POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE WSPÓŁAUTORZY USTAWY członkowie Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, nauczyciele akademiccy, syndycy, sędziowie potężna dawka wiedzy oparta na formule szkoleniowo- -warsztatowej wybitni eksperci prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorzy znowelizowanego prawa szczegółowa analiza prawna oraz studia przypadków wielopłaszczyznowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości, doradztwa, syndyków, zarządzających finansami przedsiębiorstw wiedza z pierwszej ręki, kameralna atmosfera organizator ośrodek zaawansowanych studiów prawnych, organizator ogólnopolskich kongresów INSO poświęconych prawu upadłościowemu i naprawczemu styczeń maj godzin lekcyjnych

2 IDEA Zapraszamy na kompleksowe szkolenie z zakresu znowelizowanego Prawa upadłościowego i naprawczego oraz nowo powstałego prawa restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem aspektów praktycznych. Proponujemy serię dwudniowych spotkań (piątek/sobota) w terminie od stycznia 2016 r. do maja 2016 r. (łącznie 110 godzin lekcyjnych). UCZESTNICY Praktycy prawa upadłościowego i naprawczego (syndycy, prawnicy, sędziowie), instytucje finansowe, prawnicy, doradcy finansowi, osoby przygotowujące się do egzaminu na licencję syndyka, wszyscy zainteresowani. PROWADZĄCY Współautorzy ustawy - członkowie Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, nauczyciele akademiccy, syndycy, sędziowie.

3

4 PROGRAM SZKOLENIA Data Temat Prawo Restrukturyzacyjne i Prawo Upadłościowe informacje wstępne i organizacyjne, ogólne zasady prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego, modele postępowań i relacje między postępowaniami godz Postępowanie upadłościowe postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, podstawy ogłoszenia upadłości, definicja niewypłacalności, zdolność upadłościowa, legitymacja czynna, wymogi formalne wniosku, przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, właściwość sądu, postępowanie zabezpieczające Postępowanie upadłościowe: skutki ogłoszenia upadłości(wobec upadłego, wobec majątku upadłego, wobec zobowiązań upadłego) zaskarżalność i bezskuteczność czynności upadłego, skutki na post. sądowe, kwestie współmałżonków cz godz Postępowanie upadłościowe: skutki ogłoszenia upadłości(wobec upadłego, wobec majątku upadłego, wobec zobowiązań upadłego) zaskarżalność i bezskuteczność czynności upadłego, skutki na post. sądowe, kwestie współmałżonków cz. 2

5 Postępowanie upadłościowe: sprzedaż przygotowana, lista wierzytelności, układ w upadłości, koszty postępowania, wynagrodzenie syndyka godz Postępowanie upadłościowe: likwidacja masy upadłości (tryb sprzedaży składników majątkowych, kategorie wierzytelności, podział funduszy masy z uwzględnieniem zabezpieczeń rzeczowych) Postępowanie upadłościowe: prawa i obowiązki organów w postępowaniu upadłościowym (syndyk rola i pozycja, rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli) godz Postępowanie upadłościowe: prawa i obowiązki wierzycieli (pozycja wierzyciela, środki gwarantujące wierzycielowi realizację swoich praw) Prawo restrukturyzacyjne zagadnienia ogólne (podstawy otwarcia postępowań, legitymacja czynna i bierna, zdolność restrukturyzacyjna, treść wniosków) cz godz Prawo restrukturyzacyjne zagadnienia ogólne (pomoc publiczna, CRRU, spis wierzytelności, zbieg postępowań, uczestnicy postępowania) cz Prawo restrukturyzacyjne przebieg postępowań (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

6 godz Prawo restrukturyzacyjne układ jako efekt postępowań restrukturyzacyjnych (zakres objęcia układem, propozycje układowe, głosowanie nad układem, zatwierdzenie, zmiana, uchylenie i wygaśnięcie układu, układ częściowy) Prawo restrukturyzacyjne organy postępowań restrukturyzacyjnych (powołanie, wybranie, ustanawianie, zakres kompetencji, zmiany na stanowisku, niewykonywanie, nienależyte wykonywanie obowiązków, obowiązki sprawozdawcze, odpowiedzialność, wynagrodzenie) godz Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne postępowania odrębne upadłość konsumencka upadłość deweloperska postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów godz Wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych i ogłoszenia upadłości na inne postępowania 16.Pomoc publiczna Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe postępowania odrębne postępowanie wobec emitentów obligacji, banków i SKOK godz Ekonomiczne aspekty postępowań rachunkowość

7 Ekonomiczne aspekty postępowań obowiązki podatkowe organów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego godz Ekonomiczne aspekty postępowań zarządzanie przedsiębiorstwem dłużnika/upadłego Ekonomiczne aspekty postępowań finanse i wycena przedsiębiorstw godz Prawo restrukturyzacyjne postępowanie międzynarodowe

8 KOSZT SZKOLENIA 3850 zł netto Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz poczęstunek w trakcie przerwy lunchowej drugiego dnia. Do ceny należy doliczyć 23% VAT. Umożliwiamy również uczestnictwo w wybranych dniach szkoleniowych osobom zainteresowanym, w miarę dostępności miejsc na szkoleniu. Koszt uczestnictwa w jednym dniu szkoleniowym to 500 zł netto. Wpłaty prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na należące do Instytutu Allerhanda konto: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. MIEJSCE SZKOLENIA Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/ Kraków tel. (12) REJESTRACJA

9 PROWADZĄCY dr Kinga Bauer Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w rachunkowości oraz ekonomicznych aspektach upadłości przedsiębiorstw. Od 2006 roku prowadzi badania związane z zarządzaniem jednostkami w stanie upadłości oraz możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu upadłościowym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad czterdziestu publikacji z zakresu rachunkowości i zarządzania, m.in. monografii: Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw (2009).

10 Maciej Geromin Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Od 2009 roku pracownik renomowanych kancelarii adwokackich, w których zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Od 2012 r. Sekretarz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prócz pracy w Zespole odpowiedzialny jest za przygotowywanie i obsługę projektów legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości związanych z raportem Doing Business. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytut Allerhanda w Krakowie, z którym związany jest od 2010 r. Uczestnik i prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce upadłości oraz szkoleń, w tym od kilku miesięcy również w charakterze wykładowcy.

11 adw. Bartosz Groele Wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda oraz Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego IA. Współpracownik naukowy Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org), adwokat, Partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele sp.p. Doktorant w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonśkiego w Krakowie (2008 r.) oraz podyplomowego studium prawa konkurencji i ochrony konsumentów prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008 r.). Od 2006 roku stosuje prawo, specjalizując się w postępowaniach gospodarczych, a w szczególności upadłościowych. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz prelegent konferencji naukowych z tego zakresu. Członek i Sekretarz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Członek i Sekretarz Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej.

12 SSR dr hab. Anna Hrycaj Sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej. W latach orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, a następnie (do 2013 r.) w Wydziale X Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sadu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach pełniła funkcję Dziekana Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. W latach członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. Od 2013 r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego ( Bankowy tytuł egzekucyjny, Egzekucja praktyczna ) oraz prawa upadłościowego ( Syndyk masy upadłości, Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Europejskie postępowanie upadłościowe, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz ).

13 SSR Gizela Jamróz Sędzia Wydziału XII Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Gliwicach, zajmująca się problematyką prawa upadłościowego od kilkunastu lat. Zajmowała się prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu prawa spółek i prawa upadłościowego i naprawczego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studium podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współautorka praktycznych komentarzy z zakresu postępowania cywilnego i prawa handlowego. Autorka publikacji Spółka jawna w postępowaniu upadłościowym.

14 SSR dr Paweł Janda Kierownik sekcji ds. upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, od kilkunastu lat orzeka jako sędzia komisarz w postępowaniach upadłościowych. Obronił pracę doktorską w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii i komentarzy. Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

15 SSR Janusz Płoch Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Sekcji Upadłości Instytutu Allerhanda w Krakowie, od kwietnia 2012 roku przewodniczący Zespołu Ekspertów powołanego przez Ministra Sprawiedliwości dla opracowania rekomendacji do zmiany przepisów prawa upadłościowego i naprawczego; wieloletni wykładowca na zajęciach seminaryjnych dla aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i notarialnych oraz dla syndyków. Członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą Prawa Upadłościowego oraz konsultant w pracach podkomisji sejmowej i senackiej nad projektem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i projektem jej nowelizacji.

16 dr Marek Porzycki Pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Zainteresowania naukowe: prawo upadłościowe, integracja walutowa w Europie, prawo bankowe, prawo zabezpieczeń kredytowych, komparatystyka i lingwistyka prawnicza. Od 2005 r. konsultant Europejskiego Banku Centralnego. W r. współpracował z Biurem ds. Integracji ze Strefą Euro przy Narodowym Banku Polskim przy przygotowywaniu prawnej części raportu dotyczącego przyjęcia euro przez Polskę. Od 2006 r. jeden z koordynatorów programów ukraińskich Wydziału Prawa i Administracji UJ. W 2012 r. wszedł w skład zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, uczestniczył też jako polski sprawozdawca krajowy w zespole przygotowującym na zlecenie Komisji ewaluację rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego przed jego planowaną nowelizacją. Obecnie wchodzi w skład zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

17 SSR Emil Szczepanik Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2005 roku w X Wydziale ds. upadłościowych i naprawczych. Stażysta w Sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu w ramach wymiany sędziowskiej organizowanej przez EJTN (wrzesień grudzień 2009 roku). Delegat Ministerstwa Sprawiedliwości w pracach V grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego (2011 r. i 2013 r.). Członek międzynarodowego stowarzyszenia INSOL Europe. Obecnie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Prawa Gospodarczego.

18 r.pr. Karol Tatara Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowaną przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz WPiA UJ, posiadający kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Syndyk licencjonowany (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 682). W 2011 roku uznany przez Rzeczpospolitą za najlepszego prawnika przedsiębiorstwa 2010 r. za przeprowadzenie od strony prawnej procesu restrukturyzacji spółki publicznej Grupa Kolastyna S.A. (obecnie Miraculum S.A.) w postaci postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Obecnie doradza w postępowaniach upadłościowych (z możliwością zawarcia układu bądź obejmujących likwidację majątku dłużnika) kilku dużych spółek, w tym publicznych. W 2013 r. laureat II miejsca w rankingu Profesjonaliści Forbesa 2013 Zawody Zaufania Publicznego w kategorii radca prawny z woj. małopolskiego.

19 syndyk Sławomir Witkowski Licencjonowany syndyk (nr licencji 6) od 2009 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie w roku 2001 ukończył studia na dwóch specjalizacjach: Rachunkowość oraz Zarządzanie firmą i w roku 2005 międzywydziałowe studia doktoranckie. W latach zdobywał doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzaniu finansami, pracując jako Dyrektor Finansowy w firmach krajowych i międzynarodowych, w tym podlegających rygorom spółek publicznych. Wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy (nr uprawnień 4701). W 2002 roku ukończył studia podyplomowe Szacowanie nieruchomości w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie, następnie Studium sądowe dla rzeczoznawców majątkowych oraz szkolenie w zakresie wyceny dla potrzeb skarbowo-podatkowych. W roku 2010 uzyskał certyfikat PFRM oraz Związku Banków Polskich. Posiada licencję Ministerstwa Finansów Certyfikat Księgowy. W latach współpracował z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jako wykładowca i współpracownik w katedrze finansów.

20 r.pr. Piotr Zimmerman Piotr Zimmerman jest radcą prawnym, założycielem kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. W latach był doradcą kancelarii Wardyński i Wspólnicy, a od roku 2010 wspólnikiem. W latach pełnił urząd sędziego. Początkowo orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego we Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W latach przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, jest autorem Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w roku Obecnie wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego.

21 ORGANIZATOR Instytut Allerhanda ośrodek zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie, OPP. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, a także prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa. Od 2009 roku jest organizatorem ogólnopolskich kongresów INSO, poświęconych prawu upadłościowemu i naprawczemu. W Instytucie prężnie działa również Sekcja Prawa Upadłościowego, zrzeszająca najwybitniejszych polskich specjalistów w tej dziedzinie prawnej.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE WSPÓŁAUTORZY USTAWY członkowie Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch A CJ N IA! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI: Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków GWARANCJA JAKOŚCI IA! Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! niewypłacalność konsumenta a możliwości umorzenia długu nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków A CJ N I A! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE syndyk Małgorzata Anisimowicz dr Kinga Bauer syndyk Cezary Ciąćka Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSO dr hab. Anna Hrycaj SSR Gizela Jamróz SSR dr

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz.

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz. SZKOLENIE: Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych oraz danych osobowych kadrowo płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm outsourcingowych Prowadzenie: dr Paweł Litwiński

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI SZKOLENIE ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 15 MARCA, WARSZAWA KOMPETENCJE KONTROLNE GIODO CZY POWOŁYWAĆ ABI? NAJNOWSZE ORZECZNICTWO JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z POWOŁANIA ABI? ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm.

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. 20.10.2015 r., Warszawa Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Warszawa, 7-8 grudnia 2015 r. Hotel Mercure Centrum sala Etiuda, ul. Złota 48/54 Partnerem merytorycznym seminarium

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym po zmianach od

Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym po zmianach od Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym po zmianach od 00201 Miejsce: Warszawa Termin: 18-19.02016, poniedziałek (10.00-130) - wtorek (09.00

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA. Warszawa III EDYCJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ASPEKTY PRAKTYCZNE października Regent Warsaw Hotel

RESTRUKTURYZACJA. Warszawa III EDYCJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ASPEKTY PRAKTYCZNE października Regent Warsaw Hotel RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ASPEKTY PRAKTYCZNE III EDYCJA Warszawa 25-26 października Regent Warsaw Hotel PARTNER PARTNER Ul. Belwederska 23 Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji

Bardziej szczegółowo

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów. Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów. Miejsce: Warszawa Termin: 05-002018, poniedziałek (10.00-100) - wtorek (09.00 130)

Bardziej szczegółowo

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Szansa na ochronę przed likwidacją; Nowe możliwości prawne dla dłużnika co zyska, a co straci w myśl nowych przepisów NOWOŚĆ 2016 INWESTYCJA: 690, 00 PLN + 23 % VAT PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W PRAKTYCE II EDYCJA Warszawa 11-12 kwietnia Regent Warsaw Hotel Ul. Belwederska 23 PATRON MERYTORYCZNY Próba wyrównania szans- nowe zasady zaspokojenia wierzycieli

Bardziej szczegółowo

SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/08/8671/23052 Cena netto 1 280,00 zł Cena brutto 1 280,00 zł Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH KCSC 1410 33 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH PRAWO UPADŁOŚCIOWE W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZałoŜenia programowe Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa restrukturyzacyjnego w praktyce studium pierwszych przypadków

Realizacja prawa restrukturyzacyjnego w praktyce studium pierwszych przypadków Realizacja prawa restrukturyzacyjnego w praktyce studium pierwszych przypadków Warszawa, 17 marca 2016 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala Etiuda Partnerzy merytoryczni: Seminarium poprowadzi:

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo restrukturyzacyjne - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorców

Nowe Prawo restrukturyzacyjne - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorców SEMINARIUM PAKIETOWE pod tytułem: Nowe Prawo restrukturyzacyjne - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorców 19 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 9.45 14.45 (siedziba BCC w Warszawie; Plac Żelaznej Bramy

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa. i Upadłość przedsiębiorstw. aspekty praktyczne września Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23

Warszawa. i Upadłość przedsiębiorstw. aspekty praktyczne września Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23 Restrukturyzacja i Upadłość przedsiębiorstw aspekty praktyczne Warszawa 14-15 września Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23 PATRON MERYTORYCZNY Windykacja czy restrukturyzacja na przykładzie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

IX POLSKI KONGRES PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO INSO 2017 16 17 listopada 2017, Warszawa WWW.INSO.ALLERHAND.PL Dwa lata obowiązywania znowelizowanego Prawa upadłościowego Wiodące zagadnienia nadchodzącego Kongresu:

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 apl. radc. Michał Babij 2 r. pr. dr Wiktor Czabaj 3 adw. Grzegorz Górecki Kierownik Małopolskiego CAM. Ukończył następujące szkolenia z

Bardziej szczegółowo

Sylwetki Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Sylwetki Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Sylwetki Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego Wojciech Węgrzyn Sędzia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Od dnia 2 kwietnia 2012 r. Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonane ustawą z r.

Zmiany w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonane ustawą z r. Zmiany w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonane ustawą z 10.07.2015 r. Warszawa, 27 marca 2017 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54 sala Etiuda Seminarium

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa 10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa Szybkie i skuteczne drogi do restrukturyzacji przedsiębiorstwa Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych Egzekucje z punktu widzenia dłużnika i wierzyciela

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/08/8671/23013 Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 440,00 zł Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15 18 października 2012 r. Jastrzębia Góra C 13/B/12. Postępowanie upadłościowe i naprawcze wybrane zagadnienia.

P R O G R A M. 15 18 października 2012 r. Jastrzębia Góra C 13/B/12. Postępowanie upadłościowe i naprawcze wybrane zagadnienia. OSU II 1410 51/12 Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI 15 18 października 2012 r. Jastrzębia Góra C 13/B/12 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

RELACJE NABYWCA - DEWELOPER - BANK W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ - PROBLEMY INTERPRETACYJNE. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA

RELACJE NABYWCA - DEWELOPER - BANK W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ - PROBLEMY INTERPRETACYJNE. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA RELACJE NABYWCA - DEWELOPER - BANK W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ - PROBLEMY INTERPRETACYJNE. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA 16-17 października 2012, Warszawa Polska Federacja Rynku Nieruchomości CERFiN -

Bardziej szczegółowo

dyskurs nauki i praktyki

dyskurs nauki i praktyki dyskurs nauki i praktyki Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej prof. dra hab. Ireneusza Kunickiego Sopot 2015 ! Currenda Sp. z o.o. al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA WYZWANIE DLA DORADCÓW

RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA WYZWANIE DLA DORADCÓW RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA WYZWANIE DLA DORADCÓW 21 czerwca 2017 r. Poznań Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu I. Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest opłacalnym

Bardziej szczegółowo

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów o BTE, wątpliwości interpretacyjne i orzecznictwo Dochodzenie należności przez banki po likwidacji BTE Bartosz Sierakowski,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolską Konferencję

Ogólnopolską Konferencję Business Option s.c. oraz Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA zapraszają na Ogólnopolską Konferencję 1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe prawo restrukturyzacyjne będące odpowiedzią na zmiany na rynku

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Restrukturyzacja naprawcza cele i czynniki sukcesu... 3 1. Restrukturyzacja kluczowe pojęcia... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

www.lex.pl/szkolenia Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników GRUDZIEŃ 2012 r.

www.lex.pl/szkolenia Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników GRUDZIEŃ 2012 r. Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników GRUDZIEŃ 2012 r. Oferta Wolters Kluwer Polska w pełni zaspokaja potrzeby szkoleniowe prawników oraz uwzględnia najnowsze zmiany w prawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego 24 25 października 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Podstawy i omówienie zasad stosowania podejścia porównawczego Trend zmiany ceny, cechy, wagi, dane transakcyjne,

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości zasady stosowania i istota podejścia 18 19 kwietnia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych W imieniu KANCELARII SADKOWSKI I WSPÓLNICY Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych Data spotkania:

Bardziej szczegółowo

ABC LEGISLACJI. W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE

ABC LEGISLACJI. W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE ABC LEGISLACJI W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE 4 KWIETNIA, godz. 9:00 17:00, przerwa godz. 10:45 10:55, godz. 13:00 13:45

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ograniczenie egzaminu wyłącznie do części pisemnej (testowej i zadania problemowego)

ograniczenie egzaminu wyłącznie do części pisemnej (testowej i zadania problemowego) Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić Państwa na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na licencję SYNDYKA / DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału, w organizowanym

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-90/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH SKUTKACH DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Analiza księgi wieczystej i refinansowanie hipoteczne

Analiza księgi wieczystej i refinansowanie hipoteczne SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Analiza księgi wieczystej i refinansowanie hipoteczne Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Miejsce: Warszawa Termin: 01-002016, poniedziałek - wtorek,

Bardziej szczegółowo

Podejście porównawcze i dochodowe Zasady stosowania, procedura i praktyka

Podejście porównawcze i dochodowe Zasady stosowania, procedura i praktyka I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 14-15 września 2017r., Warszawa Centrum Podejście porównawcze i dochodowe Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości, zasady i wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-92/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych TERMINY POSZCZEGÓLNYCH SESJI KURSU TERMINY I MIEJSCE I sesja: 30-31.08.2014 r. II sesja: 13-14.09.2014 r. III sesja: 27-28.09.2014 r. IV sesja: 11-12.10.2014 r. V sesja: 25-26.10.2014 r. Warszawa CZAS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA 1 PROGRAM SZKOLENIA Środki reakcji prawnokarnej w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym po zmianach wprowadzonych nowelizacjami od 20 lutego 2015 r. Szkolenie 3-dniowe adresowane w szczególności

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości zasady stosowania i istota podejścia dochodowego 28-29 września 2015 r., Warszawa Centrum Ekspert:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12 OSU II 1410 6/12 Lublin, dnia 20 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. id: 10012 Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12 OSU II 1410 2/12 Lublin, dnia 13 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R. Jacek Kosteczka Jacek Kosteczka sprawuje

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

Transport Kolejowy Krajowy i Międzynarodowy.

Transport Kolejowy Krajowy i Międzynarodowy. Transport Kolejowy Krajowy i Międzynarodowy. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8675/7976 Cena netto 770,00 zł Cena brutto 947,10 zł Cena netto za godzinę 110,00 zł Cena brutto za godzinę 135,30

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Ćwiczenia Prawo - V rok studia niestacjonarne zaoczne (semestr letni 2017/18)

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Ćwiczenia Prawo - V rok studia niestacjonarne zaoczne (semestr letni 2017/18) mgr Adrian Borys Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego adrian.borys@uwr.edu.pl; 256744@uwr.edu.pl Sanacja i upadłość przedsiębiorców Ćwiczenia Prawo - V rok studia niestacjonarne zaoczne

Bardziej szczegółowo

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji Reprezentacja, reklama oraz działania promocyjne i marketingowe przedsiębiorców istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7633/7568

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016 Temat: Powołanie osób nadzorujących Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Szkolenie otwarte dwudniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Szkolenie otwarte dwudniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte dwudniowe Temat szkolenia Streszczenie tematyki Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej Szkolenie kompleksowo prezentuje złożoną problematykę tzw.

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Prawidłowy operat szacunkowy

Wycena Nieruchomości Prawidłowy operat szacunkowy 29 30 29 sierpnia - 30 czerwca 2016r., 2016r., Warszawa, Warszawa Centrum Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości, zasady i wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY KCSC 1410-23/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY Specyfika stosunków pracy w spółkach kapitałowych i osobowych Specyfika zawieranych umów, których przedmiotem jest zatrudnienie członków

Bardziej szczegółowo