalia i dysleksja - Białystok 2005 Bolejko Antoni - Jak pokonać seplenienie? Uczymy się wymawiać głoski c-cz. Dyslalia i dysleksja - Białystok 2001 Wojtyczka Roman - Zabierz mnie w podróż odkrywania świata, czyli o terapii osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim - Kalisz 1998 Łaszczyk Jan (red.) - Komputer w kształceniu specjalnym. Wybrane zagadnienia - Warszawa 1998 Łaszczyk Jan (red.) - Komputer w kształceniu specjalnym. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1998 Kocki Janusz (red.) - Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego - Świdnik 2002 Mc Dowel Josk - Mity edukacji seksualnej - Warszawa 2000 Wójtowiczowa Janina - Logopedyczny zbiór wyrazów - Warszawa 1991 Bilewicz Grażyna, Zioło Brugida - Kwestionariusz badania mowy - Kraków 2004 Jane M. Healer - Leworęczność. Jak wychowywać leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych - Gdańsk 2004 Olechnowicz Hanna - Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo - Warszawa 1994 Grycman Magdalena, Kaniecka Katarzyna, Szczawiński Paweł - Wspomagające sposoby porozumiewania się. PCS - Warszawa 2002

4 085 Kowalik Stanisław - Rehabilitacja upośledzonych umysłowo - Warszawa Barff Ursula, Maier Jutta - Każde dziecko to potrafi. Część 3 - Warszawa 087 Barff Ursula, Burchardt Inge, Maier Jutta - Każde dziecko to potrafi - Warszawa 088 Barff Ursula - Złota księga pomysłów. Każde dziecko to potrafi - Warszawa 089 Barff Ursula, Burchardt Inge, Maier Jutta - Każde dziecko to potrafi - Warszawa 090 Olechnowicz Hanna - Opowieści gdańskich zegarów - Warszawa Dziamska Dorota - Magiczne trójkąty czyli origami płaskie i przestrzenne z trójkąta - Warszawa Dziamska Dorota - Magiczne trójkąty czyli origami płaskie i przestrzenne z koła - Warszawa Mężyńska Irena - Technika. Klasa 1 - Kielce Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część 1 - Warszawa Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego - Rada WDN Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego - Rada WDN Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe - Warszawa Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe - Warszawa Terapia zabawą - czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. Zestaw pomocy - Warszawa Terapia zabawą - czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. Zestaw pomocy - Warszawa Materiały ze szkolenia wprowadzającego do metody nauczania kierowanego (opartego na zasadach metody Petö). Metoda nauczania kierowanego w usprawnianiu dzieci z uszkodzeniem mózgu - Zamość Nadegruber Bernd - Nauczanie otwarte w krokach - Warszawa Pawlak Anna - Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w nowej szkole - Lublin Bogdanowicz Marta - Metoda Dobrego Startu - Warszawa Rocławski Bronisław - Ach, te słowa - Gdańsk Milne Alan Aleksander - O Kubusiu Puchatku - Białystok Rocławska - Daniluk Małgorzata - Zabawy usprawniające buzię i język dziecka - Glottispol 2005 Poradnik dla rodziców. Niepełnosprawność intelektualna to nie wyrok. 108 W bibliotece. 109 Emiluta - Rozyna Danuta, Mierzejewska Halina, Atys Paulina - Badania przesiewowe do 110 wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich - Warszawa Lubelskie - Bydgoszcz Andersen Hans Christian - Baśnie - Warszawa Andersen Hans Christian - Baśnie - Poznań 114 Andersen Hans Christian - Baśnie. Od Latający kufer do Królowa Śniegu - Poznań 115 Andersen Hans Christian - Baśnie. Od Ole zmróż oczko do Dzieje roku - Poznań 116 Lubelskie. To, co najpiękniejsze - Warszawa Palak Zofia, Bujnowska Anna, Lewicka Agnieszka - Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne - Lublin Palak Zofia, Bujnowska Anna, Lewicka Agnieszka - Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej Lublin Kolekcja Pierwsze Kroki. Nowe słowa 1 2 lata - Warszawa Kolekcja Pierwsze Kroki. Poznaję słowa 2 3 lata - Warszawa Kolekcja Pierwsze Kroki. Wokół nas 3 4 lata - Warszawa 1994

5 Księga dla malucha. Kolory - Lublin 2000 Księga dla malucha. Nasze ciało - Lublin 2000 Księga dla malucha. Mały czy duży - Lublin 2000 Mój mały świat. Zabawki - Lublin 1998 Mój mały świat. Owoce - Lublin 1998 Mój mały świat. Kwiaty - Lublin 1998 Mój mały świat. Ubrania - Lublin 1998 Mój mały świat. Zabawki - Lublin 1998 Mój mały świat. Zwierzęta pól i lasów - Lublin 1998 Mój mały świat. Zwierzęta wiejskie - Lublin 1998 Mój mały świat. Zwierzęta dzikie - Lublin 1998 Rajner A., Broniszewski M. (red.) - Skutecznie i profesjonalnie poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko - Warszawa 2002 Rajner A., Broniszewski M. (red.) - Rzecznictwo jak skutecznie zabiegać o realizację praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - Warszawa 2004 Minczakiewicz M. - Rymowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo komunikacyjnej i zabawowej u małych dzieci - Kraków 2007 Kielin Jacek - Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych - Gdańsk 2007 Kielin Jacek - Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych - Gdańsk 2007 Kielin Jacek - Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych - Gdańsk 2007 Młody obserwator przyrody. Drzewa leśne - Warszawa 2006 Andersen Hans Christian Baśnie - Warszawa 2006 Mattison Steve - Podręcznik ceramika - Warszawa 2006 Colgate. Radosny uśmiech, radosna przyszłość. Przewodnik dla nauczycieli. Program edukacji w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas drugich szkół podstawowych 2004 Ogryzko - Wiewiórkowska Mirona (red.) - Zmiana przez zdrowie. Promocja zdrowia dla grup szczególnego ryzyka - Lublin 2008 Piszczek Maria - Dziecko, którego rozwój emocjonalno poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć - Warszawa 2006 Mathias von Gersdorff - Rewolucja seksualna zagraża dzieciom - Kraków 2008 Mathias von Gersdorff - Rewolucja seksualna zagraża dzieciom - Kraków 2008 Wójcik Robert - Historia Cukrowni Garbów - Lublin 2010 Witold Stępniewski (red.) - Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci. Materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych - Lublin 1998 Kwiatkowska Małgorzata - Dzieci głęboko niezrozumiane - Warszawa 1997 Waechter Eugenia, Blake Florence - Pielęgniarstwo w chorobach wieku dziecięcego - Warszawa 1979 Adamski Franciszek (red.) - Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej - Kraków 1993 Olechnowicz Hanna - Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo - Warszawa 1994 Rylke Hanna, Klimowicz Grażyna - Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi - Warszawa 1982 Kabat Zin Jon - Właśnie jesteś. Przewodnik uważnego życia - Warszawa 1995 Bogdanowicz Marta - Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Zabawy relacyjno relaksujące - Gdańsk 2008 Jastrzębski Cezary (red.) - Na szlaku świętokrzyskiej przygody. Wycieczki szkolne po

6 Kielcach i okolicy w klasach IV-VI - Kielce 2008 Programy - Program wieloprofilowej terapii uczniów z zespołem Downa - Chwaszczewska Joanna - Matczyn 2003 Programy - Program przygotowujący do nauki czytania i pisania - Chwaszczewska Joanna - Matczyn 2003 Programy - Postrzeganie zmysłowe jako ważny warunek rozwoju procesów poznawczych osób głęboko upośledzonych umysłowo program rewalidacyjny - Borowiec Agnieszka, Grzegorczyk Barbara, Saczuk Elżbieta - Matczyn 2004 Programy - Program terapii opartej na ekspresji plastycznej w pracy z dzieckiem autystycznym - Gostyńska - Szłapa Ewa - Matczyn 2005 Programy - Nawiązywanie indywidualnego kontaktu na zajęciach wstępnych z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim - Sołyga Aneta - Matczyn 2005 Programy - Niwelowanie zachowań społecznie nieakceptowanych w aspekcie dziecka niepełnosprawnego. Joga w procesie terapeutyczno wychowawczym - Chołody Urszula - Matczyn 2005 Programy - Program nauczania i wychowania szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Matczynie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Chwaszczewska Joanna, Frąk Tuziemska Aneta, Gostyńska Szłapa Ewa, Sobich Maria, Sołyga Aneta, Stawiński Adam - Matczyn 2003 Programy - Program edukacyjno terapeutyczny. Usprawnianie dużej motoryki u uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym i sprzężonymi niepełno sprawnościami - Mieczkowska Małgorzata - Matczyn 2006 Programy - Zabawy wodą jako forma terapii dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych. Program rewalidacyjno terapeutyczny - Grzegorczyk Barbara, Orzeł Katarzyna, Sołyga Aneta - Matczyn 2007 Programy - Sieć szkół promujących zdrowie. Ruszamy po zdrowie. Plan działań przygotowawczych - Grzegorczyk Barbara, Mieczkowska Małgorzata, Wasyluk Irena - Matczyn 2008 Programy - Żywioły jako ważne narzędzie oddziaływania na zmysły i aktywność dzieci upośledzonych umysłowo. Program rewalidacyjny - Bugała Elżbieta, Orzeł Katarzyna, Woźnicka Anita - Matczyn 2008 Programy - Zooterapia w pracy z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi. Program rewalidacyjno terapeutyczny - Mieczkowska Małgorzata - Matczyn 2003 Przetacznikowa Maria, Włodarski Ziemowit - Psychologia wychowawcza - Warszawa 1981 Jóźwiak Sergiusz - One są wśród nas. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu - Warszawa 2009 Szelburg - Zarembina Ewa - Bardzo dziwne opowieści - Lublin 1974 Watt Fiona - Papierowe dzieła sztuki. Łatwe i ładne - Poznań 2006 Nicholson Sue, Robins Deri - Wielka księga prac plastycznych. I Ty możesz być artystą - Warszawa 2008 Warshaw Josie - Ceramika - Projekty i techniki - Warszawa 2007 Jabłońska Anna - Techniki plastyczne dla dzieci - Warszawa 2004 Kęsek Barbara (red.) - Sztuka nie tylko dla dzieci - Kraków 2005 Willenbrink Mark i Mary - Akwarela dla początkujących - Warszawa 2008 Owen Cheryl - Malowanie na szkle - Warszawa 2005 Atkin Jacqui - Podstawy ceramiki - Warszawa 2007 Lang Josef - Rzeźbienie w glinie - Warszawa 2006 Smith Soonboke - Origami dla początkujących - Warszawa 2007 Bojrakowska Przeniosło Agnieszka - Ozdoby z masy solnej - Warszawa 2007 Lupato Marisa - Postarzanie przedmiotów. Spękania, decoupage, patynowanie - Warszawa 2009 Massey Peter, Slater Alison - Mozaiki - Warszawa 2008 Chevalier Marie - Kwiaty z krepiny - Warszawa 2009 Chevalier Marie - Bukiety z krepiny - Warszawa 2009

7 Muh Andrea - Wielka księga papierowych cudów - Poznań 2007 Binkowska Elzbieta, Koper Helena, Kozłowiecka Anna - Plastyka. Czuję, więc tworzę - Poznań 2001 Pryce Maggie - Decoupage. Sztuka ozdabiania przedmiotów wycinankami z papieru - Warszawa 2007 Jąder Mariola - Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię - Kraków 2007 Wątorek Agnieszka - Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same - Kraków 2005 Heaser Sue - Cuda z modeliny. Techniki, materiały, pomysły - Poznań 2007 Van Sicklen Margaret - Origami. Zabawa dla każdego - Warszawa 2007 Mikina Agnieszka, Zając Bożena - Podstawa programowa. Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów Mikina Agnieszka, Zając Bożena - Podstawa programowa. Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów Strzemieczny Jacek - Podstawa programowa - Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów Strzemieczny Jacek - Podstawa programowa. Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Korzeniewska Ewa - Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - Gdańsk 2010 Raszewska Maria, Szoć Krystyna - Wzrastajcie z nami, a nie obok nas. Program pracy edukacyjno - terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem - Gdańsk 2010 Naprawa Renata, Maternicka Kornela, Tanajewska Alicja - Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (klasy I III) - Gdańsk 2009 Naprawa Renata, Maternicka Kornela, Tanajewska Alicja - Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (klasy IV VI) - Gdańsk 2010 Naprawa Renata, Tanajewska Alicja - Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (gimnazjum) - Gdańsk 2010 Zeszyty metodyczne - 2. Materiały z ogólnopolskiej konferencji. Wychowywać to kochać i wymagać. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako nauka dialogu z dzieckiem i nie tylko - Warszawa 2008 Zeszyty metodyczne - 4. Wyjątkowe rodzicielstwo. Scenariusze zajęć warsztatowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - Warszawa 2008 Zeszyty metodyczne - 5. Szkoła dla rodziców adopcyjnych. Program psychoedukacyjny, który może być pomocny w pracy z osobami planującymi przysposobienie dziecka (dzieci) - Warszawa 2008 Carr Janet - Pomoc dziecku upośledzonemu - Warszawa 1984 Ekologia. Atlas ilustrowany - Wrocław 2009 Wspomaganie rozwoju małego dziecka z porażeniem mózgowym. Poradnik dla pomocniczych pracowników rehabilitacji /ksero/ Dennison Paul, Dennison Gail - Kinezjologia Edukacyjna /ksero/ Pierwsza pomoc przedlekarska. Materiały szkoleniowe - Consultrix /ksero/ Biczyńska Jadwiga (red.) - Prawa dziecka deklaracje i rzeczywistość - Kraków 1999 /ksero/ Logopedia. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Zabawy logopedyczne i nie tylko - Kielce 1997 /ksero/ Schopler Eric, Reichler Robert, Bashford Ann, Lansing Margaret, Marcus Lee - Profil psychoedukacyjny PEP-R. Tom I. Zindywidualizowana ocean I terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju - Gdańsk 1995 /ksero/

8 Witkowski Tadeusz - By podnieść poziom społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym. Inwentarz H.C. Gunzburga - Lublin 1996 /ksero/ Lekcja z klimatem. Pakiet edukacyjny. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze - Warszawa 2010 Lekcja z klimatem. Pakiet edukacyjny. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze - Warszawa 2010 Łabno Grażyna - Ilustrowana encyklopedia. Ekologia - Wrocław 2011 Wawiłow Danuta (przeł.) - Zwierzątka - Moskwa 1989 Kopcińska Niewiadomska Ada - Prawie wszystkie przygody Zuzanny - Warszawa 1980 Słupecki Tadeusz (przeł.) - Mały smak Fumino - Łódź 1990 Brzechwa Jan - Kaczka dziwaczka (zbiór) - Warszawa 1985 Brzechwa Jan - Wyprawa na Ariadnie - Szczecin 1988 Kot w butach - Kraków 1997 Słoń Beniamin. W zagrodzie - Zielona Góra 1998 Januszewska Hanna - Przez pawie oczko Chotomska Wanda - Pingwinek - Warszawa Boże Narodzenie - Poznań 1986 Beylin Stefania (tłum.) - Za siedmioma lasami (zbiór) - Warszawa 1990 Piękna i Bestia. Śpiąca Królewna - Ożarów Mazowiecki 2007 Ach, te zwierzaki. Kurczęta - Lublin 2000 Wiewiórka Basia - Kraków 2003 Brzechwa Jan - Konik polny i boża krówka Brzechwa Jan - Na straganie Brzechwa Jan - Pomidor Tołoczko Anita - Sprytny lis Gellner Dorota - Sklep dla żab Nadobnik Ramona - Misie u doktora - Poznań Kopciuszek - Poznań MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 MEN Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Przewodnik - Warszawa 2010 Węglińska Maria - Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych - Kraków 1998 WHO - Zapobieganie samobójstwom - Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły - Warszawa 2007 Kropiwnicki Jan (red.) - Szkoła: edukacja europejska - cz.2 - Jelenia góra 2002 Peisert Józef (opr.) - Polski system oświaty w sieci prawa - Poznań 2008 Walczak Grażyna - Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci. Poradnik - Warszawa 1998 Kwapiszowie Jadwiga i Jacek - Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących. Poradnik metodyczny - Warszawa 1990 Polski Związek Niewidomych - Orientacja przestrzenna i poruszanie się słabowidzących oraz osób niewidomych z dodatkowo ograniczoną sprawnością - Warszawa 1986 Rosanes Berrett Marilyn - Widzieć bez okularów - Warszawa 1998 Biblioteczka reformy 2 - MEN o sieci szkół - Warszawa 1998 Biblioteczka reformy 3 - MEN o szkolnictwie zawodowym - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 4 - MEN o doskonaleniu nauczycieli - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 5 - MEN do dyrektorów szkół - Warszawa 1999

9 Biblioteczka reformy 6 - MEN o zasadach finansowania oświaty w Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 7 - MEN o reformie programowej kształcenie zintegrowane Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 9 - MEN o reformie programowej gimnazjum - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 10 - MEN o edukacji na wsi - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 11 - MEN o programach nauczania szkoła podstawowa - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 12 - MEN o programach nauczania gimnazjum - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 13 - MEN o wychowaniu w szkole - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 15 - MEN o uczniu zdolnym - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 17 - MEN o ocenianiu - Warszawa 1998 Biblioteczka reformy 18 - MEN o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce - Warszawa 1999 Biblioteczka reformy 21 - MEN o przedszkolach - Warszawa 2000 Biblioteczka reformy 24 - MEN o edukacji regionalnej dziedzictwie kulturowym w regionie - Warszawa 2000 Biblioteczka reformy 25 - MEN o bibliotekach - Warszawa 2000 Biblioteczka reformy 31 - MEN o wychowaniu do życia w rodzinie - Warszawa 2001 Biblioteczka reformy 35 - MEN o kształceniu integracyjnym i specjalnym - Warszawa 2001 Biblioteczka reformy 37 - MEN o programie wychowawczym szkoły - Warszawa 2001 Biblioteczka reformy 40 - MEN o pomocy psychologiczno pedagogicznej - Warszawa 2001 MEN Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli 2010 Studium Prawa Europejskiego - Pilisiński Zdzisław - Bezpieczeństwo zajęć na placach zabaw oraz miejscach zabaw w szkole, cywilna i karna odpowiedzialność nauczyciela i szkoły, systemy ubezpieczeń Studium Prawa Europejskiego - Gowda J. Szymon - Monitorowanie zachowań grupowych oraz indywidualnych uczniów, rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych, psychicznych i fizycznych, współpraca z rodzicami, lekarzem, pedagogiem i psychologiem szkolnym Centrum Edukacji Obywatelskiej - Motywowanie uczniów /materiały z warsztatów/ Kilelin Jacek - Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego - Gdańsk 2002 /ksero/ CMPPP MEN - Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym - Warszawa 2000 /ksero/ GBS - Szkolimy Najlepszych - Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju jako podstawa tworzenia indywidualnego programu terapeutyczno edukacyjnego /materiały z warsztatów/ wzrokową. Poziom średni. Ćwiczenia - Warszawa 1986 wzrokową. Poziom średni. Podręcznik - Warszawa 1987 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście funduszu społecznego - Warszawa Gorajewska Danuta (red.) - Rodzina. Normalność w niepełnosprawności - Warszawa 2007 Stefańczyk Maria, Mejsner Elżbieta, Kwiatkowski Tomasz, Jaskuła Tomasz - Informatyka dla ekonomistów. Przykłady i ćwiczenia, cz. 1 - Lublin 2003 /+ płyta CD cz. 1/ Trocki Michał, Grucza Bartosz (red.) - Zarządzanie projektem europejskim - Warszawa 2007 Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach - Europa bez granic: wyzwanie dla oświaty wielokulturowej - Ryki 2004 Harmin Merrill - Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? - Warszawa 2008 Wyczesany Janina, Gajdzica Zenon (red.) - Edukacja i pomoc specjalna osobom

10 niepełnosprawnym e krajach europejskich - Cieszyn 2003 Świętochowska Urszula - Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku - Toruń 2000 Piszczek Maria (red.) - Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi - Warszawa 1997 Kwiatkowska Małgorzata - Dzieci głęboko niezrozumiane - Warszawa 1997 Kielin Jacek (red.) - Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim - Gdańsk 2002 Zeszyty szkolne. Edukacja humanistyczna - nr 1, IX X Warszawa Kappert Detlef - Tańcząc z dziećmi. Improwizacja taneczna symbolika ciała socjoterapia - Warszawa 2005 Zwoleńska Joanna - Radosna Kinezjologia - Warszawa 2005

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

lub listownie, pisząc na adres:

lub listownie, pisząc na adres: CENNIK DETALICZNY WRZESIEŃ 2007 * CENY I ASORTYMENT WAśNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI: 1. WWW.SEVENTHSEA.PL (NASZA KSIĘGARENKA

Bardziej szczegółowo

Literatura ADHD AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA

Literatura ADHD AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA Literatura ADHD 1.,,ADHD Światło i Cienie 1/47, wyd. Chrześcijańskie czasopismo Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, Kraków 2005. 2.,,ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

Wykaz kadry Niepublicznego Przedszkola Nutka w Nowej Iwicznej. Justyna Glica dyrektor/właściciel

Wykaz kadry Niepublicznego Przedszkola Nutka w Nowej Iwicznej. Justyna Glica dyrektor/właściciel Wykaz kadry Niepublicznego Przedszkola Nutka w Nowej Iwicznej Justyna Glica dyrektor/właściciel Studia: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Marketing i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo