Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:"

Transkrypt

1 GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN NR 7-8 ( ) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE OSTRÓW ROPCZYCE SĘDZISZÓW MŁP. WIELOPOLE SKRZ. W numerze m.in.: Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy XIII Dni Wielopola Skrzyńskiego Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach XII Jarmark Kowalski za nami

2 SPIS TREŚCI WIEŚCI Z MAGISTRATU OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA XXIV i XXV sesja SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA Informacje z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wyprawka szkolna Podpisy w obronie sądu Ceny ciepła w PEC Ropczyce Modernizacja Domu Kultry w Niedźwiadzie Renowacja zabytkowego wnętrza i wyposażenia drewnianego kościoła w Małej Punkt konsultacyjny Dni Otwartych Drzwi w Boguchwale Wiktoria ma nowy wózek Miesiąc bogaty w wydarzenia WIELOPOLE Zaproszenie na Wielopolandię Na uczestników festynu zawsze czeka wiele atrakcji 650-LECIE ROPCZYC...14 Jak Kazimierz Wielki nadał Ropczycom prawa miejskie i jak powstał herb Ropczyc Jak Rop pokonał Czyce MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Wilhelm von Mehoffer Biblioteka poleca Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty Spotkanie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH Zapraszamy dzieci do wspólnych wakacyjnych zabaw Wspomnienie o Broniszowie XII Jarmark Kowalski za nami Warsztaty z Tito I Festiwal Galicja - Gnojnica 2012 Ocalić od zapomnienia ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY ROPCZYCE Piknik rodzinny w Witkowicach Piknik dla wszystkich Euro- Piknik w Niedźwiadzie Dolnej Dobre rady dla dzieci Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Zielona Szkoła w Jarosławcu Dzień w indiańskiej wiosce WIADOMOŚCI Z IWIERZYC...27 Pamięć o Westerplatczykach wciąż żywa WIADOMOŚCI Z GMINY OSTRÓW...27, Fotograficzne sukcesy gimnazjalistów z Ostrowa Jubileusz jednostki OSP w Kozodrzy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ostrów Pawie Pióra w Woli Ocieckiej Coroczne spotkanie z najlepszymi uczniami VI Festyn Rodzinny w Skrzyszowie Nasze bezcenne życie i zdrowie WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE XIII Dni Wielopola Skrzyńskiego Spotkanie autorskie z Natalią Usenko Siła dobrego przykładu Olbrzymi problem Smok Novuś gościł w bibliotekach Bezpieczne pokazy Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza na XIII edycję festynu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych OSTRÓW WIELOPOLANDIA 2012 Festyn odbędzie się 19 sierpnia 2012 r. na stadionie Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim. W programie: * uroczysta msza św. polowa w intencji wszystkich uczestników Wielopolandii, * festyn integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych (loteria fantowa, Modoland, kraina kolorów, mini wesołe miasteczko, kolejka Ciuchcia, przejażdżki konikami, pokaz sprzętu strażackiego, medycznego, policyjnego, zabawy integracyjne). W razie deszczowej pogody festyn odbędzie się 26 sierpnia 2012 r. Pawie Pióra w Woli Ocieckiej NA KARTACH HISTORII Ropczyce siedzibą władz powiatowych i instytucji o zasięgu powiatowym LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH Projekty międzynarodowe Radość u Kościuszki Stuprocentowi maturzyści! ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPCZYCACH...42 Czas na zdrowie ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH Deutsch - Wagen - Tour Koko, koko wszystko spoko Szkoła mistrzów Jesteśmy w Eduscience! Kraków miastem mądrych ludzi Kultura lasowiacka TO I OWO , 53 Iwonicz Zdrój Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Słońce - jak z niego korzystać latem Koktajle o smaku lata Boska cząstka odkryta? W niedzielę, 17 czerwca 2012 w Woli Ocieckiej odbył się przegląd zespołów artystycznych pod nazwą Pawie Pióra. Ideą przeglądu jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, czerpanie radości z piękna rodzimego folkloru i pokazywanie go z dumą innym ludziom. Ciąg dalszy na str. 31 PTTK W ROPCZYCACH XXXII Rajd Klonowy Rajd kolarski Śladami Akcji V WIADOMOŚCI SPORTOWE Wicemistrz z Lubziny Sukces młodych siatkarzy Międzyszkolny turniej piłki nożnej Piłka nożna Orlik 2012 Sukcesy sumoków na europejskich matach Wakacje na sportowo 2012 Fot. Mateusz Surman GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz. Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta Kaszowska, Marcin Świerad red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski, Mateusz Surman red. Ostrów, Barbara Traciak (Zagorzyce). Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz w Centrum Kultury tel Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów. Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia Duet, tel Reklamy prosimy przesyłać na www. gazeta-ziemiaropczycka.pl Miesięcznik Powiatowy Ziemia Ropczycka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

3 Zaproszenie na Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce zaprasza na Dożynki Gminne W programie: sierpnia 2012 roku w Ropczycach Msza św. dziękczynna za zebrane plony w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach Przejście korowodu dożynkowego na stadion Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji Prezentacja wieńców dożynkowych Program artystyczny Koncert Macieja Maleńczuka z zespołem Psychodancing Zabawa dożynkowa GNOJNICA DOLNA I Festiwal Galicja Gnojnica 2012 Przez trzy dni Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej było miejscem spotkań wielu artystów oraz ludzi, których łączy wspólna pasja - muzyka. Od 6 do 8 lipca (piątek - niedziela) odbywał się w tej miejscowości I Festiwali Galicja. W przygotowaniach do festiwalu i uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji społecznych działających w sołectwie. Zrobili wszystko, aby goście, którzy zjawili się w Gnojnicy czuli się tutaj szczególnie. O wydarzeniach na festiwalu piszemy na str. 20. W przypadku niesprzyjającej aury uroczystości dożynkowe po mszy św. odbędą się w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach. Podczas festiwalu w Gnojnicy burmistrz spotkał się z jednym z inicjatorów tej imprezy, prof. Andrzejem Bieńkowskim (drugi od lewej). Fot. Piotr Skałuba ROPCZYCE XII Jarmark Kowalski za nami Publiczność wykorzystywała nieliczne zacienione miejsca, by schować się przed gorącym słońcem Jarmarki kowalskie w naszym mieście wpisane są na stałe do kalendarza imprez cyklicznych i cieszących się niesłabnącą popularnością. Tak też było i w tym roku. XII Międzynarodowy Jarmark Kowalski odbył się w dniach 30 VI - 1 VII. Jego organizatorami byli: Centrum Kultury w Ropczycach, Wojewódzki Dom Kultury w Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Misiura, dyrektor WDK w Rzeszowie i burmistrz Bolesław Bujak otrzymali pamiątkowe, kute klucze do miasta Fot. Witold Szczygieł Rzeszowie, Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta i Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. Ciąg dalszy na str. 19

4 WIEŒCI Z MAGISTRATU Urz¹d Miejski w Ropczycach Ropczyce, ul. Krisego 1 tel. (17) ; fax. (17) Dni pracy: pn.-pt Przyjêcia stron przez burmistrza w pi¹tki Boles³aw Bujak burmistrz Wies³aw Maziarz I Z-ca Burmistrza Robert Kuraszkiewicz II Z-ca Burmistrza Jakie sprawy za³atwisz w Urzêdzie? Urz¹d Stanu Cywilnego tel. (17) sprawy: aktów urodzenia, zawarcia zwi¹zku ma³ eñstwa i inne Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich tel. (17) Ewidencja Ludnoœci tel. (17) sprawy: zameldowania, wymeldowania, dowody osobiste i inne Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej tel. (17) sprawy: zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej Referat Bud etu i Finansów tel. (17) Referat Podatków tel. (17) podatki z terenu miasta tel. (17) podatki z terenów wiejskich Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska tel. (17) , 564 sprawy: decyzje o warunkach zabudowy, wyrysy z miejscowego planu, podzia³, sprzeda nieruchomoœci i inne tel. (17) sprawy: spory wodne, wycinka drzew, decyzje œrodowiskowe i inne Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. (17) , 532 sprawy: utrzymania dróg i ulic miejskich tel. (17) sprawy: dodatków mieszkaniowych Referat Rozwoju Gospodarczego tel. (17) Referat Programów Pomocowych i Rozwoju tel. (17) Zespó³ ds. Promocji Gminy tel. (17) Po ytek Publiczny tel. (17) WIEŒCI Z MAGISTRATU XII Miêdzynarodowy Jarmark Kowalski 1 lipca 2012 r. na ropczyckim stadionie odby³ siê XII Miêdzynarodowy Jarmark Kowalski, który poprowadzi³ dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów Janusz Majka. Zaprawieni w konkurencjach kowale z 11 dru yn, pomimo ponad 30-stopniowego upa- ³u dzielnie prezentowali swoje kowalskie umiejêtnoœci. Po rozpaleniu starego miecha kowalskiego przyst¹piono do pracy. W roku jubileuszowym, 650. rocznicy nadania praw miejskich nany: Janusz Œwist i Tomasz Kocaj, Trzy III nagrody zdoby³y dru yszemu miastu, og³oszony zosta³ Kazimierz i Stefania Jab³oñscy konkurs na wykonanie herbu oraz Grzegorz Korzeniowski. Jury Ropczyc, który poszczególne przyzna³o tak e wyró nienia 11 dru yny przygotowa³y wczeœniej kowalom, otrzymali je: ukasz we w³asnym warsztacie. Natomiast podczas trwania jarmarku, Krzysztof Marczyd³o, Piotr Mar- Wnukowski, Tomasz Wnukowski, w ramach konkursów dodatkowych wykute zosta³y klucze do sek, Krzysztof Wojnarowski, czyd³o, Agnieszka Pasek, Filip Pa- miasta i litery 650 lat Ropczyc. I ukasz Wojnarowski, Roman Parat, ukasz Parat i Mateusz Pa- nagroda trafi³a w rêce Kazimierza Kud³y i Marka Mat³oka. Dwie rat. Wrêczenia nagród dokonali: gospodarz miasta burmistrz II nagrody zdobyli: Dariusz Oleœ i Krzysztof Oleœ, a tak e Andrzej Boles³aw Bujak, przewodnicz¹cy Kosakowski i Adam Kosakowski. Rady Miejskiej Józef Misiura oraz Uroczystoœæ pod pomnikiem w Lubzinie 24. czerwca 2012 r. w lubziñskim lesie, pod pomnikiem wy- Samorz¹du Ropczyc okolicz- pod pomnikiem. W imieniu budowanym w miejscu zbrodni hitlerowskiej, odby³a siê uroceburmistrz dr Robert Kunoœciow¹ wi¹zankê z³o y³ wiczystoœæ poœwiêcona pamiêci raszkiewicz wraz z wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej pomordowanych Polaków podczas II wojny œwiatowej. Wspó³organizowali j¹: Rada So³ecka oraz so³tysem so³ectwa Lubzi- Grzegorzem Bielatowiczem Lubziny, Zespó³ Szkó³ w Lubzinie oraz Œwiatowy Zwi¹zek o³- z³o eniu kwiatów m³odzie z na Mieczys³awem Cabajem. Po nierzy AK Ko³o w Ropczycach. miejscowej szko³y przedstawi- Po modlitwie w intencji zamordowanych z³o ono kwiaty o tematyce ³a program s³owno-muzyczny patriotycznej. fundator czêœci nagród, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzêbski. Zgromadzeni mieszkañcy, pomimo upa³u obserwowali przy paleniskach zmagania kowali bior¹cych udzia³ w konkursach, miêdzy innymi na wbijanie gwoÿdzia, podziwiali wystêpy Sza³amaistek i zespo³u Ma oretek Incanto z WDK w Rzeszowie, a tak e pokazy historyczne przygotowane przez grupê rekonstrukcyjn¹. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ Kompania Country oraz goœæ specjalny zespó³ Baciary. Festiwal GALICJA w Gnojnicy Dolnej Warsztaty skrzypcowe, taneczne, plastyczne, koncerty, wystawy oraz pokazy filmów z³o y³y siê na Festiwal Galicja, którego pierwsza edycja odby³a siê w dniach 6-8 lipca 2012 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. Trzydniowy festiwal rozpoczê³y warsztaty skrzypcowe, w których wziêli udzia³ wszyscy chêtni, nie tylko osoby graj¹ce na skrzypcach. Podczas trwania imprezy mo na by³o ogl¹daæ plenerowe wystawy wielkoformatowych fotografii Andrzeja Bieñkowskiego (malarza, etnografa, pisarza) ukazuj¹cych wiejskich muzykantów z ca³ego kraju, w tym tak e z Gnojnicy i okolic. Uzupe³nieniem wystaw by³y pokazy filmów Andrzeja Bieñkowskiego i Witolda Brody, dokumentuj¹cych grê i losy wiejskich muzykantów. Nie zabrak³o tak e koncertów muzycznych po³¹czonych z zabawami tanecznymi. Zainteresowani pieœniami Podkarpacia wziêli udzia³ w spotkaniu z folkloryst¹ i pedagogiem Bartoszem Ga³¹zk¹ z Krosna, który od wielu lat prowadzi badania nad religijnym folklorem regionu. Najm³odsi w ramach warsztatów plastycznych wykonywali gipsowe odlewy w³asnych twarzy, które póÿniej malowali i zdobili. Na zakoñczenie festiwalu, na którym obecny by³ tak e burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak, pos³uchaæ mo na by³o kapeli Kurasiów, W³adys³awa Wojtyna, kapeli Bachórzanie, kapeli z Gnojnicy oraz kapeli Brodów. Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich zadba³y o to, aby wszyscy uczestnicy festiwalu mieli okazjê skosztowaæ tradycyjnych potraw. STR. 4 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

5 WIEŒCI Z MAGISTRATU Dotacja WFOŒiGW na wodoci¹g przy ul. Mickiewicza Samorz¹d Ropczyc pozyska³ ,70 z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przebudowê wodoci¹gu przy ul. Mickiewicza. Wymieniany fragment wodoci¹gu ulega³ w ostatnim czasie wielu awariom powoduj¹cym niekontrolowane wycieki wody, a tym samym jej straty, pogorszeniu uleg³a równie jakoœæ wody. W wyniku realizacji zadania przywrócona zostanie w³aœciwa gospodarka wodna na danym odcinku wodoci¹gu, zminimalizowane zostanie ryzyko wyst¹pienia awarii oraz podniesie siê jakoœæ dostarczanej wody. Przebudowa umo - liwi równie w przysz³ym roku budowê chodnika od stadionu w kierunku CPN i ronda. Obecnie trwa procedura zwi¹zana z wyborem wykonawcy zadania i przygotowania dokumentów niezbêdnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Wakacyjne pó³kolonie dla dzieci W lipcu, w Zespole Szkó³ w Ma³ej oraz NiedŸwiadzie Dolnej zorganizowane by³y pó³kolonie dla dzieci. W roku bie ¹cym w obydwu placówkach uczestniczy³o w takiej formie wypoczynku ponad 300 dzieci. Bra³y udzia³ w wielu interesuj¹cych zabawach i konkursach. Ka dego dnia rozgrzewa³y siê porann¹ gimnastyk¹, uczestniczy³y w indywidualnych i grupowych konkurencjach sportowych, a tak e wykazywa³y swoje umiejêtnoœci w kursach tañca. Nie zabrak³o równie gier i zabaw logicznych, plastycznych oraz manualnych. Odby³y siê tak e kilka spotkañ profilaktycznych z funkcjonariuszami policji, którzy przekazali dzieciom najwa niejsze zasady bezpieczeñstwa i unikania zagro eñ podczas letniego wypoczynku. Uczestnicy pó³kolonii mogli równie liczyæ na darmowe posi³ki, s³odycze, a tak e lody. Prace przy regulacji Wielopolki Dziêki zabiegom Samorz¹du Ropczyc, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przekaza³o w br. œrodki na kontynuacjê prac przy regulacji Wielopolki, które maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego. W 2012 r. Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie zrealizowa³ I etap zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Wielopolka w km m. Ropczyce, gm. Ropczyce. W celu zabudowy powsta³ych wyrw i skutecznego zabezpieczenia koryta na d³ugoœci 440 m w rejonie powy ej i poni ej mostu na ul. 3-go Maja wykonano nastêpuj¹ce roboty: udro nienie koryta rzeki, zabudowê wyrw, ubez- Remonty dróg gminnych Dziêki œrodkom w³asnym oraz pozyskanym z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Gmina Ropczyce realizuje kolejne inwestycje maj¹ce na celu poprawê infrastruktury drogowej. W ostatnim czasie zmodernizowane zosta³y nastêpuj¹ce odcinki dróg gminnych: Ma³a -Piterówka na d³ugoœci 600 m, Gnojnica Kopiec (2000 m) oraz Ropczyce Granice Leœniczówka (1000 m). Ponadto wyremontowano ul. Œw. Anny na Wakacyjne remonty w placówkach oœwiatowych Czas wakacji w szko³ach i w przedszkolach to okres remontów i prac budowlanych. W tym roku na remonty w 14 placówkach oœwiatowych z terenu naszej gminy przeznaczonych zostanie ponad 300 tys. z³. Prace obejmuj¹ g³ównie wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, remonty sanitariatów, dachów, kominów, œcian i posadzek, remonty sal gimnastycznych oraz instalacji grzewcznych. W Zespo³ach Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej i Ma³ej zamontowany zostanie monitoring. Plac przy Zespole Szkó³ Nr 2 zostanie wy³o ony kostk¹. W Zespole Szkó³ Nr 4, w celu dostosowania odpowiednich warunków dla m³odszych dzieci, zmodernizowana zostanie kuchnia, a stare pomieszczenia zaadaptowane zostan¹ pod sto³ówkê. W Szkole Muzycznej I Stopnia uczniowie doczekaj¹ siê nowych po- pieczenie stopy skarpy opask¹ faszynow¹ i koszami siatkowo kamiennymi, ubezpieczenie skarpy materacami siatkowo kamiennymi. Prace w ramach II etapu rusz¹ jeszcze w br. po wy³onieniu wykonawcy. Zdaniem Samorz¹du Ropczyc w II po³owie br. lub wiosn¹ 2013 r. rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z przebudow¹ mostu na ul. 3-go Maja. Dziêki tej modernizacji znacz¹co poprawi siê przep³yw wody przy jej wy- szym stanie podczas podtopieñ. d³ugoœci 600 mb oraz odcinek drogi gminnej Lubzina na Guzika na d³ugoœci 500 mb. W ramach remontów po³o one zosta³y nowe nawierzchnie asfaltowe oraz udro nione zosta³y rowy przydro ne. mieszczeñ szatni. Dziêki pozyskanym przez Samorz¹d Ropczyc dofinansowaniom z Podkarpackiego Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy Zespole Szkó³ Nr 5 powstaje kolejny w gminie kompleks boisk sportowych Orlik Ponadto w Zespo³ach Szkó³ w Ma³ej, Lubzinie i Czekaju, w ramach czwartej edycji rz¹dowego programu Radosna szko³a, utworzone zostan¹ nowoczesne place zabaw. Zakoñczenie projektu pt. Internet w domu dobry start w przysz³oœæ 25 czerwca 2012 r. w Centrum Kultury w Ropczycach odby³a siê konferencja promocyjna, której celem by³o podsumowanie stopnia realizacji projektu oraz oficjalne jego zakoñczenie. W krótkiej prezentacji wiceburmistrz dr Robert Kuraszkiewicz, pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê koordynatora projektu podczas jego wdra ania, przybli y³ jego ideê. W ramach trwaj¹cego przez 3 lata projektu 44 osobowa grupa dzieci i m³odzie y ucz¹cej siê, uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego i osi¹gaj¹cej dobre wyniki w nauce, pochodz¹cej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i spo³ecznej oraz zagro onej wykluczeniem cyfrowym korzysta³a z bezp³atnego dostêpu do Internetu w swoich domach. By³o to mo liwe dziêki umowie o dofinansowanie projektu podpisanej w grudniu 2008 r. z W³adz¹ Wdra- aj¹c¹ Programy Europejskie w Warszawie. W ramach tej umowy Gmina Ropczyce otrzyma³a wsparcie finansowe na zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami, organizacjê szkoleñ w zakresie obs³ugi komputerów i korzystania z Internetu oraz na bezp³atne œwiadczenie dostêpu do Internetu. Koniec projektu nie oznacza faktycznie jego zakoñczenia, poniewa w dalszym ci¹gu dzieci u ytkowaæ bêd¹ sprzêt komputerowy, który otrzyma³y oraz korzystaæ z darmowego dostêpu do Internetu. Na zakoñczenie konferencji, ka dy uczestnik projektu otrzyma³ z r¹k burmistrza Ropczyc dyplom uczestnictwa w projekcie oraz gad ety i materia³y informacyjno-promocyjne wykonane w trakcie jego realizacji. Opracowanie: Zespó³ ds. Promocji Gminy Urzêdu Miejskiego w Ropczycach ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 5

6 OBRADOWA A RADA MIEJSKA XXIV i XXV sesja 15 i 28 czerwca 2012 r. Dwie czerwcowe sesje Rady przynios³y rezultat w postaci przeg³osowania 37 uchwa³. Uchwa³y dotyczy³y: przeznaczenia 400 tys. z³ dotacji celowej z bud etu gminy Ropczyce jako udzia³ w inwestycjach drogowych Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na modernizacjê ulic Witosa i œw. Barbary budowy przez samorz¹d Ropczyc odcinków chodników w Brzezówce i w Ma³ej przy drogach powiatowych wykonania przez gminê Ropczyce dokumentacji technicznej na budowê odcinków chodników przy drogach powiatowych w Gnojnicy i NiedŸwiadzie nabycia udzia³ów Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach od Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych w Ropczycach zmiany granic pomiêdzy Brzyzn¹ i Witkowicami (regulacja dotyczy ul. Ogrodniczej) zagospodarowania przestrzennego oraz zbycia i nabycia dzia³ek (m.in. na zabezpieczenie powierzchni na budownictwo blokowe w rejonie ul. Mehoffera oraz skup nieruchomoœci w zwi¹zku z wczeœniej uchwalonym planem zagospodarowania na cele sportu) zaci¹gniêcia kredytu ,75 z³ w ramach limitu ustalonego w uchwale bud etowej na bie ¹cy rok, z przeznaczeniem na modernizacjê domu kultury w NiedŸwiadzie zapewnienia wk³adu w³asnego z³ na realizacjê projektów dotycz¹cych tzw. wyrównywania szans edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum w NiedŸwiadzie Dolnej wprowadzenia do bud etu wszelkich zdarzeñ i decyzji dotycz¹cych funkcjonowania gminy (na co z³o y³y siê: zmiany w bud ecie, zmiany w prognozie finansowej i inne) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania bud etu oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi Ropczyc za 2011 rok. Absolutorium dla burmistrza to uchwa³a Rady, w której stwierdza siê, e burmistrz prawid³owo prowadzi³ w minionym roku bud etowym dzia³alnoœæ finansow¹ oraz e bud et zosta³ wykonany zgodnie z uchwa³¹ Rady. Uchwalenie absolutorium oznacza polityczn¹ aprobatê dla dzia- ³añ organu wykonawczego zwi¹zanych z realizacj¹ bud etu. Od strony formalnej absolutorium samorz¹dowe to ci¹g dzia³añ wynikaj¹cy z ustawy o finansach publicznych. Rozpoczyna siê najpóÿniej z koñcem marca, kiedy to wypada ostateczny termin przedstawienia Radzie sprawozdania z wykonania bud etu za poprzedni rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, a koñczy siê 30 czerwca, kiedy to wypada koñcowy termin podjêcia decyzji w sprawie absolutorium. W procesie tym konkretn¹ rolê ustawa przypisuje Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie. Opinie Komisji i Izby dotycz¹ce wykonania bud etu gminy Ropczyce za 2011 rok by³y pozytywne. Rada zajê³a siê rozpatrzeniem sprawozdania opisowego i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz zapozna³a siê z informacj¹ o stanie mienia, opini¹ RIO i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud etu. Rozpatruj¹c sprawozdania radni wykazali aktywnoœæ, prezentuj¹c swój punkt widzenia. Do zg³oszonych uwag odniós³ siê burmistrz. Skomentowa³ równie wykonanie bud etu gminy 2011 roku: zaplanowane dochody zosta³y zrealizowane w ca³oœci, a nawet powy ej planu (100,43%). Obok tego, rozliczenie finansowe minionego roku zakoñczy³o siê ponad milionow¹ nadwy k¹ bud etow¹, czyli wp³ywem w roku bie ¹cym nale - noœci na poczet 2011 roku, co jest pozytywnym wskaÿnikiem dla wieloletniej prognozy finansowej gminy. Zrealizowane zosta³y równie za³o one wydatki. Jest to miêdzy innymi wynik systematycznego korygowania strony dochodowej i wydatkowej bud etu. Podstaw¹ dobrego funkcjonowania gminy s¹ przede wszystkim podatki p³acone przez przedsiêbiorców i osoby fizyczne. Realizacja podatków w minionym roku wskazuje, e w dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej w naszej gminie nie by³o katastrof, nie by³o bankructw i niewydolnoœci finansowych, które odbi³yby siê ujemnie na bud ecie gminy. Na koniec 2011 roku zad³u enie wynosi 23,2 miliona z³, co stanowi 31% rocznych dochodów przy dozwolonym wskaÿniku 60%. Przytoczone ogólne zad³u enie zawiera po yczki na zadania finansowane z bud etu UE, niewliczane do wskaÿnika zad³u enia. Gmina to w szczególnoœci dochody bud etowe, a wiêc kwota, na któr¹ sk³adaj¹ siê podatki p³acone przez przedsiêbiorców i mieszkañców oraz dochody zewnêtrzne w postaci subwencji i dotacji. W³aœnie wielkoœæ tej sumy daje mo liwoœæ realizacyjna wielu postulatów, oczekiwañ i wniosków, które sk³adaj¹ mieszkañcy, a w minionym roku wykonano ich wiele. Absolutorium z tytu³u wykonania bud etu gminy Ropczyce 2011 roku burmistrz Boles³aw Bujak otrzyma³ jednog³oœnie, bez g³osów sprzeciwu lub wstrzymuj¹cych siê. Najwa niejsze sprawy z okresu miêdzysesyjnego, którymi zajmowa³y siê jednostki gminne przedstawione zosta³y przez burmistrza w sprawozdaniu: opracowanie i zg³oszenie wniosku (na 500 tys. z³ z bud etu pañstwa) w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji na przebudowê czêœci sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Grendysa w kierunku ul. Najœwiêtszej Marii Panny. Przebudowa ta jest niezbêdna dla prawid³owego odprowadzania œcieków z po³udniowo-zachodniej czêœci miasta i jest jednym z najwa - niejszych celów w zabiegach o dotacje dla gminy opracowanie planu remontów (wyznaczenie zakresu rzeczowego i wybór wykonawców) w placówkach oœwiatowych przewidzianych do wykonania przed nowym rokiem szkolnym na kwotê 300 tys. z³. wype³nianie formalnoœci niezbêdnych do podpisania umowy na dotacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska z przeznaczeniem na przebudowê wodoci¹gu od stadionu do CPN w Ropczycach STR. 6 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

7 OBRADOWA A RADA MIEJSKA udzia³ w procesie dotycz¹cym przebudowy mostu na ul. 3 Maja. Gmina stoi na stanowisku, e je eli Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich (który odpowiada za tê drogê i przebudowê mostu) nie bêdzie w stanie przed zim¹ wykonaæ inwestycji do etapu przejezdnoœci mostu, to rozpoczêcie prac budowlanych przy moœcie nale y przenieœæ na przysz³y rok starania o jak najwiêksz¹ iloœæ inwestycji Powiatu Ropczycko-Sêdziszowkiego na drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Ropczyce. Dotycz¹ one dróg w miejscowoœciach: NiedŸwiada (za ok. 750 tys. z³ plus 20% udzia³ gminy), Ropczyce (ul. Œw. Barbary, ul. Witosa z ul. Najœwiêtszej Marii Panny dotacja z naszego bud etu 400 tys., czyli 50% kosztów udzia³u w³asnego Powiatu oraz ul. Ogrodnicza), Gnojnica Dolna. kontynuacja ostatnich prac w tegorocznym zakresie modernizacji dróg gminnych, który dotyczy³ szeœciu fragmentów dróg i jednego przepustu po³o onych w ró nych czêœciach gminy. Wartoœæ tych prac przekracza milion z³ (z dotacji) oraz 20% udzia- ³u w³asnego gminy rozpoczêcie prac budowlanych dotycz¹cych lokalu na ³obek na osiedlu œw. Barbary przy wspó³udziale dotacji i œrodków w³asnych gminy. Równoczeœnie trwaj¹ zabiegi w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej o dofinansowanie utrzymania kadry pracowniczej przez 2 lata przygotowanie (przetargiem i wprowadzeniem do bud etu dotacji) budowy obiektu sportowego Orlik przy szkole w Ropczycach-Witkowicach. Bêdzie to obiekt dla m³odych mieszkañców, przede wszystkim osiedli Witkowice i Pietrzejowa oraz planowanie budowy, w okresie wakacji, obiektów rekreacyjnych dla dzieci, tzw. Radosnych szkó³ w Lubzinie, Ma- ³ej i na osiedlu Czekaj. przygotowania do œwiêta plonów, w tym roku szczególnego, bo w 650 roku istnienia miasta. SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Informacje z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach informuje, e kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjê³o decyzjê o przeprowadzeniu w województwie podkarpackim kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach dzia³ania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW Planuje siê, e nabór bêdzie przeprowadzony w IV kwartale 2012 r. W naborze tym zastosowanie bêd¹ mia³y ogólne kryteria selekcji zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paÿdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania Modernizacja gospodarstw rolnych objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem o pomoc mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spó³ek cywilnych, spó³ki osobowe prawa handlowego, jeœli: s¹ posiadaczami samoistnymi lub zale nymi (np. w³aœcicielami lub dzier awcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha u ytków rolnych lub nieruchomoœci s³u ¹cej do prowadzenia produkcji w zakresie dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, którego wielkoœæ ekonomiczna wynosi co najmniej równowartoœæ 4 ESU prowadz¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcjê roœlinn¹ lub zwierzêc¹, w tym równie produkcjê materia³u siewnego, szkó³karskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcjê warzywnicz¹, roœlin ozdobnych, grzybów uprawnych, produkcjê sadownicz¹, hodowlê i produkcjê materia³u zarodowego zwierz¹t, ptactwa i owadów u ytkowych lub produkcjê zwierzêc¹ typu przemys³owego fermowego, z wy- ³¹czeniem chowu i hodowli ryb, zwan¹ dalej dzia³alnoœci¹ rolnicz¹. Pomoc mo e byæ przyznana na operacjê obejmuj¹c¹ wy- ³¹cznie inwestycje zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej: a) która spe³nia wymagania okreœlone w Programie, w szczególnoœci jest uzasadniona ekonomicznie b) która nie jest finansowana z udzia³em innych œrodków publicznych c) której realizacja przyczyni siê do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym d) która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu e) która nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej oraz w przypadku operacji dotycz¹cej restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, dodatkowo: a) zostanie rozwiniêta produkcja mleka w gospodarstwie, albo b) nast¹pi ca³kowita rezygnacja z produkcji mleka w gospodarstwie Pomoc jest udzielana w formie refundacji czêœci poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy, okreœlany równie mianem intensywnoœæ pomocy, jest zró nicowany. W podstawowej wersji poziom ten wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym mo e on wrosn¹æ do poziomu: 50%, 60% oraz 70% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje siê i wyp³aca do wysokoœci limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. z³ na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Przy ustalaniu limitu uwzglêdnia siê sumê kwot pomocy wyp³aconej w ramach operacji zrealizowanych, w tym zrealizowanych przez osobê fizyczn¹ wystêpuj¹c¹ jako jedna z osób wspólnie wnioskuj¹cych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakoñczonych, w tym operacji realizowanych przez osobê fizyczn¹ wystêpuj¹c¹ jako jedna z osób wspólnie wnioskuj¹cych. Szczegó³owe informacje w sprawie kryteriów naboru wniosków przekazane bêd¹ przez przedstawicieli Departamentu Dzia³añ Inwestycyjnych Centrali ARiMR na szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Powiatowe w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach 27 lipca 2012 r. o godz Serdecznie zapraszamy. Szkolenia maj¹ na celu wykorzystanie przez rolników ca³ej kwoty, która zostanie przyznana na województwo podkarpackie na dzia³anie Modernizacja gospodarstw rolnych PROW Tadeusz Sowa kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 7

8 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Wyprawka szkolna W zwi¹zku z rz¹dowym programem pomocy uczniom Wyprawka szkolna istnieje mo liwoœæ dofinansowania zakupu podrêczników dla uczniów rozpoczynaj¹cych w roku szkolnym 2012/2013 naukê: - w klasach I- IV szko³y podstawowej - w klasie I szko³y ponadgimnazjalanej, zasadniczej szko³y zawodowej, liceum ogólnokszta³c¹cego, technikum. W/w pomoc¹ objêci s¹ równie uczniowie s³abowidz¹cy, nies³ysz¹cy, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprzê onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy- ej, posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy o systemie oœwiaty, realizuj¹cy w roku szkolnym 2012/2013 obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki w szko³ach dla dzieci i m³odzie y. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników uczeñ mo e otrzymaæ spe³niaj¹c jedno z poni ej wymienionych kryteriów: 1) uczeñ klasy I szko³y podstawowej: kryterium dochodowe dochód na jednego cz³onka rodziny nie mo e przekraczaæ kwoty 504,00 z³ netto miesiêcznie ( art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych) do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenie o wysokoœci dochodu cz³onków rodziny za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o enie wniosku lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze Podpisy w obronie s¹du W niedzielê 15 lipca, w ca³ej Polsce zbierane by³y podpisy pod obywatelsk¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w obronie s¹dów rejonowych zainicjowan¹ przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak e w Ropczycach, przed gmachem s¹du wszyscy, którzy przeciwni s¹ likwidacji ma³ych s¹dów rejonowych mogli z³o yæ swój podpis. œwiadczeñ rodzinnych w formie zasi³ku rodzinnego, lub dodatku do zasi³ku rodzinnego. 2) uczeñ klasy II, III, IV szko³y podstawowej, I klasy szko³y ponadgimnazjalanej: a) kryterium dochodowe dochód na jednego cz³onka rodziny nie mo e przekraczaæ kwoty 351,00 z³ netto miesiêcznie (art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej) do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenie o wysokoœci dochodu cz³onków rodziny za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o enie wniosku lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê nych w formie zasi³ku sta³ego lub okresowego. b) przekroczenie w/w kwoty gdy w rodzinie wystêpuje szczególna sytuacja yciowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a lub ciê ka choroba, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczych, alkoholizm lub narkomania, potrzeba ochrony wielodzietnoœci, zdarzenia losowego itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej) na podstawie decyzji dyrektora szko³y, do której uczêszcza uczeñ do wniosku nale y do³¹czyæ uzasadnienie. Liczba uczniów objêtych pomoc¹ w tym trybie nie mo e przekroczyæ w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas wymienionych w programie z wyj¹tkiem uczniów klasy I szko³y podstawowej. 3) uczeñ niepe³nosprawny uczêszczaj¹cy do szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalanej: posiada orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, dla uczniów s³abowidz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy- ej, realizuj¹cych w roku szkolnym 2012/2013 obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki w szko³ach dla dzieci i m³odzie y do wniosku nale y do³¹czyæ orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydanego przez publiczn¹ poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Wnioski nale y z³o yæ w szkole z terenu gminy Ropczyce, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2012/2013: do 17 sierpnia: uczniowie klasy I-IV szko³y podstawowej, uczniowie niepe³nosprawni szkó³ podstawowych i gimnazjów, uczniowie Oœrodka Szkolno-Wychowawczego do 5 wrzeœnia: uczniowie klasy I szko³y ponadgimnazjalanej, uczniowie niepe³nosprawni szkó³ ponadgimazjalnych. Niedzielna akcja by³a odpowiedzi¹ na zapowiadan¹ przez ministra Jaros³awa Gowina restrukturyzacjê systemu s¹downictwa, która zak³ada likwidacjê 79 ma³ych s¹dów rejonowych w ca³ej Polsce. Na Podkarpaciu ma zostaæ zlikwidowanych 8 placówek. Zdaniem samorz¹dowców planowane zmiany utrudni¹ mieszkañcom powiatów dostêp do s¹downictwa. Stanowisko w tej sprawie zajê³a tak- e Rada Miejska w Ropczycach, przyjmuj¹c 27 stycznia tego roku uchwa³ê, w której czytamy m.in.: Rada Miejska w Ropczycach z niepokojem przyjmuje informacjê o zamiarze ograniczenia samodzielnoœci S¹du Rejonowego w Ropczycach, poprzez przekszta³cenie go w oœrodek zamiejscowy S¹du Rejonowego w Dêbicy, na skutek przekszta³cenia S¹du Rejonowego w Strzy owie w oœrodek zamiejscowy Dofinansowanie zakupu podrêczników bêdzie wynosiæ: do kwoty 180 z³ dla uczniów klas I-III szkó³ podstawowych oraz uczniów niepe³nosprawnych klas I- III szkó³ podstawowych do kwoty 210 z³ dla uczniów klas IV szkó³ podstawowych oraz uczniów niepe³nosprawnych klas IV- VI szkó³ podstawowych do kwoty 325 z³ dla uczniów niepe³nosprawnych klas I-III gimnazjów do kwoty 352 z³ dla uczniów klas I szko³y ponadgimnazjalanej oraz uczniów niepe³nosprawnych zasadniczej szko³y zawodowej, liceum ogólnokszta³c¹cego, uczniów niepe³nosprawnych klas II III liceum profilowanego, uczniów niepe³nosprawnych techników, uczniów niepe³nosprawnych klas II III uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego, uczniów niepe³nosprawnych klas II- III technikum uzupe³niaj¹cego. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastêpczych), a tak e nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych. Warunkiem niezbêdnym do otrzymania kosztów zwrotu podrêczników jest przed- ³o enie dowodu zakupu podrêczników. Inf. w³asna Miejsko-Gminnego Zespo³u Oœwiaty S¹du Rejonowego w Rzeszowie. Wobec sygna³ów o zamiarze ograniczenia samodzielnoœci S¹du Rejonowego w Ropczycach Rada Miejska w Ropczycach apeluje i zwraca siê z proœb¹ do Ministra Sprawiedliwoœci o pozostawienie samodzielnoœci ropczyckiego S¹du Rejonowego poprzez utrzymanie pierwotnej decyzji o utworzeniu w Strzy owie oœrodka zamiejscowego S¹du Rejonowego w Ropczycach. Inf. w³asna STR. 8 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

9 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Trwa modernizacja budynku Domu Kultury w NiedŸwiadzie, której wykonawc¹ jest firma MET-BUD ze Strzy owa. W tej chwili prowadzone s¹ prace wykoñczeniowe wewn¹trz budynku. Wykonano ju now¹ instalacjê elektryczn¹, w trakcie prac jest budowa kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Wyremontowana zosta³a sala widowiskowa ze scen¹, kuchnia, sanitariaty i hol. Pozostaj¹ tam jeszcze do wykonania prace wykoñczeniowe (po³o enie p³ytek, parkietu, malowanie œcian, itp). W nied³ugim czasie po³o one zostan¹ tynki wewnêtrzne. Wczeœniej, w miejsce stropodachu, wybudowano now¹ konstrukcjê drewnian¹, zaœ dach wykonany zosta³ z blachy trapezowej. Obudowana œciankami zosta³a tak e pod- ³oga do tañca znajduj¹ca siê na zewn¹trz budynku. Wybudowano równie schody zewnêtrzne, a w trakcie prac s¹ podjazdy dla niepe³nosprawnych. Prace zakoñcz¹ siê na prze³omie paÿdziernika i listopada tego roku. Na remont obiektu w NiedŸwiadzie Gmina pozyska³a œrodki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sk³adaj¹c wniosek pn. Modernizacja obiektu Domu Kultury w NiedŸwiadzie. Pozyskane dofinansowanie pochodzi ze œrodków MKiDN w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu Infrastruktura domów kultury (umowa o dofinansowanie 04045/12/FPK/NCK z dnia 19 kwietnia 2012 r.). Wartoœæ zadania to z³, dofinansowanie MKiDN wy- nosi z³, zaœ wk³ad w³asny Gminy ,00 z³. W sierpniu br. zostanie og³oszony przetarg na zakup wyposa enia dla potrzeb tej placówki. Inf. w³asna Ceny ciep³a w PEC Ropczyce Dzia³alnoœæ Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. zwi¹zana jest z wytwarzaniem, przesy³aniem oraz dystrybucj¹ ciep³a i regulowana jest przez Urz¹d Regulacji Energetyki. Urz¹d ten przyznaje koncesje na powy sze dzia³alnoœci oraz zatwierdza ceny ciep³a tzw. taryfy dla ciep³a. Aktualna taryfa dla ciep³a zosta³a zatwierdzona przez prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w Krakowie i obowi¹zuje od 1 paÿdziernika 2011 roku do 31 maja 2013 roku. W sezonie grzewczym ciep³o produkowane jest we w³asnej ciep³owni i sprzedawane wg cen zatwierdzonych w taryfie. Poza sezonem grzewczym ciep³o dostarczane jest z obcego Ÿród³a, tj. Zak³adów Magnezytowych Ropczyce S.A. W rozliczeniu z odbiorcami obowi¹zuje zgodnie z taryf¹ cena zakupu ciep³a w ZM Ropczyce, która wynosi: - 12,00 z³ netto/gj za ciep³o odzyskane z procesu technologicznego, - 46,70 z³ netto/gj za ciep³o z pieca gazowego. Aktualnie udzia³ ciep³a z odzysku w stosunku do ca³oœci zakupionego jest stosunkowo niedu y, dlatego g³ównym Ÿród³em ciep³a jest piec gazowy. Od 1 kwietnia 2012 roku znacznie wzros³a cena gazu (o 16% w stosunku do roku poprzedniego), co bezpoœrednio przedk³ada siê na cenê zakupu ciep³a. Wzrost ceny ciep³a z gazu o 16% nie przek³ada siê wprost proporcjonalnie na œredni¹ cenê podgrzania 1 m 3 wody, poniewa cena za us³ugê przesy³ow¹ i moc zamówion¹ nie ulega zmianie. Œrednia cena podgrzania 1 m 3 wody w ubieg³ym sezonie letnim wynosi³a 17,98 z³ netto. Przy za³o eniu zu ycia takiej samej iloœci wody i zachowania podobnego wskaÿnika udzia- ³u ciep³a z gazu w ogólnej iloœci ciep³a zakupionego, cena podgrzania 1 m 3 wody w sezonie letnim 2012 r. wyniesie œrednio 19,88 z³ netto, co oznacza wzrost o 1,90 z³ netto (10,57%) PEC Ropczyce Sp. z o.o. dzia³a w oparciu o prawo energetyczne, dlatego kalkulacja cen i stawek op³at za ciep³o mo e pokrywaæ wy³¹cznie uzasadnione koszty prowadzenia dzia³alnoœci koncesjonowanej, co ma zapewniæ ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem poziomu cen. Florian uczek prezes Zarz¹du PEC w Ropczycach ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 9

10 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Renowacja zabytkowego wnêtrza i wyposa enia drewnianego koœcio³a w Ma³ej Renowacja zabytkowego wnêtrza i wyposa enia drewnianego koœcio³a z XVI w. w Ma³ej, Gmina Ropczyce to tytu³ projektu, jaki od pocz¹tku 2012 roku realizuje Parafia Rzymskokatolicka pw. Œw. M. Archanio³a w Ma³ej. Realizacja tego projektu jest mo liwa dziêki, podpisanej w dniu 24 stycznia 2012, umowie o dofinansowanie nr UDA- RPPK /09-00 pomiêdzy parafi¹, a Zarz¹dem Województwa Podkarpackiego. Zadanie wspó³finansowane jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Oœ priorytetowa 6 Turystyka i kultura. Wartoœæ pozyskanego dofinansowania ogó³em wynosi ,73 z³, z czego kwota ,87 z³ pochodzi ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozosta³e ,86 z³ z bud etu pañstwa. Podstawowym celem realizowanego projektu jest zachowanie obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez renowacjê wnêtrza zabytkowego koœcio³a. XVI wieczny obiekt koœcio³a parafialnego w Ma³ej jest jednym z najcenniejszych tego typu obiektów zabytkowych znajduj¹cych siê na terenie po³udniowej Polski. Jego szczególne walory historyczne i architektoniczne znalaz³y swoje potwierdzenie w decyzji wpisania koœcio³a do rejestru zabytków w dniu r. pod numerem A-1041 wraz z ca³ym wyposa eniem pod nastêpuj¹cymi decyzjami: B-97 [ ], B-149 [ ], B-234 [ ], B-235 [ ]. W ramach projektu wykonane zostan¹ nastêpuj¹ce prace renowacyjne: polichromii: prezbiterium, nawy g³ównej, chóru muzycznego, kaplicy bocznej, zakrystii i babiñca drewnianego, polichromowanego, barokowego o³ta- rza g³ównego z prze³omu XVIII i XIX w. o³tarza bocznego pó³nocnego p.w. Matki Bo ej Ró añcowej wraz z obrazem Matki Bo ej Ró añcowej o³tarza bocznego po³udniowego p.w. Serca Pana Jezusa wraz z obrazem Serca Pana Jezusa póÿnobarokowej ambony z prze³omu XVIII i XIX w. drewnianej, polichromowanej ludowej chrzcielnicy z XIX w. 3 wiecznych lamp z kloszami yrandola 12-to ramiennego obrazu Matka Bo a z Dzieci¹tkiem i Imiê Jezus, obrazu Œw. Anna Samotrzecia oraz nale ¹cych do grupy Krucyfiks z grup¹ rzeÿbiarsk¹ z kruchty krucyfiksu z XIX w. rzeÿby Królowej Marysieñki, rzeÿby Króla Jana III Sobieskiego, rzeÿby Œw. Katarzyny, rzeÿby Œw. Doroty krucyfiksu z zewn¹trz koœcio³a z kopi¹ Prace renowacyjne polegaæ bêd¹ g³ównie na utrwaleniu zachowanej polichromii, usuniêciu olejnych przemalowañ w kolorze ó³tym na œcianach, wzmocnieniu lub wymienieniu pasów p³ótna ³¹cz¹cego deski stropowe i skoœne po³acie stropowe, opracowaniu taszli i uzupe³nieniu brakuj¹cej warstwy zaprawy oraz na wykonaniu konserwacji tzw. estetycznej, polegaj¹cej na pe³nym uzupe³nieniu ubytków warstwy malarskiej powierzchni monochromatycznej i ornamentowej, usuniêciu wielu warstw przemalowañ, br¹zów, folii metalowych do orygina³u, wzmocnieniu struktury drewna poprzez impregnacjê po³¹czona z dezynfekcj¹. Zak³ada siê tak e rekonstrukcjê formy rzeÿbiarskiej brakuj¹cych elementów oraz uzupe³nienie zapraw i pulmentów. Konserwacja estetyczna obejmowaæ bêdzie uzupe³nienie brakuj¹cych warstw malarskich, z³oceñ oraz srebrzeñ. W odniesieniu do obrazów przewiduje siê zdublowanie p³ócien na stole niskociœnieniowym ze wzglêdu na z³y stan szczególnie na obrze ach, prowadzenie konserwacji estetycznej usuniêcie po ó³k³ego werniksu i retuszy oraz uzupe³nienie warstwy zaprawy i warstw malarskich. Zakoñczenie prac konserwatorskich w ramach projektu planowane jest na sierpieñ 2013 r. Punkt konsultacyjny Urz¹d Miejski w Ropczycach informuje, i uruchomiony zosta³ punkt kontaktowy dla przedsiêbiorców oraz osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w którym œwiadczone bêd¹ przez pracowników Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. us³ugi informacyjne i doradcze. Punkt konsultacyjny: - zlokalizowany jest w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach, II piêtro, pokój nr 209, - otwarty jest w ka d¹ drug¹ i czwart¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od 9.30 do Us³ugi informacyjne realizowane w punkcie konsultacyjnym œwiadczone s¹ bezp³atnie, zaœ us³ugi doradcze czêœciowo p³atne, bo 10% ich wartoœci pokrywa osoba z nich korzystaj¹ca. Zakres us³ug informacyjnych dotyczy miêdzy innymi: - administracyjno-prawnych aspektów zak³adania, prowadzenia i zawieszania/zamykania dzia³alnoœci gospodarczej - mo liwoœci uzyskania finansowania dzia³alnoœci gospodarczej z ró nych Ÿróde³ - podstawowe informacje nt. us³ug specjalistycznych KSU (Krajowy System Us³ug) Zakres us³ug doradczych ka dorazowo bêdzie ustalany indywidualnie w zale noœci od konkretnych potrzeb i oczekiwañ. Inf. w³asna STR. 10 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

11 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Dni Otwartych Drzwi w Boguchwale W dniach czerwca Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego by³ otwarty dla wszystkich zwiedzaj¹cych. W tych dniach odbywa³a siê tam impreza wystawienniczo -handlowa pod nazw¹ Dni Otwartych Drzwi po³¹czona z XIV Regionaln¹ Wystaw¹ Zwierz¹t Hodowlanych oraz Piknik Mleczny zorganizowany przez Podkarpacka Izbê Rolnicz¹. Walory smakowe, wygl¹d ciast i ich oryginalnoœæ, to niektóre z kryteriów, jakie bra³a pod uwagê komisja konkursowa (od lewej: panie z KGW Jasionka, Stefania Micha³ek Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, Barbara Traciak Podkarpacka Izba Rolnicza) W imprezie wziê³o udzia³ ponad 220 wystawców. Tê najwiêksz¹ na Podkarpaciu wystawê plenerow¹ odwiedzi³o ponad 20 tysiêcy zwiedzaj¹cych chc¹cych zobaczyæ nowoczesne rozwi¹zania produkcji rolnej, zwierzêcej, mechanizacji, a tak- e by uzyskaæ fachowe doradztwo w tym zakresie. Nie zabrak³o równie rolników i osób zwi¹zanych z rolnictwem z naszego powiatu, zarówno wœród wystawców jak i zwiedzaj¹cych. - Przyjecha³em zobaczyæ sprzêt rolniczy i traktory. Mam zamiar kupiæ traktor, korzystaj¹c z unijnych pieniêdzy. S³ysza³em, e dotacje na modernizacje gospodarstw rolnych mo na dostaæ jeszcze tylko w tym roku, muszê siê spieszyæ mówi Adam z gminy Wielopole Skrzyñskie. Wa nymi elementami by³y m.in. wystawa zwierz¹t hodowlanych, prezentacja 20 hektarowego pola doœwiadczalnego, wystawa maszyn i urz¹dzeñ rolniczych oraz dorobek kó³ gospodyñ wiejskich. W ramach Dni Otwartych odby³ siê konkurs na Najlepszy produkt tradycyjny ciasta wspó³organizowany przez Urz¹d Marsza³kowski i Podkarpack¹ Izbê Rolnicz¹. W konkursie wziê³o udzia³ 20 Kó³ Gospodyñ Wiejskich, w tym 2 stowarzyszenia, z naszego województwa. Cieszy nas fakt, e wœród pañ z KGW s¹ m³ode osoby, które chc¹ podtrzymywaæ tradycje, nie tylko kulinarne informuje Arkadiusz Bêben, dyrektor Biura PIR w Boguchwale. Mieliœmy trudne zadanie, by spoœród dwudzie- stu ciast, wykonanych wed³ug tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, wybraæ trzy najlepsze pod wzglêdem smakowym, estetycznym i maj¹cych zwi¹zek z naszym regionem powiedzia³a Barbara Traciak so³tys Zagorzyc Górnych, reprezentuj¹ca Izbê Rolnicz¹, jedna z cz³onków komisji konkursowej. Trzy pierwsze miejsca i cenne nagrody zdoby³y KGW: Laskówka (za ciasto dro d owe z kruszonk¹ i owocami), Wydrze (za Zyziak) i Szklary (za placek z owocami). Na wystawie w Boguchwale prezentowali szynszyle (10 Stanis³aw Bartman prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Tadeusz P³oszaj dyrektor Oœrodka Doradztwa Rolniczego, Alicja Wosik wicewojewoda podkarpacki. sztuk w odmianie standard) Ma³gorzata i Stanis³aw Kozkowie z Zagorzyc, którzy byli w tym roku jedynymi wystawcami tych zwierz¹t. Warto dodaæ, e ich ferma istnieje ju 18 lat i mo e pochwaliæ siê wieloma nagrodami i wyró nieniami, zdobywanymi podczas ogólnopolskich wystaw. Hodowlê rozpoczêli od kilku sztuk szynszyli skandynawskich i niemieckich, teraz stado podstawowe liczy 180 samic oraz ich m³ode. Tadeusz P³oszaj, dyrektor Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w oficjalnym wyst¹pieniu podziêkowa³ za zainteresowanie wystaw¹. - Wszystkim goœciom sk³adam serdeczne podziêkowania za liczne przybycie na nasz¹ wystawê, oraz wszystkim którzy przyczynili siê do jej zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia tak ogromnego przedsiêwziêcia. powiedzia³ dyrektor P³oszaj. Inf. w³asna *** Podczas Dni Otwartych Drzwi w Boguchwale Ko³o Gospodyñ Osiedla Ropczyce Chech³y uczestniczy³o w konkursie wojewódzkim na Najlepszy produkt regionalny i lokalny zorganizowanym przez Podkarpacki Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, reprezentuj¹c powiat ropczycko-sêdziszowski. Do konkursu zg³oszono dwa produkty: placusie Darusie z Cebulowa oraz Rajski owoc w pierzynce. Ten ostatni, czyli jab³ko (szara reneta) zapiekana w cieœcie dro d owym) zdoby³ pierwsz¹ nagrodê. Z satysfakcj¹ odebra³yœmy to wyró nienie, dumne z tego, e mo emy kultywowaæ piêkne ludowe tradycje naszego regionu. powiedzia³a Teresa Rachwa³, szefowa KGW w Chech³ach. T. K. ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 11

12 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA 27 maja 2012 r. na stadionie w Wiktoria ma nowy wózek Ma³ej zosta³a zorganizowana impreza sportowa Biegam dla Wiktorii. Przeprowadzono zbiórkê pieniêdzy i zebrano 6500 z³ na zakup wózka inwalidzkiego, który umo liwi Wiktorii lepsze funkcjonowanie w codziennym yciu. Imprezê zorganizowa³y nastêpuj¹ce osoby: nauczycielki Zespo³u Szkó³ w Ma³ej: Magdalena Zegar, Agata Wójcik, Ma³gorzata Szpara, sekretarka Aneta Król, rodzice z Zarz¹du UKS: Barbara Wójcik, Ewa Kosiba, Marek Dzikowski, Mariusz Ksi¹ ek. Biegano w ró nych kategoriach wiekowych: klasy 0 (d³ugoœæ stadionu), klasy I- II (jedno okr¹ enie stadionu), klasy III i IV (dwa okr¹ enia stadionu), klasy V i VI (4 okr¹ enia stadionu), klasy gimnazjalne i doroœli (6 okr¹ eñ stadionu lub bieg d³ugi 8 km). W biegu d³ugodystansowym I miejsce zaj¹³ Krystian Budzik, II- Kamil Ksi¹ ek i III Pawe³ Mielniczek. Wszyscy otrzymali medale. W drugiej czêœci odby³ siê mecz szkó³ki pi³karskiej w ramach projektu Z podwórka na stadion. M³odzi pi³karze zostali uhonorowani pami¹tkowymi medalami. Do udzia³u w imprezie przy³¹czyli siê: ropczycki klub karate kyokushin oraz instruktorzy fitness: Ewa i Pawe³ Mielniczek. Wy ej wymienione osoby bra³y udzia³ w d³ugim biegu oraz zaprezentowa- ³y swoje umiejêtnoœci, aby zachêciæ uczestników festynu Zarz¹d Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ma³ej sk³ada serdeczne podziêkowania za ogromne zaanga owanie i bezcenn¹ pomoc finansow¹ wszystkim darczyñcom, mieszkañcom Ma³ej, szko³om, firmom i osobom prywatnym. Cieszymy siê, e istniej¹ jeszcze ludzie, którym nie jest obojêtny los innych. do aktywnoœci ruchowej. Na scenie wyst¹pi³y równie zespo³y muzyczne z Ma³ej. Pragniemy podziêkowaæ za okazane serce i pomoc: - burmistrzowi Ropczyc i pracownikom Urzêdu Miejskiego w Ropczycach - prezesowi i pracownikom Banku Spó³dzielczego w Ropczycach - Ewie i Paw³owi Mielniczek instruktorom fitness - klubowi karate z Ropczyc - pracownikom Moto- Hurt w Ropczycach - Zespo³owi Szkó³ nr 2 w Ropczycach, Zespo³owi Szkó³ nr 3 w Ropczycach, Zespo³owi Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej, Zespo³owi Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej, Zespo³owi Szkó³ w ¹czkach Kucharskich i Publicznemu Przedszkolu nr 2 w Ropczycach - mieszkañcom Ma³ej (ksiêdzu proboszczowi, rodzicom z Zarz¹du UKS, paniom za upieczenie ciast, stra akom, so³tysowi, zespo³om muzycznym, absolwentom szko³y, Radzie Rodziców, Katolickiemu Stowarzyszeniu M³odzie y) - pracownikom Zespo³u Szkó³ w Ma³ej - Katolickiemu Stowarzyszeniu M³odzie y w Brzezinach - harcerzom, pani higienistce, sêdziemu pi³karskiemu - wszystkim, którzy podjêli trud biegu i rozegrali mecz pi³ki no nej. Pragniemy szczególnie podziêkowaæ kole ankom i kolegom Wiktorii z Zespo³u Szkó³ w Ma³ej. Swoim zaanga- owaniem w przygotowanie ca³ej imprezy i przeprowadzenie zbiórki na stadionie udowodnili, e mo na zawsze na nich liczyæ. Gor¹co dziêkujemy darczyñcom, którzy wp³acali pieni¹dze w szko³ach, na stadionie, w zak³adach pracy i na konto. Pomimo, e w ogromnej wiêkszoœci jesteœcie dla nas anonimowi, wyra amy wdziêcznoœæ za ka d¹ kwotê, jak¹ przekazaliœcie na zakup wózka. Wspólnie uzbierano z³. Rodzice Wiktorii skorzystali z promocyjnej ceny i zakupili za wy ej wymienion¹ kwotê dla swojej córki dwa wózki (jeden elektryczny i spacerowy) w cenie jednego. W lipcu Wiktoria mo e skorzystaæ z konsultacji medycznej specjalistów z Chicago. Rodzice dziecka s¹ w trudnej sytuacji finansowej i nie staæ ich na zakup biletów lotniczych w kwocie 6000 z³. Bêdziemy bardzo wdziêczni za ka dy grosz przekazany na specjalne konto z dopiskiem Dla Wiktorii. STR. 12 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

13 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Tego lata grafik w Œrodowiskowym Domu Samopomocy jest bardzo wype³niony i obfituje w wyjazdy i spotkania sportowe i integracyjne. Na pocz¹tku czerwca grupa pensjonariuszy z naszego domu wziê³a udzia³ w III edycji Integracyjnych Warsztatów Artystycznych zorganizowanych przez ŒDS w Przeworsku oraz Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej Jedynka w Przeworsku. Warsztaty rzeÿbiarskie, fotograficzne, malarskie i graficzne odbywa³y siê na terenie zajazdu Pastewnik. Organizatorzy zadbali tak e o rozrywkê podczas warsztatów wystêpowa³y zespo- ³y muzyczne, mo na by³o te podszkoliæ swe umiejêtnoœci taneczne. W niedzielê, 3 czerwca, podczas Dni Ziemi Ropczyckiej, na stadionie mo na zapoznaæ siê z twórczoœci¹ naszych podopiecznych. Prace rêkodzielnicze cieszy³y siê du ym zainteresowaniem wœród zwiedzaj¹cych. Szczególn¹ uwagê przykuwa³y anio- ³y malowane na drewnie oraz wykonane z sznurka, a tak e obrazy w formacie 3D wyszywane metod¹ krzy ykow¹. 13 czerwca nasz dom odwiedzili uczniowie i nauczyciele ze szko³y z Szolnok na Wêgrzech. Goœcie przyjechali na zaproszenie SOSW w Ropczycach. 14 czerwca w Tyczynie odby³a siê kolejna spartakiada Miesi¹c bogaty w wydarzenia Œrodowiskowych Domów Samopomocy województwa podkarpackiego, w której wziê³a udzia³ reprezentacja z Ropczyc. Podopieczni ŒDS-ów brali udzia³ w konkurencjach zrêcznoœciowych dostosowanych do ich mo liwoœci oraz stopnia niepe³nosprawnoœci. Miêdzy konkurencjami mo - na by³o siê m.in. przejechaæ bryczk¹, a tak e zrobiæ pami¹tkow¹ fotografiê na zabytkowych motocyklach. Po wrêczeniu medali i dyplomów uczestnicy spartakiady wziêli udzia³ w humorystycznych zabawach i konkursach prowadzonych przez grupê klownów oraz w zabawie integracyj- nej. Jeden z naszych podopiecznych, Grzegorz, zdoby³ z³oto w konkurencji skakanie w worku na czas. 21 czerwca podopieczni ŒDS wyjechali na wycieczkê krajoznawcz¹ do Krynicy Zdroju. Na Górê Parkow¹ wyjechaliœmy górsk¹ kolejk¹ linow¹, zwiedziliœmy pijalniê wód oraz muzeum Nikifora. 27 czerwca pensjonariusze ŒDS uczestniczyli w Miêdzynarodowych Zawodach P³ywackich Œrodowiskowych Domów Samopomocy w Ustrzykach Dolnych, a dzieñ póÿniej w Ropczycach odby³o siê spotkanie okolicznoœciowe z okazji Dnia Ojca i Matki, w którym uczestniczyli rodzice i opiekunowie naszych pensjonariuszy. 5 lipca na zaproszenie ŒDS w Dêbicy uczestniczyliœmy, w organizowanym po raz pierwszy, Œwiêtojañskim Œpiewaniu ŒDS-ów. Spotkanie mia³o charakter piknikowy, zorganizowane by³o w parku przy Miejskim Domu Kultury w Dêbicy. 13 lipca grupa pensjonariuszy wyjecha³a na wycieczkê do Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej. Tam zapoznali siê z tablicami informacyjnymi m.in. na temat Katynia i zbrodni pope³nionej na politycznych elitach narodu Polskiego w 1940 r., a tak e zwiedzili kaplicê grobow¹ Starzeñskich. 19 lipca w siedzibie ŒDS odby³o siê spotkanie integracyjne przy grillu, na które zaprosiliœmy uczestników ze ŒDS z Przeworska, Cieszanowa i Dêbicy. Spotkania tego typu s¹ bardzo dobr¹ form¹ rehabilitacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, jak równie doskona³¹ form¹ terapii. Obecnie pensjonariusze ŒDS w pracowniach wykonuj¹ prace rêkodzielnicze, które bêdzie mo na obejrzeæ podczas Do ynek Gminnych na stadionie RCSiR. Halina Chmiel (ŒDS Ropczyce) ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 13

14 650-LECIE ROPCZYC Przedstawiamy prace nagrodzone w konkursie literackim na legendê o Ropczycach zorganizowanym przez ropczyck¹ bibliotekê Jak Kazimierz Wielki nada³ Ropczycom prawa miejskie i jak powsta³ herb Ropczyc W pewien marcowy dzieñ król Kazimierz Wielki postanowi³ przejechaæ siê po ziemiach podkarpackich ze swoim doradc¹. Kaza³ osiod³aæ swojego konia Ropê. Nazwano go tak, poniewa król kupi³ go w Bieczu, mieœcie po³o onym nad rzek¹ Rop¹. Gdy tak jechali, nagle Ropa zacz¹³ szybciej biec i nie mo na by³o go zatrzymaæ. Doradca, który jecha³ za królem, nie rozumia³ dlaczego zwierzê przyœpieszy³o. W³adca byt bardzo zaniepokojony t¹ sytuacj¹. Nagle koñ zbieg³ z ma³ego, stromego urwiska i tam siê zatrzyma³. Gdy doradca dogoni³ króla, zrozumia³, e Ropa zgubi³ podkowê. Próbowa³ wyci¹gn¹æ konia i króla z urwiska, ale bezskutecznie. Dobrze wiedzia³, e trzeba coœ zrobiæ. Pojecha³by po pomoc, ale nie chcia³ zostawiaæ króla samego. Na dodatek nie zna³ tutejszych okolic. Gdy siê tak zastanawia³, nagle us³ysza³ dziwny dÿwiêk. Okaza³o siê, e to sokó³ lata nad nim i kracze: czyce, czyce... Ptak podfrun¹³ i zabra³ w szpony le ¹c¹ na ziemi podkowê. Nastêpnie odlecia³ z ni¹ do wioski, gdzie znalaz³ Jana. Usiad³ na jego ramieniu, zacz¹³ mu opowiadaæ, co zobaczy³ w lesie i da³ mu podkowê. Jan zrozumia³ ptaka, gdy zna³ jego mowê. Poszed³ po swojego brata Miko³aja. Wziêli liny, dosiedli konie i pojechali. Sokó³ zaprowadzi³ ich do króla. Doradca wyt³umaczy³, im co siê sta³o. Zaczêli zastanawiaæ siê, jak pomóc królowi. Jan wpad³ na pomys³. Jeden koniec liny przywi¹za³ do swoich koni, a drugi rzuci³ królowi. Najpierw wyci¹gnêli Ropê, a potem króla. W³adca by³ wdziêczny ch³opom. Nadchodzi³a ju noc, wiêc bracia zaprosili goœci do wioski. Ch³opi podali kolacjê i ugoœcili ich. Król rzek³ ch³opom: Za tê goœcinê i uratowanie ycia muszê siê odwdziêczyæ, wiêc postanowi³em nadaæ tej wsi prawa miejskie. Tylko zastanawiam siê, jak j¹ nazwaæ. Ale najpierw opowiem wam, jak siê tu znalaz³em... Król zacz¹³ opowiadaæ historiê, a gdy ju koñczy³: i gdyby nie ta podkowa i mój koñ Rop..., Czyce, czyce... przerwa³ mu sokó³. Nagle doradca wsta³ i powiedzia³ szczêœliwy: A mo e Ropczyce. Bo gdyby tak po³¹czyæ imiê pañskiego konia i to, co powtarza ci¹gle ten sokó³, to... Co za myœl przerwa³ mu zadowolony król. A wiêc jutro ta wieœ stanie siê miastem, a wy Janie i Miko³aju, bêdziecie siê nim opiekowali. Gdy Miko³aj wróci³ do domu, opowiedzia³ swojemu synowi, co siê mu przydarzy- ³o. Wtedy ma³y ch³opiec wyci¹gn¹³ kartkê i zacz¹³ coœ rysowaæ. Narysowa³ soko³a, który w dziobie mia³ literkê R, a w szponach trzyma³ podkowê. W podkowie namalowa³ ma³ego plusa. Gdy skoñczy³, pokaza³ swemu ojcu. Wyt³umaczy³ mu, e plus ma ukryte znaczenie. Oznacza on, e nazwa Ropczyc wziê³a siê od nazwy konia i krakania sokola. Nastêpnego dnia Miko³aj pokaza³ rysunek Janowi. Obaj postanowili, e ten obrazek bêdzie herbem Ropczyc. Po œmierci Miko³aja, Ropczycami opiekowa³ siê jego najstarszy syn, Andrzej. Dziêki swej odwadze sta³ siê znanym rycerzem. W herbie Ropczyc ma³y plus zamieniono na krzy maltañski, na pami¹tkê pierwszego rycerza z Ropczyc. Gabriela Kubacka, kl. V b SP nr 1 w Ropczycach Jak Rop pokona³ Czyce Dawno temu w miejscowoœci zwanej E zamieszka³ pod lasem ogromny, straszny potwór. Ludzie nazwali go Czycem. W tej samej wsi y³ poeta, Rop Gryzipórek. Wójt wsi E og³osi³, e kto pokona potwora, otrzyma tytu³ Najlepszego Wieœniaka. Jak siê mo na ³atwo domyœliæ, ka dy wieœniak chcia³ otrzymaæ ten zaszczytny tytu³. Wielu próbowa³o, lecz aden nie pokona³ potwora o imieniu Czyce. Jedni wybiegali z jamy z okropnym wrzaskiem pe³nym przera enia, inni tchórzyli ju przed wejœciem i uciekali, gdzie pieprz roœnie, jeszcze inni zostali po arci przez strasznego potwora. M¹dry i rozs¹dny Rop równie postanowi³ zabiæ ogromnego potwora, by ratowaæ rodzinn¹ miejscowoœæ i zostaæ Najlepszym Wieœniakiem. Wszyscy odradzali mu ten pomys³, bo s¹dzili, e potwór zje Ropa. On jednak pozosta³ przy swojej decyzji. Nastêpnego dnia rano Rop wszed³ do jamy groÿnego potwora. Nie posiada³ zbroi ani miecza. Potem nikt go ju nie widzia³. Nigdy nie wyszed³ z jamy. Ale w tajemniczy sposób znikn¹³ równie potwór i nie zagra a³ ludziom. Na pami¹tkê tej historii mieszkañcy postanowili zmieniæ nazwê swojej wsi. I tak E sta³o siê Ropczycami. Z czasem wieœ sta³a siê piêknym miasteczkiem i trwa po dzieñ dzisiejszy. Maria Styœ Klasa IV b SP nr 5 w Ropczycach Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza na Folkowe Lato Impreza odbêdzie siê 5 sierpnia na stadionie w Gnojnicy Dolnej. W programie m.in mecz pi³karski; turniej pla owej pi³ki siatkowej; gry i zabawy dla dzieci; program artystyczny: mini-recital w wykonaniu zespo³u wokalnego z ZS w Gnojnicy Dolnej pokaz taneczny w wykonaniu zespo³ów dzia³aj¹cych w WCK w Gnojnicy Dolnej koncert kapeli Heniek Ma³olepszy z zespo³em gwiazda wieczoru kapela folkowa Hora zabawa ludowa (ok. godz ) Podczas imprezy odbêdzie siê konkurs z udzia³em czterech Kó³ Gospodyñ Wiejskich z: Gnojnicy Dolnej, Witkowic, Lubziny i Brzezówki. Wspó³organizatorzy imprezy: Centrum Kultury w Ropczycach, Wiejskie Centrum Kultury, Rada So³ecka, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, OSP w, Ludowy Klub Sportowy Inter Gnojnica, RCSiR STR. 14 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

15 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Wpisani w dzieje Ropczyc i Ziemi Ropczyckiej Urodzi³ siê 1825 r. w Stanis³awowie w Galicji Wschodniej. Zmar³ 12 wrzeœnia 1873 w Krakowie. By³ synem Josepha Edlera von Mehoffera ( ) i Magdaleny von Weissenbach ( ) z Czerniowiec. Mia³ siedmioro rodzeñstwa: Josepha ( ), Klementinê Antoninê ( ), Karla ( ), Theodora ( ), Antona ( ), Gabrielê ( ) i Hermanna ( ). Uczêszcza³ do niemieckojêzycznego gimnazjum we Lwowie. Podobnie jak rodzeñstwo znakomicie mówi³ po niemiecku, co potwierdzaj¹ jego bardzo dobre oceny w gimnazjum. Studiowa³ prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Tutaj nawi¹za³ kole eñskie stosunki z Wilhelm von Mehoffer Doktor prawa, starosta powiatu ropczyckiego w latach , organizator s¹du i pierwszy jego prezes, ojciec Józefa Mehoffera polskimi studentami, dziêki temu nauczy³ siê jêzyka polskiego. Od 1854 roku by³ auskultantem (dawniej: ni szy urzêdnik s¹dowy) przy S¹dzie Krajowym we Lwowie. W tym te roku przyby³ do Ropczyc, gdzie od 1855 do 1868 r. pe³ni³ funkcjê starosty ropczyckiego powiatu politycznego, wchodz¹cego w sk³ad cyrku- ³u tarnowskiego. Po objêciu posady zamieszka³ w Ropczycach przy ul. Najœwiêtszej Marii Panny 8. Utworzenie politycznego powiatu z siedzib¹ w Ropczycach wp³ynê³o na powstanie w mieœcie wielu urzêdów i instytucji, m.in. skarbowego, poczty, kancelarii adwokackiej, urzêdu notarialnego. Powo³ano te w 1855 r. (na mocy rozporz¹dzenia CK Ministra Sprawiedliwoœci) s¹d powiatowy, który pe³ni³ funkcje administracyjne, podatkowe i s¹dowe. Jego pierwszym sêdzi¹ i naczelnikiem by³ nieodnotowany w Szematyzmach Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Ksiêstwem Krakowskim urzêdnik. Byæ mo e by³ nim Wilhelm Mehoffer, który wed³ug innych zachowanych Ÿróde³ by³ pierwszym naczelnikiem okrêgowego s¹du w Ropczycach do 1870 r. W tym te roku awansowa³ do godnoœci CK radcy S¹du Krajowego Krakowie. To wp³ynê- ³o na decyzjê o przeniesieniu siê rodzinny Mehofferów (z czterema synami) do Krakowa. Wilhelm Mehoffer zgodnie ze swym wychowaniem y³ w harmonii z kultur¹ niemiecka i polsk¹. Du y wp³yw na wykszta³cenie takiej postawy Wilhelma wywar³ jego ojciec Joseph von Mehoffer, który by³ poœrednikiem miêdzy tymi kulturami, m.in. t³umacz¹c na jêzyk niemiecki polskie teksty i publikuj¹c je w niemieckojêzycznych czasopismach wydawanych we Lwowie. Zapewne Wilhelm czyta³ te niemieckojêzyczne gazety wydawane przez ojca. Jego kariera zawodowa i œrodowisko, w którym funkcjonowa³ wp³ynê³y na akulturacjê, asymilacjê, a w efekcie na spolonizowanie. Po przyjeÿdzie do Ropczyc y³ w otoczeniu ludnoœci polskiej, ale prawdopodobnie nie zerwa³ kontaktów z niemieckim zapleczem kulturalnym, tym bardziej, e jêzyk polski jako urzêdowy zosta³ wprowadzony dopiero pod koniec lat 60. XIX wieku. Jego zwi¹zki z kultur¹ polsk¹ sta³y siê bli sze, gdy w 1865 r. poœlubi³ siedemnastoletni¹ Aldonê Polikowsk¹, z któr¹ mia³ synów Eugeniusza (ur. 1857), Alfreda (ur. 1859), Józefa, który urodzi³ siê 19 marca 1869 r. w Ropczycach oraz Wilhelma, który przyszed³ na œwiat 6 kwietnia 1874, a wiêc siedem miesiêcy po œmierci ojca. Bez w¹tpienia w Krakowie mia³ znacznie œciœlejsze zwi¹zki z kultur¹ polsk¹, chêtnie chodzi³ z on¹ do polskiego teatru. Gdy Józef Mehoffer mia³ cztery lata, 48-letni wówczas Wilhelm Mehoffer zmar³ pozostawiaj¹c rodzinê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ Wilhelma Mehoffera, nale y podkreœliæ, e jako niemieckojêzyczny urzêdnik austriacki w okresie narodowej niewoli po³o y³ zas³ugi dla rozwoju Ropczyc, jako organizator nowoczesnej administracji i sadownictwa. Na podkreœlenie zas³uguje równie jego przychylna postawa wobec niepodleg³oœciowych dzia³añ ropczycan w okresie powstania styczniowego. W miarê swoich kompetencji i mo liwoœci ³agodzi³ represje, uprzedzaj¹c o przygotowywanych dzia³aniach i rewizjach. Gra yna WoŸny Wyjazd szkoleniowy 5 lipca bibliotekarze z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Kroœnieñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. W kroœnieñskiej placówce zapoznaliœmy siê ze specyfik¹ pracy i wyposa eniem ka dego dzia³u, o czym obszernie opowiedzieli ich kierownicy Poznaliœmy wszystkie agendy biblioteki, w tym Wypo yczalniê G³ówn¹ licz¹c¹ prawie 90 tysiêcy woluminów, Czytelniê, Czytelniê Internetow¹, Od- dzia³ dla Dzieci, Punkt Informacji Europejskiej, Dzia³ Informacyjno Regionalny, Dzia³ Gromadzenia i Opracowania i Salonik Artystyczny z przedstawian¹ aktualnie ekspozycj¹ ekslibrisów Zbigniewa Osenkowskiego. Nastêpnie udaliœmy siê do podlegaj¹cego bibliotece Centrum Multimedialnego, które jest wielofunkcyjnym oœrodkiem pracy samokszta³ceniowej wyposa onym w ró norodne narzêdzia poszukiwania, przetwarzania i przesy³ania informacji. Byliœmy zachwyceni specjalistycznym sprzêtem: oprogramowaniem dla niewidomych i s³abo widz¹cych (Multi Lektory, powiêkszalnikiem My Reader, monitorem brajlowskim Focus 40, odtwarzaczami ksi¹ ki mówionej, oprogramowaniem udÿwiêkawiaj¹cym, czy skanerem do digitalizacji zbiorów archiwalnych zakupionym za 200 tys. z³ pozyskanych z grantu). Podziwialiœmy tak e zabytki Krosna: koœció³ farny ze œwie- o otwart¹ dla zwiedzaj¹cych wie ¹, koœció³ franciszkanów z kaplic¹ Oœwiêcimów, a w drodze powrotnej odwiedziliœmy dworek Marii Konopnickiej w arnowcu oraz Iwonicz Zdrój. A. Szela ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 15

16 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Biblioteka poleca Czego uszy nie widz¹ Autor: Agnieszka Tyszka Agnieszka Tyszka w swojej ksi¹ ce pokazuje nasz¹ polsk¹ rzeczywistoœæ dzieci pozostawione same sobie z tat¹ (rekinem biznesu) na odleg³oœæ, mam¹ w wiecznej delegacji gdzieœ na koñcu œwiata. Zaczyna siê szko³a, zaczynaj¹ siê obowi¹zki. Zdane tylko na siebie trzy siostry myœl¹, e nic gorszego ju ich nie spotka. Wkrótce jednak oka e siê, e wszystko jeszcze przed nimi. Przybycie osch³ego i wymagaj¹cego dziadka to dopiero pocz¹tek. Dziadek Melchior tak naprawdê nie zna swoich wnuczek, a one jego. I tu zaczynaj¹ siê problemy i wzajemne poznawanie. Dziadek, by³y urzêdnik bankowy ma swój sposób, by trafiæ do dziewcz¹t. Zaczyna z nimi intelektualn¹ grê w przys³owia. Czy siê dogadaj¹? Jaki koniec bêd¹ mia³y dylematy sercowe Misi i kim naprawdê oka e siê nowa kole anka w klasie Carmen Wróbel? Czy rodzina znajdzie receptê na wspólne szczêœcie? Autorka w swojej najnowszej ksi¹ ce dotyka bardzo aktualnych problemów, z jakimi borykaj¹ siê wspó³czeœni rodzice i dzieci. Kariera, czy dzieci, pogodzenie obowi¹zków, konflikt pokoleñ, pierwsza mi³oœæ, szukanie swojego miejsca w klasie, nieœmia³oœæ, separacja rodziców. To tylko kilka w¹tków, z jakimi spotkacie siê w tej ksi¹ ce. Œwietna lektura, zara a czytelników humorem, optymizmem i ka e wierzyæ, e jutro te jest dzieñ i te zaœwieci s³oñce. Filia Gnojnica Dziecko pokuty Autor: Francine Rivers Dziecko pokuty Francine Rivers to wspania³a powieœæ, która ukazuje œwiat wartoœci bliskich ka demu cz³owiekowi i pytañ tak prostych, e czêsto przemilczanych. M³oda, 20-letnia dziewczyna, Dina zostaje zgwa³cona. Po kilku tygodniach okazuje siê, e jest w ci¹ y i chocia prawo amerykañskie dopuszcza w takich przypadkach aborcjê, Dina nie potrafi podj¹æ jednoznacznej decyzji. W œrodowisku, w którym przysz³o jej yæ ³atwiej jest dokonaæ aborcji, ni t³umaczyæ siê z nieœlubnego dziecka, czy ony, która w dniu œlubu nie jest dziewic¹. Szukaj¹c odpowiedzi na kluczowe pytanie, dziewczyna pomaga te w duchowym nawróceniu wielu osobom z otoczenia i w osi¹gniêciu spokoju sumienia. Jest to powieœæ o kobietach, ich trudnych decyzjach, tajemnicach i podporz¹dkowaniu mê czyznom. Cierpienie jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ naszego ycia, a wiara nadzieja i mi³oœæ wzmacnia ka dego cz³owieka. Ta powieœæ przynosi nadziejê, przypomina, e nie ma takiego z³a, na które lekarstwem nie by³aby mi³oœæ. Ksi¹ ka zosta³a wyró niona nagrod¹ FENIKS 2006 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, w kategorii ksi¹ ka dla m³odzie y. Mog³aby byæ doskona³ym wstêpem do dyskusji o aborcji i konsekwencjach, jakie ponosi kobieta. Ewa Ozga Martynka. Troskliwa opiekunka Autor: Delahaye Gilbert Seria Martynka to bestseller w wielu krajach œwiata. Tym razem Martynka, poprzez znakomit¹ kolekcjê ksi¹ ek z serii Moje czytanki zachêca dzieci do samodzielnego czytania. Na koñcu ka dego tomiku znajduje siê 8 stron z praktycznymi informacjami, a w niektórych ksi¹ eczkach z tej serii ( Martynka. Moje czytanki. W górach, Martynka. Moje czytanki. W szkole tañca ) znajdziecie tak e tekturow¹ figurkê Martynki oraz zestaw kolorowych, wielokrotnego u ytku (mo na je odklejaæ i naklejaæ wiele razy), ubiorków -nalepek, którymi tê figurkê mo ecie przyozdobiæ. Czytaj i baw siê, przebieraj¹c Martynkê w jej ulubione stroje. Wspania³a zabawa dla wszystkich wielbicieli Martynki! W tej opowieœci Martynka doskonale opiekuje siê m³odszym braciszkiem. Marta Kaczor Filia w Brzezówce S³ownik imion wspó³czeœnie w Polsce u ywanych Autor: Kazimierz Rymut Wydawnictwo: Instytut Jêzyka Polskiego PAN, Kraków 1995 S³ownik ma charakter œciœle informacyjny, zawiera wykaz imion obecnie u ywanych w Polsce oraz podaje ich formê jêzykow¹. Nie rozstrzyga, czy dane imiê i jego formy s¹ poprawne i czy mo e byæ ono nadawane dziecku. W s³owniku s¹ brane pod uwagê tylko pierwsze imiona, czyli te, które s¹ umieszczane w odpowiednich rubrykach dowodów osobistych i ankiet personalnych jako pierwsze. Zamieszczone s¹ imiona obywateli polskich, ale ró nych narodowoœci i wyznañ, gdy obywatelstwo polskie otrzymuj¹ osoby pochodz¹ce z wielu pañstw i narodów, przynale ne do ró nych religii. Czêstotliwoœæ u ycia imienia wskazuje na to, czy jest ono w Polsce popularne, czy te rzadkie. Czas pojawienia siê imienia, a tak e czêstotliwoœæ jego wystêpowania, wskazuj¹, e zosta³o ono przyniesione do Polski w okreœlonym czasie, czasami pod wp³ywem jakiejœ mody. S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u ywanych pod red. Kazimierza Rymuta Wydawnictwo: Instytut Jêzyka Polskiego PAN, Kraków 1992 S³ownik zamieszcza nazwiska osób posiadaj¹cych polskie obywatelstwo i mieszkaj¹cych w Polsce pod koniec 1990 roku. By³ sporz¹dzony na podstawie materia³ów zgromadzonych w Rz¹dowym Centrum Informatycznym PESEL wed³ug stanu banku danych na koniec 1990 roku. W ksi¹ ce zebrane s¹ prawie wszystkie nazwiska wystêpuj¹ce w Polsce. Okreœlone jest ich rozmieszczenie oraz podana jest liczba osób, które te nazwiska nosz¹. Wszystkich zainteresowanych liczebnoœci¹ i rozmieszczeniem na terenie Polski swojego nazwiska i imienia zapraszamy do Czytelni MiPBP w Ropczycach. Helena Róg Czytelnia MiPBP Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach sk³ada serdeczne podziêkowanie pani Danucie Rymutowej, onie autora ww. s³owników za ich pozyskanie z Instytutu Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i nieodp³atne przekazanie publikacji do naszej biblioteki. S³owniki s¹ dostêpne w Czytelni ropczyckiej biblioteki. Zapraszamy do korzystania z tych niezwykle ciekawych i cennych pozycji. Dyrektor i pracownicy MiPBP w Ropczycach STR. 16 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

17 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Konkurs fotograficzny rozstrzygniêty Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach rok temu og³osi³a konkurs fotograficzny pt. Cztery pory roku Ropczyc w zwi¹zku z obchodami w 2012 roku 650 rocznicy nadania Ropczycom praw miejskich. Honorowy patronat nad konkursem, który trwa³ od 21 marca 2011 r. do 21 marca 2012 r., obj¹³ burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak. Celem przyœwiecaj¹cym konkursowi by³o upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki oraz ukazanie walorów miasta i piêkna otaczaj¹cej go przyrody. Uczestnikami konkursu byli: m³odzie (15-19 lat) i doroœli ogó³em 11 osób z terenu powiatu ropczycko- sêdziszowskiego, które przes³a³y 23 zestawy zdjêæ. Przy ocenie prac komisja w sk³adzie: Janusz Bizoñ przewodnicz¹cy, Edyta Pazdan, Ewa Ozga, Monika Antoszewska zwróci³a szczególn¹ uwagê na wyraz artystyczny przes³anych zdjêæ, oryginalnoœæ oraz zgodnoœæ z tematem konkursu. Jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró nienia: w kategorii m³odzie : I miejsce Mateusz Baran wyró nienie Dawid Pyrc w kategorii doroœli: I miejsce Mariusz Babicz II miejsce Zdzis³aw Duliban wyró nienie Dariusz Kie³ek Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali aparaty fotograficzne, pozostali wyró nieni albumy na zdjêcia, a wszyscy uczestnicy drobne upominki. Serdecznie dziêkujemy wszystkim za udzia³ w konkursie, a zwyciêzcom gratulujemy. Ewa Ozga Ropczycka biblioteka zaprasza seniorów do wziêcia udzia³u w II edycji bezp³atnego szkolenia z podstaw korzystania z Internetu, które odbêdzie siê w czytelni biblioteki w dniach od 6 do 10 sierpnia o godzinie 16:00 Osoby, chc¹ce wzi¹æ udzia³ w kursie, prosimy o zg³aszanie uczestnictwa do dnia 1 sierpnia osobiœcie w Wypo yczalni dla doros³ych lub pod nr telefonu Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Spotkanie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 29 czerwca w Czytelni ropczyckiej biblioteki odby³o siê spotkanie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku p.h. Historia prasy na Ziemi Ropczyckiej. Wyk³ad rozpocz¹³ prof. W³adys³aw Tabasz, omawiaj¹c historiê prasy na terenie Ziemi Ropczyckiej oraz jej wp³yw na dziennikarstwo naszego powiatu. Nastêpnie spotkanie poprowadzi³a Gra yna WoŸny, autorka ksi¹ ki Prasa Ziemi Ropczyckiej Wszyscy obecni zapoznali siê z przebiegiem rozwoju historii miejscowej prasy lokalnej oraz czytelnictwa. Kolejnym punktem programu by³a autoprezentacja redaktorów naczelnych najwa - niejszych tytu³ów prasowych wydawanych od lat 90-tych na naszym terenie. Teresa Kiepiel przedstawi³a zebranym historiê i wspó³czesnoœæ Ziemi Ropczyckiej powsta³ej w 1991 r. Stanis³aw Sa³ek i Anna Wenc ukazali zarys historyczny Wspólnoty Królowej Rodzin od 1997 r., natomiast Ewelina Œwiêch omówi³a genezê powstania periodyku G³os Powiatu, który w chwili obecnej ukazuje siê jako bezp³atny dwutygodnik. Nastêpnie Wojciech Naja zaprezentowa³ tygodnik Reporter, ukazuj¹cy siê od 2007 r. Na zakoñczenie odby³a siê dyskusja na temat wydawanych czasopism i podejmowanych przez nie zagadnieñ. Joanna Marciniec ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 17

18 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Zapraszamy dzieci do wspólnych wakacyjnych zabaw Filia w Brzezówce - poniedzia³ki Bajki znane i kochane g³oœne czytanie bajek, zgaduj-zgadula, zabawy z ksi¹ k¹, konkurs: Czy znasz tê bajkê? - wtorki Ka de dziecko coœ potrafi zajêcia plastyczne z wykorzystaniem ró nych technik i materia³ów: malujemy letni¹ ksi¹ kê, pocztówki z wakacji, tworzenie ilustracji do bajek - œrody Zostañ mistrzem gry towarzyskie i planszowe, uk³adanie puzzli, kolorowanki dla najm³odszych, konkursy, kalambury, zagadki, quizy - pi¹tki Lato z komputerem zajêcia komputerowe dla szieci, wakacyjny turniej gier komputerowych Przez ca³e wakacje trwa konkurs na Najlepszego Czytelnika Wakacji!!! Fila w Gnojnicy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz poniedzia³ki Bajka dla najm³odszych g³oœne czytanie - wtorki PrzyjdŸ i zmaluj coœ... zajêcia plastyczne - œrody Stoliczku nakryj siê gry planszowe - czwartki Internetowe podró e komputerowe zajêcia edukacyjne - pi¹tki Wytê umys³ kalambury, zagadki, rebusy, krzy ówki Filia w Lubzinie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz poniedzia³ki Ka dy coœ potrafi zajêcia plastyczne - wtorki spotkania z bajkami - œrody gry i zabawy na swie ym powietrzu - czwartki letnie kino - pi¹tki gry planszowe, komputerowe, zabawy, rebusy, krzy ówki Filia w NiedŸwiadzie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz poniedzia³ki Ma³y twórca zajêcia rysunkowe i plastyczne - wtorki Letnie rozmaitoœci gry i zabawy stolikowe - œrody Weso³a zabawa rebusy, krzy ówki, malowanki czytelnicze - czwartki Wêdrówki po Internecie spotkanie przy komputerze - pi¹tki Po³udnie z rozrywk¹ dowolne zajêcia (rysowanie, gry planszowe, komputerowe, klocki, ³amig³ówki) Ropczyce oddzia³ dla dzieci. Zajêcia w ka dy poniedzia³ek i wtorek w godz , a w ka d¹ œrodê Akademia malucha zajêcia dla dzieci do lat lipca Chodnikowe graffiti malowanie na p³ytach chodnikowych 9-10 lipca Têczowy zawrót g³owy zabawy z chust¹ animacyjn¹ lipca Wytê umys³ rozwi¹zywanie krzy ówek, rebusów, wykreœlanek lipca W wirtualnym œwiecie gry i zabawy komputerowe lipca Filmowe spotkania ogl¹danie bajek i filmów dla dzieci 6-7 sierpnia Kiermasz rozmaitoœci gry i zabawy stolikowe sierpnia Wakacyjne podró e zajêcia plastyczne sierpnia Puzzlowanie-g³ówkowanie uk³adanie puzzli sierpnia Moje ksi¹ kowe przeboje plakat na najciekawsz¹ ksi¹ kê przeczytan¹ w czasie wakacji Ropczyce-Witkowice LIPIEC - wtorki Kiedyœ Micha³ pyta³ taty jak byæ m¹drym i bogatym - œrody Dumny Synu jestem z ciebie ka - dy cz³owiek jest w potrzebie - czwartki Wybraæ ka dy musi by siê na z³o nie pokusiæ - pi¹tki Prosta bêdzie moja rada m¹dry kto nad ksi¹ k¹ siada - soboty Z ksi¹ ki pog³ebi skarb w rozumie! A czy m¹drym ka dy byæ umie? SIERPIEÑ - wtorki k¹cik gier, zagadki literackie, humorystyczne zabawy spostrzegawcze, zrêcznoœciowe, refleksyjne - œrody zajêcia z papieroplastyki rozwijaj¹ce zdolnoœci manualne oraz wyobraÿniê - czwartki czytanie, opowiadanie, konkursy plastyczne, quiz - pi¹tki pogadanki o ró nej tematycze - soboty zabawy z pi³k¹ na powietrzu Na 730-lecie Broniszowa Wspomnienie o Broniszowie Piêkna by³a moja wioska rodzinna Tyle wspomnieñ tam zosta³o Las szumi¹cy blisko domu Ró ne ptactwo tam œpiewa³o I goœciniec obok domu Przez calutk¹ wieœ prowadzi³ A ludzie yczliwi byli dla siebie S¹siad s¹siada w potrzebie siê radzi³ I strumyk przez wieœ p³yn¹³ Czyœciutka woda w nim szemra³a A eby przejœæ na drug¹ stronê Drewniana k³adka tam le a³a I skrzydlaty m³yn na górce Co siê zwa³ wiatrakiem Wci¹ skrzypia³y jego skrzyd³a Mocowa³ siê z wiatrem By³a tak e stara kuÿnia A w niej kowal z du ym m³otem Wali³ na kowadle w rozpalone elazo A echo lecia³o z ³oskotem No i domy pod strzechami Œciany na bia³o bielone Studnia, Burek na podwórku Wszystko p³otem ogrodzone I kapliczek by³o parê Wszystkie czyœciutkie, zadbane A w maju do Matki Bo ej Wieczorem pieœni œpiewane Kwiaty ró ne kolorowe W ogródkach przed domami Kwit³y od wiosny do zimy Piêknie pachnia³y wieczorami Maciejka, rezeda, malwy, co dachu siêga³y Takie to wszystko by³o piêkne Dziœ tylko wspomnienia zosta³y Bo ta wioska siê zmieni³a Piêkne domy murowane I ludzie siê lepiej maj¹ Tylko mi³oœci yczliwoœci Za bardzo dla siebie nie uznaj¹ Irena Miœków STR. 18 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

19 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Centrum Kultury w Ropczycach zaprasza na WAKACJE Z KULTUR Lipiec 25, 26, 27 lipca, w godz Warsztaty dziennikarskie. Zajêcia dla dzieci od lat 7 (prowadzi Karolina Dar³ak) Sierpieñ 8, 9, 10 sierpnia, w godz Plener malarski. Zajêcia dla dzieci od lat 6 (prowadzi Katarzyna Borys) (w razie deszczu zajêcia odbêd¹ siê w budynku Centrum Kultury) 13 sierpnia, godz Zajêcia taneczne taniec towarzyski. Zajêcia dla dzieci od lat 6 (prowadzi Jadwiga Piêta Paœko) 24 sierpnia, w godz (Stadion RCSiR) W œwiecie dmuchanych zabawek. Mini Festyn dla dzieci (trampoliny, zje d alnie, zamki dmuchane oraz gry, zabawy, konkursy sportowe z nagrodami, gry planszowe) 27, 28 sierpnia, w godz. 10:00-13:00 Warsztaty rêkodzie³a DECOUPAGE. Zajêcia dla dzieci od lat 7 (prowadzi Agnieszka Róg) Ponadto: poniedzia³ki i œrody, godz aerobic dla m³odzie y (zajêcia p³atne) œrody w godz Wakacyjny Klub Gier Planszowych wtorki godz ZUMBA (zajêcia p³atne). Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ przy grupie minimum 8 osób. Dodatkowe imprezy: GNOJNICKIE LATO Z FOLKLOREM 5 sierpnia (stadion w Gnojnicy Dolnej) WARSZTATY TANECZNE 6 sierpnia (szczegó³owe informacje na plakatach i stronie internetowej: DO YNKI GMINNE 19 sierpnia stadion RCSiR (koncert Macieja Maleñczuka z zespo- ³em Psychodancing Warsztaty z Tito Centrum Kultury w Ropczycach zaprasza na warsztaty taneczne z gwiazd¹ I edycji You Can Dance Rafa³em Kryl¹ TITO. Warsztaty odbêd¹ siê 6 sierpnia (poniedzia³ek) 2012 r.: godz. 13:00-14:30 - szko³y podstawowe godz. 15:00-16:30 - gimnazja i szko³y œrednie Cena: 10 z³ Zapisy w Centrum Kultury lub pod nr tel (Liczba miejsc ograniczona!) XII Jarmark Kowalski za nami Ci¹g dalszy ze str. 3 Pierwszy dzieñ Jarmarku podporz¹dkowany by³ g³ównie warsztatom i seminariom dla kowali. Wyk³ady zaprezentowali: Damian Dr¹g, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz Marcin Rut, kowal, artysta plastyk, nauczyciel Liceum Plastycznego w Rzeszowie. Zgromadzeni w sali konferencyjnej kowale obejrzeli tak e prezentacjê multimedialn¹ ze zdjêciami z poprzednich edycji imprezy. Dzieñ drugi, niedziela przywita³ wszystkich s³oñcem, które w godzinach popo³udniowych mocno da³o siê we znaki kowalom pracuj¹cym za stadionie. Publicznoœæ, oprócz pokazów kowalstwa, mog³a podziwiaæ m.in. wystêpy arty- styczne w wykonaniu sza³amaistek i zespo³u ma oretek Incanto z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Wielu emocji dostarczy³y pokazy historyczne, m.in. dawnych tañców dworskich, musztry historycznej oraz og³uszaj¹cych wystrza³ów armatnich w wykonaniu Agencji Artystycznej Amatum. Zadaniem uczestników Jarmarku w roku jubileuszowym by³o wykonanie specjalnych prace: kluczy do bram miasta oraz literek, które stworzy³y napis: 650 lat. Pracê g³ówn¹, ocenian¹ wspólnie z kluczami wykonanymi w Ropczycach, stanowi³ herb miasta. Po zapoznaniu siê z pracami w konkursie G³ównym jury przyzna³o I nagrodê Kazimierzowi Kudle i Markowi Mat³okowi. Dwie równorzêdne drugie nagrody przypad³y Dariuszowi i Krzysztofowi Olesiom oraz Andrzejowi i Adamowi Kosakowskim. Jury przyzna³o tak- e trzy trzecie nagrody dla: Janusza Œwista i Tomasza Kocaja, Stefanii i Kazimierza Jab³oñskich oraz Grzegorza Korzeniowskiego. Po emocjach, zwi¹zanych z kuciem i pokazami historycznymi, przyszed³ czas na muzyczne atrakcje. Na scenie zaprezentowa³a siê najpierw Kompania Country z añcuta, a nastêpnie zespó³ Baciary. Podczas wystêpów publicznoœæ bawi³a siê œwietnie, dopisa³a równie pogoda, dlatego bezsprzecznie kolejny Miêdzynarodowy Jarmark Kowalski nale y uznaæ za bardzo udany. Karolina Dar³ak Fotoreporta na str. 28 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( ) STR. 19

20 CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH I Festiwal Galicja Gnojnica 2012 Przez trzy dni Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej by³o miejscem spotkañ wielu artystów oraz ludzi, których ³¹czy wspólna pasja muzyka. Tak to siê zaczê³o Kilka lat temu do Gnojnicy zawita³ ciekawy cz³owiek, który chcia³ odszukaæ muzykantów, szczególnie skrzypków, grywaj¹cych niegdyœ na weselach. Witold Broda, bo o nim mowa, spotyka³ siê i nagrywa³ ró nych wiejskich muzykantów z naszego regionu. Dla niektórych by³o to doœæ dziwne przyjecha³ ktoœ z drugiego koñca Polski i zachwyci³ siê skrzypkami, o których umiejêtnoœciach ju dawno zapomnieliœmy. On sam jest muzykiem i by³o to dla niego niezwykle wa ne, eby poznaæ tych ludzi, porozmawiaæ i nauczyæ siê czegoœ od wiejskich grajków. Pomys³ na Festiwal Okaza³o siê, e w naszej okolicy jest wielu wyœmienitych muzykantów. Zrodzi³ siê pomys³, eby pokazaæ ludzi, którzy dawniej byli bardzo cenieni, grywali na ka dym weselu w swojej wsi, a teraz nie by³o zbyt wielu, aby ich pos³uchaæ. Festiwal by³ szans¹, eby ich przypomnieæ. I uda³o siê Wspólnymi si³ami uda³o siê zorganizowaæ Festiwal Galicja, który mia³ na celu promowanie muzyki ludowej. By³o to niezwykle du e przedsiêwziêcie. Impreza trwa³a trzy dni. Zaczêliœmy w pi¹tek, 6 lipca od warsztatów skrzypowych. Warto podkreœliæ, e w tych zajêciach wziêli udzia³ ludzie z ró nych zak¹tków Polski. Warsztaty prowadzi³ niezwykle sympatyczny i pe³en energii Jan Marek z Kamionki, towarzyszy³a mu Danuta S¹siadek. Potem rozpoczê³y siê warsztaty tañca tradycyjnego, które poprowadzi³a Iwona Furmañczyk wraz z tancerzami dawnego zespo³u ludowe- go dzia³aj¹cego w Gnojnicy. Po po³udniu w kaplicy koncertowa³a grupa muzyków i œpiewaków z Pi¹tkowej. Wieczorny koncert rozpoczêli cymbaliœci Stanis³aw i Szymon Tadla. Na zakoñczenie pi¹tkowego dnia Antoni Pilch, œpiewaj¹c i graj¹c na lutni zaczarowa³ wszystkich wykonuj¹c, niezwykle piêknie pieœni S³onne. Nie mogliœmy siê doczekaæ nastêpnego. Od rana znowu warsztaty skrzypcowe i treningi taneczne przed wieczornymi tañcami. Na sobotnim koncercie zagra³a kapela gnojnicka, któr¹ bardzo ciep³o przyjêli nie tylko mieszkañcy Gnojnicy. Wyst¹pi³ tak e zespó³ z Harty, kapela Kocirba z Kolbuszowej oraz mistrzowie skrzypiec: Jan Marek i Danuta S¹siadek. Wraz z rozpoczêciem wystêpów przed scen¹ rozpoczê³y siê tañce. By³o to niezwykle sympatyczne, integracyjne spotkanie mieszkañców Gnojnicy z festiwalowymi goœæmi. Niedzielne spotkanie rozpoczêliœmy w koœciele parafialnym w Górze Ropczyckiej. Po mszy œw. rozpocz¹³ siê koncert grupy œpiewaczej z Wi¹zownicy. Wieczorny koncert zainaugurowa³a znana i ceniona kapela Kurasie z Lubziny, potem wyst¹pi³ niezwyk³y cymbalista W³adys³aw Wojtyna. Wszyscy œwietnie siê bawili, mimo padaj¹cego co jakiœ czas deszczu. Na scenie pojawi³a siê równie kapela Bachórzanie, która ju na pocz¹tku koncertu zdoby³a swoich fanów. Gwiazd¹ niedzielnego wieczoru by³a kapela Brodów z Wêgajt. W ci¹gu trzech festiwalowych dni na scenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy pojawi³o siê ponad stu artystów. By³y to bardzo mi³e i niezapomniane chwile. Pokazy filmów, stare fotografie Podczas trzech dni festiwalowych mo na by³o podziwiaæ wystawê fotografii zebranych od mieszkañców Gnojnicy. Du e zdjêcia rozwieszone na ogrodzeniu wokó³ budynku WCK przywo³ywa³y dawne wspomnienia, wiele osób odnalaz³o na nich swoich znajomych i próbowa³o odtworzyæ sceny sprzed lat, dopisuj¹c do nich okolicznoœci, miejsca, nazwiska, czas. Wyœwietlane by³y równie filmy o dawnych muzykantach z Gnojnicy i okolic. Wystawê prac i projekcjê filmów przygotowali: Ma³gorzata i Andrzej Bieñkowscy, którzy bardzo zaanga owali siê w pomoc i organizacjê ca³ej imprezy. Organizacja integracja Organizacj¹ imprezy zajmowa³o siê wiele osób: Witold Broda z Wêgajt ko³o Olsztyna, pomys³odawca festiwalu, za³o yciel kapeli Brodów, Andrzej Bieñkowski prof. Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, pisarz i etnograf, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jaros³awiu, Fundacja Muzyka Odnaleziona, Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. Nie sposób wymieniæ wszystkich, mieszkañców Gnojnicy którzy zaanga owali siê w przygotowanie tej imprezy. Ko³o Gospodyñ Wiejskich dba³o o to by zawsze mo na by³o zjeœæ coœ ciep³ego i smacznego, panowie z Ochotniczej Stra y Po arnej i Ludowego Klubu Sportowego zawsze byli chêtni do pomocy przy pracach organizacyjnych i przez trzy doby oddani Festiwalowi Galicja. Rada So³ecka na czele z so³tysem Zenonem Charchutem zadba³a o to, by informacja o imprezie dotar³a do ka dego mieszkañca wsi i okolic i aby wszystko by³o dopiête na ostatni guzik. Pracownicy Zespo³u Szkó³ wraz z dyrektorem Piotrem Janowskim (mimo wakacji) przyjêli pod swój dach wszystkich przyjezdnych uczestników i organizatorów Festiwali. Ca³a wieœ dzia³a³a wspólnie z wielkim zapa³em i chêci¹ zrobienia czegoœ wielkiego. Myœlê, e siê uda³o. Nawi¹za³y siê nowe znajomoœci i przyjaÿnie, znalaz³ siê nawet czas na rozegranie meczu towarzyskiego Gnojnica kontra Goœcie. Na koniec Mimo wielkiego wysi³ku i pracy w³o onej w organizacjê i podczas Festiwalu, myœlê, e by³o warto. Atmosfera, wspólne spêdzenie czasu, pokazanie czegoœ naszego lokalnego by³o dobrze odebrane i docenione, zarówno przez goœci, jaki swoich. Dziêkujê Wam wszystkim. eby uda³o siê to powtórzyæ za rok. J. Piêta-Paœko Fotoreporta na str. 29 STR. 20 ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 7-8/2012 ( )

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016 Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 1. Wniosek należy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim informuje, że wnioski i termin ich składania do dyrektorów szkół zostaną podane po 18 sierpnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Gmina Łapy Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA 2013 KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje: 1) uczniom klasy: II, III, V szkoły podstawowej, II, III, V ogólnokształcącej szkoły

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK

WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.); 2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 23

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 Wyprawka szkolna 2015/16 Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Projekt z dnia 17 maja 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA W GMINIE BORNE SULINOWO

WYPRAWKA SZKOLNA W GMINIE BORNE SULINOWO WYPRAWKA SZKOLNA W GMINIE BORNE SULINOWO Zgodnie z projektem uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna o dofinansowanie do podręczników mogą ubiegać się rodzice (prawni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie podręczników w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 września

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

P o d l a s k i K u r a t o r Ośw i a t y

P o d l a s k i K u r a t o r Ośw i a t y P o d l a s k i K u r a t o r Ośw i a t y Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok; tel. (85) 748-48-48; fax. (85) 748-48-49 e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl, http://www.kuratorium.bialystok.pl RE.531.8.2.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo